Hjelpetelefoner og nettsteder (psykologforeningen.no)

Facebook redder teenager fra selvmord (bt.dk 5.4.2009)

Facebook lanserar funktion mot självmord (dagensmedia.se 15.6.2016)

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) 10.9.2010)

Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom (Br J Psychiatry 1995;167:410)

Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon" (Göran Isacsson - Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.)

Antidepressants List (about.com 3.6.2013)

Kellers resultater for Seroxat bestridt av leger, FDA (browndailyherald.com 23.9.2008)

Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling...

- Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddel-myndigheter, avslutter Åge Nærdal. (vg.no 21.5.2006)

Jeg tror ikke disse studier er informative

"The big bulk of the response to antidepressants is the placebo response," said Irving Kirsch, a psychologist at the University of Plymouth in England. "I don't think these studies are very informative." (washingtonpost.com 1.1.2006)

Dangerous Side Effects? (youtube.com 2008) (foxnews.com 22.12.2007) (toledoblade.com 27.12.2007)

- Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva. (- En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. )

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com)
fhi.no 10.9.2010 (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI))
Mange forskere har studert forholdet mellom økningen i salg av nye antidepressive legemidler de siste tiårene og et samtidig fall i selvmordsraten. Nå foreligger resultater fra en studie basert på tall fra de nordiske landene. I studien finner forskerne ingen holdepunkter for at de nye legemidlene kan knyttes til lavere selvmordsrate. Forskerne finner heller ikke at redusert salg av de eldre og mer forgiftningsfarlige legemidlene kan forklare en reduksjon i selvmordsrater. (...)

I studien som nylig er publisert i BMC Psychiatry har forskerne innhentet data fra de nordiske landene på selvmordsrate (antall selvmord per 100 000 innbyggere) og salgstall for antidepressive legemidler, både SSRI- og TCA-preparater. Totalt inngår over 60 000 selvmord i materialet. Forskerne har gjort en statistisk analyse av forholdet mellom endringer i selvmordsraten og endringer i salgstallene både for nye og eldre antidepressive legemidler i perioden 1990-98 i de respektive landene. Det er i denne tidsperioden at endringene i salgstallene var størst og hvor det største fallet i selvmordsraten kunne forventes.

Hovedspørsmålene forskerne har stilt seg er:

1.Kan en sterk økning i salget av SSRI-preparater i et bestemt år knyttes til en sterk nedgang i selvmordsraten det samme året?

2.Kan nedgangen i salget av TCA-preparater knyttes til nedgangen i selvmordsraten?

Studien konkluderer med negativt svar på begge spørsmålene når de nordiske landene ses under ett.

En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (Bramness et al, 2007) har antydet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. I den nye nordiske studien faller denne sammenhengen bort når man inkluderer de andre landene i analysene og studerer om store økninger salg av SSRI etterfølges av et stort fall i selvmord. Den nye studien viser også at reduksjonen i salg av TCA ikke kan forklare reduksjonen i selvmordsrater. Forskerne bak studien konkluderer med at mekanismene som påvirker selvmordsraten ikke er salg av antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle. (...)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget i medisinesken (aftenposten.no 21.4.2014).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Common Drugs May Be Contributing to Depression. Over one-third of Americans take at least one medication with depression as a potential side effect, a new study reports. (…) Dr. Philip R. Muskin, a professor of psychiatry at Columbia University Medical Center and secretary of the American Psychiatric Association, said physicians must keep these side effects in mind when prescribing medications, and ask patients about whether they have a personal or family history of depression. But he said it is hard to say whether the increased use of drugs, and combination of drugs with side effects including depression, has had an impact on society. “There’s been an increase in suicide, that we know,” Dr. Muskin said. “Does it correlate to the use of these medications? The honest answer is we don’t know. Could it play a role? The honest answer is yes, of course it could.” (nytimes.com 13.6.2018).)

– Dette kan du gjere om du er bekymra for ein ven. – Nøkkelen ligg i å tørre å snakke om det som er vanskeleg, ifølgje helsebror Per Arthur Andersen.

(Anm: Dette kan du gjere om du er bekymra for ein ven. – Nøkkelen ligg i å tørre å snakke om det som er vanskeleg, ifølgje helsebror Per Arthur Andersen. Rundt 600 personar dør årleg som følgje av sjølvmord i Noreg. Av dei er det dobbelt så mange menn som kvinner. – Vi har erfart at gutar slit med det same som jenter. Men fellesnemnaren for mange gutar er at dei trur at ein ikkje skal snakke om slike ting, seier Per Arthur Andersen, helsebror ved Helsestasjon for gutar, til NRK.  (nrk.no 19.11.2018).)

(Anm: Hjelp på nett og telefon (nssfinfo.no).)

- Fleire eldre kvinner tok sitt eige liv. (- MØRKETAL: Lege Ildri Kjølseth er ekspert på sjølvmord blant eldre. Ho trur mørketala kan vere store.)

(Anm: Fleire eldre kvinner tok sitt eige liv. Eldre har vanskelegare for å be om hjelp når dei slit psykisk, seier ekspertar. Dei er uroa over at fleire kvinner over 50 tek sjølvmord. AUKE: Tal frå Folkehelseinstituttet syner at fleire kvinner over 50 år enn tidlegare tar sitt eige liv. – Mister du mor di i sjølvmord, så tenker du ikkje på alderen. Ho vil du ha så lenge du kan, seier Elisabeth Braut. (…) MØRKETAL: Lege Ildri Kjølseth er ekspert på sjølvmord blant eldre. Ho trur mørketala kan vere store. (nrk.no 10.9.2018).)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

- Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.

(Anm: Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. I mange år markedsførte GlaxoSmithKline og dets forgjenger, SmithKline Beecham, Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin) som et antidepressiva som ville redusere risikoen for selvmord hos deprimerte pasienter. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.) (In May 2006, after further analyses of a broader set of data, Glaxo added a warning to Paxil’s label and wrote a letter to health care providers cautioning that among adults of all ages with major depressive disorder, “the frequency of suicidal behavior was higher in patients treated with paroxetine compared with placebo” — a statistically significant 6.7 times higher.”) (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Selvmordsatferd sent i livet blant nye brukere av antidepressiva: En prospektiv populasjonsbasert studie av sosiodemografiske og kjønnsfaktorer hos personer i alderen 75 og over. (- Konklusjon. Selvmordsatferd opptrådte mer vanlig blant nye brukere som var "yngre" gamle voksne og de med utenlandsk bakgrunn, noe som tyder på at disse gruppene kanskje trenger mer støtte når man starter antidepressiv behandling.)

(Anm: Late-life suicidal behaviours among new users of antidepressants: a prospective population-based study of sociodemographic and gender factors in those aged 75 and above. Abstract Objective To investigate sociodemographic and gender factors associated with suicide and suicide attempts among new users of antidepressants aged 75 and above. Conclusion Suicidal behaviours occurred more commonly among new users who were ‘younger’ old adults and those with foreign background, suggesting that those groups might require greater support when initiating antidepressant therapy. Our findings suggest the need for gender-specific, multifaceted approaches to the prevention of suicidal behaviours in late life. BMJ Open 2018;8:e022703.)

– Endnu et tragisk selvmord på depressionspiller. (- Det er uforståeligt for forældrene, hvordan det kunne ske, fordi deres 19-årige søn Rasmus Burchardt aldrig havde haft selvmordstanker eller havde lidt af depression. De fattede derfor mistanke til de piller, Mirtazapin, som deres praktiserende læge havde skrevet op til Rasmus 18 dage tidligere, den 16. oktober 2017.)

(Anm: Peter C. Gøtzsche, professor, dr.med., Det Nordiske Cochrane Center. Endnu et tragisk selvmord på depressionspiller. Depressionspiller burde fjernes fra markedet, fordi lægerne er ude af stand til at håndtere dem på en sådan måde, at de gør større gavn end skade. Det er uforståeligt for forældrene, hvordan det kunne ske, fordi deres 19-årige søn Rasmus Burchardt aldrig havde haft selvmordstanker eller havde lidt af depression. De fattede derfor mistanke til de piller, Mirtazapin, som deres praktiserende læge havde skrevet op til Rasmus 18 dage tidligere, den 16. oktober 2017. Det var først efter sønnens død, at faren søgte på Google og fandt ud af, at Mirtazapin er en lykkepille, hvilket han havde læst noget dårligt om tidligere. Han fandt også nogle af mine artikler og kontaktede mig. (…) Kronik: Der bør være lettere adgang til terapi  (jyllands-posten.dk 2.10.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime A BLOG ABOUT DRUGS (deadlymedicines.dk).)

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

(Anm: (…) The basal nuclei are responsible for cognitive processing, the most important function being that associated with planning movements. The basal forebrain contains nuclei that are important in learning and memory. The limbic cortex is the region of the cerebral cortex that is part of the limbic system, a collection of structures involved in emotion, memory, and behavior. (library.open.oregonstate.edu 26.11.2018).)

- Antidepressiv medicin forebygger selvmord blandt svært deprimerede patienter. Behandling med antidepressiv medicin hjælper hvert år i hundredvis af svært deprimerede patienter ud af deres depression. (- Lederen af Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har ikke uventet kommenteret sagen. Han tegner i sit indlæg som vanligt et meget ensidigt og unuanceret billede af problemstillingen og argumenterer på den baggrund for helt at forbyde antidepressiv medicin. Jeg ser en risiko for, at professorens markante udtalelser skaber forvirring og usikkerhed og kan få depressionsramte medborgere til at fravælge nødvendig behandling med antidepressiv.)

(Anm: Poul Erik Buchholtz, speciallæge i almen medicin og psykiatri, fhv. ledende overlæge ved afdelingen for depression og angst, AUH Risskov. Antidepressiv medicin forebygger selvmord blandt svært deprimerede patienter. Behandling med antidepressiv medicin hjælper hvert år i hundredvis af svært deprimerede patienter ud af deres depression. I JP 4/2 kunne man læse om et tragisk selvmord. En ung mand havde taget sit eget liv, efter at han af egen læge var sat i behandling med antidepressiv medicin. Der skete det, der ikke måtte ske. Hændelsen virkede ud fra den unge mands mentale tilstand dagene forud uforståelig. Kronik: Endnu et tragisk selvmord på depressionspiller Det har været nærliggende at pege på medicinen som en mulig årsag. Dette med henvisning til, at en gruppe antidepressive lægemidler, de såkaldte ”lykkepiller”, i sjældne tilfælde kan forstærke selvmordstanker og -impulser hos unge mennesker. Lederen af Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har ikke uventet kommenteret sagen. Han tegner i sit indlæg som vanligt et meget ensidigt og unuanceret billede af problemstillingen og argumenterer på den baggrund for helt at forbyde antidepressiv medicin. Jeg ser en risiko for, at professorens markante udtalelser skaber forvirring og usikkerhed og kan få depressionsramte medborgere til at fravælge nødvendig behandling med antidepressiv. (jyllands-posten.dk 2.10.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Forekomsten av reseptbelagte legemidler med depresjon som en potensiell bivirkning blant voksne i USA.

(Anm: Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States. Key Points Question  How frequently do US adults use prescription medications with depression as a potential adverse effect and is use of these medications associated with concurrent depression? Findings  In this cross-sectional US population-based survey study conducted between 2005 and 2014, the estimated overall prevalence of US adults using medications with depression as a potential adverse effect was 37.2%. The adjusted percentage of adults with concurrent depression was higher among those using more concurrent medications (eg, estimated 15% for ≥3 medications). Meaning  Use of prescription medications that have depression as a potential adverse effect was common and associated with greater likelihood of concurrent depression. JAMA. 2018;319(22):2289-2298.)

- Redusert antall selvmord ikke knyttet til nyere antidepressiva. 29. september 2010, Folkehelseinstituttet – FHI. (Decrease in suicide not linked to newer antidepressants. September 29, 2010, Norwegian Institute of Public Health.)

(Anm: Decrease in suicide not linked to newer antidepressants. September 29, 2010, Norwegian Institute of Public Health. Many researchers have studied the relationship between the increase in sales of new antidepressants in recent decades and a simultaneous decline in the suicide rate. In a study based on figures from the Nordic countries, researchers at the Norwegian Institute of Public Health found no evidence that increased sales of the new medicines could be linked to a lower suicide rate. The researchers also did not find any relationship between reduced sales of the older and more toxic antidepressants and a reduction in suicide rates. (…) The main questions asked were: - Can a significant increase in sales of SSRIs in any one year be related to a sharp decline in the suicide rate in the same year? - Can the decline in sales of TCAs be related to the decrease in the suicide rate? When the Nordic countries are studied as one group, the study concludes with a negative answer to both questions. In a previous study by the NIPH (Bramness et al, 2007) a correlation between the increase in sales figures for SSRIs and the decrease in suicide rate in Norway at the beginning of the 1990s was observed and it was suggested that this could be explained by the fact that fewer people used TCAs to commit suicide. In the new Nordic study this correlation can be disregarded when the other countries are included in the analysis. The new study also found that the reduction in TCA sales cannot explain the reduction in suicide rates. The researchers behind the study conclude that the suicide rate is not affected by sales of antidepressants, but by other factors that are little understood and are difficult to measure. More information: Zahl PH et al. The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries. BMC Psychiatry 2010, 10:62 (medicalxpress.com September 29, 2010, Norwegian Institute of Public Health).)

(Anm: The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF) BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010).)

– Ingen garanti mot selvmord. Vi kan aldri garantere at en pasient som forsøker å ta sitt eget liv, ikke vil lykkes. Men, vi som jobber i psykisk helsevern vil gjøre det vi kan for å hjelpe.

(Anm: Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. Ingen garanti mot selvmord. Vi kan aldri garantere at en pasient som forsøker å ta sitt eget liv, ikke vil lykkes. Men, vi som jobber i psykisk helsevern vil gjøre det vi kan for å hjelpe. Få ting er mer tragisk enn når mennesker velger å ta sitt eget liv. Ikke minst for dem som sitter igjen med tapet, skyldfølelsen og de gnagende spørsmålene om hva som kunne ha vært gjort annerledes for å forhindre katastrofen. Høye krav Tragedien får en ekstra dimensjon når den som har gått bort, har vært innlagt i psykisk helsevern, slik vi de siste dagene har fått en påminnelse om gjennom NRKs reportasjeserie. For vi har gode grunner til å stille høye krav til hvordan vi tar vare på de mest sårbare i helsevesenet vårt. (…) Mer tvang? Hvorfor unnlater vi da å bruke mer tvang? Tvang er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv,og det har lenge vært et tverrpolitisk ønske om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern. For mange pårørende vil det forståelig nok være motsatt. I kampen for å redde våre kjæres liv er vi villig til å strekke oss til det ytterste og ta i bruk de metoder vi har til disposisjon. (nrk.no 19.11.2018).)

- Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst».

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Bramness JG1, Walby FA, Tverdal A. The sales of antidepressants and suicide rates in Norway and its counties 1980-2004. J Affect Disord. 2007 Sep;102(1-3):1-9..)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Flere unge oppsøker krisehjelp. Kirkens SOS og Mental Helse mottok i fjor 320.000 henvendelser fra personer som søkte hjelp i krise. Det er 20.000 flere henvendelser enn året før. (aftenposten.no 11.2.2018).)

- Antidepressiva forhindrer ikke selvmord: De kan t.o.m. øke risikoen for forsøk.

(Anm: Antidepressiva forhindrer ikke selvmord: De kan t.o.m. øke risikoen for forsøk. En ny analyse publisert i dagens utgave av Psychotherapy and Psychosomatics avslører viktige funn mht. rollen som antidepressiva har ved forebygging av selvmord. (Antidepressants do not prevent suicides: They may even increase the risk of attempts. A new analysis published in the current issue of Psychotherapy and Psychosomatics discloses important findings as to the role of antidepressant drugs in preventing suicide.) (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

– Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv.  (–  For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern.) (- Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. )

(Anm: – Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern. (…) Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. Han er ikke overrasket over tallene. (nrk.no 16.4.2018).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seks millioner kroner til anonyme leger. Legemiddelselskapene utbetalte i fjor nærmere seks millioner kroner til leger som nekter offentligheten innsyn i overføringene.  Les også: Disse 100 fikk mest i fjor Les også: Søk i listen over honorarer til helsepersonell (dagensmedisin.no 11.8.2016).)

Utskrift etter søk på Ulrik F. Malt i nevnte database:


Navn

Selskap

TOTAL

HONORAR

Ulrik F. Malt

LUNDBECK

129,715

108,920

- Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken. (- I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke.) (- Manglende nedgang i selvmordsraten de siste 20 år gir grunn til bekymring og er et signal om at det er på tide å tenke nytt når det gjelder selvmordsforebyggende arbeid, skriver innleggsforfatterne.)

(Anm: Misvisende fremstilling av selvmordsstatistikken | Kristin Espeland, Phd-kandidat, Julia Hagen, Rådgiver RVTS Midt, St. Olavs Hospital, Phd-kandidat, Heidi Hjelmeland, professor, og Birthe Loa Knizek, professor og spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom), alle ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, noe som tilsvarer en rate på 12 selvmord pr. 100.000 personer. Da overlege Christian Lycke Ellingsen ved Folkehelseinstituttet (Dødsårsaksregisteret) nylig la frem de siste tallene (adressa.no, 13. desember 2017), la han vekt på at det hadde vært en nedgang i selvmordsraten på 25 prosent fra 1990 til 2016. I radioprogrammet Her og Nå på NRK P1 samme dag, sa dessuten avdelingsdirektør Anne Reneflot ved Avdeling for helseovervåking og forebygging ved Folkehelseinstituttet blant annet at «selvmordstallene har sunket jevnt og trutt utover på 90-tallet og frem til i dag». Dette stemmer ikke. (aftenposten.no 7.1.2018).)

– De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem.

(Anm: Selvmord er mye mer enn statistikk | Anne Reneflot, leder, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Christian Lycke Ellingsen, overlege, Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet. Vi vet mye om utbredelsen av selvmord, men vi har et stykke igjen når det gjelder forebygging. (…) Den 8. januar skrev fire forskere ved NTNU at Folkehelseinstituttet bør fremheve alvoret ved at over 600 mennesker hvert år tar sitt eget liv i Norge. De hevdet at vår fremstilling av dødsårsaksstatistikken gir et misvisende inntrykk, og at den også kan oppfattes som en bagatellisering av et alvorlig folkehelseproblem. Det er leit at vår fremstilling av et så alvorlig tema kan leses på den måten, men vi er enige med forskerne om utviklingen over tid og at vi som samfunn må tenke nytt for å forebygge selvmord. (aftenposten.no 9.1.2018).)

- Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene.

(Anm: Politikere rystet over selvmord i psykiatrien – slik vil de få ned selvmordstallene. Forferdelig, hjerteskjærende, opprørende og tragisk. Helsepolitikerne er rystet over at nær 2000 pasienter i psykisk helsevern har tatt sitt eget liv siden 2008. Nå vil de ha tiltak for å få ned antallet. (nrk.no 17.4.2018).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker.

(Anm: Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. (…) Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. BEKYMRET: Politiet er bekymret for at slåsskamper mellom jenter er et økende problem. Nå ser de også trusler med kniv blant tenåringsjenter. (Dagbladet): - Jeg er ikke overrasket. Jeg tenkte at dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, sier Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Dagbladet melder i dag om at politiet på Romerike opplever et økende problem med jenter som bevisst planlegger slåssing og møtes til kamp. Politiet forteller at alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Det er flere tilfeller der kniv har vært involvert. Tenåringsjenter i alderen 14-18 år reiser også over fylkesgrensene for å slåss. Volden blir også filmet og lagt ut på sosiale medier. (dagbladet.no 28.4.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Stor økning observert blant amerikanske barn, tenåringer som forsøker å begå selvmord. Studieforfatter dr. Gregory Plemmons sa at resultatene "er ikke overraskende", og at "høyskolene også har rapportert en dramatisk økning i utbredelsen av angst og depresjon blant studenter og i bruk av rådgivningstjenester." (- Plemmons la til: "Tegn som bør hensyntas til inkluderer økende tilbaketrekking og isolasjon fra jevnaldrende eller familie, noe som kan manifestere seg som økt tidsbruk med elektroniske innretninger, endringer i søvn eller appetitt, nedgang i skolens ytelse, eller mangel på interesse i ting som tidligere ga glede.")

(Anm: Big Rise Seen in U.S. Kids, Teens Attempting Suicide. Study author Dr. Gregory Plemmons said the findings "are not surprising," and that "colleges have also reported a dramatic increase in the prevalence of anxiety and depression among students and in use of counseling services." (…) The findings showed that in 2008 through 2015, nearly 116,000 children aged 5 to 17 were seen at 31 hospitals, either for having suicidal thoughts or for attempted suicide. Two-thirds were girls. (…) Plemmons added: "Signs to consider would include increasing withdrawal and isolation from peers or family, which could manifest as increased electronic time; changes in sleep or appetite; decline in school performance; or lack of interest in things which previously provided enjoyment." (…) The report was published online May 16 in Pediatrics. (medicinenet.com 16.5.2018).)

- Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen.

(Anm: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen. Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1.219 i samme periode. Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1.515 i fjor. Tallene legges fram mandag. I innkallingen til pressekonferansen understreker utdanningsetaten i Oslo at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. – Antallet innrapporterte voldshendelser mot ansatte i osloskolen har økt de siste årene. Rapporteringen er blitt bedre slik at flere av hendelsene blir rapportert, men tilbakemeldinger fra skolene tilsier også at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever, heter det i meldingen. (©NTB) (kommunal-rapport.no 7.5.2018).)

- Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall.

(Anm: Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall. Noen pasienter har fått veldig alvorlige bivirkninger som i verste fall er dødelige, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til VG. (…) Det er første gang det meldes om fosterdød etter at moren har brukt antidepressiva i Norge, men det er rapportert om lignende hendelser fra andre land. Madsen understreker at man ikke vet om det er SSRI som var årsaken til at fosteret døde. (side2.no 20.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Fatale bivirkninger av legemidler. (- Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig.)

(Anm: Fatale bivirkninger av legemidler. (...) Legene ved medisinsk avdeling mistenkte bivirkninger i 73,3 % av tilfellene, kirurgene i 27,3 %. Ingen ble meldt Bivirkningsnemnda» (1).) (...) «FDA mottar ved direkte innrapporteringer færre enn 1 % av alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner» (2). (...) Med ca. 830 000 døgnopphold ved norske sykehus i 2003 tilsier dette flere tusen legemiddelrelaterte dødsfall årlig. Flere andre studier bekrefter at forekomsten av alvorlige og dødelige legemiddelreaksjoner er svært høyt (4, 5). Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 786.)

(Anm: Myndighetenes innsats for å eliminere risiko for legemiddelskader. (Norra Magasinet - TV2 24.02.1997).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).)

- Villigheten til å påføre andre skade.

(Anm: - Villigheten til å påføre andre skade. Pr. John Braithwaite. CORPORATE CRIME in the Pharmaceutical industry, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498 (NÆRINGSLIVKRIMINALITET innen legemiddelindustrien, Routledge & Kegan Paul, 1984 ISBN: 0710200498).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

– Bekymret over stort medisinforbruk.

(Anm: – Bekymret over stort medisinforbruk. Helse. (…) Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er bekymret over det høye medisinforbruket.) (– Kunnskapen vi har i dag, er for dårlig. Vi har muligheter til å få mye bedre kunnskap om dette, og det haster nå som vi har en eldrebølge foran oss, sier Stoltenberg. (kommunal-rapport.no 12.6.2018).)

- Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) (- Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted.) (- Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler.) (- Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov.)

(Anm: Å skape legemidler uten bivirkninger. (Creating medicines without side effects.) Stor nytte forventes i kampen mot kreft, autisme, Alzheimers etc. (...) Mer presise presisjonsmedisiner. Inntil nå har legemidler blitt målrettet molekyler på en svært generell måte. Hvis et molekyl ble antatt å være skadelig kan forskere forsøke å utvikle et legemiddel som blokkerer det fullstendig. Men Zhus nye forskning fremhever minussiden (baksiden) ved tilnærmingen med å skyte med haglegevær. Et molekyl kan forårsake problemer på grunn av hva det gjør i en del av cellen, men samtidig gjør det samme molekylet noe helt annet i andre deler - kanskje noe enormt viktig. Så å stenge det helt ned ville være som å prøve å løse problemet med trafikkbelastning ved å forby biler. Nå, i stedet for primitivt å ødelegge et molekyl, uavhengig av dets mange funksjoner, kan leger angripe et bestemt molekyl som gjør en bestemt ting på et bestemt sted. Det legger et nytt nivå av presisjon til begrepet presisjonsmedisin - medisin skreddersydd nøyaktig til pasientens behov. (More Precise Precision Medicine Until now, drugs have targeted molecules in a very general way. If a molecule was thought to be harmful, researchers might try to develop a drug to block it entirely. But Zhu's new work highlights the downside of that shotgun approach. A molecule might be causing problems because of what it's doing in one part of the cell, but, at the same time, that same molecule is doing something entirely different in other parts -- perhaps something tremendously important. So shutting it down entirely would be like trying to solve the problem of traffic congestion by banning cars. Now, rather than crudely trying to block a molecule regardless of its many functions, doctors can target a specific molecule doing a specific thing in a specific location. That adds a new level of precision to the concept of precision medicine -- medicine tailored exactly to a patient's needs. ) (sciencedaily.com 6.7.2018).)

- Hva er små molekyler? Små molekyler har vært en avgjørende del av farmasøytisk forskning (legemiddelforskning) i løpet av det siste århundre, og utgjør det store flertallet av kommersielt markedsførte legemidler i dag, til tross for økningen i antall tilgjengelige biologiske i dag.

(Anm: What are Small Molecules? Small molecules have been a crucial part of pharmaceutical research over the last century, and make up the vast majority of commercially marketed drugs today, despite the increase in the number of biologics available currently. This drug was to become a small molecule drug which is still in use today, as part of 700-1,000 clinical trials annually. People know it better as aspirin. Many other small molecules are used today for pain relief, categorized as follows, and making up the great majority of pain-relieving drugs available today: - Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) - COX-2 inhibitors – Opioids - Central analgesics - Topical analgesics - Topical anesthetics (news-medical.net 24.9.2018).)

- En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket.  (— Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet.)

(Anm: En stor andel farlige kjemikalier er merket feil. En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai. Nærmere 900 kjemikalier og 51 biocidprodukter som selges i byggevareutsalg, mat, sport, hobby, bil og båtbutikker ble kontrollert. — Feilmerkede produkter kan være farlig for mennesker og miljø. Det er viktig med riktig informasjon om farene ved produktet, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans. (miljodirektoratet.no 5.7.2018).)

- Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger.

(Anm: Hva hvis «moderne» hjerteinfarktpasienter bare sitter igjen med bivirkninger av anbefalt behandling? BARE BIVIRKNINGER: I ytterste konsekvens vil gammel medisin ikke ha NOEN effekt – bare bivirkninger. Da vil et «sukkertøy» (placebo) komme best ut i en sammenligning med den gamle medisinen, men pasientene trenger ingen av dem, skriver artikkelforfatterne. (…) Hvem har ansvaret for å rydde opp når det er skjellig grunn til å tro at et produkt som var bra for tidligere generasjoner av pasienter, kanskje nå er blitt mer til ugagn og forurensning enn nytte? (dagbladet.no 20.6.2018).)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Konklusjoner og relevans. I denne tverrsnittsundersøkelsen var bruk av reseptbelagte legemidler som har depresjon som en potensiell skadelig effekt vanlig.

(Anm: Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States. (…) (- Konklusjoner og relevans. I denne tverrsnittsundersøkelsen var bruk av reseptbelagte legemidler som har depresjon som en potensiell skadelig effekt vanlig. (Conclusions and Relevance  In this cross-sectional survey study, use of prescription medications that have depression as a potential adverse effect was common. Use of multiple medications was associated with greater likelihood of concurrent depression.) JAMA. 2018;319(22):2289-2298.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. (- "Toksinet (giften) deaktiverer mitokondrier, noe som resulterer i tap av energiproduksjon.) (- Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon.)

(Anm: Studie: Sykdomsfremkallende tarmbakterier stenger av energiproduksjon i vertsceller. Forskere rapporterer i en ny studie at bakterien Helicobacter pylori - en viktig bidragsyter til gastritt, sår og magekreft - motstår kroppens immunforsvar ved å stenge av energiproduksjonen i cellene i mageforingen som virker som en barriere for infeksjon. (…) "Toksinet (giften) ødelegger mitokondriene, noe som resulterer i tap av energiproduksjon," opplyste Blanke. "Når cellen prøver å kompensere ved å omfordele ressurser fra andre deler av cellen utløses et signal som trigger cellen til å stoppe produksjonen og begynne å bryte ting ned." (…) Funksjonell, men fortsatt i live, mister cellen til slutt evnen til å avverge infeksjon. (news-medical.net 31.5.2018).)

- Lavt utdannede henter mest medisin. (- De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede.)

(Anm: Lavt utdannede henter mest medisin. (…) De med lavest utdanning hentet i gjennomsnitt ut reseptbelagte legemidler rundt tre ganger oftere enn de høyest utdannede. (…) Kort utdanning er assosiert med større utgifter til legemidler. (…) I en lederartikkel publisert i samme utgave drøfter man om folk med høy utdanning er mer skeptiske eller mer realistiske til hva medisiner kan gjøre for helsen, og hvorvidt lavt utdannede er mer tilbøyelige til å følge legemiddelindustriens og helsemyndighetenes råd om legemiddelbruk. Tidsskr Nor Legeforen (16.10.2012).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (- Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.)

(Anm: Overdiagnose i primærhelsetjenesten: kartlegging, problemforståelse og det å finne løsninger. (Overdiagnosis in primary care: framing the problem and finding solutions.) (…) Overdiagnostisering kan skade pasienter ved å føre til overbehandling (med tilhørende potensielle toksisiteter (giftigheter), diagnoserelatert angst eller depresjon, og merkelapper (sette merkelapp på; stemple) eller negative økonomiske og sosiale konsekvenser.) (- Arbeidet med å redusere overdiagnostisering hindres grunnet leger og pasienters mangel på bevissthet om problemet og ved forvirring om terminologi, med overdiagnostisering ofte er flettet sammen med relaterte konsepter. BMJ 2018;362:k2820 (Published 14 August 2018).)

- Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen.

(Anm: Nav: – Økende fattigdom i Norge. Fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Det viser en ny rapport fra Nav. (- Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette.

(Anm: Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette. (…) Mer uførhet blant folk under 54 år – Etter en periode med en stabil andel uføre ser vi nå at andelen øker. (…) Økningen i uføreandelen skjer i aldersgruppene under 54 år, mens aldersgruppene 60 til 64 og 65 til 67 år hadde en nedgang på henholdsvis 0,3 og 0,9 prosentpoeng. (aftenposten.no 20.6.2018).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (– Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge.)

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: Sosiale helseforskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner. (fhi.no 30.6.2014).)

- Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015. (- Bor trangt (7 %). (- Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %).)

(Anm: Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2015.  (…) I alt 84 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier. Ser vi over tid, er det en svak økning i andelen boligeiere, som vises i figur 1. (…) Enslige forsørgere har generelt dårligere bomiljø sammenlignet med par med barn (…) 8 prosent av arbeidsledige oppgir at de har søvnproblemer på grunn av støy, mot 2 prosent av heltidsarbeidende. Arbeidsledige bor også i mindre boliger sammenlignet med yrkesaktive. Bor trangt (7 %). Bor i bolig med fukt og/eller råte (6 %). (ssb.no 25.11.2015).)

- Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) (- I 2012 var innendørs luftforurensning linket til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning.) (- Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft / inneklima.) 

(Anm: Er ditt hjem skadelig for deg? (Is your home harming you?) Ny forskning belyser dødelige effekter av innendørs forurensning. Ny forskning publisert i tidsskriftet Science av Total Environment har pekt på de farlige helsevirkningene av innendørs forurensning, og ber om politikk som sikrer tettere oppfølging av luftkvaliteten. I 2012 var innendørs luftforurensning knyttet til 4,3 millioner dødsfall globalt, sammenlignet med 3,7 millioner for utendørs luftforurensning. Byfolk tilbringer vanligvis 90 % av tiden innendørs, og dette har vært knyttet til "Sick Building Syndrome", der beboerne utvikler en rekke negative helseeffekter knyttet til inneluft. (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Varför ökar lungcancer hos personer som inte röker? Det är en fråga som cancerforskare i Sverige grubblar på. Därför startar de nu ett nytt forskningsprojekt som går ut på att analysera cancerceller från personer som är sjuka i lungcancer men som aldrig rökt. (netdoktor 23.12.2015).)

- Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.)

(Anm: Ulikhetsgapet som kan ramme Sverige. (- Svenske husholdninger og bedrifter har en tikkende gjeldsbombe som har passert ti tusen milliarder svenske kroner, og som fortsatt vokser.) (- Pensjonistene får stadig lavere pensjon i andel av sin siste årslønn. Gapet mellom fattig og rik er nå større i Sverige enn i USA, hevder han. ** Andelen under OECDs fattigdomsgrense i Sverige har økt fra syv til 17 prosent. Sverige har nå flere milliardærer enn USA, målt mot innbyggertallet.) (vg.no 1.9.2018).)

- Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt.

(Anm: Regulering av ulikheter for helse og ikke-smittsomme sykdommer (NCD): I mangel av (effektiv) atferdsmessig innsikt. (Regulation for health inequalities and non‐communicable diseases: In want of (effective) behavioural insights.) Abstrakt. Døds- og sykdomsbelastningen av ikke-smittsomme sykdommer faller uforholdsmessig på «medlemmer» av lavere sosioøkonomiske grupper. The European Law Journal 2018 (First Published: 30 April 2018).)

- Leder. Økt ulikhet - et faresignal. (- Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land.)

(Anm: Leder. Økt ulikhet - et faresignal. De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA. (…) I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. (…) At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. (vg.no 21.12.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (- En ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet.)

(Anm: Bekymringer knyttet til studier etter markedsføring som kreves av legemiddelkontrollen FDA. (The trouble with those post-marketing studies required by the FDA.) For å sikre at et nytt legemiddel virker på rett måte etter at markedsføringstillatelsen er gitt krever Food and Drug Administration (FDA) at et legemiddelfirma regelmessig skal utføre en såkalt studie etter markedsføring. Men en ny analyse fant en foruroligende mangel på rettidig gjennomføring så vel som fundamental informasjon. Spesielt at én av fire studier aldri ble offentlig formidlet. (…) Det var også mangel på oppdatert informasjon om fremdriften på om lag én tredjedel av disse studiekravene. (statnews.com 12.6.2018).)

– Trenger vi en havarikommisjon for legemidler?

(Anm: – Trenger vi en havarikommisjon for legemidler? Nylig ble MS-legemidlet daklizumab (Zinbryta) trukket tilbake etter ett år på markedet. (– Ved et så spektakulært legemiddelkrasj som daklizumab burde alle detaljer i godkjenningsprosessen fra A til Å granskes med lupe av uhildede personer. Pasienter døde eller fikk varig men. Det må vi lære av – det skylder vi dem som ble rammet. (dagensmedisin.no 29.5.2018).)

(Anm: Offentlige granskninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

– Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». (- Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore.)

(Anm: Michael Moore sammenligner USA med tv-serien «The Handmaid's Tale». I den prisbelønte tv-serien «The Handmaid's Tale» som er basert på Margaret Atwoods roman fra 1985, foregår handlingen i det totalitære samfunnet Gilead, som styres av et fundamentalistisk styre, hvor kvinners livmor blir behandlet som om det var statens eiendom. På grunn av lave fødselsrater, blir friske kvinner sendt i en slags «fødetjeneste» der målet er at de skal føde et barn for et utvalgt ektepar. – Vi lever i «The Handmaid’s Tale», sier den verdenskjente dokumentaristen i et intervju på tv-showet «Real Time with Bill Maher» fredag. (…) – Hvor var punktet om hvor alle skulle reist seg og gjort noe? Men det er vanskelig å finne, siden det skjer i det små. Det er slik fascisme fungerer, sa Moore. (nrk.no 1.7.2018).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Driver forsøksmedisinering på eldre.

(Anm: Driver forsøksmedisinering på eldre. MANGE MEDIKAMENTER: 570.000 eldre fikk fem eller flere ulike legemidler på resept i 2017. 76.000 hjemmeboende eldre fikk minst 15 ulike legemidler i 2017. – Eldre overmedisineres, vi har altfor stor tro på medisiner som løsning på folks problemer, sier sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard. (…) – Det er overmedisineringen som er det største problemet i dag, sier Bruusgaard. (dagensmedisin.no 15.6.2018).)

- Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. (- Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede.) (- Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss.)

(Anm: Tester medisiner basert på dårlige dyrestudier. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. Nå viser en ny studie at godkjenningsinstanser ikke får avgjørende informasjon om forskningen som er gjort på dyr i forkant. De fleste av oss stoler på at vi trygt kan delta i utprøving av nye legemidler. (…) Færre enn 15 prosent av kliniske studier er vellykkede. Det betyr at de aller fleste deltar i slik medisinsk forskning til liten nytte. Penger og ressurser kastes bort, og i verste fall utgjør forskningen en fare for oss. (etikkom.no 15.6.2018).)

- Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. (- Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter.) (- DM Pharma er på lik linje med Dagens Medisin en uavhengig nyhetskanal og følger redaktørplakaten. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.) (- BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til EFFECTOR.)

(Anm: Eget PR-byrå for legemiddelindustrien etablerer seg i Norge. BRANSJEVETERAN: Lars Henrik Østevold har bakgrunn fra både Novartis og Pfizer, og skal lede det norske kontoret til Effector. Dagens Medisin Pharma er for ledere og ansatte i legemiddelindustrien, apotekene, klinikken, myndighetene og politikere. Vi gir deg de viktigste legemiddel- og apoteknyhetene. DM Pharma kommer tre ganger i uken til abonnenter. Abonnementet gir også tilgang på nyhetsarkivet og frokostmøter. (dagensmedisin.no 16.5.2018).)

(Anm: Tidenes Arendalsuke-innsats. LMI og medlemsselskapene har gjennomført en svært aktiv Arendalsuke, med over 20 arrangementer og mange flere møteplasser. (lmi.no 21.8.2018).)

- Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe.

(Anm: Et republikansk lobbyfirma står bak Washingtons nyeste pro-legemiddelindustri-pressgruppe. (A Republican lobbying firm is behind Washington’s newest pro-pharma advocacy group.) (- Det er fortsatt uklart hvem som finansierer organisasjonen, men gruppen innrømmet torsdag at de var avhengige av "risikovillig kapital (seed money («smøring») fra mennesker innen legemiddelindustrien." (statnews.com 4.10.2018).)

(Anm: CGCN Group is an integrated advocacy and strategic communications firm that specializes in helping corporations, non-profits and trade associations navigate complex legislative and regulatory issues. (cgcn.com).)

- Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister.

(Anm: - Lobbyregister: Tiden er overmoden for et lobbyregister. Det er et paradoks at Norge, som liker å fronte seg som et åpenhets- og tillitssamfunn, ikke vil gå med på å la offentligheten få en bred oversikt i de aktørene som opererer i gangene på Stortinget. (dagbladet.no 11.9.2018).)

- Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (- Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4).

(Anm: Har antidepressiva en langsiktig nytteverdi? (...) Når det gjelder dødelighet av antidepressiva heter det i en studie på 378 400 deltakere at «risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere» (4). Det er således ikke overraskende at sykefraværet fra det tidspunktet SSRI-preparater ble introdusert på markedet (1993) har økt fra et svært lavt nivå til å bli verdens høyeste (5). Tidsskr Nor Legeforen 2018 (03.05.2018).)

- Bruk av antidepressiva linket til høyere risiko for tidlig død: studie. (- Risikoen for tidlig død ble økt med 33 prosent blant brukere av antidepressiva sammenlignet med ikke-brukere.) (- I videre analyser konkluderte forskerteamet at selv om legemidlene kan være risikable i befolkningen generelt, kan risikoen blant personer med hjerte- og karsykdommer være lavere på grunn av deres antikoagulerende effekter.)

(Anm: Antidepressant use linked to higher risk of premature death: study. A new study has identified a link between antidepressant use and early death, CTV News reported. In the study, the investigators performed a meta-analysis of 16 studies involving a combined 378 000 patients to analyse the possible association between antidepressant use and death risk, finding that the risk of premature death was increased by 33 percent among antidepressant users compared to non-users. — Study author Paul Andrews noted that while not all studies reported exact causes of death, among the studies that did, the causes of death ranged from heart attacks and stroke to accidents. Andrews said that deaths involving accidents were unsurprising because "we know that antidepressants have negative effects on cognitive functioning as well." In further analyses, the research team concluded that although the drugs may be risky in the general population, their risk among people with cardiovascular disease could be lower due to their anticoagulant effects. Andrews suggested alternatives to antidepressants such as psychotherapy, stating "[psychotherapies] don't have the negative physiological effects…and they work just as well in the short term." (firstwordpharma.com 19.9.2017).)  

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

(Anm: The Mortality and Myocardial Effects of Antidepressants Are Moderated by Preexisting Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis. Psychother Psychosom 2017;86:268-282.)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt dødelighet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (chronic obstructive pulmonary disease).

(Anm: Antidepressant Use Associated With Increased Mortality in Patients With COPD. LAUSANNE, Switzerland -- June 29, 2018 -- Use of serotonergic antidepressants is associated with a small but significant increase in rates of respiratory-related morbidity and mortality among older adults with COPD, according to a new study published in the European Respiratory Journal. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: SEROTONERGIC ANTIDEPRESSANT USE AND MORBIDITY AND MORTALITY AMONG OLDER ADULTS WITH COPD. Eur Respir J. 2018 Jun 25. pii: 1800475.)

- Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa).

(Anm: Varsler hevder Forest bestakk studieleder for å favorisere Cipramil (Celexa). Whistleblower Claims Forest Bribed Study's Investigator to Favor Celexa. A whistleblower's complaint from 2011 that was unsealed Jan. 20 in a federal district court alleged that Forest Pharmaceuticals paid the principal investigator of a federally funded antidepressant drug study to fix the results in favor of the company's drug Celexa (United States ex rel. Pigott v. Forest Pharmaceuticals Inc., D. Md., No. 1:11-cv-00717, unsealed 1/20/12) (…) Only Explanation for Study's Bias: Kickbacks According to the complaint, the NIMH initially entered into a contract for the STAR*D study with the University of Texas in September 1999 with Rush as the P.I. Celexa is a selective serotonin reuptake inhibitor or SSRI. SSRIs prevent the body's reuptake or removal of a naturally-occurring neurotransmitter that it is believed to have a positive impact on mood. For More Information The complaint from 2011 can be found at http://op.bna.com/hl.nsf/r?Open=jaqo-8qvqcd. (bna.com 1.2.2012 (BNA - BLOOMBERG).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI) Lundbeck (mintankesmie.no).)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

- Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat (Paxil: paroxetin; paroksetin etc.).

(Anm: Anklager om fusk med Novo-forskning. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. En norsk professor beskylder Novo Nordisk for at have skjult oplysninger om selvmordsforsøg i forbindelse med depressionspillen Seroxat. Det kommer frem i programmet "Den Mørke Side", der sendes lørdag på P1. Programmet er lavet i samarbejde med Forbrugerrådets blad Tænk, skriver Politiken. Professor i farmakologi, Ivar Aursnes, har forsket i det materiale, som Novo Nordisk i 1990 sendte til myndighederne for at få godkendt Seroxat. Aursnes anklager Novo Nordisk for i materialet bevidst at have forsøgt at skjule data om flere selvmordsforsøg i den gruppe, som tog Seroxat. (dr.dk 5.5.2006).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

- Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser.)

(Anm: Hvorfor ledere av legemiddelfirmaer i virkeligheten ikke er blitt rettsforfulgt for opioidkrisen. (- Eierne og noen tidligere og nåværende ledere for OxyContin-produsenten Purdue Pharma ble saksøkt den 12. juni av Massachusetts påtalemyndighet, som hevder at firmaet bevisst villede leger og forbrukere om farene ved sitt produkt - noe Purdue nektet i en uttalelse. Dette tatt i betraktning en tidligere, separat - og avslørende sak mot firmaet for over ti år siden. "Det er total avsporing," sa Specter. "Jeg ser ikke hvordan du kan komme til en konklusjon om at enkeltpersoner ikke var lovbrytere som fortjener fengsel." Men aktor, John Brownlee, sa at han trodde at den svake siktelsen mot lederne var "hensiktsmessig" gitt saken bevis.) (- Leger, ofte uvitende om hvordan Purdue Pharma hadde forrådt dem, fortsatte å øke sin bruk av opioider med titalls millioner av årlige forskrevne resepter. Og i de fem årene etter sakens forlik, døde omtrent 100 000 amerikanere av overdoser. (time.com 17.6.2018).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: VW-topp sier seg skyldig – risikerer 169 år i fengsel. Den tidligere VW-toppen i USA, Oliver Schmidt, innrømmer å ha forsøkt å dekke over utslippsjukset. Nå risikerer han mange år bak murene. (tv2.no 28.7.2017).)

(Anm: Audi-sjefen pågrepet i Tyskland. Audis administrerende direktør Rupert Stadler er pågrepet i Tyskland i forbindelse med etterforskningen av utslippsskandalen. (aftenposten.no 16.6.2018).)

- INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.)

(Anm: - INDLÆGSSEDDEL I STEDET FOR FORORD. (- Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin.) Det Tredje Rige var gennemsyret af stoffer: kokain, heroin, morfin og frem for alt metamfetamin. Stofferne blev brugt af alle fra fabriksarbejdere til husmødre og var afgørende for troppernes modstandskraft. Efterhånden som krigens gang vendte sig mod Tyskland, søgte Hitler og hans følge tilflugt i potentielt dødelige cocktails af stimulanser, administreret af lægen dr. Morell. (…) DEN TOTALE RUS tilføjer en manglende brik til historien. (lindhardtogringhof.dk 10.3.2017).)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen.

(Anm: Innsats mot alvorlig korrupsjon må på dagsordenen. Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. I fattige land, men ikke bare der, skaper korrupsjon fattigdom, sosial marginalisering, politisk nepotisme og terrorisme. Korrupsjon ødelegger den sunne konkurransen i næringslivet og tilliten til den offentlige forvaltningen. Bestikkelser av offentlige tjenestemenn er regnet som en alvorlig form for korrupsjon. (aftenposten.no 8.6.2018).)

- Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende.

(Anm: LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN. Aftenposten mener: Korrupsjon gnager samfunn i stykker. Indirekte bidrag til korrupsjon er også ødeleggende. (…) Stater og selskaper som benytter seg av hemmelige konti i såkalte skatteparadis bidrar indirekte til korrupsjon fordi de bidrar til strukturer som gjør korrupsjon mulig. (aftenposten.no 25.1.2017).)

- Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.)

(Anm: - Salg av legemidler -- med litt hjelp fra en journalist. (Selling drugs - with a little help from a journalist.) Hvordan blir egentlig journalister rekruttert når de arbeider på vegne næringslivsklienter? En annonse rykket inn tidligere i år av PR-firmaet Chandler Chicco Agency gir et innblikk. (How exactly are journalists recruited to work on behalf of corporate clients? An advertisement placed earlier this year by public relations firm Chandler Chicco Agency offers an insight. BMJ 2001;323:1258.)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm: Journalists: anything to declare? (Journalister: noe å deklarere?) BMJ 2007;335:480 (8 September).)

- Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. (- Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene.)

(Anm: Betalte for positive aksjeartikler for å lure investorer – får smekk av myndighetene. Amerikanske selskaper hyret inn pr-firmaer for å drive opp interessen for en aksje – og fikk deretter skribenter til å skrive om aksjen på populære businessblogger. Nå setter det amerikanske finans- og kredittilsynet SEC ned foten. Hvis et selskap betaler noen for å publisere eller gjøre tilgjengelig artikler om dets aksje, må det gi beskjed til offentligheten og investorer. Disse selskapene, promotørene og skribentene har angivelig villedet investorer ved å skjule betalte kampanjer som objektive og uavhengige analyser, sier direktør Stephanie Avakian i det amerikanske finanstilsynet SEC i en pressemelding. Ifølge finanstilsynet har det siktet 27 individer og mindre selskaper for å ha betalt for skjult reklame, som deretter er blitt publisert på businessmedier- og blogger som Forbes, Seeking Alpha, Yahoo Finance, Benzinga, TheStreet og The MotleyFool, ifølge CNN. Artiklene skal ha vært svært positive til aksjene som er involvert. (dn.no 11.4.2017).)

- Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter.

(Anm: Säkerheten i vården bör fokusera på prevention. Lär av flyget, kärnkraftverken och offshoreindustrin! I jämförelse med hur flyg-, kärnkrafts- och offshore-industrin hanterar och analyserar sina risker ligger den svenska sjukvården långt efter. (…) Studier som belyser omfattningen av medicinska misstag i Sverige saknas; däremot visar ett flertal internationella studier att problemet är omfattande [24]. (Läkartidningen 1999;96:3068-73).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Forskere: 'Lykkepiller' giver bivirkninger, som kan føre til selvmordsadfærd. (- Begge lande afviste at godkende medicinen til urininkontinens. USA's fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA’s (Food and Drug Administration) begrundelse var, at der var flere selvmordsforsøg i såkaldte open label forsøg, hvor kvinderne, som fik duloxetin mod deres inkontinens, blev fulgt, efter de placebokontrollerede forsøg var afsluttet. Læs mere om det på FDA's hjemmeside.)

(Anm: Forskere: 'Lykkepiller' giver bivirkninger, som kan føre til selvmordsadfærd. Antidepressiv medicin har alvorlige bivirkninger hos mennesker uden depression, viser ny forskningsgennemgang. Bivirkninger, som ifølge den amerikanske lægemiddelstyrelse kan være forløbere for selvmord. (…) Resultatet af deres gennemgang er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Canadian Medical Association Journal. Læs også: Nyt studie: 'Lykkepiller' har ingen effekt på depression (…) Lykkepiller til stresset blære (…) Duloxeting blev godkendt til behandling af urininkontinens hos kvinder i EU i august 2004. I december samme år blev medicinen godkendt til behandling af depression. Eli Lilly søgte desuden om godkendelse af medicinen i både USA og Canada. Begge lande afviste at godkende medicinen til urininkontinens. USA's fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA’s (Food and Drug Administration) begrundelse var, at der var flere selvmordsforsøg i såkaldte open label forsøg, hvor kvinderne, som fik duloxetin mod deres inkontinens, blev fulgt, efter de placebokontrollerede forsøg var afsluttet. Læs mere om det på FDA's hjemmeside.  (videnskab.dk 11.2.2017).)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Raeder MB1, Fernø J, Glambek M, Stansberg C, Steen VM. Antidepressant drugs activate SREBP and up-regulate cholesterol and fatty acid biosynthesis in human glial cells. Neurosci Lett. 2006 Mar 13;395(3):185-90. Epub 2005 Dec 1.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Høyere risiko for alkohol- og selvmordsrelatert dødsfall ved diabetes. En ny studie avslører en bekymringsfull forbindelse: personer som har enhver form for diabetes er mer sannsynlig å dø grunnet selvmord, årsaker relatert til alkoholforbruk eller på grunn av en ulykke.

(Anm: Higher risk of alcohol- and suicide-related death in diabetes. A new study uncovers a worrying association: people who have any form of diabetes are more likely to die by suicide, causes related to alcohol consumption, or due to an accident. (…) One study published in the Journal of Medicine and Life in 2016, for instance, discovered that the occurrence of depression in people with diabetes is two to three times higher than in other individuals. (medicalnewstoday.com 13.10.2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Excess mortality in Finnish diabetic subjects due to alcohol, accidents and suicide: a nationwide study. (…) Conclusions The findings from this large nationwide cohort indicate higher mortality attributable to suicide, alcohol-related causes and accidents among diabetic patients than among the non-diabetic population. The results emphasize the importance of effective psychosocial interventions among high-risk diabetic patients. European Journal of  2018;179(5):299–306.)

- Diabetespasienter er mer utsatt for død fra alkohol, ulykker og selvmord. (- I tillegg vil påvirkning av legemidler som antidepressiva, forekomsten av diabetiske komplikasjoner som lavt blodsukker eller pasientens sosioøkonomiske status også bli vurdert.)

(Anm: Diabetic patients are more at risk of death from alcohol, accidents and suicide. (…) The team now plans to carry out a more in depth investigation of the risk factors and mechanisms underpinning these findings to help identify strategies to avoid future deaths. In addition, the influence of drugs such as antidepressants, the occurrence of diabetic complications such as low blood glucose, or the socioeconomic status of patients will also be considered. (eurekalert.org 12.10.2018).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte. (- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere. (…) Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen. (…) Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal. Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Bekymring etter flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer. (…) – Det har vært altfor mange selvmord i gruppen rundt 20 år. Vi har opplevd selvmord før, men ikke så mange på så kort tid, sier han. (…) Ekspert på selvmordsforebygging: Roser Trondheims selvmordsalarm – Dette har ringvirkninger Det er bare noen uker siden også Trondheim hadde flere tilfeller av selvmord blant unge på kort tid. Da ble Netflix-serien «13 reasons why» trukket frem som en mulig årsak. (vg.no 26.5.2017).)

(Anm: The increased use of antidepressants has contributed to the worldwide reduction in suicide rates. Isacsson G1, Rich CL, Jureidini J, Raven M. Br J Psychiatry. 2010 Jun;196(6):429-33.)

(Anm: Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon" (Göran Isacsson - Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The reliability of suicide rates: An analysis of railway suicides from two sources in fifteen European countries. Abstract (…) In total the ERA statistics registered 34% more suicides and 9% more railway fatalities compared with the national statistics. (…) Conclusions Based on the data for railway suicides, it seems that the underestimation of suicide rates is significant for some countries, and that the degree of underestimation differs substantially among countries. Caution is needed when comparing national suicide rates. There is a need for standardisation of national death registration procedures at the European level. J Affect Disord. 2011 Jun;131(1-3):120-7.)

- En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer.

(Anm: Psykiatritidsskrift oppfordres til å trekke tilbake kontroversiell Celexa (Cipramil)-studie etter nylige avslørte detaljer. (Psychiatry journal is urged to retract controversial Celexa study over newly disclosed details.) En gruppe forskere vil at American Journal of Psychiatry skal trekke tilbake en studie publisert i 2004 etter at nylig tilgjengelige dokumenter tyder på at Forest  Laboratories, firmaet som solgte legemidlet som var gjenstand for studien, villedet legemiddelkontrollen om nøkkeldetaljer. (…) Statsadvokat oppfordrer til å gjenåpne en undersøkelse av en Allergan-enhet for påstått bedrageri. For nesten åtte år siden betalte en Allergan-enhet (AGN) 150 millioner dollar for å forlike kriminelle anklager om ulovlig markedsføring av tre legemidler. (…) Spesielt indikerer dokumentene at Forest Laboratories skjulte kritisk informasjon som viser at antidepressivet Celexa (Cipramil) ikke var effektivt hos barn. (statnews.com 8.2.2018 / 21.2.2018).)

- Kan vi stole på resultater fra tidlige kliniske studier? (Can we trust results from early clinical trials?) Resultater fra tidlige kliniske studier som undersøker nye behandlinger for kroniske sykdommer kan være drastisk overdrevne. (- Forskerne avslørte at effekten av den første eller andre studien på utstyr eller behandlinger var 2,67 ganger større enn effekten som ble sett i etterfølgende forsøk.

(Anm: Can we trust results from early clinical trials? Results from early clinical trials investigating new treatments for chronic diseases may be drastically exaggerated, according to an analysis published this week. As the average human lifespan slowly expands, the number of people with chronic conditions is steadily rising. In fact, nearly half of adults in the United States now live with at least one chronic condition. All these conditions — which include heart and kidney disease, stroke, cancer, and diabetes — can be treated, but many available treatments have unpleasant side effects. None can yet be cured. (…) The findings are published in the journal Mayo Clinic Proceedings. The researchers revealed that effect of the first or second study looking at a device or treatment was 2.67 times larger than the effect that was seen in subsequent trials. (medicalnewstoday.com 23.2.2018).)

- Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (– Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (–  Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo.)

Alvorlig bivirkning
etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06)
(s. 20) Alvorlig bivirkning
Et legemiddelfirma, GlaxoSmithKline, selger den såkalte lykkepillen (SSRI) for åtte millioner kroner i året. De har lenge hevdet at pillen ikke fører til økt selvmordsrisiko. Norske forskere har kommet til et annet resultat etter å ha gjennomført en større studie. Den ble i 2005 publisert i det britiske tidsskriftet BMC Medicine og skapte oppsikt verden over. Den norske studien viste syv selvmordsforsøk i gruppen på 916 som fikk paroxetin (virkemiddel i Seroxat), og ett selvmordsforsøk i gruppen på 550 som fikk placebo.

Dette skapte uro og forvirring i det medisinske miljøet. Og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) etterspurte ny dokumentasjon.

På bakgrunn av artikkelen og presset fra FDA har Glaxo gjennomført en ny studie. Men denne gangen ved hjelp av en ny metode, som holder statistisk. Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. Dette har de også publisert på sin egen nettside.

– Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG. (…)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net)

– Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern.

(Anm: – Vanvittig høye selvmordstall. Annenhver dag tar i snitt en pasient i psykisk helsevern sitt eget liv. Det er langt flere enn fagfolk fryktet. Forskeren som har funnet tallene kaller dem «vanvittige». For første gang i Norge er det utarbeidet en oversikt over hvor mange mennesker som tar livet sitt mens de har kontakt med psykisk helsevern. Og tallene overrasker selv garvede selvmordsforskere. – Det er et vanvittig høyt antall, og betydelig høyere enn de begrensede oversiktene vi har hatt om dette fra før av, sier Fredrik Walby. Han leder nybrottsarbeidet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). (…) For Walby har dette vært en konstant hodepine: – Jeg har vært psykolog i årevis, og det har plaget meg at vi har visst så lite om selvmord i psykiatrien, sier han. Vi har brukt altfor mye tid på å bekymre oss, men altfor liten tid på å forebygge. (…) – Vi har hatt et kreftregister og et nyfødtregister nesten fra tidenes morgen. Sånn er det i somatikken, men ikke i psykiatrien. Det har ikke alltid vært like meningsfylt å vente på at byråkratiet skal skrive et eller annet brev. – Har du noen gang vurdert å trekke deg? – Stadig vekk. (…) Ønsker systemendring Leder i Norsk psykiatrisk forening og professor emeritus Ulrik Malt mener det skjer altfor mange selvmord i psykiatrien. Han er ikke overrasket over tallene. – Folk skjønner at hjerte- og karsykdom er dødelig. Men de forstår ikke at psykiske lidelser også er dødelige. Det hjelper ikke bare å snakke pent med folk. Som i somatikken må det nøyaktig utredning og behandling til, sier den tidligere overlegen i psykiatri. (…) Helsedirektøren mener at mange av tiltakene de har i dag er gode, men at de ikke er gjennomført godt nok mange steder. – Mener du at selvmordstallene ville vært høyere uten disse tiltakene? – Ja. Mye høyere, sier Guldvog. – En psykisk lidelse kan være en svært alvorlig sykdom. For noen av disse kan alvorligheten sammenlignes med kreft. Det er dødelig for noen, fordi vi ikke har nok kunnskap om hvordan vi kan forhindre det. (nrk.no 16.4.2018).)

- Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien. I løpet av syv år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt. (- Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog erkjenner at det er mangelfull kunnskap om hva som skal til for å forebygge selvmord.)

(Anm: Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien. I løpet av syv år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt. Det er ifølge NRK første gang i Norge det er utarbeidet en oversikt over hvor mange som tar livet sitt mens de får behandling. Tallene fra 2008 til 2015 overrasker også forskerne. Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog erkjenner at det er mangelfull kunnskap om hva som skal til for å forebygge selvmord. (aftenposten.no 16.4.2018).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- KONKLUSJONER: Dårlig akademisk prestasjon i grunnskolen, i en alder av 16 år, var en robust prediktor for selvmordsforsøk ved ung voksenalder og syntes å forklare forbindelsen mellom IQ og selvmordsforsøk.

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. Abstract OBJECTIVE: Academic performance in youth, measured by grade point average (GPA), predicts suicide attempt, but the mechanisms are not known. It has been suggested that general intelligence might underlie the association. (…) CONCLUSIONS: Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatr Scand. 2018 Apr;137(4):277-286.)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

- Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep).

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva.

(Anm: Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva. (Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment.) Sharma og kollegers rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker. BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smokng. BMJ Open 2017;7:e016224.)

- Serotoninsyndrom kan være misdiagnostisert hos barn fordi det har blitt rapportert for det meste hos voksne.

(Anm: Asynchronicity of Organic and Psychiatric Symptoms in a Case of Sertraline Intoxication. (…) However, sertraline overdose may cause a toxic hyperserotonergic state known as serotonin syndrome (SS). Serotonin syndrome may be misdiagnosed in children because it has been reported mostly in adults. In the present case report, we describe a 16-year-old female patient who ingested 2000 mg of sertraline to attempt suicide. The patient showed symptoms and signs suggestive of SS, characterized by an asynchronicity between organic and psychiatric symptoms. In addition, the patient showed a variability of psychiatric symptoms through time. Clin Neuropharmacol. 2016 Sep-Oct;39(5):269-71.)

- Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger.

(Anm: Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger. Serotonin syndrom hos hunder er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en økning av serotonin i kroppen fra eksponering av antidepressiva. (Serotonin Syndrome In Dogs: Symptoms, Causes, & Treatments. Serotonin syndrome in dogs is a potentially life-threatening condition caused by an increase of serotonin in the body from exposure to antidepressant medication. (dogtime.com 2017).)

(Anm: Veterinærkatalogen - Felleskatalogen (felleskatalogen.no/medisin-vet).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2). Tidsskr Nor Legeforen 2002;122:731.)

- Utdanning og legemiddelbruk. (- Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år).) (- Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede.)

(Anm: Utdanning og legemiddelbruk. Bakgrunn. Mange studier har vist at lav sosioøkonomisk posisjon er assosiert med dårlig helse. Vi ønsket å undersøke hvorvidt bruk av reseptbelagte legemidler generelt og innenfor utvalgte legemiddelgrupper varierer med utdanning. Bruk av utvalgte legemidler i to utdanningsgrupper. Figur 2 viser relativ risiko for utlevering av minst ett legemiddel innen hver av de undersøkte legemiddelgruppene blant korttidsutdannede (≤ 10 år) sammenliknet med langtidsutdannede (> 10 år). Øverst ligger legemidler fra ATC-gruppe N07 – andre midler med virkning på nervesystemet – som ble utlevert til 3,9 % av mennene og 4,1 % av kvinnene. Relativ risiko var litt over 2 for både menn og kvinner, som betyr at sannsynligheten for å få utlevert minst ett legemiddel fra ATC-gruppe N07 var litt over dobbelt så stor for kortidsutdannede som for langtidsutdannede. Tidsskr Nor Legeforen 2012 132:2166-70 (16.10.2012).)

(Anm: Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: a cohort study of 26 000 children. (…) Conclusions Poor academic performance in compulsory school, at age 16, was a robust predictor of suicide attempt past young adulthood and seemed to account for the association between lower childhood IQ and suicide attempt. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 8 November 2017).)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (neuroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (nevroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.

(Anm: Antipsykotikas (nevroleptikas) hemming av complex I i cortex i normale menneskehjerner er en parallell til den ekstrapyramidale giftigheten til antipsykotika (nevroleptika). (…) Våre data støtter hypotesen om at antipsykotika (neuroleptika)-induserte ekstrapyramidale bivirkninger kan skyldes hemming av mitokondriell respiratorisk kjede.(Inhibition of complex I by neuroleptics in normal human brain cortex parallels the extrapyramidal toxicity of neuroleptics. (…) Our data support the hypothesis that neuroleptic-induced extrapyramidal side effects may be due to inhibition of the mitochondrial respiratory chain.) Mol Cell Biochem. 1997 Sep;174(1-2):255-9.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

– Panorama. En forskrivning for mord? (A Prescription for Murder?)

(Anm: Panorama. A Prescription for Murder? Contains some upsetting scenes. Is it possible that a pill prescribed by your doctor can turn you into a killer? Over 40 million prescriptions for SSRI anti-depressants were handed out by doctors last year in the UK. Panorama reveals the devastating side effects on a tiny minority that can lead to psychosis, violence, possibly even murder. With exclusive access to psychiatric reports, court footage and drug company data, reporter Shelley Jofre investigates the mass killings at the 2012 midnight premiere of a Batman movie in Aurora, Colorado. Twenty-four-year-old PhD student James Holmes, who had no record of violence or gun ownership, murdered 12 and injured 70. Did the SSRI anti-depressant he had been prescribed play a part in the killings? Panorama has uncovered other cases of murder and extreme violence which could be linked to psychosis developed after the taking of SSRIs - including a father who strangled his 11-year-old son. Panorama asks if enough is known about this rare side effect, and if doctors are unwittingly prescribing what could be a prescription for murder. (bbc.com 26.7.2017).) (youtube.com)

An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors
libcom.org/news/tv-times-27-jan-2-feb-2007-27012007
Mon 29 January - 8.30 - 9pm - BBC1 - Panorama - Secrets of the Drugs Trials
An investigation into whether Britains biggest drug company deliberately misled doctors into prescribing Seroxat for depressed teenagers without any evidence to prove its efficacy to treat this patient group. (Given this industries penchant for illegally testing its wares on Third World citizens, illegally dumping out-of-date and lethal drugs in deprived countries for the tax breaks, deliberately letting vulnerable people die for the sake of a few pence profit and carrying out acts of corporate murder when their "reputation" is threatened this would be hardly be surprising.) (...)

- Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong.

(Anm: Antidepressants and murder: case not closed. A primetime documentary that points the finger at antidepressant use as key evidence in a mass murder case misses the mark, argues Gwen Adshead. Samuel Johnson observed in 1734 that it was “incident among physicians to mistake subsequence for consequence.” His observation might apply more to journalists; and especially the BBC Panorama programme “A Prescription for Murder,” broadcast on 26 July. (…) Expert conclusions The programme interviewed several psychiatrists, including William Reid, who questioned Holmes for the trial. Reid, an extremely well known and highly respected forensic psychiatrist in the US, patiently and thoroughly explained why he had concluded that antidepressants had played no part in Holmes’s undoubtedly abnormal mental state at the time of the homicides. In a slightly less patient tone, the chief prosecutor also explained that the potential role of antidepressants had indeed been considered at trial by everyone, including the defence, and been rejected as materially irrelevant. (…) Panorama proves the validity of H L Mencken’s 100 year old comment that there is always a well known solution to every human problem: neat, plausible, and wrong. BMJ 2017;358:j3697 (Published 02 August 2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: - SSRI-utløst aggresjon, tenåringsvold, massemord etc.? (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende.) (- Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna.)

(Anm: Antidepressiva läkemedel påverkar fiskars beteende. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. Det är en avhandlingsom läggs fram vid Södertörns högskola som har studerat hur det vanliga SSRI-läkemedlet citalopram påverkar fiskar, med storspigg och zebrafisk som studiemodeller. Resultatet visade att både ätbeteendet och stresskänsligheten påverkades hos storspiggen. Halterna av läkemedlet hade också permanenta effekter på fiskar som exponerades som embryon, visade studierna. (lakemedelsvarlden.se 26.5.2017).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Sjøliv tar skade av våre medisiner. Medisinene vi tar, havner til slutt i havet hos alger og sjødyr. Medikamentene kan kanskje endre hele økosystemer, tror svensk forsker. Det er en kjent sak at medisinene vi mennesker bruker ikke nødvendigvis forsvinner når de har gjort jobben sin inni oss. (forskning.no 8.5.2014).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd".

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac (fluoxetine/SSRI) utviser "antisosial, aggressiv og til og med morderisk atferd". (...) Kan endre gener som er ansvarlige for å bygge fiskhjerner og kontrollere deres atferd. (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour'. (...) Can alter genes responsible for building fish brains and controlling their behavior.) (scientificamerican.com 14.7.2013).)

– Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. (– Vi har funnet en kobling mellom immunsystemet og en enorm aggresjon. Vi kan ikke si at dette fører til drap, men det er ekstremt, sier Værøy til NRK.)

 (Anm: Blod fra drapsmenn gjorde mus mer voldelige. I en oppsiktsvekkende studie ble mus injisert med stoff fra menneskeblod. – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, sier rettspsykiater Henning Værøy. MER AGGRESSIV: Musen ble raskt aggressive etter å ha blitt injisert med menneskeblod fra forvaringsinnsatte. (…) – Musen som fikk antistoffet fra de kriminelle ble raskt aggressive, forklarer Værøy. Resultat av forskningen i slutten av juni publisert i tidsskriftet PNAS. (nrk.no 11.7.2018).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerational Effects of Two Antidepressants. The low levels of antidepressants detected in surface waters currently raise concern about their potential long-term risks to nontarget aquatic organisms. (...) Venlafaxine exposure decreased the offspring number of F0-daphnids and resulted in drug tolerance in the F1 generation. Sertraline, unlike venlafaxine, may turn out to be a true environmental threat due to its accumulation in algae and the physiological weakness observed over generations. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (- Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (- Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende.)

(Anm: Ny forskning: Depression hos fisk kan hjælpe med at forstå mennesker. (…) »Deres (mennesker og fisk, red.) neurokemi er så ens, at det er skæmmende,« fortæller Julian Pittman, der er professor i biologi på Troy University i Alabama, til New York Times. (…)  En såkaldte 'guldfiskebowle' er derfor noget af det værste, man som fiskeejer kan købe til sin fisk, da fisken mangler plads, og der samtidig ikke er mulighed for, at man som fisk kan få stillet sin nysgerrighed. (…) Fisk bliver deprimerede på grund af manglende stimulation og små akvarier. (…) Julian Pitmman har gennem de sidste ti år studeret, hvordan blandt andet zebrafisk har mistet interessen i stort set al ting: mad, legetøj, ting - præcis ligesom klinisk deprimerede mennesker. (jyllands-posten.dk 18.10.2017).)

- Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel.

(Anm: Medicinrester får fåglar att tappa sexlusten. Starar håller gärna till vid dammar runt reningsverk, där det finns gott om maskar och insekter. Men i vattnet kan också låga halter av läkemedel finnas – exempelvis från antidepressiva medel. Och dessa ger stararna sämre aptit och minskad sexualdrift visar en brittisk studie av fågelarten, rapporterar Vetenskapsradion. Bland annat slutar hanarna sjunga och visa intresse för honorna, och fåglarna ändrar sina matvanor. Detta kan få allvarliga konsekvenser för en stare. – En fågel utan sexlust får inga ungar och en fågel som inte äter ordentligt överlever inte, säger Kathryn Arnold, miljöforskare vid universitetet i York i England. Antalet starar minskar i många länder, och läkemedelsrester i naturen kan vara en av flera orsaker till det, enligt Arnold. Resultaten presenterades på konferensen SEB Gothenburg 2017, och har ännu inte publicerats. (nyteknik.se 28.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen. (– Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.)

Blir syke av stress
aftenposten.no 25.3.2011
Får for store hjerter - Smaker dårligere

Oppdrettsfisk får hjertelidelse av stress, viser ny doktorgradsstudie. Stress er et kjent problem i bransjen.

De siste tre og et halvt år har stipendiat Ida Beitnes Johansen ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, dokumentert de fysiske konsekvensene i hjertet og hjernen av stress hos fisk. Det hun fant, var forvokste fiskehjerter i den gruppen av fisk som viste dårligst evne til å takle stress. – Hjerteproblemer av ulike typer rammer oppdrettsfisk, men vi vet lite om årsakene, sier Ida Beitnes Johansen.– Ved å studere forekomsten av stresshormonet kortisol,som finnes både hos fisk og mennesker, har jeg sett hvordan for høye nivåer kan føre til sykdom og hjertelidelser. (...)

- Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig.

(Anm: Det hovedløse samfund: Glemmer du også at tænke selv? Ny teknologi hjælper i hverdagen, men det gør også din hjerne mere overflødig. Hvis du ikke bruger hjernen, så bliver den doven, og det kan få store konsekvenser. Få ekspertens råd til at vække hjernen. (jyllands-posten.dk 4.8.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- GSK's selvmordssag kan sætte gang i medicinspekulanter

GSK's selvmordssag kan sætte gang i medicinspekulanter
medwatch 17.5.2017
Det britiske medicinalselskab GlaxoSmithKline blev for nyligt idømt en bøde i forbindelse med en selvmordssag, og den skaber vigtig præcedens, men kan også åbne døren for pengejagtende medicinspekulanter.

Det er kun kort tid siden, at GlaxoSmithKline blev idømt til at skulle betale erstatning til en amerikansk enke på grund af hendes mands selvmord, men allerede nu har sagen skabt debat omkring den præcedens, den sætter. Og ikke mindst hvilke konsekvenser det kan få for medicinalselskaberne fremover.

Det skriver Berlingske.

Sagen har skabt opsigt, fordi enkens mand begik selvmord seks dage efter, han var begyndt at tage en generisk version af GlaxoSmithKlines Paxil. GlaxoSmithKline havde vel og mærke intet med produktionen af midlet at gøre - det var Mylan som stod bag den generiske version. Ikke desto mindre er sagen endt hos den britiske medicinalkoncern, fordi kopiselskaberne ikke må ændre i indlægssedlen. Og det er gør sagen højst særpræget og vigtig for fremtiden, mener Timo Minssen, der er professor i jura inden for life science-området på Københavns Universitet."

Den stigende transparens med resultater af kliniske forsøg, som bliver publiceret af medicinske myndigheder som EMA og FDA, kan føre til situationer, hvor bestemte aktører vil "trolle" den type data for at identificere mulige bivirkninger med den hensigt at forberede gruppesøgsmål. Det kan blive et stort tema i fremtiden," siger Timo Minssen.

Det er en betragtning som Anders Valentin, der er partner i advokatfirmaet Horten og specialist i internationale retssager på life science-området, er enig i. For det amerikanske retssystem er som bekendt en kringlet affære, og det kan være nok til, at selskaber vil indgå forlig for at undgå langtrukne sager, der skaber støj om deres forretninger.

GlaxoSmithKline skulle betale den afdøde advokats enke 20 mio. dollars i erstatning.

GSK dømt til at betale i selvmordssag

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fri rettshjelp (frirettshjelp.no/innvilgelseskompetanse).)

(Anm: – Tall fra Statens sivilrettsforvaltning, som bygger på innrapportering fra fylkesmennene, viser at så mange som to tredjedeler fikk avslag på sine søknader om fri rettshjelp i perioden 2010 til 2012 Saksøker staten – nektes fri rettshjelp (nrk.no 19.11.2013.)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd.

(Anm: Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. I Norge har erstatningsretten utviklet seg parallelt med – og uavhengig av – en stadig større bruk av menneskerettigheter i offentlig rett og i privatretten for øvrig. Menneskerettighetene har derfor ikke fullt ut ... Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett01 / 2017 (Volum 2) Side: 3-6.)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

(Anm: How can the criminal law support the provision of quality in healthcare? BMJ Qual Saf. 2014 Mar 5. [Epub ahead of print].)

- Topadvokats selvmord kan sende medicinspekulanter på pengejagt. (- Kan et medicinalselskab være skyld i et dødsfald uden at have produceret det lægemiddel, som angiveligt drev en amerikansk topadvokat til at begå selvmord? Ja, lød det for nylig i en opsigtsvækkende dom fra USA. Sagen er højst særpræget, mener juridisk ekspert.)

Topadvokats selvmord kan sende medicinspekulanter på pengejagt
business.dk 17.5.2017
Det er medicinalgiganten GlaxoSmithKline, der skal betale, selv om det var kopiproducenten Mylans produkt, der angiveligt drev en advokat til selvmord. Det har en domstol i Chicago slået fast.

Kan et medicinalselskab være skyld i et dødsfald uden at have produceret det lægemiddel, som angiveligt drev en amerikansk topadvokat til at begå selvmord? Ja, lød det for nylig i en opsigtsvækkende dom fra USA. Sagen er højst særpræget, mener juridisk ekspert.

I 2010 kastede 57-årige Stewart Dolin sig ud foran et tog i Chicago og døde på stedet. Seks dage før han tog sit eget liv, var han begyndt at tage et middel mot depression -  en kopi av GlaxoSmithKlines kendte antidepressiv Paxil.

GlaxoSmithKline har hverken produceret eller markedsført det middel, som ifølge en domstol i Chicago drev Stewart Dolin mod selvmord. Det var producenten Mylan, der havde produceret en kopiversion. Alligevel blev GlaxoSmithKline dømt til at betale en erstatning på 20 mio. kroner til topadvokatens enke. (…)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

- In this study, we tested the hypothesis that the genetic variants associated with decreased citalopram efficiency, 5HTTLPR/rs25531, and increased impulsive behavior, MAOA-uVNTR and HTR2B Q20*, are more frequent among citalopram users committing suicide than among the citalopram users in general.

(Anm: Serotonergic 5HTTLPR/rs25531 s-allele homozygosity associates with violent suicides in male citalopram users. Abstract Depressive disorders are involved as a background factor in over 50% of suicide cases. The most widely used antidepressants today are serotonin selective reuptake inhibitors (SSRIs). However, not all users benefit from SSRI medication. Although the overall number of suicides in Finland have decreased notably during the last decade, the annual rate is still relatively high, particularly in male population. In this study, we tested the hypothesis that the genetic variants associated with decreased citalopram efficiency, 5HTTLPR/rs25531, and increased impulsive behavior, MAOA-uVNTR and HTR2B Q20*, are more frequent among citalopram users committing suicide than among the citalopram users in general. Also the effect of alcohol was evaluated. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2017 Jun 13. [Epub ahead of print].)

- GSK dømt til å betale 3 millioner dollar grunnet advokats selvmord i Chicago mens han gikk på generisk Seroxat (Paxil)

GSK told to pay $3M for Chicago attorney's suicide while on generic Paxil
fiercepharma.com 21.4.2017
GlaxoSmithKline came up short in efforts to convince a jury that it shouldn’t be liable for a Chicago lawyer’s 2010 suicide while he was on generic Paxil. On Thursday, jurors sided with the man’s widow, Wendy Dolin, and awarded a $3 million verdict against the drugmaker.

Throughout the trial, Dolin’s attorneys argued that Paxil’s label indicating suicide risks stop at age 24 is flawed, and that Glaxo held a responsibility to inform of the risks. Since generic drugmakers duplicate drug labels for their copycats, Glaxo was at fault in this case, they argued. And the jury agreed.

A spokesperson for GSK said the company is “disappointed” with the verdict and will appeal.

“GSK maintains that because it did not manufacture or market the medicine ingested by Mr. Dolin, it should not be liable,” the company’s spokesperson said. “Additionally, the Paxil label provided complete and adequate warnings during the time period relevant to this lawsuit.”

RELATED: Federal judge declines to toss Paxil suicide case, setting GSK up for September trial

The award fell far short of the $39 million that Dolin's lawyers sought in the case, which turned, in part, on the long debate over whether branded drugmakers should be held responsible in cases where patients took generics. (…)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

(Anm: US drug regulators should consider adding adults to SSRI suicide warning, says campaigner. A British doctor who campaigned for the public to be warned about increased suicide risk in young people taking antidepressants has said that US drug regulators should consider including adults in warnings. David Healy, a psychiatry professor at Bangor University, called for the warnings after GlaxoSmithKline (GSK) was ordered to pay $3m (£2.34m; €2.75m) to the widow of a US man who killed himself shortly after starting generic paroxetine. (…) When it becomes so clear cut that a jury finds there is a problem, it suggests the evidence is strong enough to look at the issue,” Healy told The BMJ. “If it’s that clear to the average man on the street, and the FDA [the US Food and Drug Administration] doesn’t do something about it, we have an odd situation.” BMJ 2017;357:j2050 (Published 25 April 2017).)

(Anm: Fakta: Samtaler med Finn Skårderud. Finn Skårderud er forfatter, psykiater, professor og skriver jevnlig for Aftenposten. United States of depression. (…) Prozac Nation ender med at Lizzie Wurtzel var en av de første som fikk det nye antidepressive legemidlet Prozac. Og tåken lettet. (…) Hva tenker du i dag om medikaliseringen av amerikansk liv? – Det er vanskelig. Medisiner redder liv. (aftenposten.no 25.2.2017).)

(Anm: Av Overlege Olaf Bakke, Arendal. "Lykkepiller" gir bedre liv. Fornøyde pasienter. Pasientene mine reagerer sterkt på de tilbakevendende forsøkene på å så tvil om moderne, trygg og effektiv behandling av noen av de mest alvorlige sykdommene vi har - depresjoner og angst. Hjerterått. De som står bak disse utspillene, vet ikke hvor galt de gjør. Det er hensynsløst, ja, bokstavelig talt hjerterått. (…) De hjelper mot depresjon og angst, har lite bivirkninger, er ikke vanedannende og er ufarlige i overdose. (…) Det er aldri påvist selvmord pga. antidepressiv behandling. Det blir stadig klarere at slik behandling reduserer tendensen til slike problemer. (aftenposten.no 19.10.2011).)

(Anm: Informasjonshefte for pasient og pårørende. Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal. Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! (…) Muligheten for helbredelse eller stor bedring er omtrent den samme ved de forskjellige behandlingsformene. Bivirkningene ved moderne antidepressive midler er svake og ufarlige, men spør legen om dette. Disse midlene gir ikke avhengighet. (lundbeck.com).)

(Anm: Suicides and Suicide Attempts during Long-Term Treatment with Antidepressants: A Meta-Analysis of 29 Placebo-Controlled Studies Including 6,934 Patients with Major Depressive Disorder. Psychother Psychosom. 2016;85(3):171-9Epub 2016 Apr 5.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

- Antidepressiva gir bivirkninger som kan gi selvmordstanker. (- Søvnløshet, angst, nervøsitet, rastløshet, mareritt og rare tanker og følelser. Det er noen av bivirkningene nesten en fjerdedel av kvinnene opplevde i fire store placebokontrollerte forsøk med det antidepressive preparatet duloksetin.)

Antidepressiva gir bivirkninger som kan gi selvmordstanker
forskning.no 25.2.2017
Antidepressive medisiner har alvorlige bivirkninger hos folk som ikke er deprimerte. Bivirkningene kan ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet være forløpere til selvmord.

Antidepressive medisiner av typen SSRI har ubehagelige bivirkningene hos de som ikke er deprimerte, konkluderer danske forskere.

En gjennomgang av tidligere forskning har nå vist at antidepressive medisiner av typen SSRI ikke alltid har noen effekt på verken lett eller alvorlig depresjon.

Les også: Lykkepiller virker ikke mot depresjon

Nå viser en annen stor studie at en lignende type medisiner har alvorlige bivirkninger hos mennesker som ikke er deprimerte.

Søvnløshet, angst, nervøsitet, rastløshet, mareritt og rare tanker og følelser. Det er noen av bivirkningene nesten en fjerdedel av kvinnene opplevde i fire store placebokontrollerte forsøk med det antidepressive preparatet duloksetin.

Kvinnene deltok i forsøk som skulle undersøke stoffets effekt på inkontinens. De hadde altså ikke depresjon, men duloksetin skulle virke ved å øke styrken i blærens lukkemuskel.

– Dette er kvinner uten psykisk sykdom som plutselig utvikler søvnløshet, forstyrret følelsesliv og irritabilitet. Det øker risikoen for selvmord, sier Emma Maund, som er forsker ved Cochrane-senteret.

Maund og kollega Louise Schow Guski gikk gjennom 7000 sider i rapporter fra det farmasøytiske selskapet Eli Lilly. Rapportene ble laget for å få godkjent duloksetin til bruk mot urininkontinens.

Resultatet er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Canadian Medical Association Journal. (…)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime A BLOG ABOUT DRUGS (deadlymedicines.dk).)

(Anm: Peter Gøtzsche: »Én mand kan godt ændre videnskaben«. Han har sammenlignet medicinalindustrien med Hitlerjugend og har fået en stor del af den danske psykiaterstab på nakken, da han for nylig udgav bogen ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Mød Peter Gøtzsche; internationalt anerkendt professor, som ikke er bange for at være udiplomatisk. (videnskab.dk 13.11.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Patient Online Report of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor-Induced Persistent Postwithdrawal Anxiety and Mood Disorders Psychother Psychosom 2012;81:386–388 (Published online: September 6, 2012).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Stor ökning av självmord i USA. (- Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser.) (- Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.)

Stor ökning av självmord i USA
dagensmedicin.se 22.4.2016
Självmordsfrekvensen i USA har ökat med 24 procent mellan 1999 och 2014, enligt myndighetsstatistik.

Den största ökningen finns bland flickor i åldrarna 10—14 år där självmordsfrekvensen tredubblats från 0,5 per 100 000 personer 1999 till 1,5 2014.

Självmordsfrekvensen är fortfarande högre hos pojkar i samma åldersgrupp men där har ökningen inte varit lika stor.

– Allt yngre barn dör av självmord, säger Victor Fornari, chef för barn- och ungdomspsykiatrin på sjukhuset Zucker Hillside i Glen Oaks, som tror att ökningen bland unga kan vara en återspegling av tillgången till sociala medier och internet där många utsätts för virtuell mobbing.

Bland män var personer över 75 år mest benägna att ta livet av sig både 1999 och 2014. Bland kvinnor var självmordsfrekvensen högst i åldrarna 45—64 år. Resultaten har väckt stor oro bland experter som efterlyser fler förebyggande insatser. (…)

(Anm: Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing. Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen. (…) – Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. (aftenposten.no 24.1.2017).)

(Anm: I alle grupper av samfunnet lever den yngre generasjonen lenger enn den eldre. Men nå er trenden brutt for én gruppe: Hvite kvinner i 40- og 50-årene. (…) Mot normal utvikling. Blant afroamerikanere, latinamerikanere og den eldre garde hvite amerikanere har levealderen vokst jevnt og trutt. Men for hvite kvinner, som burde være midt i livet, har levealderen fått seg en kraftig knekk. I en av de hardest rammede gruppene, hvite kvinner i slutten av 40-årene som bor på landsbygda eller i småbyer, har antallet som dør unormalt tidlig økt med 30 prosent. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: Bruk av en type antidepressiva i svangerskapet knyttet til depresjon hos ungdommer. (Gestational exposure to type of antidepressants associated with adolescent depression. A study to be published in the May 2016 issue of the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP) reports that use of certain antidepressants during pregnancy can result in offspring depression by early adolescence. Using national register data from Finland, researchers found that children exposed to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) during gestation had more chance of being diagnosed with depression after age 12, reaching a cumulative incidence of 8.2% by age 15. For children exposed to maternal psychiatric illness but no antidepressants, the incidence was 1.9%.) (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Among Children and Adults Before and After the FDA Black-Box Warning. (…) CONCLUSIONS: The proportion of commercially insured children initiating an SSRI with a low dose was higher after the 2004 FDA warning on the risk of suicidality among children, suggesting improved prescribing practices surrounding SSRI dosing among children.Psychiatr Serv. 2016 Mar;67(3):302-9. Epub 2015 Nov 16.)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: Bruk av antidepressive under graviditet kan forlenge navlestrengen (Antidepressant use during pregnancy may lengthen umbilical cord) (…) A long umbilical cord can weaken fetal circulation and expose the fetus to a lack of oxygen during the pregnancy or birth, among other things. According to the study researchers, this newly observed association of prenatal SSRI use with umbilical cord length may indicate that SSRI drugs increase fetal activity and movement in the uterus. The length of the umbilical cord is affected by how much the growing fetus moves in the uterus. "When the fetus moves, the umbilical cord stretches and eventually gets longer," says PhD student Julia Kivistö, the first author of the study. (medicalnewstoday.com 9.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva under graviditeten kan gi mindre barn. Barn født av mødre som har brukt antidepressiva i svangerskapet har høyere risiko for å bli født tidligere og veie mindre. Forskere advarer likevel kvinner mot å slutte med medisiner når de blir gravide. (forskning.no 6.6.2016).)

(Anm: Effect of prenatal selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) exposure on birthweight and gestational age: a sibling-controlled cohort study. (…) The discrepancy between our results could be due to differences in exposure ascertainment: our study used maternal self-report, which is unlikely to produce false negatives (i.e. women who report SSRI use but who were truly unexposed), whereas their study relied on prescription dispensing, a method that is likely to over-estimate women exposed to SSRIs. Int. J. Epidemiol. 2016 (First published online: May 17, 2016).)

- Sammenheng mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere og selvmord: Analyse av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer.

Association between Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Therapy and Suicidality: Analysis of U.S. Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System Data. (Sammenheng mellom bruk av selektive serotoninreopptakshemmere og selvmord: Analyse av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer.)
Biol Pharm Bull. 2015;38(11):1689-99. doi: 10.1248/bpb.b15-00243.
Abstract Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) foreskrives for behandling av depresjon på verdensbasis. SSRI er mistenkt for å øke risikoen for selvmordstanker og atferd (suicidalitet) hos barn, ungdom og unge voksne. Vi undersøkte sammenhengen mellom SSRI behandling og selvmord ved å bruke en logistisk regresjonsmodell for lagdelte aldersdata fra Food and Drug Administrations (FDA) systemdata over uheldige hendelsesrapporteringer (Adverse Event Reporting System database). Vi forsøkte å moderere effekten av pasientrelaterte faktorer for interessante data (subsetting). Vi valgte kasusrapporter for SSRI som nevnt i Verdens helseorganisasjons anatomisk terapeutisk kjemisk klassifikasjonskode N06AB. Sammenhengen mellom SSRI og "selvmordshendelser" eller "selvskadingshendelser" ble beregnet som et rapporterings odds ratio (ROR) og justert for kovariatene av logistisk regresjon. For pasienter <18 år gammel (å.g.) var de justerte RORs (95 % konfidensintervall) for SSRI-behandling med selvmordshendelser 9,58 (8,97 til 10,23) i hele dataanalysen og 4,64 (04.15 til 05.19) i undergruppeanalysen; de med selvskadingshendelser var henholdsvis 31,40 (27,71 til 35,58) og 16,31 (13,12 til 20,29). Selv om de justerte RORs var lavere i undergruppeanalyser enn i hele dataanalyser, indikerte begge analyser sammenhenger mellom SSRI-behandling og selvmords- og selvskadingshendelser. I begge analyser fant vi at disse subsetting-data var sterkere for <18 å.g. gruppe enn andre aldersgrupper. Barn og ungdom bør overvåkes nøye for forekomst av selvmord når de blir foreskrevet SSRI. I tillegg fant vi at subsetting-data kan redusere effekten av en reell risiko blant pasienter som tar det mistenkte legemidlet. (…) (Abstract Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are prescribed for the treatment of depression worldwide. SSRIs are suspected to increase the risk of suicidal ideation and behavior (suicidality) in children, adolescents, and young adults. We examined the association between SSRI therapy and suicidality by applying a logistic regression model to age-stratified data from the Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System database. We attempted to mitigate the effect of patient-related factors by data subsetting. We selected case reports for SSRIs as referred to in the World Health Organization Anatomical Therapeutic Chemical classification code N06AB. The association between SSRIs and "suicidal events" or "self-harm events" was calculated as a reporting odds ratio (ROR) and adjusted for covariates by logistic regression. For subjects <18 years old (y.o.) the adjusted RORs (95% confidence interval) of SSRI therapy with suicidal events were 9.58 (8.97-10.23) in the whole data analysis and 4.64 (4.15-5.19) in the subset analysis; those with self-harm events were 31.40 (27.71-35.58) and 16.31 (13.12-20.29), respectively. Although the adjusted RORs were lower in the subset analyses than in the whole data analyses, both analyses indicated associations between SSRI treatment and suicidal and self-harm events. In both analyses these associations were stronger in the <18 y.o. group than other age groups. Children and adolescents should be closely monitored for the occurrence of suicidality when they are prescribed SSRIs. In addition, we found that data subsetting might mitigate the effect of an intrinsic risk among patients taking the suspected drug.)

(Anm: Subsetting. In research communities (for example, earth sciences, astronomy, business, and government), subsetting is the process of retrieving just the parts of large files which are of interest for a specific purpose. This occurs usually in a client—server setting, where the extraction of the parts of interest occurs on the server before the data is sent to the client over a network. The main purpose of subsetting is to save bandwidth on the network and storage space on the client computer. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Large rise in suicide among male patients in mental health care. There has been a 29% rise in suicide since 2006 among men under the care of mental health services in the UK, a report by The University of Manchester's National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness (NCISH) reveals. The number of suicides in male patients has now reached 1,239 per year. (medicalnewstoday.com 23.7.2015).)

(Anm: Suicide Attempt as a Risk Factor for Completed Suicide: Even More Lethal Than We Knew. Am J Psychiatry. 2016 Aug 13:appiajp201615070854. [Epub ahead of print].)

(Anm: The Risk for Dying by Suicide After an Initial Attempt. Joel Yager, MD reviewing  Bostwick JM et al. Am J Psychiatry 2016 Aug 13. (...) In a 25-year study, 5% of people who made a first-time suicide attempt ultimately died, most typically in the initial attempt or within the year.(NEJM 2016 (August 19, 2016).)

(Anm: Does psychiatric treatment prevent suicide? Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. It seems that suicidal thoughts are a common feature of major depression, and when the depressive symptoms abate with treatment, the suicidal thoughts dissipate. Intuitively, it seems that treating depression on a larger scale should prevent suicides, but we still don’t know that conclusively. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

- Underrapportering av selvmord (URS): Skjuling eller bilegging av tragedien (- En rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker)

Under-reported suicides: Hiding or compounding the tragedy (Underrapportering av selvmord: Skjuling eller bilegging av tragedien)
medicalnewstoday.com 9.4.2015
En ny studie har avdekket at de selvmordstallene som rapporteres kanskje ikke er så nøyaktige i de sentrale vestlige land, hvor selvmordsraten er høyere enn den som rapporteres i offisielle tall, spesielt for Storbritannia. (A new study has revealed that suicide figures may not be as accurate as they are reported, with key Western countries having a higher suicide rate than that reported in official figures, especially the UK.)

Ny forskning fra Bournemouth University utfordrer disse offisielle tallene, med en rekke underrapporterte selvmord (URS) potensielt som er oppdaget i løpet av studien. (New research from Bournemouth University challenges these official figures, with a series of Under-Reported Suicides (URS) potentially discovered through the study.)

Professor Colin Pritchard, who led the study, explained, "The tragedy of suicide is double-edged, the loss of the person and the impact upon those around them. One problem is to determine the accuracy of suicide figures as even today stigma surrounding suicide remains. Through this study we wanted to get a more accurate picture of suicide rates in Western countries.

"Essentially, when a death occurs, coroners have to decide whether the death was suicide - which could be hurtful to the family - or whether it is an accident or give Open Verdict because they could not decide which. It is then categorized in World Health Organisation (WHO) stats as an Undetermined Death (UnD) and it is amongst UnD that under-reported suicides are more likely. As an UnD method of dying is very similar to how people kill themselves it is probably the source of underreported suicide."

The study analysed suicides, accidental deaths and UnD by age and sex and found that UK youth (15-24 years) suicides for both sexes, was the same as the number of Undetermined Deaths at a ratio of 1:1, no other country had such a close link.

Moreover, the UK had a disproportionally higher UnD in every age band than any other country.

Andre land med sannsynlig høyere URS (under-rapportering av selvmord) var Portugal, Sveits, mens en rekke land hadde et mistenkelig høyt UnD (ubestemt dødsårsak) for kvinner eller eldre mennesker. (…) (Other countries with likely higher URS were Portugal, Switzerland whilst various countries had suspiciously high UnD for women or elderly people.)

(Anm: Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries. Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.) (link.springer.com)

(Anm: National suicide rates 1961-2003: further analysis of nordic data for suicide, autopsies and ill-defined death rates. Psychother Psychosom. 2008;77(2):78-82. Epub 2008 Jan 25.)

- Reportasjen avslørte at legemiddelet økte selvmordsfaren, og at Statens legemiddelverk var klar over dette da de godkjente legemiddelet for det norske markedet i 1993 - og at de likevel unnlot å opplyse om det.

NRK stolt av legemiddelkritikken
Debatt Av Lars A. Kristiansen, programsjef, Faktaavdelingen NRK
aftenposten.no 19.10.2011
Lykkepiller. NRKs helsemagasin Puls hadde mandag 28. februar en reportasje om antidepressivaet Seroxat. Reportasjen avslørte at legemiddelet økte selvmordsfaren, og at Statens legemiddelverk var klar over dette da de godkjente legemiddelet for det norske markedet i 1993 - og at de likevel unnlot å opplyse om det. Reportasjen var en bitter pille for adm. direktør Åge Nærdal i legemiddelselskapet GlaxoSmithKline (GSK) - som eier Seroxat. I et innlegg i Aftenposten klager han over at han i NRK-reportasjen ikke fikk si at "lykkepillene kan ha spart mange hundre norske liv", og mer enn antydet at reportasjen representerte "slett yrkesetikk". I NRK lytter vi nøye til kritikk. (…)

Og det er nettopp disse kontrollmekanismene Puls ettergikk, da redaksjonen i fjor fikk tilgang til den dokumentasjonen Statens legemiddelverk la til grunn for sin godkjenning av Seroxat i 1993. Vi knyttet til oss flere uavhengige spesialister: Professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo, Ivar Aursnes, fastslo at det i Legemiddelverkets eget materiale var belegg for at Seroxat øker selvmordsfaren. Professor Bent Natvig ved matematisk institutt ved UiO fastslo at "analysen . . . tilfredsstilte de nødvendige krav til vitenskapelig kvalitet", og kom til samme konklusjon. GlaxoSmithKline-direktør Åge Nærdals påstander om at Seroxat har bidratt til å minske selvmordsfaren, fant vi ikke belegg for. Det gjør heller ikke professor Arne Holte, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, som i en kronikk i Dagbladet skriver: "Det vi kan utelukke, er at "lykkepillen" fra GSK forklarer nedgangen i selvmord i Norge". (…)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

- Antidepressiva kan forårsake vold. (- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.)

Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort (Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort)
J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016)
(…) Bakgrunn Det er blitt satt spørsmålstegn ved bruken av antidepressiva, spesielt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), på grunn av dårlig effekt og sikkerhet. Vi undersøkte om unge voldsutøvere var mer sannsynlig å bruke antidepressiva før det første voldelige lovbrudd enn andre unge. (Background The use of antidepressants, especially selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), has been questioned due to poor efficacy and safety. We examined whether young violent offenders were more likely antidepressant users prior to their first violent offence than other young persons.)

Metoder Studien er en oppfølging av barn født i Finland i 1987 (n = 59 120) hvor nasjonale registre er linket til hverandre ved hjelp av personlige identitetskoder. Data om psykotrope legemdler kom fra et register over refunderte legemidler og data om forbrytelser fra et register på domstolkjennelser (etter fylte 14 år). Deltakerne ble fulgt til fylte 18 år, og for noen analyser til slutten av oppfølgingen (gjennomsnitt 21 år). For å justere for forskjeller i bakgrunns karakteristika, ble regresjonsanalyse for bruk av antidepressiva gjort ved hjelp av gruppe som ikke var domfelt som referanse. (Methods The study is a follow-up of children born in Finland in 1987 (n=59 120), linking national registers to each other using personal identity codes. Data on psychotropic drug use came from a register of reimbursed drugs and data on crimes from a register on court convictions (after the age of 14 years). Participants were followed until the age of 18 years, and for some analyses until the end of the follow-up (mean 21 years). To adjust for differences in background characteristics, regression analyses for antidepressant use were made, using the no-conviction group as the reference.)

Resultater Andeler av unge personer dømt i en alder av 18 år var: 5 % av guttene (1,7 % for voldelige forbrytelser) og 1 % (0,5 %) av jenter. Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. Blant gutter med gjentatte voldelige forbrytelser var det også mer vanlig enn blant gutter med ikke-voldelige forbrytelser. Justering for forskjeller i bakgrunn karakteristika reduserte forbindelsene mellom antidepressiva bruk og voldelig kriminalitet, men eliminerte dem ikike. (Results Proportions of young people convicted by the age of 18 years were: 5% of boys (1.7% for violent crimes) and 1% (0.5%) of girls. Antidepressant use (both overall and for SSRIs) prior to violent crime was more common among those convicted than among those without convictions. Among boys with repeated violent crimes, it was also more common than among boys with non-violent crimes. Adjustment for differences in background characteristics decreased the associations between antidepressant use and violent crime, but did not eliminate them.)

Konklusjoner Resultatene legger ytterligere bevis for forsiktighet ved forskrivning antidepressiva blant unge personer. Det krever også en reanalyse av vurderinger av vold i de opprinnelige studiene. (Conclusions The results add further evidence for caution in prescribing antidepressants among young persons. It also calls for a reanalysis of violence measures in the original trial data.) (…)

(Anm: Cohort study explores association between SSRI use and violent crime (medicalnewstoday.com 15.9.2015).)

(Anm: Nearly half of deaths among ex-prisoners related to substance abuse (clinicalpsychiatrynews 21.4.2015).)

(Anm: Hundrevis av dødsfall hos innsatte med psykiske tilstander kunne vært unngått, ifølge granskning (Hundreds of deaths of detainees with mental health conditions were avoidable, inquiry says) BMJ 2015;350:h1044 (Published 23 February 2015).)

(Anm: Skuggesida av antidepressiva. Da. dokumentar. Mora til to små barn tar livet av seg. Ein bankdirektør drep sine eigne tvillingar. Kvifor? Legane skriv ut lykkepiller som aldri før, men har legemiddelindustrien verkeleg fortalt alt dei veit om dei mørke sidene ved desse medikamenta? (The Dark Side of a Pill) Tilgjengelig til: Mandag 30. april 2018 kl. 23:59 (nrk.no 11.8.2016).)

- Forvarsel om selvmord og vold ved bruk av antidepressiva: systematisk gjennomgang av studier på voksne friske frivillige. (- KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.)

Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers.
J R Soc Med. 2016 Oct;109(10):381-392.
Abstract OBJECTIVE: To quantify the risk of suicidality and violence when selective serotonin and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors are given to adult healthy volunteers with no signs of a mental disorder.

DESIGN: Systematic review and meta-analysis.

MAIN OUTCOME MEASURE: Harms related to suicidality, hostility, activation events, psychotic events and mood disturbances.

SETTING: Published trials identified by searching PubMed and Embase and clinical study reports obtained from the European and UK drug regulators.

PARTICIPANTS: Double-blind, placebo-controlled trials in adult healthy volunteers that reported on suicidality or violence or precursor events to suicidality or violence.

RESULTS: A total of 5787 publications were screened and 130 trials fulfilled our inclusion criteria. The trials were generally uninformative; 97 trials did not report the randomisation method, 75 trials did not report any discontinuations and 63 trials did not report any adverse events or lack thereof. Eleven of the 130 published trials and two of 29 clinical study reports we received from the regulatory agencies presented data for our meta-analysis. Treatment of adult healthy volunteers with antidepressants doubled their risk of harms related to suicidality and violence, odds ratio 1.85 (95% confidence interval 1.11 to 3.08, p = 0.02, I2 = 18%). The number needed to treat to harm one healthy person was 16 (95% confidence interval 8 to 100; Mantel-Haenszel risk difference 0.06). There can be little doubt that we underestimated the harms of antidepressants, as we only had access to the published articles for 11 of our 13 trials.

KONKLUSJONER: Antidepressiva dobler forekomsten av hendelser hos voksne friske frivillige som kan føre til selvmord og vold.(…) (CONCLUSIONS: Antidepressants double the occurrence of events in adult healthy volunteers that can lead to suicide and violence.)

- Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt.

(Anm: Forskningsrapport. Bruk av antidepressiva og voldsforbrytelser blant ungdom: en longitudinell undersøkelse av den finske 1987 fødselskohort (Research report. Antidepressant use and violent crimes among young people: a longitudinal examination of the Finnish 1987 birth cohort) (...) Bruk av antidepressiva (både totalt og for SSRI) var mer vanlig før voldelig kriminalitet blant de domfelte enn blant dem som ikke var domfelt. J Epidemiol Community Health 2016 (Published Online First 28 June 2016).)

(Anm: Sygeplejersker og SOSU’er i psykiatrien: Vi oplever mere vold (arbejdsmiljoviden.dk 13.10.2015).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

- Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva

Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Alcohol and serious harms of antidepressant treatment (Suicidalitet og aggresjon under behandling med antidepressiva. Alkohol og alvorlige skader under behandling med antidepressiva.)
BMJ 2016;352:i892 (Published 17 February 2016)
Sharma og kolleger 'rapport bekrefter at bruk av antidepressiva er assosiert med aggresjon og vold, særlig hos unge mennesker.1 Andre har bagatellisert en årsakssammenheng , og foreslår på grunnlag av svenske epidemiologiske data at depresjon i seg selv kan være årsaken.2 Men denne studien var mangelfull fordi den ikke klarte å kontrollere for de høye rater av antidepressiva på resept i Sverige.3 (Sharma and colleagues’ report confirms that antidepressant treatment is associated with aggression and violence, especially in young people.1 Others have downplayed a causal link, proposing—on the basis of Swedish epidemiological data—that depression itself may be the cause.2 However, that study was flawed because it failed to control for the high rates of antidepressant prescription in Sweden.3)

En annen svensk kohortstudie sitert av Sharma og kolleger viser en økning i voldelig kriminalitet hos unge voksne, men pekte også på økt forekomst av alkoholrelatert kriminalitet og akutt helsehjelp.4 Disse resultatene er på linje med våre funn om at antidepressiva kan både stimulere til drikking og føre til patologisk rus, noen ganger med katastrofale resultater.5 Alkoholbruk blant de som tar antidepressiva er vanlig, men dårlig gransket; dette problemet må raskt bli undersøkt som medvirkende til både grov vold og selvmord. (…) (Another Swedish cohort study cited by Sharma and colleagues indicated increases in violent crime in young adults, but also pointed to increased rates of alcohol related crime and presentation to emergency care.4 These results align with our finding that antidepressants can both stimulate drinking and cause pathological intoxication, sometimes with catastrophic results.5 Alcohol use in people taking antidepressants is common but poorly studied; this problem needs to be urgently investigated as a contributor to both serious violence and suicide.)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

– Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere. Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke.

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Over the past 2 decades, more and more people have been treated with antidepressant medications. In the same period of time, suicide rates have gone up – not down. To those of us who treat patients, this fact is both surprising and perplexing. (clinicalpsychiatrynews.com 8.10.2015).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (…) CONCLUSIONS: Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ. 2016 Jan 27;352:i65.)

- Undersøkelse av ubestemte og utilsiktede dødsfall som kilde til "underrapporterte selvmord" etter alder og kjønn i tjue vestlige land.

Examining undetermined and accidental deaths as source of 'under-reported-suicide' by age and sex in twenty Western countries.
Community Ment Health J. 2015 Apr;51(3):365-76. Epub 2014 Dec 24.
OBJECTIVES: 'Undetermined' (UnD) and accidental deaths (AccD) are explored as possible sources of 'under-reported-suicides' (URS) in 20 Western countries.

METHODS: WHO mortality rates per million of AccD, UnD and suicides analysed. UnD:suicides ratios of <1:5 calculated as likely URS versus ratios >1:10 unlikely URS and all correlated by sex and age.

RESULTS: Male URS likely in 7 countries and in 11 for females. URS in AccD likely in 5 countries for both sexes only UnD and suicide rates the elderly (75+) significantly correlated.

CONCLUSION: Strong indication of URS in the UK, Portugal, Switzerland, Sweden, Denmark and Germany with likely URS in AccD in Greece, Portugal, Switzerland and USA. These findings have important implications, indicating that, with the exception of France and Japan, official reported suicide rates contain a degree of under-reporting, and especially for women yet it is essential to have accurate suicide data to ensure adequate service provision. (…)

(Anm: Are suicide deaths under-reported? Nationwide re-evaluations of 1800 deaths in Scandinavia. Conclusions. (…) There was a real difference between the experts’ reclassifications, and suicides were more often reclassified as undetermined deaths by psychiatrists and forensic pathologists than by expert coders. BMJ Open. 2015 Nov 25;5(11):e009120.)

- Statens legemiddelverk: - Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget (- Dette er et problem. Å ikke ta medisiner kan være skadelig, sier Steinar Madsen og viser til (...) skrekkhistorien)

Mange blir skremt av å lese pakningsvedlegget i medisinesken
aftenposten.no 21.4.2014
Lange, vanskelige tekster spekket med advarsler kan gå på helsen løs.

Lange, vanskelige tekster spekket med advarsler kan gå på helsen løs. Folk over 65 år står for halvparten av alle legemidler som brukes. Men etter å ha lest pakningsvedlegget, kan det gå så langt at de blir skremt og setter medisinen vekk.

- Jeg hadde en pasient som ikke ville ta legemidler mot depresjon fordi han fryktet bivirkningene som var nevnt i pakningsvedlegget. Pasienten prøvde å begå selvmord, sier Steinar Madsen.

Han er overlege i Statens Legemiddelverk og er med å godkjenne rundt 50 nye medisiner og tilhørende pakningsvedlegg hvert år. Men disse tekstene er ikke alltid like enkle å forstå. Den unge mannen med depresjon hadde fått foreskrevet antidepressivaen Seroxat. Det hører ikke med til historien nøyaktig hva det var som skremte ham, men i pakningsvedlegget kan du blant annet lese dette:

«Noen pasienter som behandles med Seroxat utvikler akatisi, med rastløshet og vanskeligheter med å sitte eller stå stille. Andre pasienter utvikler serotonergt syndrom med alle eller noen av følgende symptomer: forvirring, rastløshet, svetting, rystelser, skjelving, (syns -eller hørsels)hallusinasjoner, plutselige muskelsammentrekninger eller hurtig hjerterytme.» (...)

Ikke bare kan pakningsvedleggene være vanskelige å skjønne – de kan også være avskrekkende. En dansk undersøkelse fra 2009 viser at hver tredje pasient sluttet å ta medisiner fordi de ble skremt av informasjonen om bivirkninger.

- Dette er et problem. Å ikke ta medisiner kan være skadelig, sier Madsen og viser til den overnevnte skrekkhistorien. (...)

(Anm: Skremselspropaganda (mintankesmie.no).)

(Anm:  – Legen må levere godt, faglig skuespill (– Hvis pasienten ikke tar medisinen, oppnår man iallfall ikke noe, sier fagsjef Steinar Madsen) (dagensmedisin.no 30.3.2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: Økt forbruk av lykkepiller til barn og ungdom. (Statens legemiddelverk - Steinar Madsen) (Dagsrevyen 21 (nrk.no 14.7.2014).)

(Anm: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn. Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker en av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.
(dagensmedisin.no 2.2.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these2 drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

(Anm: SSRIs and risk of suicide attempts in young people - A Danish observational register-based historical cohort study, using propensity score.Nord J Psychiatry. 2015 Aug 7:1-9. [Epub ahead of print].)

(Anm: En mann i 60-årene som uventet og dramatisk forsøker selvmord. (...) Verken ulike antidepressiver, antipsykotika, elektrostimulerende behandling, samtaler med psykiater, kompetent miljøterapeutisk oppfølging eller pårørendes hyppige besøk hadde hjulpet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:338 – 40 (24.2.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

- Høyere doser av antidepressiva øker selvmordsrisiko hos unge pasienter

Author Insights: Higher Antidepressant Doses Increase Suicide Risk for Young Patients (Forfatters innsikt: Høyere doser av antidepressiva øker selvmordsrisiko hos unge pasienter)
JAMA 2014 (April 29)
Matthew Miller, MD, SCD ved Har vard School of Public Health og kolleger fant at ungdommer som startet med høyere doser av antidepressiva enn gjennomsnittet hadde en økt risiko for selvmord. (Matthew Miller, MD, ScD, ved Har vard School of Public Health, and colleagues found that starting youth on higher-than-average doses of an antidepressant was associated with an increased risk of suicide.)

Tenåringer og unge voksne som er foreskrevet høye doser av antidepressiva er dobbelt så sannsynlig til å begå selvmord som de som er forskrevet mer moderate doser, ifølge en studie publisert i JAMA Internal Medicine denne uken. (Teens and young adults who are prescribed high doses of antidepressants are twice as likely as those prescribed more moderate doses to commit suicide, according to a study published in JAMA Internal Medicine this week.)

En metaanalyse utført av den amerikanske legemiddelkontrollen Food and Drug Administration (FDA) i 2006 på placebokontrollerte kliniske studier på antidepressiva viste en forhøyet risiko for selvmord blant tenåringer og unge voksne, som reiste alvorlige bekymringer om sikkerheten til legemidler for pasienter i denne aldersgruppen. Mange stilte imidlertid spørsmål ved gyldigheten av resultatene og antydet at den underliggende depresjon i seg selv kan ha vært ansvarlig for den høye selvmordsrisikoen - hvilket startet en årelang debatt om den potensielle risikoen for antidepressiva hos unge pasienter. (A 2006 US Food and Drug Administration (FDA) meta-analysis of placebo-controlled antidepressant clinical trials found an elevated risk of suicide in teens and young adults, raising serious concerns about the safety of the medications for patients in this age group. However, many questioned the validity of the finding and suggested that the underlying depression itself may have been responsible for the elevated suicide risks—setting off years of debate about the potential risks of antidepressants for young patients.)

Kritikere av FDA-resultatene har hevdet at pasienter og leger kan bli redde for å bruke disse legemidlene basert på uklar risiko, som utilsiktet utsetter pasienter for mulig mer betydelig risiko knyttet til ubehandlet depresjon. (Critics of the FDA findings have argued that patients and physicians may be fearful of using these medications based on unclear risks, inadvertently exposing patients to possibly more substantial risks related to untreated depression.)

Den nye studien, en analyse av medisinske journaler fra mer enn 150 000 amerikanske mennesker som tok antidepressiva mellom 1998 og 2010, ser ut til å styrke koblingen mellom antidepressiva og ungdommers selvmord ved å demonstrere en doseavhengig respons. Forskerne fant at risikoen for selvmord blant mennesker på 24 år eller yngre som tok høyere enn gjennomsnittlige doser av legemidlene var det dobbelte av pasienter som tok gjennomsnittlige doser. Dette ville føre til ett ekstra selvmord for hver 136 pasienter som tar en høyere enn gjennomsnittlig dose. Det var ingen forskjell i selvmordsrisiko mellom høydose og moderat dose antidepressive hos individer eldre enn 24 år. (…) (The new study, an analysis of medical records from more than 150 000 US individuals who took antidepressants between 1998 and 2010, appears to bolster the link between antidepressants and youth suicide by demonstrating a dose-dependent response. The researchers found that the risk of suicide among individuals 24 years or younger who took higher-than-average doses of the medications was twice that of patients who took average doses. This would translate into 1 additional suicide for every 136 patients taking a higher-than-average dose. There was no difference in the suicide risk between high-dose and moderate-dose antidepressant use in individuals older than 24 years.)

(Anm: Adolescent angst or true intent? Suicidal behavior, risk, and neurobiological mechanisms in depressed children and teenagers taking antidepressants. (dgcases.docguide.com 6.12.2014).)

(Anm: Antidepressant Dose, Age, and the Risk of Deliberate Self-harm. JAMA Intern Med. Published online April 28, 2014.)

(Anm: Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler (Communicating the harmful effects of medicines) Editorial BMJ 2014;348:g4047 (18 June 2014) (mintankesmie.no).)

(Anm: When youth antidepressant use went down after media coverage of drug warnings, suicide attempts went up (medicalnewstoday.com 20.6.2014).)

- Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom

Extreme suicidality following serotonin syndrom (Ekstrem selvmordstendens som følge av serotonin syndrom)
British Journal of psychiatry 1995;167:410
(...) Dette tilfellet tyder på at det, som et resultat av serotonin syndrome, kan ha oppstått økt sensitivitet selv ved forsiktig reintroduksjon av et legemiddel med serotonerge egenskaper (clomipramine). Selv om serotonin syndrom er sjelden forekommende, er det påkrevet at pasienter nøye følges i tiden etter at TSS er påvist”. (...) (This case suggests that, following serotonin syndrome, increased sensitivity to even cautious reinstatement of a drug with serotonergic properties (clomipramine), may occur. Although the serotonin syndrome is rare, careful study of patients in the aftermath of TSS is indicated.)

Hun gjorde gjentagende forsøk på å skade seg selv, og forsøkte å innta ulike objekter, mens hun uttalte ”Jeg føler meg så fryktelig dårlig at jeg vil dø” (...) (She made continues effort to lacerate herself and tried to ingest various objects, stating ”I feel so awful I must die”.).

(Anm: TSS: Toxic Serotonin Syndrome).

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

(Anm: akatisi; manglende evne til å sitte stille, sterk rastløshet og trang til å vandre rundt. Akatisi skyldes oftest utilsiktede og uønskede forandringer i sentralnervesystemets funksjon. De er fremkalt av medisiner og er bivirkninger. Akatisi er oftest fremkalt av nevroleptika, spesielt såkalte lavdosenevroleptika, vanligvis ved behandling av alvorlige psykiske lidelser (se psykose). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Akathisia, suicidality, and fluoxetine. (...) CONCLUSION: We propose a syndrome which we name Extrapyramidal-Induced Dysphoric Reactions, one extreme manifestation of which is the emergence of suicidal ideation. We further propose a heuristic "Four Neuron Model of the Extrapyramidal Motor System" in which increased serotonin activity, by inhibiting the nigrostriatal dopamine tract, is capable of inducing extrapyramidal side effects. J Clin Psychiatry. 1992 Nov;53(11):401-6.)

(Anm: Relevansen av cytokrom P450 polymorfisme i rettsmedisin og akatisi-relatert vold og selvmord. The relevance of cytochrome P450 polymorphism in forensic medicine and akathisia-related violence and suicide. Abstract. Adverse drug reactions and interactions are among the major causes of death in the United States. Antidepressants have been reported as causing suicide and homicide and share the class attribute of frequently producing akathisia, a state of severe restlessness associated with thoughts of death and violence. Medical examiners can now identify some pharmacogenetic interactions that cause drugs, deemed safe for most, to be lethal to others. Such deaths do not yet include medication-induced, akathisia-related suicides and homicides. An extrapyramidal side effect, akathisia is a manifestation of drug toxicity whose causes lie, inter alia, in drugs, doses, and co-prescribed medications that inhibit and compete for metabolizing enzymes, which may themselves be defective. In this paper, we report our investigation into adverse drug reactions/interactions in three persons who committed homicide, two also intending suicide, while on antidepressants prescribed for stressful life events. Their histories of medication use, adverse reactions and reasons for changes in medications are presented. DNA samples were screened for variants in the cytochrome P450 gene family; that produce drug metabolizing enzymes. All three cases exhibit genotype-based diminished metabolic capability that, in combination with their enzyme inhibiting/competing medications, decreased metabolism further and are the likely cause of these catastrophic events. J Forensic Leg Med. 2016 Jul;41:65-71. Epub 2016 Apr 9.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressant use and risk of suicide and attempted suicide or self harm in people aged 20 to 64: cohort study using a primary care database BMJ 2015;350:h517 (Published 18 February 2015).)

- Prøver overdose-selvmord – får enda mer piller etterpå

Prøver overdose-selvmord – får enda mer piller etterpå
forskning.no 17.7.2014
Først forsøker pasienten å ta livet sitt med medikamenter. Så skriver legene ut enda mer medikamenter.

Det er funnet i en fersk studie fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt pasienter som ble innlagt med selvpåført forgiftning ved utvalgte norske sykehus.

Ved hjelp av opplysninger fra det norske reseptregisteret har de undersøkt hvor store mengder reseptbelagte medisiner pasientene hentet ut i tiden før og etter selvmordsforsøket.

Overraskende nok viste det seg at pasientenes medisintilgang, som allerede var høy i utgangspunktet, ble enda høyere etter at de hadde forsøkt å ta livet sitt med medisiner, uavhengig av om medikamentene var mot mentale eller fysiske lidelser.

Studien er publisert i tidsskriftet Plos One og ble gjennomført i samarbeid med forskere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oxford i Storbritannia.

Les også: Stor overdoserisiko rett etter behandling (…)

Forventet nedgang
Av de som legges inn på sykehus etter selvmordsforsøk, har omtrent 90 prosent forsøkt å forgifte seg selv.

Derfor er det lett å tenke seg at mindre tilgang til medikamenter, også kan forhindre selvmord. Risikoen for nye forgiftninger i tiden etter episoden, er høy.

Forskerne forventet derfor en nedgang i tilgangen til reseptbelagte medikamenter etter innleggelsen.

Isteden fant de altså at pasientene fikk tilgang til enda mer medikamenter etter selvmordsforsøket. Denne pasientgruppen har i utgangspunktet tilgang til mye mer medikamenter enn befolkningen for øvrig.

Forskerne vet ikke hvorfor disse pasientene får mer medikamenter etter forgiftningsepisoden, men kan tenke seg flere mulige årsaker.

‒ Det kan tenkes at sykehusinnleggelsen har fungert som et varsko til legen om at pasienten har lidelser som ikke er oppdaget tidligere, og derfor behøver mer medisiner. I så fall kan økningen faktisk bety at de får bedre oppfølging enn før, sier Gjelsvik.

‒ Men vi så en økning både i medikamenter mot psykiske plager og mot fysiske plager, og vi tror ikke det er sannsynlig at pasientene plutselig skulle få betydelig flere fysiske plager etter innleggelsen enn før. (...)

(Anm: Change in Access to Prescribed Medication following an Episode of Deliberate Self-Poisoning: A Multilevel Approach. PLoS ONE 9(5): e98086 (Published: May 22, 2014).)

(Anm: For dårlig oppfølging etter selvmordsforsøk og overdose. Flertallet av landets kommuner har ikke rutiner for oppfølging av personer etter selvmordsforsøk eller overdose. – Alvorlig, mener Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Det fremgår av en rapport Sintef har utarbeidet for Helsedirektoratet. Omtrent fire av ti kommuner rapporterte at det er etablert rutiner for at sykehuset varsler kommunen når pasienter utskrives etter å ha vært innlagt for selvmordsforsøk, eller ved mistanke om selvmordsforsøk. Og bare fire av ti kommuner svarer at de har etablert rutiner internt i kommunen for oppfølging etter selvmordsforsøk. (dagensmedisin.no 5.1.2017).)

- Hun fikk flere piller etter selvmordsforsøket

Hun fikk flere piller etter selvmordsforsøket
aftenposten.no 17.7.2014
Postdoktor Bergljot Gjelsvik mener studien er oppsiktsvekkende fordi det er så godt dokumentert at tilgang på medikamenter øker selvmordsrisikoen. (…)

Forskerne forventet nedgang

Studien har undersøkt pasienter som ble innlagt ved norske sykehus etter å ha forsøkt å ta livet sitt med medisiner. Det viste seg at pasientenes medisintilgang, som allerede var høy, ble enda høyere etter at de hadde forsøkt å ta livet sitt.

- Dette er tematikk vi ikke har visst så mye om fra før, sier postdoktor Bergljot Gjelsvik ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun mener funnet er oppsiktsvekkende fordi det er godt etablert i forskningen at tilgang på medikamenter øker risikoen for selvmord.

LES OGSÅ: «Jeg tror han ble rammet av en bunnløs, svart tomhet»

Forskerne bak studien forventet derfor en nedgang i tilgangen til reseptbelagte medikamenter etter innleggelsen. Isteden fant de det motsatte.

Hun mener ikke at legene ikke skal skrive ut medisiner, men der det er mulig heller skrive ut små doser hyppigere fremfor store doser. På denne måten skal det ikke bli så lett å samle et stort antall tabletter for å ta en overdose. (…)

(Anm: Change in Access to Prescribed Medication following an Episode of Deliberate Self-Poisoning: A Multilevel Approach. PLoS ONE 9(5): e98086 (Published: May 22, 2014).)

- Jørgen Bramness: Det er heller snakk om andre typer medisiner. Det kan tolkes positivt at pasientene får mer og bedre behandling enn før, sier han

Pasienter får flere piller etter selvmordsforsøk.
dagbladet.no 17.7.2014
Ifølge ny studie. (...)

Jørgen Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning på Universitetet i Oslo, sier studien kan tolkes som at det er uforsvarlig at legene skriver ut mer. Men han poengterer at studien ikke viser at utskrivning av medisinene personene har forgiftet seg med øker.

- Det er heller snakk om andre typer medisiner. Det kan tolkes positivt at pasientene får mer og bedre behandling enn før, sier han. (...)

(Anm: Uriktig forskningsformidling om SSRI-hemmere? I en kronikk i Aftenposten 12.2. 2007 skriver Jørgen G. Bramness og Fredrik A. Walby at «i årene etter at nye medikamenter mot depresjon kom på markedet, sank antall selvmord med opptil 150 pr. år», og at «ut fra dette resultatet hadde introduksjonen av de nye antidepressivene en klar folkehelsegevinst» (1). Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:1811 (28.6.2007).)

(Anm: Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva (pdf) (physorg.com) (fhi.no 10.9.2010) (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).)

(Anm: Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret (Am J Public Health. 2012;102:e84–e92 (November 2012).)

(Anm: Store forskjeller i obduksjonshyppighet Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:142 (22.2.2013) .)

- Seroxat (Paxil, paroxetine, paroksetin etc.) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring")

4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089)
ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning)
PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015, PRAC

På grundlag af alle foreliggende data vedtog PRAC, at indehavere af markedsføringstilladelse for lægemidler indeholdende paroxetin inden 2 måneder skal indsende en ansøgning om ændring af produktinformationen (punkt 4.8 i produktresuméet og indlægssedlen) som beskrevet i det følgende (ny tekst er understreget).

Produktresumé:
Punkt 4.8 – Bivirkninger: Psykiske lidelser
Hyppighed “ikke kendt”: aggression

Fodnote - Tilfælde af aggression er iagttaget efter markedsføring
Indlægsseddel:
Punkt 4 Bivirkninger:
Hyppighed “ikke kendt”: aggression (…)

(Anm: Paroxetin; paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA etc..)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Fisk som svømmer i vann som er forurenset av Prozac fremviser "antisosial, aggressiv og selvmorderisk atferd" (Fish swimming in water tainted with Prozac exhibit 'antisocial, aggressive and even homicidal behaviour' (dailymail.co.uk 14.7.2013).)

(Anm: Frontal lobe injuries, violence, and aggression: a report of the Vietnam Head Injury Study. (…)These findings support the hypothesis that ventromedial frontal lobe lesions increase the risk of aggressive and violent behavior. Neurology. 1996 May;46(5):1231-8.)

(Anm: Some antidepressants may cause adolescent aggression. Some antidepressant drugs could cause irritability and other abnormal behaviour in teenagers and more research is required to study their effect on children, say scientists. (paktribune.com 18.10.2007).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment: systematic review and meta-analyses based on clinical study reports. (...) Conclusions Because of the shortcomings identified and having only partial access to appendices with no access to case report forms, the harms could not be estimated accurately. In adults there was no significant increase in all four outcomes, but in children and adolescents the risk of suicidality and aggression doubled. To elucidate the harms reliably, access to anonymised individual patient data is needed. BMJ 2016;352:i65 (Published 27 January 2016).)

(Anm: Antidepressiva kan doble risikoen for selvmord og aggresjon hos barn, ifølge studie (Antidepressants may double risk of suicide and aggression in children, study finds. Doctors should avoid prescribing antidepressants to children and teenagers wherever possible because they are associated with a doubling in the risk of aggression and suicide, Danish researchers have concluded in The BMJ.1 They recommend considering alternative treatments such as exercise or psychotherapy.) BMJ 2016;352:i545 (Published 28 January 2016).)

(Anm: Teen Depression Treatment Is an Increasingly Thorny Issue. And the most commonly prescribed antidepressants often don’t help. (…) Taken together, it can be hard for well-meaning psychiatrists to decide the best course of treatment for depressed teens. (time.com 8.6.2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Author’s reply to Dubicka and colleagues and Stone. Dubicka and colleagues say that we are likely to harm young people when we point out that antidepressants increase the risk of suicide.1 2 They consider it harmful that some young people will not start taking antidepressants because they think that these drugs do more harm than good. What is harmful is when these authors and other psychiatrists claim that these drugs protect against suicide despite the solid evidence we have to the contrary and the clear warnings from drug agencies. BMJ 2016;352:i915 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Suicidality and aggression during antidepressant treatment. Paper on suicidality and aggression during antidepressant treatment was flawed and the press release was misleading. We have concerns about the editorial process involved in the publication of Sharma and colleagues’ article.1 The article is fundamentally flawed in presentation and logic, and the results were further misrepresented by The BMJ press release. The BMJ is highly regarded and anything it publishes will probably be taken as fact by journalists and the public. It is therefore crucial that The BMJ operates with the highest levels of peer review scrutiny and editorial comment. BMJ 2016;352:i911 (Published 16 February 2016).)

(Anm: Lykkepille (Seroxat) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (ema.europa.eu 22. januar 2015).)

- SSRI-relatert flykrasj.

Pilot in fatal crash was using banned drug (Pilot i dødelig krasj brukte forbudt legemiddel)
The Chilkat Valley News. (28.02.2002)
National Transportation Safety Board meldte mandag at spor av antidepressiva Paxil (Seroxat) ble funnet i blod og vevsprøver tatt av den 26 år gamle Chad Beer etter ulykkeen 30. juli 2001 nær Davidson Glacier som drepte Beer og fem passasjerer. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

NTSBs faktarapport, et sammendrag av byråets ett års granskning av krasjet, nevner ikke bruk av legemidlet som årsaken til ulykken. Sikkerhetskommisjonen vil avgjøre og offentliggjøre den sannsynlige årsak til krasjet innen en måned. (The NTSB factual report, a summary of the agency’s year-long investigation into the crash, does not list use of the drug as the cause of the accident. The safety board will determine and publish the probable cause of the crash within a month.)

I månedene før krasjet ble Beer forskrevet Seroxat (Paxil) som behandling mot angst relatert spesielt til hans arbeid.”… (In the months prior to the crash, Beer was prescribed Paxil to treat anxiety specifically related to his job.”…)

“Det populære antidepressiva er på en liste over psykotrope legemidler, som Federal Aviation Administration betegner "diskvalifiserende," hvilket innebærer at bruk for tiden ikke er tillatt for private eller trafikkflygere. (“The popular antidepressant is on a list of psychotropic drugs the Federal Aviation Administration lists as "disqualifying," meaning that use is currently not allowed for private or commercial pilots.)

Dr Robert Rigg, FAA-regionale flylege, sa at Seroxat (Paxil) er forbudt fordi det kunne påvirke en pilots prestasjoner. "Det endrer sinnsstemning og det kan ha en stor innvirkning på hva som foregår i toppetasjen. Der er faktisk to spørsmål her. Det ene er effekten legemidlet i seg selv har på en person, og det andre er underliggende tilstander som legemidlet er forskrevet mot. Alle mennesker blir deprimerte, og det kan være ille nok å være uskikket. Men bruk av Seroxat (Paxil) er definitivt diskvalifiserende." (Dr. Robert Rigg, FAA regional flight surgeon, said Paxil is banned because it could affect how a pilot performs. "It’s mood altering and it could have a big impact as far as what’s going on upstairs. There are really two issues here. One is the effect the drug itself has on a person, but the other is the underlying conditions for which the drug is prescribed. Everybody gets depressed, and it may be bad enough to be disqualifying. But use of Paxil definitely is disqualifying.")

Rigg sa at Beers lege, som ikke var FAA-sertifisert som medisinsk gransker og dermed kvalifisert til å utføre helseundersøkelser på piloter, kanskje ikke har visst at Seroxat (Paxil) var et forbudt legemiddel. (Rigg said Beer’s doctor, who was not an FAA-certified medical examiner qualified to perform pilot physicals, may not have known Paxil was a banned drug.)

Legen rapporterte til NTSB at Beer fortalte ham at han ikke kunne ta andre legemidler på grunn av sin jobb som trafikkflyger. "Hva legens ansvar angår har jeg ingen formening om fordi han kanskje har antatt (Beer) kunne bruke Seroxat (Paxil). Det vet man bare ikke." ()

Leger er rådet å informere sine pasienter om at Seroxat (Paxil) kan påvirke tenkning og motorikk. Physician’s Desk Reference (PDR; «Felleskatalogen»), standardreferansen for legemiddelforskrivning, opplyser: "Leger er tilrådet å fremlegge for sine pasienter at Seroxat (Paxil) kan forstyrre kognitiv tenkning og motorikk. Pasienter skal advares mot å betjene farlig maskineri, blant annet det å kjøre bil." (Doctors are advised to inform their patients that Paxil could impact thinking and motor skills. The Physician’s Desk Reference, the standard prescription drug reference, states: "Physicians are advised to discuss with their patients that Paxil can interfere with cognitive thinking and motor skills. Patients should be cautioned about operating hazardous machinery, including automobiles.")

Pasienter er gjort oppmerksom på om at " Seroxat (Paxil) kan svekke vurdering (bedømmelse), tenkning eller motorikk. Unngå bilkjøring, betjening av farlig utstyr, eller deltagelse i farlige aktiviteter som krever full mental våkenhet inntil du er sikker på at legemidlet ikke påvirker deg på denne måten." (Patients are warned that "Paxil may impair your judgement, thinking or motor skills. Do not drive, operate dangerous equipment, or participate in any hazardous activity that requires full mental alertness until you are sure the medication is not affecting you in this way.")

NTSB etterforskeren Clint Johnson sa at ledelsen av L.A.B. Flying Service var uvitende om at Beer ble forskrevet legemidlet. Beer fikk godkjent sin siste første skikkelige medisinske undersøkelse for piloter i september 2000, seks måneder etter å ha blitt hyret av L.A.B. (NTSB investigator Clint Johnson said that the management of L.A.B. Flying Service was unaware that Beer had been prescribed the drug. Beer passed his last first-class pilot’s medical exam in September 2000, six months after being hired by L.A.B.)

"Ved min granskning av krasjet var det meget klart at de ikke var oppmerksom på at han ble forskrevet Seroxat (Paxil). Der er egentlig ikke mulig å vite det, dersom ikke piloten forteller det selv," sa Johnson. ("Throughout my investigation of the crash it was very clear that they were not aware that he was prescribed Paxil. There’s really no way to know, if the pilot doesn’t tell them himself," Johnson said.)

Dette skyldes at F.A.A. ikke krever at piloter testes for Seroxat (Paxil) og andre forbudte antidepressiva. Tilfeldig substanstester for piloter legge hovedvekten på marihuana, kokain, og amfetamin. Det er et krav at trafikkflygere gjennomgår en årlig medisinsk undersøkelse, og frivillig er forventet å fortelle F.A.A.s medisinske gransker om det dersom de er på antidepressiva, sa Rigg.“… (That’s because the F.A.A. doesn’t require that pilots be tested for Paxil and other banned antidepressants. Random pilot drug tests focus on marijuana, cocaine, and amphetamines. Commercial pilots are required to undergo an annual medical exam, and are expected to voluntarily tell their F.A.A. medical examiner if they’re on antidepressant drugs, Rigg said.“)

“Rigg sa at piloter som innrømmer bruk av antidepressiva ikke har adgang til å fly før de har vært medisinfri opp til seks uker, for å sikre at tilstanden som legemidlet ble forskrevet mot ikke returnerer.” (…) (“Rigg said pilots who admit to antidepressant use aren’t allowed to fly again until they’ve been off medication for up to six weeks, to make sure the conditions for which the drugs were prescribed don’t return.)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: ACS Publications- søk paroxetine (Seroxat; Paxil etc.) (pubs.acs.org).)

(Anm: ACS Publications- søk sertraline (Zoloft) (pubs.acs.org).)

(Anm: - Flere flystyrter er selvmord. Ved systematisk sjekk av ulykker i USA i perioden 1993-2012 kom man frem til at 24 av 7.244 ulykker som medførte tap av liv, tilsvarende 0,33 prosent, sannsynligvis er direkte forårsaket av en eller flere piloter, ifølge Air & Space Magazine. (aftenposten.no 26.3.2015).)

(Anm: Don’t Blame It on Depression. That’s not what made the Germanwings co-pilot murder 149 people. (slate.com 29.3.2015).)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

(Anm: Dødspiloten Lubitz ble behandlet av fem forskjellige leger. Nevrologer og psykiatere skal ha vært inne i behandlingen av Andreas Lubitz. - En forunderlig lang rekke av leger og spesialister, sier en etterforsker til tyske Der Spiegel. (aftenposten.no 5.4.2015).)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

- Gåten Lubitz (- Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy?)

Etter flykatastrofen i Alpene: Gåten Lubitz
aftenposten.no 30.3.2015
Stadig flere opplysninger sannsynliggjør selvmordet. Men over massemordet, derimot, hviler et tungt mørke. (…)

Det drypper stadig ut biter av informasjon om Andreas Lubitz, mannen som for en uke siden styrtet et Germanwings-fly på vei fra Barcelona til Düsseldorf. Etter alt å dømme gjorde han det med viten og vilje. 149 mennesker mistet livet i tillegg til han selv.

Alle informasjonsbrokkene har to ting felles. De kan sannsynliggjøre, bygge opp en slags forståelse for hvorfor Lubitz ikke ville leve lenger. Men de sier ingenting om hvorfor han ble massemorder. (…)

Å forebygge selvmord er viktig. Å hindre massemord enda viktigere. (…)

Derfor settes et par spørsmål som på dagsordenen i Tyskland, et samfunn som setter verdier som orden, presisjon, arbeidsmoral og forutsigbarhet så høyt, men som samtidig hegner om privatsfæren og har utviklet en historisk betinget aversjon mot kontroll- og overvåkingstiltak som griper for dypt inn i den enkelte borgers liv: Hadde det vært mulig å stanse Lubitz før han satt alene bak spakene? Hva måtte i så fall til?

Herostratos-gåten er 2300 år gammel. Den er ennå ikke løst. (…)

(Anm: Could antidepressants have caused the Germanwings tragedy? (forbes.com 29.3.2015).)

(Anm: Germanwings-styrten: NRK svarer på kritikken: Også Bild kan ha relevante opplysninger. Vi ønsker ikke sensasjon og spekulasjon, men vil bidra med informasjon til publikum, svarer nyhetsdirektøren. (aftenposten.no 31.3.2015).)

– Jeg har angst for å bli blind (- E-posten avslører også at Lubitz tok den høyeste dosen av Mirtazapine, som er et anti-depressiva.) (- Stresset øker, noe som fører til langvarig søvnproblemer og at jeg blir nedkjørt.)

Germanwings-ulykken: Andreas Lubitz sendte desperat email til legen to uker før han styrtet flyet
vg.no 6.3.2016
(…) – Jeg har angst for å bli blind
E-posten avslører også at Lubitz tok den høyeste dosen av Mirtazapine, som er et anti-depressiva.

Videre skriver 27-åringen at den økte bruken av medisin har ført til at han ble mer rastløs.

Les også: Kapteinen skal ha forsøkt å komme inn i cockpit med øks

«Med den høyere dosen har jeg blitt mer urolig og opplever også panikk med tanke på øynene mine», skal han ifølge Bild ha skrevet før han fortsetter:

«Jeg har angst for å bli blind, og når fikseringen på øynene vedvarer så sirkler stadig tankene rundt dette. Stresset øker, noe som fører til langvarig søvnproblemer og at jeg blir nedkjørt».

Lubitz skal ha vært i kontakt med 41 leger vedrørende sin situasjon.

Den endelige rapporten om styrten bli offentliggjort den 13. mars.

Her er alle sakene vi har skrevet om Germanwings-styrten (…)

(Anm: Antidepressiva (øyesykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Remeron (mirtazapine) Side Effects Center. (…) Get medical help right away if you have any very serious side effects, including: fast/irregular heartbeat, severe dizziness, fainting, eye pain/swelling/redness, vision changes (such as seeing rainbows around lights at night, blurred vision). This medication may increase serotonin and rarely cause a very serious condition called serotonin syndrome/toxicity. (rxlist.com (6.3.2016)).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Sleep deprivation linked to cell damage (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (medicalnewstoday.com 11.8.2014).)

(Anm: Poor sleep health could contribute to inflammatory disease. A new meta-analysis in Biological Psychiatry reports that sleep disturbances and long sleep duration are associated with increases in markers of inflammation. (medicalnewstoday.com 6.7.2016).)

(Anm: Insomnia Linked with Suicidal Thoughts in Teens. J Psychiatr Res 2016 (Jun 7).)

(Anm: Mer sömn – mer lön. Vi vet att sömnen är viktig för vår hälsa. Men bättre sömn kan också leda till högre inkomst, enligt en ny studie. (netdoktor.se.se 12.8.2015).) (PDF)       

- Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne

Poor sleep quality associated with increased suicide risk in older adults (Dårlig søvnkvalitet forbundet med økt selvmordsrisiko hos eldre voksne)
medicalnewstoday.com 11.8.2014
Rapportert dårlig søvnkvalitet, uavhengig av nedstemthet, synes å være forbundet med en økt risiko for selvmord hos eldre voksne (Reported poor sleep quality, independent of a depressed mood, appears to be associated with an increased risk for suicide in older adults.) (…)

Forfatterne undersøkte risikoen for selvmord assosiert med dårlig rapportert søvn i en gruppe av eldre voksne (med en gjennomsnittsalder på nærmere 75 år) i løpet av en 10-årig observasjonsperiode. (The authors examined the risk for suicide associated with poor reported sleep in a group of older adults (with an average age of nearly 75 years) during a 10-year observation period.)

De personer som i utgangspunktet rapporterte dårlig søvnkvalitet hadde 1,4 ganger økt risiko for selvmord. Når forfatterne kontrollerte effekten for depresjon, hadde de som i utgangspunktet hadde dårlig søvn fortsatt 1,2 ganger større risiko for selvmord i løpet av den 10-årige observasjonsperioden. Spesielt to søvnfaktorer - innsovningsvansker og ikke-styrkende søvn - var assosiert med økt selvmordsrisiko. (Those individuals who reported poorer sleep quality at baseline had a 1.4 times increased risk for suicide. When authors controlled for the effects of a depressed mood, people with poorer sleep at baseline still demonstrated a 1.2 times greater risk for suicide during the 10-year observation period. Two sleep factors in particular - difficulty falling asleep and nonrestorative sleep - were associated with increased suicide risk.)

"Vi antyder at dårlig subjektive søvnkvalitet derfor kan representere et nyttig screeningverktøy og en nytt terapeutisk mål for selvmordsforebygging sent i livet." ("We suggest that poor subjective sleep quality may therefore represent a useful screening tool and a novel therapeutic target for suicide prevention in late life.") (…)

(Anm: Association of Poor Subjective Sleep Quality With Risk for Death by Suicide During a 10-Year Period:  A Longitudinal, Population-Based Study of Late Life. JAMA Psychiatry. 2014 (Published online August 13, 2014).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Robin Williams’ Parkinson’s: The Link Between the Chronic Disease and Depression (time.com 14.8.2014).)

(Anm: Enken til Robin Williams avslører sannheten bak dødsfallet. Filmstjernen Robin Williams (63) slet med demenssykdom før han valgte å ta sitt eget liv. – Jeg klandrer ham ikke, sier enken. (…) Hun avslører at Williams ble diagnostisert med sykdommen demens med lewylegemer etter sin død. (…) Ifølge Store norske leksikon ligner sykdommen på Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Demens med lewylegemer har symptomer som mental svikt, synshallusinasjoner, vrangforestillinger og depresjon. (tv2nyhetene.no 3.11.2015).)

(Anm: Suicides Spiked After Robin Williams' Death, Study Says. Widespread media coverage may have contributed to a 10% increase in suicides following Robin Williams’ highly publicized death, according to a new study. In the four months after Williams’ death by suicide in August 2014, CDC data revealed that there were 18,690 deaths by suicide in the U.S. — significantly more than the 16,849 suicides that past data and trends would have predicted for that time period, according to an analysis published Wednesday in PLOS ONE. “When you looked at the data, you didn’t need statistics to see that something happened,” says study author David Fink, a doctoral candidate in epidemiology at the Columbia University Mailman School of Public Health. “You see this very large spike in August that you can just tell is off.” (time.com 7.2.2018).)

(Anm: Lewy body dementia: unrecognized and misdiagnosed. August last year saw the passing of much-loved actor and comedian Robin Williams. At the time, friends and colleagues of the star claimed that depression led him to take his own life. But earlier this week, his widow Susan said this was not the case; his death was the result of a debilitating brain disease known as Lewy body dementia. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Why do stand-up comedians die young? (medicalnewstoday.com 17.7.2016).)

(Anm: Does comedy kill? A retrospective, longitudinal cohort, nested case-control study of humour and longevity in 53 British comedians. (…) CONCLUSIONS: These data suggest that elite comedians are at increased risk of premature death compared to their less funny counterparts. Mental health issues and personality characteristics that help shape their comedic talent and success may well explain their reduced longevity and raises serious issues for identifying and mitigating their risk of a premature death.Int J Cardiol. 2015 Feb 1;180:258-61. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.11.152. Epub 2014 Nov 26.)

(Anm: Depression, Addiction, Suicide, and Robin Williams (cmeinstitute.com 20.8.2014).)

- Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn)

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
Tidsskr Nor Legeforen 2014 (25.3.2014)
Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av utilsiktet overdose.

Andre unaturlige dødsfall utgjør et betydelig antall og er etter all sannsynlighet underrapportert.

Det skriver Gerd Jorunn Møller Delaveris og medforfattere i en originalartikkel i Tidsskriftet. De har undersøkt 1 338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Oslo, Bergen og Stavanger fra perioden 2000-05. De har ikke skilt mellom «tunge narkomane» og mer tilfeldige brukere av narkotika.

Ved nesten hvert fjerde unaturlige dødsfall der det ble foretatt rettsmedisinsk obduksjon med påvisning av narkotika i blodet, var dødsmåten enten en ulykke, selvmord eller drap.

Gjennomsnittsalderen på den avdøde var 34 år, og 81 % var menn. 24 % (322) av dødsfallene var ikke klassifisert som overdosedødsfall. Av disse var ca. halvparten (168) selvmord, 123 annen ulykke enn forgiftning og 31 drap. Seks av drapsofrene var kvinner.

- Vi fant en overhyppighet av forgiftning som selvmordsmetode hos begge kjønn. I kategorien annen ulykke enn forgiftning var mer enn halvparten trafikkrelatert. Mange narkotikarelaterte dødsfall skjer imidlertid i private hjem, og med andre voksne i nærheten. Dette gir viktig informasjon når man skal vurdere forebyggende og livreddende tiltak, sier Delaveris. (…)

(Anm: Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:615 – 9 (25.3.2014).)

(Anm: Cocaine consumption quadruples the risk of sudden death in people between 19 and 49 (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

(Anm: 'Sudden Adult Death' May Have Mitochondrial Origin. —Some cases of unexplained sudden death can be traced to a common mitochondrial defect. (medpagetoday.com 22.4.2015).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

- Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere (- Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall) (- Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent)

Studie: Flere årsaker til unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere
fhi.no 25.3.2014
Overdose regnes som den vanligste unaturlige dødsårsaken blant narkotikabrukere. Én av fire rettsmedisinsk obduserte unaturlige dødsfall i denne gruppen har imidlertid andre årsaker, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Når personer med narkotika i blodet dør som følge av overdose (såkalt «aksidentell forgiftning» eller «forgiftningsulykke»), blir dette rutinemessig rapportert. Andre unaturlige dødsfall som har sammenheng med narkotikabruk blir i mindre grad registrert og studert.

Forskere ved Folkehelseinstituttet ønsket å undersøke forekomsten av unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere og omstendighetene rundt disse. Unaturlige dødsfall regnes her som tilfeller der døden inntraff enten ved ulykke, selvmord eller drap. Målet med studien var blant annet å få mer kunnskap om hvordan narkotika bidrar til unaturlige dødsfall på andre måter enn gjennom forgiftning som skyldes ulykke.  

Studiematerialet ble hentet fra 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter i perioden 2000 - 2005. Kun de rapportene hvor det var angitt funn av narkotika i blodet ble inkludert i studien.

Resultater: Ikke bare overdose-dødsfall

322 av 1338 unaturlige dødsfall hadde annen dødsårsak enn overdose, tilsvarende nesten 1 av 4

Av disse var det 168 selvmord, 123 dødsfall grunnet andre ulykker (hovedsakelig trafikkrelatert) og 31 drap

Kjønnsfordelingen varierte avhengig av dødsmåte. Kvinneandelen var høyest ved selvmord (27 prosent), og lavest i kategorien ulykker som ikke var overdose (16 prosent)

Trolig underrapportert
Stipendiat Gerd Jorunn Møller Delaveris ved Folkehelseinstituttet mener tallene er viktige for å forstå helhetsbildet tilknyttet dødsårsaker blant narkotikabrukere:

- Unaturlige dødsfall som skjer under bruk av narkotika og som ikke skyldes forgiftning faller gjerne utenfor den ordinære «overdosestatistikken». Disse utgjør et betydelig antall og er mest sannsynlig underrapportert, sier hun.

Møller Delaveris mener dessuten at ulike omstendigheter rundt dødsmåter blant disse brukerne kan ha betydning for forebygging av dødsfall:

- Slik det er nå, er det ikke noen generell eller enhetlig praksis for rekvirering av rettsmedisinsk obduksjon ved unaturlige dødsfall der det ikke er mistanke om kriminell handling. For å få bedre diagnose og registrering av unaturlige dødsfall under narkotikabruk bør hyppigheten av rettsmedisinske obduksjoner for alle unaturlige dødsfall økes, avslutter hun.

Om studien
I alt ble 1338 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra Sør-Norge i perioden 2000 – 2005, der det ble påvist narkotika i avdødes blod, inkludert i studien.

 Avdøde var i alderen 20 – 59 år, og hadde en unaturlig dødsmåte (ulykke, selvmord eller drap).

Kjønn, alder, dødsårsak, dødsmåte, omstendigheter og rekvirerende politidistrikt ble registrert.

De narkotiske stoffene som ble registrert var: amfetamin, metamfetamin, cannabis (THC), kokain og/eller kokain-metabolitten bezoylecgonin, morfin, ecstasy, (MDMA, MDA), fensyklidin (PCP), LSD, sikkert forhøyet GHB (over 1mmol/l), metadon og buprenorfin.

Studien er gjennomført av Gerd Jorunn Møller Delaveris, Svetlana Konstantinova-Larsen og Sidsel Rogde ved Folkehelseinstituttet. (...)

(Anm: Brain scans link frontal abnormalities to suicidal behaviors in adolescents, young adults (medicalnewstoday.com 12.12.2014).)

- Ankenævn: Antidepressiv medicin førte til selvmord

Ankenævn: Antidepressiv medicin førte til selvmord
dagensmedicin.dk 6.1.2014
Afgørelse fra Patientskadeankenævnet kan få betydning for brugen af antidepressive midler.

En afgørelse fra Patientskadeankenævnet har afgjort, at en 20-årig mands selvmord sandsynligvis blev udløst af de piller, lægen ordinerede efter en kort telefonsamtale. Det oplyser TV2.

I oktober 2011 ringede den 20-årige til sin praktiserende læge, fordi han følte sig ked af det. Efter at have talt med den unge mand i telefonen i otte minutter, udskrev lægen antidepressive lægemiddel Sertralin. 11 dage efter at den 20-årige tog pillerne for første gang, begik han selvmord.

Den unge mands selvmord fik hans familie til at føre en sag gennem Patientforsikringen, som dog afviste sagen ad flere omgange. Patientskadeankenævnets nye afgørelse, som er den første af sin slags i Danmark, kan ifølge flere læger få betydning for brugen af antidepressive midler herhjemme. (...)

- Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv

«Det tar mange år å ta livet sitt»
aftenposten.no 24.5.2014
Samfunnspsykolog Nicholas Carr advarer: Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv.

– Vi leser om ungdom og russebiler stadig vekk. Om alkohol og kjøring. Vi setter inn mange tiltak. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at det virker. Å bruke noen millioner på forebygging av selvmord vet vi også virker. Det er ca. 70 ungdommer som tar livet sitt hvert år. Det er en større andel ungdomsselvmord enn i andre land, sier Nicholas Carr til Adresseavisen.

Samfunnspsykologen var med da den Nasjonale handlingsplanen mot selvmord ble gjennomført fra 1994. Han har vært kursansvarlig for opplæring de i nasjonale retningslinjene.

– Da skulle det satses. Men i praksis er forebyggingsfeltet utarmet etter handlingsplanen – og jeg skjønner ikke at det er mulig, sier han.

– Men er det ikke fordi det er mye mer komplisert å forebygge at unge tar livet sitt?

– Nei, det er helt vanlig kunnskap som skal til. Jeg er overbevist om at vi kan forebygge selvmord, derfor holder jeg på med dette. Et land som Norge har Europas høyeste selvmordsrater for ungdom. Det skal ikke behøve å være slik.

Nicolas Carr har jobbet med selvmord et langt yrkesliv, spesielt mot ungdom.

– Det tar mange år å ta livet sitt. År som kunne vært brukt til å forebygge. Min tolkning er at vi her ser resultatet av mangelen på målrettede tiltak for unge, sier han. (…)

- Pillebruken blant unge øker

Pillebruken blant unge øker
nrk.no 6.6.2014
Aldri før har så mange unge i Norge fått piller mot depresjon. Nærmere 6.000 ungdommer bruker antidepressiva, viser tall fra Reseptregisteret.

Folkehelseinstituttet forsker på bruken av antidepressiva men ser ikke behovet for å gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge.

De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent, og nesten hele økningen skjer blant jenter mellom 15 og 19 år. Det viser de siste tallene fra Reseptregisteret, skriver Utdanningsnytt.

– Vi vet foreløpig ikke hvorfor andelen brukere har økt fra og med 2011. Det kan skyldes at ungdommene behandles over lengre perioder eller at det er mange nye brukere som kommer til, sier Kari Furu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter advarte mot bruk av antidepressiva hos unge i 2003.

En studie ved Folkehelseinstituttet viste at advarslene den gangen ga en reduksjon i bruken av antidepressiva hos barn og unge på 17 prosent fra 2004 til 2005. Andelen brukere i aldersgruppen 15– 19 år lå deretter stabilt på 1,4 prosent fram til 2010, men er nå oppe i 1,8 prosent.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar på når det er riktig å gi antidepressiva til barn og ungdom. Uansett alder så er antidepressiva kun anbefalt ved moderat til alvorlig depresjon, sier Kari Furu.

Hun mener man bør skille mellom barn under 15 år og ungdom 16 år og eldre når dette diskuteres,

Folkehelseinstituttet forsker nå på bruken av antidepressiva. De vil ikke gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge. (NTB)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

- Unge jenter bruker stadig oftere antidepressiva

Unge jenter bruker stadig oftere antidepressiva
aftenposten.no 6.6.2014
Folkehelseinstitituttet har tidligere advart mot å bruke antidepressiva. Nå eksploderer bruken blant de unge.

Aldri før har så mange unge i Norge fått piller mot depresjon. Nærmere 6.000 ungdommer bruker antidepressiva, viser tall fra Reseptregisteret.

De siste fire årene har bruken økt med 27 prosent, og nesten hele økningen skjer blant jenter mellom 15 og 19 år. Det viser de siste tallene fra Reseptregisteret, skriver Utdanningsnytt.

- Vi vet foreløpig ikke hvorfor andelen brukere har økt fra og med 2011. Det kan skyldes at ungdommene behandles over lengre perioder eller at det er mange nye brukere som kommer til, sier Kari Furu, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter advarte mot bruk av antidepressiva hos unge i 2003.

Advarer
En studie ved Folkehelseinstituttet viste at advarslene den gangen ga en reduksjon i bruken av antidepressiva hos barn og unge på 17 prosent fra 2004 til 2005. Andelen brukere i aldersgruppen 15- 19 år lå deretter stabilt på 1,4 prosent fram til 2010, men er nå oppe i 1,8 prosent.

- Det er vanskelig å gi et eksakt svar på når det er riktig å gi antidepressiva til barn og ungdom. Uansett alder så er antidepressiva kun anbefalt ved moderat til alvorlig depresjon. Man bør skille mellom barn under 15 år og ungdom 16 år og eldre når dette diskuteres, sier Kari Furu.

Folkehelseinstituttet forsker nå på bruken av antidepressiva. De vil ikke gå ut med en advarsel mot å bruke piller mot depresjon på barn og unge. (…)

- Rekordmange unge går på lykkepiller

Rekordmange unge går på lykkepiller
nrk.no 14.7.2014
(...) Flest jenter
Økningen er størst blant jentene i alderen 15–19. Her har bruken av piller mot depresjon økt med nærmere 34 prosent fra 2010–2013.

Mens gutter i langt mindre grad øker bruken antidepressiva. (...)

Advarte for 11 år siden
I 2003 advarte Legemiddelverket og Europeiske legemiddelmyndigheter mot bruk av antidepressiva hos barn og unge.

Advarslene den gang resulterte i en reduksjon på 17 prosent fra 2004–2005. Deretter har andelen brukere i aldersgruppen 15–19 år vært stabil inntil 2010. (...)

- Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling? (- For eksempel er det anslått at så mye som 40 % av depresjon hos menn er uoppdaget eller underbehandlet)

Overbehandling, underbehandling eller riktig behandling?
H Gjessing 
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:577 (11.3.2014)
Debatten om overbehandling og underbehandling er for viktig til at den kan baseres på påstander som ikke er godt dokumenterte og tilpasset norske forhold.

 Overbehandlingsdiskusjonen er over oss. Det har blitt hevdet at overbehandling er mer skadelig for den norske befolkning enn underbehandling. Budskapet gjør meg bekymret, fordi det ligger en negativ antydning om lemfeldig arbeid i det. (…)

At overbehandling fører til mer skade for den norske befolkning enn underbehandling kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for å hevde. For eksempel er det anslått at så mye som 40 % av depresjon hos menn er uoppdaget eller underbehandlet. Målet – som jeg tror vi alle er helt enige om – er at vi skal gi befolkningen så korrekt behandling som mulig, ut fra nyeste dokumenterte kunnskap, gode kvalitetsregistre, oppdaterte retningslinjer og godt medisinsk skjønn. Det betyr at det er nødvendig med en hel del forskning på feltet. Her ligger det også en fin mulighet til å fremme allmennmedisinsk forskning som trenger et betydelig løft. (...)

- Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv

«Det tar mange år å ta livet sitt»
aftenposten.no 24.5.2014
Samfunnspsykolog Nicholas Carr advarer: Etter 15 år med handlingsplan mot selvmord, tar flere unge sitt liv.

– Vi leser om ungdom og russebiler stadig vekk. Om alkohol og kjøring. Vi setter inn mange tiltak. Hvorfor gjør vi det? Fordi vi vet at det virker. Å bruke noen millioner på forebygging av selvmord vet vi også virker. Det er ca. 70 ungdommer som tar livet sitt hvert år. Det er en større andel ungdomsselvmord enn i andre land, sier Nicholas Carr til Adresseavisen.

Samfunnspsykologen var med da den Nasjonale handlingsplanen mot selvmord ble gjennomført fra 1994. Han har vært kursansvarlig for opplæring de i nasjonale retningslinjene.

– Da skulle det satses. Men i praksis er forebyggingsfeltet utarmet etter handlingsplanen – og jeg skjønner ikke at det er mulig, sier han.

– Men er det ikke fordi det er mye mer komplisert å forebygge at unge tar livet sitt?

– Nei, det er helt vanlig kunnskap som skal til. Jeg er overbevist om at vi kan forebygge selvmord, derfor holder jeg på med dette. Et land som Norge har Europas høyeste selvmordsrater for ungdom. Det skal ikke behøve å være slik.

Nicolas Carr har jobbet med selvmord et langt yrkesliv, spesielt mot ungdom.

– Det tar mange år å ta livet sitt. År som kunne vært brukt til å forebygge. Min tolkning er at vi her ser resultatet av mangelen på målrettede tiltak for unge, sier han. (…)

- Forskningslitteraturen tyder på at ungdom som tar SSRI har en liten, men økt, risiko for selvmordstanker og atferd

Selective serotonin re-uptake inhibitors--a review of the side effects in adolescents
Aust Fam Physician. 2013 Sep;42(9):620-3.
BACKGROUND: Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) are prescribed by general practitioners (GPs) for adolescents. GPs' prescribing patterns for SSRIs changed following warnings issued by United Kingdom and United States drug advisory bodies on the use of antidepressants in children and adolescents in 2003 and 2004, respectively. Recent studies shed further light on the safety profile of SSRIs with adolescents.

OBJECTIVE: To provide a narrative review of the physical and psychiatric side effects of SSRIs as reported by adolescents. To provide GPs with practical advice regarding the prevalence and nature of side effects of SSRIs when prescribed for adolescents.

DISCUSSION: The research literature suggests that adolescents taking SSRIs are at a small, but increased, risk of suicidal thoughts and behaviours. The prescribing GP needs to be aware of a number of potential side effects and interactions. Monitoring for common physical side effects and possible emerging suicidal ideas and behaviours, especially early in treatment, is recommended. (…) 

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

- Afgørelse: Lægefejl bag selvmord

Afgørelse: Lægefejl bag selvmord
nyhederne.tv2.dk 5.1.2014
Danilo Terrida tog i 2011 sit eget liv. Patientskadeankenævnet har nu afgjort, at lykkepiller var medvirkende til hans handling

En efterladt familie har efter flere års kamp endelig fået medhold i, at deres søn sandsynligvis døde som følge af at tage lykkepiller. Afgørelsen kaldes en 'murbrækker' i opfattelsen af lykkepiller, siger en professor fra Rigshospitalet.

Sagen begyndte i oktober 2011, da den 20-årige Danilo Terrida gik på Søfartsskolen i Frederikshavn. Den 14. oktober 2011 ringede Danilo Terrida til sin egen læge i Hellerup, fordi han følte sig ked af det. Og efter en kun otte minutter lang samtale over telefonen, fik han en recept udskrevet på antidepressivet Sertralin. Sundhedsstyrelsen anbefaler ellers, at læger tager mindst to samtaler med unge under 25 år, inden de udskriver lykkepiller til dem. En typisk bivirkning ved dem er nemlig, at de kan føre til selvmordsforsøg. (...)

- Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler

Communicating the harmful effects of medicines (Kommunikasjon av skadelige effekter av legemidler)
Editorial
BMJ 2014;348:g4047 (18 June 2014)
Warnings may have unintended consequences

In 2004 the US Food and Drug Administration warned that antidepressants could increase suicidality in children and adolescents. (…)

The issue around antidepressants may be a special case, with no shortage of strong opinions that often seem driven more by ideology than by science. (...)

As regulatory authorities have more to lose from not providing warnings than from providing them, and with society becoming increasingly risk averse, might they be more likely to issue warnings even if the evidence of net harm is uncertain? (...)

Studies of patients’ beliefs about medicines show that concerns about potential harms from drugs may be more prevalent than the experience of harmful effects. (...)

Footnotes

Research, doi:10.1136/bmj.g3596

Competing interests: We have read and understood the BMJ Group policy on declaration of interests and declare the following interests: RH has undertaken unrelated speaker engagements with honorariums with: Abbvie, Amgen, Biogen Idec, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Janssen, Pfizer, Roche, and Shire Pharmaceuticals. He is founder and shareholder of a UCL business spin out company (Spoonful of Sugar) providing consultancy on medication related behaviours to healthcare policy makers, providers, and industry. JG and AC declare no competing interests.

Provenance and peer review: Commissioned; not externally peer reviewed. (…)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker

- Foreldrenes krangling gir barna selvmordstanker
nettavisen.no 28.5.2014
SKADELIG: Professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen påpeker at konfliktfylte skilsmisser er skadelig for barna.

Professor advarer mot langvarige konflikter etter en skilsmisse.

- Vi ser at det er en dobbelt så høy risiko for at barn med skilte foreldre forteller om selvmordstanker, sier professor Frode Thuen ved Høgskolen i Bergen til Nettavisen.

Thuen har forsket på barn og skilsmisser i flere år, og funnene han har gjort er nedslående lesing.

- Uansett hva man ser på av problemer, så kommer skilsmissebarn litt dårligere ut enn andre barn, enten det er snakk om skoleproblemer, rusmisbruk, atferdsproblemer eller kriminalitet, sier han.

Han bekrefter dermed opplevelsene til barnevernstjenesten i Fredrikstad, som tidligere denne uken slo alarm om barn som får selvmordstanker og depresjoner etter konfliktfylte skilsmisser. 

Les også: - Det gjør så vondt at barna vil dø (…)

- Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene

Skilsmisse utgjør nesten halvparten av sakene
nettavisen.no 26.5.2014
Barnevernet i Fredrikstad, her ved Anne-Beth Brekke Tvedt og Therese Eddie, opplever økt pågang av skilsmissesaker.

Mens ungdom tidligere kom til barnevernet på grunn av rus, er det nå skilsmisseproblematikk som dominerer.

For av de 76 sakene som ungdomsavdelingen i barnevernstjenesten har på bordet for øyeblikket, handler 33 om skilsmisseproblematikk. Det er 44 prosent, skriver Fredrikstad Blad.

– Det er voldsomt, fastslår Therese Eddie, leder av ungdomsavdelingen.  (…)

- Grove lægefejl førte til selvmord

Grove lægefejl førte til selvmord
politiken.dk 8.1.2014
Psykiatrisk Center Amager får hård kritik for at have overmedicineret 26-årig mand. Ifølge klinikchef har sager om medicin i store doser medført »kultur-ændring« i psykiatrien.

En 26-årig psykiatrisk patient, der begik selvmord ved at kaste sig ud foran et metrotog i juni 2011, var blevet så voldsomt medicineret på Psykiatrisk Center Amager, at bivirkningerne blev »uudholdelige«.

Det konstaterer Patientombuddet, der efter to års sagsbehandling retter skarp kritik mod Psykiatrisk Center Amager for at have givet patienten, Adel Saidane, en behandling, som »var under normen for almindelig anerkendt faglig standard«. (...)

- Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land

An Association between Initiation of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Suicide - A Nationwide Register-Based Case-Crossover Study (En forbindelse mellom oppstart med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) og selvmord - en landsomfattende registerbasert kasus kontrollstudie (case-control study))
PLoS One. 2013 Sep 9;8(9):e73973
BAKGRUNN: Behandling med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) er en av de mest vanlige behandlingene mot depresjon. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt det er økt kortsiktig selvmordsrisiko ved oppstart med SSRI. (BACKGROUND: Treatment with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) is one of the most common treatments for depression. It is however not clear whether or not there is an increased short-term suicide risk during initiation with SSRI.)

METHODS: A register-based nationwide case-crossover study including 5,866 suicides, 1,698 women and 4,168 men, from the Death Register 2007-2010 in Sweden. SSRI initiation was defined as a dispensed prescription of SSRI within 28 days prior to the date of suicide with no previous dispensed prescription of SSRI within 4 months prior that prescription. The control period took place one year earlier. Odds ratio (OR) was estimated using conditional logistic regression.

RESULT: During the 28 day period prior to suicide 48 women and 138 men were exposed to SSRI initiation (while not being exposed in the control period) and 22 women and 43 men were exposed in the control period (while not being exposed in the case period). The OR for suicide after initiation with SSRI was 2.7 (95% CI: 1.6-44) for women, and 4.3 (95% CI: 3.0-6.1) for men. The highest OR was found 8-11 days after initiation with SSRI 9.7 (95% CI: 3.0-31.7) for women and men combined.

Konklusjon: Den viktigste begrensningen i denne studien er knyttet til indikasjon, men det beskrivende spørsmålet er imidlertid ikke knyttet til indikasjon. Sammen med gyldige biologiske mekanismer og tidligere kliniske og epidemiologisk observasjoner linker våre funn oppstart med SSRI til økt kortsiktig selvmordsrisiko, og fortjener videre oppmerksomhet i den kliniske settingen. (...) (CONCLUSION: The main limitation in this study is confounding by indication, but the descriptive question is however not confounded by indication. Together with plausible biological mechanisms and previous clinical and epidemiological observations our findings, linking initiation of SSRI to increased short-term suicide risk, deserve further attention specifically in the clinical setting.)

(Anm: Funn ved neuroradiologi i en case med fluoxetine (Prozac) overdose (Neuroimaging findings in a case of fluoxetine overdose (e) J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.).)

The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF)
BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010)
Background
In the period 1990-2006, strong and almost equivalent increases in sales figures of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) were observed in all Nordic countries. The sales figures of tricyclic antidepressants (TCAs) dropped in Norway and Sweden in the nineties. After 2000, sales figures of TCAs have been almost constant in all Nordic countries. The potentially toxic effect of TCAs in overdose was an important reason for replacing TCAs with SSRIs when treating depression. We studied whether the rapid increase in sales of SSRIs and the corresponding decline in TCAs in the period 1990-98 were associated with a decline in suicide rates.

Methods
Aggregated suicide rates for the period 1975-2006 in four Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden) were obtained from the national causes-of-death registries. The sales figures of antidepressants were provided from the wholesale registers in each of the Nordic countries. Data were analysed using Fisher's exact test and Pearson's correlation coefficient.

Results
There was no statistical association (P = 1.0) between the increase of sales figures of SSRIs and the decline in suicide rates. There was no statistical association (P = 1.0) between the decrease in the sale figures of TCAs and change in suicide rates either.

Conclusions
We found no evidence for the rapid increase in use of SSRIs and the corresponding decline in sales of TCAs being associated with a decline in the suicide rates in the Nordic countries in the period 1990-98. We did not find any inverse relationship between the increase in sales of SSRIs and declining suicide rates in four Nordic countries. (...)

Our study of the relationship between sales of SSRIs and suicide rates is using the same data as Reseland et al. [2]; however, their conclusion is based on when the suicide rates started to decline and not on the direct association between sales figures and suicide rates per se. The decline in the suicide rates in Denmark and Sweden pre-dated the introduction of SSRIs by ten years or more, and the rates continued to decline thereafter [2]. In Norway, the association was only present in the first three years after the introduction of SSRIs, and during the period when the major increase in sales of SSRIs occurred, there were no major changes in the suicide rates [2,3]. The estimated association reported in Norway [3] is only valid for a small subset (less than 10 percent) of the Norwegian data. In Finland, an association between increased sales of antidepressants and reduction of suicide rates has been demonstrated, but the effect was not as strong for females as for males [2]. In Iceland, the sales figures are the highest in the Nordic Countries, but suicide rates have been relatively constant for 50 years [17]. Thus, there is mixed evidence that increased use of antidepressants has coincided with a reduction in suicides [2]. (...)

No Link Found Between Decrease In Suicide And Newer Antidepressants (Ingen link funnet mellom reduksjon i selvmord og nyere antidepressiva)
medicalnewstoday.com 1.10.2010
Many researchers have studied the relationship between the increase in sales of new antidepressants in recent decades and a simultaneous decline in the suicide rate. In a study based on figures from the Nordic countries, researchers at the Norwegian Institute of Public Health found no evidence that increased sales of the new medicines could be linked to a lower suicide rate. The researchers also did not find any relationship between reduced sales of the older and more toxic antidepressants and a reduction in suicide rates.

The suicide rate has been declining since the end of the 1980s in many Western countries, including Norway, Sweden, Denmark and Finland. Around 1990, the new SSRI drugs (selective serotonin reuptake inhibitors) became available on the market. Sales figures for these new antidepressant drugs have increased annually, whereas sales of the older TCA drugs (tricyclic anti-depressants) have declined substantially. TCA drugs are associated with a risk of poisoning with overdose.

In a study recently published in BMC Psychiatry, the researchers gathered data from the Nordic countries about the suicide rate (number of suicides per 100 000 inhabitants) and sales figures for antidepressants, both for SSRIs and TCAs. A total of over 60 000 suicides were included in the study. Scientists have performed a statistical analysis of the relationship between changes in suicide rates and changes in sales figures for both new and older antidepressants in the period 1990-98 in the respective countries. It is during this time period that the increase in sales was greatest and where the greatest drop in suicide rate could be expected. (...)

(Anm: The relationship between sales of SSRI, TCA and suicide rates in the Nordic countries (Sammenhengen mellom salg av SSRI, TCA og selvmordsrater i de nordiske land) (PDF) (PDF) BMC Psychiatry 2010, 10:62 (6 August 2010).)

Decrease in Suicide Not Linked to Newer Antidepressants, Norwegian Study Finds
sciencedaily.com 30.9.2010
ScienceDaily (Sep. 30, 2010) — Many researchers have studied the relationship between the increase in sales of new antidepressants in recent decades and a simultaneous decline in the suicide rate. In a study based on figures from the Nordic countries, researchers at the Norwegian Institute of Public Health found no evidence that increased sales of the new medicines could be linked to a lower suicide rate. The researchers also did not find any relationship between reduced sales of the older and more toxic antidepressants and a reduction in suicide rates.

The suicide rate has been declining since the end of the 1980s in many Western countries, including Norway, Sweden, Denmark and Finland. Around 1990, the new SSRI drugs (selective serotonin reuptake inhibitors) became available on the market. Sales figures for these new antidepressant drugs have increased annually, whereas sales of the older TCA drugs (tricyclic anti-depressants) have declined substantially. TCA drugs are associated with a risk of poisoning with overdose. (...)

Paxil May Not Be Linked to Decrease in Suicide Rates (Seroxat (Paxil) ikke linket til lavere antall selvmord)
lawyersandsettlements.com 2.10.2010
New York, NY: Many patients say the benefits of Paxil outweigh the risk of side effects, which include congenital heart defects and other birth defects. However, new research indicates that Paxil and other antidepressants may not have a significant effect on treating depression, and they might not be linked to a decrease in suicide rates. Pregnant women must determine on a case-by-case basis whether the risk of Paxil side effects is greater than the benefits.

The most recent study, conducted by researchers at the Norwegian Institute of Public Health, found no evidence that an increase in the use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), a class of drugs that includes Paxil, is linked to a decrease in suicide rates.

According to the 9/30/10 issue of ScienceDaily, researchers also did not find that reduced sales of tricyclics and older antidepressants was linked to a decrease in suicide rates. The article notes that the suicide rate in many Western countries has declined since the late 1980s, while SSRI antidepressants started becoming available in the early 1990s. (...)

Changes in mental health services and suicide mortality in Norway: an ecological study
BMC Health Serv Res. 2011 Mar 28;11:68
(...) BACKGROUND: Mental disorders are strongly associated with excess suicide risk, and successful treatment might prevent suicide. Since 1990, and particularly after 1998, there has been a substantial increase in mental health service resources in Norway. This study aimed to investigate whether these changes have had an impact on suicide mortality. (...)

CONCLUSIONS: The adjusted analyses in the present study indicate that increased resources in Norwegian mental health services in the period 1990-2006 were statistically unrelated to suicide mortality. (...)

- Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt - rättelse

Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt (PDF)
Göran Isacsson - docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde
LÄKARTIDNINGEN 2012(50)
Rättelse i nr LT 16/2012: Författarna har återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica. Bortse därför även från detta referat. Läs rättelsen. Artikeln uppdaterad 2012-04-16. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Tilbakekallingsvarsel for studien: - Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon

Retraction notice. "Antidepressant medication prevents suicide in depression". (Tilbakekallingsvarsel. "Antidepressiva forhindrer selvmord ved depresjon".)
Acta Psychiatr Scand. 2012 May;125(5):419.
[No authors listed]
Retraction of Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart

Rättelse
Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör
LÄKARTIDNINGEN 17.4.2012
I Läkartidningen 2010;107(50):3200 publicerades under rubriken »Ny evidens för antidepressivas suicidförebyggande effekt« ett autoreferat av en studie publicerad i Acta Psychiatrica Scandinavica. Nyligen upptäckte författarna ett kodningsfel i databasen som använts, och efter korrigering blev resultatet inte tolkningsbart. Författarna har därför återtagit publikationen i Acta Psychiatrica Scandinavica, varför man även ska bortse från det i Läkartidningen publicerade referatet. (...)

(Anm: Isacsson G, Reutfors J, Papadopoulos FC, Ösby U, Ahlner J. Antidepressant medication prevents suicide in depression. Acta Psychiatr Scand. 2010 Dec;122(6):454-60.)

- Antall selvmord har økt med 28 % fra 1999 til 2010 i USA

Steep Rise in Suicides Among Middle-Aged Americans, CDC Says
health.usnews.com 2.5.2013
Rate rose by 28 percent since 1999; recession may have played a role, experts say

THURSDAY, May 2 (HealthDay News) -- The number of middle-aged Americans who have committed suicide has risen sharply in the past decade, federal health officials reported Thursday.

Experts aren't sure why the jump in deaths has occurred, but point to the recession as a possible contributing factor.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, suicides among those aged 35 to 64 have risen by 28 percent since 1999 -- from 13.7 suicides per 100,000 people that year to 17.6 per 100,000 in 2010.

More Americans now commit suicide than are killed in car accidents. In 2010, the CDC reported, 33,687 people died in car crashes, but 38,364 took their own life.

"We have known about this trend for a while now, the CDC is merely documenting it," said Lanny Berman, executive director of the American Association of Suicidology, who was not involved with the report.

Why the rate has risen so dramatically among the middle-aged isn't clear, Berman said. "I and most of my colleagues are dumbfounded to explain it," he said.

"The best we can come up with is maybe this is the group most likely to be affected by the recession and unemployment and [home] foreclosure," Berman said. "It affected suicide rates both nationally and internationally."

What isn't known, however, is how many of those who took their lives were having financial problems, Berman said. Whether the recession is the actual cause will take years to unravel. "All we can guess at now is association," he said. (...)

Suicide Rates Rise Sharply in U.S.
nytimes.com 2.5.2013
Suicide rates among middle-aged Americans have risen sharply in the past decade, prompting concern that a generation of baby boomers who have faced years of economic worry and easy access to prescription painkillers may be particularly vulnerable to self-inflicted harm. (...)

Middle-aged suicide soars: money issues, prescription drugs cited
seattletimes.nwsource.com 2.5.2013
Suicide has typically been viewed as a problem of teenagers and the elderly, and the surge in suicide rates among middle-aged Americans is surprising. (...)

Suicide rates among middle-aged Americans have risen sharply in the past decade, prompting concern that a generation of baby boomers who have faced years of economic worry and easy access to prescription painkillers may be particularly vulnerable to self-inflicted harm. (...)

Although most suicides are still carried out by using firearms, officials said there was a marked increase in poisoning deaths, which include intentional overdoses of prescription drugs, and hangings. Poisoning deaths were up 24 percent overall during the period studied, and hangings were up 81 percent. (...)

Suicide Among Adults Aged 35–64 Years — United States, 1999–2010
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2013;62(17);321-325 (May 3)
Suicide is an increasing public health concern. In 2009, the number of deaths from suicide surpassed the number of deaths from motor vehicle crashes in the United States (1). Traditionally, suicide prevention efforts have been focused mostly on youths and older adults, but recent evidence suggests that there have been substantial increases in suicide rates among middle-aged adults in the United States (2). To investigate trends in suicide rates among adults aged 35–64 years over the last decade, CDC analyzed National Vital Statistics System (NVSS) mortality data from 1999–2010. Trends in suicide rates were examined by sex, age group, race/ethnicity, state and region of residence, and mechanism of suicide. The results of this analysis indicated that the annual, age-adjusted suicide rate among persons aged 35–64 years increased 28.4%, from 13.7 per 100,000 population in 1999 to 17.6 in 2010. Among racial/ethnic populations, the greatest increases were observed among American Indian/Alaska Natives (AI/ANs) (65.2%, from 11.2 to 18.5) and whites (40.4%, from 15.9 to 22.3). By mechanism, the greatest increase was observed for use of suffocation (81.3%, from 2.3 to 4.1), followed by poisoning (24.4%, from 3.0 to 3.8) and firearms (14.4%, from 7.2 to 8.3). The findings underscore the need for suicide preventive measures directed toward middle-aged populations. (...)

From 1999 to 2010, the age-adjusted suicide rate for adults aged 35–64 years in the United States increased significantly by 28.4%, from 13.7 per 100,000 population to 17.6 (p<0.001) (Table 1). The suicide rate for men aged 35–64 years increased 27.3%, from 21.5 to 27.3, and the rate for women increased 31.5%, from 6.2 to 8.1 (Table 2). Among men, the greatest increases were among those aged 50–54 years and 55–59 years, (49.4%, from 20.6 to 30.7, and 47.8%, from 20.3 to 30.0, respectively). Among women, suicide rates increased with age, and the largest percentage increase in suicide rate was observed among women aged 60–64 years (59.7%, from 4.4 to 7.0).

By racial/ethnic population, the greatest increases from 1999 to 2010 among men and women overall were observed among AI/ANs (65.2%, from 11.2 to 18.5) and whites (40.4%, from 15.9 to 22.3). Among AI/ANs, the suicide rate for women increased 81.4%, from 5.7 to 10.3; the rate for men increased 59.5%, from 17.0 to 27.2. Among whites, the rate for women increased 41.9%, from 7.4 to 10.5; the rate for men increased 39.6%, from 24.5 to 34.2.

Suicide rates from 1999 to 2010 increased significantly across all four geographic regions and in 39 states.† In 2010, rates for adults aged 35–64 years were highest (19.5 per 100,000 population) in the West U.S. Census Region (Table 1). By suicide mechanism, age-adjusted rates increased for the three primary mechanisms for both men and women (Figure). Firearms and suffocation were the most common mechanisms for men (14.3 and 6.8 in 2010, respectively), whereas poisoning and firearms were the most common mechanisms for women (3.4 and 2.5 in 2010, respectively). By mechanism, the greatest increase was observed for use of suffocation (81.3%, from 2.3 to 4.1), followed by poisoning (24.4%, from 3.0 to 3.8) and firearms (14.4%, from 7.2 to 8.3) (Table 1). By sex, the increase for suffocation was 75.0% for men (from 3.9 to 6.8) and 115.0% for women (from 0.7 to 1.5) (Table 2). From 1999 to 2010, suicides by suffocation increased from 18% to 24% of all suicides for men and from 12% to 18% of all suicides for women. (...)

Editorial Note
Suicide rates among both men and women aged 35–64 years increased substantially from 1999 and 2010. This finding is consistent with a previous study that showed a notable increase in the overall suicide rate among middle-aged adults relative to a small increase in suicide rates among younger persons and a small decline in older persons during a similar period (2). The increases were geographically widespread and occurred in states with high, as well as average and low suicide rates. By race/ethnicity, the increases were highest and statistically significant only among whites and American Indian/Alaska Natives, widening the racial/ethnic gap in suicide rates (3).

Prevalence of mechanisms of suicide changed from 1999 to 2010. Whereas firearm and poisoning suicide rates increased significantly, suffocation (predominantly hanging) suicide rates increased the most among men and women aged 35–64 years. This increasing trend is particularly troubling because a large proportion of suicide attempts by suffocation result in death, suggesting a need for increased public awareness of suicide risk factors and research of potential suicide prevention strategies to reduce suffocation deaths (2). (...)

(Anm: Youth Suicide Rates Are Increasing Faster Among Females Than Males (…) Suicide rates remained consistently higher among males than females, but differences narrowed; the male-to-female suicide rate ratio decreased from 5.8 in 1994 to 3.7 in 2012. (jwatch.org 1March 11, 2015.)

- Dr. Hegerl is an advisory board member for Lilly and Lundbeck, a consultant for Nycomed and a speaker for Bristol-Myers Squibb

Prozac Nation: Use of antidepressants in the UK has soared by 500% in the past 20 years
dailymail.co.uk 5.7.2013
• Use of medication has increased by 20% each year across Europe since 1995 and this has coincided with a suicide drop of 0.8%
• Sweden and Slovakia have seen largest growth in the use of the drugs, with a 1000% increase in Sweden between 1980 and 2009
• Icelanders are the heaviest medication users with almost 9% of the population taking a daily dose of antidepressants

The use of antidepressant medication in the UK has increased five-fold since 1991, new data reveals.

It also showed that the use of such drugs had increased by 20 per cent each year across Europe over a similar period.

This increase in uptake across Europe was found to have coincided with a gradual decline in suicide rates. (...)

Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study. Antidepressant Utilization and Suicide in Europe: An Ecological Multi-National Study
PLoS ONE 8(6): e66455 (June 19, 2013).)
(...) Background Research concerning the association between use of antidepressants and incidence of suicide has yielded inconsistent results and is the subject of considerable controversy. The first aim is to describe trends in the use of antidepressants and rates of suicide in Europe, adjusted for gross domestic product, alcohol consumption, unemployment, and divorce. The second aim is to explore if any observed reduction in the rate of suicide in different European countries preceded the trend for increased use of antidepressants. (...)

Conclusions Suicide rates have tended to decrease more in European countries where there has been a greater increase in the use of antidepressants. These findings underline the importance of the appropriate use of antidepressants as part of routine care for people diagnosed with depression, therefore reducing the risk of suicide. (...)

Competing interests: Ricardo Gusmão, Sónia Quintão, David McDaid, Ella Arensman, Chantal Van Audenhove, Claire Coffey, Airi Varnik, Peeter Varnik and James Coyne have declared that no competing interests exist. Ulrich Hegerl read the journal’s policy and has the following conflicts: Dr. Hegerl is an advisory board member for Lilly and Lundbeck, a consultant for Nycomed and a speaker for Bristol-Myers Squibb. This does not alter the authors’ adherence to all the PLOS ONE policies on sharing data and materials. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Antall selvmord stiger (- Dramatisk økning i bruk av antidepressiva blant unge jenter)

Kraftig kritikk av Ahus etter selvmord
vg.no 27.6.2014
Ahus får kraftig kritikk av fylkeslegen etter at en 20 år gammel kvinne tok sitt eget liv mens hun var pasient ved sykehuset.

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til NRK.

Han snakker om behandlingen Silje Johannesen Øwre (20) fikk ved Akershus universitetssykehus (Ahus) da hun havnet i psykiatrien. Øwre ble medisinert med lykkepiller, sovepiller, smertestillende og beroligende. På det meste tok Silje 19 forskjellige medikamenter hver dag.

Etter å ha forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger, lyktes hun til slutt, mens hun hadde permisjon fra psykiatriavdelingen på Ahus. Permisjonen hadde hun til tross for at det i journalen sto at hun var «akutt og kronisk suicidal».

Schou mener flere forhold ved Ahus er kritikkverdige. Blant annet gjelder dette feil diagnoser, uforsvarlig medisinering, slurv med journaler og mangel på kontakt med pårørende. Fylkeslegen mener også evalueringen av behandlingen var dårlig.

– Vi har konkludert med at de på flere områder bryter loven, sier Schou.

Divisjonsdirektør Trond Rangnes ved Ahus sier de tar saken meget alvorlig og holder på med å gjennomgå den. Han opplyser at sykehuset vil gi et svar til tilsynsmyndighetene innen 4. august. Ahus har etter hendelsen endret mange av sine rutiner, blant annet rutinene for medisinering, permisjoner og kontakt med pårørende. (...)

Fylkeslegen med hard kritikk av Ahus etter Siljes selvmord
nrk.no 27.6.2014
Silje Johannesen Øwres foreldre mener leger og psykiatere tok livet av datteren deres. Silje ble bare 20 år gammel.

20 år gamle Silje Johannesen Øwre tok sitt eget liv mens hun var på permisjon fra psykiatriavdelingen ved Akershus Universitetssykehus. Ahus får flengende kritikk fra fylkeslegen, og ber foreldrene om unnskyldning.

Espen Øwre og Lise Johannesen Øwre er foreldrene som mistet det kjæreste de hadde. De mener leger og psykiatere tok livet av dattera deres – med feil behandling og altfor mye medisiner.

– Hun skriver også på slutten i et avskjedsbrev, som vi finner seks måneder etter hennes død, at «det er ikke dere, det er systemet som har sviktet», sier Espen Øwre.

Fordypning: Pillene tok livet av Silje  (…)

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, sier Schou til NRK.

Etter å ha ført tilsyn med Ahus, som behandlet og permitterte Silje, lister

fylkeslegen opp flere forhold man mener er kritikkverdige. Dette gjelder blant annet:

  • Silje ble gitt feil diagnoser
  • Silje fikk uforsvarlig medisinering
  • Evalueringen av behandlingen var dårlig
  • Det ble slurvet med journaler
  • Mangel på kontakt med pårørende

– Fra vår side er det så alvorlig som det kan bli. Vi har gått ekstra godt inn i denne saken, fordi vi vurderte den som kjempealvorlig, sier Schou, og påpeker at det dreier seg om ei ung jente som tar livet av seg, mens hun er pasient på et sykehus. (…)

Psykisk helsevern i krise
nrk.no 5.11.2013
Kveldens Brennpunkt setter søkelyset på overmedisinering. Vi møter pasienter som vil ha flere og flere piller, og leger som ikke klarer å si nei.

Piller alene er ikke god hjelp. I beste fall er det et redskap på veien til hjelp. I verste fall fører de til døden.

I Brennpunkt 5. november beskrives et system som skal hjelpe mennesker tilbake til livet, men som isteden bidrar til at de blir enda dårligere, der noen har endt opp med å ta sitt eget liv.

Kombinasjonen av leger uten ansvarlig forskrivningspraksis og kommuner som ikke klarer å tilby grunnleggende hjelp, er en dødelig kombinasjon, noe som dessverre ikke er nytt for Mental Helse Ungdom.

•Se NRK Brennpunkt «Bare en pille til»
•Les mer: Både pasient og fastlege var pillemisbrukere
•Les mer: – 100 «pilleleger» i Norge (...)

Dramatisk økning i bruk av antidepressiva blant unge jenter
nrk.no 5.11.2013
Bruken av antidepressiva blant unge jenter har økt dramatisk de siste årene. – Når man griper til et antidepressivt middel overfor disse jentene, så er det et forsøk på en «quick fix». En resept i stedet for en samtale, mener allmennlege Jørgen Skavlan.

De siste sju årene har bruk av antidepressiva hos unge jenter mellom 15 og 19 år økt med 53 prosent. – Alarmtall som bør påkalle forskning, mener professor i sosialmedisin, Per Fugelli, og får støtte av allmennlege Jørgen Skavlan.

I 2005 var det ifølge Reseptregisteret 2 494 unge jenter mellom 15 og 19 år som en eller flere ganger i året hentet ut antidepressiva på resept i Norge.

Sju år etter, i 2012, var antallet steget til 3 822 jenter. Det er en økning på 53 prosent.

Forfatter, lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli, mener utviklingen er svært urovekkende:

– Dette er et alarmtall som bør påkalle forskning. Det er særdeles alvorlig hvis man i selve anleggsfasen av livet føler at man må bruke molekyler for å være på plass i tilværelsen, sier Fugelli til NRK.no.

•Se Brennpunkt i kveld: «Bare en pille til»
•Les også: – Pillene tok livet av Silje (...)

– Helt forferdelig
Også fastlege Jørgen Skavlan, kåret av Allmennlegeforeningen til årets allmennlege i 2010, reagerer på at så mange unge jenter får utskrevet piller mot depresjon.

– Dette er helt forferdelig og veldig store tall. Jeg syns det er en refleksjon over hvilket samfunn vi lever i. Man trenger ikke se mye på TV3, lese dameblader eller se på jentebloggerne for å skjønne dette, sier Skavlan.

Han syns ikke det hører hjemme noe sted å gi så unge jenter antidepressiva.

– Når man griper til et antidepressivt middel overfor disse jentene, så er det et forsøk på en quick fix. En resept i stedet for en samtale, mener Skavlan, som ikke kan huske at han noen gang har forskrevet antidepressiva til jenter mellom 15 og 19 år.

Han forteller at noen pasienter kommer til fastlegen med en forventning om å få «lykkepiller», en populær betegnelse på enkelte typer antidepressiva. De har lest om dem, eller hørt fra venninner eller moren at dette er bra. (...)

– Pillene tok livet av Silje
nrk.no 5.11.2013
Femte november i fjor tok Silje Benedikte Øwre (20) sitt eget liv på et hotellrom i Oslo. De siste to årene av sitt liv fikk hun i seg over 10 000 sterke tabletter på resept.

Silje Benedikte Øwre ble bare 20 år. Foreldrene mener at det var medisinene som tok livet av Silje.

«Det som har skjedd nå er at jeg er død. Jeg skal aldri mer våkne opp igjen. Jeg skal aldri mer være trøtt og sliten. Jeg skal aldri mer være trist og lei, heller ei glad.»

Disse ordene ble funnet i et avskjedsbrev som Silje etterlot til sine foreldre etter at hun ikke lenger orket å leve for nøyaktig ett år siden.

– Vi mener at medisinene tok livet av Silje, sier hennes foreldre, Espen og Lise Øwre i Brennpunkt-dokumentaren «Bare en pille til», som vises på NRK1 i kveld.

• Les også: Både Kenneth og legen var pillemisbrukere
• Les også: – Hundre «pilleleger» i Norge (…)

Kvar tredje dag skjer det eit sjølvmord i det psykisk helsevernet
nrk.no 9.6.2012
Manglande kjennskap til kva som kjenneteiknar dei som tek sjølvmord er blant årsakene til at sjølvmordstala blant psykisk sjuke er så høge.

I 2011 vart det rapportert 124 sjølvmord i det psykiske helsevernet i Noreg – nesten ei dobling på fire år. Ein tredjedel kunne vore unngått.

Dei dramatiske tala kjem fram i ein rapport frå Helsetilsynet, som kartlegg unaturlege dødsfall i det norske helsevesenet. (...)

Bruk av antidepressiva blant unge kan ha ført til selvmord
nrk.no 16.5.2012
STORE MØRKETALL: Overlege I statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo, sier at de bivirkningsmeldingene de får inn, trolig bare er toppen av isfjellet. (...)

I løpet av de siste fem årene har legemiddelverket fått inn 19 meldinger om alvorlige bivirkninger blant barn og unge som bruker antidepressiva midler.

I ett av tilfellene begikk en 17 år gammel jente selvmord - mens en 12 år gammel gutt forsøkte å ta livet sitt.

Overlege i Statens Legemiddelver, Sigurd Hortemo, sier de ikke vet om hendelsene kan knyttes til medisinen, men sier det likevel er bekymringsfullt.

– Det er alvorlig. Men vi må huske på at norske psykiatere er tilbakeholdne med å skrive ut medikamenter til unge, så dette er barn som har alvorlige lidelser som skal behandles. (...)

5600 barn og unge på antidepressiva
I går fortalte NRK at over 5600 barn og unge helt ned i 6-årsalderen i Norge fikk utskrevet antidepressiva i fjor.

Det er 1000 flere enn for fem år siden.

Midlet er omstridt, ettersom forskerne ikke vet nok om hvordan medisinen fungerer når den kommer inn i en ung kropp.

Hortemo i legemiddelverket sier de derfor følger nøye med på de meldingan de får om mulige bivirkninger hos unge mennesker på antidepressiva.

– De meldingene vi har fått inn om det som går på alvorlige bivirkninger, dreier seg om kramper, økt angst og lavt stoffskifte, sier overlegen. (...)

– Dramatisk økning av selvmord
nrk.no 23.12.2010
Stadig flere velger å ta sitt eget liv. I 2009 var det 13 prosent flere enn året før som valgte å ta selvmord.

Lege og statistiker ved Folkehelseinstituttet, Per Henrik Zahl, mener utviklingen er dramatisk.

– I hele Norge har det vært en ganske flat forekomst av selvmord i snart 20 år. De siste to årene har det steget dramatisk. Generelt er det tre ganger flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv, og det er i alle aldre fra 15 år og oppover, sier han.

Antall registrerte selvmord har de siste ti årene vært forholdsvis stabilt med 500-550 registrerte selvmord per år. Antallet har variert mellom en topp på 583 i 1999 og en bunn på 494 i 2002. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 12.2 selvmord per 100 000 innbyggere per år for perioden 1999-2008.

I 2009 var det 573 personer som valgte å ta sitt eget liv, mot 505 i 2008. Det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. (...)

Antall selvmord stiger
nrk.no 3.12.2010
De siste 15 årene har selvmordsdødeligheten sunket. Nå stiger tallene igjen, opplyser Folkehelseinstituttet. 573 selvmord ble registrert i 2009.

Tallene fra 2009 viser en sterk økning på 13 prosent fra 2008, da ble det registrert 505 selvmord.

Det er menn som topper statistikken med 69 flere selvmord for 2009. Dette gjelder menn i alle aldersgrupper. For kvinner sank antallet med en fra 2008 til 2009. Tallene for kvinner har ligget stabilt de siste 15 årene.

Tallene fra 2009 viser en sterk økning på 13 prosent fra 2008, da ble det registrert 505 selvmord.

Det er menn som topper statistikken med 69 flere selvmord for 2009. Dette gjelder menn i alle aldersgrupper. For kvinner sank antallet med en fra 2008 til 2009. Tallene for kvinner har ligget stabilt de siste 15 årene. (...)

Female Vets Much More Likely to Commit Suicide, Study Finds
nlm.nih.gov 3.12.2010
Those aged 18 to 34 were about 3 times more likely than civilian women to do so

THURSDAY, Dec. 2 (HealthDay News) -- The suicide rate among young female U.S. military veterans is nearly three times higher than among civilian women, a new study has found.

Researchers analyzed data on 5,948 female suicides in 16 states between 2004 and 2007. In the 18-to-34 age group, there were 56 suicides among 418,132 veterans and 1,461 suicides among 33,257,362 nonveterans.

That suicide rate amounted to one out of 7,465 young female veterans compared with one out of 22,763 young female civilians, the researchers explained in a news release from Oregon Health & Science University (OHSU). (...)

- USA: Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret

Leading Causes of Unintentional and Intentional Injury Mortality: United States, 2000–2009 (Viktigste årsakene til utilsiktet og tilsiktet dødelighet grunnet skade: USA, 2000-2009)
Am J Public Health. 2012;102:e84–e92 (November 2012)
Abstrakt Mål. Vi har beskrevet nasjonale trender for de 5 ledende ytre årsakene til dødelighet grunnet skade. Metoder. Vi brukte negative binomisk regresjon og årlige data for underliggende årsak-til-død for amerikanske innbyggere fra 2000 til 2009. Resultater. Dødelighet for utilsiktet forgiftning, utilsiktede fall, og selvmord har økt med henholdsvis 128 %, 71 % og 15 %. Utilsiktet dødelighet grunnet biltrafikk falt 25 %. Selvmord er fremste årsak til dødelighet grunnet skade, etterfulgt av biltrafikk, forgiftning, fall og drap. Kvinner hadde lavere dødelighet grunnet skade enn menn. Den justerte dødeligheten grunnet fall viste en positiv aldersgradient. Svarte og latinamerikanere hadde lavere justert dødelighet for biltrafikk og selvmord og høyere justert drapsrate enn hvite, og en lavere ujustert total dødelighet grunnet skade. Konklusjoner. Dødeligheten grunnet selvmord, forgiftninger, og fall økte betydelig i løpet av det siste tiåret. Selvmord overgår biltrafikken som den ledende årsaken til dødelighet grunnet skade. Omfattende trafikksikkerhetstiltak har redusert dødeligheten for den nasjonale biltrafikken. Tilsvarende innsats vil være nødvendig å redusere byrden av andre skader. (...) (Abstract Objectives. We have described national trends for the 5 leading external causes of injury mortality. Methods. We used negative binomial regression and annual underlying cause-of-death data for US residents for 2000 through 2009. Results. Mortality rates for unintentional poisoning, unintentional falls, and suicide increased by 128%, 71%, and 15%, respectively. The unintentional motor vehicle traffic crash mortality rate declined 25%. Suicide ranked first as a cause of injury mortality, followed by motor vehicle traffic crashes, poisoning, falls, and homicide. Females had a lower injury mortality rate than did males. The adjusted fall mortality rate displayed a positive age gradient. Blacks and Hispanics had lower adjusted motor vehicle traffic crash and suicide mortality rates and higher adjusted homicide rates than did Whites, and a lower unadjusted total injury mortality rate. Conclusions. Mortality rates for suicide, poisoning, and falls rose substantially over the past decade. Suicide has surpassed motor vehicle traffic crashes as the leading cause of injury mortality. Comprehensive traffic safety measures have successfully reduced the national motor vehicle traffic crash mortality rate. Similar efforts will be required to diminish the burden of other injury.)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016)).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

- Bidro antidepressiva til Mary Richardson Kennedys selvmord

Did Antidepressants Contribute to Mary Richardson Kennedy’s Suicide? (Bidro antidepressiva til Mary Richardson Kennedys selvmord)
thedailybeast.com 8.7.2012
Mary Richardson Kennedy had three antidepressants in her system when she hanged herself. Could the drugs have spurred the estranged wife of Robert F. Kennedy Jr. to commit suicide? Laurence Leamer reports.

Did antidepressants help drive Mary Richardson Kennedy to suicide? That’s the question family members and watchers are asking in the wake of a just-released Westchester County Medical Examiner’s Report that revealed the estranged wife of Robert F. Kennedy Jr. had three antidepressants in her system—trazodone, venlafaxine and desmethylvenlafaxine—when she hanged herself in May.

“A doctor would never prescribe more than one antidepressant,” says Dr. Frank Vacarro, a prominent New York psychiatrist. “More than one is an overkill.” Dr. G. Heath King, a Florida psychoanalyst and former Yale professor, concurs. “In excess, some side effects are exaggerated,” King says. “Even at standard doses, venlafaxine alone has been shown in at least three independent international studies to significantly increase the risk of suicide.” (...)

(Anm: Venlafaxine-Induced Cytotoxicity Towards Isolated Rat Hepatocytes Involves Oxidative Stress and Mitochondrial/Lysosomal Dysfunction. Purpose: Depression is a public disorder worldwide. Despite the widespread use of venlafaxine in the treatment of depression, it has been associated with the incidence of toxicities. Hence, the goal of the current investigation was to evaluate the mechanisms of venlafaxine-induced cell death in the model of the freshly isolated rat hepatocytes. (…) Conclusion: Therefore, our data indicate that venlafaxine induces oxidative stress towards hepatocytes and our findings provide evidence to propose that mitochondria and lysosomes are of the primary targets in venlafaxine-mediated cell damage. Adv Pharm Bull. 2016 Dec;6(4):521-530.)

(Anm: Akutt toksisitet for 8 antidepressiva: hva er deres virkningsmekanismer? (Acute toxicity of 8 antidepressants: what are their modes of action? Currently, the hazard posed by pharmaceutical residues is a major concern of ecotoxicology. Most of the antidepressants belong to a family named the Cationic Amphipathic Drugs known to have specific interactions with cell membranes. The present study assessed the impact of eight antidepressants belonging to selective serotonin reuptake inhibitors or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors.) Chemosphere. 2014 Aug;108:314-9. Epub 2014 Feb 14. (PDF).)

(Anm: Cytotoxic immune cell in sick and healthy skin a key to understanding vitiligo. With the aid of thousands of skin biopsies and over a hundred kilograms of skin, researchers at Karolinska Institutet have observed how two subgroups of immune cell behave in healthy skin. This functional dichotomy is preserved in the inflammatory diseases psoriasis and vitiligo. The study, which is published in the journal Immunity, opens the way for more targeted local treatments for patchy inflammatory skin disorders. (medicalnewstoday.com 22.2.2017).)

- Den virkelige Shane var ikke en drapsmann

'The real Shane was not a killer' (- Den virkelige Shane var ikke en drapsmann)
independent. ie 3.6.2012
Leonie Fennell is continuing her fight to show how prescription drugs drove her son to kill, writes Dave Kenny (...)

The inquest into Shane's death returned an open verdict. The jury rejected an option of death by suicide but found that he died from self-inflicted injuries. It wasn't satisfied that he had intended to take his own life. Shane had toxic levels of the SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) anti-depressant, citalopram, in his system.

Leonie believes that the drug was the reason for her son's personality change in the lead-up to the events of August 16, 2009.

She is not alone.

The former assistant State pathologist who carried out Shane's post-mortem expressed his concern about the link between anti-depressants and suicide at his inquest. Dr Declan Gilsenan said he had seen "too many suicides" after people had started taking the drugs. He questioned whether GPs were over-prescribing them.

Another expert, Professor David Healy, maintains that the pharmaceutical industry is being protected by psychiatry who "state in public that not only did the drugs not cause a problem, but that they cannot cause a problem". Healy said that in a small, but significant, minority of patients, using anti-depressants can give rise to suicidal and violent behaviour.

Leonie took Dr Gilesenan and Prof Healy with her to meet Kathleen Lynch -- the minister with responsibility for mental health -- last week, to warn her about the side effects of SSRIs.

"Since that meeting, the Government is accountable the next time there's a shooting or some young person goes and does something suicidal or violent while on these drugs. It's been brought up in the Dail, the Seanad and in Leinster House. Nobody can say they weren't warned," she says.

Leonie's campaign has drawn strong support from the US and Canada where there are numerous documented cases of the adverse effects of SSRIs. Her work has also led her into confrontations with members of the psychiatric profession here. She is telling her story in the Sunday Independent today to highlight her fight against big pharma and the drug Shane was prescribed prior to August 16, 2009. (...)

- For mange selvmord linket til depresjonstabletter

Too many’ suicides linked to depression tablets (For mange selvmord linket til depresjonstabletter>)
irishexaminer.com 5.3.2012
A former assistant state pathologist has expressed serious concern about the growing link between anti-depressants and suicide.

Dr Declan Gilsenan said in his 30-year experience carrying out postmortems, he had seen "too many suicides" after people had started taking the drugs and questioned whether GPs were over-prescribing them.

He said the evidence is "more than anecdotal" and he is willing to meet the minister with responsibility for mental health on the issue, as part of a delegation organised by campaigner Leonie Fennell.

Ms Fennell is the mother of Shane Clancy, who took his own life after killing his friend Sebastian Creane.

He had just started a course of anti-depressants and it is believed he took more than the prescribed amount.

At Mr Clancy’s inquest, Dr Gilsenan testified that there were "toxic" levels of citalopram (brand name Celexa or Cipramil) in Mr Clancy’s blood.

Ms Fennell has been campaigning since Mr Clancy’s death to raise awareness about the potential dangers of anti-depressants and is seeking a meeting with Kathleen Lynch, minister of state with responsibility for mental health. (...)

(Anm: Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.). (mintankesmie.no).)

– Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (- Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet.)

(Anm: – Frykter for fremtiden til toksikologifaget. (...) Vi er mer eksponert for kjemikalier nå enn noen gang. (...) «Miljøgifter i mat, vann og luft antas å være en årsaksfaktor til utvikling eller forverring av en rekke multifaktorelle sykdommer, som astma og allergier, diabetes, hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer som Alzheimers og Parkinson samt ulike typer kreft», understreker NSTF i bekymringsbrevet, og derfor er det viktig at vi har eksperter som har høy kompetanse på hvordan mennesker blir påvirket av kjemiske stoffer, og som kan foreta risikovurderinger av potensielt farlige kjemikalier, sier Hubert Dirven, toksikolog ved Folkehelseinstituttet og leder av toksikologi-seksjonen i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSTF).) (dagensmedisin.no 26.4.2017).)

- Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker.

(Anm: Planter bliver paralyseret af samme bedøvelsesmidler som mennesker. (- Universel virkning. Det er fascinerende, at plantecellerne reagerer på samme måde på stofferne som dyr og mennesker, skriver Ken Yokawa og kollegaerne i Annals of Botany. (videnskab.dk 20.5.2018).)

- Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (- Slike endringer benevnes som epigenetikk.)

(Anm: Kjemi: Også lave doser farlig. Toksikologer, eksperter på giftige stoffer, har stort sett hatt fokus på helseskader av høye doser av giftige forbindelser. (…) Slike endringer benevnes som epigenetikk. Det er perioder i et menneskets livsløp da vi er mer sårbare for slike, genetiske endringer gjennom kjemisk påvirkning, sa Birnbaum blant annet. Slik lavdose, kjemisk påvirkning, kan gi helseskader som slår ut flere tiår senere, skriver AAAS på sine nettsider. (…) Lave doser over lang tid kan utrette svært mye skade. (…) For eksempel får kvinner som røyker under svangerskapet oftere barn som senere blir overvektige og oftere rammes av diabetes type 2. (aftenposten.no 29.6.2012).)

- Store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre

Mener hjemmebesøk kan redusere selvmord
tv2nyhetene.no 15.11.2010
OPPFORDRER TIL BESØK: Overlege Ildri Kjølseth mener selvmord blant eldre kan unngås hvis helsetjenesten begynner med oppsøkende virksomhet.
Hvert år begår om lag 100 eldre selvmord i Norge. Overlege Ildri Kjølseth mener dette kan unngås.

Kjølseth har nettopp fullført en doktoravhandling om selvmord blant eldre. Hun mener alle eldre bør får besøk av helsetjenesten når de fyller 70 år.

Store mørketall
Som TV 2 viste søndag, kan være store mørketall når det gjelder selvmord blant eldre. En av grunnene til dette er at det er vanskelig å finne egentlig dødsårsak hos eldre mennesker.

– Det har vært større oppmerksomhet rundt denne problematikken i andre land. I Norge har vi ikke vist noen ting om dette, og det har nesten ikke vært tatt opp i det hele tatt. (...)

- Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare.

Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare
vg.no 21.5.2006
For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

HADDE RETT: Bent Natvig (t.v.) og Ivar Aursnes påviste at antidepressive medikamenter kan føre til høyere selvmordsfare.

FAKTA
Seroxat:

  • «Lykkepillen» Seroxat tilhører preparater av typen SSRI, såkalte selektive serotoninreopptakshemmere.
  • Legemidler av denne typen ble lansert på 1980-tallet som et ikke-avhengighetsskapende alternativ til Valium.
  • Seroxat er et av verdens mest solgte antidepressiva. Den siste tiden har det imidlertid kommet alarmerende rapporter om at SSRI-preparater kan gi brukere fysiske og psykiske reaksjoner.
    Kilde: Felleskatalogen, Legemiddelverket, BBC, Dagens Næringsliv, GlaxoSmithKline.

Rapporten presenteres etter krangel med norske forskere. På selskapets nettsider innrømmer pillegiganten nå at medisinen kan gi «økt risiko for suicidal oppførsel hos tungt deprimerte pasienter».

Det er såkalte lykkepiller som på fagspråket kalles SSRI-preparater.

De norske forskerne mener Glaxo nå må krype til korset og innrømme tidligere feilinformasjon og slett metodikk overfor verdens myndigheter og fagmiljøer.

I 17 år har Glaxo hevdet at «lykkepiller» ikke øker selvmordsfare. I fjor fremla de en egen studie hvor økt selvmordsfare blant SSRI-brukere ikke ble påvist.

Oppsikt
- Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes som sammen med professor Bent Natvig publiserte studien om SSRI-preparatet Seroxat i 2005.

Den norske studien, som viste økt selvmordsfare blant forsøkspersonene som spiste «lykkepiller», vakte stor internasjonal oppsikt. Glaxo gikk hardt ut mot Aursnes, Natvig og deres to kolleger ved Universitetet i Oslo (UiO) som var medforfattere i studien. I en pressemelding på Glaxos nettsider skriver selskapet ifølge Dagens Næringsliv: «Firmaet er uenig i konklusjonene fra sub-analysen som er gjennomført av forskere basert i Oslo. Analysen bidrar bare til å skape forvirring og unødvendig bekymring.»

Pilleprodusenten viste til sin egen studie hvor økt selvmordsforekomst ikke ble registrert - inntil amerikanske Food and Drugs Administration (FDA) etterspurte ny dokumentasjon.

- Artikkelen vår var med å påskynde kravet om å gå tingene etter i sømmene, sier Aursnes. (...)

Oppfølging
Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling.

- Det gjelder særlig pasienter med alvorlig depresjon under 30 år, sier Nærdal.

- Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddelmyndigheter, avslutter Åge Nærdal. (...)

- GlaxoSmithKline avviser funnene. (- Er det alvorlig for GlaxoSmithKline at slik informasjon kommer ut? - Det er ikke alvorlig for oss når det er gjort en vurdering som sier at det er trygt å bruke pillene. Nytte-effekten er større enn risikoen, sier Nærdal.)

GlaxoSmithKline avviser funnene
dn.no 25.8.2005
OSLO: GlaxoSmithKline avviser funnene gjort av de norske forskerne. På firmaets internasjonale hjemmeside er det lagt ut en pressemelding som hevder at forskningen er "misledende" fordi den fokuserer på data som ble hentet inn for 15 år siden.

"Firmaet er uenig i konklusjonene fra sub-analysen som er gjennomført av forskere basert i Oslo. Analysen bidrar bare til å skape forvirring og unødvendig bekymring," heter det på GSKs hjemmeside.

Administrerende direktør i GSK Norge, Åge Nærdal, sier han tar funnene med ro.
- De europeiske bivirkningsmyndighetene har gått gjennom alt som er publisert om Seroxat, og konkludert med at produktet er trygt hvis det brukes i riktige doser, sier Nærdal, som opplyser at GSK Norge selger Seroxat for rundt 80 millioner kroner i året.

- Er det alvorlig for GlaxoSmithKline at slik informasjon kommer ut?

- Det er ikke alvorlig for oss når det er gjort en vurdering som sier at det er trygt å bruke pillene. Nytte-effekten er større enn risikoen, sier Nærdal. (...)

(Anm: Se NRK-intervju med Administrerende direktør i GSK Norge, Åge Nærdal, Seam.no (Nettsøk) - Seroxat - Nett- TV: treff på seroxat.)

(Anm: Selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Tenk på et tall!

Tenk på et tall!
LEDER - G C Alfsen
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1594 (26.8.2010)
Dårlig kvalitetssikring av data i norske helseregistre gir et usikkert grunnlag for helsepolitiske beslutninger og medisinsk overvåking av befolkningen (...)

Utsagnet «søppel inn gir søppel ut» mister ikke sin gyldighet ved at databasen blir tilgjengelig på nett. Sentralt i helseforskningen står Norsk pasientregister, et register der det ikke telles, men fortolkes. Data er basert på at legene tolker sykdomsforløpet objektivt og klarer å oversette dette til koder. (...)

Men sett utenfra gjør det faktum at valg av ICD-koder er medvirkende til sykehusenes økonomi, at Pasientregisteret må anses som et lærebokeksempel i mulig skjevfordelte data. (...)

Forgiftningsdødsfallene i Muan og kollegers arbeid ble bare unntaksvis bekreftet av obduksjon eller toksikologiske analyser. Her kan det skjule seg selvmord. Fallende selvmordsrater de siste årene har vært tilskrevet effekten av nye antidepressiver (7), men hvor sikre er disse data? Kurvene for antall selvmord og rettsmedisinske undersøkelser er påfallende parallelle (fig 1). Det er derfor nærliggende å anta at manglende melding og oppfølging av unaturlig død gjør at mange forgiftningsselvmord ikke lenger oppdages eller registreres. Sammenlikner man summen av selvmord med gift og akutte forgiftningsdødsfall for 1996 og 2008, finner man da heller ingen nedgang, men en økning på 29 %. Uten bedre kvalitetssikring av registertallene, kan vi altså ikke si at selvmordsratene faller. Med basis i offentlige registre kan man like gjerne hevde at økt salg av nye antidepressiver gir økende selvmordsrater! (...)

Figur 1 Selvmord, akutte forgiftninger og rettsmedisinske undersøkelser 1980–2008. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Den norske patologforening. Rettsmedisinske undersøkelser er vist som tidel av originaltallene (...)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva fordobler suicidalitet hos barn, ifølge FDA

Antidepressants Have Similar Suicide Risk in Kids
medpagetoday.com 12.4.2010
Commonly used antidepressants confer a similar suicide risk in children, supporting an FDA decision to include a black-box warning on all antidepressants, data from a large cohort study showed.

Evaluation of suicide risk in the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressant class showed no significant difference in suicide event rates among members of the class, although risk ratios ranged from 0.80 to 1.05. Analysis of tricyclic antidepressants showed no difference in suicide risk compared with the SSRIs. (...)

Suicide risk no different between antidepressants (Selvmordsrisiko ikke forskjellig mellom antidepressiva)
reuters.com 12.4.2010
NEW YORK (Reuters Health) - Although antidepressants are effective in children, they are known to increase suicidal behavior. That increase, however, is not dependent on the specific drug, researchers reported on Monday. (...)

The US Food and Drug Administration currently requires a "black box" warning on antidepressant labels that draws attention to the increased risk of suicidal thoughts and behaviors in kids and young adults who take the drugs.

What hasn't been clear, however, is whether some drugs are safer than others.
Schneeweiss and colleagues found three suicides and 266 unsuccessful suicide attempts among 10- to 18-year-old Canadians who had taken antidepressants for a year. Considering how long each person had been on antidepressants, that corresponds to about 3 suicides per year if 10,000 are treated.

While this rate is about five times the rate in the general population of teens in British Columbia, where the data was collected, the suicide risk was similar for different types of antidepressants. These included selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) -- the most commonly used drugs such as Prozac -- and older drugs. (...)

Comparative Safety of Antidepressant Agents for Children and Adolescents Regarding Suicidal Acts
Pediatrics 2010 Published online April 12, 2010)
OBJECTIVE The objective of this study was to assess the risk of suicide attempts and suicides after initiation of antidepressant medication use by children and adolescents, for individual agents. (...)

CONCLUSION Our finding of equal event rates among antidepressant agents supports the decision of the Food and Drug Administration to include all antidepressants in the black box warning regarding potentially increased suicidality risk for children and adolescents beginning use of antidepressants. (...)

Teen Suicide Rates Falling
telegraph.co.uk 5.9.2008
Medical Researchers say the number of teen suicides across the nation are falling.

One reason for the decline may be recent drug scares deterring teens from using antidepressants. Black box warnings from the FDA have lead to the decline of teens using antidepressants following reports of the drugs increasing suicidal tendencies.

While teen suicide rates are on the decline, experts say they're still disturbingly high. Mesa County's teen suicide rates have also steadlidly decreased, but experts say it's still to early to know why. Linwood says in some instances antidepressants can be more helpful than harmful. Supporters of the drugs say their benefits, including treating depression that can lead to suicide, outweigh their risks. (...)

Paxil and Increased Risk of Suicidality in Young Adults
fda.gov (July 2006)
GlaxoSmithKline is notifying healthcare professionals about new warnings on the risk of suicidality with Paxil (paroxetine) and Paxil CR. These labeling changes relate to adult patients, especially young adults, ages 18 to 24. (...)

For adults with MDD, the frequency of suicidal behavior was higher for patients of all ages treated with paroxetine compared with placebo -- about 30 in 10,000 versus 5 in 10,000. However, the majority of suicide attempts in these patients were in those aged 18 to 30. This suggests that the higher frequency of suicidality seen in younger patients across psychiatric disorders may extend beyond the age of 24.

As a result of these findings, the company says that it is important that all patients, especially young adults, be carefully monitored during paroxetine therapy regardless of the condition being treated. (...)

Paroxetine Treatment in Children and Adolescents With Major Depressive Disorder: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006 Jun;45(6):709-719.
(...)CONCLUSIONS:: Paroxetine was not shown to be more efficacious than placebo for treating pediatric major depressive disorder. (...)

Antidepressants double suicidality in children, says FDA (Antidepressiva fordobler suicidalitet hos barn, ifølge FDA)
BMJ 2006;332:626 (18 March)
Children and adolescents treated with antidepressants are nearly twice as likely to develop suicidality—suicidal thinking and behaviour—as similar children treated with placebo. This is the finding of a meta-analysis of 24 studies by the US Food and Drug Administration. The studies tested 4582 patients taking nine antidepressants versus placebo for major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, generalised anxiety disorder, attention deficit or hyperactivity disorder, and social anxiety disorder. (...)

- Antidepressants Do Raise Kids' Suicide Risk: Study

Flere piger end drenge forsøger selvmord
dr.dk 21.1.2010

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har undersøgt antallet af selvmordsforsøg hos to ungdomsårgange, henholdsvis 1966 og 1980.

Det mest iøjefaldende resultat er, selvom antallet af selvmord generelt er faldende, så er der i 1980-generationen en større andel af unge, der har forsøgt eller har begået selvmord end blandt dem, der er født i 1966.

Sagt på en anden måde er risikoen for at forsøge eller begå selvmord vokset med 30 procent, hvis man er født i 1980 og ikke i 1966. (...)

Antidepressants Do Raise Kids' Suicide Risk: Study
healthfinder.gov 7.8.2006
Finding supports recent FDA moves to highlight the drugs' dangers.

-- There's new evidence that the use of common antidepressants boosts suicide risk for children and adolescents.

A study involving nearly 5,500 adults and children found that children aged 6 to 18 who were treated with antidepressants were 1.5 times more likely to attempt suicide, and 15 times more likely to die of the attempt, than individuals not treated with an antidepressant. No such trend was seen among adults who used the drugs.

"This reinforces what the [U.S.] Food and Drug Administration has been warning about for the last couple of years," said Dr. Mark Olfson, lead author of the study and professor of clinical psychiatry at the New York State Psychiatric Institute at Columbia University Medical Center in New York City. (...)

- Parlamentsmedlem kritiserer legemidler under avhør om dødsårsak

MP takes war on drugs to inquest (Parlamentsmedlem kritiserer legemidler under avhør om dødsårsak)
torontosun.com 18.6.2010
Oakville MP Terence Young started a relentless campaign to prevent tragedies linked to prescription drugs when his teenaged daughter died after taking a since-banned drug Prepulsid for bloating in 2000.

He used a coroner’s inquest Friday to champion a host of changes aimed at protecting Canadians by making them aware of the dangerous side effects of prescription drugs.

The 57-year-old MP testified at the inquest examining the May 6, 2007 suicide of athlete-scholar Sara Carlin after the 18-year-old took an anti-depressant drug called Paxil.

Her parents are blaming the drug for her death.

Sara hanged herself in the basement of her parents’ Oakville home after taking Paxil for 14 months.

Young emphasized that patients must be educated about the dangerous side effects of drugs and the possibility of using alternate non-drug treatments. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- GlaxoSmithKline innrømmer forskningssvindel, professorer i psykiatri forblir ustraffet

U. forgoes action against prof after study fraud (Universitet dropper sak mot professor etter studiesvindel)
browndailyherald.com 14.9.2012
Universitetet vil ikke gripe inn mot tidligere professor i psykiatri og menneskelig atferd, Martin Keller, til tross for bekreftelse fra den farmasøytiske giganten GlaxoSmithKline at Keller var medforfatter for en uredelig studie som fremmet bruk av antidepressivaet Seroxat (Paxil) for ungdom. (...) (The University will not take action against former Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, despite acknowledgment by pharmaceutical giant GlaxoSmithKline that Keller co-authored a fraudulent study advocating adolescent use of the antidepressant Paxil.)

Medical Research Fraud: Professors Go Unpunished in Glaxo $3 Billion Guilty Plea Over Paxil (Medisinsk forskningssvindel: Professorene forblir ustraffet i Glaxos 3 milliarder dollar skyldighetserklæring for Seroxat (Paxil))
thenation.com 7.8.2012
Leder av UCLA sykehus, Dr. David Feinberg, og tjueen andre akademikere forblir ustraffet til tross for deres rolle og skyldighet i den største svindelsaken i USAs historie som resulterte i den største boten noensinne betalt av et legemiddelfirma . (The head of the UCLA hospital, Dr. David Feinberg, and twenty-one other academics are going unpunished despite their role in perpetrating a healthcare fraud that has resulted in the largest fine ever paid by a pharmaceutical company in US history.)

Den 3. juli erklærte GlaxoSmithKline seg skyldig i kriminelle anklager og ble enig om å betale 3 milliarder i bot for å promotere sitt bestselgende antidepressiva for ikke-godkjent bruk. Hjertet i saken var en artikkel i et medisinsk tidsskrift som viser til dokumenter og sikkerhet for Seroxat (Paxil) ved behandling av depresjon hos barn. Artikkelen listet opp mer enn 20 forskere som forfattere, inklusive UCLAs Feinberg, men Justisdepartementet fant at Glaxo hadde betalt for utkastet til den uredelige artikkelen hvor forskerne hadde anført sine navn. (On July 3 GlaxoSmithKline pleaded guilty to criminal charges and agreed pay $3 billion in fines for promoting its bestselling antidepressants for unapproved uses. The heart of the case was an article in a medical journal purporting to document the safety and efficacy of Paxil in treating depression in children. The article listed more that twenty researchers as authors, including UCLA’s Feinberg, but the Department of Justice found that Glaxo had paid for the drafting of the fraudulent article to which the researchers had attached their names.)

Studien, som ifølge The Chronicle of Higher Education, ble kritisert fordi den “på en farlig måte feiltolket data” og “skjulte informasjon som indikerte at legemidlet øket selvmordsatferd hos tenåringer,” ble publisert i 2001 i The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Første-"forfatter" var Martin B. Keller, for tiden professor i psykiatri ved Brown University. Han fratrådte denne måneden. Artikkelen er blitt avslørt som svindel i en BBC-dokumentar i 2007, og i 2008 i boken Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial, av Alison Bass. Glaxos skyldighetserklæring inkluderte ifølge Chronicle en tilståelse om at “artikkelen inneholder forskningssvindel.” (...) (The study, which, according to The Chronicle of Higher Education, had been criticized because it “dangerously misrepresented data” and had “hidden information indicating that the drug promoted suicidal behavior among teenagers,” was published in 2001 in The Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. The lead “author” was Martin B. Keller, at the time a professor of psychiatry at Brown University. He retired this month. The article had been exposed as fraudulent in a 2007 BBC documentary and in the 2008 book Side Effects: A Prosecutor, a Whistleblower, and a Bestselling Antidepressant on Trial, by Alison Bass. Glaxo’s guilty plea, according to the Chronicle, included an admission that “the article constituted scientific fraud.”)

U. will not support Keller retraction
browndailyherald.com 3.2.2012
The University will not support an effort to retract a controversial study co-authored by Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, wrote Edward Wing, dean of medicine and biological sciences, in a recent letter to the global nonprofit Healthy Skepticism.

The study — commonly referred to as Study 329 — identified the drug Paxil as an effective combatant of adolescent depression. Since its publication in 2001, the study has raised concerns due to findings that link Paxil to higher rates of suicidal tendencies.

Citing claims that Keller's study intentionally misrepresented the effectiveness of Paxil by suppressing data, Healthy Skepticism asked the University to write to the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and request a retraction of the findings, The Herald reported in November.

Jon Jureidini, a co-author of the Healthy Skepticism letters and a professor at the University of Adelaide in Australia, received Wing's most recent reply on Monday. In an email to The Herald, Jureidini wrote that Healthy Skepticism would not be discouraged by the University's response, though he added he was unsure how the group would proceed. (...)

(Anm: Restoring Study 329. Scientific Integrity Through Data Based Medicine (study329.org).)

(Anm: Study 329 continuation phase: Safety and efficacy of paroxetine and imipramine in extended treatment of adolescent major depression. (…) CONCLUSIONS: The continuation phase did not offer support for longer-term efficacy of either paroxetine or imipramine. Relapse and adverse events on both active drugs open up the risks of a prescribing cascade. The previously largely unrecognised hazards of the taper phase have implications for prescribing practice and need further exploration.Int J Risk Saf Med. 2016 Sep 17;28(3):143-61.)

(Anm: Study 329: Big Risk. Study 329 seems to fit the classic picture. It has Big Pharma ghostwriting articles, hiding data, corrupting the scientific process and leaving a trail of death, disability and grieving relatives in its wake. (davidhealy.org 16.11.2015).)

(Anm: Letters. Restoring Study 329. Retraction of biased journal articles. Study 329 may be the most infamous example of biased reporting within psychiatry, but this practice is widespread. (…) For example, our analysis included trial STL-N/S-95-003 (sertraline for social phobia). A memo in the FDA review stated: “Since the sponsor acknowledged that this was a negative study . . . they needed to submit only a summary report.” However, this trial was published as a success. (…) Although our papers clearly identified biased articles, none has since been retracted. BMJ 2015;351:h5497 (Published 21 October 2015).)

(Anm: Restoring Study 329. Paroxetine and Study 329: what we already knew and when. (…) More disturbing than the results of the Study 329 re-analysis is the continued prescribing of drugs such as paroxetine in populations for which there is no evidence of benefit. BMJ 2015;351:h5411 (Published 14 October 2015).)

(Anm: Study 329: The Timelines (davidhealy.org).)

Keller's findings on Paxil disputed by doctors, FDA (Kellers resultater for Seroxat bestridt av leger, FDA)
browndailyherald.com 23.9.2008 (The Brown Daily Herald, Inc.)
Controversial study may have hid suicide links

Among the reasons Sen. Charles Grassley, R-Iowa, has targeted Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller in his scrutiny of conflicts of interest in clinical research is Keller's authorship of a controversial study of the antidepressant Paxil in children.

The study and its authors have been fiercely criticized in medical journals for allegedly misrepresenting data, suppressing information linking the drug to suicidal tendencies and reaching a conclusion unsupported by the relevant data.

The Herald contacted Keller several times starting Sept. 10, but he said he was unavailable for comment before press time. (...)

Senator targets professor's ties to big pharma (Senator angriper professors bånd til legemiddelindustrien)
browndailyherald.com 23.9.2008 (The Brown Daily Herald, Inc.)
Psych chair told to disclose payments

Investigators from the U.S. Senate Finance Committee are scrutinizing Brown over disclosure of conflicts of interest in clinical research, Provost David Kertzer '69 P'95 P'98 confirmed Thursday.

Though University spokespeople would not comment on the details of a letter of inquiry from ranking committee member Sen. Charles Grassley, R-Iowa, a source familiar with the investigation has confirmed that the letter names Professor of Psychiatry and Human Behavior Martin Keller, the chairman of the psychiatry department at the Alpert Medical School.

Grassley has sent letters to more than 20 academic institutions asking that specific researchers disclose all financial ties to drug companies. (...)

- Rapporter om revolvermanns bruk av antidepressiva gjenopptar debatten om bivirkninger

Reports of Gunman’s Use of Antidepressant Renew Debate Over Side Effects (Rapporter om revolvermanns bruk av antidepressiva gjenopptar debatten om bivirkninger)
nytimes.com 19.2.2008
Steven P. Kazmierczak stopped taking Prozac before he shot to death five Northern Illinois University students and himself, his girlfriend said Sunday in a remark likely to fuel the debate over the risks and benefits of drug treatment for emotional problems. (...)

Over the years, the antidepressant Prozac and its cousins, including Paxil and Zoloft, have been linked to suicide and violence in hundreds of patients. (...)

- Han var alt annet enn et monster
aftenposten.no 19.2.2008
Kjæresten til Steven Kazmierczak, som drepte fem studenter i Illinois, ante ikke at noe var galt.

Jessica Baty sier at hun føler med ofrene, men sier at kjæresten ikke må bli husket kun for massakren. - Han var så mye mer enn det. Han er også et offer, sier hun. (...)

- SSRI øker antallet selvmord hos eldre

U.S. suicide rate is up
latimes.com 21.10.2008
It's climbed steadily since 1999. The most alarming increase is among middle-age adults: nearly 16%.

After falling for more than a decade, the U.S. suicide rate has climbed steadily since 1999, driven by an alarming increase among middle-age adults, researchers said Monday.

A new six-year analysis in the American Journal of Preventive Medicine found that the U.S. suicide rate rose to 11 per 100,000 people in 2005, from 10.5 per 100,000 in 1999, an increase of just under 5%. (...)

Antidepressants linked to suicide risk in elderly
reuters.co.uk 14.6.2006
NEW YORK (Reuters Health) - The risk of suicide among older patients appears to be increased during the first month of therapy with selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants, but this increased risk is fairly low, researchers in Canada report.

Dr. David N. Juurlink, of the Institute for Clinical Evaluative Sciences, Toronto, and colleagues examined coroner's data, along with data on prescriptions, physician billing claims and hospitalization, for more than 1.2 million subjects who were at least 66 years of age between 1992 and 2000. (...)

This risk was still seen after factoring in the effects of a recent depression diagnosis or previous psychiatric care. Suicide of a violent nature was also more common among patients on SSRI therapy compared with patients receiving other antidepressants. (...)

SSRI ökar antalet självmord hos äldre
Läkemedelsvärlden 2006(6) (Juni)
Första månadens behandling innebär extra stor risk

Äldre som förskrivs ett SSRI löper nästan fem gånger så stor risk att begå självmord under den första månadens behandling jämfört med personer som får andra typer av antidepressiva läkemedel. Det visar en kanadensisk studie.

ANTIDEPRESSIVA Det finns hittills mycket få studier som undersökt sambandet mellan selektiva serotoninupptagshämmare, SSRI, och självmord hos äldre. Självmord är generellt vanligare hos äldre personer och äldre tenderar också att använda mer drastiska metoder. Det gör att de oftare lyckas än yngre personer som ofta överdoserar något läkemedel, menar David Juurlink, som lett studien vid universitetet i Toronto, Kanada.

Genom att gå igenom polisrapporter, förskrivningsdata och sjukhusjournaler identifierade forskarna 1 142 självmord bland personer över 65 år i Ontario med omgivning under åren 1992 till 2000. Tre fjärdedelar av offren var män. Forskarna tog reda på om personerna hade förskrivits ett SSRI under de sex månader som föregick självmordet.

Studien visade att risken för självmord under den första månaden var närmare fem gånger högre för de som förskrivits ett SSRI jämfört med patienter som fått andra antidepressiva läkemedel. Under de första 60 dagarna var det dubbelt så många på SSRI jämfört med andra antidepressiva och därefter var det ingen skillnad alls. Dessutom kunde SSRI kopplas till mer våldsamma sätt att begå självmord som att använda skjutvapen, hoppa från höga höjder eller hängning. (...)

- Archives of General Psychiatry

Antidepressants may slightly raise risk of suicidality in children
reutershealth.com 7.3.2006
Epidemiology
NEW YORK (Reuters Health) - During the early phase of antidepressant treatment of pediatric patients, there is a slightly increased risk of suicidal thoughts and behaviors, results of a meta-analysis suggest.

However, the US Food and Drug Administration research team that conducted the study does not discourage the use of antidepressant drugs for pediatric use. Instead, they advise "close monitoring of patients as a way of managing the risk of suicidality," according to their report in the Archives of General Psychiatry for March.

Dr. Thomas Laughren and his colleagues in Rockville, Maryland, analyzed data from 24 placebo-controlled trials ranging from 4 to 16 weeks in length that included 4582 patients. The drugs tested were fluoxetine, sertraline, paroxetine, fluvoxamine, citalopram, bupropion, venlafaxine, nefazodone and mirtazapine. Indications included major depression, obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. (...)

(Anm: Risk of Angle-Closure Glaucoma With Bupropion and Topiramate. (…) Conclusions and Relevance: Both bupropion and topiramate are widely prescribed drugs. The risk of angle-closure glaucoma in patients younger than 50 years was twice as high in patients taking bupropion and more than 5 times higher in patients taking topiramate.JAMA Ophthalmol. 2015 Jul 9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Can your brain control how it loses control. A new study may have unlocked understanding of a mysterious part of the brain -- with implications for neurodegenerative conditions such as Alzheimer's. The results, published in Translational Vision Science & Technology (TVST), open up new areas of research in the pursuit of neuroprotective therapies. Glaucoma is a neurodegenerative disease where patients lose seemingly random patches of vision in each eye. This random pattern of vision loss is in stark contrast to loss from a brain tumor or stroke, which causes both eyes to develop blind spots in the same location. Scientists have long thought that glaucoma's progression is independent of - or uncontrolled by - the brain. (medicalnewstoday.com 17.8.2015).)

Drugs Cure Depression In Half of Patients
washingtonpost.com 23.3.2006
Doctors Have Mixed Reactions To Study Findings

Antidepressants fail to cure the symptoms of major depression in half of all patients with the disease even if they receive the best possible care, according to a definitive government study released yesterday.

Significant numbers of patients continue to experience symptoms such as sadness, low energy and hopelessness after intensive treatment, even as about an equal number report an end to such problems -- a result that quickly lent itself to interpretations that the glass was either half empty or half full. (...)

David Rubinow, a professor and the chairman of the psychiatry department at the University of North Carolina at Chapel Hill, said the results are an "illuminating and disconcerting" window into the affliction that is thought to fuel many of the 30,000 suicides committed each year in the United States. (...)

At the same time, the researchers acknowledged, the care provided in the study was exceptional. Intensive monitoring and careful evaluation was provided to all patients. Such services are available today in perhaps one in 10 medical practices. If the patients in this study had received the kind of care that patients receive on average, the researchers said, the remission rate probably would have been significantly lower -- perhaps even in the single digits.

"People who entered into this trial received a level of care which is quite different than many patients receive when they see a primary-care doc or even a psychiatrist," Insel said as he described what clinical facilities should aim for in terms of care. "This involved a depression-care specialist who made sure there was very careful monitoring of side effects and a relentless effort to optimize the dose. It is not like writing a prescription for penicillin and coming back in four to six weeks." (...)

- American Journal of Psychistry and American Psychiatric Association

US study questions use of black box warning on antidepressants
BMJ 2006;332:68 (14 January)
The risk of serious attempts at suicide or death by suicide decreases in the weeks after adults start taking antidepressants, a new study has found. The study, which was funded by the US National Institute for Mental Health, also found that the risk of suicidal behaviour after patients start to take the drugs is generally less for the newer types of antidepressant drugs than for the older types (American Journal of Psychiatry 2006;163: 41-7 [Abstract/ Free Full Text]).

The study's findings run counter to a 2004 advisory by the US Food and Drug Administration, which recommended close observation for emergence of suicidality in all patients treated with 10 newer antidepressants, including fluoxetine (Prozac) and paroxetine (sold in the US as Paxil and in the United Kingdom as Seroxat) (BMJ 2005;331: 70[Free Full Text]). (...)

But two UK researchers, Charles Medawar, chief executive of the charity Social Audit, and David Healy, a psychiatrist and reader in psychosocial medicine at Cardiff University, noted the absence of any sort of controls in the study. "This study, extraordinarily, does not include a control of any kind, neither placebo nor drug [group]," said Mr Medawar. "We do not know how many of these patients would remit without active drug treatment—but the same obviously applies to risk, as well as to supposed benefit."

Dr Healy added: "The point is not whether there are lower rates of suicidal acts in the week or weeks just after treatment has started, in that suicidal acts may be a trigger to treatment. It's whether the rates would be even lower if these people had been treated conservatively rather than with drugs. What is completely missing from the study are people who attempted suicide and did not receive drug therapy, or people who attempted suicide and did not even see a psychiatrist."

Dr Simon declared that he had received research funds from Eli Lilly, which makes fluoxetine, and consulting fees from Pfizer Pharmaceuticals, which makes sertraline. (...)

(Anm: Industrifinansieret forskning giver positive resultater op til fem gange oftere end offentligt finansieret forskning. (Berlingske Tidende 30.3.2005).)

First Antidepressant Fails 70 % of Time
Study Seeks Best, Real-World Depression Treatment: Early Results In

webmd.com 4.1.2006
- Antidepressant medication, all by itself, puts depression into remission for 30% of patients, a government-funded study shows.

What about the other 70% of people with depression? And how long must the lucky 30% stay on medication? Stay tuned. The study is just starting to get interesting.

Unlike nearly every other study of antidepressant medications, this one is funded by the National Institute of Mental Health (NIMH) -- not by the drug industry. It doesn't just measure small improvements in carefully selected people with depression. This study looks at real patients seeking help from real-world psychiatrists and primary-care doctors. And it plans to continue until nearly every patient fully recovers from depression.

"We have to increase our expectations from depression treatments," study co-leader Madhukar H. Trivedi, MD, tells WebMD. "We have to push for full remission as an outcome, because falling short leads to less quality of life, with worsening of symptoms over time." (...)

Report Questions FDA's Conclusions on Suicide Risk
psychiatryonline.org 6.1.2006
© 2006 American Psychiatric Association
The only way to answer reliably the question of suicidality and its association with antidepressants is to design more comprehensive controlled trials with definitive outcome measures.

Suicide Risk During Antidepressant Treatment
Am J Psychiatry 163:41-47 (January 2006)
(...) CONCLUSIONS: The risk of suicide during acute-phase antidepressant treatment is approximately one in 3,000 treatment episodes, and risk of serious suicide attempt is approximately one in 1,000. Available data do not indicate a significant increase in risk of suicide or serious suicide attempt after starting treatment with newer antidepressant drugs. (...)

Is the FDA Warning About Antidepressants Wrong?
Am J Psychiatry 163:34A (January 2006)
A 2004 advisory by the Food and Drug Administration (FDA) warns that suicidal behavior may emerge after antidepressant treatment is begun. A 10-year population-based study by Simon et al. (p. 41) indicates just the opposite. Among 65,103 patients in a large health plan who filled prescriptions for antidepressants during 1992–2003, the number of suicide attempts fell dramatically after antidepressant treatment began and then declined more slowly.

It may take time for antidepressants to work: study
reutershealth.com 2.1.2006
NEW YORK (Reuters Health) - In a large, "real world" study of the antidepressant Celexa (citalopram), approximately half of depressed patients responded to treatment, investigators report. In many cases, however, at least 8 weeks of treatment was required for a response, even with periodic increases in the dose of the drug.

"These results highlight the need for longer treatment duration and more vigorous medication dosing than is current practice in order to achieve optimal remission rates," lead investigator Dr. A. John Rush from the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas and colleagues conclude in the American Journal of Psychiatry.

Included in the so-called Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression, or STAR*D trial, were 2876 patients with major depression seeking medical care in routine medical or psychiatric outpatient clinics.

Celexa was chosen as a "prototype" of the newer types of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs.

Using what the authors call a "measure-based care approach," treatment was started at 20 mg/day. Based on ratings of side effects and symptoms by the 16-item Quick Inventory of Depressive Symptomatology self-report (QIDS-SR), doses could be escalated to 40 mg/day by week 4 and to 60 mg/day by week 6.

During the 12-week trial, the overall remission rate was 27.5 percent according to Hamilton Depression Rating Scale and 32.9 percent for the QIDS-SR. Response rate according to the QIDS-SR (at least 50 percent reduction in baseline score) was 47 percent.

Of the participants who responded to treatment, 56 percent did so only at or after 8 weeks of treatment.

Patients with lower depression severity at baseline were more likely to achieve remission with therapy. Being white, female, better educated, with a good income, and living with someone as opposed to alone were also predictive of treatment success. (...)

SOURCE: American Journal of Psychiatry January 2006.

(Anm: Remissions in Maternal Depression and Child Psychopathology: A STAR*D-Child Report—Correction. JAMA. 2006;296:1234 (September 13).)

Antidepressants Found Unrelated to Suicide Risk
medpagetoday.com 3.1.2006

Antidepressant Treatment Decreases Suicide
ivanhoe.com 2.1.2006
-- Researchers say suicide risk does not increase when adults start using antidepressants, according to the first published analysis to compare the risk of suicide attempts before treatment to the risks following treatment.

An advisory by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) in 2004 warned suicidal behavior may emerge after treatment with newer antidepressant drugs. To examine the claim, Greg Simon, M.D., M.P.H., a psychiatrist and lead researcher on the study, analyzed death certificates and hospital records for more than 65,000 patients who filled prescriptions for antidepressants from 1992 to 2003.

The study reveals the number of suicide attempts fell by 60 percent in adults during the month after antidepressant treatment began, and declined further in the following five months. Researchers did find adolescents in the study had more suicide attempts than the adults, but say overall newer antidepressants were associated with a faster decline in rates of suicidal behavior than older drugs. (...)

Depression Drugs Safe, Beneficial, Studies Say
washingtonpost.com 1.1.2006
Suicide Risk Rejected, But Critics Question Validity of Findings
Antidepressants, such as Prozac and similar drugs, help many patients overcome their often disabling psychiatric disease and do not increase the risk for suicide in adults, according to two large studies being published today that counter recent concerns about the popular medications.

The findings from two independent, federally funded studies -- the first of their kind -- spurred some psychiatrists to call for the Food and Drug Administration to reevaluate its warnings about the drugs, which have been blamed for a decline in their use.

"The take-home message from these studies is that we have treatment that is effective and that the risk from depression is far greater than the risk of treatment," said Darrel A. Regier, director of research for the American Psychiatric Association, a group that has been critical of the warnings. "These studies are very important."

Some other medical professionals, however, questioned the results, saying they failed, for example, to show that the drugs were more effective or safer than a placebo.

"The big bulk of the response to antidepressants is the placebo response," said Irving Kirsch, a psychologist at the University of Plymouth in England. "I don't think these studies are very informative."

Critics also said the findings indicate that most patients do not benefit from the drugs. "These pills can be useful pills, but they don't match up to the hype we've had that they really cure the illness," said psychiatrist David Healy of Cardiff University in Wales, who added that the research could not rule out the possibility that the medications increase the risk for suicide among some patients. "As far as the risk for suicide, this sheds very little light on that issue," he said.

One of the new studies, of nearly 3,000 adults suffering from major depression, found that about one-third experienced a full remission within weeks of taking an antidepressant, while another 15 percent experienced some improvement -- meaning nearly half got at least some benefit. The second study, of more than 65,000 patients, found that the risk of suicide for both adults and teenagers drops after treatment begins, with the newest drugs appearing to be the safest.
Regier said the new studies provide strong evidence for the safety and effectiveness of the drugs. And he said he fears that the FDA warnings, which were issued in 2004 and 2005, could lead to an increase in suicides because psychiatrists may be reluctant to prescribe the antidepressants.

"What the FDA initiated was in some ways a natural experiment," Regier said. "This is the kind of rigorous scientific information the FDA should consider in evaluating its decisions."

Robert Temple, the FDA's director of medical policy, called the findings "reassuring" but said they do not settle the issue. The agency was continuing to study the drugs' safety in the hopes of clarifying their safety further, he said.
"There's no question that many psychiatrists are worried that the public fuss about suicidality will lead to the failure of some patients to use antidepressants when appropriate. We are very worried about that, too," Temple said.

After rapidly increasing in use for a decade, the number of prescriptions for antidepressants dropped 2 percent for the first 10 months of 2005, according to IMS Health, a pharmaceutical consulting company.

Antidepressants such as Prozac transformed the treatment of depression because they were considered highly effective and safe, allowing many more patients to use them. As a result, they quickly became among the most widely used prescription medications. The drugs, however, fell under a cloud when reports indicated they increased the risk for suicidal thinking, particularly among teenagers.

Those reports led some critics to press for stronger FDA action, and in 2004 the agency ordered companies to include a "black box" warning saying that antidepressants could increase suicidal thinking in young people. That warning was followed by a July 2005 public advisory that said adults beginning on antidepressants should be closely watched because of preliminary studies suggesting that they, too, could be at greater risk of suicidal thinking and behavior.

The new studies are the first large-scale efforts to independently evaluate the drugs without using data from drug companies' studies. Both were funded by the National Institute of Mental Health and conducted by independent scientists. They are being published in today's issue of the American Psychiatric Association's American Journal of Psychiatry.

In one study, Gregory E. Simon of the Group Health Cooperative, a large, private nonprofit health insurance company based in Seattle, analyzed data from 65,103 patients who took antidepressants between Jan. 1, 1992, and June 30, 2003, comparing the rate of suicide attempts and death from suicide attempts before and after treatment began -- the first such study to track patients over time. Previous studies had examined reports of suicidal thoughts among patients.
The researchers found that the risk of attempted suicide was 60 percent lower in the month after treatment began and that it continued to decline. While the overall risk for suicide was higher for adolescents than adults, the reduction in risk was about the same for both groups. When the researchers specifically examined 10 of the newest antidepressants, such as Prozac -- the ones that have come under the most suspicion -- they found that the risk was even lower.

While some people may react negatively to the drugs, the findings indicate that for most patients the medications do not increase the risk of suicide, Simon and others said.

"There may very well be individuals who are sensitive to these medications, and doctors should monitor their patients carefully," Simon said. "But on average most people are not at higher risk. If anything, they appear to be at lower risk for a serious attempt at suicide or dying of suicide."

The second study involved the first analysis of data from a $35 million ongoing trial known as Star-D, which is designed to provide the first large-scale analysis of various depression treatments in real-life settings.

The analysis involved 2,876 adults around the country who took the antidepressant Celexa at 41 sites representing different types of settings, including clinics, psychiatrists' offices and primary care providers' offices, for up to 14 weeks. Within an average of eight weeks, 28 to 33 percent of patients experienced a complete remission, and 10 to 15 percent experienced some improvement, the researchers found.

Although the response rate in some previous studies has been better, researchers said the findings were encouraging because drugs often fail to perform as well in real-world settings, where many of the patients also have other mental or physical problems and treatment is often more complicated. There was no indication the drugs increased the risk for suicide.

"This is very good news," said psychiatrist John Rush of the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, who led the study. "We were able to achieve a significant level of remission in a group of patients who are difficult to treat in a real-world setting. That's encouraging."

The study will continue to evaluate how best to treat patients who do not respond, including whether other drugs or a combination of drugs and therapy may be effective. The current FDA review of suicidal thinking in adults taking antidepressants will ultimately analyze much of the existing clinical data on the subject. It is scheduled to be completed this summer. (...)

Follow-up called key in treating depression
seattletimes.nwsource.com 1.1.2006
Two studies have mixed news for adults suffering from depression: New drugs can help, and pose little risk.

But to benefit, most patients will need plenty of follow-up care from their doctors until the right drug and dose are found. Reports on both studies appear in the January edition of American Journal of Psychiatry.

Study: Drugs Aid Some Depression Sufferers
abcnews.go.com 1.1.2006
Study: One in Three With Serious Depression Recover With First Antidepressant They Try

WASHINGTON - A third of people suffering serious depression recover with the first antidepressant they try, and well-educated white women are most likely to benefit, according to initial results of an eagerly awaited study on the controversial drugs.

One key finding: Patients whose depression symptoms disappeared took higher than typical drug doses, and received close monitoring and frequent dose adjustments in the first three months a level of care that few U.S. patients today receive. (...)

- Selvmordsrisiko hos barn ved behandling med antidepressiva

Parents not told of drug risks
dailytelegraph.news.com 6.6.2006
HEALTH authorities considered putting a warning in the Pharmaceutical Benefits Scheme last year about the risks of antidepressants like Prozac to children – but chose not to.

The decision against issuing the warning was made despite mounting evidence of adverse reactions.

The Daily Telegraph yesterday revealed there has been 827 adverse reaction notifications, including three deaths, linked to antidepressant use by children under 10 since the medications became available in the early 1990s.

A further 833 adverse reports were linked to use by youths aged between 10 and 19 years, including another three deaths.

Documents obtained under Freedom of Information show the Australian Adverse Drug Reactions Committee (ADRAC) in September 2005 discussed placing warnings about use by people under 19.

"The committee agreed that such a measure could achieve no useful purpose," an ADRAC minute stated.

The minute acknowledged growing research showing a wide range of possible side effects, including suicide and self harm. (...)

Suicide drug
dailytelegraph.news.com 5.6.2006
CHILDREN under 10 years of age are being placed on antidepressant drugs in the thousands despite clear Federal Government warnings of dangerous side effects.

A The Daily Telegraph investigation can reveal that use of these drugs by children of that age is linked to at least two suicides and another death from heart failure.

Therapeutic Drug Administration documents show there have been 827 notified adverse reactions reports -- in 380 separate cases -- for antidepressant use among under 10s.

Apart from the deaths, these included convulsions, self-harm, muscle spasms, tremors, hallucinations, deafness, paralysis and tourette's. (...)

Study Details Link of Drugs and Thoughts of Suicide
nytimes.com 7.3.2006
Antidepressant drugs raise the small risk of suicidal thoughts and behavior in depressed children and adolescents, scientists at the Food and Drug Administration are reporting today in a detailed published account of findings they reached in 2004.

The study, an analysis of 4,582 patients in 24 drug trials, is the first widely published evaluation of data that the agency reviewed that year. The analysis found that about four children and adolescents of every 100 who took the drugs reported suicidal thoughts or behavior, twice the number among those who took dummy pills. (...)

The publication of the study is not likely to alter the debate about the relative risks and benefits of antidepressant treatment, experts said. No one in the trials committed suicide, and the suicide rate among adolescents has dropped significantly since doctors began prescribing the drugs to minors in the early 1990's.

But some experts said publication of the report, in today's issue of The Archives of General Psychiatry, may make it harder to deny that antidepressants like Prozac, Zoloft and Effexor cause a worsening in a small number of children and adolescents with depression, stirring in them thoughts of suicide they would not otherwise have had. The findings so impressed F.D.A. officials in 2004 that they voted then to require a suicide warning on the drug's labels, "and we felt and still feel that was the right thing to do," said Dr. Thomas Laughren, director of the agency's Division of Psychiatry Products, who was a co-author of the study.

Still, a spokesman for the American Psychiatric Association, Dr. David G. Fassler, a child and adolescent psychiatrist in Burlington, Vt., said the study had yet to clarify the relationship between suicidal thinking and behavior. (...)

Suicidality in Pediatric Patients Treated With Antidepressant Drugs
Arch Gen Psychiatry. 2006;63:332-339 (March 2006)
Context There has been concern that widely used antidepressant agents might be associated with an increased risk of suicidal ideation and behavior (suicidality) in pediatric patients. (...)

Conclusion Use of antidepressant drugs in pediatric patients is associated with a modestly increased risk of suicidality. (...)

Antidepressants May Be Tied to Modest Suicide Risk in Children
healthfinder.gov 6.3.2006
But expert endorses their use under close supervision. (...)

- Depresjon en kronisk lidelse?

Depression should be managed like a chronic disease
BMJ 2006;332:1154 (13 May)
Myth of 15% suicide rate was promulgated again
EDITOR—Scott's editorial arguing that depression should be managed as a chronic disease perpetuates the myth that 15% of people with depression will eventually commit suicide.1

A much cited meta-analysis in 1970 found that 15% of people with depression committed suicide.2 It focused primarily on people admitted with severe depression, so it should never have been generalised to the broader population of people with depression.

Several rigorous studies have subsequently been published refuting the 15% claim. (...)

What is probably the most surprising is that a single paper, that by Guze and Robins, could be so uncritically accepted and so widely promulgated."

Why is it still being promulgated by the BMJ 36 years later? (...)

From anxiety to suicide
latimes.com 13.2.2006
PEOPLE'S PHARMACY
My husband went to the hospital for chest pains on a Sunday. He was kept overnight and was finally told that he'd probably just had an anxiety attack.

He was given Wellbutrin and sent on his way. On Tuesday, he still wasn't feeling any better, so his doctor told him to stop taking Wellbutrin and prescribed Paxil. My husband took this drug for three days and then hanged himself on Friday.

This man was full of life and had so much to live for. He wasn't depressed. I don't know why this medication would be prescribed for someone with chest pains. Why is the drug still on the market?

We are so sorry to learn of this tragedy. Although the Food and Drug Administration now requires drug companies to warn people that some antidepressants may trigger suicidal thoughts, doctors don't always pass this warning along.

Many people benefit from drugs such as Paxil, Prozac, Wellbutrin or Zoloft, but others experience agitation or anxiety. (...)

American Psychiatric Association og selvmord

Data Refute Link Between Suicide, Antidepressants
Psychiatr News January 20, 2006 (Clinical & Research News)
Am J Psychiatry 2006;41:18
© 2006 American Psychiatric Association
Contrary to regulatory warnings, risk of suicide or a serious suicide attempt decreases in the first weeks after beginning antidepressant medications and remains low with continued antidepressant use. (...)

Another expert called the finding interesting, but added a caution.
"The results of this study are consistent with previous reports. Fortunately, suicide rates have been declining since the early 1990's. While this correlates with the increased use of SSRI antidepressants, including fluoxetine, this finding does not, by itself, demonstrate a causal relationship," said Dr. David Fassler, a clinical professor of psychiatry at the University of Vermont College of Medicine in Burlington. (...)

- Selvmordsøkning etter "Katrina" - fra ni per 100 000 til 26 per 100 000

A Legacy of the Storm: Depression and Suicide
nytimes.com 21.6.2006
NEW ORLEANS, June 20 — Sgt. Ben Glaudi, the commander of the Police Department's Mobile Crisis Unit here, spends much of each workday on this city's flood-ravaged streets trying to persuade people not to kill themselves. (...)

Dr. Jeffrey Rouse, the deputy New Orleans coroner dealing with psychiatric cases, said the suicide rate in the city was less than nine a year per 100,000 residents before the storm and increased to an annualized rate of more than 26 per 100,000 in the four months afterward, to the end of 2005.

While there have been 12 deaths officially classified as suicides so far this year, Dr. Rouse and Dr. Kathleen Crapanzano, director of the Louisiana Office of Mental Health, said the real number was almost certainly far higher, with many self-inflicted deaths remaining officially unclassified or wrongly described as accidents. (...)

Congressional Members Join Victims Harmed by Prescription Drugs to Protest FDA's Safety Record on Eve of its 100th Anniversary
expertclick.com 28.6.2006
Congressional Members Join Victims Harmed by Prescription Drugs to Protest FDA's Safety Record on Eve of its 100th Anniversary

June 30, 2006 marks the Food and Drug Administration's (FDA's) 100th anniversary. In its press announcement, FDA boasts that it is the "oldest U.S. consumer protection office" providing "Americans with increasingly comprehensive, science-based protections that ensure the highest quality of products essential for health and survival." http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01292.html

Capitol Hill Press Conference - June 29, 2006, 12:30 PM Room 121 of the Cannon House Office Building (...)

- Study shows suicides major source of violent deaths

Study shows suicides major source of violent deaths
wtnh.com 14.9.2006
A death study in Connecticut shows that suicides account for three times as many violent deaths as homicides in the state.

The study by the Connecticut Children's Medical Center is based on deaths in 2004 and information gathered by the chief medical examiner's office. The study examined 108 homicides and 296 suicides.

The study found that those who commit suicide are most likely to be white and suicides are most likely from gunshot wounds and strangulation, such as hanging.

The study found that black men, age 20 to 24, were eight times more likely than any other group to die as the result of homicide.
Sixty percent of all homicide victims died from gunshot wounds. (...)

- American Psychiatric Association

FDA 'black box' on antidepressants called a bad idea
washingtontimes.com 13.12.2006
The president-elect of the American Psychiatric Association will tell an advisory panel of the Food and Drug Administration today that putting black-box warnings on antidepressants taken by adults highlighting potential suicide risks would be a mistake.

Dr. Carolyn B. Robinowitz will ask the FDA's Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee not to repeat what it did two years ago when it required strong warnings on popular antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) when the drugs are used by children and teens. (...)

- Experts Battle Over Safety And Efficacy Of SSRIs

Experts Battle Over Safety
And Efficacy Of SSRIs

By Evelyn Pringle
countercurrents.org 8.12.2006
Every time the FDA is even thinking about taking measures to protect the public from the increased risk of suicide associated with SSRIs, Big Pharma sends out the hired guns to publish some half-baked study to dispute the suicide risk. (...)

- The research is flawed, says psychiatrist Joseph Glenmullen...

FDA panel to hear testimony on antidepressants
usatoday.com 12.12.2006
Fierce debate is likely at a Food and Drug Administration hearing Wednesday on whether antidepressants can prompt adults to attempt suicide.
Opposing sides are lined up to speak before a panel of scientific advisers to the FDA who are considering whether to recommend expanding tough label warnings on such widely used drugs as Zoloft and Lexapro. (...)

The research is flawed, says psychiatrist Joseph Glenmullen, a clinical instructor at Harvard Medical School, who will testify at the hearing. Most antidepressant studies exclude patients who are seriously suicidal, "but suicidal people are the first to get these drugs, so how much can we know if they're not even in the studies?" he says.

Also, the FDA summarizes the risk for patients 25 to 64 years old. Patients in some subgroups are at heightened risk. For example, those 45 to 54 years old have about the same higher risk as youths up to age 24, says Glenmullen, author of Prozac Backlash and The Antidepressant Solution.

Another critic questions why the FDA told companies to consider suicidal behavior as linked to the antidepressants only if it happens while a patient is on the drug or within one day of either stopping or beginning to taper off treatment.

"More than half of these drugs have very clear withdrawal symptoms that can be dangerous and go on for weeks," says David Healy, a psychiatry professor at Cardiff University in Wales.

Many psychiatrists and spokesmen for mental health advocacy groups do not want the FDA to broaden black-box warnings.

"Untreated depression causes more loss of life than any of the approved treatments," says Carolyn Robinowitz, president-elect of the American Psychiatric Association. In her 38 years of practicing psychiatry, she says she has never seen an increase in suicidal behavior, or a suicide, due to antidepressants. (...)

(Anm: New study to help people withdraw from inappropriate long-term antidepressant treatment. One in 10 adults are being given antidepressants each year, but up to 50 per cent of patients could be given an alternative treatment, a University Professor suggests. (…) "We appreciate that stopping antidepressants is not easy," he said. "Withdrawal symptoms, including anxiety and low mood, are usually temporary but feel similar to the reason why patients were first put on antidepressants. (…) Professor Kendrick added: "Antidepressant prescribing rates are rising very quickly and some don't need to be prescribed at all. (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

- Feds to Update Labels of Antidepressants

Feds to Update Labels of Antidepressants
washingtonpost.com 13.12.2006
(...) On the Net:

FDA on the use of antidepressants in children, adolescents and adults:

http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/default.htm (...)

- RETTSMEDISINERS LEGEMIDDELFRYKT

CORONER’S DRUG FEARS (RETTSMEDISINERS LEGEMIDDELFRYKT)
NWEMAIL.CO.UK 14.3.2008
WORRIES: Coroner Ian Smith
SOUTH Cumbria coroner Ian Smith will contact drug authorities because he fears people are killing themselves after taking antidepressants.

Mr Smith is to write to the Committee on the Safety of Medicines – an independent advisory body on the quality and safety of medicines – following the inquest into the death of Nigel Woodburn.

Mr Woodburn drove into a tree just four days after being prescribed controversial antidepressants.

The retired bank manager, of Bardsea Green, was killed at the wheel of his car on June 16, minutes after confessing to his wife he’d had suicidal thoughts. He had been prescribed Citalopram after becoming depressed through ill health.

His heart-broken family said they were not aware of the suicide risks associated with antidepressants until the issue was highlighted at Mr Woodburn’s inquest this week.

Mr Smith told Tuesday’s inquest he knew of several other suspected suicides involving the same group of antidepressants, known as selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs).

He said: “I have to say this is probably the fifth, if not sixth inquest I’ve heard within a period of three years when somebody either just going on to Citalopram or Seroxat, or coming off it, have killed themselves one way or another, totally out of the blue, totally without expectation, without a history of suicidal thoughts in the past.” (...)

- Militærets økte bruk av legemidler kritiseres

Military’s increased use of medications under fire (Militærets økte bruk av legemidler kritiseres)
spokesman.com 8.4.2012
U.S. Air Force pilot Patrick Burke’s day started in the cockpit of a B-1B bomber near the Persian Gulf and proceeded across nine time zones as he ferried the aircraft home to South Dakota.

Every four hours during the 19-hour flight, Burke swallowed a tablet of Dexedrine, the prescribed amphetamine known as “go pills.” After landing, he went out for dinner and drinks with a fellow crewman. They were driving back to Ellsworth Air Force Base when Burke began striking his friend in the head.
“Jack Bauer told me this was going to happen – you guys are trying to kidnap me!” he yelled, as if he were a character in the TV show “24.”

When the woman giving them a lift pulled the car over, Burke leaped on her and wrestled her to the ground. “Me and my platoon are looking for terrorists,” he told her before grabbing her keys, driving away and crashing into a guardrail.

Burke was charged with auto theft, drunken driving and two counts of assault. But in October, a court-martial judge found the young lieutenant not guilty “by reason of lack of mental responsibility” – the almost unprecedented equivalent, at least in modern-day military courts, of an insanity acquittal.

Four military psychiatrists concluded Burke suffered from “polysubstance-induced delirium” brought on by alcohol, lack of sleep and the 40 milligrams of Dexedrine he was issued by the Air Force.

In a small but growing number of cases across the nation, lawyers are blaming the U.S. military’s heavy use of psychotropic drugs for their clients’ aberrant behavior and related health problems. Such defenses have rarely gained traction in military or civilian courtrooms, but Burke’s case provides the first important indication that military psychiatrists and court-martial judges are not blind to what can happen when troops go to work medicated. (...)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

Suicides Rose By 80% In US Army, 2004-2008 (Antall selvmord økte med 80 % i den amerikanske hæren i perioden 2004 - 2008)
medicalnewstoday.com 8.3.2012
According to a study conducted by US Army Public Health Command, the number of suicides committed among US army personnel increased 80% between 2004 and 2008. The study is published online in Injury and Prevention.

The researchers explain that approximately 40% of these suicides might be linked to military events after the United States became involved in Iraq.

Starting In 2003, a considerable number of US troops were deployed to Iraq. The US is currently involved in military operations in Afghanistan. (...)

Suicides Highlight Failures of Veterans’ Support System
nytimes.com 24.3.2012
Francis Guilfoyle, a 55-year-old homeless veteran, drove his 1985 To