Paxil and other SSRI antidepressants may cause defects in newborn babies Since September, 2005 information has been emerging that Paxil may cause birth defects, including cardiac - heart, pulmonary - lung, craniosynostosis - abnormally shaped skull and infant omphalocele - abdominal wall defects. Baum Hedlund is investigating whether or not other antidepressants such as Celexa, Cymbalta, Effexor, Lexapro, Prozac, Symbyax and Zoloft cause these birth defects as well. (paxilbirthdefect.com)

ANTIDEPRESSANT SIDE EFFECTS (antidepressant-adversereactions.com)

Antidepressiv medicin skader barnet i maven (videnskab.dk 6.10.2009)

Antidepressants List (about.com 3.6.2013)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til.) (- Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiv og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Anticholinergic. An anticholinergic agent is a substance that blocks the neurotransmitter acetylcholine in the central and the peripheral nervous system. These agents inhibit parasympathetic nerve impulses by selectively blocking the binding of the neurotransmitter acetylcholine to its receptor in nerve cells. The nerve fibers of the parasympathetic system are responsible for the involuntary movement of smooth muscles present in the gastrointestinal tract, urinary tract, lungs, and many other parts of the body. Anticholinergics are divided into three categories in accordance with their specific targets in the central and peripheral nervous system: antimuscarinic agents, ganglionic blockers, and neuromuscular blockers.[1] (en.wikipedia.org).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

- Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent.

(Anm: Utviklingen i sykefraværet de siste 20 år. Økningen i sykefraværet for kvinner de siste tyve årene er på 36 prosent, for menn bare fire prosent. Utviklingen for kvinner skyldes både at flere av kvinnene blir syke, og at de har lengre sykmeldingsperioder enn før. (nav.no 22.9.2009 - Arbeid og Velferd nr. 3-2009).)

- Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (- Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.)

(Anm: - Kognitiv risiko for antikolinerge legemidler hos eldre. (Cognitive risks of anticholinergics in the elderly.) (...) Studie: Bruk av antikolinerge legemidler for så kort tid som 60 dager fører til hukommelseeproblemer hos eldre voksne.) Cognitive risks of anticholinergics in the elderly. (…) Sammendrag Mange legemidler som forskrives til eldre til eldre har antikolinerge egenskaper. På grunn av gjeldende klinisk bruk av legemidler med mild til beskjeden antikolinergisk aktivitet, er den kliniske manifestasjonen av antikolinerge toksisitet (giftighet) sannsynligvis uspesifikke (f.eks, kognitiv svekkelse) og gjenspeiler effekten av kumulative antikolinerg belastning. Aldersassosierte fysiologiske og farmakokinetisk endringer øker antikolinerge legemiddeleffekter senere i livet. De med kognitiv svekkelse og neurodegenerasjon er spesielt utsatt for antikolinerg toksisitet (giftighet). Aging Health 2013;9(2):159-166.)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

– Hvordan mikrobiomet kan fremme metabolsk syndrom og fedme.

(Anm: How the Microbiome Might Promote Metabolic Syndrome and Obesity. Anthony L. Komaroff, MD reviewing Perry RJ et al. Nature 2016 Jun 9. Acetate might be the pivotal molecule. Certain phyla of gut bacteria are more common in patients with metabolic syndrome, obesity, or both (NEJM JW Gen Med Nov 15 2013 and Nature 2013; 500:541). A series of experiments in rats provides strong evidence for metabolic and physiologic mechanisms that explain this correlation. (…) Comment If the results of these rat studies prove to be applicable to humans, three new targets for preventing metabolic syndrome and obesity have been identified: modification of the gut microbiome, lowering acetate production in the gut, and parasympathetic blockade. NEJM 2017 (July 14, 2016).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare. For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

(Anm: Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare. Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling... - Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddel-myndigheter, avslutter Åge Nærdal. (vg.no 21.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo.

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

(Anm: Pasientforeninger (legemiddelfirmasponset helseinformasjon) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte. (- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere. (…) Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen. (…) Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal. Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

- Serotoninsyndrom kan være misdiagnostisert hos barn fordi det har blitt rapportert for det meste hos voksne.

(Anm: Asynchronicity of Organic and Psychiatric Symptoms in a Case of Sertraline Intoxication. (…) However, sertraline overdose may cause a toxic hyperserotonergic state known as serotonin syndrome (SS). Serotonin syndrome may be misdiagnosed in children because it has been reported mostly in adults. In the present case report, we describe a 16-year-old female patient who ingested 2000 mg of sertraline to attempt suicide. The patient showed symptoms and signs suggestive of SS, characterized by an asynchronicity between organic and psychiatric symptoms. In addition, the patient showed a variability of psychiatric symptoms through time. Clin Neuropharmacol. 2016 Sep-Oct;39(5):269-71.)

- Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger.

(Anm: Serotonin syndrom hos hunder: symptomer, årsaker og behandlinger. Serotonin syndrom hos hunder er en potensielt livstruende tilstand forårsaket av en økning av serotonin i kroppen fra eksponering av antidepressiva. (Serotonin Syndrome In Dogs: Symptoms, Causes, & Treatments. Serotonin syndrome in dogs is a potentially life-threatening condition caused by an increase of serotonin in the body from exposure to antidepressant medication. (dogtime.com 2017).)

(Anm: Veterinærkatalogen - Felleskatalogen (felleskatalogen.no/medisin-vet).)

(Anm: Selektive serotonin- reopptakshemmere – skade ikke dokumentert? (…) En undersøkelse publisert i 1999 viste at ni av ti allmennpraktiserende leger ikke var oppmerksom på serotonergt syndrom (2). Tidsskr Nor Legeforen 2002;122:731.)

- Hvordan legemidler påvirker skjoldbruskfunksjonen. Unormale resultater av skjoldbruskfunksjonstester er vanlige i klinisk praksis.

(Anm: How medications affect thyroid function. Abnormal results of thyroid function tests are common in clinical practice. The diagnosis of thyroid dysfunction is easily made, especially if the clinical signs and symptoms of thyroid dysfunction are also present. In elderly patients aged 65 years and older, who often have atypical presentations, the diagnosis of thyroid dysfunction is more difficult. Sometimes laboratory findings are abnormal because of a patient's use of medications or the presence of unrelated and nonthyroidal medical illnesses. Many abnormalities identified by thyroid laboratory tests can be caused by various illnesses that do not directly involve the thyroid gland. This “euthyroid sick syndrome” occurs in as many as 70% of patients who have been admitted to a hospital., Recognition is critical because therapy is not necessary and may be detrimental. There results of thyroid function tests often revert to normal once the patient recovers from the illness. In this review, I focus on medications that interfere with the proper interpretation of thyroid function test results, cause thyroid illnesses, influence levothyroxine requirements, and impair absorption of exogenous levothyroxine. (…) Serotonin reuptake inhibitors may also alter T4 requirements. In nine patients receiving thyroxine therapy, an elevation in thyrotropin levels and a reduction in FT4 levels were noted after the addition of sertraline hydrochloride. An increase in thyroxine clearance was thought to have occurred. West J Med. 2000 Feb; 172(2): 102–106.)

(Anm: Elevated serum thyrotropin in thyroxine-treated patients with hypothyroidism given sertraline. N Engl J Med. 1997 Oct 2;337(14):1010-1.)

(Anm: Developmental Exposure to Fluoxetine Modulates the Serotonin System in Hypothalamus. PLoS One. 2013; 8(1): e55053.)

(Anm: Effects of Citalopram on Serotonin and CRF Systems in the Midbrain of Primates with Differences in Stress Sensitivity. J Chem Neuroanat. 2011 Jul; 41(4): 200–218.)

- Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (- Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler.)

Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed
videnskab.dk 20.12.2016
Mødre, som får børn med alvorlige misdannelser, har øget risiko for at dø i årene efter fødslen. Det skyldes måske stress, siger forsker, som peger på, at der kan være behov for øget fokus på gruppen af kvinder. (…)

Ny forskning viser, at kvinder, som føder et barn med alvorlige misdannelser, har øget risiko for at dø inden for 21 år efter fødslen i forhold til kvinder, der føder normale børn.

Årsagen er ifølge forskerne bag den nye undersøgelse formentlig, at et liv med et barn med alvorlige misdannelser sætter kvinderne under et voldsomt pres, som leder til stress og forskellige helbredsmæssige følgevirkninger, eksempelvis hjertekarsygdomme.

Undersøgelsen er lavet på 455.250 danske kvinder, som fødte mellem 1979 og 2010, og peger på, at der kan være et behov for at holde ekstra godt øje med denne gruppe af i forvejen udsatte kvinder.

»Selvom man ikke kan sætte fingeren på den underliggende årsag, kan man forestille sig, at det kan være associeret med øget stress for de her kvinder at have børn, der er så plejekrævende,« siger en af forskerne bag det nye studie, Anne Gulbech Ording, der er ph.d. og forsker ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. 

»Vi har ingen sikre forklaringer på resultaterne endnu, så det er kun gisninger, men man kan forestille sig, at det vil være relevant at lave nærmere undersøgelser af stress for denne gruppe kvinder.«

Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA.

Læs også: Stress øger risiko for misdannede børn (...)

»Man kan heller ikke udelukke, at alkohol spiller en rolle,« tilføjer han og uddyber, at et forhøjet indtag af alkohol både kan være årsagen til børnenes misdannelser og til en for tidlig død blandt mødrene. 

Læs også: Lykkepiller fører til medfødte misdannelser
(...)

Bivirkninger har ført til to dødsfald
Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler.

Bivirkningerne var værst hos nyfødte, og i to tilfælde førte de ifølge forskerne til dødsfald. I det ene tilfælde mente den involverede læge ifølge Lise Aagaard, at det skyldtes behandling med antidepressiv Citalopram, der er udviklet af danske Lundbeck og markedsføres under navnet Cipramil.

»Den læge, der arbejdede med dødsfaldet, indberettede til myndighederne, at han formodede, at dødsfaldet skyldtes, at moderen tog Cipramil tabletter,« siger Lise Aagaard.

»I 80 af tilfældene drejede det sig om børn under to år, der havde svære bivirkninger af moderens pyskofarmaka,« siger Lise Aagaard.

Derfor mener hun og Ebba Holme Hansen, at praktiserende læger skal holde sig langt væk fra at udskrive psykofarmaka til gravide.

»Psykofarmaka bør ikke ordineres i almen praksis - der er tale om lægemiddelstoffer med lang halveringstid. Hvis man tager sin medicin som ordineret, vil dosis være høj konstant, og det kan tage flere uger for en enkelt tablet at komme helt ud af kroppen. Tre ud af fire af alle graviditeter er planlagt, og det er derfor vigtigt, at samfundet tager ansvar og informerer kvinden om den overhængende fare for at overføre bivirkninger til sit ufødte barn,« siger Lise Aagaard. (...)

- Hunder og serotonin (Dogs and Serotonin). (- Artikkelen advarer om farene ved antidepressiva-indusert serotonin syndrom (SS), en tilstand som kan føre til «sykdom, endrede mentale tilstander og til og med død» hvis tilstanden er ubehandlet.)

(Anm: Dogs and Serotonin. Editorial Note: This post by Leonie Fennell is the first of two on related themes. We would love to hear any observations you or your veterinarian have on drugs in animals in general. Depression, once a disease deemed too rare to merit study, has become so common that it is now a booming business. More and more people are asking: “When we stop at the pharmacy to pick up our Prozac, are we simply buying a drug? Or are we buying into a disease as well?” In the last 20 years depression numbers have rocketed and according to the World Health Organisation, more than 300 million people of all ages are suffering globally. And it seems to be spreading to pets. An article last week caught my attention – ‘Serotonin Syndrome in Dogs: Symptoms, Causes, & Treatment’. The article warns of the dangers of antidepressant-induced Serotonin Syndrome (SS), a condition that if left untreated, can result in ‘illness, altered mental states, and even death’. Considering I’ve seen first-hand the effects that antidepressants can have on humans, particularly depersonalization, aggression and suicidality, I have always wondered whether similar effects can be seen in canines. What might the growing practice of drugging our pets lead to? (…) Lilly’s own literature(1) report the following adverse reactions with dogs taking Reconcile/Prozac: -  Calm/Lethargy/Depression – 32.9% - Shaking/Shivering/Tremor – 11.1% - Restlessness – 7.4% - Aggression –  4.2% (davidhealy.org 16.10.2017).)

- Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. (...) - I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.

(Anm: Selvmordsdata feilrapportert i legemiddelforsøk ifølge søksmål. I mange år markedsførte GlaxoSmithKline og dets forgjenger, SmithKline Beecham, Seroxat (Paxil; paroxetine; paroksetin) som et antidepressiva som ville redusere risikoen for selvmord hos deprimerte pasienter. (- I mai 2006, etter ytterligere analyser av et bredere sett med data inkluderte Glaxo en advarsel i Seroxats (Paxils) innleggsseddel og skrev et brev til helsepersonell, som advarte om at hyppigheten av selvmordsatferd blant voksne i alle aldre med alvorlig depressiv lidelse var høyere blant pasienter behandlet med paroksetin (Seroxat/Paxil) sammenlignet med placebo "- statistisk signifikant 6,7 ganger høyere.) (In May 2006, after further analyses of a broader set of data, Glaxo added a warning to Paxil’s label and wrote a letter to health care providers cautioning that among adults of all ages with major depressive disorder, “the frequency of suicidal behavior was higher in patients treated with paroxetine compared with placebo” — a statistically significant 6.7 times higher.”) (nytimes.com 11.9.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler.

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Flere studier har funnet endrede sædparametre etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Unormal sæd med SSRI antidepressiva.

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: PTSD og psykoaktive legemidler knyttet til økt risiko for demens. (PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementiaI) (…) I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranernes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. (…) En ny studie, publisert i Journal of the American Geriatrics Society undersøkte denne forbindelsen. (...) Legemidler som betydelig økte risikoen for demens inkluderte: - Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) - Nye antidepressiva - Atypiske antipsykotika. (news-medical.net 9.5.2017).)

- Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Bruk av antidepressiva er knyttet til økt risiko for hodeskader og traumatisk hjerneskade blant personer med Alzheimers sykdom, ifølge en ny studie fra Universitetet i Øst-Finland.

(Anm: - Bruk av antidepressiva er knyttet til økt risiko for hodeskader og traumatisk hjerneskade blant personer med Alzheimers sykdom, ifølge en ny studie fra Universitetet i Øst-Finland. Antidepressiva har tidligere vært knyttet til økt risiko for fall og hoftefrakturer, men risikoen for hodeskader har ikke blitt gransket tidligere. (Antidepressant use is associated with an increased risk of head injuries and traumatic brain injuries among persons with Alzheimer's disease, according to a new study from the University of Eastern Finland. Antidepressant use has previously been linked with an increased risk of falls and hip fractures, but the risk of head injuries has not been studied before.) (dgnews.docguide.com 9.8.2017).)

(Anm: Alzheimers sykdom og andre årsaker til demens. (mintankesmie.no).)

- Bruk av sovemidler for behandling av søvnløshet kan øke risikoen for fall hos eldre voksne.

(Anm: Taking sleep medications to treat insomnia may increase risk of falling for older adults. (…) The medications, which include sleeping pills -- some of which are sedative hypnotics -- often have side effects that cause problems with balance, memory and situational awareness, according to Buxton and his colleagues, Soomi Lee, assistant research professor in biobehavioral health, Penn State, and Tuo-Yu Chen, visiting assistant professor, Duke-NUS Graduate Medical School and an international faculty affiliate at Penn State Center for Healthy Aging, who report their findings in the current issue of Sleep. (news-medical.net 10.10.2017).)

- Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse.

(Anm: Gjennomgangen bekrefter sammenhengen mellom substansbruk (rusmidler, legemidler etc.) og dårlig tannhelse. (…) Oral helse har betydelige konsekvenser for livskvalitet og generell helse. I tillegg til funksjonelle problemer og problemer med selvfølelse som følge av dårlige tenner, øker forekomsten av kronisk inflammasjon og bakteriemi (bakterier i blodet) kjennetegnet av dårlig tannhelse og økt forekomst av koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes og luftveissykdom. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre.

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap.

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser.

(Anm: Effekten av tramadol, klonazepam og deres kombinasjoner på hjernens mitokondrielle komplekser. (Effects of tramadol, clonazepam, and their combination on brain mitochondrial complexes.) (…) Dette resultatet forklarer de kliniske og deres respektive histopatologiske effekter av tramadol, for eksempel anfall og røde nevroner (markør for apoptose). (The results showed that groups that received tramadol (therapeutic and abuse) suffered from weight loss.) (Toxicol Ind Health. 2015 Dec;31(12):1325-33).)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in cancer: Potential roles of ATF5 and the mitochondrial UPR. Semin Cancer Biol. 2017 May 9. pii: S1044-579X(17)30125-6. [Epub ahead of print].)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

- En FDA-godkjent endring av preparatomtalen for antidepressiva i 2007 gikk ikke langt nok for å varsle leger om den økte risikoen for selvmord hos pasienter som inntar GlaxoSmithKlines Seroxat (Paxil), fortalte enken til avdøde partner Reed Smith til en føderal dommer i Illinois torsdag, som gir et kort innblikk i av hva som kommer opp i en jury-rettssak neste uke.

GSK, Reed Smith Partner's Widow Preview Paxil Jury Trial
law360.com 9.3.2017
Law360, Chicago (March 9, 2017, 9:27 PM EST) -- An FDA-endorsed label change for antidepressants in 2007 didn’t go far enough to alert doctors about the increased risk of suicidality in patients taking GlaxoSmithKline’s Paxil, the widow of a deceased Reed Smith partner told an Illinois federal judge Thursday, offering a brief glance of what is to come at a jury trial next week.

U.S. District Judge William T. Hart asked counsel for GSK and Wendy Dolin to explain their liability theories surrounding the Paxil label that was available to prescribing physicians at the time... (…)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of pregnancy-induced hypertension. AIM Due to their effect on altering physiological interactions between vasodilator and vasoconstrictor autacoids in normal pregnancies, antidepressants may be associated with the risk of pregnancy-induced hypertension. We evaluated the impact of antidepressant use during pregnancy on the risk of pregnancy-induced hypertension. CONCLUSIONS. Women who use antidepressants during pregnancy are at increased risk of pregnancy-induced hypertension with or without pre-eclampsia above and beyond the risk that could be attributed to their depression or anxiety disorders. Br J Clin Pharmacol. 2012 Aug; 74(2): 362–369 (Published online 2012 Jul 10).)

(Anm: California Court Exposes Drug Makers To Additional Liability. A sharply divided California Supreme Court ruled Thursday that pharmaceutical companies can be held liable for warning labels on generic versions of drugs they once made even after they've sold the drugs to other companies and stopped manufacturing them. The 4-3 decision was a victory for consumer advocates, but the pharmaceutical industry had argued that such a finding would stifle innovation and lead to extraneous warnings on drugs that could deter people from using them. In a dissenting opinion, Associate Justice Carol Corrigan said the ruling was at odds with courts across the U.S. that have refused to hold a previous manufacturer responsible for failing to warn about injuries caused by a successive company's product. (pharmpro.com 21.12.2017).)

- GSK dømt til å betale 3 millioner dollar grunnet advokats selvmord i Chicago mens han gikk på generisk Seroxat (Paxil)

GSK told to pay $3M for Chicago attorney's suicide while on generic Paxil
fiercepharma.com 21.4.2017
GlaxoSmithKline came up short in efforts to convince a jury that it shouldn’t be liable for a Chicago lawyer’s 2010 suicide while he was on generic Paxil. On Thursday, jurors sided with the man’s widow, Wendy Dolin, and awarded a $3 million verdict against the drugmaker.

Throughout the trial, Dolin’s attorneys argued that Paxil’s label indicating suicide risks stop at age 24 is flawed, and that Glaxo held a responsibility to inform of the risks. Since generic drugmakers duplicate drug labels for their copycats, Glaxo was at fault in this case, they argued. And the jury agreed.

A spokesperson for GSK said the company is “disappointed” with the verdict and will appeal.

“GSK maintains that because it did not manufacture or market the medicine ingested by Mr. Dolin, it should not be liable,” the company’s spokesperson said. “Additionally, the Paxil label provided complete and adequate warnings during the time period relevant to this lawsuit.”

RELATED: Federal judge declines to toss Paxil suicide case, setting GSK up for September trial

The award fell far short of the $39 million that Dolin's lawyers sought in the case, which turned, in part, on the long debate over whether branded drugmakers should be held responsible in cases where patients took generics. (…)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: SSRI’er (lykkepiller) og tricykliske antidepressiva, mundtørhed og huller i tænderne. (…) Lægemiddelstyrelsen har den seneste tid fået flere henvendelser fra borgere, der haft tandproblemer i forbindelse med brug af SSRI’er. (…) Mundtørhed er en almindelig kendt bivirkning for alle SSRI’er og tricykliske antidepressiva, da denne medicin har betydelig inhiberende effekt på den nervøse regulering af spytsekretionen. Det er også velkendt, at mundtørhed øger risikoen for caries, og dermed huller i tænderne. LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(1) (JANUAR 2016) (Side 16-17).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: US drug regulators should consider adding adults to SSRI suicide warning, says campaigner. A British doctor who campaigned for the public to be warned about increased suicide risk in young people taking antidepressants has said that US drug regulators should consider including adults in warnings. David Healy, a psychiatry professor at Bangor University, called for the warnings after GlaxoSmithKline (GSK) was ordered to pay $3m (£2.34m; €2.75m) to the widow of a US man who killed himself shortly after starting generic paroxetine. (…) When it becomes so clear cut that a jury finds there is a problem, it suggests the evidence is strong enough to look at the issue,” Healy told The BMJ. “If it’s that clear to the average man on the street, and the FDA [the US Food and Drug Administration] doesn’t do something about it, we have an odd situation.” BMJ 2017;357:j2050 (Published 25 April 2017).)

- GSK dømt til at betale i selvmordssag. (- Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.) (- Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker.)

GSK dømt til at betale i selvmordssag
medwatch 21.4.2017
Selvom der var tale om en generisk version af et lægemiddel, som var årsagen til et dødsfald, er det alligevel GlaxoSmithKline, der som originalproducenten af det oprindelige lægemiddel, skal betale i sagen.

Britiske GlaxoSmithKline (GSK) skal betale 3 mio. dollars – næsten 21 mio. kr. – i erstatning til en kvinde, hvis mand begik selvmord efter brug af en generisk version af selskabets antidepressive middel Paxil.

Det har en jury bestemt, skriver Reuters.

Dødsfaldet skete tilbage i 2010, hvor den afdøde mand, advokaten Stewart Dolin, tog sig af dage ved at springe ud foran et tog, og sagen har været behandlet i retten i Chicago.

GSK er skuffet over juryens kendelse.

”GSK hævder fortsat, at fordi vi ikke har fremstillet eller markedsført lægemidlet indtaget af Mr. Dolin, bør vi ikke være ansvarlige,” lød det fra GSK i en udtalelse efter afgørelsen, som også påpegede, at der var advarsler om selvmordsrisiko påhæftet lægemidlet.

Den generiske version af Paxil kommer fra Mylan, men en dommer dømte i 2014, at de ikke havde noget at gøre med sagen. Det var i stedet GSK der var part i sagen, fordi selskabet stod bag lægemidlets design og indlægsseddel, som også blev brugt i den generiske version.

Den forurettedes advokater havde krævet en erstatning på 39 mio. dollars med henvisning til, at der på indlægssedlen kun var advaret om forøget selvmordsrisiko for unge mennesker under 25, men at risikoen er langt højere for ældre mennesker. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (mintankesmie.no).)

- Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie

Antidepressants linked to heart risk: twins study (Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie)
reuters.com 2.4.2011
(Reuters) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.)

En studie av tvillinger fant bevis for aterosklerose, som måles ved den indre tykkelsen av halspulsåren, uavhengig av hvilken type antidepressiva inntatt. En studie av tvillinger fant bevis på aterosklerose, som måles ved den indre tykkelsen av halspulsåren, uavhengig av hvilken type av antidepressiv inntatt. (A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken. A study of twins found evidence of atherosclerosis, as measured by the interior thickness of the carotid artery, regardless of the type of antidepressant taken.)

Bruk av antidepressiva ble påvist å forårsake 37 mikron økning i carotisar tykkelse, eller rundt 5 prosent, ifølge en studie av mer enn 500 mannlige tvillinger med en gjennomsnittsalder på 55 år, som ble presentert på det amerikanske vitenskapelig kardiologimøte i New Orleans. (Antidepressant use was found to cause a 37 micron increase in carotid artery thickness, or roughly 5 percent, according to the study of more than 500 male twins with a mean age of 55 which was presented at the American Cardiology scientific meeting in New Orleans.)

Hos 59 sett med tvillinger der den ene broren inntok et antidepressiva og den andre ikke, hadde brødre som tok legemidlet i gjennomsnitt 41 mikron tykkere indre fôring av arterien, ifølge forskernes resultater. (In 59 sets of twins in which one brother was taking an antidepressant and the other was not, the brother taking the medication had on average a 41 micron thicker inner lining of the artery, the research found.)

Siden hvert år av livet er blitt knyttet til 10 mikron økning i halspulsåren hadde brødre som tok antidepressiva arterier som i hovedsak var fire år eldre enn ikke-medisinerte tvillinger. (...) (As each year of life has been associated with a 10 micron increase in carotid artery thickening, the brother taking the antidepressant had arteries that were essentially four years older than those of his non-medicated twin.)  

Tidligere studier har knyttet depresjon til økt risiko for hjertesykdom, men tilstanden ble ikke ansett som en signifikant indikator for arteriefortykkelse i studien. (Previous studies have linked depression to a heightened risk of heart disease, but the condition was not deemed a significant predictor of artery thickening in the study.)

"Fordi vi ikke ser en sammenheng mellom depresjon i seg selv og en fortykkelse av halspulsåren styrker dette argumentet om at det er mer sannsynlig at antidepressiva enn selve depresjonen er skyld i dettee forholdet," sier Dr. Amit Shah, kardiologi stipendiat ved Emory University i Atlanta, som presenterte dataene. (...) ("Because we didn't see an association between depression itself and a thickening of the carotid artery, it strengthens the argument that it is more likely the antidepressants than the actual depression that could be behind the association," said Dr. Amit Shah, cardiology fellow at Emory University in Atlanta, who presented the data.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

(Anm: The role of mitochondrial DNA damage in the development of atherosclerosis. Mitochondria are the cellular powerhouses, fuelling metabolic processes through their generation of ATP. However we now recognise that these organelles also have pivotal roles in producing reactive oxygen species (ROS) and in regulating cell death, inflammation and metabolism. Mitochondrial dysfunction therefore leads to oxidative stress, cell death, metabolic dysfunction and inflammation, which can all promote atherosclerosis. Recent evidence indicates that mitochondrial DNA (mtDNA) damage is present and promotes atherosclerosis through mitochondrial dysfunction. We will review the mechanisms that link mtDNA damage with atherosclerotic disease, and identify mitochondrial processes that may have therapeutic benefit. Free Radic Biol Med. 2016 Jun 16. pii: S0891-5849(16)30299-4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).

(Anm: Høyere langtidsdødelighet etter hjerneslag. Blant de som levde i minst ett år etter et hjerneslag, var dødeligheten på lang sikt drøyt 35 prosent høyere enn hos ikke-slagrammede. (dagensmedisin.no 24.2.2016).)

(Anm: Antidepressiva verkar öka risken för frakturer. De så kallade SSRI-preparaten verkar öka risken för benbrott hos kvinnor som tar läkemedlen mot klimakteriebesvär. Det visar en ny amerikansk observationsstudie. (dagensmedicin.se 26.6.2015).)

(Anm: Selective serotonin reuptake inhibitors - a class of antidepressant drug used to reduce symptoms of the menopause - may increase the risk of bone fractures, according to new research. (…) - The fracture rate was 76% higher among those prescribed selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 1 year after starting treatment - 73% higher after 2 years of treatment - 67% higher after 5 years. (medicalnewstoday.com 28.6.2015).)

- Medie: Pfizer-direktører advaret om risiko for fosterskader

Medie: Pfizer-direktører advaret om risiko for fosterskader
medwatch.dk 10.6.2015
Direktører hos Pfizer blev sidste år advaret om risikoen for fosterskader ved indtagelse af selskabets antidepressive lægemiddel Zoloft under graviditet.

Et nyt dokument, der er dukket op i forbindelse med en række af retssager i USA, er ikke ligefrem vand på Pfizers mølle - tværtimod.

For dokumentet viser, at en forsker sidste år advarede flere direktører hos Pfizer om det potentielle link mellem indtagelse af selskabets antidepressionsmiddel Zoloft under graviditet og alvorlige fosterskader.

Ifølge Bloomberg viser dokumentet, at forskeren samtidig anbefaler Pfizer-direktørerne til at ændre lægemidlets sikkerhedsadvarsel.

Pfizer slås i øjeblikket med over 1000 søgsmål om Zoloft og fosterskader. Zoloft er det mest ordinerede antidepressionsmiddel i USA.

Den første sag var for retten i april i år, og den vandt Pfizer, idet retten ikke fandt nogen sammehæng mellem en dreng, der blev født med hjertefejl, og indtagelsen af Zoloft. (...)

Anklage: Pfizer skjulte risikoen for fosterskader  (…)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

- Pfizer vinder første slag i fosterskade-kamp

Pfizer vinder første slag i fosterskade-kamp
medwatch.dk 21.4.2015
Amerikanske Pfizer står overfor mere end 1.000 sager om antidepressionsmidlet Zoloft og fosterskader. Den første sag har netop været for retten, og dommen faldt ud til medicinalselskabets fordel.Der er ikke sammenhæng mellem en den antidepressive medicin Zoloft og fosterskader hos en lille amerikansk dreng. Sådan lyder afgørelsen i den første af en række sager, hvor Pfizer og antipressionsmidlet Zoloft, der er et af de mest ordinerede antidepressionsmidler i USA, er på anklagebænken for at have forårsaget alvorlige fosterskader.

Det skriver Bloomberg.

I den konkrete sag var en lille dreng blevet født med hjertefejl, og familien søgte en erstatning på 2,7 mio. dollars som kompensation for tre efterfølgende operationer, og at drengen skulle have en pacemaker kun en måned efter fødslen. Familien beskyldte Pfizer for at skjule risikoen ved fosterskader og ikke opdatere sikkerhedsadvarslerne for at beskytte milliardsalget.

"Vi har stor sympati med de familier, der er påvirkede af fosterskader, men denne afgørelse bekræfter at Zoloft ikke forårsagede de tilstande, der hævdes i denne sag," siger Neha Wadhwa, talskvinde for Pfizer, i en mail. (...)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Pfizer vann första omgången Pfizer vann en för företaget viktig seger i amerikansk domstol. (lakemedelsvarlden.se 20.4.2015).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: Ännu en seger för Pfizer. Det går inte att fastställa att det antidepressiva läkemedlet Zoloft orsakat fosterskador enligt ett amerikanskt domslut. Men ytterligare 1000 fall väntar företaget. (lakemedelsvarlden.se 12.6.2015).)

(Anm: Jury frikender Pfizer i fosterskade-sag. Pfizer har vundet den anden i en række af retssager, hvor selskabets antidepressiv Zoloft beskyldes for at have forårsaget fosterskader. Men mere end 1000 lignende sager venter. (medwatch.dk 12.6.2015).)

(Anm: Pfizer escapes hundreds of lawsuits alleging birth defects tied to Zoloft. Pfizer is not the only company that has faced pushback over safety issues linked to its antidepressants. In 2010, GlaxoSmithKline ($GSK) paid more than $1 billion to settle hundreds of lawsuits claiming that its antidepressant Paxil increased the risk of birth defects. A couple of years later, a court in Canada approved a class-action case making similar claims, which set off a new round of investigations into the drug. (fiercepharma.com 6.4.2016).)

- Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet

Paroxetine Linked With Increased Risk of Birth Defects When Taken in Early Pregnancy (Seroxat (Paroksetin; paroxetine) linket til økt risiko for misdannelser ved bruk tidlig i svangerskapet)
dgnews.docguide.com 5.1.2016
HOBOKEN, NJ -- January 5, 2016 -- Bruk av paroksetin (Seroxat; paroxetine) i første trimester av svangerskapet kan øke nyfødtes risiko for medfødte (kongenital) misdannelser og hjertemisdannelser, ifølge en studie publisert i British Journal of Clinical Pharmacology. (- Using paroxetine during the first trimester of pregnancy may increase newborns’ risk of congenital malformations and cardiac malformations, according to a study published in the British Journal of Clinical Pharmacology.)

En liten upublisert studie utført av produsenten av paroksetin antyder en økt risiko for hjertemisdannelser hos spedbarn eksponert for paroksetin før fødselen. Senere studier ved hjelp av ulike studiedesign i ulike populasjoner i Europa og Nord-Amerika har generert motstridende resultater i form av statistisk signifikans, men en trend heller mot økt risiko. (A small unpublished study conducted by the manufacturer of paroxetine suggested an increased risk of cardiac malformations in infants exposed to paroxetine before birth. Subsequent studies using various study designs in different populations across Europe and North America generated conflicting results in terms of statistical significance, although a trend remained towards an increased risk.)

For å gi en helhetlig vurdering av effektene av paroksetin på nyfødte gjennomførte Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine og University of Montreal, Montreal, Quebec, en litteraturgjennomgang og metaanalyse av alle relevante studier publisert i perioden 1966-2015. Forskerne fant 23 egnede studier. (To provide a comprehensive assessment of the effects of paroxetine on newborns, Anick Bérard, PhD, CHU Sainte-Justine and the University of Montreal, Montreal, Quebec, conducted a literature review and meta-analysis of all relevant studies published from 1966 to 2015. The investigators uncovered 23 eligible studies.)

Sammenlignet med ingen bruk av paroksetin ble bruk av paroksetin i første trimester knyttet til 23 % økt risiko for noen store medfødte misdannelser og 28 % økning av risikoen for alvorlige hjertemisdannelser hos nyfødte. (Compared with no use of paroxetine, first trimester use of paroxetine was associated with a 23% increased risk of any major congenital malformations and a 28% increased risk of major cardiac malformations in newborns.)

Forskerne bemerket at baseline risiko for alvorlige misdannelser er 3 % og for hjertemisdannelser 1 %; imidlertid er all økning i risiko signifikant, spesielt når nytten ved å bruke selektive serotoninreopptakshemmere under svangerskapet - når endringer i stoffskiftet fører til at legemidler fjernes fra kroppen med en raskere hastighet – er diskutabel. (The investigators noted that the baseline risk of major malformations is 3% and of cardiac malformations is 1%; however, any increase in risk is significant, especially when considering that the benefit of using selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy -- when changes in metabolism cause the drugs to be cleared from the body at a faster rate -- is debatable.)

"Nytten av antidepressiva samlet sett og selektive serotoninreopptakshemmere inkludert paroksetin spesielt, under graviditeten, er i beste fall er tvilsom, idet enhver økning i risiko - liten eller stor – er for høy," sier Dr. Bérard. "Risiko / nytte-forholdet ved ikke-bruk hos kvinner med milde til moderate depressive symptomer, som er 85 % hos gravide kvinner med depressive symptomer. Derfor er planlegging av graviditet viktig, hvor effektive behandlingstilbud som psykoterapi eller treningsregimer er berettiget i denne spesielle del av befolkningen." (“Given that the benefits of antidepressants overall, and selective serotonin reuptake inhibitors including paroxetine specifically, during pregnancy is questionable at best, any increase in risk -- small or large -- is too high,” said Dr. Bérard. "Indeed, the risk/benefit ratio suggests non-use in women with mild to moderately depressive symptoms, which is 85% of pregnant women with depressive symptoms. Therefore, planning of pregnancy is essential, and valid treatment options such as psychotherapy or exercise regimens are warranted in this special population.”)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: SSRI under graviditeten ökar risk för autism hos barnet. Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie. (…) Risken för att barnet diagnostiserades med autism var 87 procent högre om mamman använt antidepressiva medel under andra eller tredje trimestern. Högst var risken om mamman använt SSRI. (…) Andra klasser av antidepressiva medel än SSRI, så som serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI, och monoaminooxidashämmare, MAOI, var inte statistiskt associerade med ökad risk för autism. (lakemedelsvarlden.se 18.12.2015).)

- Bruk av antidepressiva knyttet til økt aterosklerose målt ved carotis IMT (halspulsåren)

Antidepressant use linked with increased atherosclerosis measured by carotid IMT (Bruk av antidepressiva knyttet til økt aterosklerose målt ved carotis IMT)
theheart.org 2.4.2011
New Orleans, LA - Antidepressant medications might be associated with an increased burden of atherosclerosis as measured by carotid intima-media thickness (IMT), according to new observational data presented today at the American College of Cardiology 2011 Scientific Sessions. The study looked at a large cohort of male twins, enabling researchers to look at antidepressant usage as a whole, but also between brothers where one twin was taking an antidepressant, and the other wasn't.

"What we found was that the twins who were taking the antidepressants had thicker carotid IMT than the twins who were not taking the antidepressants," said lead investigator Dr Amit Shah (Emory University School of Medicine, Atlanta, GA). "The size of the effect was about a 5% increase in the carotid IMT, or more quantitatively, a 40-µm increase. Now, to put that into more lay terms, each year that a person lives, naturally their carotid IMT increases by about 10 µm, so the brother who was taking the antidepressants had neck vessels that were four years older than the brother who was not taking the antidepressants in our study." (...)

In total, 16% of patients were taking antidepressants, and of these, 60% were taking SSRIs. After researchers controlled for ischemic heart-disease risk factors, depression, PTSD, and alcohol and coffee intake, antidepressant use was associated with an adjusted increase in carotid IMT (=3.7 µm; p=0.006). In a within-pair analysis of brothers discordant for antidepressant use, the adjusted association between antidepressant use and increase in carotid IMT remained (=4.1 µm; p=0.01). This within-pair association was similar for individuals taking SSRIs and those taking other drugs. Investigators did observe a significant interaction between antidepressant use and depressive symptoms.

"We found that twins who were experiencing more depressive symptoms at the time we measured the thickness of their blood-vessel walls showed more of an association between antidepressants and carotid IMT," said Shah. "If you look at all twins taking antidepressants and the increase in thickness, the ones who had the most increase in thickness were the most depressed."

To heartwire, Shah said that increased atherosclerotic burden of the carotid artery is not on the radar of practicing clinicians, including psychiatrists, and that most are instead concerned with sleep, appetite, and sexual side effects as well as weight gain. While these data should not be used to take patients off medications, the clinician needs to assess the benefits and risks on a patient-by-patient basis. (...)

(Anm: intima-media-tykkelse (IMT), angir den samlete tykkelse av arterieveggens indre og midtre lag; tunica intima og tunica media. Uttrykket benyttes spesielt om IMT av halsarterien, fordi denne ligger vel til rette for måling med forfinet ultralyd. Kilde: Store norske leksikon.).)

(Anm: Intima-media thickness (IMT), also called intimal medial thickness, is a measurement of the thickness of tunica intima and tunica media, the innermost two layers of the wall of an artery. The measurement is usually made by external ultrasound and occasionally by internal, invasive ultrasound catheters; see Intravascular ultrasound. Measurements of the wall thickness of blood vessels can also be done using other imaging modalities. (en.wikipedia.org).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: People with mental health disorders at risk of stroke, study finds. Stroke is a leading cause of disability in the United States, and mental illness affects tens of millions of Americans each year. New research finds a link between the two, as psychiatric illness is found to raise the risk of stroke. New research connects mental illness with stroke, as those with anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and other mental disorders seem to have an increased risk of stroke. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

(Anm: Thoracic outlet syndrome. Nerver og blodårer kan komme i klem i området mellom nakken og skulderen oppunder kragebeinet. Det er særlig stramme halsmuskler (scalenus) som kan forårsake denne ganske sjeldne tilstanden. (mintankesmie.no).)

- Eli Lilly vinder første sag om depressionsmiddel (- Eli Lilly Wins First Trial Over Antidepressant ‘Brain Zaps’)

Eli Lilly vinder første sag om depressionsmiddel
medwatch.dk 10.8.2015
Medicinal & Biotek:   Amerikanske Eli Lilly fik ved en domsstol medhold i en sag om bivirkninger ved et depressionsmiddel. Afgørelsen kan danne præcedens i mere end 5.000 lignende sager.

Medicinalselskabet Eli Lilly har taget første stik i en sag om abstinenssymptomer ved depressionsmidlet Cymbalta. 

Det skriver Bloomberg.

En kvinde havde sagsøgt det amerikanske selskab, fordi hun blandt andet har oplevet såkaldte hjerne-zaps - en slags elektriske stød - efter hun er holdt op med at bruge Cymbalta. Men domstolen i Los Angeles fandt ikke anledning til at give kvinden medhold, og det kan danne præcedens i mere end 5.000 lignende sager for Eli Lilly.

Denne sag var nemlig den første af slagsen, og allerede i næste uge skal en lignende gå i gang i samme retsbygning. Senere på måneden starter yderligere to sager i Alexandria i staten Virginia.

Advokater for Claudia Herrera, som kvinden bag den første retssag hedder, argumenterede for, at Eli Lilly havde forsømt at advare nok mod bivirkningerne på midlets label. Ifølge advokaterne har 44 pct. af brugerne denne salgs abstinenssymptomer ved brug af Cymbalta, mens det ifølge Eli Lilly kun er 2 pct.
Denne påstand gav retten dog ikke advokaterne medhold i, og en psykiater sandsynliggjorde over for retten, at bivirkningerne har noget at gøre med kvindes tidligere depression - og ikke Cymbalta. (...)

(Anm: Eli Lilly Wins First Trial Over Antidepressant ‘Brain Zaps’. Eli Lilly & Co. isn’t liable for withdrawal symptoms including so-called brain zaps experienced by a woman after she quit the antidepressant Cymbalta, a federal jury said. (...) Douglas Jacobs, a psychiatrist who testified as an expert witness for Lilly, told jurors there’s no evidence in the medical literature of withdrawal symptoms lasting for months. Herrera’s symptoms might have been a manifestation of her underlying depression and anxiety disorders, Jacobs testified. (mintankesmie.no).)

(Anm: New study to help people withdraw from inappropriate long-term antidepressant treatment. One in 10 adults are being given antidepressants each year, but up to 50 per cent of patients could be given an alternative treatment, a University Professor suggests. (…) "We appreciate that stopping antidepressants is not easy," he said. "Withdrawal symptoms, including anxiety and low mood, are usually temporary but feel similar to the reason why patients were first put on antidepressants. (…) Professor Kendrick added: "Antidepressant prescribing rates are rising very quickly and some don't need to be prescribed at all. (medicalnewstoday.com 27.7.2016).)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell

Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model (Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell)
sciencedaily.com 6.4.2015
A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.

The study is published in the current online issue of the journal Psychosomatic Medicine. (…)
The monkeys that received the SSRI developed three times the amount of atherosclerosis in their coronary arteries as monkeys given the placebo. In the depressed animals, the amount was even higher -- almost six times greater in the SSRI-treated animals than in those given the placebo.

"Our findings suggest that long-term treatment with this drug promotes coronary artery atherosclerosis in non-human primates," Shively said. "This may be clinically significant for people because almost a quarter of middle-aged women in the United States take antidepressants, the most prescribed of which are SSRIs."

Shively added that although more research is needed, doctors may want to keep these findings in mind when they are prescribing antidepressants. Previous studies have shown that exercise and counseling may be as effective as SSRIs in treating depression for many people. (…)

(Anm: Mutations of mitochondrial genome in carotid atherosclerosis. Front Genet. 2015 Mar 19;6:111. eCollection 2015.)

(Anm: Mitochondria in autoinflammation: cause, mediator or bystander? Trends Endocrinol Metab. 2015 Apr 4. pii: S1043-2760(15)00048-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Åreforkalkning (aterosklerose); Arteriene er de blodårene som frakter blod fra hjertet til resten av kroppen. Når du er frisk, har arteriene en glatt innside og de er elastiske nok til å tilpasse seg store blodtrykksvariasjoner, slik at blodet passerer fritt gjennom blodåren. (...) Noen ganger oppstår fettavleiringer på innsiden av arteriene. Disse avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg, eller der karveggen er noe skadet. En slik fettavleiring kalles for aterom. Et plakk er en stor aterom-masse. (...) Utviklingen av et plakk starter med at kolesterol "graver" seg inn i veggen på blodåren. Kroppen forsøker å reparere denne skaden, det dannes arrvev som gjør karveggen tykkere og stivere og blodåren smalere. Ettersom mer kolesterol avleires, blir karveggene tykkere og blodstrømmen inne i karet går saktere. Dette betegnes i medisinsk terminologi for aterosklerose (åreforkalkning) og er blant annet årsaken til trange arterier i hjertemuskelen, det vil si koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. (...) (nhi.no 16.9.2009)

- Antidepressiv medicin forbundet med lungesygdom hos nyfødte

Antidepressiv medicin forbundet med lungesygdom hos nyfødte
dagenspharma.dk 23.1.2014
Mødres brug af SSRI-præparater sent i graviditeten kan øge fostrets risiko for at udvikle forhøjet blodtryk i lungerne. (...)

Antidepressants in Pregnancy Tied to Slight Risk of Lung Disorder in Babies (Antidepressiva i svangerskapet knyttet til en liten økning i lungelidelser hos babier)
consumer.healthday.com 15.1.2014
But, overall risk of 'persistent pulmonary hypertension' remains low, study finds

(HealthDay News) -- Taking certain antidepressants in late pregnancy more than doubles the odds of a lung complication in newborns, a new review says.
Fortunately, the study also found that the absolute risk of the complication -- known as persistent pulmonary hypertension -- was still low, affecting about 3.5 out of every 1,000 births, according to study author Dr. Sophie Grigoriadis.

"Women taking these medications in pregnancy should not panic. The risk is still quite low. It should be one of the factors you consider when you decide to use medications, but it has to be balanced with the potential problems that can occur if you don't treat depression," said Grigoriadis, head of the Women's Mood and Anxiety Clinic: Reproductive Transitions at Sunnybrook Health Sciences Center, in Toronto. (...)

(Anm: Funn ved neuroradiologi i en case med fluoxetine (Prozac) overdose (Neuroimaging findings in a case of fluoxetine overdose (e) J Neuroradiol. 2012 Oct;39(4):254-7 Epub 2011 Dec 22.).)

- Antidepressiva gjør mer skade enn nytte?

Could your antidepressant do more harm than good? (Kan antidepressiva gjøre mer skade enn nytte?)
foxreno.com 11.4.2012
(...) Leger foreskriver ofte antidepressiva som kalles selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) til sine pasienter som ikke viser tegn på depresjon. Imidlertid har SSRI-er nylig fått økt oppmerksomhet grunnet potensielt alvorlige bivirkninger. (Doctors often prescribe antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) to their patients who show signs of depression. However, SSRIs have come under fire recently for having potentially serious side effects.)

“If you’re considering taking these anti-depressant medications, you should know about the risks -- especially if you’re a pregnant woman,” says attorney Martin Sweet of legal information websiteTHELAW.TV.

En ny kanadisk studie viser en sammenheng mellom SSRI-er som Seroxat (Paxil) og høyt blodtrykk hos gravide kvinner. Studien, publisert i British Journal of Clinical Pharmacology, fant at kvinner som tar Seroxat (Paxil) under eller etter svangerskapet står overfor 80 prosent risiko for å utvikle høyt blodtrykk. Studien viste at gravide kvinner som tar enkelte SSRI-er hadde 60 prosent større sannsynlighet for å utvikle høyt blodtrykk, mens de som tar hvilken som helst antidepressiva var 50 prosent mer sannsynlig. (A new Canadian study shows a link between SSRIs such as Paxil and high blood pressure in pregnant women. The study, published in the British Journal of Clinical Pharmacology, found that women who take Paxil during or after pregnancy face an 80 percent risk for developing hypertension. The study showed that pregnant women taking any SSRI were 60 percent more likely to develop high blood pressure, while those taking any form of antidepressant were 50 percent more likely.)

Expectant mothers might not be the only ones at risk. In 2010, Bloomberg News reported that $2.4 billion set aside by Paxil manufacturer GlaxoSmithKline included the settlement of lawsuits involving Paxil-related birth defects in newborn children. These birth defects reportedly include pulmonary hypertension.

SSRI-er har også vært knyttet til diabetes både hos menn og kvinner. En studie publisert i forrige uke i American Journal of Psychiatry viser at moderate til høye doser av antidepressiva i mer enn to år er assosiert med 84 prosent økning i risiko for diabetes. Forskerne fant at risikoen var spesielt uttalt for Seroxat (Paxil). Selv om forskerne ikke er sikre på årsaken til linken, mener noen eksperter at vektøkning kan være knyttet til antidepressiva. (SSRIs have also been linked to diabetes in both men and women. A study published last week in the American Journal of Psychiatry shows taking moderate to high doses of antidepressants for more than two years is associated with an 84 percent increase in risk for diabetes. The researchers found the risk was particularly notable for Paxil. Although researchers are not certain of the reason for the link, some experts believe it might be due to the weight gain often associated with taking antidepressants.)

Andre potensielle SSRI bivirkninger inkluderer (Other potential SSRI side effects include):

• Violent behavior (Voldelig atferd)
• Immune system problems (Immunsystemproblemer )
• Stillbirths (dødfødseler)
• Brittle bones (benskjørhet) (...)

Hvis du tror du har et krav bør du kontakte en advokat. (...) (If you believe you have a claim, you should contact a lawyer.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

- Konklusjon: Dekonstruksjon av rettsdokumenter avslørte at protokollspesifikke resultater ikke viste statistisk signifikant forskjell mellom citalopram og placebo. Den publiserte artikkelen konkluderte imidlertid med at citalopram var trygt og betydelig mer effektivt enn placebo for barn og ungdom, med mulige bivirkninger mht. pasientsikkerhet.

(Anm: The citalopram CIT-MD-18 pediatric depression trial: Deconstruction of medical ghostwriting, data mischaracterisation and academic malfeasance. OBJECTIVE: Deconstruction of a ghostwritten report of a randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy and safety trial of citalopram in depressed children and adolescents conducted in the United States. (…) CONCLUSION: Deconstruction of court documents revealed that protocol-specified outcome measures showed no statistically significant difference between citalopram and placebo. However, the published article concluded that citalopram was safe and significantly more efficacious than placebo for children and adolescents, with possible adverse effects on patient safety. Int J Risk Saf Med. 2016 Mar 16;28(1):33-43.)

(Anm: Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Deadly Medicines and Organised Crime - Peter Gøtzsche - October (youtube.com).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: Vanlige alvorlige øyerelaterte bivirkninger for antidepressiva, antipsykotika etc. (CNS Drugs. 2010 Jun 1;24(6):501-26.).)

(Anm: Serious Signs of Eye Problems. What Eye Problems Look Like (webmd.com 20.12.2016).)

(Anm: Selv mild synshemning har innflytelse på livskvalitet (…) Even mild vision impairment has influence on quality of life. In a study published online by JAMA Ophthalmology, Phillippa M. Cumberland, M.Sc., and Jugnoo S. Rahi, Ph.D., F.R.C.Ophth., of the University College London Institute of Child Health, London, and the UK Biobank Eye and Vision Consortium, and colleagues examined the association of visual health (across the full acuity spectrum) with social determinants of general health and the association between visual health and health and social outcomes.  (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Study suggests new way of preventing diabetes-associated blindness (medicalnewstoday.com 26.5.2015).)

(Anm: Blurry Vision and Diabetes: What's the Connection? (medicalnewstoday.com 13.6.2016).)

(Anm: Importance of Early Weight Changes to Predict Long-Term Weight Gain During Psychotropic Drug Treatment. Background: Psychotropic drugs can induce substantial weight gain, particularly during the first 6 months of treatment. (…) Results: Prevalences of metabolic syndrome and obesity were 22% and 17%, respectively, at baseline and 32% and 24% after 1 year. (…) Conclusion: Following prescription of weight gain–inducing psychotropic drugs, a 5% threshold for weight gain after 1 month should raise clinician concerns about weight-controlling strategies. (J Clin Psychiatry 2015;76(11):e1417–e1423).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (March 10, 2016).)

(Anm: New cause of immune neuropathy discovered. Hope for a better diagnosis. "Our study backs the assumption from previous studies that patients who have antibodies against proteins of Nodes of Ranvier exhibit characteristic features," says Kathrin Doppler. This means: The disease develops rapidly, causes severe paralysis and responds poorly to standard therapy with corticosteroids or immunoglobulins but excellently to Rituximab treatment. The Würzburg neurologists found that strong neuralgia is another typical symptom in patients with Caspr antibodies. Patients with antibodies against the two other proteins, Neurofascin-155 and Contactin-1, in contrast typically exhibit a distinct tremor in targeted movements. (medicalnewstoday.com 9.8.2016).)

(Anm: Auto-antibodies to contactin-associated protein 1 (Caspr) in two patients with painful inflammatory neuropathy. Brain. 2016 Jul 29. pii: aww189. [Epub ahead of print].)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: Women with type 2 diabetes at greater cardiovascular risk than men. While it is well established that individuals with diabetes are at higher risk for cardiovascular disease, a new scientific statement from the American Heart Association claims this risk may be significantly greater for women with the condition. Published in the journal Circulation, the statement also says women with type 2 diabetes may need to take more action than men to lower their risk for heart attack and stroke. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: Type 2 diabetes: blood pressure drugs may be harmful for some patients. For some patients with type 2 diabetes, treatment with intense blood-lowering medication may do more harm than good. This is according to a new study published in The BMJ. (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Sex Differences in the Cardiovascular Consequences of Diabetes Mellitus: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2015; 132(25): 2424-47.)

(Anm: - Plutselig oppstått dobbeltsyn (- Visuelle komplikasjoner er vanlig etter hjerneslag) Sudden onset double vision BMJ 2014;348:g3286 (19 May 2014).)

(Anm: En av tre blev dement efter återkommande stroke. (…) Den nya analysen, som publiceras i dag, torsdag, på tidskriften Lancet Neurologys hemsida, baseras på 22 sjukhusstudier och åtta populationsstudier. Undersökningarna är utförda mellan 1950 och 2009. (dagensmedicin.se 24.9.2009).)

(Anm: Alder, helse og bruk av antidepressiva linket til øyesykdommer (Age, health and antidepressant use linked to eye disorders) (medicalnewstoday.com 6.5.2014).)

(Anm: Patient Online Report of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor-Induced Persistent Postwithdrawal Anxiety and Mood Disorders Psychother Psychosom 2012;81:386–388 (Published online: September 6, 2012).)

- Eksponering for antidepressiva i svangerskapet kan påvirke autismerisiko

Exposure to antidepressants in the womb may influence autism risk (Eksponering for antidepressiva i svangerskapet kan påvirke autismerisiko)
medicalnewstoday.com 5.6.2014
A new study from researchers at Drexel University adds evidence that using common antidepressant medications during pregnancy may contribute to a higher risk of autism spectrum disorders (ASD) in children, although this risk is still very small.

Results from past studies of prenatal use of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and ASD risk have not been consistent. An ongoing challenge in this line of research is trying to tease apart potential effects of the medication on risk from the effects associated with the condition for which the medication was prescribed (most commonly depression). Based on past studies, both SSRIs and genetic factors associated with depression are likely associated with greater risk of ASD.

This new study, published online ahead of print last month in the Journal of Autism and Developmental Disorders, suggests that under-reporting of maternal depression, if not properly considered in analyses, may influence results of studies trying to address this question. (…)

(Anm: Bruk av antidepressiva under svangerskapet linket til høyere risiko for autisme (Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors during Pregnancy and Risk of Autism) N Engl J Med 2013; 369:2406-2415).)

- Sent språk kan skyldes mors antidepressiva

Sent språk kan skyldes mors antidepressiva
dagensmedisin.no 16.4.2014
Barn av mødre som bruker antidepressiva i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling.
Forsinket språkutvikling ved treårsalder kan ha sammenheng med mors bruk av den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien er en av få i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. Studien inkluderer 50. 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Angstsymptomer gir større risiko
- Siden studien er blant de første av sitt slag, er det viktig at resultatene blir etterprøvd av andre forskere før det legges alt for stor vekt på dem, sier Svetlana Skurtveit, seniorforsker og professor på Folkehelseinstituttet og Universitet i Oslo, til FHIs nettsider.

FHI har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. Studien er publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. (...)

(Anm: Prenatal SSRI Use and Offspring With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay. Pediatrics 2014 (Published online April 14, 2014).)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

Diverse artikler

Sent språk kan skyldes mors antidepressiva
dagensmedisin.no 16.4.2014
Barn av mødre som bruker antidepressiva i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling.
Forsinket språkutvikling ved treårsalder kan ha sammenheng med mors bruk av den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Studien er en av få i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. Studien inkluderer 50. 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Angstsymptomer gir større risiko
- Siden studien er blant de første av sitt slag, er det viktig at resultatene blir etterprøvd av andre forskere før det legges alt for stor vekt på dem, sier Svetlana Skurtveit, seniorforsker og professor på Folkehelseinstituttet og Universitet i Oslo, til FHIs nettsider.

FHI har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. Studien er publisert i BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. (...)

(Anm: Prenatal SSRI Use and Offspring With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay. Pediatrics 2014 (Published online April 14, 2014).)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

(Anm: Altered dopamine signaling a clue to autism (medicalnewstoday.com 4.2.2015).)

Forsinket språkutvikling hos barnet kan ha sammenheng med mors bruk av antidepressiva
fhi.no 15.4.2014
Barn av mødre som brukte den vanligste typen antidepressiva (SSRI) i svangerskapet, kan ha økt risiko for forsinket språkutvikling ved treårsalder sammenlignet med barn av mødre som ikke brukte antidepressiva mens de var gravide. Det viser resultater i en studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen på Folkehelseinstituttet.

Resultatene fra studien viser at gravides bruk av antidepressiva kan ha innvirkning på språkutvikling. Funnene viser også at dersom den gravide hadde symptomer på angst og depresjon, økte risikoen for at barnet fikk forsinket språkutvikling. Forskerne understreker at svært få barn kom i kategorien som tilsvarer alvorlig forsinket språkutvikling.

Dette er en av få studier i verden som har sett på langtidseffekter hos barn etter mors bruk av antidepressiva i svangerskapet, og som har kunnet følge så mange barn over lang tid. (...)

Om studien
Studien inkluderer i overkant av 50 000 barn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Alle foreldre som har deltatt i MoBa har bidratt med viktig informasjon om sin livsstil, sine plager og sykdommer før, under og etter svangerskapet. Dette har gjort det mulig å kontrollere for andre risikofaktorer for forsinket språkutvikling som kunne ha påvirket forskernes resultater. Et eksempel på en slik faktor er depresjon, som forskerne allerede vet at i seg selv kan påvirke barns utvikling. Forskerne er imidlertid også åpne for at det kan være andre faktorer som kan påvirke språkutviklingen.

Folkehelseinstituttet har gjort studien i samarbeid med SERAF ved Universitetet i Oslo og Harvard School of Public Health. (...)

(Anm: Prenatal exposure to antidepressants and language competence at age three: results from a large population-based pregnancy cohort in Norway. BJOG. 2014 Apr 14. doi: 10.1111/1471-0528.12821. [Epub ahead of print].)

CDC data: Suicide responsible for over 50% of violent deaths in 16 states
healio.com 3.2.2014
Parks SE. MMWR. 2014;63:1-33.
According to data from the CDC's National Violent Death Reporting System, 16,186 violence-related deaths occurred in 16 states in 2010, the majority of which were suicides. (...)

Were These Knife Attacks Caused by SSRI Antidepressants?
opednews.com 26.1.2014
It's a crime to jolt the most jaded TV News watchers. Last week, a 14-year-old girl in a Chicago suburb allegedly stabbed her 11-year-old half sister 40 times, killing her. News reports say the 14-year-old was angry over an argument the night before, set her alarm, got a kitchen knife and entered her sister's room. The suspect allegedly uttered that the younger girl was not thankful for what she had done with each stab wound, said police. The older sister's unappreciated services included cooking dinner, doing the 11-year-old's chores for her and keeping the household running, said news reports. (...)

Zoloft Craniosynostosis Lawsuit Joins MDL
injurylawyer-news.com 6.9.2013
Zoloft Craniosynostosis Lawsuit

The makers of antidepressant Zoloft have been sued by a mother whose child was born with a birth defect. The woman blames the drug for causing her daughter’s craniosynotosis, a condition in which the fibrous joints connecting the bony plates in the skull close prematurely, inhibiting normal brain and skull growth. The Zoloft craniosynostosis lawsuit was filed in the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, the venue for multidistrict litigation proceedings involving allegations of Zoloft birth defects overseen by Judge Cynthia M. Rufe (MDL no. 2342). (...)

(Anm: Craniosynostosis; (en.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er kraniosynostose? Hjerneskallen, kraniet, dannes i fosterstadiet av flere flate bein som vokser mot hverandre. Ved fødselen er disse ulike beinene ikke vokset sammen, og de er atskilt med en søm (sutur). (nhi.no).)

New Study Links Antidepressants (incl. Paxil) to Birth Defects: Now, AttorneyOne Can Provide Advice for Legal Counsel
digitaljournal.com 20.6.2013
AttorneyOne.com, a recognized authority on law, updated the website recently and they are now actively providing expert opinion in view of the recent news on Paxil Birth Defect lawsuits.

A new study published online on June 12, in the Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, reveals that paroxetine (Paxil) is linked to birth defects and more specifically, to increased risk of cardiac malformations. Paxil, produced by GlaxoSmithKline and approved in 1992 by the FDA, is an antidepressant drug belonging to a group called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). According to this study “fluoxetine and paroxetine should be avoided in the first trimester and among those at risk of an unplanned pregnancy.”

On February 14, lawyers representing GlaxoSmithKline filed a notice of removal to federal courthouse for a Paxil birth defects lawsuit (case no. 2:2013cv00806, Pennsylvania Eastern District Court). In the lawsuit, plaintiffs claim their son was born with birth defects because his mother ingested Paxil during pregnancy. (...)

Systematic meta-analysis of individual selective serotonin reuptake inhibitor medications and congenital malformations (Systematisk metaanalyse av individuelle selektive serotoninreopptakshemmer-legemidler og medfødte misdannelser)
Aust N Z J Psychiatry 2013 (The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists) (Published online before print June 12, 2013)
(...) Context: It has been suggested that the commonly prescribed class of antidepressants selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are associated with birth defects. However, the teratogenic effect of individual SSRIs has not been previously compared using meta-analysis.
Objective: To determine the strength of the association between individual SSRIs and major, minor, and cardiac malformation among infants born to women taking these medications.

Data sources: Electronic search of CINAHL, EMBASE, Medline, PsycINFO, and ISI Web of Science using the search terms (SSRI OR antidepressant) AND (obstetric outcome OR malformation OR birth outcome OR teratogen), supplemented by manual searching of published references and requests of primary researchers for unpublished data.

Study selection: There were 115 studies identified by electronic search and reviewed in full text, which yielded 16 papers reporting 36 data samples for major malformations, nine papers reporting 26 data samples for cardiac malformations, and four papers reporting seven data samples for minor malformations.
Data synthesis: Fluoxetine (OR 1.14, 95% CI 1.01–1.30) and paroxetine (OR 1.29, 95% CI 1.11–1.49) were associated with increased risk of major malformations. Paroxetine was associated with increased risk of cardiac malformations (OR 1.44, 95% CI 1.12–1.86). Sertraline and citalopram were not significantly associated with congenital malformation. Between-sample heterogeneity was low and a range of methodological considerations had no significant impact on effect size. There was little evidence of publication bias.

Conclusions: Fluoxetine and paroxetine should be avoided in the first trimester and among those at risk of an unplanned pregnancy. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Autism joins PPHN, birth defects among Zoloft side effects
houston.legalexaminer.com 16.7.2013

A Swedish study published this spring showed that in-utero exposure to selective serotonin reuptake inhibitors “was associated with an increased risk of autism spectrum disorders, particularly without intellectual disability.” Some science already showed a relationship between the mother’s use of these drugs during pregnancy and two externalities: birth defects and a serious newborn lung condition.

Zoloft (sertraline hydrochloride) is one of the drugs in its class. Paxil, Celexa, Lexapro, Prozac, Luvox and Viibryd are also SSRIs, according to the U.S. Food and Drug Administration.

Researchers in the U.K. documented the autism study. Experts with the University of Bristol there admitted that the autism connection that they observed in Sweden deserved further study. Their findings were published in the April 19 edition of the British Medical Journal. (...)

(Anm: Parental depression, maternal antidepressant use during pregnancy, and risk of autism spectrum disorders: population based case-control study (Foreldres depresjon, mors antidepressant bruk under svangerskapet, og risikoen forautismespekterforstyrrelser: befolkningsbasert kasus kontrollstudie (case-control study)) BMJ 2013;346:f2059 (19 April 2013).)

(Anm: Does SSRI Use During Pregnancy Increase the Risk for PPHN? Yes, though perhaps more modestly than previously suggested. (…) Comment This is the most comprehensive analysis to date of the relationship between SSRI use and PPHN in the U.S. Although questions remain about whether SSRI use is associated with milder versus severe PPHN, this is the first study to rigorously control for maternal depression and provides important data indicating that the overall risk for PPHN following maternal SSRI use might be more modest than previously described. NEJM 2015 (July 13, 2015).)

Expert Warns SSRI Side Effects Could Double Risk of Heart Defect
lawyersandsettlements.com 13.7.2013
The United Kingdom: An expert with the National Institute for Health and Care Excellence (Nice) in Britain has warned about the risk of SSRI side effects in infants exposed to the antidepressants prior to birth. According to the Daily Mail (6/24/13), Professor Stephen Pilling is so concerned about the risks that he has urged doctors not to prescribe selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) for women of childbearing age who have only mild to moderate depression. (...)

SSRI Infant Birth Defects & Lawsuits & Settlements
resource4thepeople.com (8.7.2013)
SSRIs, already linked to infant birth defects, now identified by researchers as putting patients at risk of abnormal heart beat

The class of anti-depressant drugs known as selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, has long been linked to causing birth defects in infants born to women who use them during pregnancies.

There have been so many SSRI birth defect lawsuits filed against such best-selling medications as Prozac, Zoloft, Paxil, Lexapro and Depakote that federal court officials have decided to coordinate them before a single judge. (...)

Antidepressants and Pregnancy Birth Defects
digitaljournal.com 3.7.2013
Plaintiffs in lawsuits against Zoloft claim that Zoloft did not do enough to warn pregnant women of the risks of taking Zoloft during pregnancy and that their infants suffered serious injury and birth defects. (...)

Could taking anti-depressants in early pregnancy increase risk of child being born with heart defect?
dailyrecord.co.uk 3.7.2013
PROFESSOR Stephen Pilling, adviser to the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) said taking anti-depressants for mild to moderate depression is a risk not worth taking for pregnant woman. (...)

Parents Seek Damages for Child’s Zoloft Heart Defects
injurylawyer-news.com 2.7.2013
A new Zoloft birth defects lawsuit has joined the MDL (multidistrict litigation) currently proceeding in the U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania. Filed June 25, 2013, the case alleges that the mother took Zoloft during pregnancy, and later gave birth to a child with serious birth defects.

The U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation (JPML) centralized all federal Zoloft lawsuits in Pennsylvania on April 17, 2012, forming MDL No. 2342. The consolidation allows both parties to share in pretrial proceedings such as deposition and discovery, increasing efficiency and reducing the risks of inconsistent rulings.

In this particular case, the plaintiffs allege their child suffered from heart defects because of Zoloft. (...)

Baby SSRI Birth Defect Lawsuit Attorneys McDonaldWorley.com Offering Legal Case Reviews Nationwide
marketwatch.com 24.6.2013
The childbirth injuries attorneys with McDonaldWorley.com have begun offering free legal case reviews for parents who took SSRI antidepressants during pregnancy and allege babies suffered defects that may be linked.

HOUSTON, Texas, Jun 24, 2013 (GLOBE NEWSWIRE via COMTEX) -- via PRWEB - Mothers whose children suffered injuries which they suspect linked to their use of SSRI anti-depressant medications during pregnancy can now discuss their legal options, nationwide, through a new information campaign launched by attorneys with McDonaldWorley.com.

Mothers with children born with an alleged SSRI birth defect who took medications such as Zoloft, Paxil, Lexapro, Celexa or other medications qualify and are encouraged to contact the firm immediately to discuss legal options and any financial recovery that may be available to them under the law.
Alleged problems linked to taking antidepressants use include:

-- Spina Bifida
-- Club Foot
-- Heart Defects
-- Coarctation of Aorta
-- Craniosynostosis
-- Other Problems

"No child is a burden, but it is not just that the multiple surgeries and medical care costs associated with these problems be born by the families if the alleged claims are found to have merit in court," stated Donald S. Worley, lead attorney with the firm. (...)

Antidepressants 'could be risk to unborn babies' (Antidepressiva kan "være risiko for ufødte babyer")
bbc.co.uk 23.6.2013
The risk posed by some popular antidepressants in early pregnancy is not worth taking for women with mild to moderate depression, an expert has warned.

Professor Stephen Pilling says evidence suggests SSRIs can double the risk of a child being born with a heart defect.

The drugs have been used by up to one in six women of child-bearing age.

A manufacturer contacted by the BBC denies any link to major foetal malformations.

Panorama has spoken to eight mothers who had babies born with serious heart defects after taking a commonly used SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) antidepressant while pregnant. Currently, prescription guidelines for doctors only warn specifically against taking the SSRI, paroxetine, in early pregnancy.

But Prof Pilling, expert adviser to the National Institute for Health and Care Excellence (NICE), says that advice is about to be updated.

"The available evidence suggests that there is a risk associated with the SSRIs. We make a quite a lot of effort really to discourage women from smoking or drinking even small amounts of alcohol in pregnancy, and yet we're perhaps not yet saying the same about antidepressant medication, which is going to be carrying similar - if not greater - risks," he said. (...)

Prof Pilling says the guidance will now be re-written to take in to account evidence that the SSRI antidepressants, as a group, are linked to heart defects.

He says the risk of any baby being born with a heart defect is around two in 100; but the evidence suggests if the mother took an SSRI in early pregnancy that risk increases to around four in 100. (...)

Pfizer Knew of Zoloft Pregnancy Risk, Alleges Virginia Woman
injurylawyer-news.com 10.6.2013
A lawsuit filed on May 30, 2013 in the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania alleges the makers of antidepressant Zoloft are liable for the wrongful death of the plaintiff’s daughter. The woman had been prescribed the drug while pregnant. According to court documents, she was not made aware of the Zoloft pregnancy risk, which includes a variety of heart defects. (...)

New York Parents Charge Pfizer Actively Concealed True Risks Of Birth Defects To Infants From Zoloft When Prescribed To Mothers During Pregnancy (New York foreldre anklager Pfizer for aktivt å ha skjult virkelig risikoen for fødselsskader til spedbarn fra Zoloft ved foreskrivning til mødre under graviditet)
finance.yahoo.com 6.5.2013

Wendy R. Fleishman, a personal injury lawyer at the national plaintiffs' law firm Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP, and co-counsel Jack Meyerson and Debora O'Neill of Meyerson & O'Neill of Philadelphia, announced that Kori and Jami Wolcott, residents of Rochester, New York, filed a lawsuit against pharmaceutical giant Pfizer, Inc. (PFE), for the permanent and devastating injuries their minor son suffered from birth defects allegedly caused by Zoloft, an antidepressant prescription drug manufactured and sold by Pfizer, Inc. that was prescribed to the mother during her pregnancy.

Kori Wolcott's physician prescribed the Zoloft during her pregnancy. In March 2003, the Wolcott's son, C.W., was born with multiple congenital birth defects and malformations, including severe aortic valve stenosis, which is an aortic valve disorder consisting of a narrowing of the aorta causing obstruction of blood flow from leaving the heart to the body.

Complications of the disease include shortness of breath, fainting, chest pain, and potentially fatal heart failure. In August 2003, baby C.W. underwent surgery to enlarge his narrowed heart valve. (...)

Zoloft Lawsuits Filed
lawyersandsettlements.com 6.3.2013
Share on linkedin Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 0

Miami, FL: More lawsuits have been filed against Pfizer, alleging Zoloft birth defects affected infants born with congenital birth defects and other serious health problems. The Zoloft birth defects lawsuits claim pregnant mothers took the antidepressant while pregnant, but doing so exposed their unborn babies to Zoloft defects, which reportedly include ventricular septal defect, craniosynostosis and cleft palate. (...)

Pfizer disputes suit claiming Zoloft doesn’t work ( Pfizer bestrider søksmål som hevder Zoloft ikke virker)
dailyherald.com 1.2.2013
Pfizer, the maker of Zoloft is being sued in an unusual case alleging the popular antidepressant has no more benefit than a dummy pill and that patients who took it should be reimbursed for their costs.

TRENTON, N.J. — The maker of Zoloft is being sued in an unusual case alleging the popular antidepressant has no more benefit than a dummy pill and that patients who took it should be reimbursed for their costs.

Zoloft's maker, Pfizer Inc., the world's biggest drugmaker by revenue, disputes the claim, telling The Associated Press Thursday that clinical studies and the experience of millions of patients and their doctors over two decades prove Zoloft is effective.

The lawsuit was described as frivolous by Pfizer and four psychiatry experts interviewed by The AP. (...)

FDA Changes Package Warnings For Zoloft; Class-Action Lawsuit Begins
guardianlv.com 1.2.2013
The US Food and Drug Administration (FDA) is making Pfizer change its package labeling on their prescription antidepressant Zoloft, because of contraindications and warnings of increased risk of serotonin syndrome when used in conjunction with other serotonergic drugs such as triptan, trycyclic antidepressants, Fentanyl, lithium, tramadol, tryptophan, buspirone, and St. John’s Wort as well as MAOIs.

If that isn’t bad enough news for Pfizer Inc., manufacturer and distributor of the prescription antidepressant Zoloft, They are also attempting to navigate through a flurry of consumer class-action lawsuits over the efficacy of Zoloft, with one trial proceeding as of today.

The 1st of many class-action lawsuits over Zoloft has begun in Northern California, in the United States District Court for the Northern District of California, San Jose division, being heard by the Honorable Magistrate Judge Paul Singh Grewal. (...)

Zoloft No Better Than Dummy Pill, Says Lawsuit
Editor's Choice
medicalnewstoday.com 1.2.2013
Zoloft No Better Than Dummy Pill, Says Lawsuit

The maker of Zoloft (Sertraline hydrochloride), Pfizer Inc., is being sued in a consumer class action suit, filed in the United States District Court for the Northern District of California, San Jose Division, before Magistrate Judge Paul Singh Grewal, which alleges that the patients who took the antidepressant medication experienced no more benefit than they would have done on a placebo (dummy pill).

Laura Plumlee, the plaintiff (a person who is suing) said that during the three years she took Zoloft, it did not help her. Her lawyer, R. Brent Wisner, says the FDA (Food and Drug Administration) should not have approved Zoloft because Pfizer had not published some clinical trials which demonstrated that the medication was not significantly different to a placebo.

Baum Hedlund, Aristei & Goldman and Pendley Baudin & Baudin & Coffin filed the lawsuit on behalf of the Plaintiff and consumers throughout the USA and California. (...)

Lawsuit claims mother’s use of Zoloft caused newborn hearing problems (Søksmål hevder mors bruk av Zoloft forårsaket hørselsproblemer hos nyfødt)
louisianarecord.com 25.1.2013
NEW ORLEANS – A Jefferson Parish mother has filed a lawsuit against Pfizer claiming that the antidepressant she took during pregnancy caused her child to develop hearing problems.

Leslie Kemmerer Hezeau, individually and on behalf of her minor child, filed suit against Pfizer Inc. on Jan. 22 in federal court in New Orleans. (...)

SSRI Birth Defect Study Could be Misleading (Studie på SSRI-fødselsdefekter kan være misvisende)
lawyersandsettlements.com 16.1.2013
Boston, MA: While new research appears to excuse selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) antidepressants from concern over SSRI birth defects, the authors of previous studies raising concerns about potential birth defects noted a key component of the study that could be construed as misleading.

According to Parents (1/3/13), a study of 1.6 million women residing in Nordic countries exhibited a higher rate of stillbirth and infant death on behalf of study participants who took SSRI antidepressants while pregnant, against those participants who did not. However, research authors were quick to qualify that risk of SSRI side effects as stemming from factors other than SSRI drugs.

Dr. Olaf Stephansson told the Huffington Post that the increase in SSRI birth defects was due to “an increased proportion of smokers, older [maternal] age, diabetes and hypertensive disease.”

The clinical epidemiologist with Karolinska University Hospital in Sweden maintained the increased risks in SSRI Side Effects were attributable to the aforementioned risk factors, “and not the medication.”

Men ikke så fort, sier Dr. Adam Urato, leder for obstetrikk og gynekologi ved MetroWest Medical Center i Massachusetts. I en kommentarer til Huffington Post, bemerket dr. Urato at studien fokuserte på utleverte legemidler i motsetning til inntatte legemidler, og disse tallene er ofte ganske forskjellife," sa han. (But not so fast, says Dr. Adam Urato, the chair of Obstetrics and Gynecology at MetroWest Medical Center in Massachusetts. In comments to the Huffington Post, Dr. Urato noted the study focused on dispensed drugs as opposed to ingested drugs, “and these numbers are often quite different,” he said.)

According to Parents, data used in the study were gleaned from prescription registries, together with patient and birth registries in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. And the choice of data has its supporters??"among them Dr. Katherine Moore, assistant professor of psychiatry with the Mayo Clinic. "This data is some of the best in the world [for] doing population-based research," she said, in comments published in Parents. "It integrates data from multiple sources: out-patient and in-patient, pharmacy records. This study offers additional evidence supporting the safety of SSRI use in pregnancy."

But that doesn’t placate Dr. Urato, who himself was an author on an earlier study published in November in Human Reproduction that found women who ingest SSRI drugs while pregnant may have a greater risk of complications including birth defects such as PPHN (persistent pulmonary hypertension of the newborn), premature birth and miscarriage.

Looking at dispensed drugs v. ingested selective serotonin reuptake inhibitors, noted Dr. Urato, could result in a woman being incorrectly classified as taking an SSRI (and having a good outcome), whereas in actual fact the woman may have belonged to the group classified as not taking an SSRI. (...)

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy and Risk of Stillbirth and Infant Mortality (Selektive serotoninreopptakshemmere under svangerskapet og risikoen for dødfødsel og spedbarnsdødelighet)
JAMA. 2013;309(1):48-54 (January 2, 2013)
Objective To study risk of stillbirth and infant mortality associated with use of SSRIs during pregnancy.

Design, Setting, and Participants Population-based cohort study from all Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden) at different periods from 1996 through 2007. The study included women with singleton births. We obtained information on maternal use of SSRIs from prescription registries. Maternal characteristics, pregnancy, and neonatal outcomes were obtained from patient and medical birth registries.

Main Outcome Measures We used logistic regression to estimate relative risks of stillbirth, neonatal death, and postneonatal death associated with SSRI use during pregnancy taking into account maternal characteristics and previous psychiatric hospitalization. (...)

Conclusions and Relevance Among women with singleton births in Nordic countries, no significant association was found between use of SSRIs during pregnancy and risk of stillbirth, neonatal mortality, or postneonatal mortality. However, decisions about use of SSRIs during pregnancy must take into account other perinatal outcomes and the risks associated with ma ternal mental illness. (...)

Because the Nordic countries have similar nationwide registries of births and dispensed drugs, studies on the effect of medications on birth outcomes are possible. By using these data sources and taking into account previous psychiatric disease and maternal characteristics, we aimed to elucidate whether SSRI exposure during pregnancy was associated with increased risks of stillbirth, neonatal death, and postneonatal death. (...)

(Anm: SSRI Birth Defect Study Could be Misleading (Studie på SSRI-fødselsdefekter kan være misvisende) (lawyersandsettlements.com 16.1.2013).)

Teen who blames Prozac for his fatal stabbing of friend suing doctors (Tenåring som klandrer Prozac for sin fatale knivstikking av venn saksøker leger)
sunnewsnetwork.ca 13.1.2013
WINNIPEG -- A Manitoba teen who blames the antidepressant Prozac for causing him to fatally stab his friend is suing three doctors who treated him in the months before the killing, claiming they should pay up if his victim’s kin win a lawsuit against him and members of his family.

In what appears to be a Manitoba first, the now-19-year-old has launched a third-party claim for financial damages against two psychiatrists and a physician who he says treated him at various points between June-September 2009.

“The killing would not have happened if: Dr. David Miller had not prescribed Prozac; Dr. Robert Steinberg had cancelled the Prozac prescription (and if) Dr. Keith Jenkins had not increased the Prozac prescription,” the killer alleges in recently filed court documents.

The claim effectively asks the Court of Queen’s Bench to transfer any financial liability for Seth Ottenbreit’s death the killer may be found to have onto the three doctors. (...)

Class action against Paxil maker allowed to proceed (Gruppesøksmål mot Seroxat (Paxil)-produsent tillates å fortsette )
theglobeandmail.com 5.12.2012 (Toby Melville /Reuters)
A GlaxoSmithKline logo on one of its buildings in west London in February 2008.

A B.C. Supreme Court judge has ruled a class-action lawsuit can go ahead against the maker of the antidepressant drug Paxil.

The allegations against GlaxoSmithKline Inc. are that the drug caused birth defects in children whose mothers used it during pregnancy.

The representative plaintiff in the case, Faith Gibson, says she started using the drug in 2002 and continued using it when she was pregnant through 2005, when her daughter Meah was born and later diagnosed with a hole in her heart.

Paxil issued a warning in September of 2004 regarding respiratory complications in newborns whose mothers used Paxil during the third trimester of pregnancy.
It is unclear how many people will join the lawsuit, but evidence put forward during the application asking for approval of the class action says almost six million Paxil prescriptions were written for women of child-bearing age between 1993 and 2009.

While the case still needs to go to trial, Mr. Justice Nathan Smith ruled there are enough common issues in the case to warrant a class-action proceeding. (...)

Zoloft Use By Pregnant Women Connected to Clubfoot (Gravide kvinners bruk av Zoloft knyttet til klumpfot)
injurylawyer-news.com 20.12.2012
Zoloft (generic name: sertraline), manufactured by Pfizer, has been associated with birth defects in infants born to mothers who took the antidepressant medication. The problem has been more common to women who took the medication in the first trimester of their pregnancy. Many women who have had children with a birth defect after using Zoloft have chosen to file a Zoloft lawsuit to recover compensation. (...)

Zoloft MDL Adds Lawsuit From Mother of Child With Autism and Birth Defects (Zoloft MDL møter søksmål fra mor barn med autisme og fødselsskader)
injurylawyer-news.com 19.11.2012
On November 19, 2012, the Zoloft MDL in the Eastern District of Pennsylvania added a new lawsuit filed by a mother whose child was born with autism as well as life-threatening physical birth defects after Zoloft use during pregnancy.

Pfizer did not warn of drug’s risks, lawsuit alleges
The lawsuit alleges that although Zoloft manufacturer Pfizer had gotten reports linking Zoloft to birth defects as far back as the 1990s, the company “failed and continues to fail to warn and disclose” to the public and the medical community the risk of side effects resulting from Zoloft use during pregnancy.

As a result, the lawsuit claims, the plaintiff and her physician were not aware of the risk of birth defects when she took Zoloft during her pregnancy in 2004. (...)

Number of Lawsuits Alleging Zoloft Birth Defects Surpasses 300 (Antall søksmål med med påstander om Zoloft-fødselsfefekter overstiger 300)
injurylawyer-news.com 14.11.2012
Over 300 plaintiffs have chosen to file a birth defects lawsuit after using Zoloft. Their cases allege that birth defects and other injuries occurred as a result of the mothers’ use of the antidepressant medication during pregnancy.

Introduced in 1991 by manufacturer Pfizer, Zoloft is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) and is one of the more frequently used medications in the United States. Originally marketed for symptoms of depression, Pfizer received approval to promote Zoloft as a treatment for obsessive compulsive disorder (OCD) and anxiety. (...)

(Anm: The risks of selective serotonin reuptake inhibitor use in infertile women: a review of the impact on fertility, pregnancy, neonatal health and beyond. Hum. Reprod. 2012 (First published online: October 31, 2012).)

Pfizer to pay $67.5 million in investor lawsuit over Pristiq (Pfizer betaler 67,5 millioner dollar til investorer i Pristiq-søksmål)
reuters.com 12.11.2012
(Reuters) - Pfizer Inc agreed to pay $67.5 million to settle a class-action lawsuit by former Wyeth Inc shareholders who said they were misled about risks associated with the antidepressant Pristiq.

The all-cash settlement was disclosed on Friday, one month after Pfizer agreed to pay $164 million to settle a separate lawsuit accusing it of misleading investors about clinical trial results for the arthritis drug Celebrex.

Wyeth shares lost more than $7.6 billion of market value on July 24, 2007, after the company said the U.S. Food and Drug Administration would not approve Pristiq to treat "hot flashes" in post-menopausal women until it learned more about potential heart and liver problems associated with the drug. (...)

Pfizer's Wyeth ordered to face class-action over Pristiq
reuters.com 18.9.2012

(Reuters) - A federal judge has granted class-action status to former Wyeth Inc shareholders who accused the company, now part of Pfizer Inc, of misleading them about risks associated with the antidepressant Pristiq.

The decision issued Tuesday by U.S. District Judge Richard Sullivan in Manhattan is a victory for shareholders led by the Pipefitters Union Local 537 Pension Fund in Boston. (...)

Wyeth shares lost more than $7.6 billion of market value on July 24, 2007 after the company said the U.S. Food and Drug Administration would not approve Pristiq to treat "hot flashes" in post-menopausal women until it received information about potential serious heart and liver problems associated with use of the drug.

Shareholders said Wyeth should have revealed adverse effects associated with Pristiq sooner, and that its failure to do so caused its stock price to be inflated during the June 26, 2006 to July 24, 2007 class period. Pfizer bought Wyeth in 2009. (...)

Zoloft Lawsuit Claims Failure to Warn
injurylawyer-news.com
A new lawsuit filed by a Zoloft plaintiff claims that drug maker Pfizer has failed to warn patients about the risk of potential birth defects associated with the popular antidepressant medication, despite mounting evidence surrounding the connection between birth defects and use of the medication by pregnant women. The plaintiff says that multiple studies and anecdotal reports have linked the use of Zoloft to birth defects such as heart defects and persistent pulmonary hypertension of the newborn, the drug maker refuses to supply the medical community or the public with adequate warnings about the possibility of birth defects resulting from Zoloft use. (...)

Testing Drugs on Innocent Children – Business as Usual?
newyork.legalexaminer.com 1.8.2012
The FDA approved the antidepressant drug Paxil (pareoxetine) for treatment of depression in 1992, and later for the treatment of social anxiety disorder. In 2005, the FDA issued a warning to healthcare professionals about Paxil’s potential to cause birth defects among mothers who took it during the first trimester. Nearly twenty years after the drug’s approval, a study published in Psychological Medicine (2010) found a specific association between Paxil and infant cardiovascular defects, which were twice as common among Paxil users than women taking other antidepressants or none at all.

The FDA approved a similar antidepressant, Zoloft (sertraline), in 1991. In 2006, a study published in the New England Journal of Medicine reported that mothers taking the medication during pregnancy had a higher than normal risk of persistent pulmonary hypertension of a newborn (PPHN), a potentially life-threatening condition that raises blood pressure in the lungs.

Drugs like these typically submit clinical studies to the FDA to gain approval, but post-marketing reports of serious birth defects illustrate that these studies are often far too limited in scope to produce accurate safety profiles. Unfortunately, it is not until hundreds of children are harmed that the proper warnings are put into place. (...)

Juror probe ordered in 'Zoloft defense' case
latimes.com 16.8.2012
Attorney for a detective convicted of kidnapping and raping a waitress says one of the jurors failed to reveal that she had taken the drug. (...)

Zoloft Lawyer
zoloftlawsuitz.com (10.7.2012)
Call an expert Zoloft lawyer today.

Are you wondering if Zoloft is the cause for all suffering that your child is experiencing? Call a Zoloft lawyer if you think that taking Zoloft when you were pregnant has led to birth defects in your baby. Zoloft a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) is one of the most used antidepressant medication in the market today. Pfizer Inc. produces the medicine Sertraline Hydrochloride and sells it in the market with the trade name of Zoloft. Zoloft has many side effects including:

1. Increased suicidality –upon withdrawal.
2. Injury.
3. Increased pain.
4. Hostility and increased violence.
5. Psychological instability.

These are just some of the side effects that individuals that take Zoloft experience. What Pfizer didn’t already tell the public is that Zoloft causes birth defects such as Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN), Tetralogy of Fallot Hypoplastic Left-Heart Syndrome and other dangerous birth defects in children of mothers who took the medicine when they were pregnant. Because Pfizer has failed to inform the public about these dangerous side effects, medication users, practitioners, the general public and Zoloft lawyers have been enraged. Zoloft lawyers have been filing lawsuits against Pfizer all over the country. Plaintiffs are seeking compensation for the various side effects they and their newborns experience. (...)

New Antidepressants Research Suggests Link Between Use of SSRIs and Increased Mortality Among Critically Ill Patients (Ny forskning på antidepressiva antyder link mellom bruk av SSRI og økt dødelighet blant kritisk syke pasienter)
healthcareglobal.com 3.7.2012
The Rottenstein Law Group has learned of new research suggesting that critically ill patients are more likely to die when they are prescribed antidepressants than patients who are not taking the medication. (...)

38 plaintiffs from across country sue Pfizer over Zoloft in St. Clair County
madisonrecord.com 28.6.2012
Residents from various states claim they or their spouse's ingestion of a popular anti-depressant during their pregnancies caused their children to be born with varying birth defects, some of which led to their children's deaths.

Lead plaintiff James Tyler Schuhardt and 38 others filed a lawsuit June 6 in St. Clair County Circuit Court against Pfizer. (...)

Women Negotiating Lucrative Settlements in SSRI Birth Defects Cases (Kvinner forhandler lukrativt forlik i fødselsdefektsaker)
newyork.injuryboard.com 8.6.2012
Women who took selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants during their pregnancies and then gave birth to children with birth defects are seeking damages in court. Hundreds have filed birth defects lawsuits around the country against manufacturers of Zoloft, Paxil, Lexapro and other similar medications, claiming these companies failed to warn of the risks.

Many have already negotiated lucrative settlements, which may not adequately compensate for the life-changing effects of a serious birth defect, but do help to pay for long-term care, medical expenses, hospital stays, and special technology and equipment. (...)

Paxil Lawsuit Hotline Created (Kontaktlinje opprettet for Seroxat-søksmål)
seedol.com 1.6.2012
Paxil Lawsuit Hotline Created (800) 611-7080. Best Legal Source has created a hotline for women who took Paxil and had a baby with birth defects to allow them to get free information on the Paxil Lawsuit as well as arrange free legal consultations.

Although the issue over Paxil as well as other SSRI antidepressants has been known for some time now and numerous Paxil Lawsuit cases have already been filed due to babied born with birth defects, there are still many women who are unaware of the link between Paxil and Birth Defects. .

Other Paxil Lawsuit cases have been filed over the past few years involving different adverse side effects including suicidal thoughts, sometimes leading to suicide, withdrawal side effects as well as other issues with Paxil and that have led to Paxil Lawsuit cases. (...)

Former cop's rape trial: Zoloft defense can be used
abclocal.go.com 18.5.2012
Anthony Orban, a former Westminster police detective, is accused of abducting and raping a 25-year-old restaurant employee as she left work at Ontario Mills

RANCHO CUCAMONGA, Calif. (KABC) -- A former Westminster police officer will be allowed to use a so-called "Zoloft defense" at his kidnapping and rape trial.

Prosecutors say Anthony Orban abducted a 25-year-old woman at gunpoint in April 2010 as she left work at the Ontario Mills Mall, forced her to drive to Fontana, then beat and raped her.

A San Bernardino County judge on Thursday ruled Orban can present a defense claiming he was mentally unconscious at the time of the attack because of the influence of the antidepressant drug, Zoloft. (...)

Rottenstein Law Group Acknowledges Research Showing SSRIs are Linked to Pre-Term Births
webwire.com 21.3.2012
(New York, NY, March 21, 2012) The Rottenstein Law Group, which represents clients with claims stemming from birth defects caused by the antidepressant Zoloft, has learned of research showing that the fetuses of pregnant women who took a drug in the Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) class to treat their depression were twice as likely to be born pre-term as the fetuses of both non-depressed pregnant women and the fetuses of women with depression that was left untreated. The study that produced these findings was published in the March 12, 2012 online edition of the Archives of General Psychiatry.

Using ultrasound equipment, the study’s researchers tracked the development of fetuses of more than 7,600 pregnant women, all of whom fell into one of three groups: (1) not-depressed; (2) depressed and taking SSRIs during pregnancy; or (3) depressed but not taking SSRIs (i.e., suffering from untreated depression).

The study was also one of the first to track the effect of SSRIs on fetal head development, an important factor since small head size in infants has been linked to behavioral problems and poor cognitive performance later in life. The fetuses of the study subjects who took SSRIs to treat their depression were significantly more likely to have delayed head growth than the fetuses of their not-depressed counterparts. The fetuses of women with untreated depression were significantly more likely to have reduced head growth too, however.

“The researchers note that although treating depression during pregnancy in highly important, ‘high quality studies with good controls’ about the effect of SSRIs on an unborn child’s health ‘are sparse,’” writes Deborah Brauser, author of an article about the study that appears on MedScape.com.

Brauser further quotes the study’s researchers: “’Thus, trying to balance the possible negative consequences of untreated maternal depression with the unknown potential negative consequences of SSRIs remains an open debate,’ they write.”

The Rottenstein Law Group’s Zoloft Lawsuit Information Center contains social media features that allow for easy sharing on sites like Facebook and Twitter, which enables visitors to spread the word about the potential dangers associated with Zoloft. The firm encourages visitors to link to its sites from their own blogs and Web sites to spread information about dangerous drugs and defective medical devices. (...)

Maternal Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, Fetal Growth, and Risk of Adverse Birth Outcomes
Arch Gen Psychiatry. 2012 (Published online March 5)
(...) Context Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are frequently prescribed to pregnant women, but knowledge about their unintended effects on child health is scarce. (...)

Conclusions Untreated maternal depression was associated with slower rates of fetal body and head growth. Pregnant mothers treated with SSRIs had fewer depressive symptoms and their fetuses had no delay in body growth but had delayed head growth and were at increased risk for preterm birth. Further research on the implications of these findings is needed. (...)

Propecia and Zoloft Dangerous Drug Lawsuits to be Centralized
cisionwire.com 7.3.2012
At its upcoming March 29th hearing session in San Diego, the United States Judicial Panel on Multidistrict Litigation will consider two separate petitions for the centralization of dangerous drug lawsuits against Propecia and Zoloft.

The petition regarding Propecia was filed by plaintiff Christopher Masefield and asks for the centralization of almost a dozen federal lawsuits involving the hair loss drug. Merck, the maker of the drug, has been the subject of lawsuits in various federal districts that allege the drug failed to adequately warn of possibly irreversible male sexual dysfunction, clinical depression, and male breast cancer that the drug may cause.

The Panel will also consider a petition regarding the coordination of lawsuits being levied against Pfizer’s antidepressant drug Zoloft. The petition asks for a number of pending federal lawsuits involving birth injuries allegedly caused by the antidepressant drug to be transferred to the Southern District of New York, where the pharma company is based.

In addition to being linked to birth defects, Zoloft has also been linked to anxiety, panic attacks, depression, and suicidal thoughts in some users.

If you or a loved one have been harmed by a dangerous drug such as Propecia or Zoloft, call Sokolove Law today to learn more about possibly pursing a lawsuit against the companies that manufacture them. (...)

Rottenstein Law Group Learns of SSRI Antidepressants' Potential to Cause Male Infertility
prweb.com 15.2.2012
The Rottenstein Law Group, which represents clients with claims stemming from the side effects caused by the antidepressant Zoloft, has learned that drugs in the Selective Serotonin Reuptake Inhibitor class of antidepressants can make a man who is taking SSRIs temporarily infertile.

SSRIs including Zoloft can decrease a man's sperm count by as much as 50 percent, according to a Feb. 6, 2012, article that appeared on Fox.com. The antidepressants in the SSRI class can also impair the function of a man's sperm by changing its shape and impairing its ability to move independently, the article states. These effects can become evident within thirty days of starting an SSRI regimen and they can have a major impact on a male SSRI user's fertility after just three months of SSRI use.

While the infertility that SSRIs can cause male users doesn't seem to be permanent, it can take a while for a man’s sperm to return to normal even after he has stopped taking SSRIs.

"[T]he situation is reversible and corrects itself once the medication is discontinued," according to Fox News. "However, it takes 64 days for sperm to fully develop, and a man may not see his levels return to normal in less than three months." (...)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).

Cases in point
thelawyer.com 9.1.2012
The top cases of 2011 show why London is still the centre of the litigation world - and why it is likely to stay that way. (...)

Pills and bellyaches
Funding also became an issue in the Seroxat Group Litigation Order (GLO). More than 500 claimants joined the GLO against pharmaceutical giant GlaxoSmithKline UK, alleging to have suffered withdrawal ­effects when reducing, discontinuing or attempting to discontinue use of the antidepressant Seroxat. It was ­alleged that such suffering amounted to personal injury.

According to a lawyer close to the case the claimant numbers have fallen dramatically as a result of the withdrawal of legal aid. This was made particularly contentious ­because the firm used to represent the claimants, Cardiff-headquartered Hugh James, revised down the considered success of the case, forming the basis for the withdrawal of state funding.

It is understood that 125 claimants will continue to pursue the action but that they will be looking for a new law firm to represent them. Meanwhile, a group of the remaining claimants are appealing the Legal Services ­Commission’s decision to cancel the legal aid. (...)

Mødre kræver depressionspille-erstatning
politiken.dk 23.12.2011
ANTIDEPRESSIVT. Præparatet Cipramil har været i søgelyset flere gange på grund af uheldige bivirkninger.

Sager om mødres brug af antidepressions-piller under graviditeten strømmer ind.

Nye sager i forbindelse med mødres brug af piller mod depression under graviditeten er det seneste år strømmet ind hos Patientforsikringen.

Alene i 2011 har Patientforsikringen fået syv nye sager om aborter, misdannelser, problemer i udviklingen og andre alvorlige symptomer. Det skriver Ekstra Bladet.

Sagerne er kommet ind efter avisens afsløringer af, at myndighederne har reageret alt for langsomt i forhold til at advare gravide om depresisonspiller, hvilket har fået kvinderne og deres familier til at søge forsikringen om kompensation for skader på deres børn. (...)

Pfizer sued by parents claiming Zoloft use caused birth defects (Pfizer saksøkt av foreldre som hevder Zoloft forårsaket fødselsdefekter)
madisonrecord.com 30.11.2011
The ingestion of Zoloft during pregnancy led eight different couples to parent children born with various birth defects, according to a recently filed lawsuit that name the drug's manufacturer as a defendant. (...)

Jury awards family $3 million, judge decides on interest
news-bulletin.com 15.10.2011
District Court Judge William Sanchez ruled in favor of the defense Wednesday in a multi-million dollar wrongful death lawsuit that could have granted the plaintiffs hundreds of thousands of dollars in interest payments.

Sanchez ruled the plaintiffs, Anthony and Cheng Silva, parents of Susan Silva, will receive 2 percent in pre-judgment interest after jurors returned a $3 million verdict last month for the estate of their daughter, Susan Silva.

Susan Silva was a Los Lunas resident who committed suicide after she took the anti-depressant drug Paxil. Sanchez could have awarded up to 10 percent interest.

In September, a jury found that Lovelace Health System Inc. was negligent in adequately informing Silva of the adverse effects of the drug. Silva, 30, died in April 2006, court documents said.

Silva's parents claimed Dr. Isabel Lopez-Colberg of Lovelace failed to warn their daughter that she could be part of a population that is vulnerable to committing suicide as a direct result of taking Paxil. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Paxil Lawyers have commented on the fact that many of the Birth Defects associated with anti-depressants involve the heart and lungs of the unborn fetus (Seroxat-advokater har kommentert faktum at mange fødselsdefekter er knyttet til antidepressiva involverer hjerte og lunger til ufødte foster)
seedol.com 24.10.2011
Paxil Lawyers have commented on the fact that many of the Birth Defects associated with anti-depressants involve the heart and lungs of the unborn fetus.
Share

Paxil Lawyers have commented on the fact that many of the Birth Defects associated with anti-depressants involve the heart and lungs of the unborn fetus. Birth Defects Lawyers tell us that many mothers who took anti-depressants may not have known that they were pregnant before the anti-depressant had already compromised the health of the fetus. Many lawyers have commented on the fact that of the cases they have seen, the mother stopped taking the anti-depressant by the end of her first trimester however, attorneys following the anti-depressant Birth Defect case also tell us that there is evidence the may suggest that the unborn infant is more vulnerable to the side effects of anti-depressants during the first trimester of pregnancy than at any other trimester. Women who have given birth to babys with birth defects as a result of taking an anti-depressant were not adequately warned that there was a link between anti-depressants and birth defects. Lawsuits against the makers of anti-depressants are largely based on the fact that they did not adequately warn potential mothers that taking Paxil could result in harm to their unborn child. (...)

Consumer Justice Foundation Discusses Zoloft Birth Defect Lawsuit Filed in Ohio by Parents of a Child Born with Anencephaly
sfgate.com 5.10.2011
The Consumer Justice Foundation, a team of consumer advocates that dedicates itself to providing information for consumers regarding how to deal with large corporations such as insurance companies and the potential dangers of prescription medications, hereby discusses a Zoloft birth defect lawsuit that has been filed in Ohio against Pfizer and Cardinal Health by parents of a child who was born with anencephaly, a fatal birth defect of the brain. The Consumer Justice Foundation's Web site can be found at the URL www.RxBirthDefects.com. (...)

Mom Says Taking Zoloft Killed Her Newborn (Mor sier Zoloft tok livet av hennes nyfødte)
courthousenews.com 4.10.2011
CLEVELAND (CN) - Parents claim the anti-depressant Zoloft caused their newborn son to die of anencephaly - lack of a great part of his brain - 18 hours after he was born, and that Pfizer, the world's biggest drug company, covered up studies that documented the fatal side effect.

Susan and James Hodge sued Pfizer and Cardinal Health in the Cuyahoga Court of Common Pleas.

Anencephaly is a fatal neural tube defect, "generally described as the absence of a large part of the brain and skull," according to the complaint.

Zoloft is an antidepressant in the class of selective serotonin reuptake inhibitors. (...)

Antidepressant and Blood Thinner Combo May Increase Risk for Bleeding
aboutlawsuits.com 28.9.2011
Some antidepressants could increase the risk of serious and potentially life-threatening bleeding among patients taking Plavix, aspirin and other anti-clotting drugs, according to the findings of a new study.

Researchers from McGill University in Montreal say that when the blood thinners are taken in combinsation with a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), users face a significantly increased risk of gastrointestinal bleeding, hemorrhagic stroke and other bleeding problems that require hospitalization. The findings were published on September 26 in the Canadian Medical Association Journal. (...)

(Anm: Risk of bleeding associated with combined use of selective serotonin reuptake inhibitors and antiplatelet therapy following acute myocardial infarction. CMAJ (September 26).)

Paxil Side Effects Lawsuit (Søksmål relatert til sideeffekter fra Seroxat)
paxillawsuitsinfo.com 16.9.2011
Many Paxil side effects lawsuit cases have been filed due to extreme severity of health problems or even death experienced by people who took the SSRI antidepressant as prescribed.

Large settlements have been awarded to people through these Paxil side effects lawsuits, as well as settlements awarded to states, through Paxil class action lawsuits.

The FDA has mandated several label changes for this drug because of the outcome of research studies showing increased side effects for some people while using Paxil.

Severe Problems Lead to Paxil Side Effects Lawsuit
There are many Paxil side effects listed on the labeling of this drug. Many of the side effects are not too serious or harmful, like feeling more nervous; feeling drowsy or dizzy, upset stomach or nausea and insomnia.

Paxil Side Effects Lawsuit
A bit more concerning Paxil side effects are muscle problems and rigid muscles, fevers, too much sweating, and memory loss.

However, some people experience extremely dangerous side effects which have been researched by experts and are life altering. These severe Paxil side effects include suicidal ideas as well as tendencies (especially amoung young people), self destructive behavior and violent behavior, and among the worst — birth defects, especially of the hearts of babies. (...)

Birth Defects Attorneys at The Onder Law Firm Explain Zoloft Birth Defects Lawsuit Statue of Limitations Clearing Current Confusion About Lawsuit Eligibility
prweb.com 26.8.2011
Zoloft birth defect lawsuits are an option for children born with birth defects after the mother took the antidepressant during pregnancy and gave birth in 1991 or later, not just those born since the recent safety warnings.

The law firm of Onder, Shelton, O’Leary & Peterson, national birth defects attorneys headquartered in St. Louis, Missouri, wish to inform parents of children born with birth defects that are now as old as 20, 26 in Missouri, that they may be eligible for inclusion in Zoloft birth defect lawsuits if the mother used an antidepressant during pregnancy. Many parents of children born with birth defects that have spoke with attorneys of the firm in the past month have been under the impression that only those children born within the last 5 years may file a Zoloft birth defects lawsuit. (...)

Did Prozac cause teen to kill?
winnipegsun.com 3.8.2011
A decision to be handed down in a Winnipeg courtroom Thursday may well hinge on whether a judge believes the anti-depressant drug Prozac contributed to the actions of a teenage killer.

Judge Robert Heinrichs is scheduled to deliver a decision Thursday on whether a West St. Paul teenager who fatally stabbed a friend during an argument over a dent in the hardwood floor of his parents' home in September 2009 should be sentenced as an adult or a youth. (...)

Rottenstein Law Group Launches Website to Inform Public About Dangers of Paxil, Link Between SSRI Use During Pregnancy, Risk of Birth Defects, Including Autism
digitaljournal.com 8.8.2011
According to a July 4, 2011, piece in the New York Times, an article published in the Archives of General Psychiatry reported “an elevated risk of autism in children whose mothers took a popular type of antidepressant during the year before delivery.” These drugs, so-called SSRIs, include Paxil (paroxetine). According to the Times, “Dr. Joseph Coyle, the editor in chief of the psychiatry journal, called the [study] ‘[a] game changer….’”

Previous studies have attributed to Paxil birth defects in children born to mothers who were taking the drug while pregnant. These include: clubbed foot; cleft lip/palate; delayed development; persistent pulmonary hypertension; gastrochisis; heart defects; skull defects; and brain/spinal cord defects. Moreover, Paxil can cause premature birth or even miscarriage. And a child exposed to Paxil in utero can experience withdrawal symptoms after birth. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

FDA Warns About Nervous System Reactions from Zyvox, Methylene Blue (FDA advarer om reaksjoner i nervesystemet fra Zyvoxid (Zyvox), Methylene Blue)
aboutlawsuits.com 27.7.2011
Federal drug regulators are warning that there is a risk of serious central nervous system reactions when the drugs Zyvox and methylene blue are used with some antidepressants, including Paxil, Zoloft, Prozac and Cymbalta, among many others.

The FDA issued a drug safety communications for methylene blue and Zyvox on Tuesday, indicating that the agency analyzed adverse event reports that included reports of central nervous system (CNS) toxicity and some deaths. The reactions were due to drug interactions between the two drugs and psychiatric medications that affect the serotonin system of the brain, according to the FDA warning.

Methylene blue and Zyvox are both reversible monoamine oxidase inhibitors (MAOI). Methylene blue is used to treat cyanide poisoning, methemoglobinemia, vasoplegic syndrome and ifosfamide-induced encephalopathy. It is also used as a dye in therapeutic and diagnostic applications. Zyvox (linezolid) is used to treat infections, including pneumonia, skin infections and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

The FDA warning includes a full list of serotonergic psychiatric medications that could react with the drugs. The list includes selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), which are the most common psychiatric drugs on the market, as well as tricyclic antidepressants, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) and other MAOIs and psychiatric drugs. The list includes some of the most prescribed drugs in the world, such as Paxil, Prozac, Zoloft, Celexa, Lexapro, Effexor, Cymbalta, Wellbutrin and Zyban.

Why the interaction between the drugs causes CNS toxicity is unknown, but the FDA states that some experts believe that the Zyvox and methylene blue cause high levels of serotonin to build up in the brain when used with the serotonergic drugs, resulting in toxicity. This is known as serotonin syndrome and can cause confusion, hyperactivity, memory loss, muscle twitching, excessive sweating, shivering and shaking, diarrhea, fever and trouble with coordination.

The agency is recommending that patients prescribed methylene blue and Zyvox should be taken off of any of the listed antidepressants two weeks prior. However, in some cases the drugs are given as an emergency treatment. In those instances, doctors should attempt to find an alternative method of treatment, the FDA recommended.

The antidepressants can be resumed 24 hours after the last dose of methylene blue and Zyvox, the FDA stated.

(Anm: linezolid (antibiotika; Zyvox i USA); Zyvoxid (in Europe), and Zyvoxam (in Canada and Mexico). Generics are also available in India, such as Linospan (Cipla). (en.wikipedia.org).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Vitenskapens psykedelika-pushere. Stadig mer penger blir gitt til forskning på LSD, ecstasy og fleinsopp. (…) Forskningen har derfor flyttet bort fra dansegulvet og inn i laboratorier og terapirom. Nye forskningsgrupper etableres, sist ved Yale University, og i Norge har det det siste året dukket opp to studentforeninger i regi av interesseorganisasjonen Emmasofia, på Universitetet i Oslo og ved NTNU. (forskning.no 6.4.2016).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Nursing Home Falls Linked to Antidepressants: Study (Fall på sykehjem linket til antidepressiva: Studie)
aboutlawsuits.com 28.7.2011
The side effects of Wellbutrin, Zyban, Effexor and similar drugs could increase the risk of nursing home falls, according to the findings of a new study.

Researchers from the Institute for Aging Research of Hebrew SeniorLife in Boston found that the risk of suffering a fall increases days after nursing home residents begin prescriptions for any non-selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressant. The study was published online this month by the Journal of Gerontology: Medical Sciences.

The study looked at data on 1,181 nursing home residents who suffered falls, and researchers found that nursing home residents were nearly five times as likely to fall within two days of being put on a new non-SSRI antidepressant than those who were not given the drugs. The average age of those who fell was 88 and 71% were female. The effect decreased with time and after five days of being on the antidepressant the risk of falling equaled those of other nursing home residents, researchers found. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

(Anm: Funksjonsevnen før og etter en alvorlig fallskade. (The Course of Disability Before and After a Serious Fall Injury.) (...) Konklusjoner og relevans. Fungeringsevnen før og etter en alvorlig fallskade er ganske variabel, men svært sammenvevd, noe som tyder på at sannsynligheten for restitusjon er sterkt avhengig av fungeringsevnen før fallet. JAMA Intern Med. 2013;173(19):1780-1786 (October 28, 2013).)

(Anm: Risk of falls and fractures in older adults using antipsychotic agents: a propensity-matched retrospective cohort study. Drugs Aging. 2010 Oct 1;27(10):815-29.)

(Anm: Fall er ledende årsak til skader som resulterer i dødsfall blant eldre mennesker i USA, ifølge studie. (Falls are leading cause of injury deaths among older people, US study finds. Falls are the leading cause of fatal and non-fatal injuries among adults aged 65 years and older in the United States, a Centers for Disease Control and Prevention study has found.1 The study, published in Morbidity and Mortality Weekly Report, noted that in 2014 around 27 000 US adults in this age group died because of falling and 2.8 million were treated in emergency departments for fall related injuries. Of these, 800 000 were subsequently admitted to hospital, the report said.) BMJ 2016;354:i5190 (Published 23 September 2016)).)

(Anm: Reducing Antipsychotic Medications in Elderly Patients is Associated With Fewer Falls. -- Reducing the dosages of antipsychotic medications prescribed to geriatric patients may help lower the rate of falls in this patient population, according to a prospective study presented here on February 23 at the 45th Annual Meeting of the Society of Critical Care Medicine (SCCM). (…) The investigators found that the rate of falls decreased from 9.4% pre-intervention to 7.6% post-intervention (P =.04). (dgnews.docguide.com 24.2.2016).)

(Anm: Fall blant eldre: Ny studie viser at infeksjoner har mye av skylden. (…) «Blame the bug, not the rug» Men forskerne foreslår nå at leger, familiemedlemmer og øvrige omsorgspersoner bør vurdere nok en årsak: infeksjoner. Infeksjoner i blod, urin- og luftveier er de vanligste syndebukkene når det gjelder infeksjonsrelaterte fall. Dette, ifølge en studie presentert fredag ​​i forrige uke på en årlig konferanse for smittsomme sykdommer, kjent som IDWeek, i San Diego, California. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Depression, antidepressant medications, and risk of Clostridium difficile infection. BMC Medicine 2013;11:121 (7 May).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Risk of Fracture. (…) Conclusions  Daily SSRI use in adults 50 years and older remained associated with a 2-fold increased risk of clinical fragility fracture after adjustment for potential covariates. Depression and fragility fractures are common in this age group, and the elevated risk attributed to daily SSRI use may have important public health consequences. Arch Intern Med. 2007;167(2):188-194.)

(Anm: Tusenvis dør etter hoftebrudd. Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år. (nrk.no 1.2.2015).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd. Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som innholder vitamin A. Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet at høye nivåer av vitamin A i blodet ikke gir økt risiko for hoftebrudd. (fhi.no 16.12.2015).)

(Anm: Sterke bein hele livet. I Norge er osteoporose eller beinskjørhet et stort problem. (…) Forskning ved Folkehelseinstituttet viser at det skjer omkring 9 000 hoftebrudd per år i Norge, 70 % av disse er blant kvinner. Aldersspesifikk forekomst er nedadgående, men på grunn av det økende antallet eldre i befolkningen har antallet hoftebrudd vært stabilt over tid. (fhi.no 20.10.2015).)

(Anm: Stor nedgang i hoftebrudd i Norge - men forskerne vet ikke hvorfor. Folkesykdommene hjerteinfarkt og hoftebrudd har mange likhetstrekk, men forskerne vet mye mer om én av dem.  Norge ligger på topp i verden når det gjelder hoftebrudd, og vi vet ikke hvorfor. (aftenposten.no 4.6.2016).)

(Anm: Melk hjelper ikke mot beinskjørhet hos eldre. Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer. Norge ligger i verdenstoppen på bruddskader. Om lag 9000 voksne nordmenn brekker hoften hvert år. (nrk.no 3.10.2015).)

Zoloft Birth Defect Lawsuits (Zoloft fødselsdefekt-søksmål)
aboutlawsuits.com (May 2011)
Use of the SSRI antidepressant Zoloft during pregnancy has been linked to an increased risk of serious and potentially life-threatening health problems for babies, including a risk of heart defects, persistent pulmonary hypertension in newborns (PPHN), lung defects, abdominal defects, cranial defects and other malformations.

ZOLOFT LAWSUIT STATUS: Lawyers are reviewing potential claims for children who may be entitled to compensation through a Zoloft birth defect lawsuit as a result of the drug maker’s failure to warn about the risks associated with use of the medication during pregnancy. (...)

New Study Casts Doubts on Antidepressant Effectiveness (Ny studie kaster tvil om effektiviteten til antidepressiva)
aboutlawsuits.com 3.5.2011
Most people given antidepressants may still experience many symptoms of depression, according to the findings of a new study that casts doubts on the effectiveness of some popular medications.

In a study published in the April issue of the Journal of Clinical Psychopharmacology, researchers from the University of Texas found that 75 percent of people on an SSRI antidepressant still fought persistant symptoms that the powerful psychotropic drugs should have alleviated, including sadness, insomnia and a decreased ability to concentrate.

Researchers looked at patients who took Celexa for depression. They then checked to see how many of the 16 symptoms of depression. They found that 75% said they still experienced five or more symptoms of depression.

The most common symptom which went unchecked by Celexa was insomnia, followed by sadness and decreased concentration. The drug appeared most effective at reducing suicidal thoughts.

Celexa belongs to a class of antidepressants known as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), which also includes the blockbuster antidepressants Zoloft, Paxil, Lexapro, and Prozac. (...)

(Anm: Residual Symptoms in Depressed Outpatients Who Respond by 50% But Do Not Remit to Antidepressant Medication. Journal of Clinical Psychopharmacology 2011;31(2):180-186 (April).)

Paxil Suicide Claims (Seroxat (Paxil) selvmordspåstander)
seedol.com 11.5.2011
Paxil lawsuits are still being pursued today. Some lawsuits against Paxil are filed because of their loved ones committing suicide or because of their children being born with birth defects. There are some definite Paxil long term side effects that people should be aware of. Even after the FDA Paxil warning that was issued in 2005, lawsuits continue.

A couple of months ago in Chicago, the 7th Circuit U.S. Court of Appeals ruled that federal law does not preempt failure-to-warn claims brought against GlaxoSmithKline. The manufacturer failed to show that the Food and Drug Administration (FDA) would have rejected a Paxil label change warning of the side effects from Paxil which include an increased risk of suicide for young adults. Earlier this year, the appellate court reversed an Illinois federal court ruling that the claims brought against Paxil were preempted. Because of this, the Paxil suit was able to take place. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Dad who killed son running for MP (Far som drepte sønn stiller til valg som parlamentsmedlem)
TORONTOSUN.COM 24.4.2011
LONDON, ONT. - A Toronto man who strangled his son to death in a London, Ont., hotel room and found not guilty by reason of insanity is running as an independent candidate in Huntsville, Ont.

David Carmichael says he's trying to raise public awareness about anti-depressants and the hold he says big pharmaceutical companies have on government.

Carmichael, 52, is taking his pitch for office to voters in Parry Sound-Muskoka, the riding held in the last Parliament by federal Industry Minister Tony Clement.

"Our interest as a family is public education to prevent tragedies like ours," Carmichael explained last week to a reporter. (...)

Carmichael, who was self-medicating on anti-depressants at the time and felt Ian was suffering brain damage in "a living hell," also said he believed his son had a violent future. He told police Ian was "better off in heaven."

He had just begun to resume taking Paxil, which had originally been prescribed to him a year earlier, but had weaned himself off the drug.

Carmichael was found not guilty by reason of insanity and sent for treatment to a Brockville, Ont., psychiatric hospital, from which he has since been released. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Paxil Settlement (Seroxat-forlik)
seedol.com 5.5.2011
Paxil settlement . Paxil is an antidepressant that falls into the category of a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI). Paxil is usually used to treat major depression, obsessive-compulsive disorder, and several different anxiety disorders. The medication is meant to help prevent suicidal thoughts and behaviors and provide other important benefits. The problem however is that some people show negative side effects from Paxil. The side effects of Paxil have led to Paxil lawsuits. (...)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: Hva er det forskrivere og pasienter ikke vet om bivirkninger av antidepressiva? (What do prescribers and patients not know about the side effects of antidepressant drugs?) (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Forskere: Alvorlige bivirkninger, når antidepressiver droppes. Angst, depression og selvmordstanker er nogle af de bivirkninger, som tit forekommer, når man holder op med at tage antidepressiv medicin. Bivirkningerne kan i nogle tilfælde være langvarige og kroniske, viser et nyt studie. (videnskab.dk 16.3.2015).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Diagnostisering av sepsis. Sepsis, også kjent som blodforgiftning, er kroppens hyperaktive respons på en infeksjon som kan føre til betennelse, vevskader, organsvikt etc.

(Anm: Diagnosing Sepsis. Sepsis, also known as blood poisoning, is the body’s hyperactive response to an infection that can lead to inflammation, tissue damage, organ failure etc. It is a very dangerous state in which the immune system stops fighting with the invading agents  and turns to itself. Around one-third of patients who are affected with sepsis die every year. (news-medical.net 7.9.2017).)

- Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon.

(Anm: Å anerkjenne sepsis som en global helseprioritet - En WHO- resolusjon. Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution. “Some very important clinical issues, some of them affecting life and death, stay largely in a backwater which is inhabited by academics and professionals and enthusiasts, dealt with very well at the clinical and scientific level but not visible to the public, political leaders, leaders of healthcare systems... The public and political space is the space in which [sepsis] needs to be in order for things to change.” NEJM (June 28, 2017).)

(Anm: Sepsis – den dödliga sjukdomen som glöms bort. Trots att infektionssjukdomen sepsis förekommer oftare än de vanligaste formerna av cancer och att upp emot hälften som drabbas av den allvarligaste formen dör, så har många knappt hört talas om sjukdomen. Sepsis som är den medicinska termen på blodförgiftning, drabbar omkring 40 000 svenskar varje år. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod.

(Anm: Hurtigtest finner tegn på sepsis i en enkelt dråpe blod. (- Sepsis, en potensielt livstruende komplikasjon av en infeksjon, har den høyeste byrde mht. død og medisinske utgifter på sykehus over hele verden.) (- Quick test finds signs of sepsis in a single drop of blood. (…) Sepsis, a potentially life-threatening complication of an infection, has the highest burden of death and medical expenses in hospitals worldwide. (medicalnewstoday.com 5.7.2017).)

(Anm: Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling. (…) Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet (2). Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis (1). (…) Sepsis har inntil nylig vært definert som mistenkt infeksjon med samtidig tilstedeværelse av to eller flere SIRS-kriterier (1). Endringer i hjertefrekvens, kroppstemperatur, respirasjonsfrekvens og leukocytter er kroppens tegn på inflammasjon, og de indikerer ikke nødvendigvis en livstruende, dysregulert vertsrespons på infeksjon. Tidsskr Nor Legeforen 2017; :609-10 (20.4.2017).)

(Anm: LEGENE FORSTO IKKE AT HAN VAR DØDSSYK: Stian (19) døde etter 18 timer på sykehus uten legetilsyn. (…) Helsetilsynet konkluderer med at sykehusets behandling var uforsvarlig. (…) Fikk ikke beskjed. (…) Fastlegen sendte med dem papirer som foreldrene leverte på Akuttmottaket ved Ahus, der sto det; «Diagnose: Obs sepsis».  (tv2.no 29.4.2017).)

(Anm: Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen. (…) Pasienten ble lagt på observasjonsposten (Akutt 24) ved akuttmottaket frem til neste morgen. I løpet av tiden på observasjonsposten ble han ikke tilsett av lege. På morgenen var han betydelig verre og han fikk tegn på fullt utviklet blodforgiftning. Behandling med antibiotika ble iverksatt, men han døde kort tid etter som følge av meningokokksepsis og hjerneødem. (helsetilsynet.no 2.5.2017).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner. Sepsis= En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon Tre alvorlighetsgrader: 1) Sepsis (to eller flere symptomer på SIRS som følge av infeksjon) 2) Alvorlig sepsis (sepsis med akutt organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon) 3) Septisk sjokk (hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi, samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser og organdysfunksjon) (hnt.no 5.11.2013).)

- Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting (sepsis) blir undersøkt av lege for seint.

(Anm: Alle bryt lova i behandling av blodforgifting. Pasientar med alvorleg blodforgifting blir undersøkt av lege for seint. Helsetilsynet fann brot ved 24 akuttmottak over heile landet. – Svært alvorleg. – Dette er svært alvorleg, for det dreier seg om ein alvorleg infeksjonssjukdom som i verste fall kan medføra død dersom behandlinga ikkje blir igangsett til riktig tid, seier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad. OVER EIN TIME: Pasientar som kjem inn med teikn på alvorleg infeksjonssjukdom som blodforgifting skal ifølge nasjonale retningslinjer få anitibiotikabehandling innan maks ein time. Alle dei 24 akuttmottaka hadde svikt på dette området. (nrk.no 16.6.2017).)

(Anm: Lege sier improvisert «kur» for sepsis har hatt bemerkelsesverdige resultater. (…) Spesialist i intensivbehandling Paul Marik sier at enkel behandling med infusjon av vitamin C og steroider har bemerkelsesverdig effekt på pasienter med potensielt dødelig tilstand. (independent.co.uk 24.3.2017).)

(Anm: Bivirkninger underrapporteres i videnskabelige tidsskrifter. (...) Mellem 43 og 100 procent af de bivirkninger, der, ifølge det ikke-publicerede materiale, er fundet ved de testede lægemidler, er ikke lagt frem i de videnskabelige artikler, viser Yoon Loke og kollegernes gennemgang. (videnskab.dk 5.10.2016).)

(Anm: Dødsfall på grunn av nøytropen sepsis (blodforgiftning) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging – mangelfull samhandling og informasjon. (…)  Manglende informasjon fra spesialisthelsetjenesten og mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen, pasienten og pårørende bidro til hendelsen. Helseforetaket skal gjennomgå hendelsen for å redusere risikoen ved lignende tilfeller. (helsetilsynet.no 12.10.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter. De ønsker psykologhjelp. I stedet blir de fôret med piller fra fastlegen. Unge jenter har aldri brukt mer antidepressiver. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Flere barn og unge akuttinnlegges for psykisk sykdom. I fjor utgjorde andelen øyeblikkelig hjelp innleggelser 61 prosent av alle innleggelser. Det er en økning fra 47 prosent i 2012. (dagensmedisin.no 19.9.2016).)

(Anm: Eksplosjon av antidepressiva til unge jenter: Lykkepillegenerasjonen. «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.  (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: Helseminister Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Veldig urovekkende. ** Kraftig økning i antidepressiva til unge jenter. Helseminister Bent Høie reagerer på den sterke økningen i lykkepillebruk blant unge jenter. Han mener manglende ressurser og fastlegers holdninger er årsaker. Lørdag dokumenterte VG Helg og VG+ konsekvensene av den økende lykkepille-bruken blant unge jenter. (vg.no 10.9.2016).)

(Anm: LO advarer mot trygdebombe. En stadig større del av nordmenn i arbeidsfør alder er uten jobb. LO mener dette er en potensiell trygdebombe. (…) Det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltakelsen opp på samme nivå som i 2008, viser en rapport fra samfunnsøkonomene i LO. I 2008 var 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i jobb. Nå er yrkesdeltakelsen nede i 67,3 prosent., og det er nedgang i alle fylker. (hegnar.no 6.10.2016).)

(Anm: Rekordmange søger akut psykisk hjælp. (- Mens kun 12.099 danskere i 1995 besøgte de psykiatriske akutmodtagelser og skadestuer, er det steget til hele 33.333 i 2015, viser opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner, der for kort tid siden blev sendt til Folketinget. (politiken.dk 9.7.2016).)

(Anm: Har vi blitt psykisk sykere? (- Vi vet også at stadig flere får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser og at sykefraværet på grunn av psykiske plager og lidelser har økt. Vi tror alle disse forholdene bidrar til vår oppfatning om at stadig flere får en psykisk lidelse eller plage.) (Folkehelseinstituttet fhi.no 10.10.2013).)

(Anm: Høyt fravær på grunn av ME. Minst 270 elever var borte fra skolen i fjor fordi de hadde ME. (aftenposten.no 6.2.2017).)

(Anm: Psykisk ohälsa fortsätter att öka. Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa ökar kontinuerligt sedan 2010. Den vanligaste diagnosen är stressrelaterad psykisk ohälsa som till mångt och mycket är arbetsrelaterad. Då evidensbaserad behandling saknas står förebyggande arbete i fokus. (netdoktor.se 14.9.2016).)

(Anm: Psykiatriske skadestuer kan ikke klare presset. Psykiske lidelser hører til nogle af de største sygdomsbyrder, som hvert år koster samfundet et svimlende milliardbeløb i tabt arbejdsfortjeneste og sociale ydelser. (politiken.dk 11.7.2016).)

(Anm: - 9 ting som skjer i hjernen og kroppen på MDMA (Ecstasy). (- 9 Things That Happen in the Brain and Body on MDMA.) (- Derfor, når substansen avsluttes, sitter mennesker igjen med mindre serotonin enn vanlig, noe som kan føre til følelser av depresjon, irritabilitet og tretthet.) (- Siden MDMA frigir så mye serotonin, ødelegger kroppen deretter mer serotonin enn vanlig, ifølge AsapSCIENCE.) (thescienceexplorer.com 24.6.2016).)

Tragedy gives pause for thought on the campaign trail
theglobeandmail.com 22.4.2011
David Carmichael refers to it simply as “the tragedy” – that July day in 2004 when he strangled his 11-year-old son, Ian, in a London, Ont., hotel room.
The next year, he was found not criminally responsible for his son’s death: He was severely depressed and delusional, which he blames on the anti-depressant Paxil.

More related to this story

I'm afraid antidepressants will change who I am
More teens suffering from nighttime tooth-grinding
Parkdale mobilizes to protect citizens as attacks continue

One might expect that Mr. Carmichael would have retreated from public life. But seven years after he killed his son, he has surfaced in Huntsville, Ont., and is running in this election as an independent candidate in the riding of Parry Sound-Muskoka, where Industry Minister Tony Clement is the incumbent. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

With Paxil Birth Defects Trials on the Horizon, Drugmaker Cuts Jobs
lawyersandsettlements.com 22.2.2011
Charlotte, NC: Ahead of Paxil birth defects trials that are set to take place in May, drugmaker GlaxoSmithKline has decided to eliminate a number of positions at its neurosciences division in North Carolina's Research Triangle Park, the Charlotte Observer reports. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

More Paxil Cases Reportedly Set for Court
lawyersandsettlements.com 17.2.2011
Houston, TX: Although many Paxil birth defects lawsuits have been settled, there are still some Paxil side effects lawsuits pending. Some of those lawsuits, alleging Paxil defects injured newborn babies, could go ahead this year. (...)

READ MORE [PAXIL LEGAL NEWS] (...)

Paxil Lawsuit: Fitts Zehl LLP Set to Try 5 Paxil Birth Defects Cases in May 2011
marketwire.com 15.2.2011
HOUSTON, TX--(Marketwire - February 15, 2011) - Fitts Zehl LLP -- a personal injury and pharmaceutical litigation law firm in Houston, Texas -- is set to try five Paxil birth defect cases against GlaxoSmithKline (GSK), the second largest drug manufacturer in the world, in Philadelphia state court May 2011. In addition to preparing for trial, the firm is accepting new cases from law firms and clients throughout the United States.

"We've taken steps to ensure that no other Paxil trials take place before our May trials," said Ryan Zehl, Paxil birth defects lawyer and Fitts Zehl LLP partner. "This will be the third time GSK goes to trial over Paxil since the FDA required them to disclose the increased risk of congenital heart defects in babies born to mothers taking Paxil during the first trimester of pregnancy in December 2005." (...)

Vermont to Receive $136,000 Settlement in Paxil Side Effects Case
lawyersandsettlements.com 29.1.2011
Montpelier, VT: Vermont's attorney general has announced that the state will receive $136,000 as part of a settlement with drugmaker GlaxoSmithKline over Paxil side effects allegations, among others. (...)

GSK set aside $3.4bn in last quarter of 2010 to cover legal costs (GSK avsette 3,4 milliarder dollar i siste kvartal 2010 for å dekke rettslige omkostninger)
BMJ 2011; 2011; 342:d488 (24 January)
GlaxoSmithKline has set aside $3.4bn (£2.1bn; €2.5bn) to cover legal costs in the fourth quarter of last year. That amount wipes out the company’s profit for the fourth quarter, the news agency Reuters has reported. However, a GSK spokeswoman said that she could not give sales projections as they would be reported on 3 February.

In July the company set aside $2.36bn to cover costs related to product liability cases settled or received at that time and other problems, bringing the company’s legal costs for the year to $5.8bn.

The costs are related to litigation over its antidiabetes drug rosiglitazone (marketed as Avandia); the company’s sales and promotion practices concerning several drugs, including paroxetine (Paxil) and bupropion (Wellbutrin); and practices at a former manufacturing plant in Puerto Rico. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Journalist Feels Daughter's Eating Disorder Caused by Effexor Side Effects
lawyersandsettlements.com 9.1.2011
Dallas, TX: Terri Rimmer is a journalist and mother who has been trying to figure out for years what lay at the root of her daughter's eating disorder. She now believes that taking Effexor while she was pregnant with her daughter, now 10, is the culprit. Effexor side effects have been hotly debated with regard to pregnancy and the need for women to remain on antidepressants at the potential risk of harming their unborn child. (...)

(Anm: Mutation causes mice to behave as if they have an eating disorder (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

2010 a Year for Paxil Birth Defects Plaintiffs to Remember (2010 et år å huske for saksøkere av fødseldefekter forårsaket av Seroxat)
lawyersandsettlements.com 25.12.2010
Dallas, TX: Plaintiffs who filed lawsuits alleging Paxil side effects such as Paxil birth defects and PPHN (persistent pulmonary hypertension of the newborn) may look back on 2010 as a year to remember. Hundreds of Paxil lawsuits were reportedly settled and a million-dollar award handed out in at least one other lawsuit. For plaintiffs who still have Paxil lawsuits pending, 2010 might be a year that provides them with hope that they will receive either a settlement or an award. (...)

Paxil Suit Is Still On! (Seroxat-søksmål pågår fortsatt)
lawyersandsettlements.com 25.12.2010
Philadelphia, PA: From the point of view of the attorneys for the plaintiff, everything seemed to be on track as the product liability trial against Glaxo Smith Kline (GSK) got under way. Anna Blyth had been born with a heart defect, a defect that could be easily linked to the fact that her mother had been prescribed Paxil, a GSK drug used to help patients cope with depression. (...)

The lawyers for GSK changed course and argued that the case not go forward because the doctor who originally prescribed the drug—who was long since deceased—could not provide evidence at the trial.

The judge granted a motion for summary judgment—in favour of the defence.

"With all due respect, I think the judge was mistaken," says Pinto. "I think what a doctor would say can be proven through the evidence of other like- minded physicians that know what the standard of care is."

"In most cases, the prescriber (the doctor) is alive and this decision is not going to have far-reaching effects because this is limited," adds Pinto. (...)

CLDA: Links to FDA labels for approved antidepressants
themarketfinancial.com 12.12.2010
Written by ChasingTheAlpha.com Alerts, FDA Updates, US Markets Dec 12, 2010

Update(7:21 PM PST) - Below are links to labels for Cymbalta, Lexapro, Zoloft, Effexor, Pristiq, Paxil and Wellbutrin. Hopefully this helps in order to compare the CLDA efficacy and safety data. We can take a look the differences later.

Cymbalta - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/022516lbl.pdf

Lexapro - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021323s030s031,021365s021s022lbl.pdf

Zoloft - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/019839s070,020990s032lbl.pdf

Effexor - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020151s056s057lbl.pdf
Effexor XR - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020699s090lbl.pdf

Pristiq - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021992s013lbl.pdf

Seroxat - Paxil - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020031s063,020710s027lbl.pdf
Seroxat CR - Paxil CR - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020936s041lbl.pdf

Wellbutrin - http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/018644s038,020358s045lbl.pdf

See WikInvest article on Antidepressant market - http://www.wikinvest.com/wiki/Antidepressant_Drug_Market (...)

SC man takes plea deal in Zoloft defense case
washingtonpost.com 9.12.2010
COLUMBIA, S.C. -- A South Carolina man who blamed the antidepressant drug Zoloft in the shotgun slayings of his grandparents when he was 12 years old has pleaded guilty to voluntary manslaughter.

Christopher Pittman accepted a plea deal Thursday that shortens the prison sentence he was handed after a previous trial.

The now-21-year-old man earned a new trial when a judge in July ruled Pittman's original attorneys didn't pursue a plea deal and focused too much on Zoloft during his 2005 trial.

Thursday's plea means Pittman could be released from prison in about 12 years.

He had been serving a 30-year term after being convicted as an adult on two counts of murder in the 2001 shooting of his grandparents in their Chester home. (...)

Pittman pleads guilty to voluntary manslaughter in grandparents' deaths
heraldonline.com 11.12.2010
By Andrew Dys - adys@heradonline.com
CHESTER -- More than nine years after 12-year-old Christopher Pittman killed his grandparents then blamed anti-depressants for the shootings, Pittman pleaded guilty to voluntary manslaughter Thursday in court in Chester County.

Pittman, now 21, was sentenced by Judge Ernest Kinard to 25 years in prison and will be eligible for parole in 2023. (...)

Paxil Plaintiff Settles Birth Defects Lawsuit (Seroxat-saksøker forliker fødselsdefekt-søksmålsøksmål)
lawyersandsettlements.com 20.10.2010
Watertown, SD: A woman who recently settled her Paxil birth defects lawsuit ended a legal ordeal that began with the 2004 death of her newborn son. The woman's Paxil lawsuit alleged her son suffered from Paxil birth defects, including persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN). (...)

READ MORE [ PAXIL ARTICLES ] (...)

1st Circuit Hears Habeas Case Alleging Counsel's Failure to Raise a Zoloft Defense
law.com 10.9.2010
On Thursday, the 1st U.S. Circuit Court of Appeals heard arguments in Shuman v. Spencer, a habeas corpus case in which a man convicted of double homicide is seeking a new trial, alleging ineffective assistance of counsel. The appellant, Robert Shuman, claims his trial lawyer failed to raise the defense that he killed two business associates because his ingestion of Zoloft caused a drug-induced state of agitation called akathisia. (...)

Badway also noted that the defendant's expert psychiatrist, Dr. Harold Bursztajn, a senior clinical faculty member at Harvard Medical School, testified that Shuman was subject to a mental defect magnified by "a group of medications or 'toxic soup' he was taking, including, but not limited to, Zoloft."
"The petitioner now wants to change his defense and rely exclusively on a Zoloft defense," Badway said. (...)

SC AG claims judge erred in overturning murder conviction of Pittman in Zoloft case
heraldonline.com 1.9.2010
CHESTER -- Christopher Pittman took a gamble and lost, state attorneys said Tuesday, and he does not deserve a new trial after being convicted of killing his grandparents when he was 12.

The state Attorney General's office claims in court documents the judge who ordered a new trial for Chester County's Christopher Pittman was wrong when he ruled in July that Pittman's lawyers botched the case. (...)

Dee Woods: Antidepressants may damage your eyes (Dee Woods: Antidepressiva kan skade øynene dine)
thereporteronline.net 28.8.2010
Doctors will admit that medications have side effects. Unfortunately, very often we don’t realize the degree of side effects until the offending drugs have been on the market for many years.

Even then, there are times when the degree of negative side effects does not become apparent for another few years. (...)

Chester County residents voice strong opinions to possible new trial in 9-year-old murders
Andrew Dys Columnist
heraldonline.com 1.8.2010
Chester County residents voice strong opinions to possible new trial in 9-year-old murders

CHESTER -- Hawk Robbins, in his eighth decade on earth, and another fella ate lunch Friday at Gene's Restaurant in Chester. Catfish, fried.

The subject of Christopher Pittman came up, as it has in Chester since a judge ruled last week that Pittman, now 21, should get a new trial after he was convicted of killing his grandparents in 2001 when Pittman was just 12.

Pittman's lawyers in a 2005 trial claimed an anti-depressant caused Pittman to shoot Joe and Joy Pittman after Joe had disciplined the child the day before. A jury balked at the so-called "Zoloft defense," and Pittman went to prison. (...)

Glaxo Settles Paxil Side Effects Lawsuits, Average Settlement $1.2 Million (Glaxo forliker Seroxat (Paxil)-søksmål for sideeffekter, gjennomsnittlig oppgjør er 1,2 millioner dollar)
lawyersandsettlements.com 28.7.2010
Newark, NJ: GlaxoSmithKline (Glaxo), the largest drug manufacturer in the UK, is believed to have paid out about $1 billion to settle various Paxil lawsuits since the drug first came onto the market in 1993. Earlier this month it was announced that Glaxo has agreed to pay another $1 billion to settle more than 800 outstanding cases alleging Paxil birth defects. (...)

[ READ MORE PAXIL ARTICLES ] (...)

Legal charges drag GSK into the red for Q2 (Rettslige krav gir GSK røde tall i annet kvartel)
pharmatimes.com 21.7.2010
GlaxoSmithKline took a massive hit from one-time legal and restructuring charges during the second quarter of 2010, leaving its books well in the red compared to the healthy profit booked a year ago.

The world’s second-largest drugmaker warned last week that legal settlements, primarily relating to the antidepressant Paxil (paroxetine) and the diabetes drug Avandia (rosiglitazone), would alone swipe £1.57 billion off its second-quarter results. And this, coupled with a £590 million restructuring charge, secured a loss of £304 million for the period, a far cry from the profit of £1.43 billion GSK booked for Q2 2009.

The group’s swing into the red masked an OK growth in sales for the period given the current tough economic conditions, with revenue up 4% at £7 billion, though down 2% if pandemic products are taken out of the equation. (...)

Glaxo Said to Have Paid $1 Billion Over Paxil Suits (Glaxo skal ha utbetalt ut én milliard dollar for Seroxat (Paxil)-søksmål)
businessweek.com 20.7.2010
July 20 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc has agreed to pay more than $1 billion to resolve more than 800 cases alleging its Paxil antidepressant caused birth defects in some users’ children, according to people familiar with the settlements. (...)

Glaxo Said to Have Paid $1 Billion Over Paxil Suits (Glaxo skal ha utbetalt ut én milliard dollar for Seroxat (Paxil)-søksmål)
bloomberg.com 20.7.2010
(...) Glaxo officials confirmed yesterday they agreed to settle some Paxil birth-defect cases filed against the drugmaker. They refused to comment on the terms of the settlements.

“The company has agreed to these settlements, despite its litigation defenses, in order to avoid the costs, burdens and uncertainties of ongoing litigation,” Sarah Alspach, a Glaxo spokeswoman, said in an e-mailed statement. (...)

Approved in 1992 for U.S. use, Paxil generated about 523 million pounds ($793 million) in sales in 2009, or about 1.8 percent of Glaxo’s total revenue. The company had $11.7 billion in U.S. Paxil sales for nine years starting in 1997, according to documents made public last year in a Pennsylvania trial over birth-defect claims.

Chief Executive Officer Andrew Witty has moved to replace revenue lost to generic versions of drugs such as Paxil. The drugmaker said in May it plans to double revenue from India and China by 2015 as it cuts prices to match competitors in emerging markets. (...)

Settled Cases
The $2.4 billion charge Glaxo announced for Paxil and Avandia litigation “includes provisioning for settled cases” and those still outstanding, officials said in an e-mailed statement.

The charge “reflects the company’s ongoing efforts to resolve certain long-standing legal cases,” Dan Troy, the company’s general counsel, said in the release. “This represents a substantial portion of GSK’s outstanding litigation.” (...)

Files Indicate Settlement in Paxil Lawsuit (Dokumenter indikerer forlik i Seroxat-søksmål)
abcnews.go.com 19.7.2010
Agreement reached in SD woman's lawsuit against pharmaceutical company over son's death (Enighet er oppnådd i et søksmål mot et legemiddelfirma grunnet sønnens død)

A settlement has been reached in a lawsuit filed against a pharmaceutical company by a Watertown woman who linked her prescribed use of Paxil to the death of her infant son, according to court files.

Jennifer Berg of Watertown sued SmithKline Beecham, doing business as GlaxoSmithKline, in October 2007. The complaint said Nathan Berg died in 2004 because of a heart disorder caused by her use of the antidepressant Paxil while she was pregnant.

The federal court lawsuit sought unspecified damages from the company for failing to warn of a link between the two. Letters from her attorneys to the presiding judge indicate there's a settlement. No settlement documents have been filed in court. (...)

RESIGNED TO DIE
chickashanews.com 19.7.2010 (Karen Brady The Express-Star )
Ronson Bush confessed to killing his best friend; now, he says, the responsible thing to do is die.

— Confessed killer Ronson Bush lives in an 11 by 15-foot cell on Death Row at the Oklahoma State Penitentiary in McAlester, Okla. (...)

Drugs and alcohol
Earlier, while still at the hospital, Bush was given the antidepressant Celexa, a class of drug known as SSRIs, or selective serotonin reuptake inhibitors.

Celexa is a drug that some health professionals say can cause individuals taking it to experience a loss of caring that can unleash dangerous actions.

Psychologist Dr. Gail Poyner, an expert witness who testified in Bush's defense, says, "Research has consistently shown that in certain people, SSRIs can cause adverse reactions that include suicide, violence, even homicide.

"Studies published in respected scientific journals are drawing attention to the very real dangers of SSRIs - especially in individuals whose brains are missing certain enzymes needed to metabolize these drugs. For those people, the build up of SSRIs can lead to devastating, out of character behavior."

Poyner also said it is very common for individuals who commit SSRI-related crimes not to remember their own actions while under the influence of the drug.

Bush believes the Celexa in his system had much to do with the tragic events of Dec. 22, 2008.

"It kills me what happened; it just does not make sense," he says. "I've been drunk and high before and I've never had a violent thought. The only factor that's different is the Celexa."

In addition, over the course of the evening, Bush consumed a pint of vodka, telling Harrington he felt “weird” and “numb to everything.” (...)

Scores of Paxil Birth Defects Cases Settled (Inngår forlik i saker som omhandler Seroxat (Paxil)-relaterte fødselsdefekter)
consumeraffairs.com 24.6.2010
Terms of agreements kept confidential

The manufacturer of Paxil has agreed to settlements in nearly 200 individual cases claiming that the antidepressant caused birth defects.

Most of the cases allege that babies born to mothers taking Paxil suffered from heart defects. The leading case, brought on behalf of Lyam Kilker, contended that he was born with no fewer than three cardiac defects, including a hole between the two chambers of his heart that disrupted the aorta. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Paxil Off-Label Use to Be Focus of Heart Defects Trial (Fokuserer på undersøkelser av hjertedefekter ved forskrivning av Seroxat (Paxil) utenfor preparatomtale)
lawyersandsettlements.com 18.4.2010
Washington, DC: Paxil manufacturer GlaxoSmithKline (Glaxo) faces hundreds of Paxil lawsuits alleging that the antidepressant causes birth defects. Next up at the plate is Delaney Novak, a little girl born on April 4, 2002 with heart defects. In June, her parents Laura and Derek will contend that misconduct on the part of Glaxo over safety warnings for Paxil caused Delaney’s birth defects. (...)

[READ MORE PAXIL ARTICLES] (LES FLERE SEROXAT-ARTIKLER) (...)

The Time To File A Paxil Birth Defect Claim Is Running Out
1888pressrelease.com 18.3.2010
The time to file a claim for compensation for children born with congenital heart defects as a result of exposure to Paxil is running out.

New York, NY (1888PressRelease) March 18, 2010 - It appears that the time to seek compensation for birth defects allegedly caused by exposure to the antidepressant Paxil during pregnancy is running out. DrugSettlement.com reports that court records indicate many cases have been resolved and have been removed from the docket. Parents who took Paxil during pregnancy and gave birth to a child with a congenital heart defect should act quickly to determine whether they my file a claim on behalf of their child. (...)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

Paxil Suicide Lawsuit Can Go Ahead (Seroxat-søksmål kan gå videre)
lawyersandsettlements.com 26.2.2010
Washington, DC: The Seventh Circuit Court ruled this week that a lawsuit brought against GlaxoSmthKline (GSK), the makers of the antidepressant Paxil, can go ahead. The lawsuit alleges that Paxil may have induced Tricia Mason to commit suicide. The 23-year-old killed herself just two days after taking the antidepressant. (...)

7th Circuit: No Preemption for Failure-to-warn Claims Involving SSRI
thompson.com 24.2.2010
In one of the most important decisions on the issue of federal preemption of state law tort claims involving a pharmaceutical since the Supreme Court considered the issue in Wyeth v. Levine, 129 S. Ct. 1187 (2009), a federal appeals court has held that failure-to-warn claims brought against the manufacturer of the antidepressant Paxil are not preempted (Mason v. Smithkline Beecham Corp., No. 08-2265 (7th Cir. Feb. 23, 2010). (...)

Evelyn Pringle: Paxil Promoters on Speed Dial
Column: Evelyn Pringle
scoop.co.nz 23.2.2010
Glaxo Birth Defect Litigation Reveals Paxil Promoters on Speed Dial

In the first Paxil birth defect trial against GlaxoSmithKline, much of evidence focused on the doctors on Glaxo's payroll involved in the corruption of the medical literature and seminars given to promote the off label use of Paxil with pregnant and nursing mothers.

On October 13, 2009, the trial of Kilker v Glaxo ended with a Philadelphia jury awarding $2.5 million in compensatory damages to the family of Lyam Kilker, after finding that Glaxo “negligently failed to warn” the doctor treating Lyam's mother about the risks of Paxil and the drug was a “factual cause” of the child's heart defects. (...)

Glaxo Said to Have Paid $1 Billion in Paxil Suits (Update2) (Glaxo hevdes å ha betalt 1 milliard dollar i forbindelse med Seroxat-søksmål)
Bloomberg.com 14.12.2009
Dec. 14 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc has paid almost $1 billion to resolve lawsuits over Paxil since it introduced the antidepressant in 1993, including about $390 million for suicides or attempted suicides said to be linked to the drug, according to court records and people familiar with the cases.

As part of the total, Glaxo, the U.K.’s largest drugmaker, so far has paid $200 million to settle Paxil addiction and birth-defect cases and $400 million to end antitrust, fraud and design claims, according to the people and court records.

The $1 billion “would be worse than many people are expecting,” said Navid Malik, an analyst at Matrix Corporate Capital in London. “I don’t think this is within the boundaries of current assumptions for analysts.” (...)

GlaxoSmithKline Reportedly Paid $1 Billion for Paxil Lawsuits (GlaxoSmithKline har angivelig betalt én milliard dollar for Seroxat-søksmål)
lawyersandsettlements.com 14.12.2009
Philadelphia, PA: According to reports, Paxil-maker GlaxoSmithKline may have paid almost $1 billion to settle Paxil lawsuits alleging serious side effects, including birth defects, addiction and suicides or attempted suicides. (...)

With 600 birth defects lawsuits still waiting in the wings, a $2.5 million settlement for each lawsuit could leave GlaxoSmithKline on the hook for $1.5 billion in birth defect lawsuits alone.

According to Bloomberg, approximately 150 suicide-related lawsuits were settled for an average of $2 million and 300 suicide attempt cases were settled for an average of $300,000. Meanwhile, 10 birth defect lawsuits were settled for an average of $4 million. (...)

Galveston suits blame anti-depressant for babies' heart defects
setexasrecord.com 9.12.2009
GALVESTON - A Houston law firm has filed suits against a pharmaceutical company on behalf of three women who claim one of the defendant's medications caused birth defects in their children.

The firm Clark, Dean & Burnett GP is representing Jennifer Mays of Ohio, Kristie Corbett of South Carolina and Desiree Higley against GlaxoSmithKline.

The women claim they took paroxetine, an anti-depressant marketed by GSK under the brand name Paxil, while they were pregnant and gave birth to children with heart problems.

The cases were filed Dec. 7 in Galveston County District Court. (...)

Paxil-Related Lawsuits in the United States (Seroxat-relaterte søksmål i USA)
houston10.cityspur.com 7.11.2009
Recently, it has been reported that the use of Paxil, an antidepressant medication, has caused a condition known as akathisia; which is a condition of severe inner restlessness. This akathisia has lead to increased suicidal and violent thoughts leading to the injury, harm or death to many of the patients taking Paxil. Because of the increase in injury and death, many new lawsuits against the GlaxoSmithKline Company, the manufacturers of the drug, Paxil, have been opened and reported. Paxil was never approved or recommended by the American Food and Drug Administration and many doctors went forward and prescribed Paxil to patients under eighteen years old and to those who were pregnant or nursing based solely on their professional judgment. Today, many of these patients have suffered extreme side effects, including suicidal death as a result of taking the prescribed Paxil. (...)

Toran case makes history
stuff.co.nz 25.10.2009
(...) The 17-year-old was found dead at his mother's home on Auckland's North Shore in March 2008.

He had been diagnosed with depression and was medicated with fluoxetine, the generic form of Prozac. (...)

Glaxo Must Pay $2.5 Million in Paxil Birth Defects Case
depression.about.com 25.10.2009
(...) Glaxo issued a statement saying that they planned to appeal the verdict.

"While we sympathize with Lyam Kilker and his family, the scientific evidence does not establish that exposure to Paxil during pregnancy caused his condition. Very unfortunately, birth defects occur in 3 to 5% of all live births, whether or not the mother was taking medication during pregnancy," the company's statement said. (...)

Antidepressiv medicin skader barnet i maven
videnskab.dk 6.10.2009
Når deprimerede gravide tager antidepressiver, går det ud over deres ufødte børn, viser en netop offentliggjort dansk undersøgelse. (...)

Men nu viser dansk forskning, at hvis moren tager antidepressiv medicin, kan det gå ud over hendes endnu ufødte barn. Undersøgelsen offentliggøres i dag i oktoberudgaven af det månedlige tidsskrift Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Publikationens hovedforfatter er læge Najaaraq Lund fra Aarhus Universitet, som i øjeblikket er i gang med et ph.d.-projekt i det vestafrikanske land Guinea-Bissau.

»Vores resultater viser, at der er en effekt på fosteret. Graviditeten bliver i gennemsnittet kortere, og barnet ser ud til at være påvirket,« fortæller Najaaraq Lund til Videnskab.dk fra Guinea-Bissau. (...)

Hun har systematiseret data fra Skejby Sygehus, der strækker sig fra 1989 til 2006. Det viste sig, at gravide kvinder på SSRI-præparater fødte i gennemsnittet 4,5 dage tidligere end gravide kvinder, der ikke har haft psykiske sygdomme.

Men hvad der er mere interessant, fødte gravide på den antidepressive medicin 3,8 dage tidligere, end kvinder med psykiske sygdomme, som ikke tog lykkepiller. (...)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Exposure In Utero and Pregnancy Outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(10):949-954. (October).)

GlaxoSmithKline Buried Paxil Birth Defect Reports, Jury told
dallasfortworthinjurylawyer.com 18.10.2009
In the first Paxil birth defect case to go to trial, jurors heard testimony late last month that manufacturer GlaxoSmithKline (GSK) was aware of reports of birth defects from mothers who took the antidepressant while pregnant but withheld the information from the FDA and consumers. (Kilker v. SmithKline Beecham Corp., No. 070201813 (Pa., Philadelphia Co. Com. Pleas filed Feb. 20, 2007).). (...)

GlaxoSmithKline told to pay family $2.5m after jury finds paroxetine caused son’s heart defects (GlaxoSmithKline pålagt å betale familie 2,5 millioner dollar etter at jury finner at Seroxat (paroxetine) forårsaket sønnens hjertedefekter)
BMJ 2009;339:b4266 (15 October)
A Philadelphia jury has found that the antidepressant paroxetine (marketed as Paxil in the United States and Seroxat in the United Kingdom) caused heart defects in a child, Lyam Kilker, whose mother Michelle David took the drug while pregnant. The jury has awarded the family $2.5m (£1.5m; 1.7m) in compensation.

The trial was the first of about 600 US lawsuits that claim that paroxetine caused birth defects in infants born to mothers who took the drug while pregnant (BMJ 2009;339:b3967, doi:10.1136/bmj.b3967). (...)

GSK to Pay $2.5 Million to Family in Birth Defects Lawsuit (GSK betaler 2,5 millioner dollar til familie for Seroxat-fødselsdefekter)
lawyersandsettlements.com 13.10.2009
(...) Interne GSK-e-poster indikerer at de visste (Internal GSK Emails Suggest They Knew)

Under rettssaken ba dommeren GSK om å overlevere e-poster skrevet av GSK-ledere, og en slik e-post, et notat skrevet av Bonnie Rossello i 1997, som var spesielt belastende, inneholdt uttalelsen, "Dersom negative, resultater kan begraves." Rosello refererte til hva den farmasøytiske giganten burde gjøre dersom det ble nødvendig å utføre dyrestudier på Seroxat (Paxil), kjent som paroxetine (paroksetin). Ifølge resultater utført av danske utviklere av den kjemiske forbindelsen, tok lave doser av paroxetine livet av unge rotter. (During the court case the judge ordered GSK to hand over emails written by GSK executives, and one such email, written by Bonnie Rossello in a 1997 memo, was particularly incriminating, including the statement, "If neg, results can bury." Rosello was referring to what action the pharmaceutical giant should take if it became necessary to do animal studies with Paxil, known generically as paroxetine. According to results of a study done by the Danish developers of the compound, low-dose paroxetine killed young rats.)

Under rettssaken, fortalte Tracey jurymedlemmene at Food and Drug Administration (FDA) ikke ba om ytterligere sikkerhetsstudier for selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer) - den klasse antidepressiva som Seroxat tilhører - før i 2003. På dette tidspunkt erkjente angivelig GSK at Seroxat var assosiert med en økt risiko for fødselsdefekter. (...) (During the trial, Tracey reportedly told jurors that the Food and Drug Administration (FDA) did not order additional safety studies on selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)- the class of antidepressants to which Paxil belongs - until 2003. At that point, GSK allegedly acknowledged there was an increased risk of birth defects associated with Paxil.)

Glaxo Ordered to Pay $2.5 Million for Paxil Defects (Update3) (Glaxo dømt til å betale 2,5 millioner dollar for Seroxat-fødselsskader)
Bloomberg.com 13.10.2009
Oct. 13 (Bloomberg) -- GlaxoSmithKline Plc must pay $2.5 million over claims that its Paxil antidepressant caused birth defects, a Pennsylvania jury concluded in the first of 600 such cases to come to trial. (...)

Glaxo must pay $2.5M in Paxil case (Glaxo må betale 2,5 millioner dollar i Seroxat-sak)
philly.com 13.10.2009
GlaxoSmithKline P.L.C. must pay $2.5 million to settle a claim that its Paxil antidepressant caused severe heart defects in a 3-year-old Bensalem boy, a Philadelphia common pleas jury ruled today.

The verdict is the first in 600 cases alleging that London-based Glaxo knew Paxil caused birth defects and hid those risks to boost profits.

The drug, approved for U.S. use in 1992, generated about $942 million in sales last year, 2.1 percent of Glaxo's total revenue. (...)

GSK is sued in US over alleged link of paroxetine to birth defects (GSK saksøkt i USA over angivelig link mellom Seroxatrelaterte fødselsdefekter)
BMJ 2009;339:b3967 (12 October)
GlaxoSmithKline (GSK) is facing the first of about 600 US lawsuits claiming that its antidepressant paroxetine (marketed as Paxil in the United States and Seroxat in the United Kingdom) caused birth defects in infants born to mothers who took the drug while pregnant. The first case has gone to jury in Philadelphia, Pennsylvania, where the company has locations in the city and its suburbs. The outcome of early trials often sets the trend for later cases. (...)

Paxil Birth Defects Trial Now in Jury’s Hands (Seroxat-rettssak om fødselsdefekter er nå i juryens hender)
attorneyatlaw.com 11.10.2009
The first of more than 600 lawsuits claiming the makers of the antidepressant Paxil hid evidence that its drug caused birth defects in order to boost profits is now in the hands of a Philadelphia jury. (...)

Lundbeck-partner på anklagebænken
business.dk 5.10.2009
Lundbecks amerikanske partner Forest er på anklagebænken i Massachusett for særdeles aggressiv markedsføring af Lundbecks depressionsmidler til børn. Samtidig skjulte Forest angiveligt studier, der viste øget selvmordsrisiko og manglende positiv effekt.

Lundbecks amerikanske partner, Forest, som står for salget af Lundbecks to succesfulde depressionsmidler Cipramil og Cipralex i USA, er kommet på anklagebænken ved distriksdomstolen i Massachusett. (...)

Suit blames anti-depressant drug for 2007 murder-suicide
setexasrecord.com 1.10.2009
SHERMAN -- In a suit recently transferred to the East Texas federal court, the maker of a popular anti-depressant drug is being blamed for a murder-suicide committed by a woman who had taken the drug.

Court papers say that after taking Pfizer's drug Zoloft, 41-year-old Andrea Roberts shot and killed her two children and husband before turning the gun on herself. (...)

Antidepressants In Early Pregnancy May Cause Heart Defect (Antidepressiva tidlig i svangerskapet kan forårsake hjertedefekt)
injuryboard.com 25.9.2009
Taking antidepressants such as Prozac, early in a pregnancy may harm the health of the fetus, according to a new study.

Many woman take antidepressants during pregnancy with no effect, but Prozac (fluoxetine), among others, may double the risk of a heart defect if taken early in the pregnancy, finds this study out of Aarhus University, Denmark, which looked at nearly half a million children born there between 1996 and 2003.

Prozac increased the risk, as did Zoloft and Celexa. So did using more than one antidepressant at a time reports Reuters.

This study will be published in the online British Medical Journal, September 25. (...)

Man who used Zoloft defense convicted of assault
newsday.com 23.9.2009
The Coram man who said his withdrawal from the antidepressant Zoloft was to blame for him beating his girlfriend was convicted Wednesday in Nassau County Court of felony assault, attempted assault and second-degree harassment charges. (...)

Pfizer, which makes Zoloft, paid a Harvard Medical School professor $7,500 per day to testify as a witness for the prosecution. (...)

Jury Weighs Conflicting Opinions on Link of Zoloft Use to Violence
law.com 22.9.2009
Jurors in the assault trial of a Long Island, N.Y., man will have to weigh the drastically different opinions of two Harvard-educated psychiatrists to determine whether the popular antidepressant Zoloft can trigger a violent episode.

Brandon Hampson, 39, is facing misdemeanor assault charges for allegedly beating his girlfriend and preventing her from leaving his home in August 2006 after she refused to have sex with him. Hampson claims that he was going through Zoloft withdrawal at the time and did not intend to assault the woman. (...)

Paxil Birth-Defect Trial In Philadelphia
philadelphia.injuryboard.com 22.9.2009
There is currently on trial going on in Philadelphia regarding allegations that Paxil causes birth defects. GlaxoSmithKline, maker of the antidepressant Paxil, is defending the lawsuit. According to taped testimony introduced at trial of a former Glaxo drug-safety executive, in 2001 Glaxo officials noted that Paxil was likely linked to birth defects in the fetus of a woman taking Paxil. The current case in Pennsylvania involves a Paxil user who asserts that her 3-year old son's life-threatening heart defects were caused by Paxil. The plaintiff alleges that Glaxo was aware of the risks that Paxil causes birth defects, but hid those risks to boost profits. There are over 600 similar cases against Glaxo. Plaintiff's lawyers in the Philadelphia case, captioned Kilker v. SmithKlineBeecham dba GlaxoSmithKline, argue that Glaxo aggressively sought to convince doctors to increase Paxil prescriptions for pregnant women dealing with anxiety. (...)

Paxil Birth Defect Lawsuit
aboutlawsuits.com 22.9.2009
Side effects of Paxil, a popular antidepressant, have been linked to an increased risk of birth defects when taken during pregnancy, which could result in persistent pulmonary hypertension in newborns (PPHN), a serious and potentially life-threatening respiratory disorder. (...)

Glaxo Linked Birth Defect of Fetus to Paxil, Ex-Executive Says (Ifølge tidligere leder linket Glaxo Seroxat til fødselsdefekter hos foster)
bloomberg.com 18.9.2009
Sept. 18 (Bloomberg) -- Officials of GlaxoSmithKline Plc, the U.K.’s largest drugmaker, said in 2001 that a birth defect in the fetus of a woman taking its Paxil antidepressant likely was linked to the drug, according to court testimony.

After analyzing a 2001 e-mail from a Paxil user who aborted her fetus because it had a heart defect, Glaxo officials noted in company files they were “almost certain” the drug was related to the problem, Jane Nieman, a former Glaxo drug-safety executive, told a Pennsylvania jury. (...)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

Emails Over Paxil Birth Defect Side Effects Must Be Turned Over
aboutlawsuits.com 16.9.2009
A federal judge has ordered that emails between GlaxoSmithKline PLC (GSK) and researchers over Paxil birth defects must be turned over to a family that has filed a lawsuit against the drug maker over the death their infant son.

The Paxil lawsuit was filed by the family of William Seale, a one-year-old who died from heart defects in 2004 after his mother took the antidepressant during pregnancy. (...)

First Paxil Birth Defect Lawsuit is Set to Begin (Første søksmål om Seroxat-induserte fødselsdefekter starter)
chicagobirthinjurylawyerblog.com 15.9.2009
The first Paxil lawsuit against GlaxoSmithKline over alleged birth defects caused by the antidepressant is scheduled for trial to begin today in Philadelphia. This is one of approximately 600 similar claims involving heart defects and other injuries suffered by babies born to woman who used Paxil. The birth injury lawsuit claims that the use of Paxil resulted in life-threatening heart defects in her three-year-old son. Paxil is a selective serotonin reuptake inhibitor prescribed to treat depression. It is one of the most common drugs prescribed in the United States. (...)

Glaxo trial opens here Monday in what could be Paxil test case
philly.com 12.9.2009
(...) Paxil, approved by the FDA in 1992, generated about $942 million in sales last year, 2.1 percent of the total for the company.

Glaxo has settled other Paxil-related cases, including a suit brought by the New York Attorney General's Office accusing the company of withholding safety data about the antidepressant.

The drugmaker isn't liable for Lyam Kilker's heart defects, and it acted responsibly in testing Paxil and updating safety information, Kevin Colgan, a Glaxo spokesman, said in an e-mail. (...)

Kvinne (28) drepte sønnen med antidepressiva
tv2nyhetene.no 8.9.2009
En 28 år gammel britisk kvinne ga sønnen så mye antidepressiva at han døde.

Knuste piller og blandet dem i babyens juice og melk så gutten skulle sove.
En 28 år gammel britisk kvinne er dømt til fengsel i seks år for å ha tatt livet av sin 20 måneders gamle sønn med sovepiller. Laura-Jane Vestuto knuste antidepressiva, som hun selv hadde fått av legen, og ga til sin lille sønn Renzo for at han skulle sove. Etter flere uker med medisinering, fikk han store luftveisproblemer, og ble fraktet til sykehus, hvor han døde. (...)

NY Judge to Allow "Zoloft defense" in Assault Case (New York-dommer tillater "Zolft-forsvar" i sak om legemsfornærmelse)
pharmpro.com 26.8.2009
HEMPSTEAD, N.Y. (AP) — A Long Island judge has said she will allow a man accused of punching and kicking his former girlfriend to use the so-called "Zoloft defense."

The attorney for Coram resident Brandon Hampson says he plans to argue that his client became violent and beat Lisa Essling on Aug. 25, 2006, because he stopped taking the popular antidepressant Zoloft days before the attack.

Nassau County District Court Judge Rhonda Fischer said Friday that she will allow a defense witness to testify that withdrawl from the antidepressant can cause a person to become aggressive.

Prosecutors say they strongly disagree with the court's decision.

Zoloft manufacturer Pfizer Inc. has said there's not evidence to suggest that discontinuing the drug can cause violent behavior. (...)

SSRIs: When anti-depressants go wrong (SSRI-er: Når antidepressiva feiler)
independent.co.uk/ 10.8.2009
Rebekah Beddoe was a young mum who went to her GP for help. A routine prescription for anti-depressants later and her life was spiralling out of control (...)

But it was not until I managed to wean myself off the medication that I realised that the drugs were not a cure for the hell I was going through – they were the cause of it. (...)

The dangers surrounding anti-depressants – particularly SSRIs, which help prolong the effects of neurotransmitters that can lighten mood – are well-publicised. I now know that, in many people, such drugs can create problems, rather than alleviate them. Hundreds of High Court writs have been served against GlaxoSmithKline (GSK), the manufacturer of the anti-depressant Seroxat, since the medication was first prescribed in Britain in 1990. Since then it has been linked to some 50 suicides of adults and children. In 2002, BBC's Panorama programme "The Secrets of Seroxat" alleged that GSK covered up fears about Seroxat's safety, something the firm vehemently denies. It was this documentary that proved to be the turning point for me, even though I live many thousands of miles away. (...)

Convicted murderer appeals dismissal of Pfizer lawsuit
journalstar.com 4.8.2009
A convicted murderer on Monday appealed a judge's order dismissing his lawsuit against Pfizer in which he alleged the Zoloft he was taking led him to try to commit suicide and then take his girlfriend's life.

Randall Robbins II sought millions from the maker of the antidepressant and from the Lincoln doctor who prescribed it to him.

He was 17 when he killed Brittany Eurek in 2002.

Lancaster County District Judge Jeffre Cheuvront dismissed his suit July 20, after Robbins failed to pay the $79 filing fee. (...)

Neb. inmate's Zoloft suit appears to be in trouble
pennlive.com 22.7.2009 (Associated Press)
(AP) — LINCOLN, Neb. - A Nebraska inmate serving time for his girlfriend's murder has so far been unable to persuade a judge to allow a lawsuit against the makers of Zoloft to proceed.

Randall Robbins II filed his lawsuit against Pfizer Inc. and his former doctor last month, blaming the widely prescribed antidepressant for influencing his behavior.
Earlier this week, Lancaster County District Judge Jeffre (JEFF-ree) Cheuvront (shav-RAUNT) again refused to appoint a lawyer for Robbins or let him continue as his own lawyer. (...)

Lymm woman to sue firm for £50k
thisischeshire.co.uk 10.7.2009
A WOMAN from Lymm has launched a legal battle against pharmaceutical giant GlaxoSmithKline.

Jennifer Kulczycki, of Linden Close, is seeking up for £50,000 for personal injuries and other losses suffered while taking Seroxat, a drug licensed to treat symptoms of depression.

She has been taking it for nine years and is one of more than 600 people taking legal action under the Consumer Protection Act 1987. (...)

Woman sues drug company
thestar.co.uk 29.5.2009
A THIRD Sheffield resident is launching legal action against pharmaceutical company GlaxoSmithKline UK.

The woman, who lives in Greystones, is seeking compensation for undisclosed personal injuries after taking the widely prescribed anti-depressant drug Seroxat which is manufactured by the global company.

She is claiming up to £50,000 in compensation from GlaxoSmithKline UK.

She is one of several hundred people, including a woman, from Stannington, and a man, from Firth Park, who are planning to sue the drug manufacturer, claiming their lives have been blighted by the anti-depressant.

Seroxat, also known as paroxetine, is designed to restore the taker's happiness and confidence.

But some users have claimed they became addicted to the medication while others say they experienced suicidal thoughts.

The case is being considered by a judge but is not expected to be concluded until next year.

GlaxoSmithKline is contesting the legal action and a spokesman has previously said there was "no merit" in the litigation. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Pennsylvania Birth Injury Lawyer Advising Women to Come Forward
bestsyndication.com 27.5.2009
From 1992 to 2006, the drug Paxil, manufactured by GlaxoSmithKline, was on the market targeting women and teenagers to battle their depression. Women who were pregnant often took the drug as a way of suppressing their depression when dealing with the associated mental thoughts during their pregnancy. The fact of the matter is that benownst to all Paxil caused severe birth complications when taken by pregnant women. For over fourteen years, birthing complications were occurring an increased rate because of the fact that so many women were taking Paxil. However, know one knew that Paxil caused these negative side effects and was kept on the market without any warning labels.

Finally in 2006, GlaxoSmithKilne found out about the negative side effects of Paxil and put a warning label on the box that pregnant women should not take the drug. Women who had birthing complication from over ten years ago were now finding out that the birth complications were due to them taking Paxil while pregnant. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Drug Approval Is No Legal Shield, Justices Rule (Legemiddelgodkjenning er ikke rettslig skjold mot søksmål, ifølge domstolkjennelse)
nytimes.com 4.3.2009
WASHINGTON — In a major setback for business groups that had hoped to build a barrier against injury lawsuits seeking billions of dollars, the Supreme Court on Wednesday said state juries may award damages for harm from unsafe drugs even though their manufacturers had satisfied federal regulators. (...)

Birth Injury Lawyer New York Weighs True on Long Term Effects
bestsyndication.com 10.12.2008
Long-term effects from certain drugs might not come to full term until years after the drug was taken. Paxil, manufactured by GlaxoSmithKline, is one of those drugs that severely affect people who take the drug after a certain amount of time. Paxil has been found to cause devastating effects in women who took the drug while they were pregnant. Birth injury lawyers have been representing women who incurred birth complications from taking Paxil while pregnant. Paxil was introduced into the market in 1992 and for fourteen years the drug remained on the market without any stipulations. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Mother settles landmark case over Zoloft
theaustralian.news.com.au 27.10.2008
THE Victorian mother who launched an unprecedented lawsuit against her 16-year-old daughter's GP claiming her child became suicidal after being prescribed the anti-depressant drug Zoloft has reached a confidential legal settlement with the doctor.

In a case believed to be the first of its kind in Australia, Nicola Mulcahy lodged a $95,000 claim for her own economic loss in the Melbourne Magistrates Court under the Fair Trading Act after she was forced to quit her job to take care of her daughter Hannah. "I am happy it's all over but I am unable to say anything further," Ms Mulcahy said. (...)

Family sues over soldier's suicide
lancasteronline.com 7.10.2008
(...) Woodward told hospital officials on Jan. 21, 2006, that he was taking his prescribed daily dose of 50 milligrams of Zoloft, and that his mood had improved. However, he also noted "moderate to severe adverse effects" from the medication.

On Feb. 2, 2006, Woodward saw a psychiatrist for the first time. Dr. Douglas Ockrymiek examined Woodward and subsequently increased the daily dose of Zoloft to 100 milligrams.

The next time Woodward saw Ockrymiek, on Feb. 23, 2006, the young veteran told the doctor he had stopped taking his medications "due to diarrhea." No follow-up examination was scheduled.

Eight days later, Woodward was dead by his own hand. (...)

Federal Preemption Part III – Who are the players for you and for big business?
desmoines.injuryboard.com 6.10.2008
- Consumer Advocate Groups concerning Federal Preemption –

Americans For Drug & Device Accountability - AMERICANS FOR DRUG AND DEVICE ACCOUNTABILITY is a bi-partisan coalition of health-care professionals, patient advocates, business people, and concerned citizens. Our goal is simple: To spread the word about a vitally important issue. We hope some of you will join us in that effort.

We have come together to urge Congress to guarantee the right to a day in court if a person is harmed or killed by an FDA-approved product. Specifically, we stand against the policy of FDA preemption.

The ADDA provides a sample letter for you to send to your Congress person about individual rights versus corporate profits and which is more important.

Drug Injury Watch - Prescription druge side effects news and information by Tom Lamb. Also provides a list of lawsuits filed concerning prescription drugs. (...)

Glaxo settles U.S. Paxil lawsuit for $40 mln (Glaxo forliker amerikansk Seroxat-søksmål på 40 millioner dollar)
reuters.com 2.10.2008
LONDON, Oct 2 (Reuters) - GlaxoSmithKline (GSK.L: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) has agreed to settle a long-standing U.S. case over its antidepressant Paxil by paying insurers $40 million to reimburse health plans that paid for children and adolescents to receive the drug.

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman, a law firm representing the plaintiffs, said on Thursday the settlement was approved in the U.S. District Court in Minneapolis.

The agreement ends class-action litigation against Glaxo over the issue, after the British-based drugmaker was sued for allegedly suppressing studies showing the drug was not suitable for children.

Last year, Glaxo agreed to pay $64 million to consumers in another class-action settlement. In both cases Glaxo did not admit liability. (...)

DrugSettlement.com Reports That The First Federal Paxil Birth Defect Case Has Been Set For Trial
1888pressrelease.com 1.10.2008
DrugSettlement.com reports that in the case of Hayes v. SmithKline Beecham Corporation, Justice Claire V. Eagan of The United States District Court for the Northern District of Oklahoma, has ordered that the case begin trial on January 20, 2009.

New York, NY (1888PressRelease) October 01, 2008 - DrugSettlement.com, LLC, http://drugsettlement.com, reports that one of its member firms, Nix & McIntyre, LLP, http://oklahomainjurylaw.com, has been ordered by Judge Claire V. Eagan of the United States District Court for the Norther District of Oklahoma, to commence the first federal Paxil Birth Defect trial on January 20, 2009. (...)

SSRI May Have Caused Reflux Disease
lawyersandsettlements.com 4.1.2008
Elkin, NC: SSRIs can cause many serious problems for infants and children. Many people associate the use of SSRIs while pregnant with birth defects such as primary pulmonary hypertension and other lung and heart problems. However, Theresa H. (not her real name) says that she thinks taking Paxil and Zoloft may have caused her child to develop gastro-esophageal reflux.

Theresa took Paxil for a couple of years before she became pregnant. After becoming pregnant, her doctor switched her to Zoloft, presumably because it was safer than other antidepressants for the pregnancy. (...)

Zoloft’s role in killings by 12-year-old boy argued in court
lawyersandsettlements.com 21.6.2007
Columbia, SC: The story of the 12-year-old South Carolina boy who shot and killed his grandparents in 2002, then set their house on fire, all after taking the anti-depressant Zoloft, continues to unfold in court and in the media. (...)

Paxil Refunds (Seroxat godtgjørelse)
houston.injuryboard.com 18.6.2007
(...) Paxil is said to have misled people about the medication's safety. Parents of children who have taken the drug are trying to get reimbursements under a $64 million class-action deal. Although the money is helpful, parents feel that it can't in any way replace their kids who have committed suicide. Under the deal, parents with proof that they bought GlaxoSmithKline PLC's Paxil and Paxil CR, a controlled-release version of the drug, for their children are entitled to receive money. Parents who no longer have pharmacy records or receipts can get up to $100 refunded by signing a claim form that carries penalties for lying. (...)

Paxil Caused PPHN, Grief and Guilt (Seroxat forårsaket sorg og skyldfølelse)
lawyersandsettlements.com 7.5.2007
Watertown, SD: "Flere måneder etter at min sønn Nathan døde, begynte jeg å lete etter forskning på PPHN og oppdaget at der var en link mellom Seroxat (Paxil i USA) og de fødselsdefekter han hadde," sa Jennifer Berg. "Jeg følte meg syk, jeg følte det var min feil. (...) ("Several months after my son Nathan passed away, I started to do a lot of research on PPHN and discovered there was a link between Paxil and the birth defects he had," says Jennifer Berg. "I felt sick, I felt it was my fault.)

"Vi besluttet å gå til rettslige skritt, fordi vi ikke ønsker at det skal skje med andre. Legemiddelprodusenten bør ikke gå fri fra dette. Ingen bør være nødt til å fortelle en på fire år at hans lillebror er død." (...) ("We decided to take legal action, because we don't want this to happen to anyone else. The drug makers shouldn't get away with this. Nobody should have to tell a four-year-old that his baby brother died.")

Woman sues drug company over husband's suicide
mywebpal.com 25.4.2007
One day after his antidepressant medication was doubled, a Whitfield County man threw himself in front of a moving train, killing him.

Now, his widow is suing the drug manufacturer claiming the medication, Paxil, was to blame, and she is looking to be compensated the “full value” of her husband’s life and for the drug to carry severe warnings. (...)

(Anm: paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

Cases of Fen-Phen and SSRI-Related Lung Disorder Rise
By Evelyn Pringle
lawyersandsettlements.com 16.4.2007
Washington, DC: In the fall of 1997, American Home Products Corporation, which became Wyeth in 2002, withdrew the drugs Pondimin (fenfluramine), and Redux (dexfenfluramine), which were prescribed together with phentermine for weight loss, in a combination called "fen-phen," for short.

Fen-phen causes the life-threatening lung disorder known as primary pulmonary hypertension, or PPH. According to the Pulmonary Hypertension Association, PPH is a rare blood vessel disorder of the lung in which the pressure in the pulmonary artery rises above normal levels and can become life threatening.

As the blood is pumped through the arteries in the lungs, it receives oxygen; this oxygenated blood returns to the heart where it is then transported to the rest of the body through the aorta and other arteries. Changes to the pulmonary artery can cause the vessel to tighten, limiting the passage of blood, and increasing the pressure in the artery, according the Lung Disorder web site. (...)

According to the Lung Disorder educational information web site, PPH is difficult to study because it is so rare. Of the estimated 300 cases diagnosed each year in the US, the majority occur in women between the ages of 21 and 40. (...)

SSRIs sold in the US include Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, Lexapro, and the various generic versions of the drugs.

Babies with PPHN, the FDA says, have abnormal blood flow through the heart and lungs, do not get enough oxygen to their bodies and can become very sick and die. (...)

The FDA warning was based on a study in the February 9, 2006, New England Journal of Medicine, led by Dr Christina Chambers, at the University of California in San Diego, which found a 6-fold increased risk of PPH in infants exposed to SSRIs after the 20th week of pregnancy. (...)

An interview with Paxil Lawyer Karen Barth Menzies (Et intervju med Seroxat-advokat Karen Barth Menzies)
lawyersandsettlements.com 15.4.2007
Los Angeles, CA: Karen Barth Menzies is a partner of the Los Angeles based law firm of Baum, Hedlund, Aristei, Goldman & Menzies and heads the firm's Pharmaceutical Antidepressant Litigation Department. An activist and consumer advocate, she has been involved with SSRI-induced suicide/violence litigation involving Prozac, Paxil and Zoloft for 15 years and she is now a leading legal authority on Paxil and birth defects. The first birth defects cases were filed in the spring of 2006. (...)

Judge: Seal Columbine papers for 25 years
denverpost.com 26.1.2007
The depositions that the parents of Columbine killers gave in connection with the myriad of lawsuits surrounding the April 20, 1999 massacre should be sent to the National Archives where they'd be kept under seal for at least two decades, a U.S. District Court judge suggested in Denver today.

"There would be no access to these records for 25 years by anyone," chief judge Lewis Babcock told parties who are fighting to unseal the depositions or have them reviewed by experts in hopes their contents can prevent similar school shootings.

In 2002, the parents of Columbine killer Eric Harris gave more than 16 hours of depositions in connection with a lawsuit by Columbine survivor Mark Taylor against Solvay Pharmaceuticals, maker of Luvox. (...)

First South Carolina Paxil Lawsuit
abcnews4.com 28.12.2006
SC - The maker of the anti-depressant Paxil is being sued by a South Carolina couple who believes the drug caused their daughter's birth defect. It is likely the first lawsuit of its kind filed in this state.

Taylor Dismuke looks like any other 6-year-old girl, but she is living with a heart malformation that will affect her for a lifetime. Her mother, Kimberly Dismuke said, "She won't be able to participate in sports. She won't be able to participate in dancing, cheerleading, gymnastics, anything like that." (...)

Five Suing Maker Of Paxil Over Deaths
ketv.com 5.12.2006
The maker of the anti-depressant Paxil has been hit with five new lawsuits claiming the drug caused heart defects with serious health consequences, including the death of an Omaha child. (...)

Ohio families among those suing maker of Paxil over deaths
ohio.com 4.12.2006
- The maker of the antidepressant Paxil has been hit with several new lawsuits, including two involving Ohio residents, that claim the drug caused heart defects with serious health consequences, including death. (...)

First PPHN Paxil Birth Defect Personal Injury Lawsuit Filed -- Child Sues Paxil-Maker (Første Seroxat-søksmål som går på fødselsskader (PPHN) -- Barn saksøker produsent av Seroxat)
expertclick.com 16.10.2006
Philadelphia, Pennsylvania, October 16, 2006 -- Eric Jackson was born in Denver, Colorado on October 28, 2004 with severe Persistent Pulmonary Hypertension of the newborn (PPHN), a life-threatening disorder in which the newborn’s arteries to the lungs remain constricted after delivery, limiting the amount of blood flow to the lungs and therefore the amount of oxygen into the bloodstream. 10 percent to 20 percent of infants with PPHN will end up dying even if they receive treatment. (...)

(Anm: Link: http://www.paxilbirthdefect.com/)

FDA Pre-emption Halts Suit Over Anti-Depressant
law.com 6.6.2006
The widower of a woman who committed suicide after taking a generic version of the anti-depressant drug Paxil may not pursue product liability claims premised on an alleged failure to warn of suicide risks because the Food & Drug Administration strictly controls the content of such warnings and did not demand it at the time, a Pennsylvania federal judge has ruled. (...)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009