g
 

Om tristhet, stress, utbrenthet, depresjon og antidepressiva

Deprimert eller stresset? Lider de mennesker som tar disse legemidler av ekte depresjon? (dailymail.co.uk 30.5.2006)

- Kunstig lys om natten kan spille en rolle i den økende forekomsten av depresjon (medicalnewstoday.com 26.7.2012)

- Kroppens molekylære "reset-knapp" funnet. Denne prosessen kjent som fosforylering er trigget av lys. (- Kroppens indre klokker (ur) er ikke synkrone hos deprimerte mennesker.) (...) (medicalnewstoday.com 29.4.2015)

Psykiatri i moralsk krise (aftenposten.no 29.11.2007)

Depresjonfabrikering? (Manufacturing Depression?) ...han gikk inn i studien med den oppfatning at han hadde symptomer på depresjon, men at de var milde og en normal respons på hverdagsstress. (about.com 24.4.2007

Antidepressants List (about.com 3.6.2013)

Psykologer går til angrep på psykiatere (guardian.co.uk 12.5.2013)

Stressramte parkeres på lykkepiller (politiken.dk 13.9.2008)

Deprimerte av å jobbe for mye (ukeavisenledelse.no 16.9.2013)

Studie viser at mange feildiagnostiseres som depressive (chron.com 15.4.2007)

Stress and Your Body The effects of stress are wide-reaching (washingtonpost.com (2007))

FDA ser på link mellom legemidler, depresjon (latimes.com 14.4.2008)

Det er ut å slite seg ut (dn.no 4.2.2007)

Stress er sjefens ansvar (orapp.no 18.2.2007)

Vi går stadig raskere (dn.no 3.5.2007)

Bruker du tiden din riktig? (konsulentguiden.no 10.4.2008)

Hva kommer først? Alkohol eller depresjon? (ivanhoe.com 9.3.2009)

De fleste PTSD-behandlinger er ikke bevist å være effektive (washingtonpost.com 19.10.2007)

- Depresjon: Defekt eller forsvarsmekanisme?

Depression: Defect or Defense Mechanism? (Depresjon: Defekt eller forsvarsmekanisme?)
Av Nancy Schimelpfening, About.com
depression.about.com 21.1.2013
Kan det være at depresjon, så smertefullt som det enn er, faktisk er en forsvarsmekanisme og ikke en sykdom? Paul Keedwell, spesialist i depresjon ved Institute of Psychiatry i London, og forfatter av boken "How Sadness Survived" ("Hvordan tristhet overlevde"), stiller dette spennende spørsmålet. (Could it be that depression, as painful as it is, is actually a defense mechanism and not a disease? Paul Keedwell, a specialist in depression at the section of Neuroscience and Emotion, Institute of Psychiatry, London and author of the book "How Sadness Survived" takes on this intriguing question.)

I sin bok hevder Keedwell at depresjon fører til positive egenskaper som økt elastisitet, empati og kreativitet, og han gir eksempler på svært vellykkede mennesker -- Winston Churchill og Michelangelo for å nevne noen - som har lidd av depresjon. Han antyder også at grunnen til at det vedvarer og er så vanlig er at det har tjent oss godt mht. vår overlevelse. (In his book, Keedwell argues that depression leads to positive characteristics like increased resilience, empathy and creativity and he gives examples of highly successful people--Winston Churchill and Michelangelo to name a few--who have suffered from depression. He also suggests that the reason it has persisted and is so commonplace is that it has served us well in our survival.)

Forestillingen om at depresjon synes å være så utbredt skyldes at det er en medfødt forsvarsmekanisme, og faktisk er "normalt," kan virke som en sjokkerende idé for mange, men hva om han har rett? Gjør vi en feil ved å medisinere bort våre følelser av tristhet? (The idea that depression may be so prevalent because it's an inborn defense mechanism and in fact is "normal" may seem like a shocking idea to many, but what if he is right? Are we making a mistake by medicating away our feelings of sadness?)

Jeg tror at depresjon i mange tilfeller tjener en hensikt. Tenk på det på denne måten. Hva skjer hvis du berører en varm ovn? Du føler smerte og trekker deg raskt bort. Jeg tror at depresjon kan tjene samme formål. For eksempel, hvis du er i et dårlig forhold og føler deg deprimert. Smerten av depresjonen, mye som smertene i hånden når du berørte ovnen, er et signal fra hjernen din om at du må slutte med det du holder på med. Hvis noen hadde fortalt deg å ta et smertestillende legemiddel i stedet for å fjerne deg fra komfyren ville du tro han var gal, riktig? Så hvorfor aksepterer vi ideen om å ta et antidepressiva for å stanse den følelsesmessige smerten i stedet for å fikse det som er galt i våre liv? (...) (I believe that depression, in many instances, does serve a purpose. Think about it this way. What happens if you touch a hot stove? You feel pain and quickly pull your hand away. I think depression can serve the same purpose. For examp le, if you are in a bad relationship, you feel depressed. The pain of the depression, much like the pain in your hand when you touched the stove, is a signal from your brain that you need to stop doing what you are doing. If someone told you to take a painkiller instead of removing your hand from the stove you'd think they were crazy, right? So, why do we accept the idea of taking an antidepressant to stop the emotional pain instead of fixing whatever it is in our life that is wrong?)

(Anm: How Sadness Survived: The Evolutionary Basis of Depression (amazon.com).)

- Hva du bør vite om å unngå depresjon.

(Anm: What to know about avoiding depression (…) Many people take medication, such as antidepressants, to treat their depression, but there are a variety of natural methods available that work and reduce the risk of future episodes. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

– Time Magazine: Gerd og Bjarne er blant verdens viktigste personer innen helse. Norske psykologers banebrytende metode for å kurere angst og tvangslidelser hylles.

(Anm: Time Magazine: Gerd og Bjarne er blant verdens viktigste personer innen helse. Norske psykologers banebrytende metode for å kurere angst og tvangslidelser hylles. – Hele Helse-Norge kan være stolte av dette, sier Gerd Kvale. PRISBELØNTE: – Dette betyr at norsk psykiatri er blitt eksportvare, konstaterer Bjarne Hansen, som sammen med Gerd Kvale får stor anerkjennelse internasjonalt. Professor Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen, som leder OCD-teamet på Haukeland universitetssjukehus, er sammen plukket ut på Time Magazines prestisjetunge liste over de 50 personene som gjør mest for å bedre verdens helsetjenester. Listen ble publisert torsdag. Kvale og Hansen har visst om det i noen dager, men har måttet holde på hemmeligheten. – Da jeg først fikk e-post om at vi var nominerte, lurte jeg på om det var spam. Så ble vi intervjuet. Og i forgårs fikk vi beskjeden om at vi var valgt ut. Det er fantastisk, Time Magazine er jo størst i verden, sier Kvale til NRK. På telefon fra Harvard i USA, der hun for tiden lærer opp amerikanske kollegaer i bergensforskernes etter hvert svært anerkjente «firedagersmetode», forteller Kvale at Time har gjennomgått alle publikasjonene deres i prosessen. – De har virkelig sett på hva vi har levert. Når Time skriver at vi «endrer helsesektoren», betyr det virkelig, virkelig mye. Vi har grunn til å være kjempestolte, sier Kvale. 70 prosent blir friske Behandlingsmetoden de har utviklet skal hjelpe folk som sliter med angst og tvangslidelser (OCD). (nrk.no 18.10.2018).)

- OCD: Hjernemekanisme forklarer symptomer.

(Anm: OCD: Brain mechanism explains symptoms.   (…) The scientists published their meta-analysis in the journal Biological Psychiatry. A large review of existing neuroscientific studies unravels the brain circuits and mechanisms that underpin obsessive-compulsive disorder. The researchers hope that the new findings will make existing therapies more effective, "or guide new treatments." (…) Treatments for OCD include medication, psychotherapy, and deep brain stimulation. However, not everyone responds to treatment. In fact, reference studies have found that only 50 percent of people with OCD get better with treatment, and just 10 percent recover fully. (…) Findings may boost existing treatments The researcher also explains how the findings may enhance current treatments for OCD, such as cognitive behavioral therapy (CBT). (medicalnewstoday.com 6.12.2018).)

- Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer amerikanske psykologer. (- Nå har metoden nådd USA. New York Times skriver at ekspressbehandlingen har inspirert psykologer i flere amerikanske stater.) (- Fire dager med intens trening Dette skjer i de fire dagene pasientene får behandling: (…).)

(Anm: Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer amerikanske psykologer. Nordmenn som har slitt med angst og tvangstanker hele livet, har blitt kurert på fire dager. Den intensive behandlingen har nå nådd USA. (…) Fire dager med intens trening Dette skjer i de fire dagene pasientene får behandling: (…) Metoden for å få slutt på angst og tvangslidelser er en intens behandling, hvor pasientene i løpet av fire dager blir utsatt for det de frykter mest. NRK har flere ganger omtalt den banebrytende metoden, som er utarbeidet av psykologer ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Siden behandlingen ble satt ut i live i 2014, har over 1000 pasienter med angst blitt behandlet. 90 prosent sier de har fått en bedre hverdag. 70 prosent er kvitt lidelsen. Nå har metoden nådd USA. New York Times skriver at ekspressbehandlingen har inspirert psykologer i flere amerikanske stater. «Flere forskere i USA peker til forskere i Norge, [ ...], som kilden til den økte amerikanske interessen for intensiv, konsentrert behandling», skriver avisen. (nrk.no 7.9.2018).)

- Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner. Metoden som har gjort mange mennesker angstfri på bare fire dager, får milliondonasjon.

(Anm: Hyperrask angstbehandling får 111 millioner kroner. Metoden som har gjort mange mennesker angstfri på bare fire dager, får milliondonasjon. Forskerne fra Bergen skal nå etablere verdens første senter for denne behandlingen. Den nye metoden har vekket interesse over hele verden. Behandlingen går ut på å behandle angst og tvangslidelser (OCD) med intens trening på bare fire dager. Professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen i Bergen står bak metoden. Nå får de et solid beløp på 111 millioner kroner for å etablere verdens første forskningssenter i sitt slag. (nrk.no 25.10.2018).)

- Denne form for hjernetrening kan bidra til å behandle alvorlig schizofreni. Ny forskning har vist at målrettet kognitiv trening kan med hell redusere kognitiv svekkelse ved behandlingsresistent schizofreni.

(Anm: This form of brain training may help treat severe schizophrenia. New research has revealed that targeted cognitive training can successfully reduce cognitive impairment in treatment-resistant schizophrenia. Schizophrenia is one of the 15 leading causes of disability globally. In the United States, this condition affects more than 3 million people. Symptoms of schizophrenia include psychoses, hallucinations, delusions, and unusual thinking patterns. Emotional numbing, reduced motivation, difficulty forming and maintaining social relationships, and cognitive impairment are also among the symptoms that tend to characterize the condition. Cognitive impairment in schizophrenia affects verbal and working memory especially. Some older research suggested that these cognitive difficulties are partly down to some deficiencies in the ability to process auditory information. Cognitive impairment in schizophrenia affects verbal and working memory especially. Some older research suggested that these cognitive difficulties are partly down to some deficiencies in the ability to process auditory information. For instance, a study published in the journal NeuroImage found that "impairments in [auditory] discrimination may contribute to higher-order cognitive and psychosocial deficits in [schizophrenia]." Recently, researchers set out to examine whether targeted cognitive training (TCT) — which uses specially designed computer games to change certain neural pathways — may improve auditory perception and verbal learning in people with a difficult form of schizophrenia. Gregory A. Light, Ph.D — a professor of psychiatry at the University of California, San Diego School of Medicine — is the senior author of the new study, which was published in the journal Schizophrenia Research. (medicalnewstoday.com 10.12.2018).)

(Anm: Targeted cognitive training improves auditory and verbal outcomes among treatment refractory schizophrenia patients mandated to residential care. Schizophr Res. 2018 Jul 25. pii: S0920-9964(18)30470-5.)

(Anm: Neural substrates of normal and impaired preattentive sensory discrimination in large cohorts of nonpsychiatric subjects and schizophrenia patients as indexed by MMN and P3a change detection responses. Neuroimage. 2013 Feb 1;66:594-603.)

- Er du en mester i å utsette? Det vi utsetter i hverdagen kan i verste fall føre til angst og depresjon. (– Når man prokrastinerer, så utsetter man alltid med negativ konsekvens, sier han.)

(Anm: Er du en mester i å utsette? Det vi utsetter i hverdagen kan i verste fall føre til angst og depresjon. Heldigvis går det an å gjøre noe med det. – Vi kan alle kjenne oss igjen i befrielsen av å utsette oppgaver vi føler krever mye av oss, sier Frode Svartdal, professor ved institutt for psykologi ved UiT. Du begynner gjerne på det du har tenkt, men så lar du deg distrahere av noe som er morsommere. Og så gjør du dette i stedet, selv om du vet at du ikke burde gjort det. Ifølge professoren er det dette som kalles «prokrastinering», og kjennetegnes ved at utsettelsene skjer ofte og er til ulempe for den det gjelder. – Når man prokrastinerer, så utsetter man alltid med negativ konsekvens, sier han. (…) Hjelp mot prokrastinering - Lær om prokrastinering. Det har vist seg å bidra til bedre selvregulering. - Lær deg å håndtere de negative tankene og følelsene forbundet med å utsette ting. - Gjør deg gjerne utilgjengelig for andre. Legg vekk mobilen, slå av lyd og vibrasjon, slik at du slipper å bli forstyrret av hver snap eller sms du får. - Lær deg å planlegge tiden og organisere hverdagen bedre. – Sett strenge rammer for hva du kan og ikke kan gjøre. Selvvalgte tidsfrister for innleveringer er mye bedre enn én frist mot slutten av semesteret. - Test gjerne ut arbeidsmetoder. Eksempel: les i 20 minutter – ta pause i fem. Les i 20 – pause i fem og så videre. Kilde: Nord Universitet (nrk.no 29.10.2018).)

- Prokrastinering (irrasjonell utsettelse) og depresjon henger sammen. Professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi påpeker at det er en sammenheng mellom prokrastinering (irrasjonell utsettelse) og stress, angst og depresjon. Hva kan man gjøre for å få bukt med problemet? (- Det poengteres at ikke all utsettelse er ufornuftig eller irrasjonell.)

(Anm: Prokrastinering og depresjon henger sammen. Professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi påpeker at det er en sammenheng mellom prokrastinering (irrasjonell utsettelse) og stress, angst og depresjon. Hva kan man gjøre for å få bukt med problemet? Svartdal leder en redaksjonsgruppe i Frontiers in Psychology for et spesialnummer om New perspectives on procrastination, og arbeider med ledende forskere på feltet i Canada, Tyskland, Nederland og Sverige. I flere forskningsartikler har disse forskerne sett nærmere på prokrastinering, også kalt utsettelsesatferd, og relasjonen til psykiske plager blant norske studenter. – I stedet for å gå på med krum hals, velger personen å utsette. Den umiddelbare konsekvensen er flukt fra en ubehagelig situasjon, noe som kortsiktig er behagelig, men som på lengre sikt øker stress, forteller Svartdal ved UiT Norges arktiske universitet. Det poengteres at ikke all utsettelse er ufornuftig eller irrasjonell. Prokrastinering er utsettelse som er usmart eller lite rasjonell, og er spesielt uheldig dersom det er viktige ting som utsettes. (uit.no 1.8.2017).)

- Nevroforskere går til kjernen av pessimisme. Stimulering av hjernens caudate nucleus genererer et negativt syn som påvirker beslutningstaking. (- En delikat balanse.) (- Forskerne fant også at hjernebølgeaktiviteten i caudate nucleus var endret når beslutningstaking endret seg. Denne endringen, oppdaget av Amemori, er i beta-frekvensen og kan tjene som en biomarkør for å overvåke om dyr eller pasienter reagerer på legemiddelbehandlingen, sier Graybiel.)

(Anm: Neuroscientists get at the roots of pessimism. Stimulating the brain's caudate nucleus generates a negative outlook that clouds decision-making. Summary: Neuroscientists have shown that stimulating the caudate nucleus can generate negative moods that lead to irrational decision-making. Stimulating the caudate nucleus causes animals to give far more weight to the anticipated drawback of a situation than its potential benefit. (…) If the reward is high enough to balance out the puff of air, the animals will choose to accept it, but when that ratio is too low, they reject it. (…) A delicate balance The researchers also found that brainwave activity in the caudate nucleus was altered when decision-making patterns changed. This change, discovered by Amemori, is in the beta frequency and might serve as a biomarker to monitor whether animals or patients respond to drug treatment, Graybiel says. Graybiel is now working with psychiatrists at McLean Hospital to study patients who suffer from depression and anxiety, to see if their brains show abnormal activity in the neocortex and caudate nucleus during approach-avoidance decision-making. Magnetic resonance imaging (MRI) studies have shown abnormal activity in two regions of the medial prefrontal cortex that connect with the caudate nucleus. The caudate nucleus has within it regions that are connected with the limbic system, which regulates mood, and it sends input to motor areas of the brain as well as dopamine-producing regions. Graybiel and Amemori believe that the abnormal activity seen in the caudate nucleus in this study could be somehow disrupting dopamine activity. "There must be many circuits involved," she says. "But apparently we are so delicately balanced that just throwing the system off a little bit can rapidly change behavior." (sciencedaily.com 9.8.2018).)

(Anm: Striatal Microstimulation Induces Persistent and Repetitive Negative Decision-Making Predicted by Striatal Beta-Band Oscillation. Neuron, 2018 (Published:August 09, 2018).)

(Anm: Basalgangliene (de basale hjernekjernene) er ansamlinger av nerveceller som ligger i dypt i begge hjernehalvdelene i storehjernen. (…) Det er ingen generell enighet om hvilke strukturer basalgangliene omfatter. I noen tilfeller vil man mene at det kun er corpus striatum, som inkluderer putamen, globus pallidus og nucleus caudatus (eller caudate). Nucleus caudatus og putamen utgjør til sammen striatum, mens putamen og globus pallidus til sammen utgjør nucleus lentiformis. Tidligere har nevroanatomer inkludert de fleste av de ikke-kortikale regionene av grå substans i forhjernen i basalgangliene. Der betyr at områder som thalamus, claustrum og amygdala også ble inkludert. I dag vil noen klinikere se basalgangliene som de ikke-kortikale regionene som er spesielt involvert i bevegelsesfunksjoner, og da er thalamus, claustrum og amygdala ikke med. Substantia nigra (den sorte substans) og nucleus subthalamicus i midthjernen, er derimot med i basalgangliene i dag. Substantia nigra omfatter nevroner som frigjør nevrotransmitteren dopamin til nucleus caudatus. Tap av dopamin her fører til Parkinsons sykdom. (no.wikipedia.org).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Forsker refser regjeringens nye beslutning: – Et svik mot alle skolebarn. – Det er sjokkerende at de går bort fra et Stortingsvedtak med bredt politisk flertall, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

(Anm: Forsker refser regjeringens nye beslutning: – Et svik mot alle skolebarn. – Det er sjokkerende at de går bort fra et Stortingsvedtak med bredt politisk flertall, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).  (…) I desember vedtok Stortinget at alle skoleelever fra 1. til 10. klasse skulle få én time fysisk aktivitet i skolen hver dag, og ble applaudert av fagmiljø og organisasjoner innen helse og idrett. Når regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i forrige uke, sto det tydelig at Kunnskapsdepartementet ønsker å unngå at vedtaket blir gjennomført. (aftenposten.no 18.10.2018).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).

- Bruk av antidepressiva og risikoen for Parkinsons sykdom: En prospektiv studie. (- Konklusjon.) (- Oppstart med enhver type antidepressiva var forbundet med en høyere risiko for Parkinson sykdom i de to årene etter at behandlingen ble startet.

(Anm: Use of antidepressants and the risk of Parkinson's disease: a prospective study. Background (…) We assessed whether initiation of antidepressant therapy was associated with PD risk in a large population-based database from the United Kingdom and explored the timing of this association. (…) Conclusion Initiation of any antidepressant therapy was associated with a higher risk of PD in the two years after initiation of treatment, which suggests that depressive symptoms could be an early manifestation of PD, preceding motor dysfunction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Jun; 80(6): 671–674.)

(Anm: (…) The basal nuclei are responsible for cognitive processing, the most important function being that associated with planning movements. The basal forebrain contains nuclei that are important in learning and memory. The limbic cortex is the region of the cerebral cortex that is part of the limbic system, a collection of structures involved in emotion, memory, and behavior. (library.open.oregonstate.edu 26.11.2018).)

- 7 Alzheimers sykdomsstadier og symptomer. (7 Alzheimer's Disease Stages and Symptoms.)

(Anm: 7 Alzheimers sykdomsstadier og symptomer. 7 Alzheimer's Disease Stages and Symptoms. Alzheimer's disease symptoms and stages facts - Alzheimer's disease is a generalized deterioration of brain function that progresses in individuals. - Depending upon which experts are researched, Alzheimer's disease can have as few as three or as many as seven stages (some stages may include sub stages), but all agree on a gradual and progressive loss of brain functions; the global deterioration scale (GDS) is widely accepted and has seven stages. - Stage 1: no symptoms - Stage 2: symptoms include mild memory loss, decreased concentration, forgetting names - Stage 3: symptoms include forgetting new information, declining work performance, difficulties with future plans and organizational problems, repeating questions - Stage 4: (…) (medicinenet.com 6.10.2018).)

- Hvordan stress kan hjelpe deg med å håndtere dårlige nyheter. Når hjertet ditt slår fort og håndflatene blir svette fordi du er i ferd med å snakke (tale) offentlig kan du føle at din evne til å tenke tydelig påvirkes. Men ny forskning tyder på det motsatte kan være sanheten; hjernen din kan bli bedre til å behandle ny informasjon - i hvert fall når informasjonen er "dårlige nyheter".

(Anm: How stress can help you cope with bad news. When your heart beats fast and your palms get sweaty because you're about to speak in public, you may feel like your ability to think clearly is affected. However, new research suggests the opposite may be true; your brain may be getting better at processing new information — at least when that information is "bad news." You may not be aware of it, but when you feel relaxed, you are prone to embracing positive information over negative information. This phenomenon occurs due to the "optimism bias," a cognitive bias wherein our brains are far more likely to incorporate positive information in the judgments that they make. What happens with our judgment when we're under a lot of stress, however? Researchers jointly led by scientists Tali Sharot and Neil Garrett, who are both affiliated with the Experimental Psychology Department at the University College London in the United Kingdom, set out to investigate. The scientists carried out a two-part experiment and published their findings in the Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 8.8.2018).)

(Anm: Updating Beliefs Under Perceived Threat. Abstract Humans are better at integrating desirable information into their beliefs than undesirable. (…) Here, we demonstrate that a mechanism generating the optimism bias, namely asymmetric information integration, evaporates under threat. Such flexibility could result in enhanced caution in dangerous environments while supporting an optimism bias otherwise, potentially increasing well-being. J Neurosci. 2018 Aug 6. pii: 0716-18.)

- Stress endrer kroppen. Stress gir over 300 forandringer i kroppen vår, og blir det langvarig, risikerer man å utvikle en rekke helseplager og sykdommer.

(Anm: Stress endrer kroppen. Stress gir over 300 forandringer i kroppen vår, og blir det langvarig, risikerer man å utvikle en rekke helseplager og sykdommer. (…) Trigger binyrene – Hypofysen skiller ut signalhormoner som transporteres med blodet. Både via nervesystemet og blodet påvirkes dermed binyrene til å starte produksjon av stresshormonene adrenalin, noradrenalin og etter hvert kortisol, sier professoren. Disse virker på en rekke viktige organer i kroppen, særlig hjertet, lunger og innvoller. Ifølge Holen, har forskning vist at stress fører til over 300 små og store endringer i kroppen vår. (vg.no 19.12.2014).)

- Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori.

(Anm: Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori. I en ny undersøkelse slår 1000 norske førsteklasselærere alarm om seksårsreformen. – Jeg var spent på hva som skulle skje, men så ble det bare dritt, sier August om sin vonde skolestart. (vg.no 30.9.2018).)

- Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag». (- Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Clemet forsvarer reformen.)

(Anm: Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag». Tre lærer-tungvektere mener innføringen av skolestart for fem- og seksåringene har havnet på feil spor med lange økter, læringstrykk og teorikjør. Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Clemet forsvarer reformen. (vg.no 29.9.2018).)

- Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer i USA. Suksessmetode fra Bergen er omtalt i New York Times. (- Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen.)

(Anm: Norsk ekspressbehandling mot angst inspirerer i USA. Suksessmetode fra Bergen er omtalt i New York Times. Professor Gerd Kvale og psykolog Bjarne Hansen i Helse Bergen har utviklet et konsentrert format for behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tidligere omtalt i Dagens Medisin. Behandlingen går ut på at pasientene i løpet av fire sammenhengende dager skal gjennom behandlingen som skal gjøre dem fri fra tvangslidelsen. Sammen med terapeuten oppsøker man det han eller hun frykter mest. (…) «Flere forskere i USA peker på arbeidet til de norske forskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen, som kilden til mye av den amerikanske bølgen og interessen for intensive, konsentrerte behandlingsformat», heter det i artikkelen. (…) (dagensmedisin.no 17.8.2018).)

- Småbarnsmora fikk sterke smertestillere av legen – det forandret henne helt. (– Jeg var bare 26 år og trodde nesten at legen var Gud.) (– Lagmannsretten slår fast at hjerneskaden kom som følge av medikamentavhengigheten.) (– Jeg tror ikke legen skjønte hvor avhengighetsskapende det var for meg før det var for seint.)

(Anm: Småbarnsmora fikk sterke smertestillere av legen – det forandret henne helt. (– Problemet var at jeg ikke ble informert om de farlige virkningene av Somadril. Dette er en medisin som skal brukes forebyggende én uke av gangen, og så skal man ha minst en måneds opphold, sier Lindgren. I ni måneder – fra oktober til juni – får Lindgren skrevet ut 720 tabletter Somadril og rundt 1000 tabletter Pinex forte. Det er over seks tabletter daglig. Etter hvert opplevde hun at medisinen ikke hadde effekt lenger. Kroppen utviklet en toleranse. – Da var det kjørt, sier hun.) (– I dag får Hege Lindgren lykkefølelsen fra trening. Men lenge jaget hun etter tabletter for å føle seg topp.) (- Lagmannsretten slår fast at hjerneskaden kom som følge av medikamentavhengigheten. – Jeg tror ikke legen skjønte hvor avhengighetsskapende det var for meg før det var for seint. Men hadde han fulgt retningslinjene fra Legemiddelhåndboka, burde han sluttet da tablettene ikke hadde effekt lenger, sier Lindgren.) (– Dommen er ennå ikke rettskraftig. Pasientskadenemnda sier til NRK at de ikke har bestemt seg for om de skal anke. – Vi skal bruke ankefristen til å gå grundig igjennom dommen, sier avdelingsdirektør Svenn Wold Gaulen i Rettssaksavdelingen. (nrk.no 8.9.2018).)

(Anm: Leger (MinFastlege). (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

 

- Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (- Hvordan endte vi opp å være slik?)

(Anm: Hvorfor fakta ikke endrer våre meninger. (Why Facts Don’t Change Our Minds.) Nye funn om det menneskelige sinn viser begrensningene mht. å tenke (trekke fornuftsslutninger). Den pralende menneskelige kapasitet for diskusjon kan dreie seg mer om vinnende argumenter enn å tenke rett. (…) Likevel gjenstår en viktig gåte, vanskelig nøtt (å knekke): Hvordan endte vi opp å være slik? (newyorker.com 27.2.2017).)

(Anm: Miljø og helse (mintankesmie.no).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning (mintankesmie.no).)

- Styrketrening mot depresjon. Styrketrening kan redusere symptomer på depresjon hos voksne - uavhengig av total mengde styrketrening, og uten at man behøver å ha en stor økning i styrke.

(Anm: Styrketrening mot depresjon. Styrketrening kan redusere symptomer på depresjon hos voksne - uavhengig av total mengde styrketrening, og uten at man behøver å ha en stor økning i styrke. Dette ifølge en metaanalyse (samleanalyse av studier) som ble publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry i juni 20181. (…) Styrketrening Fra før av er det vist at styrketrening kan gi en rekke fysiske helsefordeler. Slik trening styrker skjelettet, musklene og leddene og bidrar derved til å forebygge arbeids- og belastningsskader og beinskjørhet. Det styrker hjerte og lunger, gir deg en bedre fordøyelse, balanse, nattesøvn, selvtillit og et bedre forhold til din egen kropp. Det kan også redusere symptomer og tegn på mange kroniske sykdommer, som slitasjegikt, ryggsmerter, fedme, hjertesykdom, depresjon og diabetes. Les også vår artikkel om styrketrening (nhi.no 14.8.2018).)

- Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt?

(Anm: Natur er medisin. Stadig flere flytter inn til byene. Hva skjer med oss når vi erstatter grønne omgivelser med asfalt? (…) Det betyr rett og slett å tilbringe mer tid i nærheten av trær der alle sansene er vekket til live. (…) Mellom 2004 og 2012 brukte Japan fire millioner dollar på å studere de fysiske og psykiske effektene av å oppholde seg i skogen. Forskere over hele verden har gjort det samme, og utallige studier kan bekrefte at natur og grønne områder senker hjerte- og pulsrytmen. I tillegg reduserer det stress og depresjon. Forskere kan også fortelle at natur reduserer frustrasjon og aggresjon, og gir følelse av mestring og mening i livet. (nrk.no 18.8.2018).)

(Anm: The influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. Highlights - Short-term visits to urban nature areas have positive effects on stress relief. - Urban park and urban woodland had rather similar positive influence on stress relief. - Urban woodland has a slightly stronger positive influence on stress relief. - Time spent in the city centre decreases positive feelings among the participants. - The salivary cortisol concentration decreases in all urban environments.Journal of Environmental Psychology 2014;38:1-9 (June 2014).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Unge mennesker som er genetisk sårbare for depresjon bør være ekstra forsiktig med å bruke cannabis: røyking av cannabis fører til økt risiko for å utvikle depressive symptomer.

Smoking Cannabis Increases The Risk Of Depression In The Case Of Genetic Vulnerability
medicalnewstoday.com 11.10.2011
Young people who are genetically vulnerable to depression should be extra careful about using cannabis: smoking cannabis leads to an increased risk of developing depressive symptoms. This has emerged from research carried out by Roy Otten at the Behavioural Science Institute of Radboud University Nijmegen that is published in the online version of the scientific journal Addiction Biology. Two-thirds of the population have the gene variant that makes one sensitive to depression. (...) Long-term study Over a five-year period, data were collected from 428 families and their two adolescent children. Each year the children answered questions on topics such as their behaviour and depressive symptoms. The variant of the serontonin gene (5-HTT) responsible for increased vulnerability to developing depression was also determined. In young people with a special variant of the gene, cannabis use led to an increase of depressive symptoms.

(Anm: Testing bidirectional effects between cannabis use and depressive symptoms: moderation by the serotonin transporter gene. Addict Biol. 2013 Sep;18(5):826-35.) (First published: 04 October 2011)

(Anm: Pot; A slang term for cannabis (Marijuana) (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cannabis, eller cannabispreparater, fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp (...) Det er toppskuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene: marihuana, hasjisj, hasjolje og andre cannabispreparater. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. (- Bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner.) (- For menn (…) cirka ni prosent i Norge.)

(Anm: Norge har flest opioid-brukere i Skandinavia. I Sverige har antallet brukere av opioider gått ned de siste årene, mens bruken ligger langt høyere i Norge – og har økt. (- I Norge var prevalensen på tolv prosent blant kvinner. Tilsvarende for menn var en prevalens på om lag seks prosent i nabolandene våre og på cirka ni prosent i Norge. – Økningen i prevalens har vært på ett prosentpoeng de siste årene i Norge, mens Sverige har hatt en liten nedgang. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: – For slepphendte med å forskrive opioider. Resultatene fra en ny studie på bruken av opioidet tramadol over tid bekymrer professor Thomas Clausen, leder av Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Norske forskere har sett på bruken av det smertestillende legemiddelet tramadol over en fire-årsperiode. Studien omfatter 154.042 voksne i Norge som hentet ut minst én resept på tramadol i 2012. Tramadol, er i likhet med kodein et svakt opioid. (dagensmedisin.no 26.9.2018).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende».

(Anm: Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).) (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

- Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.

(Anm: Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie. (Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests.) It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry.(bbc.com 3.10.2018).) (bbc.com 3.10.2018).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Skiftarbeid, søvn og helse blant sykepleiere. Roterende turnus påvirker søvnen mer negativt enn ikke-roterende turnus og nattarbeid.

(Anm: Skiftarbeid, søvn og helse blant sykepleiere. Roterende turnus påvirker søvnen mer negativt enn ikke-roterende turnus og nattarbeid. Hovedbudskap Roterende turnusarbeid er forbundet med et konstant høyere nivå av insomnisymptomer sammenliknet med ikke-roterende turnusarbeid. Det å erfare at jobben virker negativt inn på familielivet, eller motsatt, er assosiert med en økning i insomnisymptomer over tid. Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH) har siden 2008/2009 årlig blitt sendt ut til om lag 2900 norske sykepleiere. Årets spørreskjema, som sendes ut i løpet av våren og sommeren 2017, er nummer ni i rekken. For å gjøre resultatene fra spørreundersøkelsen kjent for norske sykepleiere har vi med jevne mellomrom rapportert resultatene i Sykepleien (1–7). (sykepleien.se 30.5.2017).)

- Skæv døgnrytme kobles til alvorlig depression. (- Kluss i døgnrytmen henger sammen med alvorlig depresjon.)

(Anm: Skæv døgnrytme kobles til alvorlig depression. Folk med en forstyrret døgnrytme oplever oftere depression, humørsvingninger og bipolar lidelse, viser stort studie fra Storbritannien. Studier har vist, at folk, som ikke følger naturens døgnrytme, oftere føler ubehag eller reduceret velvære. (…) Det viser det største observationsstudie af sin art, der for nylig blev publiceret i tidsskriftet Lancet Psychiatry. Fra skifteholdsarbejdere til psykiatri. Forskning i biologiske rytmer har hidtil fokuseret mest på den sunde, voksne del af befolkningen og folk, der arbejder på skiftehold. »Men nu vokser vores viden om ændringer i biologiske rytmer i forbindelse med psykiatriske lidelser,« siger Janne Grønli, der er professor og søvnspecialist ved Bergen Stress and Sleep Group ved Universitetet i Bergen, til Forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite. Læs også: 'Det indre ur' er ude af trit hos deprimerede Nobelprisen i medicin og fysiologi gik sidste år til tre forskere, som er spydspidser i arbejdet med at udforske døgnrytmer. (videnskab.dk 26.7.2018).)

- Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (- Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (- Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.)

(Anm: Sirkadiske rytmer i mitokondriell respirasjon. (Circadian rhythms in mitochondrial respiration.) (…) Forstyrrende sirkadiske rytmer på organ eller helkroppsnivå ved sosialt jetlag eller skiftarbeid øker risikoen for å utvikle kroniske metabolske sykdommer som type 2 diabetes mellitus. (…) Forstyrret molekylær klokke i dyremodeller fører til opphøyet mitokondriell rytmesitet og endret respirasjon.) (Disturbing the molecular clock in animal models leads to abrogated mitochondrial rhythmicity and altered respiration.) J Mol Endocrinol. 2018 Jan 29. pii: JME-17-0196.)

- Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker.

(Anm: Forskrivninger av legemidler med depresjon som bivirkning (sideeffekt) øker. (Prescriptions Grow for Meds with Depression Side Effect.) (…) Den generelle forekomsten av legemidler i USA med depresjon som mulig bivirkning økte betydelig fra 37,2 % i perioden 2005-2006 til til 38,4 % i 2013-2014 .) (medpagetoday.com 29.6.2018).)

- Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) (- "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.")

(Anm: Vanlige legemidler kan bidra til depresjon. (Common Drugs May Be Contributing to Depression.) Over en tredjedel av amerikanerne tar minst ett legemiddel med depresjon som en potensiell bivirkning, rapporterer en ny studie. (…) "Det har vært en økning i selvmord, som vi vet," sa dr. Muskin. "Er det korrelert med bruken av disse legemidlene? Det ærlige svaret er det vet vi ikke. Kan det spille en rolle? Det ærlige svaret er ja, selvfølgelig kan det.") (nytimes.com 13.6.2018).)

- Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande.) (- Biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå.)

– Ångestdämpande längre än ett halvår - går emot rekommendation. (– Det är alarmerande, menar forskare bakom en studie som Sveriges Radio tagit del av.) (- Enligt både svenska och internationella rekommendationer ska vuxna endast använda sig av dessa medel mellan två till fyra veckor - då biverkningar som beroende, glömska och mardrömmar kan uppstå. (netdoktor.se 9.8.2018).)

- Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. (- SSRI-bruk (lykkepille-bruk) (OR 3.9, 95% CI: 1.6-9.8; P=0.003).)

(Anm: Ecstasy og andre SRI-er (lykkepiller etc.) kan gi alvorlige REM-søvnlidelser. REM sleep behavior disorder in 703 sleep-disorder patients: The importance of eliciting a comprehensive sleep history. (REM-søvn atferdslidelse hos 703 pasienter med søvnlidelser: Viktigheten av å få frem en omfattende søvnhistorie) (Sleep Med. 2009 Dec 16. [Epub ahead of print].)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Serotonins bidrag til kokains tiltrekning (fascinasjon). (- Fra 2012 til 2015 økte kokaindødsfall i Florida fra 1 318 dødsfall til 1 834 dødsfall. Bare fentanyl, et kraftig syntetisk smertestillende middel overgikk antall overdosedødsfall med kokain i Florida.)

(Anm: Serotonins bidrag til kokains tiltrekning (fascinasjon). (Serotonin contributions to cocaine's allure.) Sammendrag: En ny studie underbygger langvarige mistanke om at hjernekjemikaliet serotonin, om at et molekyl som vanligvis er forbundet med (sinns)stemning, humør, lune, appetitt og libido, gir et direkte bidrag til effekten (virkningen) av kokain. (- Vi mistenker at disse endringer kan bidra til modifikasjoner i hjernen som i siste instans holder brukerne fanget i en avhengighetstilstand, sier Blakely.) (- Fra 2012 til 2015 økte kokaindødsfall i Florida fra 1 318 dødsfall til 1 834 dødsfall. Bare fentanyl, et kraftig syntetisk smertestillende middel overgikk antall overdosedødsfall med kokain i Florida. Nasjonalt involverte mer enn 1 av 3 besøk på akuttmottaket substansmisbruk eller misbruksrelatert (40 prosent) kokain. (sciencedaily.com 28.6.2017).)

- Dødsfall grunnet legemidlet Fentanyl øker med nesten en tredjedel i England og Wales. (- Dødsfall for syntetisk opioidfentanyl økte med 29 %. Det var 75 dødsfall i 2017, opp fra 58 dødsfall i 2016.)

(Anm: Fentanyl drug deaths rise by nearly a third in England and Wales. Fatalities linked to synthetic opioid increased by 29% in a year, according to ONS figures. Deaths caused by the drug fentanyl rose by nearly 30% last year, according to figures from the Office for National Statistics. While statistics show that the rate of deaths from drug poisoning in England and Wales has remained steady – 66.1 deaths per 1 million people (3,756 deaths) – fatalities involving the synthetic opioid fentanyl were up 29%. There were 75 deaths in 2017, up from 58 deaths in 2016. (theguardian.com 6.8.2018).)

- Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depresjon ikke så stor morder som tidligere antatt. Ny analyse kaster tvil om sammenhengen mellom depresjon og årsak til dødelighet i befolkningen.

(Anm: Depresjon ikke så dødelig som tidligere antatt. Depression not as big a killer as previously thought. New analysis throws doubt on link between depression and all-cause mortality. The paper, authored by a research team from The Johns Hopkins University, Federation University Australia and the University of Amsterdam (UvA), involved the largest ever analysis on the topic and is published in the latest edition of World Psychiatry. (uva.nl 16.5.2017).)

(Anm: A reassessment of the relationship between depression and all‐cause mortality in 3,604,005 participants from 293 studies. (…) As reported in the February issue of this journal1, over three decades of research suggest that depression is associated with an increased risk of all‐cause mortality, although some large recent studies have found negative or null associations2, 3. To better inform clinical decision making and evidence‐based service provision, it is crucial to resolve this discrepancy. World Psychiatry. 2017 Jun; 16(2): 219–220.)

- Konklusjoner og relevans. I denne tverrsnittsundersøkelsen var bruk av reseptbelagte legemidler som har depresjon som en potensiell skadelig effekt vanlig.

(Anm: Prevalence of Prescription Medications With Depression as a Potential Adverse Effect Among Adults in the United States. (…) (- Konklusjoner og relevans. I denne tverrsnittsundersøkelsen var bruk av reseptbelagte legemidler som har depresjon som en potensiell skadelig effekt vanlig. (Conclusions and Relevance  In this cross-sectional survey study, use of prescription medications that have depression as a potential adverse effect was common. Use of multiple medications was associated with greater likelihood of concurrent depression.) JAMA. 2018;319(22):2289-2298.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Depressive syndrom ved autoimmune lidelser i nervesystemet: prevalens, etiologi og påvirkning.

(Anm: Depressive Syndromes in Autoimmune Disorders of the Nervous System: Prevalence, Etiology, and Influence. Autoimmune diseases of the nervous system (ADNS) consist of a group of severely disabling disorders characterized by abnormal immune attack against protein components of the nervous system. This type of attack behavior may occur in the central or peripheral nervous system, and in the neuromuscular junction, resulting in neuronal damage, axonal injury, demyelination or destruction of the neuromuscular junction. While the neurological deficits of patients with ADNS have received significant research attention, the manifestation of depression tends to be ignored. In fact, depressive manifestation is common in ADNS and adds significant burden upon patients suffering from this disease. Here, we systematically reviewed the current literature to highlight the prevalence, etiology and influence of depressive manifestation in ADNS. Most autoimmune diseases of the nervous system are discussed in this paper, from multiple sclerosis, acute disseminated encephalomyelitis and autoimmune encephalitis to acute myelitis, neuromyelitis optica, Guillain-Barré syndrome and myasthenia gravis. Depressive symptoms usually develop as a comorbidity during the course of disease, but sometimes exist as a primary presentation of the disease. (…) Conclusion Because of our limited understanding of the depressive syndromes experienced in patients with ADNS, there is a significant lack of attention and effective treatments at present with which to improve these unpleasant symptoms. In this article, we shed light on depressive syndromes associated with autoimmune disorders of the nervous system and demonstrate the prevalence and clinical profile of depressive symptoms in ADNS. We also discuss the potential mechanisms underlying the high incidence and prevalence of depression in ADNS. (…) Our study indicates that depression is a common comorbidity in ADNS with a frequency of 15–50% across different types of ADNS; this is higher than the general population and other chronic diseases. Therefore, neurologists should keep this in mind, especially with regards to patients presenting with psychiatric symptoms associated with unexplained neurological findings. (…) All these questions need the effort from our peers in this field to develop an integrative strategy in providing appropriate treatment guidelines in future. We hope that this review will promote understanding of depressive syndromes in ADNS, and draw more attention to this clinical problem. Front. Psychiatry, 25 September 2018.)

- Kortsiktig intrarektal administrasjon av natriumpropionat induserer antidepressiva-liknende effekter hos rotter utsatt for kronisk uforutsigbar mild stress. Depresjon har vært korrelert med metabolske forstyrrelser, og tarmmikrobiota og dets metabolitter har blitt rapportert å være nøkkelfaktorer som påvirker metabolske sykdommer.

(Anm: Short Term Intrarectal Administration of Sodium Propionate Induces Antidepressant-Like Effects in Rats Exposed to Chronic Unpredictable Mild Stress. Depression has been correlated with metabolic disorders, and the gut microbiota and its metabolites have been reported to be key factors affecting metabolic disorders. Several metabolites generated by the gut microbiota have been reported to exert antidepressant-like effects, including the short chain fatty acid (SCFA) butyrate. However, recent work has suggested that the abundance of butyrate is not significantly changed in neither human nor experimental animals with depression, and butyrate has been reported to decrease upon the administration of prebiotics with antidepressant-like effects. Supplementation of endogenous metabolites that are unchanged in depression may induce additional metabolic disorders and may lead to poorer clinical outcomes. However, the endogenous metabolites that are imbalanced in depression may include several antidepressant candidates that could circumvent these problems. Front. Psychiatry, 27 September 2018.)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Utbrenthet: (…) Hvis du selv ikke klarer å sette grenser vil kroppen din gjøre det for deg.

(Anm: Utbrenthet: - Det er helt klart riktig at visse personlighetstrekk gjør deg mer sårbar for å utvikle utbrenthet. Hvis du selv ikke klarer å sette grenser vil kroppen din gjøre det for deg. (kk.no 11.1.2018).)

- Stress (…) Kender du selv symptomerne?

(Anm: Stress lagde Tom Johansen ned i tre år. Kender du selv symptomerne? (…) »Læg mærke til, hvordan du sover om natten. Sover du dårligt skal du være opmærksom på, hvad der belaster dig. Det er faktisk den allerbedste måde at teste, om du er stresset,« siger stressforsker Bo Netterstrøm. (jyllands-posten.dk 25.2.2018).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Trening mot angst: Derfor hjelper trening mot angst.

(Anm: Trening mot angst: Derfor hjelper trening mot angst. Trening kan ha god behandlende og forbyggende effekt mot angst. Fysisk aktivitet og trening er bra av mange grunner. Ikke bare gagner det den fysiske helsen, men også den psykiske. Omkring hver femte eller fjerde vil oppleve en angstlidelse i løpet av livet, ifølge Folkehelseinstituttet. Når du har angst er det flere sider ved deg som påvirkes; følelsene dine, tankene dine og kroppslige reaksjoner. (kk.no 12.8.2018).)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Tegnene på at du er i ferd med å bli utbrent. Mageproblemer, hodepine og søvnvansker er bare noen av symptomene på kronisk stress.

(Anm: Tegnene på at du er i ferd med å bli utbrent. Mageproblemer, hodepine og søvnvansker er bare noen av symptomene på kronisk stress. (…) Hun legger til at fordøyelsesproblemer, irritert hud, hårtap, manglende sexlyst, nakke og skulderplager også kan komme av stress. I tillegg vil du merke det på hukommelsen og konsentrasjonen: – Om du ofte skader deg, ved å dulte borti ting eller skjære deg i fingeren, er det tegn du bør ta på alvor, istemmer Kollien Nygaard. (nrk.no 4.6.2018).)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Hvordan stanse raske tankemønstre (tankerush; "racing thoughts").

(Anm: How to stop racing thoughts. Racing thoughts are a stream of thoughts that come quickly, one after the other. They may be about one subject or many different unrelated things. Racing thoughts have the power to completely take over a person's mind, leaving them unable to focus on anything else. Racing thoughts rapidly move in a sequence, often ending in a worst-case scenario. Some people may hear them as a voice that they cannot ignore, but they may merely be subtle, background noise in the brain. There is no single cause of racing thoughts. They can be triggered by high stress, lack of sleep, medications, and some medical conditions. Fortunately, treating underlying health conditions or coping techniques can be effective in reducing or calming them. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

- Raskere frisk fra depresjon med ukentlig oppfølging.

(Anm: Raskere frisk fra depresjon med ukentlig oppfølging. Pasienter med depresjon som ble fulgt opp med ukentlige telefonsamtaler, ble oftere og fortere friske enn de som ikke fikk slik oppfølging. (dagensmedisin.no 20.2.2018).)

(Anm: Racing thoughts refers to the rapid thought patterns that often occur in manic, hypomanic, or mixed episodes. While racing thoughts are most commonly described in people with bipolar disorder and sleep apnea, they are also common with anxiety disorders, OCD, and other psychiatric disorders such as attention deficit hyperactivity disorder. Racing thoughts are also associated with sleep deprivation,[1] hyperthyroidism.[2] and the use of amphetamines. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

- Kulturens påvirkning af vores sind ryster psykologien i sin grundvold. Hvor stor effekt har kulturen på vores psyke? Det forsøger tværkulturel psykologi at afklare. Psykologien som fagdisciplin blev hovedsagelig udviklet i Nordamerika og Europa. Mange hævder, at psykologien har været bemærkelsesværdig god til at forstå drivkræfterne bag menneskelig adfærd og mentale processer, som længe har været anset som værende universelle. Men i de seneste årtier er mange forskere begyndt at sætte spørgsmålstegn ved denne tilgang.

(Anm: Kulturens påvirkning af vores sind ryster psykologien i sin grundvold. Hvor stor effekt har kulturen på vores psyke? Det forsøger tværkulturel psykologi at afklare. Psykologien som fagdisciplin blev hovedsagelig udviklet i Nordamerika og Europa. Mange hævder, at psykologien har været bemærkelsesværdig god til at forstå drivkræfterne bag menneskelig adfærd og mentale processer, som længe har været anset som værende universelle. Men i de seneste årtier er mange forskere begyndt at sætte spørgsmålstegn ved denne tilgang. De argumenterer for, at mange psykologiske fænomener er formet af den kultur, vi lever i. Vi mennesker ligner hinanden på mange måder; fysiologisk og de grundlæggende behov for føde, sikkerhed samt seksualdriften. Kan kultur virkelig have en effekt på vores psykes grundlæggende aspekter såsom perception (erkendelse af verden gennem sanserne), kognition (erkendelse, tænkning, anvendelse af viden) og personlighed? (videnskab.dk 15.5.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- Probiotika kan gjøre oss immun mot stress. (Probiotics might make us immune to stress.)

(Anm: Probiotika kan gjøre oss immun mot stress. (Probiotics might make us immune to stress.) Forskere ved University of Colorado Boulder kan ha funnet en type "god" bakterie som kan beskytte hjernen mot de skadelige effektene av stress. (…) En annen studie har antydet at magesyremedikamenter kan indusere depresjon ved å forstyrre tarm-hjerne_aksen. Forskere har også funnet en sammenheng mellom tarmhelse og posttraumatisk stresslidelse.) (- Ikke bare fører mangler av enkelte gunstige mikrober til stemningsforstyrrelser, men stress for eksempel viste seg i en nylig studie å skade tarmhelsen like mye som junk food (søppelmat, gatekjøkkenmat). (medicalnewstoday.com 9.6.2018).)

- Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme.

(Anm: Hjerneforsker: Problemet er, at vores hjerne stadig tror, at vi lever i Stenalderen. Ifølge Peter Lund Madsen er vores hjerne slet ikke er i stand til at håndtere det liv, vi lever. Men hvad gør vi så? Stress er ikke det eneste problem, som vores hjerne skaber for os. Vores avancerede hjerner er grunden til, at der findes psykiske sygdomme. Det kalder Peter Lund Madsen for "frihedens pris". Nogen har nok haft det på fornemmelsen, andre har måske endda fået at vide af konen, at det var sådan, det hang sammen, men nu ved vi det fra hjerneforskeren Peter Lund Madsen: ... (jyllands-posten.dk 10.6.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler," sier han.)

- REM-søvn er kritisk for unges hjerneutvikling; legemidler interferer (forstyrrer). (REM sleep critical for young brain development; medication interferes.) REM-søvn lukker inne («lagrer») ferdigheter (evner) og erfaringer. Raske øyebevegelser eller REM-søvn konverterer aktivt våkne opplevelser til varige minner og evner i unge hjerner rapporterer en ny studie fra Washington State University Spokane. (- Resultatene som er publisert i Science Advances øker forståelsen av barns søvnbehov og stiller spørsmålstegn ved den økende bruken av REM-forstyrrende (avbrytende) legemidler som stimulerende midler og antidepressiva.) (- Faktum er at vi har svært få prekliniske forskningsdata som kan informere oss om hva disse legemidlene gjør med hjerner som er under utvikling på hverken kort eller lang sikt," sier han. "Nesten alle disse substansene kan potensielt undertrykke søvn, spesielt REM søvn. REM-søvn er svært ømtålig (skrøpelig) – som svært enkelt kan bli hemmet av legemidler, "ser han.) (- Forskerne viste at endringene er låst inne av ERK, et enzym som bare aktiveres under REM søvn.) (- REM og synsutvikling. På 1960-tallet sier Frank at kirurger bemerket at forsinket fjerning av medfødt katarakt hos barn resulterte i alvorlige problemer som dobbeltsyn og manglende evne til å justere øynene. (medicalnewstoday.com 6.7.2015).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Stress: Hvordan sosiale konflikter endrer tarmbakterier. Vi vet nå at vår hjerne og tarmer påvirker hverandre - selv om mange av måtene de er lenket sammen forblir gåtefull.

(Anm: Stress: How social conflict alters gut bacteria. We now know that our brains and guts influence each other — although many of the ways in which they are interlinked remain mysterious. A new study explores how stress related to conflict impacts gut bacteria, asking: is there a difference between how "winners" vs. "losers" are affected? (…) In fact, studies have even discovered that mood disorders are often linked with gastrointestinal discomfort, among other physical symptoms. (…) "We found that even a single exposure to social stress causes a change in the gut microbiota, similar to what is seen following other, much more severe physical stressors, and this change gets bigger following repeated exposures," explains Dr. Huhman. (medicalnewstoday.com 11.3.2018).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

- Selv mindre farlig stress kan påvirke langsiktig helse, advarer studie.

(Anm: Even minor stress can impact long-term health, study warns. That exposure to stress is a risk factor for many health problems, such as cardiovascular issues, anxiety and depression, and chronic pain, is a familiar idea. Yet we may think that it's only certain kinds of major stressors — such as getting fired, going through a breakup, or undergoing surgery — that significantly impact our lives. But, recent research explains that even small stressors can harm our long-term health if we hold on to how they make us feel. (medicalnewstoday.com 10.4.2018).)

(Anm: Let It Go: Lingering Negative Affect in Response to Daily Stressors Is Associated With Physical Health Years Later. Psychol Sci. 2018 Mar 1:956797618763097.)

- Selv mindre besvær (utmattelse; uro) setter deg i fare for kronisk sykdom.

(Anm: Even minor distress puts you at risk of chronic disease. (…) Reducing distress may prevent disease onset In the new study, the researchers analyzed relevant data collected from 16,485 adults for a period of 3 years. Prof. Gale and McLachlan obtain this information using the UK Household Longitudinal Study, which gathers data regarding the health status, well-being, and living conditions — among other things — of U.K. citizens. They looked specifically for links between psychological distress and the development of four chronic diseases: diabetes, arthritis, lung disease, and cardiovascular disease. (medicalnewstoday.com 14.7.2018).)

- I ny bok har Johann Hari funnet ni grunner til at vi blir deprimerte. (- Svaret er mye mer omfattende enn det som kan behandles med en enkelt liten pille.)

(Anm: I ny bok har Johann Hari funnet ni grunner til at vi blir deprimerte. I verdens lykkeligste land opplever 20 prosent depresjon i løpet av livet. Journalist Johann Hari har jaktet på grunnene til at vi blir deprimerte, og svaret er mye mer omfattende enn det som kan behandles med en enkelt liten pille. (…) Antidepressivene skrives ut over hele den vestlige verden, men hva er det egentlig som gjør oss så deprimerte, og kan det finnes andre løsninger på det enn å ta en pille? (aftenposten.no 13.5.2018).)

- Vil du stresse ned? Slett Facebook, viser studien. (- Hvis Cambridge Analytica ikke gjorde at du slettet Facebook for alltid, kan dette: En ny studie viser at å avslutte sosiale medier kan dramatisk redusere stressnivået.)

(Anm: Want to de-stress? Delete Facebook, study suggests. If Cambridge Analytica didn't put you off Facebook forever, this might: a new study says that quitting the social media network can drastically lower your stress levels. The Cambridge Analytica scandal — also known as the largest data leak in Facebook history — caused the social network to lose around a million daily users from the United States and Canada. If you're not one of these users, and the thought of your personal data being used to manipulate voters is not enough to make you abandon the platform, perhaps this new study will change your mind. Researchers at the University of Queensland in Brisbane, Australia — led by Prof. Eric Vanman, who is a senior lecturer at the university's School of Psychology — wanted to investigate the impact of quitting Facebook on the users' stress levels and overall well-being. The results, which have just been published in the Journal of Social Psychology, may convince you to #DeleteFacebook — if not in protest, then out of concern for your health. (medicalnewstoday.com 5.4.2018).)

- Hvordan bekymringer faktisk kan være bra for deg.

(Anm: Hvordan bekymringer faktisk kan være bra for deg. How Worrying Can Actually Be Good for You. Here’s one less thing to stress about: A new paper argues that naturally anxious people are more motivated, better prepared, and more likely to take precautions pertaining to health and safety. (…) The article, published in Social and Personality Psychology Compass, also argues that people who worry a lot may perform better in school or at work, and that they engage in more successful problem solving. “I think there’s a lack of understanding when people are made to feel bad for worrying, or told to ‘just stop worrying about it,’” says author Kate Sweeny, Ph.D., psychology professor at the University of California, Riverside. (time.com 24.6.2017).)

(Anm: What happens to your body when you’re stressed (theconversation.com 7.8.2017).)

(Anm: Hun leser på nettet at om man har hatt en depresjon, så er det mer sannsynlig at man får det igjen. Er det sant? Aksel Inge Sinding, psykolog (aftenposten.no 19.10.2017).)

(Anm: Pessimister gjør det bedre enn optimister. Ironisk nok har pessimister lite å klage på. (…) The Atlantic har tatt en titt på pessimist-forskningen, og den kan kanskje overraske noen og hver. På flere områder gjør pessimistene det til og med bedre enn sine motstykker, de bejublede optimistene. (side3.no 29.12.2017).)

- Nyttige tarmbakterier modvirker tendens til depression. Dyrestudier fra Aarhus Universitet peger på, at mælkesyrebakterier kan forebygge typen af depression, der kobles til usund levevis. (- Opgør med forskel mellem fysisk og psykisk sygdom. Han mener, at studiet tilføjer en dimension til forståelsen af depression og behandlingsmetoder. Depression skal ikke altid skal ses som en sygdom, der udelukkende udvikles på baggrund af kemiske ubalancer i hjernen.)

(Anm: Nyttige tarmbakterier modvirker tendens til depression. Dyrestudier fra Aarhus Universitet peger på, at mælkesyrebakterier kan forebygge typen af depression, der kobles til usund levevis. Resultatet kan få betydning for depressionsbehandling til mennesker, siger læge, ph.d. Anders Abildgaard, som står bag studiet. Probiotika ser ud til at opveje følgevirkninger af fed og usund kost, fortæller læge, ph.d. Anders Abildgaard. Ny forskning tyder på, at mikroorganismer, probiotika, der normalt gør gavn i tarmen, også påvirker hjernen, eller som et konkret studie på Aarhus Universitet viser; beskytter mod depression. I dyrestudiet ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet blev rotter bespist med en ekstra fed og fiberløs foderblanding. En del af rotterne fik samtidig probiotika, et miks af mikroorganismer, flest mælkesyrebakterier, i deres drikkevand. Mens rotterne på den fede diæt alene udviklede depressionslignede adfærd, forblev rotterne med det probiotika-berigede drikkevand neutrale i deres adfærd. Probiotika opvejede så at sige følgevirkninger af den usunde kost, fortæller læge, ph.d. Anders Abildgaard, der som led i sin ph.d.-afhandling har undersøgt probiotikas effekt i kombination med usund kost. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Brain, Behavior, and Immunity. (…) Opgør med forskel mellem fysisk og psykisk sygdom. Han mener, at studiet tilføjer en dimension til forståelsen af depression og behandlingsmetoder.  Depression skal ikke altid skal ses som en sygdom, der udelukkende udvikles på baggrund af kemiske ubalancer i hjernen. Tarmbakterierne kan også spille en vigtig rolle. På den måde bliver den klassiske skelnen mellem psykiatrisk og somatisk sygdom også stadig mere udvisket. ”Vi er nu i gang med at afdække, hvordan probiotika interagerer med de eksisterende tarmbakterier og deres produktion af særlige kemiske forbindelser, som dyr og mennesker ikke selv kan producere, men som kan måles i vores blod og dermed påvirke hele kroppen. En nærmere kortlægning af disse mekanismer vil bidrage til at forstå, hvilke patienter der kan have gavn af probiotika, og dermed hvordan fremtidige kliniske studier skal udformes. (newsroom.au.dk 22.12.2017).)

(Anm: Probiotic treatment protects against the pro-depressant-like effect of high-fat diet in Flinders Sensitive Line rats. Brain, Behavior, and Immunity 207;65:33-42 (October 2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Kan behandling av depresjon forverre symptomer i det lange løp? Ifølge en nylig studie, selv om behandling av alvorlig depressiv lidelse har nytte på kort sikt, kan det over en lengre periode, gjøre tilstanden verre.

(Anm: Could treating depression worsen symptoms in the long run? According to a recent study, although treating major depressive disorder has benefits in the short-term, over a longer period of time, it may make the condition worse. Major depressive disorder is a serious, debilitating mental illness. In the United States, it affects more than 16.1 million people over the age of 18. Although its prevalence is high, it is still a difficult condition to treat. Treatments include medications such as selective serotonin reuptake inhibitors and talking therapies, such as cognitive therapy. No case of depression is the same, and often, individuals receive a range of treatments across their lifetime. How well the treatment of depression works has come under scrutiny over recent years, and the debate is by no means over. The latest study, published in the journal Psychotherapy and Psychosomatics, adds another dimension to this ongoing conversation. (...) (…) The long-term effects of treatment When the data were analyzed, the findings were surprising. The team found that, compared with the group who received no treatment, symptom intensity was significantly higher in those who received inadequate treatment, adequate treatment, and treatment with or without medication. So, as far as symptom intensity was concerned, the no-treatment group fared best. Also, symptoms were worse following treatment that included medication versus treatment without medication. (medicalnewstoday.com 26.10.2017).)

(Anm: Poorer Long-Term Outcomes among Persons with Major Depressive Disorder Treated with Medication. Psychother Psychosom 2017;86:302-304.)

- Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet.

(Anm: Økt risiko for deprimert adferd hos barnet. Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. (…) Det er økt risiko for at barnet får engstelig eller deprimert adferd i femårsalderen når mor bruker antidepressiva sent i svangerskapet. ... SAMMENHENG: Forskerne de finner en assosiasjon mellom bruk av SSRI sent i svangerskapet og økt risiko for engstelig eller deprimert atferd når barnet er fem år. (dagensmedisin.no 24.1.2018).)

- Prenatal (under graviditet) bruk av antidepressiva og barns motoriske utvikling: En metaanalyse. (- KONKLUSJONER: En liten økt risiko for dårligere motorisk utvikling kan forekomme for barn som er utsatt for antidepressiva under graviditet.)

(Anm: Prenatal antidepressant Exposure and Child Motor Development: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: There is increasing use of antidepressants in pregnancy and hence children exposed in utero. Contradictory studies exist in the literature in which researchers report on the potential impact of antenatal antidepressant exposure on subsequent child motor development. (…) LIMITATIONS: There was variation in the measurement both of exposure and motor development across the identified study, and few followed up to later childhood or beyond. CONCLUSIONS: A small increased risk of poorer motor development may exist for children who are exposed to antidepressant medications during pregnancy. However, the marked methodological variation among studies and the limited control for possible confounds warrants cautious interpretation of these findings. Pediatrics. 2018 Jun 21. pii: e20180356.)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. (Transgenerational Effects of Two Antidepressants.) De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor) kan vise seg å være en ekte miljøtrussel pga. akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observert over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxine (venlafaksin; Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

- Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall.

(Anm: Åtte døde etter «lykkepille»-bruk. (…) 39 prosent av bivirkningsmeldingene vi har fått på SSRI-preparater, er vurdert som alvorlige. Det omfatter overdose, selvskade, selvmordsforsøk, mageblødning, nyresvikt, forfølgelsesvannvidd, hallusinasjoner, aggresjon og angstfall. Noen pasienter har fått veldig alvorlige bivirkninger som i verste fall er dødelige, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til VG. (…) Det er første gang det meldes om fosterdød etter at moren har brukt antidepressiva i Norge, men det er rapportert om lignende hendelser fra andre land. Madsen understreker at man ikke vet om det er SSRI som var årsaken til at fosteret døde. (side2.no 20.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-selvmord) (mintankesmie.no).)

- Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker.

(Anm: Forsker om vold mellom tenåringsjenter: - Jenter det er grunn til å være bekymret for. Slåssing mellom jentegjenger er et økende problem. Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. (…) Får ikke jentene hjelpen de trenger kan det få konsekvenser for resten av deres liv, ifølge forsker. BEKYMRET: Politiet er bekymret for at slåsskamper mellom jenter er et økende problem. Nå ser de også trusler med kniv blant tenåringsjenter. (Dagbladet): - Jeg er ikke overrasket. Jeg tenkte at dette er saker som dukker opp med jevne mellomrom, sier Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Dagbladet melder i dag om at politiet på Romerike opplever et økende problem med jenter som bevisst planlegger slåssing og møtes til kamp. Politiet forteller at alvorlighetsgraden med bruk av vold øker. Det er flere tilfeller der kniv har vært involvert. Tenåringsjenter i alderen 14-18 år reiser også over fylkesgrensene for å slåss. Volden blir også filmet og lagt ut på sosiale medier. (dagbladet.no 28.4.2018).)

- Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig.

(Anm: Kraftig økning i vold fra unge psykiatripasienter. Vold fra pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus har økt kraftig. Hittil i år er det sju tilfeller av svært alvorlig vold. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det i 2016 meldt om 41 tilfeller av alvorlig vold. Dette økte til 66 i fjor, og til og med juli i år har det vært 87 tilfeller. (…)  Ifølge Aftenbladet ble 74 pasienter satt på isolat i barne- og ungdomspsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus i 2017. For 2016 var tallet fem eller færre, mens det til nå i år er seks. (©NTB) (abcnyheter.no 10.10.2018).)

- Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen.

(Anm: Sterk vekst i trusler og vold mot lærere i Oslo. Skole. I løpet av 2017 ble det innrapportert over 3.000 vold- og trusselepisoder i osloskolen. Ifølge Aftenposten har antallet «svært alvorlige» hendelser økt fra 167 i 2015 til 436 i fjor, mens antall «alvorlige» hendelser nesten ble tredoblet fra 425 til 1.219 i samme periode. Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1.515 i fjor. Tallene legges fram mandag. I innkallingen til pressekonferansen understreker utdanningsetaten i Oslo at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser. – Antallet innrapporterte voldshendelser mot ansatte i osloskolen har økt de siste årene. Rapporteringen er blitt bedre slik at flere av hendelsene blir rapportert, men tilbakemeldinger fra skolene tilsier også at antall voldshendelser øker, særlig blant yngre elever, heter det i meldingen. (©NTB) (kommunal-rapport.no 7.5.2018).)

- Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (- Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose.)

(Anm: Antikolinerge legemidler og risiko for demens: case-control-studie. (Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study.) (…) Risikoen for demens økte med større eksponering for antidepressiva, urologiske og antiparkinson legemidler med en ACB score på 3. Dette resultatet ble også observert for eksponering 15-20 år før en diagnose. (The risk of dementia increased with greater exposure for antidepressant, urological, and antiparkinson drugs with an ACB score of 3. This result was also observed for exposure 15-20 years before a diagnosis.) BMJ 2018;361:k1315 (Published 25 April 2018).)

- Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene.

(Anm: Observasjonsstudie av nesten 9000 pasienter fant at de som ble foreskrevet antidepressiva ved utskrivning fra sykehus etter et hjerteinfarkt hadde 66 % større dødelighetsrisiko ett år senere enn pasienter som ikke ble foreskrevet legemidlene, selv om de bemerket at årsaken ikke nødvendigvis er relatert direkte til antidepressiva. (Heart attack patients prescribed antidepressants have lower survival rates.) (news-medical.net 5.3.2018).)

- Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (- SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom.)

(Anm: Antidepressive medikamenter påvirker kroppens fettproduksjon. (...) På det molekylære planet tok Ræder i bruk cellestudier og moderne genteknologiske metoder for å vise at de store gruppene av psykiatriske medisiner (antipsykotika og antidepressiva, inkludert SSRI-medikamenter) virker på fettomsetningen i kroppen gjennom en transkripsjonsfaktor kalt SREBP (steroid reseptor-element bindende protein). SREBP er meget viktig for å regulere produksjon både av kolesterol og av ulike fett-stoffer i kroppens celler. Kolesterol og andre fett-stoffer er viktig for at nevroner skal utvikle seg og fungere normalt, men har også en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom. (...) NY DOKTORGRAD (uib.no (23.9.2006).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Svekket mitokondriell fettsyresyntese fører til nevrogenerasjon i mus.

(Anm: Impaired mitochondrial fatty acid synthesis leads to neurodegeneration in mice. Abstract There has been a growing interest towards mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) since the recent discovery of a neurodegenerative human disorder termed MEPAN (mitochondrial enoyl reductase protein associated neurodegeneration), caused by mutations in the mitochondrial enoyl-CoA/ACP (acyl carrier protein) reductase (MECR) carrying out the last step of mtFAS. (…) Our work sheds a light on the mechanisms of neurodegeneration caused by mtFAS deficiency and provides a test bed for future treatment approaches. J Neurosci. 2018 Sep 28. pii: 3514-17.)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Konklusjon Utbredt bruk av antidepressiva kan bidra til langvarig økt risiko for vektøkning på befolkningsnivå. Potensialet for vektøkning bør vurderes når behandling med antidepressiva er indikert.

(Anm: Antidepressant utilisation and incidence of weight gain during 10 years’ follow-up: population based cohort study. Abstract Objective To evaluate the long term association between antidepressant prescribing and body weight. (…) Conclusion Widespread utilisation of antidepressants may be contributing to long term increased risk of weight gain at population level. The potential for weight gain should be considered when antidepressant treatment is indicated. BMJ 2018;361:k1951 (Published 23 May 2018).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

- Gjør dine legemidler deg deprimert? (- Legemidler tatt av mer enn en tredjedel av amerikanske voksne har depresjon som en mulig bivirkning, viser en ny studie.) (- Og de brukes av 37 prosent av amerikanere, ifølge studiet av 26 000 voksne.)

(Anm: Are Your Meds Making You Depressed? TUESDAY, June 12, 2018 (HealthDay News) -- Drugs taken by more than one-third of U.S. adults have depression as a possible side effect, a new study reveals. These medications include blood pressure drugs called beta-blockers, hormonal contraceptives and pain medications, researchers said. And they're used by 37 percent of Americans, according to the study of 26,000 adults. (…) The team found that use of three or more depression-linked prescription drugs increased from 7 percent in 2005 to 10 percent in 2014. In addition, use of drugs with suicidal symptoms as a possible side effect rose from 17 percent to 24 percent during the 10-year study period, Qato said. The likelihood of reporting depression was significantly higher among adults using multiple medications, she noted. (…) Qato added the pattern persisted among antidepressant users and nonusers. Besides blood pressure drugs such as metoprolol and atenolol, medications that can lead to depression include gabapentin (Neurontin), an anti-seizure treatment also used for shingles. Others are proton pump inhibitors such as Prilosec; pain medications including ibuprofen (Advil, Motrin) and hydrocodone; and sex hormones like estradiol, the study noted. Most are prescription drugs, but some are available over the counter, Qato said. (webmd.com 12.6.2018).)

(Anm: SOURCES: Dima Mazen Qato, Pharm.D., M.P.H., Ph.D., assistant professor, College of Pharmacy, University of Illinois, Chicago; David Roane, M.D., chairman, psychiatry, Lenox Hill Hospital, New York City; June 12, 2018, Journal of the American Medical Association.)

- Folkesykdommene som ikke prioriteres.

(Anm: Folkesykdommene som ikke prioriteres. (…) Sykdommene som koster samfunnet mest: De ikke-dødelige sykdommene som muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser Til sammenligning mottar forskning innen kreft og hjerte/karlidelser 13 til 76 ganger større bevilgninger innen alle programområder. (aftenposten.no 2.2.2018).)

- Forskningsfriheden er til debat igjen. Flere forskere har oplevet, at deres forskning er blevet manipuleret af ministerier og styrelser. (- Ledelsesstruktur er problemet.)

(Anm: Forskningsfriheden er til debat igjen. Flere forskere har oplevet, at deres forskning er blevet manipuleret af ministerier og styrelser. Ledelsesstrukturen kritiseres. Danmark ligger lavt i målinger på forskningsfrihed i EU. Det kunne Videnskab.dk fortælle i efteråret. (…) Fredag kunne Politiken berette om flere forskere, der har oplevet, at de har været udsat for politisk pres. Politiken har spurgt 5.000 forskere, hvoraf 1.200 har udført forskning for ministerier eller styrelser. Af de 1.200 svarer knap 8 procent, at de »har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten,« skriver Politiken. (videnskab.dk 2.2.2018).)

- Mister du jobben, er risikoen tre ganger så høy for å begynne med antidepressiva, ifølge ny forskning. (- Resultatene viste en stigning i risikoen for å hente ut både antidepressiva, sovemedisin, antipsykotika, smertestillende og medikamenter mot lavt stoffskifte én til tre måneder før en person mistet jobben.)

(Anm: Ledige får depresjoner. Mister du jobben, er risikoen tre ganger så høy for å begynne med antidepressiva, ifølge ny forskning. (…) Må tas på alvor Resultatene viste en stigning i risikoen for å hente ut både antidepressiva, sovemedisin, antipsykotika, smertestillende og medikamenter mot lavt stoffskifte én til tre måneder før en person mistet jobben. – Vi må ta dette på alvor. Vi har hatt lav ledighet de siste 20 årene, og forskningen har stort sett dreid seg om sykefravær og uføretrygd og lite om sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse, sier Kaspersen. (…) Utslag overrasker Sveinung Stensland (H) var ikke klar over at det å bli arbeidsledig gir så store utslag på helsen. (dagsavisen.no 4.1.2018).)

- Arbeidsledige er langt mer stresset enn folk i jobb. (- Hardere belastning å stå i kronisk usikkerhet.)

(Anm: Arbeidsledige er langt mer stresset enn folk i jobb. Det viser en dansk undersøkelse med 180 000 respondenter. Det rapporteres ofte om at krav på jobb og hjemme kan skape stress og sykemeldinger. Men det er en gruppe som har det tøffere. Det viser den danske stats store helseundersøkelse, ifølge Politiken. (…) - Hardere belastning å stå i kronisk usikkerhet Langt fra alle blir syke, men arbeidsledighet over lang tid gir noen plager for de fleste, forteller han. (dagbladet.no 24.3.2018).)

– Medisinbruken økte kraftig ved arbeidsledighet. Personer som mister jobben, har nesten tre ganger økt risiko for å begynne med antidepressiva, sammenlignet med tidligere i livet. (– Kurven begynner å stige tre måneder før ledighet, og når toppen én måned før.) (– Silje Lill Kaspersen (bildet) sin studie viser blant annet økt forskriving av hjertemedisiner, stoffskiftemedisiner og diabetesmedisiner. ) (- Logistiske regresjonsmodeller ble brukt til å undersøke relative endringer i legemiddelkjøp (antidepressiva, sovemidler / sedativer, angstdempende midler (anxiolytika) og antipsykotika, samt antifedme, antidiabetes, kardiovaskulære og legemidler for skjoldbruskkjertel, antiinflammatoriske legemidler, opioider og smertestillende midler / febernedsettende midler) i femårsperioden før og etter eksponering for nedsettelse.)

(Anm: Medisinbruken økte kraftig ved arbeidsledighet. Personer som mister jobben, har nesten tre ganger økt risiko for å begynne med antidepressiva, sammenlignet med tidligere i livet. Sannsynligheten for forskriving av andre psykofarmaka og hjertemedisiner økte også i tiden rett før arbeidsledighet. I sin nye doktorgrad i samfunnsmedisin ved NTNU, har Silje Lill Kaspersen blant annet sett på forskrivingen av medikamenter til personer som rammes av store nedbemanninger. – Vi så en veldig tydelig effekt på helsa til arbeidstakerne, sier Kaspersen, som er forsker ved Sintef og NTNU. Kaspersen har sett på sammenfallet mellom forskriving av medikamenter til den enkelte, og på tidspunktet for nedbemanningen og arbeidsledighet. Når toppen én måned før Sannsynligheten for at en person skulle få forskrevet antidepressiva for første gang, økte med 2,6 ganger én måned før vedkommende ble arbeidsledig, sammenlignet med perioder tidligere i livet. – Kurven begynner å stige tre måneder før ledighet, og når toppen én måned før. Antakelig henger dette sammen med at man får beskjed om at man mister jobben én til tre måneder før man går ut i ledighet, sier Kaspersen. Sannsynligheten for førstegangsforskriving av sovemidler og angstdempende midler var over dobbelt så høy som tidligere i livet, og det var også sannsynligheten for forskriving av antipsykotika. – At dette også gjaldt for antipsykotika, var overraskende. Men ut ifra stressteori kan man tenke seg at det å få beskjed om at man mister jobben, kan trigge alvorlige psykiske lidelser hos dem som har dette liggende latent. (…) Mer hjertemedisiner Studien viser også økt forskriving av hjertemedisiner, stoffskiftemedisiner, smertestillende og diabetesmedisiner, rett før og under arbeidsledighet. – Det var overraskende at også stoffskiftemedikamenter og insulin økte. Man kan se for seg at stress og sjokk rundt det å bli rammet av nedbemanning, og i verste fall arbeidsledighet, kan øke blodtrykket og hos enkelte utløse hjerteproblematikk, sier hun. (dagensmedisin.no 4.1.2018).)

- Slankeopererte: Mindre diabetes og høyt blodtrykk, men mer angst og depresjon. (- Men flere må ta medisiner mot angst og depresjon. Det viser norsk forskning. Fra 2001 til 2016 er rundt 17.000 pasienter operert for fedme, ifølge Norsk pasientregister.)

(Anm: Slankeopererte: Mindre diabetes og høyt blodtrykk, men mer angst og depresjon. Solveig Mathiassen Knight (37) har gått ned 62 kilo siden hun ble slankeoperert. Men selv om livstruende sykdommer er borte, er nye kommet til. Pasienter som blir fedmeoperert, får bedre fysisk helse. Mange blir kvitt diabetes og høyt blodtrykk. Men flere må ta medisiner mot angst og depresjon. Det viser norsk forskning. Fra 2001 til 2016 er rundt 17.000 pasienter operert for fedme, ifølge Norsk pasientregister. (…) Selv om livet er lettere, i bokstavelig forstand, er Knight ufør som følge av ettersykdommer av operasjonen. Og hun er ikke alene. For første gang har forskere ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold sett på en stor gruppe pasienter med overvekt og vurdert fordeler og ulemper med slankeoperasjon. Artikkelen ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet JAMA denne uken. Forskere ved Sykehuset i Vestfold har tatt for seg 1888 pasienter som har slitt med vektproblemer. (aftenposten.no 16.1.2018).)

- Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (- Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (- Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene.)

(Anm: Antidepressiva, sovepiller og angstmedisiner kan øke risiko ved kjøring. (…) Generelt var de som var involvert i ulykker mer sannsynlig å ha tatt psykotrope legemidler, enten de hadde tatt dem i én måned, én uke eller én dag. (Drugs prescribed to treat anxiety, depression and insomnia may increase patients’ risk of being involved in motor vehicle accidents, according to a recent study.) Forskerne mener leger bør vurdere å gi pasientene råd om ikke å kjøre når de tar disse legemidlene. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(4):1125-33.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

- Diabetes: Ny behandling antyder at protein er skyldig. Hva er linken mellom angst og diabetes?

(Anm: Diabetes: New pathway to treatment suggested by protein culprit. What is the link between anxiety and diabetes? New research shows that a protein related to the development of anxiety and depression may also play a role in triggering diabetes. Scientists from the Max Planck Institutes hypothesize that an antagonist compound could be used to block its effect. The main known causes for type 2 diabetes so far include obesity and lack of physical exercise — both of which can lead to insulin resistance — as well as a family history of the condition. (…) Now, researchers from the Max Planck Institute of Psychiatry in Munich, Germany, have found that a protein called FKBP51 may also play a role in triggering type 2 diabetes. The protein has so far been associated with anxiety and depression; it contributes to the regulation of the stress system. When the gene that controls the production of FKBP51 suffers a mutation, this can lead to dysregulation of the stress system, which, in turn, can cause mental health disorders. Mathias Schmidt — lead researcher of the current study — and colleagues have recently noted that the FKBP51 protein also contributes to forming a molecular link between the stress system and the regulation of various metabolic functions. This may make FKBP51 responsible for the onset of metabolic diseases such as obesity and diabetes. (medicalnewstoday.com 18.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Can pessimism be beneficial? (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking. (Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: SSRI-preparater og antipsykotika har uheldige effekter på mitokondrier (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (SSRI-er) kan utløse sentral fatigue (sentral utmattelse) (mintankesmie.no).)

- Den overraskende årsaken til magesår. (- Det er en vanlig misforståelse at magesår skyldes følelsesmessige forstyrrelser, psykisk lidelse eller krydret mat. Likevel har ingen overbevisende studier noen gang demonstrert at disse faktorene direkte forårsaker magesår.)

(Anm: The surprising cause of stomach ulcers - Rusha Modi. It’s a common misconception that stomach ulcers are caused by emotional upset, psychological distress, or spicy food. Yet no convincing study has ever demonstrated that these factors directly cause ulcer disease. So what does cause stomach ulcers? Rusha Modi explains how one doctor’s famous (and dangerous) experiment led us to the answer. View full lesson.» (ed.ted.com).)

(Anm: Expert report provides new insight into nature of mental illness. A week after the government announced its review of mental health legislation, an expert report published by the British Psychological Society's Division of Clinical Psychology on Friday 13 October challenges received wisdom about the nature of mental illness. (...) Many people believe that schizophrenia is a frightening brain disease that makes people unpredictable and potentially violent, and can only be controlled by medication. However this report - a revised version of one published in 2014 by the British Psychological Society's Division of Clinical Psychology - suggests that this view is false. (news-medical.net 11.10.2017).)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk). Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

- Presisjonsredigering av tarmbakterier reduserer betennelse i musemodell av kolitt.

(Anm: Precision editing of gut bacteria reduces inflammation in mouse model of colitis. UT Southwestern Medical Center researchers have used precision editing of the bacterial populations in the gut to prevent or reduce the severity of inflammation in a mouse model of colitis. The potential strategy – which targets metabolic pathways that are active only during intestinal inflammation – prevented or reduced inflammation in a mouse model of colitis while exerting no obvious effect in control animals with healthy, balanced bacterial populations, said Dr. Sebastian Winter, Assistant Professor of Microbiology and co-corresponding author of the study published online today in Nature. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Forskere avdekker hvor gode bakterier regulerer gener.

(Anm: Scientists uncover how good bacteria regulate genes. Scientists from the Babraham Institute near Cambridge in collaboration with colleagues from Brazil (here and here) and Italy have discovered a way that good bacteria in the gut can control genes in our cells. The work, published today (9th January) in Nature Communications, shows that chemical messages from bacteria can change the location of key chemical markers throughout the human genome. By communicating in this way, the bacteria may help to fight infections and to prevent cancer. (news-medical.net 9.1.2018).)

- Nyt forsøg: Depression bekæmpes med undervisning til pårørende. (- Kun otte procent af de deprimerede, hvis pårørende havde fået undervisning, fik tilbagefald efter ni måneder.)

(Anm: Nyt forsøg: Depression bekæmpes med undervisning til pårørende. Et tidligere studie har vist markant effekt af at lære pårørende mere om depression, og hvordan man bedst støtter den syge. (…) Inspireret af studie med kæmpe effekt. Forskerne i Region Hovedstadens Psykiatri er inspireret af et japansk studie fra 2011, som viste en meget stor effekt af at undervise pårørende til deprimerede. Kun otte procent af de deprimerede, hvis pårørende havde fået undervisning, fik tilbagefald efter ni måneder. I kontrolgruppen, hvor de pårørende ikke havde fået nogen form for støtte eller undervisning, var der 50 procent, som fik tilbagefald. (videnskab.dk 1.9.2017).)

- Noen kreftpasienter har PTSD år etter diagnose, ifølge studie.

(Anm: Some cancer patients have PTSD years after diagnosis, study finds. A fifth of cancer patients experience post-traumatic stress disorder (PTSD), a Malaysian study has found.
About one-third of these still had consistent or worsening PTSD four years after diagnosis.
The researchers said PTSD needed to be identified, monitored and treated early. (bbc.com 20.11.2017).)

– Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (– Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn.)

(Anm: Kvinner får posttraumatisk stressliding dobbelt så ofte som menn. (…) Det viser forskinga frå Marianne S. Birkeland, Ines Blix, Øivind Solberg og Trond Heir, som vart publisert rett før jul. Forskargruppa har gjort ei spørjeundersøking av 190 personar som var direkte råka og 1615 personar som var indirekte råka av bombeåtaket på regjeringskvartalet 22. juli 2011.  Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. – Det er velkjend at kvinner oftare får PTSD enn menn. Er det fordi kvinner opplever meir traumatiske ting i livet, eller er det fordi dei opplever traume annleis enn menn? Det er noko av det vi ville finne ut, fortel Marianne S. Birkeland, tilsett ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (kjonnsforskning.no 6.3.2018).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (- Mange av dem (dvs. mikrober) holder til i tarmen, hvor de hjelper til å fordøye mat, metaboliserer legemidler (substanser) og bekjemper infeksjoner. Tarmbakterier påvirker også hjernens biologi og funksjon gjennom produksjon av hormoner eller nevrotransmittere, molekyler som endrer immunfunksjon og toksiner (giftstoffer).) (- Forskerne påpeker at de ikke kunne fastslå om lave nivåer av disse bakteriene var årsak eller et resultat av PTSD. Imidlertid fant de at deltakerne som hadde opplevd traumer som barn hadde lavere nivåer av to av tarmbakteriene (Actinobacteria og Verrucomicrobia). Disse to bakteriene er kjent for å være viktige for regulering av immunsystemet.)

(Anm: PTSD linked to changes in gut bacteria. An exploratory study has identified a link between gut bacteria and post-traumatic stress disorder that could bring us closer to fathoming the mechanisms of the complex condition. The researchers, including a team from Stellenbosch University in South Africa, report their findings in the journal Psychosomatic Medicine. (…) A small proportion of those who experience trauma develop post-traumatic stress disorder (PTSD), a serious psychiatric disease with a cluster of symptoms. In the U.S., between 7 and 8 percent of the population will have PTSD at some time in their lives. The immune system and inflammation Previous studies have already pointed to several factors that might determine what makes people either susceptible or resilient to PTSD. These have highlighted genetic makeup and environmental factors such as living conditions and childhood experiences. Other have suggested that inadequate immune system control and inflammation may raise the risk of PTSD. Scientists are becoming increasingly aware of the role that the trillions of microbes that live in and on the human body play in health and disease. Many of them live in the gut, where they help to digest food, metabolize drugs, and fight infections. Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) The researchers point out that they were not able to establish whether low levels of these bacteria were a cause or a result of PTSD. However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

- Når angsten tar over livet. Sykdommen er mye skumlere og glupskere enn jeg kunne forestille meg. (- Tvinges til å se på omgivelsene Det er derfor Rita nå oppsøker steder som hun vet framkaller frykt og angst.)

(Anm: Når angsten tar over livet. Sykdommen er mye skumlere og glupskere enn jeg kunne forestille meg. Grådig spiser den av folks liv. Jeg sjekket inn på angstavdeling i fem dager. (…) – Jeg har lært at det ikke er farlig å ha angstanfall, men det er vondt. Det er derfor jeg har unngått alle situasjoner som trigger angsten. Nå øver jeg meg på å utfordre dette mer. Tvinges til å se på omgivelsene Det er derfor Rita nå oppsøker steder som hun vet framkaller frykt og angst. Nå i begynnelsen gjør hun det helst sammen med en behandler, en fagperson som kan støtte henne og minne henne på å løfte blikket. Hun skal se seg godt rundt, ta inn synsinntrykkene, se at hun nå ser noe som er annerledes enn det hun har sett før. (nrk.no 21.3.2018).)

(Anm: Depression Common with Spine Disease. Almost one-third of patients with axial spondyloarthritis had moderate-to-severe symptoms. Patients with axial spondyloarthritis have high rates of depression, with almost one-third experiencing moderate-to-severe symptoms, a cross-sectional German study determined. (medpagetoday.com 14.3.2018).)

- CBT (kognitiv atferdsterapi) for å behandle veteraners søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".

(Anm: CBT (kognitiv atferdsterapi ) for å behandle veteranerss søvnløshet "reduserte også selvmordstanker".  Forskning publisert i journalen Sleep er den første som demonstrerer en sammenheng mellom behandling av søvnløshet og reduksjon av selvmordstanker hos veteraner. (CBT to treat veterans' insomnia 'also reduced suicidal thoughts'.Research published in the journal Sleep is the first to demonstrate an association between treatment of insomnia and reduction of suicidal thoughts in veterans.) (medicalnewstoday.com 3.2.2015).)

- Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare. For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare.

(Anm: Lykkepillegigant innrømmer selvmordsfare For første gang presenterer legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline en studie som viser at «lykkepillene» de selv produserer, kan gi økt selvmordsfare. Administrerende direktør i GlaxoSmithKlein AS i Norge, Åge Nærdal, konstaterer at deres nye selvmordsstudie gir enda sterkere grunnlag for tett oppfølging av pasienter som får behandling... - Våre kommentarer til undersøkelsen som er fremlagt for et år siden, er at den er basert på kunnskapen man hadde på det tidspunktet og data som var fullt og helt akseptert av europeiske legemiddel-myndigheter, avslutter Åge Nærdal. (vg.no 21.5.2006).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

- Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (- Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten.) (- Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til.) (- Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (- Antidepressiva forstyrrer funksjonen til monoaminer (viktige biokjemikalier som serotonin og dopamin), og disse monoaminer har viktige funksjoner, ikke bare i hjernen, men i hele kroppen. "For eksempel, "la hun til," serotonin påvirker vekst, reproduksjon, fordøyelse, immunfunksjon og mange andre prosesser, og det finnes i nesten alle større organer.)

(Anm: Antidepressiva kan øke dødsrisikoen med én tredjedel. (Antidepressants may raise death risk by a third.) (…) Som forfatterne til den nye studien skriver, "antidepressiva" forstyrrer flere adaptive prosesser regulert av evolusjonært eldgamle biokjemikalier, som potensielt øker dødeligheten. (…) Jeg foreskriver antidepressiva selv om jeg ikke vet om de er mer skadelige enn nyttige på lang sikt. Jeg er bekymret for at de hos noen pasienter kan være skadelige, og psykiatere vil lure på hvorfor vi i løpet av 50 år ikke gjorde mer for å finne det ut av det," legger han til. (…) Forstyrrelser av serotonins funksjon kan derfor ha forskjellige bivirkninger, noe som kan bidra til risiko for død på mange forskjellige måter.) (medicalnewstoday.com 19.9.2017).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

-  Øker langsiktig bruk av antipsykotika (AP) risikoen for dødelighet? (- AP-eksponering er knyttet til tilnærmet 1,5 ganger økt dødelighetsrisiko.)

(Anm: Does antipsychotic drug use increase the risk of long term mortality? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Abstract Antipsychotics (AP) are widely used to treat schizophrenia and other psychiatric disorders. However, the association between the AP use and mortality risk is controversial. (…) AP exposure is associated with an approximately 1.5-fold increased mortality risk. This increased risk may be particularly prominent in patients with Parkinson's and those over 65 years old. Further studies are required to evaluate the mortality risk for individual AP drugs and diseases. Oncotarget. 2018 Jan 10;9(19):15101-15110.)

- Risiko for sykehusinnleggelse i forbindelse med antikolinerge legemidler for pasienter med demens. (- KONKLUSJON: Antikolinergiske risikoskalaresultater ble vist å være en sterk forutsigelse for sykehusinnleggelse for pasienter med demens. Vi bør evaluere den antikolinerge byrden før oppstart av anti-demensbehandling.)

(Anm: Risk of hospitalization associated with anticholinergic medication for patients with dementia. Abstract BACKGROUND: With the ageing of the general population, demand has grown for measures to prevent hospitalization for dementia, which can exacerbate problems associated with activities of daily living in elderly individuals. Anticholinergic medication has been shown to cause falls, delirium, and cognitive impairment in aged patients. However, the risk of hospitalization associated with the administration of anticholinergics is unclear. (…) CONCLUSION: The Anticholinergic Risk Scale findings were shown to be a strong predictor of hospitalization for patients with dementia. We should evaluate the anticholinergic burden before initiating anti-dementia therapy. Psychogeriatrics. 2018 Jan;18(1):57-63.)

- Behandling med antidepressiva og risiko for demens. (- KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva.)

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (…) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. (CONCLUSIONS: The incidence of dementia in patients is associated with antidepressant medication use.) J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger) (Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding.) Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (- SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.)

(Anm: SSRI-er (lykkepiller) forårsaker en varig serotonerg ubalanse grunnet legemidlenes skadelige endringer mht. serotonin og andre nevrotransmittere, mitokondriell dysfunksjon, demens avkortet levetid, plutselige dødsfall etc. (...) SSRI-er øker nivået av serotonin i deler av hjernen med opptil 700 % (eller mer?), samt reduserer serotonin i blod med opptil 93 %.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon. (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) (Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012).

- Mange mennesker som tar antidepressiva oppdager at de ikke kan slutte.

(Anm: Mange mennesker som tar antidepressiva oppdager at de ikke kan slutte. (Many People Taking Antidepressants Discover They Cannot Quit.) (- Dr. Stockmann, psykiater i Øst-London, var ikke helt overbevist om at seponering (avslutte bruk) var et alvorlig problem før han selv gjennomgikk det. Hans mikronedtrappingsstrategi virket til slutt. "Det var et veldig viktig øyeblikk," minner han. "Jeg har sett mange mennesker - pasienter - ikke bli trodd, ikke bli tatt på alvor når de klaget over dette," la han til. "Det må stoppe." (nytimes.com 7.4.2018).)

(Anm: Patient Online Report of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor-Induced Persistent Postwithdrawal Anxiety and Mood Disorders Psychother Psychosom 2012;81:386–388 (Published online: September 6, 2012).)

- Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for SSRI sammenlignet med placebo.)

(Anm: Alvorlig bivirkning. Det står å lese i rapporten at bruk av lykkepillen kan øke faren for selvmord. (…) Det at et legemiddelfirma går i seg selv og innrømmer at de har vært på feilspor i 17 år er eksepsjonelt, sier professor dr.med. Ivar Aursnes til avisen VG.) (…) Nå har Glaxo kommet frem til 11 selvmordsforsøk i gruppen på 3455 som fikk SSRI, mot ett selvmordsforsøk i placebogruppen på 1978.) (Dvs. 700 % økning i antall selvmordsforsøk for Seroxat sammenlignet med placebo. (etikkom.no (Forskningsetikk 6. årgang juni 2006 - Nr. 2-06).)

(Anm: Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI) (mintankesmie.no).)

(Anm: Paroksetin (paroxetine); markesføres i Norge under handelsnavn som bl.a. Seroxat; Paxil i USA.)

(Anm: Ivar Aursnes's scientific contributions. while affiliated with University of Oslo (Oslo, Norway) and other places. (researchgate.net)

- Seroxat (Paxil, paroxetine, paroksetin etc.) utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.)

(Anm: Seroxat utløser tilfeller av aggresjon ("aggression er iagttaget efter markedsføring") (- Hyppighed “ikke kendt.) 4. Paroxetin – Aggression (EPITT nr. 18089) ema.europa.eu (22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning).)

(Anm: Legemiddelerstatninger (søksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva - søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger) (mintankesmie.no).)

- Slik får du bukt med negative tanker. Grubler du over fortiden og bekymrer deg for fremtiden? Her er fem råd til deg som føler at de negative tankene tar for stor plass i livet.

(Anm: Slik får du bukt med negative tanker. Grubler du over fortiden og bekymrer deg for fremtiden? Her er fem råd til deg som føler at de negative tankene tar for stor plass i livet. TANKESPINN: Grubling og bekymring er helt normalt, men det kan være slitsomt hvis tankespinnet aldri tar en pause. (…) Hans M. Nordahl er professor i medisinske atferdsfag ved NTNU og forskningsleder ved Regional enhet for traumebehandling og PTSD ved St. Olavs Hospital. Han forsker på hvordan du kan håndtere tanker og følelser og hvordan bekymre deg mindre. (nrk.no 6.9.2017).)

- Metakognitiv (MCT) terapi versus kognitiv atferdsterapi (CBT) hos voksne med generalisert angstlidelse. (- Konklusjoner: MCT synes å gi bedringsrater som overstiger CBT. Disse resultatene viser at effekter av behandling ikke kan tilskrives ikke-spesifikke terapeutiske faktorer.)

(Anm: Metacognitive therapy versus cognitive-behavioural therapy in adults with generalised anxiety disorder. Abstract Background: Cognitive-behavioural therapy (CBT) is the treatment of choice for generalised anxiety disorder (GAD), yielding significant improvements in approximately 50% of patients. There is significant room for improvement in the outcomes of treatment, especially in recovery. Aims: We aimed to compare metacognitive therapy (MCT) with the gold standard treatment, CBT, in patients with GAD (clinicaltrials.gov identifier: NCT00426426). Method: A total of 246 patients with long-term GAD were assessed and 81 were randomised into three conditions: CBT (n = 28), MCT (n = 32) and a wait-list control (n = 21). Assessments were made at pre-treatment, post-treatment and at 2 year follow-up. Results:  Both CBT and MCT were effective treatments, but MCT was more effective (mean difference 9.762, 95% CI 2.679-16.845, P = 0.004) and led to significantly higher recovery rates (65% v. 38%). These differences were maintained at 2 year follow-up. Conclusions: MCT seems to produce recovery rates that exceed those of CBT. These results demonstrate that the effects of treatment cannot be attributed to non-specific therapy factors. BJPsych Open. 2018 Sep 11;4(5):393-400.)

(Anm: Metakognitiv terapi: en introduksjon til grunnprinsippene Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2018 (15.4.2018).)

- Føler deg engstelig? Dine tarmbakterier kan være de skyldige.

(Anm: Feeling anxious? Your gut bacteria might be to blame. (…) Researchers found that the absence of gut bacteria in mice altered the expression of microRNAs (miRNAs) in regions of the brain that play a role in anxiety and depression. Study co-author Dr. Gerard Clarke, of the APC Microbiome Institute at University College Cork in the Republic of Ireland, and colleagues recently reported their findings in the journal Microbiome. This is not the first study to suggest a link between gut bacteria and anxiety. A study reported by Medical News Today in 2015, for example, found that stress in early life may alter gut bacteria in a way that may increase the risk of anxiety in later life. (medicalnewstoday.com 14.2.2015).)

- Depresjon: Er hjernebetennelse knyttet til selvmordstanker?

(Anm: Depression: Is brain inflammation tied to suicidal thoughts? (…) According to the World Health Organization (WHO), depression is also currently the leading cause of years spent with disability worldwide. Some people diagnosed with major depression experience suicidal thoughts, which may result in suicide attempts. In the U.S., "suicide is the 10th leading cause of death." Now, researchers wonder whether or not suicidal ideation in people with major depression may be linked to abnormal inflammation of the brain. Dr. Peter Talbot and other researchers based at the University of Manchester in the United Kingdom have conducted a study testing the levels of a biomarker associated with brain inflammation in the systems of people diagnosed with clinical depression. The scientists' findings were reported in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 21.9.2017).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

- Økt risiko for selvmord i forbindelse med sykehusinnleggelser grunnet infeksjon.

(Anm: Økt risiko for selvmord i forbindelse med sykehusinnleggelser grunnet infeksjon. (Increased risk suicide death associated with hospitalization for infection. Being hospitalized with infection was associated with an increased risk of suicide death and the highest risk of suicide was among those individuals with hepatitis and HIV or AIDS, according to a study published online by JAMA Psychiatry. (…) All individuals 15 or older living in Denmark from 1980 through 2011 were included, resulting in study population of more than 7.2 million individuals. A history of infection was defined as one or more infection diagnoses since 1977. Infections were grouped into categories, including pathogen (i.e. bacterial, viral, others) and infection type (i.e. sepsis, hepatitis, genital, central nervous system, HIV or AIDS, etc.).) (medicalnewstoday.com 11.8.2016).)

- Studie antyder at kortisol formidler kommunikasjon mellom tarmbakterier og hjernemetabolitter.

(Anm: Cortisol mediates communication between gut bacteria and brain metabolites, study suggests. Gut microbes have been in the news a lot lately. Recent studies show they can influence human health, behavior, and certain neurological disorders, such as autism. But just how do they communicate with the brain? Results from a new University of Illinois study suggest a pathway of communication between certain gut bacteria and brain metabolites, by way of a compound in the blood known as cortisol. And unexpectedly, the finding provides a potential mechanism to explain the characteristics of autism. (news-medical.net 21.8.2017).)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Study finds symptoms of depression in 33% of hospitalized patients. About one in three hospitalized patients shows symptoms of depression, potentially affecting their clinical outcomes, a new Cedars-Sinai study has found. (news-medical.net 2.6.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Gut bacteria influence the brain indirectly, study shows. (…) Research previously covered by Medical News Today suggested that there might be a link between bacteria found in the gut and the development of autistic behavior. Recent studies continue to establish links between the gut microbiome and autism spectrum disorders (ASD). However, the exact way in which gut microbes might influence brain development is still subject to debates and further studies. (medicalnewstoday.com 22.8.2017).)

- Analyse avslører at doseøkning av antidepressiva har ingen nytte. (- Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere.)

(Anm: Brukere av antidepressiva har høyere dødsrisiko enn ikke-brukere, ifølge forskere. (…) Det er imidlertid mindre kjent at alle kroppens store organer - hjertet, nyrene, lungene, leveren - bruker serotonin fra blodstrømmen. (…) Antidepressiva blokkerer også absorpsjonen av serotonin i disse organene, og forskerne advarer mot at antidepressiva kan øke risikoen for død ved å hindre at flere organer fungerer som de skal. Increasing the dosage of antidepressants does not carry benefits, analysis reveals. (…) Authors concluded that according to their findings, dose escalation after initial non-response to standard-dose pharmacotherapy cannot be regarded as general evidence-based treatment option in unipolar depression. (news-medical.net 24.10.2017).)

- Forskere avdekker bevis som linker psykiske helselidelser og forstyrrelser i tarmmikrobiomet.

(Anm: Researchers uncover evidence linking mental health disorders and disturbances to gut microbiome. Better understanding the gastrointestinal microbiome may help psychiatrists treat mental health disorders such as depression, highlights a review in Frontiers in Psychiatry. (…) However, Lima-Ojeda additionally uncovered evidence that depression may also be attributable to disturbances to the gut microbiome at any point during a person's life, which can be due to stress, diet, and of course medications such as antibiotics. These findings promote the idea that attention to nutrition and diet may be a practical and effective complement to existing strategies for the treatment of depression. (news-medical.net 23.8.2017).)

(Anm: “I Am I and My Bacterial Circumstances”: Linking Gut Microbiome, Neurodevelopment, and Depression. Recently, there has been renewed interest in the role played by microbiome in both human health and human disease. A correct equilibrium between the human host and their microorganisms is important for an appropriate physiological function. Extensive research has shown that microbes that inhabit the gastrointestinal tract—or gut microbiota—are involved not only in both nutritive and digestive activities but also in immunological processes. Front. Psychiatry 2017 (22 August 2017).)

– Vi begynner nå å forstå mikrobiota-vertens samregulerte veier som ligger til grunn for disse prosessene, som baner vei for en ny epoke med rasjonell pilotering av tarmmikrobiomfunksjonene, gjennom designet av en ny generasjon mikrobiom-rettede substanser.

(Anm: Microbiota-host Transgenomic Metabolism, Bioactive Molecules from the Inside. Abstract Molecular factors from the gut microbiota provide the host with the right metabolic, immunological and neurological components to support health and wellbeing. However, certain circumstances can rupture the mutualistic pact with our intestinal counterpart, pushing the gut microbiome toward a dysbiotic layout, where microbiome-derived molecules may contribute to a disease state. We are now beginning to understand the microbiota-host co-regulated pathways underlying these processes, paving the way for a new era of rational piloting of the gut microbiome functions, through the design of a new generation of microbiome-targeting drugs. Journal of Medicinal Chemistry 2017 (Publication Date (Web): July 26, 2017).)

- Forskere identifiserer link mellom tarmmikrobiota og sinnsstemning, atferd. (- Forskere vet ennå ikke om bakterier i tarmen påvirker utviklingen av hjernen og dens aktivitet når det oppstår ubehagelig følelsesmessig innhold, eller om eksisterende forskjeller i hjernen påvirker typen bakterier som befinner seg i tarmene. Begge mulighetene kan imidlertid føre til viktige endringer i hvordan man tenker på menneskelige følelser.)

(Anm: Scientists identify link between gut microbiota and mood, behavior. FINDINGS
Researchers have identified gut microbiota that interact with brain regions associated with mood and behavior. This may be the first time that behavioral and neurobiological differences associated with microbial composition in healthy humans have been identified. (…) IMPACT These results support the concept of brain-gut-microbiota interactions in healthy humans. Researchers do not yet know whether bacteria in the gut influence the development of the brain and its activity when unpleasant emotional content is encountered, or if existing differences in the brain influence the type of bacteria that reside in the gut. Both possibilities, however, could lead to important changes in how one thinks about human emotions. (news-medical.net 6.7.2017).)

- Hjernen oppdager sykdom hos andre selv før den bryter ut.

(Anm: Hjernen oppdager sykdom hos andre selv før den bryter ut. The brain detects disease in others even before it breaks out. Source: Karolinska Institutet Summary: The human brain is much better than previously thought at discovering and avoiding disease, a new study reports. Our sense of vision and smell alone are enough to make us aware that someone has a disease even before it breaks out. And not only aware – we also act upon the information and avoid sick people. The human brain is much better than previously thought at discovering and avoiding disease, a new study led by researchers at Karolinska Institutet in Sweden reports. Our sense of vision and smell alone are enough to make us aware that someone has a disease even before it breaks out. And not only aware -- we also act upon the information and avoid sick people. The study is published in the scientific journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (sciencedaily.com 24.5.2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Hjernen din kan vite hva som skjer i fremtiden. Når du skal stemme ved stortingsvalget så kan det hende at hjernen din allerede vet hvem som kommer til å gjøre det bra, selv om du ikke vet noe om det selv.

(Anm: Hjernen din kan vite hva som skjer i fremtiden. Når du skal stemme ved stortingsvalget så kan det hende at hjernen din allerede vet hvem som kommer til å gjøre det bra, selv om du ikke vet noe om det selv. (…) – Hvis vi dekonstruerer beslutningsprosessen i hjernen, så kan vi identifisere aktiviteten som bestemmer hva en person i gjennomsnitt til slutt vil gjøre, sier Brian Knutson, leder av forskningsprosjektet ved Stanford University, til New Scientist. (…) Kanskje kan studier av denne typen gi oss en bedre indikasjon på hvilke kampanjer som vil lykkes på sikt enn det vi får fra meningsmålinger i dag, sier han. Det samme mener forskerne ved Standford University. Da de utførte samme algoritme på hele hjernens aktivitet, var de i stand til å forutsi de forskjellige prosjektenes utfall med 67 prosent nøyaktighet. (nrk.no 30.8.2017).)

- Hun har ikke tro på at optogenetikk vil kunne kurere depresjon, i hvert fall ikke varig. – Jeg synes Tonegawa trekker det for langt i sitt intervju med dere.

(Anm: Laseren som kan løse depresjonsgåten. ​Kan man tukle litt med hjernen og kurere depresjon? Men av alle nobelprisvinnerne og stjernene var det utvilsomt Susumu Tonegawa vi ville møte. For da vi kom over de banebrytende museforsøkene hans under arbeidet med vår store sak om hukommelsen, føltes det nesten som et gløtt inn i fremtiden. (…) Trikset er å gjøre noen små genmanipulasjoner på noen utvalgte celler, så de cellene man vil styre blir sensitive for laserlys. Så fører forskerne laseren inn i hjernen via en fiberotpisk kabel, skrur på, og zapp, de rette cellene begynner å fyre. (…) Hvis de gir en mus et lite støt, for eksempel, kan de når som helst «skru på» igjen minnet om støtet. Et glimt av laser i hjernen, og dyret stivner av skrekk, selv om ingenting vondt eller skummelt har skjedd. (…) Det er ikke en fremtidsdrøm fra Hollywood, det er publisert, anerkjent forskning. (…) – Disse musene har vært utsatt for så mye stress at de har gått inn i en tilstand som man kaller helplessness. Det kan kanskje til en viss grad sammenlignes med mennesker som har vært utsatt for svært mye stress eller traumer over tid, men det er ikke det samme som depresjon, sa Fyhn. Hun har ikke tro på at optogenetikk vil kunne kurere depresjon, i hvert fall ikke varig. – Jeg synes Tonegawa trekker det for langt i sitt intervju med dere. (nrk.no 30.7.2017).)

- Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (- Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst.)

(Anm: Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (…) Mange fikk tarmproblemer først. Undersøkelser viser for eksempel at medikamenter som blokkerer stressreaksjoner ikke hjelper mot IBS-symptomer. Dessuten peker flere studier mot at mange IBS-pasienter med psykiske problemer får de psykiske plagene etter at tarmtrøbbelet startet. En studie fra 2016 viste at bare en tredel av de som utviklet IBS hadde psykiske problemer da mage-symptomene startet. To tredeler fikk først IBS-symptomer. Dersom angst eller depresjon dukket opp, kom det senere i forløpet. En helt fersk studie på briter og australiere peker mot det samme, nemlig at årsakssammenhengene ser ut til å kunne gå begge veier: Psykiske problemer kan føre til IBS, og IBS kan føre til psykiske problemer. Under alt dette ligger en hel masse mekanismer og samspill som vi ennå ikke har full oversikt over: Endringer i tarmbevegelsene, betennelse og andre immunreaksjoner, overfølsomhet i sanseapparatet, endringer i cellene i tarmveggen og lekkasjer fra tarmen og inn i blodbanene. For ikke å snakke om endringer i tarmfloraen. Det finnes studier på både mennesker og dyr som peker mot at tarmfloraen påvirker hjernen. Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst. (forskning.no 19.7.2017).)

(Anm: IBS: Five facts you need to know. With over a tenth of the worldwide population living with irritable bowel syndrome and many more going undiagnosed, it's time to shine the spotlight on this condition, which causes abdominal discomfort, pain, or both for so many. We have your need-to-know facts. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

(Anm: What should you not eat for IBS? Irritable bowel syndrome or IBS is a medical condition where a person experiences frequent abdominal symptoms, such as diarrhea, constipation, or both. While doctors do not know what the exact cause of the condition is, they do know that it is a disorder that affects how the brain and gut interact. When a person has IBS, they may notice that certain foods seem to trigger or worsen their condition. (medicalnewstoday.com 10.2.2018).)

- Hva skjer i hjernen under angst?

(Anm: What happens in the brain during anxiety? Study sheds light. In a study of monkeys, Ilya Monosov, Ph.D., of the Departments of Neuroscience and Biomedical Engineering at Washington University in St. Louis, MO, discovered specific cells in the brain that are activated in response to anxiety. The researcher recently published his findings in the journal Nature Communications. In simple terms, anxiety is defined as feelings of worry, nervousness, or fear about an event or situation that could yield an unpleasant outcome, such as a job interview or an exam. (medicalnewstoday.com 27.7.2017).)

– Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. (– Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet.)

(Anm: Mors angst under svangerskapet skader ikke barnet. Mors angst i svangerskapet ser ikke ut til å ha betydning for hvordan barnet utvikler seg, viser ny norsk forskning. Kvinner som sliter med psykiske problemer under svangerskapet, kan ta det med ro. At mor har angst mens hun går gravid, betyr ikke at barnet får psykiske problemer, viser en ny studie, utført av Universitetet i Oslo i samarbeid med Folkehelseinstituttet. – Det viktigste med forskningen er at det viser noe annet enn det som har vært oppfatningen de siste 30 årene. Oppfatningen har hele tiden vært at angst og psykisk stress i svangerskapet påvirker barnet. En stor studie fra Storbritannia viste at mødre som sliter med psykiske problemer har tre ganger høyere risiko for å få barn som skades av dette. Vår studie motbeviser dette, sier Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo til NRK. (…) Ifølge Bekkhus bombarderes gravide kvinner med råd og advarsler. (…) Mitt hovedbudskap er «slapp av», sier psykologen. (nrk.no 2.11.2017).)

- Selvmord kan forutsies med billedtagning av hjerne.

(Anm: Suicide could be predicted with brain imaging. What if it was possible to predict which people are at high risk of suicide? Researchers may have brought us a step closer to such a feat, after developing a brain imaging technique that could pinpoint individuals with suicidal tendencies. Suicide is the 10th leading cause of death in the United States. Each year, around 44,193 U.S. people take their own lives — which is the equivalent to around 121 suicides every single day. (…) Study co-author Marcel Just, of the Department of Psychology at CMU, and colleagues recently reported their results in the journal Nature Human Behaviour. (…) Using fMRI to predict suicide risk For their study, the researchers enrolled 34 participants. Of these, 17 had suicidal tendencies and 17 were control subjects. The participants were all presented with three lists of 10 words. One included words with negative associations (such as "evil," "cruelty," and "trouble"), one included positive words (such as "good," "carefree," and "praise"), while the third included words related to suicide (such as "death," "hopeless," and "distressed"). As the subjects were shown the word lists, they underwent functional MRI of the brain, which enabled the researchers to monitor their neural response to each word. Barry Horwitz — the chief of the Brain Imaging and Modeling Section at the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, which forms a part of the National Institutes of Health (NIH) — comments on the algorithm in an editorial accompanying the study. He says that if the study results are confirmed in future research, "then a case can be made that functional neuroimaging has potential to become a major medical tool for diagnosis and/or evaluation of treatment efficacy of psychiatric disorders." (medicalnewstoday.com 30.10.2017).)

(Anm: Barry Horwitz. Identifying suicidal young adults. Functional brain-imaging methods provide rich datasets that can be exploited by machine-learning techniques to help assess psychiatric disorders. A recent study uses this approach to identify patients with suicidal thoughts, and to distinguish those who have attempted suicide from those who have not. Nature Human Behaviour 2017 (Published online:30 October 2017).)

- Nyt studie: Sygelig angst for sygdom overføres ikke fra mor til barn.

(Anm: Nyt studie: Sygelig angst for sygdom overføres ikke fra mor til barn. »Det havde jeg ikke regnet med,« siger professor i børne- og ungdomspsykiatri. En mor som konstant er bange for at være syg, og som går til læge i tide og utide, fordi hun er overbevist om at lide af alverdens sygdomme –  det må da påvirke børnene og gøre dem mere bange for sygdom. Nej, så simpelt er det ikke, viser et nyt forskningprojekt fra Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. (videnskab.dk 18.10.2017).)

- Depresjon er ikke en risikofaktor for demens, konkluderer stor kohortstudie.

(Anm: Depresjon er ikke en risikofaktor for demens, konkluderer stor kohortstudie. Depression is not a risk factor for dementia, large cohort study concludes. Depression does not seem to increase the risk for dementia, but depressive symptoms in later life could be a feature of dementia’s preclinical phase, a 28 year follow-up study in the UK has found.1 The research, published in JAMA Psychiatry, found that people with chronic or recurrent depressive symptoms early in the study did not have an increased risk of dementia, but people with depressive symptoms later in the study showed an association. The researchers concluded that depressive symptoms may represent a prodrome of dementia or that the two conditions may share common causes. BMJ 2017;357:j2409 (Published 18 May 2017).)

(Anm: Depression kan vara tidigt symtom på demens. Depression i ett senare skede av livet tycks ha en koppling till demens men forskarna tror inte att det är orsaken, enligt en studie i Jama Psychiatry. (…) Två hypoteser som framkommit är att depression antingen kan vara en kausal riskfaktor för alzheimer och andra demenssjukdomar, alternativt ett symtom som kommer tidigt i förloppet och föregår de övriga sjukdomssymtomen. I den aktuella studien som är en långtidsuppföljning i den så kallade Whitehall II-studien, där 10 000 personer ingick, undersöktes förekomsten av depressiva symtom vid åtta olika tillfällen. (dagensmedicin.se 19.5.2017).)

(Anm: Depresjon på et sent tidspunkt i livet kan være et varsel om demens. Sterkere relasjon mellom depresjon og demens med kortere tidslinje. Depresjon midt i livet øker ikke risikoen for Alzheimers sykdom (AD) eller andre typer demens, men når depresjon oppstår senere i livet kan det være et varsel om demensdiagnose mer enn ti år senere, ifølge forskere. (Late Depression May Portend Dementia. Stronger relationship between depression, dementia with shorter timeline. Depression in midlife doesn't increase risk of Alzheimer's disease (AD) or other dementias, but when depression shows up in later life, it could represent a prodromal feature leading to a dementia diagnosis more than a decade later, researchers said.) (medpagetoday.com 24.5.2017).)

- Konklusjoner. Bruk av SSRI var assosiert med vektøkning og forekomst av usunn atferd, inkludert vestlig diett, "sedentarisme" (blir stillesittende/inaktiv) og røyking.

(Anm: SSRI antidepressant use potentiates weight gain in the context of unhealthy lifestyles: results from a 4-year Australian follow-up study. Abstract Objective To examine the association between antidepressant use and weight gain, as well as the interaction with lifestyle factors. Design Longitudinal study. Setting and participants We used data from 2334 adults from two stages (4.4 years apart) of the North West Adelaide Health Study, including validated diet and lifestyle questionnaires, measured body weight and linked pharmaceutical prescription data. Conclusions SSRIs use was associated with weight gain in the presence of unhealthy behaviours including Western diet, sedentarism and smoking. BMJ Open 2017;7:e016224.)

(Anm: sedentary; Engelsk-Dansk Oversættelser. - Hun havde et stillesiddende job (She had a sedentary job) - Han levede et inaktivt liv (He led a sedentary life). (ordbogen.dk).)

- Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det.

(Anm: Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det. (Depression not responsible for teen weight gain, but SSRIs may be. (...) However, dosage and duration of treatment with SSRIs were associated with increases in BMI, FMI, and LBMI z scores (Pediatrics. 2017. doi: 10.1542/peds.2016-3943).) (mdedge.com 16.6.2017).)

(Anm: Fedme og depresjon er sammenflettet, men forskere vet ikke hvorfor. Obesity and depression are entwined, yet scientists don’t know why. (…) The relationship between obesity and depression is what researchers call "bidirectional." Being obese or overweight ups the odds of depression, and vice versa. (…) A 2011 paper by researchers from the University of Texas-Southwestern found that patients' depressive symptoms were reduced when physicians gave them prescriptions for weekly exercise sessions, which were supervised at the Cooper Institute in Dallas or at home. And in 2014, a study at Duke University found that simply helping obese women maintain their weight — via small lifestyle changes and monthly dietitian check-ins — cut their rates of depression in half. (news-medical.net 11.8.2017).)

- I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler.

(Anm: I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementia.) (...) (news-medical.net 9.5.2017.)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon.

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens (BBBs) funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

(Anm: Inflammation in Middle Age May Be Tied to Brain Shrinkage Decades Later. MINNEAPOLIS, Minn -- November 1, 2017 -- People who have biomarkers tied to inflammation in their blood in their 40s and 50s may have more brain shrinkage decades later than people without the biomarkers, according to a study published in the November 1, 2017, online issue of Neurology. The brain cell loss was found especially in areas of the brain that are affected by Alzheimer’s disease. (dgnews.docguide.com 1.11.2017).)

(Anm: Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia. A 28-Year Follow-up Study. (…) Conclusions and Relevance: Depressive symptoms in the early phase of the study corresponding to midlife, even when chronic/recurring, do not increase the risk for dementia. Along with our analysis of depressive trajectories over 28 years, these results suggest that depressive symptoms are a prodromal feature of dementia or that the 2 share common causes. The findings do not support the hypothesis that depressive symptoms increase the risk for dementia. JAMA Psychiatry. 2017 May 17.)

- Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde.

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

(Anm: What is depression? - Helen M. Farrell (ed.ted.com).)

(Anm: How stress affects your brain - Madhumita Murgia (ed.ted.com).)

(Anm: Du husker bedre når du er redd. Når du føler noe, husker du mye bedre. Med den kunnskapen vil forskere styrke hukommelsen til folk med Alzheimer. (…) Når man blir redd, er det på en måte følelsene våre som sier ifra at dette er viktig, og noe som bør huskes. (nrk.no 21.5.2017).)

- Stressende opplevelser kan føre til at hjernen eldes «med år» antyder ny forskning.

(Anm: Stressful experiences can age brain 'by years', Alzheimer's experts hear. Child’s death, divorce or job loss linked to poorer cognition in later life, study finds, with African Americans more susceptible (theguardian.com 13.7.2017).)

- Forskare: Lagom mängd oro bra för hälsan.

(Anm: Forskare: Lagom mängd oro bra för hälsan. Oro brukar normalt sett inte beskrivas som något som gynnar välbefinnandet. Men en lagom mängd oro kan tvärtom gynna hälsan, hävdar forskare. En sund mängd oro motiverar människor till ett hälsosamt beteende, som att sätta på sig säkerhetsbälte, använda solskydd eller gå på läkarundersökningar, skriver hon i en artikel i tidskriften Social and Personality Psychology Compass. En studie Sweeny refererar till antyder till exempel att kvinnor med måttlig oro — till skillnad från de som oroade sig för mycket eller för lite — i större utsträckning gick och screenade sig för cancer. – Det verkar som att både för mycket och för lite oro kan påverka motivationen. Men rätt mängd oro kan motivera människor, utan att göra dem paralyserade, säger hon till tidningen. För mycket oro är skadligt, betonar Sweeny. Men många människor oroar sig alldeles för lite, till exempel för osunda vanor. (dagensmedicin.se 4.5.2017).)

(Anm: Natural Ways to Calm Your Anxiety. How Much Is Too Much? (webmd.com 25.4.2017).)

- Nå kan en app behandle fobier.

(Anm: Nå kan en app behandle fobier | Aksel Inge Sinding, psykolog og nestleder i Psykologenes Forening for Digital Helse - Michelle Jensen, konsulent i Sopra Steria. Teknologi kan brukes for å behandle psykiske helseproblemer, en av helse-Norges største og dyreste utfordringer. (…) Forskningsrådet: Nytt håp for forskningen på psykisk helse(…) Det finnes løsninger hvor du kan gjennomgå behandlingsopplegg via internett – alene eller med minimal oppfølging fra helsepersonell – for lidelser som sosial angst, panikkangst, depresjon og søvnproblemer. (aftenposten.no 26.6.2017).)

- Nyt studie: Virtual Reality kan måske kurere dine fobier. Kan kriblende edderkopper, faretruende højder eller små, lukkede rum få det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig?

(Anm: Nyt studie: Virtual Reality kan måske kurere dine fobier. Kan kriblende edderkopper, faretruende højder eller små, lukkede rum få det til at løbe koldt ned ad ryggen på dig? Så kan det være, Virtual Reality (VR) kan være løsningen. Det skriver The Independent. Oxford-forskere har nemlig brugt teknologien i et forsøg på at behandle patienter, der var diagnosticeret med stærk fobi for højder. I alt 100 personer, der led af voldsom højdeskræk, meldte sig til forsøget, og halvdelen fik en behandling med VR. 69 procent i VR-gruppen fik det så meget bedre, at deres højdeskræk ikke længere kunne klassificeres som en fobi rent klinisk. Læs også: Computer-terapi mod fobier og PTSD på vej (videnskab.dk 13.7.2018).)

- Forskere ser forbindelse mellom utsettelsesadferd og depresjon. Prokrastinering (kronisk utsettelsesadferd) er en kjent adferd for mange studenter, men den irrasjonelle utsettelsen kan i ytterste grad se ut til å føre til depresjon.

(Anm: Forskere ser forbindelse mellom utsettelsesadferd og depresjon. Prokrastinering (kronisk utsettelsesadferd) er en kjent adferd for mange studenter, men den irrasjonelle utsettelsen kan i ytterste grad se ut til å føre til depresjon. (…) Professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi har ledet en redaksjonsgruppe med forskere fra Canada, Tyskland, Nederland og Sverige som skal lage et spesialnummer for fagbladet Frontiers in Psychology. – Det å utsette viktige ting, i faglig sammenheng, fører ofte til at oppgavene hoper seg opp. Grunnen til at studenter utsetter, henger tett sammen med at det de gjør kan oppfattes som kjedelig, vanskelig, truende eller endeløst, sier Svartdal. Han konstaterer at deres forskning viser en sammenheng mellom prokrastinering og depresjon. (aftenposten.no 1.8.2017).)

- Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression. (- Resultaterne viser også, at jo flere gange, man oplever høje krav og lav kontrol i sit arbejde, jo højere er risikoen for at få hospitalsbehandling for depression.)

Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression
arbejdsmiljoviden.dk 9.5.2017
Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har øget risiko for at blive hospitalsbehandlet for depression end medarbejdere, der ikke oplever denne kombination. Det viser et stort europæisk studie, der omfatter over 120.000 personer fra 14 studier i 4 europæiske lande.

Resultaterne viser også, at jo flere gange, man oplever høje krav og lav kontrol i sit arbejde, jo højere er risikoen for at få hospitalsbehandling for depression.

Stor arbejdsmængde, højt tidspres, lav indflydelse og ringe udviklingsmuligheder på arbejdet. Medarbejdere, som oplever denne kombination – i fagsprog kaldet høje krav og lav kontrol i arbejdet – rapporterer oftere om depressive symptomer i spørgeskemaundersøgelser end medarbejdere, som ikke oplever denne kombination. Det viser tidligere videnskabelige studier. (...)

Statistisk signifikant højere risiko for klinisk depression
Forskerne analyserede resultater fra 7 publicerede studier og data fra 14 ikke-publicerede studier fra fire forskellige europæiske lande for at finde svar. (…)

1,8 gange højere risiko for klinisk depression målt med et diagnostisk interview (…)

1,3 gange højere risiko for klinisk depression målt ved hospitalsbehandling (…)

Jo flere tilfælde af høje krav og lav kontrol, jo højere risiko (…)

Hvad betyder høje krav og lav kontrol på arbejdet?

  • Høje krav = høje psykiske krav: Det kan fx være stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og tidspres. 
  • Lav kontrol består af to forhold: 1) lav indflydelse, fx lav indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet eller på vigtige beslutninger og 2) ringe muligheder for at anvende og udvikle nye færdigheder, fx at lave meget ensartet arbejde eller arbejde som ikke giver muligheder for at lære nyt. 

Krav-kontrol-modellen (’Job strain model’)

Krav-kontrol-modellen blev udviklet i 1970’erne og er den mest brugte og mest velundersøgte model indenfor forskningen om sammenhæng mellem psykosocialt arbejdsmiljø og helbred.(…)

Se den videnskabelige artikel og den danske rapport på NFA's hjemmeside (...)

- Å arbeide for mye kan tippe hjerte over til uregelmessig rytme.

(Anm: Working Too Much Might Tip Heart Into Irregular Rhythm. FRIDAY, July 14, 2017 (HealthDay News) -- Working long hours might do more than exhaust you -- it could also raise your risk of a common and potentially dangerous heart rhythm disorder, a new British study finds. "These findings show that long working hours are associated with an increased risk of atrial fibrillation, the most common cardiac arrhythmia," said study leader Mika Kivimaki, a professor of epidemiology at University College London. (medicinenet.com 15.7.2017).)

- Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker.

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Link Between Chronic Illness and Depression. Serious illnesses will bring out incredible challenges and hardships and complicate the ability to take pleasure in and pursue activities once enjoyed. It is no wonder that chronically ill people experience sadness and despondency.  So often, the physical effects of the illness and/or medication side effects may trigger depressed feelings. (news-medical.net 10.5.2017).)

- Sitter du alltid en halvtime over på jobb? Det bør du ikke, ifølge ny rapport. (- Det blir en ond sirkel.)

(Anm: Sitter du alltid en halvtime over på jobb? Det bør du ikke, ifølge ny rapport. Dette kjennetegner dem som slipper overtid. Føler du at du stadig er på etterskudd med arbeidsoppgavene og må sitte en halvtime over for å kompensere? (…) – De som jobber en halvtime mer enn andre, er faktisk mer på etterskudd jobbmessig enn de som går fra jobb på tiden, sier tidstyvforsker og daglig leder i analyse- og rådgivningsselskapet Company Pulse, Jan Kristian Karlsen. – Således må de jobbe enda mer for å bli à jour. Det blir en ond sirkel. - Denne saken er en del av vår serie om arbeidsliv. Her er 12 typer du møter på arbeidsplassen. Kjenner du deg igjen? (…) 44 prosent av oss er på etterskudd med arbeidsoppgavene på jobb, mens 54 prosent er à jour, ifølge en ny rapport fra det norske analysebyrået Company Pulse. (aftenposten.no 16.7.2018).)

- Kan stress give dig gråt hår? (- Gråt hår ikke kommer af noget selvforskyldt, men er bestemt af genetiske faktorer.)

(Anm: Kan stress give dig gråt hår? (…) Gener kontrollerer dine grå hår. (…) Nina Goad fra British Association of Dermatologists kommenterer på emnet og fortæller til BBC, at gråt hår ikke kommer af noget selvforskyldt, men er bestemt af genetiske faktorer. Derfor har den generelle livsstil, ifølge Goad, ikke nogen indflydelse på, hvorfor håret mister sin farve. (netdoktor.dk 11.4.2017).)

(Anm: Leger skulle forske på kreft, men snublet over en mulig kur for skallethet og grå hår. (…) – Dette prosjektet ble startet som et forsøk på å forstå hvordan visse typer kreftsvulster formes. Istedenfor endte vi opp med å lære hvorfor håret blir grått og hvorfor noen menn mister håret, forteller lederen bak studien Lu Le, til Science Daily. (tv2.no 14.5.2017).)

- Kreftbehandling påvirker håret. Det er mildt sagt velkjent. Kreftpasienter mister håret, og flere får mørkere og tykkere hår etterpå, sier han til Dagbladet.

(Anm: Forskerne klør seg i hodet: Pasientene var nesten ikke til å kjenne igjen etter kreftbehandlingen. (…) - Aldri hørt om. Senterlederen ved Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM ved Universitetet i Oslo har aldri hørt om liknende bivirkning. (…) - Sett dette i mange år. En av dem som ikke er overrasket over resultatet, er avdelingsleder og overlege Geir Tjønnfjord ved Oslo universitetssykehus. - Kreftbehandling påvirker håret. Det er mildt sagt velkjent. Kreftpasienter mister håret, og flere får mørkere og tykkere hår etterpå, sier han til Dagbladet. Han sier han selv har registrert hårendringer etter behandling flere ganger, uten at legene ved sykehuset har interessert seg spesielt for det. (dagbladet.no 23.7.2017).)

- En direkte link mellom MITF, medfødt immunitet og hårgråning (grå hår).

(Anm: A direct link between MITF, innate immunity, and hair graying. Abstract Melanocyte stem cells (McSCs) and mouse models of hair graying serve as useful systems to uncover mechanisms involved in stem cell self-renewal and the maintenance of regenerating tissues. Interested in assessing genetic variants that influence McSC maintenance, we found previously that heterozygosity for the melanogenesis associated transcription factor, Mitf, exacerbates McSC differentiation and hair graying in mice that are predisposed for this phenotype. Based on transcriptome and molecular analyses of Mitfmi-vga9/+ mice, we report a novel role for MITF in the regulation of systemic innate immune gene expression. We also demonstrate that the viral mimic poly(I:C) is sufficient to expose genetic susceptibility to hair graying. These observations point to a critical suppressor of innate immunity, the consequences of innate immune dysregulation on pigmentation, both of which may have implications in the autoimmune, depigmenting disease, vitiligo. PLoS Biol 16(5): e2003648.)

- Er de med grått hår mer utsatt for hjertesykdom? Ny studie viser at grått hår hos menn kan være koblet til økt risiko for hjertesykdom. Men norsk forsker er skeptisk.

(Anm: Er de med grått hår mer utsatt for hjertesykdom? Ny studie viser at grått hår hos menn kan være koblet til økt risiko for hjertesykdom. Men norsk forsker er skeptisk. (…) Forskerne ville undersøke om grått hår kan gi en pekepinn om økt hjerterisiko. Studien viser at det er en mulig sammenheng. Den ble nylig presentert på en konferanse for European Society of Cardiology. (…) Dansk studie fant ikke sammenheng. (…) – Arteriosklerose og gråning av håret oppstår gjennom lignende biologiske prosesser, og forekomsten av begge deler øker med alderen, sier Samuel. (forskning.no 19.6.2017).)

(Anm: Årsaker til skallethet, grått hår identifisert. Causes of baldness, gray hair identified. (…) The aim of the study was to discover the mechanisms behind tumor growth in NF1. Instead, the researchers identified the processes responsible for hair loss and graying, a discovery that could lead to new treatments for the conditions. The researchers recently reported their findings in the journal Genes and Development. (medicalnewstoday.com 9.5.2017).)

(Anm: Study explores link between seasonality and hair loss (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: How Vitamin E Can Benefit Your Hair. Prevent hair loss. A small trial from 2010 found that vitamin E supplements improved hair growth in people with hair loss. It’s thought that the vitamin’s antioxidant properties helped reduce oxidative stress in the scalp. Oxidative stress has been linked with hair loss. Improve scalp circulation Vitamin E may increase blood flow, which is said to improve hair health. Researchers in one 1999 study found that high doses of vitamin E increased blood flow to the eyes in people with type 1 diabetes. A separate 2001 study found that increased blood supply encouraged hair growth and increased the hair follicle and size in mice. However, more research is needed to see if vitamin E directly affects blood supply to the scalp and if so, what that means for hair growth. (healthline.com 14.12.2017).)

(Anm: Baldness, Early Gray Hair May Be Indicator of Heart Disease. Researchers in India say hair patterns like baldness are linked to a fivefold increase in heart disease in younger men. This could apply to women, too. (…) That’s according to research recently presented at the 69th annual conference of the Cardiological Society of India (CSI). (…) Male pattern baldness and premature graying were the strongest predictors of coronary artery disease in young Indian men. Obesity followed, which was associated with a 4.1 times greater risk. Predictors of coronary artery disease also included: - diabetes mellitus – hypertension - family history of premature coronary artery disease - central obesity - higher body mass index - dyslipidemia (high cholesterol) – smoking But these were to a lesser extent than male pattern baldness, premature graying, and obesity.  (healthline.com 7.12.2017).)

(Anm: How do I stop my hair from being dry? (medicalnewstoday.com 18.5.2018).)

(Anm: How to use essential oils for hair growth. There are many essential oils a person can use to promote hair health. These oils are ingredients in a variety of products, including specialty shampoos and conditioners. Can applying essential oils to the scalp help stimulate hair growth? We look at the evidence. (medicalnewstoday.com 22.5.2018).)

- Hva du bør vite om hvitt hår.

(Anm: What you should know about white hair. It is normal for hair color to change, as people age. But white hair can appear at almost any time in life. Even teenagers and people in their 20s may notice strands of white hair. (medicalnewstoday.com 12.12.2017).)

(Anm: Hair loss most common in summer, fall. Hair loss is a common complaint, capable of causing significant psychological distress. A new study reveals how hair loss might vary by season, which the researchers say could help to assess treatment regimens for the condition. (…) But contrary to popular belief, hair loss is not just a man's issue; around 40 percent of hair loss in the U.S. occurs in women. For both sexes, androgenetic alopecia — also known as male or female pattern baldness — is the most common form of hair loss. (…) The seasonality of hair loss He and his team decided to investigate the association between seasonality and hair loss further by analyzing global data from Google Trends, which is an online database that has collected information on Google search results since 2004. The researchers recently published their findings in the British Journal of Dermatology. They looked specifically at monthly search volume index (SVI) data for the term "hair loss" between January 2004 and October 2016. (medicalnewstoday.com 30.10.2017).)

(Anm: How to get thicker hair (medicalnewstoday.com 30.10.2017).)

(Anm: 7 Ways to Regrow Thinning Hair, According to Dermatologists. (…) Watch what you eat“Protein is critical to healthy hair,” Dr. Fusco says. “Lean meat, fish, poultry and beans are all great sources. Iron is also important; low iron can lead to anemia, which can lead to increased hair shedding. The great news is that with proper diet and supplementation, this type of hair loss is reversible.” Deficiencies in biotin and zinc are also clearly associated with hair loss, and magnesium is necessary for healthy hair growth. (health.com 30.1.2017).)

(Anm: Studien gir ny innsikt i mannlig mønster for skallethet. Study provides new insights into male pattern baldness. (…) A team of researchers from the University of California, Irvine (UCI) set out to explore hair growth across the skin surface of the entire body. Their findings - which are published in the journal eLife - may help us to understand and treat male baldness, as well as excessive hair growth, differently. (…) Wnt proteins regulate cell proliferation, at first during the development of embryos, and then in the growth and regeneration of other tissues. BMPs are also growth factors that drive development in the embryo and play a key role in the functioning of cells. Previous research referenced by the authors has indicated how these signaling pathways control hair growth across the body, but what the new study shows is that hair growth is a coordinated process, with different skin areas "communicating" with one another. Wnt-BMP pathway regulation facilitates this communication, as it was found to occur across the entire surface of the skin. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

(Anm: Onion juice for hair growth: Does it work? (…) One small study published in the Journal of Dermatology indicated that applying onion juice to the scalp might help hair regrow in some people. (medicalnewstoday.com 24.9.2017).)

- Derfor bør du juble over grått hår. Ikke fortvil selv om håret ditt gråner - spanske forskere mener det er tegn på en sunn kropp.

(Anm: Derfor bør du juble over grått hår. Ikke fortvil selv om håret ditt gråner - spanske forskere mener det er tegn på en sunn kropp. Spanske forskere som i lengre tid har studert villsvin har funnet ut at grått hår - eller et gråsprengt utseende - faktisk kan være et tegn på at du har et langt og godt liv foran deg, skrev avisen Daily Mail nylig. Studien er publisert i juli/august-utgaven av tidsskriftet Journal of Physiological and Biochemical Zoology. (…) I topp stand. - Villsvin med grått hår var i topp stand, og hadde de laveste nivåene av oksidativ skade, sier forsker Ismael Galván ved Museo Nacional de Ciencias Naturales, i en pressemelding. - Gitt at alle høyere virveldyr, inkludert mennesker, deler de samme typer melanins i hud, hår og fjærdrakt, så øker disse resultatene kunnskapen vår om de fysiologiske konsekvensene av pigmentering, sier han. (dn.no 31.7.2017).)

(Anm: Genetics of Hair Color (news-medical.net 30.8.2017).)

- Repigmentering av grått hår under immunterapibehandling med antiprogrammert celledød 1 og antiprogrammert celledød Ligand 1 agent for lungekreft.

(Anm: Hair Repigmentation During Immunotherapy Treatment With an Anti–Programmed Cell Death 1 and Anti–Programmed Cell Death Ligand 1 Agent for Lung Cancer. (…) Conclusions and Relevance  We present to our knowledge the first report of hair repigmentation owing to anti–PD-1/anti–PD-L1 therapy for lung cancer in a series of 14 patients. Hair repigmentation may be a good response marker in patients receiving anti-PD1/anti–PD-L1 therapy for LC. JAMA Dermatol. Published online July 12, 2017.)

(Anm: Defective immune cells may play role in hair loss. After studying their activity in mice, researchers have discovered that a type of immune cell normally associated with inflammation, or regulatory T cells, also promote hair growth by triggering stem cells in the skin. Mice without these particular immune cells cannot regenerate hair. The researchers suggest that defects in regulatory T cells could be a cause of alopecia areata and may also contribute to other forms of baldness. A report on the study - led by the University of California-San Francisco (UCSF) - is shortly to be published in the journal Cell. (…) Before this study, it was thought that stem cells were completely in charge of hair follicle recycling. (medicalnewstoday.com 25.5.2017).)

(Anm: Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten)) (mintankesmie.no).)

- Hvordan bearbeider hjernen vår frykt? Studien gransker dette. Litt frykt beskytter oss mot fare, men for mye kan føre til alvorlig psykisk ubehag og i noen tilfeller psykiske helseproblemer.

(Anm: Hvordan bearbeider hjernen vår frykt? Studien gransker dette. Litt frykt beskytter oss mot fare, men for mye kan føre til alvorlig psykisk ubehag og i noen tilfeller psykiske helseproblemer. Ny forskning avdekker hjernekrets som er involvert i behandlingen av frykt, som til slutt kan føre til nye behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser. (How does our brain process fear? Study investigates. A little bit of fear protects us from danger, but too much can cause serious psychological discomfort and, in some cases, mental health problems. New research uncovers the brain circuit involved in processing fear, which could eventually lead to new treatment options for people with mental health disorders.) (medicalnewstoday.com 12.2.2017).)

(Anm: Why you should define your fears instead of your goals. (ted.com 4.2017).)

(Anm: Triggers for Holiday Depression. This time of year should be all merry-making and cheer, right? Not for everyone. See what can dash your spirits -- and how to cope. (webmd.com 2016).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

- Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen).

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

(Anm: Bli kvitt depresjonen ved å få kontroll over tankene. En tanke er en tanke. Den gjenspeiler ikke virkeligheten. Å lære seg å gruble mindre, har stor effekt på deprimerte personer, viser ny forskning. (…) Pasientene som deltok i studien ble behandlet over ti uker. Etter seks måneder hadde 80 prosent av dem blitt helt friske fra sin depresjonsdiagnose. – Oppfølgingen etter ett år viste den samme tendensen, forklarer Hagen. (...) Pasientene tenker for mye, noe som vi i MCT kaller depressiv grubling. I stedet for å gruble så mye, kan man redusere de negative tankeprosessene og få dem under kontroll, utdyper Hagen. (adressa.no 23.2.2017).)

- Eksperten: Slik sovner du på bare ett minutt.

(Anm: Eksperten: Slik sovner du på bare ett minutt. Sliter du med å sovne om kvelden? Da kan Harvard-legens enkle triks være noe for deg. (…) Metoden kalles 4-7-8-metoden, og øvelsen går ut på at man puster riktig – og deretter sovner man ifølge legen innen ett minutt. (tv2nyhetene.no 14.12.2015).)

- Søvnprofessor: Vi står midt i en katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed. Jo mindre du sover, jo kortere bliver dit liv. (- Vi har stigmatiseret søvn, som bliver associeret med dovenskab. Vi ønsker at virke travle, og det kan vi gøre ved at proklamere, hvor lidt søvn vi får. Det er blevet en hædersbetegnelse at sove lidt.)

(Anm: Søvnprofessor: Vi står midt i en katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed. Jo mindre du sover, jo kortere bliver dit liv. (…) Vi oplever en søvnløshedsepidemi, siger han. »Vi står midt i en katastrofal epidemi af søvnmangel og søvnløshed, som har langt alvorligere konsekvenser, end de fleste af os kan forestille os,« siger Matthew Walker, der er professor i psykologi og neurovidenskab ved universitetet i Berkely i Californien. Han er direktør i Center for Human Sleep Science, som forsker i sammenhængen mellem søvn og menneskets sundhed og sygdomme. Den ene store undersøgelse efter den anden har påvist samme mønster: Jo kortere tid du sover, des kortere bliver dit liv. For at tage et konkret eksempel vil voksne over 45 år, som sover mindre end seks timer om natten, have 200 procent større risiko for at få et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen i løbet af deres levetid, sammenlignet med personer der sover syv-otte timer om natten. Den ene store undersøgelse efter den anden har påvist samme mønster: Jo kortere tid du sover, des kortere bliver dit liv. For at tage et konkret eksempel vil voksne over 45 år, som sover mindre end seks timer om natten, have 200 procent større risiko for at få et hjerteanfald eller en blodprop i hjernen i løbet af deres levetid, sammenlignet med personer der sover syv-otte timer om natten. (b.dk 25.9.2017).)

(Anm: Hverdagen var fylt med tvangstanker. Så fikk Stine (15) tilbud om en firedagers kur. Ny norsk behandlingsmetode er i ferd med å bli noe så sjeldent som en norsk eksportvare. (…) Systemer i ubalanse i hjernen. Tvangstanker er tanker eller bilder som man forgjeves forsøker å bli kvitt ved hjelp av ofte endeløse ritualer. Bjarne Hansen har møtt pasienter som er sikre på at den nyfødte datteren deres skal slutte å puste. Gjennom hele natten står de opp for å sjekke. Om igjen og om igjen. Hver eneste natt. – Pasientene forstår at det er irrasjonelt, men tankene oppleves så intenst ubehagelige. Noe forferdelig kan skje. Og da undersøker man for å forsikre seg. Der ligger fellen, forklarer han. (aftenposten.no 16.3.2017).)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Poor sleep may make it harder to regulate negative emotions in people with anxiety or depression (news-medical.net 18.4.2017).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Har funnet sammenhengen mellom stress og hjerteinfarkt. Forskere har lenge visst at stress kan føre til hjerteinfarkt. Nøyaktig hvordan, har vært et mysterium. Helt til nå. Effekten av konstant stress på et område av hjernen gir økt risiko for hjerteinfarkt. Det viser en ny studie publisert i The Lancet. – Stress kan være en like viktig risikofaktor som røyking og høyt blodtrykk, sier amerikanske forskere til BBC. (…) Forskningen viser at de med høyere aktivitet i amygdala hadde en større sannsynlighet for å utvikle hjerte- og karsykdommer raskere enn andre. (nrk.no 13.1.2017).)

- Tankevekkjande om livet som psykiater. 

(Anm: Trond F. Aarre. Avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter. Marianne Mjaaland. Tvang og tvil En innsideberetning fra norsk psykiatri. 351 s. Oslo: Kagge forlag, 2017. Pris NOK 399. ISBN 978-82-489-1969-8. Tankevekkjande om livet som psykiater.  (…) (…) Lesaren har ikkje anna val enn å ta henne på ordet og tru på det ho skriv. Det trur eg vi kan gjere. Ho byr oss den djupt personlege, subjektive sanninga. (…) Skildringane av lovstridig og krenkande bruk av tvang er skakande lesnad som byggjer opp under kritikken mot tvangsbruken i norsk psykiatri. Ho viser korleis inngripande tiltak vert vedtekne som institusjonell policy utan den individuelle vurderinga som lova krev. Mjaaland verkar desillusjonert over både faget og institusjonane. Ho peikar på at det er i somatikken at den medisinske logikken har gjeve oss mirakel, ikkje i psykisk helsevern. Tidsskr Nor Legeforen 2017 Publisert: 18. september 2017.)

(Anm: Psykiater: – Psykologer sykeliggjør vanlige problemer. I sin nye bok kritiserer Marianne Mjaaland psykologer for å sykeliggjøre vanlige problemer. Psykologforeningen kjenner seg ikke igjen. (…) I dag kommer hun med en brannfakkel innen psykiatridebatten, i form av boken «Tvang og tvil». I boken kritiserer hun blant annet psykologer for å sykeliggjøre helt vanlige utfordringer som eksamenangst og prestasjonsangst på bekostning av de med alvorlige psykiske lidelser. (tv2.no 19.3.2017).)

- Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (- Økt risiko for hjertesykdom og diabetes.) (– Kan hjelpe folk ut av skamma. Ho sleit med eteforstyrringar i 10 år. No får artisten Eva Weel Skram skryt for openheita om sjukdommen.)

Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren
aftenposten.no 14.3.2017
Barn som mobbes risikerer et langt liv med alvorlige helseplager, viser ny forskning.

oppleve mobbing gjennom oppveksten, er ikke bare vondt og vanskelig mens det pågår. Det kan også føre til svært negative helseeffekter livet ut, viser ny forskning publisert i mars/april-utgaven av Harvard Review of Psychiatry.

– Mobbing er en form for kronisk sosialt stress som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig, sier en av forskerne bak studien, Susannah J. Tye, til tidsskriftet.

De beste rådene:

Hva gjør jeg når barnet mitt mobber andre barn? (…)

Økt risiko for hjertesykdom og diabetes
Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder.

– Når en person blir utsatt for korte perioder med stress, vil kroppen som regel takle utfordringen og komme tilbake i balanse. Med kronisk stress kan imidlertid denne gjenopprettingsprosessen bli forhindret. Når dette skjer, kan fysiologiske prosesser bli negativt påvirket og bidra til utvikling av sykdommer, forklarer hun. (…)

(Anm: How Well Do We Understand the Long-Term Health Implications of Childhood Bullying?Harv Rev Psychiatry. 2017 Mar/Apr;25(2):89-95.)

(Anm: – Kan hjelpe folk ut av skamma. Ho sleit med eteforstyrringar i 10 år. No får artisten Eva Weel Skram skryt for openheita om sjukdommen. (…) Mange har delt innslaget på Lindmo der Eva Weel Skram fortalde at ho sleit med eteforstyrring i 10 år. På si eiga facebookside skriv Weel Skram at ho har blitt oversumt av støttande meldingar. Det er mange som skriv til henne om liknande situasjonar og det rører ho til tårer. (nrk.no 9.5.2017).)

– Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…) som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig.

(Anm: Nye funn om mobbing: – Må tas tak i, sier forskeren. (…) – Mobbing er en form for kronisk sosialt stress (…)  som kan ha betydelige helsemessige konsekvenser hvis den ikke tas tak i tidlig. (…) Økt risiko for hjertesykdom og diabetes. Tidligere er det kjent at mobbing kan knyttes til psykiske lidelser. Den nye forskningen viser at unge mobbeofrene også kan ha større sjanse for å få hjertesykdom og diabetes i voksen alder. (aftenposten.no 14.3.2017).)

(Anm: Researchers reveal how the brain retrieves memories linked to fearful experiences. (…) They discovered that before rats avoid a place in which they had a fearful experience, the brain recalled memories of the physical location where the experience occurred. The results appear in Nature Neuroscience. (news-medical.net 27.2.2017).)

(Anm: Amygdala Identified as Mediator Between Stress and Heart Problems. SCIENTISTS have for the first time identified the region of the brain that links stress in an individual to later experiencing adverse cardiovascular events such as heart attack and stroke. (…) Lead author of the paper, Dr Ahmed Tawakol, co-director of the Cardiac MR PET CT Program in the MGH Division of Cardiology, explained that these findings need to be confirmed in larger trials. European Medical Journal 2017 (13.1.2017).)

- Nya fynd om länken mellan stress och kärlsjukdom. Nu verkar forskare vara ett steg närmare svaret på varför stress kan ge hjärt-kärlsjukdomar.

(Anm: Nya fynd om länken mellan stress och kärlsjukdom. Nu verkar forskare vara ett steg närmare svaret på varför stress kan ge hjärt-kärlsjukdomar. En särskild struktur i hjärnan skulle kunna spela en nyckelroll, enligt en ny observationsstudie i Lancet. (…) De amerikanska forskarna föreslår en möjlig biologisk mekanism som går ut på att amygdala signalerar till benmärgen som börjar producera extra många vita blodkroppar. De intar i sin tur blodkärlen och orsakar plackbildning och inflammation. (dagensmedicin.se 13.1.2017).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

(Anm: Uten obduksjoner begraver sykehusene feilene sine. (Without Autopsies, Hospitals Bury Their Mistakes) (…) Da Renee Royak-Schaler uventet kollapset og døde 22. mai beordret ingen obduksjon. (…) Diagnostiske feil, som studier viser er vanlig, forblir uoppdaget, og tillater at leger kan fortsette sin praksis på andre pasienter med en falsk følelse av trygghet. (…) Mulighetene for å lære om effektiviteten av medisinske behandlinger og progresjon av sykdommer går tapt. Unøyaktig informasjon ender opp i dødsattester, og undergraver påliteligheten for avgjørende helsestatistikk. (propublica.org 15.12.2011).)

- Ny forskning: Skilsmisse, fyring og dødsfald kan være med til at ødelægge hukommelsen og føre til demens. (- Undersøgelsen viste, at forskellige belastende oplevelser havde den samme indflydelse på hjernen som omkring fire års aldring.)

(Anm: Ny forskning: Skilsmisse, fyring og dødsfald kan være med til at ødelægge hukommelsen og føre til demens. Forskere har fundet en sammenhæng mellem voldsomme oplevelser og hjernens funktion. (…) Et forskerhold fra Wisconsin University har fundet frem til, at store livsbegivenheder tidligt i ens liv kan være med til at aldre hjernen i uforholdsmæssig grad og ultimativt føre til sygdomme som demens. Det skriver The Guardian. I alt 1.320 mennesker blev undervejs testet i blandt andet deres hukommelse og evne til at lære nye ting. Undersøgelsen viste, at forskellige belastende oplevelser havde den samme indflydelse på hjernen som omkring fire års aldring. Oplevelserne kan være alt fra at skulle skifte skole som barn til at vokse op i et alkoholiseret hjem. (jyllands-posten.dk 17.7.2017).)

- Innovativ (nyskapende) behandling for depresjon hos eldre er effektiv, konkluderer forskere. (- CASPER er den største studien noensinne i sitt slag og er publisert i Journal of American Medical Association (JAMA).)

Innovative treatment for depression in older people is effective, conclude researchers (Innovativ (nyskapende) behandling for depresjon hos eldre er effektiv, konkluderer forskere)
medicalnewstoday.com 24.2.2017
En innovativ psykologisk behandling kan hjelpe eldre mennesker som lider av depresjon med lavere alvorlighetsgrad, sier forskere ved University of York. Det kan også forebygge mer alvorlig depresjon fra å utvikles. (An innovative psychological treatment can help older people who are suffering from lower-severity depression, say researchers at the University of York. It can also prevent more severe depression from developing.)

Depresjon er vanlig blant eldre mennesker, med én av sju som har kriteriene hard depresjon. Eldre mennesker med størst risiko for depresjon er de som lider av ensomhet og langvarige sykdommer, som begge uforholdsmessig påvirker denne aldersgruppen. (Depression is common amongst older people, with one in seven meeting the criteria for full-blown depression. Older people at the greatest risk of depression are those who suffer from loneliness and long-term illnesses, both of which affect this age group disproportionately.)

Å være deprimert kan også gjøre helseproblemer verre og eldre mennesker med depresjon har økt risiko for å dø. Den kliniske CASPER-studien fokuserte på eldre mennesker med lavere alvorlighetsgrad på symptomer som er den høyeste risikoen for å bli klinisk deprimert. (Being depressed can also make health problems worse and older people with depression are at an increased risk of dying. The CASPER clinical trial focussed on older people with lower-severity symptoms who are at the highest risk of becoming clinically depressed.)

CASPER er den største studien noensinne i sitt slag og er publisert i Journal of American Medical Association (JAMA). York-forskere viste at en enkel og rimelig intervensjon reduserte symptomene på depresjon hos eldre (65 år og over). (CASPER is the largest-ever study of its kind and is reported in the Journal of the American Medical Association (JAMA). York based researchers showed that a simple and low-cost intervention reduced the symptoms of depression in older people (aged 65 and over).)

De som fikk behandlingen hadde mindre sannsynlighet for å være mer alvorlig deprimerte etter et år. Eldre mennesker var også mindre engstelige og hadde bedret livskvalitet i forhold til folk som bare fikk behandling fra fastlegen. (Those who received the intervention were also less likely to be more severely depressed after a year. Older people were also less anxious and had improved quality of life compared to people who just received care from their GP.)

"We developed our Collaborative Care intervention after consulting with older people and considering evidence about effective treatments for depression." said study manager, Kate Bosanquet, from the University of York's Department of Health Sciences (https://www.york.ac.uk/healthsciences/).

"We used a simple psychological approach known as behavioural activation. Older people were encouraged to re-engage with social activity and to find alternative ways of being mentally or physically active. This is important since people with depression commonly withdraw from these types of activities and this makes things worse."

"Older people found Collaborative Care to be an acceptable way of accessing help,' said Della Bailey, one of the therapists working on the study. (…)

(Anm: Physical activity reduces heart disease deaths for older adults. (…) A new study, published in the Journal of the American Geriatrics Society, examined whether regular leisure-time physical activity could reduce deaths from all causes, and whether it also could reduce deaths from cardiovascular disease. (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: How stress controls hemoglobin levels in blood. (…) In a paper in the high-impact journal Cell Research, published April 4, 2017, researchers at the Hebrew University of Jerusalem report the discovery of an entirely new mechanism through which globin genes are expressed. Discovery of this hitherto unknown property of the hemoglobin genes shows that stress is absolutely needed to allow for the production of hemoglobin. (medicalxpress.com 8.4.2017).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Mikroorganismer i tarmer påvirker vår fysiologi. (- Forskningen utført i cellekulturer og bekreftet hos mus gir et sterkt bevis på at mikrobiota kan forstyrre menneskelig fysiologi ved modulering av serotonintransportøraktiviteten. Serotonintransport er et mål for en rekke sykdommer og det synes som om mikrobiota som lever i våre tarmer er i stand til å forstyrre denne transporteren, som kontrollerer våre serotoninnivåer.)

Gut microorganisms affect our physiology (Mikroorganismer i tarmer påvirker vår fysiologi.)
medicalxpress.com 29.12.2016
Forskere har funnet bevis som kan kaste nytt lys over det komplekse samfunnet av milliarder av mikroorganismer som lever i alle våre tarmer, og hvordan de samhandler med kroppen vår. (Researchers have found evidence that could shed new light on the complex community of trillions of microorganisms living in all our guts, and how they interact with our bodies.)

Forskere ved University of Exeter Medical School og University of Zaragoza i Spania studerte et protein som kalles TLR2, en kritisk detektor av mikrobiota funnet i tarmen. De fant at den regulerer nivåer av serotonin - en nevrotransmitter som overfører meldinger til hjernen, og er også funnet i tarmen, hvor våre tarmrutiner reguleres. (Scientists at the University of Exeter Medical School and University of Zaragoza in Spain studied a protein known as TLR2, a critical detector of the microbiota found in the intestine. They found that it regulates levels of serotonin - a neurotransmitter which carries messages to the brain, and is also found in the gut, where it regulates our bowel routines.)

Forskningen utført i cellekulturer og bekreftet hos mus gir et sterkt bevis på at mikrobiota kan forstyrre menneskelig fysiologi ved modulering av serotonintransportøraktiviteten. Serotonintransport er et mål for en rekke sykdommer og det synes som om mikrobiota som lever i våre tarmer er i stand til å forstyrre denne transporteren, som kontrollerer våre serotoninnivåer. (The research, carried out in cell cultures and verified in mice, provides strong evidence that microbiota can interfere with human physiology by modulating the serotonin transporter activity. Serotonin transporter is a target for numerous diseases and it seems that microbiota living in our guts is able to interfere with this transporter, controlling our serotonin levels.)

The finding, published in PLOS ONE, comes as scientists across the world are working to understand the complicated interactions between the "invisible world" of the microbiota in our bodies and the impact they have on our health and even our moods. Recently, scientists in California found evidence that the bacteria in the gut play a role in causing Parkinson's Disease.

It may also help explain how the microbiota in our guts affect our physiology. Inflammatory bowel disease is thought to be triggered when TLR2 is not functioning properly, but so far, the mechanisms behind this have not been fully understood. This study aimed to further this understanding, and was supported the Foundation for the Study of Inflammatory Bowel Diseases in Aragón (ARAINF), in Spain.

Dr Eva Latorre, a postdoctoral researcher at the University of Exeter Medical School, said the new finding helped to further understanding in a fast-growing research area. She said: "This paper has concluded that the protein TLR2 alters the availability of serotonin, which is important in a range of conditions from depression to inflammatory bowel disease. It is early days in this research though. We need to understand much more about the relationship between the microbiota in our guts and how they interact, before we can hope to harness effective new treatments."

The research team examined human cells in a model of the intestine in the laboratory, looking at how they express proteins and RNA - activities which regulate how they behave. They found that TLR2 controls serotonin transporter - obtaining the same result in studies on mice. (…)

(Anm: Kampen om livet 5. Kan bakterier gjøre oss friske? Episodebeskrivelse Et populærvitenskapelig underholdningsprogram om livet. Bakterier er overalt rundt oss og inni oss, så kanskje kunne det være nyttig å lytte mer på hva de sier? Jo drar på bæsjeroadtrip til Stockholm og kartlegger DNA på subwayen i New York. Det blir slimsopp, symmetri og bakterier som lyser når de snakker sammen. (5:8) Kategori: Vitenskap Tilgjengelig til: Søndag 31. desember 2023 kl. 00:00. Original episodetittel: Kampen om livet - Kan bakterier gjøre oss friske? (nrk.no 7.5.2017).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

- Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen).

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants.)

(Anm: Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants Paperback  – 7 Jul 2016. (…) While going through a divorce, documentary filmmaker Katinka Blackford Newman took an antidepressant. Not unusual except that things didn't turn out quite as she expected. She went into a four-day toxic psychosis with violent hallucinations, imagining she had killed her children, and in fact attacking herself with a knife. (…) Could they really be the cause of world mass killings, such as the Germanwings pilot who took an airliner down, killing 150, while on exactly the same medication as the author when she became psychotic?) (amazon.co.uk).)

(Anm: X-ray structures and mechanism of the human serotonin transporter. The serotonin transporter (SERT) terminates serotonergic signalling through the sodium- and chloride-dependent reuptake of neurotransmitter into presynaptic neurons. SERT is a target for antidepressant and psychostimulant drugs, which block reuptake and prolong neurotransmitter signalling. Here we report X-ray crystallographic structures of human SERT at 3.15 Å resolution bound to the antidepressants (S)-citalopram or paroxetine. Nature 532, 334–339 (21 April 2016).)

(Anm: Use of stimulants may lead to psychomotor control deficits, study finds. Researchers have found that current or past use of methamphetamine or other stimulants may lead to psychomotor control deficits, or a reduced ability to control physical movement. (…) Psychomotor deficits can make it difficult to perform everyday tasks, and the detection of psychomotor deficiencies might be considered an early marker for movement disorders," said Prof. Andrew Parrott, senior author of The Journal of Clinical Pharmacology study. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og utsikter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

(Anm: Researchers visualize brain's serotonin pump, provide blueprint for new, more effective SSRIs. Researchers at Oregon Health & Science University's Vollum Institute have uncovered remarkably detailed 3-D views of one of the most important transporters in the brain - the serotonin transporter. Their study, published online today in the journal Nature, provides fresh insight into how citalopram and paroxetine, two of the most widely prescribed selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs, interact with and inhibit serotonin transport. (medicalxpress.com 6.4.2016).)

(Anm: Intestinal Serotonin Transporter Inhibition by Toll-Like Receptor 2 Activation. A Feedback Modulation. Abstract. TLR2 is a microbiota recognition receptor that has been described to contribute to intestinal homeostasis and to ameliorate inflammatory intestinal injury. In this context, serotonin (5-HT) has shown to be an essential intestinal physiological neuromodulator that is also involved in intestinal inflammatory diseases. Since the interaction between TLR2 activation and the intestinal serotoninergic system remains non-investigated, our main aim was to analyze the effect of TLR2 on intestinal serotonin transporter (SERT) activity and expression and the intracellular pathways involved. PLoS ONE 11(12): e0169303. (Published: December 29, 2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME). (mintankesmie.no).)

(Anm: En trist tarm kan overrumple hjernen og føre til depresjon. (…) Melkesyrebakterien Lactobacillus er én av dem som er med til å forhindre depresjon. Den lever primært i magen og tynntarmen, der den bidrar til å holde tarmfloraen stabil og bryter ned maten. (…) Flere undersøkelser tyder til og med på at tarmfloraen også spiller en rolle i sykdommer som schizofreni, autisme, hukommelsesproblemer og Alzheimers sykdom. De eksakte mekanismene er ennå ukjente, men en del av forklaringen ligger sannsynligvis i de stoffene som bakteriene signalerer til hjernen med. (illvit.no 5.2.2016).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (…) Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (videnskab.dk 23.11.2016).)

(Anm: Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (
New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment.) (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Gut bacteria affect our metabolism (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Don't Let Anxiety Control Your Life (medicinenet.com 23.2.2016).)

(Anm: Effekt ved komplementære behandlingsformer. Komplementære behandlingformer er populære. Hvilke av dem har vist effekt i studier? (nhi.no 5.12.2016).)

(Anm: Social rank may impact immune system and inflammatory response. (…) However, it is becoming ever clearer that the chronic stress of life at the bottom can negatively influence the way in which the immune system functions. (medicalnewstoday.com 27.11.2016).)

(Anm: Angst for sykdom øker faren for å bli syk. De som har helseangst, får hjerteinfarkt langt oftere enn andre, viser forskning fra Universitetet i Bergen. Frykten stresser hjertet. – Jo høyere grad av angst og bekymring, jo høyere er risikoen for å utvikle hjerteinfarkt. Det sier forsker Line Iden Berge ved Universitetet i Bergen. Forskerne mener at frykten stresser hjertet. Hjerteinfarkt blir ofte kalt en livsstilssykdom og blir knyttet til faktorer som usunt kosthold, røyking og lite mosjon. – Vi har tatt høyde for livsstilsfaktorer i analysene våre, men det forklarte ikke hele sammenhengen. (nrk.no 4.11.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny retningslinje for behandling af angst hos børn og unge. Retningslinjerne anbefaler også, at den kognitive adfærdsterapi skal være førstevalg i behandlingen af børn og unge med angst frem for behandling med antidepressiv medicin. (sundhedsstyrelsen.dk 11.10.2016).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

(Anm: Neuroimmune Interface in the Comorbidity between Alcohol Use Disorder and Major Depression. (…) The identification of immune disturbance in depressive illness (52) led to the “macrophage hypothesis of depression,” the proposition that inflammatory products of macrophage were responsible for depression (53). Front. Immunol. 2016 (27 December 2016).)

(Anm: FORSKNING PÅ PSYKISK HELSE. Ni forskere fikk nær en tredel av 450 millioner. Tre leger og seks psykologer fikk som prosjektledere 30 prosent av de samlede bevilgningene over en ti-årsperiode fra Forskningsrådets Program for psykisk helse. SAMLET PÅ FÅ HENDER: Artikkelforfatterne av en norsk studie etterlyser større bredde i faggrupper som får støtte til forskning innen mental helse. (dagensmedisin.no 13.10.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

- MGH-forskere gir direkte kobling mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. (MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease.) (…) In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases. (…) This review focuses on the recent research implicating zonulin as a master regulator of intestinal permeability linked to the development of several chronic inflammatory disorders. Tissue Barriers. 2016 Oct 21;4(4):e1251384.)

(Anm: Zonulin transgenic mice show altered gut permeability and increased morbidity/mortality in the DSS colitis model. (…) Our data show that zonulin-dependent small intestinal barrier impairment is an early step leading to the break of tolerance with subsequent development of CIDs. Ann N Y Acad Sci. 2017 Jun;1397(1):130-142.)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: If Your Gut Could Talk: 10 Things You Should Know. Your body is constantly communicating with you. Come learn the language of your gut. (healthline.com 30.1.2018).)

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: O-B Tysnes. H Næss, J Owe Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom. (…) Arbeidet fra Haukeland universitetssykehus viser at det kommer svært lite ut av omfattende somatisk utredning av disse pasientene. En nærliggende konklusjon må være at pasienter med symptomer i form av kronisk utmattelse er svært godt somatisk utredet i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:892 (7.6.2016).)

(Anm: Jone Owe, Halvor Næss, Ole-Bjørn Tysnes. Kronisk utmattelse er et hyppig symptom og utgjør en diagnostisk utfordring i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utmattelse med varighet over seks måneder er et kjernesymptom ved kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Helsedirektoratet anbefaler at utredning og diagnostisering gjøres av spesialist i allmennmedisin, men det er økende tendens til at pasientgruppen utredes i spesialisthelsetjenesten. Vi mener pasienter med kronisk utmattelse fortrinnsvis bør utredes i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016 (19.12.2016).)

(Anm: ”Vetenskap utesluts vid upphandling av ME-vård”. (...) I Västra Götalandsregionen, VGR, håller politikerna och tjänstemännen på att demontera ME-mottagningen Gottfries Clinic som funnits i Mölndal sedan 1998 och varit en nationell resurs. Upphandlingen är gjord i tron om att myalgisk encefalomyelit, ME, är medicinskt oförklarade symtom som kan behandlas med psykiatrisk terapi, och kommer att förstöra vården för personer med ME. (dagensmedicin.se 30.11.2016).)

(Anm: A Tveråmo, I B Johnsen. Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. (…) Uklare retningslinjer og ansvarsområder skaper systemsvikt. Et tverrfaglig team vil kunne utbedre systemsvikten, gjøre utredningstiden kortere, redusere pasientens følelse av avvisning, og slik redusere risiko for lært hjelpeløshet. Dette vil kunne innfri kravet til tverrfaglighet i veilederen, og løse det praktiske problemet med at nevrologene – før fastlegen henviser – ønsker utført en psykiatrisk og psykososial utredning av pasienter med utmattelse, på tross av at mange pasienter selv ikke ønsker dette. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1184 (23.8.2016).)

(Anm: Norsk professor kalder dansk behandling af kronisk trætte for stort fejlspor. (…) I Danmark mener lægerne, at patienter med kronisk træthedssyndrom/ME har en såkaldt funktionel lidelse.  (…)  Derfor får patienterne ofte en psykiatrisk diagnose. Ola Saugstad mener, at den danske tilgang, hvor patienternes lidelser anses som en psykosomatisk lidelse, giver flere problemer, end det løser. (politiken.dk 1.9.2016).)

- Patienter: Funktionel lidelse er en skraldespandsdiagnose. (- Foreningerne klager over, at sundhedsvæsenet stigmatiserer patienterne som psykisk syge, selv om deres symptomer er tegn på fysisk sygdom.)

Patienter: Funktionel lidelse er en skraldespandsdiagnose
videnskab.dk 23.1.2017
26 patientforeninger er gået sammen om at lave en underskriftindsamling mod, at sundhedsvæsenet betegner diagnoser som fibromyalgi, piskesmæld og kronisk træthedssyndrom som funktionelle lidelser.

Omkring hver femte dansker, der går til lægen, har en funktionel lidelse, viser en opgørelse fra Trygfonden.

Men ikke alle patienter er tilfredse med diagnosen. For nyligt igangsatte 26 patientforeninger en underskriftindsamling som protest mod sundhedsvæsenets brug af betegnelsen funktionelle lidelser, skriver Dagbladet Information.

Foreningerne klager over, at sundhedsvæsenet stigmatiserer patienterne som psykisk syge, selv om deres symptomer er tegn på fysisk sygdom.

»En stor del af patienterne har alvorlige, fysiske helbredsproblemer. Det affejer man og siger, at de svæver et eller andet sted mellem at fejle noget psykisk og noget fysisk,« siger Anette Ulstrup, der er forkvinde for Patientforeningen Danmark.

Læs også: Funktionelle lidelser udfordrer lægevidenskabeligt paradigme
 (...)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Selv en let infektion øger risiko for psykisk sygdom. Infektioner påvirker hjernen mere end ventet. Den viden giver måske bedre medicin mod eksempelvis depression. En simpel infektion kan øge risikoen for at udvikle alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni og depression. Ifølge et nyt stort dansk studie kan selv lette og udbredte infektioner i kroppen medføre øget tendens til at få alvorlige sygdomme i hjernen. Forskerne har tidligere afsløret, at der er sammenhæng mellem psykisk sygdom og alvorlige infektioner, hvor patienten bliver indlagt. (jyllands-posten.dk 30.1.2017).)

(Anm: Poor work-life balance leads to poor health later in life (medicalnewstoday.com 29.10.2016).)

- «Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket

«Lykkepillen» gjorde Sandra så dårlig at hun ble innlagt på psykiatrisk avdeling. På ti år har bruken av antidepressiver blant unge jenter økt med 83 prosent. Mange får pillene uten en gang å ha snakket med psykolog.
vg.no 10.9.2016
17 år gamle Sandra har det vondt og trenger noen å snakke med. I stedet får hun tilbud om antidepressiver. Hun takker nei. Noen måneder senere er hun så desperat at hun tar imot «lykkepillen». Hun blir bare dårligere og etter få uker blir hun innlagt. Hun vil ikke leve mer.

– Det var livsfarlig at jeg fikk antidepressiver uten oppfølging, sier hun i dag. (…)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies. Objective. We aimed to explore whether the prevalence of manic switch was underestimated in randomized controlled trials (RCTs) compared to observational studies (OSs).) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Dobbelt så mye: Jenter bruker mest antidepressiva (p4.no 19.6.2008).)

(Anm: Mer enn doblet risiko for uførhet hos kvinner. En norsk studie finner kjønnsforskjeller i uførhetsrisiko og andelen som får en posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter å ha vært utsatt for en traumatisk hendelse. Det var ingen signifikante kjønnsforskjeller ved sammenhengen mellom eksponering for traume og innvilget uføretrygd. (dagensmedisin.no 24.8.2017).)

(Anm: Women have higher rates of mental disorders than men, NHS survey finds. Women are more likely to have mental health problems than men, with young women at particularly high risk, the biggest survey of mental health disorder and treatment in England has found. The Adult Psychiatric Morbidity Survey, conducted every seven years and based on interviews with a cross section of the general population aged 16 and over, found that one in six adults (17%) had a common mental disorder—one in five women (20.7%) and one in eight men (13.2%).1 BMJ 2016;354:i5320 (Published 29 September 2016).)

(Anm: Forbindelser mellom P-piller og depresjon. (Association of Hormonal Contraception With Depression. (…) Conclusions and Relevance  Use of hormonal contraception, especially among adolescents, was associated with subsequent use of antidepressants and a first diagnosis of depression, suggesting depression as a potential adverse effect of hormonal contraceptive use.) JAMA Psychiatry. 2016 (Published online September 28, 2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Infektioner er forbundet med selvmord. Svære infektioner er forbundet med øget risiko for selvmord, viser ny dansk undersøgelse. (…) Reaktioner i hjernen kan være en del af forklaringen på forbindelsen mellem selvmord og infektion, konkluderer forskerne. (videnskab.dk 10.8.2016).)

- Probiotika: Den neste C. Difficile Behandling? Forskning åpner muligheten for å redusere risikoen for bakterielle infeksjoner med neste generasjon probiotika.

(Anm: Probiotics: The Next C. Difficile Treatment? Research opens possibility of reducing risk of gut bacterial infections with next-generation probiotic. A team of researchers is exploring the possibility that next-generation probiotics—live bacteria that are good for your health—would reduce the risk of infection with the bacterium Clostridium difficile. In laboratory-grown bacterial communities, the researchers determined that, when supplied with glycerol, the probiotic Lactobacillus reuteri produced reuterin, an antibacterial compound that selectively killed C. difficile. The study appears in Infection and Immunity. (pharmapro.com 10.8.2017).)

- Probiotika kan beskytte mot depresjon linket til usunn livsstil.

(Anm: Probiotics may offer protection against depression linked to unhealthy lifestyle The study has been published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 22.12.2017).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Deprimerede kæmper en hård kamp med deres indre ur. Hjernen hos deprimerede har svært ved at holde sammen på døgnrytmen, som en velfungerende hjerne kan. Ny forskning kan give et praj om hvorfor. (…) Depression rammer op mod hver fjerde kvinde og niende mand i Danmark og er efterhånden blevet en folkesygdom. (...) Alligevel er årsagerne til, at man udvikler depression, meget ringe forståede. Det skriver Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 16.8.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: Veterans affected with combat-related PTSD show changes in blood-based microRNA, study finds. (…) Differences in miRNA levels have been associated with certain diseases, such as some cancers, kidney disease, and even alcoholism. This regulatory role makes them also a candidate for investigation in PTSD. "We discovered that these small molecules, called miRNAs, are present in different amount in the blood of persons suffering from PTSD compared to trauma-exposed and control subjects without PTSD", said first author Dr Laurence de Nijs (Maastricht University). "We identified over 900 different types of these small molecules. 40 of them were regulated differently in people who developed PTSD, whereas there were differences in 27 of the miRNAs in trauma-exposed individuals who did not develop PTSD." (news-medical.net 4.9.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: How mucus keeps us healthy (Hvordan slim holder deg frisk) - Katharina Ribbeck (ed.ted.com).)

(Anm: Mukus, tregtflytende væske som dekker slimhinnene og inneholder bl.a. muciner. (ordnett.no).)

(Anm: Mukus (slim) i avføring: Hva betyr det? (Mucus in the body is natural and a very important part of how the body works. Tissues produce mucus to line and protect the mouth, nose, sinuses, throat, lungs, and gut. Most times, mucus is clear and thin. However, illness, diet, or environmental factors can sometimes increase mucus consistency. Mucus can even change in color.) (medicalnewstoday.com 19.7.2016).)

(Anm: Muciner, hovedkomponent af det slimede sekret, mucus, fra spytkirtler, tarm og luftveje. Muciner er opbygget af et skelet af proteiner, hvorpå der sidder kulhydratkæder med meget galaktose og glukosamin (proteoglykaner). Muciner har smørende og beskyttende funktion, og nogle muciner virker som blodgruppeantigener. (denstoredanske.dk).)

(Anm: Gastrointestinale sykdommer involverer både hjerne-til-tarm og tarm-til-hjerne baner/veier. (Gastrointestinal disorders involve both brain-to-gut and gut-to-brain pathways. New research indicates that in patients with irritable bowel syndrome (IBS) or indigestion, there is a distinct brain-to-gut pathway, where psychological symptoms begin first, and separately a distinct gut-to-brain pathway, where gut symptoms start first. In the study, higher levels of anxiety and depression were significant predictors of developing IBS or indigestion within 1 year. People who did not have elevated levels of anxiety and depression at the start of the study but had documented IBS or indigestion reported significantly higher levels of anxiety and depression after 1 year.) (medicalnewstoday.com 25.7.2016).)

(Anm: Evidence that independent gut-to-brain and brain-to-gut pathways operate in the irritable bowel syndrome and functional dyspepsia: a 1-year population-based prospective study. Background Traditionally, functional gastrointestinal disorders (FGIDs) are conceptualised as originating in the brain via stress pathways (brain-to-gut). It is uncertain how many with irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia (FD) have a gut origin of symptoms (gut-to-brain pathway).) Conclusion While brain–gut pathways are bidirectional, a major subset begin with gut symptoms first and only then psychological distress develops, implicating primary gut mechanisms as drivers of the gut and extra-intestinal features in many cases. Alimentary Pharmacology & Therapeutics Early View 2016 (Online Version of Record published before inclusion in an issue).)

- Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva.

(Anm: Alltför snäv syn bland läkare kan leda till överförskrivning av antidepressiva. Avhandlingen
A pill for the ill? – Depression, Medicalization and Public Health Länk till avhandlingen. Länk till debattartikel Ingen har koll på biverkningarna i Svenska Dagbladet 24 mars 2014 (lu.se 24.3.2014).)

(Anm: Antidepressiv medicin kan øge risiko for infektion med tarmbakterie. Infektioner med bakterien Clostridium difficile ses oftere hos personer i behandling for depression. (dagenspharma.dk 14.5.2013).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

(Anm: Probiotics mitigate stress in medical students at exam time. Probiotic given to medical students during the run-up to nationwide medical school examinations reduced stress among the students. "The probiotic strain, Lactobacillus casei strain Shirota can relieve many aspects of the stress response, especially gastrointestinal dysfunction," said corresponding author Kouji Miyazaki, PhD, director of the Food Research Department of Yakult Central Institute, Tokyo, Japan. The research is published ahead of print, in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology.  (medicalnewstoday.com 6.5.2016).)

(Anm: Stressforskare: ”Man blir hög av prestationerna”. Stress kan vara nyttigt – så länge den är tillfällig och man får tillräcklig återhämtning efteråt. Det säger stressforskaren Dan Hasson. (nyteknik.se 30.6.2016).)

(Anm: Psykiater: - Vi tør ikke å si høyt at vi serverer Grandiosa en dag i uka. Anne Kristine Bergem lurer på om det er foreldre som bør kalles «generasjon prestasjon». (nettavisen.no 2.3.2017).)

(Anm: Social adversity early in life may affect the expression of stress-related genes (medicalnewstoday.com 6.6.2016).)

(Anm: DNA methylation at stress-related genes is associated with exposure to early life institutionalization American Journal of Physical Anthropology 2016 (Online Version of Record published before inclusion in an issue).)

(Anm: Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma. Sammensætningen af tarmbakterier er forskellig hos nyfødte børn født ved kejsersnit og naturlig fødsel. Det kan måske forklare, hvorfor børn født ved kejsersnit har større risiko for at udvikle astma og andre immunologiske sygdomme. (…) »Vores hypotese er, at hvis du bliver udsat for det forkerte bakteriemiljø, får du en uheldig modning af dit immunapparat, der senere kan føre til sygdom. I vores undersøgelse adskilte sammensætningen af bakterier hos børn født ved kejsersnit sig væsentligt fra den hos børn født naturligt,« siger Hans Bisgaard. (videnskab.dk 12.5.2016).)

(Anm: Prozac snakker tilbake. Ifølge den nyeste oppdateringen av Global Burden of Disease er den viktigste årsaken til belastningen blant de psykiske lidelser på verdensbasis alvorlig depresjon (mer enn fire ganger høyere enn schizofreni), med en økning på 13,8 % fra 1990 til 2013. Dette er et globalt problem, og det er gode grunner til å tro at de svært høye direkte og indirekte kostnader for depresjon i stor grad skyldes en stor mangel på behandlingstilbud. antidepressiva er den bærende kraften av behandlinger hos voksne. (Prozac talks back. According to the most recent update of the Global Burden of Disease, the main cause of burden among mental health disorders worldwide is major depression (more than four times higher than schizophrenia), with an increase by 13·8% from 1990 to 2013. This is a global problem and there are good reasons to believe that the exceedingly high direct and indirect costs for depression are largely due to substantial deficits in treatment provision. Antidepressants are the mainstay of treatments in adults.) Lancet Psychiatry 2016;3(9):818 (September 2016).)

- Re: Bare psykisk. (- Med bakgrunn i moderne gastroenterologi er det fristende å hevde at tarminnholdet og dets interaksjon med tarmens immunsystem, hormonsystem og nervesystem er langt mer intrikat. Hjernen er ikke lenger alene, og slik sett burde dualisme erstattes av pluralisme. «En integrert forståelse av mennesket» (1) krever anerkjennelse av alle partnerne i «le ménage à trois»: psyke, soma og flora.)

Re: Bare psykisk
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:783 (24.5.2016)
I julenummeret av Tidsskriftet har sjefredaktøren en leseverdig lederartikkel om «det kunstige skillet mellom kroppen og dens beboer» (1). Det er vanskelig å være uenig i at dualismen burde avlives. Det er imidlertid verdt å minne om at kroppen har ganske mange beboere – anslagsvis 39 trillioner, ifølge nye beregninger (2). Disse innbyggerne benevnes gjerne samlet sett som «mikrobiomet», og inngår i en lang rekke fysiologiske og patofysiologiske prosesser, i samspill med både psyke og soma.

Mikrobiomet representerer et komplekst økosystem av selvstendige livsformer som dels konkurrerer og dels samarbeider om å overleve, blant annet ved å påvirke verten. Mikrobene kommuniserer både med hverandre og med vertens celler ved hjelp av en lang rekke signalsubstanser (3). De viktigste effektene utøves nok av mikrobesamfunnet i fordøyelseskanalen, hvor tarmfloraen har god tilgang til å påvirke tarmveggens kontrollsystemer – både immuncellene, de enteroendokrine cellene og de enteriske nervecellene (4). Tarmfloraen kan også kommunisere med sentralnervesystemet, ikke minst via afferente fibre i vagusnerven (5). Rekkevidden og konsekvensene av tarmfloraens «endokrine» aktivitet er foreløpig uklar, men kommunikasjonen har potensielt stor betydning (6).

I lederartikkelen skrev Brean at «den menneskelige hjerne er den mest komplekse struktur vi kjenner til» (1). Med bakgrunn i moderne gastroenterologi er det fristende å hevde at tarminnholdet og dets interaksjon med tarmens immunsystem, hormonsystem og nervesystem er langt mer intrikat. Hjernen er ikke lenger alene, og slik sett burde dualisme erstattes av pluralisme. «En integrert forståelse av mennesket» (1) krever anerkjennelse av alle partnerne i «le ménage à trois»: psyke, soma og flora. (…)

(Anm: Tarmflora kan føre til bedre diagnoseverktøy for leversykdom og åpne nye veier for behandling. (Gut flora may lead to better diagnosis tool for liver disease and open new avenues for treatment. Primary sclerosing cholangitis, also known as PSC, is a liver disease with no effective medical treatment. Liver transplantation is the only proven long-term treatment of PSC, although only a fraction of individuals with PSC will ultimately require it. The vast majority of patients with PSC also have inflammatory bowel disease (Crohn's disease or ulcerative colitis), possibly implying that the intestine plays a role in the origin of this PSC. Researchers from VIB, UZ Leuven and KU Leuven now describe for the first time how changes in the intestinal microbiota are specifically associated with this disease.) (medicalnewstoday.com 23.5.2016).)

(Anm: Evidence for Inflammation-Associated Depression. Curr Top Behav Neurosci. 2016 May 25. [Epub ahead of print].)

(Anm: You are what you eat: Immune cells remember their first meal. Scientists at the University of Bristol have identified the trigger for immune cells' inflammatory response - a discovery that may pave the way for new treatments for many human diseases.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: Bakteriecocktailar kan bli framtidas medisin Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt frå psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kjem til å bli svært viktig i behandling av sjukdommar, trur bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom - Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom. - Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter. - Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler. - Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas. - Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology. (nrk.no 13.9.2016).)

(Anm: Reduced Venous Blood Basophil Count and Anxious Depression in Patients with Major Depressive Disorder. CONCLUSION: This study showed that anxious depression had a decreased basophil subfraction, which might be associated with involvement of inflammation in development of anxious depression. Psychiatry Investig. 2016 May;13(3):321-6. Epub 2016 May 18.)

(Anm: Healthy intestinal flora keeps the mind sharp - with some help from the immune system. (…) The research findings are of significance when it comes to the effects of using antibiotics in the long term, and could also help to alleviate the symptoms of mental disorders.  (medicalnewstoday.com 20.5.2016).)

(Anm: The surprising reason you feel awful when you're sick - Marco A. Sotomayor (ed.ted.com).)

(Anm: Betændelse i kroppen påvirker vores humør. Gigtsymptomer kan påvirke psyken i en negativ retning, men forskning viser, at betændelse i kroppen i sig selv øger risikoen for at få en depression. Få gode råd her, hvis dit humør svigter. (gigtforeningen.dk (15.5.2016)).

(Anm: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. (…) FORTOLKNING Utmattelse er et vanlig symptom i befolkningen. Grundig somatisk og psykiatrisk utredning i primærhelsetjenesten er nødvendig før henvisning til spesialisthelsetjenesten. Psykiske lidelser og livskrisereaksjoner er hyppige og viktige differensialdiagnoser ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. Lang ventetid i spesialisthelsetjenesten kan medføre forsinket diagnose for disse pasientene. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:227 – 32 (9.2.2016).)

(Anm: O-B Tysnes. H Næss, J Owe Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom. (…) Arbeidet fra Haukeland universitetssykehus viser at det kommer svært lite ut av omfattende somatisk utredning av disse pasientene. En nærliggende konklusjon må være at pasienter med symptomer i form av kronisk utmattelse er svært godt somatisk utredet i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:892 (7.6.2016).)

(Anm: ”Vetenskap utesluts vid upphandling av ME-vård”. (...) I Västra Götalandsregionen, VGR, håller politikerna och tjänstemännen på att demontera ME-mottagningen Gottfries Clinic som funnits i Mölndal sedan 1998 och varit en nationell resurs. Upphandlingen är gjord i tron om att myalgisk encefalomyelit, ME, är medicinskt oförklarade symtom som kan behandlas med psykiatrisk terapi, och kommer att förstöra vården för personer med ME. (dagensmedicin.se 30.11.2016).)

- Udskældt professor: Kald gerne træthedssyndrom en fysisk lidelse. (- Forestil dig, at du er så ekstremt udmattet, at du ikke kan overskue at vende dig i sengen. Det føles, som om kroppen ikke virker. Som om enorme betonkloder er spændt på arme, ben og hoved.)

Udskældt professor: Kald gerne træthedssyndrom en fysisk lidelse
politiken.dk 7.9.2016
Drop nu adskillelse mellem hjerne og krop. Drop fokus på diagnosekoder. Og fokuser på den lægehjælp, der findes, siger Danmarks måske mest udskældte professor.

»Det gamle opdeling, hvor sygdom enten er psykisk eller somatisk holder ikke længere vand«.

Sådan siger professor Per Fink og leder af Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital.

I den brede offentlighed er navnet Per Fink ukendt. Men han er nok en af Danmarks mest mest udskældte, forhadte og kritiserede læger. Hvis man altså lytter til særlige patientgrupper på internettets sociale medier og blandt visse mindre patientforeninger.

Hans afdeling behandler nemlig mennesker med såkaldt ’funktionelle lidelser’. (…)

De er ikke 'indbildt syge', selvom lægerne ikke kan forklare deres lidelser, forklarer professoren. Da forklaringer og årsag til lidelserne er såkaldt multifaktorielle, må der også benyttes tilgange fra mange forskellige former for lægespecialister. (…)

Virkeligheden passer ikke på diagnosesystem

Ifølge professoren giver det derfor ikke mening at fortsætte den evindelige diskussion om, hvilken placering patientens diagnose skal have – en diagnose fra psykiatrien eller somatikken, altså fysiske sygdomme – sådan som særligt patientforeningerne og patienterne selv er så fokuserede på.

»Vores, altså lægernes diagnosesystem, passer jo ikke på den virkelighed og de tilstande, som vi her taler om«, siger Per Fink. (…)

(Anm: Forskere med ny teori: Anjas krop kan være gået i vinterhi. Den aktive Anja Freitag blev pludseligt ekstremt syg af en enorm fysisk og mental udmattelse. Hverken familie, venner eller egen læge forstod den voldsomme fysiske træthed. Ny forskning tyder på, at hendes krop måske er gået i vinterhi ligesom dyr. (…) »Forestil dig, at du er så ekstremt udmattet, at du ikke kan overskue at vende dig i sengen. Det føles, som om kroppen ikke virker. Som om enorme betonkloder er spændt på arme, ben og hoved. Forestil dig så, at du skal vende hovedet med denne her enorme betonklods spændt på. Så kan du godt forstå, hvorfor alt er svært, ik'?«. Sådan siger 43-årige Anja Freitag. (politiken.dk 4.9.2016).)

(Anm: A Tveråmo, I B Johnsen. Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. (…) Uklare retningslinjer og ansvarsområder skaper systemsvikt. Et tverrfaglig team vil kunne utbedre systemsvikten, gjøre utredningstiden kortere, redusere pasientens følelse av avvisning, og slik redusere risiko for lært hjelpeløshet. Dette vil kunne innfri kravet til tverrfaglighet i veilederen, og løse det praktiske problemet med at nevrologene – før fastlegen henviser – ønsker utført en psykiatrisk og psykososial utredning av pasienter med utmattelse, på tross av at mange pasienter selv ikke ønsker dette. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1184 (23.8.2016).)

(Anm: Norsk professor kalder dansk behandling af kronisk trætte for stort fejlspor. (…) I Danmark mener lægerne, at patienter med kronisk træthedssyndrom/ME har en såkaldt funktionel lidelse.  (…)  Derfor får patienterne ofte en psykiatrisk diagnose. Ola Saugstad mener, at den danske tilgang, hvor patienternes lidelser anses som en psykosomatisk lidelse, giver flere problemer, end det løser. (politiken.dk 1.9.2016).)

(Anm: Snaut to av ti utredet for ME hadde ME. Nær halvparten av pasientene som ble utredet for CFS/ME ved Nevrologisk avdeling på Haukeland ble diagnostisert med en psykisk lidelse. – Mange som henvises til utredning for ME har mye de sliter med, sier nevrologiprofessor Ole-Bjørn Tysnes. VIL SNU HOLDNINGER: – Det er utrolig viktig å snu dette til noe positivt – at mindre enn 20 prosent av dem som henvises til ME-utredning faktisk har ME, sier professor Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. (...) “Jeg mener fastlegene kan gjøre mye utredning selv.” - Ole Bjørn Tysnes, UiB-professor og avdelingssjef ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. (dagensmedisin.no 29.3.2016).)

(Anm: Pillen som stjeler liv: En kvinnes skremmende reise for å oppdage sannheten om antidepressiva (The Pill That Steals Lives: One Woman's Terrifying Journey to Discover the Truth about Antidepressants Paperback  – 7 Jul 2016. (…) While going through a divorce, documentary filmmaker Katinka Blackford Newman took an antidepressant. Not unusual except that things didn't turn out quite as she expected. She went into a four-day toxic psychosis with violent hallucinations, imagining she had killed her children, and in fact attacking herself with a knife. (…) Could they really be the cause of world mass killings, such as the Germanwings pilot who took an airliner down, killing 150, while on exactly the same medication as the author when she became psychotic?) (amazon.co.uk).)

(Anm: A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here. (agingbraincare.org).)

(Anm: Hukommelse – normal glemsomhet eller tegn på sykdom? Alle glemmer ting fra tid til annen, det er helt normalt. Men for noen kan dårlig hukommelse hemme gjøremål i hverdagen. (…) Hvilke legemidler kan påvirke hukommelsen? Noen legemidler kan også føre til at man får dårligere hukommelse, ifølge Bekkhus-Wetterberg. – Av legemidler er det hovedsakelig beroligende medisiner av benzodiazpintype, som diazepam og oxazepam, samt legemidler med antikolinerg effekt som gir hukommelsesproblemer. Alle midler som svekker oppmerksomheten og gjør at man blir trett og sløv, vil også påvirke hukommelsen. (lommeleen.no 1.8.2016).)

- Symptomer på psykiske lidelser kan skyldes uopdaget kræft

Symptomer på psykiske lidelser kan skyldes uopdaget kræft
newsmarket.dk 15.4.2009
Mennesker, der henvises med symptomer på psykiske lidelser, kan i virkeligheden være syge af kræft. Særligt hjernetumorer og småcellet lungekræft kan give symptomer, der fejlfortolkes som for eksempel depression, angst og stress.

Resultaterne præsenteres i en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelses Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, har deltaget i. (...)

– Kræftsygdommene kan give psykiske symptomer af flere årsager, siger Michael Benrós.

– For eksempel på grund af immunforsvarets reaktion på kræften eller en ændring i hormonproduktionen forårsaget af kræftcellerne. For hjernetumorer kan det dreje sig om, at tumoren øger trykket i hjernen og derved fremkalder psykiske symptomer, siger han.

Psykiske lidelser er ikke årsag til kræft
Man kunne måske tænke, at det er selve den psykiske lidelse, der giver kræft, men det afvises af seniorforsker Susanne Dalton fra Epidemiologisk Institut hos Kræftens Bekæmpelse, som har deltaget i undersøgelsen:

– Vi ved, at det ikke er den psykiske sygdom i sig selv, der forårsager kræften. Andre undersøgelser har vist, at psykiatriske patienter godt nok har forøget risiko for visse former for kræft, men at det skyldes deres levevis, så som rygning og alkoholforbrug, siger hun. (...)

(Anm: - Hjerneskanninger linker fysiske endringer til kognitiv risiko hos mye brukte legemiddelklasser. (…) - Forskerne har også funnet signifikante linker mellom hjernens struktur avslørt av MR og antikolinerg legemiddelbruk, hvor deltakerne som brukte antikolinerge legemidler hadde redusert hjernevolum og større ventrikler, hulrommene inne i hjernen.) (…) En liste over antikolinerge midler og deres potensielle effekten er her. (A list of anticholinergic drugs and their potential impact is here.) (medicalnewstoday.com 19.4.2016).)

(Anm: Forsker på trening av korttidsminne. Forskere undersøker nå hvordan det er mulig å trene korttidsminne. 70 eldre med milde hukommelsesvansker og 70 hukommelsesfriske deltar i et prosjekt ved Sørlandet sykehus. (nrk.no 3.12.2016).)

(Anm: - Problemene med uheldige antikolinerge effekter (bivirkninger) hos barn, ungdommer, voksne og eldre pasienter. (The problems of anticholinergic adverse effects in older patients.) Drugs Aging. 1993 Jul-Aug;3(4):335-48.)

(Anm: Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s (Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Olanzapin depot (Zyprexa) kan gi en tilstand forenlig med sentralt antikolinergt syndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2238 – 9 (12.11.2013).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Boustani MA, Campbell NL, Munger S, Maidment I, Fox GC.  Impact of anticholinergics on the aging brain: a review and practical application. Aging Heatlh. 2008;4(3):311-320.)
 
(Anm: Campbell N, Boustani M, Limbil T, et al. The cognitive impact of anticholinergics: a clinical review.  Clinical Interventions in Aging. 2009;4(1):225-233.)

(Anm: Campbell N, Boustani M, Lane K, et al. Use of anticholinergics and the risk of cognitive impairment in an AfricanAmerican population. Neurology. 2010;75:152-159.)

(Anm:  Fox C, Richardson K, Maidment I, et al. Anticholinergic medication use and cognitive impairment in the older population: the medical research council cognitive function and ageing study. J Am Geriatr Soc. 2011 Aug;59(8):1477-83. Epub 2011 Jun 24.)

(Anm:  Cai X, Campbell N, Khan B, Callahan C, Boustani M. Long-term anticholinergic use and the aging brain. Alzheimers Dement. 2013 Jul;9(4):377-85. Epub 2012 Nov 22.)

(Anm: For mye legemidler til eldre mennesker? Deforskrivning (seponering) gjennom delt beslutningstaking. (Too much medicine in older people?) (Deprescribing through shared decision making) BMJ 2016;353:i2893 (Published 03 June 2016).)

- Deprescribing = avmedisinering. Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing. Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk.

(Anm: Deprescribing = avmedisinering. Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing. Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk. Uttrykkene deprescribing og deprescription har vært omtalt siden 2003 (1), men ble lagt til som søkeord i PubMed (Medical Subject Heading) først i 2017. Polyfarmasi hos eldre pasienter gir økt risiko for uhensiktsmessig legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, sykehusinnleggelser, økte kostnader, fall og død (2). Deprescribing er spesielt aktuelt for eldre med polyfarmasi eller der risikoen ved å ta legemidlet overstiger nytten, sett fra både behandlerens og pasientens ståsted (3). Tidsskr Nor Legeforen 2018 Publisert: 19. februar 2018.)

(Anm: Vedvarende sponeringslidelser (bivirkninger) indusert av paroxetine (Seroxat; paroksetin), en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og behandlet med spesifikk kognitiv atferdsterapi (Persistent Postwithdrawal Disorders Induced by Paroxetine, a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, and Treated with Specific Cognitive Behavioral Therapy.) De første månedene av paroksetinavbrudd, inkludert nedtrapping og 1 måned med fullstendig seponering, var kjennetegnet av vedvarende post-abstinensforstyrrelser som består av kontinuerlig agitasjon, depersonalisering, generalisert angst, fysisk svakhet, humørsvingninger og søvnproblemer. (The first months of paroxetine withdrawal, including tapering and 1 month of complete discontinuation, were characterized by persistent postwithdrawal disorders consisting of continuous agitation, depersonalization, generalized anxiety, physical weakness, mood swings and sleep difficulties.) Psychother Psychosom 2014;83:247-248).)

(Anm: Det er lite som er mer sentralt for en leges rolle enn tydelig å kommunisere nytteverdi versus skader for behandlinger. Likevel er det en av de vanskeligste tingene å få rett, og det synes å bli vanskeligere. (Start stopping smartly.. There can be little that’s more central to a doctor’s role than clearly communicating the benefits and harms of treatments. Yet it’s one of the hardest things to get right, and it seems to be getting harder.) BMJ 2016;353:i3209 (Published 09 June 2016).)

- Publiserer kapittel om avmedisinering. Norsk legemiddelhåndbok får nå et nytt kapittel om avmedisinering. – Vi håper flere leger nå våger å seponere uhensiktsmessige legemidler hos eldre med polyfarmasi, sier overlege Morten Finckenhagen.

(Anm: Publiserer kapittel om avmedisinering. Norsk legemiddelhåndbok får nå et nytt kapittel om avmedisinering. – Vi håper flere leger nå våger å seponere uhensiktsmessige legemidler hos eldre med polyfarmasi, sier overlege Morten Finckenhagen. Det nye kapittel G27  omhandler avmedisinering – skånsom nedtrapping og seponering av legemidler. Avmedisinering er særlig aktuelt hos eldre og pasienter som lider av flere kroniske sykdommer, men kan være aktuelt for pasienter i alle aldersgrupper. – I det nye kapittelet beskrives det man populært kan kalle en 3-trinnsrakett for sikrere legemiddelbruk, sier Morten Finckenhagen i enhet for riktig legemiddelbruk i Legemiddelverket.  (dagensmedisin.no 22.6.2018).)

- Bakteriell immunisering bedrer stressmestring, mestrende atferd hos mus. (- Tilnærmingen forhindrer også stressinduserte symptomer ved inflammatorisk tarmsykdom.) (- Noe som tyder på at immunisering med bakterier kan ha vidtrekkende helsefordeler.)

Immunization with bacteria promotes stress resilience, coping behaviors in mice
medicalnewstoday.com 17.5.2016
Tilnærmingen forhindrer også stressinduserte symptomer ved inflammatorisk tarmsykdom. (Approach also prevents stress-induced symptoms of inflammatory bowel disease.)

Injeksjoner av jordbakterien Mycobacterium vaccae fremmer stressmestring og bedrer atferden hos mus, ifølge en ny studie ledet av forskere ved University of California San Diego School of Medicine og University of Colorado Boulder. Forskerne fant også at M. vaccae forhindret stressindusert kolitt, et typisk symptom på inflammatorisk tarmsykdom, noe som tyder på at immunisering med bakterier kan ha vidtrekkende helsefordeler. (Injections of the soil bacterium Mycobacterium vaccae promote stress resilience and improve coping behaviors in mice, according to a new study led by researchers at University of California San Diego School of Medicine and University of Colorado Boulder. The researchers also found that M. vaccae prevented stress-induced colitis, a typical symptom of inflammatory bowel disease, suggesting that immunization with the bacteria may have wide-ranging health benefits.span>)

Funnene er publisert 16 mai i Proceedings of the National Academy of Sciences. (…) (The findings are published May 16 in the Proceedings of the National Academy of Sciences.)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Do probiotics have an effect on healthy adults? It's too early to tell. There is little evidence to support any consistent effect of probiotics on the gut microbiota of healthy individuals, according to a systematic review published in the open access journal Genome Medicine.  (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: Probiotics have no effect on gut microbiota in healthy people, review suggests. (…) Studies have shown that probiotic supplements containing live bacteria may be beneficial in specific diseases, but these products are also marketed to healthy people who show little evidence of benefit. (…) Probiotics have no consistent effect on the gut microbiota in healthy people, a systematic review has shown. (…) They analysed seven randomised trials in the review, each including 21-81 participants. The probiotics tested contained Lactobacillus, Bifidobacterium, and Lactobacillus combined or Bacillus provided in milk based drinks, sachets, capsules, or biscuits, at doses of about 109 to 1011 colony forming units for 21-42 days. (…) Results showed no effects on faecal microbiota in terms of the diversity or richness of the microbiota with probiotics when compared with placebo. Only one study found that probiotic supplementation significantly modified the overall structure and diversity of the faecal bacteria community. BMJ 2016;353:i2617 (Published 10 May 2016).)

(Anm: Placebo effect may reveal some of its secrets in new study. Even as scientists discover more and more examples of the placebo effect, they have been stumped by one big mystery: How does it get out of the head and into, say, the immune system? (…) Until now, research on the placebo response has made more progress explaining its effect on circuits within the brain, such as those involved in perceiving pain or feeling depressed, which are directly connected to the circuits that placebos activate. But the immune system is controlled by organs like the thymus, spleen, and bone marrow. How do brain signals reach them? (statnews.com 4.7.2016).)

(Anm: Three lessons gut microbes have taught us about antibiotics. (...) Lesson #1. Antibiotics disrupt the communication between gut microbes and the immune system, creating conditions that favor infection. (...) Lesson #2. Antibiotic use becomes a selective pressure on bacteria, driving antibiotic resistance. (...) Lesson #3. Antibiotics aren't the only solution, and strategies to specifically target infectious bacteria are in early development. (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: Type 1 diabetes may be triggered by bacteria. (…) Study co-author Dr. David Cole, of the School of Medicine at Cardiff, and colleagues reveal how bacteria activate "killer T cells" - white blood cells that attack healthy cells instead of protecting them - to destroy insulin-producing cells, causing type 1 diabetes. The researchers recently published their findings in The Journal of Clinical Investigation. Type 1 diabetes accounts for around 5 percent of all diabetes cases. Previously known as "juvenile diabetes," the condition is most commonly diagnosed in children and young adults. Type 1 diabetes arises when the body is unable to produce insulin - the hormone responsible for regulating blood glucose levels. (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Slår alarm om barnehelse i Europa. (- Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.) (– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.)

Slår alarm om barnehelse i Europa
nrk.no 31.5.2016
Overvekt, leversykdom og tarmbetennelser - fordøyelsesplagene hos europeiske barn er på et skremmende høyt nivå, ifølge en ny rapport.

– Det står veldig dårlig til med barnehelsa i Europa. Dette er ekstremt urovekkende og viser at det er et akutt behov for endring og investering i behandling av fordøyelsessykdommer hos barn, skriver Herbert Tilg, professor ved Innsbruck medisinske universitet, i en e-post til NRK.

Han er en av ekspertene bak rapporten som lanseres i dag, «Paediatric Digestive Health Across Europe», direkte oversatt: Barnefordøyelseshelse i Europa.

Rapporten, som kan lastes ned her, er laga på oppdrag av United European Gastroenterology (UEG). Forfatterne trekker fram tre hovedtendenser de er spesielt bekymra for.

  • I 46 europeiske land lider ett av tre barn av overvekt eller fedme.
  • 20-30 prosent av alle utbrudd av tarmbetennelsessykdommer, som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, skjer hos barn.
  • Ikkealkoholisk fettlever har blitt den vanligste leversykdommen hos barn og unge i vestlige land. Sykdommen er påvist hos barn helt ned i tre år. (…)

Miljøgifter kan være årsak
– Dette er alvorlige sykdommer som påvirker livskvaliteten, sier Merete Eggesbø, lege og seniorforsker ved Folhehelseinstituttet, til NRK.

Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er inflammatoriske tarmsykdommer. Begge kan i verste fall ende med utlagt tarm. De fører også til økt risiko for kreft, forteller Eggesbø.

Fettlever så man tidligere bare hos alkoholikere. Nå får altså barn helt ned i treårsalderen denne alvorlige sykdommen.

– Vi vet ikke sikkert grunnen til dette, men kosthold og miljøgifter som PCB, bly og kvikksølv antas spille en stor rolle, sier Eggesbø.

Ifølge Herbert Tilg har det blitt brukt altfor lite ressurser på dette feltet.

– Vi investerer mye i å behandle voksne og ikke nok på å forebygge disse sykdommene fra starten. (…)

Endring i tarmfloraen
Men også endring i hvilke bakterier vi har i tarmen kan være en medvirkende årsak til utviklinga.

– Vi er bekymra for endringa vi ser i tarmfloraen hos barn, sier Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder et prosjekt som ser på miljøgifter, tarmflora og deres betydning for barns helse.

– Vi tror overvekt øker blant annet fordi vi har ødelagt noe av den naturlige tarmfloraen vi skulle hatt, sier Eggesbø.

– Hvordan har vi ødelagt den?

– Ved bruk av keisersnitt, antibiotika og midler vi har i maten som gjør at bakteriene forsvinner, blant annet. (…)

- Mikrobielle endringer fremskynder tilbakefall ved Crohns sykdom. Endringer i mikrobiotika til en person med Crohns sykdom under remisjon kan forutse en gjentakelse av symptomer, har forskere funnet.

(Anm: Microbial Changes Precipitate a Crohn’s Relapse. Changes in the microbiota of a person with Crohn’s disease during remission may predict a recurrence of symptoms, researchers have found. The results support the view that microbial dysbiosis can trigger Crohn’s rather than simply reflect the effect of the disease activity. Colleen Kelly, MD, an associate professor of medicine in the Division of Gastroenterology at the Warren Alpert Medical School of Brown University, in Providence, R.I., applauded the study for addressing “the... (gastroendonews.com 9.5.2018).)

- Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det.

(Anm: Depresjon ikke ansvarlig for ungdommers vektøkning, men SSRI kan være det. (Depression not responsible for teen weight gain, but SSRIs may be.) (mdedge.com 16.6.2017).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: New faecal bank offers unusual cure. The bank, at Queen Alexandra Hospital, gives patients across the UK access to screened frozen faecal material, greatly increasing the chances of curing a chronic health condition that causes severe social isolation and embarrassment. A faecal transplant delivers healthy bacteria into the gut of a patient using faeces from a healthy donor. This helps the patient recover from serious infections such as Clostridium difficile infection (C. diff). (hospitalpharmacyeurope.com 20.5.2016).)

- Har du fysisk ondt, hjælper mental træning overraskende meget

Har du fysisk ondt, hjælper mental træning overraskende meget
jyllands-posten.dk 11.9.2016
Fra sklerose og hjerte-kar-sygdomme til kræft. Smertefulde sygdomme kan lindres med kurser i mindfulness, viser forskning. Selv personer med lidelser, som lægerne ikke kan forklare, får hjælp af metoden. (…)

Bedre Psykiatri: Lægerne er for hurtige med recepten (...)

»Lige nu bliver "mindfulness" tit brugt, når man har prøvet alt andet. Men jeg synes, at man skulle gøre det omvendt. Man kan godt have det her med langt tidligere i behandlingen i stedet for, at det er sidste skridt, ligesom man ikke behøver at vente med at motionere, til man har fået en blodprop,« siger Lone Overby Fjorback.

Læs mere: Derfor virker mindfulness

Dokumenteret effekt af at trække vejret og føle efter

Når Lone Overby Fjorback fortæller om MBSR, taler hun om at sidde i rundkreds, trække vejret og føle efter.

Det lyder måske lidt underligt, at vejrtræknings- og nærværsøvelser kan lindre mange forskellige slags fysiske smerter, men ikke desto mindre har undersøgelser de seneste år vist, at mindfulness virker lige så effektivt som konventionel behandling på funktionelle lidelser og andre sygdomme.

Brugen af antidepressiv medicin blandt børn eksploderer

»Mindfulness er ikke særlig udbredt i sundhedsvæsenet endnu, men det begynder at ændre sig, fordi der er så meget forskning, der nu bliver publiceret i verdens fineste tidsskrifter, og som dokumenterer, at man kan mindske symptomer på stress, angst og depression med mindfulness,« siger Lone Overby Fjorback. (...)

(Anm: Mindfulness live: Kan verdens førende mindfulness-coach redde os? Jon Kabat-Zinn mener, samfundet er i en form for kronisk stresstilstand, og at folk har et konstant bevidsthedsunderskud. Han er i København i halvandet døgn, og Politiken er taget med. (politiken.dk 20.4.2016).)

(Anm: Mindfulness may help more if no antidepressants are used. An investigation published in the current issue of Psychotherapy and Psychosomatics indicates that mindfulness based cognitive therapy (MBCT) is most helpful when antidepressant drugs are not used. Antidepressant medication (AD) is the most often used treatment for major depressive disorder (MDD), prescribed to an estimated 73.8% of the MDD patients in care in 2007. However, many patients with MDD who experience full symptomatic remission after AD treatment still have residual depressive symptoms, which have been associated with continued impaired functioning. (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

Mindfulness

(Anm: What foods can help fight the risk of chronic inflammation? A new study by the University of Liverpool's Institute of Ageing and Chronic Disease has identified food stuffs that can help prevent chronic inflammation that contributes to many leading causes of death. Inflammation occurs naturally in the body but when it goes wrong or goes on too long, it can trigger disease processes. Uncontrolled inflammation plays a role in many major diseases, including cancer, heart disease, diabetes and Alzheimer's disease. Diets rich in fruits and vegetables, which contain polyphenols, protect against age-related inflammation and chronic diseases. (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

(Anm: Bleeding hearts predict future heart failure (medicalnewstoday.com 8.6.2016).)

(Anm: Study suggests the diseased heart's response to mental stress is clinically important. Mental stress could put heart disease patients at increased risk of a dangerous event, such as a heart attack, according to research presented at the British Cardiovascular Society (BCS) Conference in Manchester. (medicalnewstoday.com 7.6.2016).)

(Anm: Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse. An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. (…) Objective  To conduct a meta-analysis on individual patient data to examine the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) compared with usual care and other active treatments, including antidepressants, in treating those with recurrent depression. (…) Conclusions and Relevance  Mindfulness-based cognitive therapy appears efficacious as a treatment for relapse prevention for those with recurrent depression, particularly those with more pronounced residual symptoms. Recommendations are made concerning how future trials can address remaining uncertainties and improve the rigor of the field.JAMA Psychiatry. 2016 (Published online April 27, 2016).)

- Martin blei kvitt angsten på fire dagar – nå skal suksessen ut til heile landet. 90 prosent får betre helse etter ekspressbehandlinga mot tvangslidingar. (- Metoden vart lansert i 2014, og fekk året etter prisen «Årets nyvinning» i norsk psykologi. Sidan det har metoden fått mykje omtale og må kunna kallast ein liten revolusjon innan psykisk helse.)

(Anm: Martin blei kvitt angsten på fire dagar – nå skal suksessen ut til heile landet. 90 prosent får betre helse etter ekspressbehandlinga mot tvangslidingar. Metoden får nå 20 millionar kroner til nasjonal satsing. (…) Kva skjedde? Han kan takka det såkalla OCD-teamet (Obsessive-Compulsive Disorder) ved Haukeland universitetssjukehus. Dei har hatt stor suksess med firedagarsmetoden mot tvangslidingar. Metoden vart lansert i 2014, og fekk året etter prisen «Årets nyvinning» i norsk psykologi. Sidan det har metoden fått mykje omtale og må kunna kallast ein liten revolusjon innan psykisk helse. Og suksesshistoriene er mange. NRK har mellom anna fortalt om Gunnar Rolland som vart frisk etter at tvangstankane hadde styrt livet hans i 60 år.Martin fekk hjelp etter same oppskrift mot angst. Etter fire dagar med intensiv behandling var han plutseleg ein annan person. – Det gjekk så fort. Og det var så intensivt og verka med ein gong. Då me kom ut etter fire dagar tenkte eg: "Kva skjedde eigentleg nå?". (nrk.no 21.4.2018).)

- Syk i 60 år - frisk på fire dager. (- 350 mennesker er blitt behandlet med den nye metoden. Av dem er rundt 75 prosent blitt bedre - og forbedringen varer, ifølge forskerne.)

Syk i 60 år - frisk på fire dager
nrk.no 29.4.2016
Gunnar Rolland har slitt med tvangstanker nesten hele livet. – Jeg har levd i et fengsel.

Vendepunktet
På Danmarks plass ligger Kronstad distriktspsykiatriske senter. I flere år har ekspertisen der utviklet en ny form for behandling mot tvangslidelser (OCD).

Gjennom en intens uke blir pasientene eksponert for situasjonene de frykter mest. Ved tett oppfølging klarer mange av pasientene å senke stressnivået nok til at de kan takle hverdagen.

350 mennesker er blitt behandlet med den nye metoden. Av dem er rundt 75 prosent blitt bedre - og forbedringen varer, ifølge forskerne.

– Andre eksperter har vært skeptiske og har fryktet at behandlingen kan bli for tøff for pasientene. Men vi er så tett på dem at ingen faller fra underveis. Effekten er god også for en del tilleggsproblemer som depresjon og søvnproblemer, sier psykolog Bjarne Hansen ved Kronstad DPS til NRK.

Professor Gerd Kvale forteller at mange behandlere nå henvender seg til Kronstad for å få opplæring. Det har vært få kritiske røster fra profesjonelt hold. Tvert imot er mange svært fornøyd. Psykiater Gunvor Launes ved Solvang DPS, en nestor innenfor denne formen for behandling, skrev følgende til sine kolleger på Kronstad:

«Vi er sinnsykt fornøyd med 4-dagerskonseptet, manualen og strukturen i dagene oppleves som et nydelig rammeverk for en gruppeterapi, den hindrer oss i å flyte ut».

– Vi har ikke funnet opp en ny behandlingsform. Det å konfrontere det du er redd for, har vært en del av behandlingen siden 1960-tallet. Det nye med vår behandling er formatet, med behandling konsentrert på fire dager, sier Kvale. (…)

– Nøkkelen var å «face» det jeg var redd for, sier han.

Rolland føler på bitterheten over det han har gått glipp av i livet. Men han ser også humoren i alle tvangstankene han har latt styre seg. (…)

– Fri som fuglen. Er det ikke noe som heter det? Sånn føler jeg det nå. (…)

(Anm: Ny metode: – Kurerer 7 av 10 med tvangslidelser på fire dager. Eksperter ved Helse Vest har utarbeidet en metode som gir personer med tvangslidelser hjelp på bare fire dager. Nå håper Oslo universitetssykehus at de også kan bruke metoden til å kvitte seg med ventelister. (nrk.no 6.3.2017).)

(Anm: Angstbehandling spres til utlandet. Her er nederlandske psykologer i Bergen for å lære om behandlingen som kan kurere tvangstanker på fire dager. Nå spres behandlingsopplegget til andre sykdommer og utover Norges grenser. (dagensmedisin.no 21.12.2016).)

(Anm: Hverdagen var fylt med tvangstanker. Så fikk Stine (15) tilbud om en firedagers kur. Hun måtte vaske seg i to timer hver kveld. Den nye behandlingsmetoden som gjorde Silje frisk, er i ferd med å bli noe så sjeldent som en norsk eksportvare. (bt.no 16.3.2017).)

(Anm: Obsessive-Compulsive Disorder Behaviors Linked To Missing Protein In The Brain. (…) The cause of OCD isn’t fully understood, but a team of researchers at the University of Würzburg believe they found the trigger for the disorder. After testing on mice, they believe the absence of a protein in the brain, called SPRED2, triggers the urge for an obsessive behavior, such as hand-washing, according to a university statement. (medicaldaily.com 16.3.2017).)

(Anm: Erindringer kan hjælpe mennesker med depression til sundere tanker. Forskning: Det er muligt at påvirke hjernen til at få mere konkrete erindringer, viser forskning på Aarhus Universitet. Meget tyder på, at denne viden kan hjælpe mennesker, der er ramt af f.eks. depression eller demens, til at få det bedre. Forskning i erindring er en del af programmet for Forskningens døgn. (jyllands-posten.dk 23.4.2016).)

(Anm: Quicker Recovery from Depression with Brief CBT. In adolescents who previously declined antidepressants, time to recovery from major depression was shorter in those receiving CBT. JAMA 2016 (April 15, 2016).)

(Anm: Cognitive Behavioral Therapy in Primary Care for Youth Declining Antidepressants: A Randomized Trial. (…) CONCLUSIONS: Observed results were consistent with recent meta-analyses of CBT for youth depression. The initial year of CBT superiority imparted an important clinical benefit and may reduce the risk of future recurrent depression episodes. Students 2016;137(5) (May 2016).)

(Anm: New insights into how the brain adapts to stress. (…) Hans Reul, Professor of Neuroscience of Bristol's School of Clinical Sciences, said: "We discovered in our studies a link between SAM, a compound produced by the liver, and stress-related responses in the brain, which is important to pursue in future research. (medicalxpress.com 11.4.2016).)

(Anm: A brief history of melancholy - Courtney Stephens (ed.ted.com).)

(Anm: Sammenbrudd - Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn. ISBN: 978-82-7935-382-9. Hvorfor sykeliggjør og medisinerer psykiatrien stadig flere sider av våre liv som tidligere ble betraktet som normale uttrykk for det å være menneske? Hvorfor er psykiatrien blitt den raskest voksende medisinske spesialiteten samtidig som den har de dårligste resultatene? Hvorfor skrives det ut psykiatriske medikamenter i større mengder enn nesten noen andre medisiner, til tross for tvilsom effekt? Hvorfor utvider psykiatrien stadig antallet psykiske lidelser uten å bygge på solid vitenskap – fra 106 i 1952 til nesten 400 diagnoser i dag? (abstrakt.no - ISBN: 978-82-7935-382-9).)

(Anm: Per Egil Hegge Veldokumentert. Språket vårt. Mange har undret seg over at spaltens fornemme professorgruppe så langt ikke har fått noen medlemmer fra psykiaternes rekker. (…) Professor Jan Ivar Røssberg, tilknyttet Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, får representere sine tallrike kolleger etter et leserinnlegg i Aftenposten 4. juli. Her skriver han: «Pasientene er ikke tjent med og «velge» side, og vi trenger ikke egne enheter hvor formålet er ikke å gi en veldokumentert behandling.» En så veldokumentert og/å-feil er mer enn tilstrekkelig for medlemskap. Når det gjelder dokumentasjon, er det i denne sammenheng også et spørsmål hvordan det dokumenteres, hvem som gjør det, og hvilke forbindelser «dokumentaristene» eventuelt måtte ha med farmakologiske firmaer. De som er interessert i det emnet, henvises til boken CRACKED. Why psychiatry is doing more harm than good av Dr. James Davies. (aftenposten.no 18.7.2016).)

(Anm: Av Ann-Mari Lofthus. James Davies: Sammenbrudd – Hvorfor psykiatri gjør mer skade enn gagn.  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03 / 2016 (Volum 12).)

(Anm: Massiv interesse for stress-app. Flere og flere medarbejdere får hjælp til at forebygge stress via en app, der blev lanceret i 2014. Interessen har siden været massiv - også i udlandet. Chefpsykolog Michael Danielsen mener, den kan være med til at knække stresskurven. (arbejdsmiljoviden.dk 1.3.2016).)

(Anm: 13 Tips to Strengthen Your Immune System (webmd 5.5.2015).)

(Anm: Stress-induced brain damage could be prevented with experimental drug. (…) Acetyl-l-carnitine prevented neuronal branch shrinkage (medicalnewstoday.com 2.6.2016).)

(Anm: Defining the potential antidepressant mode of action of acetyl-l-carnitine. Bigio et al. (1) report that oral administration of acetyl-l-carnitine (LAC) results in antidepressant-like effects along with an improvement of energy metabolism in the ventral dentate gyrus in endogenously depressed Flinders Sensitive Line rats (FSL). FSL also show a significant reduction of LAC in the hippocampus and prefrontal cortex compared with Flinders Resistant Line rats (2). PNAS 2016;113(39) (September 27, 2016).)

(Anm: Defining the potential antidepressant mode of action of acetyl-l-carnitine. Extract Bigio et al. (1) report that oral administration of acetyl-l-carnitine (LAC) results in antidepressant-like effects along with an improvement of energy metabolism in the ventral dentate gyrus in endogenously depressed Flinders Sensitive Line rats (FSL). FSL also show a significant reduction of LAC in the hippocampus and prefrontal cortex compared with Flinders Resistant Line rats (2). However, it is not clear whether such deficiency is associated with alterations in the free carnitine concentration, or whether such changes in LAC concentrations also occur in other brain regions. In addition, the study (1) does not show whether the LAC-mediated antidepressant effect is linked to … PNAS 2016 (September 12, 2016).)

(Anm: How stress affects your body - Sharon Horesh Bergquist (ed.ted.com).)

(Anm: Mucus - the first line of defence. By licking a wound it heals faster - this is not simply popular belief, but scientifically proven. Our saliva consists of water and mucus, among other things, and the mucus plays an important role. It stimulates white blood cells to build a good defence against invaders, according to a group of researchers at Lund University in Sweden together with colleagues from Copenhagen and Odense in Denmark. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: What makes muscles grow? - Jeffrey Siegel (ed.ted.com).)

(Anm: Bakterier kan bli bantningsmedel. Tarmfloran reglerar aptiten. Det visar djurförsök – som kan leda till ett nytt sätt att banta. Ungefär 20 minuter efter en måltid börjar tarmbakterier tillverka mer av det aptitdämpande proteinet ClpB. Proteinet färdas med blodet till hjärnan och aktiverar nervceller som dämpar aptiten, enligt en studie av råttor och möss publicerad i tidskriften Cell Metabolism (fof.se 24.11.2015).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Use of big data to improve human and animal health. Task force to establish roadmap and recommendations for use of big data in assessment of medicines. Together with the heads of the national competent authorities in the European Economic Area (EEA), known as Heads of Medicines Agencies (HMA), the European Medicines Agency (EMA) has established a new task force to explore how medicines regulators in the EEA can use big data to support research, innovation and robust medicines development in order to benefit human and animal health. (firstwordpharma.com 23.3.2017).)

(Anm: Depression too often reduced to a checklist of symptoms. (…) A new study challenges that approach. (…) "For instance, insomnia may lead to fatigue, which in turn may cause concentration problems that feed back into insomnia. (medicalnewstoday.com 26.10.2015).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Investigating insomnia as a cross-sectional and longitudinal predictor of loneliness: Findings from six samples. (…) Findings underscore the strength of the association between insomnia and loneliness and suggest that depression may account for this relationship. Additional studies are needed to further establish the temporal relationship between these variables, delineate the role of depression in the association between insomnia and loneliness, and test whether insomnia may confer unique risk for subsequent loneliness. Psychiatry Res. 2017 Mar 23;253:116-128.)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Mindre grubling kan utrydde depresjonar (gemini.no 3.5.2013).)

- Vi er ikke et sinn og en kropp, men begge deler uatskillelig og på én gang. (- Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier.) (- Mitokondrienes funksjon i hjernen kobler angst med sosial underkastelse.) (- Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?)

Psykiske plager og hodepine henger sammen
nrk.no 20.2.2016
Stor sammenheng mellom angst eller depresjon og migrene hos ungdom. – Vi må slutte å skille mellom fysiske og psykiske plager, sier ekspert.

Brit Andenes Blaauw, overlege og seksjonsleder for nevrologi ved Sykehuset i Vestfold, har nylig forsvart en doktorgradsavhandling der hun tok utgangspunkt i en befolkningsundersøkelse for å se nærmere på årsaker til hodepine hos ungdom.

– Vi fant ut at de ungdommene som har tilbakevendende hodepine, som migrene og spenningshodepine, oftere har psykiske problemer enn andre ungdommer, forklarer hun til NRK.

Blaauw sier at sammenhengen var spesielt klar blant ungdommer som sliter med angst, depresjon og atferdsproblemer. (…)

– Det kan ta bort at man blir for fokusert på symptombehandling ved hodepine. At man ikke bare går i gang med medikamentell behandling, men også tenker på hva som kan ligge til grunn. (...)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: Behandles somatisk sykdom med antidepressiver? Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Dette er den største sosiale ulikheten i Norge i dag, sa helse- og omsorgsministeren i sykehustalen i januar 2016. Økt oppmerksomhet mot somatisk sykdom i denne pasientgruppen er derfor viktig. Bedre legedekning på de distriktspsykiatriske sentrene kan være nødvendig. (Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:511 (5.4.2016).)

(Anm: A Brean. Fra redaktøren. Forførende forskningsfortellinger. (…) «Forskning er ikke sannhet, men fortellinger.» (…) «- Du har for lavt serotoninnivå. Her er en pille som høyner det.» Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016).)

(Anm: Depression: Discovery of new brain pathway could yield new treatments. The research team, from the Northwestern University Feinberg School of Medicine in Evanston, IL, found blocking the BMP signaling pathway in the hippocampus - the brain region associated with emotion and memory - alleviated symptoms of depression and anxiety in mice. (medicalnewstoday.com 5.10.2016).)

(Anm: Manipulating novel target could lead to new treatments. Northwestern Medicine scientists have shown how manipulating a novel target in the brain using gene therapy could lead to new treatments for depression. The investigators showed decreasing a set of proteins called HCN channels reduced depression-like behavior in mice. If replicated in humans, the findings could inform fresh therapies for millions of patients who do not respond to existing treatments for depression. The study will be published July 12 in the journal Molecular Psychiatry. Most existing antidepressants affect mood and emotions by increasing levels of neurotransmitters called monoamines, namely serotonin, dopamine and norepinephrine. But the fact that these drugs are not effective for many patients suggests there are additional mechanisms underlying depression yet to be uncovered that could be targeted with new therapies. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Antidepressant target discovery could lead to gene therapy treatment. In 2010, researchers at Weill Cornell Medical College thought they hit on a novel way to treat depression--by delivering a gene called p11 directly to the brain. The gene therapy looked promising in mice but hasn’t yet moved into clinical trials. (fiercepharma.com 20.7.2016).)

(Anm: Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av Paracetamol i svangerskapet linket til autisme, ADHD hos barn (Acetaminophen use in pregnancy linked to autism, ADHD in offspring) (medicalnewstoday.com 4.7.2016).)

- Sink- og kobbermetabolisme i babytenner kan bidra til å forutsi ASD-risiko.

(Anm: Zinc and copper metabolism in baby teeth may help predict ASD risk. Mount Sinai Research Could Result in Future Diagnostic System for Autism Spectrum Disorder. Using evidence found in baby teeth, researchers from the Department of Environmental Medicine and Public Health at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai report that cycles involved in zinc and copper metabolism are dysregulated in autism spectrum disorder (ASD), and can be used to predict who will later develop the disease. The researchers used the teeth to reconstruct prenatal and early-life exposures to nutrient and toxic elements in healthy and autistic children. Results of the study will be published online in Scientific Advances, a journal published by the American Association for the Advancement of Science, at 2PM EST on May 30th. This is the first study to generate a 90 percent accurate fetal and early childhood biomarker of ASD using a longitudinal analysis of distinct metabolic pathways. The results of this research could produce a new diagnostic approach for ASD. (news-medical.net 30.5.2018).)

(Anm: Babytenner linket til autisme, tungmetaller. Babytenner hos barn med autisme inneholder mer giftig bly og mindre av de essensielle næringsstoffene sink og mangan, sammenlignet med tenner fra barn uten autisme, ifølge en studie publisert i journal Nature Communications. Forskjellene i metallopptak mellom barn med og uten autisme var spesielt bemerkelsesverdige i løpet av månedene like før og etter at barna ble født. Forskere bestemte dette ved å bruke lasere til å kartlegge vekstringene i baby-tenner generert under ulike utviklingsperioder. (dgnews.docguide.com 2.6.2017).)

(Anm: Studie: Hovedpinepiller reducerer din evne til at føle empati. (videnskab.dk 15.7.2016).)

(Anm: Robert Whitaker. En psykiatrisk epidemi. Iillusjoner om psykiatriske legemidler. Hvis nyere psykiatriske legemidler er så gode som farmasøytisk industri og psykiatere vil ha oss til å tro, hvordan kan det ha seg at psykiske lidelser har eksplodert i samme tidsrom som disse nye legemidlene har vært på markedet?  (haugenbok.no (12.11.2015)).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Å sammenligne depresjon med kreft hjelper ingen (Comparing depression to cancer doesn’t help anyone) (theconversation.com 18.8.2014).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (…) Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (videnskab.dk 23.11.2016).)

(Anm: Gut bacteria affect our metabolism (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: O-B Tysnes. H Næss, J Owe Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom. (…) Arbeidet fra Haukeland universitetssykehus viser at det kommer svært lite ut av omfattende somatisk utredning av disse pasientene. En nærliggende konklusjon må være at pasienter med symptomer i form av kronisk utmattelse er svært godt somatisk utredet i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:892 (7.6.2016).)

(Anm: ”Vetenskap utesluts vid upphandling av ME-vård”. (...) I Västra Götalandsregionen, VGR, håller politikerna och tjänstemännen på att demontera ME-mottagningen Gottfries Clinic som funnits i Mölndal sedan 1998 och varit en nationell resurs. Upphandlingen är gjord i tron om att myalgisk encefalomyelit, ME, är medicinskt oförklarade symtom som kan behandlas med psykiatrisk terapi, och kommer att förstöra vården för personer med ME. (dagensmedicin.se 30.11.2016).)

(Anm: A Tveråmo, I B Johnsen. Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. (…) Uklare retningslinjer og ansvarsområder skaper systemsvikt. Et tverrfaglig team vil kunne utbedre systemsvikten, gjøre utredningstiden kortere, redusere pasientens følelse av avvisning, og slik redusere risiko for lært hjelpeløshet. Dette vil kunne innfri kravet til tverrfaglighet i veilederen, og løse det praktiske problemet med at nevrologene – før fastlegen henviser – ønsker utført en psykiatrisk og psykososial utredning av pasienter med utmattelse, på tross av at mange pasienter selv ikke ønsker dette. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1184 (23.8.2016).)

(Anm: Norsk professor kalder dansk behandling af kronisk trætte for stort fejlspor. (…) I Danmark mener lægerne, at patienter med kronisk træthedssyndrom/ME har en såkaldt funktionel lidelse.  (…)  Derfor får patienterne ofte en psykiatrisk diagnose. Ola Saugstad mener, at den danske tilgang, hvor patienternes lidelser anses som en psykosomatisk lidelse, giver flere problemer, end det løser. (politiken.dk 1.9.2016).)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Anxiety and depression linked to recurrence of inflammatory bowel disease (…) A significant association was found between depression and the clinical recurrence of IBD. A significant association was also found between symptoms of anxiety and the recurrence of IBD, the research team concluded. (medicalnewstoday.com 2.6.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of inflammatory conditions of the colon and small intestine. Crohn's disease and ulcerative colitis are the principal types of inflammatory bowel disease. It is important to note that not only does Crohn's disease affect the small intestine and large intestine, it can also affect the mouth, esophagus, stomach and the anus whereas ulcerative colitis primarily affects the colon and the rectum.[1][2][3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Inflammatory Bowel Disease (IBD) (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Incidence of inflammatory bowel disease continues to increase in Denmark, research reveals. New research indicates that the incidence of inflammatory bowel disease-including ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)-in Denmark is on the rise and is among the highest in the world. Between 1980 and 2013, the incidence of UC increased by over 70% to around 19 per 100,000 people per year. Similarly, the incidence of CD increased by 75% to around 9 per 100,000 people per year. The increase in the incidence of CD was greatest in children under age 15. The increases in UC and CD were seen in both men and women, but were steeper in women. The continued rise in incidence of these conditions revealed in the Alimentary Pharmacology and Therapeutics study should prompt further research into their causes. (news-medical.net 23.2.2017).)

(Anm: Bare psykisk. Skillet mellom «psykisk» og «fysisk» står i veien for en integrert forståelse av mennesket. Vi er ikke et sinn og en kropp, men begge deler uatskillelig og på én gang. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:2127 (15.12.2015).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: En stor fejl at sygemelde stressramte – fred og ro gør kun sygdommen verre. Sygemeldte med stress risikerer at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, lyder argumentet fra to psykiatere. (…) Stress er den mest udbredte årsag til sygemeldinger (…) •35.000 sygemeldes hver dag pga. stress. •430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. •30.000 hospitalsindlæggelser årligt skyldes stress. •500.000 kontakter til den praktiserende læge hvert år kan tilskrives (jyllands-posten.dk 7.5.2016).)

(Anm: Interlinked mental and physical health problems cost NHS more than £11bn a year. Interlinked psychological and physical health problems are costing the NHS more than £11bn (€14.2bn; $15.6bn) a year, a figure that could be reduced by better integration of services, says a new report from the healthcare think tank the King’s Fund.1 The report also argues that integrating physical and mental healthcare could improve health outcomes for patients. BMJ 2016;352:i1409 (Published 08 March 2016).)

(Anm: Ny forskning: Stress setter fart på kreft. Kreft: Stress over en lengre periode gir gode betingelser for kreft, slik at kreftceller sprer seg raskere rundt i kroppen og med katastrofale følger. (…) En ny studie ved Monash University i Australia viser at stress også gjør det lettere for kreftceller å bevege seg rundt i kroppen og spre seg til nye organer. (illvit.no 10.3.2016).)

(Anm: Brain imaging suggests link between stress and cardiovascular events. Stress seems to be a strong driver of cardiovascular events, including heart attack, stroke, and even death. For the first time, brain imaging has confirmed a link that has long been suspected: Activation of one of the brain’s prime emotional centers, the amygdala, directly correlates with the risk of cardiovascular events. (…) The findings also highlight a possible pathway for this relationship, suggesting that stress-related noradrenalin stimulates extramedullary hematopoiesis, a key driver of inflammation. This can contribute to atherosclerotic inflammation, which increases the likelihood of a heart attack or stroke, said Dr. Tawakol. (clinicalpsychiatrynews.com.com 24.3.2016).)

- Øyeblikk med akutt stress kan føre til molekylære endringer i immunrespons.

Moments of acute stress can cause molecular alterations in immune response
medicalnewstoday.com 2.3.2016
Kronisk psykososialt og emosjonelt stress har veldokumenterte negative effekter på det mennesklige immunsystem, som målbart øker risikoen for sykdom. Mye mindre er kjent om de helsemessige effektene av akutte men forbigående episoder av stress, for eksempel å hoppe ut av et fly. Kan disse panikkfremkallende øyeblikk også øke risikoen for stressrelaterte tilstander og lidelser, slik som hjerte- og karsykdommer, søvnforstyrrelser, svekket sårheling, depression og fedme? (Chronic psychosocial and emotional stress has well-documented negative effects upon the human immune system, measurably increasing the risk of disease. Much less is known about the health effects of acute but transitory episodes of stress, such as jumping out of an airplane. Do these panic-inducing moments also raise the risk of stress-related conditions and disorders, such as cardiovascular disease, sleep dysfunction, impaired wound healing, depression and obesity?)

Et team av forskere ved University of California, San Diego School of Medicine, Stony Brook University i New York og andre steder adresserte dette spørsmålet ved å be deltagerne om bokstavelig talt å hoppe ut av et fly, og ta bloddprøver før og etter for å måle viktige immunresponsindikatorer. (A team of researchers at University of California, San Diego School of Medicine, Stony Brook University in New York and elsewhere addressed that question by asking study participants to literally jump out of a plane, taking blood samples before and after to measure key immune response indicators.)

Deres funn er publisert i 4 mars utgaven av Brain, Behavior and Immunity. (...) (Their findings are published in the March 4 issue of Brain, Behavior and Immunity.)

(Anm: Acute psychological stress induces short-term variable immune response.Brain Behav Immun. 2015 Oct 22. pii: S0889-1591(15)30034-9. [Epub ahead of print].)

(Anm: Moments of acute stress can cause molecular alterations in immune response (medicalxpress.com1.3.2016).)

(Anm: Chronic stress leads to brain inflammation and memory loss. People who experience chronic stress due to bullying or a tough job also run a higher risk of memory loss, according to a new study published in The Journal of Neuroscience. (medicalnewstoday.com 2.3.2016).)

(Anm: Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression. Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har øget risiko for at blive hospitalsbehandlet for depression end medarbejdere, der ikke oplever denne kombination. Det viser et stort europæisk studie, der omfatter over 120.000 personer fra 14 studier i 4 europæiske lande. (arbejdsmiljoviden.dk 9.5.2017).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Farlig cocktail for kvinders hjerter. Risikoen for at udvikle hjertesygdomme tredobles for kvinder med forhøjet blodtryk og fysisk krævende job. (sdu.dk 3.3.2016).)

- Akuttinnlagt 32 ganger – nå er Jenny frisk. Jenny (18) har forsøkt å ta livet sitt og vært akuttinnlagt 32 ganger på psykiatrisk sykehus. (- Det takker hun DBT for. DBT betyr Dialektisk atferdsterapi.)

(Anm: Akuttinnlagt 32 ganger – nå er Jenny frisk. Jenny (18) har forsøkt å ta livet sitt og vært akuttinnlagt 32 ganger på psykiatrisk sykehus. Redningen ble en ny behandlingsmetode. – Jeg har ikke trang til å skade meg mer, sier Jenny. Vi treffer henne på 18-årsdagen hennes. Hun feirer også at det 100 dager siden siste selvskading. Borte er også trangen til å ta sitt eget liv. Det takker hun DBT for. DBT betyr Dialektisk atferdsterapi, en liten revolusjon innen psykiatrien. (nrk.no 5.2.2018).)

(Anm: Maria (22) hadde selvmordstanker fra hun var 12 år: – Behandlingen reddet livet mitt. Hun skadet seg selv og gikk med selvmordstanker i fire år. Så kom redningen - en behandlingsmetode som aldri før har blitt prøvd på tenåringer. (…) Hun skulle prøve ut dialektisk atferdsterapi (DBT). DBT kombinerer gruppeterapi og individuell terapi med mer utradisjonelle behandlingsmetoder som mindfulness. (…) Redder liv. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) regner at mellom 5 og 10 prosent av norske ungdommer vil svare ja på om de har gjort forsøk på å ta livet sitt, eller skade seg selv med vilje. (nrk.no 20.3.2016).)

(Anm: 6 Things That Happen in the Brain and Body When Someone Breaks Your Heart (theconversation.com 23.3.2016).)

(Anm: Brain imaging suggests link between stress and cardiovascular events. Stress seems to be a strong driver of cardiovascular events, including heart attack, stroke, and even death. For the first time, brain imaging has confirmed a link that has long been suspected: Activation of one of the brain’s prime emotional centers, the amygdala, directly correlates with the risk of cardiovascular events. (…) The findings also highlight a possible pathway for this relationship, suggesting that stress-related noradrenalin stimulates extramedullary hematopoiesis, a key driver of inflammation. This can contribute to atherosclerotic inflammation, which increases the likelihood of a heart attack or stroke, said Dr. Tawakol. (clinicalpsychiatrynews.com.com 24.3.2016).)

- Bruken av sosiale medier og depresjon linket i stor studie

Social media use and depression linked in large study (Bruken av sosiale medier og depresjon linket i stor studie)
medicalnewstoday.com 23.3.2016
Among American adults, 65% used social networking sites in 2015, which is a massive increase from just 7% in 2005. But a new study finds that the more time young adults use social media, the higher their chances are of being depressed.

The research comes from the University of Pittsburgh School of Medicine in Pennsylvania and is published in the journal Depression and Anxiety.

Previous studies have investigated the potentially nefarious mental health effects of using social media sites such as Facebook, Tumblr and Google Plus.

One such study from 2015 saw researchers concluding that social media can cause anxiety and depression, which could lead to poor sleep quality, intensifying the problem.

And another study, published earlier this year, suggested that social media use and sleep disturbances are linked.

However, the researchers from this latest study say that previous investigations have come up with mixed results, have been limited by small samples and have focused on individual social media sites, rather than the myriad platforms that today's young adults use.

According to the team, the new study, which was funded by the National Institutes of Health (NIH), is the first nationally representative study to investigate the links between social media use - across a wide range of platforms - and depression. (…)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Bekymret forsker: Kan Facebook føre til en global epidemi af psykiske lidelser? Dansk forsker udtrykker ny bekymring for konsekvenserne af vores Facebook-vaner. (- Vi er som art højt udviklet til at indplacere os selv i sociale hierarkier, og det påvirker os psykisk negativt, hvis vi føler, at vi er på vej nedad i disse hierarkier. Jeg tror, at Facebook og de øvrige sociale medier sætter en kunstig høj standard for succes i sociale hierarkier.)

(Anm: Bekymret forsker: Kan Facebook føre til en global epidemi af psykiske lidelser? Dansk forsker udtrykker ny bekymring for konsekvenserne af vores Facebook-vaner. Facebook kan gøre os ensomme og nedtrykte. Det har flere studier allerede slået fast. Men måske kan verdens mest populære sociale medie, Facebook, også skabe alvorlige psykiske sygdomme hos personer, som er disponeret for dem. Hvis det er tilfældet, kan vi stå over for en decideret global epidemi af psykiske sygdomme. Sådan lyder advarslen fra den danske læge Søren Dinesen Østergaard i en leder i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica. »Hvis man tror på forskningen, der viser, at brug af Facebook og andre sociale medier har en negativ effekt på brugernes psykiske velbefindende, synes det sandsynligt, at denne effekt vil udløse psykiske lidelser hos et mindretal, men selvfølgelig langt fra hos alle,« forklarer Søren Dinesen Østergaard, læge og lektor fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. »Man skal forestille sig, at der findes en gruppe mennesker, som befinder sig på tærsklen til eksempelvis en depression – og for dem kan selv en mindre negativ effekt af de sociale medier formentlig være tungen på vægtskålen, der udløser en depression,« fortsætter han. Problemet opstår ifølge forskeren, fordi vi er tilbøjelige til at sammenligne os selv med andre, og vi samtidig primært deler vores positive historier på de sociale medier. »Vi er som art højt udviklet til at indplacere os selv i sociale hierarkier, og det påvirker os psykisk negativt, hvis vi føler, at vi er på vej nedad i disse hierarkier. Jeg tror, at Facebook og de øvrige sociale medier sætter en kunstig høj standard for succes i sociale hierarkier. (videnskab.dk 6.10.2017).)

- MITOKONDRIELL DYSFUNKSJON VED DEPRESJON

MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN DEPRESSION. (MITOKONDRIELL DYSFUNKSJON VED DEPRESJON)
Curr Neuropharmacol. 2016 Feb 28. [Epub ahead of print]
Mitokondriell dysfunksjon, en påkrevd faktor som spiller en nøkkelrolle i patofysiologien for ulike nevropsykiatriske sykdommer. Den temporale gåten om hvorvidt mitokondriell dysfunksjon aktiverer de ulike intracellulære kaskader som fører til økning av depressive symptomer forblir gåtefull. Det finnes bevis som viser seg å kunne være mitokondriell dysfunksjon i forskjellige hjerneområder som er knyttet til depresjon. Nylige funn har gitt fornyet innsikt i rollen til mitokondriene i mange intracellulære prosesser koblet til synaptisk plastisitet og cellulær elastisitet. Ved depresjon er forskjellige intracellulære prosesser oppregulert som følge av stress som er nært knyttet til overholdelse av energibehovet og metabolsk integritet for mitokondrier og til slutt cellestabilitet. Ny innsikt i patofysiologi ved depresjon dreier seg om svekkelse av nevroplastisitet. Mitokondrier har en potensiell rolle for ATP-produksjon, intracellulær Ca2 + signalering for å etablere membranstabilitet, reaktive oksygenarters (ROS) balanse og for å utføre de komplekse prosesser av nevrotransmisjon og plastisitet. Så forståelse av de ulike konsepter for mitokondriell dysfunksjon i patogenesen ved depresjon bidrar utvilsomt til nye og mer målrettede terapeutiske tilnærminger for depresjonsbehandling. (…) (Mitochondrial dysfunction, an imperative factor plays a key role in the pathophysiology of various neuropsychiatric diseases. The temporal conundrum of whether mitochondrial dysfunction activates the different intracellular cascades that leads to the exaggeration of depressive symptoms remains enigmatic. There are evidences showing that might be mitochondrial dysfunction in various brain regions are associated with the depression. Recent findings have sparked renewed appreciation for the role of mitochondria in many intracellular processes coupled to synaptic plasticity and cellular resilience. In depression various intracellular processes are up-regulated as a consequence of stress which intimately associated with the compliance of energy requirement and metabolic integrity by mitochondria and ultimately to cellular stability. New insights in depression pathophysiology are revolving around the impairment of neuroplasticity. Mitochondria has potential role in ATP production, intracellular Ca2+ signalling to establish membrane stability, reactive oxygen species (ROS) balance and to execute the complex processes of neurotransmission and plasticity. So understanding the various concepts of mitochondrial dysfunction in pathogenesis of depression indubitably helps to novel and more targeted therapeutic approaches for depression treatment.)

(Anm: Mitokondrienes funksjon i hjernen kobler angst med sosial underkastelse. (Mitochondrial function in the brain links anxiety with social subordination.) (…) These findings highlight a role for cerebral energy metabolism in social behavior and point to mitochondrial function in the nucleus accumbens as a potential marker and avenue of treatment for mood disorders. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2015;112(50):15486–15491.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

- Bekymrer du deg mye? Da kan du ha høy IQ

Bekymrer du deg mye? Da kan du ha høy IQ
sol.no 12.1.2016
5 fordeler med å være nevrotisk.

Å være nevrotisk blir vanligvis ikke sett på som et godt personlighetstrekk. Men det er mange gode egenskaper knyttet til dette, skal vi tro forskerne.

De er kreative genier
Er du anspent og nevrotisk kan du også være et kreativt geni, skriver The Independent. En studie utført ved King’s College London støtter opp om teorien om at nevrotiske har mer fantasi.

Både kunstneren Vincent van Gogh, filmskaperen Woody Allen og forsker Isaac Newton trekkes frem som eksepler på nevrotiske og kreative genier. Nevrotiske personer har en hjerne som er mer følsom for å oppfatte trusler enn det andre har. Den såkalte «panikk-knapp»-tendensen er nært knyttet til en overaktiv, trusselgenerert fantasi, ifølge forskere.

En undersøkelse utført av den svenske psykologen Pia Rosander ved Lunds universitet, viste at det var en klar sammenheng mellom hvor gode karakterer elever får på skolen, og hvor samvittighetsfulle og pliktoppfyllende de er.

Nevrotiske elever, med angst og indre uro, fikk bedre karakterer enn andre, skriver Aftenposten. «Åpenhet», eller intellektuell nysgjerrighet, førte ikke til bedre karakterer. (…)

(Anm: Moody neurotics are more likely to be creative geniuses, study says. It could explain why so many original thinkers suffered for their art (independent.co.uk 27.8.2015).)

- Frykter du forlegenhet? Slik overvinner du det.

(Anm: Do you fear embarrassment? Here's how to overcome it. Have you ever asked a woman if she's pregnant and she replied with a stern "No?" If so, did you instantly feel the need for the earth to open up and swallow you in a gaping hole of shame? I have, and I've been afraid of committing another social faux pas ever since. New research may have a useful tip for dealing with fear of embarrassment. (…) How can such fears be overcome? New research — now published in the journal Motivation and Emotion — may have found the answer. (medicalnewstoday.com 1.4.2018).)

(Anm: Countering embarrassment-avoidance by taking an observer's perspective. C.A. Motiv Emot (2018).)

(Anm: Å være eller ikke være. Identitet kan bli problematisk for folk med diagnoser. HVEM ER DU: Om du er kledd som en pasient og lever som en pasient og behandles som en pasient, blir du syk? Bildet er fra «Gjøkeredet» 1975 der Jack Nicholson spilte Randle Patrick McMurphy. (…) Bare i språkbruken understrekes dette gjerne av helsepersonell. Du HAR en depresjon. Du ER ikke deprimert.  (dagbladet.no 12.11.2015 ).)

(Anm: Teens and Young Adults Diagnosed With Cancer May Have Increased Suicide Risk (Tenåringer og unge voksne diagnostisert med kreft kan ha økt risiko for selvmord). JAMA 2013 (October 29).)

(Anm: Depression ökar i Stockholmsområdet. Invånarna i Stockholm lever längre, och kan räkna med fler fullt friska levnadsår. Länets stora och ökande folkhälsoproblem är depressioner och ångest, enligt Stockholms läns landsting nya folkhälsorapport. (dagensmedicin.se 13.11.2015).)

(Anm: Gut bacteria improve immune system's attack on tumors. With the war on cancer at full throttle, new avenues of investigation are constantly coming to the fore. A novel study into the gut flora of mice has yielded surprisingly positive anti-cancer effects. (medicalnewstoday.com 6.11.2015).)

(Anm: Antidepressant drug trials criteria not generalizable (medicalnewstoday.com 13.8.2015).)

(Anm: Depression: study is first to confirm the value of "Socratic questioning" (medicalnewstoday.com 13.8.2015).)

(Anm: - Det er vanskelig å være tenåring. Det er vondt å sørge. Men noen plager må vi akseptere som en del av livet. Ukens mest omtalte lege Gisle Roksund mener at han kunne ha fått diagnosen «sosial angst» dersom han var barn i 2015. Han var bare sjenert. (…) Det er viktig med en grundig vurdering: Er adferden er et uttrykk for noe som er vanskelig, eller egentlig er et uttrykk for overskudd og livsglede? (aftenposten.no 9.10.2015).)

(Anm: Sterk økning i antidepressiva til barn. Antall barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler har doblet seg på ti år, til tross for manglende dokumentert effekt. Vi svikter barna, sier leger og psykiatere. (…) I 2004 brukte over 8700 barn antidepressiva og sovemedisiner, i 2014 fikk over 17.500 barn dette forskrevet fra fastlege eller psykiater. (…) – Min største frykt er at man gir medisiner til feil tid, sier Lorentsson, og viser til et eksempel: – Hvis du gir beroligende eller sovemedisiner til et barn som blir mobbet på skolen sørger du for at det mobbeofferet kan være i den mobbesituasjonen og at det fortsetter. (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny rapport: Voksne oppdager ikke skolemobbing. Over 50.000 elever opplevde mobbing i norsk skole. 40 prosent av dem svarer at voksne ikke visste om mobbingen. (…) – Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. (aftenposten.no 24.1.2017).)

(Anm: Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Studien viser også at færre barn i 1-2-årsalderen får sovemidler. (…) Bruk av et psykofarmaka er i denne studien definert som uttak av minst én resept i løpet av et år på følgende legemidler: •sovemiddel inkludert alimemazin (Vallergan) •midler mot depresjon (antidepressiva) •midler mot psykose (antipsykotika) •angstdempende midler (anxiolytika) •midler i behandling av ADHD (fhi.no 2.2.2016).)

(Anm: Psykose. Alle mennesker kan utvikle psykose. - Balansegangen mellom opplevd stress og ballast til å stå imot, er avgjørende, forteller psykiater. (…) - Stress er et sentralt tema. For eksempel har vi forskjellige måter å takle en belastende hendelse på jobb på. (…) - Man kan kalle det en forvirringstilstand, selv om heller ikke det er helt dekkende. (…) Symptomer ved psykose. Tidlige tegn kan være at man: (…) - Det er en kjempebelastning å ha en psykose. Mange blir redde og opplever ting de ikke forstår. Man vet at noen mennesker kan få tanker og impulser om å ta sitt eget liv, legger hun til. (lommelegen.no 13.6.2016).)

(Anm: Psychosis: Link to brain inflammation antibodies raises new treatment hope. For the first time, researchers reveal that some people presenting with a first episode of psychosis have specific antibodies in their blood. The antibodies are the same ones known to cause encephalitis or brain inflammation. The discovery raises the question of whether the removal of these antibodies could be an effective treatment for psychosis as it is for encephalitis. The researchers - led by Belinda R. Lennox, a professor in the department of psychiatry at the University of Oxford in the United Kingdom - report their findings in The Lancet Psychiatry. (…) Previous studies have already fueled discussion about the role antibodies targeting neural proteins may play in psychosis. For example, a study reported in 2015 of children experiencing their first episode of psychosis, also found links to an antibody response to NMDAR. (medicalnewstoday.com 9.12.2016).)

(Anm: Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern. Sammendrag Abstract  Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret. Kritisk juss03 / 2016 (Volum 2) Side: 217-237DOI: 10.18261/issn.2387-4546-2016-03-03.)

(Anm: Samtaleterapi styrker hjernens forbindelser for behandling av psykose. (Talk therapy strengthens brain connections to treat psychosis. Cognitive behavior therapy is used to help treat a number of mental health conditions, including anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. For the first time, researchers have shown how this type of therapy triggers brain changes to produce long-term benefits for patients with psycosis. Researchers have found evidence to suggest that talk therapy can alter the brain in a way that leads to long-term recovery from psychosis. Lead study author Dr. Liam Mason, of King's College London in the United Kingdom, and colleagues report their findings in the journal Translational Psychiatry.) (medicalnewstoday.com 22.1.2017).)

(Anm: Forskningen på schizofreni og psykose er i dyp krise | Paul Møller, dr. med. og spesialist i psykiatri. Hjernen kan måles, veies og avbildes eksakt og detaljert. Psyken er derimot subjektiv, flytende, flyktig og abstrakt, og derfor langt mer krevende å forske på. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Fem myter om schizofreni | Bjørn Rishovd Rund, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Fem myter om schizofreni. Begrepet schizofreni er sterkt belastet. Det skyldes til dels noen myter som er vanskelige å knekke. Bjørn Rishovd Rund professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (aftenposten.no 5.2.2017).)

(Anm: Det vakreste mennesket jeg kjenner, har diagnosen schizofreni. Likevel kaller du ham gal | Karoline Kongshaug (aftenposten.no 29.6.2017).)

(Anm: Probiotics may help treat yeast infections, bowel problems in men with schizophrenia. The findings, published in the May 1 issue of Brain, Behavior, and Immunity, support growing evidence of close links between the mind and the gut. (…) The commercially available probiotic contained over 1 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium animalis in each pill. PANSS scores were reassessed every two weeks, and the participants self-reported on the ease of their bowel movements weekly on a scale of 0 to 4. At the end of the study, the researchers collected another blood sample. Using the blood samples, the researchers measured antibody levels to yeast Saccharomyces cerevisiae, known as brewer's yeast, and Candida albicans, known to cause yeast infections, before and after the probiotic treatment. Both types of yeast are elevated in people with schizophrenia. (news-medical.net 5.4.2017).)  

(Anm: Bifidobacterium can mitigate intestinal immunopathology in the context of CTLA-4 blockade. Significance The major stumbling block in the use of checkpoint inhibitors for cancer treatment is the severe autoimmunity that often results. In this study, we found the toxicity of a checkpoint blockade antibody can be ameliorated via administration of Bifidobacterium, a widely available probiotic. These results suggest that it may be possible to mitigate the autoimmunity caused by anti–CTLA-4 and perhaps other checkpoint inhibitors by manipulating gut microbiota. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences 2017 (published ahead of print December 18, 2017).)

(Anm: Antibiotika tidlig i livet endret adferd hos mus. Penicillin under graviditeten og amming gjorde museungene mer aggressive og mindre sosiale. Forskerne er bekymret for også barn kan få varige endringer i hjernen som følge av mors antibiotikabruk. Bruk av antibiotika blir møtt med stadig økt bekymring fra forskere. I en ny studie publisert i Nature Communications fikk drektige mus penicillin i vanlige små doser til i en uke på slutten av svangerskapet og mens de ammet. Museunger som hadde blitt påvirket av antibiotika fikk forandringer i hjernen og endret adferd i forhold til vanlige mus. Mødre som tok antibiotika fikk mer aggressive, mindre engstelige og mindre sosiale avkom. (nrk.no 19.4.2017).)

(Anm: Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior. Abstract There is increasing concern about potential long-term effects of antibiotics on children's health. Epidemiological studies have revealed that early-life antibiotic exposure can increase the risk of developing immune and metabolic diseases, and rodent studies have shown that administration of high doses of antibiotics has long-term effects on brain neurochemistry and behaviour. Here we investigate whether low-dose penicillin in late pregnancy and early postnatal life induces long-term effects in the offspring of mice. We find that penicillin has lasting effects in both sexes on gut microbiota, increases cytokine expression in frontal cortex, modifies blood-brain barrier integrity and alters behaviour. The antibiotic-treated mice exhibit impaired anxiety-like and social behaviours, and display aggression. Concurrent supplementation with Lactobacillus rhamnosus JB-1 prevents some of these alterations. These results warrant further studies on the potential role of early-life antibiotic use in the development of neuropsychiatric disorders, and the possible attenuation of these by beneficial bacteria. Nat Commun. 2017 Apr 4;8:15062.)

(Anm: Psykose forbundet med lave nivåer av fysisk aktivitet. (Psychosis associated with low levels of physical activity. A large international study of more than 200,000 people in nearly 50 countries has revealed that people with psychosis engage in low levels of physical activity, and men with psychosis are over two times more likely to miss global activity targets compared to people without the illness.) (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

(Anm: Mindfulness och antidepressiva verkar vara likvärdiga. Behandling med mindfulness kan vara lika bra som antidepressiva läkemedel för att minska återfall i depression, visar en ny brittisk studie. (dagensmedicin.se 4.5.2015).)

(Anm: Mindfulness has lost its Buddhist roots, and it may not be doing you good (theconversation.com 5.6.2015).)

(Anm: MINDFULNESS ER KANSKJE IKKE SÅ BRA LIKEVEL. De siste årene er gamle buddhistiske meditasjonsmetoder blitt d metoder for å bli lykkeligere. Konseptet er å registrere tanker og følelser uten å dømme dem. Det høres bra ut, men noen er som vanlig skeptiske (enkelte kaller til og med metoden for McMindfulness), rett og slett fordi vi vet lite om hva som funker, hvorfor, og for hvem. Noen oppnår essuten slett ikke lykke, men angst og depresjoner, når de blir sittende alene med tankene sine. Jeg føler meg lurt. Men dømmer ikke. www.theconversation.com (aftenposten.no 26.6.2015).)

- Å ta på seg treningsklærne skulle vise seg å bli dagens høydepunkt og det som hjalp henne ut av mørket.

(Anm: Monica trente seg ut av depresjonen. Da Monica Redergård (29) gikk på en kraftig smell, utviklet det seg snart til en dyp depresjon. Å ta på seg treningsklærne skulle vise seg å bli dagens høydepunkt og det som hjalp henne ut av mørket. (vg.no 20.6.2017).)

(Anm: Mangfoldet av tarmbakterier bedres ved trening, ifølge studie (Gut bacteria diversity improves with exercise, study shows) (mintankesmie.no).)

(Anm: Does Stress Result in You Exercising Less? Or Does Exercising Result in You Being Less Stressed? Or Is It Both? Testing the Bi-directional Stress-Exercise Association at the Group and Person (N of 1) Level. (…) CONCLUSIONS: The relationship of stress to exercise can be uni- or bi-directional and varies from person to person. A precision medicine approach may improve exercise uptake.Ann Behav Med. 2017 Mar 13.)

(Anm: Denne treningsformen kan forhindre depresjon. Den hemmelige oppskriften er å kombinere to type treningsformer. (…) Innsatsen krever to timer treningstid i uken. Forskerne ved Rutgers University i New Jersey i USA har kommet frem til at en kombinasjon av meditasjon og utholdenhetstrening, utført samtidig, ga deltakerne styrke nok til ikke å la seg overvelde av problemer eller negative tanker. (hegnar.no 2.7.2016).)

(Anm: Transcendental meditation may help ease trauma symptoms, stress. New research reveals how a 4-month transcendental meditation program led to a significant reduction in stress and trauma symptoms among male inmates, suggesting the technique may be an effective treatment for prisoners, veterans, and other individuals at high risk of post-traumatic stress. New research reveals how a 4-month transcendental meditation program led to a significant reduction in stress and trauma symptoms among male inmates, suggesting the technique may be an effective treatment for prisoners, veterans, and other individuals at high risk of post-traumatic stress. (medicalnewstoday.com 8.10.2016).)

(Anm: Har du fysisk ondt, hjælper mental træning overraskende meget. Fra sklerose og hjerte-kar-sygdomme til kræft. Smertefulde sygdomme kan lindres med kurser i mindfulness, viser forskning. Selv personer med lidelser, som lægerne ikke kan forklare, får hjælp af metoden. (jyllands-posten.dk 11.3.2016).)

(Anm: Mindre grubling kan utrydde depresjonar (gemini.no 3.5.2013).)

(Anm: Simon (24) ville ta sitt eget liv – ble frisk av ny jobbresept. 24-åringen brukte jobben på Narvesen som medisin for den psykiske sykdommen. (…) Jobbet seg frisk. Men før bunnen var nådd, fikk Simon kontakt med psykoseteamet i Bodø. I stedet for et liv med medisinering og ung uføretrygdet, fikk han tilbud om jobbstøtte – et prosjekt som skal hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser gjennom arbeid. (tv2.no 12.3.2017).)

(Anm: Nå kan edderkoppangst kureres. Er du redd for edderkopper, redd for å være alene eller kanskje redd for skitne bakterier? Nå kan du få hjelp for å bli kvitt angsten. (…) – Vi ser hvordan terapi foregår og filmene skal bidra til å senke terskelen for å oppsøke hjelp. (nrk.no 28.6.2015).)

(Anm: Stikkende smerter i brystet kan være angst. Svært mange som rammes tror de får hjerteinfarkt, ifølge eksperter. (…) Skyldes ujevn pust og anspente muskler. Skuterud forklarer at når vi blir redde eller får angst så skjer det en kroppslig mobilisering. (kk.no 30.9.2015).)

(Anm: Vil trene opp hjernen til å unngå depresjon. Noen er født med en genvariant som gjør dem mer sårbare for depresjon enn andre: - Behandlingstilbud mot depresjon er ikke er basert på hva som er best for pasienten, men på behandlerens faglige preferanser eller antagelser om hva som er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt. (aftenposten.no 13.6.2015).)

- Udbrændthed på job kan medføre brug af antidepressiv medicin (- 4,5 gange forøget risiko for mænd)

Udbrændthed på job kan medføre brug af antidepressiv medicin
arbejdsmiljoviden.dk 29.9.2015
Jo mere udbrændte, vi føler os på jobbet, jo større er sandsynligheden for at komme i behandling med antidepressiv medicin. Denne sammenhæng er især tydelig blandt mænd viser resultater fra et nyt studie blandt knapt 3.000 medarbejdere. (…)

4,5 gange forøget risiko for mænd
Resultaterne af undersøgelsen viser, at jo mere udbrændte, medarbejderne føler sig på jobbet, jo større er sandsynligheden for at komme i behandling med antidepressiv medicin, og at denne sammenhæng især er tydelig blandt mænd. Hos mænd, som oplever en høj grad af udbrændthed på jobbet er risikoen for at komme i antidepressiv behandling 18 procent. Til sammenligning er denne risiko 4 procent blandt mænd, der oplever en lav grad af udbrændthed. Altså 4,5 gange forøget risiko. (…)

2,2 gange forøget risiko for kvinder
Blandt de kvindelige medarbejdere viser resultaterne, at risikoen er 11 procent for kvinder, der oplever en høj grad af udbrændthed på arbejdet, mens den er 5 procent for kvinder, der oplever en lav grad af udbrændthed. Det svarer til 2,2 gange forøget risiko.

Resultatet i modsætning til det forventede
-Dét resultat, at sammenhængen er stærkere for mænd end for kvinder, er en smule overraskende, da tidligere forskning tyder på, at mænd med psykiske helbredsproblemer har lavere sandsynlighed end kvinder for at komme i behandling. (…)

(Anm: Ungdom i pilleflom (aftenposten.no 16.7.2014).)

(Anm: How do nerves work? TED-Ed LESSONS WORTH SHARING (ed.ted.com).)

(Anm: Miriam Neegaard, forfatter og sosiolog Vi trenger ikke mer antidepressiva og psykofarmaka, vi trenger en samfunnsmedisin. (aftenposten.no 10.10.2015).)

(Anm: Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har en øget risiko for depression. Medarbejdere, som oplever en kombination af høje krav og lav kontrol i arbejdet, har øget risiko for at blive hospitalsbehandlet for depression end medarbejdere, der ikke oplever denne kombination. Det viser et stort europæisk studie, der omfatter over 120.000 personer fra 14 studier i 4 europæiske lande. (arbejdsmiljoviden.dk 9.5.2017).)

(Anm: Antidepressants & Alzheimer’s Diagnosis. Antidepressants are frequently initiated in persons with Alzheimer's disease already before the diagnosis, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Among persons with Alzheimer’s disease, the initiation of antidepressant use was most common during the six months after the Alzheimer’s diagnosis, and more frequent than among comparison persons without Alzheimer’s disease even 4 years after the diagnosis. The results were published in International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 4.3.2016).)

(Anm: New Link Found Between Diabetes, Alzheimer’s Disease. LONDON -- June 21, 2016 --Alzheimer’s disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer’s disease, according to a study published in the journal Diabetologia. Researchers found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought -- that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high-fat, high-sugar diet. (dgnews.docguide.com 21.6.2016).)

(Anm: New link found between diabetes and Alzheimer's disease. The study reports that Alzheimer's Disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer's disease. The paper, published in the journal Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes), found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought - that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high fat, high sugar diet. (medicalnewstoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antidepressants Impact Connexin 43 Channel Functions in Astrocytes. Glial cells, and in particular astrocytes, are crucial to maintain neuronal microenvironment by regulating energy metabolism, neurotransmitter uptake, gliotransmission, and synaptic development. (…) Based on these criterions all molecules were tested at concentrations between 5 and 20 μM (24 h) for toxicity; we observed that fluoxetine at 20 μM, paroxetine 10 μM, and duloxetine 20 μM were toxic at these indicated doses, consequently these molecules were tested at lower doses. Front. Cell. Neurosci., 2016 (07 January 2016).)

(Anm: Antidepressant use begins years before Alzheimer's diagnosis. (…) During the 13-year follow-up period, 42% of persons with Alzheimer's disease and 22% of persons not diagnosed with the disease initiated antidepressant use. The most commonly used antidepressant group was selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drugs, followed by mirtazapine. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Incidence of antidepressant use in community-dwelling persons with and without Alzheimer's disease: 13-year follow-up. Int J Geriatr Psychiatry. 2016 Feb 28. doi: 10.1002/gps.4450. [Epub ahead of print].)

(Anm: The efficacy of antidepressants on overall well-being and self-reported depression symptom severity in youth: a meta-analysis. Psychother Psychosom. 2014;83(3):158-64. Epub 2014 Apr 12.)

(Anm: Denne behandling virker lige så godt mod depression som medicin. Det har lige så stor effekt på depression at have samtaler med en psykolog eller psykiater, som det har at tage medicin, viser ny forskningsgennemgang. (jyllands-posten.dk 30.12.2015).)

(Anm: Gisle Roksund. Sykdomsbegreper på normalreaksjoner i livets motbakker. President i Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, går i Aftenposten 13. oktober hardt ut mot min kronikk i samme avis 7. oktober. Han tillegger meg på fantasifullt vis meninger jeg aldri har hatt og utsagn og karakteristikker jeg aldri har kommet med. (…) Som allmennlege i snart 40 år har jeg gjort meg følgende observasjoner og betraktninger: (aftenposten.no 16.10.2015).)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening. Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? Vi vil ikke tilbake til den tiden da folk ble stemplet og stigmatisert som «bøllefrø»(atferdsvansker), «latsabber» (depresjon) og «reddharer» (angst). Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (aftenposten.no 13.10.2015).)

(Anm: Dag Coucheron. Ikke lett å forstå om diagnoser. Vil Tor Levin Hofgaard, i spissen for psykologene i Norge, beholde diagnosene, men slutte å se på diagnosene som beskrivelser av sykdom? (…) I tillegg bør vi benytte så få medikamenter som mulig og forsøke å minske bruken av langtidsvirkende nevroleptika, ja, kanskje helt slutte å bruke dem. (dagensmedisin.no 6.11.2015).)

(Anm: Psykologspesialist og avdelingsleder for Stangehjelpa, Stange kommune. Legg vekk de psykiatriske diagnosene. Psykiatriske diagnoser er mer til skade enn gagn. 'De psykiatriske diagnosene slik de fremstår i dag gir rett og slett ingen mening,' (nrk.no 9.3.2016).)

(Anm: Study 'opens gate' to understanding depression. (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

(Anm: Tor Levin Hofgaards blogg. Det trange diagnosespråket. (dagensmedisin.no 20.10.2015).)
At vi har et språk for det som plager psyken vår, er ikke det samme som at vi sykeliggjør normalreaksjoner. (…)  Som psykologer har vi et faglig utgangspunkt som i stor grad kan hjelpe til å plassere menneskelige opplevelser inn i en ramme der de kan beskrives som normale reaksjoner på det livet bringer på vår vei. (dagensmedisin.no 6.11.2015)
.)

(Anm: Tor Levin Hofgaard president, Norsk psykologforening Hvilken krise i psykiatrien, Roksund? (…) Allmennlege Gisle Roksund erklærte sist uke krise i psykiatrien. Krisetegnene skal være bruk av diagnoser på dagligdagse problemer, og unødvendig medisinering. (…) For selv om han har rett i at diagnosehåndbøkene eser helt unødvendig ut, viser ikke statistikken at forekomst av psykiske lidelser faktisk øker, men at flere søker hjelp. Det er en villet utvikling. (aftenposten.no 12.10.2015).)

(Anm: Ida Storm: Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen? Stadig flere mener at psykisk helse må inn på timeplanen til elevene. – Skolen kan ikke løse alle utfordringer i samfunnet, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). «Selv hadde jeg ingen idé om hva psykisk helse var før jeg selv ble pasient på en psykiatrisk institusjon. Hvorfor lærte vi ingenting om psykisk helse på skolen?» Dette skriver Ida Storm i en kronikk til Aftenposten i slutten av oktober. Hun har gjennom dokumentarfilmen «Idas dagbok» gitt et sterkt og usensurert innblikk i syv år inn og ut av psykiatrien. Nå tar hun til orde for at psykisk helse bør være et eget fag på skolen. (aftenposten.no 5.11.2015).)

(Anm: Study 'opens gate' to understanding depression. (…) Thanks to the findings, therapists or even patients one day could plug depression triggers into a smartphone app and receive a recommendation for the most appropriate treatment. (…) "This model opens the gate to understanding depression as it relates to the whole person and all of his or her experiences," Wittenborn said. "It helps us understand how depression varies by person - because we know depression varies widely across people, and we think that has something to do with why treatment is not always effective."  (medicalnewstoday.com 2.12.2015).)

- En ny psykoterapi for depresjon hos svært små barn.

(Anm: A Novel Psychotherapy for Depression in Very Young Children. Barbara Geller, MD reviewing Luby JL et al. Am J Psychiatry 2018 Jun 20 A newly developed therapy focusing on parent-child interactions and tailored to improve children's emotion regulation and guilt is associated with high remission rates. (NEJM 2017 (July 6, 2018).)

- Publikasjonsskjevhet (Juksestudier) (Som et eksempel peker de på en studie som identifiserte 74 placebokontrollerte studier på antidepressiva, som var innsendt til den amerikanske Food and Drug Administration (FDA). Av de 38 studiene som viste nytte for antidepressiva, ble 37 publisert. Men av de 36 studiene som satte antidepressiva i et negativt lys, ble 61 % ikke publisert, mens 31 % var "spinn" for å fremstille dem som positive.)

Benefits of psychotherapy for depression 'overstated' (Nytten av psykoterapi for depresjon «overvurdert»)
medicalnewstoday.com 1.10.2015
Psykoterapi eller samtaleterapi er en av de vanligste formene for behandling for mennesker med depresjon. Men en ny studie publisert i PLoS ONE antyder at nytter ved slik behandling kan ha blitt overvurdert i tidligere forskning. (Psychotherapy, or talk therapy, is one of the most common forms of treatment for people with depression. But a new study published in PLOS ONE suggests the benefits of such treatment may have been overstated by previous research.)

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelser i USA, hvor alvorlig depresjon (MDD) rammer rundt 6,7 % hos voksne mennesker (Depression is one of the most common mental disorders in the US, with major depressive disorder (MDD) affecting around 6.7% of adults.)

antidepressiva er førstelinjebehandling hos pasienter med depresjon. Men ifølge studiens medforfatter, Steven Hollon, professor i psykologi ved Vanderbilt University i Nashville, Tennessee, og kolleger, har tidligere forskning på nytten ved slik behandling vært overdrevet grunnet publikasjonsskjevhet (publikasjonsbias). (Antidepressant medication is the first-line treatment for patients with depression. But according to study coauthor Steven Hollon, professor of psychology at Vanderbilt University in Nashville, TN, and colleagues, previous research has found the benefits of such treatment have been overstated as a result of publication bias.)

Som et eksempel peker de på en studie som identifiserte 74 placebokontrollerte studier på antidepressiva, som var innsendt til den amerikanske Food and Drug Administration (FDA). Av de 38 studiene som viste nytte for antidepressiva, ble 37 publisert. Men av de 36 studiene som satte antidepressiva i et negativt lys, ble 61 % ikke publisert, mens 31 % var "spinn" for å fremstille dem som positive. (As an example, they point to one study that identified 74 placebo-controlled antidepressant studies that had been submitted to the US Food and Drug Administration (FDA). Of the 38 studies that showed the benefits of antidepressants, 37 were published. However, of the 36 studies that showed antidepressants in a negative light, 61% were not published, while 31% were "spun" to make them appear positive.)

I deres studie undersøkte Hollon og kolleger om psykoterapi - en behandling som ofte tilbys pasienter med mild til moderat MDD - også kan ha vært utsatt for publikasjonsskjevhet. (…) (For their study, Hollon and colleagues set out to investigate whether psychotherapy - a treatment that is frequently offered to patients with mild to moderate MDD - may also have been subject to publication bias.)

Psykoterapi 25 % mindre effektive enn det publiserte studier viser (Psychotherapy 25% less effective than published studies show )
Det finnes to typer psykoterapi: kognitiv atferdsterapi (CBT) og interpersonlig terapi (IPT). CBT fokuserer på å hjelpe pasienter takle negative tanker som kan bidra til deres depresjon, mens IPT har som mål å hjelpe pasienter å forstå og håndtere relasjoner som kan være årsaken eller forverrer sin depresjon. (There are two types of psychotherapy: cognitive behavioral therapy (CBT) and interpersonal therapy (IPT). CBT focuses on helping patients tackle negative thoughts that may be contributing to their depression, while IPT aims to help patients understand and deal with relationships that may be causing or exacerbating their depression.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Legemiddeletterlevelse (Tas legemidler som foreskrevet?) (Adherence to Medication.) (…) Legemidler virker ikke på pasienter som ikke tar dem. (Drugs don't work in patients who don't take them.)  (NEJM 2005;353:487-497(August 4).)

(Anm: Uredelighet og fusk (juks/forskningsjuks) i medisinsk forskning. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter (sales representatives) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelkonsulenter forteller leger lite om sideeffekter, ifølge studie. (Drug Reps Tell Docs Little of Side Effects: Survey) (Journal of General Internal Medicine 2013 (April).)

(Anm: Interessekonflikter vanlig blant forfattere av amerikanske retningslinjer for kreft, ifølge studie. (Conflicts of interest common among US cancer guideline authors, study finds.) BMJ 2016;354:i4660 (Published 25 August 2016).)

(Anm: Selgere i kirurgenes rekker: Relasjoner mellom kirurger og medisinske utstyrsrepresentanter (Salespeople in the Surgical Suite: Relationships between Surgeons and Medical Device Representatives. PLoS ONE 11(8): e0158510).

(Anm: - Nesten ni av 10 leger og forskere som bidro til å utvikle et førende sett med retningslinjer for kreftomsorgen i USA rapporterte finansielle bånd til legemiddelindustrien og medisinske utstyrsfirmaer). (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

(Anm: Amerikansk statsadvokat undersøger forhold omkring Lundbeck-middel. En amerikansk statsadvokat har indledt en undersøgelse om blandt andet salg og marketing af Lundbecks Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Antidepressants v cognitive behavioural therapies. Patients in trials of antidepressants are not typical of those in everyday practice. BMJ 2016;352:i577 (Published 10 February 2016).)

(Anm: Kåre Schultz: ”Det er spørgsmålet, om man tør”. Det er slut med nye samarbejdsaftaler for Lundbeck, der fremover vil selv og i fremtiden kun vil vokse organisk. Sådan lyder den nye strategi fra topchef Kåre Schultz, der trækker på sine erfaringer fra Novo Nordisk. (medwatch.dk 10.2.2016).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Mange kliniske studier på barn forblir upubliserte eller uferdige. (Many pediatric clinical trials go unpublished or unfinished.) (- Selv om ulike statlige lover ble utformet for å fremme kliniske studier for å teste produkter på barn blir en bemerkelsesverdig stor mengde forskning enten ikke publisert eller ikke fullført, ifølge en ny studie.) (statnews.com 4.8.2016).)

(Anm: Alvorlige bivirkninger skjules helt lovlig. Lægemiddelvirksomhederne tegner ikke altid et sandfærdigt billede af den medicin, de har udviklet - hverken over for myndighederne eller i de videnskabelige tidsskrifter. (videnskab.dk 25.1.2011).)

(Anm: Manisk svitsj forårsaket av antidepressiva: en sammenfattende sammenlignende gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies.(...) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Markant flere bivirkninger i upublicerede kliniske studier. (…) Den mediane procentdel af offentliggjort dokumenter med information om bivirkninger var 46 pct., sammenlignet med 95 pct. i de tilsvarende, upublicerede dokumenter. (dagenspharma.dk 23.9.2016).)

(Anm: Fiona Godlee, editor in chief. Editor's Choice (Redaktørens valg). Hvorfor legemiddelgodkjenninger trenger bedre bevis (Why drug approval needs better evidence). (…) Begge artiklene konkluderer at legemiddelkontrollen har et straksbehov for å kreve høyere standarder på bevis før og etter godkjenning. Økte kostnader for evaluering vil mer enn oppveies av lavere kostnader for ineffektive behandlinger, med bedre resultater og færre pasientskader. I mellomtiden trenger pasienter og deres leger å ha en ærlig og åpen kommunikasjon om den virkelige styrken på bevisene bak beslutninger om godkjenninger.) BMJ 2016;353:i3483 (Published 23 June 2016).)

(Anm: Folk dør av hemmelige bivirkninger. Over 90 prosent av alle bivirkninger fra legemidler rapporteres ikke - selv ikke dødelige og livstruende bivirkninger. (...) Slik kan du hjelpe andre: (bt.no 9.3.2015).)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: Økning i dødsfall blant pasienter med psykiske lidelser må etterforskes, sier parlamentsmedlem. (Rise in deaths of mental health patients needs investigating, says MP.) BMJ 2016;352:i518 (Published 26 January 2016).)

(Anm: Medisinske feil — den tredje største dødsårsaken i USA. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (...) Medisinske feil "fører til mer enn 250 000 dødsfall i USA årlig". (Medical error—the third leading cause of death in the US. Medical error is not included on death certificates or in rankings of cause of death. (...) Medical error 'causes more than 250,000 deaths in the U.S. annually.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Forskere: Medisinske feil nå tredje største dødsårsak i USA (Researchers: Medical errors now third leading cause of death in United States) (washingtonpost.com 3.7.2016).)

(Anm: Legemiddelfirmaer har inngått forlik om påstander om villeding av leger om overlevelsesdata for kreft. (Drug companies settle claim of misleading doctors on cancer survival data) (- Medisinsk svindel sto for mer enn halvparten av 3,5 milliarder dollar som ble utbetalt i erstatninger i fjor. Vanligvis involverte dette beskyldninger om bestikkelser betalt for å generere falske pasienter eller unødvendige behandlinger og resepter som er belastet Medicare.) BMJ 2016;353:i3361 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Den britiske regjeringen har drevet lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen for å få vedtatt en mer avslappet tilnærming til reguleringer av legemidler, medisinsk utstyr og mat, ifølge et brev som BMJ har fått tilgang til. (The UK government has been lobbying the European Commission to adopt a more relaxed approach to regulating drugs, devices, and food, a letter seen by The BMJ has shown.) BMJ 2016;353:i3357 (Published 15 June 2016).)

(Anm: Gruppe (Transparency International) ber om flere tiltak for å takle korrupsjonen innen legemiddelindustrien. (Group calls for more to be done to tackle corruption in the pharmaceutical industry) (…) På begynnelsen av 2016 har én av 10 korrupsjonsundersøkelser i USA involvert legemiddelfirmaer, hvilket ifølge rapporten er et langt høyere antall saker enn det som involverer banksektoren. BMJ 2016;353:i3099 (Published 02 June 2016).)

(Anm: Finanschef beskyldt for insiderhandel med pharma-tips. (- Sanjay Valvani er anklaget for at have handlet på tips fra en tidligere ansat i den amerikanske FDA-myndighed, som bl.a. godkender lægemidler, samt for at sende informationerne videre til kollegaen Christopher Plaford. (medwatch.dk 16.6.2016).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

(Anm: Sponsing av journalistikk (mintankesmie.no).)

(Anm Sponsorer gir 40.000 studenter fri tilgang til Schibsteds nettaviser. (…) Nå utvides studentkonseptet til seks nye skoler, med tre sponsorer på laget, BDO, KPMG og Adlibris. Til sammen 40.000 studenter vil nå få fri tilgang flere av Schibsteds aviser. Det er Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. På trappene er også en lansering på den åttende skolen, NTNU i Trondheim. Med NTNU på plass vil Schibsted og partner nå 70.000 studenter.) (kampanje.no 31.10.2016).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Fra fengsling av journalister til det usynlige, økonomiske fengsel. Medieoligarkene brer om seg. (…) Se hva som skjer: TV 2 og staten ble enige. TV 2 skal være en kommersiell allmennkringkaster. Staten legger en solid slump på bordet, oppå bordet. I tillegg ligger det i kortene at staten skal besørge annonsering i hundremillionersklassen hvert år, og skattelovene får finurlige forskrifter som internt i Finansdepartementet kalles Lex TV 2. (medier24.no 7.8.2016).)

(Anm: More data show antidepressants, CBT comparable for depression. (…) Adverse events were more likely to occur in patients who took medications than in those who were treated with CBT. Also, those on the antidepressants had a higher risk of experiencing adverse events or discontinuing treatment because of adverse events, compared with patients treated with CBT, acupuncture, or St. John’s wort, specifically.  (clinicalpsychiatrynews.com 18.12.2015).)

(Anm: Quicker Recovery from Depression with Brief CBT. In adolescents who previously declined antidepressants, time to recovery from major depression was shorter in those receiving CBT. JAMA 2016 (April 15, 2016).)

(Anm: Cognitive Behavioral Therapy in Primary Care for Youth Declining Antidepressants: A Randomized Trial. (…) CONCLUSIONS: Observed results were consistent with recent meta-analyses of CBT for youth depression. The initial year of CBT superiority imparted an important clinical benefit and may reduce the risk of future recurrent depression episodes. Students 2016;137(5) (May 2016).)

(Anm: Brain volume changes after CBT. After just nine weeks of internet-delivered cognitive behavioural therapy, the brain of patients suffering from social anxiety disorder changes in volume. Anxiety is reduced, and parts of the patients' brains decrease in both volume and activity. This study could help us develop more effective therapies for one of the most common problems in mental health. (medicalnewstoday.com 3.2.2016).)

(Anm: Eighty percent of ED physicians say mental health crisis response needs overhaul. After a survey found that 80% of 1,500 U.S. emergency physicians think the system for treating persons in acute mental health crisis is broken, emergency medicine professionals teamed up with mental health workers and patient advocates nationwide to call for a new model of care. (clinicalpsychiatrynews.com 17.12.2015).)

(Anm: Kaveh Halland Rashidi. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Legeforening, Redaktør i Onkonytt og Lege ved Asker og Bærum legevakt. Nå er det på tide at vi aksepterer at psykiske lidelser er fysiske sykdommer tilknyttet hjernen. Misoppfatningen hindrer at syke blir friske. (nrk.no 23.12.2015).)

(Anm: Psykolog Gunnar Gjermundsen - Lege. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk Knut Ørnes. Psykiske vansker oppstår i en sosial, kulturell og samfunnsmessig kontekst. Å redusere dem til en fysisk tilstand i hjernen er et farlig sidespor. Kaveh Halland Rashidi argumenterer i en kronikk på NRK Ytring nylig for at psykiske lidelser bør omdefineres som fysiske sykdommer. (…) Videre kan denne utviklingen passivisere individet til bare å ta imot medikamentell behandling for en angivelig sykelig hjernetilstand, istedenfor å aktivt arbeide med seg selv og sine omgivelser gjennom for eksempel å gå i terapi, søke ny kontakt med mennesker rundt seg eller livsstilsendring. (nrk.no 29.12.2015).)

- Depresjon kan varsle fysisk sykdom (- Kanskje brygger da pasienten på en alvorlig fysisk sykdom)

Depresjon kan varsle fysisk sykdom
forskning.no 13.2.2015
Hva brygger pasienten på? Kanskje noe helt annet i tillegg til depresjonen.

Hormonelle sykdommer, aids, kreft og hjerteinfarkt kan følge etter psykiske symptomer.

Tung depresjon, ustabilitet, manglende energi og angst kan – men må ikke – være mer enn psykiske sykdommer. En gruppe italienske forskere anbefaler nå leger å være på vakt hvis vanlige medisiner mot de psykiske tilstandene ikke gir effekt. Kanskje brygger da pasienten på en alvorlig fysisk sykdom i tillegg.

Forskerne har gjennomgått tidligere studier, og funnet 21 studier som viser en slik kobling. Depresjon var det vanligste og sikreste varselet.

Kombinert med angst kan den varsle så vidt forskjellige sykdommer som lungekreft, Parkinsons sykdom og meningiom, altså svulst i hjernehinnen.

Samme symptomer, forskjellige forvarsler
Depresjon, angst, irritasjon, manglende appetitt og vekttap kan på sin side tyde på kreft i bukspyttkjertelen, og irritabel oppførsel kan også være forstadiet til magekreft, ifølge en av studiene som de italienske forskerne har tatt for seg.

Hjerteinfarkt kan innvarsles av dyp depresjon, sammen med angst og panikktilstander og til og med redsel for åpne plasser, agorafobi, viser en annen studie.

Kommende aids-syke kan plages av depresjon og nedstemthet. Det samme kan pasienter som seinere får multippel sklerose, eller Cushings syndrom. Dette er en sykdom som skyldes at binyrebarken produserer for mye av hormonet kortisol, oftest på grunn av en svulst.

Symptomene blir da seinere blant annet vektøkning med fedme rundt buken, nakken og ansiktet, tynne armer og bein etter muskelsvinn, samt tynn og tørr hud, svetting. De samme symptomene kan komme av langvarig behandling med kortisollignende stoffer for å dempe betennelser. (…)

(Anm: Teens and Young Adults Diagnosed With Cancer May Have Increased Suicide Risk (Tenåringer og unge voksne diagnostisert med kreft kan ha økt risiko for selvmord). JAMA 2013 (October 29).)

(Anm: Bacteria in the gut used to fight obesity in mouse model - A probiotic that prevents obesity could be on the horizon. (medicalnewstoday.com 29.7.2014).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Big data and bacteria explain why your diet isn't working. A study published in the journal Cell links the bacteria that live in the human gut - the microbiome - with how the body manages food. "Our research suggests that each person's microbiome is driving food effects on the body," said Eran Elinav, of the Weizmann Institute of Science in Israel, and lead immunologist on the study. (medicalnewstoday.com 20.11.2015).)

(Anm: Exercise and stop smoking to improve depression after heart attack. "Depression is almost three times more common in people who have had a heart attack than in those who haven't," said Dr Manuela Abreu, a psychiatrist at the University of Lisbon, Portugal. "Cardiac rehabilitation with aerobic exercise can reduce depressive symptoms and improve cardiovascular fitness." (medicalnewstoday.com 12.10.2015).)

(Anm: Gut microbiota has implications for anorexia. Anorexia nervosa is a serious eating disorder, affecting over 3 million Americans. New research published in Psychosomatic Medicine suggests that people with this debilitating disease may have very different gut microbial communities than those found in healthy individuals. (medicalnewstoday.com 7.10.2015).)

(Anm: Do Gut Bugs Put the Brakes on Myelination? —Microbe-free mice have hypermyelination of the prefrontal cortex. (…) The past decade has brought an influx of research on the role of microbiota in gut-brain interactions, including mounting evidence that mood can be impacted by the intestinal flora. But other work has also suggested that gut bugs could play a role in conditions such as autism spectrum disorder (ASD), Parkinson's, and even demyelinating disorders of the central nervous system, including multiple sclerosis. "MS is an autoimmune disease, so we were interested in how the microbiota may be driving this," Hoban told MedPage Today. (medpagetoday.com 24.10.2015).)

(Anm: Behcet's disease. Diagnosis. (…) Positive pathergy test. In a pathergy test, your doctor inserts a sterile needle into your skin and then examines the area one to two days later. If the pathergy test is positive, a small red bump forms under your skin where the needle was inserted. This indicates your immune system is overreacting to a minor injury. (mayoclinic.org/diseases-conditions 5.2.2016).)

(Anm: Gut microorganisms cause gluten-induced pathology in mouse model of celiac disease, Early exposure to antibiotics, resulting in microbial imbalance, exacerbates response to gluten, according to research published in the American Journal of Pathology   (medicalnewstoday.com 8.10.2015).)

(Anm: Fiskeolie forhindrer skizofreni. Unge, der får fiskeolie som kosttilskud, har mindre risiko for at udvikle skizofreni, depression og andre psykiske lidelser, viser ny undersøgelse. (…) Efter syv år havde 40 procent af personerne i placebogruppen udviklet en eller anden form for psykose, mens kun 10 procent i fiskeolie-gruppen havde udviklet en psykotisk lidelse. (jyllands-posten.dk 14.8.2015).)

(Anm: Lär dig varför du stressar. Ta reda på vad det är du försöker undvika, är ett av psykologiprofessorns råd för att dämpa stressen. Strunta i de senaste modemetoderna för att dämpa stressen. ”Det är mer effektivt att förstå hur stress funkar och varifrån den kommer”, säger den amerikanska psykologiprofessorn Art Markman. (nyteknik.se 9.9.2015).)

(Anm: Leder. [Lillian Vambheim er redaktør for A-magasinet]. En ny delekultur. Da Ida Storm begynte å få problemer, savnet hun noen som kunne fortelle henne hva som feilte henne, og hvordan hun kunne leve med det. Derfor startet hun å filme seg selv. (…) Spørsmål & svar Ida Storm (28). DAGBOKNOTATENE Hun filmet seg selv mens hun var innlagt på et psykiatrisk sykehus. Nå er videodagboken blitt film. (aftenposten.no 9.10.2015).)

- Nå gir en ny studie en mer viktig nøkkel til å øke vår forståelse av patogenesen (sykdomsutviklingen) bak klinisk depresjon og nevrodegenerative lidelser.

Sequestered prion protein takes the good mood away, suggests new hypothesis on depression (Isolert prionprotein fjerner godt humør, antyder ny depresjonhypotese)
medicalnewstoday.com 15.8.2015
Oppdagelsen av antidepressiva i 1950 førte til den første biokjemiske depresjonhypotesen kjent som monoamin-hypotesen. Denne hypotesen foreslår at en ubalanse i visse kjemikalier i hjernen er nøkkelårsaken til depresjon. Forskning har undersøkt hvorvidt og i hvilken grad "belønning og glede" kjemisk dopamin, og mer nylig, "lykkekjemikaliet" serotonin, kunne være nevrotransmittere involvert i sykdommen. Imidlertid synes ikke monoamin-hypotesen å fullt ut forklare kompleksiteten av depresjon hos mennesker. Nå gir en ny studie en mer viktig nøkkel til å øke vår forståelse av patogenesen (sykdomsutviklingen) bak klinisk depresjon og nevrodegenerative lidelser. (The discovery of antidepressant drugs in the 1950s led to the first biochemical hypothesis of depression, known as the monoamine hypothesis. This hypothesis proposes that an imbalance of certain brain chemicals is the key cause of depression. Research has investigated whether and to what degree the "reward and pleasure" chemical dopamine and, more recently, the "happiness" chemical serotonin, could be the neurotransmitters involved in the malady. However, the monoamine hypothesis does not seem to fully explain the complexity of human depression. Now a new study offers one more important key that may increase our understanding of the pathogenesis behind clinical depression and neurodegenerative disorders.)

Proteinholdige infeksiøse partikler, også kjent som prioner, er proteiner hvor den komplekse molekylære tredimensjonale foldingsprosess helt enkelt bare har kommet på villspor. Av grunner som ennå ikke er forstått, er arten av misfolding av prioner forbundet med deres evne til å atskille deres normale motstykker, og også forårsake at de misfolder. Den stadig økende mengden av misfoldede proteiner danner opphopningene påvist i hjernen hos pasienter med nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons og Alzheimers sykdom. Pasienter med disse lidelsene viser tydelig progressiv nevrologisk forverring og klinisk depresjon, blant andre symptomer. (Proteinaceous infectious particles, also known as prions, are proteins in which the complex molecular three-dimensional folding process has simply gone astray. For reasons not yet understood, the misfolding nature of prions is associated to their ability to sequester their normal counterparts and induce them to misfold as well. The ever-growing crowd of misfolded proteins form the aggregates seen in the brains of patients with neurodegenerative disorders such as Parkinson's and Alzheimer's diseases. Patients with these disorders manifest progressive neurological deterioration and clinical depression, among other symptoms.)

Selv om de misfoldede motstykker historisk sett har fått all oppmerksomheten, er søkelyset nå på naturlig hjemmehørende protein, nemlig prionproteinet, som er den som ikke har gjennomgått misfolding. Hvilken rolle spiller de naturlig hjemmehørende proteiner? En interessant hypotese er at disse partiklene fungerer som et knutepunkt der noen cellulære komponenter samler seg. For eksempel er det allerede blitt vist at prionprotein deltar i hendelser som celleproliferasjon, differensiering og overlevelse. Nå foreslår et team ledet av dr. Rafael Linden fra Institutt for biofysikk Carlos Chagas Filho, ved Det føderale universitetet i Rio de Janeiro i Brasil, at prionproteinet spiller en rolle ved depresjon. (Although the misfolded counterparts have historically received all the attention, the spotlight is now on the native protein, namely the prion protein, which is the one that has not undergone misfolding. What role do the native proteins play? An interesting hypothesis is that these particles serve as a hub where some cellular components assemble. For instance, it has already been shown that the prion protein participates in events such as cell proliferation, differentiation and survival. Now a team led by Dr. Rafael Linden from the Institute of Biophysics Carlos Chagas Filho, at the Federal University of Rio de Janeiro, in Brazil, proposes that the prion protein plays a role in depression.)

I en artikkel med tittelen "Prionprotein modulerer monoaminerge systemer og depresjonslignende atferd hos mus" publisert i Journal of Biological Chemistry, viser gruppen at mus som mangler normale prioner viser en depresjonslignende atferd som ligner på depresjonssymptomer observert hos pasienter med Alzheimers sykdom og prionsykdommer, nemlig Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD), variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD), Gerstmann-Straus-Scheinker syndrom, dødelig familiær søvnløshet og kuru. Menneskelige prionsykdommer viser ofte kliniske symptomer som depresjon, angst og hallusinasjoner, og monoamin-hypotesen har blitt nevnt for å forklare slike mangler. (In an article entitled "Prion protein modulates monoaminergic systems and depressive-like behavior in mice" and published in the Journal of Biological Chemistry, the group shows that mice lacking normal prions show a depressive-like behavior similar to depression symptoms found in patients with Alzheimer's and prion diseases, namely Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD), variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD), Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome, Fatal Familial Insomnia and kuru. Human prion diseases frequently show clinical symptoms such as depression, anxiety, and hallucinations, and the monoamine hypothesis has been called to explain such deficits.)

Forskningen utført av gruppen viser at mus uten prionprotein har økte nivåer av reseptorene som bindes til serotonin. I tillegg er nivået av enzymet som produserer dopamin og dopamin selv, også høyere hos mus som er fratatt prionprotein. Det er interessant at studien viser at selv om disse dyrene har høye nivåer av dopamin så viser de ikke den normale reaksjonen som bør oppstå når dopamin binder seg til dets reseptor, til tross for det faktum at nivåene for reseptoren for dopamin er normal hos disse dyrene. Ifølge Danielle Beckman, førsteforfatteren av studien "er det mulig at den manglende interaksjon mellom dopamin og dets reseptor resulterer i desensitivisering av reseptoren nettopp fordi det er for mye dopamin". (The research conducted by the group shows that mice with no prion protein have increased levels of the receptors that bind to serotonin. Additionally, the levels of the enzyme that makes dopamine, and dopamine itself, are also higher in mice deprived of the prion protein. Interestingly, the study shows that although these animals have high levels of dopamine, they do not show the normal response that should occur when dopamine binds to its receptor, despite the fact that the levels of the receptor for dopamine are normal in these animals. According to Danielle Beckman, the first author of the paper "it is possible that the lack of interaction between dopamine and its receptor results from a desensitization of the receptor precisely because there is too much dopamine".)

En annen viktig observasjon gjort av gruppen, og som støtter hypotesen om at prioner har en rolle ved depresjon, er det faktum at prionprotein finnes på de samme steder i cellen som dopamin- og serotoninreseptorer. I tillegg observerte forfatterne at prionproteinet kan binde seg til dopaminreseptoren. (Another important observation made by the group, and which supports the hypothesis that prions have a role in depression, is the fact that the prion protein is found in the same places in the cell as the dopamine and serotonin receptors. Additionally, the authors observed that the prion protein might bind to the dopamine receptor.)

Gruppen mener at hos normale individer så fungerer prionproteinet som et plattform for flere molekylære interaksjoner. Når prionproteinmolekyler er isolert fra sine misfoldede motstykker, kan de ikke lenger fungerer som en plattform for alle disse molekylære interaksjoner, noe som svekker mekanismene fremkalt av hjernekjemikaliene som er viktige for sinnsstemninger. (The group believes that in normal individuals, the prion protein works as a scaffold for multiple molecular interactions. When prion protein molecules are sequestered by their misfolded counterparts, they can no longer work as a scaffold for all these molecular interactions, which impairs the mechanisms evoked by the brain chemicals important for mood.)

Disse funnene åpner døren for fremtidig forskning som vurderer prionproteinet som et potensielt mål i utviklingen av behandlinger for alvorlig depresjon og beslektede sykdommer. (…) (These findings open the door for future research considering the prion protein as a potential target in the development of treatments for major depression and related disorders.)

(Anm: Monoamin-hypotesen. Øye, Ivar. (2009, 13. februar). antidepressiva. I Store medisinske leksikon. Hentet 15. august 2015 fra Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: (PrPc) er smittestoffer bestående kun av proteiner som kan forårsake sykdommer som kugalskap hos storfe og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker. Prioner er proteiner som forvandles. De trenger ikkPrionere arvestoff for å gi infeksjoner, som andre smittestoffer. Prioner finnes i kroppen til både mennesker og dyr, og hjelper stamcellene.  (no.wikipedia.org).)

- Seniorforfatteren av nevnte studie (Potts WK) uttaler at man egentlig ikke har et tilstrekkelig følsomt toksisk vurderingssystem, at man derfor ofte ikke oppdager de skadelige effekter før etter 10 eller 20 år, og at publikum brukes som eksperimentelle forsøkskaniner (2, 3). Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc.

(Anm: RE: Studier som stikkes under stol Minileder (...) Studiens «darwinistiske» toksisitetstest viser at legemidlet paroxetine (Seroxat, Paxil etc.) i dyreforsøk forårsaker bl.a. endokrine forstyrrelser, vedvarende svekket helse, økt dødelighet etc. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:617 (25.5.2015).)

- Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning.

(Anm: - Studie: Forsøg med ny medicin godkendes ofte på mangelfuldt grundlag. Prækliniske forsøg har ofte ikke undersøgt nye lægemidlers effekt tilstrækkeligt, og de betyder, at regulatoriske myndigheder tillader forsøg med mennesker på et uoplyst grundlag, konkluderer ny forskning. (- I stedet skeler regulatoriske myndigheder oftere til data for sikkerhed og toksitisitet end effekt, siger han. "Det stoler mere eller mindre på, at pengemændene bag det kliniske forsøg, industrien og investigatorerne, aldrig ville udføre kliniske forsøg, med mindre de var overbeviste om midlernes effektivitet," siger han. (medwatch.dk 9.4.2018).)

- Den nye stud