Samler alle sosialtjenester på ett sted

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ta over ansvaret for å gjennomføre fattigdomstiltak og andre sosiale tjenester fra Sosial- og helsedirektoratet. (aftenposten.no 31.1.2008)

Analyse: Nav svindles for milliarder (vg.no 28.2.2013)

Vil heller jobbe svart (nrk.no 2.10.2008)

Nytt klasseskille i boligmarkedet? (aftenposten.no 7.6.2014)

- Avvisning, manglende informasjon om rettigheter og ansatte uten kompetanse... (aftenposten.no 24.2.2008)

Tiltalt for korrupsjon (na24.no 3.6.2008)

- NAV bryter loven (nrk.no 2.7.2008)

Uføre uten oppfølging (aftenposten.no 15.10.2008)

Ber statsråd granske NRK (aftenposten.no 27.5.2011)

Arbeidstilsynet vil granske Nav (ukeavisenledelse.no 28.11.2008)

- NAV samles i felles direktorat

NAV samles i felles direktorat
helserevyen.no 31.1.2008
Fra og med 1.mars vil de ansvarlige for gjennomføringen av NAV-reformen være samlet i ett felles direktorat, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet er å utnytte ressursene innen sosial-, velferds-, og arbeidsmarkedspolitikk på best mulig måte for å skape et godt tilbud til vanskeligstilte grupper, melder Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet har i dag ansvar for gjennomføringen av NAV-reformen. Regjeringen har nå besluttet å samle kompetansen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

40-50 årsverk vil bli overført fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet. (...)

(Anm: Analyse: Nav svindles for milliarder. (vg.no 28.2.2013).)

(Anm: Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder. (…)  Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.) (tv2.no 4.9.2016).)

(Anm: Solberg om Nav-reformen: Lite vellykket fordi Nav-kontorene fikk for liten makt (aftenposten.no 1.7.2016).)

(Anm: – Vi har aldri levert bedre enn vi gjør nå, mener Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt. I en e-post uttaler Yngvar Åsholt følgende: «Vi er enige i at det å få flere i arbeid er vår hovedoppgave, og derfor har vi jobbet intenst med å arbeidsrette NAV de siste årene. Enda bedre kontakt med arbeidsgivere, kompetansebygging og målrettet forskning på hva som virker, er betydelige satsinger i årene som kommer. (aftenposten.no 1.7.2016).)

- Samler alle sosialtjenester på ett sted

Samler alle sosialtjenester på ett sted
aftenposten.no 31.1.2008
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ta over ansvaret for å gjennomføre fattigdomstiltak og andre sosiale tjenester fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

Følgende tiltak vil overføres fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet:

Kvalifiseringsprogrammet (startet i nov. 07 og skal være et bedre alternativ enn sosialhjelp for folk som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Økonomisk sosialhjelp. Boligstønad. Fattigdomstiltak, blant annet rettet mot barn og unge i regi av frivillige organisasjoner.

Oppgavene som skal overføres, er i hovedsak økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, boligstønad og en rekke andre fattigdomstiltak. (...)

- FORSKER OM TILTAKS-MILLIARDENE: Dette gjør at du havner nederst i søknadsbunken. NAV sender folk ut i arbeidstrening med mål om at de skal få en vanlig jobb, men forskning viser at det virker mot sin hensikt.

(Anm: FORSKER OM TILTAKS-MILLIARDENE: Dette gjør at du havner nederst i søknadsbunken. NAV sender folk ut i arbeidstrening med mål om at de skal få en vanlig jobb, men forskning viser at det virker mot sin hensikt. I stedet for å få jobb, havner man nederst i søknadsbunken. Mandag kveld fortalte TV 2 historien om 27 år gamle Line Holen fra Jæren. I tre år har hun vært i et såkalt arbeidsmarkedstiltak. Det betyr full jobb, men at NAV betaler lønna hennes. Nå lever hun av 13.000 kroner i måneden – før skatt. (…) Men virker det? Forsker Christer Hyggen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sammen med kolleger fra 10 EU-land kartlagt hvordan arbeidstrening påvirker muligheten for å få en jobb for unge arbeidssøkere i fem bransjer. Studien viser at arbeidsgivere velger bort CVer der arbeidstrening er ført opp. – Vi sendte 5000 fiktive CVer til arbeidsgivere i fem bransjer over hele landet. Når de blar gjennom bunken og ordet «NAV» lyser mot dem, ringer varselklokkene hos arbeidsgiver, forteller han. (tv2.no 12.12.2017).)

- FIRE PRIVATE AKTØRER HAR FÅTT MILLIARDER FRA NAV: Ingunn (52) har mastergrad – jobbekspertene ville sende henne på tiltak i strikkebutikk. (- NAV betaler private selskaper milliarder av kroner for å levere tiltak som skal få arbeidsledige ut i jobb.) (- Tiltaksbruken i Norge har økt mye de siste årene, og siden 2013 har NAV kjøpt arbeidsmarkedstiltak for 19,4 milliarder kroner.)

(Anm: FIRE PRIVATE AKTØRER HAR FÅTT MILLIARDER FRA NAV: Ingunn (52) har mastergrad – jobbekspertene ville sende henne på tiltak i strikkebutikk. NAV betaler private selskaper milliarder av kroner for å levere tiltak som skal få arbeidsledige ut i jobb. For Ingunn Raissis (52) ble møtet med Din Utvikling AS en nedtur. Når man mister jobben, blir man ofte tilbudt et såkalt arbeidsmarkedstiltak fra NAV, for eksempel arbeidstrening i en bedrift eller et CV-kurs hos en karriereveileder. Tiltaksbruken i Norge har økt mye de siste årene, og siden 2013 har NAV kjøpt arbeidsmarkedstiltak for 19,4 milliarder kroner. (…) TV 2 har fått innsyn i alle utbetalingene fra NAV knyttet til arbeidsmarkedstiltak fra 1. januar 2013 til 30. august 2017. Tallene inkluderer alle former for arbeidsmarkedstiltak, arbeidstrening, lønnstilskudd og i noen tilfeller også finansiering av enkeltplasser i privatskoler. Her er de fire store De fire største tilbyderne av tiltak er private aksjeselskap. Siden 2013 har disse fått utbetalt 2,7 milliarder tiltakskroner fra NAV: - Jobzone AS, eid av bemanningsbyrågrunderne Øyvind Henriksen og Tom Rune Graarud. Totalt har Jobzone Norge AS, Podium AS og Smart Karriere AS mottatt 518 millioner fra NAV siden 2013. - Din Utvikling AS, eid av selskapets fem partnere, har mottatt 548 millioner. - Sonans Gruppen AS, eid av et oppkjøpsfond registrert i skatteparadiset Guernsey. Totalt har Sonans Privatgymnas AS, Sonans Karriere AS, Nakk-gruppen AS, Euroskolen/Agil AS, Nordic Academy AS, Frisvold Privatgymnas AS og eCademy AS mottatt 748 millioner kroner siden 2013. - Anthon B Nilsen Utdanning AS, eid av brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold. Joblearn AS, Treider Fagskoler AS, NKI AS og Bjørknes AS har til sammen mottatt 940 millioner siden 2013. Selskapene står fritt til å ta utbytte av eventuelle overskudd, men NAV sier på generelt grunnlag at de forventer at selskapene bruker pengene fra NAV-kontraktene på å hjelpe arbeidsledige til å få en jobb. (tv2.no 31.12.2017).)

- VIL HA LANGTIDSSYKEMELDTE RASKERE I ARBEID: Nav-leger har kikket fastleger i kortene. (- Krever at NAV-systemet endres – Flere av dem opplevde en skuffelse fordi de innså at fastleger i dag har en for passiv rolle i oppfølgingen av langtidssykemeldte.)

(Anm: VIL HA LANGTIDSSYKEMELDTE RASKERE I ARBEID: Nav-leger har kikket fastleger i kortene. – Opplevde en skuffelse fordi Nav-legene innså at fastleger i dag har en for passiv rolle i oppfølgingen av langtidssykemeldte, forteller for prosjektlederen. I februar 2015 gikk en forskningsgruppe i gang med å arrangere et prøveprosjekt for å kikke fastlegene i kortene. På oppdrag fra arbeids- og sosialdepartementet og penger fra statsbudsjettet ble ni leger i Hordaland ansatt i Nav for å gjøre en ny medisins vurdering av langtidssykemeldte – med mål om å få flere sykemeldte raskere tilbake i jobb. (…) – Skuffet over kollegaer Nav-legene mener nøkkelen til å kunne få pasientene raskere ut i jobb er å ha inngående kjennskap til alle hjelpetiltakene i Nav, som det ikke er forventet at de fleste fastleger kan i dag. Krever at NAV-systemet endres – Flere av dem opplevde en skuffelse fordi de innså at fastleger i dag har en for passiv rolle i oppfølgingen av langtidssykemeldte. De ble også skuffet over kollegaer fordi mange pasienter fortalte at de har ønsket å komme ut i jobb lenge, men ikke har fått god nok hjelp av fastlegen. (tv2.no 25.12.2017).)

- Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent.

(Anm: Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent. Utviklingen for kvinner skyldes både at flere av kvinnene blir syke, og at de har lengre sykmeldingsperioder enn før. (nav.no 22.9.2009 - Arbeid og Velferd nr. 3-2009).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

- REAGERER ETTER TV 2-REPORTASJE: Krever at NAV-systemet endres.

(Anm: REAGERER ETTER TV 2-REPORTASJE: Krever at NAV-systemet endres. Jæren/Stortinget (TV 2): Arbeidsministeren sier at regjeringen er i full gang med å rydde opp i arbeidsmarkedstiltak som de vet at ikke fungerer. Arbeiderpartiet krever nå en gjennomgang av tiltakene som NAV tilbyr. Mandag fortalte TV 2 historien om Line Holen (27) fra Jæren. Fra åtte om morgenen til halv fire på ettermiddagen er hun på jobb og spar grus. Hun får bare 13.000 kroner i månedslønn fordi hun er i et såkalt arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. – Jeg har vært på jobb hver dag denne uken, men det har ikke alltid vært så lett å konsentrere seg fordi telefonen har pepet i ett kjør, forteller Line når TV 2 besøker henne onsdag kveld. (tv2.no 13.12.2017).)

- 3915 PERSONER PÅ NAV-LØNN JOBBET I MATBUTIKKER I FJOR: Emil (19) lærer opp nyansatte i butikken, men får bare lønn for hver fjerde time han jobber. Antall personer som gjennom NAV jobber helt eller delvis gratis for de store dagligvarekjedene har eksplodert de siste fire årene.

(Anm: 3 915 PERSONER PÅ NAV-LØNN JOBBET I MATBUTIKKER I FJOR: Emil (19) lærer opp nyansatte i butikken, men får bare lønn for hver fjerde time han jobber. Antall personer som gjennom NAV jobber helt eller delvis gratis for de store dagligvarekjedene har eksplodert de siste fire årene. I 2016 var 3915 personer i et arbeidsmarkedstiltak i en av de store dagligvarebutikkene her i landet. (…) Betaler for fem dager Andersen jobber 100 prosent. Meny betaler for fem av dagene i måneden, mens NAV dekker resten. Regnestykket blir da som følger: Andersen har en 25 prosent stilling i Meny og har en timelønn på 156,78 kroner. For 37,6 timer i måneden får han utbetalt 4362 kroner etter skatt. Nav utbetaler i snitt 8668 i måneden i arbeidsavklaringspenger. Andersen får i tillegg ekstra betalt fra Meny om han jobber ekstravakter på kveld og i helger. – Det er en god deal for Meny? – Jo, det er vel det, sier Andersen. – Hva tenker du om at det er sånn? – Jeg vet ikke helt hva jeg tenker. Det er litt dumt fordi jeg tjener mindre enn hva jeg kunne ha gjort, sier han. (tv2.no 14.12.2017).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Vanskelig å sende klager og klager til Nav. Nav krever brev i posten, eller «Twitter-tekst».

(Anm: Vanskelig å sende klager og klager til Nav. Nav krever brev i posten, eller «Twitter-tekst». Vil du skrive noe til Nav på nettet, får du maks sendt en halv A4-side. - I minste laget, mener advokat. (dagbladet.no 25.10.2017).)

- I 2015 mottok Nav 5.196 serviceklager. I 2016 steg tallet til 7.035. Ved utgangen av august i år var det kommet inn 9.630 klager.

(Anm: Antall Nav-klager doblet siden 2015. Administrasjon. Så langt i år har det kommet dobbelt så mange klager på servicen hos Nav som i 2015. – Må gjøre mer for mindre, svarer Nav. I 2015 mottok Nav 5.196 serviceklager. I 2016 steg tallet til 7.035. Ved utgangen av august i år var det kommet inn 9.630 klager. Fortsetter klagene å komme i samme tempo, vil Nav ende opp med omkring 13.000 klager i 2017, skriver  Klassekampen. – Dette er svært urovekkende. Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, som også er representant i Navs sentrale brukerråd. (kommunal-rapport.no 22.9.2017).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Her er kommunene med flest arbeidsuføre I denne kommunen er mer enn 1 av 10 ikke arbeidsdyktig. (dn.no 11.8.2014).)

(Anm: Krav på sykepenger? Bokstaven Z fra fastlegen betyr null kroner i sykepenger fra Nav. Diagnoser som skyldes såkalte sosiale problemer, gir i utgangspunktet ikke rett på sykepenger. (…) Hva som feiler deg kan fastlegen bruke en spesiell kode for å få frem, fra et kodesystemet kalt ICPC, som sier noe om hvilken diagnose pasienten har. (dinside.no 24.9.2017).)

– NHO-sjef Kristin Skogen Lund om velferdsordningene og sysselsettingen: – Systemet sykeliggjør folk. (– I dag er hele systemet rigget mot at det er en helseutfordring. Siden systemet er så helsebasert, blir man insentivert til å være minst 50 prosent ufør for å komme inn i ulike ordninger. Noen opplever en slags sykeliggjøring i stedet for det motsatte, fordi systemet er innrettet slik, sier hun. – Vi må ha et bredere spekter av ordninger som treffer bedre årsakene til utenforskap.)

(Anm: NHO-sjef Kristin Skogen Lund om velferdsordningene og sysselsettingen: – Systemet sykeliggjør folk. UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer. – Sysselsettingsandelen faller, til tross for at vi har håndtert arbeidsledigheten i kjølvannet av oljeprisfallet relativt bra. Vi ser at det er behov for å gjøre noe annerledes, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Kristin Skogen Lund til Klassekampen. I dag åpner hun NHOs årskonferanse, der næringslivsledere og politikere møtes. Tema for årets konferanse er «Verdien av arbeid». Lund mener det trengs politisk nytenking for å snu trenden med fallende sysselsetting. – I dag er hele systemet rigget mot at det er en helseutfordring. Siden systemet er så helsebasert, blir man insentivert til å være minst 50 prosent ufør for å komme inn i ulike ordninger. Noen opplever en slags sykeliggjøring i stedet for det motsatte, fordi systemet er innrettet slik, sier hun. – Vi må ha et bredere spekter av ordninger som treffer bedre årsakene til utenforskap. (…) Lund mener IA-avtalen må endres Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) utløper om ett år. Før jul oppsummerte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) at hun ikke synes avtalen leverer bra nok – verken når det gjelder å få ned sykefraværet eller å inkludere flere i arbeidslivet.  (klassekampen.no 9.1.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Bygg utleieboliger for vanlige folk.

(Anm: Sigrid Nielsen, mormor. Bygg utleieboliger for vanlige folk. (…) Oslo kommune bruker millioner av kroner på kjøp av leiligheter på vestkanten for å huse flyktninger, samtidig bygges det ikke en rimelig utleiebolig til mennesker med alminnelige inntekter i hovedstaden. (…) Vi trenger boliger tilpasset vår inntekt og våre forutsetninger. STORT BEHOV: Se til Danmark, som bygger utleieboliger for vanlige folk «som ikke har politikerlønn», skriver artikkelforfatteren. (dagbladet.no 23.6.2016).)

- Rektor mener boligmarkedet hindrer integrering. Oppvekst. Rektor Terje Andersen på Tøyen skole mener stadig flytting hindrer integrering. Han får støtte fra forsker Terje Wessel. Mens 75 prosent av den norske majoritetsbefolkningen bor i en bolig de eier selv, eier kun 42 prosent av innvandrere egen bolig.

(Anm: Rektor mener boligmarkedet hindrer integrering. Oppvekst. Rektor Terje Andersen på Tøyen skole mener stadig flytting hindrer integrering. Han får støtte fra forsker Terje Wessel. Mens 75 prosent av den norske majoritetsbefolkningen bor i en bolig de eier selv, eier kun 42 prosent av innvandrere egen bolig. Det har kommet fram i en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Vårt Land. Rektor ved Tøyen skole, Terje Andersen, mener at å hele tiden komme inn i et nytt miljø, skaper utrygghet for barna. – Trygghet er en nøkkel i integreringsarbeidet, sier Andersen. (kommunal-rapport.no 8.1.2018).)

(Anm: Oslo-rektor mener boligmarkedet hindrer integrering. Rektor Terje Andersen på Tøyen skole mener stadig flytting hindrer integrering. Han får støtte fra forsker Terje Wessel. (aftenposten.no 8.1.2018).)

– Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige. Inntrykk av stadig flere er avhengige av NAV-ytelser? (– Ikke riktig at det blir flere uføre.) (– Fra 1998 til 2003 økte andelen som var ute i minst to eller fem år, men fra 2003 stabiliserte det seg. Etter 2010 har andelen gått ned.)

(Anm: Aldri før har en lavere andel nordmenn vært NAV-avhengige. Inntrykk av stadig flere er avhengige av NAV-ytelser? Feil. NAVs nye tall sier at andelen av oss som lever av trygd er lavere enn noen gang før. Ved utgangen av 2016 var 660.000 mennesker, eller 19,73 prosent av befolkningen bosatt i Norge, mottagere av en eller flere livsoppholdsytelser fra NAV. Andelen har ligget mellom 20 og 24 prosent i perioden 1992–2016. Andelen har vært avtagende siden 2003, bortsett fra en midlertidig økning i 2009 og 2010 i forbindelse med finanskrisen, viser en ny rapport fra NAV, som publiseres torsdag. (…) – Ikke riktig at det blir flere uføre – Hvorfor har mange et inntrykk av det motsatte, at stadig flere nordmenn lever i utenforskap – på NAV-ytelser? – Det spør vi oss om også, svarer kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV. (…) Fra 1998 til 2003 økte andelen som var ute i minst to eller fem år, men fra 2003 stabiliserte det seg. Etter 2010 har andelen gått ned. (…) I en stor fagartikkel skriver NAV-forskerne Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud at utenforskap måles ved å se på hvor lenge mottagere av trygdeytelser i snitt mottar en livsoppholdsytelse fra NAV. (vg.no 26.10.2017).)

– Utviklingshemmede kan miste jobben fordi de jobber for tregt. (– Fremdriften går noe senere enn kommunen hadde tenkt, og de er usikre på om de får nok for pengene.) (– Det var en diskusjon da dette ble redegjort for, men jeg oppfattet at det var en forståelse for at vi må forholde oss til loven om offentlig anskaffelse, sier Leidulf Skjørestad.)

Utviklingshemmede kan miste jobben fordi de jobber for tregt
nrk.no 2.5.2017
Seks utviklingshemmede rydder skogen på Byhaugen i Stavanger. Nå står de i fare for å miste jobben fordi de er for lite effektive.

– Fremdriften går noe senere enn kommunen hadde tenkt, og de er usikre på om de får nok for pengene, skriver kommunaldirektøren for Miljø- og utbygging, Leidulf Skjørestad, i innstillingen til kommunalstyret.

Attende AS jobber for at mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, skal komme seg tilbake i jobb. De har blant annet sørget for at seks utviklingshemmede personer har fått jobb med å rydde skogen i Stavanger. Nå kan de bli arbeidsløse fordi de ifølge kommunaldirektøren jobber for sakte, tar seg for mange pauser og er for lite effektive.

– Det er skremmende at de kan tenke på effektivitet. Det viktigste er at arbeidstakerne har en jobb å gjøre. I tillegg er det jo tydelig at de trives godt med å være ute, sier John Ivar Martinsen, avdelingsleder i Attende. (…)

Kommunen betaler Attende 1,2 millioner for jobben, og det er denne prislappen som gjør at oppdraget, etter loven, må utlyses. Derfor mener kommunaldirektøren at forslaget er uproblematisk.

– Det var en diskusjon da dette ble redegjort for, men jeg oppfattet at det var en forståelse for at vi må forholde oss til loven om offentlig anskaffelse, sier Leidulf Skjørestad. (…)

- Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017. I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra.

(Anm: Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017. I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra. Føremålet med å gjennomføre årlege undersøkingar om personar med nedsett funksjonsevne er å kartlegge situasjonen deira på arbeidsmarknaden og sjå korleis tilknytinga utviklar seg over tid. Tilsvarande undersøkingar er blitt gjennomførte årleg sidan 2002. Les ein artikkel om dei viktigaste funna i rapporten. (ssb.no 27.11.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Ida og Maja har drømmejobben. Med litt tilrettelegging kan de to jentene jobbe en dag i uka. Det nyter denne Coop-butikken godt av..

(Anm: Ida og Maja har drømmejobben. Med litt tilrettelegging kan de to jentene jobbe en dag i uka. Det nyter denne Coop-butikken godt av. (…) Vanskelig å skaffe plasser Arbeidsleder Kenan Hadzijusufovic ved Nordpolen Industrier har ansvaret for veiledningen av Maja og Ida når de jobber i butikken. – Jeg trenger egentlig ikke å være her så mye. Ida og Maja klarer jobben selv, sier han. Hadzijusufovic tror det fortsatt finnes mange fordommer mot folk med utviklingshemming. – Det er vanskelig å skaffe arbeidsplasser til de som trenger tilrettelegging. Det er ikke alle som ser at de kan gjøre en jobb på linje med andre arbeidstakere, sier han. Hadzijusufovic sier at butikkjobben har blitt en viktig del av livet til Maja og Ida. – Jobben gir dem tilhørighet, og den har stor betydning for at de skal føle seg likestilt i samfunnet, sier han. (frifagbevegelse.no 14.11.2017).)

- Slik kan Nav sjekke deg: Her er metodene Nav bruker mot trygdesvindel.

(Anm: Slik kan Nav sjekke deg: Her er metodene Nav bruker mot trygdesvindel. Tall fra andre etater, tips fra en nabo eller Facebook kan avsløre de feilaktige utbetalingene. De fleste av oss forholder oss til Nav en eller annen gang i løpet av livet, og etaten forvalter en tredjedel av hele statsbudsjettet, nærmere sagt rundt 500 milliarder årlig. (…) NAV Kontroll består av i overkant av 125 personer, som til daglig jobber med å forebygge og avdekke tilfeller hvor nordmenn har fått utbetalt penger de ikke skulle hatt, fra Nav. Dette fører til at Nav Kontroll hvert år anmelder mellom 1000 og 1500 personer. (…) Det er tross alt ikke all informasjon fra Nav som alltid er like enkel å skjønne, noe Jussbuss påpeker i en artikkel i Juristkontakt. (dinside.no 4.10.2017).)

- Vi kan ikke lenger betale friske foreldre for ikke å jobbe. (- Kontantstøtte gir valgfrihet til familier som har andre behov enn A4-familien. Problemet er bare at denne valgfriheten aldri vil være mulig for alle og kan medføre negative konsekvenser for samfunnet.)

(Anm: Vi kan ikke lenger betale friske foreldre for ikke å jobbe | Gjertrud Nordal (19), leder av Hedmark Unge Høyre. Si ;D-innlegg: Pengefesten er over - med vennlig hilsen perspektivmeldingen. 1. august økte kontantstøtten fra 6000 til 7500 kr i måneden. Kontantstøtte innebærer at familier som ønsker en annen løsning enn barnehage for barn mellom ett og to år, skal få mulighet til å være hjemme med barnet, og får derfor tildelt midler. Kontantstøtte gir valgfrihet til familier som har andre behov enn A4-familien. Problemet er bare at denne valgfriheten aldri vil være mulig for alle og kan medføre negative konsekvenser for samfunnet. (aftenposten.no 25.10.2017).)

- Riksadvokaten og NAV har kartlagt hvor mange saker det faktisk gjaldt og har kommet fram til at 621 personer har betalt for mye tilbake og at 162 av disse fikk en dom på feil grunnlag. Feilen har skjedd i en periode på 14 år, mellom 2002 og 2016.

(Anm: Fikk feil straff fordi NAV regnet feil. Flere personer har sonet en straff de aldri skulle sone.  Over 600 personer betalte for mye til NAV. Nå kan tre personer som fikk feil dom gjenoppta sakene sine. I oktober ifjor varslet NAV at de kunne ha regnet feil i hele 1300 saker og at flere feilaktig kunne sitte fengslet for trygdebedrageri. Riksadvokaten og NAV har kartlagt hvor mange saker det faktisk gjaldt og har kommet fram til at 621 personer har betalt for mye tilbake og at 162 av disse fikk en dom på feil grunnlag. Feilen har skjedd i en periode på 14 år, mellom 2002 og 2016. (p4.no 23.10.2017).)

- Siljes innlegg om folk som mener «navere» bør ta seg sammen, er lest av flere hundre tusen.

(Anm: Siljes innlegg om folk som mener «navere» bør ta seg sammen, er lest av flere hundre tusen. – Jeg blir veldig provosert av at folk tør å snakke så høyt om noe de egentlig ikke vet noe om, sier Silje Røvik. Hennes Si ;D-innlegg er lest av hundretusener. (aftenposten.no 20.9.2017).)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (- Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre.)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

- Seks av ti Nav-kontorer brøt loven: Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på. Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser et landsomfattende tilsyn.

(Anm: Seks av ti Nav-kontorer brøt loven: Unge fikk ikke sosialtjenestene de har krav på. Flere kommuner har gitt langt mindre enn staten anbefaler i sosialstønad til unge mellom 17 og 23 år, viser et landsomfattende tilsyn. Det er gjennomført et landsomfattende tilsyn med kommunenes plikt til å tilby sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år. Resultatet viser at ungdom ikke får de tjenestene de har rett på. Kommunene har ikke god nok kontroll på arbeidet som utføres. Det skriver Helsetilsynet i en foreløpig tilsynsmelding. (aftenposten.no 28.7.2017).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig.

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

- 88.435 personer, som alle får beskjed om at de er arbeidssøkere, blir ikke med ledighetsstatistikken. – Vi forsøker ikke å lure noen, sier NAV.

Anne (27) og over 88.000 andre arbeidssøkere blir tatt ut når NAV lager ledighetsstatistikken
tv2.no 22.1.2017
88.435 personer, som alle får beskjed om at de er arbeidssøkere, blir ikke med ledighetsstatistikken. – Vi forsøker ikke å lure noen, sier NAV.

TV 2 har det siste halve året fulgt 550 arbeidsledige over hele landet. De forteller om et tøft arbeidsmarked. (…)

88.435 blir ikke med
Men når den offisielle ledighetsstatistikken til NAV lages, endres statusen til Anne Nilsen og 88.434 andre mottakere av arbeidsavklaringspenger. Endringen skjer i NAVs interne datasystem. De går fra å ha status som «arbeidssøker» til å få status «nedsatt arbeidsevne».

Dermed blir 88.435 personer, som alle blir kalt for arbeidssøkere av NAV, ikke tatt med når den offisielle ledighetsstatistikken skal lages.

Når TV 2 forteller dette til Anne Nilsen, blir hun sint og lei seg.

– Men jeg er dessverre ikke overrasket. Man føler jo at de pynter på tallene, sier hun. (…)

(Anm: Marius og Renate fratatt trygda – mener NAV-sjefen lyver. Marius Vigre og Renate Andreassen stilte opp på TV 2 for å vise at mange arbeidsledige her i landet ikke tas med i ledighetsstatistikken fordi de mottar arbeidsavklaringspenger. Det fikk store konsekvenser for dem. (tv2.no 14.4.2017).)

(Anm: Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før. TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent. I Norge har vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 78.556 personer. Summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent. I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent. (tv2.no 23.1.2017).)

(Anm: Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet. I Norge publiseres det hver måned to tall for antall arbeidsledige: Det ene gjelder dem som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det andre er tall over både registrerte og ikke registrerte ledige basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå – kalt AKU-ledigheten. Normalt ligger AKU-ledigheten på et klart høyere nivå enn den registrerte ledigheten. Her skal vi se nærmere på grunnene til dette og hvorfor det er formålstjenlig å ha to ulike ledighetsmål. (ssb.no 27.4.2017).)

- Lovfest retten til arbeid for utviklingshemmede. (- Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet.)

Lovfest retten til arbeid for utviklingshemmede
Dag Sandvik, direktør, ASVL, Arbeidsgiverforening for vekst - og attføringsbedrifter
aftenposten.no 6.10.2016
Mandag overleverte Rettighetsutvalget sin innstilling «På lik linje» til barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Innstillingen mangler én ting: Forslaget om å lovfeste retten til arbeid for utviklingshemmende.

Utvalget foreslår blant annet at utviklingshemmede skal få rett til å få sin arbeidsevne vurdert. Det vil føre til at mange flere vil bli ansett som kvalifisert for jobb.

Samtidig fastslår utvalget at mange står i kø for å få en tilrettelagt jobb i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget om å overføre ansvaret for tiltaket til fattige kommuner gir ikke flere jobber. Dermed vil mange utviklingshemmede få beskjed om at de kan jobbe, uten at det er jobb til dem. Med andre ord mangler det siste leddet i kjeden. Derfor er det nødvendig: - Å lovfeste at utviklingshemmede som har restarbeidsevne, også har rett til arbeid. - At statsbudsjettet må inneholde en kraftig opptrappingsplan for antall VTA-plasser.

Det er bare den politiske viljen det står på. (…)

(Anm: Anslag viser at 70.000-80.000 personer i Norge har iq lavere enn 70 og dermed er utviklingshemmet. Bare rundt 25.000 finnes igjen i offentlige registre. De andre vet man lite eller ingenting om. Regjering og storting vil ha status for situasjonen til utviklingshemmede og forslag til hvordan utviklingshemmedes rettigheter kan realiseres. 50.000 nordmenn forsvunnet.  (dn.no 5.10.2016).)

(Anm: Likestillingsministeren vil gi utviklingshemmede mer individuell tilrettelegging i arbeidslivet. Det er viktig at så mange som mulig kommer inn i arbeidslivet, sier Solveig Horne (Frp). 70 prosent av utviklingshemmede i Norge er uten arbeid. (…) – I dag havner utviklingshemmede ofte på uføretrygd uten å få evnene sine kartlagt, fordi de er unntatt kravet om arbeidsevnevurdering i NAV, sier Osmund Kaldhim, som ledet Rettighetsutvalget som leverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet i fjor. (aftenposten.no 17.3.2017).)

- Big data-løsning i dansk kommune får borgerne i arbejde

Big data-løsning i dansk kommune får borgerne i arbejde
epn.dk 21.8.2013
I Holbæk Kommune analyserer man på data for at få arbejdsløse borgere tilbage i job. Her kan du se, hvordan det virker.

I Holbæk Kommune, der er beliggende i Nordvestsjælland, bruger man dataanalyse til at få arbejdsløse borgere tilbage på jobmarkedet.

For at få en mere effektiv beskæftigelsesindsats har man skabt et resultatstyringsværktøj på baggrund af beskæftigelsesplanens målsætninger.

Det startede egentlig som håndarbejde, men har nu udviklet sig til en helt automatiseret data-proces.

"Vi brød det op i målgrupper, aktiviteter og indsatser," fortæller Ole Søbæk Christiansen, chefkonsulent i jobcenter Holbæk. (...)

(Anm: Slik skal big data håndteres i framtiden. Når stadig større mengder data innhentes, må man tenke nytt om hvordan man lagrer og bearbeider dem. Vi har vært på Europas første dedikerte konferanse for Spark – open source plattformen som vil dominere Big Data-behandling i framtiden. (nrkbeta.no 10.11.2015).)

(Anm: Simon (24) ville ta sitt eget liv – ble frisk av ny jobbresept. 24-åringen brukte jobben på Narvesen som medisin for den psykiske sykdommen. (…) Jobbet seg frisk. Men før bunnen var nådd, fikk Simon kontakt med psykoseteamet i Bodø. I stedet for et liv med medisinering og ung uføretrygdet, fikk han tilbud om jobbstøtte – et prosjekt som skal hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser gjennom arbeid. (tv2.no 12.3.2017).)

(Anm: - NAV må slutte å betale for at folk gjør ingenting Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret mener det er mulig å senke arbeidsledigheten ved å ansette trygdemottakere i tilpassede jobber i kommunene. Forsker vil flytte NAV-klientene over i kommunale stillinger. Det nye arbeidslivet er tema under årets NHO-konferanse. Økt bruk av ny teknologi går som en rød tråd gjennom temaene for årets konferanse. Interesseorganisasjonen mener hver tredje norske jobb kan være erstattet av roboter og annen ny teknologi innen 20 år. (nettavisen.no 7.1.2016).)

(Anm: Nødvendig NAV-reform. Før helgen la statsråd Anniken Hauglie fram NAV-meldingen. Den er et steg i riktig retning for en bedre arbeidsformidling. Hauglie har rett når hun karakteriserer NAV som «for ridig, toppstyrt og for regelstyrt på mange områder.» Det er i all hovedsak politikernes egen feil. Foruten den lite gjennomtenkt NAV-reformen, har det noble forsøket på å få folk av passive trygdeytelser og inn i arbeid på samme tid som en har avkrevd god forvaltningsskikk og rettssikre avgjørelser, endt i en lite fleksibel organisasjon. (dagbladet.no 22.5.2016).)

(Anm: Høy ledighet koster Norge milliarder. En økonomiprofessor har beregnet kostnaden til opptil 35 milliarder kroner per år. (…) I gjennomsnitt koster ett norsk årsverk 700.000 kroner i lønn, sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og lignende. Ganger man de to tallene, ender man med en samlet kostnad på 35 milliarder kroner. – En del av kostnaden tar staten. Individene det gjelder tar også mye av kostnadene, ved at de har lavere inntekt enn de ellers ville hatt, sier Falck. (nrk.no 12.6.2016).)

- NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (- Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense.)

NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge
vg.no 12.12.2016
Ulikhetene fortsetter å øke, og flere under 30 år har lite på konto. De som har mest fra før, soper med seg den største inntektsveksten.

Det er førjulsnyheten fra NAV som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gjerne skulle ha vært foruten.

I NAV-rapporten «Fattigdom og levekår i Norge 2016», fastslår forskerne at det er arbeidsledigheten som først og fremst gir økning i andelen mennesker med lav inntekt under 30 år.

I tillegg fører økningen i innvandrere til økt andel mennesker med lav inntekt.

Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense.

I den andre enden av skalaen er det først og fremst økte kapitalinntekter, blant annet på grunn av «en betydelig økning i realformuen på grunn av vekst i boligprisene» som gjør forskjellene større. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

- Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom.

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: Sykefraværet i Nav er høyere enn landsgjennomsnittet. Nav, som blant annet skal bekjempe høyt sykefravær, har selv mer fravær enn arbeidslivet for øvrig. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. (…) I flere fylker var sykefraværet hos Nav i gjennomsnitt 8,2 prosent i 2016. Det er omtrent to prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet for alle arbeidsplasser. Tallene gjelder for ansatte i arbeids- og velferdsetaten. På landsbasis hadde Nav et sykefraværet på 7,3 prosent i fjor. Også det er over landsgjennomsnittet. (nrk.no 10.2.2017).)

- Raser mot NAV. TV 2 avslørte onsdag at 2000 etterlyste på rømmen får støtte av NAV.

(Anm: NAV-klienter om TV 2-avsløring: – Blir så forbanna! Hvordan får de det til? Det er ikke rart jeg sitter her uten mat. Både Marianne og Elin kjemper med NAV for å få støtte til det de mener de har krav på. De reagerer kraftig på avsløringen om at etterlyste på rømmen får støtte. (…)  Raser mot NAV. TV 2 avslørte onsdag at 2000 etterlyste på rømmen får støtte av NAV. Myrén er opprørt over saken. – Jeg blir forbanna. Hvordan får de det til? Det er ikke rart jeg sitter her uten mat når de bruker ressursene sine på de greiene der, sier hun oppgitt. (…)  Tomt for mat. Problemene startet da hun flyttet fra Rakkestad til Sarpsborg og saksbehandlingen gikk helt i stå. Det førte blant annet annet til at hun gikk tolv dager uten å få en eneste krone fra NAV. – Det gikk etter hvert tomt for mat i skapene, og jeg hadde ikke penger til å kjøpe ny mat. Det var forferdelig. Jeg bekymret meg hele tiden for hvordan jeg skulle skaffe meg mat dagen etter. (tv2.no 23.6.2017).)

- Fersk rapport: Nav-ansatte snoker på venner, familie, kjendiser og ved ansettelser.

Fersk rapport: Nav-ansatte snoker på venner, familie, kjendiser og ved ansettelser.
aftenposten.no 2.11.2016
Mange ansatte i etaten henter frem svært personlige opplysninger om kjendiser og bekjente kun for å få tilfredstilt sin egen nysgjerrighet, viser ny rapport.

I systemene sine kan de har de blant annet lagret opplysninger om personers helse- og familieforhold, om personer har blitt knyttet til en straffbar handling, om personers økonomiske forhold og om personer har adressesperre begrunnet i fare for «skade på liv, legeme eller helse».

Nav sitter på et enormt omfang av personopplysninger på en lang liste nordmenn. I fjor fikk 2,8 millioner nordmenn, altså over halvparten av befolkningen, tjenester fra etaten.

I systemene sine kan de har de blant annet lagret opplysninger om personers helse- og familieforhold, om personer har blitt knyttet til en straffbar handling, om personers økonomiske forhold og om personer har adressesperre begrunnet i fare for «skade på liv, legeme eller helse».

I en fersk rapport som er utarbeidet av revisjonsselskapet BDO og advokatfirmaet Wiersholm for Nav, pekes det på at ansatte foretar en rekke søk uten at det er tjenstlig behov.

I den ferske rapporten trekkes det fram at det snokes på kjendiser, familie, kolleger, venner – og når enkelte søker på jobb hos Nav.

En gruppe av Sintef-forskere så på hvorfor så mange Nav-brukere får medhold når de klager: Nav-ansatte gir ubegrunnede avslag for å få pynte på statistikken (…)

(Anm: Tilgangskontroller i NAV. Gjennomgang, analyse og forslag til forbedringer. Oslo, 31. oktober 2016. Rapport som er utarbeidet av revisjonsselskapet BDO og advokatfirmaet Wiersholm for Nav.)

- Nav-ledere risikerer sparken etter snoking på ansatte. Nav i Aust-Agder har avdekket at fire nåværende og tidligere ledere har snoket i sensitive personopplysninger om kolleger i etaten.

(Anm: Nav-ledere risikerer sparken etter snoking på ansatte. Nav i Aust-Agder har avdekket at fire nåværende og tidligere ledere har snoket i sensitive personopplysninger om kolleger i etaten. Det bekrefter Nav-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder overfor Agderposten. Hun opplyser at det dreier seg om to avdelingsledere og én leder. De tre har gjort henholdsvis 47, 36 og 24 ulovlige søk på kolleger. Det er også avdekket at en fjerde leder har foretatt ulovlige søk på kolleger, men vedkommende har nå sluttet. (dn.no 6.12.2017).)

(Anm: Nav-ansatt beholder jobben etter snoking. En Nav-ansatt søkte i over ett år opp svært sensitive opplysninger om en person samboeren hennes var i konflikt med, og barna deres. Selv om hun ble tatt, jobber hun fortsatt som saksbehandler i Nav. (…) NRK fortalte i høst at Nav-ansatte snoker på familie, kolleger og kjendiser, og at de i liten grad risikerer å bli tatt. Etter avsløringene har mange tatt kontakt med Nav fordi de frykter at de har blitt snoket på, og mistanken har vært berettiget i flere saker. (nrk.no 5.12.2016).)

(Anm: Wiersholm er et av Norges største advokatfirma. Vi er din samtalepartner og juridiske rådgiver i strategiske prosesser. Hos oss får du en samarbeidspartner med et kontinuerlig fokus på kunnskapsdeling og et utrettelig øye på verdiskapning. Vi hjelper deg til å se mulighetene. (wiersholm.no).)

(Anm: BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen – fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter. (bdo.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

– Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder (– De som bli tatt er de som går på AAP eller dagpenger og leverer meldekort, samtidig som de jobber. De som bruker hodet, blir ikke tatt, sier tømreren. (– Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.)

Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder: – Han er uføretrygdet og jobber 250 timer i måneden
tv2.no 4.9.2016
TRYGD OG UTBYTTE: Arbeidstakere som sykmelder seg fra eget AS, og tar ut utbytte istedenfor lønn, er vanlig i byggebransjen, ifølge en håndverker som TV 2 har snakket med.

En tømrer forteller om åpenlys trygdesvindel og tvilsomme metoder i byggebransjen – og alt er ikke en gang ulovlig.

TV 2 har i flere artikler satt søkelys på omfanget av trygdesvindel. I 2015 ble 895 personer dømt for Nav-svindel til en verdi av mer enn 180 millioner kroner

Se oversikt nederst.

Mørketallene er store. Beregninger viser at trygdesvindlere lurer til seg så mye som åtte milliarder av skattebetalernes penger.

Etter de første artiklene om bedrageridommene, er TV 2 blitt kontaktet av flere som har sett svindel på nært hold.

Én av disse er en tømrer i 30-årene fra Østlandet. Han ber om om å få uttale seg anonymt, når han forteller om hvor han mener mesteparten av trygdesvinnet ligger.

– De som bli tatt er de som går på AAP eller dagpenger og leverer meldekort, samtidig som de jobber. De som bruker hodet, blir ikke tatt, sier tømreren.

– Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han. (…)

(Anm: Feilutbetalinger fra Nav: Slik skal Nav enklere finne dem som har fått feil støtte. Får 30 millioner for å avdekke og kreve tilbake feilutbetalinger. Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2017, der de blant annet foreslår å øke bevilgningene til Nav med 30 millioner kroner i 2017. Pengene skal brukes til å avdekke og kreve tilbake feilutbetalinger. (dinside.no 11.5.2017).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Analyse: Nav svindles for milliarder. (vg.no 28.2.2013).)

- Liten effekt så langt

Liten effekt så langt
forskningsradet.no 1.11.2011 (Norges forskningsråd)
De ansatte i NAV hadde i utgangspunktet stor tro på at reformen skulle gjøre det bedre for brukerne.

Dette var blant konklusjonene da forskere nylig presenterte resultater fra evalueringen av NAV-reformen, som gjennomføres i regi av Forskningsrådet og Uni Rokkansenteret.

- Vi var overrasket over den store oppslutningen de ansatte i NAV i utgangspunktet hadde for reformen de første årene, sier Tone Alm Andreassen.

I 2008 trodde 80 prosent av de ansatte ved NAV-kontorene at brukerne ville få et bedre tilbud enn de hadde fra før. To år etter hadde dette sunket til 59 prosent.

Forsker Tone Alm Andreassen, fra Arbeidsforskningsinstituttet, sier lederne og medarbeiderne ved NAV-kontorene i utgangspunktet hadde stor tro på at reformen skulle gjøre det bedre for brukerne.

Reformtretthet
Alm Andreassen mener nedgangen kan skyldes en reformtretthet.

- Vi var overrasket over den store oppslutningen de ansatte i NAV i utgangspunktet hadde for reformen de første årene.

- De ansatte hadde strukket seg langt i en periode, og ventet på at resultatene skulle komme. Når dette viste seg å ta veldig lang tid, ble de slitne og resignerte. NAV satte utviklingsprosessen på vent, og de ansatte ble satt til å jobbe med oppgavene de kjente fra før for å få unna saksbehandlingen, sier Alm Andressen.

Hun forklarer at konsekvensene var det motsatte av det som var forventet. Saksbehandlingstiden økte og bunkene med ubehandlede saker vokste. (...)

(Anm: Nav-direktøren har fått sparken. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) skriver i en pressemelding at han ønsker ny ledelse i Nav. Joakim Lystad mister dermed direktør-jobben. (nrk.no 10.4.2015).)

(Anm: Eriksson om NAV-sparkinga: - A-en i NAV har blitt borte . Fikk sparken før påske. (dagbladet.no 10.4.2015).)

(Anm: Rapport advarer om ny Nav-krise - Nav-sjef Joakim Lystad forsikret Stortinget om at Navs milliardprosjekt nå er i rute. En hemmelig rapport han selv har bestilt avdekker det motsatte. (dn.no 1.2.2015).)

(Anm: Vraket NAV-direktør Lystad: Beholder millionlønnen i sin nye rådgiver-jobb (vg.no 10.4.2015).)  

- To nye rapporter med knusende dom: Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd

To nye rapporter med knusende dom: Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd
aftenposten.no 13.5.2014
– Jeg tror vi ville vært bedre stilt uten Nav-reformen. Tidligere fungerte systemet på et vis, men med Nav har vi havnet helt i grøften, sier trygdeadvokat Anders Andersen (66). (…)

Flere mennesker i arbeid og færre på stønad. Det var et av hovedmålene med Nav-reformen som ble rullet ut i de første norske kommunene høsten 2006.

Aftenposten har fått tilgang til to uavhengige rapporter fra Frischsenteret og Uni Research Rokkansenteret. De utgjør siste del i Forskningsrådets omfattende evaluering av reformen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. I begge rapportene er dommen hard:

Forskerne finner ingen positiv effekt av Nav-reformen for hverken arbeidsløse, syke, personer som går på sosialhjelp eller de som dropper ut av videregående.

I stedet konkluderer begge rapportene med at reformen gjorde vondt verre etter at den ble innført. Den negative effekten ser imidlertid ut til å avta over tid. (…)

(Anm: Trygderetten: 1 av 4 vinner mot Nav Arbeidsministeren: - Tallet må ned! (vg.no 2.8.2014).)

(Anm: Ikke siden midten av 1990-tallet har andelen unge uten jobb vært høyere. Nå er situasjonen for unge utenfor arbeidsmarkedet like vanskelig som på 1990-tallet. Denne gangen går det ikke like greit over, advarer forskerne. (dn.no 27.2.2017).)

(Anm: Nav bruker nesten ingen tid på å skaffe jobber. Mens arbeidsledigheten øker, bruker Nav-ansatte minimalt med tid på å skaffe nye jobber. – Ikke bra nok, innrømmer Nav. (nrk.no 1.9.2015).)

(Anm: Ny beregning fra SSB om arbeidsledighet: Offentlig pengebruk 70 ganger mer effektivt enn skattelettelser. Støre: – Jeg har spurt Erna Solberg om dette, men ikke fått svar (vg.no 20.5.2016).)

(Anm: Kampen mot systemet. Det er lite gagn i å tvinga uføre ut i jobb når det ikkje er rå å få seg jobb. Når korkje stat eller kommune tar grep for å gjera det enklare for oss på arbeidsmarknaden, vert det heile håplaust. (nrk.no 3.1.2016).)

- Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb

Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
nrk.no 26.6.2014
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet. Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.

Det dystre bildet som Riksrevisjonen tegner av Nav-reformen, bygger på en gjennomgang av en rekke enkeltsaker, målt opp mot ambisjonen om å få flere med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid.

Til tross for nye tiltak for å få dem tilbake i jobb, var halvparten av dem som fikk nedsatt arbeidsevne i 2010 fortsatt under oppfølging fra Nav tre år senere. (...)

En ekspertgruppe skal nå gå gjennom Nav. Mandatet er å finne «tiltak som er nødvendige for at Nav skal lykkes bedre i arbeidet med å gi brukerne den nødvendige bistand for å komme i jobb.»

Eriksson har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet i oppdrag å sørge for bedre statistikk over blant annet ventetid.

Last ned og les hele rapporten her: Riksrevisjonens rapport om Nav (...)

(Anm: Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013–2014) (riksrevisjonen.no 25.6.2014).)

(Anm: Det var for mye prat, for mye finsnakking og for lite handling med Jens Stoltenbergs regjering, sier Robert Eriksson. - Jeg blir provosert av folk som ikke gidder å jobbe (aftenposten.no 2.5.2015).)

(Anm: Har ikke lovlig opphold - får 17.000 i måneden fra NAV. (…) Skattemyndighetene aner i dag ikke om folk som søker om skattekort har oppholdstillatelse. SISTE: Utlendingsdirektoratet sier til Nettavisen at de jobber med en løsning for å gi Skatteetaten innsyn og at dette skal være klart fra deres side i oktober. (nettavisen.no 29.7.2015).)

(Anm: - Svindler NAV for 8 milliarder. Det totale anslaget for NAV-svindel er skyhøyt over det NAV klarer å hente inn. Tirsdag la NAV fram statistikk for andre tertial der det går fram at NAV hittil i år har anmeldt 1057 personer for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner. Dette er en kraftig økning sammenlignet med tidligere år.  (nettavisen.no 29.9.2015).)

- NAV slaktes i ny rapport. – Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom over fem år, og det er spesielt ille fordi det går utover svake grupper i randsonen av samfunnet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.)

NAV slaktes i ny rapport
sol.no 8.3.2016
De siste seks årene er det avdekket lovbrudd hos Nav i åtte av ti kommuner og bydeler, ifølge en ny rapport fra Statens helsetilsyn.

I rapporten, som Dagsavisen har fått tilgang til, går Helsetilsynet gjennom 100 årlige tilsyn med sosiale tjenester i Nav rundt om i landet siden 2010. I løpet av disse seks årene er det blitt avdekket lovbrudd i 169 av 209 kommuner og bydeler, og det tegnes et bilde av Nav-kontorer som ikke leverer forsvarlige tjenester.

– Dette er en dyp bekymring, og det er grunn til å sette spørsmålstegn ved måten det arbeides på. Vi ser altså her samme feil gjennom over fem år, og det er spesielt ille fordi det går utover svake grupper i randsonen av samfunnet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn.

Tilsynene avdekker blant annet at de ansatte på Nav-kontorene ikke vet hva brukerne trenger og ikke klarer å fange opp hjelpebehov.

– På alle områdene finner vi det samme: manglende styring og kunnskap hos medarbeiderne. Dette handler ikke om at den enkelte medarbeider ikke gjør en god nok jobb, men det er en gjennomgående svikt i hele systemet, sier Andresen. (©NTB)

(Anm: Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT) (mintankesmie.no).)

- Nav: Vi har halvert andel nye uføre (- Nav slår tilbake mot den knusende kritikken fra Riksrevisjonen mot Nav-reformen)

Nav: Vi har halvert andel nye uføre
nrk.no 25.6.2014
Nav slår tilbake mot den knusende kritikken fra Riksrevisjonen mot Nav-reformen. – Vi har halvert andelen som går over fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd, sier Nav selv.

Riksrevisjonen kom onsdag med knusende kritikk av kvaliteten på innsatsen på de mange Nav-kontorene og av Nav-reformen som den mener at ført til at færre kommer i arbeid.

«Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet,» konkluderte Riksrevisjonen etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.  (…)

– Vi ser at det er stadig færre jobber for folk uten utdanning, noe som betyr at det blir vanskeligere å få denne gruppen ut i jobb, sier Gudbjørgsrud.
Riksrevisjonen rettet også knusende kritikk mot Nav for å ha mangelfull kvalitetsssikring og dårlig ledelse. (...)

(Anm: – Nav har gått fra brukbart til elendig, rett og slett (tv2nyhetene.no 26.6.2014).)

(Anm: Arbeidsledig? Da må du krysse «ja» her. Dinside Blir du arbeidsledig og skal fylle ut søknad om dagpenger, gjelder det å holde tunga rett i munnen. (dinside.no 18.1.2016).)

(Anm: Nå endrer Nav legers sykmelding hver eneste dag. Før godtok Nav så å si alle sykmeldinger. Nå kontrollerer Nav rundt 100 sykmeldinger i uka – bare i Trondheim. I mange tilfeller ender det med at den sykmeldte må tilbake i delvis jobb. (adressa.no 20.1.2016).)

(Anm: Anita ble hardt skadet i ulykke. Ble ikke trodd av Nav fordi hun blogget om et aktivt liv. Anita Dahl-Wiger fra Trondheim er 50 prosent ufør. Da hun blogget om bryllup, barn og trening, nektet Nav henne ytelser som ung ufør. (…) De korte fakta er at hun ble alvorlig skadet. Fikk to brudd i ryggen og fokal hodeskade. (…) Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener det ikke er på sin plass at Nav bruker informasjon fra sosiale medier for å overprøve medisinskfaglige vurderinger. (adressa.no 4.10.2016).)

(Anm: Nav feilutbetalte 676 millioner. Nå er det for sent å kreve pengene tilbake (sol.no 28.4.2016).)

- Med liberal dommer: 40 prosent får medhold / Med streng dommer: 10 prosent får medhold

Aftenposten har analysert over 26.000 uføredommer: Stort sprik mellom strenge og liberale dommere i Trygderetten
aftenposten.no 8.12.2014
Etter å ha fått avslag på saken sin i Nav-systemet går hundrevis av nordmenn hvert år til Trygderetten.

esultatene viser at hvilken dommer saken havner hos, har vesentlig betydning for hvem som vinner frem.
– Dette gir en utrygghet for om avgjørelsen er riktig og rettferdig, sier Anne-Gry Rønning-Aaby, advokat i Fagforbundet.

Mellom 1998 og 2013 behandlet Trygderetten over 26.000 saker om uføretrygd. Resultatene avdekker store individuelle forskjeller mellom de 112 personene som har vært rettsadministrator i perioden.

I grafen helt nederst i saken er trygdedommere med minst hundre saker tatt med.

Den viser at dommerne som ligger i den liberale enden av skalaen, har gitt innklagerne medhold i rundt 40 prosent av sakene. Den strengeste gruppen har gitt medhold i ned mot 10 prosent av dem.

– Spredningen mellom dommerne er mye større en det som kan forklares med rene tilfeldigheter. Det viser at de er uenige om hvor grensen for å få trygd, bør ligge, sier Magne Mogstad, forsker ved Universitet i Chicago.

Ettersom det ikke er noen spesialisering blant dommerne i uføresaker og fordi sakene tildeles på tilfeldig grunnlag, vil dommere med et stort antall saker ha stått overfor omtrent det samme sakskomplekset.

- 7600 Nav-brukeres dom: -Tre av fire er fornøyd

7600 Nav-brukeres dom: -Tre av fire er fornøyd
dagbladet.no 16.6.2014
- Den beste tilbakemeldingen noensinne. Vi er på vei, sier Nav-sjef Joakim Lystad.

PÅ VEI: Nav-direktør Joakim Lystad kan konstatere at brukerne har en økende tillit organisasjonen.

(Dagbladet): Navs brukere er mer fornøyd med service enn med informasjon når de ber om hjelp. Og misliker når de får flere saksbehandlere.

Det viser Navs brukerundersøkelse for 2014, som offentliggjøres i dag. 7600 Nav-brukere er telefonintervjuet i perioden mars-mai i år.

Beste noensinne

76 prosent er fornøyd med Navs service. 73,8 prosent mener Nav innfrir deres forventninger, mens 66,2 prosent svarer at de har tillit til Navs arbeid. Tilsvarende tall for 2013 var henholdsvis 75,1 (service), 73,1 (forventninger) og 65,4 (tillit).

- Jeg er veldig fornøyd. Dette er den beste tilbakemeldingen noensinne. Ambisjonen er alltid å bli bedre, men vi er på vei, sier Nav-direktør Joakim Lystad. (…)

(Anm: Nav-skjemaer får statlig slakt. Men her er eksemplene Nav kan lære av (...) I flere statlige vurderinger får Nav kritikk for dårlig språk, lav funksjonalitet og manglende bruk av kjent informasjon. (vg.no 13.4.2015).)

- Nytt klasseskille i boligmarkedet?

Nytt klasseskille i boligmarkedet?
Kim C.Astrup forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Katja Johannessen forsker, Norsk institutt for by-og regionforskning, Kristin Aarland forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
aftenposten.no 7.6.2014
Når foreldres posisjon på boligmarkedet kan avgjøre hvem som får boliglån, har endringen av boligfinansiering i Norge bidratt til å bevare økonomiske forskjeller, skriver kronikkforfatterne.

Med omleggingen av startlånet øker risikoen for at flere unge ende opp i et dyrt og vanskelig leiemarked - samtidig som de sosiale forskjellene vokser. (…)

De som blir stående utenfor eiermarkedet... er prisgitt et leiemarked med et ensidig utvalg av små boliger med få muligheter for gode, trygge og stabile boforhold. (...)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Frykter klasseskille for unge: - Fattigdomsfelle å stå utenfor boligmarkedet. Det er vanskelig å få boliglån uten hjelp hjemmefra. Unge som ikke får hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet vil fortsatt slite med å få lån. Siden oktober i fjor har boligprisene steget med 5,6 prosent, og reglene for egenkapital har blitt strammet inn. Vi spurte ekspertene hvordan unge som ikke får hjelp hjemmefra kan få boliglån. (dagbladet.no 30.11.2015).)

- Trengte tak over hodet, fikk rekvisisjon på telt, sovepose og ryggsekk

Trengte tak over hodet, fikk rekvisisjon på telt, sovepose og ryggsekk
nettavisen.no 14.5.2014
HJELP FRA NAV: Han kan se langt etter fast bopel. NAV i Ås ga han ryggsekk, sovepose, liggeunderlag og primus.

- Jeg er sjokkert over denne behandlingen.

ÅS (Østlandets Blad): «Per» på 24 år har den sis­te ti­den bodd på ga­ten, of­fent­li­ge toa­let­ter el­ler hos gode ven­ner. Hos NAV i Ås fikk han telt og so­ve­po­se.

Han vil gjer­ne stå frem med sin his­to­rie, men øns­ker å være ano­nym for å skå­ne res­ten av fa­mi­lien.

Les saken i Østlandets Blad (…)

«Per» og eks­-kjæ­res­ten lei­de en bo­lig i Son i litt over ett år og klar­te greit de fas­te ut­gif­te­ne på 10.000 kro­ner i må­ne­den. (…)

- De av våre brukere som ikke har råd til egen bolig, skal kun tilbys egnede boenheter, som for eksempel hytteparken i Vestby, som vi bruker en del, sier Sørli. (…)

- Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson refser Nav i Namsos for å ha gitt en bruker telt i stedet for bolig

Eriksson refser Nav for å ha gitt bruker telt
aftenposten.no 22.8.2014
Ba Nav om hjelp til bolig. Fikk telt – Kommunen må ta sitt ansvar mye mer alvorlig. De må se på saken på nytt, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, som refser Nav i Namsos for å ha gitt en bruker telt i stedet for bolig.

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, men nå har jeg nesten helt mistet troen på at Nav-systemet og kommunen er til for å hjelpe folk, sier Willy Storhaug (31) fra Namsos  til Namdalsavisa.

I flere netter de siste ukene har han sovet under Namsosbrua,

– Der er det jo både strandlinje og bra utsikt, sier han ironisk.

31-åringen har levert søknad om midlertidig kommunal bolig, men saksbehandlinga har dratt ut i tid, og høsten nærmer seg.

– Jeg har etter hvert blitt nokså fortvilet, og siste gang jeg var på Nav, sa jeg nærmest for fleip at hvis de (Nav) ikke kunne hjelpe meg, så kunne de vel i det minste gi meg en rekvisisjon på telt. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

- En NAV-beskuelse

En NAV-beskuelse
dagbladet.no 24.8.2013
Historien om et hjelpesystem som trenger hjelp.

HALLO? I ti måneder forsøkte artikkelforfatteren å få tak i saksbehandleren sin i NAV, uten å lykkes.

«Hei, mitt navn er John Rasmussen, jeg vil gjerne bli satt over til saksbehandleren min hos dere.»

Klokka er 08.30, en torsdag i august 2010. Personen i andre enden av telefon, jobber i NAV.

«Skal vi se, han sitter opptatt i møter til klokka 14. Prøv igjen da.»

Klokka 14.00, samme dag:

«Hei, mitt navn er John Rasmussen, jeg vil gjerne bli satt over til saksbehandleren min hos dere.»

«Skal vi se, han er opptatt ut dagen. Prøv igjen i morgen.»

Denne augustdagen kokte det over for meg. I to måneder hadde jeg forsøkt å få tak i saksbehandleren min i NAV. Uten å lykkes. Han ringte ikke tilbake, jeg kunne ikke sende ham e-post («vi oppgir ikke e-postadressene til brukerne»), jeg kunne ikke booke et møte med ham uten å ha avtalt det på forhånd med ham i telefon, og jeg kunne ikke bare møte opp på NAV-kontoret for å snakke med ham.

Jeg hadde min seks måneder gamle sønn på gulvet foran meg og en kropp som bare så vidt holdt seg oppreist etter å ha gått gjennom den tøffeste kreftbehandlingen norske sykehus utsetter pasienter for. (...)

- Vi gremmes over behandlinga du har fått

- Vi gremmes over behandlinga du har fått
dagbladet.no 26.8.2013
NAV legger seg flate.

- GREMMES: NAV-direktør Joakim Lystad innrømmer at Dagblad-journalist John Rasmussens historie om sin opplevelse med NAV er en av de mest alvorligste han har hørt.

(Dagbladet): Dagblad-journalist John Rasmussens møte med NAV-systemet har rørt mange i løpet av helga, etter han publiserte sin NAV-historie i Dagbladet Magasinet på lørdag.

Mandag stod han side om side med direktøren for hele NAV, Joakim Lystad.

Lystad var konant i sitt svar til Rasmussen:

- Jeg kan på vegne av apparatet si at vi gremmes over behandlingen du har fått. Sånn skal det ikke være, og mer er det egentlig ikke å si om akkurat det, sa han direkte til Rasmussen. (...)

- Veiledning fra NAV omfatter ofte ikke mer enn henvisning til nav.no

- Veiledning fra NAV omfatter ofte ikke mer enn henvisning til nav.no
dagbladet.no 19.5.2014
Rettighetssenteret krever Nav-ombud

KREVER NAV-OMBUD: Fagleder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret ser behovet for en uavhengig instans som kan korrigere Nav. Foto: Jacques Hvistendahl

(Dagbladet): Med sine 75 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO drifter Rettighetssenteret hvor folk kan henvende seg for bistand. Senteret behandlet 1285 saker i 2013. Mer enn en tredjedel av disse var Nav-saker. (…)

- Økning i trøtthet og slapphet med 70 prosent

Stadig flere unge på trygd på grunn av psykisk lidelse
aftenposten.no 16.5.2013
Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser. FHI-forsker mener Norge sender unge syke i trygde¬fellen.
- Mange av dem ville blitt friskere hvis de ble i jobb, mener seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Han er en av forfatterne av en ny rapport som ble presentert torsdag under en nordisk konferanse om unge mennesker og arbeidsliv i Stockholm. Her møttes arbeidsministerne og statsministerne fra de nordiske landene.

Rapporten viser at alle de nordiske landene har det samme problemet: Antall unge som blir uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse, øker. (…)

Psykiske lidelser på topp blant unge uføretrygdede
forskning.no 16.5.2013
Over halvparten av alle nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet har psykiske lidelser, viser en ny rapport. Forsker mener at mange av dem ville blitt friskere hvis de hadde vært i jobb.

I aldersgruppen 18-29 år har 61 prosent av de som blir uføretrygdet psykiske lidelser. I aldersgruppen 30-39 år er andelen 52 prosent.

– Analysen viser at den aller største gruppen psykiske lidelser som fører til uføretrygd i aldersgruppen er angstlidelser, forteller seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, som er en av forfatterne av rapporten.

– Dette er for de fleste å regne som en mild psykisk lidelse som oftest er forenlig med arbeid, og som oftest kan behandles med godt resultat. Vi burde derfor kunne forebygge at disse blir uføretrygdet, mener han. (©NTB)

«Trøtt og slapp» gir sykmelding
nrk.no 13.5.2013
40 prosent av alle sykemeldinger i Norge skyldes nå diffuse plager som trøtthet og slapphet, viser tall fra NAV. NAV mener en årsak kan være at det er lettere enn før å bli sykmeldt.

NAV mener norske leger bruker «slapphet/trøtthet» når de ikke finner en underliggende medisinsk forklaring for å skrive ut sykemelding. Og legene bruker diagnosen stadig oftere. (...)

For til tross for at det samlede legemeldte sykefraværet minsker, og til tross for at antall sykmeldinger med en klar medisinsk diagnose synker, peker ikke alle piler nedover.

Sykmeldinger på bakgrunn av symptomer og plager er nemlig i ferd med å gå gjennom taket.

«Sykmelding er på mange måter å anse som vanedannende medisin.» (...)

Økning i trøtthet og slapphet med 70 prosent
Blant symptomer og plager som brukes av legene til å skrive ut sykmelding, er «trøtthet/slapphet».

I rapportens sammendrag heter det blant annet:

«Et eksempel på symptomdiagnose som brukes mer enn før, er diagnosen «slapphet/trøtthet». Dette er en diagnose som legene benytter når de ikke finner en underliggende medisinsk forklaring.»

«Hvis dette gjenspeiler at den norske befolkningen bare blir trettere og trettere, så bør alle være bekymret.» - Joakim LystadNAV-direktør

Rapporten slår fast at økningen i legemeldt sykefravær på grunn av slapphet eller trøtthet er på hele 69 prosent de siste tolv årene. I 2012 stod denne diagnosen for nær halvparten av alle sykemeldinger på grunn av symptomer og plager. (...)

(Anm: Arbeids- og velferdsetaten. Arbeid og velferd nr. 1-2013 (pdf) (nav.no).)

– Navs eksperter får for stor makt

– Navs eksperter får for stor makt
abcnyheter.no 19.5.2013
Etter å ha jobbet mange år i en fuktig kjeller som daglig leder i ungdomsklubben Apollo i Narvik kommune, ble Stig W. Johansen alvorlig lungesyk i 2008.
Siden den gang har han kjempet for å få sin astma og KOLS godkjent som yrkessykdom. To lungeeksperter ved to ulike sykehus der Johansen har vært til undersøkelser, har konkludert med at det er arbeidsforholdene ved ungdomsklubben som har forårsaket lungesykdommen. Nav har likevel gitt ham avslag, og snart skal saken opp for ankeinstansen Trygderetten.

– Det er medisinsk dokumentasjon på at det er det skadelige arbeidsmiljøet som har forårsaket hans KOLS, sier advokat Anne Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet, som representerer Johansen, til ABC Nyheter.

Hun stiller seg uforstående til at denne dokumentasjonen ikke vektlegges mer av Nav.

– Navs rådgivende eksperter og ekspertleger får servert papirene i saken og gjør en vurdering ut fra det. Det er veldig sjelden de har vært i kontakt med pasienten. De har ikke undersøkt eller observert pasienten, da er det merkelig at Nav skal legge mer vekt på rådgivende eksperters vurdering enn de spesialistene som faktiske har behandlet pasienten, sier Rønning-Aaby.

– Vår oppfatning er at erklæringene fra de legene som har vurdert og/eller behandlet pasienten, må tillegges mer vekt enn Navs rådgivende legers uttalelser, fortsetter hun.

På generelt grunnlag kommenterer Anita Mølmesdal Sivertsen, kontorsjef ved regelverkskontoret i NAV, følgende:

– Navs tilknyttede legespesialist vurderer sakene ut fra den skriftlige, medisinske dokumentasjonen som foreligger og gir en rådgivende medisinsk uttalelse. Nav gjør en selvstendig samlet vurdering og fatter endelig vedtak i sakene.

Les også: Fikk astma og KOLS etter å ha jobbet i fuktig kjeller (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

– Arbeidstakeren selv må betale prisen

– Navs eksperter får for stor makt
abcnyheter.no 19.5.2013
(...) – Arbeidstakeren selv må betale prisen
Yrkesskadeordningen skal være et sikkerhetsnett for arbeidstakerne, forklarer forbundsadvokaten:

– Formålet med yrkesskadeordningen er at den enkelte som blir skadet eller syk ikke selv skal betale prisen for deltakelse i arbeidslivet, men at den økonomiske belastningen skal dekkes av trygdesystemet gjennom Nav eller av arbeidsgivers forsikringsselskap.

– Mange opplever dessverre at det er arbeidstakeren selv som må betale prisen for et skadelig arbeidsmiljø ved at de ikke bare har mistet helsa, men også mulighetene til å fortsette i arbeidet - og dermed med dramatisk endring i mulighetene til inntekt, sier hun. (...)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

– Sosialhjelpen kan komme ut av kontroll

– Sosialhjelpen kan komme ut av kontroll
ukeavisenledelse.no 25.6.2013
Nav kan ikke kontrollere om EØS-borgere som søker sosial stønad har bolig eller formue i hjemlandet.

Stadig flere EØS-borgere ber om norsk sosialhjelp. Nav mener sosialkontorene må få muligheten til å avvise disse.

EØS-innvandrere til Norge får et registreringsbevis når de har fått seg jobb. Mister de jobben, beholder de beviset og kan dermed søke sosialhjelp.

– Vi har opplevd en firedobling i antall henvendelser om sosialhjelp fra EØS-borgere det siste året, sier Sigurd Røeggen til Aftenposten. Han er leder ved Nav-kontoret, kommunale tjenester, i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Røeggen hevder at det ikke eksisterer noen regler for å tilbakekalle dette registreringsbeviset.

– Hvis EØS-borgere mister jobben, gir registreringsbeviset dem rett til sosialstønad på lik linje med nordmenn uten tidsbegrensning, sier han til Aftenposten.
Fra 1. januar 2012 ble loven om sosiale tjenester endret, slik at nordmenn og EØS-borgere ble likestilte.

Det bes om økonomisk bistand og kommunal bolig. Ifølge Røggen har Nav ingen mulighet til å kontrollere om de har bolig eller annen formue i hjemlandet.

Polakkene utgjør den største gruppen, mens svært mange av de andre som ber om sosialhjelp også kommer fra Øst-Europa, og behersker ikke engelsk eller norsk. (...)

- Dette er en hån mot norske skattebetalere

- Dette er en hån mot norske skattebetalere
nettavisen.no 16.8.2016
NAV betaler ut penger til utviste domfelte. Det får Frps Erlend Wiborg til å rase.

NAV bekrefter overfor Nettavisen at de ikke stopper utbetaling av penger til personer som blir dømt og utvist fra Norge.

Frps Erlend Wiborg i arbeids- og sosialkomiteen raser over praksisen:

- Dette må vi få satt en stopper for, er man utvist fra Norge er det ingen logikk i at man skal motta norske velferdsytelser, sier Wiborg til Nettavisen. (…)

- Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten

Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold
nrk.no 20.5.2013
SE TV-INNSLAG: Kari Mikalsen fikk avslag på søknad om uførepensjon hos Nav på to ulike nivå – i tillegg til avslag i Trygderetten. Lagmannsretten mente derimot at hun hadde rett på uførepensjon.

Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten. Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.

En del pasienter opplever problemer med å få uførepensjon i Nav og Trygderetten, selv om de har støtte både fra leger og andre medisinske eksperter.

En gjennomgang av alle dommer siden 1998 viser 23 ankesaker der kronisk muskelsmertesyndrom eller fibromyalgi var en sentral del av sykdomsbildet. I 13 av disse sakene, over halvparten, fikk pasienten medhold. (...)

Fikk medhold i retten etter to avslag i Nav
– Jeg har jo hørt «du ser jo så frisk ut». Det hadde vært ille om jeg hadde sett ut slik som jeg føler meg. Smertene bare øker på utover dagen. Mer og mer uutholdelig, sier hun. (...)

Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008. (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Har hatt 35 klagesaker mot NAV: Vant alle (vg.no 13.8.2014).)

(Anm: Fibromyalgi: Fibromyalgi rammer over 100.000 norske kvinner. - En del tror sykdommen bare er tøys. Også blant leger er det en del som flirer av den, forteller professor. (…)   Når leger blir bedt om å rangere hvilke sykdommer det er mest prestisje å jobbe med, så havner alltid fibromyalgi nederst, forteller hun. Professor Egil Andreas Fors ved Institutt for samfunnsmedisin og allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU er blant Norges fremste eksperter på sykdommen. Han bekrefter holdningene Slydal beskriver. (…) Sykdommen kjennetegnes gjerne ved at man har kroniske muskelsmerter, andre symptomer kan være utmattelse, hodepine, stivhet i kroppen, svimmelhet, kvalme, indre frost, depresjoner, angst og søvnproblemer. (kk.no 8.3.2016).)

(Anm: Lettere at diagnosticere fibromyalgi. På University of Colorado har forskere opdaget en speciel hjernesignatur, der med 93 pct. sikkerhed kan fastslå, hvorvidt en person lider af fibromyalgi eller ej. (pharmadanmark.anp.se 27.10.2016).)

– Bruker legejournaler mot den syke

– Navs eksperter får for stor makt
abcnyheter.no 19.5.2013
(...) – Bruker legejournaler mot den syke
Advokat Rønning-Aaby forklarer at alle yrkessykdomsaker er krevende fordi det ofte er snakk om eksponering for skadelige forhold over lang tid og gjerne mange år tilbake i tid.

– Det gjør det vanskelig å finne ut nøyaktig hvilke skadelige eksponeringer du har vært utsatt for.

Rønning-Aaby mener Nav og forsikringsselskapene har en tendens til å henge seg opp i hva som kommer frem og ikke kommer frem i legejournaler. Hun understreker at legejournalnotater tilbake i tid kan være begrensete og ufullstendige, at man vet lite på det tidspunktet man er hos legen og at folk ikke vet hva de må ta opp med legen.

– Man tenker ikke yrkesskade eller mulig erstatning når man er hos fastlegen. Og legene tenker heller ikke på at journalnotatene kan bli brukt som bevis i en rettssak, det skal de heller ikke gjøre, sier advokaten.

Dette bruker Nav og forsikringsselskapene mot skadede og syke, ifølge Rønning-Aaby.

– Legejournalene blir brukt som bevis mot klientene. Men selv fastlegen til Stig Johansen har bekreftet at det er en årsakssammenheng, sier hun.

Les også: Ingen vet hvor mange som får erstatning for yrkes-kols (...)

(Anm: Pasientjournaler og epikriser (mintankesmie.no).)

- Blir oppdaget med falsk ID - får svindle videre

Blir oppdaget med falsk ID - får svindle videre
vg.no 13.2.2013
Flere tusen utlendinger i Norge oppholder seg trolig med falsk identitet. Blir noen oppdaget, får verken banker eller arbeidsgivere vite om det av hensyn til personvernet.

Bankene reagerer på at Nav, skatteetaten og politiet ikke melder fra om falske identiteter. Dette er et økende problem for Nav, skatteetaten, banknæringen og politiet, skriver Aftenposten.

Skatteetaten har avdekket over 300 falske personer i folkeregisteret de siste to årene - og dette er bare toppen av isfjellet.

Nå reagerer Finansnæringens Fellesorganisasjon på at verken bankene eller arbeidsgivere får hjelp fra Nav, skatteetaten eller politiet til å stoppe bruk av falske identiteter. Av personvernhensyn får verken bankene eller eventuelle arbeidsgivere automatisk vite om juksingen. Dermed kan svindelen fortsette i årevis.

- Idag er det dessverre slik at til tross for at Nav, politiet eller Skattedirektoratet avdekker en falsk identitet, så vil ikke finansnæringen automatisk få tilbakemelding om dette. Dette medfører i praksis at den personen som benytter den falske identiteten, kan benytte den overfor arbeidsgiver og sin bankforbindelse fram til eventuell pågripelse, skriver Finansnæringens Fellesorganisasjon i et brev til skatteetaten.

Ifølge lederen for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, er dagens system slik at det er enkelt for utlendinger å operere med flere identiteter i Norge. En kriminell iraker lurte politiet ved å ha ni ulike identiteter i folkeregisteret og politiets registre. (...)

(Anm: NAV: Trolig svindles flere millioner fra NAV-kontorene i Oslo Oslo kommune vil anmelde syv personer for trygde-bedrageri (vg.no 16.6.2014).)

- Analyse: Nav svindles for milliarder

Analyse: Nav svindles for milliarder
vg.no 28.2.2013
ANALYSERER: Simen Pedersen i SAS Institute AS har lagt frem analysen om mørketall i NAV.

(VG Nett) Nav betaler trolig ut over 10 milliarder årlig i feilutbetalinger og svindel, viser en ny analyse.

I en beregning anslår analyseselskapet SAS Institute AS at det minst er mørketall på 10 milliarder kroner i feilutbetalinger og misbruk av trygdeordninger i Nav.

- Dette er langt ifra et overdrevet anslag. Nav har et forklaringsproblem når de bare avdekker 210 svindelmillioner i fjor, sier Simen Pedersen i SAS Institute.

LES OGSÅ: Nav jakter på stor-snylterne

Selskapet som har jobbet tett med analyser av trygdetjenester hos myndighetene i flere europeiske land, begrunner det norske anslaget med sammenlignbare analyser fra Sverige.

- Kan være riktig
Nav-systemet forvalter over 300 milliarder kroner, eller en tredjedel av statsbudsjettet.

En av Norges fremste eksperter på trygdeøkonomi, Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo, mener anslaget fra SAS Institute kan være riktig.

- Ut ifra min kunnskap, høres ikke et anslag mellom fem-ti milliarder kroner feil ut, sier Røed.

LES OGSÅ: Utvist fra Norge - får NAV-støtte

Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerer.

- 10 milliarder kroner er et ufattelig stort beløp. Det sier seg selv at vi har mye å tjene på å styrke arbeidet mot trygdesvindel, sier Isaksen. (...)

(Anm: Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder. (…)  Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.) (tv2.no 4.9.2016).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

Stort omfang av svart arbeid og trygdejuks
ukeavisenledelse.no 26.3.2014
Undersøkelsen fra Nav tyder på stort omfang av svart arbeid og trygdejuks. Ifølge undersøkelsen svarer 36 prosent at de kjenner noen som har jobbet svart mens de har fått uførepensjon eller andre ytelser fra Nav, melder NRK. Og flere kvinner enn menn kjenner til dette, skal vi tro undersøkelsen.

Fungerende direktør Sverre Lindahl i Nav kontroll mener dette er et høyt tall og sier at det er komplisert for Nav å avdekke denne type svindel.

– Når det gjelder kombinasjonen av svart arbeid og trygdesvindel vil det være to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker, som kan samarbeide om dette, sier han.

Men han påpeker at det ikke er risikofritt for arbeidsgiver å bruke svart arbeid.

– Det er viktig å være klar over at dersom det blir avdekket, kan arbeidsgiver bli anmeldt for medvirkning og eventuelt bli dømt for dette, sier Lindahl. (©NTB)

(Anm: Trygdesvindel for 302 millioner i 2015. – Det er svært alvorlig når folk bevisst oppgir feil informasjon for å tilegne seg goder de ikke har krav på, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. I alt 1.472 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2015. Flest er anmeldt for å ha svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. (tv2.no 25.1.2016).)

(Anm: Rekordmange anmeldes for trygdesvindel. NAV har aldri anmeldt mer trygdesvindel enn i 2015. Hittil i år er 1057 personer anmeldt for å ha svindlet NAV for til sammen 222 millioner kroner. (dagensperspektiv.no 29.9.2015).)

(Anm: Banken varslet Økokrim da innskuddene strømmet på. Retten mener mannen var profesjonell mynthandler, unndro skatt for 950.000 kroner og mottok Nav-støtte på 500.000 kroner. (bt.no 13.7.2015).)

(Anm: Slik jakter han på trygdesnyltere. Magne Fladby (60), fung. ytelsesdirektør i NAV. Stilt til veggs for: Skyr ikke unna angiveri og tips fra bitre ekser og nyfikne naboer i jakten på trygdesvindlere. (vg.no 26.6.2015).)

(Anm: – Trygdesvindlere flyr fra utlandet til nærmeste Nav-kontor. I fjor anmeldte arbeids- og velferdsetaten 106 personer for å ha oppholdt seg i utlandet i strid med regelverket. (dn.no 6.4.2015).)

(Anm: 6,8 milliarder Nav-kroner til utlandet i fjor. Nav betalte ut til sammen 6,8 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i fjor. De fleste av disse var norske pensjonister. (…) I alt 83.609 personer i utlandet mottok Nav-penger i løpet av 2015. (nrk.no 14.4.2016).)

- Kunnskapsministeren vil sjekke pengestrømmen i private barnehager. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil gå de private barnehagene nærmere etter i sømmene. De siste årene har flere barnehagegründere solgt med milliongevinst. Fire konserner driver en stadig større andel av private barnehager. (- Han kaller debatten om velferdsprofitører en unyansert «grøftekant-debatt».)

(Anm: Kunnskapsministeren vil sjekke pengestrømmen i private barnehager. Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) vil gå de private barnehagene nærmere etter i sømmene. De siste årene har flere barnehagegründere solgt med milliongevinst. Fire konserner driver en stadig større andel av private barnehager. Derfor vil Regjeringen nå se på reguleringen av hele sektoren. – For at den skal ha legitimitet, må den være kontrollert på en skikkelig måte, slik at støtten som skal gå til barnehagedrift, går nettopp til det, sier Asheim. Ministeren påpeker at det da er tre ting det er viktig å se på: - Økonomisk tilsyn med driften. - Gevinst ved salg av private barnehager bygget opp på offentlig støtte. - Grad av lånefinansiering av barnehager. (…) Asheim er også bekymret over at noen barnehageeiere tar opp store lån, hvor renteøkning kan utgjøre en stor risiko. (…) Mener man ikke kunne forutse utviklingen Han kaller debatten om velferdsprofitører en unyansert «grøftekant-debatt». (…) – Burde det offentlige ha gardert seg, slik at noen ikke kunne «cashe ut» store gevinster? – Når man gjennomfører store velferdsreformer, tror jeg ikke det er mulig å helgardere seg for alle mulige utfall. Men det er farlig hvis man som politiker ikke justerer kursen underveis. På spørsmål om hvilke konkrete tiltak han kan se for seg, svarer ministeren at han ikke vil forskuttere noe. (aftenposten.no 6.10.2017).)

(Anm: Barnehagestyreren ga seg selv fire ganger høyere lønn enn sine ansatte. MATHOPEN (NRK): Gjennom flere år har barnehagestyreren brukt lite på lønn til sine ansatte – og utbetalt millioner til seg selv. Nå krever kommunen tilbakebetaling. (…) Kommunen åpnet tilsynssak etter et oppslag i Utdanningsnytt. Det viste at styreren – tross barnehagens beskjedne omsetning – i 2015 tjente mest av alle ledere for aksjeselskapsbarnehager i Norge. (…) I årene kommunen har sett på, 2014-16, har barnehagen betalt ut totalt tolv millioner kroner i lønn. Av disse har Nysæther selv fått 4,7 millioner. (nrk.no 1.12.2017).)

(Anm: Mens trygdesvindel blir slått opp med krigstyper, er det andre med sugerør i felleskassa som får operere uforstyrret. Hvem er velferdsstatens største snyltere? VI TRENGER POLITIKERE som er minst like harde mot velferdsprofitørene som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson er mot trygdesnylterne, skriver Linn Herning. (dagbladet.no 10.6.2015).)

(Anm: Aina Stenersen, leder, Oslo Frp.  «Velferdsprofitørene» er modige forretningsfolk. (aftenposten.no 9.11.2016).)

(Anm: Lokallagsleder Utdanningsforbundet Ringsaker Thore Johan Nærbøe. Skattekroner til skolebaroner. Bråket om pengeoverføringer mellom skolen og eierne av høyskolen Westerdals Oslo ACT viser at streng kontroll fra myndighetene er nødvendig. (nrk.no 13.11.2015).)

(Anm: Triks og rot rammer studentene. Grådige eiere, inkompetent ledelse og totalsvikt fra staten. ­ Sånt blir det skandale av. Westerdals (bildet) og dens eiere har tjent fett på ulovlig høye skolepenger. Alt tyder på at skolen har visst hva den har holdt på med. Studentene er taperne, skriver Eva Grinde.  (dn.no 13.3.2016).)

(Anm: Westerdals tok for mye betalt av elevene i 10 år. Privatskolen Westerdals School of Communication krevde ulovlig høye skolepenger i årene 2002 til 2012. Rektor Tine Widerøe beklager overfor elever som ble rammet. (…) Ifølge DNs beregninger har skolen tatt inn minst 70 millioner kroner mer enn loven tillot. (aftenposten.no 14.3.2016).)

(Anm: Isaksen beklager og lover bedre tilsyn med private skoler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innrømmer at departementet sov i timen i Westerdals-saken og lover langt tettere oppfølging av privatskoler fremover. Isaksen startet med å beklage og innrømme at departementets oppfølging av en omstridt pengeoverføring i forbindelse med en skolefusjon, var langt fra god nok, da han stilte til høring i kontrollkomiteen på Stortinget onsdag. Han lovet også langt bedre tilsyn med privatskoler fremover og innrømmet at systemet hadde vært for dårlig i lang tid. (universitetsavisa.no 20.4.2016).)

(Anm: Anmelder Westerdals - krever 28 millioner tilbakebetalt. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen anmelder skolen til Økokrim. (kampanje.no 29.3.2016).)

(Anm: Mener Westerdals burde blitt anmeldt tidligere. Jette Christensen sier kunnskapsministeren bør forberede seg godt til høringen om Westerdals-skandalene. Hun er svært kritisk til at Dagens Næringsliv har avslørt pengejukset før departementet. (nrk.no 29.3.2016).)

Kjenner til flere tilfeller av organisert trygdesvindel
dagbladet.no 20.3.2013
NYE TALL: Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og Magne Fladby, direktør for NAV kontroll, la fram en ny rapport om trygdemisbruk under et pressemøte onsdag. De to kjenner til flere tilfeller av organisert trygdesvindel.

Flere partier reagerer på sjokktall som ble lagt fram i dag.

(Dagbladet): På en pressekonferanse i dag kom det fram at nordmenn svindler trygdeytelser for over seks milliarder i året. (…)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

- Her tjener asylinvestoren millioner

Her tjener asylinvestoren millioner
vg.no 26.11.2015
Leier av Oslo kommune: 85.000 kroner i måneden
Leier videre til UDI: 4.000.000 kroner i måneden

SLOTTSBERGET: I disse gamle lokalene til Dikemark psykiatriske sykehus i Asker, er det opprettet asylinnkvartering med et eget partytelt for måltider til de 202 beboerne. Adressen, Slottsberget 74, kan høres mer fasjonabel ut enn den er.

Disse lokalene leier investor Ola Moe for én million i året fra Oslo kommune. Nå leier han det videre som asylmottak, til over fire millioner kroner - i måneden.

VG har fått tilgang til kontrakten mellom investor Ola Moes selskap Scoop A/S og Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Der står det at utleieprisen for lokalet i Slottsberget 74 på gamle Dikemark sykehus i Asker er på totalt 1.018.000 kroner i året, eller litt under 85.000 kroner i måneden. Kontrakten løper ut oktober 2017 og leiebeløpet er momsfritt, bekrefter Oslo kommune. (…)

(Anm: Flyktningekrisen: Thon tjener 35 ganger mer på å leie ut til flykt­nin­ger, enn til skoleelever. Elever og ansatte ble i slutten av oktober kastet ut av den videregående Steinerskolen i Røyken. Nå er 150 flyktninger på plass i samme bygning, noe som er langt mer lønnsomt for huseier Olav Thon. (abcnyheter.no 23.11.2015).)

(Anm: Hotellet ble kjøpt i fjor for fem millioner - nå skal staten leie det for 7,5 millioner årlig. - Det er ikke hver dag man inngår en sånn kontrakt, sier hotelleieren. (Dagbladet): UDI brukte i årets seks måneder anslagsvis 391 millioner kroner på å betale for knapt 13.000 tomme mottaksplasser rundt omkring i landet. (dagbladet.no 25.7.2016).)

(Anm: Milliardærer på omsorg og asylsøkere. ** SV ønsker kartlegging av profitt i offentlige velferdstjenester. De er blitt søkkrike på å drive sykehjem og hoteller. Nå planlegger adolfsenbrødrene vekst i asylmottaksbransjen i utlandet.  – Vi hadde ikke forventet noen stor vekst i Norge. Men vi gikk inn i Hero (Norges største asylmottaksaktør, journ. anm.) fordi det var en plattform for å komme inn på det svenske markedet, sier Kristian Adolfsen. (vg.no 16.10.2015).)

(Anm: Tjente over 850 millioner på flyktningstrømmen. Norges største asylmottakaktør sikret seg rekordoverskudd. Brødrene Kristian og Roger Adolfsen eier Hero Norge, som i fjor omsatte for 850 millioner kroner. Årsresultatet etter skatt ble 44 millioner kroner for Hero Norge, som driver en rekke asylmottak, melder Nettavisen. Mesteparten av pengene kommer fra det offentlige. (dn.no 5.7.2016).)

(Anm: Betaler over 1 millard for ubrukte mottaksplasser. Flyktninger og integrering. Asyltilstrømmingen til Norge er mindre enn regjeringen forberedte seg på. Mer enn 1,1 milliarder kroner er til nå brukt på tomme mottaksplasser rundt om i landet. (…) Og da er utgiftene til de to større ankomstsentrene holdt utenom. (kommunal-rapport.no 8.8.2016).)

(Anm: Milliardbutikk på flyktninger. Kristian og Roger Adolfsen traff planken da de kjøpte asylselskapet Hero i 2014. Ifjor drev brødrene asylmottak for nesten én milliard kroner, og har aldri sett større vekst. Utlendingsdirektoratet har leid inn Hero til å drive det omstridte Finnmark Ankomstsenter – den gamle Vestleiren til Heimevernet på Høybuktmo utenfor Kirkenes. (dn.no 10.3.2016).)

(Anm: Ønsker å stoppe «asylbaroner» i Norge. SV vil fjerne tilskudd til private aktører i asylmottaksbransjen. VIL FJERNE STØTTEN TIL PRIVATE AKTØRER: Nestleder for Helse- og omsorgskomiteen Karin Andersen (Sv) vil gjøre det umulig å tjene seg rik på asylsøkere. (dagbladet.no 19.10.2015).)

(Anm: - UDI betaler 50 000 kroner per taxitur. Mens asylbaroner tjener grovt på innkvartering av flyktninger, lever drosjesjåfører godt på transport av de samme flyktningene. Gode penger: Drosjenæringen tjener rått på transport av flyktninger. (…) - Men du må ikke skrive navnet mitt for da blir jeg skviset ut, påpeker han. (dagbladet.no 2.12.2015).)

- Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. (- Malte over mugg på asylmottak.)

(Anm: Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst. Investor tjente 77 millioner på midlertidige asylmottaksplasser. Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser. (…) Gevinsten kom i løpet av noen måneder i fjor. Den Stavanger-baserte investoren leide det forlatte hovedkontoret til oljeselskapet BP og kunne huse opp mot 1.000 flyktninger i fjor, skriver Dagens Næringsliv. • – Private sykehjem og asylmottak genererer millioner til private formuer. (…) • Malte over mugg på asylmottak (frifagbevegelse.no 6.7.2017).)

- Asylmottak trues med hygiene-bøter. (- Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet.)

Asylmottak trues med hygiene-bøter
vg.no 25.5.2010
Vaterholmen Asylmottak i Verdal har fått en ukes frist til å utbedre en rekke forhold som ifølge kommunelegen gjør bygningen uegnet som bolig for mennesker. (...)

Blant forholdene det reageres på, er sopp i tak og vegger i dusjen, uhygieniske forhold på kjøkkenet, svært dårlig inneklima og E.coli-bakterier i drikkevannet. (...)

(Anm: - Systemiske soppinfeksjoner fortsetter å representere et betydelig udekket medisinsk problem forbundet med høy dødelighet, noe som gjør utvikling av vaksiner og nye immunbaserte behandlinger svært ønskelig for å bedre pasientutfall. Front. Cell. Infect. Microbiol. 2016 (05 April 2016).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- Matallergi synes å være knyttet til økte symptomer på sosial angst og generelt høyere angstnivåer, men ikke depresjon, hos etniske minoritetsbarn med lavere sosioøkonomisk status.

(Anm: Food Allergy and Anxiety and Depression among Ethnic Minority Children and Their Caregivers. Abstract OBJECTIVE: To investigate the relationship between food allergy and symptoms of anxiety and depression among ethnic minority, low socioeconomic status (SES) children and their caregivers. (…) CONCLUSIONS: Food allergy appears to be associated with increased symptoms of social anxiety and higher levels of anxiety overall, but not depression, in ethnic minority children of lower socioeconomic status. This finding was not due to confounding by asthma. Food allergy was not associated with higher levels of depression or anxiety symptoms among caregivers of pediatric patients with food allergy. Future studies should investigate potential pathways between food allergy and anxiety that may be unique to children in underserved populations, and develop interventions to reduce anxiety in children with food allergy. J Pediatr. 2017 Aug;187:258-264.e1.)

- Leietakere bor dårligere enn eiere.

(Anm: Leietakere bor dårligere enn eiere. Leietakere bor dårligere enn eiere, med mindre tilgang på utearealer, mindre plass og høyere boutgifter, viser Statistisk Sentralbyrå sin store sammenlignende undersøkelse av leie-og eieboliger i Norge (leieboerforeningen.no 1.4.2016).)

(Anm: Astma drabbar fler med lägre inkomst. (- Orsaken kring sambanden inkomst och astma har forskarna ännu inte svar på. Men det finns flera tidigare studier som pekar på att fuktiga, mögliga och rökiga inomhusmiljöer kan vara avgörande faktorer för att utveckla astma. Särskilt utsatta är barn. (netdoktor.se 17.5.2017).)

- Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. (- Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier.)

(Anm: Slik påvirker kjøp av bolig nummer to prisene i Oslo. Erlend Eide Bø, forsker, Statistisk sentralbyrå. Boligpriser og prissvingninger kan reduseres ved å gjøre det dyrere å investere i sekundærbolig, men på bekostning av noe høyere leiepriser. Økte kostnader for de fattigste. (…) Man bør være oppmerksom på at politikk som fører til høyere leiepriser kan føre til økte kostnader for de fattigste i samfunnet, som ofte leier. Artikkelen er basert på «Buy to let: Endogenous rents and investment buyers in a housing search model», første kapittel av doktorgraden til Erlend Eide Bø. (aftenposten.no 5.9.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes.

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

- Sygdom trækker danskere ned i gæld.

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (- Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet.)

(Anm: Sopptoksiner blir enkelt luftbårne, fører til potensiell innendørs helsefare. (Fungal toxins become easily aerosolized, leading to potential indoor health risk.) Toksiner produsert av tre forskjellige sopparter som vokser innendørs på tapet kan bli luftbårne, og kan lett inhaleres. Funnene, som sannsynligvis har implikasjoner for "sick building syndrome", ble publisert i Applied and Environmental Microbiology, et tidsskrift for American Society for Microbiology. (...) "De fleste luftbårne toksiner er sannsynligvis plassert på soppsporer, men vi har også vist at en del av den giftige lasten ble funnet på svært små partikler - støv eller små fragmenter av tapeter, som lett kan inhaleres," sa Bailly. "Tilstedeværelsen av mykotoksiner innendørs bør tas i betraktning som et viktig parameter for luftkvalitet," konkluderer Bailly. (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Toxinology.no Norway’s portal to natural toxin research. (toxinology.nilu.no).)

- Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige.

(Anm: Muggsopp kan gjøre vannet farlig å drikke. Det finnes overraskende mye muggsopp i norsk drikkevann. Noen av dem kan være direkte farlige. (...) Giftige stoffer. I et tidligere prosjekt har forskerne påvist at det finnes overraskende store andeler muggsopp i norsk drikkevann fra springen. Noen av soppene kan produsere giftstoffer (mykotoksiner), i små eller store mengder ved optimale vekstbetingelser. Ida Skaar forsker på mikroskopiske sopper. (nrk.no 5.5.2011).)

- Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke.

(Anm: Mugg i mat – direkte farlig eller bare udelikat? Mugg og muggsoppgifter (mykotoksiner) finnes i de fleste kornprodukter, selv om vi ikke nødvendigvis kan se noe synlig mugg. Forekomsten av noen muggsoppgifter ser ut til å øke. Folkehelseinstituttet deltar nå i et prosjekt kalt «Mycomix» der målet er å undersøke hvor mye mykotoksiner vi får i oss, og hvorvidt dette har noen betydning for folks helse. For å klargjøre dette vil vi studere effekter av mykotoksiner alene, i blanding og sammen med muggsopp og bakteriekomponenter som kan øke deres evne til å føre til uønskede betennelsesreaksjoner. Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet (fhi.no 15.10.2012).)

- Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten.

(Anm: Full opprydding på asylmottak etter biletavsløring.  Etter at ein ungdomspolitikar i AUF avslørte omfattande mangelfullt vedlikehald på Førde mottakssenter vart bebuarane sette i arbeid med både målarkosten og vaskekosten. No varslar både UDI og Førde kommune tilsyn hos mottaket. (…) Bildeserien, først publisert i avisa Firda i helga, har ført til at både Førde kommune, og UDI no varslar tilsyn med mottaket. (nrk.no 22.8.2016).)

- Disse vil du ikke ha på badet

Disse vil du ikke ha på badet
kk.no 11.5.2010
Men sølvkreene trives utmerket der det er fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med vaskekluten. Slik unngår du de små krekene. (...)

- Sølvkre er absolutt de vanligste insektene vi finner på bad. Stort sett lever de der hvor det er litt fuktig, mørkt og vanskelig å komme til med renhold, forteller Johan Mattsson, fagssjef i Mycoteam, ifølge nettsidene til boligmagasinet Vi i Villa.

Sølvkre, eller sølvfisk som de også kalles, er små sølvaktige insekter som kommer krypende om natten, på jakt etter mat på baderomsgulvet ditt. De er vingeløse og har lange antenner og en skjelldekket kropp. Kroppslengden er 7-12 millimeter. (...)

- Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

(Anm: Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. (fhi.no 20.4.2016 (Folkehelseinstituttet).)

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked.

(Anm: Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt», (…) For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB. – Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen. (…) - Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. (aftenposten.no 12.10.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Koster staten 150 millioner kroner i måneden: Akuttmillionærene håver inn på mottakskrisen. ** Hero: Norge største. Har 2830 midlertidige plasser fordelt på 20 anlegg. Med den gjennomsnittlige prisen får Hero dermed utbetalt over 60 millioner kroner i måneden fra staten. (…) ** Oslofjord i Vestfold: Bedre kjent som Smiths venner. Har 1000 plasser på sitt anlegg Oslofjord Convention Centre i Vestfold. Det gir 23 millioner i månedlige inntekter. ** Blostrupmoen AS: Selskapet som er mest kjent for hjertestartere, har 450 plasser fordelt på tre anlegg. Plassene gir inntekter på drøyt 10 millioner i måneden med den gjennomsnittlige satsen. (vg.no 25.10.2015).)

(Anm: Velferdsprofitørene. Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter. De er velferdsprofitørene – de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn? (manifest.no (11.8.2015)).)

(Anm: Velferdsprofitører et begrep som provoserer NHO-direktøren. NHO-direktør Kristin Skogen Lund er kraftig provosert av uttrykket velferdsprofitører om private som selger helsetjenester. Kristin Skogen Lund liker ikke begrepet velferdsprofitør (frifagbevegelse.no 19.8.2017).)

(Anm: Solgte rådhus for 1 krone, vurderer å kjøpe det tilbake for 72 millioner. Ingen vet hva rådhuset i Stokke kommune skal brukes til når kommunen slår seg sammen med Sandefjord ved årsskiftet. (dagbladet.no 9.8.2016).)

(Anm: Snorre Valen. Stortingsrepresentant SV. De største sugerørene i statskassa. Offentlige penger som går til skoler som er underlagt «utbytteforbud», ender på finansakrobatisk vis opp i private lommer likevel. IKKE OVERRASKET: Den siste tids mange medieoppslag om store overskudd blant velferdsprofitørene bekymrer mange flere enn oss i SV, skriver stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) etter Stortingets spørretime. (dagbladet.no 8.11.2015).)

- OECD slakter den norske sykelønnsordningen

OECD slakter den norske sykelønnsordningen
aftenposten.no 5.3.2013
(...) Utdrag fra OECDrapporten
- Partene iarbeidslivet erpå de friskes side - Den kraftigeveksteni sykefravær pågrunn av lidelser som ikke fyller kriteriene for en diagnose for mentale problemer,er slående.
- For depresjoner viser forskning en klar sammenheng mellom lange sykmeldinger og sjansen for å komme tilbake i jobb
- Kolleger kan oppleve det som en lettelse når en ansatt med psykiske problemer ikke kommer på jobb
- At så få kommer tilbake fra uføretrygd til arbeid, ser ut til å ha sammenheng med den skaden de sosiale sikkerhetsordningene gjør for mennesker med
psykiske arbeidsrelaterte problemer
- Dette ser man igjen i hvordan trygdemottagere opptrer, det er sjelden de gjør noe aktivt for å komme i arbeid, selv om de ønsker å jobbe Norske myndigheter rådes til å stramme inn ordningen og legge mer press på psykisk syke som ikke er i arbeid. (...)

- I Norge står porten til uteblivelse fra arbeidslivet åpen, sier Niklas Baer i Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.

Sveitseren er med i gruppen som har evaluert håndteringen av mental sykdom i norsk arbeidsliv. Han mener at norske myndigheter gjør psykisk syke en bjørnetjeneste ved å fullfinansiere sykefraværet. Arbeidsgiverne betaler de første 16 dagene. Staten betaler den syke full lønn resten av året.

- Jeg har spurt meg selv mange ganger om den sjenerøse, norske velferdsordningen virkelig er sjenerøs. Jeg mener faktisk at det å inkludere psykisk syke i arbeidslivet vil være langt mer generøst enn å tilby dem et greit liv uten arbeid, sier Baer til Aftenposten.

«Politisk motvilje»
OECD-rapporten Mental Health and Work: Norway offentliggjøres i dag. Den slår fast at Norge har høyest sykefravær og størst kostnader knyttet til uteblivelse fra arbeidslivet blant alle OECD-landene.

Det forklarer rapporten slik:

«Årsakene ligger i en politisk motvilje mot å endre et svært generøst sosialt beskyttelsessystem.»

- Ordningen er velment, og 100 prosent sykelønn er kanskje en god løsning for folk som er syke bare et par dager. Men for psykisk syke er effekten av dette i praksis stikk motsatt av hva som har vært intensjonen - nemlig å få folk tilbake i arbeid, sier Baer.

Mens prosjektet med inkluderende arbeidsliv ser ut til å gi resultater for fysisk syke, er det kraftig økning i fravær som skyldes mentale problemer. (...)

- Nav jakter på stor-snylterne

Nav jakter på stor-snylterne
vg.no 29.5.2012
Har anmeldt 369 trygdesvindlere så langt i år

TAR STORSVINDLERNE: Direktør for NAV Kontroll og innkreving, Magne Fladby, har økt jakten på de store snylterne. Det mener han har fått resultater.

Totalt er 369 personer anmeldt for å ha lurt til seg 64 millioner kroner i årets fire første måneder, viser ferske tall fra etaten.

Mens snittbeløpet på trygdesnylterne Nav anmeldte i fjor var 147.000 kroner per person, har det i år økt til 173.000.

- Det er et rekordhøyt beløp som er anmeldt for. Det er fordi vi har prioritert større saker og arbeider målrettet for å avdekke de største sakene. Det ser vi at har gitt resultater, sier Magne Fladby, direktør i Nav Kontroll, til VG Nett. (...)

- To av tre kjenner trygdesvindlere

NY NAV-UNDERSØKELSE:
70 prosent kjenner trygdesvindlere

aftenposten.no 6.2.2012
Mest vanlig er det å kjenne noen som har tatt ut egenmelding uten å være syk.

En ny holdningsundersøkelse fra NAV viser at 85 prosent av nordmenn mener trygdemisbruk er svært alvorlig og 97 prosent mener trygdemisbruk må bekjempes, men langt færre ser på det som svært alvorlig når man spør om misbruk av konkrete trygdeytelser.

• 58 prosent mener det er meget alvorlig å jobbe svart mens man er sykemeldt.
• 67 prosent mener det er meget alvorlig å bo sammen med barnefaren mens man mottar enslig forsørgerstønad.
• 38 prosent mener det er meget alvorlig å tjene mer enn fribeløpet uten å melde fra til NAV.
• 37 prosent mener det er meget alvorlig å være hjemme fra jobb med egenmelding selv om man ikke er syk. (...)

To av tre kjenner trygdesvindlere
vg.no 7.2.2012
To av tre nordmenn sier de kjenner noen som har misbrukt ulike trygdeytelser. Likevel ser mange mindre alvorlig på juks med konkrete ytelser som for eksempel sykmeldingen.

En holdningsundersøkelse fra Arbeids- og velferdsetaten Nav viser at 85 prosent mener trygdemisbruk er svært alvorlig, og 97 prosent mener svindelen må bekjempes, skriver Aftenposten. (...)

- Ut av skolen, inn i Nav («Tjener» mer på NAV enn på jobb)

Ikke fritt valg
Mona Mjøen McKiernan - Juss-Buss, Sosial-, trygd- og arbeidsrettsgruppen
aftenposten.no 29.8.2013

NRK melder at unge «tjener» mer på å gå på ytelser hos Nav enn å jobbe. De maler et bilde av at dersom du ikke gidder å jobbe, så er det bare å stikke ned på Nav og hente ut ytelser. Det vitner om manglende kunnskap blant journalister om folketrygdlovens og sosialtjenestelovens system. Det er ikke sånn at unge i dag har valget mellom å begynne å jobbe eller å «nave». De aller fleste ytelser krever en opptjeningstid i arbeidslivet. Når kravet på sykepenger opphører, er det mange som står igjen uten inntekt, og de blir ikke automatisk friske av den grunn. Sosialstønad er en subsidiær ytelse som i utgangspunktet bare innvilges når en ikke har andre midler å bruke til livsopphold. Oppfyller du vilkårene, er ytelsen bare på et minimumsnivå og dekker derfor en svært enkel levestandard.

Juss-Buss mottar jevnlig henvendelser fra unge som på grunn av sykdom ikke er i stand til å jobbe, og som får avslag på arbeidsavklaringspenger, men som likevel ikke kvalifiserer til sosialstønad. Denne gruppen pådrar seg gjeld for å dekke nødvendige utgifter. Pressen skaper et inntrykk av at unge i dag kan velge mellom å jobbe eller få betalt for å sitte hjemme. Det bør heller rettes søkelys på alle dem som lever under fattigdomsgrensen og som ikke har krav på ytelser på grunn av hull i regelverket. (...)

«Tjener» mer på NAV enn på jobb
nrk.no 27.8.2013
Cathrine sier hun blir sliten av å ligge på sofaen. Hun vil heller jobbe.

– Det er rart at man blir trukket så mye penger når man jobber, sier 19 år gamle Cathrine Grine. Når hun bare ligger på sofaen får hun 3.000 kroner mer enn når hun jobber halv stilling. (...)

– Jeg vil helst tjene penger selv, jeg liker å tjene egne penger, sier Cathrine.

Hun syns det er underlig at hun får mindre i lommeboka når hun jobber enn når hun er hjemme.

De månedene Cathrine jobber i halv stilling får hun til sammen utbetalt 9.900 kroner i trygd, bostøtte og lønn. Når hun ikke jobber får hun 3.000 kroner mer.

– Det er lite motiverende. Jeg bor alene og får en del regninger, jeg trenger penger til å betale dem, sier hun. (...)

Ut av skolen, inn i Nav
aftenposten.no 21.5.2012
Annenhver elev som dropper ut av videregående skole, blir avhengig av langvarige offentlige ytelser.

8795 ungdommer i alderen 13–19 år i Nord-Trøndelag deltok i undersøkelsen ved å fylle ut et spørreskjema om egen helse.

Gjennom ti år har forskere i Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU kartlagt ungdommenes mottak av langvarige trygdeytelser (dagpenger eller sosial stønad)
og langvarige medisinske ytelser (sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger eller uføretrygd). Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of Epidemiology and Community Health. (…)

Psykiske problemer hovedårsak til frafall
dn.no 21.5.2012
Nesten hver femte elev i den videregående skole avbryter skolegangen.

Psykiske problemer er den viktigste årsaken til at nesten hver femte elev i den videregående skole avbryter skolegangen, viser en studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Dette er overraskende høye tall, sier forsker Eifred Markussen ved NIFU. Han har sammen med Idunn Seland gjennomført studien blant alle elever på alle trinn i den videregående skolen i Akershus sist skoleår. Hensikten var å finne ut mer om hvorfor nesten hver femte elev lar være å fullføre skolegangen.
Et viktig funn er at forhold utenfor skolen er en like viktig årsak til frafall som forhold internt på skolen, skriver Dagsavisen.

Les også: Nav overtar halvparten av unge som dropper skolen

21 prosent av elevene svarer at de hopper av på grunn av psykiske eller psykososiale problemer. 17 prosent sier de mangler motivasjon. 12 prosent mener de valgte feil utdanningsprogram, og 8 prosent slutter på grunn av fysisk sykdom. (...)

- Bostøtten blir mer målrettet, men færre skal få den. (- Regjeringen gjør endringer i bostøtteordningen fra nyttår, men tar ikke kraftige grep for å få med flere, mener SVs Karin Andersen.) (- I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 2,87 milliarder kroner på bostøtten neste år. (- Regjeringen vil altså bruke mindre penger på bostøtte til de fattige neste år enn de gjorde i 2012 da det gikk 3,12 milliarder til bostøtte, sier Andersen. I den ferskeste månedsstatistikken fra Husbanken går det fram at gjennomsnittsinntekten til de 103.000 husstandene som fikk bostøtte, er på 125.016 kroner. Det er 15.000 kroner lavere enn for år siden. I samme tidsrom økte boutgiftene med 5.229 kroner til 90.491 kroner.)

Bostøtten blir mer målrettet, men færre skal få den
bygg.no 27.12.2016
Regjeringen gjør endringer i bostøtteordningen fra nyttår, men tar ikke kraftige grep for å få med flere, mener SVs Karin Andersen.

Fra nyttår slipper foreldre å få fratrekk i bostøtten dersom barna går med avisen. Støtten skal bli mer målrettet og forutsigbar, men regjeringen legger samtidig opp til at færre skal få bostøtte neste år.

– Bostøtten er vårt viktigste boligsosiale tiltak. Den gjør at enkeltpersoner og familier som har lave inntekter, kan få ekstra støtte slik at de kan få et trygt sted å bo, slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fast overfor NTB.

Mer forutsigbar
Han understreker at ordningen blir mer rettferdig og forutsigbar når den skal følge prisstigningen gjennom en indeks og beregnes ut fra siste måneds inntekt, og ikke kortes ned dersom barna tjener penger.

– Fra nyttår beregnes bostøtten helt uavhengig av barnas inntekt. Dette er et viktig tiltak. Det er helt urimelig at foreldrene skal få lavere bostøtte fordi barna eller ungdommene går med avisen eller har andre jobber som gjør at de får litt ekstra inntekt, sier Sanner.

Prisjusteres
Jan Tore Sanner hevder at regjeringen retter opp underreguleringen av bostøtten når stønaden skal knyttes opp mot prisstigningen gjennom en kommende indeksregulering.

– Bostøtten har blitt svekket. Nå retter vi på det. Vi fjerner det som har vært en underregulering. Siden 2009 har bostøtten ikke vært regulert tilsvarende prisstigningen. Det gjør at mange har mistet bostøtte selv om de ikke har hatt tilsvarende vekst i inntekt. Nå skal bostøtten følge prisstigningen. Det gjør at bostøtten i større grad blir opprettholdt i verdi, sier Sanner.

Færre får støtte
SVs stortingsrepresentant Karin Andersen hilser justeringene velkommen, men er ikke med på at regjeringen retter opp så mye.

– Det stemmer ikke at ordningen som sådan justeres slik at det henger med prisutviklingen stemmer ikke. Da burde flere, ikke færre, få bostøtte, sier Andersen til NTB.

Hun viser til at regjeringen i neste års statsbudsjett legger opp til at i snitt skal 100.500 husstander skal få bostøtte hver måned. I fjor lå dette snittet på 107.300, og i november 2016 var det ifølge Husbanken 103.884 husstander som fikk bostøtte. Det er nesten 7.000 færre enn i november for to år siden.

– En av hovedgrunnene til at færre får bostøtte framover, er at uføretrygdede detter ut av ordningen etter at inntektsberegningen er lagt om slik at det ser ut som de får mer inntekt nå, sier Karin Andersen.

Mindre enn i 2012
I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til å bruke 2,87 milliarder kroner på bostøtten neste år.

– Da er endringene i ordningen regnet inn. Regjeringen vil altså bruke mindre penger på bostøtte til de fattige neste år enn de gjorde i 2012 da det gikk 3,12 milliarder til bostøtte, sier Andersen.

I den ferskeste månedsstatistikken fra Husbanken går det fram at gjennomsnittsinntekten til de 103.000 husstandene som fikk bostøtte, er på 125.016 kroner. Det er 15.000 kroner lavere enn for år siden. I samme tidsrom økte boutgiftene med 5.229 kroner til 90.491 kroner. (…)

(Anm: Oppgjør om bostøtten: SV: - Regjeringen svikter, flere familier blir fattige. (…) - Alt for mange mennesker sitter nå med en avmaktsfølelse, fordi de ikke har penger nok til å betale sine månedlige boutgifter. De har ingen andre alternativer enn å søke bostøtte. Billige, alternative boliger er nesten umulig å oppdrive, sier Karin Andersen. (dagbladet.no 12.11.2016).)

(Anm: Utleiemarkedet. For noen blir møtet med utleiemarkedet et mareritt: Rotter, oversvømmelser og mangelfullt brannvern. Dette er leilighetene som offisielt sett ikke finnes. UTGRAVNINGER: Slik så det ut i kjelleren, da Brann- og redningsetaten (BRE) kom på befaring i Gamle Brennavei 24 den 12. mai. Foto: Brann og redningsetaten (BRE). (dagbladet.no 15.7.2017).)

(Anm: – Folk ringer fortvilt etter å ha fått rotter opp gjennom sluket i dusjen. Det blir stadig flere og flere rotter i norske byer. Og det blir neppe færre utover vinteren. – Vi blir stadig oppringt av fortvilte folk som har fått rotter opp gjennom sluket i dusjen, sier avdelingsleder for Nokas skadedyrkontroll i Nord-Norge, Tom Arild Jensen. Skrekkeksemplene er mange, og skadedyrkontrollen i Tromsø har hatt nok å gjøre den siste tiden. (…) – Det finnes ingen konkrete tall på rottebestanden i Norge, sier seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng. (nrk.no 18.1.2018).)

(Anm: Flere tusen uføre mister bostøtte. De rødgrønne partiene lover et kraftig løft etter valget for husstander som sliter med å betale husleia. (…)  Lavest siden 2009 I forslag til revidert heter det at «Bostøtten skal sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bevilgningen for 2017 er 2875,3 millioner kroner.» Det er den laveste summen som er avsatt til bostøtte på åtte år.  (dagbladet.no 18.5.2017).)

(Anm: – Vi blir nedringt av uføre. Både Nav og Velferdsetaten er kritiske til den nye beregningen av bostøtte, som gjør at 100 prosent uføre i Oslo må klare hele husleia alene. – Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen. (...) – Når de mister bostøtten vil de ikke klare seg på en statlig uføreytelse fordi husleiene i Oslo er så høye. Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland. (dagsavisen.no 16.3.2017).)

– Et svik mot de uføre. Når uføre nå mister bostøtten, må kommunene ta en større del av regninga for kommunale boliger. – Regjeringen støter folk ut i fattigdom, sier SV-lederen.

(Anm: – Et svik mot de uføre. Når uføre nå mister bostøtten, må kommunene ta en større del av regninga for kommunale boliger. – Regjeringen støter folk ut i fattigdom, sier SV-lederen. (…) – Her gjør regjeringen noe målrettet som enten støter folk ut i mer fattigdom, eller lemper regningen over på de kommunene som er klare til å ta ansvaret, legger Lysbakken til. (dagsavisen.no 20.3.2017).)

- Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger.

(Anm: Flest flyktninger flyttet inn i kommunale boliger. Kommunene disponerte litt flere boliger i 2016 enn året før. Flere flyktninger flyttet inn, slik at flyktningene nå er den største nyinnflyttede gruppen. Det er blitt langt mindre vanlig å bo i midlertidig bolig i mer enn tre måneder. I hele landet var det mer enn 108 800 kommunalt disponerte boliger i 2016, nesten 1600 flere enn året før. (ssb.no 26.6.2017).)

(Anm: Kommunale boliger. Om statistikken. Med kommunalt disponert bolig menes boliger kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer. Sykehjemsplasser og lignende der det ikke inngås leiekontra. (ssb.no 26.6.2017).)

– Jobb eller lev på 70 kroner dagen

– Jobb eller lev på 70 kroner dagen
nrk.no 7.4.2012
NYTT FORSLAG: Folk som sier nei til jobbtilbud, må ta konsekvensene, mener Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg ser seg lei på at arbeidsføre folk går på sosialen og foreslår dagpengesats på 70 kroner for å tvinge folk ut i jobb. (...)

- NAV-debatten går ut over de alvorlig syke
aftenposten.no 8.4.2012
Endel av politikerne som uttaler seg viser at de vet ekstremt lite om hva kronisk sykdom er. Det handler ikke om «lyst» til å jobbe, mener Anne Tostrup Worsley.

Fullstendig kunnskapsløst når sosialstønad, dagpenger, sykdomsfravær og uføretrygd blandes sammen i en sekk, sier kroniker Anna Tostrup Worsley.

- Debatten som nå raser om trygd, går hardt ut over oss som faktisk er syke. Kategoriene utviskes og alt - sosialstønad, dagpenger, sykdom og trygd blandes sammen. Alle som står utenfor arbeidslivet puttes i samme sekk.

Det sier Anna Tostrup Worsley til Aftenposten.

- Det hjelper ikke på arbeidsevnen å sparke de som ligger nede, fortsetter hun.

Worsley skriver selv jevnlig om det å være kronisk syk og leve med usynlig funksjonshemming, og har kontakt med mange andre kronikere. «Nå er vi de nye nasjonale syndebukkene», er kommentarer som går igjen blant syke, forteller hun. (...)

SV mener Erna Solberg er usosial og kunnskapsløs
nettavisen.no 8.4.2012
Oslo (NTB): Høyre-leder Erna Solbergs forslag om en dagpengesats på 70 kroner for å tvinge folk ut i jobb, møter hoderisting i SV. Kunnskapsløst og usosialt, mener Karin Andersen.

Solberg har sett seg lei på at arbeidsføre folk går på sosialen og uttalte til Bergens Tidende lørdag at hun mener det er på tide å stille strengere krav til folk. De som sier nei til jobbtilbud, må ta konsekvensene, mener hun.

- Da synes jeg det er helt greit at sosialhjelpsmottakere blir satt ned på en nødhjelpssats på 70 kroner dagen, sier Solberg.

- Vi vil innføre arbeidsplikt. Det betyr at det ikke er akseptabelt å si nei til jobber fordi de mener jobben ikke passer dem. Vi mener også at kravet om å flytte dit en jobb befinner seg må praktiseres strengere, mener Høyre-lederen.

Truslene fra Høyre mot de fattigste er gammel høyrepolitikk, mener SVs Karin Andersen. Hun kaller forslagene pisk for de fattige og gulrot i form av skatteletter for de rike. (...)

- Nav: - Bør kanskje være strengere

Nav: - Bør kanskje være strengere
aftenposten.no 7.4.2012
Nye toner fra Nav: De mener arbeidsledige i større grad må godta å flytte på seg - og akseptere å jobbe med ting de ikke er utdannet til.

I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager. Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer.

bt.no snakker med ham påskeaften, samme dag som Erna Solberg i et påskeintervju har bedt Nav være strengere og stille større krav.

- Jobb, eller lev på 70 kroner dagen, er essensen i utspillet hennes.

- Sier noen ting som er riktige
70 kroner er Navs nødhjelpssats. I intervjuet krever Solberg også at Nav må være mye kjappere med å få trygdemottakere i aktivitet.

- Nav dytter «klientene» inn i prosesser som er så langdryge at de sykeliggjør folk. Mange blir uføre av prosessen, sier Solberg.

Nav-direktør Gudbjørgsrud sier dette:

- Jeg tror Solberg sier noen ting som er riktige, og som er kritikk vi må ta til oss og prøve å bli bedre på. (...)

- De fleste Nav ville få ut i jobb ble varig uføretrygdet i stedet

Her er Norges skrekk-tabell
nettavisen.no 31.8.2012
SKULLE I JOBB, BLE UFØRE: NAV-sjef Joakim Lystad presenterte frem nye uføre-tall denne uken. De som var ment å gå ut i arbeidslivet endte opp på varig uføretrygd i stedet.

De fleste Nav ville få ut i jobb ble varig uføretrygdet i stedet.

Mellom 2004 og 2008 har det vært en nedgang i antall uføre i Norge. Men siden 2010 har tallet eksplodert. Ved utgangen av juni var det 310.400 uførepensjonister, 7.700 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 2,5 prosent.

- Du kan ha blitt lurt dersom du ønsket å vite hvor mange uføre det er i landet og fokuserte kun på uføretallene, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret.

Bakgrunn: Stadig flere uføre

Uførhet for 60 milliarder
Fra juni i fjor til juni i år økte andelen uføre i befolkningen fra 9,5 til 9,6 prosent. For statsbudsjettet i 2012 ble det bevilget 58,7 milliarder kroner til utgifter til uførepensjon, men det er ventet at utgiftene kommer til å bli større enn dette.

Utgifter til sykefravær og uføretrygd som andel av bruttonasjonalprodukt i Norge er det høyeste i OECD, og over dobbelt så høyt som gjennomsnittet.

- Økningen i andelen uføre må sees i sammenheng med at flere av de som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, nå har fått innvilget varig uførepensjon, sa arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad da han la frem de nye uføre-tallene denne uken. (...)

(Anm: Uførepensjonistenes inntekter. Enslige uførepensjonister har lavest inntekt. (…) Hver tredje uførepensjonist bor alene. Om lag 70 prosent av de vel 318 000 personene som mottok uførepensjon i løpet av 2014, bodde enten alene eller sammen med en ektefelle eller samboer. Det typiske er at uførepensjonistene bor i husholdningstypen par uten hjemmeboende barn. (ssb.no 30.6.2016).)

- Etterlyste kriminelle får utbetalt trygd

Etterlyste kriminelle får utbetalt trygd
nrk.no 6.11.2012
VIDEO: Etterlyste kriminelle får utbetalt trygd mens de er på frifot

Flere hundre etterlyste kriminelle får utbetalt penger av staten mens de er på frifot. Mange av dem er mistenkt grove forbrytelser.

Situasjonen med etterlyste i Norge

• 7200 personer er etterlyst i Norge per november 2012, en økning på nesten 3000 på to år.
• Av disse er 1500 etterlyst til avhør som mistenkte.
• 1000 er etterlyst for soning, mens 2900 er etterlyst for forkynnelse (for å få melding om rettslige handlinger og beslutninger).
• 700 er etterlyst for å ikke ha møtt til DNA-prøve, 400 er savnet, mens 700 er i kategorien «andre».
• Listen over etterlyste øker med 60-70 personer per måned.
• 3000 er etterlyst i Oslo alene, blant disse 440 domfelte for ikke å ha møtt til soning.

Kilde: Politiet / Kriminalomsorgen

NAV har ikke anledning til å stanse trygdeutbetalingene, og politiet får ikke tilgang til NAVs informasjon om de etterlyste.

I Oslo er over 3000 personer etterlyst av politiet, mens over 7000 er etterlyst i hele landet. Mange av dem er mistenkt, tiltalt eller dømt for grove forbrytelser, som vold og voldtekter, og flere møter ikke opp til soning når de skal.

Antallet etterlyste som er på frifot, har økt kraftig på kort tid, advarer politiet, som fortviler over manglende ressurser til å få kontroll over situasjonen. (...)

(Anm: Robert Eriksson vil at NAV skal gi ut informasjon om kriminelle. LEMPER PÅ TAUSHETEN: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpner for at politiet enklere skal kunne hente ut informasjon om oppholdssted til kriminelle fra NAV. (nettavisen.no 9.6.2015).)

Én spaner skal spore opp 3000 etterlyste i Oslo
nrk.no 3.11.2012
KLIKK FOR Å SE VIDEO: Denne spaneren er den eneste i Oslo-politiet som kun jobber med å spore opp etterlyste i hovedstaden. Han mener jobben nærmest er umulig.

Politiet fortviler over for lite ressurser til å spore opp etterlyste. I Oslo er over 3000 personer etterlyst, på landsbasis over 7000. Mange av dem er mistenkt, tiltalt eller dømt for grove forbrytelser.

Antallet etterlyste på frifot har økt kraftig på kort tid og utviklingen er ikke under kontroll, advarer politiet.

De siste to årene har økningen vært på nesten 3000 personer. Mange er mistenkt eller dømt for vinning, vold, voldtekter, narkotika og drap. Hver måned kommer 60–70 nye navn på listene.

En spaner NRK møter er den eneste i Oslo politidistrikt som kun jobber for å finne etterlyste.

– Det er ganske enkelt å være kriminell og etterlyst i Norge, fordi det er liten sjanse for å bli tatt, konstaterer spaneren overfor NRK. (...)

- Bruk av konsulenter

Nav har brukt 6 mrd. på konsulenter
kommunal-rapport.no 30.6.2011
Nav har brukt i overkant av 6 milliarder kroner på å kjøpe tjenester fra private konsulenter de siste fem årene.

Dette er omtrent det samme som Nav utbetaler i lønn til egne ansatte i løpet av et år.

Tallene som Aftenposten omtaler, viser nemlig at Nav har brukt 6,14 milliarder kroner på å kjøpe konsulenttjenester siden den da tidligere trygdeetaten og Aetat ble slått sammen til Nav i 2006. Til sammenligning utbetalte etaten til sammen 6,9 milliarder kroner til lønn til egne ansatte i fjor.

Antall årsverk i Nav har økt med 547 siden 2006.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) forsvarer den høye bruken av konsulenter.

– Det var klokt i en periode. Det ville ha kostet mer å øke bemanningen i Nav. Derfor har det vært riktig å bruke mye på konsulenthjelp, sier hun.

En ganske stor del av konsulentbruken har gått med til å gjennomføre selve Nav-reformen og pensjonsreformen. Ifølge Nav vil det bli slutt på å bruke konsulenter til disse områdene i år. (...)

(Anm: I år bruker Nav nær én milliard på konsulenter. - Ikke overraskende, sier Nav-direktør om den omfattende konsulentbruken. MILLIARDREGNING: Nav vil også i år bruke nesten én milliard kroner på konsulenter, men det har vært en nedgang fra 2014, da konsulentregninga endte på 1,6 milliarder. (…) Dette er imidlertid en liten nedgang fra i fjor og året før, da regningen for eksterne konsulenter endte på henholdsvis 1,4 og 1,6 milliarder kroner. (nettavisen.no 14.12.2016).)

Hver femte krone til konsulenter
aftenposten.no 27.3.2010
Siden 2007 har Nav-direktør Tor Saglie brukt 3,8 milliarder kroner på å kjøpe tjenester fra eksterne konsulenter. (...)

- Vanvittig mye penger
na24.no 25.11.2008
Opposisjonen er overrasket over den enorme konsulentbruken til NAV og vil bli orientert av arbeidsministeren.

- Konsulentbruken har kommet ut av kontroll, rett og slett. Når man kjøper konsulenttjenester for over 1,2 milliarder kroner, er det vanvittig mye penger. Her må det tas grep for å komme på rett spor igjen, sier Robert Eriksson i Frp til NA24.

NA24 skrev tidligere i dag at NAV planlegger å bruke 1,255 milliarder kroner på konsulenter i 2008. Det er opp fra 1,08 milliarder kroner som NAV svidde av på konsulenter i 2007.

LES MER HER: Gullgruve for konsulenter

- Var ikke klar over dette
- Jeg var ikke klar over konsulentbruken i NAV var på over 1,2 milliarder kroner. Det synes jeg er svimlende høyt, spesielt med tanke på hvor mange penger man allerede har brukt på konsulenter. For det andre skulle pensjonsreformen ha trådt i kraft i 2010. Den må nå utsettes til 2011. Det er et moment som tyder på at man ikke har klart å holde kontrollen. På toppen av dette har NAV fått over 700 nye ansatte de siste tre årene, mener Eriksson.

Han mener NAV må foreta en kritisk gjennomgang av hva etaten bruker på konsulenttjenester. (...)

- Når Nav foretrekker spindoktor

Når Nav foretrekker spindoktor
bt.no 27.11.2010
Brenner det bokstavelig talt et blått lys i begge ender av velferdsstatens ledelys fra vugge til grav? En ledelsesutfordring?

NAVET: Når en toppdirektør for navet i velferdsstaten velger å ha med seg en spindoktor, ikke sakkyndig, når hun skal redegjøre for saksutredning, er det på tide å finne frem diagnoseoversikten, skriver Tommy Krabberød. Her er Navs direktør for ytelser, Hilde Olsen i samtale med Brennpunkt. (...)

Spindoktoren inn på scenen
En rekke tannlegeassistenter har fremmet krav om yrkesskadeerstatning som følge av kvikksølvforgiftning, men fått avslag fra Nav. NRK Brennpunkt ønsket å se nærmere på begrunnelsen for avslagene, da tannlegeassistentene hadde vært utredet av og fått støtte fra flere arbeidsmedisinske eksperter.

Journalist: Hvor har dere dokumentasjonen på at kvikksølv ikke gir kognitive skader?

Nav: Vi tar utgangspunkt i folketrygdlovens paragraf ...

Journalist: Avslaget baserer seg på en faktaopplysning, hvor har dere opplysningen om at det at kvikksølv ikke gir kognitive skader fra?

Nav: Vi må forholde oss til rammene for saksbehandling og kravet i loven ...

Slik gikk runddansen, inntil Nav-direktøren ikke hadde mer tid å avstå til slikt. Kun avbrutt av Nav-direktørens informasjonsmedarbeider som ville stoppe intervjuet siden man, ganske korrekt, ikke kom noen vei med samtalen. Når en toppdirektør for navet i velferdsstaten velger å ha med seg en spindoktor i stede for sakkyndige når hun skal redegjøre for egen avdelings saksutredning, er det på tide å finne frem diagnoseoversikten. Noe er alvorlig galt. (...)

(Anm: Kvikksølvforgiftninger (kvikksølv-saken - tannlegeassistenter) (mintankesmie.no).)

- Nav bryter taushetsplikten

Nav bryter taushetsplikten
aftenposten.no 14.3.2011
Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontor. Kommunale Nav-ansatte mangler kunnskap, og mange steder blir taushetsplikten brutt.

De som søker om hjelp, får ikke det de har krav på, og kommunene har ikke kontroll på Nav-kontorene.

- Det er alvorlig at kommunene ikke i tilstrekkelig grad sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser og behandling av søknad om økonomisk stønad. Dette påvirker kvaliteten i tjenestene og fører til at sosialtjenestens sårbare brukergruppe står i fare for ikke å få forsvarlige tjenester, skriver Helsetilsynet i rapporten.

Tilsynet presisere at det er alvorlig at kommunene ikke i tilstrekkelig grad sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser, og at dette påvirker kvaliteten i tjenestene og fører til at sosialtjenestens sårbare brukergruppe står i fare for ikke å få forsvarlige tjenester.

I rapporten, som legges frem i dag, avdekker Helsetilsynet at de kommunale sosiale tjenestene i Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) slett ikke er gode nok. Fylkesmennene gjennomførte 50 tilsyn i fjor, og det ble funnet mange feil.

Mange kommuner har ikke retningslinjer eller rutiner for å oppdage hva som er en søknad og sørger ikke alltid for at klienten får råd og veiledning. Søkere som kom til kontoret, fikk blant annet ikke hjelp til å skrive søknad hvis de trengte det. (...)

– En del brukere ønsker nok at Nav skal overta ansvaret for livet deres

– En del brukere ønsker nok at Nav skal overta ansvaret for livet deres
nrk.no 31.5.2011
KLIKK FOR Å SE VIDEO: – Vi tror noen har urealistiske forventninger om hva Nav kan yte innenfor regelverket, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

En undersøkelse utført blant Navs brukere, viser at halvparten mener at velferdsordningene i Norge bør bli bedre. – Mange har for store forventninger til Nav, mener Nav-direktør Joakim Lystad.

– Folk skal ha store forventninger til oss når det gjelder servicen vi skal yte. Der bør vi bli bedre enn vi er i dag. Men når det gjelder innholdet i tjenestene våre, tror vi at folk har for store forventninger, sier Lystad til NRK.

Det mener Nav-direktøren har to årsaker.
– Det skyldes for det første at en del av brukerne våre nok ønsker at vi skal ta over ansvaret for livene deres. Det kan vi ikke, og det bør vi ikke. For det andre blir det ofte mindre penger i lommeboka når man får ytelser fra Nav enn når man er i arbeid. Vi tror noen har urealistiske forventninger om hva Nav kan yte innenfor regelverket, sier han. (...)

- Fortviler over NAV

Fortviler over NAV
nrk.no 3.10.2011
– Jeg sliter med tung pust og blodig hoste, men ingen undersøker lungene mine, sier Roald Busch. Her sammen med kona Elin.

Roald Busch har mottatt en rekke avslag fra NAV basert på spesialistuttalelser fra leger han knapt har møtt.

– Jeg forstår ikke hvordan en gynekolog ansatt i NAV, kan foreta den endelige anbefalingen om avslag i min lungesak, sier Roald Busch fra Bindal i Nordland til NRK Brennpunkt.

Busch fikk blodig hoste og problemer med lungene etter å ha arbeidet flere år som skyssbåtfører. Fordi han ikke kunne jobbe lenger, fikk han i 2006 innvilget delvis og tidsbegrenset uføretrygd fra NAV.

Busch mener imidlertid at hans lungeproblemer skyldes jobben, og siden 2004 har han kjempet for å få godkjent dette som yrkessykdom.

• SE: Førpremiere på kveldens Brennpunkt kl 19.00
• LES: Innleide NAV-leger tjener millioner (...)

Dødelig nyresykdom
Busch forteller at han har mottatt en rekke avslag fra NAV basert på spesialistuttalelser fra leger han knapt har møtt.

– En av disse legene fant sågar ut, kun ved å lese papirene mine, at jeg led av en dødelig nyresykdom, og ikke en lungesykdom, sier han oppgitt.

Det tok ett år før en fysisk undersøkelse konstaterte at den diagnosen var feil. Det fikk NAV til å sende saken til nok en lege for vurdering, men ikke en lungespesialist.

I 2010 kom saken opp for Trygderetten, og i kjennelsen konkluderer retten med at Busch ikke var tilfredsstillende utredet.

NAV fikk saken i retur, og sendte Busch videre til enda en lege for vurdering. Heller ikke denne gangen til en lungespesialist.

I november 2010 gikk NAVs rådgivende overlege gjennom alle dokumenter i saken til Busch, og anbefalte avslag på å få godkjent lungesykdommen som yrkessykdom. Denne NAV-ansatte legen er gynekolog.

– Det er helt fortvilende. Jeg sliter med tung pust og blodig hoste, men ingen undersøker lungene mine, sier Busch. (...)

- Innleide NAV-leger tjener millioner på å skrive spesialisterklæringer

Innleide NAV-leger tjener millioner på å skrive spesialisterklæringer
nrk.no 4.10.2011
Dersom du søker hjelp fra NAV, kan saken din bli vurdert av innleide og ansatte leger. NAV betaler dem store summer for å skrive erklæringer, men har ikke fullstendig oversikt over hvem de er.

Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget.

En av NAVs mest brukte leger skrev over 1000 psykiatriske erklæringer i fjor, og tjente tre millioner kroner.

Se førpremiere på Brennpunkt-dokumentaren 'Diagnose mens du venter' i nett-tv kl 19.00

NAV bruker både innleide og ansatte leger i sin saksbehandling. Totalt dreier det seg om over 750 leger.

Brennpunkt har kartlagt alle disse legene, og kan dokumentere at NAV ikke har full oversikt over hvem de er, hva de er spesialister i, og hvor mye de er brukt. (...)

Brennpunkt har nemlig fått 73 seertips om saker som omfatter leger som jobber for NAV, og mange av disse legene dukket ikke opp på listen fra NAV.

Etter å ha etterlyst de manglende legene, viste det seg at flere av dem leverer faktura på papir, ikke elektronisk. Papirfakturaer blir ikke registrert i det ordinære datasystemet, og derfor dukket ikke disse legene opp på NAV sin oversikt.

NAV brukte tre måneder på å finne informasjonen om legene som manglet på listen. Denne informasjonen avdekket at de manglende legene er blant dem som har flest oppdrag NAV, og tjener aller mest.

•SE LISTE: Ansatte leger i NAV

Disse legene har fra et par hundre til over tusen oppdrag i året, det vil si over tre erklæringer hver eneste dag, året rundt. Legene får et honorar for hver sak, som skal dekke inntil to timers arbeid med erklæringen. Dersom legen arbeider utover to timer med en erklæring får de ekstra betalt.

På dette arbeidet har legen som har tjent mest fått utbetalt over tolv millioner kroner av NAV, fra 2006 og frem til idag.

NAV vedgår at de ikke har hatt en sentral oversikt over disse legene, men viser til at det enkelte fylke har hatt kontroll med hvilke spesialister de bruker.

– Jeg har ingen grunn til å tro at disse erklæringene ikke er gode nok, sier assisterende direktør i NAV, Yngvar Åsholt. (...)

- Bekymret over legeuttalelser

Bekymret over legeuttalelser
CHRISTIAN KRÅKENES KJERSTI KNUDSSØN VIBEKE HAUG, redaktør i Brennpunkt og OLA FLYUM, regissør i Fenris Film - redaktør
aftenposten.no 20.10.2011
Nav beskylder Brennpunkt for faktafeil i omtalen av Nav, det kan vi tilbakevise.

Brennpunkt har fått 73 tips fra brukere som er bekymret over legeuttalelser i sine saker. Derfor ville vi finne ut hvordan Nav bruker leger. Vi ba om å få en liste over ansatte rådgivende overleger og deres spesialistutdanning. Det kunne ikke Nav gi oss. I stedet fikk vi lister der det mangler leger, og der Nav oppgir feil spesialistutdanning på legene de selv har ansatt.

Vi ba også Nav om en liste over innleide spesialister og opplysninger om hva de tjener; heller ikke det kunne Nav gi oss. I stedet mottok vi lister der legene som tjener aller mest mangler. Disse legene etterlyste vi etter tips fra våre seere. Det tok Nav tre måneder å finne ut hva de har betalt dem, og enda har vi ikke mottatt en full oversikt. (...)

- Nav betalte PR-rådgiver 100.000 kroner for å skrive klage til Pressens Faglige Utvalg

Nav betalte 100.000 for NRK-klage
kampanje.no 7.11.2012
Nav betalte PR-rådgiver 100.000 kroner for å skrive klage til Pressens Faglige Utvalg.

Da Nav i fjor skulle klage dokumentaren «Diagnose mens du venter» på «Brennpunkt» inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), hentet de inn PR-rådgiver Anders Cappelen til arbeidet med å skrive klagen.

Det bekrefter både NAV og Cappelen overfor Aftenposten.

- Jeg burde faktisk fått nærmere 200.000, men Nav kunne ikke gå høyere enn 100.000 kroner uten at det måtte ut på anbud, sier Cappelen til Aftenposten.
Brennpunkt-dokumentaren ble felt i PFU i mai. Nav mener en fellelse i PFU er verdt 100.000 kroner.

- Ja, det er det absolutt. Ford et første får vi sagt at dette ikke er greit, og det ser også pressens organer. For det andre er det veldig godt internt, ikke bare for kommunikasjonsstaben, men for hele Nav-systemet, som ikke synes det er greit å se bedriften bli hengt ut i mediene, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i Nav til Aftenposten. (...)

NAV kontaktet Bjerkaas
journalisten.no 15.2.2012
Ville stanse Brennpunkt-program.

Onsdag morgen omtalte Journalisten NAVs PFU-klage på NRKs dekning på etatens bruk av leger i ekspertuttalelser. NAV skriver i sin klage at dokumentarprogrammet er fullt av faktafeil, det mangler saklighet i sin fremstilling og etaten har ikke fått gode nok muligheter til å imøtegå påstander i reportasjen.

NRK på sin side mener at NAV har fått mange muligheter til imøtegåelse, særlig fordi representanter for etaten ved to anledninger fikk se programmet. Etter visningene ble det gjort endringer i samråd med NAV, men etaten mener de ikke var tilstrekkelige.

Sendte e-post
I NRKs tilsvar står det mot slutten:

– De (NAV red.anm.) har ved gjentatte anledninger krevd at NRK skulle fjerne programmet fra sendeskjema, senest i direkte henvendelse til kringkastingssjefen dagen før sending, skriver NRK.

– Det stemmer at de gjorde. De sendte en e-post til meg, forteller Hans Tore Bjerkaas.

Kringkastingssjefen mener at det må det også være rom for at folk skal få gjøre. Han sier det ikke er slik at det bør være høy terskel for at folk som har noe på hjertet skal kunne ta kontakt med ham dersom de har synspunkter som gjelder NRKs programmer.

– Det skulle bare mangle om det ikke skulle kunne gjøre det. (...)

NAV i strupen på NRK
journalisten.no 15.2.2012
Har levert omfattende klage til PFU på mange faktafeil. (...)

Avviser faktafeil
NRK tilbakeviser alle av NAVs påstander om faktafeil. Kringkastingen skriver i tilsvaret gjennom programdirektør Per Arne Kalbakk at NRK har gjort sitt ytterste for å kontrollere at opplysningene som ble gitt var korrekte.

– Vi vil i den forbindelse legge vekt på at representanter for NAV fikk se dokumentaren to ganger før sending, for å komme med innspill. Vi var i dialog om flere av innspillene og gjorde enkelte endringer. Vi kan ikke se at NAV har fremlagt noen informasjon som rokker ved korrektheten av de fakta som fremkommer i programmet. (...)

NRK skriver i sitt tilsvar at journalistikken de har gjort på NAV faktisk har fått følger.

– NAV har som resultat av vårt arbeid sagt at de skal slutte å bruke en del leger i den utstrekning de til nå har gjort. De varsler også en omlegging av legeordningen. (...)

- Nav betaler ut 1,5 milliarder for mye

50.000 feilutbetalinger fra NAV årlig
tv2nyhetene.no 25.7.2012
TAPER MILLIONER: Nav godtar større regnefeil og taper dermed mange titalls millioner kroner hvert år som følge av feilutbetalinger.

Arbeidsdepartementet en ny lov som lar Nav slippe å kreve inn småbeløp. – Kan føre til misbruk, sier Frp.

Nav godtar større regnefeil og taper dermedmange titalls millioner kroner hvert år som følge av feilutbetalinger. For å redusere kostnadene med innkreving foreslår Arbeidsdepartementet at NAV får slippe å kreve inn småbeløp under 3440 kroner.

50.000 feilutbetalinger
Ifølge Aftenposten oppdager etaten opp mot 50.000 nye feilutbetalingssaker hvert år. Svært mange av sakene er imidlertid små, og når det i gjennomsnitt koster 3000 kroner å kreve inn én sak, blir det fort kostbart.

Arbeidsdepartementet håper denne kostnaden skal reduseres betydelig ved å heve beløpet for hvor stort et feilutbetalt beløp bør være fra 430 kroner i dag til 3440 kroner. Nav mener flere millioner kroner kan spares inn. (...)

Nav betaler ut 1,5 milliarder for mye
aftenposten.no 21.7.2012
(...) Riktignok både kan og skal pengene kreves tilbake fra dem som har fått for mye, men dette er også svært kostnadskrevende. I gjennomsnitt bruker Nav 3000 kroner pr. innkrevingssak - og da er ikke de store, dyre trygdesvindelsakene inkludert.

Dette betyr at Nav må bruke minst 135 millioner kroner bare på å kreve inn feilutbetalingene som ble oppdaget i 2011, da de fant rundt 45 000 nye saker.

Sakene er også så mange at mye av pengene går tapt fordi Nav ikke rekker å kreve dem tilbake innen fristen. Etter tre år kan de som har fått for mye penger, beholde pengene med loven i hånd hvis de ikke har fått beskjed av Nav. Etaten anslår at mellom 60 og 120 millioner feilutbetalte kroner gikk tapt i 2011 fordi sakene ble foreldet.

Samtidig oppgir etaten at rundt 20 prosent av de feilutbetalte pengene tar flere år å kreve inn igjen, noe som gjør kostnadene enda høyere.

Gamle datasystemer
Ifølge Nav skyldes utbetalingene en rekke ulike årsaker. Av og til kan det være direkte feilbehandling fra Navs side, av og til kan det være trygdesvindel og av og til kan de ha fått feil opplysninger fra brukerne.

Mange av feilene skyldes imidlertid også at Nav har gamle, utdaterte datasystemer.

Datasystemene har problemer med å snakke sammen og fange opp de riktige opplysningene tidsnok - akkurat som Kleven opplevde.

- Vi har noen gammeldagse datasystemer, noe som betyr at saksbehandlingen tar tid og er tungrodd. Det dreier seg også om å få opplysningene fra bruker inn på en raskt nok måte. Hvis vi for eksempel fikk automatisk tilgang på endring i inntekt, vil vi kunne få færre feilutbetalingssaker, forteller Ellen Chr. Christiansen, fungerende arbeids- og velferdsdirektør i Nav.

Christiansen opplyser at Nav er i gang med å fornye datasystemene og at de etter planen blant annet vil få automatisk tilgang på inntektsopplysninger i 2015.

Hun forteller også at feilutbetalingene utgjør en liten del av pengene som Nav forvalter.

- Feilutbetalingene utgjør under en halv prosent av det totale beløpet som vi betaler ut. Vi er likevel klar over at det er snakk om store beløp, så vi jobber med å gjøre utbetalingene så riktige som mulig og feilutbetalingene så få som mulig, sier Christiansen. (...)

Riksrevisoren refser NAV
dn.no 22.11.2011
Feil, manglende statistikk og vesentlige mangler ved dokumentasjon er noen av tingene Jørgen Kosmos folk har funnet i stort monn hos NAV.

I Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen av statsbudsjettet, får NAV og kontrollen over penger som betales ut til nordmenn i utlandet eller utlendinger i Norge krass kritikk.

Revisjonen avslører elendig kontroll over pengene Norge gir til bosatte i utlandet. NAV har mangelfull statistikk for nesten alle saksområdene som gjelder bosatte i utlandet, kommer det frem av rapporten.

Feil i over halvparten av sakene
De såkalte utenlandspensjonene - som består av personer med trygderettigheter i utlandet eller utlendinger i Norge - fant Riksrevisjonen feil i over halvparten av uførepensjonene, i 40 prosent av de kontrollerte alderspensjonene og feil i 56 prosent av pensjonene som er manuelt beregnet.

"I andre saker er det ikke mulig å verifisere utbetalt pensjon ut fra opplysningene i saken", skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Riksrevisjonen fant også feil eller mangelfull informasjon i 43 prosent av kontrollerte vedtaksbrev fra NAV til pensjonistene. (...)

- Nav: – Kreft er yrkesskade. Brannmenn får endelig medhold - Nav bekrefter at prostatakreft er en yrkessykdom. Flere studier har funnet ut at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen.

(Anm: Nav: – Kreft er yrkesskade. Brannmenn får endelig medhold - Nav bekrefter at prostatakreft er en yrkessykdom. Flere studier har funnet ut at brannfolk har høyere risiko for enkelte krefttyper enn gjennomsnittsbefolkningen. Brannmenn som har blitt rammet av prostatakreft har til nå fått avslag på søknaden om at det er en yrkesskade. - Brannmenn tråkket over Hardangervidda med kreftkrav til Regjeringen Men denne uka kom beskjeden mange har ventet på - NAV snur og godkjenner denne kreftformen som en yrkessykdom på lik linje som yrkesskade for brannmenn, skriver Fagbladet. – Dette er gjennombruddet. Brannmenn og kreft har vært den nye kvikksølvsaken for oss, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby til bladet. Hun har ført flere saker for brannmenn som har fått kreft (se faktaboks). (nrk.no 13.12.2017).)

Diverse artikler

Krever at Trygderetten gjennomgår rutinene
aftenposten.no 10.12.2014
. – Det er helt opplagt at Trygderetten må ta en gjennomgang og sørge for at like saker får et så likt utfall som mulig. Forskjellene mellom dommerne er skremmende store. Det går på rettssikkerheten løs, sier Erlend Wiborg, sosialpolitisk talsperson i Frp.

Aftenpostens analyse av 26.000 uføredommer i Trygderetten viser at de mest liberale dommerne gir fire ganger så mange medhold som de strenge.

– Likhet for loven er et viktig prinsipp, og det viser tallene tydelig at det ikke er her. Selvfølgelig vil det være noe skjønnsutøvelse i en domstol, men et sprik på 25–30 prosentpoeng er alarmerende, sier Wiborg.

– Trygderetten mener de allerede gjør mye for å samordne dommernes praksis, og at forskjeller mellom dommerne er noe du også finner i andre domstoler. Har de ikke rett?

– Det er etter min mening en ansvarsfraskrivelse å vise til at det er verre andre steder. Det er åpenbart at det de gjør i dag, ikke er godt nok. Det viser tallene, sier Wiborg.

– Hva bør gjøres?
– Umiddelbart bør de finne eksempler på relativt like saker der dommerne har trukket forskjellige konklusjoner og ha en diskusjon internt. De bør utvikle en felles forståelse for hvordan disse sakene skal behandles etter lovverket, sier Wiborg.
Han ønsker seg et eget Nav-ombud som også kan følge opp saker i Trygderetten og sammenligne dommerpraksis. (...)

40.000 unge uten jobb, studier eller støtte
aftenposten 9.12.2014
40.000 unge mennesker står i dag helt på sidelinjen av samfunnet - uten jobb, de studerer ikke og får heller ikke støtte fra Nav.

I forskningsstiftelsen Fafos kartlegging faller gruppen inn under betegnelsen NEET - Not in employment, education or training. De overlever enten ved å få penger hjemmefra eller ved svart arbeid eller annen kriminalitet, melder NRK.

- Vi vet egentlig svært lite om hvem de er. Det kan være alt fra dagdrivere til backpackere, kunstnerspirer som har flyttet hjem til foreldrene, eller folk som sliter med fysiske eller psykiske utfordringer, sier Fafo-forsker Anne Hege Strand til kanalen. Hun er prosjektleder for rapporten «Unge mottakere av helserelaterte ytelser».

- De har ikke registrert noe egen inntekt. Det kan være familien, foreldre eller ektefeller som forsørger dem, men det kan også være at disse forsørger seg gjennom svart arbeid eller annen form for kriminalitet, sier Strand.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter sier disse 40.000 representerer potensiell arbeidskraft som Norge har behov for.

- Vi har ikke råd til å gamble på at vi kanskje eller kanskje ikke får tak i denne arbeidsgruppen. Dette er 40.000 personer som arbeidsmarkedet virkelig kommer til å trenge når eldrebølgen skyller over landet som en slags evigvarende tsunami, sier Bratten. (…)

Trengte tak over hodet, fikk rekvisisjon på telt, sovepose og ryggsekk
nettavisen.no 14.5.2014
HJELP FRA NAV: Han kan se langt etter fast bopel. NAV i Ås ga han ryggsekk, sovepose, liggeunderlag og primus.

- Jeg er sjokkert over denne behandlingen.

ÅS (Østlandets Blad): «Per» på 24 år har den sis­te ti­den bodd på ga­ten, of­fent­li­ge toa­let­ter el­ler hos gode ven­ner. Hos NAV i Ås fikk han telt og so­ve­po­se.

Han vil gjer­ne stå frem med sin his­to­rie, men øns­ker å være ano­nym for å skå­ne res­ten av fa­mi­lien.

Les saken i Østlandets Blad (…)

«Per» og eks­-kjæ­res­ten lei­de en bo­lig i Son i litt over ett år og klar­te greit de fas­te ut­gif­te­ne på 10.000 kro­ner i må­ne­den. (…)

- De av våre brukere som ikke har råd til egen bolig, skal kun tilbys egnede boenheter, som for eksempel hytteparken i Vestby, som vi bruker en del, sier Sørli. (…)

Sidsel tjente 40 kroner for mye - det ble dyrt
nettavisen.no 11.4.2014
Fikk 40 kroner for mye utbetalt i feriepenger. Nå må hun betale tilbake hele feriepengebeløpet på 15.000 kroner til Nav.

(Tønsberg Blad): – Jeg fikk utbetalt 15.040 kroner i feriepenger for 2012 fra arbeidsgiveren min før jeg tok ut avtalefestet pensjon (AFP) i 2011.

Det betyr at jeg har fått for mye utbetalt, og må betale tilbake alt, sier fersk pensjonist Sidsel Nachtstern til tb.no.

De som tar ut AFP kan tjene opptil 15.000 kroner i privat sektor etter gammel ordning. I beløpet regnes også feriepenger som inntekt. (...)

Nav tapte i retten, men fortsetter som før.
aftenposten.no 24.3.2014
Nav har valgt å se bort fra Dagfinn Bergestigs sak når de i fremtiden skal avgjøre gradering av uførepensjon.

Dagfinn Bergestig (65) vant over Nav og slapp å betale tilbake uførepensjon. Likevel har Navs saksbehandlere fått instruks om ikke å ta hensyn til dommen.

- Det skulle ikke være mulig for en statlig etat ikke å rette seg etter lov og rett, sier Bergestig.

I over ti år har en liten deltidsjobb som altmuligmann i lokalavisen Telen på Notodden. Bergestig har hele tiden vært hundre prosent uføretrygdet, og inntekten hans har vært under folketrygdens grunnbeløp.

Regelverket åpner for at man kan tjene penger selv om man får full uførepensjon, så lenge man ikke tjener mer enn grunnbeløpet, som for tiden er på rundt 85 000 kroner.

Med jobben fulgte imidlertid et gratis avisabonnement, og det var her problemene startet for Bergestig.

- Jeg gikk til Nav hvert år for å forsikre meg om at jeg gjorde alt riktig. Saksbehandleren forsikret meg om at jeg lå godt under inntektsgrensen, sier Bergestig, som først fortalte sin historie i siste nummer av Magasinet Velferd. (...)

Nav kastet bort millioner på IT-prosjekt
nrk.no 23.1.2014
Nav skal modernisere sin IT-plattform kraftig, og har fram til 2018 satt av 3,3 milliarder kroner til moderniseringen. Nå har et delprosjekt blitt stanset etter at 700 millioner kroner er brukt.

SLØSTE PENGER: Den første delen av Nav-prosjektet hadde en kostnadsramme på 1,7 milliarder kroner, men direktør Joakim Lystad kan ikke svare på hvor mange millioner som ble brukt fram til prosjektet som var bortkastet før prosjektet ble stoppet.

Nav kan ikke svare på hvor mye av disse pengene som er bortkastet, skriver VG.

Moderniseringsprogrammet i Nav har hatt opptil 200 ansatte, de fleste innleide konsulenter, for å jobbe med å få til en felles IT-plattform som skal erstatte den tungrodde IT-plattformen som brukes i dag og består av over 300 ulike datasystemer. (...)

Fravær av sykefraværskunnskap
aftenposten.no 22.11.2013
Ansatte ved en barnehage i Oslo har som de første i Norge fått godkjent personlig trener som tilretteleggingstiltak fra Nav.

Det finnes kun étt Nav-tiltak som har dokumentert effekt på sykefravær.

Fire ansatte ved en barnehage i Oslo har som de første i Norge fått godkjent personlig trener som tilretteleggingstiltak fra Nav, skriver VG onsdag. Målet er å hindre fremtidige sykmeldinger.

Tiltaket koster 600 kroner pr. time med treneren, en kostnad som ifølge selskapet som har laget opplegget kan lønne seg.

Selskapet selv viser til en undersøkelse i Sverige som viser at det er ti ganger dyrere for samfunnet å rette opp en skade enn å forebygge den. (...)

Vant etter åtte års kamp mot Nav, men så startet kampen om pengene
nrk.no 9.11.2013
VIDEO: NAV får kraftig kritikk for å ha brukt svært lang tid på å betale ut trygdepenger når de taper saker i retten.

NAV får kraftig kritikk for å ha brukt svært lang tid på å betale ut trygdepenger når de taper saker i retten. Brukere som har krav på flere hundre tusen kroner, har i enkelte tilfeller måttet vente over ni måneder. (...)

Ny studie fra Nav:
Feil å gi gjengangere skylden for det høye sykefraværet

aftenposten.no 23.10.2013
En ny studie avsanner myten om at en liten og permanent gruppe i befolkningen står for en stor del av sykefraværet hvert år.

En stabil andel på 10-11 prosent av de sysselsatte står for ca. 80 prosent av sykefraværet hvert år. Men denne andelen utgjøres av ulike personer fra år til år. Derfor finnes det ingen stor gruppe av gjengangere å rette oppmerksomheten mot for å få fraværet ned.

Dette kommer frem i en ny studie utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Studien presenteres på en konferanse i dag.

- Undersøkelsen stikker hull på myten om at det er de samme personene som har det lange fraværet. Her dokumenteres det at det er en betydelig utskiftning. Det betyr at vi har ny kunnskap å basere politikken vår på, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (...)

Krever å få vite om farlige brukere
aftenposten.no 5.10.2013
Fredag skriver A-magasinet om Anni Rachmawati Godager (34) som i august ble drept på Nav Grorud.

26-åringen som er siktet for drapet, har ifølge politiet tidligere vært truende, psykotisk og voldelig.

Det visste ikke Godager da hun møtte ham 5. august i år. Hverken helsevesenet eller politiet har opplysningsplikt overfor Nav, og de ansatte vet ofte ikke hvilken bagasje brukerne har med seg. (...)

Farlig taushet
Johnny Gimmestad - journalist
aftenposten.no 5.10.2013
Historien om den drepte Nav-medarbeideren Anni godager kan du lese i siste utgave av A-magasinet.

Farlig taushet
Skal hensynet til farlige klienters personvern veie tyngre enn sikkerheten til dem som arbeider i hjelpeapparatet?

Kanskje måtte det et drap til for at både ansvarlige myndigheter og folk flest skulle innse hvor tøff arbeidsdagen er for dem som jobber i vårt sosial- og helsevesen, Nav inkludert. (...)

Får ikke vite om «tikkende bomber»
Marit Jansen - bydelsdirektør, Bydel Grorud
aftenposten.no 4.10.2013
Vår kjære kollega Anni Godager døde 8. august etter å ha blitt knivstukket på Nav-kontoret hun arbeidet. Antall registrerte trusler mot Nav-ansatte øker, og vi opplever de samme tendensene i andre kommunale tjenester. For å bedre sikkerheten til de ansatte må samhandlingen rundt potensielt farlige brukere av offentlige tjenester styrkes.

Dyktige og engasjerte ansatte arbeider for at innbyggerne skal få gode tjenester. De sørger for tak over hodet, helsetjenester, pleie, omsorg, gode oppvekstvilkår for barna, og mye mer av tjenestene som vi stolt kaller velferdsstaten. De utfører et viktig arbeid, og hverdagen kan også være tøff. Det er flere utfordringer som kan være med på å påvirke deres sikkerhet. Her er noen av dem.

Flere trusler
I Oslo består et Nav-kontor både av statlige og kommunalt ansatte. Spesielt fra 2010 og til i dag har vi sett en kraftig økning i registrerte trusler i det statlige rapporteringssystemet. Noe av dette skyldes nok at ansatte er blitt flinkere til å melde ifra, men våre erfaringer er også at det er flere hendelser og terskelen for å true er blitt lavere. Trusler er å få slengt «jeg skal drepe deg» etter seg. SMS om «du er den neste». Trusler er e-post fra pårørende som «vil se hvordan du ser ut sånn at jeg skal kjenne

Marit Jansen deg igjen på gaten», og telefoner om «jeg skjønner hvorfor hun ble knivstukket». (...)

- Sykdomstegn at NAV ikke løser en så åpenbar sak
dagbladet.no 26.8.2013
Mener Torbjørn Røe Isaksen, som kan bli Høyres nye arbeidsminister.

REAGERER STERKT: Torbjørn Røe Isaksen, sosialpolitisk talsmann for Høyre, reagerte sterkt da han leste om den dødssyke småbarnspappaen John Rasmussens møte med NAV. (...)

Ansvaret
I går opplyste arbeidsminister Anniken Huitfeldt at NAV har iverksatt full gjennomgang av Rasmussens sak og at hun sterkt beklager hvordan han er blitt behandlet.

- Jeg er nesten vantro etter å ha lest. NAVs frister er til for å følges. Ikke å svare på ti måneder er jo parodisk. Jeg får rapporter om mange frustrerte møter med NAV, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han understreker at det er arbeidsministeren som har det fulle og hele ansvaret for at NAV fungerer. (...)

Opprørt over NAVs behandling av kreftsyk småbarnspappa
aftenposten.no 25.8.2013
- Jeg blir lei meg når jeg leser om hvordan John Rasmussen er blitt behandlet, sier arbeidsministeren. (...)

Tidligere statsråd Karita Bekkemellem reagerer kraftig på John Rasmussens historie
dn.no 24.8.2013
-STERKT: Tidligere Ap-topp Karita Bekkemellem lot seg kraftig berøre av Dagbladet-journalist John Rasmussen, som i Magasinet i dag fortalte om sitt møte med NAV-systemet da han ble alvorlig krefsyk.

- Jeg håper at man i stedet for å hele tida forsvare en reform, kan se på hvordan i all verden et system kan få utvikle seg på en sånn måte.

(Dagbladet): Historien om Dagbladet-journalist John Rasmussens møte med NAV-systemet, har vakt sterke reaksjoner på sosiale medier i dag.

Rasmussen hadde en datter på tre år og en sønn på vei da han fikk en meget alvorlig kreftdiagnose i 2009. I Magasinet i dag fortalte han om hvordan han i ti måneder forgjeves forsøkte å få kontakt med saksbehandleren sin i NAV.

«Det jeg har brukt mest energi på i alle disse årene der jeg har kjempet for mitt eget liv, er NAV. Utilgjengelige saksbehandlere, informasjonsløshet, inkompetanse, uhøflighet,» skriver han i artikkelen. (...)

Utrolig sterkt, til å grine av, skriver den tidligere barne- og likestillingsministeren på Twitter. (...)

Nav beklager at han ikke fikk nok informasjon
aftenposten.no 10.6.2013

Martin har fritatt Nav for taushetsplikten. Lederen for kontoret på 19-åringens hjemsted kan derfor uttale seg konkret om saken.

– Hvorfor måtte Martin nærmest rykke tilbake til start i Nav-systemet da det viste seg at han likevel ikke fikk avtjene førstegangstjenesten? Kunne han ikke bare
fortsatt med ordningen han hadde før nyttår?

– Martin hadde flere tiltak i regi av Nav fra høsten 2012 og frem til februar 2013. Frem til han skulle avtjene førstegangstjenesten mottok han også individstønad i forbindelse med disse tiltakene. Etter å ha gjennomført de ulike tiltakene, vurderte vi det dit hen at han var kvalifisert for arbeid. Uavhengig om han skulle gjennomføre førstegangstjeneste eller ikke. (…)

– Klag til Ombudsmannen!
Alle vernepliktige som mener at de er uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet kan henvende seg til Stortingets Ombudsmann for Forsvaret. Saker kan tas opp før, under og etter tjeneste i Forsvaret og gjelder derfor også for dem som mener at de er urettmessig dimittert.

På henvendelse fra Aftenposten bekrefter ombudsmann Kjell Arne Bratli han at han har fulgt artiklene om dette forholdet, og vil ta det opp til diskusjon i nemnda, hans rådgivende organ, denne uken.

– Vi har tidligere mottatt et fåtall klager angående dette, men ser nå at dette kan ha en prinsipiell side, sier han.

Det er ingen formelle krav til henvendelse til Ombudsmannen. Det kan skje skriftlig, pr. telefon, e-post eller ved besøk på Ombudsmannens kontor i Oslo. Se også ombudsmann.no (...)

(Anm: Stortingets ombudsmann for forsvaret (ombudsmann.no).)

Nav svarer kvinnen «nederst på rangstigen»
aftenposten.no 5.6.2013
Over 50 ulike støtteordninger og 2,8 millioner brukere gjør at Nav ikke kan gjøre ting alt for enkelt, ifølge tjenestedirektøren.

En av de som føler at Nav er vanskeligere enn de bør være, skrev kronikk i Aftenposten onsdag.

En enslig mor med et sykt barn skrev onsdag i Aftenposten om sin opplevelse av å være «Nederst på rangstigen».

- Kan ikke noen gjøre alt det byråkratiske litt enklere for en enslig «sykepleiermamma», spør hun i kronikken.

Hun skriver blant annet om sin vanskelige økonomiske situasjon og byråkratiske vanskeligheter hun opplever.

«Og det er ikke slik at de sparer på dokumentasjonen fra forrige gang, eller har alt samlet på et sted. Nei, alt må kopieres, leveres, fylles ut på nytt og noe er på enslig forsørger-siden, noe er på stønad til kronisk sykt barn-siden, og noe er på økonomisk bistand-siden. Og ingen snakker sammen.», skriver hun.

Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav sier han er enig i at det er behov for å forenkle alle ordningene som finnes i velferdssystemet. (...)

Trygdeekspert mener Nav og Huitfeldt feiltolker loven om pleiepenger
vg.no 29.4.2013
HJELPER MIKKEL: 18. april fortalte VG historien til Mikkel (13). Han trenger døgnkontinuerlig hjelp fra foreldrene Torgeir og Mette. Familien har fått avslag på pleiepenger fordi NAV mener gutten er for mye på skolen.

Både Arbeidsministeren og Nav mener at de følger loven når foreldrene til alvorlig syke barn mister pleiepenger. - Feil og innskrenkende, mener trygdeeksperter.

I forrige uke fortalte VG historien om dødssyke Mikkel (13) som må kjempe mot NAV om pleiepenger.

Arbeidsminister, Anniken Huitfeldt, sa til VG at loven var absolutt og at hun dermed ikke kunne overprøve NAV sine beslutninger.(...)

– Foreldre ber NAV om støtte til leirskole til barna, men når svaret kommer er leirskolen over
nrk.no 22.4.2013
Saksbehandlerne i NAV er altfor dårlig på kartlegging av barns behov når foreldrene søker sosialhjelp. – Nedslående og trist, sier styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen.

NAV-ansatte glemmer barna når de skal beregne hvor mye foreldrene skal ha i sosialhjelp, Svært alvorlig, mener Statens helsetilsyn, som fant avvik i ni av ti kommuner. – Et svik mot fattige barn, mener Velferdsalliansen.

Mer enn 100.000 barn i Norge lever i fattigdom, og det er nedslående at NAV glemmer disse barna, mener styreleder i Velferdsalliansen, Johanna Engen

– For det første så gjør det meg veldig trist fordi det er barna det går ut over, sier Engen til NRK.no. (...)

Nav fikk over 5000 klager
nrk.no 10.4.2013
Dette er første gang Nav har lagt fram en helhetlig oversikt over antallet serviceklager.

Nav fikk i fjor 5114 serviceklager – de fleste dreide seg om mangelfull oppfølging.

Mener Nav-camping er ulovlig
dagbladet.no 18.2.2013
- PRAT: - Jeg er misfornøyd med alt. Med fylkeskommunen, Rana kommune og Hemnes kommune. Det er bare prat og ingen handling, sier uføretrygdede Jan Granskogli (47) om at Rana kommune i snart fire år har latt ham bo på en campingplass.

Hemnes kommune mener Rana kommunes bosetting av uføretrygdede Jan Granskogli (47) på en campingplass er ulovlig.

I knappe fire år har uføretrygdede Jan Granskogli (47) bodd på Bjerka Camping i Hemnes kommune. Rana kommune plasserte i sin tid Granskogli på campingplassen som en nødløsning.

- Vi i Hemnes har stilt spørsmål både til Rana kommune, men like mye til Folkeregisteret, om det er lov å ha en person boende på en campingplass over lang tid. Hemnes kommune oppfatter en campingplass som et ulovlig, varig bosted for en person, sier Dag Brygfjell, som er enhetsleder for helse- og barneverntjenesten i Hemnes kommune. (...)

- Et overgrep
I et brev i romjula kalte Granskoglis hjelpeverge Knut Haugen bosituasjonen i campinghytta for «et overgrep», og anklaget Rana kommune for «beslutningsvegring» og «løsningsmotstand».

«Penger er det eneste som det synes som om ikke har betydd noe i de siste i 3 1/2 årene!», skrev Haugen i brevet til Rana overformynderi.

- I et dårlig øyeblikk kommer man i skade for å skrive både det ene og det andre, kommenterer lederen for psykiatrikontoret i Rana kommune, Svein Kolstad. Han håper å ha klart et småbruk eller en annen «tilfredsstillende bosituasjon» for Granskogli i løpet av året.

To hjelpeverger
Etter at Granskogli i høst ville skifte ut sin hjelpeverge advokat Thor Sundsli, oppnevnte Rana overformynderi Haugen som ny hjelpeverge. Sundsli klaget, og kommuneadvokat Gislaug Øygarden sier til Dagbladet at han fikk beholde oppdraget fram til nyttår slik at Granskogli da hadde to hjelpeverger. Hva som skjer nå, er uklart.

«(..) det er en uavklart forvaltningssak der en ev. oppnevnelse av Knut Haugen ikke har medført noen endringer for mine arbeidsoppgaver i forhold til Granskogli som primært er økonomistyring og regnskap», skriver Sundsli til Dagbladet. (...)

Slik er uføretrygdede Jans (47) campingliv - til 46 000 Nav-kroner i måneden
dagbladet.no 18.2.2013
HELLER SMÅBRUK: Hvis ikke Jan Granskogli får bo på et småbruk, vil han heller fortsette å bo i denne campinghytta i Hemnes kommune.

Jan Granskogli (47) har i fire år bodd i ei campinghytte.

«Boutgifter 46 190 kr.»
Nylig fikk Granskogli et brev fra Nav i Rana.

«Bidrag boutgifter på kr. 46 190,00 pr mnd. innvilges etter § 19 (i Sosialtjenesteloven, red. anm.) og utbetales til Bjerka Camping», står det der. Vedtaket gjelder perioden januar-mars 2013.

For Granskogli selv kom opplysningen som et sjokk.

- Jeg reagerer på misbruken av statlige midler som kunne vært brukt til bedre ting, og andre folk som trenger det mer, sier han til Dagbladet. (...)

Jobbet svart - fikk 2,4 millioner i uføretrygd
na24.no 30.1.2013
Rekordsstort trygdemisbruk i Norge. Over tusen personer anmeldt.

NAV har anmeldt 1 199 personer for å ha svindlet til seg 211 millioner kroner i 2012. NAV har aldri avdekket et så høyt svindelbeløp i løpet av et år.

Det er positivt at vi klarer å avdekke mer, og tallene viser at kontrollarbeidet er viktig. Vi frykter også store mørketall, og derfor er vi glad for at departementet har satt i gang flere undersøkelser om dette, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Rekordsvindel av sykepenger
NAV har anmeldt 142 personer for svindel av sykepenger. Aldri har så mange blitt anmeldt for svindel av sykepenger på ett år. Anmeldelsene dreier seg om svindel av 30 millioner kroner. De anmeldte er mistenkt for å ha oppgitt en høyere inntekt enn de faktisk har hatt, arbeidet svart mens de mottok sykepenger, eller begynt i jobb hos en annen arbeidsgiver mens de fortsatt var sykmeldt.

Vi har jobbet målrettet for å avdekke denne typen svindel i 2012 og vil fortsette i 2013, sier arbeids- og velferdsdirektøren. (...)

Riksrevisjonen avslører store feil i trygden
aftenposten.no 25.10.2012
Her er tallene som viser at du ikke kan stole på hva du får i trygd. Riksrevisjonen refser nok en gang store feilutbetalinger av velferdsgoder.

I flere år er det avdekket store feilutbetalinger i velferdsgoder. Riksrevisjonens kontroll av trygdeutbetalingene i 2011 viser at Regjeringen ikke har klart å rydde opp.

Over 85 milliarder kroner ble utbetalt i sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger i fjor. Riksrevisjonens kontroller avdekket feil i mellom 11 og 21 prosent av sakene.

Hver femte utbetaling av foreldepenger stemmer ikke

Fem prosent av mottagerne skulle ikke hatt støtte i hele tatt.

- Det er et uakseptabelt nivå av feil i saksbehandlingen av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger, konkluderer Stortingets kontrollorgan.

I tillegg viser det seg at skattetallene for 70.000 pensjonister ble feil. Årsaken er at Skatteetaten ikke fikk riktig lønns- og trekkoppgave fra NAV for 2011.

Det samme rammet 15.000 mottagere av andre trygdeytelser. (...)

Nav gjør folk syke
Katharine Cecilia Williams - Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, doktorgradsstipendiat
dagbladet.no 14.10.2012
LITEN TILLIT: «Nav synes å være mer rettet mot å sikre at ingen får mer penger enn de har krav på enn å bistå mennesker i en vanskelig livssituasjon», skriver kronikkforfatteren.

KRONIKK: Som psykolog har jeg sett mange få sin restarbeidsevne ødelagt av Nav. (...)

NAV Kontroll må informere bedre
datatilsynet.no 3.10.2012
NAVs kontroll av enkeltpersoner kan være svært inngripende. Datatilsynet pålegger etaten å informere om sine kontroller og å sikre konfidensiell behandling av personopplysninger.

NAV Kontroll er en enhet i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) som undersøker om mottakere av velferdsmidler får det de har rett på og at ingen lurer til seg mer enn de skal. Enheten har også ansvar for å melde misbruk til politiet.

I mars i år var Datatilsynet på tilsyn hos NAV for å undersøke om kontrollenheten gjennomfører sin virksomhet i tråd med personopplysningsloven. I sin foreløpige tilsynsrapport konkluderer Datatilsynet med at NAVs kontroller kan være svært inngripende for den enkelte. Dette blant annet fordi de henter inn informasjon om personer fra offentlige etater, virksomheter eller andre personer i deres krets. (...)

Raymond (40) gjorde hemmelig opptak av skrekk-møte hos NAV
dagbladet.no 22.8.2012
SKREKKMØTE: - Det er ingen som tvinger deg å være her, sier NAVs saksbehandler til Raymond Johansen under en samtale som han tok opp på dette NAV-kontoret i 2010. Her kan du høre hele samtalen (saksbehandlerens stemme er fordreid).

Arbeidsministeren er bekymret over sviktende service i NAV-systemet.

- Det virker rett og slett som om NAV lider under en like stor mangel på folkeskikk som på kompetanse, sa Raymond Johansen (40) da Dagbladet møtte ham utenfor NAV på Ammerud for ei drøy uke siden.

Der hadde han for to år siden et møte som han mener illustrerer hva som er galt med NAV: Dårlig folkeskikk, inkompetanse, elendig samordning og sendrektighet.

Nå publiserer Dagbladet Raymond Johansens hemmelige lydopptak fra dette møtet (saksbehandlerens stemme er fordreid). (...)

Måtte vente et halvt år for få betale penger tilbake til Nav
aftenposten.no 29.7.2012
Hvert år bruker Nav over 100 millioner kroner på å få tilbake penger som de feilaktig har utbetalt. Marit Rindal opplevde hvor tungvint det kan være å få for mye penger utbetalt.

Da Marit Rindal fikk for mye penger av Nav, tok hun selv kontakt for å betale dem tilbake. Det skulle bli vanskeligere enn hun trodde.

I januar oppdaget Rindal at hun hadde fått 4333 kroner for mye i pensjon av Nav. Hun tok da straks kontakt med etaten for å opplyse om feilen og betale pengene tilbake. Så enkelt var det imidlertid ikke. (...)

Dette er saken
- Aftenposten skrev forrige uke at Nav taper mange titalls millioner kroner hvert år som følge av store feilutbetalinger.
- Hvert år oppdages det opptil 50 000 nye feilutbetalingssaker.
- I snitt koster det 3000 kroner å kreve tilbakebetalt én feilutbetaling. (...)

Du blir friskere av å bruke gradert sykemelding
nrk.no 22.5.2012
Gradert sykemelding gjør at man blir fortere frisk, viser en ny undersøkelse fra NAV.

Hvis du får delvis sykmelding i stedet for å være helt borte fra jobben når du er syk, blir du fortere frisk og mindre syk etterpå, viser ny analyse fra NAV. (...)

Brukerne mer fornøyd med Nav
e24.no 19.5.2012
MER FORNØYD: Navs egen brukerundersøkelse viser at brukerne er blitt mer fornøyd.

For første gang siden 2008 begynner brukerne av Nav å bli mer fornøyd med etaten.

Siden 2008 har brukerne gitt tilbakemelding på Navs tjenester. I år scorer etaten bedre enn tidligere år i alle kategorier, skriver Dagsavisen.

Avisen har regnet ut at «snittkarakteren», på en skala fra en til seks, er forbedret fra 4,0 i 2009 til 4,2 i 2012.

Nå tror Nav-direktør Joakim Lystad at det har løsnet for etaten etter mye negativ omtale.

– Våre ansatte har stått på de siste seks årene for at Norge skal lykkes med den store arbeids- og velferdsreformen. Det begynner vi nå å se tydeligere og tydeligere resultater av, mener Lystad. (...)

Svindlet NAV og må selge huset
f-b.no 12.4.2012
35-åringen og hans samboer ble enige om å svindle NAV. Nå må han sone 30 dager i fengsel. Parets hus er avertert til salgs.

Dette fremgår av dommen mot mannen i Fredrikstad tingrett, som beskriver en vanskelig økonomisk situasjon for samboerparet:

Gjeldsproblemer
De lå langt etter med regninger, slet med 2,1 millioner kroner i gjeld, og paret ble enige om at mannen skulle arbeide for et entreprenørfirma i Fredrikstad, og samtidig melde seg arbeidsledig.

Dermed unnlot 35-åringen å oppgi 612 arbeidstimer og er nå dømt for urettmessig å ha mottatt 83.391 kroner i ledighetstrygd fra NAV.

Streng reaksjon
Retten reagerer strengt, av allmennpreventive hensyn, og har dømt mannen til 30 dager ubetinget fengsel.

35-åringen ba om samfunnsstraff, med henvisning til at han ikke kan betjene sin gjeld når han sitter i fengsel.

«Siktede kunne ha solgt huset, fremfor bevisst å bedra det offentlige», er rettens begrunnelse.

Avertert til salgs
Mannen forklarte i retten at det ikke var meningen å la svindelen pågå så lenge. Parets fortvilte, økonomiske situasjonen har ikke bedret seg, og huset er avertert til salgs. (...)

(Anm: Nav skjerper innsatsen overfor gjeldsofre. Nordmenns privatgjeld øker, og stadig flere opplever at familieøkonomien trues. Nå oppretter Nav sitt første kompetansesenter for gjeldsrådgiving. (…) Pilotprosjektet innebærer at Nav skal bli bedre på forebyggende arbeid, og ta opp brukernes håndtering av privatøkonomien på et tidlig tidspunkt. (nrk.no 13.4.2016).)

Trygdemisbruk skal bekjempes
Kronikk av Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets arbeids- og sosialpolitiske talskvinne.
dagbladet.no 2.4.2012
STEMMER IKKE: - Vi har ikke velferdsordninger i Norge der det å mangle motivasjon er nok til å få stånader år etter år, skriver sstortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) i denne kronikken.

På lørdag kunne vi lese kronikken «En trygdesnylters bekjennelser».

Jeg kjenner ikke forfatteren sin egentlige situasjon og skal derfor ikke kommentere den. Men jeg må ta tak i det han svart på hvitt skriver, for det han skriver etterlater et klart inntrykk av at vi har velferdsordninger i Norge der det å mangle motivasjon er nok til å få stønader år etter år. Det stemmer ikke. Slik skal det ikke være. Det er ikke sannheten om våre velferdsordninger. Enten ligger det mer bak forfatterens situasjon enn hans penn målbærer, eller så har både helsevesenet og NAV gjort en stor feil i forhold til de regler vi politikere har satt dem til å forvalte. (...)

Erna Solberg mener Nav gjør folk sykere
dagbladet.no 18.3.2012
Et av hovedmålene til Nav er å få flere i arbeid. Høyre-leder Erna Solberg mener tvert om at Nav er med på å gjøre folk sykere.

- Vi har et system som gjør folk sykere. Det er for lite fokus på aktivitet, det er for mye venting og det tar for lang tid før man går inn og hjelper folk. Det er en ond sirkel, sier Solberg til NTB.

Hun mener at brukerne blir opptatt av å holde fast på støtten de får, og da er systemet slik at de stadig må bevise at de er syke nok.

- Nav blir i mange tilfeller en propp i systemet, sier Solberg. (...)

Overtid øker faren for depresjon
dn.no 27.2.2012
Å jobbe mye overtid mer enn dobler risikoen for å rammes av depresjon, viser ny forskning. - Dette har vi visst lenge, sier seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Forskere fra Arbetshälsoinstitutet i Finland og University College i London fulgte over 2.000 middelaldrende kontoransatte i Storbritannia over seks år og fant en klar sammenheng mellom lange arbeidsdager og depressive sykdommer.

Forsøkspersonene som tilbragte i snitt 11 timer i døgnet på jobb hadde rundt 2,5 ganger så ofte perioder hvor de var rammet av depresjon sammenlignet med de som jobbet 7 til 8 timer i døgnet. Studien ble utført blant offentlige tjenestemenn.

Les hele forskningsrapporten her (ekstern lenke)

Seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstiuttet (Afi) er ikke overrasket:

- Min umiddelbare kommentar er at dette er gammelt nytt. Flere tidligere undersøkelser har kommet til lignende konklusjon, likevel er dette en viktig studie fordi den er grundig utført og understøtter eldre funn, sier han til DN.no. (...)

«Ingen grenser»-Birgit sa nei til trygd
seher.no 14.2.2012
- Jeg er lam i beina, men jeg er ikke lam i hodet.
SEOGHØR.NO: «Ingen grenser»-deltakeren Birgit Røkkum Skarstein (22) fikk livet snudd på hodet da hun etter en feiloperasjon ble lam.

Men sjokket ble ikke mindre da Levanger-jenta tok kontakt med NAV for å få informasjon om hvordan hun kunne komme tilbake til studenttilværelsen fortest mulig.

Til Dagbladet sier Skarstein at hun ble fortalt at hun ble anbefalt uføretrygd fordi det ikke var noe poeng for henne å studere videre.

- De sa jeg var så handikappet at jeg ikke trengte mer utdannelse, og like gjerne kunne melde meg ufør. Dette vitner om en holdning som ikke anerkjenner de ressursene jeg har, selv om beina ikke virker lenger.

- Jeg er lam i beina, men jeg er ikke lam i hodet, sier hun til avisen.

Skarstein takket nei til forslaget og studerer for tiden statsvitenskap og jobber med studentvelferd.

- Jeg tror jeg har mye å bidra med. Jeg mener det er viktig at folk som ikke føler seg inkludert får en medbestemmelsesrett. Det har vært viktig for meg identifisere min egen deltakelse, sier hun til Dagbladet. (...)

Frykter at skapene er stjålet
Nav har mistet tre arkivskap med sensitive personopplysninger

aftenposten.no 18.1.2012
Dokumenter og opplysninger fra 130 saker som enten er under etterforskning for trygdesvindel eller er henlagt, er borte.

Tre arkivskap med mapper om 130 personer er borte. Det inneholder ifølge Nav opplysninger som ligger til grunn for behandling og utbetaling fra Nav, notater, korrespondanse med brukeren, i tillegg til vurderinger og vedtak. De forsvant i forbindelse med flytting på sensommeren i fjor.

I enkelte av mappene kan det også ligge skatteopplysninger og bankutskrifter. Nav presiserer at det er snakk om sensitive opplysninger.

Det kommer frem i en avviksmelding Nav Kontroll Øst har sendt til Datatilsynet, som Aftenposten.no har fått inssyn i.

Saken er politianmeldt, fordi det ses som mulig at skapene er stjålet. 97 av sakene er henlagt, mens 33 er det Nav kaller straffesaker er under behandling.

- Dette er en alvorlig hendelse og veldig beklagelig, sier Magne Fladby, direktør for Nav kontroll til Aftenposten.no.

Nav Kontroll Øst dekker Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og saker i utlandet. (...)

Flyttet til Thailand - fikk NAV-mareritt
na24.no 28.12.2011
(...) Brudd på forvaltningsloven
Han har satt seg inn i forvaltningsloven og han mener det kan være liten tvil om at NAV ikke lever opp til minstekravene til god forvaltningsskikk. Han gjør det klart overfor NA24 at hadde han vært hjemme i Norge ville han gått til søksmål mot NAV.

- Man har krav på svar på henvendelser innen fire uker, om ikke annet enn et svar som opplyser om saksbehandlingstid. Man har også krav på å få snakke med en saksbehandler, men etter at jeg flyttet fra Norge virker det ikke som denne loven gjelder lenger, sier By oppgitt.

Han føler han har møtt veggen hos NAV. Et utall resultatløse purringer gjør at han er i ferd med å miste motet. (...)

Refs fra Sivilombudsmannen
Mye tyder på av han ikke er alene. En gjennomgang av det siste årets uttalelser fra Sivilombudsmannen avslører flere saker der NAV inrømmer at saksbehandlingen ikke er på nivå med minstekravet til god forvaltningsskikk (se faktaramme med utdrag fra Forvaltningsloven).

22. november 2011 får NAV sterk kritikk for lang saksbehandlingstid, manglende svar på henvendelser og dårlig samhandling mellom NAV Internasjonalt og det lokale NAV-kontoret NAV Karasjok. Les hele uttalelsen her. (...)

(Anm: Nå skal loven takle databehandling. Forvaltningsloven skal bli ny for å kunne takle digitale prosesser i statsforvaltningen. I løpet av tre år skal en gruppe eksperter modernisere Forvaltningsloven. Det største behovet er å gjøre den mer forståelig for folk flest. I tillegg må den tilpasses økt bruk av digitale hjelpemidler, som blant annet åpner for automatiserte prosesser i saksbehandlingen. (digi.no 26.10.2015).)

Vil la NAV sjekke alle som får støtte
aftenposten.no 21.12.2011
Datatilsynet mener Arbeidsdepartementets lovforslag kan bryte med menneskerettighetene.

Nav hentet telefonopplysninger 15 ganger
Nav skjerper legekontrollen
Slik avslører Nav millionsvindel

Arbeidsdepartementet ønsker å gi NAV videre fullmakter til å sjekke ut mottagerne av stønad, for å forebygge og avdekke trygdemisbruk.

I et lovforslag som er sendt på høring henviser de til at NAV Kontroll i fjor avdekket trygdesvindel for 134 millioner kroner.

«Metodene for å begå trygdebedragerier blir stadig mer kreative og stiller kontrollorganene overfor store utfordringer», skriver departementet i sitt høringsnotat. (...)

Bor i hus verdt 15 mill. – svindlet Nav for 1,5 mill.
aftenposten.no 20.12.2011
Ekteparet er bosatt i luksuriøse Holmenkollåsen. Nå er de dømt for å ha svindlet til seg sykepenger.

Den 52 år gamle kvinnen er dømt til tre og et halvt års ubetinget fengsel, mens den 57 år gamle ektefellen fikk en dom på tre år og tre måneders ubetinget fengsel. Ekteparet er fratatt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

Samtidig er de to dømt til å betale tilbake 1,5 millioner kroner i uberettiget utbetalte sykepenger til Nav, og må punge ut med 660 000 kroner til konkursboet i et av selskapene de har drevet. Dommen i Heggen og Frøland tingrett blir anket videre til lagmannsretten av forsvarerne. (...)

Kvinne fra Irak lurte NAV for 967.716 kroner
nettavisen.no 2.12.2011
- Det desidert største bedraget hittil i år, sier politiadvokat. (...)

Sakens bakgrunn
Ekteparet står som eiere, helt eller delvis, av flere bedrifter i Hammerfest og Lakselv, innen renholds- og serveringsbransjen. Dette er:

- Renhold Express AS og Mama Rosa Pizza Grill House AS (konkurs) i Hammerfest

- Renhold Ekspert AS og Milano Pizza og Grill House AS (konkurs) i Lakselv

- Renhold Experten AS i Haugesund.

Ekteparet har i perioden saken gjelder mottatt ytelser fra NAV som man mistenker er for høyt fastsatt på grunn av fiktiv dokumentasjon over lønnsinntekt fra disse selskapene. NAV har varslet de siktede om at trygdeutbetalingene vil kreves tilbakebetalt. (...)

Nav vil øke sosialhjelpsatsene
ukeavisenledelse.no 28.11.2011
Norske sosialhjelpsatser er for lave til at de kan hjelpe sosialklienter med å komme seg ut av fattigdom og passivitet. Det mener Nav som nå ønsker å øke satsene.

Forslaget kommer fram i en intern rapport fra Nav til regjeringen, melder NRK.

Nav peker på at det å avskaffe fattigdom er en av regjeringens viktigste mål, og mener at dagens satser er så lave at de ikke hjelper langvarige sosialklienter til å bryte ut av det onde mønsteret og klare seg selv.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) kan ikke love at rådet blir fulgt.

– Det som er poenget er at det skal gjøres en individuell vurdering for den enkelte, og det er det som er avgjørende for hva man faktisk skal sitte igjen med, sier Bjurstrøm. (©NTB)

Klarte ikke å fylle meldekort til NAV - politiet krevde fengsel
nrk.no 23.9.2011
Politiet krevde fengsel for en arbeidsledig dyslektiker som ikke klarte å fylle ut meldekortene til NAV riktig – men kvinnen ble enstemmig frifunnet.

En arbeidsledig kvinne med lese- og skrivevansker ble tiltalt for grovt bedrageri etter at hun fylte ut meldekortene til NAV feil.

Politiet i Finnmark krevde fengselsstraff for kvinnen, men tingretten la vekt på dysleksien og frifant henne enstemmig.

«De får ikke den hjelpen de trenger for å fylle ut ulike skjemaer, og får ofte til svar at de NAV-ansatte ikke har tid og at køen bak dem er lang.» - Elenor Whist Holter, Dysleksi Norge

– Burde aldri gått til sak
Kvinnens forsvarer Vidar Zahl Arntzen mener både politiet og NAV gjorde slett arbeid, og at saken aldri burde vært ført for retten.

De burde aldri gått til straffesak mot den delvis arbeidsledige unge kvinnen i Finnmark, mener han. (...)

Nei til 6.000 for hybel - ja til 15.500 for hospits
nettavisen.no 20.7.2011
Nektes bostøtte fra Nav fordi hyblene har felles kjøkken og bad. I stedet sendes guttene på hospits – med felles kjøkken og bad. (...)

Over dobbelt så dyrt
Ivar Berge leier det aktuelle huset i Rælingen, med rett til framleie. Han har tidligere leid ut til to andre personer som fikk bostøtte fra Nav.

– Jeg forstår ikke begrunnelsen for at disse guttene nå ikke skal få lov til å bo her. Leieprisen er 6.000 kroner i måneden, alt inkludert, men i stedet betaler Nav Rælingen 15.500 kroner måneden for et rom på et hospits i Oslo, hvor ingen engang oppholder seg, sier Berge. (...)

Nav vil innføre id-plikt hos legen
dagsavisen.no 17.7.2011

For å bli kvitt omfattende id-juks, foreslår Nav å innføre legitimasjonsplikt hos legen. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er positiv til forslaget.

Nav ber Arbeidsdepartementet om å vurdere innføring av legitimasjonsplikt ved legebesøk som tiltak for å redusere antall svindelsaker i trygdesystemet. De siste årene er det avdekket større trygdesvindelsaker, og spesielt er juks med sykmeldinger og falske fødselsmeldinger et stort problem, skriver Aftenposten.

– Det er viktig at helsepersonell vet hvem de har foran seg. Vi mener legene må ha et selvstendig ansvar for at erklæringer skrives ut til rett person, sier direktør i Nav kontroll, Magne Fladby, til avisa.

Fladby legger til at det vil være naivt å tro at legitimasjonsplikt vil utelukke id-juks fullstendig, men hevder likevel det vil gjøre det vanskeligere å utføre svindel. (...)

NAV nekter å gi Dagfinn hjelp
nettavisen.no 12.7.2011
– Jeg savner utfordringer og nærhet, og jeg orker ikke å være så isolert som nå.

[Bergensavisen] Han har cerebral parese og har selv automatisert hjemmet sitt. Men Nav vil ikke hjelpe Dagfinn Andestad.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke ville få meg jobb uansett, sier datainteresserte Dagfinn (48).

Vi møter ham i omsorgsboligen. Han kan ikke snakke. Han er låst til rullestolen. 61,5 timer i uken har han en assistent hjemme hos seg. (...)

De har sultet, mistet hjemmet, barnehageplassen og selvtilliten
dagbladet.no 6.6.2011
- Ingen grunn til å gi opp, mener Nav-sjefen. Les seks historier fra Nav-Norge. (...)

Ber Riksrevisjonen granske Nav
kommunal-rapport.no 1.6.2011
Herøy er kritisk til at Nav kutter 400 stillinger. Nå ber kommunen om hjelp fra Riksrevisjonen.

Herøy kommune mener at staten for lenge siden burde innsett at Nav-reformen ikke fungerer som den skal.

«Det virker nesten for dumt at staten ikke allerede har tatt initiativ til å rydde opp i situasjonen og få reformen på skinner», skriver rådmann Rune Sjurgard i et brev til riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han har full politisk ryggdekning når han nå ber riksrevisoren vurdere konsekvensene av Navs stillingskutt. (...)

Allerede skakkjørt
Flere Nav-brukere i Herøy har måttet søke sosialhjelp mens de venter på at Nav skal saksbehandle, ifølge Sjurgard. Å kutte flere stillinger i en slik situasjon, blir helt galt, mener han.

– Det går ikke an å behandle mennesker slik vi ser eksempler på i Nav-systemet nå.

Sjurgard mener staten heller burde fokusere på å tilrettelegge for at Nav-kontorene kan bruke sine virkemidler til å redusere trygdeutgiftene, om de ønsker å spare penger.

– Det er her det økonomiske potensialet i Nav-reformen ligger, mener han. (...)

– Det Nav-direktøren sier er direkte frekt
nrk.no 31.5.2011
VIDEO: Kjetil Østnes mener det er frekt av Nav-direktøren å si av brukerne er for kravstore.

Kjetil Østnes er uføretrygdet mot sin egen vilje og kjemper en daglig kamp mot Nav-systemet. Han mener Nav-direktøren er frekk når han sier at brukerne er for kravstore.

At Nav-direktøren klager over at brukerne er for kravstore, faller i svært dårlig jord hos dem som kjemper en daglig kamp mot Nav-systemet, som Kjetil Østnes, som er ufrivillig uføretrygdet.

LES OGSÅ: – Altfor mange på uføretrygd

– Han får feie for egen dør
Nav-direktør Joakim Lystad sa tidligere i dag at mange mennesker har for store forventninger til Nav.

– Det er direkte frekt. Han får feie for egen dør. Jeg føler at han tar ord ut av lufta for å forsvare seg selv om dagen i det kaoset NAV er inne i, sier Østnes til NRK.

I dag jobber Østnes gratis for firmaet han var med å starte fordi NAV holder ham på 100 prosent uføretrygd mot hans vilje. (...)

Audun Lysbakken må svare Stortinget
vg.no 31.5.2011
Stenger for husleiekrav fra egne barn

(VG Nett) Stortinget ønsker å hindre at barn over 18 år kan tvinge foreldrene til å forsørge dem når de flytter hjemmefra. (...)

VG skrev i vinter om 18-årigen på Vestlandet som gikk til NAV og fikk medhold i at mamma og pappa må betale hennes husleie på 150 000 kroner, fram til hun er ferdig med videregående skole. (...)

Bakgrunn: NAV tvinger foreldre til å betale barnas husleie

18-årigen i saken flyttet ut av foreldrehjemmet sammen med kjæresten til en leid leilighet i fjor høst.

Foreldrene motsatte seg flyttingen fordi verken datteren eller samboeren hadde noen inntekt. (...)

Ber statsråd granske NRK
aftenposten.no 27.5.2011
Tidligere arbeids- og sosialminister, Dagfinn Høybråten, stiller seg svært kritisk til hvordan NRK har fått tak i taushetsbelagdt informasjon fra NAV, vedrørenede enkeltpersoner fra Hells Angels.

- Alle har krav på personvern uansett hva man måtte ha på rullebladet, sier Dagfinn Høybråten.

«Han er medlem i Hells Angels og fikk en halv million kroner fra Nav i 2009», skriver NRK Brennpunkt i en nettsak i begynnelsen av mai. Redaksjonen oppgir at to av tre medlemmer i Hells Angels har fått penger fra Nav de siste årene.

Tilsammen 37 millioner kroner i form av dagpenger, uførepensjon og andre trygdeutbetalinger skal ifølge redaksjonen ha blitt utbetalt til ulike medlemmer av motorsykkelklubben i perioden 2002–2009.

«Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort over trygdeutbetalinger fra Nav til ett hundre enkeltmedlemmer i Hells Angels», sies det i nettsaken hvor det opplyses til at tallmaterialet fremkommer i «registre» med taushetsbelagt informasjon. (...)

Måtte spise pulver etter NAV-rot
dagbladet.no 23.5.2011
Arnt Ove Risvik (33) har ventet på sykepenger siden februar i år. Den siste tiden har han måtte spise proteinpulver for å overleve. (...)

- For seint
Risvik vurderer nå å gå til erstatningssøksmål mot Nav.

- Banken truer med å si opp lånet. Statens Vegvesen vil nå ta skiltene mine fordi jeg ikke har betalt veiavgiften og telefon og internett er sperret. I tillegg truer kreditorer med rettslig pågang. Nav har ødelagt livet mitt, sier Risvik. Etter at Dagbladet tok kontakt onsdag fikk Risvik endelig utebalt sykepengene på cirka 56.000 kroner.

- Rimelig seint, for å si det mildt, sier han i dag. (...)

Sa han var direktør - da fikk Harry en saksbehandler
nrk.no 18.5.2011
Harry Sjølberg fra Stokke var lei av å vente på somlingen fra NAV. Dermed tok han på seg direktørhatten.

En NAV-ansatt nektet å sette Harry Sjølberg over til NAV-kontoret i Tønsberg da han ringte og ba om det.

Først da han utga seg for å være direktør Lundgren fikk han det som han ville. Taushetsplikten som hadde stoppet ham tidligere, var ikke lenger til noe hinder, og ble satt rett til en saksbehandler.

– Jeg sa at jeg var direktør Lundgren, og dermed ble jeg satt rett over, sier han til NRK.no. (...)

Nav slakter egen virksomhet
aftenbladet.no 15.5.2011
Titalls millioner som skulle vært brukt til å hindre utstøting fra arbeidslivet, er i stedet brukt til andre formål, viser en internevaluering av Navs arbeidslivssentre.

Det skriver Aftenposten. Kritikken av sentrene framkommer ifølge avisa i en evaluering Nav selv har utført. Evalueringen er datert 18. februar i år og bygger på undersøkelser av arbeidslivssentrene i samtlige 19 fylker.

I evalueringen fastslår Nav at om lag 22,2 millioner av direktoratets overføringer i 2010 ikke er kommet arbeidslivssentrene til gode.

I 13 av 19 fylker er penger som skulle gått til bekjempelse av sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, brukt til andre formål. (...)

– Nå skal NAV-svindlerne tas
nrk.no 21.4.2011
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ønsker å ta flere sykepenge-svindlere.

NAV kan ha blitt svindlet for rundt to milliarder kroner i fjor, bare i sykepengeutbetalinger, viser en forskningsrapport fra Proba Samfunnsanalyse.

I fjor utbetalte NAV mer enn 34 milliarder kroner bare i sykepenger.

Den nye forskningsrapporten, som arbeidsdepartementet har bestillt, slår fast at NAV mest sannsynlig ble svindlet for rundt to milliarder kroner i sykepepengeutbetalinger i fjor. Det tilsvarer seks prosent av det som ble utbetalt i støtte. (...)

Stopper nye sykepenger
aftenposten.no 28.2.2011
Alle parter er enige om at arbeidsgiverne skal betale mer av det langvarige sykefraværet. Men datasystemene i Nav er gamle, så det går ikke.

For dårlige datasystemer i arbeids- og velferdsetaten Nav stopper omleggingen i finansieringen av sykefraværet. Regjeringen, NHO, LO og de andre organisasjonene i arbeidslivet er alle enige om at arbeidsgiverne skal betale mer av kostnadene ved det langvarige sykefraværet (se faktaboks).

Formålet er å gi bedriftene sterkere økonomiske motiver til å få ned det lange sykefraværet. Slik går det ikke. Navs datasystemer makter ikke omleggingen. (...)

Rådgivende legers rolle i NAV
ffo.no 21.12.2010
For noen uker siden satte NRK Brennpunkt søkelys på NAVs rådgivende leger, og måten disse brukes på. Rollen til disse legene (”trygdelegene”) var ett av temaene som ble tatt opp i årets siste møte i NAVs sentrale brukerutvalg 2. desember.

Bakgrunnen for at brukerorganisasjonene tok saken opp i møtet er at NAVs bruk av rådgivende leger til tider kan oppleves som en overkjøring av den beslutningen som er fattet av brukernes fastlege. Brukere opplever at de ikke engang får møte fagpersonen som i siste instans kan få det avgjørende ordet i forhold til utgangen av en konkret sak. (...)

Lars var for gammel for NAV
nettavisen.no 26.11.2010
63-åringen fikk ikke jobb fordi han var for gammel. Nå er de dømt til å betale oppreisning. (...)

Ble ikke innkalt
Ni personer søkte på jobben, åtte kvinner og én mann. Nav innkalte fire til intervju.

Valderhaug, som ifølge Nordmøre tingrett var best kvalifisert til jobben, ble ikke innkalt. 63-åringen er utdannet sosionom og har blant annet ni års erfaring som helse- og sosialsjef, som innebærer praksis fra de arbeids- og ansvarsområdene som var beskrevet i utlysningen. (...)

Dømt for aldersdiskriminering
Retten mente at Valderhaugs høye alder var årsaken til at han falt utenfor, mens de var i tvil på om kjønn hadde noe med unnlatelsen å gjøre.

Retten dømte NAV for alders-diskriminering. Oppreisnings-summen ble satt til 125.000 kroner. I tillegg må Nav betale saksomkostninger på drøyt 80.000 kroner. (...)

Går til kamp mot Nav
dinside.no 12.11.2010
Oppgitt over Nav? Nå finnes det en nettside der du kan lufte din frustrasjon.

- Nav gjør folk enda sykere, sier Lisbeth Bechmann (34) fra Skien. Sammen med tre andre personer drifter hun det nye nettstedet Navkamp.com. Nettstedet er til for alle Nav-brukere som ikke er fornøyde med møtet med landets velferdsforvaltning.

Bechmann forteller at ukentlig får nettsiden henvendelser fra personer som er svært fortvilet over behandlingen de har fått hos Nav.

- Vi har fått veldig mye respons fra fortvilede folk som føler de stanger hodet mot veggen hos Nav. Det er alt for mange mennesker som daglig opplever at de ikke blir hørt av Nav, sier Bechmann til DinSide. (...)

Sivilombudsmannen: Hver sjette klage gjelder Nav
kommunal-rapport.no 7.9.2010
Sivilombudsmannen har hittil i år mottatt mer enn 300 klager på Nav. (...)

- Nav-ansatt tok klienters penger
nettavisen.no 29.6.2010
Pågrepet og anmeldt for svindel. (...)

Personen skal ha jobbet med å forvalte penger for klienter ved Nav Drammen. Vedkommende er mistenkt for å ha tatt penger fra flere av klientene, over flere år.

Nav ønsker ikke å gå ut med totalbeløpet som skal være svindlet, fordi saken er under etterforskning. Men de opplyser at det er snakk om et stort beløp.

- Det er en forferdelig trist nyhet, sier Nav-leder Elisabeth Holen til Drammens Tidende.

Underslaget ble oppdaget torsdag i forrige uke. De som er blitt svindlet, vil få beløpene erstattet. (...)

Tror ikke doktoren holder tett
nrk.no 26.5.2010
Tilliten til at helsevesenet og Nav klarer å overholde taushetsplikten om folks helseopplysninger er svekket.

For tre år siden var det 30 prosent som hadde stor tiltro til at helsevesenet klarer å bevare taushet om helseopplysninger. I en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort for Den norske legeforening, er det ni prosent færre som har full tillit til at helseopplysninger ikke kommer på avveie. (...)

Positivt engasjement
Hun mener undersøkelsen viser at mange er interesserte i hvordan helseopplysninger blir håndtert, og at dette på mange måter er et positivt engasjement i befolkningen. Tilliten til at Nav skal håndtere taushetsbelagte helseopplysninger på en god måte har falt enda mer enn for helsevesenet. Her er det 10 prosent som nå har stor tillit, mot 19 prosent for tre år siden. Hver sjette spurte (17 prosent) har enten ganske liten tiltro, eller svært liten tiltro til Nav. (...)

- Brukere av NAV skal ikke måtte være sine egne advokater
dagbladet.no 29.4.2010
(…) NAV har omsider innrømmet feilen, men Thorsen måtte selv dykke ned i urskogen av forskrifter for å avsløre NAV-tabben på 110 millioner kroner.

- Jeg blir oppgitt når jeg leser om Nina Th. Thorsens historie. Brukere av NAV skal ikke måtte være sine egne advokater, slik denne kvinnen har opplevd, sier Sylvi Graham, som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre.

REAGERER: Sylvi Graham, som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for Høyre, reagerer på Nina Thorsens historie. Høyre ønsker et eget NAV-ombud for å sikre brukernes rettssikkerhet. (…)

Tidenes største Nav-erstatning
aftenposten.no 27.4.2010
Etter 25 års kamp inngikk Buskerud-mannen et forlik med staten på 6,4 millioner kroner.

Mangelfull saksbehandling, feilaktig informasjon, regelbrudd og uaktsomhet fra trygdekontorets side. Dette har nå ført til norgeshistoriens største erstatningsutbetaling fra Nav. 43-åringen får etterbetalt uførepensjon tilbake til 1985.

Erstatningen på 6.400.000 kroner er så høy at den måtte godkjennes av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). Mannen ble tilbudt et hemmelig forlik ved juletider etter å ha vunnet en oppsiktsvekkende seier i lagmannsretten. Den svært syke og svekkede mannen førte selv saken fordi han ikke hadde råd til advokat. (...)

Alene mot staten
Etter utallige legebesøk, fire rettssaker og store helseplager, møtte 43-åringen alene i lagmannsretten i mai 2009. Motparten var regjeringsadvokaten, juridisk seksjon i Nav og Arbeidsdepartementet. (...)

Hemmelig forlik
Nederlaget i lagmannsretten førte til at Nav, regjeringsadvokaten og Arbeidsdepartementet ved juletider ble enige om å tilby mannen tidenes største Nav-erstatning.

–Departementet har tatt dommen fra lagmannsretten til etterretning. Lagmannsretten lot det være opptil partene å bli enige om erstatningsbeløpet. Det dreier seg derfor ikke om et tilbud om forlik i vanlig forstand, men et forlik om hva erstatningsbeløpet etter lagmannsrettens dom skal utgjøre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (...)

Maktesløs som lege
dagbladet.no 12.3.2010
Hvis ikke arbeidsgivere tilrettelegger for funksjonshemmede.

Lege Gudleik Leir påpeker at NAV er helt avhengig av arbeidsgivers faktiske interesse for å nytte restarbeidsevnen hos sine ansatte.

- Doktoren er maktesløs hvis ikke arbeidsgiver evner å tilrettelegge. Det samme er NAV, sier Gudleik Leir.

CP-rammet Dagbladet fortalte nylig historien til Arne Lesteberg (54), som i over tretti år har trosset sitt handikap og jobbet i industrien. Han ble rammet av cerebral parese ved fødselen, men vil heller jobbe enn å bli uføretrygdet. (...)

Har feilutbetalt 983.400.000 kroner
nrk.no 14.1.2010
Nav har feilutbetalt nesten 1 milliard kroner siden 2007. I gjennomsnitt er det feilutbetalt 40 millioner kroner hver måned.

Det viser en opptelling Nav har gjort for Vårt Land. Opptellingen viser at fra og med 2007 til og med tredje kvartal i 2009 er 983,4 millioner kroner som ikke skulle vært delt ut, havnet på kontoene til nordmenn.

Beløpet tilsvarer omtrent 0,1 prosent av pengene Nav forvaltet i løpet av samme periode. Feilene skyldes brukere som ikke har fulgt informasjonsplikten, tekniske feil og regnefeil hos etaten. (...)

NAV svindlet for en halv milliard... som de vet om
nrk.no 7.1.2010
(...) De siste tre årene har NAV blitt svindlet for 500 millioner kroner. Det er summen de vet om. Navs svindeljeger Magne Fladby mener imidlertid at summen er mye høyere. (...)

– Det kan dreie seg om flere milliarder kroner årlig, sier han til avisen Vårt Land.

Han er direktør i Nav Kontroll og innkreving, og han sier Navs svindeljegere oppdager stadig nye metoder som folk bruker for å kare til seg penger de ikke har rett på. (...)

En av fem ledige søker ikke jobber
aftenposten.no 22.12.2009
Mange arbeidsløse vil gjøre hva som helst for å komme i arbeid. Men hele en av fem oppgir at de ikke har søkt en eneste jobb siste år. (...)

Nav kritiseres for sløsing
kommunal-rapport.no 21.12.2009
Nav kasserer hjelpemidler for flere hundre millioner i året. Fullt brukbart utstyr går rett på dynga.

Det hevder både tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere. Hvor mye Nav reelt sett kasserer av verdier, er umulig å finne ut. Nav avskriver nemlig ikke hjelpemidler. Men målt slik Nav gjør, med nypris på det som kasseres, har de fem største sentralene i landet kvittet seg med hjelpemidler for rundt 1,5 milliarder på fire år, skriver Bergens Tidende.

– Nav sparer penger på å kaste brukbare hjelpemidler, sier Robert Rustad, som ledet Hjelpemiddelsentralen i Oslo i fire år fram til 2006. (...)

Intern Nav-kritikk ties ihjel
aftenposten.no 18.12.2009
– Arbeidssituasjonen er håpløs. Det er vanskelig å jobbe i Nav. Men vi har ikke noe forum for å ta opp problemene, sier «Eva». (...)

Nav rettet ikke opp feilutbetaling
aftenposten.no 17.12.2009
– Det må være galt av Nav å forvente at brukerne skal være bankboks for dem – fordi etaten selv ikke klarer å stoppe feilutbetalinger, sier Olaf K. Bordewick. (...)

Halvparten av de Nav-ansatte frykter omstilling
vg.no 12.12.2009
Fem av ti ansatte i Nav frykter at neste års reformer i etaten skal gå ut over helsa. Tre av ti går hjem fra jobben med dårlig samvittighet. (...)

Eksklusiv navsløring!
morgenbladet.no 27.11.2009
Nav skriver NAV til tross for at rett skrivemåte er Nav. Unntatt i Oslo. Der heter det både Nav og NAV som følge av et kompromiss, ifølge Nav.

Denne artikkelen begynner med en manns lammende frykt for å ha gjort en feil. Vedkommende har skrevet om Nav, sjekket skrivemåten på Navs nettsider, og sett at det skrives NAV. «Om NAV», står det der. «Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) ble etablert 1. Juli 2006». «2008 ble et spesielt år for NAV». (...)

Stor økning i sykefraværet i Nav
kommunal-rapport.no 24.11.2009
Sykefraværet i Arbeids- og velferdsetaten Nav har økt med 22 prosent fra tredje kvartal i fjor til samme periode i år. (...)

Fraværet i Oslo er høyere enn i resten av landet, skriver avisen. Ifølge Vestby var fraværet i hovedstaden 9,3 prosent i tredje kvartal i år. (...)

NAV:
– To av tre underslag-mistenkte er uskyldige

e24.no 9.11.2009
Arbeidere som får sparken etter beskyldninger om tyveri eller underslag blir av Nav fratatt dagpengene i åtte uker. Men i to av tre tilfeller er de ansatte uskyldige, ifølge undersøkelse. (...)

14.000 mulige feilutbetalinger
e24.no 4.11.2009
Antall feilutbetalinger tredoblet på tre år.

I Navs interne system er det registrert 14.000 mulige feilutbetalinger i året ni første måneder, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Til sammenlikning ble det i 2006 registrert bare 4.900 feilutbetalinger for hele året. Tallene bekreftes av Nav-direktør Yngvar Åsholt. (...)

Riksrevisjonen ikke fornøyd med Nav
vg.no 22.10.2009
Arbeids- og velferdsetaten (Nav) får skarp kritikk av Riksrevisjonen i den årlige revisjonsrapporten som ble lagt fram torsdag. (...)

(Anm: Riksrevisjonens Dokument 1 (2009-2010): Svakheter i etatsstyringen, for dårlig internkontroll og manglende samordning av ikt-systemer (riksrevisjonen.no 22.10.2009).)

NAV-sjefen: – Vi ga gale opplysninger
aftenposten.no 22.10.2009
Nav sa at man kontrollerte utbetalingen av trygdemilliarder. 6 av ti rapporterte kontroller ble ikke gjennomført. Dermed kan store trygdesummer har kommet på avveie. (...)

Nav får knusende kritikk av Riksrevisjonen for å ha sviktet på en rekke av sine kjerneoppgaver. Blant annet mener riksrevisor Jørgen Kosmo at Nav ikke har kontroll over pengene de disponerer: 280 milliarder kroner, en tredjedel av statsbudsjettet. (...)

Nav-forvalter skal ha svindlet sosialklienter
kommunal-rapport.no 15.10.2009
En forvalter ansatt ved Nav Grorud i Oslo skal ha svindlet til seg 300.000 kroner fra 21 sosialklienter. – Kjempetrist, sier bydelsdirektøren. (...)

Nav må nedbemanne
nrk.no 13.10.2009
Regjeringen varsler mer penger til Arbeids- og velferdsetaten i statsbudsjettet for 2010. Men det forutsetter lavere bemanning i året som kommer.

– Vi er kjempebekymret over Nav-sjokket fra regjeringen, sier Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hun får støtte av foreningens leder, Margaret Sandøy Ramberg.

– Dette er skuffende. FFO får daglig tilbakemeldinger fra brukere av Nav som må vente altfor lenge både på tiltak og stønadsutbetaling, sier hun. (...)

Varsel om vedtak til NAV: Må informere ved innsyn i pasientjournaler
datatilsynet.no 17.9.2009
Datatilsynet vurderer å pålegge NAV å sikre at pasienter blir informert når opplysninger fra pasientjournaler brukes i etatens kontrollarbeid. Det fremgår av et varsel om vedtak fra Datatilsynet.

I en redegjørelse til Datatilsynet skriver NAV at det ikke er nødvendig å informere den berørte når etaten sjekker pasientjournaler for å avdekke trygdemisbruk.

AV viser til en unntaksbestemmelse i personopplysningsloven. Der fremgår det at det ikke er nødvendig å informere den registrerte når innsamlingen og formidlingen av personopplysninger er ”uttrykkelig fastsatt i lov”. (...)

Pasientens rett til informasjon
Datatilsynet viser i vedtaket til hele tre lover som gir pasienten en rett til kunnskap. Både forvaltningsloven, pasientrettighetsloven og folketrygdloven har slike bestemmelser. (...)

- Spør ikke om folk er straffedømte
e24.no 7.10.2009
Nav-ansatt som lurte til seg 2,2 millioner kroner var tidligere straffedømt fire ganger.

En Nav-ansatt i 30-årene er dømt for å ha utbetalt 2,2 millioner kroner til seg selv og to medhjelpere.

Han er nå dømt for grovt bedrageri og brudd på taushetsplikten, og til fengsel i ett år og sju måneder, skriver Adresseavisen. (...)

25.000 uføre i ventekø hos Nav
nrk.no 6.10.2009
Uføresaker er komplekse og krever kompetente saksbehandlere. Det er vanskelig å sette inn folk på disse sakene, og det gjør at uføre må vente aller lengst på svar fra etaten. Og utsiktene er ikke lyse. (...)

Hvor du bor kan avgjøre søknad om trygd
kommunal-rapport.no 5.10.2009
Risikoen for å få avslag på trygdepenger fra Nav varierer kraftig med hvor man bor i landet. (...)

Nav svindlet for over 100 millioner
nrk.no 29.9.2009
Hittil i år har Nav anmeldt nesten 1000 trygdesvindlere. (...)

– Utrolig at det går an
nrk.no 29.9.2009
Nav baserer seg på tillit, men datasystemet deres kan gi folk mulighet til å svindle etaten. (...)

Slakter Nav
dn.no 24.9.2009
Bedrifter med høyt sykefravær får ikke mer bistand fra Nav enn andre bedrifter. Riksrevisjonen mener Nav ikke jobber målrettet nok.

Navs fylkesvise arbeidslivssentre prioriterer i liten grad innsatsen mot de bedriftene som har størst utfordringer i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA-arbeidet), mener Riksrevisjonen. (...)

NAV vil se pasientjournalen din
nettavisen.no 17.9.2009
...uten at du skal få beskjed om det.

NAV mener at de har rett til å kreve innsyn i din pasientjournal i den hensikt å avsløre trygdesvindel.

Vil ikke informere om snoking
Dette mener NAV at de kan gjøre uten å informere om det, og viser til unntaksbestemmelser i personopplysningsloven. (...)

Mener Nav bryter god forvaltningsskikk
kommunal-rapport.no 25.8.2009
Sivilombudsmannen og Forbrukerrådet refser Nav for å skjule identiteten til saksbehandlerne sine, noe som gjør det vanskelig for brukerne å klage på vedtak. (...)

Gjeldsslaver av å vente på NAV
dagbladet.no 15.5.2009
Nordmenns kredittkortgjeld øker i takt med at NAV-utbetalingene uteblir. (...)

Kvinne avslørte egen trygdesvindel på Facebook
dt.no 10.5.2009
En 25 år gammel kvinne mottok økonomisk støtte fra Nav som enslig mor. Det ble det slutt på da hun fortalte om samboeren sin på Facebook. (...)

Fra 2003 til 2006 fikk kvinnen utbetalt over 350.000 kroner i utvidet barnetrygd med småbarnstillegg, bidragsforskudd og overgangsstønad av Nav. (...)

Fengselsstraff
Strafferammen på de forholdene kvinnen er siktet for, er ni måneders fengsel.

– Alle slike saker er alvorlige. Dette er misbruk av velferdsordninger som er basert på tillit. Derfor er det viktig at de blir avslørt, sier Fladby til Drammens Tidende. (...)

Brukerne mindre fornøyd med Nav
vg.no 4.5.2009
Bare litt over halvparten av brukerne har tillit til Nav. Andelen som er fornøyd med Navs service synker viser etatens brukerundersøkelse.

- Vi er bekymret over at bare halvparten av brukerne sier de har tillit til oss. Vi kan bare løse dette ved å levere bedre tjenester, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. (...)

10 år uten trygdekontroll
aftenposten.no 6.4.2009
Med etableringen av Nav er kontrollen med trygdeordninger blitt dårligere. Området er blitt kritisert i årevis. Her et Nav-kontor på Frogner.

Intern kontroll med trygdeutbetalinger er blitt dårligere etter Nav-reformen. Kritikken fra Riksrevisjonen har haglet i minst ti år. (...)

En av ti i yrkesaktiv alder er uføre
nrk.no 19.3.2009
Mot slutten av fjoråret var 339.200 personer uføre i Norge. Dette betyr at 11 prosent av den yrkesaktive delen av befolkningen mottar uføreytelser fra Nav. (...)

Slakter Navs nettside
digi.no 16.3.2009
Komplisert og krevende, sier eksperter på brukeropplevelser.

På bare to måneder har Nav fått en kø på 10.500 nye arbeidssøkende å ta unna. Vi må helt tilbake til bunnåret 1988 for å se lignende tilstander i Norge.

I forrige uke intervjuet digi.no IT-direktør Nina Aulie i Nav som uttalte at presset vil avta dersom flere tar i bruk de nettbaserte tjenestene i Nav.

Men det er åpenbart langt mellom liv og lære. Ikke bare opererer Nav med stengetid på nettet.

Brukerne skjønner heller ikke hvor de skal lete. (...)

Tvilende Nav-sjef
ukeavisenledelse.no 16.3.2009
Nav-sjef Tor Saglie sier rett ut at Nav jobber ineffektivt og at han ikke har makt til gjøre noe med det. Når han sår tvil ved om Nav-reformen kan bli vellykket, utfordrer han både regjeringen og Stortinget. Den slags modighet følger det også fallhøyde med, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere steder i landet åpnes det Nav-kontorer der man baserer seg på at alle saksbehandlere skal kunne gjøre alle oppgaver. Det betyr at de må sette seg inn i regelverket for 44 forskjellige ytelser i tillegg til en rekke andre tjenester som Nav har ansvaret for. Nav-sjef Tor Saglie sier til Aftenposten at han er sterkt uenig i en slik organisering.

«Det ligger i reformens formål at vi skal gi et integrert tjenestetilbud, og det er kanskje en kortslutning fra det perspektivet om at det betyr at den enkelte skal kunne klare alt», sier Saglie.

Men det hjelper ikke hva øverste sjef sier. Det lokale Nav-kontoret består nemlig av to statlige etater og en kommunal, henholdsvis Trygdeetaten, Aetat og Sosialtjenesten. Dermed er organiseringen gjenstand for lokale forhandlinger mellom statlige og kommunalt ansatte. Et Nav-kontor er et samarbeidsprosjekt mellom staten og kommunene. (...)

– Nav-kø gjør folk ufrivillig uføretrygdet
nrk.no 4.3.2009
Nav-rotet gjør at folk nå blir uføretrygdet mot sin egen vilje, hevder leder Jarle Berge i Norsk Tjenestemannslag Nav (NTL Nav). (...)

- Betaler advokater for NAV-hjelp
nrk.no 28.2.2009
Lang ventetid og dårlig juridisk kompetanse i NAV gjør at flere heller betaler advokat for å få hjelp i uføre-saker. (...)

- Uføresaker er veldig komplisert. NAV løser dette ved å gi ham forlenget periode med rehabiliteringspenger, sier hun til SA.

Det er også umulig å søke om fri rettshjelp til slik rådgivning, da NAV er forpliktet til å yte slike tjenester helt gratis. (...)

Nav slaktes i intern rapport
nrk.no 20.2.2009
I en intern rapport blir det avdekket store feil og mangler ved Nav-systemet. Rapporten avslører blant annet at arbeid som normalt tar 8 minutter, tar 12 dager å få gjort i Nav. (...)

- Arbeidsledige kan saksøke Nav
nrk.no 19.2.2009
Nav-brukere som ikke får den støtten de har krav på bør gå til søksmål, slår professor Asbjørn Kjønstad fast.

Han tror brukerne har en god sak, og mener Nav burde forutsett økningen i ledigheten.

- Nav ligger tynt an
– Myndighetene har lenge vært klar over at arbeidsledigheten ville stige. De burde forstått at det ville oppstå et akutt behov for utbetalinger, nesten ett år etter at vi så konturene av finanskrisen. Nav ligger tynt an, sier professor Asbjørn Kjønstad ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Les: - Nav-reformen er fordømt umulig

Les: Bruker 2 milliarder på konsulenter

Flere ledige er blitt nødt til å ta opp dyre forbrukslån eller tømme BSU-kontoen mens de har ventet i månedsvis på penger fra Nav.

– Hvis man tar opp lån med høye renter, kan det være aktuelt å kreve at Nav betaler rentene, sier Kjønstad, som er en av landets fremste eksperter på trygderett og erstatningsrett. (...)

Nav mener de har for mye jobb
vg.no 19.2.2009
(...) For mange store oppgaver skulle løses samtidig. Det ble simpelthen for mye jobb.

Slik svarer Nav-direktør Tor Saglie på de massive problemene i den nye arbeids- og velferdsetaten.

- Samtidig med Nav-reformen, ble vi også pålagt å gjennomføre to andre og omfattende reformer, en stor pensjonsreform og en stor helserefusjonsreform. (...)

Ble advart mot Nav-reformen
nrk.no 16.2.2009
Politikerne ble kraftig advart mot interne konflikter og lange saksbehandlingstider i forkant av Nav-reformen.

To forskningstunge ekspertutvalg gjorde det helt klart i forkant av Nav-reformen at en fortsatt tredeling, mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten, ville gi de beste resultatene. Ikke en sammenslåing slik politikerne gikk inn for i 2005. (...)

100 nye sosialklienter - hver dag
dn.no 15.2.2009
Den kraftige økningen i antall arbeidsledige gir store køer hos Nav. I Oslo er det rene saksbehandlingskrisen. I januar fikk Nav i Oslo unna færre enn én av tre saker innen fristen.

Hver uke blir mellom 600 og 750 mennesker i Oslo henvist til sosialkontoret mens de venter på dagpenger, skriver Aftenposten.

- Det er et mareritt for oss å se på dette, sier konstituert byråd for sosiale tjenester i Oslo, Jøran Kallmyr (FrP) til Aftenposten.

Sammen med byrådsleder Erling Lae sendte han fredag et brev til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen der de ber ham gripe inn umiddelbart for å sikre nok ressurser til saksbehandling av søknader om arbeidsledighetstrygd. (...)

Nav gjør ledige til sosialklienter
aftenposten.no 14.2.2009
Hver eneste dag ber mange personer i Oslo om sosialhjelp fordi de ikke får dagpenger og andre trygdeytelser i tide. (...)

Hasteinnkaller NAV-direktøren
nrk.no 13.2.2009
4. november i fjor varslet Arbeidstilsynet om tilsyn med arbeidsmiljøet og arbeidet i NAV. Tilsynsbesøkene skulle foregå fra januar til april, før tilsynet ville levere en skriftlig rapport med eventuelle krav om tiltak i juni.

- Alvorlige forhold som ikke kan vente

Men etter bare drøyt en måned med undersøkelser, der Arbeidstilsynet har gjennomført ni tilsyn på både NAV-kontorer og i Arbeids- og velferdsdirektoratet, er det avdekket så alvorlige forhold at NAV-direktør Tor Saglie må stille i et hasteinnkalt møte.

- Vi har funnet forhold som vi vurderer som så kritiske at de ikke kan vente til juni. Dette haster det å få gjort noe med, får nrk.no opplyst av Arbeidstilsynet.
Det er foreløpig ikke klart hvilke forhold som gjør at Tor Saglie hasteinnkalles. (...)

Nav-direktøren lover skjerping
ukeavisenledelse.no 10.2.2009
Nav-direktør Tor Saglie mener det er uholdbart at folk må vente i ukevis på å få innvilget dagpenger. I januar fikk Nav i Oslo og Hordaland unna færre enn én av tre saker innen fristen. (...)

NAV lanserer kalkulator i dag
vg.no 9.2.2009
Sjekk hva du får i pensjon

Med noen enkle tastetrykk skal du nå få greie på nøyaktig hvor mye du får i alderspensjon i Folketrygden den dagen du pensjonerer deg. (...)

Fra april i år vil du i Din Pensjon kunne få et samlet bilde av folketrygden og de fleste av de store, private pensjonssystemene.

Prøv også Dine Pengers kalkulator Sparing til pensjonsdekning. Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du må spare for å nå en viss utbetaling pr år. (...)

Regn ut din fremtidige alderspensjon på www.nav.no/dinpensjon eller www.minside.no (...)

NAV må betale 100 millioner
nrk.no 4.2.2009
NAV må bruke 100 millioner kroner ekstra i pensjonskostnader i år. Dette har NAV visst lenge, men har ikke varslet departementet før nå. (...)

Nav skjerper kampen mot trygdemisbruk
e24.no 27.1.2009
For å forebygge trygdemisbruk har Nav fått adgang til å utveksle informasjon med forsikringsselskaper og til å foreta kontrollbesøk på arbeidsplasser i utsatte bransjer.

Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i Nav sier at Stortinget, ved hjelp av en lovendring nylig, har gitt etaten denne muligheten. Dette innebærer at det innføres en plikt for personer som mottar trygdeytelser til å la seg undersøke eller intervjue av sakkyndige eller lege oppnevnt av Nav.
1.299 personer er anmeldt for å ha svindlet trygdesystemet for vel 155 millioner kroner i 2008. Dette er 150 personer færre og 27,2 millioner kroner mindre enn i 2007, opplyser Nav. (...)

Får sladre om svindel
e24.no 5.1.2009
NAV KAN VARSLE: Kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon er glad for den nye loven.

Svindel med privat uføreforsikring utgjør flere hundre millioner kroner i året. En ny lov åpner for at Nav og forsikringsbransjen kan tipse hverandre. (...)

- Svindlet NAV for 4,5 mill kroner
nettavisen.no 23.1.2009
- Lot som om hun var schizofren og mor til syv barn - som ikke var hennes.

(iOslo.no) Kvinnen, som er 34 år gammel, er nå tiltalt for den svært omfattende svindlingen av NAV. Saken starter førstkommende mandag i Oslo tingrett.

NAV tappet for millioner
«I perioden 01.07.1995 til 31.07.2005 i Oslo, forledet hun NAV til å utbetale uførepensjon samt hjelpestønad for til sammen kr. 1.041.520,-, ved å late som om hun var alvorlig psykisk syk, for deretter å få stilt diagnosen schizofreni. På grunnlag av dette satte hun fram krav om uførepensjon samt hjelpestønad,» står det i tiltalen.

Men i tillegg til dette skal kvinnen ha diktet på seg hele syv barn ved å møte opp på legekontor, helsestasjoner og sykehus med barn som ikke var hennes. Itillegg skal hun ha fått andre til å møte opp i hennes navn med andre barn. (...)

- Vi beklager behandlingen av Sonja
dagbladet.no 15.1.2009
I 12 år har Sonja Karina Windstad kjempet for uføretrygd. Nå lover NAV raskt svar på søknaden. (...)

Tre leger og ti erklæringer sier Sonja er for syk til å jobbe
dagbladet.no 13.1.2009
Likevel nekter NAV henne uføretrygd. - Gå på sosialen, sa de. (...)

Nå kan det bli kaos
dinside.no 9.1.2009
Frykter nedprioriteringer og lengre saksbehandlingstider.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) oppjusterte i dag sine prognoser for arbeidsledighet, og forventer nå at det vil være mellom 75.000-80.000 arbeidsledige ved utgangen av 2009.

Mot slutten av 2010 vil det være 100.000 arbeidsledige i Norge.

Bakgrunnen for at Nav nok en gang oppjusterer ledighetstallene, er den negative utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. (...)

Nav la ut sensitiv informasjon på nettet
ukeavisenledelse.no 8.1.2009
Arbeids- og velferdsetaten (Nav) la ut dokumenter med sensitiv personinformasjon på sine egne hjemmesider. Datatilsynet mener saken er alvorlig. (...)

GAMLE DATAMASKINER:
Nav-treghet rammer 10.000 hvert år

e24.no 27.12.2008
Navs datasystem gjør at det tar opptil ni uker å få bekreftelse på at du er medlem av folketrygden. Det skaper trøbbel for 10.000 nordmenn som vil reise utenlands hvert år. (...)

Ikke noen dans på roser
aftenposten.no 7.12.2008
Å være offentlig ansatt er ingen enkel sak: Alle plagene de rammes av kan blant annet gi konsekvenser som stress, depresjoner, hjertesykdommer og død.

I en kronikk i siste nummer av det danske magasinet «Arbejdsmiljø» beskriver Tage Søndergård Kristensen «de offentlig ansattes fire plager»: (...)

NAV-ansatt dømt for korrupsjon
aftenposten.no 4.12.2008
Tjente minst 600.000 under bordet på verving av finske sykepleiere til norske

En 48 år gammel NAV-medarbeider er i Oslo tingrett dømt for korrupsjon.
Korrupsjonen fant sted i 1999-2001, mens mannen jobbet i daværende Aetat. Ifølge dommen har 48-åringen krevd penger under bordet i forbindelse med rekruttering av finske sykepleiere til norske helseinstitusjoner. (...)

NAV-reform må fungere
dagbladet.no 29.11.2008
Helt siden bankkrisa og rekordarbeidsløsheten på begynnelsen av 1990-tallet har ansvarlige statsråder snakket om behovet for et samordnet sosial- og trygdevesen. Altfor mange mennesker med behov for hjelp ble den gang kasteballer mellom arbeidskontor, trygdevesen og kommunale sosialkontorer. Og etter mye om og men kom NAV-reformen som involverer tusenvis av ansatte fra de enkelte etater. Tanken er at brukerne skal kunne henvende seg til ett kontor og der få den hjelpen de trenger. En logisk og brukervennlig tanke. Og sannsynligvis mer effektiv med tanke på offentlige kostnader. (...)

Arbeidstilsynet vil granske Nav
ukeavisenledelse.no 28.11.2008
Arbeidstilsynet er så bekymret for tilstandene i Nav at de går tungt inn i etaten. Kontroll av miljøet og ansattes medvirkning ender i en rapport til sommeren.

Allerede tirsdag i neste uke går det første møtet av stabelen mellom Arbeidstilsynet og folk i det sentrale arbeidsmiljøutvalget i Nav. I første omgang skal Arbeidstilsynet være ferdig til våren, men har allerede nå varslet at de vil delta som observatører i Nav helt fram til 2011, skriver Aftenposten. (...)

To år gammel kritikk
aftenposten.no 28.11.2008
En oppsummering fra en vernerunde ved 12 Nav-kontorer for snart to år siden, brukes av Aftenposten til å beskrive situasjonen i Nav nå.

Over fire siders elendighetsbeskrivelse har man ikke funnet plass til å skrive at medarbeidertilfredsheten øker, at brukertilfredsheten er stabil, at restansene bygges ned og at sykefraværet holder seg imponerende stabilt til tross for store omstillingsutfordringer. (...)

Gråt og kaos for ansatte på nye kontorer
aftenposten.no 27.11.2008
Nav-direktør Tor Saglie mener at nyåpnede kontorer trenger litt tid før de "setter seg".

Et hittil ukjent, internt notat om arbeidsforholdene på de første lokale Nav-kontorene avdekker store problemer og utbredt frustrasjon blant de ansatte. Blant annet understrekes det at mange av de ansatte blir satt til å gjøre jobber de ikke har fått opplæring i. (...)

Uføre uten oppfølging
aftenposten.no 15.10.2008
I 2004 lovet regjeringen tett oppfølging av dem med tidsbegrenset uførestønad. Bare én av fire fikk det løftet oppfylt i fjor.

For å få ned antall varig uførepensjonerte innførte regjeringen i 2004 tidsbegrenset uførestønad. Men lovet oppfølging av de uføre uteblir.

Etter mange års vekst i antall uføre, ble det innført en ny ordning som skulle bidra til å snu trenden. I stedet for at alle uføre skulle få varig uførepensjon, innførte forrige regjering en ny tidsbegrenset uførestønad. Den får man dersom det er en viss mulighet for at man kan komme tilbake i jobb. Mens man mottar denne stønaden, skal man få så tett oppfølging og støtte fra Nav. Men Riksrevisjonen slår nå fast at den tette oppfølgingen er blitt et papirvedtak for svært mange. (...)

Slik svindler vi Nav
aftenposten.no 14.11.2008
Falske graviditeter, studier som "fritidsaktivitet", simulert autisme og meldekort sendt elektronisk fra Thailand. Det står ikke på kreativiteten når oslofolk svindler penger fra Nav. (...)

Nav har frem til september i år anmeldt 99 personer for bedrageri for tilsammen 15 millioner kroner i Oslo. Juks med dagpenger er en gjenganger, det samme er personer som prøver å få familierelaterte ytelser ved å lyve om ekteskap, graviditet og aleneforsørgerrollen. (...)

– Nav-ansatt betalte stønad til seg selv
aftenposten.no 13.10.2008
En ansatt ved Nav i Trondheim er siktet for grovt bedrageri etter at han skal ha utbetalt stønadssummer til sin egen konto.

Mannen skal i politiavhør ha innrømmet forholdene han er siktet for.
Underslaget skal ha pågått i minst ett år, og summen skal være på rundt 850.000 kroner, skriver adressa.no. Mannen har vært ansatt i Nav siden 2002, men er nå suspendert fra sin stilling. (...)

Tar heller svart arbeid
aftenposten.no 2.10.2008
(...) Svart forklaring.
Ved Grünerløkka sosialkontor i Oslo var dropout-andelen enda høyere, hele 21 prosent. (...)

De som trakk seg ut, var ærlige om årsaken:
- Flere har sagt til oss at de ønsker å avslutte fordi de har en svart jobb. Andre velger bare å skaffe seg en jobb fort, fordi de kanskje tenker at nå blir det så mye jobb å gå på sosialkontoret at de heller skaffer seg en ordentlig jobb, sier avdelingsleder ved Grünerløkka sosialkontor, Ailin Strømsholm. (...)

Vil heller jobbe svart
nrk.no 2.10.2008
En av fem arbeidsledige droppet ut av et prosjekt som skulle hjelpe dem tilbake i jobb. Årsaken var at oppfølgingen ble så tett at de ikke fikk tid til å arbeide svart på si. (...)

Men mange som i dag står registrert som arbeidsledige, er i jobb, viser prosjektet "Tett individuell oppfølging", i regi av NAV. (...)

De ville heller ha svart jobb i spesielt anleggsbransjen og restaurantnæringen. Å måtte møte til faste tider ble for bindende for mange, fordi de allerede hadde knyttet seg til svarte arbeidsgivere.

Og det er tydelig at å arbeide ulovlig er lukrativt for mange. De som droppet ut, sa nemlig samtidig nei til full sosialhjelp og bostøtte. (...)

19 000 brudd på Navs ventefrister
aftenposten.no 24.9.2008
(...) Ventelisten hos Nav har økt til 19 000 mennesker. Nav-køen fører til at folk må gå til sosialkontorene fordi de ikke får trygden de har krav på i tide. (...)

Nav bruker fortsatt disketter
aftenposten.no 22.9.2008
Fastlegene får fortsatt pasientlister på diskett, et lagringsmedium nesten ingen bruker. Legeforeningen fortviler over manglende bruk av Norsk Helsenett. (...)

Nei fra både Nav og sosialen
aftenposten.no 28.8.2008
(...) Prosjektleder for ME-senteret på Ullevål, Barbara Baumgarten, kjenner historien til Hansen godt og er rystet over behandlingen han får fra sitt lokale Nav-kontor.

- Ut fra min erfaring er det vanlig at pasienter som venter på time hos spesialist for å få bekreftet en diagnose, får rehabiliteringspenger i ventetiden. Jeg vet at det er stor forskjell mellom Nav-kontorene i forhold til hvordan loven tolkes og brukes, og dermed blir det et sjansespill hvordan du blir behandlet i forhold til hvor i byen du bor. (...)

Blir ikke trodd av Nav
aftenposten.no 25.8.2008
(...) Hun lider av kronisk muskelsyndrom, og en lettere versjon av ME (utmattelsessyndrom).

- Jeg blir sliten av ingenting. Noen dager orker jeg ikke engang vaske opp eller handle mat. Jeg tilbringer sikkert 60 prosent av dagen i sofaen, helt utslått. Dessuten er konsentrasjonen og hukommelsen blitt dårlig, sier hun. (...)

Leder i Oslo legeforening, Svein Aarseth, mener det er veldig rart at Nav velger å skyve fastlegens råd til side i saker som denne.

- Utmattelsessyndrom og slitenhet er utydelige diagnoser som det er vanskelig å være bastant i forhold til. Da bør de som kjenner pasienten best, i dette tilfellet Smerteklinikken og fastlegen, tillegges betydelig vekt, sier han. (...)

Livskvalitet - en rett for alle?
SVEIN GRINDSTAD, leder av MS-forbundet i Norge
aftenposten.no 10.8.2008
KRONISK SYK. Etter 30 år med fiskestang og telt i Børgefjell er det ugjenkallelig slutt. Rullestolen definerer nå min aksjonsradius. Hva med livskvaliteten? (...)

Mange er avhengige av Nav. Her fungerer det dårligst. Mangel på kunnskap om sykdommer kan rettes på, likeså manglende informasjon til brukerne, men manglende folkeskikk hos saksbehandlere er det verre å gjøre noe med.

I helseforetaket snakker vi om å behandle brukere med respekt. Det er i svært mange tilfeller fraværende i vårt møte med Nav. Det er alvorlig, og fordrer at den som sitter på toppen og har mulighet til å gripe inn, gjør det. (...)

Det handler om å ikke gi opp, men endre på livsstil og drømmer.
Akkurat nå ser jeg frem til september. Før var det Børgefjell. Nå blir det New York. Jeg har allerede bestilt sightseeing med helikopter, i rullestol. (...)

Tidligere Aetat-ansatte øko-tiltalt
e24.no 27.7.2008
To tidligere ansatte i Aetat står tiltalt for millionsvindel. Forholdene skjedde før Aetat ble en del av Nav. Det skriver Dagbladet. (...)

Ferieavvikling er farlig
dn.no 27.7.2008
Bedriftsledere på ferie og dårlig opplæring fører til at sommervikarenes arbeidsplasser blir farlige, ifølge Arbeidstilsynet. (...)

Tendensen er at sommervikarer får dårlig opplæring og dårlige instrukser. De vet heller ikke hvem som har ansvaret på arbeidsplassen til enhver tid. Summen av dette utgjør et farlig arbeidsmiljø, sier overingeniør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, Ingar Haarstad til avisa. (...)

- Vi har sikre tall som viser at det skjer dobbelt så mange ulykker som det blir rapport inn av arbeidsgiverne. Det er en tendens til ansvarsfraskrivelse hos bedriftsledere som spesielt går ut over unge ferievikarer, sier Haarstad. (...)

Nav blir gransket for pengemisbruk
aftenposten.no 13.7.2008
Penger og stillinger som skulle hjulpet bedrifter med å redusere sykefraværet, skal isteden ha blitt brukt til utbetaling av barnetrygd og løpende Nav-arbeid.

Det melder de Nav-ansattes tillitsvalgte til sine fagforbund. Problemet er tatt opp med Nav i brevs form og skal drøftes med Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) over sommeren. (...)

Navdirektøren ber om tålmodighet
aftenposten.no 3.7.2008
Navdirektøren ber om tålmodighet

Etter massive kritiske tilbakmeldinger fra Aftens lesere om Navs service svarer nå Nav-direktøren på kritikken. - Vi skal bli mye bedre enn vi fremstår nå, lover Tor Saglie. (...)

- NAV bryter loven
nrk.no 2.7.2008
NAV gir ikke informasjon som kan være avgjørende for en søker. - Dette visste jeg ikke. Jeg forventet at jeg ble gitt den nødvendige informasjonen, sier tidligere fengselsbetjent Kent Inge Haugerud. (...)

- Grunnlag for å omgjøre avslaget
- Når en person leverer inn en søknad hos NAV, skal den ansatte gå gjennom og se at NAV har fått det de trenger. Gjør de ikke det, men etterlyser nødvendige dokumenter eller informasjon i ettertid, er god forvaltningsskikk brutt. (...)

NAV med bremsen på
nrk.no 1.7.2008
NAV-reformen er kommet halvveis, men stadig flere søkere må vente for lenge før de får svar på søknaden sin. Nå må NAV ta grep for å få behandlingstiden ned. (...)

Per i dag har NAV hele 14.000 søknader som har ligget lenger enn maksimal behandlingstid.

Halvveis i reformen, er dette en økning på 150 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (...)

Eget ombud?
aftenposten.no 1.7.2008
Helse- og sosialombudet ønsker å utvide sitt mandat til også å bli et Nav-ombud.

Trygdesakene fra Nav ligger i dag utenfor helse- og sosialombudets mandat i Oslo, og det finnes ingen andre ombud som påser at Nav-brukerne får det de har krav på.

Kjersti Hillestad Hoff, spesialkonsulent i Helse- og sosialombudet i Oslo, mener resultatet av brukerundersøkelsen er urovekkende. (...)

Verdighet i møte med Nav
TOR SAGLIE
aftenposten.no 7.6.2008
Advokat Øyvind Miller hevder at det går på verdigheten løs når Nav behandler søknader om uføretrygd.

Vi mener at verdighet handler om å bli sett og tatt på alvor: - Hvem er du? Hvilke ressurser har du? Hvor kan du delta? Det ville være å snu det på hodet hvis vi i stedet spurte: - Hvor utslitt er du? Hvor dårlig fungerer du? Hvor lite klarer du? NAVs oppdrag er å fokusere på muligheter, og vi blir med rette kritisert når vi er for raske med å anbefale uføretrygd. (...)

Nav gjør meg sykere
LISE RØTHE HØGVOLD, Rektor på rehabilitering
aftenposten.no 6.6.2008
For en tid siden ropte arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie om hjelp. Han ønsker hjelp fra dem som vet best. Om jeg vet best? I alle fall er jeg ekspert på min historie og mine møter med Nav. (...)

Arbeids- og velferdsdirektøren roper at Nav trenger hjelp. Nav trenger hjelp fordi systemet gjør at jeg, og flere med meg, ligger nede og blir trykket enda lenger ned av et system som viser seg å være direkte helsefarlig og nedbrytende.

Men Tor Saglie: Spør meg! Jeg kan kanskje hjelpe dere så lenge jeg har igjen en liten restevne til å bli forbannet og ikke bare trist og lei. (...)

Tiltalt for korrupsjon
na24.no 3.6.2008
Tidligere Aetat-ansatte tiltalt for korrupsjon.

To tidligere ansatte i det som tidligere var Aetat er tiltalt for korrupsjon av Økokrim. Totalt skal de har mottatt 2,6 millioner kroner.

- Bestikkelse av offentlig tjenestemann er veldig alvorlig, sier førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim til NA24.

Tiltalen kommer i forbindelse med språkopplæring av finske sykepleiere. (...)

To Nav-ansatte tiltalt for korrupsjon
nrk.no 2.6.2008
Økokrim har tiltalt to Nav-ansatte for grov korrupsjon etter at de skal ha tatt imot bestikkelser på 2,6 millioner kroner i forbindelse med rekruttering av finske sykepleiere. (...)

De to skal ha mottatt såkalt returprovisjon fra en tjenesteleverandør. (...)

Presser miljøsvin gjennom nettsamfunn
digi.no 26.5.2008
Christian Johannesen, Trude Martinsen, Kristian Sølve Ravndal og Richard Dante fra NITH vant Imagine Cup Norge 2008.

NITH-studenter vant norsk finale i Imagine Cup med nytt sosialt nettsamfunn. (...)

Dørum vil verne om varslerne
aftenposten.no 12.5.2008
Arbeidstilsynet må gjøre mer for å ta seg av varslerne, mener Odd Einar Dørum (V). (...)

Muskel- og skjelettplager er Norges vanligste arbeidssykdom
vg.no 6.5.2008
Over halvparten av alt sykefravær i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, og over 20 prosent av befolkningen opplever store helsebelastninger på jobb.

Disse opplysningene er hentet fra Arbeidstilsynets nye faktasamling som skal legge grunnlaget for tilsynets prioriteringer de neste fire årene. (...)

200 000 nordmenn lever farlig på jobben
dagbladet.no 25.4.2008
15 000 helseskadelige kjemikalier. 350 kreftdødsfall årlig skyldes kjemisk påvirkning.

- 200 000 norske arbeidstakere rapporterer at de er høyt eksponert for potensielt helseskadelige stoffer i mesteparten av arbeidstida. Samtidig blir det bare utført rundt 6000 eksponeringsmålinger årlig, noe som tilsvarer 0,03 målinger per sysselsatt. Skal vi være fornøyde med dette? spør forskningsdirektør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). (...)

Må prioritere elevenes skolemiljø
helserevyen.no 25.4.2008
Hver tredje skole i Norge er i en slik stand at elevene kan få helseproblemer. Regjeringen sender nå et skarpt brev til fylkesmennene og kommunene.

I brevet blir skoleeierne påminnet sitt ansvar for elevenes arbeidsmiljø og helse. (...)

- Tar meg ikke på alvor
aftenposten.no 24.2.2008
Avvisning, manglende informasjon om rettigheter og ansatte uten kompetanse. Sivilombudsmannen retter krass kritikk mot NAVs behandling av psykisk syke. (...)

Kritiserer.
I en fersk rapport fra sivilombudsmann Arne Fliflet avdekkes en rekke kritikkverdig forhold ved NAV-ansattes veilednings- og opplysningsplikt, og deres holdning til, og kompetanse om funksjonshemmede og kronisk syke brukere.
- Det er en utbredt oppfatning at ansatte i NAV kan virke avvisende og ha en nedlatende holdning til brukere med psykiske problemer og funksjonshemninger, sier Fliflet. (...)

Ikke fornøyde før brukerne er det.
Arbeids- og velferdsdirektoratet mener de tar brukernes behov på alvor, men innrømmer at de har store utfordringer med å ivareta informasjons- og veiledningsplikten.

- Ivaretagelse av informasjons- og veiledningsplikten er en av de store utfordringene NAV står overfor i tiden fremover, sier Martin Apenes, kommunikasjonsdirektør i Arbeids-og velferdsdirektoratet. Han sier de deler Sivilombudsmannens og brukerorganisasjonenes utålmodighet på dette feltet. (...)

Sivilombudsmannens rapport
Ombudet har undersøkt hvordan en rekke av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) medlemsorganisasjoner opplever sitt forhold til NAV. Organisasjoner han har samtalt med er blant andre Mental Helse Norge, Multippel Sklerose Forbundet, Norsk Epilepsiforbund og Foreningen for hjertesyke barn. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009