- Antipsykotika og fysisk attraktivitet (- endrer ytre utseende) (Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146) (dystonia/dyskinesia)

For antipsykotika, er nyere ikke bedre - Legemiddelresultater sjokkerer forskere (washingtonpost.com 3.10.2006)

- Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) - From The Hospitalist, October 2008 (the-hospitalist.org)

Review: Kan Abilify forårsake kakeksi (Cachexia)? (ehealthme.com)

- Vedvarende og uakseptabel trend i pediatrisk psykiatri (Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2014;24(3)112-119)

Antipsykotika nærmere tredobler risikoen for demens (aftenposten.no 24.8.2013)

Hyppigheten av kreft var (...) signifikant høyer e i undergruppen antipsykotika (p = 0,05) etter enn før medisinering (J Child Adolesc Psychopharmacol. 2013 Apr;23(3):208-13)

Ingen bevis støtter forskrivning av atypiske antipsykotika utenfor preparatomtale (newswise.com 18.1.2007)

Antipsykotika tredobler risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom (JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013))

Psykisk syke med diabetes dør tidligere (medwatch.dk 5.5.2014)

Choosing Wisely-kampanjen (”Velg klokt”-kampanjen) (cleveland.com 20.9.2013)

Legemiddelgiftighet kan være organspesifikk (qiagen.com 24.3.2014)

Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.)

Ansiktsgrimasering (Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:33-5 (1.1.2009))

Eli Lilly hevdes å ha tonet ned risiko for bestselgende pille (Eli Lilly Said to Play Down Risk of Top Pill) (nytimes.com 17.12.2006 (New York Times))

Nevroleptika (antipsykotika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden (parkinsonliknende bivirkninger) (Ann Neurol. 1993;33:512-7)

Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (medpagetoday.com 8 .2.2011)

Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no)

Alvorlige / utålelige bivirkninger

De fleste av pasientene i hver gruppe avviklet sine anviste behandlinger på grunn av ineffektivitet eller utålelige bivirkninger eller av andre grunner. (NEJM 2005;353:1209-1223 (September 22, 2005))

- Ikke psykotisk, fikk psykosemedisin (tv2nyhetene.no 11.2.2013) (youtube.com - AstraZeneca)

Dramatisk økning i alvorlige legemiddelrelaterte skader og dødsfall (Psychiatr News 2007;42:19 (October 5))

Atypiske antipsykotika og parkinsonisme - Risiko for utvikling av parkinsonisme assosiert med bruk av høydose atypiske antipsykotika var lik den som forbindes med bruk av typiske antipsykotika. (Arch Intern Med. 2005;165:1882-1888 (September 12, 2005)

Lilly setter "profitt foran forbrukerens anliggende", sa dr. Gueriguian på slutten av sitt fire timers vitnemål. (nytimes.com 8.3.2008)

Schizofreni kopplas till TBE-smitta (svd.se 6.11.2007)

- Ikke snakk om det!

Ikke snakk om det!
Minileder
Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1153 (11.6.2013)
«Uff, ikke snakk om det engang!» kunne mormor utbryte når ubehagelige fakta ble brakt på bane – enten det var en onkel eller en kusine som hadde gjort noe man i vår familie «bare ikke gjorde» eller det var noen ytre realiteter som ikke passet inn i hennes verdensbilde. Det å snakke om det man ikke likte, var problemet, ikke de faktiske forholdene. Denne tankegangen ser nå ut til å ha fått innpass blant politiske og byråkratiske ledere i helsevesenet. Å nevne det som ikke fungerer, blir betraktet som å «snakke ned» alle som gjør en god jobb og alt som er bra. Implikasjonen er at det er det å snakke om vanskelighetene som er problemet.

Nei, hvorfor skal vi snakke om køer, korridorpasienter, prøvesvar på avveie, fagmiljøer som smuldrer opp, begredelige forhold i psykiatrien og i sykehjemmene når vi isteden kan ha et seminar og rose hverandre for alt som er bra? Eller som mormor ville sagt: «La oss heller snakke om noe hyggelig, dere!» (...)

(Anm: Sykehjem ga dement medisiner uten å varsle familien (...) OVERGREP: – Jeg ble sint og jeg følte at det var et overgrep (nrk.no 22.2.2013) (dagsrevyen 22.2.2013).)

(Anm: I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementia.) (newmedpagetoday.com 9.5.2017.)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Clean Sleeping. (…) Frykten tar fra oss nattesøvnen. (…) Tanken om at det er farlig ikke å få sove, gir nordmenn mange søvnløse netter. (…) Hvordan en god natts søvn kan beskytte mot frykt. (…)  Bedre søvn kan gjøre at vi føler oss som én million dollar. (Better sleep can make us feel like a million bucks.) (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (...) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (...) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. Antidepressants may raise death risk by a third. A new study suggests that common antidepressants may pose a serious risk to health; they drastically raise the risk of mortality. (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Studien avdekker høyt forbruk av legemidler mot psykisk sykdom på norske sykehjem. (- Mulige bivirkninger ved langvarig bruk omfatter hurtigere progresjon av demens, så vel som høyere risiko for hjerneslag, fall og tidlig død. Studien er publisert i tidsskriftet BMC Geriatrics journal.)

(Anm: Study reveals high use of medications for mental illness in Norwegian nursing homes. For the first time ever, researchers have looked at the long-term use of psychiatric medication in Norwegian nursing homes. Psychiatric drugs are a collective term for medicines used to treat mental disorders, such as antipsychotics, anxiolytics (anxiety suppressants), antidepressants and sleeping pills. (…) The researchers discovered that even when residents' symptoms improved over time, many stayed on the medication. Possible side effects of long-term use include more rapid progression of dementia, as well as higher risk of stroke, falls and early death. The study has been published in the BMC Geriatrics journal. (news-medical.net 7.7.2017).)

(Anm: Persistent use of psychotropic drugs in nursing home residents in Norway. BMC Geriatr. 2017 Feb 13;17(1):52.)

- Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen.

(Anm: Sykehjem: – Mange får en cocktail av psykofarmaka og andre medisiner. Jeg ønsker en bedre oversikt over hvor utbredt det er med «medikamentell immobilisering» for de ansattes skyld, sier Steinar Madsen. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, etterlyser fakta og fagutvikling rundt bruken av psykofarmaka på norske sykehjem. (…) Madsen opplever at bemanningssituasjonen ofte blir brukt som en begrunnelse for bruk av psykofarmaka. (…) – Vi trenger harde fakta på dette området. Vi trenger også fagutvikling som finner fram til gode, ikke-medikamentelle løsninger på krevende pleiesituasjoner som oppstår, sier han. (sykepleien.no 10.8.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Har mental helselov sett sine bedre dager? (- Uberettiget diskriminering av personer med psykisk dårlig helse bør erstattes med universelle regler basert på beslutningsprosesser (…) I ikke-psykiatriske tilfeller er personens evne (eller kapasitet) til å ta en avgjørelse om behandling av avgjørende betydning om overprøving av et avslag kan rettferdiggjøres.)

(Anm: Har mental helselov sett sine bedre dager? (Has the Mental Health Act had its day?) (Uberettiget diskriminering av personer med psykisk dårlig helse bør erstattes med universelle regler basert på beslutningsprosesser (…) I ikke-psykiatriske tilfeller er personens evne (eller kapasitet) til å ta en avgjørelse om behandling av avgjørende betydning om overprøving av et avslag kan rettferdiggjøres.) (Unjust discrimination against people with mental ill health should be replaced with universal rules based on decision making ability (…) In non-psychiatric cases, the person’s ability (or capacity) to make a decision about treatment is key to whether over-riding a refusal can be justified.)  BMJ 2017;359:j5248 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Hvordan skal man trappe ud af psykofarmaka? Psykofarmaka påvirker normale hjernefunktioner, og det er derfor vigtigt, at man lægger en plan for, hvordan man trapper ud.

(Anm: Peter C. Gøtzsche, professor | Birgit Toft, farmaceut | Bertel Rüdinger , farmaceut | Lisbeth Kortegaard, børne- og ungdomspsykiater | Olga Runciman , psykolog | Anders Sørensen, psykolog. Hvordan skal man trappe ud af psykofarmaka? Psykofarmaka påvirker normale hjernefunktioner, og det er derfor vigtigt, at man lægger en plan for, hvordan man trapper ud. Under nedtrapningen kommer der typisk en fase, hvor følelser og kropsfornemmelser vender tilbage. Dette kan være kaotisk og svært at komme igennem. (jyllands-posten.dk 6.10.2017).)

- Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling.

(Anm: Lederartikler. Psykotrop forskrivning hos mennesker med intellektuell funksjonshemming og utfordrende atferd. (…) Overforbruk av legemidler er foruroligende idet mennesker med intellektuell funksjonshemming er mer følsomme overfor uønskede bivirkninger og mangler ofte evne til samtykke til behandling. (Editorials. Psychotropic prescribing in people with intellectual disability and challenging behaviour. Overuse of medication is concerning as people with intellectual disability are more sensitive to unwanted side effects3 and often lack capacity to consent to treatment.) BMJ 2017;358:j3896 (Published 18 August 2017).)

- Bruk av antipsykotika blandt fosterhjemsungdom med diagnostisert ADHD øker.

(Anm: Bruk av antipsykotika blandt fosterhjemsungdom med diagnostisert ADHD øker (Antipsychotic drug use among ADHD-diagnosed foster care youth is increasing) (...) Antipsykotika forskrives ofte utenfor indikasjon, slik som behandling av barn og unge med oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndrom (ADHD). Resultatene fra en studie på bruk av "atypiske antipsykotika" blant ungdom med ADHD, sammenlignet aldersgrupper, valgbarhet innen Medicaid, og bruk innen fosteromsorg er presentert i det fagfellevurderte medisinske tidsskriftet Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, fra utgiverne Mary Ann Liebert, Inc. (medicalnewstoday.com 9.4.2014).)

(Anm: ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder) (mintankesmie.no).)

- Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- Abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia).)

(Anm: Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer (- abstinenser, tardive dyskinesier (TD), dystoni, akatisi og parkinsonisme (legemiddelindusert bevegelsessykdom (DIMD)) (Kakeksi; Cachexia) (Know the antipsychotic-induced symptoms (Kjenn de antipsykotika-induserte symptomer) (From The Hospitalist, October 2008 (the-hospitalist.org).)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

- Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I.

(Anm: Mitokondrier i nervesystemet: Fra helse til sykdom, del I. (Mitochondria in the nervous system: From Health to Disease, Part I.) (…) Til sist granskes nye måter å redde mitokondriell struktur og funksjon ved akutt og kronisk hjerneskade. ( Finally, novel ways to rescue mitochondrial structure and function in acute and chronic brain injury are explored.) Neurochem Int. 2017 Sep 13. pii: S0197-0186(17)30481-3.)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

- Bakgrunn: Hypotermi (nedkjøling) er en sjelden, men potensielt dødelig, skadelig effekt ved bruk av antipsykotika (APD). (- Konklusjon: Vi konkluderer med at helsepersonell må overvåke kroppstemperaturen hos pasienter som starter med (en økende dose av) APD i en periode på 7-10 dager for å forhindre hypotermi, spesielt i nærvær av flere risikofaktorer. Videre er det nødvendig med systematiske studier for å fastslå den faktiske forekomsten av APD-relatert hypotermi, samt den relative risikoen for individuelle APD.)

(Anm: Background: Hypothermia is a rare, but potentially fatal adverse effect of antipsychotic drug (APD) use. Although the opposite condition, hyperthermia, has been researched extensively in the context of the malignant antipsychotic syndrome, little is known about hypothermia due to APDs. Objective: This study aimed to review the literature on hypothermia in the context of APD use, and formulate implications for research and clinical care. Methods: A systematic search was made in PubMed and Ovid Medline. Results: The literature search yielded 433 articles, including 57 original case descriptions of hypothermia developed during APD use with non-toxic plasma levels. All cases together indicate that the risk of developing hypothermia is highest during the 7 days following initiation, or increase in dosage, of APDs, especially in the presence of additional predisposing factors, such as advanced age, exposure to cold, adjuvant use of benzodiazepines, and (subclinical) hypothyroidism. In addition, data derived from drug-monitoring agencies suggest that the prevalence of APD-related hypothermia is at least 10 times higher than suggested by the literature. Conclusion: We conclude that health-care professionals need to monitor the body temperature of patients starting with (an increased dose of) APDs for a duration of 7–10 days to prevent hypothermia, especially in the presence of multiple risk factors. Moreover, systematic studies are needed to establish the actual prevalence of APD-related hypothermia as well as the relative risk for individual APDs. Front. Psychiatry, 07 September 2017.)

- Atypiske antipsykotika og parkinsonisme.

Atypical Antipsychotics and Parkinsonism (Atypiske antipsykotika og parkinsonisme)
Arch Intern Med. 2005;165:1882-1888 (September 12, 2005)
Bakgrunn Atypiske antipsykotiske legemidler antas å være mindre sannsynlig enn eldre typiske agenter for å produsere parkinsonisme. Dette har ikke blitt godt dokumentert. Vi sammenlignet risikoen for utvikling av lidelsen parkinsonisme blant eldre voksne på atypisk i forhold til typiske antipsykotika. (Background Atypical antipsychotic agents are thought to be less likely than older typical agents to produce parkinsonism. This has not been well documented. We compared the risk of development of incident parkinsonism among older adults dispensed atypical relative to typical antipsychotics.)

Konklusjoner Risiko for utvikling av parkinsonisme assosiert med bruk av høydose atypiske antipsykotika var lik den som forbindes med bruk av typiske antipsykotika. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning av atypisk antipsykotika ved høye doser. (...) (Conclusions The risk of development of parkinsonism associated with the use of high-dose atypical antipsychotics was similar to that associated with the use of typical antipsychotics. Caution should be used when prescribing atypical antipsychotic therapy at high doses.)

(Anm: Effects of age and gender on the serum levels of clozapine, olanzapine, risperidone, and quetiapine.Abstract Objective To investigate serum concentrations of second-generation antipsychotics in relation to age and gender in a population ranging from 18 to 100 years. (…) Conclusion The effect of age on the serum concentrations of the antipsychotics studied becomes pronounced with advanced age. The patient population aged above 70 should be subdivided according to exact age, and considerable dose reductions are recommended. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 2 September 2017).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

- Kognitiv dysfunksjon kan fortelle om tidlig Parkinsons risiko.

(Anm: Biotin Supplements May Interfere with Blood Tests. Supplements linked to false results in biotinylated assays. Cognitive dysfunction is associated with an increased risk of parkinsonism, and should be considered a prodromal sign of Parkinson's disease, researchers argued. In an analysis of data from 7,386 participants in the Rotterdam Study, poor global cognition at baseline was associated with an almost twofold higher risk of incident parkinsonism (HR 1.79, 95% CI 1.37 to 2.33) compared normal cognitive functioning at baseline, according to Arfan Ikram, MD, PhD, of Erasmus MC University Medical Center in Rotterdam, the Netherlands, and colleagues. This association remained robust after 8 years (HR 1.59, 95% CI 1.02 to 2.59) of follow-up, and after excluding patients with the onset of dementia before parkinsonism (HR 1.72, 95 % CI 1.28 to 2.27), the study authors reported online in JAMA Neurology. (medpagetoday.com 27.9.2017)

- Mitokondriell dysfunksjon (MDF) har blitt identifisert som en viktig faktor i ulike sykdommer som spenner fra nevrologiske lidelser, sykdommer i kardiovaskulærsystemet og metabolske syndromer.

(Anm: Mitochondrial dysfunction and potential anticancer therapy. Abstract Mitochondrial dysfunction (MDF) has been identified as an important factor in various diseases ranging from neurological disorders, to diseases of the cardiovascular system and metabolic syndromes. MDF was also found in cancer as well as in cancer predisposition syndromes with defective DNA damage response (DDR) machinery. Moreover, a recent highlight arises from the detection of MDF in eukaryotic cells upon treatment with antibiotics. In this review, we focus on recent studies of MDF in pathological conditions with a particular emphasis on the effects of various classes of antibiotics on mitochondria. Special attention is given to the role of autophagy/mitophagy in MDF and repurposing antibiotics as anticancer drugs. Med Res Rev. 2017 Jul 6. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Konklusjoner. Disse resultater for APD (antipsykotika)-indusert forverring av de allerede eksisterende metabolske risikoene som er iboende for schizofreni. Sammen med ekstra livsstils- og miljøfaktorer fører kombinasjonen av APD-induserte og indre risikofaktorer til de alvorlige metabolske dysfunksjonene som er beskrevet klinisk (Karam et al., 2010; Ballon et al., 2014).

(Anm: Intrinsic and Antipsychotic Drug-Induced Metabolic Dysfunction in Schizophrenia. (…) Schizophrenia is a chronic psychiatric illness characterized by hallucinations, delusions, cognitive symptoms, and negative symptoms. Use of antipsychotic drugs (APDs) has been a mainstay of treatment. Though these medications effectively treat the hallucinations, APDs also cause significant metabolic side effects including insulin resistance (IR), dyslipidemia obesity and ultimately type II diabetes (T2D; Ballon et al., 2014). Consequently, a longstanding controversy in managing patients with schizophrenia has been the premorbid risk for adverse metabolic states. We therefore pose the question: is there an intrinsic metabolic risk inherent to schizophrenia or is the metabolic phenotype primarily driven by the impact of APDs? (…) Conclusions. This results in APD-induced exacerbation of the preexisting metabolic risks intrinsic to schizophrenia. Along with additional lifestyle and environmental factors, the combination of APD-induced and intrinsic risk factors leads to the serious metabolic dysfunctions described clinically (Karam et al., 2010; Ballon et al., 2014). Therefore, improving our understanding of both the processes responsible for metabolic regulation and schizophrenia may elucidate the common mechanisms between both and ultimately inform new drug development strategies. Front. Neurosci., 28 July 2017.)

- Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (- To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons, definert som en PANSS total skår reduksjon på minst 30 % pluss en klinisk global inntrykks-forbedringsskår på 1 (svært mye forbedret) eller 2 (mye forbedret). For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. Disse funnene viser tydelig at selv om det er effektivitet å lindre psykotiske symptomer er førstelinje farmakologisk behandling for pediatriske psykotiske lidelser ingen kur mot sykdommen, og den kommer med en tung belastning (byrde) av uheldige effekter. Pagsberg og kollegers studie viser betydningen av direkte sammenligninger av vanlige kliniske pasienter som et tillegg til de placebokontrollerte registrerte forsøk, ofte sponset av produsenter av de aktive legemidlene.)

(Anm: Behandling av barn og ungdom med antipsykotika er et tveegget sverd. (Antipsychotic treatment of children and adolescents is a double-edged sword.) Psykotiske lidelser er blant de mest ødeleggende tilstander et menneske kan erfare. Når den første episoden av psykose oppstår i barndommen eller ungdommen er belastningen svært stor for individ og familie. Schizofreni er ekstremt sjelden i prepuberteten, og påvirker bare én av 10 000 barn før 12 års alderen, men forekomsten øker kraftig fra 13 års alderen.1 Tidlig start av schizofreni er relatert til verre langsiktig utkomme, mer neurokognitiv svekkelse, og høyere frafall i skolen eller arbeid sammenlignet med psykose som oppstår hos voksne. (...) Viktigste sikkerhetsforholdsregler (advarsler) var vektøkning, insulinresistens, akatisi og sedasjon. (...) To tilleggsfunn fra Pagsberg og kollegers studie6 er verdt å understreke. For det første erfarte bare 22 (23 %) av pasientene behandlingsrespons, definert som en PANSS total skår reduksjon på minst 30 % pluss en klinisk global inntrykks-forbedringsskår på 1 (svært mye forbedret) eller 2 (mye forbedret). For det andre erfarte 111 (98 %) av pasientene uheldige reaksjoner. Blant de 55 pasienter som tok quetiapine, rapporterte 47 (92 %) økt søvnlengde og 46 (87 %) rapporterte vektøkning. Blant de 58 pasienter som tok aripiprazol, rapporterte 52 (91 %) tremor og 44 (77 %) rapporterte sviktende hukommelse. Disse funnene viser tydelig at selv om det er effektivitet å lindre psykotiske symptomer er førstelinje farmakologisk behandling for pediatriske psykotiske lidelser ingen kur mot sykdommen, og den kommer med en tung belastning (byrde) av uheldige effekter. Pagsberg og kollegers studie viser betydningen av direkte sammenligninger av vanlige kliniske pasienter som et tillegg til de placebokontrollerte registrerte forsøk, ofte sponset av produsenter av de aktive legemidlene. (Antipsychotic treatment of children and adolescents is a double-edged sword. Psychotic disorders are among the most devastating conditions a human being can experience. When the first episode of psychosis occurs in childhood or adolescence, the toll is particularly heavy on the individual and the family. Schizophrenia is extremely rare in prepubertal age, affecting only one in 10 000 children before 12 years of age, but the incidence increases sharply from 13 years of age.1 Early-onset schizophrenia is related to worse long-term outcomes, more neurocognitive impairment, and higher dropout from school or work compared with adult-onset psychosis. (...) Main safety measures were weight gain, insulin resistance, akathisia, and sedation. (...) Main safety measures were weight gain, insulin resistance, akathisia, and sedation. Two ancillary findings from Pagsberg and colleagues' study6 are worth emphasising. First, only 22 (23%) of patients experienced treatment response, defined as a PANSS total score reduction of at least 30% plus a Clinical Global Impressions-lmprovement score of 1 (very much improved) or 2 (much improved). Second, 111 (98%) of patients experienced adverse reactions. Among the 55 patients taking quetiapine, 47 (92%) reported increased duration of sleep and 45 (87%) reported weight gain. Among the 58 patients taking aripiprazole. 52 (91%) reported tremor and 44 (77%) reported failing memory. These findings clearly show that although efficacious in alleviating psychotic symptoms, first-line pharmacological treatment for paediatric psychotic disorders is no cure for the illness, and it comes with a heavy burden of adverse effects. Pagsberg and colleagues' study shows the importance of head-to-head comparisons in regular clinical patients as an addition to the placebo-controlled registration trials often sponsored by manufacturers of the active drugs. The main message from the study is that aripiprazole and quetiapine are equally efficient antipsychotic drugs in children and adolescents with psychosis, but they differ in adverse effects profile. A clinical implication of this result is that choice of antipsychotic drug should be based on adverse effect profile rather than efficacy alone..) The Lancet Psychiatry 2017;4(8):576–577 (Published: August, 2017).) (PDF)

(Anm: Quetiapine extended release versus aripiprazole in children and adolescents with first-episode psychosis: the multicentre, double-blind, randomised tolerability and efficacy of antipsychotics (TEA) trial. Abstract BACKGROUND: Head-to-head trials to guide antipsychotic treatment choices for paediatric psychosis are urgently needed because extrapolations from adult studies might not be implementable. In this superiority trial with two-sided significance testing, we aimed to compare the efficacy and safety of quetiapine-extended release (quetiapine-ER) versus aripiprazole in children and adolescents with first-episode psychosis, to determine whether differences between the two treatments were sufficient to guide clinicians in their choice of one drug over the other. (...) INTERPRETATION: This first head-to-head comparison of quetiapine-ER versus aripiprazole in early-onset psychosis showed no significant group differences in severity of psychopathology after 12 weeks of treatment. Quetiapine-ER was associated with more metabolic adverse events and aripiprazole with more initial akathisia and, unexpectedly, more sedation. The limited antipsychotic efficacy and high level of adverse events were noticeable. This trial provides novel information for the treatment of early-onset psychosis and highlights the importance of adverse event profiles when choosing among antipsychotics for children and adolescents who often require chronic treatment. Lancet Psychiatry. 2017 Aug;4(8):605-618.)

- Bruk av antipsykotika hos ungdom uten psykose. Et tveegget sverd. (- Imidlertid er ungdom mer utsatt for akutte og langsiktige bivirkninger av antipsykotika enn voksne, spesielt vektøkning og lipid og glukoseavvik.) (- Til slutt, når det er nødvendig, bør antipsykotika terapi være så kort som mulig og nøye overvåket.)

(Anm: Bruk av antipsykotika hos ungdom uten psykose. Et tveegget sverd. Bruk av antipsykotika hos ungdommer har økt siden midten av 1990-årene.1 Denne utviklingen, mest uttalt i USA, har økt kritikken av potensielt overforbruk fordi antipsykotika er foreskrevet hovedsakelig off-label, og deres negative effektbyrde for unge er bekymringsfull. I løpet av det siste tiåret har det meste kortvarige effekt- og tolerabilitetsdata ført til godkjenning av seks annengenerasjons antipsykotika (SGAs) for behandling av ungdommer med schizofreni, bipolar mani, irritabilitet forbundet med autisme og Tourettes syndrom. Imidlertid er ungdommer mer utsatt for akutte og langsiktige uheldige effekter av antipsykotika enn voksne, spesielt vektøkning og lipid og glukoseavvik.2 Langvarig eksponering for antipsykotiske medisiner kan også redusere hjernevolum og nevron densitet. Mens volumreduksjoner faktisk kan være relatert til forbedret funksjonell hjernekobling og kognitiv ytelse sammenlignet med ikke-medisinerte pasienter som opplever sin første episode av schizofreni,3 er virkninger under hjernens utvikling og hos pasienter uten schizofreni ikke kjent. (...) Til slutt, når det er nødvendig, bør antipsykotika terapi være så kort som mulig og nøye overvåket. (Antipsychotic Use in Youth Without Psychosis. A Double-edged Sword. Antipsychotic medication use in youth has been increasing since the mid-1990s.1 This development, most pronounced in the United States, has raised criticism about potential overuse because antipsychotics are prescribed mainly off-label, and their adverse effect burden for young people is worrisome. During the last decade, mostly short-term efficacy and tolerability data led to the regulatory approval of 6 different second-generation antipsychotics (SGAs) to treat youth with schizophrenia, bipolar mania, irritability associated with autism, and Tourette syndrome. However, youth are more susceptible to acute and long-term adverse effects of antipsychotic medications than are adults, especially weight gain and lipid and glucose abnormalities.2 Prolonged exposure to antipsychotic medications may also diminish brain volume and neuronal density. While volume reductions may actually be related to improved functional brain connectivity and cognitive performance compared with unmedicated patients experiencing their first episode of schizophrenia,3 effects during brain development and in patients without schizophrenia are unknown. (...) Finally, when required, antipsychotic therapy should be as brief as possible and closely monitored.) JAMA Psychiatry. 2015;72(9):859-860.)

- Mange tror at skizofreni er en skremmende hjernesykdom som gjør folk uforutsigbare og potensielt voldelige, og kun kan kontrolleres av medisinering. Men denne rapporten - en revidert versjon av en publisert i 2014 av British Psychological Societys divisjon for klinisk psykologi - antyder at denne oppfatningen er feil.

(Anm: Expert report provides new insight into nature of mental illness. A week after the government announced its review of mental health legislation, an expert report published by the British Psychological Society's Division of Clinical Psychology on Friday 13 October challenges received wisdom about the nature of mental illness. (...) Many people believe that schizophrenia is a frightening brain disease that makes people unpredictable and potentially violent, and can only be controlled by medication. However this report - a revised version of one published in 2014 by the British Psychological Society's Division of Clinical Psychology - suggests that this view is false. (news-medical.net 11.10.2017).)

- Det er betydelig bevis som støtter hypotesen om at mitokondriell dysfunksjon er forbundet med nevropsykiatriske lidelser. (- There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders.)

(Anm: A Mitochondrial Etiology of Neuropsychiatric Disorders. (…) The brain is only 2% to 3% of our body’s weight but expends 20% of our mitochondrial energy, as measured by oxygen consumption. Therefore, as systemic mitochondrial energy metabolism declines, the brain is the first organ to become limited for energy, dropping below its bioenergetic threshold and resulting in neurological symptoms. The milder the bioenergetic defect, the more brain-specific the symptoms, with hyperactivity or depression being likely examples. If a 20% reduction in mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) were sufficient to cause depression, the biochemical defect would not be significantly demonstrable in an individual using current technology. By contrast, analysis of cohorts of patients has revealed statistically significant mean differences in OXPHOS relative to control individuals in the brain as well as in peripheral tissues for a variety of neurological diseases. (…) There is considerable evidence supporting the hypothesis that mitochondrial dysfunction is associated with neuropsychiatric disorders. For example, an ancient mtDNA single-nucleotide polymorphism (SNP) in the mtDNA tRNAGln gene at nucleotide 4336A>G is found in about 3% of patients with Alzheimer disease, about 5% of those with Parkinson disease, and about 7% of those with Alzheimer and Parkinson diseases, but only about 0.4% of the European population.3 Ancient mtDNA lineages harboring function variants (haplogroups) have been associated with predisposition to a broad range of neurological, cardiac, and metabolic diseases.2 Mitochondrial DNA mutations also accumulate with age in tissues, resulting in the age-related decline in mitochondrial function. The progressive mitochondrial defects resulting from these somatic mtDNA mutations can exacerbate inherited nDNA or mtDNA mitochondrial gene defects, ultimately causing a composite energy deficiency that falls below neuronal bioenergetic thresholds resulting in neuropsychiatric symptoms.2 JAMA Psychiatry. Published online June 14, 2017.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos eldre mennesker er mitokondriene preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar.

(Anm: Mitokondriell aldring og aldersrelatert mitokondriell dysfunksjon. Abstrakt. Alderselaterte endringer i mitokondrier er knyttet til redusert i mitokondriell funksjon. Med fremskyndet aldring reduseres mitokondrielt DNA-volum, integritet og funksjonalitet på grunn av akkumulering av mutasjoner og oksidativ skade fremkalt av reaktive oksygensubstanser (ROS). Hos aldrende mennesker er mitokondrier preget av redusert funksjon som redusert oksidativ kapasitet, redusert oksidativ fosforylering, redusert ATP-produksjon, betydelig økning i ROS-generasjon og redusert antioksidantforsvar. (Abstract Age-related changes in mitochondria are associated with decline in mitochondrial function. With advanced age, mitochondrial DNA volume, integrity and functionality decrease due to accumulation of mutations and oxidative damage induced by reactive oxygen species (ROS). In aged subjects, mitochondria are characterized by impaired function such as lowered oxidative capacity, reduced oxidative phosphorylation, decreased ATP production, significant increase in ROS generation, and diminished antioxidant defense.) Biomed Res Int. 2014;2014:238463. Epub 2014 Apr 10.)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Antipsykotika tredobler risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom

Antipsykotika øger diabetes-risiko hos børn
medwatch.dk 9.9.2013
En række forskellige antipsykotika har vist sig at medføre op til tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes, hvis børn og unge behandles med dem.

Et studie offentliggjort i tidsskriftet JAMA Psychiatry viser ifølge Dagens Medicin, at børn og unge i behandling med antipsykotiske lægemidler har tre gange så stor en risiko for at udvikle diabetes i forhold til lignende personer, der tager andre psykoaktive præparater.

Forskerne sammenlignede antallet af type 2-diabetes-tilfælde diagnosticeret blandt 28.800 børn og teenagere i alderen 6-24 år, der fik ordineret antipsykotika som f.eks. Risperdal, Zyprexa, Seroquel og Abilify i perioden 1996-2007, med antallet af type 2-diabetes-tilfælde hos 14.400 børn og unge, der tog andre psykoaktive præparater som eksempelvis antidepressiv medicin.

Den forøgede risiko indtraf allerede efter blot et års forbrug, og risikoen var fortsat tilstede i mindst et år, efter deltagerne var stoppet med at tage lægemidlerne.

Det er endnu uklart, hvilke mekanismer der ligger bag sammenhængen. (...)

(Anm: Review: Ureteral reflux in Abilify (ehealthme.com).)

(Anm: Diabetes øker risikoen for å dø av noen kreftformer (dagensmedisin.no 3.10.2013).)

(Anm: Risk of fetal death is increased in pregnant women with pre-existing diabetes - Pre-existing maternal diabetes more than quadrupled the risk of fetal death OBG Manag. 2014 February;26(2).)

- Verdens første digitale pille godkjent. Medisin med sensor og sporingssystem som varsler legen din når du har tatt den har fått grønt lys av amerikanske myndigheter. (- Teknologien skal implementeres i den antipsykotiske medisinen Abilify, laget av japanske Otsuka Pharmaceutical.)

(Anm: Verdens første digitale pille godkjent. Medisin med sensor og sporingssystem som varsler legen din når du har tatt den har fått grønt lys av amerikanske myndigheter. Det amerikanske helse- og sosialdepartementet har gitt klarsignal til verdens første digitale medisin, skriver Financial Times. Det er snakk om en pille som kan spores inne i magen, og som sender data om når eller om pasienter har tatt medisinen sin. I første omgang skal teknologien brukes i antipsykotisk medisin for å hjelpe både legen og pasientene med behandling. (…) Dårlig oppfølging og høyere utgifter. Dårlig oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer er et gjennomtrengende problem for farmasiselskaper og helseapparatet i USA, skriver avisen. Det fører til høyere utgifter for helseforetakene som må behandle pasienter som glemmer eller unngår medisin mer enn nødvendig. I tillegg taper farmasiselskapene penger. Digitale piller kan være en løsning, tror det Silicon Valley-baserte selskapet Proteus Digital Health, som står bak pilleteknologien. Teknologien skal implementeres i den antipsykotiske medisinen Abilify, laget av japanske Otsuka Pharmaceutical. (dn.no 15.11.2017).)

- Avisen The New York Times var i kontakt med kilder som blant annet var bekymret for personvernsaspektet med tanke på at pillen representerer en ny kanal for deling av pasientdata via Internett.

(Anm: På innsiden av denne pillen er det en bitteliten sensor som melder ifra om den er spist eller ikke. Digitalteknologien inntar stadig flere rom, og nå har vi omsider også fått det som skal være verdens aller første digitale pille, melder The Verge. Pillen ble nylig godkjent av det amerikanske reguleringsorganet FDA. (…)  Noen har imidlertid allerede uttrykt skepsis overfor det nye konseptet. Avisen The New York Times var i kontakt med kilder som blant annet var bekymret for personvernsaspektet med tanke på at pillen representerer en ny kanal for deling av pasientdata via Internett. Når vi eventuelt får se teknologien i bruk her til lands er høyst uvisst. Mer informasjon om den nye, digitale pillen kan du finne på produsentens hjemmeside. (tek.no 15.11.2017).)

(Anm: FDA vurderer digital pille. Federal Food and Drug Administration (FDA) vurderer nå en digital pille for antipsykotisk legemiddel – som evner å måle om medisinen tas. SPISELIG: Sensoren som er inne i pillen sender et signal til en plasterliknende sensor, som lagrer informasjon om pasienten og tidspunktet for når den mottok signalet. Informasjonen videreformidles deretter til pasientens mobiltelefon. Legemiddelet fungerer slik: Når sensoren er i magesekken sender den et signal til et digitalt plaster pasienten har på seg. Plasteret lagrer informasjon om pasienten og tidspunktet for når den mottok signalet. (dagensmedisin.no 9.10.2015).)

- Uheldigvis er bevisbasen for ungdommer liten og mange forsøk småskala og ofte finansiert av industrien.

(Anm: Antipsykotika ved ungdomspsykose: et pågående arbeid. Behandlingen av begynnelsespsykose forblir problematisk av flere grunner. Bevis tyder på at pasienter med tidlig oppstart av psykose har mer alvorlig sykdom, med svakere respons på medisinering, større risiko for bivirkninger, og generelt et dårligere utfall enn det som er sett ved psykose hos voksne.1,2 Dessverre er bevisgrunnlaget hos unge lite3 og mange forsøk er småskala og ofte finansiert av industrien. På grunn av mangel på data har det vært en tendens til å ekstrapolere funn fra voksenstudier, noe som synes utilfredsstillende, særlig fordi bruken av antipsykotika i denne aldersgruppen stiger. (Antipsychotics in adolescent-onset psychosis: a work in progress. The treatment of early-onset psychosis remains problematic for several reasons. Evidence suggests that patients with early-onset psychosis have more severe illness, with poorer response to medication, a greater risk of adverse effects, and overall a worse outcome than that seen in adult-onset psychosis.1,2 Unfortunately, in young people the evidence base is small3 and many trials are small scale and often industry funded. Owing to the scarcity of data there has been a tendency to extrapolate from findings in adult studies, which seems unsatisfactory, especially because the use of antipsychotics in this age group is rising.) JAMA Psychiatry 2017;4(8):e16–e17 (August 2017).)

- Antipsykotika blir ofte foreskrevet til funksjonshemmede (IDD), ofte uten psykiatrisk diagnose, har en ny studie utført av Senter for Addiction and Mental Health (CAMH) og Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) funnet. (- Antipsykotika foreskrives til voksne med IDD som en metode for å håndtere atferdsmessige utfordringer, noen ganger uten utførlige vurderinger av de underliggende bidragsyterne til slik atferd, dette til tross for at bevisene som støtter slik bruk ikke er entydige.)

(Anm: Antipsykotika blir ofte foreskrevet til funksjonshemmede (IDD), ofte uten psykiatrisk diagnose, har en ny studie utført av Senter for Addiction and Mental Health (CAMH) og Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) funnet. (…) Antipsykotika foreskrives til voksne med IDD som en metode for å håndtere atferdsmessige utfordringer, noen ganger uten utførlige vurderinger av de underliggende bidragsyterne til slik atferd, dette til tross for at bevisene som støtter slik bruk ikke er entydige. I henhold til retningslinjene bør antipsykotika ikke brukes som en førstelinjebehandling for atferdsutfordringer (Antipsychotic medication is frequently being prescribed to individuals with intellectual and developmental disabilities (IDD), often without a psychiatric diagnosis, a new study conducted by the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) and Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) has found. IDD includes diagnoses such as Down syndrome, fetal alcohol syndrome, and autism. (…) Antipsychotics can be prescribed to adults with IDD as a method of managing behavioral challenges, sometimes without a comprehensive assessment of the underlying contributors to such behaviors, despite the evidence supporting such use being inconclusive. According to guidelines, antipsychotics should not be used as a first line treatment for behavior challenges.) (news-medical.net 23.8.2017).)

(Anm: Antipsychotic Use With and Without Comorbid Psychiatric Diagnosis Among Adults with Intellectual and Developmental Disabilities. Objective: Antipsychotic use is controversial in the management of adults with intellectual and developmental disabilities (IDD) because of inconclusive evidence for efficacy in the absence of a comorbid psychiatric condition, and substantial concerns about adverse effects. We aimed to characterize antipsychotic use among Ontario adults with IDD and compare profiles of those with and without a documented psychiatric diagnosis. (…) Conclusions: Antipsychotic use in IDD is common, and occurs frequently without a psychiatric diagnosis. Attention toward how antipsychotics are prescribed and monitored for people with IDD in Canada is warranted to ensure appropriate prescribing. Can J Psychiatry. 2017 (First Published August 22, 2017).)

- Data analysert i denne artikkelen antyder at atypiske antipsykotika kan øke fettvev (spesielt viskeralt fettvev), lipogenese, differensiering / hyperplasi, proinflammatorisk mediator sekresjon og insulinresistens og redusere fettvev liposyse. Følgelig kan pasienter som får antipsykotika risikere å utvikle fedme, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer.

(Anm: Antipsychotics-induced metabolic alterations: focus on adipose tissue and molecular mechanisms. Abstract The use of antipsychotic drugs for the treatment of mood disorders and psychosis has increased dramatically over the last decade. Despite its consumption being associated with beneficial neuropsychiatric effects in patients, atypical antipsychotics (which are the most frequently prescribed antipsychotics) use is accompanied by some secondary adverse metabolic effects such as weight gain, dyslipidemia and glucose intolerance. The molecular mechanisms underlying these adverse effects are not fully understood but have been suggested to involve a dysregulation of adipose tissue homeostasis. As such, the aim of this paper is to review and discuss the role of adipose tissue in the development of secondary adverse metabolic effects induced by atypical antipsychotics. Data analyzed in this article suggest that atypical antipsychotics may increase adipose tissue (particularly visceral adipose tissue) lipogenesis, differentiation/hyperplasia, pro-inflammatory mediator secretion and insulin resistance and decrease adipose tissue lipolysis. Consequently, patients receiving antipsychotic medication could be at risk of developing obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease. A better knowledge of the impact of these drugs on adipose tissue homeostasis may unveil strategies to develop novel antipsychotic drugs with less adverse metabolic effects and to develop adjuvant therapies (e.g. behavioral and nutritional therapies) to neuropsychiatric patients receiving antipsychotic medication. Eur Neuropsychopharmacol. 2015 Jan;25(1):1-16.)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

JAMA: - Brukere av antipsykotika hadde mer enn tredoblet risiko for type 2 diabetes. (- Antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes.)

(Anm: Antipsychotics and the Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Children and Youth (Antipsykotika og risiko for type 2-diabetes hos barn og ungdom). (...) When the cohort was restricted to children 6 to 17 years of age, antipsychotic users had more than a 3-fold increased risk of type 2 diabetes (HR = 3.14 [95% CI = 1.50-6.56]), and the risk increased significantly with increasing cumulative dose (P < .03). The risk was increased for use restricted to atypical antipsychotics (HR = 2.89 [95% CI = 1.64-5.10]) or to risperidone (HR = 2.20 [95% CI = 1.14-4.26]).JAMA Psychiatry. 2013;70(10):1067-1075 (October 2013).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Bipolar lidelse og schizofreni er forbundet med økt dødelighet i forhold til den generelle befolkningen. Det er et internasjonalt fokus på å redusere denne overdødelighet. (- Konklusjoner. Dødelighetsgapet mellom individer med bipolar lidelse og skizofreni og den generelle befolkningen øker. (...) Denne studien sammenligner alle dødelighetsårsaker, CVD-død og CVD-diagnose, selvmord- og selvskaderater hos mennesker med bipolar lidelse og skizofreni og en generell populasjonskomparatorgruppe fra 2000 til 2014.)

(Anm: Abstract Background Bipolar disorder and schizophrenia are associated with increased mortality relative to the general population. There is an international emphasis on decreasing this excess mortality. Aims To determine whether the mortality gap between individuals with bipolar disorder and schizophrenia and the general population has decreased. Method A nationally representative cohort study using primary care electronic health records from 2000 to 2014, comparing all patients diagnosed with bipolar disorder or schizophrenia and the general population. The primary outcome was all-cause mortality. Results Individuals with bipolar disorder and schizophrenia had elevated mortality (adjusted hazard ratio (HR) = 1.79, 95% CI 1.67–1.88 and 2.08, 95% CI 1.98–2.19 respectively). Adjusted HRs for bipolar disorder increased by 0.14/year (95% CI 0.10–0.19) from 2006 to 2014. The adjusted HRs for schizophrenia increased gradually from 2004 to 2010 (0.11/year, 95% CI 0.04–0.17) and rapidly after 2010 (0.34/year, 95% CI 0.18–0.49). Conclusions The mortality gap between individuals with bipolar disorder and schizophrenia, and the general population is widening. (…) This study compares all-cause mortality, CVD death and CVD diagnosis, suicide and self-harm rates in people with bipolar disorder, and schizophrenia and a general population comparator group from 2000 to 2014. The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 175-181.)

- Mennesker med schizofreni tre ganger mer sannsynlig å dø enn generell befolkning.

(Anm: People with schizophrenia three times more likely to die than general population. People with schizophrenia are three times more likely to die, and die younger, than the general population, indicating a need for solutions to narrow this gap, according to research published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). (…) He suggests that strategies to reduce smoking, diet and exercise interventions to counteract weight gain experienced from drugs to control schizophrenia and managing chronic disease can help narrow the life expectancy gap. (news-medical.net 18.9.2017).)

(Anm: Overdødelighet, forsikringsteknisk uttrykk for at en person eller gruppe av personer statistisk sett beregnes å ha en høyere dødelighet enn normalt. Dette vil enten føre til forhøyet premie eller forsikring mot redusert erstatningsplikt for selskapet. Kilde: Store norske leksikon.)

- Å lukke dødelighetsgapet for alvorlig psykisk lidelser: går vi i riktig retning?

(Anm: EDITORIALS- Closing the mortality gap for severe mental illness: are we going in the right direction? The British Journal of Psychiatry Sep 2017, 211 (3) 130-131;.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Historie med tannkjøttsykdom (periodontal) knyttet til større risiko for å utvikle kreft, viser studier.

(Anm: History of periodontal disease linked to greater risk of developing any cancer, study shows. Bottom Line: Periodontal disease was associated with increased risk of several types of cancer in postmenopausal women, even in women who had never smoked. Journal in Which the Study was Published: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a journal of the American Association for Cancer Research. (news-medical.ne 26.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forandringer på tungen. Har tungen forandret farge, størrelse eller utseende? Hvite flekker, belegg eller sår? Dette kan være årsakene. (lommelegen.no 4.8.2017).)

- Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy)

(Anm: - Hvordan slim (mukus) holder deg frisk. (- How mucus keeps us healthy) (- Mukus (slim; phlegm) i avføring: Hva betyr det?) (- Hva er sputum? Sputum produseres når en persons lunger er syke eller skadet. Sputum er ikke spytt, men tykt slim (mukus) - noen ganger kalt slim (phlegm) - som hostes opp fra lungene.) (mintankesmie.no).)

- Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet.

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

- Risiko for nedsatt kognisjon etter prenatal (før fødsel) eksponering for psykotrope legemidler. (- Konklusjon: Prenatal eksponering for psykotrope legemidler påvirker proxy utfall av kognitive funksjonshemminger i skolealderen. Eksponering for psykoleptika (N05 Psykoleptika N05A Antipsykotika N05B Anxiolytika N05C Hypnotika og sedativer) har størst risiko.)

(Anm: Risk of impaired cognition after prenatal exposure to psychotropic drugs. Abstract OBJECTIVE: Prenatal exposure to psychotropic drugs may affect the trajectories of brain development. In a register study, we investigated whether such exposure is associated with long-term impaired cognitive abilities. (…) CONCLUSION: Prenatal exposure to psychotropic drugs affects proxy outcomes of cognitive disabilities at school age. Exposure to psycholeptics carries the largest risk. The role of psychoanaleptics is currently unclear. Acta Psychiatr Scand. 2017 Aug;136(2):177-187.)

- Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken.

(Anm: Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn. Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken. En ny studie med data fra den norske Mor-Barn-undersøkelsen (MoBa) gir ny kunnskap om bruken av angstdempende legemidler og sovemedisiner blant gravide. Forskerne undersøkte nærmere 14.000 søsken i Den norske mor og barn-undersøkelsen med et såkalt søskendesign. Barn av mødre som brukte angstdempende medisiner og sovemedisiner under graviditeten ble sammenlignet med søsken som ikke hadde blitt påvirket av disse legemidlene i fosterlivet. Sammenligningen ble gjort da barna var ett og et halvt og tre år gamle. (dagensmedisin.no 31.7.2017).)

(Anm: Association of prenatal exposure to benzodiazepines and child internalizing problems: A sibling-controlled cohort study. A sibling-controlled cohort study. (…) Conclusion The findings suggest a moderate association between BZD-anxiolytic exposure and child internalizing problems that is not likely due to stable familial confounding factors. PLoS ONE 12(7): e0181042.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: OBS! på medicin med antikolinerg effekt. Et epidemiologisk studie med ca. 13.000 ældre viser, at medicin med antikolinerg effekt svækker den kognitive funktion og muligvis resulterer i øget mortalitet (1). Medicin med antikolinerg effekt er fx urologiske spasmolytika, tricykliske antidepressiva, samt visse antipsykotika og ældre antihistaminer. (irf.dk 31.8.2011 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).)

- Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. (- En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere.)

(Anm: Forslag til seponering af lægemidler hos voksne. Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang. Kontrolleret seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med selv velindiceret medicin er nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uønskede bivirkninger, eller compliance er for dårlig. Dette gælder særligt ved ældre og ved polyfarmaci. (…) En frugt af samarbejdet er blandt andet seponeringslisten, der giver forslag til hvilken medicin, lægen kan overveje at seponere. Lægen kan bruge listen i forbindelse med en medicingennemgang. Få mere inspiration: IRF, Rationel Farmakoterapi, nr. 7, 2014: Seponering af medicin og IRF’s Rød-gul-grøn-liste, april 2016. (sst.dk 20.7.2017) (IRFs årsrapport).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Eksperimentelle bevis støtter en intrikat forbindelse mellom betennelse og mitokondriell dysfunksjon som hovedbidragsyter ved nevrologiske sykdommer. Inflammatoriske mediatorer produsert av aktiverte mikroglia og infiltrerte immunceller utløser intracellulære signaleringskaskader som kan forandre cellulær mitokondriell metabolisme.

(Anm: Inflammation and mitochondrial dysfunction: a vicious circle in neurodegenerative disorders? Abstract Experimental evidence supports an intricate association between inflammation and mitochondrial dysfunction as main contributors of neurological diseases. Inflammatory mediators produced by activated microglia and infiltrated immune cells trigger intracellular signaling cascades that can alter cellular mitochondrial metabolism. Cytokines, particularly tumor necrosis factor-alpha, impede mitochondrial oxidative phosphorylation and associated ATP production and instigate mitochondrial reactive oxygen species production. This culminates in mitochondrial membrane permeabilization, altered mitochondrial dynamics and might ultimately result in cell death. When severely injured mitochondria are not appropriately removed by mitophagy they can release their contents into the cytosol and extracellular environment and thereby amplify the inflammatory process. Here we provide a comprehensive overview on how inflammatory mediators impair mitochondrial metabolism and discuss how defective mitochondria can elicit and potentiate an inflammatory response.Neurosci Lett. 2017 Jun 28. pii: S0304-3940(17)30542-6 [Epub ahead of print].)

- Dysfunksjonelle mikroglia-celler bidrar til tap av synapser ved Alzheimers sykdom.

(Anm: Dysfunctional microglia cells contribute to loss of synapses in Alzheimer's disease. Similar to other neurodegenerative disorders, Alzheimer's is a disease in which the cognitive abilities of afflicted persons continuously worsen. The reason is the increasing loss of synapses, the contact points of the neurons, in the brain. In the case of Alzheimer's, certain protein fragments, the β-amyloid peptides, are suspected of causing the death of neurons. These protein fragments clump together and form the disease's characteristic plaques. (…) "Dysfunction of the microglia cells may be an important reason why many Alzheimer's medications reduce the amyloid plaques in clinical testing, but the cognitive functions in patients do not lead to improvement," Rajendran says. (news-medical.net 30.6.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

- Er forekomst og dødelighet for sepsis endret på amerikanske sykehus? (…) I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter.

(Anm: Er forekomst og dødelighet for sepsis endret på amerikanske sykehus? (…) I 2014 oppsto 35 % av alle amerikanske sykehusdødsfall og > 10 % av alle amerikanske dødsfall hos septiske pasienter. Is Sepsis Incidence and Mortality Changing in U.S. Hospitals? (…) In 2014, 35% of all U.S. hospital deaths and >10% of all U.S. deaths occurred in septic patients. (…) Continued clinical and public health focus on this high-risk condition is warranted. (NEJM 2017 (October 17, 2017).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning.

(Anm: Personskader innen psykiatrien fører sjelden til erstatning. Personskador inom psykiatrin leder sällan till ersättning. (...) Medicineringsskador. Enligt Patientskadelagen kan ersättning bli aktuell endast om förskrivning av läkemedel inte har skett enligt föreskrifter och anvisningar och om de uppkomna besvären har ett samband med sådana brister. (...) Psykofarmaka. Flera psykofarmaka, särskilt vissa antipsykosmedel, ger ibland mycket stor viktuppgång, även åtföljt av diabetes. (...) Tandskador. Flera psykofarmaka ger muntorrhet med ökad risk för tandsjukdomar. Sådana skador ersätts inte genom Patientförsäkringen om förskrivningen skett på ett riktigt sätt. (...) Beroende av bensodiazepiner. Bensodiazepiner förskrivs fortfarande under långa tider på dåligt vetenskapligt underlag. Risken för utveckling av beroende är väl känd. (Läkartidningen 2008;105:39-41 (8.1.2008).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- Får kraftig refs for mangelfull dokumentasjon på tvangsbruk. – Særlig bruk av tvangsmedisinering er dårlig dokumentert, heter det i en ny rapport fra Sivilombudsmannen.

(Anm: Får kraftig refs for mangelfull dokumentasjon på tvangsbruk. – Særlig bruk av tvangsmedisinering er dårlig dokumentert, heter det i en ny rapport fra Sivilombudsmannen. Det var under et besøk til avdeling for akuttpsykiatri ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i mai 2017, at Sivilombudsmannen fant en rekke eksempler på dårlig og feilaktig dokumentasjon i vedtak om bruk av tvang. – Går ut over rettsikkerheten – Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvorfor bruk av tvang er gjennomført og det går utover pasientenes rettssikkerhet, uttaler sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. – Dokumentasjonen av tvangsbruk er mangelfull. Særlig gjelder dette bruk av tvangsmedisinering. (…) – Svakt eller feil begrunnede vedtak gjør det vanskeligere for pasienten å forstå hvorfor man har blitt utsatt for tvang og det blir også vanskeligere å klage på tvangsbruken, sier Falkanger i en pressmelding. I rapporten kommer det også frem at avdelingen hadde hatt en betydelig nedgang i bruk av belteseng siste år. Det var i tillegg igangsatt et prosjekt for å redusere bruk av tvang. (dagensmedisin.no 25.10.2017.)

- Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon. En ny rapport som undersøker pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern, viser at knapt tre av ti har positive erfaringer knyttet til informasjon om behandlingsmulighetene sine.

(Anm: Psykisk helsevern: Pasienter mener de får for lite informasjon. En ny rapport som undersøker pasienters erfaring med døgnopphold innen psykisk helsevern, viser at knapt tre av ti har positive erfaringer knyttet til informasjon om behandlingsmulighetene sine. Pasientene i psykisk helsevern er mer fornøyde med miljøet ved institusjonen enn med utbyttet av behandlingen. Dette er blant resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2016 blant 1683 døgnpasienter ved alle institusjonene innen psykisk helsevern. Rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016» viser resultatene på nasjonalt nivå. – Institusjonene skårer ganske bra på noen områder, men pasientene peker på flere områder som kan bli bedre, sier forsker og prosjektleder Johanne Gran Kjøllesdal i Folkehelseinstituttet. (dagensmedisin.no 24.10.2017).)

- Dødsårsak: Ukjent.

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: «En av de sterkeste stemmene vi har». En utrolig viktig dokumentar og legemiddelindustrien sett fra Tromsø. (…) Anniken avdekker sjokkerende mange dødsrapporter og er samtidig i kontakt med familier som har lignende historier, som hennes egen i Tromsø. (…) LEGEMIDDELINDUSTRIEN: Anniken Hoel viser internasjonalt potensial med sin dokumentarfilm om sin avdøde søster «Dødsårsak: Ukjent». (itromso.no.no 23.3.2017).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientsikkerhet (rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi.

(Anm: Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Abstract The first-line treatment for psychotic disorders remains antipsychotic drugs with receptor antagonist properties at D2-like dopamine receptors. However, long-term administration of antipsychotics can upregulate D2 receptors and produce receptor supersensitivity manifested by behavioral supersensitivity to dopamine stimulation in animals, and movement disorders and supersensitivity psychosis (SP) in patients. Antipsychotic-induced SP was first described as the emergence of psychotic symptoms with tardive dyskinesia (TD) and a fall in prolactin levels following drug discontinuation. In the era of first-generation antipsychotics, 4 clinical features characterized drug-induced SP: rapid relapse after drug discontinuation/dose reduction/switch of antipsychotics, tolerance to previously observed therapeutic effects, co-occurring TD, and psychotic exacerbation by life stressors. We review 3 recent studies on the prevalence rates of SP, and the link to treatment resistance and psychotic relapse in the era of second-generation antipsychotics (risperidone, paliperidone, perospirone, and long-acting injectable risperidone, olanzapine, quetiapine, and aripiprazole). These studies show that the prevalence rates of SP remain high in schizophrenia (30%) and higher (70%) in treatment-resistant schizophrenia. We then present neurobehavioral findings on antipsychotic-induced supersensitivity to dopamine from animal studies. Next, we propose criteria for SP, which describe psychotic symptoms and co-occurring movement disorders more precisely. Detection of mild/borderline drug-induced movement disorders permits early recognition of overblockade of D2 receptors, responsible for SP and TD. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP. Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Seponeringsreaksjoner – eksempler fra psykofarmakologisk poliklinikk. (- Dopamin supersensitivitetspsykose.) (- Problemer ved nedtrapping/seponering av legemidler. Aripiprazol. - Betydelig forverret psykose.)

(Anm: Seponeringsreaksjoner – eksempler fra psykofarmakologisk poliklinikk. Sigrid Narum Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege. Dopamin supersensitivitetspsykose. Problemer ved nedtrapping/seponering av legemidler. Aripiprazol. - Betydelig forverret psykose ... kvetiapin).– Seponering/rebound psykose ... supersensitivitet. (diakonhjemmetsykehus.no 18.7.2017).)

- Reservasjonsrett i psykiatrien nå! (- Vi mener at usikkerheten vedrørende potensiell skade, innbefattet den graverende skade tvangen i seg selv kan påføre, gjør at det å påtvinge mennesker antipsykotika verken er faglig, juridisk, menneskerettslig eller etisk forsvarlig.)

(Anm: Reservasjonsrett i psykiatrien nå! I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. Det er på tide at vi slutter å krenke psykiatriske pasienters rettigheter. Vi krever reservasjonsrett mot tvangsmedisinering nå! Psykiatere og Norsk psykiatrisk forening, er dere med oss? (…) Vi mener at usikkerheten vedrørende potensiell skade, innbefattet den graverende skade tvangen i seg selv kan påføre, gjør at det å påtvinge mennesker antipsykotika verken er faglig, juridisk, menneskerettslig eller etisk forsvarlig. Vi mener at medisinering med psykofarmaka kun må skje gjennom informert samtykke der behandlingsapparatet er ærlig om potensielle skader og om hva man ikke vet om medikamentene. Retten til å takke nei til slik behandling i psykiatrien må gjelde til enhver tid. Har et menneske forhåndsreservert seg mot tvangsmedisinering, skal leger heller ikke kunne påberope seg nødrett. Helsepersonell kan implisitt ikke straffes for å følge en juridisk bindende pasienterklæring. (…) Vi forundres over hvor lite oppmerksomhet denne pasientgruppen gis, og hvor liten synlig vilje det er i fagmiljøene både til å anerkjenne skadene vi er påført, og til å komme oss i møte med vårt krav om et lovverk som beskytter oss mot det vi frykter mer enn noe annet: tvangsmedisinering. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 23. juni 2017).)

(Anm: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).

- Har pasienter som hører stemmer rett til å nekte bruk av psykiatriske legemidler? En voksende bevegelse sier ja.

(Anm: Do patients who hear voices have the right to refuse psychiatric medicine? A growing movement says yes. LONDON —  The voices came often: three men, mocking her. Telling her she was stupid. Urging her to kill herself.  Psychiatrists diagnosed her with schizophrenia. But Rachel Waddingham now rejects that diagnosis. (…) This approach underlies a controversial international movement1 that raises fundamental questions about what it means to be mentally ill. The question at the heart of the debate: Do patients who hear voices — and suffer other symptoms that psychiatrists would consider severe2 —  have the right to direct their treatment, even if that means rejecting conventional therapies, such as psychiatric medication? Some mainstream psychiatrists have concerns that people who are out of touch with reality and spurn treatment may pose a danger to themselves or others. (statnews.com 16.7.2017).)

- Schizofreni-«stemmer» dempes av magnetisk stimulering.

(Anm: Schizophrenia 'voices' quietened by magnetic stimulation. A new study confirms the brain region involved in generating the"voices" that occur in schizophrenia. Using transcranial magnetic stimulation, researchers were able to reduce the severity of this disturbing symptom. Schizophrenia is a highly disruptive psychiatric condition affecting an estimated 1.1 percent of adults in the United States each year. (news-medical.net 5.9.2017).)

(Anm: Schizophrenia: Common amino acid could hold key, study finds. A new in vivo study has linked schizophrenia with an overload of a common amino acid in pregnant mothers. The researchers hope that their findings could lead to novel treatments and a better model of the disorder. (…) The results of the study, which was led by Dr. Amal Alachkar, were recently published in the journal Molecular Psychiatry. (medicalnewstoday.com 20.8.2017).)

- Konklusjon: Psykotropiske legemidler brukes ofte som langsiktig behandling blant innbyggere i NH og er forbundet med alvorlighetsgraden av nevropsykiatriske symptomer, men ikke med alvorlighetsgraden av demens. Nærmere oppmerksomhet bør rettes mot oppfølging av psykotrop behandling, og spesielt langvarig bruk av antipsykotika, siden varigheten av slik behandling bør være så kort som mulig.

(Anm: Persistent use of psychotropic drugs in nursing home residents in Norway. Abstract BACKGROUND: The prevalence of psychotropic drug (PTD) use in NH residents is high, but few have explored prevalence and persistency in PTD in NH residents and factors associated with persistency. This at the same time as we know that risk of side events may be higher with long- term use in older adults. Thus, the aim of this study was to describe the prevalence and persistence in use of PTD and to explore factors associated with persistence in use of PTD at two consecutive time points in nursing home (NH) residents. CONCLUSION: Psychotropic drugs are frequently used as a long-term treatment among NH residents and are associated with severity of neuropsychiatric symptoms, but not with severity of dementia. Closer attention should be paid to follow-up of psychotropic drug treatment, and especially for long-term use of antipsychotics, since the duration of such treatment should be as short as possible. BMC Geriatr. 2017 Feb 13;17(1):52.)

- Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie.

(Anm: Norsk dokumentar: «Lykkepillen» Ti år i psykiatrien var som ti år med tortur for Silje Marie. Et møte med en sykepleier endret alt. (aftenposten.no 13.3.2017).)

(Anm: Anmeldelser. Tankevekkende om pårørendes følelse av maktesløshet. Anne Sigvart. Som avtalt med legen. Når hjelpeapparatet svikter. Nova forlag, 2013. ISBN 978-82-8251-050-0. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:957.)

- Hvorfor mennesker er så dårlige å tenke på klimaendringer. Det største problemet for klimaendringen er ikke teknologi - det er menneskelig psykologi.

(Anm: Hvorfor mennesker er så dårlige å tenke på klimaendringer. Det største problemet for klimaendringen er ikke teknologi - det er menneskelig psykologi. Why humans are so bad at thinking about climate change. The biggest problem for the climate change fight isn’t technology – it’s human psychology. Vox takes a look at efforts energy-saving companies are taking to take advantage of human psychology. (ed.ted.com).)

(Anm: «Dødsårsak: ukjent»: Bør bli pensum for både leger og lekfolk. Viktig og skremmende om legemiddelindustriens makt. (...) Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Det er klart at regissøren har en agenda. Hun dveler ikke ved konspirasjonsteorier, men forsøker å finne frem til en sannhet. Samtidig er mye av informasjonen i filmen kjent dersom du har fulgt med på store søksmål i USA. Hun greier likevel å få frem et oversiktlig og skremmende bilde av de sterke og korrupte båndene som eksisterer mellom politikere, byråkrater og de store farmasøytiske selskapene. (aftenposten.no 22.3.2017).)

(Anm: Forakten for forskningen | Knut Olav Åmås, spaltist. Vitenskapen blir undergravd og kraftig angrepet. Men den har selv trøbbel det er på tide å ta alvorlig. (…) Som Tim Harford skriver i Financial Times 11. mars: Vitenskapene om samfunnet trenger nå en Carl Sagan eller en David Attenborough som kan skape nysgjerrighet og fascinasjon for hvordan verden virker, når det gjelder helse, migrasjon, økonomi og internasjonal politikk. (aftenposten.no 23.4.2017).)

- Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine.

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: VG måtte kjempe for innsyn i «tvangstallene» i over et halvt år. Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman har aldri opplevd at en innsynssak må til departementet tre ganger. (journalisten.no 23.11.2016).)

- Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65.

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

– Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner.

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

- Lavt nivå av vitamin D preger alle nivåer av psykose. - Mangel på vitaminet linket til dårligere funksjon og høyere skår for depresjon.

(Anm: Lavt nivå av vitamin D preger alle nivåer av psykose. - Mangel på vitaminet linket til dårligere funksjon og høyere skår for depresjon.  (Low Vitamin D Permeates All Stages of Psychosis. — Lack of vitamin linked with poorer function, higher depression scores.) (medpagetoday.com 8.4.2015).)

(Anm: Slideshow: The Truth About Vitamin D (webmd.com 19.5.2016).)

- Er det blitt mer tvang i psykiatrien? (- Den økende trenden, som ikke støttes av bevis, er skadelig for pasienter, og må reverseres.)

(Anm: Den økende trenden, som ikke støttes av bevis, er skadelig for pasienter og må reverseres. Tvang i sine forskjellige former har alltid vært sentralt i psykiatrien, en arv av sin institusjonelle opprinnelse. På 1970- og 80-tallet falt bruken av tvang i psykiatrien idet gamle asyl (sinnssykehus) ble stengt over mye av Vest-Europa og erstattet med samfunnsbasert omsorg. Fokuset skiftet mot omsorg i stedet for forvaring. Den nylige utviklingen indikerer imidlertid at denne balansen skifter igjen til fordel for tvangsomsorg, selv innenfor psykisk helsevesen med store ressurser. Begrepet tvang har en bred definisjon innen mental helse, 1 men her fokuserer vi på bruk av makt eller tvang. Is psychiatry becoming more coercive? The rising trend is damaging for patients, unsupported by evidence, and must be reversed. Coercion in its various guises has always been central to psychiatry, a legacy of its institutional origins. In the 1970s and 80s use of coercion in psychiatry fell as old asylums were closed across much of western Europe and replaced with community based care. The focus shifted towards care rather than custody. Recent developments, however, indicate that this balance is shifting again in favour of coercive care, even within well resourced mental health systems. The term coercion has a broad definition in mental healthcare,1 but here we focus on the use of force or compulsion. BMJ 2017;357:j2904 (Published 22 June 2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

- Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (- Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme), der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer.) (- Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.)

Neurologiske, metaboliske og psykiatriske bivirkninger hos børn og unge, der behandles med aripiprazol (Abilify).
NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9)
Det antipsykotiske lægemiddel aripiprazol er godkendt til behandling af skizofreni hos voksne og unge fra 15 år samt til behandling af manier hos unge fra 13 år.

En opgørelse viser imidlertid, at flere børn i Danmark under hhv. 15 og 13 år behandles med aripiprazol (figur 1 og 2). Det største forbrug de seneste år ses dog fortsat i aldersgrupperne 15-19 år, som er inden for de godkendte indikationer for aripiprazolpræparaterne.  

Lægemiddelstyrelsen har i samarbejde med en gruppe psykiatere gennemgået indberetninger om neurologiske, psykiatriske og metaboliske bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol.

Gennemgangen af indberetningerne er publiceret i artiklen Neurological, Metabolic, and Psychiatric Adverse Events in Children and Adolescents Treated With Aripiprazole i tidsskriftet Clinical Psychopharmacology (ref: KD Jacobsen et al. 2016)  Uddrag af resultaterne fra gennemgangen vises her: (…)

Som det ses af figur 2, var det overvejende drenge, der indløste recept på aripiprazol i 2015, dog er der i aldersgruppen 15-19 år stort set lige mange piger og drenge.

Bivirkningsindberetninger om børn og unge i behandling med aripiprazol. I tabel 1 og 2 er indberetningerne3 beskrevet. (…)

Gennemgangen viser også, at børn med ASD, der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer.

Konvulsion med påvirkning af hænder og fødder samt muskelspasmer, Malignant neuroleptic syndrom, Håndtremor, Angst, mareridt og opkast, Hypersalivation, Kronisk insomnia og Parkinson sygdom, Træthed, motorisk rigiditet, tics, overspisning og aggressiv opførsel, Ortostatisk hypotension, svimmelhed og balanceproblemer, Hallucinationer, tics, selvmordsadfærd, vægtøgning og akatisi, Sedation, Dystoni, facial muskelspasmer, ufrivillige bevægelse af arme og ben og halslyde, Vægt øgning (8 kg) og rastløshed, Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning (19 kg), Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol.» (…)

(Anm: Høyere antall dødsfall blant ungdommer ved første psykose. Higher Death Rate Among Youth With First Episode Psychosis. BETHESDA, Md -- April 7, 2017 -- Young people experiencing first episode psychosis have a much higher death rate than previously thought, according to a study published online by Schizophrenia Bulletin. (dgnews.docguide.com 7.4.2017).)

(Anm: Ung jente med psykose, kognitiv svikt og kramper. (…) Addendum Etter at arbeidet med denne artikkelen ble påbegynt, ble en pasient med psykose og katatoni overflyttet barneavdelingen for mistanke om malignt nevroleptikasyndrom. EEG viste uttalt langsom rytme, men ingen epileptisk aktivitet. Analyser i serum og spinalvæske var positive på NMDA-reseptorantistoffer. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2073-6 (2.10.2012).)

- Godt nyt: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin. Største studie til dato viser, at 30 procent klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået skizofreni. Resultatet udfordrer forestillingen om, at skizofreni er en kronisk sygdom, som kræver medicin resten af livet. De 30 procent, som er trappet ud af medicinen, har formentlig gjort det af egen drift.

(Anm: Godt nyt: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin. Største studie til dato viser, at 30 procent klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået skizofreni. Resultatet udfordrer forestillingen om, at skizofreni er en kronisk sygdom, som kræver medicin resten af livet. De 30 procent, som er trappet ud af medicinen, har formentlig gjort det af egen drift. Der er ikke noget i systemet, som siger, at man skal forsøge at stoppe med medicinen på et tidspunkt, når man har fået skizofreni. (…) Studiet, der er udkommet i det videnskabelige tidsskrift Schizophrenia Research, viser, at 30 procent af patienterne med skiofreni klarer sig uden antipsykotisk medicin efter 10 år. Vel at mærke uden at have psykose (se boks om skizofreni). (videnskab.dk 27.6.2017).)

(Anm: Antipsychotic medication and remission of psychotic symptoms 10 years after a first-episode psychosis. Abstract Background Several national guidelines recommend continuous use of antipsychotic medication after a psychotic episode in order to minimize the risk of relapse. However some studies have identified a subgroup of patients who obtain remission of psychotic symptoms while not being on antipsychotic medication for a period of time. This study investigated the long-term outcome and characteristics of patients in remission of psychotic symptoms with no use of antipsychotic medication at the 10-year follow-up. (…) Conclusion Our results describe a subgroup of patients who obtained remission while not being on antipsychotic medication at the 10-year follow-up. The finding calls for further investigation on a more individualized approach to long-term treatment with antipsychotic medication. Schizophr Res. 2017 Apr;182:42-48.)

(Anm: Schizophrenia: Common amino acid could hold key, study finds. A new in vivo study has linked schizophrenia with an overload of a common amino acid in pregnant mothers. The researchers hope that their findings could lead to novel treatments and a better model of the disorder. (…) The results of the study, which was led by Dr. Amal Alachkar, were recently published in the journal Molecular Psychiatry. (medicalnewstoday.com 20.8.2017).)

- Stor undersøgelse: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin. Største studie til dato viser, at 30 procent klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået diagnosen skizofreni.

(Anm: Stor undersøgelse: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin. Største studie til dato viser, at 30 procent klarer sig uden antipsykotisk medicin, 10 år efter de har fået diagnosen skizofreni. Resultatet udfordrer forestillingen om, at skizofreni kræver medicin resten af livet. »Det her er virkelig meget interessant. Det gør op med hele idéen om, at skizofreni altid er en sygdom, som man skal leve med resten af livet. Hvis det var rigtigt, så havde man ikke kunnet observere dette her.« Sådan siger seniorforsker og overlæge på Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Københavns Universitetshospital, Bjørn H. Ebdrup, om resultaterne i et nyt, dansk studie, som han ikke har taget del i, ifølge Videnskab.dk. Studiet, der er udkommet i det videnskabelige tidsskrift Schizophrenia Research, viser, at 30 procent af patienterne med skizofreni klarer sig uden antipsykotisk medicin efter 10 år. Vel at mærke uden at have psykose. (jyllands-posten.dk 25.6.2017).)

- Forsøg: Nu skal skizofrene behandles uden medicin. Politikerne har taget munden for fuld, mener en ledende psykiatrisk overlæge. Når patienter, der lider af skizofreni, kæmper med vrangforestillinger og psykoser, bliver de som oftest behandlet med antipsykotisk medicin. Men bivirkningerne ved medicinen er mange og voldsomme. Muskelkramper, ekstrem træthed og overvægt er nogle af de mest almindelige, som gør det svært for patienterne at leve et normalt liv med medicinen. Stor undersøgelse: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin.

(Anm: Forsøg: Nu skal skizofrene behandles uden medicin. Politikerne har taget munden for fuld, mener en ledende psykiatrisk overlæge. Når patienter, der lider af skizofreni, kæmper med vrangforestillinger og psykoser, bliver de som oftest behandlet med antipsykotisk medicin. Men bivirkningerne ved medicinen er mange og voldsomme. Muskelkramper, ekstrem træthed og overvægt er nogle af de mest almindelige, som gør det svært for patienterne at leve et normalt liv med medicinen. Stor undersøgelse: Mange med skizofreni klarer sig uden medicin. Nu vil Region Hovedstaden eksperimentere med et psykiatrisk afsnit, hvor skizofrene patienter kan komme i behandling helt uden medicin. Regionen har modtaget midlerne som et led i kampen om at nedsætte brugen af antipsykotisk medicin. Psykiatrisk Center Glostrup er udvalgt til at gennemføre forsøget, og overlæge Jimmi Nielsen hilser eksperimentet velkommen. Han mener dog ikke, at det er muligt helt at undvære den antipsykotiske medicin. »Politikerne har nok taget munden lidt for fuld, når de efterspørger en afdeling helt uden medicin. Men der er patienter, der kan klare sig med mindre medicin, end de får og også nogle, der kan klare sig uden, det er jeg ikke i tvivl om.« Stine Brix og Özlem Cekic: Psykisk sundhed skal øverst på den politiske dagsorden Det handler i lægefaglige sammenhænge mest om, hvor store doser medicin, man skal give og over hvor lang tid. Nøglen er at finde nogle mere individuelle løsninger og finde ud af, hvilke patienter, der kan klare sig med mindre medicin, mener Jimmi Nielsen. »Hvis der er mange, der kan reduceres i medicin, så er der jo noget, der kunne tyde på, at vi generelt behandler med for store doser medicin,« siger han.  (jyllands-posten.dk 6.10.2017).)

- Psykofarmaka dreper mange.

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Evidens for økt livslengde ved bruk av antipsykotika. Oppdatert kunnskapsstatus viser at antipsykotika på gruppenivå øker livslengden for mennesker med schizofreni. (…) I ET INNLEGG i Dagens Medisin, under tittelen Psykofarmaka dreper mange, kommer professor Peter C. Gøtzsche ved Universitetet i København med en del påstander om antipsykotisk behandling som vi mener savner vitenskapelig belegg. Påstandene er samlet sett, og ikke minst takket være innleggets overskrift, egnet til å skremme mennesker i en sårbar situasjon – og føre til at mange slutter med effektiv og trygg medisin. Uenigheten med Gøtzsche dreier seg i korthet om hvordan bruk av antipsykotiske legemidler påvirker livslengden. (dagensmedisin.no 9.4.2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 11.08.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 02.09.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 16.10.2015.)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

- Livsviktig åpenhet om tvang i psykiatrien

(Anm: Livsviktig åpenhet om tvang i psykiatrien | Ina Lindahl Nyrud og Reidun Kjelling Nybø. Alle roser VGs journalistikk om ulovlig bruk av tvang i psykiatrien. Men sterke krefter i helsevesenet kjemper likevel imot at slik journalistikk skal være mulig å utføre i fremtiden. (aftenposten.no 21.5.2017).)

- De aller fleste som oppsøker psykisk helsevern er fornøyde. (- Det viser vitenskapelige undersøkelser.)

(Anm: De aller fleste som oppsøker psykisk helsevern er fornøyde. Ulike medier og brukerorganisasjoner kommer stadig med kritikk om behandlingen av personer som sliter med psykiske lidelser. (…) Ingen skal måtte få behandling som ikke virker. Ingen skal måtte få behandling med flere ulemper enn fordeler. I media er det nok slik at oppslagene domineres av nettopp slike historier, noe som dessverre overskygger alt bra som blir gjort. (…) Psykisk helsevern har for lengst beveget seg bort fra skrekkscenarioene som presenteres og gamle forestillinger om gjøkeredetilstander burde for lengst vært kastet på søppeldynga. De aller fleste vitenskapelige studier viser at de aller fleste som oppsøker psykisk helsevern generelt er veldig fornøyde med den behandlingen de får. De aller fleste blir møtt med respekt. De får god hjelp til å håndtere sine plagsomme symptomer og behandlingen bidrar til et bedret funksjonsnivå samt bedre livskvalitet for den enkelte. (…) Du vil også sannsynligvis være veldig fornøyd med behandlingen som tilbys. Det viser vitenskapelige undersøkelser. (vg.no 18.7.2017).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Bivirkningsrapport for 2016 – hva kan vi lære? I 2016 mottok Legemiddelverket 3366 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og legemiddelprodusenter. Halvparten av meldingene ble klassifisert som alvorlige. Antall meldinger fra helsepersonell er stabilt, mens meldinger fra pasienter øker. (…) Antipsykotiske legemidler. I 2016 er det mottatt to meldinger om plutselig død ved bruk av legemidler mot psykose. I det ene tilfellet ble pasienten behandlet med olanzapin og zuklopentiksol, i det andre med klozapin. Tall fra Reseptregisteret viser at bruken hos pasienter i alderen 85-89 år er redusert fra 5,9% i 2007 til 4,1% i 2016. (legemiddelverket.no 4.5.2017).)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Mitokondriell funksjon ved allergisk sykdom. (Mitochondrial Function in Allergic Disease.) NYLIGE UNDERSØKELSER: Nylig forskning har vist at allergi, astma og metabolsk syndrom er knyttet til mitokondriell dysfunksjon. (RECENT FINDINGS: Recent research has shown allergy, asthma and metabolic syndrome to be linked to mitochondrial dysfunction.) Curr Allergy Asthma Rep. 2017 May;17(5):29.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Aldring, sykdom og legemiddelbruk. (…) For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi. (Aktuel nordisk odontologi01 / 2016).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Zyprexa (olanzapine). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Evidens for økt livslengde ved bruk av antipsykotika. Oppdatert kunnskapsstatus viser at antipsykotika på gruppenivå øker livslengden for mennesker med schizofreni. (…) I ET INNLEGG i Dagens Medisin, under tittelen Psykofarmaka dreper mange, kommer professor Peter C. Gøtzsche ved Universitetet i København med en del påstander om antipsykotisk behandling som vi mener savner vitenskapelig belegg. Påstandene er samlet sett, og ikke minst takket være innleggets overskrift, egnet til å skremme mennesker i en sårbar situasjon – og føre til at mange slutter med effektiv og trygg medisin. Uenigheten med Gøtzsche dreier seg i korthet om hvordan bruk av antipsykotiske legemidler påvirker livslengden. (…)

Prof Peter C Gøtzsche 11.04.2017 09:29:14
Kroken og Johnsen mener, at mine ”teorier” ”ikke latt seg bekrefte i forskning” og at jeg ”velger å omgå grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring av kunnskapsformidling ved kun å henvise til egne bøker om emnet, og ikke til publisert forskning fra ham selv eller andre, eller oppsummert forskning”. Det er meget misvisende at skrive dette. Spørgsmålet om dødelighed af antipsykotika er komplekst, hvilket jeg forklarer i min evidensbaserede bog (1), bla. fordi man øger dødeligheden i placebogruppen ved at udsætte patienterne for en kold tyrker. Hos ældre med demens er det nok sket i mindre omfang, og her har en meta-analyse klart vist, at antipsykotika øger dødeligheden sammenlignet med placebo. I min bog forklarer jeg også, hvorfor fx Tiihonens studie er upålideligt. Det er trist, at Kroken og Johnsen kalder neuroleptika for effektiv og tryg medicin. Den er ingen af delene (1). 1 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015. (dagensmedisin.no 9.4.2017).)

- ”Kemisk batong” kan ge fängelse

”Kemisk batong” kan ge fängelse
dagensmedicin.se 28.11.2011
Många dör av medicineringen varje år. För att förhindra att läkemedel används som ”kemiska batonger” för att lugna dementa kan brittiska myndigheter införa hårda fängelsestraff.

Enligt tidningen The Daily Telegraph dör uppskattningsvis 1 800 personer i Storbritannien varje år av antipsykotika läkemedel. De brittiska hälsovårdsmyndigheterna har velat få ned antalet äldre som rutinmässigt får medicinerna från 180 000 till 60 000. (...)

Enligt svenska Läkemedelsverket ökar antipsykotika läkemedel bland annat risken för stroke medan det finns få medel som har någon bevisad positiv effekt på demenssymtom som ångest och aggressivitet. (...)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Patients with severe mental illness, including schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder, have 53% higher odds of cardiovascular disease (CVD) than matched controls without these conditions, a large meta-analysis has found.1 Life expectancy in people with severe mental illness is shorter by 10.0-17.5 years than among the general population, and CVD is one of the major contributors to early deaths. Previous studies have shown increased risk of CVD in people with severe mental illness but have not considered the risk in different types of mental illness or analysed specific CVD risk factors. (…) The incidence of CVD increased with antipsychotic use (P=0.008), higher body mass index (P=0.008), and higher baseline prevalence of CVD (P=0.03) in patients compared with controls. BMJ 2017;357:j2339 (Published 15 May 2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

- De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt lægemidlet Ingrezza (valbenazine) til behandling af sygdommen tardiv dyskinesi. (- Det er det første middel, som bliver godkendt i USA til behandling af den neurologiske lidelse, som skaber svære bevægelsesforstyrrelser og blandt andet kan opstå på grund af brug af særligt ældre typer antipsykotisk medicin.)

FDA godkender første middel mod neurologisk lidelse
medwatch 23.4.2017
De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, har godkendt lægemidlet Ingrezza (valbenazine) til behandling af sygdommen tardiv dyskinesi.

Det oplyser FDA i en pressemeddelelse. Det er det første middel, som bliver godkendt i USA til behandling af den neurologiske lidelse, som skaber svære bevægelsesforstyrrelser og blandt andet kan opstå på grund af brug af særligt ældre typer antipsykotisk medicin.

Lægemidlet er udviklet af selskabet Neurocrine Bioscience, hvis aktiepris steg med 14 pct. i kølvandet på nyheden. Det skriver Endpoints.

Med godkendelsen overhaler man sin israelske rival Teva, som også har en ansøgning på bordet hos FDA for et middel mod tardiv dyskinesi. Det er midlet Austedo (deutetrabenazine), som for nylig blev godkendt til behandling af chorea, der er ufrivillige bevægelser i forbindelse med demenslidelsen Huntingtons Sygdom.

Mens Neurocrine Bioscience altså kommer først på markedet i tardiv dyskinesi, så kan biotekselskabet også glæde sig over, at dets middel ikke har fået en såkaldt black box warning på pakken. Det var tilfældet for Tevas middel i Huntingtons-indikationen, hvor FDA fandt det nødvendigt at advare om et forhøjet risiko for depression og selvmordstanken ved brug af Austedo.

Ifølge Endpoints har flere analytikere, herunder fra Barclays, spået Ingrezza gode muligheder for at runde et årligt salg på mere end 1 mia. dollars, når det topper. (...)

(Anm: Randomized controlled trial of deutetrabenazine for tardive dyskinesia: The ARM-TD study. Neurology. 2017 Apr 26. pii: 10.1212/WNL.0000000000003960. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ok för behandling av antipsykotika-biverkning. För första gången godkänns ett läkemedel för allvarlig biverkning som ger ofrivilliga ansiktsrörelser. (…) Valbenazin kan i sin tur också ge allvarliga biverkningar, som sömnighet och problem med hjärtrytmen. Patienter med vissa hjärtproblem ska därför inte ta valbenazin, och de som behandlas ska till exempel inte köra bil innan man vet säkert hur läkemedlet påverkar dem, skriver FDA. (lakemedelsvarlden.se 16.5.2017).)

- FDA godkjenner første legemiddel for behandling av tardiv dyskinesi. (- Valbenazin kan forårsake alvorlige bivirkninger, inkludert QT forlengelse.)

(Anm: FDA Approves First Drug to Treat Tardive Dyskinesia. ROCKVILLE, Md -- April 12, 2017 -- The US Food and Drug Administration (FDA) today approved valbenazine (Ingrezza) capsules to treat adults with tardive dyskinesia. (…) The efficacy of valbenazin was shown in a clinical trial of 234 participants that compared valbenazin with placebo. After 6 weeks, participants who received valbenazin had improvement in the severity of abnormal involuntary movements compared with those who received placebo. Valbenazin may cause serious side effects including QT prolongation. Its use should be avoided in patients with congenital long QT syndrome or with abnormal heartbeats associated with a prolonged QT interval. Those taking valbenazin should not drive or operate heavy machinery or do other dangerous activities until it is known how the drug affects them. (dgnews.docguide.com 12.4.2017).)

- Patienter med vissa hjärtproblem ska därför inte ta valbenazin, och de som behandlas ska till exempel inte köra bil innan man vet säkert hur läkemedlet påverkar dem, skriver FDA.

(Anm: Ok för behandling av antipsykotika-biverkning. För första gången godkänns ett läkemedel för allvarlig biverkning som ger ofrivilliga ansiktsrörelser. (…) Valbenazin kan i sin tur också ge allvarliga biverkningar, som sömnighet och problem med hjärtrytmen. Patienter med vissa hjärtproblem ska därför inte ta valbenazin, och de som behandlas ska till exempel inte köra bil innan man vet säkert hur läkemedlet påverkar dem, skriver FDA. (lakemedelsvarlden.se 16.5.2017).)

- Studien ble støttet av Teva Pharmaceuticals. Forfatterne opplyste om økonomiske relasjoner med ... (- Forfatterne opplyste om økonomiske relasjoner med...)

(Anm: The study was supported by Teva Pharmaceuticals. The authors disclosed financial relationships with Teva (Studien ble støttet av Teva Pharmaceuticals. Forfatterne opplyste om økonomiske relasjoner med), Prana Biotechnology, Vaccinex, Azevan, Auspex, Neurocrine, Lundbeck, Avanir, UCB, US WorldMeds, Pharm-Olam, Cynapsus, Sunovion, Solstice, Acorda, Adamas, AstraZeneca, Biotie, Impax, Neuropore, Pfizer, Prexton, Guidepoint, Sarepta, Back Bay Life Science, Eli Lilly, Roche, Acadia, Boehringer Ingelheim, Otsuka, St. Jude Medical, Avid Radiopharmaceuticals, Abbvie, Allergan, Biogen, Civitas, and GE Healthcare. The editorialists disclosed financial relationships with (Forfatterne av lederartikkkel opplyste om økonomiske relasjoner til) Teva, Takeda, Aklermes, IntraCellular Therapies, Janssen, Johnson & Johnson, Lundbeck, Neurocrine, Otsuka, Pfizer, and Sunovion. (medpagetoday.com 1.7.2017).)

(Anm: A new class of VMAT-2 inhibitors for tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia, which can develop after treatment with dopamine receptor antagonists, is characterised by persistent involuntary choreoathetoid movements of the tongue, lips, face, trunk, or extremities. Serotonin–dopamine antagonists and partial dopamine agonists have a lower risk of tardive dyskinesia than do pure dopamine receptor antagonists, but the risk is not zero.1,2 The Lancet Psychiatry 2017 (Published: 28 June 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

- Andre tardive dyskinesi-legemiddel virker. ( - Det var to dødsfall, en i hver 36 mg og 24 mg gruppering, men det ble heller ikke ansett å være relatert til studielegemidlet.) (- Hyppigheten av bivirkninger var lik over grupper, på 51 %, 44 %, 49 % og 47 %, fra høyeste dose til placebo, sa forskerne.

(Anm: Second Tardive Dyskinesia Drug Works. Deutetrabenazine in line to be second VMAT-2 inhibitor OK'd for the condition. Deuterated tetrabenazine (Austedo) diminished abnormal involuntary movements in patients with tardive dyskinesia due to psychiatric drugs, researchers found. In the phase III AIM-TD trial, patients taking 24 mg or 36 mg of deutetrabenazine daily had a significant decline in Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) score compared with placebo over 12 weeks (-1.9 points, P=0.001, and -1.8 points, P=0.003, respectively), Karen Anderson, MD, of Georgetown University, and colleagues reported online in The Lancet Psychiatry. (…) The frequency of adverse events was similar across groups, at 51%, 44%, 49%, and 47%, from the highest dose to placebo, the researchers said. There were two deaths, one in each of the 36-mg and 24-mg arms, but neither was deemed to be related to the study drug. (medpagetoday.com 30.6.2017).)

- Effektivt forsøksdesign - FDA godkjenning av Valbenazine for Tardive Dyskinesia. (- Takket være den forkortede tidslinjen for gjennomganger og hyppige samhandlinger med FDA forenklet av betegnelsen om å være gjennombrudds-behandling med prioritert gjennomgang var legemiddelkontrollen i stand til å godkjenne valbenazin på en hensiktsmessig måte.)

(Anm: Efficient Trial Design — FDA Approval of Valbenazine for Tardive Dyskinesia. (…) The valbenazine story reveals how a pharmaceutical company with no products on the market was able to navigate regulatory demands effectively and develop a novel treatment for an important iatrogenic condition that was first identified more than 50 years ago. Thanks to the shortened review timeline and frequent interactions with the FDA facilitated by the breakthrough designation and the priority-review pathway, the agency was able to approve valbenazine expediently. An important lesson for drug developers is that creativity and partnership in both development and review can effectively overcome long-standing clinical challenges. N Engl J Med 2017; 376:2503-2506June 29, 2017.)

- Legemidler med FDA-akselerert godkjenning har ofte svake bevis, ifølge studie.

(Anm: Drugs with FDA accelerated approval often have weak evidence, study finds. Drugs that receive accelerated approvals from the US Food and Drug Administration often rest on a flawed evidence base, says research that evaluated over 7000 clinical studies conducted on 37 drugs that were given such approvals from 2000 to 2013. The review, which also included researchers from the University of Pennsylvania and Stanford University, appeared in the US healthcare policy journal Milbank Quarterly.1 BMJ 2017;357:j2905 (Published 14 June 2017).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: FDA approves Ingrezza for tardive dyskinesia in adults. (…) Valbenazine is reportedly being studied as a treatment for Tourette syndrome in children and adolescents. (…) “Tardive dyskinesia can be disabling and can further stigmatize patients with mental illness,” Dr. Mathis said in the statement. (…) The side effects of valbenazine include sleepiness and QT prolongation. The agency said the patients taking the drug should not drive, operate heavy machinery, or engage in other potentially dangerous activities. Likewise, the drug should be avoided in patients with congenital long QT syndrome or in those with abnormal heartbeats associated with a prolonged QT interval, the agency said. (clinicalpsychiatrynews.com 12.4.2017).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

- I en samlet analyse av data fra 3 studier opplevde om lag to tredjedeler av pasientene nye bivirkninger (TEAEs), men bare ca. 15 % sluttet med legemidlet på grunn av bivirkninger

(Anm: Valbenazine for Tardive Dyskinesia Tolerated Long-Term (…) In a pooled analysis of data from 3 studies, about two-thirds of patients experienced treatment-emergent adverse events (TEAEs), but only about 15% discontinued the drug due to adverse events, Christopher O'Brien, MD, chief medical officer at Neurocrine Biosciences, reported during a poster session at the American Psychiatric Association meeting. Among those with schizophrenia, the three most common TEAEs were urinary tract infection (6.1%), headache (5.8%), and somnolence (5.2%). Among those with mood disorders, the three most common TEAEs were headache (12.4%), urinary tract infection (10.7%), and somnolence (9.1%), O'Brien reported. (medpagetoday.com 3.6.2017).)

(Anm: Tardive dyskinesier er en bivirkning som kan forekomme ved langvarig bruk av antipsykotiske medikamenter. Typisk for tilstanden er ufrivillige bevegelser - særlig i ansiktet og munnen. (nhi.no).)

(Anm: dyskinesi; 1 ufrivillige rørsler som kjem av sjukdom eller skade i hjernens basalgangliar; mest alle slike dyskinesiar aukar ved påkjenningar men kverv i søvne; 2 svekte eller hemma eller ugreie rørsler; rørslevanskar, jf tardiv dyskinesi, tremor, korea, myoklonus, tic, dystoni, orofacial (orobuccolingual) dyskinesi. EN dyskinesia. ET [gr dyskinesia rørslevanskar]. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Middel mod ufrivillige bevægelser får amerikansk godkendelse. Det første lægemiddel til behandling af lidelsen tardiv dyskinesi er blevet godkendt af den den amerikanske lægemiddelmyndighed Food and Drug Administration (FDA). Med godkendelsen kan voksne patienter med denne lidelse behandles med præparatet Ingrezza (valbenazine) fra Neurocrine Biosciences. Tardive dyskinesier er ufrivillige bevægelser i ansigt og mund samt parkinsonlignende symptomer, der ofte er en følge af behandling med antipsykotiske lægemidler. Ingrezza er godkendt på baggrund af resultater fra et klinisk forsøg med 234 deltagere. Efter seks ugers behandling oplevede deltagere, der fik Ingrezza, forbedringer i sværhedsgraden af ​​abnorme ufrivillige bevægelser i forhold til dem, der fik placebo. Kilde: FDA (dagenspharma.dk 18.4.2017).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet. (mintankesmie.no).)

(Anm: KINECT 3: A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Valbenazine for Tardive Dyskinesia. Abstract OBJECTIVE: Tardive dyskinesia is a persistent movement disorder induced by dopamine receptor blockers, including antipsychotics. (…)  METHOD: This 6-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial included patients with schizophrenia, schizoaffective disorder, or a mood disorder who had moderate or severe tardive dyskinesia. RESULTS: The intent-to-treat population included 225 participants, of whom 205 completed the study. (…) CONCLUSIONS: Once-daily valbenazine significantly improved tardive dyskinesia in participants with underlying schizophrenia, schizoaffective disorder, or mood disorder. Valbenazine was generally well tolerated, and psychiatric status remained stable. Longer trials are necessary to understand the long-term effects of valbenazine in patients with tardive dyskinesia. Am J Psychiatry. 2017 May 1;174(5):476-484. Epub 2017 Mar 21.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (newmedpagetoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

- Denne studien gir ny informasjon om behandling av psykoser som begynner tidlig, og understreker viktigheten av uønskede hendelsesprofiler ved valg mellom antipsykotika for barn og ungdom som ofte krever kronisk behandling.

Quetiapine extended release versus aripiprazole in children and adolescents with first-episode psychosis: the multicentre, double-blind, randomised tolerability and efficacy of antipsychotics (TEA) trial (Quetiapin forlenget frigivelse versus aripiprazol hos barn og ungdom med første episode psykose: multicenter, dobbeltblind, randomisert tolerabilitet og effekt av antipsykotika (TEA) forsøk)
The Lancet Psychiatry 2017 (Published: 06 June 2017)
Summary Background Head-to-head trials to guide antipsychotic treatment choices for paediatric psychosis are urgently needed because extrapolations from adult studies might not be implementable. In this superiority trial with two-sided significance testing, we aimed to compare the efficacy and safety of quetiapine-extended release (quetiapine-ER) versus aripiprazole in children and adolescents with first-episode psychosis, to determine whether differences between the two treatments were sufficient to guide clinicians in their choice of one drug over the other. (…)

Between June 10, 2010, and Jan 29, 2014, 231 participants were assessed for elegibility, of whom 113 were randomly assigned to quetiapine-ER (n=55) or aripiprazole (n=58). PANSS positive score did not differ between groups after 12 weeks (adjusted mean change −5·05 [5·46] for quetiapine-ER, −6·21 [5·42] for aripiprazole; p=0·98), but decreased over time in both groups (p<0·0001). Weight gain was more rapid with quetiapine-ER (p=0·0008), with an adjusted mean weight group difference at week 12 of 3·33 kg (SD 7·23; effect size 0·64; p<0·0001). The HOMA-IR group difference at week 12 favoured aripiprazole (adjusted mean log-transformed group difference 0·259 [SD 0·906]; effect size 0·35; p=0·0060). Akathisia was more common with aripiprazole at week 2 (observed in 34 [60%] of 57 patients; estimated 63·5%) than with quetiapine-ER (15 [30%] of 50; estimated 31·3%; p=0·0021), but not at other timepoints. Sedation proportions did not change significantly over time with either intervention (observed at weeks 2, 4, and 12, respectively, for quetiapine-ER in 43 [83%] of 52, 40 [83%] of 48, and 34 [72%] of 47 patients and for aripiprazole in 49 [89%] of 55, 52 [96%] of 54, and 44 [92%] of 48 patients), and the overall estimated probability combining all timepoints was significantly higher for aripiprazole (97·1%) than for quetiapine-ER (89·2%; p=0·012). In addition to sedation and akathisia, the most common adverse events were tremor (42 [79%] patients in the quetiapine-ER group vs 52 [91%] patients in the aripiprazole group), increased duration of sleep (47 [92%] vs 39 [71%]), orthostatic dizziness (42 [78%] vs 46 [81%]), depression (43 [80%] vs 44 [77%]), tension/inner unrest (37 [69%] vs 50 [88%]), failing memory (41 [76%] vs 44 [77%]), and weight gain (46 [87%] vs 38 [68%]).

Interpretation This first head-to-head comparison of quetiapine-ER versus aripiprazole in early-onset psychosis showed no significant group differences in severity of psychopathology after 12 weeks of treatment. Quetiapine-ER was associated with more metabolic adverse events and aripiprazole with more initial akathisia and, unexpectedly, more sedation. The limited antipsychotic efficacy and high level of adverse events were noticeable. This trial provides novel information for the treatment of early-onset psychosis and highlights the importance of adverse event profiles when choosing among antipsychotics for children and adolescents who often require chronic treatment. (…)

- Antipsykotisk medicin til børn virker ofte ikke.

(Anm: Antipsykotisk medicin til børn virker ofte ikke. Sammenligning af aripiprazol og quetiapin til behandling af børn og unge med skizofreni med psykoser, viser at begge præparater kun havde tilfredsstillende effekt på lige under en fjeredel af børnene. Forsøget, der var dobbeltblindet, havde egentlig til formål at undersøge hvilken af de to lægemidler der havde bedst effekt og om bivirkningerne var forskellige. Resultaterne er netop publiceret i Lancet Psychiatry. Se studiet (pharmadanmark.dk  23.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 22).)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. (J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare.)

Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika
dagensmedicin.dk 31.3.2017
Det er bevist i dyremodeller, at en række kromosomforandringer disponerer bredt for psykisk sygdom. Opdagelsen kan åbne for en ny klasse af antipsykotika, der endelig kan bryde med den stilstand, der har karakteriseret lægemiddeludviklingen på det psykiatriske område.

»Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. Der var brug for et nyt fundament – et genetisk fundament, som på en helt anden og grundlæggende måde, kunne forklare årsagerne til, at nogle mennesker er disponerede for at blive psykisk syge,« siger professor Thomas Werge, der leder Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans. (…)

- Tvang i psykiatrien: Nå fortjener Høie ros. (- Høie tar tak i Lov om psykisk helsevern og gjør det vanskeligere å bruke tvang overfor psykisk syke.)

(Anm: Tvang i psykiatrien: Nå fortjener Høie ros | Målfrid J. Frahm Jensen, hjelpepleier/erfaringskonsulent, psykiatrisk klinikk, Stavanger universitetssykehus (2009-2015), og Astrid Weber, sosionom/erfaringskonsulent, psykisk helse- og rusklikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Å vedta lovendringen som gjør det vanskeligere å bruke tvang overfor psykisk syke, tyder på omsorg. Vi har kritisert helseminister Bent Høie for ikke å gripe inn ved nedleggelser av traumetilbud, for kutt i tilbud til psykisk syke og for selektiv hørsel i en varslingssak om ulovlig tvangsmiddelbruk i Stavanger. Nå fortjener han ros. Høie tar tak i Lov om psykisk helsevern og gjør det vanskeligere å bruke tvang overfor psykisk syke. Han fortjener ros og ikke surmaget kritikk fra leger, professorer og politi. Endringen i Lov om psykisk helsevern fra 1. september kan være positiv for mange. (aftenposten.no 27.10.2017).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

- Psykofarmaka er ikke forbedret på flere tiår.

(Anm: Psykofarmaka er ikke forbedret på flere tiår. Psychiatric drugs haven’t improved for decades. So researchers are scouring the brain for leads. They work by blasting entire mechanisms in the brain, without addressing the specific chemical pathways that have gone awry. As a result, the side effects can be quite substantial — and the efficacy is often low. Some people develop resistance to a drug years into treatment, and then have to go through a long period of trial and error to find another. (statnews.com 15.2.2017).)

(Anm: Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke. Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt. – Det er en altfor klassisk bekreftelse på en lav prioritering av en av samfunnets aller svakeste grupper som knapt har en stemme, sier informasjonsleder og politisk rådgiver i Mental Helse Anlov P. Mathiesen til VG. (vg.no 5.2.2017).)

(Anm: Microbiomet: Missing Link i nevropsykiatriske lidelser. Microbiome: The Missing Link in Neuropsychiatric Disorders. Abstract. The relationship between intestinal microbiota and the brain has been the focus of attention of the scientific world in recent years; >90% of the articles discussing the microbiome have been published only recently.1 There is a strong and bidirectional relationship between the brain and the gut. Gut bacteria communicate with the intestinal epithelium and the immune system cells, with this communication causing many autoimmune, metabolic, and neuropsychiatric diseases. EMJ Innov. 2017;1[1]:83-88.)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Study shows possibility to reduce antipsychotic use among nursing home residents with dementia. The use of antipsychotic medication in nearly 100 Massachusetts nursing homes was significantly reduced when staff was trained to recognize challenging behaviors of cognitively impaired residents as communication of their unmet needs, according to a new study led by Jennifer Tjia, MD, MSCE, associate professor of quantitative health sciences. Results of the study were published in JAMA Internal Medicine on April 17. (news-medical.net 17.4.2017).)

- Eldre og utviklingshemmede blir dopet ned for å bli lettere å håndtere

- Eldre blir dopet ned for å bli lettere å håndtere
nettavisen.no 28.3.2012
Pleiere innrømmer snarveier i behandlingen av eldre pleietrengende.

En undersøkelse gjort for Forbrukerinspektørene i NRK viser at det brukes ulovlig tvang og makt mot pasienter i norske sykehjem, skriver NRK.

Spørreundersøkelse er gjort i samarbeid med Fagforbundet, og 1500 pleiere fra hele Norge har svart. (...)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsychotic Medications Can Be Safely Reduced in Patients With Dementia. WORCESTER, Mass -- April 28, 2017 -- The use of antipsychotic medication in nearly 100 Massachusetts nursing homes was significantly reduced when staff were trained to recognise challenging behaviours of cognitively impaired residents as communication of their unmet needs, according to a study published online by JAMA Internal Medicine. (dgnews.docguide.com 28.4.2017).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: Inger-Mari Eidsvik. Konsekvenser av det biomedisinske hegemoniet i psykiatrien. Nyere forskning viser at pasienter uten medikamentell behandling har bedre prognoser for et godt og verdig liv versus pasienter på medisiner. Hva er forsvarlig med den biomedisinske psykiatrien en har i dag? (dagensmedisin.no 16.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: EDITORIALS. Physical illness in those with mental illness: psychiatric services need to change focus. (LEDERARKLER The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 1-2.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Skjevhet mht. sponsing av sammenlignende effekt av psykoterapi og farmakoterapi for depresjon hos voksne: metaanalyse. (...) Konklusjoner. Industrifinansierte studier på depresjon synes å subtilt favorisere farmakoterapi fremfor psykoterapi. Det bør oppmuntres til offentliggjøring av alle økonomiske bånd til legemiddelindustrien. (Sponsorship bias in the comparative efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy for adult depression: meta-analysis. (…) Conclusions Industry-funded trials for depression appear to subtly favour pharmacotherapy over psychotherapy. Disclosure of all financial ties with the pharmaceutical industry should be encouraged.) The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 16-23.)

- Interaksjoner med antipsykotika og dødelighet blant sykehjemsbeboere med kognitiv svikt. (- Antipsykotika bør brukes med ekstrem forsiktighet, spesielt blant de enkeltpersoner som får samtidige hjertelegemidler eller psykotrope legemidler.)

Antipsychotic Drug Interactions and Mortality Among Nursing Home Residents With Cognitive Impairment
J Clin Psychiatry 2017;78(1):e76–e82
Objective: Among elderly individuals with dementia, the use of antipsychotics has been associated with serious adverse events including ischemic stroke and death. Multiple medications can interact with antipsychotics and increase the risk of such adverse events. The purpose of this retrospective, longitudinal cohort study was to estimate the prevalence of potential antipsychotic drug interactions and their effect on increasing the risk of death among cognitively impaired elderly individuals treated with antipsychotics.
Methods: We conducted a retrospective longitudinal cohort study in 59 nursing homes of 7 European Union countries and Israel. The study was conducted during the years 2009 to 2011. Participants were cognitively impaired individuals aged 65 years or older residing in the participating nursing homes and being treated with antipsychotics (N = 604). Risk of death associated with potential antipsychotic drug interactions was the main outcome. The inter–Resident Assessment Instrument for Long Term Care Facilities (interRAI LTCF) was used to assess participants. Follow-up time was 12 months.
Results: The prevalence of potential antipsychotic drug interactions was 46.0%. Antipsychotic drug interactions were associated with higher mortality (incidence rate of 0.26 per person-year in the antipsychotic drug–interaction group versus 0.17 per person year in the no antipsychotic drug–interaction group). After adjusting for potential confounders, risk of death was higher in the group of residents with potential antipsychotic drug interactions relative to those unexposed to such interactions (hazard ratio = 1.71; 95% CI, 1.15–2.54).
Conclusions: Part of the observed excess risk of death associated with the use of antipsychotic medications in elderly individuals with cognitive impairment may be attributable to antipsychotic drug interactions. Antipsychotics should be used with extreme caution especially among those individuals receiving concomitant cardiovascular or psychotropic medications. (…)

(Anm: Konfunder – ikke confounder – på norsk. Et av de viktigste begrepene i epidemiologi er «confounder». På norsk bør det skrives «konfunder». Når noen påstår at en faktor A er årsak til en effekt B, lurer vi på om det finnes en faktor som kan påvirke både A og B og derved tilsløre en reell årsakssammenheng (1). Denne faktoren kalles på engelsk «confounder» eller «confounding factor». Det dreier seg om kjente eller ukjente bakenforliggende forhold som kan påvirke utfallet og som er ulikt fordelt mellom eksponerte og ikke-eksponerte (2). Eksempel: Er vindrikking (faktor A) årsak til bedre helse (effekt B)? Kanskje, men det finnes selvsagt en rekke bakenforliggende variabler, f.eks. sosial klasse, som kan være den egentlige forklaringen. Vi kan også snakke om spuriøs sammenheng. Det er betegnelsen på en skinnsammenheng som fremstår som ekte årsakvirkning-forhold, men ikke er det. Det er en bakenforliggende variabel, en «confounder», som er den egentlige årsaken til sammenhengen (3, 4). Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2280  (12.11.2013).)

- Overraskede forskere: Tvangstanker kan fjernes uden medicin. (- Angstbehandling spres til utlandet.)

Overraskede forskere: Tvangstanker kan fjernes uden medicin
jyllands-posten.dk 5.12.2016
Knap halvdelen af alle børn i et nyt forskningsprojekt blev helt fri for OCD efter at have modtaget terapi, men ingen medicin.

»Vores undersøgelse viser, at knap halvdelen af børnene blev helt fri for OCD efter den første del af behandlingen. Det er mange i forhold til andre studier, så vi blev overraskede over, at behandlingen virkede så godt,« fortæller Per Hove Thomsen, som er klinisk professor og psykiater ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

Han var en af forskerne bag forskningsprojektet NordLOTS, som har behandlet 268 børn og unge fra Danmark, Norge og Sverige for deres OCD med såkaldt kognitiv adfærdsterapi – en særlig behandlingsform, som kombinerer psykologsamtaler med praktiske hjemmeopgaver til barnet.

Læs hele artiklen hos Videnskab.dk.

Den første del af forskningsprojektet bestod af 13 sessioner, hvor forældre og børn troppede op på sygehuset til cirka halvanden times kognitiv adfærdsterapi med en psykiater eller en psykolog. (…)

(Anm: Børn med OCD kan kureres uden medicin. Halvdelen af alle børn med den invaliderende lidelse OCD kunne kureres uden brug af medicin i en ny, dansk undersøgelse. Børnene fik bekæmpet deres tvangstanker med kognitiv adfærdsterapi. (videnskab.dk 11.12.2016).)

(Anm: Thomas (13): La meg fortelle deg hvordan det er å lide av tvangstanker (aftenposten.no 17.5.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Hverdagen var fylt med tvangstanker. Så fikk Stine (15) tilbud om en firedagers kur. Ny norsk behandlingsmetode er i ferd med å bli noe så sjeldent som en norsk eksportvare. (…) Systemer i ubalanse i hjernen. Tvangstanker er tanker eller bilder som man forgjeves forsøker å bli kvitt ved hjelp av ofte endeløse ritualer. Bjarne Hansen har møtt pasienter som er sikre på at den nyfødte datteren deres skal slutte å puste. Gjennom hele natten står de opp for å sjekke. Om igjen og om igjen. Hver eneste natt. – Pasientene forstår at det er irrasjonelt, men tankene oppleves så intenst ubehagelige. Noe forferdelig kan skje. Og da undersøker man for å forsikre seg. Der ligger fellen, forklarer han. (aftenposten.no 16.3.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Overlege Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra!

Overlege Marianne Mjaaland om norsk psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra!
aftenposten.no 10.3.2017
Det er omtrent like lite vitenskapelig belegg for de ulike psykiatriske metodene som det er for homeopati, mener psykiater og overlege Marianne Mjaaland. (…)

Vår tids lobotomering?
Som en følge av de sprikende diagnosene blir medisineringen mot psykiske lidelser også vilkårlig, ifølge Mjaaland:

– I behandlingen bruker man egentlig alle medikamenter til alt, om hverandre.

Psykiateren frykter at langtidsvirkningene av medisiner kan vise seg å bli vår tids skandale, på linje med lobotomering.

– I det siste har flere blitt opptatt av konsekvensene av langtids-medisinering, som vi vet lite om. Men de kan skade hjernen permanent.

En leges fremste bud er ikke å skade. Men det er lite dokumentasjon på hva som skjer med pasienter som går på tunge medikamenter år etter år, forteller Mjaaland, og ramser opp: medisiner mot ADHD, antidepressiver, antipsykotika og beroligende medikamenter (benzodiazepiner).

– Det er skremmende hvis vår medisinering har ført til kroniske skader på pasienter som har nok å slite med fra før.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har pålagt alle helseforetak å ha medisinfrie alternativer for pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

– Dette kom litt brått på oss fagfolk, og vi skulle gjerne vært tatt mer med på råd. Men det er bra at pasient- og brukerorganisasjonene presset dette frem, mener Mjaaland.

Les ulike meninger om medikamentfri behandling:

Psykiatere og leger har altfor lenge spilt på lag med den mentaliteten som fremmes av legemiddelindustrien.

Medikamentfri psykiatri – et eksperiment uten forskning (…)

Les også: Celine var en perfekt tenåring. Så startet de mystiske smertene. Uten at legene skjønner hvorfor, øker pågangen av unge med alvorlige smerter i kroppen.

(Anm: Psykologenes venterom er IKKE fulle av friske folk, Mjaaland | Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. (…) Overbehandling? Mjaaland frykter overbehandling hvis psykologene får for mye spillerom der folk lever sine liv; i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaene. Vi tror hun misforstår hva psykologer i kommunen bruker tid på. (nrk.no 14.3.2017).)

(Anm: Per Høglend, psykiater, professor. Manglende oppdatering på psykiatrisk forskning. Aftenpostens A-magasin har et langt intervju med psykiater Marianne Mjaaland hvor hun kommer med bastante påstander, særlig om kunnskapsgrunnlaget for psykiatriske behandlingsmetoder. (…) Disse «lettere» psykiske lidelsene er like alvorlige som for eksempel hjerte- og karsykdommer, diabetes og leddgikt.  (…) Det er absolutt ikke det vitenskapelige belegg det står på i dagens psykiatri, men muligheten til å ta i bruk kunnskap vi allerede har. Det prioriteres nemlig hardt i offentlige poliklinikker, Mjaaland! (aftenposten.no 21.3.2017).)

- Tankevekkjande om livet som psykiater. 

(Anm: Trond F. Aarre. Avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter. Marianne Mjaaland. Tvang og tvil En innsideberetning fra norsk psykiatri. 351 s. Oslo: Kagge forlag, 2017. Pris NOK 399. ISBN 978-82-489-1969-8. Tankevekkjande om livet som psykiater.  (…) (…) Lesaren har ikkje anna val enn å ta henne på ordet og tru på det ho skriv. Det trur eg vi kan gjere. Ho byr oss den djupt personlege, subjektive sanninga. (…) Skildringane av lovstridig og krenkande bruk av tvang er skakande lesnad som byggjer opp under kritikken mot tvangsbruken i norsk psykiatri. Ho viser korleis inngripande tiltak vert vedtekne som institusjonell policy utan den individuelle vurderinga som lova krev. Mjaaland verkar desillusjonert over både faget og institusjonane. Ho peikar på at det er i somatikken at den medisinske logikken har gjeve oss mirakel, ikkje i psykisk helsevern. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 18. september 2017.)

- Tromsø først i Norge med banebrytende prosjekt: På dette norske sykehuset behandler de alvorlige psykiske lidelser uten medikamenter.

(Anm: Tromsø først i Norge med banebrytende prosjekt: På dette norske sykehuset behandler de alvorlige psykiske lidelser uten medikamenter. I Tromsø er piller erstattet med mosjon og terapi. Helseminister Bent Høie har gitt alle helseregioner beskjed om å opprette medikamentfri behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Nord-Norge er først ute. Den nye avdelingen i Tromsø kan ha opptil seks pasienter innlagt. De fleste som kommer hit, har vært i en form for tvangsregime. Men ingen dører, bortsett fra medisinrommet, holdes låst på dagtid. Dette er en åpen enhet. Pasientene lærer å ta vare på seg selv gjennom samtaler, kurs, kunstterapi og fysisk aktivitet. (frifagbevegelse.no 3.8.2017).)

-  De ansatte varslet om en akuttseksjon i krise: Selvmordene kom på rekke og rad.

De ansatte varslet om en akuttseksjon i krise: Selvmordene kom på rekke og rad.
aftenposten.no 12.3.2017
Flere selvmord og alvorlige hendelser har rystet Akuttseksjonen ved Drammen DPS. Varsel om faglig uforsvarlige forhold førte ikke frem, mener ansatte.

Folk med liten erfaring i akuttpsykiatri blir satt til å behandle mennesker i dyp krise, med høy selvmordsrisiko. Kaostilstander, beordring av ansatte, sykmeldinger og stort gjennomtrekk.

Slik beskriver overlege i psykiatri, Marianne Mjaaland, forholdene under etableringen av Akuttseksjonen ved Drammen DPS (distriktpsykiatrisk senter).

Mjaaland mente forholdene kunne være kritiske for pasienters liv og helse og meldte fra til ledelsen. Men overlegen mener hun ikke ble hørt.

Mjaaland skriver i boken Tvang og tvil, som ble lansert fredag, at den faglige utryggheten «satt i veggene» – med fare for å påvirke de ustabile pasientene. (…)

Ba om tilsyn fra myndighetene
På et tidspunkt ringte hun Helsetilsynet.

I boken skriver hun: «Kan vi få et stedlig tilsyn», ber jeg Helsetilsynet om da jeg melder den fjerde hendelsen. «Vi trenger hjelp.» Den vennlige stemmen i telefonen ler overrasket. Jo da, de skal naturligvis vurdere saken. Men med slike forbilledlig selvkritiske holdninger tror han nok at vi greier oss utmerket på egen hånd. (…)

(Anm: Full oppvask i Helse-Norge etter VGs psykiatriavsløringer. Krisemøter, stortingdebatt, gransking, internrevisjon og ekstrabevilgninger i siste liten. Slik skal helse-Norge rydde opp etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk. I november avslørte VG massiv ulovlig fastbinding av pasienter i norsk psykiatri. Videre har VG avdekket hvordan kontrollorganet som skal ivareta rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter har sviktet. Se alle sakene her: VGs psykiatriavsløring (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Ifølge studie dobles forskrivningen av beroligende legemidler blant eldre mennesker ved innflytting på omsorgsinstitusjoner. BMJ 2013;346:f1272 (26 February 2013).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Krever kvalitetsregistre innen psykisk helsevern. Organisasjonen Mental Helse mener det er svært viktig å utvikle en mer systematisk og ansvarlig sikring av behandlingskvaliteten innen dette psykisk helsevern. (dagensmedisin.no 21.11.2016).)

- Psykofarmaka dreper mange. (- I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.)

Psykofarmaka dreper mange
dagensmedisin.no 10.3.2017
Innlegg: Peter C. Gøtzsche, professor, dr.med. og direktør for Det nordiske cochrane center ved Rigshospitalet i København, som skriver på egne vegne
Det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye. Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.

På bakgrunn av den beste forskningen jeg har kunnet finne, har jeg beregnet at psykofarmaka er den tredje hyppigste dødsårsaken etter kreft og hjerte- og karsykdommer. Det kan godt være at det ikke er riktig så ille som dette, men det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye.

HJERNESKADER. Mange, også unge mennesker, faller plutselig om på gulvet og er steindøde på grunn av de akutte skadevirkningene på hjertet. Mange blir overvektige og får diabetes og hjertesykdommer, som også forkorter livet.

Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

De to psykiaterne påstår videre at det totalt mangler dekning i seriøs forskningslitteratur for å kunne hevde at pasientene har en bedre prognose uten psykofarmaka. Dette stemmer ikke. På lang sikt går det verre for pasientene – nesten uansett hvilken type psykofarmaka de bruker, og i særdeleshet ved bruk av antipsykotika fordi disse medikamentene gir permanente hjerneskader. (…)

(Anm: Innlegg: Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis II, UiB. Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/ overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB. Begge skriver på vegne av Norsk psykiatrisk forening. Hva er forsvarlig? Det er selvsagt ikke riktig at psykiatrisk behandling tar liv. Personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever tvert imot lenger enn om de ikke behandles med antipsykotika. I EN KRONIKK på nett i Dagens Medisin 16. januar 2017 stiller Inger-Mari Eidsvik et tankevekkende spørsmål til Norsk psykiatrisk forening: Hva er forsvarlig med den biomedisinske psykiatrien en vi har i dag? Som representanter for faggruppen psykiatere ønsker vi gjerne å kommentere i alle fall noen av synspunktene som Eidsvik fremmer. (dagensmedisin.no 12.2.2017).)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry 2016 (Published online January 06, 2016).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Å være overvektig på ethvert tidspunkt øker risikoen for død. Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

- Psykisk helsevern intet «glassmanet-land». (- Problemet er ikke at vi har for lite forskning på psykiske lidelser, slik Mjaaland hevder, snarere at vi ikke bruker den kunnskapen vi har.)

Psykisk helsevern intet «glassmanet-land»
Lars Lien, leder, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), og Jan Ivar Røssberg, professor, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 14.3.2017
I A-magasinet fredag 10. mars påstår Marianne Mjaaland at kunnskapsgrunnlaget i norsk psykiatri er fraværende og at vi ikke vet om behandlingen virker eller ikke.

Det er trist om pasienter skal miste troen på behandlingen de får. Faktum er at mennesker med psykiske lidelser hver dag får effektiv, dokumentert behandling i form av ulike psykologiske behandlingsmetoder og medisiner.

Vi kjenner oss ikke igjen i Mjaalands beskrivelser av psykiatrien som et «glassmanet-land.» Analyser viser at det er omtrent like stor effekt av medikamenter brukt i psykiatrien som i somatikken. Det samme gjelder for ikke-medikamentelle intervensjoner, som for eksempel psykologiske terapier.

Studier viser også at de fleste behandlingstilbud i psykiatrien er kostnadseffektive. Det kan vi sjelden si om dyre behandlinger i livets sluttfase for medisinske tilstander som kreft og hjerte- og karsykdommer. Selv for de aller sykeste pasientene, med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer, har vi effektiv behandling, som for eksempel aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT-team).

Problemet er ikke at vi har for lite forskning på psykiske lidelser, slik Mjaaland hevder, snarere at vi ikke bruker den kunnskapen vi har.

Er det noe de siste tiårenes forskning på psykiske lidelser har vist, så er det viktigheten av tidlig oppdagelse og behandling. Vi håper ikke A-magasinets reportasje bidrar til at folk utsetter å søke hjelp. (…)

(Anm: Marianne Mjaaland, psykiater og forfatter. Forskning i psykisk helsevern: keiserens nye klær. (…) «Glassmanet»-metaforen skal ikke skremme, men mane oss profesjonelle til ærlighet og ydmykhet. Vårt første bud er å «ikke skade». Da skal vi være lydhøre for brukeres ønske om medisinfrihet, ikke forskanse oss i «vitenskapstårnet». Og lytte ekstra nøye til dem som går stille i dørene. (aftenposten.no 20.3.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport.) (- Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig.)

Ung pasient døde på UNN-sykehus etter rutinesvikt
nrk.no 12.10.2016
Dårlig bemanning og manglende rutiner bidro til at en pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

Pasienten ble innlagt på et av lokalsykehusene til Universitetssykehuset Nord-Norge for øyeblikkelig hjelp på grunn av akutt sykdom.

En anestesilege ble kontaktet for sent da pasienten fikk pusteproblemer, ifølge Helsetilsynet, som har gjennomført et tilsyn på sykehuset. (…)

Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport.

Helsetilsynet fastslår at sykehuset har hatt manglende rutiner for oppfølging av pasienter som fikk dette legemiddelet, og dessuten at det var alvorlige bemanningsproblemer og ved psykiatrienheten i spesialisthelsetjenesten. (…)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…) Dødsfall på grunn av blodforgiftning (sepsis) etter Leponexbehandling. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2016 (pdf) 11. oktober 2016 - Dødsfall på grunn av blodforgiftning (nøytropen sepsis) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging - mangelfull samhandling og informasjon. (helsebiblioteket.no 12.10.2016).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

- Sepsis (Septisemia) Årsaker. Sepsis er en livstruende sykdom med uforholdsmessig inflammatorisk respons på mikrobiell infeksjon.

(Anm: Sepsis (Septicemia) Causes. Sepsis is a life-threatening disease of disproportionate inflammatory response to microbial infection. The elderly and infants are more prone to sepsis due to a weakened immune system. People suffering from chronic health disorders associated with the kidney, liver, and other organs have a high risk of sepsis. Immune suppression  is also a major predisposing circumstance for sepsis. (…) Direct Cause 1. Microbial infection (…) Virus (…) Fungi (…) 2. Immune suppression 1. Chemotherapy: Chemotherapy kills cancer cells, but along with that healthy cells like white blood cells, which helps to fight infection, are  also killed. So, chemotherapy patients are more susceptible to infections. 2. Organ transplantation: Anti-rejection drugs are given to prevent rejection of transplanted organs. However, these drugs decrease the ability of the defense mechanism of the body to fight even against very common infections like flu and colds. 3. Medications: Drugs prescribed to treat some autoimmune disorders like rheumatoid arthritis and psoriasis can make a person more prone to infections.  For example, corticosteroids and TNF inhibitors suppress immunity. 4. Splenectomy: The spleen is an organ that consists of WBC, platelets, and other immune system elements. Damage or the removal of spleen directly affects the immunity of a person, resulting in immune suppression. Indirect Causes Chronic illness: Infections of the vital organs like pneumonia or a urinary track infections, can lead to sepsis as the organism enters the circulation. A person with chronic illness has a higher risk of developing sepsis. Contaminated instruments: Some contaminated medical instruments can lead to infections. For example, vascular catheter insertion may bring about bacteria in blood. Serious burns and wounds: Sometimes, burns and wounds get contaminated by microbes. If not treated, this can cause serious infection resulting in sepsis. (news-medical.net 11.9.2017).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: ZypAdhera; (olanzapin; Zyprexa) (felleskatalogen.no).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien. (- Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis.)

Skadelig medisinering i psykiatrien
Bjørg Njaa, tidl. leder Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Lege Anders Danielsen Lie angriper helseminister Bent Høies instruks om etablering av medikamentfrie behandlingstilbud, fordi dette er «i strid med all seriøs forskning på området» (Aftenposten 9. januar). Forskning om legemidler, ofte finansiert av legemiddelindustrien selv, har store svakheter. Dette er dokumentert; jfr. f.eks Whitaker i Anatomy of an Epidemic.

I Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 4 2013: «Antidepressive legemidler - klinisk praksis må endres» peker Vaaler og Fasmer på en manglende oppmerksomhet om bivirkninger og skader: «Det er en ubalanse mellom vektlegging av positive og negative effekter. En rekke alvorlige bivirkninger er enten ikke rapportert eller feilaktig rapportert.» Forfatterne slår fast viktigheten av «at både forskning og praksis foregår uten binding til legemiddelindustrien».

Slik selektiv og uetisk forskning tildekker bivirkninger som kan påføre pasienter store skader, men tjener en profittorientert industri i kampen om markedsandeler. Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (…)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).

[Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].
([Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY).)
Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.
Abstract En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. (…) (Abstract A 36 year-old man suffering from schizophrenia was found dead in his apartment. Forensic autopsy was performed due to sudden unexpected death but did not yield the cause of death. Histological examination of the heart showed eosinophilic myocarditis (EM) while forensic chemistry showed a raised level of aripripazol. We discuss the risk of sudden cardiac death in patients receiving antipsychotic drugs and the possible connection between raised drug levels and EM, and we emphasise the importance of autopsy and hope for better means in the future of finding patients at risk.)

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127.)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Broken heart syndrome (Takotsubo syndrome) kan føre til varig skade, sier forskere.

(Anm: Broken heart syndrome may have lasting damage, say researchers.  A condition known as "broken heart syndrome" may cause longer-lasting damage than previously thought, a study has found. Aberdeen University researchers looked at 52 patients with Takotsubo syndrome. This latest research, funded by the British Heart Foundation (BHF), has been published in the Journal of the American Society of Echocardiography. (…) The team from Aberdeen used ultrasound and cardiac MRI scans to look at how the patients' hearts were functioning. The results suggested that the syndrome permanently affected the heart's pumping motion, delaying the twisting or "wringing" motion made by the muscle during a heartbeat. The heart's squeezing motion was also reduced. (…) Dr Dana Dawson, who led the research, said: "We used to think that people who suffered from takotsubo cardiomyopathy would fully recover, without medical intervention. "Here we've shown that this disease has much longer lasting damaging effects on the hearts of those who suffer from it." (bbc.com 19.6.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

- Inflammatoriske hjertesykdommer: årsaker, symptomer og behandlinger. (- Symptomene inkluderer brystsmerter, angina, smerter i hjertemuskelen, og kortpustethet, ødem, hevelse i føtter eller ankler, og tretthet.)

The Inflammatory Heart Diseases: Causes, Symptoms, and Treatments.
Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):851-5. doi: 10.1007/s12013-015-0550-7.
Abstract The inflammation of the heart muscles, such as myocarditis, the membrane sac which surrounds the heart called as pericarditis, and the inner lining of the heart or the myocardium, heart muscle as endocarditis are known as the inflammatory heart diseases. Inflammation of heart is caused by known infectious agents, viruses, bacteria, fungi or parasites, and by toxic materials from the environment, water, food, air, toxic gases, smoke, and pollution, or by an unknown origin. Myocarditis is induced by infection of heart muscle by virus like sarcoidosis and immune diseases. The symptoms include chest pain, angina, pain in heart muscle, and shortness of breath, edema, swelling of feet or ankles, and fatigue. The ECG, X-ray, and MRI can diagnose the disease; blood test and rise in enzymes levels provide abnormality in heart function. The treatment includes use of antibiotics for inflammation of heart muscle and medications. The ultrasound imaging indicates further damage to the heart muscle. In severe cases of infection heart failure can occur so long-term medications are necessary to control inflammation. The various biomarkers are reported for the inflammatory heart diseases. The causes, symptoms and treatments of inflammatory heart diseases are described. (…)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Medisinering med tvang. Psykiaterne kan iverksette tvangsmedisinering når pasienten mangler sykdomsinnsikt, men det stemmer ikke alltid at pasienten mangler sykdomsinnsikt. Pasientene har kanskje en annen sykdomsinnsikt. (dagensmedisin.no 27.12.2016).)

(Anm: EDITORIALS. Physical illness in those with mental illness: psychiatric services need to change focus. The British Journal of Psychiatry Jan 2017, 210 (1) 1-2.)

- Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS. (- Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist.)

Antipsychotics May Boost Respiratory Failure Risk in COPD. (Antipsykotika kan øke risiko for respirasjonssvikt ved KOLS.)
medpagetoday.com 8.1.2017
Risiko var doseavhengig; ingen trygg dose påvist. (Risk was dose-dependent; no safe dose found.)

Antipsychotics have been tied to acute respiratory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), Taiwanese researchers reported.

In a population-based, case-crossover study, more COPD patients had filled a prescription for antipsychotics 2 weeks before having acute respiratory failure compared with a control period several months prior (11.7% versus 8.8%), Meng-Ting Wang, PhD, of National Defense Medical Center in Taipei, and colleagues reported online in JAMA Psychiatry.

That translated to a significantly higher risk of respiratory failure during the first 2 weeks of antipsychotic use, independent of cardiogenic, traumatic, and septic factors (adjusted OR 1.66, 95% CI 1.34 to 2.05, P<0.001). (…)

FDA Panel Split Over Inhaled Antipsychotic
medpagetoday.com 12.12.2011
WASHINGTON -- An FDA advisory panel punted on the question of approval for an inhaled version of the antipsychotic drug loxapine (Adasuve) to treat agitation in bipolar and schizophrenic patients, despite the risk for respiratory side effects.

The actual vote -- 9-8 with one member abstaining -- was so close that it is not considered an endorsement. The inhaled drug was developed as an alternative to injection for quickly sedating bipolar and schizophrenic patients who present to emergency rooms highly agitated.

The FDA does not have to follow the advice of its advisory committees, and, in this case, there is scant advice to follow. (...)

The most common adverse events were dysgeusia, sedation, fatigue, and throat irritation.

About 54% of patients who had asthma and were treated with loxapine experienced airway adverse events versus 12% of placebo-treated subjects. The most common airway adverse events in subjects with asthma were bronchospasm (27%), chest discomfort (23%), wheezing (15%), and dyspnea (12%).

About 12% of placebo patients had "notable" respiratory signs or symptoms.

In a trial involving patients with COPD, 58% of loxapine-treated subjects had respiratory symptoms versus 22% of placebo-treated patients. Airway adverse events were reported for 19% of loxapine-treated patients compared with 11% of placebo-treated patients. (...)

- Psykofarmaka tar livet av en halv million eldre over 65 år i året i USA og Europa (- Gjør psykiatriske legemidler (psykofarmaka) mer skade enn nytte ved langtids-bruk?)

Peter Gøtzsche skaber påny røre om psykofarmaka
dagenspharma.dk 18.5.2015
Lederen af det Nordiske Cochrane Center advarer om, at psykofarmaka hvert år slår en halv million ældre mennesker ihjel. Udmeldingen møder stærk modstand fra andre forskere i Cochrane-miljøet.

Lederen af det Nordiske Cochrane Center Peter Gøtzsche møder endnu engang stærk modvind efter, at han i en debatartikel i det videnskabelige tidsskrift BMJ regner sig frem til, at psykofarmaka slår over en halv million ældre over 65 år ihjel om året i USA og Europa.

Da antallet af dødsfald for de tre lægemiddelklasser antipsykotisk medicin, benzodiazepiner og antidepressiv medicin efter hans overslag er ansvarlige for 3.693 dødsfald hvert år i Danmark samt 539.000 dødsfald i USA og EU tilsammen, opfordrer han de regulatoriske myndigheder til at gøre en aktiv indsats for at reducere forbruget ved at udskifte de eksisterende guidelines med nye, der specifikt definerer i hvilke situationer og på hvilke patienter lægemidlerne må bruges.

Men bedømmere fra hans egen organisation Cochrane tager personligt afstand fra hans udmeldinger, som f.eks. at de gavnlige effekter af de forskellige typer psykofarmaka er så små, at det burde kunne lade sig gøre at reducere det globale forbrug med 98 procent. I et modsvar, som BMJ også har bragt, skriver de, at Peter Gøtzsche burde lade være med at komme med den slags specifikke opfordringer og holde sig til sin egen boldgade – forskning.

»Vi anerkender vigtigheden af, at Peter som en velrenomeret metodeforsker påpeger problemer med bias efter at have gennemført systematiske reviews. Derfor fortjener hans fortolkning af den eksisterende evidens respekt. Men vi er bekymrede over, at han i denne artikel overskrider sine beføjelser som uafhængig forsker ved at anbefale en specifik fremgangsmåde – der, hvis den bliver fulgt, kan gøre patienter skade,« skriver bedømmerne, der bl.a. tæller Cochranes chefredaktør David I. Tovey.

Ud over at bringe Cochrane-editorernes spontane kommentarer har BMJ også indhentet et modsvar fra professor Allan Young ved Kings College i London samt en udtalelse fra en patient, John Crace, der begge forsvarer brugen af psykofarmaka og beskriver dem som lige så gavnlige og effektive som medicin til andre komplekse lidelser. Der er brug for disse lægemidler, siger de, til at mindske skaderne af psykiatriske sygdomme, som er den femte hyppigste årsag til, at folk bliver uarbejdsdygtige. Hovedårsagen til overdødeligheden blandt psykiatriske patienter skal snarere findes i, at mange mennesker med psykisk sygdom har andre alvorlige lidelser end i deres forbrug af medicin, skriver de. (...)

(Anm: Peter C Gøtzsche, professor, Nordic Cochrane Centre, Rigshospitalet, DK-2100 Copenhagen, Denmark, Allan H Young, professor of mood disorders, Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences, King’s College London, UK, John Crace, psychiatric patient and parliamentary sketch writer, Guardian, London, UK. Does long term use of psychiatric drugs cause more harm than good? (...) Psychiatric drugs are responsible for the deaths of more than half a million people aged 65 and older each year in the Western world, as I show below.1 2 3 4 5 6 Their benefits would need to be colossal to justify this, but they are minimal. BMJ 2015;350:h2435 (Published 12 May 2015).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Should psychiatrists be more cautious about the long-term prophylactic use of antipsychotics? The British Journal of Psychiatry Nov 2016, 209 (5) 361-365.)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

- Antipsykotisk medicin associeret med diabetisk ketoacidose. (- Konklusioner Antipsykotisk associeret DKA er en sjælden, alvorlig bivirkning, der kan være det initiale symptom på debut af diabetes og i sig selv have et fatalt forløb. Årsagen er antagelig multifaktoriel, og andre lægemidler end antipsykotika er også associeret med DKA, såsom glukokortikoider og sympatomimetika.)

Antipsykotisk medicin associeret med diabetisk ketoacidose
laegemiddelstyrelsen.dk (Nyt Om Bivirkninger NR. 11 • ÅRGANG 7 • DECEMBER 2016)
Af Christoffer Polcwiartek, medicinstuderende, Psykiatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Tina Vilsbøll, overlæge, Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, Københavns Universitet og klinisk professor, Jimmi Nielsen, overlæge, dr.med., Psykiatrisk Center Glostrup
(…) Antipsykotika er en heterogen gruppe af lægemidler, der – ud over at blive anvendt til behandling af psykoser – i stigende omfang anvendes til bl.a. affektive lidelser og angstlidelser. Dette skyldes især, at nyere atypiske antipsykotika har fordelagtige administrationsformer og en bredere virkningsprofil, da de ikke blot blokerer dopaminerge receptorer (2). (…)

Konklusioner Antipsykotisk associeret DKA er en sjælden, alvorlig bivirkning, der kan være det initiale symptom på debut af diabetes og i sig selv have et fatalt forløb. Årsagen er antagelig multifaktoriel, og andre lægemidler end antipsykotika er også associeret med DKA, såsom glukokortikoider og sympatomimetika.

Artiklen konkluderer, at læger bør være opmærksomme på forebyggelse, genkendelse og håndtering af DKA hos patienter i behandling med antipsykotika:

  • Psykiatriske patienter er generelt mere tilbøjelige til at negligere tidlige diabetessymptomer såvel som sendiabetiske komplikationer og kardiovaskulære manifestationer, hvorfor tæt diabetisk og psykiatrisk kontrol er nødvendig.
  • Behandlingen af DKA i den akutte fase er den samme uafhængig af ætiologi i form af rehydrering og insulinbehandling (DKA-regime).
  • Alle patienter, der opstarter antipsykotisk behandling, bør instrueres i hensigtsmæssig livsstil, vejes regelmæssigt, og HbA1c bør måles med regelmæssige intervaller (mindst én gang årligt).
  • Indikation for antipsykotisk behandling bør genovervejes (og vurderes af psykiater) i tilfælde af DKA, men behandlingen bør ikke nødvendigvis seponeres i tilfælde af DKA.
  • Ætiologien ved antipsykotisk associeret DKA determineres i ambulant endokrinologisk regi (T1D, T2D eller LADA) og foregår med hensyntagen til anamneseoptagelse af livsstil og familiær disposition (større til T2D sammenlignet med T1D) samt måling af GAD-autoantistoffer og faste-C-peptid. (…)

(Anm: Ketoacidosis is a metabolic state associated with high concentrations of ketone bodies, formed by the breakdown of fatty acids and the deamination of amino acids..  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ketoacidose, en fryktet akutt komplikasjon ved diabetes mellitus. På grunn av insulinmangel vil økt fettforbrenning føre til dannelse av ketonlegemer (ketonstoffer). Konsekvensene er surgjøring av organismen, dehydrering og koma. Tilstanden kan utløses hos diabetikere f.eks. i forbindelse med infeksjonssykdommer. Rask behandling med tilførsel av store mengder væske (fysiologisk saltvann) og insulin er påkrevet. Se også diabetes mellitus. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

(Anm: Schizofrena kan ha störd blodsockerkontroll. Patienter med schizofreni verkar ha en högre risk för typ 2-diabetes trots att de inte får antipsykotika läkemedel, enligt en ny metaanalys i tidskriften Jama Psychiatry. (…) En svaghet med analysen är att deltagarna möjligtvis stod på andra mediciner – förutom antipsykotika läkemedel ­– som påverkade glukosmetabolismen, enligt forskarna. En annan svaghet är att studierna i metaanalysen har utformats på skilda sätt, menar de.  (dagensmedicin.se 16.1.2017).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Impaired Glucose Homeostasis in First-Episode Schizophrenia. A Systematic Review and Meta-analysis. Jama Psychiatry 2017 (January 11, 2017).)

(Anm: Study: Benzodiazepines Increase Stroke Risk in Alzheimer Patients. The use of benzodiazepines and benzodiazepine-like drugs was associated with a 20 per cent increased risk of stroke among persons with Alzheimer’s disease, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Benzodiazepines were associated with a similar risk of stroke as benzodiazepine-like drugs. (pharmpro.com 16.1.2017).)

(Anm: Use of benzodiazepines and related drugs is associated with a risk of stroke among persons with Alzheimer's disease. International Clinical Psychopharmacology 2017 (January 7, 2017).)

- Olanzapin (Zyprexa) kan ha bidratt til og / eller forverret de to rapporterte dødelige tilfeller av myokarditt.

Eosinophilic myocarditis during treatment with olanzapine - report of two possible cases.
BMC Psychiatry. 2016 Mar 17;16:70. doi: 10.1186/s12888-016-0776-y.
(…) BACKGROUND: Drug-induced eosinophilic myocarditis is a life-threatening and frequently overlooked condition. The prevalence of myocarditis in clozapine-treated patients may be as high as 3 %. An association between olanzapine and myocarditis has not previously been described, but given the chemical similarity between olanzapine and clozapine, we hypothesized the existence of such an association. We searched the spontaneous adverse drug reports database of the Danish Health and Medicines Authority for olanzapine and myocarditis in the period from October 21, 1996 to - June 03, 2015. We identified two fatal cases of eosinophilic myocarditis associated with the use of olanzapine.

CASE PRESENTATION: Case 1 was a 39-year-old Caucasian man with known substance abuse and schizophrenia. He was found dead in his home. Olanzapine was prescribed at day -54, and dose at time of death was 40 mg/day. Post-mortem toxicological examination demonstrated presence of olanzapine, morphine, venlafaxine and oxazepam. Syringes indicating substance abuse were found in his home. Case 2 was a 36-year-old Caucasian man diagnosed with schizophrenia was found dead unexpectedly. There was no history of substance abuse. Current treatment was olanzapine 20 mg/day +5 mg as PRN (prescribed for almost 4 years), aripiprazole 30 mg/day (prescribed for 6 months) and mirtazapine 30 mg/day (prescribed for 6 months). Both cases of eosinophilic myocarditis were confirmed by autopsy findings and both patients received olanzapine in doses exceeding the recommendations.

KONKLUSJON: Olanzapin (Zyprexa) kan ha bidratt til og / eller forverret de to rapporterte dødelige tilfeller av myokarditt. Ytterligere studier er nødvendig for å etablere en årsakssammenheng mellom olanzapin og eosinofil myokarditt. CONCLUSION: Olanzapine may have contributed to and/or worsened the two reported fatal cases of myocarditis. Additional studies are required to establish a causal link between olanzapine and eosinophilic myocarditis. (…)

(Anm: ABILIFY (aripiprazole) (fda.gov).)

(Anm: aripiprazole (ABILIFY) (dailymed.nlm.nih.gov).)

(Anm: Eosinophilic myocarditis: case series and literature review. Asia Pac Allergy. 2015 Apr; 5(2): 123–127. (Published online 2015 Apr 29).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

(Anm: MR avdekker alvorlig hjertesykdom. Mer enn syv av ti mistenkte infarktpasienter som har normale funn på angiografi, har likevel en alvorlig hjertesykdom. MR avdekker sykdom hos pasienter som ofte ville ha blitt sendt hjem dagen etter og vurdert som «friske», sier seksjonsoverlege Knut Haakon Stensæth. Blant 1145 personer som ble innlagt med mistanke om akutt hjerteinfarkt ved Ullevål universitetssykehus i perioden fra mars 2007 til august 2008, hadde 4,3 prosent av dem normale kransarterier ved angiografi, mange med forhøyet troponin. Ofte sendes disse pasientene hjem uten videre oppfølging. (dagensmedisin.no 7.4.2016).)

(Anm: Hjertemuskelbetennelse (myokarditt). Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen, forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner. Kan gå over uten behandling, men kan utvikles til behandlingstrengende hjertesvikt. (…) Årsaker. En myokarditt skyldes sjelden en infeksjon i hjertemuskelen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om en immunologisk reaksjon sekundært til en infeksjon i kroppen. (…) Når kroppen reagerer med antistoffdannelse mot egen kropp, kalles tilstanden autoimmun. (…) Symptomer og tegn. Diagnosen er i mange tilfeller vanskelig å stille. Sykdomstegnene kan variere fra forstørrede lymfeknuter og uspesifikke influensaliknende symptomer, til akutt hjertesvikt med store pusteproblemer eller plutselig død. (…) Hjertemuskelbetennelse kan gi brystsmerter og derfor ligne på akutt hjerteinfarkt. Opplysninger om forutgående luftveisplager, magetarmsymptomer eller febersykdom kan være til hjelp for å se sammenhengen mellom virusinfeksjon og hjertemuskelbetennelsen. (nhi.no 28.11.2016).)

(Anm: Myokarditt, hjertemuskelbetennelse som forekommer som komplikasjon ved en lang rekke allmenninfeksjoner med virus og bakterier, ved visse forgiftninger og som ledd i overfølsomhetsreaksjoner. Ekkokardiografi og EKG er til god hjelp ved diagnosen. Symptomene på at hjertemuskelen er blitt akutt svekket, kan være åndenød, hjertebank, trykkfølelse for brystet og forstyrrelser av hjerterytmen. Det kan også utvikle seg hjertesvikt, som må behandles sammen med grunnlidelsen. Myokarditt underdiagnostiseres ofte. Sykdommen kan være meget alvorlig med dødelig utgang. Den kan også gi senfølger som dilaterende kardiomyopati, selv om den oftest helbredes uten men. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Kan kardiomyopati være forårsaket være muggsopp i hjemmet? Can cardiomyopathy be caused be mold at home? Infectious Diseases Specialist,  Dr. Arun's  Response. Black mold is usually a aspergillus niger. Usually aspergillus infection occurs after chronic exposure. Again if you are immunocompromised than chances of infections increase to heart. It requires constant fungemia to cause cardiomyopathy. (healthcaremagic.com 20.7.2014).)

(Anm: Myokarditt. – Betennelse i hjertemuskelen. Årsak. Myokarditt er en betennelsessykdom i hjertemuskulaturen. Den kan være akutt eller kronisk. Virusinfeksjon er den hyppigste årsaken, men også en rekke bakterier, sopp og protozoer (encellete parasitter) kan forårsake sykdommen. (…) Symptomer. De vanligste symptomene er slitenhet, tungpust og brystsmerter. I mange tilfeller ser man symptomer på hjertesvikt. Myokarditt antas å være årsaken til 5-10 % av tilfellene med plutselig hjertedød hos unge. (lhl.no 17.2.2017).)

(Anm: En ung mann med akutt dilatert kardiomyopati. En 17 år gammel gutt med diagnosene AD/HD (attention deficit hyperactivity disorder) og Tourettes syndrom ble innlagt ved lokalsykehuset med akutt dyspné. Han hadde brukt metylfenidat 15 mg tre ganger daglig i ti år. Fire uker forut for innleggelsen hadde han influensaliknende symptomer og oppsøkte fastlegen. Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble antibiotikabehandlet med erytromycin. Etter hvert utviklet han betydelig dyspné ved gange på flat mark og ortopné. (…) Det er tidligere beskrevet et tilfelle med kardiomyopati der man mistenker at langvarig bruk av metylfenidat var årsaken (10). Det finnes også en pasienthistorie på Internett der foreldrene til en 14 år gammel gutt med AD/HD som døde av hjertesvikt, advarer mot metylfenidat (11). Det er kjent at stoffet gir økt hjertefrekvens og at det kan gi økning av både det systoliske og det diastoliske n undergruppe av amfetaminene der dilatert kardiomyopati er en kjent bivirkning. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126:1338-9 (11.5.2006).)

(Anm: Immunceller kan slå om til hjertebetennelse og hjertefeil (Immune cell may turn heart inflammation into heart failure) Hjertebetennelse eller myokarditt er en lidelse som vanligvis er forårsaket av en infeksjon som når hjertet. Selv om tilstanden er sjeldent kan det noen ganger føre til dilatert kardiomyopati - en ledende årsak til hjertesvikt hos yngre voksne. Ny forskning bidrar til å forklare hvorfor dette skjer i noen tilfeller og ikke andre, ved å undersøke en immuncelle som ser ut til å føre til hjertesvikt hos mus. (Heart inflammation, or myocarditis, is a disorder usually caused by an infection reaching the heart. Although the condition is rare, it can sometimes lead to dilated cardiomyopathy - a leading cause of heart failure in younger adults. New research helps to explain why this happens in some cases and not others, by examining an immune cell that appears to cause heart failure in mice.) (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan midlertidig svekke hjertemuskelen. (Marijuana use may temporarily weaken heart muscle.) Stress cardiomyopathy is popularly referred to as "broken heart syndrome" because it can be caused by extreme emotional stressors, such as grief, fear, surprise, and anger. The condition can also be caused by physical stressors, such as stroke, seizure, breathing difficulties, or heavy bleeding. (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: Bruk av Marihuana kan øke risiko for hjerneslag, hjertesvikt. (Marijuana use may raise stroke, heart failure risk.) I USA, er marihuana stadig mer blitt legalisert for medisinsk eller fritidsformål. Men ny forskning advarer mot skadene av marihuana etter at resultater viser at substansen kan ha negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. (In the United States, marijuana is becoming increasingly legalized for medicinal or recreational purposes. However, new research warns of the harms of marijuana use after finding that the drug may have negative implications for cardiovascular health.) (medicalnewstoday.com 14.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: MITOCHONDRIAL FUNCTION IN SEPSIS. Shock. 2016 Mar;45(3):271-281.)

(Anm: Cause of immune system paralysis in sepsis identified. New insights into how the immune system can malfunction during sepsis are reported in a paper published online in Nature Immunology. The study demonstrates a new approach for reversing the paralysis of the immune system that characterizes the late stages of sepsis. (…) The team was also able to restore metabolic activity and responsiveness in white blood cells from patients with fungal sepsis by treating them with interferon-γ - a factor released by normal white blood cells responding in a healthy way. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality: systematic review and meta-analysis. (…) Conclusions Prediabetes, defined as impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose, or raised HbA1c, was associated with an increased risk of cardiovascular disease. The health risk might be increased in people with a fasting glucose concentration as low as 5.6 mmol/L or HbA1c of 39 mmol/mol. BMJ 2016;355:i5953 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Daytime sleepiness could predict metabolic disease. If you take long naps or feel particularly sleepy during the day, you could be on the way to developing high blood pressure, high cholesterol, excess fat around the waist and high blood sugar, all of which increase the risk of heart disease. These symptoms are collectively known as metabolic syndrome. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Gut microbiota and immune crosstalk in metabolic disease. MAJOR CONCLUSIONS: Recent evidence in rodents allows us to conclude that an impaired intestinal immune system characterizes and could be causal in the development of metabolic disease. The fine understanding of the molecular mechanisms should allow for the development of a first line of treatment for metabolic disease and its co-morbidities. This article is part of a special issue on microbiota. Mol Metab. 2016 Jun 6;5(9):771-81.)

(Anm: Opsigtsvækkende studie af antipsykotika mistænkes for bias. Høje doser antipsykotisk medicin mindsker dødeligheden med 40 pct, konkluderede forskere for nylig. Dansk professor har dog en mistanke om, at forskerne har valgt en forkert analysemetode, der fører til betydelig bias. (…) Immortality bias er en forseelse, som jævnligt optræder i registerforskningen indenfor mange forskellige fagområder. (dagenspharma.dk 5.9.2016).)

(Anm: Mortality and Cumulative Exposure to Antipsychotics, Antidepressants, and Benzodiazepines in Patients With Schizophrenia: An Observational Follow-Up Study. Am J Psychiatry. 2016 Jun 1;173(6):600-6. Epub 2015 Dec 7.)

(Anm: Use of benzodiazepines and related drugs is associated with a risk of stroke among persons with Alzheimer's disease. International Clinical Psychopharmacology 2017 (January 7, 2017).)

(Anm: Study: Benzodiazepines Increase Stroke Risk in Alzheimer Patients. The use of benzodiazepines and benzodiazepine-like drugs was associated with a 20 per cent increased risk of stroke among persons with Alzheimer’s disease, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Benzodiazepines were associated with a similar risk of stroke as benzodiazepine-like drugs. (pharmpro.com 16.1.2017).)

(Anm: Acta Psychiatrica Scandinavica. Antidepressants and mortality risk in a dementia cohort: data from SveDem, the Swedish Dementia Registry. 2016 (1 SEP 2016).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

- Inntak av antipsykotika (APD-er) gjør at eldre personer med demens har økt risiko for cerebrovaskulære bivirkninger (CVAE), inkludert plutselig død. Forbigående mikrovaskulære dysfunksjoner er kjent for å forekomme hos yngre personer som inntar antipsykotika (APD-er), men utvikler seg sjelden til CVAE, noe som tyder på at APDs alene er ikke tilstrekkelig til å skape denne uheldige effekten.

The Ticking of the Epigenetic Clock: Antipsychotic Drugs in Old Age
Front. Endocrinol. 2016 (31 August 2016)
Background: Exposed to antipsychotic drugs (APDs), older individuals with dementing illness are at risk of cerebrovascular adverse effects (CVAE), including sudden death. Transient microvascular dysfunctions are known to occur in younger persons exposed to APDs; however, they seldom progress to CVAE, suggesting that APDs alone are insufficient for engendering this untoward effect. It is, therefore, believed that a preexistent microvascular damage is necessary for CVAE to take place, but the exact nature of this lesion remains unclear. CNS small vessel disease (SVD) is a well-known age-related risk factor for strokes, dementia, and sudden death, which may constitute the initial CVAE-predisposing pathology. Therefore, we propose the two strikes CVAE paradigm, in which SVD represents the first strike, while exposure to APDs, the second. In this model, both strikes must be present for CVAE to take place, and the neuroimaging load of white matter hyperintensities may be directly proportional with the CVAE risk. To investigate this hypothesis at the molecular level, we focused on a seemingly unrelated phenomenon: both APDs and SVD were found protective against a similar repertoire of cancers and their spread to the brain (1–4). Since microRNA-29 has shown efficacy against the same malignancies and has been associated with small vessels pathology, we narrowed our search down to this miR, hypothesizing that the APDs mechanism of action includes miR-29 upregulation, which in turn facilitates the development of SVD.

Aim: To assess whether miR-29 can be utilized as a peripheral blood biomarker for SVD and CVAE risk.

Method: We conducted a search of experimentally verified miR-29 target genes utilizing the public domain tools miRanda, RNA22 and Weizemann Institute of Science miRNA Analysis. We identified in total 67 experimentally verified target genes for miR-29 family, 18 of which correlate with microvascular integrity and may be relevant for CVAE.

Conclusion: Upregulated microRNA-29 silences the expression of 18 genes connected with capillary stability, engendering a major vulnerability for SVD (first strike) which in turn increases the risk for CVAE after exposure to APDs (second strike). (...)

Antipsykotika ble påvist å skape forbigående mikrovaskulær svekkelse hos unge personer med schizofreni i en tidlig fase av behandlingen (11). Disse vaskulære endringer, selv om de ikke er tilstrekkelige til å utløse CVAE hos voksne uten SVD, antyder en sammenheng mellom APDs og mikrovaskulære dysfunksjoner i hjernen.Riktignok dokumenterer studier på gnagere små cerebrale lesjoner fra årer hos dyr som gis antipsykotika (APD) (42, 43). (42, 43). (Antipsychotic drugs were demonstrated to engender transient microvascular impairment in younger individuals with schizophrenia during the early phase of treatment (11). These vascular changes, even though insufficient to trigger CVAE in adults without SVD, suggest an association between APDs and brain microvascular dysfunctions. Indeed, studies in rodents documented cerebral small vessel lesions in APDs-exposed animals (42, 43).)

- Studien finner sammenheng mellom hukommelsestap, reduserte kognitive funksjoner og sykdom i små blodårer i hjernen.

(Anm: Study finds link between memory loss, cognitive decline and small vessel disease in the brain. (…) The study by senior author José Biller, MD, first author Victor Del Brutto, MD, and colleagues is published in the International Journal of Geriatric Psychiatry. Dr. Biller is chair of Loyola Medicine's department of neurology. Dr. Del Brutto is a University of Chicago resident who did a neurology rotation at Loyola. (news-medical.net 6.6.2017).)

(Anm: Small Vesel Disease (SVD), dvs. hjerneslag eller drypp forårsaket av sykdom i små blodårer i hjernen. Hjerneslag forårsakes enten av hjerneblødning (som utgjør ca. 15% av alle slag), eller at en blodåre går tett slik at blodforsyningen til en del av hjerne blokkeres (utgjør ca. 85% av alle hjerneslag).  Dersom det er de store blodårene til hjernen som går tett, eller som sprekker og blør, blir det oftest et stort område i hjernen som blir ødelagt – typisk med lammelse, skjevhet i ansiktet, talevansker o.s.v. Dersom det er en av de små blodårene som har gått tett blir skaden mindre, fordi det er et mindre område av hjernen som er avhengig av akkurat denne lille blodåren. I slike tilfeller er skaden mindre, og prognosen er bedre. Disse hjerneslagene som skyldes tilstopning av små blodårer, omtales ofte som Small Vessel Disease.)

(Anm: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet. - De som lider av denne psykoselidelsen har tanker om verden som ikke stemmer, sier ekspert. (…) Uklare symptomer i starten. Symptomer på Schizofreni utvikler seg over tid, og er i starten litt uklare. Ofte blir de mer fremtredende etter hvert. - Da vises blant annet sosial tilbaketrekning, man mister kontakt med virkeligheten, har vrangforestillinger, hallusinasjoner, tap av matlyst og tap av hygiene. Det er store individuelle variasjoner og mange opplever det som en berg- og dalbane, sier Tove Gundersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (kk.no 26.9.2016).)

- För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni. (- Vintern 1944-1945 var svälten stor i Nederländerna och det satte spår hos de ännu ofödda barnen. Flera decennier senare skulle det visa sig att risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnen till de svältande mödrarna var fördubblad.)

För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni
forskning.no 23.2.2017
Schizofreni kan kopplas till mammans vikt under graviditeten. För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet, visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid Karolinska Institutet.

För normalviktiga kvinnor som gått upp mindre än åtta kilo under sin graviditet ökade risken för att barnet skulle utveckla schizofreni med 30 procent, rapporterar forskarna i tidskriften JAMA Psychiatry.

Vintern 1944-1945 var svälten stor i Nederländerna och det satte spår hos de ännu ofödda barnen. Flera decennier senare skulle det visa sig att risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnen till de svältande mödrarna var fördubblad. (…)

- Vanlig parasitt linket til epilepsi og andre hjernelidelser.

(Anm: Common parasite linked to epilepsy and other brain disorders. Toxoplasma gondii (T. gondii) is a very common parasite that is often associated with cats and is thought to cause very few symptoms and no serious effects in humans. However, research led by the University of Chicago has now shown that it might, in fact, play a role in the development of epilepsy and other brain disorders. The findings are published in the journal Scientific Reports. T. gondii is able to live in the brain cells of nearly all warm-blooded animals. Evidence shows that 30-50% of the world population is infected with T. gondii, but most people aren’t aware of it. Occasionally, however, it causes a condition called toxoplasmosis, and if a woman is infected before or during pregnancy, the parasite can, in rare cases, seriously harm the brain and eyes of the developing child. (…) The latest study, which involved 32 scientists across 16 institutions, used a database containing information about 246 people who had become infected with T. gondii in the womb. The team searched for parasite-generated signs (known as biomarkers) that were not present in an unaffected group of people and examined their probable impact on health. (…) In addition, the researchers found evidence that T.gondii proteins can disrupt GABA signalling, thus disturbing the balance between excitation and inhibition in the brain and increasing the risk of epileptic seizures. (…) You can read about the harmful effects of T. gondii in other animals here. Click here for more epilepsy news. (epilepsyresearch.org.uk 15.9.2017).)

(Anm: Katteparasitt kan gi schizofreni og tvangslidelser. Forskere har funnet en sammenheng mellom katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av forskjellige psykiske lidelser hos mennesker. (…) En parasitt fra katteavføring, T. gondii, kan sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni, manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og tvangstanker. (nrk.no 29.6.2015).)

(Anm: The concept of schizophrenia is coming to an end – here’s why. The concept of schizophrenia is dying. Harried for decades by psychology, it now appears to have been fatally wounded by psychiatry, the very profession that once sustained it. Its passing will not be mourned. (theconversation.com 24.8.2017).)

(Anm: No, Your Cat Isn't a Threat to Your Mental Health. (…) But mental health worries aside, pregnant women should still be cautious about exposure to cat litter boxes, another researcher warned. "There is good evidence that T. gondii exposure during pregnancy can lead to serious birth defects and other health problems in children," said study senior author Dr. James Kirkbride. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Schizofreni kopplas till TBE-smitta. Det kan finnas en koppling mellan virusinfektioner som TBE och neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni. Det har svenska forskare kommit fram till i en studie som presenterades på en konferens i San Diego på måndagen. (svd.se 6.11.2007).)

(Anm: Scientists find chemical pathway responsible for schizophrenia symptoms. Recent studies have suggested that kynurenic acid (KYNA) plays a key role in the pathophysiology of schizophrenia. People with schizophrenia have been shown to possess higher levels of KYNA than healthy individuals. KYNA helps to metabolize tryptophan - an essential amino acid that, in turn, helps the body to produce the "happiness" neurotransmitter serotonin, and the vitamin niacin. (medicalnewstoday.com 9.2.2017).)

- Fem myter om psykose som kan knuses | svar til «Jente 17» med schizofrenidiagnose.

(Anm: Kristin Lie Romm, Elizabeth Barrett, Sofie Aminoff, Carmen Simonsen og Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst (Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose). Fem myter om psykose som kan knuses | svar til «Jente 17» med schizofrenidiagnose. Du har startet et viktig opplysningsarbeid med innlegget ditt. Kjære Jente (17) Det er leit å høre at diagnosen du har fått skremmer folk rundt deg. Venner betyr ofte mye, og de er viktige i bedringsprosessen og for å holde seg frisk. Det er tøft av deg å være åpen – du fortjener applaus for det. Les innlegget her: Når jeg forteller venner at jeg har hatt schizofreni, forlater de meg. (aftenposten.no 20.11.2017).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Behandling med antidepressiva og forverring av hvit substans påvist ved MRI hos eldre. (…) Resultater — Bruk av hvilken som helst antidepressiva i løpet av studien ble assosiert med forverring av hvit substans.) (Antidepressant Treatment and Worsening White Matter on Serial Cranial Magnetic Resonance Imaging in the Elderly. (…) Results— Use of any antidepressant during the period of study was associated with worsening white matter.) (Stroke 2008; 39: 857-862).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (newmedpagetoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Veterans with PTSD have an increased 'fight or flight' response. Young veterans with combat-related post-traumatic stress disorder (PTSD) have an increased 'fight or flight' response during mental stress, according to new findings published in The Journal of Physiology. (medicalnewstoday.com 16.5.2017).)

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

- Hvordan tjene penger på eldreomsorg? (- Dere som pårørende fortalte oss om bivirkninger som vi dessverre ikke hadde observert. Dette beklager vi og det har ført til en gjennomgang av våre rutiner knyttet til observasjoner og rapporteringer.) (- Dement kvinne ble tungt medisinert: - Svært mange pårørende opplever det samme.)

Hvordan tjene penger på eldreomsorg?
Kristian Thunes pårørende, Oslo
aftenposten.no 26.8.2016
Er det slik at sykehjemsbeboere kan medisineres tungt for å spare personalressurser? Og er det slik at sykehjemmet kan øke inntjeningen ved å etablere utvidet egenbetaling for hår- og neglestell?

Min mor flyttet til Attendo Paulus sykehjem i juli 2015. Hun er 85 år og dement, ellers frisk og bodde hjemme uten hjemmesykepleie til juni samme år. Før jul 2015 oppdaget jeg at hun fikk sterke og sløvende medisiner: Fentanyl (anestesimiddel og kreftsmertemedisin), Heminevrin (agitasjonsmedisin), Zoplicone (sovemedisin) og Risperdal (antipsykotisk medisin) – altså polyfarmasi. Kliniske retningslinjer (Nasjonale retningslinjer for medisinering av eldre, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender) fraråder slik medisinering, blant annet på grunn av økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd, og forstyrret kognitiv funksjon. Men det er klart: Slik medisinering gjør pasienten rolig og mindre krevende.

Her er fortellingen om min mors ti måneder lange opphold på Attendo Paulus sykehjem, et svenskeid, børsnotert selskap som tjener penger på eldreomsorg: (…)

(Anm: Risperdal (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: Silje Haugo, daglig leder, sykepleier Yasmeen Gill-Rath, teamleder, sykepleier Anette Smestad, kvalitetsleder, sykepleier Tore Hoel, sykehjemslege Åge Grasdal, fysioterapeut Marita Mostad, ergoterapeut. Vi bruker ikke medisiner for å spare penger. Det er svært beklagelig at et opphold ved Paulus sykehjem er oppfattet som et så dårlig tilbud at man bytter sykehjem. (…) Dere som pårørende fortalte oss om bivirkninger som vi dessverre ikke hadde observert. Dette beklager vi og det har ført til en gjennomgang av våre rutiner knyttet til observasjoner og rapporteringer. (aftenposten.no 26.8.2016).)

(Anm: Dement kvinne ble tungt medisinert: - Svært mange pårørende opplever det samme. Historien om den demente kvinnen på Paulus sykehjem er ikke unik, mener Nasjonalforeningen for folkehelsen. Mange har blitt opprørt over historien om en dement kvinne på Paulus sykehjem i Oslo. Ifølge sønnen, Kristian Thunes, ble kvinnen satt på sterke, sløvende medisiner uten at han ble informert. (…) Lisbeth Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, har hørt utallige historier om demente som raskt blir dårligere når de havner på sykehjem. (aftenposten.no 26.8.2016).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm:  Utbredelsen av ufrivillig behandling hos innlagte pasienter. (Rates of involuntary in-patient treatment.) The British Journal of Psychiatry  2016;209(2);209 (2) (Aug 2016).)

(Anm: Rates of voluntary and compulsory psychiatric in-patient treatment in England: an ecological study investigating associations with deprivation and demographics. The British Journal of Psychiatry  2016;209(2);209 (2):157-161 (Aug 2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Chronic kidney disease may cause diabetes. A team from the University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM) has discovered a novel link between chronic kidney disease and diabetes. When kidneys fail, urea that builds up in the blood can cause diabetes, concludes a study published today in the Journal of Clinical Investigation. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien.

Medikamentfrie alternativer i psykiatrien
Magnus P. Hald, klinikksjef, psykisk helse- og rus-klinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge
aftenposten.no 20.7.2016
Kunnskapsbasert praksis innebærer at forskningsbasert kunnskap, brukerkompetanse og erfaringsbasert kunnskap integreres. For fagfolk synes det spesielt utfordrende å forstå bruker-kompetansen som en likeverdig kompetanse. Kravet til de regionale helseforetakene om å utvikle medikamentfrie behandlingsalternativer i psykiatrien er uttrykk for at brukerperspektivet faktisk blir hørt og anerkjent. (…)

Det er etter hvert mange, som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for den medikamentelle behandlingen i psykiatrien. En omfattende psykiatrikritisk litteratur viser at forskningsresultatene i forhold til slik behandling kan beskrives og forstås på svært ulike måter. (…)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. I nr 4 av Information från Läkemedelsverket kan du läsa om nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu. (lakemedelsverket.se 23.6.2016).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Metabolic dysregulation may predict remission failure in late-life depression. SAN FRANCISCO – Metabolic dysregulation and particularly abdominal obesity lead to failure to remit in late-life depression, according to a multicenter, prospective cohort study. (clinicalpsychiatrynews.com.com 22.9.2016).)

- Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Alternativet, at legen bestemmer, er ikke en farbar vei. Gitt de begrensningene som ligger i dagens kunnskap om årsaker, diagnostikk og terapi, burde pasientpreferanser tillegges stor vekt. De psykisk syke er en gruppe med et særlig svakt rettsvern (12). Det taler for at vi bør lytte.)

Psykiatriens indre konflikter eksponert
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:421 ((21.3.2017)
Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være.

Siden 2010 har flere brukerorganisasjoner arbeidet for å innføre medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Helseminister Høie ga i 2015 de regionale helseforetakene frist til 1. juni 2016 med å etablere et slikt tilbud (1). (…)

Til tross for utviklingen innen genetisk og nevrovitenskapelig forskning har vi begrenset kunnskap om årsaker til psykiske lidelser (5). Forskningen har heller ikke resultert i nye former for diagnostikk eller behandling. Det har ført til en fornyet kritikk av hva slags vitenskap psykiatrien er, og hvilken retning faget bør ta (6). Har vi vært så opptatt av biologiske forklaringsmodeller at vi har neglisjert forskning på psykososiale, kontekstuelt fortolkende behandlingsformer for psykiske lidelser (7)? (…)

Et argument mot medisinfrie tilbud er manglende kunnskapsgrunnlag. Jeg har kun funnet én randomisert studie om psykoterapi hos umedisinerte pasienter med schizofreni (8). Den viste at kognitiv terapi kan være et godt alternativ for dem som ikke ønsker medisiner. Historien har mange eksempler på utprøvning av effektløse, helseskadelige og dels dødelige terapiformer på psykisk syke, tenk bare på insulinsjokk og lobotomi. At behandling må dokumenteres, er et åpenbart gode. Det er omdiskutert hvor effektive de antipsykotiske midlene er (9), og mange slutter med medisiner på grunn av bivirkninger (10). Samtidig kan antipsykotika ved psykoser redusere dødelighet (11). Kan man da likevel forsvare medisinfrie tilbud? (…)

Alternativet, at legen bestemmer, er ikke en farbar vei. Gitt de begrensningene som ligger i dagens kunnskap om årsaker, diagnostikk og terapi, burde pasientpreferanser tillegges stor vekt. De psykisk syke er en gruppe med et særlig svakt rettsvern (12). Det taler for at vi bør lytte. (…)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Diverse alvorlige og dødelige bivirkninger av antipsykotika (currentpsychiatry.com).)

(Anm: Mange psykisk syke blir ekstremt overmedisinert (tv2nyhetene.no 18.3.2013).)

(Anm: Neuroleptic-induced "painful legs and moving toes" syndrome: successful treatment with clonazepam and baclofen. Ital J Neurol Sci. 1990 Dec;11(6):573-6.)

(Anm: «Mentalen» – fra mentalsykehus til dollhus i Bergen. TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING: Bergens Mentale Sygehus, «Mentalen»,er oversett i norsk psykiatrihistorie. (…) Lidelsen de ulykkelige gjennomgikk i «dollhusene», disse «Smusshuller», som han kalte dem, var en skam for Norge som nasjon (1). Dollhusene var rene oppbevaringsanstalter som ikke kunne bringe en eneste av de ulykkelige tilbake til forstanden. Det landet trengte var et «Sindssyge-Asyl», et sted der de syke kunne bli helbredet – og slike fantes kun i utlandet, hevdet han. (morgenbladet.no 1.8.2016).)

- Opsigtsvækkende studie af antipsykotika mistænkes for bias (- Hans vurdering er, at de svenske forskere enten bruger en forkert analysemetode eller også beskriver deres fremfærd på en fejlagtig måde. »Forfatterne begår efter min vurdering en alvorlig fejl – en såkaldt ‘immortality bias’,« siger Esben Agerbo og fortsætter:)

Opsigtsvækkende studie af antipsykotika mistænkes for bias
dagenspharma.dk 7.9.2016
Høje doser antipsykotisk medicin mindsker dødeligheden med 40 pct, konkluderede forskere for nylig. Dansk professor har dog en mistanke om, at forskerne har valgt en forkert analysemetode, der fører til betydelig bias.

Højere doser antipsykotisk medicin medfører lavere dødelighed.

Det er konklusionen på et nyt svensk registerstudie, hvis resultater er publiceret i det videnskabelige tidsskrift American Journal of Psychiatry.

Resultatet går stik imod den hidtil gængse opfattelse af, at høje doser psykofarmaka på en eller anden måde er medvirkende til, at psykisk syge typisk lever 20 år kortere end raske, så da Region Hovedstadens Psykiatri – Danmarks største psykiatriske hospital – for nylig præsenterede resultaterne i en konstaterende forskningsnyhed på sit website, blev nyheden flittigt delt på de sociale medier. (...)

Professor ved center for integreret registerbaseret forskning på Aarhus Universitet Esben Agerbo, som har en doktorgrad i medicin og som er medforfatter på en række artikler inden for psykiatrisk epidemiologi, er selv en af de forskere, der er faldet over studiet i debatterne blandt kolleger på Facebook og som på grund af det overraskende resultat valgte at granske studiet nærmere.

Hans vurdering er, at de svenske forskere enten bruger en forkert analysemetode eller også beskriver deres fremfærd på en fejlagtig måde.

»Forfatterne begår efter min vurdering en alvorlig fejl – en såkaldt ‘immortality bias’,« siger Esben Agerbo og fortsætter:

»Problemet er, at forskerne betinger på brugen af antipsykotisk medicin fra starten af follow-up. Kort sagt – patienter der lever længere har også flere år til at få medicinen. En klassisk fejl som netop fører til sådanne resultater, der er kontraintuitive ved at konkludere, at meget syge mennesker på høje doser medicin lever længere, og som i øvrigt er i strid med gængs forskning,« siger Esben Agerbo, der selv er overbevist om at antipsykotisk medicin er en stor hjælp for psykotiske mennesker – en overbevisning, som han dog kan konstatere, at den brede befolkning ikke deler.

Da befolkningen i det hele taget er skeptisk over for psykiatri og effekten af dens behandlinger, finder han det vigtigt, at der er hold i de videnskabelige resultater, som hospitaler og læger offentliggør og deler. (...)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

- Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer.)

Antipsychotics Linked to Increased Risk of Pneumonia in Patients With Alzheimer's Disease (Antipsykotika linket til økt risiko for lungebetennelse hos pasienter med Alzheimers sykdom)
dgnews.docguide.com 30.8.2016
JOENSUU, Finland -- August 30, 2016 -- Antipsykotika er forbundet med en økt risiko for lungebetennelse hos pasienter med Alzheimers sykdom (AD), ifølge en studie publisert i tidsskriftet CHEST. (…) (Antipsychotic medications are associated with an increased risk of pneumonia in patients with Alzheimer's disease (AD), according to a study published in the journal CHEST.)

Lungebetennelse er listet som en av de viktigste årsaker til dødsfall blant FDAs advarsler i 2005 om bruk av antipsykotika til behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Siden da har antipsykotika vært knyttet til en økt risiko for lungebetennelse i flere studier, men studier blant personer med demens har vært mangelvare. (…) (Pneumonia was listed as one of the leading causes of death in the 2005 FDA’s warning on the use of antipsychotics for the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia. Since then, antipsychotics have been linked to an increased risk of pneumonia in in several studies, but studies among persons with dementia have been scarce.)

Den aldersjusterte forekomsten av lungebetennelser i perioder med bruk av antipsykotika var lik for AD og ikke-AD kohort (hhv. 9,5 / 100 person-år og 10,2 / 100 person-år), mens den høyere risiko for lungebetennelse blant pasienter med AD var mer tydelig under ikke-bruk (4,8 / 100 person-år i de med AD og 2,4 / 100 person-år i de uten AD). Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer.) (The age-adjusted pneumonia incidence during antipsychotic use periods was similar in the AD and non-AD cohort (9.5/100 person-years and 10.2/100 person-years, respectively), while the higher risk of pneumonia among patients with AD was more evident during non-use (4.8/100 person years in those with AD and 2.4/100 person-years in those without AD). Thus, antipsychotic use was associated with a 2-fold risk of pneumonia in patients with AD and even a higher relative risk increase (3.43-fold) among those without AD.)

Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (The findings indicate that antipsychotic use is linked to a higher pneumonia risk regardless of age, applied study design, treatment duration, choice of medication or comorbidities.)

I tillegg inkluderte studien bare tilfeller av lungebetennelse som fører til sykehusinnleggelse eller død, noe som betyr at den faktiske risikoøkningen kan være enda høyere. Derfor bør nytte-risiko-balansen vurderes nøye når antipsykotika foreskives, og behandlingsperioden bør være så kort som klinisk mulig.(…) (In addition, the study only included cases of pneumonia leading to hospitalisation or death, which means that the actual risk increase may be even higher. Consequently, the risk-benefit balance should be carefully considered when antipsychotics are prescribed, and the treatment period should be as short as clinically possible.)

(Anm: Antipsychotic use and risk of hospitalisation or death due to pneumonia in persons with and without Alzheimer's disease (…) CONCLUSIONS: Regardless of applied study design, treatment duration, or the choice of drug, antipsychotic use was associated with higher risk of pneumonia. With observational data we cannot fully rule out a shared causality between pneumonia and antipsychotic use, but the risk-benefit balance should be considered when antipsychotics are prescribed. [Epub ahead of print]. Chest. 2016 Jun 10. pii: S0012-3692(16)50246-3.)

(Anm: Antibiotika overraskende ineffektivt mot lungebetennelse. Antibiotics Surprisingly Ineffective on Pneumonia. Researchers say as many as 1 in 4 patients will not be cured by an initial prescription. They urge special treatment for younger and older patients. (healthline.com 5.6.2017).)

(Anm: Bli kvitt tørrhoste. Tegnene på at tørrhoste skyldes alvorlig sykdom. Sjekk når du bør gå til lege. (…) Tegn på lungebetennelse. Hoste er en av kroppens forsvarsmekanismer, blant annet mot bakterier som kan forårsake lungebetennelse. Øie forklarer at det som kalles for atypiske lungebetennelser, som mykoplasmalungebetennelse og klamydialungebetennelse, ofte kan gi tørrhoste.(...) Overlegen opplyser også om at noen medisiner kan gi hoste. (klikk.no 3.10.2016).)

(Anm: Dag Coucheron. Behandlingstilnærming. I DAGENS MEDISIN (3/2016) advarer kollega Terje Tørrissen mot polarisering innenfor psykiatrien. Han åpner med følgende: «Dag Coucheron kommer med lite nytt i forhold til god og nyansert utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med psykiske lidelser». (…) Vis meg den diagnosen innenfor psykiatrien som bygger på klart reproduserbare, objektive funn! (…) For ikke mange år siden fikk jeg innsyn i en journal der pasienten sto på hele åtte ulike psykofarmaka – samtidig. Det man burde mistenke i dette tilfellet, er jo om dette er livsfarlig. Men overlegen var en autoritet og intet ble gjort. Slikt er neppe enestående. (dagensmedisin.no 11.4.2016).)

(Anm: Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos (socialstyrelsen.se 23.6.2016).)

(Anm: - I Sovjet-tiden ble KGB kvitt brysomme dissidenter ved hjelp av psykiatrien. Nå gjør myndighetene på Krim det samme. (aftenposten.no 31.8.2016).)

(Anm: Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika. Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp. (lakemedelsverket.se.se 22.6.2016).)

(Anm: New study links mental health and slow heart failure recovery. Research presented at the European Society of Cardiology (ECS) Conference in Rome, Italy shows that heart failure patients who also suffer from mental health conditions are more likely to face an increased length of stay in hospital. The Aston University study, which looked at over 30,000 heart failure patients 1, found that those with a mental health condition spent an average 3.3 days longer in hospital, costing on average an extra £800 per admission for the National Health Service (NHS). The trend was particularly prevalent in patients suffering from depression (+3.4 days), dementia (+4.2 days) and bipolar disorder (+8.8 days). (medicalnewstoday.com 1.9.2016).)

- Antipsykotika er forbundet med en økt risiko for hjerteinfarkt. (- Nesten dobbelt så stor risiko for å oppleve et hjerteinfarkt enn ikke-brukere.)

Antipsychotic drugs are linked with an increased risk of heart attacks (Antipsykotika er forbundet med en økt risiko for hjerteinfarkt)
medicalnewstoday.com 17.5.2016
En gjennomgang av ni observasjonsstudier har funnet bevis som støtter en økt risiko for hjerteinfarkt hos pasienter som tar antipsykotika. Gjennomgangen gir ytterligere kunnskap ved å vise til en økt og mer uttalt risiko for kortsiktige brukere av disse legemidlene. (A review of nine observational studies found evidence supporting an increased risk of heart attacks in patients taking antipsychotic drugs. The review expands previous knowledge by demonstrating an increased and more pronounced risk in short-term users of these medications.)

Etter gjennomgang av data fra studiene fant forskerne at antipsykotika hos brukerne hadde nesten dobbelt så stor risiko for å oppleve et hjerteinfarkt enn ikke-brukere. Pasienter med schizofreni og de som tok legemidlene i mindre enn 30 dager hadde en enda høyere risiko. (After reviewing data from the studies, researchers found that antipsychotic drug users were nearly twice as likely to experience a heart attack than non-users. Patients with schizophrenia and those who took the drugs for less than 30 days had even higher risks.)

"Våre funn gir viktig informasjon om sikkerheten for antipsykotika," sier Dr. Bing Ruan, seniorforfatter av studien publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. "Klinikere bør foreskrive dem bare for pasienter med et klart behov." ("Our findings provide important information about the safety of antipsychotic drugs," said Dr. Bing Ruan, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study. "Clinicians should prescribe them only for patients with a clear need.")

(Anm: Use of Antipsychotics and Risk of Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis. (…) Conclusion The findings of this meta-analysis support an increased risk of MI in antipsychotic drug users. The present systematic review expands previous knowledge by demonstrating an increased and more pronounced risk in short-term users. British Journal of Clinical Pharmacology 2016 (Accepted Article (Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in future. British Journal of Clinical Pharmacology 2016 (published online 16 May 2016).)

(Anm: One-third of heart failure patients do not return to work. (…) One-third of patients hospitalised with heart failure for the first time have not returned to work one year later, reveals a study in nearly 12 000 patients presented today at Heart Failure 2016 and the 3rd World Congress on Acute Heart Failure by Dr Rasmus Roerth, a physician at Copenhagen University Hospital in Copenhagen, Denmark. (medicalnewstoday.com 24.5.2016).)

(Anm: Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn. ISBN: 978-82-7935-382-9. Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? (abstrakt.no - ISBN: 978-82-7935-382-9).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

(Anm: Behandles somatisk sykdom med antidepressiver? Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Dette er den største sosiale ulikheten i Norge i dag, sa helse- og omsorgsministeren i sykehustalen i januar 2016. Økt oppmerksomhet mot somatisk sykdom i denne pasientgruppen er derfor viktig. Bedre legedekning på de distriktspsykiatriske sentrene kan være nødvendig. (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:511 (5.4.2016).)

(Anm: Hvordan depresjon kan forverre risiko ved diabetes 2 (How Depression May Compound Risk of Type 2 Diabetes. (…) Evidence shows people suffering from depression are less likely to adhere to medical advice aimed at tackling metabolic symptoms, whether it be taking medication, quitting smoking, getting more exercise or eating a healthier diet. Without effective management, metabolic symptoms often worsen and this can in turn exacerbate the symptoms of depression.) (dgnews.docguide.com 13.4.2016).)

(Anm: Schizophrenia symptoms eased with aerobic exercise (…) The researchers - including Joseph Firth of the Institute of Brain, Behavior and Mental Health at the University of Manchester in the United Kingdom - publish their findings in the journal Schizophrenia Bulletin. (medicalnewstoday.com 12.8.2016).)

- Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk

Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons)
medicalnewstoday.com 21.6.2015
SAN DIEGO -- Parkinsonpasienter som tar antipsykotika har større risiko for å dø enn de som ikke tar legemidlene, rapporterte forskerne her. (Parkinson's patients taking antipsychotics have a greater risk of death than those not on the drugs, researchers reported here.)

I en retrospektiv analyse av Veterans Affairs data viser at de som tar antipsykotika hadde dobbelt så stor sjanse for å dø i løpet av 180 dager etter oppstart med behandlingen sammenlignet med de som ikke fikk legemidlene (HR 2,35, 95% KI 2,08 til 2,66, p <0,001), ifølge Daniel Weintraub, MD, ved University of Pennsylvania, og colleagues. De rapporterte sine funn ved en stand ved Movement Disorders Society møte her. (In a retrospective analysis of Veterans Affairs data, those taking antipsychotics were twice as likely to die in the 180 days after starting therapy compared with those not on the drugs (HR 2.35, 95% CI 2.08 to 2.66, P<0.001), according to Daniel Weintraub, MD, of the University of Pennsylvania, and colleagues.)

De rapporterte sine funn på en stand ved Movement Disorders Societys møte her. (They reported their findings during a poster session at the Movement Disorders Society meeting here) (…)

(Anm: Association of Antipsychotic Use With Mortality Risk in Patients With Parkinson Disease. JAMA Neurol. 2016 Mar 21. [Epub ahead of print].)

(Anm: Antipsychotic drugs may be harmful for people with Parkinson's Antipsychotic drugs that are commonly prescribed for people with Parkinson's disease may be causing additional harm, says research reported in JAMA Neurology. (…) Results showed that in the 180 days after starting antipsychotic drugs, the rate of mortality among those taking the drugs was 2.35 higher than among those who were not. (…) "Antipsychotics should be used in these patients only when the psychosis is of clinical significance, and patients probably should not be left on these drugs long term without re-evaluation." (medicalnewstoday.com 22.3.2016).)

(Anm: Legemiddel mot psykose ved Parkinsons sykdom fikk positiv gjennomgang fra FDAs rådgivende panel. Selv om Acadia kun oversendte én positiv fase III studie av totalt fire 6-ukers randomiserte placebokontrollerte studier av pimavanserin, voterte komitémedlemmene 12-2 på at selskapet hadde "gitt betydelige bevis for effektiviteten" av legemidlet for behandling av psykose forbundet med Parkinsons sykdom (PDP). (Parkinson’s disease psychosis drug gets favorable review from FDA advisory panel.  Although Acadia submitted just one positive phase III trial out of a total of four 6-week, randomized, placebo-controlled trials of pimavanserin, committee members voted 12-2 that the company “provided substantial evidence of the effectiveness” of the drug for the treatment of psychosis associated with Parkinsons’s disease (PDP). Another 11-3 vote supported the question of whether pimavanersin’s safety profile was “adequately characterized.” (clinicalpsychiatrynews.com.com 29.3.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Tricyclic Antidepressants Amitriptyline and Desipramine Induced Neurotoxicity. Associated with Parkinson's Disease. Recent studies report that a history of antidepressant use is strongly correlated with the occurrence of Parkinson's disease (PD). Mol Cells. 2015 Aug 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Immobility may be key to predicting Parkinson's decline. West Australian researchers have found physical symptoms such as having difficulty moving or maintaining one's balance could be the key to predicting cognitive changes in people who suffer from a Parkinson's disease subtype.  (…) Individual's with prominent tremors and rigidity are Tremor Dominant (TD), or if they mainly have difficulty moving it's classed as Postural Instability & Gait Difficulty (PIGD). "Some individuals will present with very severe tremor symptoms but not very severe postural symptoms." (medicalxpress.com 18.7.2016).)

(Anm: Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease.  Motor Subtype as a Predictor of Future Working Memory Performance in Idiopathic Parkinson's Disease. PLoS ONE 11(3): e0152534.)

(Anm: The role of mitochondrial disturbances in Alzheimer, Parkinson and Huntington disease. (…) Disturbances of mitochondrial function and dynamics are associated with cells degeneration and death. Expert Rev Neurother. 2015 Jun 19:1-18. [Epub ahead of print].)

- Medisinfrie alternativer virker på psykoser

Medisinfrie alternativer virker på psykoser
Peter C. Gøtzsche, professor, Universitetet i København
aftenposten.no 27.6.2016
Antipsykotiske legemidler er svært skadelige. Etter mitt syn bør de stort sett ikke brukes.

Det er skremmende at man kan være professor og leder for undervisningen i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og være så uvitende som Jan Ivar Røssberg fremstår som i Aftenposten 14. juni.

Han hevder at medisinfri behandling av psykose mangler enhver støtte i vitenskapen.

Røssberg kjenner tydeligvis ikke til Open Dialogue, eller at randomiserte studier har vist effekt av psykoterapi ved schizofreni (se Lancet 2014; 383: 1395-403).

Heller ikke at gode studier, også randomiserte, har vist at det går best med pasientene på lang sikt desto mindre antipsykotika legene tvinger dem til å innta.

Jeg oppfordrer Røssberg å lese avsnittet «Psykoterapi for schizofreni» og kapitlet om schizofreni i min bok Dødelig psykiatri og organisert fornektelse fra 2015.

Antipsykotiske legemidler er svært skadelige. De slår mange ihjel og hindrer pasienter fra å komme tilbake til et normalt liv.

Etter mitt syn bør de stort sett ikke brukes. Hvis man må bruke medisiner i en nødssituasjon, foretrekker pasienter benzodiazepiner, som er mye mindre skadelig.

Advarsel til brukere: Ikke slutt plutselig med antipsykotika. Medisinen bør fases ut veldig langsomt og under tilsyn. (…)

(Anm: Jan Ivar Røssberg, professor, Universitetet i Oslo. Sigmund Karterud kobler seg på debatten om medisinfrie tiltak og antyder at de som er skeptiske, har lagt prestisje i potten og forvalter en biologisk psykiatri nærmest i lomma på legemiddelindustrien. Han kunne ikke tatt mer feil. (aftenposten.no 14.7.2016).)

- Psykiater Marianne Mjaaland har på morgenbladet.no 29. august en frisk artikkel om psykiatriske diagnoser. Jeg er langt på vei enig med henne i beskrivelsen av krefter som skyver samfunnet i medikaliserende retning, men ikke i hennes konklusjon om å avskaffe «diagnosevesenet».

(Anm: Sigmund Karterud. Professor i psykiatri Mer tåke uten diagnoser. Diagnoser for mentale lidelser er et vanskelig tema. Marianne Mjaaland gjør i Morgenbladet 29. september det unødvendig vanskelig, samtidig som hun kortslutter debatten med å si at diagnoser er ubrukelige som «objektive» kategorier. Hovedpoenget med mitt innlegg i Morgenbladet 22. september var at diagnoser nettopp ikke er «objektive kategorier», men prototyper som man kan ligne mer eller mindre på. (morgenbladet.no 6.10.2017).)

(Anm: Marianne Mjaaland er psykiater og forfatter. Psykiatriske «pakke­forløp» i tåken. I Morgenbladet 21. september støtter professor Sigmund Karterud min skepsis mot medikalisering og at mentale lidelser ikke kan forstås som sykdommer i medisinsk forstand. Men han forsvarer diagnoser og diagnosesystemet vi er pålagt å benytte (ICD/DSM), forbigår han i stillhet. I dette systemet krysser du av på en meny av symptomer, og vips, så har du en diagnose, uten å si noe om alvorlighetsgrad eller behandlingsbehov. Slik kan Karteruds favorittdiagnose borderline personlighetsforstyrrelse stilles med 256 (!) ulike symptomkombinasjoner. (morgenbladet.no 29.9.2017).)

(Anm: Sigmund Karterud. Professor i psykiatri. Diagnoser og mentale lidelser. Vi trenger diagnoser for å kunne orientere oss i et ellers tåkete landskap. Psykiater Marianne Mjaaland har på morgenbladet.no 29. august en frisk artikkel om psykiatriske diagnoser. Jeg er langt på vei enig med henne i beskrivelsen av krefter som skyver samfunnet i medikaliserende retning, men ikke i hennes konklusjon om å avskaffe «diagnosevesenet». (…) Mjaaland diskuterer diagnoser i forbindelse med såkalte pakkeforløp i psykiatrien. Det er ikke umiddelbart gitt at pakkeforløp vil forsterke medikaliseringstendensen i samfunnet. Det viktigste fordelen med pakkeforløp er at folk får rett på utredning og behandling av høy standard, uavhengig av hvor i landet de bor. (…) Det er fåfengt å tro at man kan avvikle diagnosetradisjonen innenfor psykisk helsevern. Samfunnet og borgerne trenger diagnoser for å kunne orientere seg i et ellers tåkete landskap. Men de må også opplyses om at det ikke dermed er sagt at det dreier seg om sykdommer. Det er en avsporing å føre folkelige bevegelser mot medikalisering inn på sporet mot diagnoser. (morgenbladet.no 22.9.2017).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

–  Ikke bare piller mot psykiske lidelser. (– Mange pasienter opplever også bivirkninger av medisiner, og ønsker annen type behandling, sier helseminister Bent Høie til NRK.)

Ikke bare piller mot psykiske lidelser
nrk.no 31.1.2017
Pasienter med psykiske plager får nå et nytt behandlingstilbud uten bruk av medisiner.

Helseminister Bent Høie foretok tirsdag den offisielle åpningen av et av landets første medikamentfrie behandlingstilbud innen psykisk helsevern. I Helse Nord er det nye tilbudet lagt til UNN Åsgård i Tromsø. Avdelingen har seks sengeplasser og 21 ansatte. (…)

– Mange pasienter opplever også bivirkninger av medisiner, og ønsker annen type behandling, sier helseminister Bent Høie til NRK. (…)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

(Anm: Et annerledesland også i psykiatrien | Sigmund Karterud. At det nå iverksetter tiltak som støtter andre typer behandling i psykiatrien, må hilses velkommen. Professorene Jan Ivar Røssberg og Ole A. Andreassen har i Aftenposten lagt sin prestisje i potten mot Helse- og omsorgsdepartementets tiltak for medikamentfri behandling. Det er synd, men ikke uventet. Det er åpenbart for alle at medikamentfri behandling er en trussel mot psykiatere som forvalter en biologisk orientert psykiatri. Psykiatere og leger har altfor lenge spilt på lag med den mentaliteten som fremmes av legemiddelindustrien (selv om norsk psykiatri ikke er noen versting her, internasjonalt sett). (aftenposten.no 9.7.2016).)

(Anm: Valgfrihet og påvirkningsmuligheter - å være hovedperson i sin egen behandling. Høsten 2014 har vært preget av diskusjoner under overskriften” medisinfrie tilbud.” Norsk psykiatrisk forening har deltatt både på Toppmøtet i regi av Erfaringskompetanse.no og på den årlige Hamarkonferansen. (…) Avgjørende for god behandling er en trygg relasjon mellom pasient og behandler. Pasientens og pårørendes møte med psykisk helsevern bør være en opplevelse av respekt, åpenhet og reelle valgmuligheter. I oppdragsdokumentet for 2014 til helseforetakene er det et mål at pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. (legeforeningen.no (Norsk psykiatrisk forening / Nyheter / 2015 /).)

- Er medisinfrie soner et nødvendig skille eller konstruert polarisering?

Er medisinfrie soner et nødvendig skille eller konstruert polarisering?
Jan Ivar Røssberg, professor og overlege, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 3.7.2016
Med veldig ulike argumenter kommenterer Lars Lien, Ketil Lund og Peter Gøtzsche min kronikk «Medisinfrie alternativer – et udokumentert sjansespill?».

Lien synes enig med meg i at vi ikke har noen god dokumentasjon på de medisinfrie tiltakene som settes i gang. Fordeler/ulemper med tiltakene er vi nok uenige om. Innføring av medisinfrie tiltak, vil kunne øke et kunstig skille mellom medisiner og ulike psykososiale tiltak.

Optimal behandling er oftest et «både og» og ikke et «enten eller». Med innføringen av medisinfrie tiltak sender vi et kraftig signal om det siste.

Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling. (…)

Lunds kommentarer består av en rekke udokumenterbare påstander helt på siden av meningsinnholdet i min kronikk. Hvilke «medisinfrie tilbud med gode effekter» som finnes, beskriver han ikke.

Gøtzsche, som i flere år har kjempet imot legemidler og psykiatri, fortsetter sitt korstog. Jeg kan forsikre om at jeg kjenner både «Åpne dialoger» og studien i Lancet.

«Åpne dialoger» har fortsatt ikke kunnet dokumentere noen effekt og derfor ikke inkludert i retningslinjer for god psykosebehandling. (…)

(Anm: Retningslinjer og veiledere (mintankesmie.no).)

(Anm: P C Gøtzsche. Re: Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 – 7 (25.11.2014).)

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:246 – 8 (8.09.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1534 – 5 (22.9.2015).)

(Anm: RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1923-4 (17.11.2015).)

(Anm: Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. I nr 4 av Information från Läkemedelsverket kan du läsa om nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu. (lakemedelsverket.se 23.6.2016).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

- Behandling av psykoser

Behandling av psykoser
Ulrik Fredrik Malt professor emeritus dr.med.
aftenposten.no 1.7.2016
Både legemidler og psykologisk behandling har sin plass i behandling av psykoser.

Professor Peter C. Gøtzsche hevder i Aftenposten 27. juni at antipsykotika «slår mange ihjel og hindrer pasienter fra å komme tilbake til et normalt liv». Han har gjentatt denne påstanden i årevis uten at den blir sannere av den grunn. Utallige undersøkelser viser at antipsykotika har en sikker effekt ved psykoser og kan bidra til at noen kan komme tilbake til et relativt normalt liv.

Götzsche argumenterer for psykoterapi som eneste behandling med henvisning til en artikkel i legetidsskriftet Lancet. Men denne undersøkelsen omhandlet bare en liten gruppe moderat syke personer. Behandlerne anga symptomlette hos et mindretall, men ingen ble «helbredet». Behandlingen hadde ingen effekt på den psykologiske smerten forbundet med vrangforestillinger eller stemmehøring, depresjonsbelastning, sosial angst eller selvrapportert bedring!

Psykologiske og sosiale intervensjoner bør være en del av behandling av psykoser. Målet i dag er å finne ut hvem som kan profittere på ulike behandlinger. Fortsatte påstander om at legemidler ikke har sin plass er i behandling av psykoser, hører fortiden til. (…)

(Anm: Cause of schizophrenia found in a type of brain cell. New research has found one of the causes for schizophrenia, and genetic faults in the brain's glial cells seem to be responsible for the condition. It is currently estimated that more than 21 million people are living with schizophrenia all over the world. In the United States, the National Institute of Mental Health report that over 1 percent of the entire adult population are affected by the disease. (…) The new findings, which are published in the journal Cell, suggest that genetic defects may affect the brain's so-called glial cells. Dysfunction in these cells may cause the symptoms of childhood-onset schizophrenia, say the researchers.  (medicalnewstoday.com 21.7.2017).)

- Pillegalskap (- Tilfellet Ulrik Malt)

Tilfellet Ulrik Mal
Einar Øverenget, dr. i filosofi, Humanistisk Akademi
aftenposten.no 13.10.2007
Psykiater Ulrik Malt mener min kritikk er et forsøk på å diskredittere fagfolk. Det er selvsagt ikke tilfelle. Men jeg er på vakt om de er i ferd med å diskredittere seg selv.

Når Malt tar så lett på bindingene han har til feks Pfizer, befinner han seg i grenselandet mellom å være nærsynt og blind. Man kan ikke dekke seg bak et regelverk slik Malt forsøker å gjøre.Spørsmålet er om etikken ivaretas på en slik måte at når Malt ensidig reklamerer for antidepressiva i sine avisskriverier så kan vi ta hans integritet for gitt? Jeg er ikke overbevist. Kan det på bakgrunn av Malts bindinger reises tvil om hans objektivitet? Jeg tror det.Dette er en viktig etisk test. Vi kan kalle den mannen-i-gata-testen. Jeg er ikke sikker på at Malt vil bestå den.Det burde bekymre både Pfizer og Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. (...)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

(Anm: Ulrik Fredrik Malt, MD; Ph.D. (dr.med.), professor emeritus ved UiO og leder av Norsk psykiatrisk forening (NMF). SSRI har effekt. Påstanden om manglende effekt av SSRI er underlig, tatt i betraktning av at den samlede effekten av psykoterapi og SSRI ved depresjoner på gruppebasis er ganske lik. (…) EN DANSK ANALYSE har sammenfattet den antidepressive effekten av selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ved å summere opp funn fra alle kontrollerte studier de har funnet. Det konkluderes med at SSRI kan ha («might have») en liten effekt (1). Mediene har gjengitt konklusjonen uten å lese artikkelen. (dagensmedisin.no 22.4.2017).)

(Anm: SSRI har effekt (Dagens Medisin) (psyknyheter.wordpress.com 1.5.2017).)

(Anm: Innlegg: Ulrik Fredrik Malt, MD; Ph.D. (dr.med.), professor emeritus ved UiO og leder av Norsk psykiatrisk forening (NMF). SSRI kan ha effekt. Påstanden om manglende effekt av SSRI er underlig, tatt i betraktning av at den samlede effekten av psykoterapi og SSRI ved depresjoner på gruppebasis er ganske lik. (…) TIL Å STOLE PÅ. Ingen myndigheter vil bruke skattepengene våre til legemiddelstudier. Dette har ført til at nesten alle behandlingsstudier av sykdommer, det være seg infeksjoner, hjerte- og karsykdommer, kreftbehandling eller psykiske lidelser, er finansiert av legemiddelprodusenter. Skal man følge forfatternes logikk, betyr dette at ingen behandlinger i medisinen bygger på funn man kan stole på. Det stemmer dårlig med hva leger og pasienter opplever. Påstanden om manglende effekt av SSRI blir også rimelig underlig, tatt i betraktning av at den samlede effekten av psykoterapi og SSRI ved depresjoner på gruppebasis er ganske lik (2). Forfatternes tolkning av SSRI-data skulle derfor tilsi at heller ikke psykoterapi har effekt ved depresjoner, noe som ikke passer med klinisk erfaring eller kontrollerte behandlingsstudier. (dagensmedisin.no 21.5.2017).)

(Anm: Innlegg: Trond Velken, overlege ved Sykehuset i Vestfold. Spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Ikke så overbevisende effekt som psykiater-foreningens leder hevder. I fravær av gode langtidsstudier kan vi ikke være sikre på at det er uten betydning om man blir bedre ved bruk av SSRI, enn om man blir bedre under andre betingelser. LEDEREN AV Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Malt, tar i et debattinnlegg i Dagens Medisin (8/2016) til motmæle overfor medieomtalen av en nylig dansk metaanalyse som påpeker at selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI) har liten effekt ved depresjon. (dagensmedisin.no 21.5.2017).)

(Anm: Kronikk: Gunn Helen Kristiansen, brukermedvirker i forskning. Uetisk forskning og tvilsom evidens. Sett fra et brukerperspektiv må jeg spørre om hvorfor nesten 70 prosent av pasientene åpenbart ikke opplever god effekt av medisinene. Tallet skulle være høyt nok til å forsvare et krav om medisinfri behandling. (dagensmedisin.no 21.5.2017).)

(Anm: Kronikk: Kurt Lyngved, leder i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Anne-Grethe Terjesen, tidligere daglig leder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Espen Gade Rolland, nestleder i NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus. Nasjonale tiltak er tvingende nødvendig. Det er tvingende nødvendig å iverksette nasjonale tiltak for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang. I den grad tvang er nødvendig, må den alltid gjennomføres på en så skånsom måte som overhodet mulig. (dagensmedisin.no 21.5.2017).)

(Anm: – Antipsykotika er trygge legemidler når de brukes ett og ett, slik produsenten anbefaler og slik retningslinjene angir. Studier har vist at pasienter med alvorlig psykotisk lidelse som får langtidsbehandling med antipsykotika har lavere dødelighet enn de som ikke får behandling, sier psykiater Lars Tanum. (...) Dokumentarfilmen «Dødsårsak: ukjent», som har fått mye omtale i mediene den siste tiden. (...) KJENNER SEG IKKE IGJEN: – Det er ingen oppegående psykiatere som kjenner seg igjen i den virkeligheten som angivelig skisseres i denne filmen, sier Lars Tanum. (...) Det er imidlertid funnet lavere dødelighet hos dem som får antipsykotika i moderate eller høyere doser enn hos dem som ikke får medisiner, og dødeligheten er lavere hos dem som bruker antipsykotika enn hos dem som ikke gjør det, skriver Jan Ivar Røssberg og medarbeidere. (lmi.no 6.4.2017).)

(Anm: 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet. 2009 Aug 22;374(9690):620-7.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

- Fra 1. september i år trer det i kraft viktige endringer i lov om psykisk helsevern. (- Psykiatrien er gjort tilnærmet kraftløs overfor noen av de mest sårbare pasientene: De som er alvorlig sinnslidende og uten sykdomsinnsikt, og som har beholdt evnen til å spille frisk i de minuttene som trengs for å oppvise samtykkekompetanse og motsette seg behandling.)

(Anm: Far og mor til en psykisk syk ung mann. Bruk av tvang i psykiatrien må begrenses, men nå er det gått for langt. Pårørende tvinges til å la hjemmet sitt bli et galehus. Politikerne har skjøvet problemet med de sykeste pasientene tilbake i fanget på de pårørende. Fra 1. september i år trer det i kraft viktige endringer i lov om psykisk helsevern. Bruken av tvang skal begrenses, under henvisning til menneskerettighetene. (…) Psykiatrien er gjort tilnærmet kraftløs overfor noen av de mest sårbare pasientene: De som er alvorlig sinnslidende og uten sykdomsinnsikt, og som har beholdt evnen til å spille frisk i de minuttene som trengs for å oppvise samtykkekompetanse og motsette seg behandling. (aftenposten.no 4.8.2017).)

- Det vil for eksempel si at en person som lider av schizofreni, kan nekte å ta antipsykotiske medisiner så lenge han eller hun er samtykkekompetent.

(Anm: Ny psykisk helsevernlov øker byrden for pårørende | Terjesen og Lien. Anne-Grethe Terjesen, nestleder i Pårørendealliansen og Lars Lien, leder i Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Endringene i lov om psykisk helsevern som trådte i kraft 1. september, vil øke belastningen for pårørende til mennesker med alvorlig psykisk sykdom. (…) Fra 1. september er det pasientens samtykkekompetanse, altså om pasienten fysisk og psykisk er i stand til å forstå hva han eller hun sier ja eller nei til, som skal avgjøre bruk av tvang i psykisk helsevern. Det vil for eksempel si at en person som lider av schizofreni, kan nekte å ta antipsykotiske medisiner så lenge han eller hun er samtykkekompetent. (…) Bruk av tvang i psykiatrien må begrenses, men nå er det gått for langt: Pårørende tvinges til å la hjemmet bli et galehus. Kostbar omsorg Vi tror at lovendringene kan føre til at noen pasienter – og pårørende – vil gå til grunne. (…) (aftenposten.no 24.9.2017).)

- NSH - Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Hvem er vi? 

(Anm: NSH - Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Hvem er vi?  Vi er Norges viktigste arena for nettverksbygging. Våre konferanser er tverrfaglige møteplasser for helsesektoren, kommuner, politikere og frivillige organisasjoner. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) skal være en pådriver i den faglige debatten ved å arrangere konferanser med de heteste temaene og de beste foredragsholderne. Målet er å spre kunnskap så den enkelte fagperson kan gi bedre behandling, pleie og omsorg til pasientene. Vi er en uavhengig og ideell organisasjon - som ble stiftet allerede i 1937. NSH mottar ikke offentlig tilskudd eller støtte. Hvert år er ca 1000 deltagere innom våre konferanser. Siden 2007 har vi delt ut NSHs Helselederpris på vår Helselederkonferanse. Hvem er medlemmer i NSH? ​Alle sykehus og regionale helseforetak i Norge. Rundt 100 kommuner. Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Personlige medlemmer. Bruker- og pasientforeninger. Statlige etater. Fagforeninger. Utdanningsinstitusjoner. Interesseorganisasjoner Private firma/utstyrsleverandører Vi har spesialpris for studenter. Sjekk HER om din arbeidsgiver er medlem av NSH. (nsh.no 24.9.2017).)

(Anm: Kommentarer. Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 2015 135:246-8.)

- Psykofarmaka dreper mange. (- I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.)

Psykofarmaka dreper mange
dagensmedisin.no 10.3.2017
Innlegg: Peter C. Gøtzsche, professor, dr.med. og direktør for Det nordiske cochrane center ved Rigshospitalet i København, som skriver på egne vegne

Det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye. Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.

På bakgrunn av den beste forskningen jeg har kunnet finne, har jeg beregnet at psykofarmaka er den tredje hyppigste dødsårsaken etter kreft og hjerte- og karsykdommer. Det kan godt være at det ikke er riktig så ille som dette, men det er ingen tvil om at psykofarmaka dreper mange, og at antipsykotika forkorter livet ganske mye.

HJERNESKADER. Mange, også unge mennesker, faller plutselig om på gulvet og er steindøde på grunn av de akutte skadevirkningene på hjertet. Mange blir overvektige og får diabetes og hjertesykdommer, som også forkorter livet.

Medisinering er en av de viktigste årsakene til at pasienter med schizofreni lever omkring 20 år kortere enn andre.

De to psykiaterne påstår videre at det totalt mangler dekning i seriøs forskningslitteratur for å kunne hevde at pasientene har en bedre prognose uten psykofarmaka. Dette stemmer ikke. På lang sikt går det verre for pasientene – nesten uansett hvilken type psykofarmaka de bruker, og i særdeleshet ved bruk av antipsykotika fordi disse medikamentene gir permanente hjerneskader. (…)

(Anm: Innlegg: Rune Andreas Kroken, avdelingsoverlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis II, UiB. Erik Johnsen, assisterende avdelingssjef/ overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, Haukeland universitetssjukehus og professor II, UiB. Begge skriver på vegne av Norsk psykiatrisk forening. Hva er forsvarlig? Det er selvsagt ikke riktig at psykiatrisk behandling tar liv. Personer med alvorlige psykiatriske lidelser som får riktig antipsykotisk behandling, lever tvert imot lenger enn om de ikke behandles med antipsykotika. I EN KRONIKK på nett i Dagens Medisin 16. januar 2017 stiller Inger-Mari Eidsvik et tankevekkende spørsmål til Norsk psykiatrisk forening: Hva er forsvarlig med den biomedisinske psykiatrien en vi har i dag? Som representanter for faggruppen psykiatere ønsker vi gjerne å kommentere i alle fall noen av synspunktene som Eidsvik fremmer. (dagensmedisin.no 12.2.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

- American Journal of Psychiatry. (- Concerns have been raised that treatment with antipsychotic medication might adversely affect long-term outcomes for people with schizophrenia.) (- Benefits of antipsychotic medication far outweigh the risks.) (- "The evidence from randomized clinical trials and neuroimaging studies overwhelmingly suggests that the majority of patients with schizophrenia benefit from antipsychotic treatment, both in the initial presentation of the disease and for longer-term maintenance to prevent relapse." Dr. Jeffrey Lieberman.) (- However, the current study did not examine the risks and benefits of antipsychotics in relation to metabolic syndrome.)

(Anm: Antipsychotics: Do they do more harm than good? Millions of people in the United States live with schizophrenia and other severe mental disorders. Many of these people control their symptoms with the help of antipsychotic medication, but do the side effects of antipsychotics outweigh the benefits? New research investigates. (…) These concerns have gained popularity, with some articles in mainstream media suggesting that patients with schizophrenia and mood disorders may be better off without medication. In this context, an international team of researchers set out to examine the data behind this controversial view. The team - led by Dr. Jeffrey Lieberman, Lawrence C. Kolb Professor and chairman of psychiatry at Columbia University College in New York - investigated the long-term effects of antipsychotic medications on the brain and behavior of people with schizophrenia, as reflected by existing research. The findings were published in the American Journal of Psychiatry. Benefits of antipsychotic medication far outweigh the risks The research consisted of a meta-analysis of existing clinical studies, with a focus on the long-term effect of these medications on clinical outcomes and the patients' brain structure. Lieberman and team looked at clinical trials and neuroscientific data, and they found that the therapeutic benefits of antipsychotic medication far outweigh their side effects. (…) Previous research has also shown that the use of antipsychotics may raise the risk of metabolic syndrome in patients with schizophrenia. Metabolic syndrome has, in turn, been associated with heart disease and diabetes. However, the current study did not examine the risks and benefits of antipsychotics in relation to metabolic syndrome. "While more research is needed to address these questions, the strong evidence supporting the benefits of antipsychotic medications should be made clear to patients and their families, while at the same time they should be used judiciously," says Dr. Lieberman. Learn how schizophrenia may begin in the womb. (…) (medicalnewstoday.com 5.5.2017).)

(Anm: The Long-Term Effects of Antipsychotic Medication on Clinical Course in Schizophrenia. Abstract Concerns have been raised that treatment with antipsychotic medication might adversely affect long-term outcomes for people with schizophrenia. The evidence cited for these concerns includes the association of antipsychotic treatment with brain volume reduction and with dopamine receptor sensitization, which might make patients vulnerable to relapse and illness progression. An international group of experts was convened to examine findings from clinical and basic research relevant to these concerns. Little evidence was found to support a negative long-term effect of initial or maintenance antipsychotic treatment on outcomes, compared with withholding treatment. Randomized controlled trials strongly support the efficacy of antipsychotics for the acute treatment of psychosis and prevention of relapse; correlational evidence suggests that early intervention and reduced duration of untreated psychosis might improve longer-term outcomes. Strategies for treatment discontinuation or alternative nonpharmacologic treatment approaches may benefit a subgroup of patients but may be associated with incremental risk of relapse and require further study, including the development of biomarkers that will enable a precision medicine approach to individualized treatment. American Journal of Psychiatry 2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Jeffrey Alan Lieberman (born 1948) is an American psychiatrist who specializes in schizophrenia and related psychoses and their associated neuroscience (biology) and drugs. He was principal investigator for CATIE, the largest and longest independent study ever funded by the United States National Institute of Mental Health to examine existing therapies for schizophrenia.[2]  He was previously president of the American Psychiatric Association from May 2013 to May 2014.[3]  (en.wikipedia.org).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Publication bias is a type of bias occurring in published academic research. It occurs when the outcome of an experiment or research study influences the decision of the researcher whether to publish (or otherwise distribute) it. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Does treatment of schizophrenia with antipsychotic medications eliminate or reduce psychosis? A 20-year multi-follow-up study. BACKGROUND: This research assesses whether multi-year treatment with antipsychotic medications reduces or eliminates psychosis in schizophrenia. It provides 20 years of longitudinal data on the frequency and severity of psychotic activity in samples of schizophrenia patients (SZ) treated versus those not treated with antipsychotic medications. CONCLUSIONS: The 20-year data indicate that, longitudinally, after the first few years, antipsychotic medications do not eliminate or reduce the frequency of psychosis in schizophrenia, or reduce the severity of post-acute psychosis, although it is difficult to reach unambiguous conclusions about the efficacy of treatment in purely naturalistic or observational research. Longitudinally, on the basis of their psychotic activity and the disruption of functioning, the condition of the majority of SZ prescribed antipsychotics for multiple years would raise questions as to how many of them are truly in remission. Psychol Med. 2014 Oct;44(14):3007-16. Epub 2014 Mar 24.)

- De fleste i SMILES-studiet gikk på antidepressiver og/eller psykoterapi i tillegg, og jeg ser ikke på dette som et enten-eller-spørsmål, sier Jacka. Også Ramsey er tilhenger av medisinsk behandling. – Mange, mange mennesker har stor nytte det. Vi må for all del ikke begynne å stigmatisere medisiner, da beveger vi oss i helt feil retning, mener han.

(Anm: Grønnsaker, fisk, fullkorn og olivenolje mot depresjon? Ja, faktisk. Ny forskning tyder på at kosthold kan spille en viktig rolle i behandlingen av psykiske lidelser. (…) Ikke et enten-eller spørsmål. Skal mat erstatte medisin, da? Det mener hverken Jacka eller Ramsey. – Det er for tidlig å svare på om kosthold kan erstatte antidepressiver. For enkelte kan det være nok å forbedre kostholdet. For andre vil medisin være essensielt, men sunn mat kan bidra til å forbedre effekten. De fleste i SMILES-studiet gikk på antidepressiver og/eller psykoterapi i tillegg, og jeg ser ikke på dette som et enten-eller-spørsmål, sier Jacka. Også Ramsey er tilhenger av medisinsk behandling. – Mange, mange mennesker har stor nytte det. Vi må for all del ikke begynne å stigmatisere medisiner, da beveger vi oss i helt feil retning, mener han. (aftenposten.no 25.5.2017).)

- Psykiatriens indre konflikter eksponert. (- Medisinfri psykosebehandling: vitenskapssyn eller etikk?)

Psykiatriens indre konflikter eksponert
Sami Timimi
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:421
Medisinfri psykosebehandling: vitenskapssyn eller etikk?
The option of drug-free/drug withdrawal is the minimum that all

Neuroleptics are highly toxic drugs that cause a variety of physical harms, many of them permanent. These iatrogenic effects contribute significantly to the decreased life expectancy of people with mental illness. Long-term use of neuroleptics is associated with grey and white matter shrinkage over time that is dose related and associated with a worsening of negative symptoms, functioning and cognitive abilities. With such a terrible safety record, neuroleptics would have to establish that the benefits of taking it, particularly long-term, far outweigh the risks.

The evidence provides little reassurance that this is the case. Efficacy studies are highly misleading as many of them rely on a ‘cold turkey’ comparison – a comparison between those maintained on a neuroleptic and those abruptly withdrawn and put on a placebo, who are thus susceptible to acute withdrawal effects including dopamine supersensitivity psychosis. Despite this limitation, gains of using neuroleptics are surprisingly small (1).

With regards real world effectiveness, the literature is even less encouraging.  Research carried out by the World Health Organisation (WHO), found that patients outside the United States and Europe are significantly more likely to make a ‘full’ recovery and show lower degrees of impairment when followed up over several years, despite most having limited or no access to ‘anti-psychotic’ medication (2). Outcomes from treatment in real world mental health settings in the developed world are disappointing with as little as 20-25% of those in routine clinical care recovering (3). (…)

(Anm: Study shows thinning of gray matter in the brains of patients with bipolar disorder. A new study has found brain abnormalities in people with bipolar disorder. In the largest MRI study to date on patients with bipolar disorder, a global consortium published new research showing that people with the condition have differences in the brain regions that control inhibition and emotion. By revealing clear and consistent alterations in key brain regions, the findings published in Molecular Psychiatry on May 2 offer insight to the underlying mechanisms of bipolar disorder. "We created the first global map of bipolar disorder and how it affects the brain, resolving years of uncertainty on how people's brains differ when they have this severe illness," said Ole A. Andreassen, senior author of the study and a professor at the Norwegian Centre for Mental Disorders Research at the University of Oslo. (…) The findings also showed different brain signatures in patients who took lithium, anti-psychotics and anti-epileptic treatments. (news-medical.net 2.5.2017).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

- Diagnoser i psykiatrien. (- For eksempel kan angst henge sammen med konflikter i forholdet til partner eller forekomme i kjølvannet av en traumatisk hendelse, men angst kan også være forårsaket av en utviklingsforstyrrelse av sentralnervesystemet, visse former for epilepsi eller være uttrykk for en bivirkning av ikke-psykiatriske legemidler.)

Diagnoser i psykiatrien
Ulrik Fredrik Malt, leder av Norsk Psykiatrisk Forening, MD, Ph.d. (dr.med.)
aftenposten.no 4.4.2017
Birgit Valla synes å mene at psykiatrisk behandling tilpasset den enkelte står i motsetning til å utføre systematiske utredninger og stille diagnoser.

Det må bero på en misforståelse. Vi behandler ikke diagnoser. Diagnoser er en av flere metoder som brukes for å sikre at man kan tilby en behandling som er tilpasset det enkelte menneskes behov.

For eksempel kan angst henge sammen med konflikter i forholdet til partner eller forekomme i kjølvannet av en traumatisk hendelse, men angst kan også være forårsaket av en utviklingsforstyrrelse av sentralnervesystemet, visse former for epilepsi eller være uttrykk for en bivirkning av ikke-psykiatriske legemidler.

En individtilpasset behandling krever kunnskap om slike forskjeller. Derfor er diagnoser nødvendig, men selvfølgelig alene ikke tilstrekkelig, for å kunne tilby den enkelte en hjelp som er mest mulig skreddersydd dets behov. (…)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Antipsykotika – og alvorlige psykiske lidelser. – Etter min oppfatning brukes det i dag for mye antipsykotika, særlig ved ikke-psykotiske lidelser. Dette var én av grunnene til at jeg trakk meg fra utvalget som skulle utarbeide behandlingsretningslinjer for bipolare lidelser, skriver Ulrik Malt.  (…) DØDSFALL. I debatten anføres også at antipsykotika kan fremprovosere dødsfall. Akutt død forekommer, særlig ved høy dosering, om enn svært sjelden (4.7 per 10.000 pasient år i aldersgruppen 30–34 år; 47.6 per 10.000 i aldersgruppen 70–74 år). (dagensmedisin.no 5.8.2016).)

Psykiatri i moralsk krise
EINAR ØVERENGET, Dr. i filosofi, Humanistisk Akademi
aftenposten.no 29.11.2007
Det er store penger i legemidler innen psykiatrien. Oppunder 300 000 mennesker i Norge får utskrevet antidepressiva. Kan vi stole på dem som skriver ut medikamentene?

BINDINGER. Enkelte fremstående psykiatere har uakseptable bindinger til legemiddelindustrien. Mange innen helsevesenet er enig i det. Men ingen ser seg tjent med å stå frem offentlig. (...)

Bekymring. Denne høsten har jeg deltatt i en debatt om psykiatriens bindinger til legemiddelindustrien. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at norsk psykiatri befinner seg i en moralsk krise.

Jeg vet ikke hvor mange henvendelser jeg har fått fra mennesker i helsevesenet som deler min bekymring, men det er svært mange - fra professorer, overleger, psykiatere, leger og fra andre berørte parter, som pasienter og pårørende. (...)

Fornekter bekymringen.
Jeg tror den moralske krisen i psykiatrien er et faktum. Spørsmålet er nå hvordan helsevesenet, universitetene, forskningsmiljøene og legemiddelindustrien velger å håndtere den. Det er ikke lenger en farbar vei å fornekte den bekymring som så mange deler. Nå er tiden inne for å ta den på alvor. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Valgfri offentliggjøring av utbetalinger er meningsløst. (Margaret McCartney: Optional disclosure of payments is pointless.) (- Og åpenhet anskueliggjør problemene: bør de som mottar tusenvis av pund fra industrien som "påtenkte ledere" sitte i paneler for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer eller hjelpe til med å stake ut regjeringens politikk?) BMJ 2016;354:i3692 (Published 01 July 2016).)

- Riktig medikamentering reduserer dødeligheten. (- En ti års oppfølgingsundersøkelse av 2132 personer med schizofreni, finansiert av offentlige midler (National Institute of Mental Health), fant at hvis pasienten samarbeidet svært godt om den medikamentelle behandlingen, var risikoen for død 25 prosent lavere enn blant dem som samarbeidet svært dårlig.)

Riktig medikamentering reduserer dødeligheten
Ulrik Fredrik Malt, professor emeritus, dr.med
aftenposten.no 24.8.2016
Einar Plyhn etterlyser 26. juli svar på sitt debattinnlegg 12. juli. Han hevder at psykiske lidelser har «økt eksplosivt». Dermed kan psykofarmaka ikke virke. Påstandene stemmer ikke. Det er ikke endring i antall nye psykiske sykdomstilfeller (insidens) siden 1990.

Psykofarmakabehandling kan hos mange redusere symptomer og bedre funksjon, men vil ikke påvirke insidens. Unntaket er grunnstoffet litium. Det er redusert forekomst av selvmord i befolkninger hvor konsentrasjonen av litium i drikkevannet er høyest.

Plyhn spør om forkortet levetid hos personer med alvorlige psykiske lidelser kan skyldes bivirkninger av antipsykotika. Brukes antipsykotika korrekt, tyder data heller på en reduksjon i dødelighet. En ti års oppfølgingsundersøkelse av 2132 personer med schizofreni, finansiert av offentlige midler (National Institute of Mental Health), fant at hvis pasienten samarbeidet svært godt om den medikamentelle behandlingen, var risikoen for død 25 prosent lavere enn blant dem som samarbeidet svært dårlig. (…)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

- Eksplosiv økning i trygdede på grunn av psykiske lidelser

Eksplosiv økning i trygdede på grunn av psykiske lidelser
Einar Plyhn, forlagssjef og etterlatt ved selvmord
aftenposten.no 5.9.2016
Takk til Ulrik Malt for svar 24. august på spørsmål vedrørende psykisk helse og medisinering. Mitt spørsmål skulle vært: Hvis psykiatriske legemidler er så effektive som hevdet, hvordan kan det ha seg at vi har hatt en nærmest eksplosiv økning i antallet personer som blir trygdet på grunn av psykiske lidelser? En utvikling vi ser i hele den delen av verden der psykofarmaka er sterkt utbredt. Spørsmålet om de påståtte gode virkningene av psykofarmaka, er derfor fortsatt høyst relevant. Beklageligvis kom jeg i skade for å formulere spørsmålet når det gjelder økning i forekomsten av psykiske lidelser totalt.

Malts henvisning til en enkeltundersøkelse som viste at godt samarbeid omkring medisinering reduserte risikoen for død sammenlignet med dem som ikke samarbeidet, gir imidlertid ikke noe tilfredsstillende svar på hvilket bidrag antipsykotika kan ha for at alvorlig psykisk syke får sin levealder forkortet med rundt 20 år. Hvilken rolle utbredte bivirkninger av antipsykotika spiller i denne sammenhengen, som betydelig vektøkning, diabetes, hormonelle forstyrrelser, høyt blodtrykk, inaktivitet med mer, står derfor fortsatt ubesvart. (…)

aaa

- Uførhet er nært knyttet til arbeidsmarkedet

Uførhet er nært knyttet til arbeidsmarkedet
Ulrik Fredrik Malt professor emeritus dr.med. Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 14.9.2016
I et debattinnlegg i Aftenposten nylig skriver Einar Plyhn at legemidler mot psykiske lidelser (psykofarmaka) ikke kan virke, da det er en økning av uførhet på grunn av psykiske lidelser. Det er nok en feilslutning.

For det første betyr ikke en viss statistisk økning av psykiatrirelaterte diagnoser nødvendigvis at slike lidelser er blitt en hyppigere årsak til uførhet. Det er ofte tale om en endring i diagnosepraksis, for eksempel fra muskel-skjelett lidelser til en psykisk lidelse. Men viktigere er at uførhet er nært knyttet til arbeidsmarkedet og sosiale forhold så vel som fysisk helse. Hadde det vært så enkelt at uførhet ene og alene skyldes psykiske lidelser som heldigvis i stor grad kan behandles, ville antallet uføre i Norge med en psykiatrisk diagnose vært betydelig lavere enn i dag. (…)

- Økningen i uførheten skyldes trolig mange forhold. (- Det er grunn til å tro at de som blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser, i stor utstrekning bruker psykofarmaka og har ofte gjort dette lenge. En mer nysgjerrig profesjonsgruppe enn psykiaterne, hadde trolig stilt seg spørsmål om dette sier noe om disse legemidlenes effekt, og mulig uønskede (bi) virkninger.)

Økningen i uførheten skyldes trolig mange forhold
Einar Plyhn forlagssjef og etterlatt ved selvmord
aftenposten.no 27.9.2016
Professor Malt skriver feilaktig 14. september at jeg har hevdet at økningen i uførhet på grunn av psykiske lidelser betyr at psykofarmaka ikke virker.

Økningen i uførheten skyldes trolig mange forhold. Jeg har bare påpekt et paradoks, nemlig at økning i bruken av psykofarmaka i en årrekke har gått sammen med en økning i uførhet på grunn av psykiske lidelser. En utvikling vi ser i land etter land i den vestlige verden.

Hele 31 prosent av befolkningen 15 eller eldre, fikk utskrevet psykofarmaka i Norge i 2015, ifølge Reseptregisteret. Bruken øker, særlig i yngre aldersgrupper. I 2013 (nyeste tall fra NAV) ble 33,5 prosent uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser. For aldersgruppen 18-39 år var andelen nesten 60 prosent.

Det er grunn til å tro at de som blir uføretrygdet på grunn av psykiske lidelser, i stor utstrekning bruker psykofarmaka og har ofte gjort dette lenge. En mer nysgjerrig profesjonsgruppe enn psykiaterne, hadde trolig stilt seg spørsmål om dette sier noe om disse legemidlenes effekt, og mulig uønskede (bi) virkninger. (…)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

- Et nyt team af nogle af kloge hoveder og en portefølje af nye innovative idéer til nye tilgange til behandling af psykiske sygdomme som f.eks. skizofreni, depression og alzheimers.

Crowdsourcing skal gøre Boehringer Ingelheim førende i psykiatri.
dagenspharma.dk 14.6.2016
 Ved at udstikke en konkurrence om, hvem, der kan finde den bedste idé til nye måder at behandle psykiatriske patienter på har Boehringer Ingelheim i samarbejde med sin partner BioMed X etableret en ny forskergruppe. Nu skal de søsætte deres egne idéer.

Et nyt team af nogle af kloge hoveder og en portefølje af nye innovative idéer til nye tilgange til behandling af psykiske sygdomme som f.eks. skizofreni, depression og alzheimers. Det har medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim opnået ved i samarbejde med BioMed X at kickstarte en konkurrence om, hvilken forsker, der kunne finde på den mest kreative […]

(Anm: Crowdsourcet forskerhold skal hjælpe Boehringer med psykofarmaka. Boehringer Ingelheim har etableret et nyt team af forskere fra hele verden, der vil gennemføre forskning for at identificere nye tilgange til behandling af patienter med psykiatriske lidelser. (medwatch.dk 23.5.2016).)

- Bivirkningerne kan være af meget forskellig varighed og intensitet. Således er nogle bivirkninger, såsom agranulocytose og svære hjertearytmier, potentielt akut livstruende, mens metaboliske bivirkninger, inklusive diabetes mellitus og vægtøgning, kan medføre livsforkortende somatiske problemstillinger.

Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner (PDF)
irf.dk 4.4.2016 (Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) (Månedsblad nr. 3 (April 2016))
(…) Antipsykotika anvendelse
Antipsykotisk virkende medicin anvendes til behandling af lidelser inden for det skizofreniforme spektrum og relaterede lidelser (fx akutte og kroniske paranoide tilstande). Nogle antipsykotika kan anvendes i både den akutte og forebyggende behandling af affektive sindslidelser (3-6). Antipsykotika har endvidere gennem mange år været anvendt ved angsttilstande, og antipsykotika med sederende virkning anvendes i beroligende øjemed og ved søvnproblemer. Ofte er lægemidlerne ikke godkendt til disse formål, og anvendelsen baseres på kliniske erfaringer. Der foreligger sjældent evidens for denne off label anvendelse, og indikationen bør derfor nøje overvejes.

Antipsykotika kan have ganske alvorlige bivirkninger. Der kræves således monitorering af effekt og bivirkninger i både opstartsfasen og kontinuerligt under behandlingen (7). (…)

Bivirkninger
I modsætning til de yderst beskedne forskelle i terapeutiske effekter udviser antipsykotika et mere differentieret klinisk billede i forhold til deres bivirkningsprofiler (8) (tabel 1 og 2). Bivirkningerne kan være af meget forskellig varighed og intensitet. Således er nogle bivirkninger, såsom agranulocytose og svære hjertearytmier, potentielt akut livstruende, mens metaboliske bivirkninger, inklusive diabetes mellitus og vægtøgning, kan medføre livsforkortende somatiske problemstillinger. Visse kroniske motoriske bivirkninger, såsom tardive dys-kinesier, kan i udtalt grad påvirke patienternes livskvalitet og have betydning for komplians ift. den videre medikamentelle behandling. Patienter skal ved påbegyndelse af antipsykotisk behandling og under det fortsatte behandlingsforløb informeres om mulig udvikling af bivirkninger og monitoreres tæt herfor. (…)

(Anm: Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2015. (laegemiddelstyrelsen.dk).)

- Ny professor vil åbne op for mere nuanceret syn på psykofarmaka

Ny professor vil åbne op for mere nuanceret syn på psykofarmaka
dagenspharma.dk 25.1.2016
Ledende overlæge, dr.med. Jimmi Nielsen er tiltrådt som klinisk professor i psykofarmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

»Medicin er ikke svaret på alt, heller ikke når det gælder psykiske problemstillinger.« Sådan siger ledende overlæge, dr.med. Jimmi Nielsen, der er tiltrådt som klinisk professor i psykofarmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital. Jimmi Nielsen har gennem flere år haft målrettet fokus på at tilvejebringe viden, der kan gøre denne behandling mere sikker, skånsom […]

(Anm: Antipsychotic polytherapy tied to akathisia. (clinicalpsychiatrynews.com 9.12.2015).)

(Anm: Clozapine induced pancytopenia leading to severe sepsis: an unusual early complication. BMC Res Notes. 2015 Dec 16;8(1):792.)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Drug-resistant bacteria in patients' urine or stools raise risk of drug-resistant sepsis (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: «Alle» har fått avvik. Ikke ett eneste av akuttmottakene som Helsetilsynet har gjort tilsyn ved, unngikk avvik når det gjelder gjenkjennelse og behandling av sepsis. (…) Rundt 50 prosent av alle pasienter som utvikler sepsis, kommer inn via akuttmottaket. – Pasientene kommer da gjerne med en infeksjon, eller med en uavklart tilstand. (…) Sepsis som oppstår på sengepost ser ikke Fylkesmennene på i dette tilsynet. (sykepleien.no 23.2.2017).)

(Anm: Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier. (How the brain helps the body fight bacteria. The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria. Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.) (theconversation.com 5.1.2017).)

(Anm: New Sepsis-3 Definitions Await Confirmatory Data. Since publication of Sepsis-3, substantial debate has occurred about how and when to incorporate these new definitions into practice. In February 2016, the European Society of Intensive Care Medicine and the Society of Critical Care Medicine Third International Consensus Task Force published “Sepsis-3” — new definitions for sepsis and septic shock. Sepsis is defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection,” and septic shock is defined as “a subset of sepsis in which underlying circulatory and cellular/metabolic abnormalities are profound enough to substantially increase mortality” (NEJM JW Gen Med Mar 15 2016 and JAMA 2016; 315:775). (NEJM 2017 (December 29, 2016).)

(Anm: Blodforgiftning: William (1) døde av sepsis fordi ingen innså hvor alvorlig situasjonen var. Opp mot 12 000 nordmenn får sepsis årlig. (dagbladet.no 14.9.2016).)

(Anm: Avdekker lovbrudd ved akuttmottak. AKUTTMOTTAK: Flere av avvikene ved tilsyn viser at pasienter med sepsis blir for dårlig observert og ikke får rask nok behandling på akuttmottaket. Alle sykehusene som hittil har vært gjenstand for tilsyn med akuttmottakenes håndtering av pasienter med blodforgiftning (sepsis), har fått avvik, som er brudd på loven. (dagensmedisin.no 21.9.2016).)

(Anm: Belgian scientists discover missing link in septic shock. Researchers at VIB and Ghent University have discovered an important mechanism of sepsis, an overreaction of the body's immune system to an infection. In this condition, the brain is unable to curb an inflammatory response, causing organ failure or 'septic shock'. This scenario is the most frequent cause of death in intensive care units. As it turns out, information about infections is passed to our brain via extracellular vesicles, small particles in brain fluid. These insights will be published in the leading scientific journal EMBO Molecular Medicine and might give rise to new strategies to treat sepsis and even other inflammatory conditions. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: - Zyprexa (olanzapin) og indberetninger om dødsfald. (…) SEPSIS. (…) Olanzapin og indberetninger om dødsfald. (sundhedsstyrelsen.dk 31.5.2015 (NYT OM BIVIRKNINGER 2015(6) MAJ 2015).)

(Anm: Blodforgiftning og Bakterier i blodet (Sepsis og Bakteriæmi) (sundhedsguiden.dk 18.9.2006).)

(Anm: - Symptomene tilsvarer symptomer på olanzapinforgiftning, som kan være sløvhet (fra trøtthet til koma) og/eller forvirring, desorientering, agitasjon, angst og annen kognitiv svekkelse. Andre symptomer kan være ekstrapyrimidale symptomer, som muskelstivhet eller risting og vanskeligheter med å gå og snakke, kramper, svimmelhet, økning i blodtrykk og svakhet. Symptomene kan være alvorlige og kreve sykehusinnleggelse. Derfor skal pasienter som behandles med Zypadhera observeres de første timene etter hver eneste injeksjon. legemiddelverket.no 25.11.2016 (legemiddelverket.no 21.11.2016).)

(Anm: To av tre med blodforgifting får ikkje hjelpa dei skal ha. Pasientar med blodforgifting (sepsis) blir nedprioriterte når dei kjem til akuttmottak i Helse Vest, viser rapport.  (…) Sepsis-pasientar skal få antibiotikabehandling innan ein time, etter nasjonale retningslinjer, men dei fleste får ikkje dette. (nrk.no 21.9.2016).)

(Anm: Legar sende heim alvorleg sjuk pasient. Ein erfaren kommunelege får sterk kritikk etter at ein mann blei sendt heim utan at det blei oppdaga at han var alvorleg sjuk. (…) Pasienten vart sendt heim og vart raskt dårlegare. Pasienten vart frakta til sjukehus der ein konstaterte at det var snakk om alvorleg blodforgifting. Ut frå funn ved undersøking var årsaka til blodforgiftinga uklar fram til dagen etter innlegginga, då det kom tydelege teikn. – Ved blodforgifting er det spesielt at ein ikkje har så mange timar å gå på, fortel fylkeslegen. (nrk.no 7.3.2017).)

(Anm: Clozapine-induced myocarditis may be associated with rapid titration: A case report verified with autopsy. (…) Similarly, clozapine-induced myocarditis incidence probably can be reduced with the use of slow titrations, including even slower titrations for patients with lower ability to metabolize clozapine, such as those taking valproate. Int J Psychiatry Med. 2016;51(1):104-15.)

(Anm: Pancytopenia is a medical condition in which there is a reduction in the number of red and white blood cells, as well as platelets. If only two parameters from the full blood count are low, the term bicytopenia can be used. The diagnostic approach is the same as for pancytopenia. (en.wikipedia.org).)

(Anm: sepsis; alvorleg smittesjukdom med nærvere av sjukdomsbakteriar eller andre smittekim i blodet; «blodforgiftning», gir feber, frostrier, rask puls og pust, leukocytose, mødd allmenntilstand; kan føra til blodtrykksfall med mjølkesyreacidose, oliguri, uklart sensorium m v pga dårleg organgjennombløding, ev til multiorgansvikt (s d) og sjokk; bakterieendotoksin, TNF, IL-1 og andre cytokin, NO m v er utløysingsfaktorar; kan skuldast ein abscess, sårinfeksjon, kateterinfeksjon e a; jf bakteriemi, septikopyemi, septikemi, TSS, septisk sjokk, DIC, endokarditt, urosepsis. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Tidlige dødsfall blant mennesker med psykiske lidelser (Premature death among people with mental illness) Leder (Editorial) BMJ 2013;346:f2969 (14 May 2013).)

- Iskemisk kolitt er en sjelden bivirkning av antipsykotika, og er oftest assosiert med phenothiazine-klassen av antipsykotika og atypiske antipsykotika som klozapin og olanzapin.

Olanzapine and benztropine as a cause of ischemic colitis in a 27-year-old man.
dgcases.docguide.com 11.12.2015
Ischemic colitis is a rare adverse effect of antipsychotic medications and is most commonly associated with the phenothiazine class of antipsychotics and atypical antipsychotics such as clozapine and olanzapine. The risk is further increased when antipsychotics are taken in conjunction with anticholinergics. A 27-year-old man with a history of bipolar disorder and depression presented to the emergency department with 6 days of constipation, abdominal pain, nausea, and nonbloody vomiting. (…)

Despite the fact that ischemic colitis is such a rare adverse effect of antipsychotic medications, it is important to consider because of its potentially fatal outcomes. (…)

(Anm: Olanzapine and benztropine as a cause of ischemic colitis in a 27-year-old man.J Clin Gastroenterol. 2012 Jul;46(6):515-7.)

(Anm: Iskemisk kolitt er en betennelse i tykktarmen (kolon). Dette oppstår når det av en eller annen grunn ikke strømmer nok blod til tykktarmen. (…) Dødeligheten er høy hvis koldbrann (vevsnekrose) oppstår i tykktarmen. Iskemisk kolitt kalles også arteria mesenteriell iskemi, mesenterialåreokklusjon eler koloniskemi. (...) Når blodstrømmen til tykktarmen er begrenset, kan det gå koldbrann i vevet (vevet visner og dør). Hvis dette skjer, kan det bli nødvendig med operasjon for å fjerne det døde vevet. (msn.com 23.5.2014).)

(Anm: Ischemic colitis (also known as ischaemic colitis) is a medical condition in which inflammation and injury of the large intestine result from inadequate blood supply. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Ikke nok forskning om klozapin. Klozapin er vanlig å anbefale ved behandlingsresistent schizofreni. Legemidlet kan i noen tilfeller gi alvorlige bivirkninger, så alle pasienter som bruker klozapin må følges opp på en god måte. I en ny nettverks meta-analyse er konklusjonen at det ikke fins nok dokumentasjon fra forskning til å si hvilket medikament som er mest effektivt ved behandlingsresistent schizofreni. psyknyheter. (psyknyheter.wordpress.com 28.3.2016).)

(Anm: Antipsykotika - Choosing Wisely-kampanjen (”Velg klokt”-kampanjen) (cleveland.com 20.9.2013).)

(Anm: Too Much Medicine. Choosing Wisely: how the UK intends to reduce harmful medical overuse. The Choosing Wisely campaign has laudable aims to reduce harmful and costly medical overuse, writes Jacqui Wise, but will it make a difference in the UK?BMJ 2017;356:j370 (Published 26 January 2017).)

(Anm: Choosing Wisely: setbacks and progress. (…) The Choosing Wisely campaign has suffered some setbacks lately. First came the withdrawal of a medical professional society from the campaign, and then came an analysis showing that doctors haven’t changed their practices since the launch of the campaign. (…) Alerts fire when clinicians order interventions on the lists, and it has led to statistically significant reductions in the use of antipsychotic medicines for elderly patients with dementia, butalbital for patients with migraine, and benzodiazepines as as a firstline sleep aid in elderly patients.4 BMJ 2015;351:h6760 (Published 15 December 2015).)

(Anm: Dag Coucheron. Ikke lett å forstå om diagnoser. Vil Tor Levin Hofgaard, i spissen for psykologene i Norge, beholde diagnosene, men slutte å se på diagnosene som beskrivelser av sykdom? (…) I tillegg bør vi benytte så få medikamenter som mulig og forsøke å minske bruken av langtidsvirkende nevroleptika, ja, kanskje helt slutte å bruke dem. (dagensmedisin.no 6.11.2015).)

(Anm: Gisle Roksund. Sykdomsbegreper på normalreaksjoner i livets motbakker. President i Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, går i Aftenposten 13. oktober hardt ut mot min kronikk i samme avis 7. oktober. Han tillegger meg på fantasifullt vis meninger jeg aldri har hatt og utsagn og karakteristikker jeg aldri har kommet med. (…) Som allmennlege i snart 40 år har jeg gjort meg følgende observasjoner og betraktninger: (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening. Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? Vi vil ikke tilbake til den tiden da folk ble stemplet og stigmatisert som «bøllefrø»(atferdsvansker), «latsabber» (depresjon) og «reddharer» (angst). Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Tor Levin Hofgaards blogg. Det trange diagnosespråket. (dagensmedisin.no 20.10.2015).)
At vi har et språk for det som plager psyken vår, er ikke det samme som at vi sykeliggjør normalreaksjoner. (…)  Som psykologer har vi et faglig utgangspunkt som i stor grad kan hjelpe til å plassere menneskelige opplevelser inn i en ramme der de kan beskrives som normale reaksjoner på det livet bringer på vår vei. (dagensmedisin.no 6.11.2015)
.)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? (…) Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (…) For selv om han har rett i at diagnosehåndbøkene eser helt unødvendig ut, viser ikke statistikken at forekomst av psykiske lidelser faktisk øker, men at flere søker hjelp. Det er en villet utvikling. (aftenposten.no 12.10.2015).)

- Mennesker med PDP som ble behandlet med antipsykotika hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika (dvs. 400 % øket dødsrisiko)

Antipsychotics increase risk of death in people with Parkinson's disease psychosis (Antipsykotika øker risikoen for død hos personer med Parkinsons sykdom psykose)
medicalnewstoday.com 30.9.2015
Antipsykotika kan øke risikoen for død hos mennesker med Parkinsons sykdom psykose (PDP), ifølge en ny studie ledet av forskere ved Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) ved King's College London. (Antipsychotic drugs may increase the risk of death in people with Parkinson's disease psychosis (PDP), according to a new study led by researchers from the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) at King's College London.)

Studien, publisert i JAMDA, fant at mennesker med PDP som ble behandlet med antipsykotika var fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. De var også mer sannsynlig å oppleve alvorlige helseproblemer inkludert kognitiv svikt, forverring av Parkinsons symptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. (The study, published in JAMDA, found that people with PDP who were treated with antipsychotics were four times more likely to have died following three to six months of treatment than those who did not receive any antipsychotic medication. They were also more likely to experience serious health issues including cognitive decline, worsening of Parkinson's symptoms, stroke, infections and falls.)

Parkinson's disease affects approximately 7-10 million people worldwide and is characterised by progressive loss of motor function, psychiatric symptoms and cognitive impairment. Psychosis is a common and distressing group of psychiatric symptoms affecting people with Parkinson's, usually manifesting as hallucinations and delusions.

PDP affects more than 50 per cent of people with Parkinson's at some point in their condition and antipsychotic drugs are often used to treat this psychosis, yet there is little evidence to support their use. (…)

(Anm: Legemiddel mot psykose ved Parkinsons sykdom fikk positiv gjennomgang fra FDAs rådgivende panel. Selv om Acadia kun oversendte én positiv fase III studie av totalt fire 6-ukers randomiserte placebokontrollerte studier av pimavanserin, voterte komitémedlemmene 12-2 på at selskapet hadde "gitt betydelige bevis for effektiviteten" av legemidlet for behandling av psykose forbundet med Parkinsons sykdom (PDP). (Parkinson’s disease psychosis drug gets favorable review from FDA advisory panel.  Although Acadia submitted just one positive phase III trial out of a total of four 6-week, randomized, placebo-controlled trials of pimavanserin, committee members voted 12-2 that the company “provided substantial evidence of the effectiveness” of the drug for the treatment of psychosis associated with Parkinsons’s disease (PDP). Another 11-3 vote supported the question of whether pimavanersin’s safety profile was “adequately characterized.” (clinicalpsychiatrynews.com.com 29.3.2016).)

(Anm: Muscle loss linked with falls and fractures in elderly (medicalnewstoday.com 4.11.2015).)

(Anm: Rise in numbers of teenagers given antipsychotics. Young adults and adolescents have been prescribed increasing amounts of antipsychotic medications, according to a study in JAMA Psychiatry (…) "As a field we must accurately identify youth for whom antipsychotic treatment is truly necessary by first exhausting lower-risk interventions for youth without psychosis. Finally, when required, antipsychotic therapy should be as brief as possible and closely monitored." (medicalnewstoday.com 2.7.2015).)

(Anm: Increased Silent Brain Infarction Accompanied With High Prevalence of Diabetes and Dyslipidemia in Psychiatric Inpatients: A Cross-Sectional Study.Prim Care Companion CNS Disord. 2015 Mar 26;17(2). doi: 10.4088/PCC.14m01713. eCollection 2015.)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

(Anm: Impact of Current Antipsychotic Medications on Comparative Mortality and Adverse Events in People With Parkinson Disease Psychosis.J Am Med Dir Assoc. 2015 Oct 1;16(10):898.e1-7. doi: 10.1016/j.jamda.2015.06.021. Epub 2015 Aug 1.)

- Prediabetes knyttet til tidlig nyreskade (- Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men.)

Prediabetes linked to early kidney damage (Prediabetes knyttet til tidlig nyreskade)
medicalnewstoday.com 29.12.2015
Diabetes er en viktig risikofaktor for nyresykdom; rundt 30 % av personer med type 1-diabetes og 10-40 % av de med type 2-diabetes vil kunne oppleve nyresvikt. Men ny forskning finner at selv før en diabetesdiagnose, kan høyere enn normalt blodsukkernivået være årsaken nyreskader. (Diabetes is a major risk factor for kidney disease; around 30% of people with type 1 diabetes and 10-40% of those with type 2 diabetes will go on to experience kidney failure. But new research finds that even before a diabetes diagnosis, higher-than-normal blood sugar levels could be causing kidney damage.)

Studiens medforfatter Dr. Toralf Melsom, ved Institutt for nefrologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og kolleger publiserer sine funn i American Journal of Kidney Disease. (Study coauthor Dr. Toralf Melsom, of the Department of Nephrology at University Hospital of North Norway, and colleagues publish their findings in the American Journal of Kidney Disease.)

Around 86 million people in the US have prediabetes - blood sugar levels that are higher than normal but not high enough to receive a diabetes diagnosis.

According to the Mayo Clinic, without interventions - such as increasing physical activity, losing weight and adopting a healthy diet - an individual with prediabetes is likely to be diagnosed with type 2 diabetes within 10 years. (…)

(Anm: Melsom T et al. Prediabetes and Risk of Glomerular Hyperfiltration and Albuminuria in the General Nondiabetic Population: A Prospective Cohort Study. Am J Kidney Dis. 2015 Dec 16. pii: S0272-6386(15)01389-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer kompleks I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Autoimmune attack underlying kidney failure. Interstitial nephritis, a common cause of kidney failure, has a complex and largely unknown pathogenesis. In a new published paper in The Journal of the American Society of Nephrology, a team of researchers led from Karolinska Institutet shows how interstitial nephritis can develop from an autoimmune attack on the kidney's collecting duct. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

- Antidepressiva og antipsykotika klassifisert med torsades de pointes arytmier risiko og dødelighet hos eldre - en svensk landsomfattende studie.

Antidepressants and antipsychotics classified with Torsades de Pointes arrhythmia risk and mortality in older adults - a Swedish nationwide study.
Br J Clin Pharmacol. 2015 Nov 17. [Epub ahead of print]
(…) AIM: To examine mortality risk associated with use of antidepressants and antipsychotics classified with Torsades de Pointes (TdP) risk in elderly.

METHODS: A matched case-control register study was conducted in people older than 65 years dying outside hospital, 2008-2013 (n= 286 092) and their controls (n = 1 430 460). The association between prescription of antidepressants and antipsychotics with various TdP risk according to CredibleMeds (www.crediblemeds.org) and all-cause mortality was studied by multivariate conditional logistic regression adjusted for comorbidity and several other confounders.

RESULTS: Use of antidepressants classified with known or possible TdP risk, was associated with higher adjusted risk for mortality (OR 1.53; 95 CI: 1.51-1.56 and 1.63.; 95 CI: 1.61-1.67, respectively) compared to antidepressants classified with conditional TdP risk (OR: 1.25; 95 CI: 1.22-1.28) or without TdP classification (OR: 0.99; 95 CI: 0.94-1.05). Antipsychotics classified with known TdP risk were associated with higher risk (OR: 4.57; 95 CI: 4.37-4.78) than antipsychotics with possible risk (OR: 2.58; 95 CI: 2.52-2.64), or without TdP classification (OR: 2.14; 95 CI: 2.03-2.65). The following risk ranking was observed for commonly used antidepressants: mirtazapine > citalopram > sertraline > amitriptyline; and antipsychotics: haloperidol > risperidone >olanzapine > quetiapine.

CONCLUSION: The CredibleMeds system predicted drug-associated risk for mortality in the elderly at the risk class level. Among antipsychotics haloperidol and among antidepressants, mirtazapine and citalopram, were associated with the highest risks. The results suggest that the TdP risk with antidepressants and antipsychotics should be taken into consideration when prescribing to the elderly. (…)

(Anm: Adverse drug reactions in special populations - the elderly. Br J Clin Pharmacol. 2015 Oct;80(4):796-807. doi: 10.1111/bcp.12596. Epub 2015 May 22.)

(Anm: Impairment of left ventricular function early in treatment with clozapine: a preliminary study. Int Clin Psychopharmacol. 2015 Jun 5. [Epub ahead of print].)

- Lægemiddelstyrelsen vil gerne have mere viden om brug af quetiapin til børn og unge

Lægemiddelstyrelsen vil gerne have mere viden om brug af quetiapin til børn og unge
Nyt Om Bivirkninger NR. 3 • ÅRGANG 8 • MARTS 2017
I Lægemiddelstyrelsen har vi over en længere periode haft fokus på antipsykotisk medicin. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at forbruget af det antipsykotiske lægemiddel quetiapin er steget markant blandt gruppen af 15-17-årige. Quetiapin er ikke godkendt til børn og unge i Danmark.

USA er quetiapin godkendt til behandling af børn og unge med bipolar lidelser og skizofreni (henholdsvis over 10 og 13 år), mens det i Europa kun er godkendt til behandling af voksne. Det fremgår af produktresuméerne, at en væsentlig begrundelse for ikke at godkende quetiapin til børn og unge i EU/Danmark er, at der i de få kortvarige studier, der er udført i en pædiatrisk population, er observeret væsentlige bivirkninger, som ikke er observeret hos voksne, og at forekomsten af kendte bivirkninger er højere blandt børn end blandt voksne. Derudover mangler der viden om quetiapins langtidsvirkning på børn og unges vækst og udvikling samt om påvirkningen af den kognitive og adfærdsmæssige udvikling.

Analyse af indberettede formodede bivirkninger om børn og unge i behandling med quetiapin

  • Endokrine bivirkninger; hyperprolaktinæmi (kendt bivirkning2) og hyperthyreoidisme (ikke kendt bivirkning)
  • Kardiovaskulære bivirkninger; takykardi og QT-forlængelse (kendte bivirkninger)
  • Neurologiske bivirkninger; kramper og cerebrale blødninger (ikke kendt bivirkning)
  • Psykiske bivirkninger; hallucinationer (ikke kendt bivirkning). 

 Der er tale om indberettede formodede bivirkninger, hvor kausaliteten til medicinen ikke i alle tilfælde er mulig at vurdere.
 
Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet International Clinical Psychopharmacology: Adverse events in children and adolescents treated with quetiapine: an analysis of adverse drug reaction reports from the Danish Medicines Agency database. (…)

(Anm: Antipsychotics Are Still Prescribed for Childhood Nonpsychotic Diagnoses. NEJM 2015 (July 27, 2015).)

(Anm: Metabolic syndrome in first-time hospitalized patients with depression: a 1-year follow-up study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2015 (Article first published online: 7 AUG 2015) (…) Conclusion Metabolic syndrome is highly prevalent in younger, severely depressed patients and the incidence increases during 1 year of follow-up. Low aerobic fitness and use of atypical antipsychotics are strongly correlated with MetS.)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: First- and second-generation antipsychotic drug treatment and subcortical brain morphology in schizophrenia. Antipsychotic medication may influence brain structure, but to what extent effects of first-generation antipsychotics (FGAs) and second-generation antipsychotics (SGAs) differ is still not clear. (…) Findings of reduced total brain volume, enlarged ventricular volume and reduced hippocampal volume bilaterally among patients were replicated, largely independent of medication class. In the basal ganglia, FGA users had larger putamen bilaterally and right caudate volume compared to healthy controls, and the right putamen was significantly larger than among SGA users. (…) Post hoc analyses revealed that the difference between FGA and SGA could be attributed to smaller volumes in the clozapine users specifically. We therefore conclude that basal ganglia volume enlargements are not specific to FGA. [Epub ahead of print]. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015 Nov 7.)

(Anm: Brain volume change in first-episode psychosis: an effect of antipsychotic medication independent of BMI change. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

- Derfor blir man feit av antipsykotika. (- Striatal belønningsktivitet og antipsykotika-relatert vektøkning.)

Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin.
videnskab.dk 7.1.2016
Medicin mod psykose påvirker hjernen, så man ikke føler sig tilfreds, selvom man har spist nok, viser ny dansk forskning. Det kan være forklaringen på, at mange tager voldsomt på af medicinen. Virkelig flot studie, siger hjerneforsker.

»Flot arbejde« viser, at receptorer i hjernen bliver påvirket 

At man tager voldsomt på er en ret almindelig og meget usund bivirkning ved alle typer af antipsykotisk medicin. Forskere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri har i et nyt studie undersøgt nærmere, hvad der sker i hjernen, når man får medicinen.

Studiet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry viser, at medicinen ud over at virke på psykosen også påvirker et andet område af hjernen, som spiller en rolle i vores oplevelse af belønning, når vi spiser.

Medicinen blokerer nemlig nogle særlige modtagere (receptorer) i hjernen, som optager belønningsstoffet dopamin. Det påvirker lysten til at spise. (Se faktaboks til højre om dopaminsystemet.)

»Jeg synes, det er et flot arbejde. Det viser, at der er en sammenhæng mellem belønningen fra vores dopaminsystem og lysten til at spise,« siger hjerneforsker og professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Albert Gjedde.

»Jeg synes, det er et flot arbejde. Det viser, at der er en sammenhæng mellem belønningen fra vores dopaminsystem og lysten til at spise,« siger hjerneforsker og professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Albert Gjedde. (…)

(Anm: Striatal Reward Activity and Antipsychotic-Associated Weight Change in Patients With Schizophrenia Undergoing Initial Treatment. JAMA Psychiatry 2016 (Published online January 06, 2016).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Å være overvektig på ethvert tidspunkt øker risikoen for død. Being overweight at any point increases risk for death. People who are obese or overweight at any point in their adult lives are at greater risk of death from cardiovascular disease, cancer, and other causes than those who maintain a normal weight, according to an analysis of data from three large cohort studies published in Annals of Internal Medicine.1 BMJ 2017;357:j1650 (Published 04 April 2017).)

- Gøtzsche får ærespris (- Æresprisen uddeles for at hædre danske videnskabsmænd, læger og andre, der måtte have ydet et særligt anerkendelsesværdigt arbejde og en betydelig indsats fortrinsvis ved at forske i og behandle sygdomme.)

Gøtzsche får ærespris
dagenspharma.dk 20.5.2015
Årets ærespris fra Generalkonsul Ernst Carlsens Fond går til professor Peter Gøtzsche.

Peter Gøtzsche, overlæge, cand.scient, dr.med. og professor ved Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet har fået Generalkonsul Ernst Carlsens Fonds ærepris på 50.000 kr.

Han får prisen for sin værdifulde forskning i sygdomme – blandt andet i forbindelse med oprettelsen af Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet.

Æresprisen uddeles for at hædre danske videnskabsmænd, læger og andre, der måtte have ydet et særligt anerkendelsesværdigt arbejde og en betydelig indsats fortrinsvis ved at forske i og behandle sygdomme.

Peter Gøtzsche får prisen for sin store indsats for forskning. Han har blandt andet at være med til at oprette Det Nordiske Cochrane Center i 1993, hans forskning har her international gennemslagskraft. Centret er part i et internationalt netværk, hvis hovedformål er at udvikle og offentliggøre systematiske reviews om virkningen af f. eks. antidepressive midler, forebyggende undersøgelse af raske personer og screening for brystcancer med mammografi.

Prismodtageren er også medlem af flere grupper, der publicerer retningslinjer for god rapportering af forskning, for randomiserede forsøg og for forsøgsprotokoller. Han er desuden forfatter til flere bøger om sundhedsforskning og forsøg. (…)

- Fikk pris for industrikritisk bok

Fikk pris for industrikritisk bok
dagensmedisin.no 10.11.2014
Peter Gøtzsche, leder av The Nordic Cochrane Centre, har fått pris av den britiske legeforeningen for sin bok om hvordan legemiddelindustrien har korrumpert helsevesenet.

Professor Peter C. Gøtzsche, leder av Cochrane Library, sin bok «Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted Health Care» ble utgitt i september i fjor.

Nå er den frittalende medisinprofessoren tildelt én av de mange årlige prisene fraThe British Medical Association's Annual Book Award.

Det melder danske Ugeskriftet. (...)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: USAs mest beundrede lovbryter. (America's Most Admired Lawbreaker ) I løpet av 20 år utviklet Johnson & Johnson et kraftig legemiddel, promoterte det ulovlig overfor barn og eldre, skjulte bivirkninger og tjente milliarder av dollar. Dette er innsidehistorien. (Over the course of 20 years, Johnson & Johnson created a powerful drug, promoted it illegally to children and the elderly, covered up the side effects and made billions of dollars. This is the inside story.) (huffingtonpost.com 8.10.2015).)

(Anm: Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015).)

(Anm: - Således ble bruk av antipsykotika knyttet til en doblet risiko for lungebetennelse hos pasienter med AD (Alzheimers sykdom), og til og med en høyere relativ risikoøkning (3,43 ganger) blant dem uten AD. (…) Resultatene indikerer at bruk antipsykotika er knyttet til en høyere risiko for lungebetennelse uavhengig av alder, anvendt studiedesign, behandlingsvarighet, valg av legemidler eller samtidige sykdommer. (dgnews.docguide.com 30.8.2016).)

(Anm: Among antidementia drugs, memantine is associated with the highest risk of pneumonia. A recent study from the University of Eastern Finland shows that among users of antidementia drugs, persons using memantine have the highest risk of pneumonia. The use of rivastigmine patches is associated with an increased risk as well. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Superrike skattesnytarar. (…) Denne verksemda vil ikkje ta slutt før dei som legg til rette for hemmeleghald og skatteunndraging – bankar, advokatar og rådgjevarar – opplever ein reell risiko for å bli straffa for å utføre slike tenester.) (dn.no 3.7.2017).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med finansielle konflikter, viser studien. (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Naturlig at dette er offentlig. OUS-lege Elisabeth Gulowsen Celius samtykket til offentliggjøring av honorarer. Hun er kritisk til kolleger som ikke har gjort det samme. – Det kan reise spørsmål om det er bindinger som ikke tåler dagens lys. (dagensmedisin.no 12.8.2016).)

(Anm: Resultater publisert i JAMA Internal Medicine antyder at ett enkelt gratis måltid kan øke sannsynligheten for at en lege vil foreskrive et bestemt legemiddel. (Findings published by JAMA Internal Medicine suggest that even a single free meal can boost the likelihood a doctor will prescribe a certain drug) (online.wsj.com 20.6.2016).)

(Anm: FDAs rådgivere på opioider sparket grunnet bånd til industrien, ifølge AP. (FDA's advisers on opioids booted for ties to industry, AP learns. Having been buffeted by controversy over its approval of addictive opioid drugs, the FDA is calling on a panel of experts to help it sort through the thorny issue. But even before the new panel met, it has been tinged by controversy itself, dismissing four advisers because of perceived ties to drugmakers.) (fiercepharma.com 8.7.2016).)

(Anm: Offentliggjøring av verdioverføringer. Legemiddelindustrien offentliggjør i dag alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak. (lmi.no 30.6.2016).)

(Anm: Leder. Disclosure UK: åpenhet (offentliggjøring) bør ikke lenger være valgfritt BMJ. (Editorials. Disclosure UK: transparency should no longer be an optional extra) BMJ 2016;354:i3730 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre (Disclosure UKs nettsted gir en "illusjon av åpenhet", sier Goldacre) (Disclosure UK website gives “illusion of transparency,” says Goldacre) BMJ 2016;354:i3760BMJ 2016; 354 (Published 06 July 2016).)

(Anm: Reporting of financial and non-financial conflicts of interest by authors of systematic reviews: a methodological survey. (…) Conclusions Although close to half of the published systematic reviews report that authors (typically many) have conflicts of interest, more than half report that they do not. Authors reported individual conflicts of interest more frequently than institutional and non-financial conflicts of interest. BMJ Open 2016;6:e011997.)

(Anm: - Legene som deklarerte de høyeste inntektene fra legemiddelfirmaer i Storbritannias nye database uttaler at åpenhet om utbetalingene bør være obligatorisk. (The doctors who declared the most earnings from drug companies in the United Kingdom’s new database have said that being transparent about payments should be mandatory.) BMJ 2016;354:i3716 (Published 04 July 2016).)

(Anm: Leger som mottar de største utbetalingene fra legemiddelfirmaer deklarerer dem ikke på nytt nettsted. (Doctors getting biggest payments from drug companies don’t declare them on new website. BMJ 2016;354:i3679 (Published 01 July 2016).)

(Anm: Association between payments from manufacturers of pharmaceuticals to physicians and regional prescribing: cross sectional ecological study. BMJ 2016;354:i4189 (Published 18 August 2016).)

(Anm: Medisinsk utstyr (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelprodusenter og medisinske utstyrsprodusenter betalte i fjor 6,5 milliarder dollar til leger og undervisningssykehus. (Drug and device makers paid $6.5 billion to docs and teaching hospitals last year.) (statnews.com 30.6.2016).)

(Anm: Madsen S. Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1869. (14.10.2014).)

(Anm: P C Gøtzsche. Re: Et korstog mot legemiddelindustrien. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 – 7 (25.11.2014).)

(Anm: R Johansen Re: Et korstog mot legemiddelindustrien Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2126 (25.11.2014).)

(Anm: Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe Publishing, 2013.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (E-bog) Af Peter C. Gøtzsche (ebogreolen.dk (3.9.2013).)

(Anm: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet (Bog, hæftet) Af Peter C. Gøtzsche (saxo.com (3.9.2013).)

(Anm: Professor: Pilleforbrug i psykiatrien er skadeligt. Forbruget af medicin er »vanvittig højt«, advarer kendt professor. Det bør reduceres markant, da medicinen gør mere skade end gavn, siger han. Brugen af lægemidler til behandling af psykiske sygdomme som skizofreni, depression og angst skal – stort set – standses. Medicinen skader, invaliderer og ødelægger mere, end den gavner. I bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, som udkommer mandag, argumenterer han for at reducere forbruget af lægemidler til psykiske lidelser med 98 procent. I stedet skal der større fokus på psykoterapi, og al brug af tvang skal indstilles. Der skal kun medicineres ved akutte, voldsomme psykoser og kun korvarigt. (politiken.dk 29.8.2015).)

- Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år

Beltetvang: Vi må ta styringen
KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister
vg.no 23.11.2016
«Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år»

Det har altfor lenge vært altfor liten styring med bruk av makt overfor syke mennesker i helsetjenesten.

Alle pleier å nikke når jeg snakker om at bruken av tvang må ned. Men det kommer ofte et lite hjertesukk fra dem som nikker etterpå.

– Det er ikke så enkelt, sier de. Jeg tror mange helseministre både har sagt det samme som meg og hørt det samme som meg. 

STOR SPESIAL: Les mer om VGs gjennomgang av Tvangsloggene her. (…)

(Anm: VG vant nordisk pris for datajournalistikken i «tvangsloggene»
Imponerende klassisk vaktbikkje-journalistikk, heter det i juryens begrunnelse. (journalisten.no 27.1.2017).)

- VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig.

(Anm: VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig. Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen når norske pasienter bindes fast mot sin vilje.  (…) – All bruk av tvang skal fremgå av tvangsprotokollene. Dersom protokollene er mangelfulle, får kontrollkommisjonene og andre klageinstanser et sviktende grunnlag for å føre kontroll med tvangsbruken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG. I april avslørte VG at sykehusene unnlot å melde inn hver fjerde beltelegging, slik de er pålagt. (vg.no 21.11.2016).)

- Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang.

(Anm: Av Aage Thor Falkanger. Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang. Medisinske, etiske og juridiske vurderinger og normer gjør seg da gjeldende i et komplisert og v ... Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56) Side: 257-258.)

(Anm: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring. Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis. (…) Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinnstans kraftig strammet opp: «Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet. (vg.no 17.2.2017).)

- Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke

Mental Helse om utsettelse av tvangsregister: Bekrefter lav prioritering av psykisk syke
vg.no 5.2.2017
Mental Helse er skuffet over at innføringen av et elektronisk journalføringssystem for bruk av tvangsmidler blir utsatt.

– Det er en altfor klassisk bekreftelse på en lav prioritering av en av samfunnets aller svakeste grupper som knapt har en stemme, sier informasjonsleder og politisk rådgiver i Mental Helse Anlov P. Mathiesen til VG.

I dag registreres tvangsbruken i håndskrevne protokoller som ligger ute i hver sykehusavdeling. Her må helsepersonell fortløpende notere en logg over tvangsbruken. Det utdaterte systemet har resultert i både rot og underrapportering av alvorlig tvangsbruk, som beltelegging.

Etter en rekke psykiatriavsløringer i VG har både Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie lovet at et elektronisk system vil være på plass i 2017. Men nå er prosjektet utsatt nok en gang. (…)

(Anm: Rettstryggleik for den psykisk sjuke. Det er eit stort sprik i bruk av tvang i dei psykiatriske institusjonane og kontrollkommisjonane i landet. Sett frå eitt juridisk synspunkt kan årsaka vere ulik tolking og bruk av psykisk helsevernlov. Dette utgjer ein risiko for rettstryggleiken til pasientane.Legeforen 2016; 136:1099 – 101. (12.7.2016).)

(Anm: Anonym. Hvor ble det av varme og forståelse? Hvor ble det av varme, tillit og forståelse? (…) Så langt var jeg veldig imponert og ydmyk over det flotte helsevesenet vi har i Norge. Så kom sjokket: Ullevål psykiatri akuttenhet. (…) Ingen snakket til meg. Jeg er klar over at det kan komme mennesker med alle slags lidelser til et akuttmottak, voldelige, suicidale og rusede. Jeg var ingen av delene, men ble behandlet som om jeg var det. (aftenposten.no 14.12.2016).)

(Anm: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige. Søndag kveld kunne VG avsløre 640 eksempler på beltelegginger landets fremste jurister og forskere på feltet mener er ulovlige eller sterkt problematiske. (vg.no 21.11.2016).)

(Anm: Yngve kvistad. Kommentar: Det handler om å leve. Psykiatrien er blitt en gjenganger i mediene. Enten ved at det er for lite av den, eller så altfor mye. Ofte handler det om ressursmangel eller overgrep. For nøyaktig ti år siden skrev jeg her i VG om «overgrep forkledd som vitenskap, også kalt psykiatri». Så åpnet helvetes porter.  (vg.no 12.3.2016).)

- Slik skal de rydde opp i tvangskontrollen

Slik skal de rydde opp i tvangskontrollen
vg.no 24.12.2016
Østenstad-utvalget har fått i oppdrag å styrke rettssikkerheten til psykiatriske pasienter. Nå skal de vurdere lovendringer og nye kontrollordninger for psykiatrien.

VG har denne høsten avslørt omfattende ulovlig tvangsbruk ved psykiatriske sykehus etter å ha gransket sykehusenes tvangslogger. Dokumentene viste også at kontrollkommisjonene som skal sikre pasientenes rettssikkerhet, ikke grep inn mot ulovlig bruk av belter og reimseng i flere hundre saker.

Avsløringene har ført til en storstilt opprydding i Helse-Norge, og en rekke oppvaskmøter i sykehus og departement.

Etter VGs avsløringer mente helseministeren at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen – og for å endre måten de jobber på. I forrige uke lanserte han flere strakstiltak. (…)

(Anm: VG avslører: Her holdes pasientene lengst i belter. MOLDE (VG) Bak disse dørene ble psykisk syke pasienter holdt bundet fast tre ganger så lenge som ellers i landet. Gjennom en rekke saker har VG avslørt massiv ulovlig tvangsbruk ved norske sykehus. VGs digitalisering av tvangsprotokollene gjør at man for første gang kan måle forskjeller i når, hvor ofte og hvor lenge pasienter holdes i belter. (…) VGs psykiatriavsløringer: Se alle sakene her. (…) VGs psykiatriavsløringer: Se alle sakene her. (…) Har ikke oversikt selv, VG har digitalisert tvangsprotokollene fra 14 sykehus og helseforetak. Registreringen er gjort på nøyaktig samme måte. Helse Møre og Romsdal mener likevel at det må være noe spesielt med måten de fører protokollene sine på. (vg.no 28.11.2016).)

(Anm: Metacognitive therapy (MCT+) in patients with psychosis not receiving antipsychotic medication: A case study. (…) Conclusions: The presented case studies provide preliminary evidence for the feasibility of MCT+ in treating patients not taking, or resistant to, antipsychotic medication.Front. Psychol. 2015 (09 July 2015).)

- VG måtte kjempe for innsyn i «tvangstallene» i over et halvt år. (- VG: «Massive lovbrudd» ved bruk av tvangsmidler i psykiatrien.)

VG måtte kjempe for innsyn i «tvangstallene» i over et halvt år
journalisten.no 23.11.2016
Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman har aldri opplevd at en innsynssak må til departementet tre ganger.

I april ba VG-journalistene Mona Grivi Norman og Synnøve Åsebø om innsyn i tvangsprotokoller fra alle sykehus i Norge som bruker tvangsbelter. Åsebø forteller Journalisten at de fikk de siste protokollene utlevert for omtrent to uker siden.

Les også: Riksadvokaten vil ikke gi NRK innsyn

Det er bare et par uker siden at journalistene fikk svar på hvorfor dette har tatt tid. De fikk nyss i en e-postkorrespondanse mellom sykehusene, der de diskuterte VGs innsynskrav. Da sendte journalistene en innsynsbegjæring til Sykehuset Vestfold for å få e-postene utlevert. Det ble avslått.

– Sykehuset mente at e-postene ikke var offentlige dokumenter. Helsedepartementet var ikke enig i det, og utleverte e-postene til oss ganske kjapt, forklarer hun. 

Mens enkelte av sykehustoppene i e-postutvekslingen ifølge VG tok til orde for åpenhet, var det flere som uttrykte at dette var informasjon som ikke burde utleveres. (…)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Riksadvokaten vil ikke gi NRK innsyn. Får ikke innsyn i forklaringer fra vitner som var til stede da en mann døde av kvelning på Oslo legevakt. (nrk.no 23.11.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Hvorfor varierer tvangsbruken, og hva kan vi gjøre med det? Både gjennomføring og dokumentasjon av bruk av tvang innen psykisk helsevern varierer i altfor stor grad. Årsakene til varierende tvangsbruk er mange, og vi mangler kunnskap. Det er gledelig at rettssikkerheten til mennesker med psykisk sykdom opptar fagpersoner utenfor klinisk virksomhet. Marie Hovland presenterer i denne utgaven av Tidsskriftet juridiske betraktninger om hvorfor tvangsbruk varierer rundt omkring i landet (1). Undertegnede er invitert av Tidsskriftet til å kommentere artikkelen. Jeg vil først kommentere Hovlands punkter, før jeg diskuterer andre mulige årsaker til variasjon i tvangsbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1066 – 7 (5.7.2016).)

(Anm: VG: «Massive lovbrudd» ved bruk av tvangsmidler i psykiatrien. Ved over 640 av disse tilfellene skjedde var belteleggingen ulovlig eller sterkt problematisk, mener jurister, skriver VG. (aftenposten.no 20.11.2016).)

- Pinlig for Helse-Norge. (- TILLITSBRUDD. Konsekvensene for manglende registrering av tvangsdata er ikke bare et tillitsbrudd, men pasienter, pårørende og fagfolk blir holdt for narr. Det går på rettssikkerheten løs.)

Pinlig for Helse-Norge
Innlegg: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse
dagensmedisin.no 18.3.2017
Konsekvensene for manglende registrering av tvangsdata er ikke bare et tillitsbrudd, men pasienter, pårørende og fagfolk holdes for narr. Dette går på rettssikkerheten løs.

I JANUAR i fjor påpekte mediene skandaløse funn tilknyttet ulovlig tvangsbruk og manglende registreringer. I januar i år lovte Bent Høie, gjennom oppdragsdokumentene til sykehusene, at psykisk helse og rus skal prioriteres. (…)

TILLITSBRUDD. Konsekvensene for manglende registrering av tvangsdata er ikke bare et tillitsbrudd, men pasienter, pårørende og fagfolk blir holdt for narr. Det går på rettssikkerheten løs.

Ved lovnader må det følge et grunnlag for gjennomføring. Innen hvilket annet fagfelt hadde Norge godtatt dette?

En reell prioritering handler om å sikre at de største avvikene blir lukket. Dette er særdeles pinlig for Helse-Norge. (…)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Tvangsloggene: Lovisenberg kuttet fire av fem beltevedtak. Ved de akuttpsykiatriavdelingene på Lovisenberg sykehus har de klart å redusere beltebruken med 80 prosent. – Vi har de samme pasientene som tidligere. Det er vi som jobber her som har endret oss, sier klinikksjef Martin Veland på Lovisenberg diakonale sykehus. (vg.no 21.11.2016).)

(Anm: VG avslører. Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen når norske pasienter bindes fast mot sin vilje. (…) – All bruk av tvang skal fremgå av tvangsprotokollene. Dersom protokollene er mangelfulle, får kontrollkommisjonene og andre klageinstanser et sviktende grunnlag for å føre kontroll med tvangsbruken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG. I april avslørte VG at sykehusene unnlot å melde inn hver fjerde beltelegging, slik de er pålagt. VG har nå fått innsyn i protokollene, som viser hvordan mekaniske tvangsmidler som belter og remmer, ble brukt ved norske sykehus i fjor. Det er første gang sykehusene har utlevert disse. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Departementet om sykehusenes tvangstall: Må telle på nytt til de får riktig svar. Helsedepartementet stoler ikke lenger på at datasystemene klarer å telle beltebruken ved norske sykehus. (…) Torsdag la Helsedirektoratet frem nye tall på hvor ofte sykehusene brukte den mest alvorlige formen for tvangsbruk – å reime fast psykisk syke pasienter – de siste to årene. Opptellingen ble gjort på nytt etter at VG i fjor vår avslørte at helsemyndighetene manglet oversikt. Helsedirektøren innrømmet torsdag at også de nye tallene hadde klare mangler. (vg.no 24.2.2017).)

-  Sjekket ikke tvangsbruk på seks måneder. (- Flere juseksperter krever at det settes i gang en gransking etter VGs psykiatriavsløringer.) (- Tid for gransking.) (- 4000 beltelegginger – 71 klager – 10 medhold.)

Sjekket ikke tvangsbruk på seks måneder
vg.no 23.11.2016
Kontrollkommisjonene er pålagt å kontrollere tvangsbruken pasientene blir utsatt for minst én gang i måneden. Den fristen ble brutt over 360 ganger i fjor.

VG har fått innsyn i og digitalisert tvangsprotokollene fra 14 institusjoner i 2015. Disse gjennomgås, signeres og dateres av kontrollkommisjonene, som har et hovedansvar for at loven følges når pasienter binder fast. 

Samleside: VGs saker om tvang i psykiatrien

Kommisjonen skal kontrollere tvangsprotokollene minst én gang i måneden. VG har avslørt at kommisjonene i fjor satt sitt godkjentstempel på et hundretalls ulovlige beltelegginger. (…)

(Anm: Mener Høie inviterer til heksejakt på psykiatriansatte. Lederen for Norsk psykiatrisk forening mener helseministeren sparker nedover og at han nærmest beskylder enkeltpersoner for feil bruk av tvang. Helseminister Bent Høie skriver i en kronikk i VG onsdag at «psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer». Tidligere i uken har han uttalt at psykiatrien er en underledet del av helsevesenet som har fått leve sitt eget liv for lenge. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: Krever full granskning av tvangsbruk. Flere juseksperter krever at det settes i gang en gransking etter VGs psykiatriavsløringer. Ketil Lund kaller tvangspsykiatrien for et «rettssikkerhetsmessig katastrofeområde». Både lederen for Advokatforeningens menneskerettsutvalg, advokat Mette Yvonne Larsen og professor Jan Frithjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at VGs avsløringer er så alvorlige at det må settes i gang en granskning som kan komme til bunns i hva tvangsinnlagte pasienter har blitt utsatt for. (vg.no 25.11.2016).)

(Anm: Tid for gransking. De mest vergeløse trenger sterkest beskyttelse. De som ikke selv kan stå opp mot overmakten, trenger at noen andre gjør det for dem. Tiden er inne for å granske den ulovlige tvangsbruken i norsk psykiatri. Spørsmålet om ulovlig tvang har vært fremme jevnlig, i flere år. Helseminister etter helseminister har forsøkt å gjøre noe med det. VGs dokumentasjon av den massive ulovlige tvangsbruken viser at de ikke har nådd frem. (vg.no 25.11.2016).)

(Anm: Psykiatri-granskingen: Se hva som skjer når legene tar sommerferie. Legges i belter når legene drar på ferie. For første gang er det dokumentert når på året og døgnet pasienter bindes fast mot sin vilje. Scroll ned og se hvordan bruken av tvang varierer ut fra hvem som er på jobb. (vg.no 27.11.2016).)

(Anm: Bundet fast på sykehuset: – Jeg følte at jeg var død og helt tom. I til sammen tre måneder ble den unge kvinnen holdt bundet fast ved Ullevål sykehus. Hun hadde vært rolig i 12 dager – likevel fortsatte belteleggingen. Dette er historien om ulovlig bruk av tvang ved norske sykehus. (vg.no 25.11.2016).)

(Anm: 4000 beltelegginger – 71 klager – 10 medhold. Nesten ingen klager på at de har blitt lagt i belter mot sin vilje. Av de som faktisk gjør det, får nesten ingen medhold. Helseministeren ber kontrollkommisjonene om å begynne å gjøre jobben sin. (…) VG har dokumentert at norske sykehus bruker belter mot pasienter i underkant av 4000 ganger årlig. Av disse klaget 71 pasienter på beltetvangen, viser ferske tall lagt frem denne uken. (vg.no 27.11.2016).)

- Psykiatrivarsler: Sykehussjef snakker ikke sant om tvangsbruk

Psykiatrivarsler: Sykehussjef snakker ikke sant om tvangsbruk
vg.no 14.12.2016
Fylkeslegen i Møre og Romsdal er varslet om en rekke alvorlige forhold ved akuttpsykiatrien i Molde. Varsler Jorun Joten sier ansatte ikke lenger har tillit til klinikkledelsen.

VG har i en rekke artikler avslørt massiv ulovlig tvangsbruk ved norske sykehus. I november avdekket VG at pasienter i Møre og Romsdal ble holdt over tre ganger så lenge i belteseng som ved resten av sykehusene i VGs tallmateriale.

Klinikksjef Ketil Gaupseth ved Klinikk for psykisk helsevern Møre og Romsdal mente forklaringen på dette var at de dokumenterte tvangen på en annen måte enn alle andre sykehus i Norge.

VARSLER: Jorun Joten er psykiatrisk sykepleier i Molde. 

– Det er den forklaringen vi har. At det er måten vi registrerer våre tvangsprotokoller på som gjør at det blir sånne utslag, sa Gaupseth til VG.

Bakgrunn: Pasienter bindes fast ulovlig (…)

(Anm: Må rapportere om tvang til Norsk Pasientregister. Helsedirektoratet har gitt alle helseføretak frist til april med å levere eit oversyn over kor mange psykiatriske pasientar dei har lagt i reimer dei tre siste åra. (…) Og klinikksjef for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal, Ketil Gaupset, seier klinikkane i Molde og Ålesund skal levere tala innan fristen. – Vi skal levere tal for 2014, 2015 og 2016. For oss har dette høg fokus og er ekstremt viktig å få på plass. (nrk.no 25.3.2017).)

(Anm: Melissa Weibell, spesialist i psykiatri og Jeanette Bjørke-Bertheussen, spesialist i psykiatri, Stavanger Universitetssjukehus. Debatt: Psykiatri. Økt stigmatisering av psykiatrien? Mellom en av tre og halvparten av oss rammes av psykisk lidelse i løpet av livet og nesten en av ti i Norge har til enhver tid betydelige psykiske plager. (…) VG har sett på bruk av beltelegging og har gjort en stor innsats med å kartlegge tvangsbruk. De løfter fram et viktig tema. Å bruke tvang er vanskelig. Vanskelig for pasienten og pårørende, vanskelig for helsepersonell. Det brukes for mye tvang, og retningslinjer følges ikke, er konklusjonen. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Debatt: Mental helse. Hårsåre psykiatrar. Folk har all grunn til å frykta psykiatrien. I eit uvanleg skamlaust innlegg syner «spesialistane» Melissa Weibell og Jeanette Bjørke-Bertheussen fram ein psykiatri som nektar å innsjå at dei driv med overgrep. Og ikkje berre dét, dei skuldar VG for «demonisering» og helseministeren for at han «bidrar til økt stigma og opprettholder fordommer mot psykiatrien». Alt dette fordi VG har gjort ein kjempejobb med å avsløra massive overgrep med ulovleg beltelegging og fordi me endeleg har ein helseminister som gjev psykiatrien tydeleg kritikk for dette. Leiaren i Norsk psykiatrisk forening, Anne Kristine Bergem, har òg skulda helseministeren for «heksejakt» i same sak. Problemet med hårsåre psykiatrar som ikkje har fotfeste i den røynda av overgrep dei omgjev seg med, går altså heilt til topps i psykiatrien. (dagbladet.no 21.12.2016).)

- Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring
vg.no 15.12.2016
I går gikk varsler Jorun Joten ut i VG og sa at de ansatte ikke har tillit til ledelsen ved Klinikk for psykisk helse i Møre og Romsdal. I dag bekrefter sykehuset at to nye ledere er på plass.

Sykehusledelsen i Møre og Romsdal har vært under hardt press etter at VG i november avslørte at pasienter i vestlandsfylket ble liggende tre ganger så lenge i belteseng som ved resten av sykehusene i VGs tallmateriale.

VG har også avslørt massiv underrapportering av tvangstall ved sykehuset. 

Mandag ble Karl Arne Remvik konstituert som ny klinikksjef for Klinikk psykisk helse i Møre og Romsdal etter Ketil Gaupseth. (…)

(Anm: Møter de ansatte i psykiatrien: – Vi ønsker å rydde opp. Ledelsen i Helse Møre og Romsdal har denne uka møter med de ansatte i voksenpsykiatrien etter å ha fått kraftig kritikk for omfattende beltelegging av psykiatriske pasienter. Pasienter ved psykiatrisk avdeling i Ålesund og Hjelset psykiatriske i Molde er blitt holdt bundet fast mer enn tre ganger så lenge som ellers i landet. Det var VG som tidligere i høst avslørte omfattende ulovlig tvangsbruk ved norske sykehus. Helse Møre og Romsdal er gang på gang blitt advart mot forholdene i psykiatritjenesten i Møre og Romsdal, men lite har skjedd, tross advarslene. (nrk.no 20.12.2016).)

(Anm: Sykehus importerer organdeler uten norsk tillatelse. Universitetssykehuset Nord-Norge får avvik og kritikk fra Helsetilsynet. Sykehuset importerer organdeler for øyekirurgi fra leverandør utenfor EU/EØS-området uten tillatelse fra Helsedirektoratet. (nrk.no 17.12.2016).)

- Kontrollkommisjonene i psykiatrien: Kritisert i over 100 år. (- Hvilken av tvangsprotokollene er fra 1865.) (- I 170 år har tvangsloggene vært det viktigste dokumentet for landets 55 kontrollkommisjonene når de skal vokte rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter.)

Kontrollkommisjonene i psykiatrien: Kritisert i over 100 år
vg.no 15.12.2016
Hvilken av tvangsprotokollene er fra 1865?

Håndskrevne tvangsprotokoller og kontrollkommisjoner landet rundt. Slik ble psykiatrien organisert i 1848. Ordningen har blitt kritisert i over 100 år. Nå kan det bli nok en grundig evaluering av kontrollkommisjonene.

Hver gang en pasient legges i belter, er sykehuset pålagt å føre en egen logg over hva som skjer. Denne skrives fremdeles med penn og papir, i egne skrivebøker som ligger ute i avdelingene.

I 170 år har tvangsloggene vært det viktigste dokumentet for landets 55 kontrollkommisjonene når de skal vokte rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter.

– Grunnen til at vi har 55 kontrollkommisjoner i Norge i dag er at systemet ble laget da det mest effektive transportmiddelet var hest og kjerre, eller båt, sier forsker ved Universitetet i Tromsø, Marius Storvik, om ordningen som ble opprettet i 1848. 

VG har avslørt at kommisjonene i fjor godkjente flere hundre protokoller som noen av Norges fremste juseksperter mener inneholder lovbrudd og omstridte begrunnelser. (…)

- De frontet psykiatri-sakene: «Håper jeg får en unnskyldning»

De frontet psykiatri-sakene: «Håper jeg får en unnskyldning»
vg.no 12.12.2016
De har delt sine vonde opplevelser av hvordan det føltes å bli bundet fast mot sin vilje. Nå håper pasientene at deres åpenhet vil føre til varige endringer i tvangsbruk.

Det siste året har VG avslørt manglende oversikt når staten bruker tvangsmidler som belter og reimseng. I sykehusenes tvangslogger fant VG flere hundre ulovlige beltelegginger – og at kontrollorganet som skal sikre pasientenes rettssikkerhet ikke har grepet inn mot ulovlig beltetvang.

For pasientene som vet hvordan det føles når staten bruker det mest inngripende tvangsmiddelet de har til rådighet, har det vært overveldende å se den politiske debatten.

– Det er godt å se hvor mange som engasjerer seg og hører på pasientene nå. Det har vært så mye debatt de siste ukene at det nesten er vanskelig å få med seg alt samtidig som jeg skal studere, sier Eline Skår (26). (…)

(Anm: Full oppvask i Helse-Norge etter VGs psykiatriavsløringer. Krisemøter, stortingdebatt, gransking, internrevisjon og ekstrabevilgninger i siste liten. Slik skal helse-Norge rydde opp etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk. I november avslørte VG massiv ulovlig fastbinding av pasienter i norsk psykiatri. Videre har VG avdekket hvordan kontrollorganet som skal ivareta rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter har sviktet. Se alle sakene her: VGs psykiatriavsløring (vg.no 12.12.2016).)

- Helseregionlederne i Høie-møte. (– Jeg opplever at styrelederne og regionlederne tar det som har kommet frem på det største alvor.)

Helseregionlederne i Høie-møte
vg.no 6.12.2016
Psykiatriavsløringen: – Flaut at man ikke har fått frem dette selv

VGs psykiatriavsløringer var tema da helseregionlederne møtte Høie i Oslo i dag. – De tar dette på det største alvor, sier helseministeren.

Det har gått to uker siden VG avslørte massiv ulovlig og omstridt bruk av beltetvang i norsk psykiatri. I dag var sjefene og styrelederne i de fire helseregionene i møte med helseminister Bent Høie, der et hovedtema var tvangsbruk, og ledernes ansvar for å redusere dette

– Jeg opplever at styrelederne og regionlederne tar det som har kommet frem på det største alvor. De gir uttrykk for at de er glade for at VG har avdekket dette, men at det også er flaut at man ikke har fått frem dette selv, sier helseminister Bent Høie da han møter VG på Grand Hotel etter møtet.

– Det er en felles oppfatning om at man trenger tydeligere lederskap på alle nivåer, sier Høie.

Får konsekvenser
Helseministeren sier at regionlederne i stor grad har lent seg på kontrollkommisjonene i psykiatrien, som har som hovedoppdrag å sikre pasientenes rettsikkerhet. VG har avslørt at kontrollkommisjonene i fjor satte sitt godkjent-stempel på hundrevis av ulovlige og sterkt omstridte beltelegginger. (…)

– Dette handler også om et politisk ansvar og systemer. Jeg har også et ansvar for å jobbe tett med dette, og i morgen møter jeg Helsedirektoratet om kontrollkommisjonene. (...)

- Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn.

Companies to pay $39.5m in OxyContin and Risperdal cases.
BMJ 2015;351:h7018 (Published 31 December 2015)
Purdue Pharma and Johnson & Johnson will pay a total of $39.5m (£27m; €36m) to the state of Kentucky to settle lawsuits alleging that the companies had engaged in false marketing practices and hid side effects of their drugs from clinicians and consumers.

In a settlement reached on 22 December, Purdue Pharma, maker of OxyContin, a time released formulation of oxycodone, agreed to pay $24m to settle a lawsuit by the state that alleged that the Connecticut based company had concealed the highly addictive nature of the opioid and encouraged doctors who were not trained in pain management to prescribe its formulation. (…)

In a statement the company noted that the complaint involved alleged marketing activities that took place between 1996 and 2001, more than 14 years ago, and involved a formulation of OxyContin that was replaced with a misuse deterrent formulation in 2010. In resolving the settlement the company made no admission of wrongdoing or liability.

The second case involved the marketing of the atypical antipsychotic drug risperidone (marketed as Risperdal). In their lawsuit Kentucky officials alleged that New Jersey based Johnson & Johnson and its subsidiary Janssen Pharmaceuticals had marketed the drug, which had been approved for the treatment of schizophrenia and acute mania associated with bipolar disorder in adults, to treat children and to treat dementia in elderly patients who didn’t have schizophrenia, purposes for which the company had not obtained the FDA’s approval. The drug’s use in children with autism was eventually approved by the FDA in 2007.

Tjenestemenn anklaget også firmaene for at de i markedsføringen av legemidler til barn hadde unnlatt å opplyse om at Risperdal (risperidone) kan føre til hormonelle ubalanser som kan føre til brystvevutvikling og infertilitet (barnløshet) hos gutter og jenter. I markedsføringen av legemidlet for behandling av eldre mennesker med demens hadde firmaet opprettet et salgsteam for omsorg for eldre, til tross for at data fra en studie finansiert av Janssen som viste at risperidon doblet risikoen for dødsfall blant eldre mennesker, ifølge statlige tjenestemenn. (…) (Officials also charged that in marketing the drug for use in children the companies had failed to disclose that risperidone may cause hormonal imbalances that could lead to breast tissue development and infertility in boys and girls. In the marketing of the drug for treating elderly people with dementia, the company had created an elder care sales force, despite having data from a Janssen funded trial that indicated that risperidone doubled the risk of death among elderly people, state officials said.)

(Anm: Risperdal (risperidone) (mintankesmie.no).)

(Anm: OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Antidepressants may increase later onset of mania, bipolar. People diagnosed with unipolar depression have a higher chance of developing mania or bipolar disorder if they’ve previously been treated with antidepressants, a new study shows (BMJ Open. 2015 Dec 15. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008341). “Our findings demonstrate a significant association between antidepressant therapy in patients with unipolar depression and an increased incidence of mania,” Dr. Rashmi Patel of King’s College, London, and his associates reported in the study. Moreover, the association remains significant after adjusting for both age and gender, they wrote. (clinicalpsychiatrynews.com 15.12.2015).)

(Anm: Do antidepressants increase the risk of mania and bipolar disorder in people with depression? A retrospective electronic case register cohort study. BMJ Open  2015;5:e008341 (Published 14 December 2015).)

(Anm: Bipolar disorder linked to inherited differences in sleep patterns. A recent study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences finds links between sleeping patterns, circadian rhythms, bipolar disorder and specific phenotypes. (…) Twin studies have already shown that there is a genetic component to some sleep parameters. For instance, the quantity of rapid eye movement (REM) and delta sleep that an individual has during a night's sleep is more similar in people who are more genetically alike. (medicalnewstoday.com 2.1.2016).)

(Anm: Circadian rhythm length variations - early birds and night owls. (news-medical.net 11.4.2017).)

- Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?

Retten som kontrollorgan - hvordan anvendes vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern?
Bente Hustad
Lov og Rett 08/2015
Sammendrag
Artikkelen tar for seg rettens rolle som kontrollorgan og hvordan vilkårene for å etablere tvungent psykisk helsevern blir anvendt. Vurderingsgrunnlaget er et utvalg av dommer fra lagmannsretten avsagt etter at lov 2. juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern trådte i kraft. Gjennomgangen viser at retten gjør en grundig jobb, men at de prosessuelle og personelle vilkårene kun i varierende grad blir vurdert. Videre viser utvalget at lagmannsrettene, i motsetning til Høyesterett, i kun et fåtall av dommene anvender eksterne sakkyndige. Sett i sammenheng med risikoen for at leger sosialiseres inn i ulike kulturer, kan dette få betydning for resultatet. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd me