Om resistensutvikling

Det er hevet over enhver tvil, at helsevesenet har et viktig ansvar når det gjelder å bremse resistensutvikling ved fornuftig bruk av disse legemidlene. (Aftenposten 14.7.2005)

Kommunikation minskar antibiotikaförskrivning ...60-procentig relativ minskning (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny strategi for å beskytte sunne tarmmikrober mot antibiotika (medicalnewstoday.com 23.3.2015)

Totalresistenta bakterier vanligare (svd.se 17.11.2009)

Resistent bakterie funnet i Sverige (helserevyen.no 11.12.2007)

Fabriker pumpar antibiotika rakt ut i vattnet (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny antibiotika-app skal gi riktigere bruk (dagensmedisin.no 24.6.2014)

- Fra mirakelmedisin til multiresistens, legemiddelinteraksjoner, psykiatriske lidelser (mitokondriell dysfunksjon), kreft etc.

Fra mirakelmedisin til multiresistens
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2324-9 (23.10.2008)
Det er 80 år siden Alexander Fleming (1881 - 1951) påviste penicillinets bakteriedrepende effekter. Men det var først 15 år senere, i 1943, at man greide å masseprodusere penicillin. I begynnelsen ble det nye medikamentet forbeholdt de stridende soldater på alliert side. Som forsidebildet viser, var entusiasmen stor. Det reddet liv! (...)

De siste 20 årene har infeksjoner med multiresistente stafylokokker, streptokokker og gramnegative staver blitt stadig vanligere i den globaliserte verden. Vi lar ikke lenger røykende soldater smile fra sykesengen i forebyggingsøyemed. I stedet isolerer vi pasienter som har vært på sykehus i utlandet av frykt for at de er kolonisert med de nye «supermikrobene». Og vi teller, registrerer, kontrollerer og standardiserer. Er antibiotikaæraen over? spurte bladet Newsweek over hele sin forside i mars 1994 (2). Vi er ikke kommet dit ennå - men overbevisningen om at mirakelmedisinen var funnet, er erstattet av frykt for multiresistente mikrober (3). (...)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

- Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens.

(Anm: Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten har gjort beräkningar på antibiotikaresistensens utveckling fram till år 2050. År 2030 kommer vi att ha 32 000 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens. Tjugo år senare, år 2050, kommer siffran att vara drygt 70 000. Det kan jämföras med 2016, då antalet fall var drygt 15 500. Det skriver Folkhälsomyndigheten, som på uppdrag av regeringen har gjort beräkningar på framtida kostnader för den ökade antibiotikaresistensen. Rapporten som nu publiceras utgör slutredovisningen för uppdraget. Prognoserna baseras på data från perioden 2012 – 2016 och bygger på simuleringsmodeller. Direkta vårdkostnader såväl som indirekta kostnader, bland annat i form av förlorad arbetskraft, ingår i prognoserna. (lakemedelsvarlden.se 25.1.2018).)

(Anm: First WHO antimicrobial surveillance data reveal high levels of resistance globally. The first data from the World Health Organization Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS) have reported high rates of resistance to antibiotics commonly used to treat serious bacterial infections in many countries across the world.1 BMJ 2018;360:k462 (Published 30 January 2018).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Drug companies are starting to tackle antimicrobial resistance but could do more, report shows. Just two of 28 new antibiotics in development have adequate stewardship and access provisions in place, a review of the drug industry’s progress on tackling antimicrobial resistance (AMR) has found. BMJ 2018;360:k269 (Published 23 January 2018).)

- Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

Grisete antibiotikabruk
dn.no 9.11.2005
Forskere ved Norges veterinærhøgskole mener Mattilsynet mangler kontroll med antibiotika-bruken blant svinebønder på Jæren i Rogaland.

Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

-Fulle av antibiotika og hormoner
– Nå må Mattilsynet ta ansvar. Jeg frykter at medikamentene flyter. Kjøleskapene på enkelte svinegårder er trolig fulle av antibiotika og hormoner, slik at bønder selv kan medisinere grisen, sier professor Nils Søli ved Norges veterinærhøgskole til Nationen. (...)

- Pasienter krever ikke så ofte antibiotika. Pasienter spør ikke lege om antibiotika så ofte som i tidligere år, antyder forskere.

(Anm: Patients request antibiotics less often. Patients are not asking GPs for antibiotics as frequently as in previous years, research suggested. But, while UK GPs are reducing antibiotic prescriptions, a lack of access to diagnostic tools means that over a third are prescribing antibiotics unnecessarily, said two polls commissioned by the Longitude Prize. The prize fund was launched in 2014 with a challenge to develop a point-of-care test to detect and understand infections, to help ensure that the right antibiotics are used at the right time. BMJ 2017;359:j5283 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Leger kan for lite om antibiotika. Den norske legestanden jobber iherdig for å redusere overforbruket av antibiotika med 30 prosent, men flere fastleger kjenner fortsatt presset fra pasienter til å skrive ut resept. (nrk.no 21.11.2017).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. Har du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  (- Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker.)

(Anm: 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. ar du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  Helsemyndigheter har vært redde i årevis. Nå slår også verdens miljømyndigheter – FNs miljøprogram – alarm: Enorme mengder antibiotika og antibiotikaresistente bakterier pøses ut i naturen rundt i verden. Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker. Og fra sykehus, selvsagt. Det kommer fra industrien og ikke minst fra husdyrene. (…) Dette er hovedtemaet i årets rapport fra FNs miljøprogram UNEP – «UN Environment Frontiers 2017». (aftenposten.no 5.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Antibiotic resistance fight could get a little help from ants (theconversation.com 7.2.2018).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (- Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet.)

(Anm: Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders.) Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan tarmen din kan få deg til å virke smartere enn du egentlig er.

(Anm: How your gut can make you seem smarter than you really are. We've all been hungry — or even "hangry" — at one point in our lives, but is there a scientific explanation for this phenomenon? And might there be some hidden value to this otherwise irritating feeling? A new study explores, suggesting that our gut helps us make good decisions and come across as smarter than we really are. (…) Neuroscience shows that most of our decisions are emotional, not rational (although our efforts to post-rationalize are pretty ingenious, to say the least) and our brains are prone to a myriad of biases that hijack our decisions without us even knowing. (…) Not only do we share more with animals than we might think, but sensations as basic as hunger drive a lot of our decision making, reveals the new study. (medicalnewstoday.com 28.1.2018).)

(Anm: Trust your gut: using physiological states as a source of information is almost as effective as optimal Bayesian learning. Proc Biol Sci. 2018 Jan 31;285(1871). pii: 20172411.)

- Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika.

(Anm: Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika. Antallet af danskere, der smittes med to typer multiresistente bakterier, er ifølge ny rapport stigende. - Det drejer sig om de multiresistente bakterier CPE og VRE. -Mulitiresistent betyder, at det kan være vanskeligt at behandle personer med disse bakterier med visse typer antibiotika. - Det er især et problem for svækkede personer, hvis de bliver smittet med multiresistente bakterier. – VRE står for Vancomycin resistente enterokokker. Disse bakterier er født resistente over for en lang række antibiotika. - VRE giver kun sjældent alvorlige infektioner, men findes ofte hos hospitalspatienter og kan herfra smitte videre til meget svækkede personer. I 2016 fik 51 patienter blodforgiftning med VRE-bakterier. - CPE står for Carbapenemase-producerende enterobakterier. - Enterobakterierne lever i tarmen hos alle mennesker, hvor de normalt ikke gør skade, men de kan for eksempel give urinvejsinfektion. Svækkede patienter kan også risikere mere alvorlige infektioner. Kilde: Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie.

(Anm: Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie. DRAMMEN (NRK): Den motstandsdyktige bakterien VRE er oppdaget på Drammen sykehus. Den står på WHOs liste over de mest fryktede antibiotikaresistente bakteriene i verden. (…) Sengeposten ved Drammen sykehus er stengt. Syv pasienter har fått påvist bakterien, men ingen har blitt syke. Nå ligger kun én av pasientene igjen på sykehuset. – Pasientene ble isolert og screenet. Det man er redd for i en sånn situasjon som dette er at vi blir tvunget til å bruke andre typer antibiotika, slik at antibiotikabruken endrer seg, forteller Walberg. Utviklinga er urovekkande (nrk.no 19.12.2017).)

- Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. (- Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika.)

(Anm: Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. PRESSEMEDDELELSE: Som en del af velfærdsreserven foreslår regeringen at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens. (…) Fakta om antibiotikaresistens Behandling med antibiotika kan som en negativ effekt føre til, at bakterier bliver resistente over for den type antibiotika, der behandles med. Bakterierne kan smitte mellem mennesker og overføre resistens til hinanden. Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika. (sum.dk 27.10.2017).)

- Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner.

(Anm: Multiresistente bakterier spreder sig voldsomt og smitter typisk på sygehusene. (…) Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner. Det er konsekvenserne af, at de multiresistente bakterier de seneste fire år har spredt sig. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opruster i kampen mod de farlige bakterier med en ekstrabevilling til Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (- Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

- Lungemikrobiom spiller stor rolle for alvorlighetsgraden for astma og respons på behandling.

(Anm: Lung microbiome plays major role in asthma severity and response to treatment. While the microbiome has gained significant attention for its impact on digestive health in recent years, its effect on lung disease has largely remained unstudied. Dr. Patricia Finn says this is a missed opportunity. (…) A second study from the Finn-Perkins lab at UIC, recently published in the American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, showed that even prior to birth, exposure to specific compositions of bacteria may elicit an inflammatory immune response that could predispose individuals to asthma. This is an exciting time in scientific discovery," Finn said. "We are learning that the lung microbiome potentially plays a role in many parts of the body including cord blood cells, which may impact disease onset or symptoms." (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

- Antibiotika kan være linket til risiko for kreft

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622).

The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed with non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Vaginal Microbiome and Gynecological Cancer. (…) Exploring the Influence on Carcinogenesis. Exploring the link between the vaginal microbiome and gynecological malignancies is a developing and exciting field of research, as several studies that were published recently suggested that such relationship may exist. The overall hypothesis is that vaginal bacteria play an important role in the tumor microenvironment. (news-medical.net 28.8.2017).)

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- FDA advarer mod overdødelighed flere år efter Clarithromycin-kur.

(Anm: FDA advarer mod overdødelighed flere år efter Clarithromycin-kur. På baggrund af bl.a. danske studier vælger den amerikanske sundhedsmyndighed FDA nu at advare om, at patienter har en øget risiko for at dø flere år efter at de har taget en kur med antibiotikaet clarithromycin. Den danske lægemiddelstyrelse tror ikke på studiernes fund. (medwatch.dk 20.12.2017).)

 (Anm: EUs bivirkningskommité: Intet belæg for langtidseffekt ved clarithromycin. Mens FDA har iværksat en handlingsplan, der skal advare patienter med hjertekarsygdomme om at en clarithromycin-kur øger risikoen for at dø flere år efter afsluttet kur, vælger EU ikke at gøre noget. Langtidseffekten er ikke dokumenteret, lyder det. (medwatch.dk 20.12.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

- Trimethoprim er forbundet med en større risiko for akutt nyreskade og hyperkalemi sammenlignet med andre antibiotika som brukes til å behandle UTI, men ikke en større risiko for død.

(Anm: Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. Abstract OBJECTIVE: To determine if trimethoprim use for urinary tract infection (UTI) is associated with an increased risk of acute kidney injury, hyperkalaemia, or sudden death in the general population. (…) CONCLUSION: Trimethoprim is associated with a greater risk of acute kidney injury and hyperkalaemia compared with other antibiotics used to treat UTIs, but not a greater risk of death. The relative risk increase is similar across population groups, but the higher baseline risk among those taking renin-angiotensin system blockers and potassium-sparing diuretics translates into higher absolute risks of acute kidney injury and hyperkalaemia in these groups. BMJ. 2018 Feb 9;360:k341.)

Common Antibiotic Linked to Elevated Potassium (Vanlig antibiotika linket til økt nivå av potassium (kalium))
medpagetoday.com 1.7.2010
Among older individuals, the commonly used antibiotic trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) is associated with the development of hyperkalemia requiring hospitalization, researchers found.

The relationship was independent of the concomitant use of beta-blockers, Amit Garg, MD, PhD, of the University of Western Ontario in London, and colleagues reported online in the Clinical Journal of the American Society of Nephrology. (...)

(Anm: kalium; metallisk grunnstoff, kjemisk symbol K, atomnummer 19, tilhører alkalimetallene.(...) Både for lav og for høy konsentrasjon (hhv. hypokalemi og hyperkalemi) påvirker den elektriske aktiviteten i cellene og kan forårsake hjertearytmier, slapphet og muskelsvekkelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Co-trimoxazole (trimethoprim-sulfamethoxazole) omsettes bl.a. under handelsnavnet Bactrim.)

(Anm: Beta-Blockers, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, and the Risk of Hyperkalemia Requiring Hospitalization in the Elderly: A Nested Case-Control Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2010 (Published ahead of print on July 1).)

- Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi.

(Anm: Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi. Det visar forskning på patienter med lung-, hud- eller njurcancer som publiceras i tidskriften Science, rapporterar SVT Vetenskap. Forskarna kartlade vilka bakterier som fanns i patienternas tarmar, och kunde se att de som svarade bäst på behandlingen var de som hade en varierad tarmflora och mycket av särskilt bra bakterier. Experiment på möss gav ytterligare stöd till detta. – Det här visar på ett övertygande sätt att tarmfloran är viktig för att cancerbehandlingen ska fungera, och vi börjar förstå vilka typer av bakterier som ger god effekt. Nu måste vi undersöka hur vi kan påverka tarmfloran så att vi kan rädda våra patienter, säger Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, till SVT om studien. (nyteknik.se 3.11.2017).)

- Flere konsultasjoner for mage-tarm-infeksjoner blant unge.

(Anm: Flere konsultasjoner for mage-tarm-infeksjoner blant unge. Har trolig sammenheng med innføring av fraværsgrensen, melder FHI. Siden høsten 2016 har Folkehelseinstituttet (FHI) sett en økning i antall legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i aldersgruppen 5 til 19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i videregående skole fra skoleåret 2016/2017, der elevene ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær uten legeerklæring for å få godkjent faget, melder FHI. (dagensmedisin.no 13.7.2017).)

(Anm: Antibiotics may kill bacteria differently in vitro vs in vivo (news-medical.net 5.9.2017).)

- Bruk av antibiotika under fødsel forsinker sunne tarmbakterier hos spedbarn. (- Forskningen viste at babyer utsatt for antibiotika mot Streptokokker gruppe B (GBS) under fødsel fikk en forsinkelse i modningen av deres tarmbakterier, kjent som mikrobiota.) (- En av hver tredje eller fjerde gravide tester positivt for streptokokker gruppe B (GBS) under rutinemessig screening, og flertallet velger å motta antibiotika som profylakse (sykdomsforebyggelse) under fødsel for å forhindre GBS-overføring til spedbarn ved fødselen.)

(Anm: Antibiotics administered during labor delay healthy gut bacteria in babies. Antibiotics administered during labour for Group B Streptococcus (GBS) affect the development of gut bacteria in babies, according to a study from McMaster University. The research showed that babies exposed to the antibiotics for GBS during labour had a delay in the maturation of their gut bacteria, known as microbiota. The data also showed that this delay increased with longer durations of exposure to the antibiotics.
While the effects of antibiotics for GBS on the gut bacteria in babies was dramatic at early time points, they largely disappeared by 12 weeks of age. The results were published today in the journal Scientific Reports.
"Early life microbial colonization and succession is critically important to healthy development, with impacts on metabolic and immunologic processes throughout life," said Jennifer Stearns, the study's first author, an assistant professor of medicine at McMaster University's Michael G. DeGroote School of Medicine and a scientist of the University's Farncombe Family Digestive Health Research Institute. One out of every three or four pregnant women test positive for Group B Streptococcus during routine screening and the majority choose to receive antibiotic prophylaxis during labour to prevent GBS transmission to their infant at birth. Infant infections can lead to serious illness including meningitis and death in a very small number of infants, and antibiotic treatment is an important prevention strategy. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom - veileder for helsepersonell. Streptokokker gruppe B-infeksjoner forårsakes av bakterien Streptococcus agalactiae, vanligvis kalt GBS. GBS er den vanligste årsak til alvorlig infeksjonssykdom hos nyfødte. (fhi.no 18.4.2017).)

- Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.)

(Anm: Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.) (…) Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at minst 19 millioner årlige dødsfall skyldes kardiometabolske lidelser - et paraplybegrep for kardiovaskulær sykdom og tilstander som metabolsk syndrom og type 2 diabetes. (…) Imidlertid, som forfatterne av den nye forskningen forklarer, har resultatene av slike studier blitt betraktet som "kontroversielle". Så i den nye vurderingen bestemte forskerne - ledet av M. Faadiel Essop, Ph.D., ved Stellenbosch University i Stellenbosch, Sør-Afrika - å undersøke overordnede trender i funnene i 36 studier, som spenner over et tiår.) (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

- Noen studier rapporterer imidlertid om at det ikke er negative effekter som følge av bruk av sukkerholdige drikkevarer (SSB). På grunn av denne uoverensstemmelsen foreslår vi at veldesignede langsiktige kliniske studier skal forbedre vår forståelse om sammenhengen mellom SSB-bruk og begynnende kardiometabolske sykdommer.

(Anm: Frequent sugar-sweetened beverage consumption and the onset of cardiometabolic diseases: cause for concern? (…) Some of the findings also show that regular SSB intake can alter glucose handling and insulin sensitivity, thereby contributing to the development of the MetS and T2DM. There is also evidence that frequent SSB intake (and particularly fructose) is linked to hypertension and well-known CVD risk factors. However, some studies report on the lack of negative effects as a result of SSB consumption. Because of this discrepancy, we propose that well-designed long term clinical studies should further enhance our understanding regarding the links between SSB consumption and the onset of cardiometabolic diseases. Journal of the Endocrine Society 2017 (Published: 02 November 2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden.

(Anm: PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (PTSD linked to changes in gut bacteria.) Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Study provides early glimpse of gut's microbial landscape. collaborative effort by a team of researchers from three institutions including the Marine Biological Laboratory (MBL) in Woods Hole, the Forsyth Institute in Cambridge and Washington University in St. Louis provided an early glimpse of how microbial communities in the gut - known collectively as the gut microbiome - are spatially organized, uncovering a surprising degree of mixing among different bacterial members. The study, which will appear in the October 13 issue of The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), is the first to examine the three-dimensional structure of a diverse array of gut microbes and uncovers some stark differences between the microbial landscape of the gut and those of other body sites, such as the mouth. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Bruk av antibiotika under peripartum periode linket til økt risiko for inflammatorisk tilstand hos avkom.

(Anm: Antibiotic use during peripartum period linked to greater risk of inflammatory condition in offspring. A study by researchers at the University of Chicago Medicine shows that when mice that are genetically susceptible to developing inflammatory bowel disease (IBD) were given antibiotics during late pregnancy and the early nursing period, their offspring were more likely to develop an inflammatory condition of the colon that resembles human IBD. (news-medical.net 28.7.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Probiotika kan beskytte mot depresjon linket til usunn livsstil.

(Anm: Probiotics may offer protection against depression linked to unhealthy lifestyle The study has been published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 22.12.2017).)

(Anm: How Your Gut Health Affects Your Whole Body (webmd.com 18.9.2017).)  

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

–  Tykktarmkreft: Kan proinflammatoriske dietter øke risikoen? Ifølge ny forskning har raffinerte korn –  slike man bruker til å lage pasta - og grønnsaker som tomater –  høye nivåer av proinflammatoriske markører.

(Anm: Colon cancer: Could proinflammatory diets raise risk? According to new research, refined grains — such as the ones used to make pasta — and vegetables such as tomatoes have high levels of proinflammatory markers. New research published in the journal JAMA Oncology explores the link between inflammation-inducing diets and the risk of developing colon cancer. The study was led by Fred K. Tabung, Ph.D., of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA. Tabung and team started from the observation that inflammation is known to contribute to cancer in general and colorectal cancer in particular — a fact well-documented by researchers. So, they wondered whether proinflammatory diets would have a similar effect on the risk of colon cancer. To investigate this, they assessed the inflammatory components of diets using an empirical dietary inflammatory pattern (EDIP) score. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

(Anm: Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper. Mest vanlig er det å tilsette egg. (no.wikipedia.org).)

- Studien finner økende forekomst av IBD i nyindustrielle land. (- Ny forskning publisert i The Lancet av Dr. Gilaad Kaplan viser at land utenfor den vestlige verden kanskje nå står overfor det samme mønsteret med økende IBD-forekomst.)

(Anm: Study finds rising incidence of IBD in newly industrialized countries. For the last century, inflammatory bowel disease (IBD) has been a challenge for patients and the medical community in the western world. New research published today in The Lancet by Dr. Gilaad Kaplan shows that countries outside the western world may now be facing the same pattern of increasing IBD rates. "Over the past 100 years, the incidence of IBD in western countries has climbed and then plateaued," says Kaplan, an associate professor at the Cumming School of Medicine. "Our research shows that countries outside the western world now appear to be in the first stage of this sequence." (news-medical.net 20.10.2017).)

(Anm: Levealder og dødsårsaker (mintankesmie.no).)

- Nye IBD-behandlinger kan kombinere antisoppbehandling og probiotika.

(Anm: New IBD treatments may combine antifungals and probiotics. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. (…) Then, in a later study, the researchers discovered that the guts of patients with Crohn's disease had much higher levels of two bacteria (Escherichia coli and Serratia marcescens) and one fungus (Candida tropicalis) than healthy relatives without the disease. Further investigation in the laboratory showed that the three organisms "cooperate in such a way as to form large, robust biofilms capable of activating the host immune response." (…) Probiotics should also tackle gut fungi In the new review, the team revisits these findings and makes the case for combining antifungals with probiotics when considering new treatments for IBD. They discuss how fungi and bacteria work together not only at the level of organisms, but also between "kingdoms." The authors also point out that their earlier research not only revealed that fungi play a key role in gut health, but that it also shows how "overgrowth of the fungus due to imbalance" can damage the "mucosa," or lining of the gut. They conclude that efforts to develop new probiotics should take into account the evidence on how fungi and bacteria may work together in IBD. (medicalnewstoday.com 4.10.2017).)

- Gjennombruddsfunn kan føre til bedre behandlinger for tykktarmskreft, tarmsykdommer. Kolonkreft, Crohns og andre sykdommer i tarmen kan behandles bedre - eller til og med forhindres - takket være en ny sammenheng mellom betennelse og en vanlig cellulær prosess, påvist av University of Warwick. (- Når autofagi er dysfunksjonell, Kenny akkumulerer og forårsaker betennelse.)

(Anm: Breakthrough discovery could lead to better treatments for colon cancer, gut diseases. Colon cancer, Crohn's, and other diseases of the gut could be better treated - or even prevented - thanks to a new link between inflammation and a common cellular process, established by the University of Warwick. (…) Foods such as pomegranates, red grapes, pears, mushrooms, lentils, soybeans and green peas contain natural compounds which can activate autophagy, helping to prevent inflammation and gut diseases. (…) In a new paper published in Nature Communications, Dr Nezis and colleagues have identified - for the first time - a protein which is regulated by autophagy. Called Kenny, the protein contains a motif of amino acids that causes itself to be broken down by autophagy. When autophagy is dysfunctional, Kenny accumulates and causes inflammation. (news-medical.net 3.11.2017).)

(Anm: Autophagy: Protection Against T2D? medpagetoday.com 27.7.2014.)

(Anm: Autophagy and mitophagy interplay in melanoma progression. Mitochondrion 2014 Jul 17. pii: S1567-7249(14)00094-4.)

- Oppdagelse av ny mekanisme i tarmmikrobiomet har implikasjoner for personer med IBD. (- Vi fant at et protein uttrykt av tarmbakterier kalt Bacteroides virker for å hindre IBD ved raskt å rekruttere hvite blodlegemer for å drepe en celle i immunsystemet som er ansvarlig for å orkestrere IBD, sier McCoy.)

(Anm: Discovery of novel mechanism in the gut microbiome has implications for people with IBD. (…) Published last week in Cell, a study by Santamaria and Kathy McCoy, PhD, from the University of Calgary's Cumming School of Medicine (CSM) reveals a new mechanism in the gut microbiome that regulates pro- and anti-inflammatory cells. "We found that a protein expressed by gut bacteria called Bacteroides works to prevent IBD by rapidly recruiting white blood cells to kill a cell of the immune system that is responsible for orchestrating IBD," says McCoy. "We think that this mechanism is likely involved in preventing most people from developing IBD." (news-medical.net 23.10.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. (…) Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 3.10.2017).)

(Anm: Lupus: Low vitamin D may raise risk of kidney failure. (…) Dr. Michelle A. Petri, Ph.D., director of the Hopkins Lupus Center is the lead author of the study, and the findings were presented at the American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) Annual Meeting in San Diego, CA. Lupus is an autoimmune disease characterized by inflammation throughout the body. This occurs because the body does not recognize its own tissues and starts attacking them. The disease can affect various organ systems, from the cardiovascular and immune systems to vital organs such as the lungs and the kidneys. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. Lactobacillus are a type of "good" bacteria that reside in the digestive, urinary, and genital systems. These bacteria are also present in yogurt, kefir, and other fermented foods, as well as dietary supplements. While further studies are needed to confirm the possible benefits of Lactobacillus, the researchers believe that their findings indicate that women with lupus and kidney inflammation may benefit from taking probiotics. Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Researchers discover that beneficial bacteria in yogurt may affect severity of lupus (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Antifungals and probiotics could play critical role in potential new therapeutic approaches for IBD. (news-medical.net 5.10.2017).)

- Kan vitamin D kosttilskudd behandle IBS? (- Kvinner er nesten dobbelt så sannsynlig å utvikle tilstanden (IBS) som menn.)

(Anm: Could vitamin D supplements treat IBS? People with irritable bowel syndrome could alleviate their symptoms by taking vitamin D supplements. This is the conclusion of a new study recently published in the European Journal of Clinical Nutrition. Irritable bowel syndrome (IBS) is a condition that affects the large intestine. Symptoms include abdominal pain, diarrhea, bloating, and constipation. It is estimated that IBS affects around 12 percent of people in the United States, and women are almost twice as likely to develop the condition as men. (…) "IBS is a poorly understood condition which impacts severely on the quality of life of sufferers," says Dr. Bernard Corfe, of the Department of Oncology and Metabolism at the University of Sheffield in the United Kingdom, and the lead author of the new study. "There is no single known cause and likewise no single known cure," he adds. Previous research has indicated that people with the condition have low levels of vitamin D, which suggests that this vitamin could play a role in IBS. (medicalnewstoday.com 27.1.2018).)

(Anm: What should you not eat for IBS? Irritable bowel syndrome or IBS is a medical condition where a person experiences frequent abdominal symptoms, such as diarrhea, constipation, or both. While doctors do not know what the exact cause of the condition is, they do know that it is a disorder that affects how the brain and gut interact. When a person has IBS, they may notice that certain foods seem to trigger or worsen their condition. (medicalnewstoday.com 10.2.2018).)

- Mat og antibiotika kan forandre mikroorganismer i tarm og forårsake IBS.

(Anm: Food and antibiotics may change microorganisms in gut, causing IBS. A recent review of research suggests that changes to the microorganisms (microbiota) in the gastrointestinal (GI) tract may be a cause of irritable bowel syndrome (IBS). The review article is published in the American Journal of Physiology -- Gastrointestinal and Liver Physiology. (sciencedaily.com 26.1.2016).)

- Endringer i mikrobiom på grunn av eksponering av antibiotika kan øke risikoen for inflammatorisk tarm.

(Anm: Changes in microbiome due to antibiotic exposure may increase risk for inflammatory bowel. Exposure to antibiotics in mothers may increase risk for inflammatory bowel diseases in their offspring. This is the finding of a study in mice led by researchers from NYU School of Medicine and published Nov. 27 in the journal Nature Microbiology. disease. The study results center on the microbiome, the mix of bacterial species that live in our intestines and co-evolved with humans to play roles in digestion, metabolism, and immunity. (news-medical.net 27.11.2017).)

- En sunn tarm betyr sunn aldring. Ekstremt sunne seniorer ser ut til å ha samme bakterielle sammensetning i deres tarm som friske 30-åringer, viser ny forskning. (– Deltakerne røykte ikke, brukte ikke alkohol, hadde ingen rapporterte humørsvingninger, og hadde ikke blitt foreskrevet legemidler eller antibiotika i de 3 månedene opp til studien. De hadde heller ingen familiehistorie med alvorlige kardiometabolske, gastrointestinale eller nevrologiske sykdommer.)

(Anm: A healthy gut means healthy aging. Extremely healthy seniors appear to have the same bacterial composition in their guts as healthy 30-year-olds, shows new research. The new study was carried out by researchers at the Lawson Health Research Institute of Western University in Ontario, Canada, in collaboration with those at the Tianyi Health Science Institute in Zhenjiang, China. The scientists analyzed the gut microbiota of more than 1,000 very healthy individuals aged between 3 and 100 years, and the findings were published in the journal mSphere. Bian and colleagues used 16S Ribosomal RNA sequencing to analyze the microbial composition of the participants' guts. The participants were selected based on criteria of "extreme health." These included no reported disease, either in themselves or in their family. Participants did not smoke, did not consume any alcohol, had no reported moodiness, and had not been prescribed any drugs or antibiotics in the 3 months leading up to the study. They also had no family history of major cardiometabolic, gastrointestinal, or neurological diseases.  (medicalnewstoday.com 21.10.2017).)

(Anm: The Gut Microbiota of Healthy Aged Chinese Is Similar to That of the Healthy Young. mSphere. 2017 Sep 27;2(5). pii: e00327-17.)

- Tarmsopp kan holde nøkkelen til metabolske helse. En ny studie publisert i tidsskriftet mSphere antyder at tarmsopp kan være like viktig som bakterier for å forstå fedme og metabolsk helse.

(Anm: Gut fungi may hold key to metabolic health. A new study published in the journal mSphere suggests that gut fungi may be just as important as bacteria for understanding obesity and metabolic health. The researchers were led by Dr. Cheryl Gale, an associate professor in the Department of Pediatrics at the University of Minnesota in Minneapolis. As Dr. Gale and her colleagues explain, previous research has shown that obesity is associated with changes in gut bacteria. Most studies have therefore focused on how a high-fat diet alters the gut microbiome, leaving the role of gut fungi overlooked. The new study aims to fill this gap in research, particularly since gut fungi have recently been shown to affect intestinal inflammation. (medicalnewstoday.com 16.10.2017).)

(Anm: High-Fat Diet Changes Fungal Microbiomes and Interkingdom Relationships in the Murine Gut. mSphere Oct 2017, 2 (5) e00351-17.)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial DNA copy number appears to be predictive of sudden cardiac death, heart attacks. The two studies, one on cardiovascular disease published in JAMA Cardiology on Oct. 11 and the other focused on sudden cardiac death and published in the… (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Gut colonization linked to development and progress of heart failure. (…) It has long been known that heart failure and gut health are linked. The gut, thus, has a worse blood supply in instances of heart failure; the intestinal wall is thicker and more permeable, whereby bacteria and bacterial components may find their way into the blood. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Kvinner som utvikler hypertensjon i 40-årene er 73 % mer sannsynlig å utvikle demens.

(Anm: Women Who Develop Hypertension in Their 40s Are 73% More Likely to Develop Dementia. MINNEAPOLIS, Minn -- October 4, 2017 -- Women who develop hypertension in their 40s may be more likely to develop dementia years later, according to a study published in Neurology. (dgnews.docguide.com 4.10.2017).)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Antibiotika-induserte endringer i tarmmikrobiota er assosiert med endringer i glukosemetabolisme hos friske mus.

(Anm: Antibiotic-Induced Alterations in Gut Microbiota Are Associated with Changes in Glucose Metabolism in Healthy Mice. The gut microbiome plays an important role in health and disease. Antibiotics are known to alter gut microbiota, yet their effects on glucose tolerance in lean, normoglycemic mice have not been widely investigated. In this study, we aimed to explore mechanisms by which treatment of lean mice with antibiotics (ampicillin, metronidazole, neomycin, vancomycin, or their cocktail) influences the microbiome and glucose metabolism. Front. Microbiol. 2027 (22 November 2017).)

- Kreftrisiko fordoblet hos barn med IBD. Gastrointestinal kreft en spesiell bekymring.

(Anm: Cancer Risk Doubled in Kids with IBD. Gastrointestinal cancers a particular concern. Children with inflammatory bowel disease (IBD) are at a twofold increased risk for cancer, although the absolute risks are low, a large Swedish study found. During 148,682 patient-years of follow-up in children with IBD, there were 497 first cancers, for a rate of 3.3 per 1,000 patient-years, compared with 2,256 malignancies during 1,486,983 patient-years among matched controls, for a rate of 1.5 per 1,000. The overall relative risk for cancer in the IBD patients was 2.2 (95% CI 2-2.5) according to Ola Olén, MD, PhD, of the Karolinska Institute in Stockholm, and colleagues. Nonetheless, the cancer rates corresponded with only one additional case of cancer for each 556 patients with IBD who were followed for 1 year, the researchers reported in The BMJ. (medpagetoday.com 20.9.2017).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (…) Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium.

(Anm: Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (…) Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer. Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

- Bruk av antibiotika tidlig i livet øker risikoen for barndomsfedme: En systematisk gjennomgang og metaanalyse.

(Anm: Antibiotic Exposure in Early Life Increases Risk of Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. A number of studies have previously assessed the impact of antibiotic exposure in early life on the risk of childhood obesity, but no systematic assessment is currently available. Front. Endocrinol., 20 July 2017.)

- Antibiotika i første trimester kan øke risikoen for fosterskader. Eksponering for clindamycin og doxycyklin i første trimester kan være assosiert med økt risiko for organspesifikke misdannelser som ventrikulær/atrieseptumdefekt (ASD), antyder ny forskning.

(Anm: First trimester antibiotics may increase birth defect risk. Exposure to clindamycin and doxycycline during the first trimester may be associated with an increased risk of organ-specific malformations such as ventricular/atrial septal defect, new research suggests. In a population-based cohort study in 139,938 liveborn singletons, there was an 81% increased risk of ventricular/septal defect (adjusted odds ratio, 1.81) associated with clindamycin exposure during the first trimester, compared with no exposure. Similarly, there was a 67% greater risk of musculoskeletal system malformations (aOR, 1.67) associated with clindamycin exposure (Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul 19. doi: 10.1111/bcp.13364).)

- Tap av mikrobiell diversitet i tarmen en trussel mot helsen?

(Anm: Loss of microbial gut diversity a threat to health? Our bodies are made up of nearly equal numbers of human and microbial cells. These tiny passengers are vital for our health but are dwindling in number. The human gut is home to bacteria, viruses, fungi, and small worms in some parts of the world. While the average person's body contains 30 to 40 trillion human cells, bacteria add another 38 million to this number. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

- Dansk forsker finder den bedste måde at undersøge lort på. Ny metode gør det lettere at finde koblingen mellem vores tarmbakterier og helbred.

(Anm: Dansk forsker finder den bedste måde at undersøge lort på. Ny metode gør det lettere at finde koblingen mellem vores tarmbakterier og helbred. Bedre undersøgelser af afføringsprøver kan give bedre forskning i tarmbakterier. For mange forskellige undersøgelsesmetoder hidtil giver fejl i studier af tarmbakterier. Nu har en dansk forsker været med til at løse problemet ved at udvikle en ny standard for, hvordan man kan se nærmere på afføring. Den nye metode giver et mere præcist billede af antallet og variationen af bakterier i menneskers tarme og afføring, og samtidig gør metoden det muligt for forskellige forskere i verden at sammenligne deres resultater med hinanden. »En international standard kan komme tidligere studiers problemer til livs, blandt andet at man får meget forskellige resultater, afhængigt af hvilken metode man bruger til at lave sine undersøgelser,« fortæller Søren Persson, der er seniorforsker og ph.d. ved Statens Serum Institut og har stået for det danske bidrag til det nye forskningsresultat. Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology. (...) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology.Tarmbakterier er ‘in’ Tarmbakterier er kommet i fokus de seneste år, efter forskellige studier har vist, at tarmbakterier, og specielt sammensætningen af bakterierne, spiller en betydelig rolle i alt fra fedme og diabetes til Alzheimers og autisme. (videnskab.dk 3.10.2017).)

- Probiotika kan bidra til å forebygge og behandle tykktarmskreft. (- Så langt er resultatene - etter tester hos mus - lovende, men ytterligere forskning er nødvendig.)

(Anm: Probiotics may help to prevent and treat colon cancer. A new study looks at the potential of probiotics in the prevention and treatment of colorectal cancer associated with inflammatory bowel disease. So far, the results - following tests in mice - are promising, but further investigation is required. According to the American Cancer Society, colorectal cancer is the third most commonly diagnosed type of cancer, excluding skin cancer, among adults in the United States. They also estimate that colorectal cancer may cause around 50,260 deaths in 2017. The researchers' findings are published in The American Journal of Pathology. (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Gut Microbe–Mediated Suppression of Inflammation-Associated Colon Carcinogenesis by Luminal Histamine Production. The American Journal of Pathology 2017.)

(Anm: Top Foods With Probiotics (webmd.com 20.6.2017).)

- Probiotika for forebygging av Clostridium difficile-assosiert diaré hos voksne og barn. (- Kortsiktig bruk av probiotika ser ut til å være trygg og effektiv når den brukes sammen med antibiotika hos pasienter som ikke er immunkompromitterte eller alvorlig svekkede.)

(Anm: Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Abstract BACKGROUND: Antibiotics can disturb gastrointestinal microbiota which may lead to reduced resistance to pathogens such as Clostridium difficile (C. difficile). Probiotics are live microbial preparations that, when administered in adequate amounts, may confer a health benefit to the host, and are a potential C. difficile prevention strategy. Recent clinical practice guidelines do not recommend probiotic prophylaxis, even though probiotics have the highest quality evidence among cited prophylactic therapies. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Based on this systematic review and meta-analysis of 31 randomized controlled trials including 8672 patients, moderate certainty evidence suggests that probiotics are effective for preventing CDAD (NNTB = 42 patients, 95% CI 32 to 58). Our post hoc subgroup analyses to explore heterogeneity indicated that probiotics are effective among trials with a CDAD baseline risk >5% (NNTB = 12; moderate certainty evidence), but not among trials with a baseline risk ≤5% (low to moderate certainty evidence). Although adverse effects were reported among 32 included trials, there were more adverse events among patients in the control groups. The short-term use of probiotics appears to be safe and effective when used along with antibiotics in patients who are not immunocompromised or severely debilitated. Despite the need for further research, hospitalized patients, particularly those at high risk of CDAD, should be informed of the potential benefits and harms of probiotics. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 19;12:CD006095.)

– Antibiotikaresistente bakterier funnet i villrein på Svalbard. Forskere ved Veterinærinstituttet er overrasket over funnet av antibiotikaresistente bakterier hos villrein på Svalbard. (– Svalbard ligger langt unna det meste. Det bor lite folk der. Reinen er vill og bor i områder langt fra der folk bor, forklarer hun.)

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier funnet i villrein på Svalbard. (…) Bakteriene er funnet i prøver fra avføring som er samlet inn fra et femtitalls villrein i Adventdalen og i Reindalen på Svalbard, skriver Nationen. Noen av bakteriene er antibiotikaresistente. Seniorforsker ved Veterinærinstituttet Marianne Sunde sier at funnet er underlig, men: – Ingen av bakteriene vi fant, var resistente mot antibiotikatyper som er regnet som kritisk viktige, sier hun. – Svalbard ligger langt unna det meste. Det bor lite folk der. Reinen er vill og bor i områder langt fra der folk bor, forklarer hun. (…) Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, mener funnet bør være en vekker. (…) – Den eneste måten vi kan lykkes med å kjempe mot det på, er gjennom felles internasjonalt arbeid, sier han. (nrk.no 19.9.2017).)

- Bakteriefloraen (mikrobiotaen) betyr noe: Ved akner (kviser) er det ikke oss mot dem. (- Det er omtrent 20 000 menneskelige gener. "Vi er faktisk mer bakterier enn vi er menneskelige. Så spørsmålet er - er det oss mot dem? Bad guy versus good guy? Nei. Svaret er at vi sammen utgjør en superorganisme. Vi jobber sammen. Det er symbiose og harmoni mellom disse utallige organismer og oss selv.)

(Anm: The microbiota matters: In acne, it’s not us versus them. (…) “Using newer technology, we were able to identify that our genome really was overshadowed by the microbial genome that makes up the populations in our skin, in our gut, and what have you,” said Dr. Friedman, speaking at the summer meeting of the American Academy of Dermatology. There are more than 500 bacterial species that live on healthy skin, and together, these bacteria express more than 2 million genes. There are about 20,000 human genes. “We are actually more bacteria than we are human. So the question is – is it us versus them? Bad guy versus good guy? No. The answer is that together, we make a superorganism. We work together. There is symbiosis and harmony between these countless organisms and ourselves,” he said. (mdedge.com 23.8.2017).)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

- Smittsomme bakterier i barns hals (strupe, svelg) er sterkt linket til bein- og leddinfeksjoner. (- Ved hjelp av forbedrede diagnostiske metoder fant vår undersøkelse at det store flertallet av barn under 4 år som lider av en bein- eller leddinfeksjoner ble infisert av Kingella Kingae-bakterier.)

(Anm: Infectious bacteria in children's throats strongly linked to bone and joint infection. The presence of the bacterium Kingella kingae in children's throats was strongly linked to bone and joint infection with the same bacterium, according to new research published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). Bone and joint bacterial infections in children can have devastating effects on long-term mobility and can cause death. Previously, most infections were thought to be caused by Staphylococcus, Streptococcus and Haemophilus influenzae type b bacteria and were treated with long-term antibiotics and/or surgery. Over the last years, new highly sensitive techniques have allowed more precise identification of the bacteria responsible for these infections. "Using improved diagnostic methods, our study found that the vast majority of children younger than 4 years old suffering from a bone or joint infection were infected by Kingella kingae bacteria," states Dr. Jocelyn Gravel, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Université de Montréal, Montréal, Quebec. "More importantly, we discovered that 70% of children who had a bone/joint infection carried these bacteria in their throats, while it is uncommon in uninfected children (only 6%)." (news-medical.net 5.9.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: How do you get rid of a tickle in the throat? Everyone has experienced it at some point — a sensation in the throat, somewhere between a tickle and an itch, frequently accompanied by a dry cough. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk.

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. Det er et sundhedstegn, siger forskere. Cirka 200 medlemmer af det afrikanske folk, Hadza, lever som jæger-samlere på fuldtid. Nu peger ny forskning på, at deres livsstil giver dem en helt unik, mangfoldig og sund sammensætning af tarmbakterier. Vores forfædre har gennem evolutionen indgået i en symbiose med tusinder af bakteriearter, der blandt andet hjælper os med at hive næringsstoffer ud af maden og fintune vores immunforsvar. Nu viser en undersøgelse, at Hadzafolket i Tanzania, Afrika, der lever som jæger-samlere, har markant flere bakteriearter i tarmen, også kaldet mikrobiota, sammenlignet med folk fra vestlige samfund. Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. Han er lektor ved Stanford University School of Medicine og medforfatter til den nye forskningsartikel, der for nylig blev udgivet i tidsskriftet Science. Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. (videnskab.dk 28.9.2017).)

- Disse data indikerer at noen dynamiske avstamminger av mikrober er redusert i forekomst og hyppighet i moderniserte befolkninger.

(Anm: Seasonal cycling in the gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. Abstract Although humans have cospeciated with their gut-resident microbes, it is difficult to infer features of our ancestral microbiome. Here, we examine the microbiome profile of 350 stool samples collected longitudinally for more than a year from the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. The data reveal annual cyclic reconfiguration of the microbiome, in which some taxa become undetectable only to reappear in a subsequent season. Comparison of the Hadza data set with data collected from 18 populations in 16 countries with varying lifestyles reveals that gut community membership corresponds to modernization: Notably, the taxa within the Hadza that are the most seasonally volatile similarly differentiate industrialized and traditional populations. These data indicate that some dynamic lineages of microbes have decreased in prevalence and abundance in modernized populations. Science 2017;357(6353):802-806 (25 Aug 2017).)

- BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER. Norsk studie av mikrobiom kan bli blant verdens største.

(Anm: BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER. Norsk studie av mikrobiom kan bli blant verdens største. NTNU/HUNT samarbeider med det norske selskapet Bio-Me om det som trolig blir en av verdens største studier på analyse av tarmbakterier (mikrobiom) hos en normalbefolkning. Tidligst 2019-2020 Kunnskapen fra analyse av disse prøvene, sammen med den allerede omfattende informasjonen som er tilgjengelig gjennom HUNT-databasen og potensiell kobling til norske helseregistre, vil føre til unik innsikt i tarmbakterienes bidrag til helse og sykdom, ifølge Jonasson. (dagensmedisin.no 21.11.2017).)

- Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler. Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt.

(Anm: Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler. Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt. Min avhandling omhandlet for det første nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Retrospektive data fra Haukeland universitetssykehus for perioden 2000 – 09 viste en insidens på 1,4 per 100 000 innbyggere per år for gruppe A-streptokokker og 0,2 per 100 000 per år for gruppe C- og gruppe G-streptokokker. En betydelig sykdomsbyrde hos pasientgruppen ble påvist – i form av en høy andel med sjokk, intensivbehandling og død. Omtrent halvparten av dem med gruppe A-streptokokkinfeksjoner var friske fra før. Bakteriegener assosiert med høy virulens, inkludert emm1, emm3 og Spea, var vanlige blant gruppe A-streptokokkene. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 18. september 2017).)

(Anm: Kjøttetende bakterier (nekrotiserende fasciitt). Infeksjon med kjøttetende bakterier utvikler seg svært raskt og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Nekrotiserende fasciitt, på folkemunne ofte omtalt som “infeksjon med kjøttetende bakterier”, er en sjelden og alvorlig bakteriell infeksjon av bløtvev under huden, nærmere bestemt i fasciene (bindevevshinnene) som ligger over musklene - vevet ødelegges og infeksjonen utvikler seg typisk svært raskt, med potensielt alvorlige følger. LES OGSÅ: MRSA resistente bakterier (lommelegen.no 16.11.2017).)

- Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp.

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Protozoer, encellete parasitter uten nervesystem eller kretsløpsorganer. Protozoer har cellekjerne og er derfor den enkleste formen for dyreliv. Inndeling Protozoer deles inn i fire klasser: amøber, ciliater, flagellater og sporozoer (se sporedyr), basert på formeringsform og bevegelsesorganer. Selv om de fleste protozoene tilhører amøber og flagellater, kan infeksjon med både ciliater, coccidier og microsporidier forekomme. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Protozoer (mikroskopi). Indikasjoner. Protozoer (PCR): Undersøkelsen er først og fremst indisert hos personer som har diaré etter lengre opphold i land hvor tarmparasitter er vanlig forekommende. (furst.no 9.8.2017).)

(Anm: Infection Control.  (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) (cdc.gov).)

(Anm: Space-Grown Bacteria Could Pose Major Problems for Astronauts. Zero gravity had unexpected effects on E. coli samples, causing them to behave differently. That could present problems trying to treat them. When astronauts head into space, they don’t go alone. Billions of bacteria are also along for the ride. Now, scientists have discovered that these microorganisms behave quite differently in zero gravity. A recent study, published in Frontiers in Microbiology, found that E. coli bacteria grows differently in space compared to how it grows on Earth. Changes to this bacterium, which occurs naturally in the gastrointestinal tract of humans, could make it more difficult to treat with common antibiotics in space. (healthline.com 17.9.2017).)

- UiO-professor med nytt funn: – Kan føre til bedre vaksiner. Professor Jukka Corander har funnet en metode for å forutse hvordan en bakterie vil utvikle seg. Han mener funnet kan resultere i nye og bedre vaksiner.

(Anm: UiO-professor med nytt funn: – Kan føre til bedre vaksiner. Professor Jukka Corander har funnet en metode for å forutse hvordan en bakterie vil utvikle seg. Han mener funnet kan resultere i nye og bedre vaksiner. – Funnet gir oss en dypere forståelse for hvordan immunresponsen og konkurransen mellom bakteriestammer fungerer på befolkningsnivå. Dette gir oss en mulighet til å utvikle helt nye og bedre vaksiner i fremtiden, sier Jukka Corander, professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo, til NRK. Kan forutse utviklingen. Kort forklart har Corander, sammen med Nicholas Croucher ved Imperial college London, funnet en metode som kan forutse hvordan for eksempel E. coli-bakterier vil utvikle seg. (nrk.no 19.10.2017).)

- MRSA kan drepe flere amerikanske borgere enn HIV.

MRSA may kill more US citizens than HIV
Shortcuts from other journals
BMJ 2007;335:850 (27 October)
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a major public health problem in the US. The incidence of invasive infections such as bacteraemia, pneumonia, and cellulitis reached 31.8 per 100 000 in 2005, according to a population based surveillance programme operating in nine diverse states.

(Anm: Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. JAMA 2007;298:1763-71.)

(Anm: Anita (50) var døden nær etter at hun klødde seg i nesa. FØR OG ETTER: Anita Clark var nærmest ugjenkjennelig etter at hun ble rammet av cellulitis. Anita Clark følte seg uvel etter at hun hadde stelt i hagen. Dagen etter ble hun hasteinnlagt på sykehus med den alvorlige diagnosen cellulitis. (…) OPPHOVNET: Anitas ansikt var så fullt av væske, at hun nesten ikke klarte å se. Cellulitis er en diffus betennelse i bindevevet, med alvorlig betennelse i dermal- og underhudslaget av huden. – Legene la merke til en liten skrape på innsiden av neseboret mitt. De mener at enten bakterier fra hagen hadde havnet i såret, eller at bakterier fra svette hadde gitt meg cellulitis, sier Anita. (…) TV 2 skrev i august om amerikanske Katie Wright (21) som også ble alvorlig syk etter at hun hadde sminket seg med en skitten øyenbrynsbørste. (tv2.no 2.9.2017).)

(Anm: Antibiotic-resistant bacteria work together to cause infection, research suggests. (news-medical.net 12.9.2017).)

- For mye mangan kan føre til dødelig hjerteinfeksjon. (- En ny studie tyder på at dersom mangan kan konsumeres i overkant, kan det føre til infeksjon i hjertet med bakterien Staphylococcus aureus, som også kalt "golden staph".)

(Anm: Too much manganese may lead to fatal heart infection. A new study suggests that, if consumed in excess, dietary manganese may cause an infection of the heart with the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "golden staph." Manganese is an essential mineral that, if consumed excessively, can be toxic. The mineral can be found in abundance in leafy vegetables such as spinach and kale, as well as in tea, pineapple, and nuts. A new study published in the journal Cell Host & Microbe suggests that excessive dietary manganese may even lead to a fatal infection of the heart. The infection in question is caused by the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "staph" or "golden staph." Staph is the leading cause of skin infections such as boils and furuncles, and sometimes, the bacterium can cause potentially fatal bloodstream infections or pneumonia. Staph is also the leading cause of infective, or bacterial, endocarditis. This occurs when S. aureus, having entered the bloodstream, is carried to the heart and settles in a heart valve or in the inner lining of the heart chamber. (medicalnewstoday.com 22.9.2017).)

(Anm: Too much manganese may lower children's IQ. New research recently published in the journal NeuroToxicology suggests that excessive exposure to air manganese might have adverse neurodevelopmental effects; children exposed to the metal were found to have lower IQ scores. The new study - which was led by Dr. Erin Haynes, an associate professor in the Department of Environmental Health at the University of Cincinnati College of Medicine in Ohio - was carried out among the residents of East Liverpool, OH. (medicalnewstoday.com 25.9.2017).)

- Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. (– Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner.) (– Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom.)

(Anm: Arvelig disposisjon for bakteriemi? Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. Det viser en dansk studie. Staphylococcus aureus er en del av vår normalflora og en vanlig årsak til hudinfeksjoner, men det er uklart hvorfor enkelte utvikler bakteriemi. I en dansk kohortstudie fulgte man nesten 35 000 personer med førstegradsslektning som hadde vært innlagt med bakteriemi forårsaket av S. aureus (1). I løpet av median 7,8 år hadde disse personene forhøyet risiko for bakteriemi sammenliknet med normalbefolkningen (RR 2,49; 95 % KI 1,95 – 3,19). Risikoen var særlig høy hos søsken (RR 5,01; 95 % KI 3,3 – 7,62). – Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner. I denne studien vises sammenhengen tydelig, sier Truls Leegaard, som er avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus. – Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom. I 2015 ble det registrert ca. 18 000 positive blodkulturer i Norge, hvorav 11 % var S. aureus. Studien gir oss viktig kunnskap for å undersøke målrettet hvorfor noen har økt risiko for denne typen infeksjoner, sier Leegaard. Tidsskr Nor Legeforen 2016 136:1885 (6.12.2016).)

- Ny forskning bekrefter korrelasjon mellom vanlige bakterier (inkludert MRSA) og eksem.

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

- Forskere oppdager mekanismen bak hudbetennelse ved eksem. (- Vi vet egentlig ikke hva som forårsaker atopisk dermatitt, og det er ikke mange gode behandlinger for det, sier Miller.)

(Anm: Researchers discover mechanism behind skin inflammation in eczema. Publishing online this week in Cell Host & Microbe, researchers at Johns Hopkins report the discovery of a key underlying immune mechanism that explains why to how our skin becomes inflamed from conditions such as atopic dermatitis, more commonly known as eczema. Toxin-producing bacteria on the surface of our skin induces a protein that causes our own cells to react and cause inflammation. "Our skin is covered with bacteria as part of our normal skin microbiome and typically serves as a barrier that protects us from infection and inflammation. However, when that barrier is broken, the increased exposure to certain bacteria really causes problems," says Lloyd Miller, M.D., Ph.D., associate professor of dermatology at the Johns Hopkins University School of Medicine. The bacteria Staphylococcus aureus, or S. aureus, is an important human pathogen and the most common cause of skin infections in people. Miller says, "20 to 30 percent of the U.S. population have S. aureus living on their skin or in their nose, and over time, up to 85 percent of people come into contact with it. Eczema is an inflammatory skin disease that affects 20 percent of children and about 5 percent of adults. Ninety percent of patients with eczema have exceedingly high numbers of S. aureus bacteria on their inflamed skin." "We don't really know what causes atopic dermatitis and there aren't many good treatments for it," says Miller. So his team set out to learn more about how the condition arises in hopes that other treatments can be developed. (news-medical.net 8.11.2017).)

(Anm: Staphylococcus aureus Epicutaneous Exposure Drives Skin Inflammation via IL-36-Mediated T Cell Responses. Cell Host Microbe. 2017 Nov 8;22(5):653-666.e5.)

- Toksinproducerende bakterier på overfladen af vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis.

(Anm: Almindelig bakterie sætter fut i eksem. Toksinproducerende bakterier på overfladen af ​​vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis. "Vores hud er dækket af bakterier som en del af vores normale hudmikrobiom og fungerer typisk som en barriere, der beskytter os mod infektion og inflammation. Men når den barriere bliver brudt, forårsager den øgede eksponering for visse bakterier virkelig problemer," siger dr. Lloyd Miller, der er lektor i dermatologi ved Johns Hopkins University School of Medicine samt chefforsker på undersøgelsen, som er udgivet i tidsskriftet Cell Host & Microbe. (medicinsktidsskrift.dk19.12.2017).)

(Anm: Staphylococcus aureus Epicutaneous Exposure Drives Skin Inflammation via IL-36-Mediated T Cell Responses. Cell Host Microbe. 2017 Nov 8;22(5):653-666.e5.)

(Anm: Association of Evidence-Based Care Processes With Mortality in Staphylococcus aureus Bacteremia at Veterans Health Administration Hospitals, 2003-2014. Questions  Have outcomes for patients with Staphylococcus aureus bacteremia improved, and how have changes in use of evidence-based care processes affected outcomes? (…) Conclusions and Relevance Mortality associated with S aureus bacteremia decreased significantly in VHA hospitals, and a substantial portion of the decreasing mortality may have been attributable to increased use of evidence-based care processes. The experience in VHA hospitals demonstrates that increasing application of these care processes may improve survival among patients with S aureus bacteremia in routine health care settings. JAMA Intern Med. Published online September 5, 2017.)

(Anm: Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land i de siste 10 årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land. Infeksjonene opptrer særlig på sykehus, og de fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. MRSA sprer seg nå i økende grad også i primærhelsetjenesten1-2. Fakta - Tidlig etter at penicillinet ble oppdaget, greide noen av bakteriene å forandre seg slik at de ikke lot seg drepe av penicillin. - Meticillin ble utviklet, et spesial-penicillin beregnet for motstandsdyktige stafylokokker. - Bakteriestammer som også var motstandsdyktige mot meticillin, utviklet seg; MRSA - Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus. - En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. - Når MRSA-bakterier kommer over på huden til personer med sår eller skader, eller med svekket immunapparat, kan bakteriene trenge gjennom huden og inn i kroppen og forårsake alvorlige infeksjoner. - En MRSA-infeksjon kan bli livstruende blant annet fordi en rekke antibiotika ikke hjelper. - Det viktigste tiltaket for å holde andelen av MRSA-infeksjoner så lav som mulig, er å bruke antibiotika på riktig måte. (nhi.no 20.9.2017).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

- Kortare sjuktid med steroider vid sepsis.  (- Forskarna fann alltså ingen skillnad i antalet dödsfall mellan grupperna efter 90 dagar. Inte heller efter 28 dagar. Tiden till att den septiska chocken hävdes var dock kortare i steroidgruppen, i median tre dagar jämfört med fyra dagar för de som fick placebo.)

(Anm: Kortare sjuktid med steroider vid sepsis. Värdet av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock har varit oklart. Ny forskning visar att de kan förkorta den akuta sjuksfasen och tid med intensivvård.Australiska forskare har undersökt effekten av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock. Resultaten, som är publicerade i New England Journal of Medicine, visar att steroider inte hade någon effekt på överlevnaden, vilket var studiens primära effektmått. (…) Studiens primära effektmått var död 90 dagar efter randomisering. De sekundära effektmåtten var bland annat död vid 28 dagar, tid till avbruten septisk chock, tid med intensivvård, tid med sjukhusvård och antal blodtransfusioner. Forskarna fann alltså ingen skillnad i antalet dödsfall mellan grupperna efter 90 dagar. Inte heller efter 28 dagar. Tiden till att den septiska chocken hävdes var dock kortare i steroidgruppen, i median tre dagar jämfört med fyra dagar för de som fick placebo. Skillnaden var statistiskt signifikant. Även tiden med intensivvård var signifikant kortare i behandlingsgruppen, i median tio dagar jämfört med tolv dagar i placebogruppen. (lakemedelsvarlden.se 19.1.2018).)

- Er prebiotika eller probiotika effektive mot dermatitt (eksem; betennelse i huden)? (Are prebiotics or probiotics effective against dermatitis?)

(Anm: Are prebiotics or probiotics effective against dermatitis? Evidence supporting a key role for an altered gut microbiome in the development of atopic dermatitis (AD) would suggest that the use of probiotics or prebiotics to correct microbial imbalances in the gut could help prevent or treat AD. A comprehensive review examining clinical studies of probiotics and prebiotics, given separately or combined, and factors affecting their efficacy is published in Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. The article is available free on the Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology website. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Dermatitis, also known as eczema, is a group of diseases that results in inflammation of the skin.[1] These diseases are characterized by itchiness, red skin, and a rash.[1] In cases of short duration there may be small blisters while in long-term cases the skin may become thickened.[1] The area of skin involved can vary from small to the entire body.[1][2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics for the Treatment and Prevention of Adult Dermatological Diseases. Abstract BACKGROUND: Probiotic, prebiotic, and synbiotic supplementation is becoming more prevalent nowadays. Clinical studies have demonstrated some of the medical benefits of probiotics, prebiotics, and synbiotics within dermatology but an evidence-based review of their effects in adults is needed. (…) CONCLUSION: Preliminary studies are optimistic for the use of some strains of probiotics for symptomatic and clinical improvement in AD, and as adjunctive treatment with antibiotics for acne. Further research is necessary to better assess how probiotics and prebiotics may be used within dermatology. Am J Clin Dermatol. 2017 Jul 5.)

(Anm: Probiotics and Prebiotics in the Prevention and Treatment of Atopic Dermatitis. ABSTRACT Atopic dermatitis (AD) is a highly prevalent condition. Recent evidence suggests a link between the altered gut microbiome and the development of AD. Probiotics and/or prebiotics have been used in the treatment and prevention of AD with the intention of correcting the aberrant gut microbiome. As of now, data from meta-analyses show some promise in the use of probiotics for the prevention of AD with the effect being seen only when administered both prenatally and postnatally. Prebiotics and synbiotics have less compelling evidence to support their effectiveness in AD prevention or treatment, mainly due to the discrepancies of results. Explanations for the variations in the results may come from environmental factors, probiotic/prebiotic factors, and host factors that affect efficacy of the probiotic/prebiotic. More studies are needed to understand the mechanisms of action of probiotics/prebiotics and also to identify their true benefits in the prevention and treatment of AD. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology - 29(4):174-180 (December 1, 2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 cell development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-71.)

- Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika. Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon. Resultatet kan bli at vanlige operasjoner og kirurgiske inngrep blir dødelige.

(Anm: Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika. Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon. Resultatet kan bli at vanlige operasjoner og kirurgiske inngrep blir dødelige. I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) advares det mot utviklingen de siste årene hvor det investeres altfor lite i utvikling av nye typer antibiotika. WHO mener at verden er i ferd med å gå tom for antibiotika. Kan risikere livet Alvorlige sykdommer som tuberkulose, lungebetennelse, gonore og urinveisinfeksjoner er blitt vanskeligere å behandle. Det har vært en økning av tuberkulose i mange deler av verden. Nye typer lar seg ikke behandle med eksisterende antibiotika. Les også: Trapper opp kampen mot antibiotika i matproduksjonen. (dn.no 20.9.2017).)

- Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner.

(Anm: Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner. Doctor's Office Is Source of Many Infections. Legekontorer trenger å rustes opp for å møte grunnleggende infeksjonsstyringsstandarder, ifølge CDC. (Physician offices need to up their game to meet basic infection control standards, according to the CDC.) (medpagetoday.com 15.7.2011).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- 50 PROSENT ØKNING på ETT ÅR: Fikk gonoré etter ubeskyttet sex og må informere tidligere partnere: – Veldig lite kjekt.

(Anm: 50 PROSENT ØKNING på ETT ÅR: Fikk gonoré etter ubeskyttet sex og må informere tidligere partnere: – Veldig lite kjekt. I fjor slo Folkehelseinstituttet alarm etter en stor økning i antall tilfeller av kjønnssykdommen gonoré her i landet. Men trenden fortsetter i stadig økende tempo. Så langt er det rapportert inn 1382 gonoré-tilfeller i 2017, og tallet vil stige. For de fleste gir gonoré ingen eller beskjedne plager. Men i sjeldne tilfeller kan sykdommen føre til betennelse i ledd og blodforgiftning. For kvinner kan gonoré gi barnløshet. På verdensbasis er det oppdaget flere tilfeller av resistente gonoré-bakterier. Det vil si bakterier som ikke kan behandles. Når antallet smittede øker, øker faren for at det kan dukke opp resistente bakterier også her i landet. (tv2.no 5.2.2018).)

(Anm: WHO advarer mot antibiotikaresistent gonoré. Minst tre mennesker er smittet av en type gonoré som ikke kan behandles, ifølge Verdens helseorganisasjon. (nrk.no 7.7.2017.)

(Anm: Antibiotic-resistant gonorrhoea on the rise, new drugs needed. Each year, an estimated 78 million people are infected with gonorrhoea*. Gonorrhoea can infect the genitals, rectum, and throat. Complications of gonorrhoea disproportionally affect women, including pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy and infertility, as well as an increased risk of HIV. Decreasing condom use, increased urbanization and travel, poor infection detection rates, and inadequate or failed treatment all contribute to this increase. (who.int 7.7.2017).)

(Anm: Effect of Antibiotic Prophylaxis on Surgical Site Infections Following Removal of Orthopedic Implants Used for Treatment of Foot, Ankle, and Lower Leg Fractures: A Randomized Clinical Trial. Abstract Importance: Following clean (class I, not contaminated) surgical procedures, the rate of surgical site infection (SSI) should be less than approximately 2%. However, an infection rate of 12.2% has been reported following removal of orthopedic implants used for treatment of fractures below the knee. (…) Conclusions and Relevance: Among patients undergoing surgery for removal of orthopedic implants used for treatment of fractures below the knee, a single preoperative dose of intravenous cefazolin compared with saline did not reduce the risk of surgical site infection within 30 days following implant removal. JAMA. 2017 Dec 26;318(24):2438-2445.)

- Frykter massespredning av gonoré blant tenåringer. – Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen.

(Anm: Frykter massespredning av gonoré blant tenåringer. – Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen, sier Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet. Kjønnssykdommen gonoré øker kraftig i Norge. – Gonoré er i ferd med å jobbe seg inn i ungdomsmiljøene. Det smitter veldig lett, og vi vet at ungdom har mye ubeskyttet sex, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet Øivind Nilsen. Han ser med bekymring på at antallet gonorétilfeller i Norge ser ut til å øke voldsomt. (vg.no 10.7.2017).)

(Anm: Smittevernoverlege slår alarm: Gonoréeksplosjon i Norge: – Det er helt ute av kontroll. Antall registrerte gonorétilfeller i Norge er nær femdoblet i løpet av de siste 10 årene. Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det i 2016 ble det meldt inn 1096 tilfeller av gonoré i Norge. Basert på antall tilfeller så langt i år, så tror de økningen i år fra i fjor vil være 50 prosent. (…) – Gonoré er en smart og sleip kjønnssykdom. Den sprer seg lett, kan ligge skjult i kroppen uten å vise symptomer og den er motstandsdyktig mot behandling, forteller han og supplerer: – Vi er snart i en situasjon hvor det ikke finnes måter å behandle gonoré på, fordi sykdommen utvikler resistens mot all antibiotika og finter ut alle behandlingene vi prøver å drepe den med. (tv2.no 7.7.2017).)

- Du trenger ikke å ta all dine antibiotika, sier forskere. (- Idéen om at det å stoppe antibiotikabehandling tidlig fremmer antibiotikaresistens støttes ikke av bevis, mens inntak av antibiotika lenger enn nødvendig øker risikoen for resistens, skriver forskerne.)

(Anm: No Need to Take All Your Antibiotics, Researchers Say. Scientists say the 'complete the course' recommendation isn't backed by science and may be encouraging antibiotic resistance. Some doctors agree. What if everything you thought you knew about antibiotics was wrong? Patients have always been told that the key to a safe and effective course of antibiotics is to take all your pills as scheduled, even if you feel better. That simple message has been propagated by doctors, as well as the Food and Drug Administration (FDA) and the World Health Organization (WHO). But, a new editorial published this week in the British Medical Journal is turning that notion on its head. Researchers argue that not only is the “complete the course” message unnecessary, it is actively contributing to the growth of antibiotic-resistant bacteria — not preventing it. “The idea that stopping antibiotic treatment early encourages antibiotic resistance is not supported by evidence, while taking antibiotics for longer than necessary increases the risk of resistance,” the study authors wrote. (healthline.com 27.7.2017).)

- Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika.

(Anm: Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika. GP caution urged as asthmatic children twice as likely to receive antibiotics. The study, which was presented this week at the European Respiratory Society International Congress looked at antibiotic prescription data for just under 2 million children from both the UK and the Netherlands, including 180,000 who had asthma. They found that children with asthma were about 1.6 times more likely to be prescribed antibiotics than children who did not have asthma. (pulse.co.uk 12.9.2017).)

- Overlege: Vil knuse myten om antibiotika. - Når antibiotika virker, så virker det veldig raskt, sier overlege Dag Berild. Han mener rådet om å fullføre hele kuren er basert på svakt vitenskapelig grunnlag.

(Anm: Overlege: Vil knuse myten om antibiotika. - Når antibiotika virker, så virker det veldig raskt, sier overlege Dag Berild. Han mener rådet om å fullføre hele kuren er basert på svakt vitenskapelig grunnlag. (vg.no 9.8.2017).)

(Anm: Vil hindre «selvbehandling» med antibiotika. Hvis helseministeren får det som han vil, kan du ikke lenger spare på reseptene på antibiotika. I dag er resept på antibiotika gyldig i ett år, men nå kan det endres til ti dager. – Dette er for å redusere situasjoner der folk bruker antibiotika på egen hånd, sier helseminister Bent Høie til NRK. (nrk.no 22.8.2017).)

– Utviklinga er urovekkande. Den er på WHO si liste over dei mest frykta antibiotikaresistente bakteriane i verda, nå får den fotfeste på fleire norske sjukehus. Bakterie-ekspert etterlyser betre handhygiene.

(Anm: – Utviklinga er urovekkande. Den er på WHO si liste over dei mest frykta antibiotikaresistente bakteriane i verda, nå får den fotfeste på fleire norske sjukehus. Bakterie-ekspert etterlyser betre handhygiene. Fleire norske sjukehus har den siste tida sett i verk strakstiltak etter såkalla VRE-utbrot på avdelingane sine. Førre veke blei det mellom anna kjent at seks kreftpasientar i Førde hadde blitt smitta av den antibiotikaresistente bakterien, men også i Kristiansand, Oslo og nå Stavanger har VRE-utbrot blitt varsla i år. – Det er urovekkande at det breier slik om seg, dette er ein bakterie me absolutt ikkje ønsker som ein del av normalfloraen på norske sjukehus, seier sjefen for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrobar (NORM), Gunnar Skov Simonsen. Statistikken deira syner at det så langt i år har blitt registrert 257 enkelttilfelle av bakterien i 17 ulike fylke. Aller flest tilfelle er det i Bergen, der dei lenge har hatt problem med VRE. Les òg: Ei av vår tids største globale helseutfordringar (nrk.no 14.9.2017).)

– Vi ser alt for mange som tolker urinprøver feil. Feiltolkning og overforbruk av urinprøver i hjemmetjeneste og på sykehjem fører til unødvendig bruk av antibiotika, viser kartlegging.

(Anm: – Vi ser alt for mange som tolker urinprøver feil. Feiltolkning og overforbruk av urinprøver i hjemmetjeneste og på sykehjem fører til unødvendig bruk av antibiotika, viser kartlegging. En kartlegging av klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten utført av Noklus, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, viser at det er et betydelig overforbruk av urinprøver og at mange tolker urinprøver feil. (…) Flere årsaker til bakterier. De viktigste tiltakene er å få helsepersonell til å unngå overforbruk av urinprøver og å tolke prøvene riktig, forklarer Fylkesnes. (dagensmedisin.no 11.7.2017).)

- Antibiotika sensitivitetstesting på mindre enn 30 minutter ved bruk av direkte bildebehandling av enkeltcelle.

(Anm: Antibiotic susceptibility testing in less than 30 min using direct single-cell imaging. Significance Antibiotic resistance is a global threat to human health. The problem is aggravated by unnecessary and incorrect use of broad spectrum antibiotics. One way to provide correct treatment and slow down the development of antibiotic resistance is to assay the susceptibility profile of the infecting bacteria before treatment is initiated and let this information guide the choice of antibiotic. Here, we present an antibiotic susceptibility test that is sufficiently fast to be used at the point of care. We show that it is possible to determine if a urinary tract infection is caused by resistant bacteria within 30 min of loading a urine sample, even if the bacterial concentration in the urine is very low. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017).)

- Gif og bilde skrevet inn i DNA av bakterier.

(Anm: Gif and image written into the DNA of bacteria. An image and short film has been encoded in DNA, using the units of inheritance as a medium for storing information. Using a genome editing tool known as Crispr, US scientists inserted a gif - five frames of a horse galloping - into the DNA of bacteria. Then the team sequenced the bacterial DNA to retrieve the gif and the image, verifying that the microbes had indeed incorporated the data as intended. The results appear in Nature journal. For their experiments, the team from Harvard University in Cambridge, Massachusetts, used an image of a human hand and five frames of the horse Annie G captured in the late 19th Century by the British photography pioneer Eadweard Muybridge. (bbc.com 13.7.2017).)

(Anm: CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria. DNA is an excellent medium for archiving data. Recent efforts have illustrated the potential for information storage in DNA using synthesized oligonucleotides assembled in vitro1, 2, 3, 4, 5, 6. Nature 547, 345–349 (20 July 2017).)

- Mikrober har sin egen versjon av internett. (- Å skape et stort globalt nettverk som forbinder milliarder av individer kan være en av menneskets største prestasjoner hittil, men mikrober slo oss med mer enn tre milliarder år.)

(Anm: Microbes have their own version of the internet. Creating a huge global network connecting billions of individuals might be one of humanity’s greatest achievements to date, but microbes beat us to it by more than three billion years. These tiny single-celled organisms aren’t just responsible for all life on Earth. They also have their own versions of the World Wide Web and the Internet of Things. Here’s how they work. Much like our own cells, microbes treat pieces of DNA as coded messages. These messages contain information for assembling proteins into molecular machines that can solve specific problems, such as repairing the cell. But microbes don’t just get these messages from their own DNA. They also swallow pieces of DNA from their dead relatives or exchange them with living mates. (…) This collective mind directs pieces of software, written in DNA code, back and forth between trillions of microbes with a single aim: to fully explore the local environment for resources using protein machines. (theconversation.com 4.8.2017).)

- Forskere utvikler bakterier for å reflektere "sonar"-signaler for ultralydbilder.

(Anm: Scientists design bacteria to reflect 'sonar' signals for ultrasound imaging. In the 1966 science fiction film Fantastic Voyage, a submarine is shrunken down and injected into a scientist’s body to repair a blood clot in his brain. While the movie may be still be fiction, researchers at Caltech are making strides in this direction: they have, for the first time, created bacterial cells with the ability to reflect sound waves, reminiscent of how submarines reflect sonar to reveal their locations. (…) The results will be published in the January 4 issue of the journal Nature. The lead author is Raymond Bourdeau, a former postdoctoral scholar in Shapiro’s lab. (aggregator.leafscience.org 3.1.2018).)

(Anm: Acoustic reporter genes for noninvasive imaging of microorganisms in mammalian hosts. Nature. 2018 Jan 3;553(7686):86-90.)

- Møt det mikroskopiske livet i ditt hjem - og på ansiktet ditt. Se den mikroskopiske jungelen i og rundt deg: små organismer som bor på kinnene dine, under sofaen og i jorden i hagen din.

(Anm: Meet the microscopic life in your home -- and on your face. Behold the microscopic jungle in and around you: tiny organisms living on your cheeks, under your sofa and in the soil in your backyard. We have an adversarial relationship with these microbes -- we sanitize, exterminate and disinfect them -- but according to microbiologist Anne Madden, they're sources of new technologies and medicines waiting to be discovered. These microscopic alchemists aren't gross, Madden says -- they're the future. (ted.com April 2017).)

- Kan probiotika erstatte antibiotika ved sårheling?

(Anm: Could probiotics replace antibiotics in wound healing? The microbiome is known to play a major role in gut health, but what about our skin? Billions of bacteria reside there, and the probiotic types may hold great potential to prevent infections during wound healing. (medicalnewstoday.com 7.8.2017).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

- Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. (- Flere gode alternativer kommer i for m av molekylære diagnostiske tester.)

(Anm: Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. (Better diagnostics for fungal infections are badly needed – here’s why) Antimikrobiell resistens oppstår når mikrober (som bakterier, virus eller sopp) blir resistente mot legemidler som vanligvis brukes til å behandle dem. Overforbruk av antibiotika er hyppig blitt rapportert som en årsak. Men det er en annen årsak som ofte overses, og det er feildiagnose. (Antimicrobial resistance occurs when microbes (such as bacteria, viruses or fungi) become resistant to drugs commonly used to treat them. The overuse of antibiotics has been widely reported as a cause. But there is another cause that is often overlooked, and that is misdiagnosis. (theconversation.com 4.7.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Antibiotika kan trigge mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction-a link between antibiotic use and increased risk of severe mental disorders? Acta Psychiatr Scand. 2017 Mar 23.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Professor i mikrobiologi ved Karolinska Instituttet i Stockholm Tore Midtvedt: - Vi har skapt noe vondt, som sprer seg i ulike miljøer med ulike hastigheter. Vi skal ikke gå så langt utenfor Norge før vi finner massevis av disse gule stafylokokker som er resistente mot Meticillin. Årsaken til at multiresistente bakterier har fått spre seg er at antibiotika har blitt brukt mer og mer og på stadig løsere og løsere grunnlag.

(Anm: Professor i mikrobiologi ved Karolinska Instituttet i Stockholm Tore Midtvedt uttalte til NRK Helserefleks i 1998 at "Fanden er løs (...) Det er bittert å tenke på at vi hadde fanden i nøtta da antibiotika kom for 50 år siden. (...) Vi har skapt noe vondt, som sprer seg i ulike miljøer med ulike hastigheter. Vi skal ikke gå så langt utenfor Norge før vi finner massevis av disse gule stafylokokker som er resistente mot Meticillin. Årsaken til at multiresistente bakterier har fått spre seg er at antibiotika har blitt brukt mer og mer og på stadig løsere og løsere grunnlag." (nrk.no 1998 - NRK Helserefleks).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskning på mikrobiomet. (- Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent.)

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (Microscopic research into the human body has shown that each of us has trillions of microbes living within and on the outside of our bodies. The roughly four million genes represented by this community of human-associated microbes is collectively referred to as the microbiome. Until recently, the microbiome has remained largely unresearched and, as a result, the influence of these microbes on human development, metabolism, physiology, nutrition, immune response and susceptibility to infection are almost completely unknown.) (news-medical.net 30.6.2017).)

- Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år.

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier. Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år. Nordmenn som har vært innlagt på sykehus i utlandet, risikerer å ta med antibiotikaresistente hjem og leve med dem i kroppen i flere år, ifølge en ny studie. Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø (UiT). Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året. (dagbladet.no 18.7.2017).)

– Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem.

(Anm: Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem. (…) Kan bli kronisk bærer. Gule stafylokokker er bakterier som de fleste kan ha på huden eller i nesen. Enkelte av disse stafylokokkene er resistente mot viktige typer antibiotika. Når bakteriene har dette resistensmønsteret, kalles de MRSA og kan i verste fall føre til livstruende sykdommer. (…)  – De fleste kvitter seg med MRSA-smitten på egen hånd, eller de får hjelp via aktiv behandling. Noen kan bli langvarige bærere hvis de eksempelvis har en hudlidelse fra før av, og i ytterste konsekvens kan den smittede bli kronisk bærer, sier Simonsen. Dersom man som sykepleierstudent blir kronisk bærer, vil det i praksis si at man ikke har arbeidsfaglige rettigheter og dermed i verste fall må revurdere yrkesvalg. Les også: UNN Tromsø: Nyfødtavdeling stengt og pasienter isolerte på grunn av bakterie. (nrk.no 24.7.2017).)

- MRSA: resistente bakterier. Hva er MRSA, hvordan smitter det og hvilke symptomer gir det?

(Anm: MRSA: resistente bakterier. Hva er MRSA, hvordan smitter det og hvilke symptomer gir det? Her finner du svarene. MRSA er en forkortelse for meticillinresistente gule stafylokokker, og er gule stafylokokker som har blitt resistente mot flere antibiotikatyper. Gule stafylokokker er en svært vanlig hudbakterie som mange av oss har som en del av den normale bakteriefloraen, ofte på huden eller i nesa. Som regel medfører de ikke noe problem. Men, i enkelte tilfeller kan de likevel formere seg og forårsake infeksjoner i huden. (lommelegen.no 22.8.2017).)

- Antibiotika til gravide kan give barnet mellemørebetændelse. (- Årsagen er formentlig ændret bakterieflora i tarmen hos moderen.)

(Anm: Antibiotika til gravide kan give barnet mellemørebetændelse. Hvis en kvinde får antibiotika i sidste del af sin graviditet, stiger barnets risiko for at få mellemørebetændelse og øredræn i de første leveår. Det viser to danske studier. Årsagen er formentlig ændret bakterieflora i tarmen hos moderen. I Danmark får tusindvis af børn på især 1-2 år indopereret dræn på grund af mellemørebetændelse. Nogle tilfælde kunne undgås, hvis moderen ikke havde fået antibiotika, viser ny dansk forskning. (…) Hvert år bliver 30.000 dræn lagt i ørerne på børn i Danmark. (…) Langt flere dræn efter antibiotika. I det ene studie er 514 danske børn blevet målt og observeret løbende gennem opvæksten. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet The Journal of Pediatrics og viser, at: I gruppen af børn, hvis mødre fik antibiotika under sidste trimester af graviditeten, havde 46 procent fået ilagt dræn mod mellemørebetændelse i løbet at deres tre første leveår. Risikoen for mellemørebetændelse var større hos børn, hvor moderen havde indtaget antibiotika flere gange. I gruppen af børn, hvor moderen IKKE har fået antibiotika i graviditeten, var andelen af børn med dræn ved 3 års-alderen kun 26 procent. Den anden undersøgelse er et registerstudie af flere end 65.000 børn, offentliggjort i tidsskriftet Plos One. Det indikerer, at 3,2 procent af tidlige mellemørebetændelser hos børn kan skyldes antibiotika givet til den gravide mor. (videnskab.dk 27.6.2017).)

(Anm: Bakteriene slår tilbake. ”Gjennom store deler av det forrige århundre levde menneskene i vår del av verden i en tilstand av falsk trygghet. Sir Alexander Flemings oppdagelse av penicillinet i 1929 ble sett som en seier i menneskehetens kamp mot sykdomsfremkallende bakterier. Men penicillinet og andre antibiotika ga oss i realiteten bare et kort pusterom. (...) Det er delvis selvforskyldt. Antibiotika som burde være forbeholdt mer alvorlige infeksjoner, har blitt brukt mot trivielle plager. I mange tilfeller også på sykdommer hvor de beviselig ikke har noen virkning. Dette har skapt en situasjon hvor mange bakte¬rier har utviklet motstandskraft, resistens, mot de mest brukte antibiotika. Det gjør at vi nå i behandlingen av stadig flere infeksjoner må bruke arsenalets tyngste skyts, der vi tidligere kunne benytte enkle midler.” (Apotekmagasinet 1-2001, s. 14, 15).)

- Betimelig bruk av probiotika hos sykehuspasienter forhindrer Clostridium difficile infeksjon (>50% ): En systematisk gjennomgang med meta-regresjonsanalyse.

(Anm: Timely Use of Probiotics in Hospitalized Adults Prevents Clostridium difficile Infection: A Systematic Review With Meta-Regression Analysis. Abstract BACKGROUND & AIMS: Systematic reviews have provided evidence for the efficacy of probiotics in preventing Clostridium difficile infection (CDI), but guidelines do not recommend probiotic use for prevention of CDI. We performed an updated systematic review to help guide clinical practice. (…) CONCLUSIONS: In a systematic review with meta-regression analysis, we found evidence that administration of probiotics closer to the first dose of antibiotic reduces the risk of CDI by >50% in hospitalized adults. Future research should focus on optimal probiotic dose, species, and formulation. Systematic Review Registration: PROSPERO CRD42015016395. Gastroenterology. 2017 Jun;152(8):1889-1900.e9. Epub 2017 Feb 10.)

(Anm: Seven benefits of kefir (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

– Fekal (avførings-) transplantasjon gitt i oral kapsel reduserer tilbakefall av C difficile viser studie. (- Etter én enkelt behandling hadde 96,2 % (51 av 53) pasienter behandlet med kapsler ingen tilbakefall innen 12 uker, tilsvarende effekten ved koloskopi (50 ut av 52) (forskjell 0 %, ensidig 95 % konfidensintervall - 6,1 % til uendelig, P <0,001).) Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. (- After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001).)

(Anm: Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. Faecal microbiota transplantation delivered orally in a capsule prevents recurrent Clostridium difficile infection in at-risk adults as effectively as transplantation of donor stool material by colonoscopy, a randomised trial has found.1 Infection with C difficile is the leading cause of healthcare associated infectious diarrhoea and recurrent infection is common. Between 10% and 30% of patients have a recurrence and this risk increases to 60% after the third episode. Faecal microbiota transplantation, which involves giving faecal matter from a healthy donor, is the most effective treatment currently available to prevent recurrent C difficile infection. But its use is limited by the logistics of delivering the stool product to the patient, which involves colonoscopy. (…) Results, reported in JAMA, showed that giving faecal microbiota transplantation by oral capsules was as effective in preventing recurrent C difficile infection as delivery by colonoscopy. After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001). This met the prespecified criterion for non-inferiority. Two thirds of patients treated with capsules rated their experience as “not at all unpleasant” compared with 44% of those treated by colonoscopy (P=0.01). One patient in each group died of underlying cardiopulmonary illness unrelated to faecal microbiota transplantation, and minor adverse events were comparable between the two treatment groups. BMJ 2017;359:j5501 (Published 28 November 2017).)

(Anm: Effect of Oral Capsule– vs Colonoscopy-Delivered Fecal Microbiota Transplantation on Recurrent Clostridium difficile Infection A Randomized Clinical Trial. Key Points Question  Does the clinical efficacy of fecal microbiota transplantation (FMT) in treating recurrent Clostridium difficile infection (RCDI) depend on the route of delivery? Findings  In this noninferiority randomized clinical trial that included 116 adults with RCDI, the proportion without recurrence over 12 weeks was 96.2% after a single treatment in a group treated with oral capsules and in a group treated via colonoscopy, meeting the noninferiority margin of 15%. Meaning  FMT by oral capsules may be an effective approach to treating RCDI. JAMA. 2017;318(20):1985-1993 (November 28, 2017).)

(Anm: Fecal transplants move into the mainstream to treat difficult infection. Fecal transplants are increasingly becoming a mainstream treatment. For the first time, an influential medical group is recommending the procedure — in which donor fecal matter is transferred to a patient — for individuals who have repeatedly failed standard treatments for severe diarrhea caused by Clostridium difficile, commonly known as C. diff. The Infectious Diseases Society of America issued the new guidelines Thursday for combatting the bacterial infection, which sickens nearly half a million Americans every year. (statnews.com 16.2.2018).)

- Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. (- Innen legemiddelindustrien er det to hovedprosesser - ikke-steril og steril produksjon. Ikke-steril produksjon inkluderer tabletter, sirup, salver og kapsler. Fra et regulatorisk (kontrollmessig) synspunkt kan prosessene være mikrobiologisk forurenset, men innenfor spesifiserte mikrobiologiske grenser.)

(Anm: Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. Without measurement, there is no control of aseptic processes. An interview with Gilberto Dalmaso, Ph.D, conducted by James Ives, MPsych. Please give an overview of different processes used when considering microorganisms in pharmaceutical production. In the pharmaceutical industry, there are two main processes - non-sterile and sterile production. Non-sterile production includes tablets, syrups, ointments, and capsules. From a regulatory point of view, the processes can be microbiologically contaminated but within specified microbiological limits. Then we have sterile products which, are mainly products that are injected or in direct contact with open wounds. They must be completely free of microbiological contamination and manufactured in a clean, controlled environment. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

- Overføring av tarmmikrobiota: Spredning av helse. (- I motsetning til patogener forblir overføringsveiene for kommensalbakterier ikke verdsatt og dårlig forstått, til tross for de sannsynlige fellesskapene mellom begge. Følgelig kan brede infeksjonsbekjempende tiltak som er utformet for å hindre patogenoverføring og infeksjon, slik som overrenslighet og overforbruk av antibiotika utilsiktet påvirke menneskers helse ved å endre normal kommensal overføring.)

(Anm: Transmission of the gut microbiota: spreading of health. Transmission of commensal intestinal bacteria between humans could promote health by establishing, maintaining and replenishing microbial diversity in the microbiota of an individual. Unlike pathogens, the routes of transmission for commensal bacteria remain unappreciated and poorly understood, despite the likely commonalities between both. Consequently, broad infection control measures that are designed to prevent pathogen transmission and infection, such as oversanitation and the overuse of antibiotics, may inadvertently affect human health by altering normal commensal transmission. In this Review, we discuss the mechanisms and factors that influence host-to-host transmission of the intestinal microbiota and examine how a better understanding of these processes will identify new approaches to nurture and restore transmission routes that are used by beneficial bacteria. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 12 June 2017).)

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

(Anm: Scientists identify cause, possible treatment for life-threatening gut condition (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Han vil behandle overvekt med avføring. Overføring av bakteriar frå avføring kan erstatte dagens behandling av sjukleg overvekt, meiner professor.

(Anm: Han vil behandle overvekt med avføring. Overføring av bakteriar frå avføring kan erstatte dagens behandling av sjukleg overvekt, meiner professor. LANG FARTSTID: I over femti år har Tore Midtvedt forska på tarmen, både ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. (…) – Vi veit at tarmbakteriane spelar ei vesentleg rolle når det gjeld å få mest mogleg energi ut av det vi et, seier professor Midtvedt. (…) Og ikkje nok med at bakteriane i tarmen er med på å styre kor høg eller låg forbrenning vi har. Midtvedt seier visse bakteriar i tynntarmen kommuniserer med hjernen vår og er med på å styre appetitten. Han praktiserer allereie behandlinga på privat klinikk, og meiner det har vore med suksess. Så langt har han ikkje høyrt klager på biverknader. (nrk.no 23.6.2017).)

- Det viser seg at mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn (mot luftveisinfeksjoner), ofte er helt unødvendig. – Barnet utsettes for unødvendige bivirkninger.

(Anm: Antibiotika: Unødvendig bruk av antibiotika har flere negative konsekvenser. Spesielt hos små barn. ANTIBIOTIKA: Mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn er ofte helt unødvendig. Småbarn er storforbrukere av antibiotika, ifølge reseptregisteret. Det er dobbelt så mange barn fra null til fem år som får antibiotika sammenlignet med barn fra 6-12 år. Det viser seg at mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn (mot luftveisinfeksjoner), ofte er helt unødvendig. – Barnet utsettes for unødvendige bivirkninger. De vanligste bivirkningene av antibiotika er kvalme, oppkast, diaré og utslett, men man kan også utvikle sjeldnere, mer alvorlige bivirkninger og livstruende allergisk sjokk hvis det viser seg at man er allergisk mot for eksempel antibiotika i penicillin familien, sier Jenny Ringnes. Ringnes jobber som barnelege ved et barnesykehus i Seattle, USA. LES OGSÅ: Lege: - Vi har en tendens til å medisinere umodenhet. (kk.no 13.6.2017).)

(Anm: Enorme skilnader i kor mykje antibiotika legar skriv ut. Enkelte legar skriv ut over dobbelt så mykje antibiotika som dei kommunelegane som skriv ut minst. (…) Medan Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag gir ut 574 reseptar per 1000 innbyggarar, er talet for Båtsfjord i Finnmark 99. Desse to kommunane er i kvar ende av skalaen for kor mykje antibiotika legane skriv ut. (nrk.no 7.6.2017).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Enkelte antibiotika i første trimester øker risikoen for store fødselsdefekter.

(Anm: Certain Antibiotics in First Trimester Up Risk of Major Birth Defects. Largest cohort study to examine risk by antibiotic class and type. Several common types of antibiotics were linked both to major congenital and to organ specific malformations in infants when taken during the first trimester of pregnancy, a retrospective Canadian cohort study found. Exposure to antibiotics, such as clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides and phenoxymethylpenicillin, increased the risk of these birth defects, reported Flory T. Muanda, MD, of the University of Montreal, and colleagues. However, there was no increased risk of major congenital malformations linked to exposure to amoxicillin, cephalosporins, or nitrofurantoin, the authors wrote in the British Journal of Clinical Pharmacology. (medpagetoday.com 19.7.2017).)  

- Enkelte antibiotika linket til risiko for spontanabort

Some Antibiotics Linked to Miscarriage Risk
mednettavisen.no 1.5.2017
MONDAY, May 1, 2017 (HealthDay News) -- Taking certain types of antibiotics during pregnancy may boost the risk of miscarriage, a large study suggests.

Macrolides, quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole were associated with an increased risk of "spontaneous abortion," meaning loss of pregnancy before the 20th week of gestation.

The study doesn't prove cause and effect. But, it does tie use of certain medicines to a higher risk of miscarriage -- up to double the risk for some classes of antibiotics, the researchers said.

"Some seem to be safer when it comes to the risk of spontaneous abortion, and some aren't," said study author Anick Bérard, a professor at the University of Montreal's Faculty of Pharmacy.

However, the new evidence does not suggest that pregnant women should stop taking antibiotics to treat bacterial infections.

"It [miscarriage] is still a rare outcome," Bérard added. (…)

(Anm: Antibiotika øger sandsynligheden for spontan abort. Ifølge et studie fra Canada kan antibiotika give dobbelt så stor chance for spontan abort. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

- Bruk av antibiotika under peripartum (svangerskapsrelatert) periode linket til høyere risiko for inflammatoriske lidelser hos avkom.

(Anm: Antibiotic use during peripartum period linked to greater risk of inflammatory condition in offspring. The antibiotic treatment also caused lasting changes in the gut microbiome of mothers that were passed on to their offspring. While their offspring developed disease, adult mice given antibiotics did not see an increase in IBD. This suggests that the timing of antibiotic exposure is crucial, especially during the early developmental period after birth when the immune system is undergoing maturation. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Din partner kan påvirke ditt mikrobiom, ifølge studie. (- Men bare til en viss grad.)

(Anm: Your partner could affect your microbiome, study says. Living with our significant other can modify our microbiome, researchers find, but only to a certain extent. Ultimately, our microbial profiles tend to keep their own "imprint," despite the fact that bacteria hop on and off. (…) Their findings were mixed: cohabitating couples do swap bacteria to a notable degree, but not so much as to modify each other's microbial profile in a meaningful way, reports lead author Ashley Ross in the journal mSystems. "Can we link couples back together? The answer is yes, but not a very loud yes," says senior study author Dr. Josh Neufeld. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Studie peker på penis mikrobiom som en risikofaktor for HIV hos menn.

(Anm: Studie peker på penis mikrobiom som en risikofaktor for HIV hos menn. Study points to penile microbiome as a risk factor for HIV in men. (…) This study, which was published in the journal mBio, shows for the first time that penile bacteria may be a previously unrecognized risk factor for HIV infection in men. In addition, the researchers suggest that this risk factor may be sexually transmissible. (…) They found that a ten-fold increase in four anaerobic bacteria - Prevotella, Dialister, Finegoldia and Peptoniphilus - correlated to a 54 to 63 percent increase in HIV risk. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Dine øyner kan være fullt av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting.

(Anm: Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting. Your Eyes Might Be Full of Bacteria. Here's Why. That's a Good Thing. The human body is teeming with bacteria, and a lot of it is good for you. Scientists have shown that the microbiome—a community of bacteria that live in the gut and on other places like skin—can protect people against other disease-carrying bugs. Now, a new study published by researchers at the National Eye Institute (NEI) suggests that the eye—previously thought to be barren of microbes—hosts a community of bacteria that protects against disease. “It has been a controversy,” says study author Rachel Caspi, a senior investigator in the NEI's laboratory of immunology. “We have proven something that has been a question mark for a long time.” (time.com 11.7.2017).)

- Øyemikrobiom trener immunceller for å avverge patogener (sykdomsfremkallende organismer). (- Dette er det første beviset på at et bakterium lever langsiktig på den okulære overflaten.) (- Dette arbeidet omhandler et mangeårig spørsmål om hvorvidt det finnes et okulært mikrobiom.)

(Anm: Eye microbiome trains immune cells to fend off pathogens. Microbe living on the surface of the eye protects cornea from infections. Bugs in your eyes may be a good thing. Resident microbes living on the eye are essential for immune responses that protect the eye from infection, new research shows. The study, which appears in the journal Immunity, demonstrates the existence of a resident ocular microbiome that trains the developing immune system to fend off pathogens. The research was conducted at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health. "This is the first evidence that a bacterium lives on the ocular surface long-term," explained Rachel Caspi, Ph.D., senior investigator in NEI's Laboratory of Immunology. "This work addresses a longstanding question about whether there is a resident ocular microbiome." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Antibiotika forårsaker langvarig effekter på huden sitt mikrobiom.

(Anm: Antibiotics Cause Long-Lasting Effects on the Skin’s Microbiomes. RESIDENT bacterial communities of the skin, including those that compete with diseases like Staphylococcus aureus, can be greatly reduced following the application of topical antibiotics, suggests a new study performed by the Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA. “We know antibiotics and antiseptics can be effective in stopping the growth of certain bacteria, but we wanted to know about the larger impact these treatments can have on the resident microbial communities on the skin,” said lead author Dr Adam SanMiguel, Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. European Medical Journal 2017 (July 10, 2017).)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

- Å bo på landet knyttes til lavere risiko for inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: Å bo på landet knyttes til lavere risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Rural living tied to lower risk of inflammatory bowel disease. The research also shows that spending the first 5 years of life in a rural household is tied to a lower risk of developing inflammatory bowel disease (IBD) later in life. The study, which is published in the The American Journal of Gastroenterology, is the work of teams from the Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute in Ottawa and several other research centres in Canada. IBD is a group of diseases wherein the gut, or gastrointestinal (GI) tract, becomes damaged as a result of chronic inflammation. The two main categories of IBD - Crohn's disease and ulcerative colitis - have both similar and distinct features. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Presisjonsredigering av tarmbakterier reduserer betennelse i musemodell av kolitt.

(Anm: Precision editing of gut bacteria reduces inflammation in mouse model of colitis. UT Southwestern Medical Center researchers have used precision editing of the bacterial populations in the gut to prevent or reduce the severity of inflammation in a mouse model of colitis. The potential strategy – which targets metabolic pathways that are active only during intestinal inflammation – prevented or reduced inflammation in a mouse model of colitis while exerting no obvious effect in control animals with healthy, balanced bacterial populations, said Dr. Sebastian Winter, Assistant Professor of Microbiology and co-corresponding author of the study published online today in Nature. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Forskere avdekker hvor gode bakterier regulerer gener.

(Anm: Scientists uncover how good bacteria regulate genes. Scientists from the Babraham Institute near Cambridge in collaboration with colleagues from Brazil (here and here) and Italy have discovered a way that good bacteria in the gut can control genes in our cells. The work, published today (9th January) in Nature Communications, shows that chemical messages from bacteria can change the location of key chemical markers throughout the human genome. By communicating in this way, the bacteria may help to fight infections and to prevent cancer. (news-medical.net 9.1.2018).)

- Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har »voldsomt« høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere.

(Anm: Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har »voldsomt« høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere. Et nyt, dansk studie fra Dansk BørneAstma Center peger på vigtigheden af, at børns tarmbakteriesammensætning udvikler sig normalt inden for barnets første leveår. (…) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. (videnskab.dk 10.1.2018).)

(Anm: Maturation of the gut microbiome and risk of asthma in childhood. Nature Communications 9, Article number: 141 (2018).)

- Probiotika mot kolikk: Samling av de beste bevisene.

(Anm: Probiotics for Colic: Gathering the Best Evidence.  John D. Cowden, MD, MPH reviewing Sung V et al. Pediatrics 2018 Jan. Lactobacillus reuteri was effective in breast-fed infants with colic, but conclusions about formula-fed infants could not be made. Probiotic therapy has shown promise in helping infants with colic, but randomized, controlled trials have produced conflicting results. These researchers performed an individual participant data meta-analysis involving 345 infants with colic enrolled in four randomized, controlled trials that measured the effect of Lactobacillus reuteri DSM17938 versus placebo on crying/fussiness. Outcomes were duration of crying/fussiness and treatment success (≥50% reduction in crying/fussiness time from baseline) measured at 7, 14, and 21 days. All four trials included breast-fed infants, while only one included formula-fed infants. The trials were conducted in Italy, Poland, Canada, and Australia. In pooled analysis, the probiotic group had significantly shorter duration of crying/fussiness and approximately twice the likelihood of treatment success at all time points. The effects of probiotic treatment were greater in breast-fed infants, whereas in formula-fed infants, there were no significant differences in any outcome between the probiotic and placebo groups. The number needed to treat to achieve treatment success at 21 days in breast-fed infants was 2.6. Comment Although the authors aspired to “definitively determine” if a specific strain of Lactobacillus effectively treats colic, they instead offer further support for treating breast-fed infants (especially in Italy, Poland, and Canada), while leaving open the question of formula-fed infants' response. The method used for this meta-analysis was particularly rigorous, but the inclusion of only four studies limits its applicability. Because geographic differences in infant gut microbiota may lead to differential response, additional studies in various countries could provide further guidance on when and where to turn to probiotics. In the meantime, I continue to feel comfortable offering Lactobacillus for breast-fed infants with colic here in the U.S., while discussing with parents the limits of our understanding. (NEJM 2017 (January 4, 2018).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Is It Time To Recommend Lactobacillus for Colic? Not Necessarily. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20173445.)

- Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?

Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?
fedon.blogg.no 25.1.2017
Franske forskere advarer om at det godkjente tilsetningsstoffet E171 kan være kilde til økt bekymring for barn som spiser mye godteri. Stoffet titandioksid, også kjent som E171, som er mye brukt i tannkrem, matvarer og andre produkter, kan være kreftfremkallende, ifølge ny fransk vitenskapelig forskning.

Forsøk på dyr (rotter) har vist at stoffet forårsaket forstadier til kreft i tykktarmen i 40% av forsøksdyr som drakk vann tilsatt titandioksid. Titandioksid brukes for det meste som fargestoff i varer som maling, lakk, papir, plastprodukter, blekk, mat som godteri, sjokolade, kjeks, tyggegummi, medisin (piller) og i de fleste tannkremer. Populariteten skyldes stoffets høye grad av opasitet (ugjennomsiktighet), som blant annet i maling gjør at det har blitt kalt “det perfekte hvitt.”

Stoffet brukes også i kosmetikkindustrien, deriblant i tatoveringer, sminkeprodukter og i solkrem. Det brukes i så å si all solkrem på grunn av dets høye brytningsindeks, som gjør at det absorberer mesteparten av de skadelige UV-strålene, og omdanner dem til energi i form av varme. UV absorberingsegenskapene har ført til at det også brukes i plastprodukter, hvor absorberingen unngår at plasten tar skade av UV-strålene. (…)

(Anm: Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions and promotes aberrant crypt development in the rat colon.Sci Rep. 2017 Jan 20;7:40373.)

(Anm: Chewing your food could protect against infection. (…) The study, recently published in the journal Immunity, found that chewing food - otherwise known as mastication - can stimulate the release of T helper 17 (Th17) cells in the mouth. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Chewing More Slowly Might Help You Burn More Calories (motto.time.com 12.4.2017).)

- Titandioksid (Titan dioxid) nanopartikler (E171), som i økende grad brukes i matvarer, samt i kosmetikk og noen legemidler, kan øke betennelse i fordøyelsessystemet, antyder ny forskning.

(Anm: Cake icing pigment could worsen inflammatory bowel disease. Titanium dioxide nanoparticles, which are increasingly used in food products as well as in cosmetics and some medicines, might increase inflammation of the digestive system, new research suggests. Titanium dioxide is a chemically inert substance that has generally been considered harmless to the human body. Recently, however, titanium dioxide nanoparticles have started to be used more frequently as a white pigment in cosmetics and toiletries (such as toothpaste), some medicines, and food items (including cake icing and marshmallows) as additive E171. This has led to a more careful scrutiny of its potential impact on health and well-being, with some researchers warning against its possible negative effects. An elevated concern might arise for patients living with inflammatory bowel disease (IBD), or colitis, which typically takes two forms: Crohn's disease, which is more common in women, and ulcerative colitis, which is more common in men. (medicalnewstoday.com 24.7.2017).)

(Anm: Reducing antioxidant levels in the colon may have positive effect on GI inflammation. A new study finds that lowering the levels of an antioxidant in the colon has an unexpectedly positive effect on gastrointestinal (GI) inflammation. The paper is published ahead of print in the American Journal of Physiology-;Gastrointestinal and Liver Physiology. (news-medical.net 28.9.2017).)

(Anm: Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (…) The product, which is referred to as E171, is widely used in sweets, chocolate, biscuits and chewing gum, as well as toothpaste and sunscreen, to whiten products or make them look more opaque. (…) Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (independent.co.uk 24.1.2017).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Forskning ved UCLA tyder på at tarmbakterier kan hjelpe å hindre kreft.

(Anm: Forskning ved UCLA tyder på at tarmbakterier kan hjelpe å hindre kreft. (UCLA research suggests that gut bacteria could help prevent cancer) Forskere har vist at forskjellige typer av tarmbakterier kan være faktorer som både forårsaker og forebygger fedme, og ved andre tilstander og sykdommer. Nå, antyder en UCLA studie at de mulig også kan brukes til å redusere risikoen for noen typer kreft. (Researchers have shown that various types of intestinal bacteria might be factors in both causing and preventing obesity, and in other conditions and diseases. Now, a UCLA study suggests that it could also potentially be used to reduce the risk for some types of cancer.) (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. Study leader Dr. Shuji Ogino - from the Dana-Farber Cancer Institute of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA - and colleagues report their findings in JAMA Oncology. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Greater gut bacteria diversity linked to longer progression-free survival in metastatic melanoma patients. (news-medical.net 14.6.2017).)

- Bakterier fremmer kolorektal tumorvekst. (- Ny forskning undersøker sammenhengen mellom en bakterie kalt Streptococcus gallolyticus subspecies gallolyticus (Sg) og tykktarmskreft. Tidligere studier har pekt på en sammenheng mellom tykktarmskreft og Sg, men så langt har det ikke vært helt klart om eller hvordan Sg fremmer tilstanden.)

(Anm: Bacterium promotes colorectal tumor growth. Recent research finds a bacterium that drives tumor growth in colorectal cancer, which is the second leading cause of cancer-related death. The human gut normally hosts tens of trillions of diverse microorganisms. While these microbes are essential for human health, research has also shown a connection between some of the gut's bacteria and different intestinal diseases, including colorectal cancer. (…) New research examines the link between a bacterium called Streptococcus gallolyticus subspecies gallolyticus (Sg) and colorectal cancer. Previous studies have pointed to a link between colorectal cancer and Sg, but until now, it was not exactly clear if or how Sg promoted the condition. Specifically, it was not known whether the bacterium itself actively drives colorectal cancer, or if Sg is rather a consequence of the disease - that is, if cancerous tumors are a favorable environment for the development of Sg. The new study set out to examine the precise mechanism that may underlie the connection between Sg and colorectal cancer. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke.

(Anm: Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke. Det viser en analyse af bakteriesammensætningen hos henholdsvis overvægtige og slanke kinesere. Ligeledes viser undersøgelsen, at svært overvægtige kinesere har meget større koncentrationer af aminosyren glutaminsyre. Det er ifølge forskerne en ny og interessant sammenhæng. Les mere (pharmadanmark.dk  23.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 22).)

(Anm: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. Ny forskning viser, at den rette kombination af bakterier i tarmene spiller en rolle for, om mennesker bliver fede eller slanke. Bakterietransplantationer kan være nøglen til en fedmefri fremtid, siger forsker. (videnskab.dk 19.6.2017).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: History’s deadliest colors - J. V. Maranto. Let’s Begin… When radium was first discovered, its luminous green color inspired people to add it into beauty products and jewelry. It wasn’t until much later that we realized that radium’s harmful effects outweighed its visual benefits. Unfortunately, radium isn’t the only pigment that historically seemed harmless or useful but turned out to be deadly. J. V. Maranto details history’s deadliest colors. (ed.ted.com 28.5.2017).)

(Anm: Antibiotika overraskende ineffektivt mot lungebetennelse. Antibiotics Surprisingly Ineffective on Pneumonia. Researchers say as many as 1 in 4 patients will not be cured by an initial prescription. They urge special treatment for younger and older patients. (healthline.com 5.6.2017).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- Charles Darwin forstod at nøkkelen ikke bare er å samle og analysere data - men å handle på dem.

(Anm: Charles Darwin’s lesson for pharma medical affairs: don’t just analyse data, act on it. Charles Darwin originally published his On the Origin of Species in 1859, after decades of painstaking scientific inquiry, observation and recording of how plants and animals had changed over time.  Famously, Darwin had waited 23 years before publishing his work, wary of the impact it would have on religious belief and wider society. But when he learned a rival was close to releasing his own similar theory, he finally published his magnum opus. His theory on natural selection is often misunderstood as ‘survival of the fittest’ but it can be more accurately summed up as ‘survival of the most adaptable’.  This concept holds true when we consider how Medical Affairs departments in pharmaceutical companies need to change with the times, or else become obsolete. And just as Charles Darwin understood, the key is not just to collect and analyse data – but to act on it. Read the full blog postMedical Affairs 2.0: It’s Time to Adapt…Or Become Irrelevant For more insight on the Future of Medical Affairs – click here. (pharmaphorum.com 18.8.2017).)

- Lege, stol på meg angående antibiotika - jeg er pasient. Bevis som endrer kursen kan føre til at bakteriell resistens setter vårt forhold til eksperter på prøve - og kanskje begynner helingsprosessen.

(Anm: Trust me on antibiotics, doctor – I’m a patient. Evidence that finishing the course may fuel bacterial resistance will test our relationship with experts – and perhaps begin the healing process. (…) Since it is impossible outside a hospital setting to judge exactly the right dose of antibiotics, doctors should resort to giving their patients the highly unscientific advice: stop when you feel better. (theguardian.com 28.7.2017).)

(Anm: The antibiotic course has had its day. With little evidence that failing to complete a prescribed antibiotic course contributes to antibiotic resistance, it’s time for policy makers, educators, and doctors to drop this message, argue Martin Llewelyn and colleagues. Antibiotics are vital to modern medicine and antibiotic resistance is a global, urgent threat to human health. The relation between antibiotic exposure and antibiotic resistance is unambiguous both at the population level1 and in individual patients.2 Reducing unnecessary antibiotic use is therefore essential to mitigate antibiotic resistance. BMJ 2017;358:j3418 (Published 26 July 2017).)

- Bakterier blir farligere når de samarbeider. Når bakterier snakker sammen, kan de plutselig gi sykdom eller bli resistente mot antibiotika.

(Anm: Bakterier blir farligere når de samarbeider. Når bakterier snakker sammen, kan de plutselig gi sykdom eller bli resistente mot antibiotika. Forskere ved Universitetet i Oslo prøver å forstå hva de sier til hverandre. (…) Bakteriene organiserer seg. I doktorgraden sin har Junges funnet ut mer om hvordan streptokokker, som særlig befinner seg i munnhulen og de øvre luftveiene, samhandler. Bakteriene kommuniserer ofte ved å organisere seg i en såkalt biofilm. I munnen kan for eksempel bakterier samle seg som plakk på tennene. (…) Junges har forsket på bakterieartene Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae og Streptococcus mitis.For å forstå hvordan bakteriene snakker med hverandre, redigerte Junges og kollegene hans ved Insitutt for oralbilogi ved Universitetet i Oslo, genene deres. På denne måten har de lært mer om hvordan bakteriene styrer kommunikasjonen seg imellom. Les også: Slik kan bakterier samarbeide. (forskning.no 11.6.2017).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons. Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

- Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen).

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Er magemassasje nøkkelen til god fordøyelse?

(Anm: Is stomach massage the key to good digestion? In recent years, increasing emphasis has been placed on gut health and digestion. We’re all drinking kefir and eating sauerkraut in pursuit of a healthy gut, but many of us still have digestion issues. However, there’s one little known technique that could be the key to good digestion, and that is Visceral Osteopathic Treatment (VOT). (independent.co.uk 5.12.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Hver tredje dansker er ramt af resistente tarmbakterier. Forskere advarer om, at stadigt flere danskere bærer rundt på antibiotikaresistente bakterier i tyktarmen.

(Anm: Hver tredje dansker er ramt af resistente tarmbakterier. Forskere advarer om, at stadigt flere danskere bærer rundt på antibiotikaresistente bakterier i tyktarmen. De ellers 'gode' bakterier kan vende sig imod os og blive kroppens fjende – og i værste fald slå os ihjel. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

– CRISPR-krise: Immunforsvaret truer verdens store genteknologiske håb. (- Det kan i værste fald betyde, at tusindvis af lovende genterapier - for eksempel behandlinger mod diabetes, kræft og muskelsvind - slet ikke virker på mennesker.)

(Anm: CRISPR-krise: Immunforsvaret truer verdens store genteknologiske håb. Immunforsvaret angriber en del af CRISPR-Cas9-genteknologien og kan potentielt sætte mange ellers lovende behandlinger med genterapi ud af spillet. Verdens førende virksomheder inden for udvikling af genterapier baseret på genværktøjet CRISPR-Cas9 styrtbløder på børserne. Det skriver onlinemediet Gizmodo. Årsagen er et nyt studie fra Stanford University, USA, der viser, at menneskets immunforsvar er udviklet til at angribe CRISPR-teknologiens Cas9-del (et enzym, der fungerer som en slags DNA-saks). Det kan i værste fald betyde, at tusindvis af lovende genterapier - for eksempel behandlinger mod diabetes, kræft og muskelsvind - slet ikke virker på mennesker. Læs også: CRISPR: Ny genteknologi revolutionerer videnskaben  (videnskab.dk 12.1.2018).)

(Anm: Emmanuelle Charpentier håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten. Charpentier er en av tre forskere som har fått æren for CRISPR, en revolusjonerende metode for å manipulere gener. Genmanipulering er blitt lett som en lek. Vil fremtiden takke eller klandre Emmanuelle Charpentier? (…) Charpentier har alltid hatt et mål om å forstå mer av mekanismene som fører til sykdom, spesielt bakterielle sykdommer. (…) Charpentier har alltid hatt et mål om å forstå mer av mekanismene som fører til sykdom, spesielt bakterielle sykdommer. (vg.no 2.6.2017).)

(Anm: Study raises concerns over gene-editing, hitting Cambridge biotechs hard. Shares of three Cambridge biotechs tumbled on Tuesday following the publication of a scientific paper warning that CRISPR/Cas9, a promising but untested technology for cutting out and replacing parts of genes, can cause unintended mutations in mice. The paper, published in the scientific journal Nature Methods, tracked genetic mutations in mice that had been cured of blindness using CRISPR/Cas9. (bizjournals.com 30.5.2017).)

(Anm: Spotlight On: Academics warn of hidden risks with gene editing – red herring or canary in coal mine? A paper published in Nature Methods this week wreaked havoc on shares of gene editing companies after an academic group reported finding hundreds of off-target mutations after using CRISPR/Cas9 in mice. The news is a useful warning about the power of the technology but, according to Samarth Kulkarni of CRISPR Therapeutics, techniques being developed by industry are significantly safer. (firstwordpharma.com 2.6.2017).)

(Anm: Journal alerts readers to “technical criticism” of CRISPR study. A Nature journal has posted a editor’s note to a recent letter on potential unintended consequences of CRISPR gene editing, after an executive at a company trying to commercialize the technology said the paper should be retracted. The original article, published on May 30 as a correspondence in Nature Methods, suggested that using CRISPR in mice can lead to unexpected mutations. But last week, the journal added an “Editorial note” online. Nature Methods says the notice is not an expression of concern, which would be a stronger suggestion that the paper is problematic; it simply wants to alert readers to the fact that, as the note states: «…the conclusions of this paper are subject to criticisms that are being considered by editors. A further editorial response will follow the resolution of these issues. (retractionwatch.com 21.6.2017).)

(Anm: Gene-editing technique scientists hope will cure cancer and all inherited disease found to have dangerous flaw. 'We feel it’s critical that the scientific community consider the potential hazards of all off-target mutations caused by Crispr'. (…) One of the supposed strengths of the system is that it allows specific sections of the genome to be targeted. This prompted one expert, Dr Edze Westra, to predict earlier this year that it would be used to “cure all inherited diseases, to cure cancers, to restore sight to people” by adding, deleting or repairing genes. Writing in the journal Nature Methods, researchers in the US described how they had used Crispr-Cas9 to restore sight to blind mice. (independent.co.uk 29.5.2017).)

(Anm: Marker-free coselection for CRISPR-driven genome editing in human cells. A gain-of-function mutation in a sodium/potassium pump renders cells resistant to a small-molecule drug and provides an efficient coselection strategy to enrich for CRISPR-induced mutations at an independent locus. (nature.com 29.5.2017).)

- Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet. (- Tarmmikrobiomet er linket til sykdommer i hele kroppen, inkludert nervesystemet. De siste to forbindelser er nettopp blitt rapportert.)

Gut Microbiome Affects Two Nervous System Diseases (Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet)
NEJM 2017 (May 25)
Anthony L. Komaroff, MD reviewing Rowan S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2017 May 15. Tang AT et al. Nature 2017 May 18.

The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported. (The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported.)

Epidemiologic data have suggested a link between high–glycemic index (HG) diets and age-related macular degeneration (AMD). Using a mouse model for AMD, investigators confirmed that HG diets made AMD worse and that switching mice to low–glycemic index (LG) diets promptly arrested progression of AMD. This strong association depended on changes in the gut microbiome induced by the dietary changes. Specifically, the change from an HG to an LG diet increased the numbers of Bacteroidales species, which led to production of bacterial metabolites that protected against development of AMD.

Cerebral cavernous malformations (CCMs) can cause strokes and seizures. A new study in a mouse model of brain CCMs shows that lipopolysaccharide (LPS) produced by gram-negative bacteria can penetrate the gut mucosa during inflammatory states and can enter the circulation. When LPS reaches the brain, it stimulates a particular receptor (TKR4) on the endothelial wall, and this triggers morphologic changes that evolve into CCMs. Natural polymorphisms that promote expression of the TLR4 gene (in mice and humans) are linked to higher numbers of CCMs. Antibiotic treatments that target gram-negative bacteria in CCM mice prevent formation of CCMs; antibiotics targeting gram-positive bacteria do not have this effect. (…)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: New study finds dramatic reorganization of the gut caused by weight loss surgery. (news-medical.net 26.5.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Kampen om livet 6. Når kommer den neste pesten? Lager antibiotika av vanlig jord (nrk.no 14.5.2017).)

- Å gjenopprette sunn balanse for tarmbakterier kan redusere autisme (ASD)-symptomer.

(Anm: Å gjenopprette sunn balanse for tarmbakterier kan redusere autisme (ASD)-symptomer. Restoring healthy balance in gut bacteria may reduce ASD symptoms. Experts have called for large-scale studies into altering the make-up of bacteria in the gut, after a review showed that this might reduce the symptoms of Autism Spectrum Disorder (ASD). Until now, caregivers have relied on rehabilitation, educational interventions and drugs to reduce ASD symptoms, but now researchers suggest that treating this condition could be as simple as changing their diet. A review of more than 150 papers on ASD and gut bacteria found that since the 1960s, scientists have been reporting links between the composition of bacteria in the gut and autistic behavior. The review highlights many studies showing that restoring a healthy balance in gut bacteria can treat ASD symptoms. (news-medical.net 19.6.2017).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Study: Diet not connected to GI problems in children with autism. Stress - not nutrition - likely cause of increased GI issues. Many children with autism spectrum disorder experience significant gastrointestinal issues, but the cause of these symptoms is unknown. "Unfortunately, it's not uncommon for those with autism to experience constipation, irritable bowel syndrome, abdominal pain and other gastrointestinal issues," said Brad Ferguson, Ph.D., postdoctoral research fellow in the Department of Radiology at the MU School of Medicine and the MU Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders. (…) A previous study conducted by the research team identified a relationship between increased cortisol response to stress and gastrointestinal symptoms in people with autism spectrum disorder. Cortisol is a hormone released by the body in times of stress, and one of its functions is to prevent the release of substances in the body that cause inflammation. In this study, the researchers sought to confirm or rule out dietary intake as a source of gastrointestinal problems. (…) The study, "Associations between Dietary Composition and Gastrointestinal Symptoms in Autism Spectrum Disorder," recently was presented at the 2017 International Meeting for Autism Research. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

- Studie viser hvordan dietter med høyt fettinnhold kan endre tarmbakterier til å bekjempe skadelig betennelser. (- Drastically reduced bacterial diversity in mice with Crohn's-like disease.)

(Anm: Study shows how high fat diets can alter gut bacteria to combat harmful inflammation. (…) In the new study, a diet of plant-derived "good" fats, including coconut oil or cocoa butter, drastically reduced bacterial diversity in mice with Crohn's-like disease. Mice fed beneficial fatty diets had up to thirty percent fewer kinds of gut bacteria as those fed a normal diet, collectively resulting in a very different gut microbial composition. Some of the species changes showed up in feces, while others were different in cecum, a portion of the intestine commonly inflamed in Crohn's disease. Mice fed even low concentrations of coconut oil or cocoa butter also had less severe small intestine inflammation. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Scientists identify gene linked to incurable bowel disorders. A key gene that helps to explain an underlying cause of incurable bowel disorders such as Crohn's disease has been identified by scientists. Blocking the gene harms vital parts of the cell and leads to bowel disease, while targeting these vital cell parts with drugs can reverse damage, the study shows. The findings aid understanding of the cause of these lifelong conditions and could lead to new treatments, scientists say. (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Crohn's Disease Causes, Symptoms, Diet (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Drar med seg resistente bakterier fra utlandet. De fleste nordmenn smittet med antibiotikaresistente bakterier, er smittet i utlandet, bekrefter Folkehelseinstituttet. – Det må bli vanskeligere å reise til utenlandske sykehus for behandling, svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet. (nrk.no 24.1.2017).)

(Anm: Kvinne døydde fordi antibiotikaen ikkje virka. Pasienten døydde 56 timar etter at ho vart innlagd på Haukeland i Bergen. For første gong er eit dødsfall på grunn av antibiotikaresistens dokumentert i Noreg. (nrk.no 30.8.2016).)

(Anm: Dagbladets Lederartikkel. Skyhøyt antibiotikaforbruk: Livsfarlige bakterier. Multiresistente bakterier er den mest alvorlige trusselen mot moderne medisin. Under behandling av et benbrudd på et indisk sykehus, ble en amerikansk kvinne i fjor infisert av den multiresistente bakterien Klebsiella pneumoniae. Få måneder seinere, tilbake i USA, døde hun av septisk sjokk. Ingen av de 26 forskjellige typene antibiotika det amerikanske helsevesenet har tilgjengelig var i stand til å kurere infeksjonen. (dagbladet.no 19.5.2017).)

(Anm: Baner vei for nye typer antibiotika som skal ta knekken på resistente bakterier. Jukka Corander, professor, Instituttet for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Med statistikk og maskinlærende algoritmer kan vi bekjempe resistente bakterier. (…) Ukontrollert overforbruk. Nye forskningsrapporter viser at inntil 98 prosent av barna i enkelte asiatiske land kan være bærere av multiresistente bakterier. Dette er en konsekvens av ukontrollert overforbruk av ulike typer antibiotika i disse landene. Resistensen innebærer at infeksjonene blir umulig å kurere. (aftenposten.no 10.5.2017).)

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr. For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet. (nettavisen.no 28.11.2016).)

(Anm: Elias døde av sykehusbakterie: «Vi hadde 13 fantastiske dager sammen. Jeg skulle bare ønske det var for resten av livet.» (…) I april 2016 ble bakterien Klebsiella oppdaget på nyfødtintensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset informerte om bakterieutbruddet på sine hjemmesider 8. april i fjor. Men foreldrene til Elias fikk aldri denne informasjonen. – Hadde jeg visst hva slags utfall en slik bakterie kunne få så hadde jeg vel aldri ville føde på det sykehuset på det tidspunktet, sier Thorsen. (tv2.no 23.2.2017).)

- I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler.

(Anm: I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementia.) (...) (news-medical.net 9.5.2017.)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Forskere avdekker hvordan tarmbakterier og indre ur samarbeider for å fremme opphopning av fett.

(Anm: Scientists uncover how gut bacteria and body clock work together to promote fat accumulation. UT Southwestern researchers have uncovered new clues about how gut bacteria and the body's circadian clock work together to promote body fat accumulation. (…) "These findings indicate a mechanism by which the intestinal microbiota regulate body composition and establish the circadian transcription factor NFIL3 as the essential molecular link among the microbiota, the circadian clock, and host metabolism," said Dr. Lora Hooper, Chair of Immunology and lead author of the study published Sept. 1 in Science. Dr. Hooper, a Professor of Immunology and Microbiology, also holds an appointment in the Center for the Genetics of Host Defense and is a Howard Hughes Medical Institute Investigator. (news-medical.net 12.9.2017).)

- Forstyrrelser i kroppens indre ur inntreffer år før hukommelsestap ved Alzheimers. (- "Det var ikke det at personene i studien var «søvnberøvet»," forklarte studieforfatter Erik Musik, og fortsetter", men deres søvn hadde en tendens til å være fragmentert. Å sove åtte timer om natten er svært forskjellig fra å få åtte timers søvn i form én timers høneblunder på dagtid.)

(Anm: Body clock disruptions occur years before memory loss in Alzheimer's. - Study data published in JAMA Neurology reveal that circadian rhythm disruption occurs years before memory loss in the progression of Alzheimer's disease, ScienceDaily reported Monday. - "It wasn't that the people in the study were sleep-deprived," explained study author Erik Musiek, continuing "but their sleep tended to be fragmented. Sleeping for eight hours at night is very different from getting eight hours of sleep in one-hour increments during daytime naps." - "In this new study, we found that people with preclinical Alzheimer's disease had more fragmentation in their circadian activity patterns, with more periods of inactivity or sleep during the day and more periods of activity at night," commented study author Yo-El Ju. - In the study, the researchers monitored circadian rhythms in 189 cognitively normal, older adults, most of whom lacked evidence of preclinical Alzheimer's disease. - The investigators found that all participants with abnormal brain scans or abnormal cerebrospinal fluid experienced significant disruptions in their circadian rhythms. - "At the very least, these disruptions in circadian rhythms may serve as a biomarker for preclinical disease," noted Ju, continuing "we want to bring back these subjects in the future to learn more about whether their sleep and circadian rhythm problems lead to increased Alzheimer's risk or whether the Alzheimer's disease brain changes cause sleep/wake cycle and circadian problems." (firstwordpharma.com 30.1.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Clean Sleeping. (…) Frykten tar fra oss nattesøvnen. (…) Tanken om at det er farlig ikke å få sove, gir nordmenn mange søvnløse netter. (…) Hvordan en god natts søvn kan beskytte mot frykt. (…)  Bedre søvn kan gjøre at vi føler oss som én million dollar. (Better sleep can make us feel like a million bucks.) (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

 

- Immunresponsen mot parasitt varierer avhengig av hvilken tid infeksjon oppstår, ifølge studie.

(Anm: Immune response to parasite varies depending on what time infection occurs, study shows. Does the time of day matter when our body is infected by a parasite? According to new research from McGill University, it matters a great deal. Our body works differently at different times of the day following our internal clocks. Researchers from McGill University and the Douglas Mental Health University Institute have now established that parasitic infections are also controlled by these clocks. The severity of a microbe's infection will thus vary whether it is encountered during the day or at night, a discovery that scientists believe could pave the way to new treatment and prevention strategies for parasitic infections. (…) "We already knew that viral and bacterial infections were controlled by our immune system's circadian rhythms, but this is the first time this is shown for a parasitic infection, and for a vector-transmitted infection," Professor Cermakian adds. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Vil ha antibiotikamerking av kjøttvarer. – Folk smittes av kjøttet de spiser

(Anm: Vil ha antibiotikamerking av kjøttvarer. – Folk smittes av kjøttet de spiser. Derfor bør all emballasje på kjøttprodukter merkes med hvor mye antibiotika som er brukt for å produsere det, mener ekspert på antibiotikaresistente bakterier Ørjan Olsvik. (nrk.no 2.2.2017).)

(Anm: WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed (who.int 27.2.2017).)

(Anm: 'Alarming' superbugs a risk to people, animals and food, EU warns (reuters.com 22.2.2017).)

(Anm: WHOs liste over «superbakteriene»: – E.coli definitivt den største trusselen i Norge. (…) – E. coli tilhører denne bakteriegruppen, og er defintivt den største trusselen i Norge nå, blant bakteriene på WHOs liste. E. coli er den hyppigste årsak til urinveisinfeksjon, som i utgangspunktet er ganske banal, men for dem som får nyre-bekkenbetennelse blir det mer alvorlig, sier Steinbakk. 20 prosent av disse kan oppleve alvorlig blodforgiftning, forteller overlegen. Klebsiella er en annen type tarmbakterie som har vært rapportert ved nyfødt-avdelinger i Stavanger og ved St. Olavs hospital i Trondheim. (abcnyheter.no 28.2.2017).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- Bakterielle infeksjoner kan utløse dysregulering av bloddannelse.

(Anm: Bacterial infections may trigger dysregulation of blood formation. (…) Background: Bacterial Infection and the Associated Immune Reaction. When a person becomes infected with a virus or bacteria, immune cells in the blood or lymph react to the infection. Some of these immune cells use "sensors" on their surfaces, called Toll-like receptors (TLR), to distinguish invading pathogens from molecules that are expressed by the host. By doing so, they can attack and ultimately destroy pathogens thereby protecting the body without attacking host cells. (news-medical.net 24.8.2017).)

(Anm: E.coli-bakterier overlever lenge i tarmen. Ny, norsk forskning kan føre til økte smitteverntiltak på sykehus. I en artikkel, som nylig er publisert i Plos One, konkluderer forskerne med at E. coli-bakteriene overlever lenge i tarmen, selv etter at urinveisinfeksjonen er behandlet med antibiotika. Halvparten bærere etter ett år. – Ett år er fortsatt halvparten av pasientene bærere av de resistente tarmbakteriene. Og etter tre år er fortsatt 15 prosent bærere, uttaler doktorgradsstipendiat Silje Bakken Jørgensen til Vestre Vikens nettsider. (dagensmedisin.no 29.3.2017).)

(Anm: Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. BACKGROUND: Although antibiotics are widely used during pregnancy, evidence regarding their fetal safety remains limited. Our aim was to quantify the association between antibiotic exposure during pregnancy and risk of spontaneous abortion. (…) INTERPRETATION: After adjustment for potential confounders, use of macro-lides (excluding erythromycin), quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole during early pregnancy was associated with an increased risk of spontaneous abortion. Our findings may be of use to policy-makers to update guidelines for the treatment of infections during pregnancy. CMAJ 2017;189(17) (May 1, 2017).)

(Anm: WHO: Dette er verdens 12 farligste bakterier. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har publisert en liste over 12 farlige, resistente bakterier som de mener utgjør den største trusselen mot menneskeheten i dag. (abcnyheter.no 28.2.2017).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Kampen om livet 5. Kan bakterier gjøre oss friske? Episodebeskrivelse Et populærvitenskapelig underholdningsprogram om livet. Bakterier er overalt rundt oss og inni oss, så kanskje kunne det være nyttig å lytte mer på hva de sier? Jo drar på bæsjeroadtrip til Stockholm og kartlegger DNA på subwayen i New York. Det blir slimsopp, symmetri og bakterier som lyser når de snakker sammen. (5:8) Kategori: Vitenskap Tilgjengelig til: Søndag 31. desember 2023 kl. 00:00. Original episodetittel: Kampen om livet - Kan bakterier gjøre oss friske? (nrk.no 7.5.2017).)

(Anm: Chronic anabolic steroid use may damage heart, arteries (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

- Transplantere mer enn avføring. (- Mottakere av fekal transplantasjon (transplantasjon av avføring) rapporterer fysiske, mentale endringer.)

Transplanting More Than Feces (ABC) (Transplantere mer enn avføring)
medpagetoday.com 10.5.2017
Mottakere av fekal transplantasjon (transplantasjon av avføring) rapporterer fysiske, mentale endringer (Fecal transplant recipients report physical, mental changes)

Det er økende bevis for at mottakere av transplantert avføring får med seg mer enn bare tarmbakterier fra deres donor melder australske Broadcasting Company. (There's increasing evidence that fecal transplant recipients are taking on more than just their donor's gut bacteria, the Australian Broadcasting Company reports.)

En professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Austin Health sier at mottakerne adopterte kjennetegn fra givere, slik som endringer til å bli over- eller undervektig. (A professor at the Department of Infectious Diseases at Austin Health says recipients are adopting characteristics of the donors, such as changing to become more over- or underweight.)

Fenomenet omfatter også ikke-fysiske problemer. Noen mottakere har rapportert de første snev av depresjon etter å ha mottatt en transplantasjon fra noen med en historie av dette problemet. (…) (The phenomenon extends to nonphysical issues, as well. Some recipients have reported their first bouts of depression after receiving a transplant from someone with a history of the problem.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut) (- Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.) (- För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder.)

Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer
lakemedelsvarlden.se 5.4.2017
Ny studie visar på tarmbakteriernas betydelse för polyputveckling i tarmen som kan generera cancer.

Majoriteten av all kolorektalcancer, cancer i tjock- eller ändtarmen, föregås av utveckling av adenom, godartade tumörer i körtelvävnaden, också kallat polyper. Tidigare forskning har visat på samband med antibiotika, som hämmar tarmbakterierna, och en ökad risk för kolorektalcancer.

Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut.

Forskarna har använt sig av data från ett stort registerprojekt, Nurses’ Health Study. Det är en pågående prospektiv kohortstudie som följer över 120 000 kvinnliga sjuksköterskor i USA sedan 1976.

För att undersöka sambandet mellan antibiotika och utveckling av adenom i tarmen, tog forskarna ut data om 16 642 studiedeltagare som år 2004 var 60 år eller äldre, och som hade genomgått minst en koloskopi mellan åren 2004 och 2010. Under den studerade perioden hade 1 195 adenom diagnostiserats i gruppen.

Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.

Jämfört med dem som inte hade tagit antibiotika under någon längre period mellan 20 och 39 års ålder, var sannolikheten att ha ett diagnostiserat adenom 36 procent större för dem som hade ätit antibiotika under en period på två månader eller mer. Sambandet gällde både adenom med låg och hög risk att utvecklas till cancer.

För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder. Med antibiotikabehandling som skett nyligen fanns inget samband.

Sambandet mellan antibiotika och utveckling av tarmcancer är biologiskt plausibel, skriver forskarna i artikeln. Antibiotika rubbar bakteriefloran och kan ha effekter på bland annat motståndet mot patogener. Patogena bakterier kan ha betydelse för tumörcellers utveckling.

Studiens resultat stöds av andra studier, bland annat en kohortstudie i Finland som visat att patienter som fått mer än 6 preskriptioner av antibiotika löpte en 15 procents ökad risk att utveckla kolorektalcancer under en nio års uppföljningstid, jämfört med en grupp som haft en eller ingen preskription av antibiotika.

Det är också värt att notera, skriver forskarna, att de patogener som man behandlar med antibiotika kan orsaka inflammation, en känd risk för kolorektalcancer. Sambandet mellan antibiotika och tarmcancer skulle alltså kunna vara inflammation.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer och prostatacancer. I Sverige diagnostiseras cirka 6000 personer med kolorektalcancer varje år. Femårsöverlevnaden beror mycket på tumörstadiet vid upptäckt. I hela diagnosgruppen är den kring 65 procent. (...)

(Anm: Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. (…) CONCLUSIONS: Long-term antibiotic use in early-to-middle adulthood was associated with increased risk of colorectal adenoma. Gut. 2017 Apr 4. pii: gutjnl-2016-313413.)

(Anm: Adenom, godartet svulst som utgår fra, og til dels er oppbygd som, en kjertel. Svulstcellene kan noen ganger fungere på samme måte som kjertelcellene. Derfor kan det ved adenomer i hormonproduserende kjertler som for eksempel hypofysen, skjoldbruskkjertelen og binyrene utvikle seg sykdommer som skyldes den økte hormonproduksjonen. Slike adenomer må fjernes ved operasjon. I enkelte organer, blant annet i tykktarmen, kan adenomer over tid utvikle seg videre til kreftsvulster (adenokarsinomer). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antibiotikaresistens øker: Sykehus må sende pasienter på gangen. På ti år har antall nye tilfeller av antibiotikaresistente bakterier hos personer økt fra 613 til 2701. Det gir plassmangel på sykehusene – og flere korridorpasienter og utsatte behandlinger. (nrk.no 24.1.2017).)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease.
J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print]
Abstract Chronic liver disease with cirrhosis is the 12th leading cause of death in the United States, and alcoholic liver disease accounts for approximately half of all cirrhosis deaths. Chronic alcohol consumption is associated with intestinal bacterial dysbiosis, yet we understand little about the contribution of intestinal fungi, or mycobiota, to alcoholic liver disease. Here we have demonstrated that chronic alcohol administration increases mycobiota populations and translocation of fungal β-glucan into systemic circulation in mice. Treating mice with antifungal agents reduced intestinal fungal overgrowth, decreased β-glucan translocation, and ameliorated ethanol-induced liver disease. Using bone marrow chimeric mice, we found that β-glucan induces liver inflammation via the C-type lectin-like receptor CLEC7A on Kupffer cells and possibly other bone marrow-derived cells. Subsequent increases in IL-1β expression and secretion contributed to hepatocyte damage and promoted development of ethanol-induced liver disease. We observed that alcohol-dependent patients displayed reduced intestinal fungal diversity and Candida overgrowth. Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. (…)

(Anm: Tarmsopp linket til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi linked to worsening of alcoholic liver disease. A new study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) is among the first to suggest that intestinal fungi may contribute to the development of alcoholic liver disease (ALD). (…) ALD has previously been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. Until now, little was known about the role of intestinal fungi in ALD. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

(Anm: Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror. Fettlever er gjerne forbundet med et stort inntak av alkohol, men kan ha flere årsaker enn det, og forekomsten øker. (…) Ikke-alkoholisk fettlever har på sin side stor sammenheng med diabetes type 2 og med overvekt, men årsaken til fettlever kan være sammensatt. I dag har 1 av 5 unge voksne i USA fettlever, mens Norge følger etter, forteller Vesterhus. (…) Overskudd av sukker legger seg som fett i leveren. Og et usunt kosthold med mye kalorier, fett og sukker er viktigste årsak til det. Samtidig øker også alkoholkonsumet vårt. (kk.no 14.6.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract.) (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Gut Bacteria Missing in Severe Acute Malnutrition, Can We Identify Potential Probiotics by Culturomics? Severe acute malnutrition is the world-leading cause of children under-five's death. Recent metagenomics studies have established a link between gut microbiota and severe acute malnutrition, describing an immaturity with a striking depletion in oxygen-sensitive prokaryotes. Amoxicillin and therapeutic diet cure most of the children with severe acute malnutrition but an irreversible disruption of the gut microbiota is suspected in the refractory and most severe cases. Front. Microbiol., 23 May 2017.)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

- Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (- Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger.)

Caution Urged When Prescribing Antibiotics Concomitantly With Psychotropics in Elderly Patients (Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter)
dgnews.docguide.com 3.4.2017
FLORENCE, Italy -- April 3, 2017 -- Drug-drug interactions (DDIs) between antibiotics and psychopharmaceuticals, which frequently occur in elderly patients with mood disorders and infections, can be minimised with careful selection of these drugs, according to a study presented here on April 2 at the 25th European Congress of Psychiatry (EPA).

Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger,” ifølge Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Mange pasienter med stemningslidelser blir behandlet med antibiotika samtidig, og det er derfor et behov for forsvarlig antibiotikaforskrivning for å kunne unngå alvorlige skader og viktige legemiddelinteraksjoner med psykotrope midler.” (“Antibiotics have several drug-drug interactions with psychotropic drugs that can lead to adverse events or treatment failure and significantly increase the costs of treatment,” said Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Many patients with mood disorders are treated with antibiotics concomitantly, and therefore there is a need for prudent antibiotic prescribing to avoid serious harms and important DDIs with psychotropics.”)

For the study, the researchers retrospective analysed data from 233 older adults who received antibiotics and psychotropic medications in Slovenian nursing homes. Patients’ charts were used to identify major and minor DDIs, according to interaction classes described by Lexicomp Online (version 19).

Results showed that the average number of medications per patient was 10.9 and 72 patients (30.9%) had at least 1 major DDI, while 172 patients (73.8%) had at least 1 minor interaction.

Of the 27 patients (11.5%) who were treated for at least 1 major DDI, 17 were taking ciprofloxacin, 6 moxifloxacin, 3 azithromycin, and 1 levofloxacin. The most frequent DDIs were observed between quetiapine and ciprofloxacin, which occurred in 12 patients. Most (n = 27) DDIs were pharmacodynamic interactions, resulting in QTc prolongation.

On the basis of these results, the investigators concluded that DDIs occur very often between antibiotics and psychotropic drugs. They also recommended that, if an antidepressant must be used in patients with mood disorders and infection, physicians should prescribe sertraline instead of escitalopram, venlafaxine instead of duloxetine, and mirtazapine instead of quetiapine.

“We also recommend the use of a penicillin instead of ciprofloxacin and azithromycin in patients with mood disorders for infection treatment,” the researchers added.

On the basis of these results, the investigators concluded that DDIs occur very often between antibiotics and psychotropic drugs. They also recommended that, if an antidepressant must be used in patients with mood disorders and infection, physicians should prescribe sertraline instead of escitalopram, venlafaxine instead of duloxetine, and mirtazapine instead of quetiapine. (…)

(Anm: – Legene må skjerpe seg. – Det er mange leger som ikke følger retningslinjene, sier overlege Dag Berild ved OUS. (…) – Legene må skjerpe seg. Det er alt for store variasjoner i antibiotikabruken. Hvis legene bare kunne følge retningslinjene ville vi være mye nærmere målet om å få ned antibiotabruken, sier Dag Berild, professor og overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus. (dagensmedisin.no 10.2.2017).)

- Forskning viser probiotika kan redusere forekomsten av sepsis hos spedbarn. (- Den spesielle blandingen inneholdt et probiotika kalt Lactobacillus plantarum ATCC-202195 kombinert med fructo-oligosakkarid (FOS), et oral synbiotisk preparat utviklet av Dr. Panigrahi.)

(Anm: Research shows probiotics can reduce incidence of sepsis in infants. A research team at the University of Nebraska Medical Center College of Public Health has determined that a special mixture of good bacteria in the body reduced the incidence of sepsis in infants in India by 40 percent at a cost of only $1 per infant. The findings are reported in the Aug. 16 issue of the journal Nature. Pinaki Panigrahi, M.D., Ph.D., professor, epidemiology and pediatrics, Center for Global Health and Development, and his colleagues in the College of Public Health, led the international research team. The results reflect a culmination of 15 years of research and could seriously impact infant health worldwide. The special mixture included a probiotic called Lactobacillus plantarum ATCC-202195 combined with fructo-oligosaccharide (FOS), an oral synbiotic preparation developed by Dr. Panigrahi. Probiotics are live bacteria and yeasts that are good for your health, especially your digestive system. Synbiotics are combinations of probiotics with an FOS supplement that promotes growth and sustains colonization of the probiotic strain. FOS, naturally found in breast milk and such plants as onion, chicory, garlic, asparagus, banana, artichoke and others, is food for the probiotic bacteria.Sepsis is a severe complication of bacterial infection that results in around one million infant deaths worldwide each year, mostly in developing countries. It occurs when the immune system stops fighting germs and begins to turn on itself and can lead to tissue damage, organ failure and death. (news-medical.net 16.8.2017).)

- Hvordan forebygge dødelig infeksjon hos babyer? Gode bakterier. (- Vinneren var prøve nr. ATCC-202195 av Lactobacillus plantarum fra et sunt 11 måneder gammelt barn fra Maryland.) (- Å gi feil bakterier til en syk baby kan være dødelig, så hans team brukte mer enn et tiår på å teste 280 forskjellige stammer på utkikk etter én som klamret seg til tarmene, aldri gikk inn i blodet og kunne ta over for skadelige bakterier. Noen prøver kom fra indiske yoghurter eller helsekostbutikker, men deres evne til å kolonisere tarmkanalen var "nesten null", sa han. Vinneren var prøve nr. ATCC-202195 av Lactobacillus plantarum fra et sunt 11 måneder gammelt Maryland barn.)

(Anm: How to Prevent Deadly Infection in Babies? Good Bacteria. It may be possible, scientists say, to save many thousands of newborns in poor countries by giving them a simple probiotic — a strain of bacteria originally scooped out of the diaper of a healthy baby. (…) A large clinical trial in rural India has found that babies fed a special strain of Lactobacillus bacteria for just one week were 40 percent less likely to develop sepsis, a life-threatening bloodstream infection. Sepsis kills 600,000 newborns a year, many of them in India and neighboring countries. (…) Moreover, the babies fed the probiotic — which costs only $1 — also had fewer pneumonias, fewer bouts of diarrhea, fewer ear infections and even fewer infections of the umbilical cord stump. (…) The study “is an absolute game-changer,” said Dr. Tobias R. Kollmann, a pediatric immunologist at the University of British Columbia who was not involved in the research. (…) The journal Nature published the study last week; an accompanying commentary by Daniel J. Tancredi, a health statistician at the University of California, Davis, called the results “astonishing.” The study’s lead author, however, cautioned that he did not consider all probiotics beneficial, or even safe. Mixtures like those sold in health-food stores “are completely nonsense,” said the author, Dr. Pinaki Panigrahi, a pediatrician at the University of Nebraska Medical Center’s Child Health Research Institute. Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics are, Dr. Panigrahi said. Taking an inappropriate probiotic would be like taking cold medicine for tuberculosis, he said, just because both affect the respiratory tract. “If you mix three or four or five, that’s your funeral.” Giving the wrong bacteria to a sick baby could be deadly, so his team spent over a decade testing 280 different strains, looking for one that clung to the gut, never entered the bloodstream and could outgrow harmful bacteria. Some samples came from Indian yogurts or health food shops, but their ability to colonize the gut was “almost zero,” he said. The winner was sample No. ATCC-202195 of Lactobacillus plantarum from a healthy 11-month-old Maryland child. (…) (nytimes.com 21.8.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn.

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- FDA clears test to help manage antibiotic treatment for lower respiratory tract infections and sepsis.

(Anm: FDA clears test to help manage antibiotic treatment for lower respiratory tract infections and sepsis. The U.S. Food and Drug Administration has cleared the expanded use of the Vidas Brahms PCT Assay to help health care providers determine if antibiotic treatment should be started or stopped in patients with lower respiratory tract infections, such as community-acquired pneumonia, and stopped in patients with sepsis. This is the first test to use procalcitonin (PCT), a protein associated with the body's response to a bacterial infection, as a biomarker to help make antibiotic management decisions in patients with these conditions. (…) Sepsis can be part of the body's response to an infection and can lead to tissue damage, organ failure, and death. Lower respiratory tract infections include community-acquired pneumonia, acute bronchitis, and acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Bacteria often cause sepsis and lower respiratory tract infections, but viruses (particularly for lower respiratory tract infections) and non-infectious diseases can cause similar symptoms. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

- Resistente bakterier kan gøres følsomme over for antibiotika igjen. (- Medicinen ser ud til at være intet mindre end en revolution i kampen mod multiresistente bakterier; en kamp, som vi ellers så ud til at være ved at tabe.) (- Ny forskning kan knække multiresistente bakterier.)

Resistente bakterier kan gøres følsomme over for antibiotika igjen
videnskab.dk 9.3.2017
Banebrydende dansk forskning har fundet nøglen til at gøre resistente bakterier følsomme over for antibiotika igen. Nyt lægemiddel kan muligvis være på hylderne allerede inden for to år.

Danske forskere har lavet et nyt lægemiddel, som kan kurere titusinder af patienter på verdensplan, der på er smittet med hidtil uhelbredelige bakterieinfektioner som stafylokokker, tuberkulose eller salmonella.

Medicinen ser ud til at være intet mindre end en revolution i kampen mod multiresistente bakterier; en kamp, som vi ellers så ud til at være ved at tabe.

Den danske forskergruppe har netop fået patent på lægemidlet, der kan gøre resistente bakterier følsomme over for antibiotika igen. Det betyder, at patienter kan gøres raske med almindelig antibiotika, som bakterierne ellers var resistente overfor.

Lægemidlet har allerede vist sig effektivt over for resistent tuberkulose, multiresistente stafylokokker (MRSA) og resistent salmonella-tyfus. (...)

(Anm: Norske forskere med gjennombrudd mot multiresistente bakterier. En ny metode kan utvikle antibiotika skreddersydd for å ta knekken på multiresistente bakterier. (…) Jukka Corander er professor i biostatistikk, og leder forskergruppa som har utviklet metoden som analyserer alle mulige celleforandringer som kan skje i en bakterie under ett. (…) – Vi trenger nye legemidler. Hvis vi går 15 år tilbake i tid kunne vi til en viss grad bekjempe resistensutvikling ved at det kom ny legemidler. Sånn er det ikke lenger, og det er en stor bekymring. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Pfizer lancerer antibiotika mod resistente bakterier Medicinal & Biotek: Amerikanske Pfizer lancerer nu en antibiotikakombination til behandling af vanskelige multiresistente bakterier i Europa – et produkt, som man overtog gennem et milliardopkøb af en lægemiddelportefølje fra AstraZeneca sidste år. (medwatch.dk 15.3.2017).)

(Anm: Ny forskning kan knække multiresistente bakterier. Ved hjælp af genteknologi har danske forskere sammen med udenlandske kolleger måske knækket koden til, hvordan multiresistente bakterier alligevel kan gøres modtagelige for antibiotika-behandling. (medwatch.dk 16.3.2017).)

- TB-bakterien kan undertrykke immunforsvaret for å spre sykdom.

(Anm: TB bacterium may suppress immune system to spread disease. Scientists have a good understanding of how the bacterium that causes tuberculosis, one of world's leading causes of death, evades the immune system to establish a foothold in the body. However, what has not been clear is the role of the pathogen in undermining the immune system to promote spread of the disease. Now, a new study uncovers evidence that the disease bacterium disrupts regulatory pathways in white blood cells that limit tissue destruction. (…) The researchers explain in their study paper that one of the features that makes TB highly contagious is that it destroys lung tissue and creates cavities in the lungs. (medicalnewstoday.com 2.6.2017).)

(Anm: Antibiotics Do Not Prevent Renal Scarring from Urinary Tract Infection.  Louis M. Bell, MD reviewing Hewitt IK et al. Pediatrics 2017 Apr 6. Meta-analysis findings support current recommendations against prophylactic antibiotic use for first pediatric febrile UTI. (NEJM 2017 (April 13, 2017).)

(Anm: Global rise of multidrug resistant tuberculosis threatens to derail decades of progress. New antibiotics are becoming available for the first time but without accurate diagnostics, clear treatment guidelines, and improved control efforts, their effectiveness could be rapidly lost. The rise of multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis (TB) threatens to derail decades of progress in controlling the disease, according to a new report in The Lancet Respiratory Medicine. Although a small number of repurposed and new drugs have recently become available to treat drug-resistant TB (including bedaquiline, delamanid, and linezolid), the authors warn that without accurate diagnostic tests to deliver individually targeted treatments, clear prescription guidelines on appropriate use and improved control efforts to prevent transmission, optimal dosing and administration, and well-functioning health care systems, the effectiveness of the drugs could be rapidly lost. (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

- D-vitamin kan booste immunforsvarets kamp mod en af verdens største dræbere. D-vitamin styrker immunforsvarets evne til at bekæmpe tuberkulose, lyder konklusionen i et nyt dansk studie.

(Anm: D-vitamin kan booste immunforsvarets kamp mod en af verdens største dræbere. D-vitamin styrker immunforsvarets evne til at bekæmpe tuberkulose, lyder konklusionen i et nyt dansk studie. I fremtiden kan vitaminet måske hjælpe mange millioner mennesker, der er i fare for at dø af sygdommen. Men der skal flere studier til, mener forsker. (videnskab.dk 12.6.2017).)

- D-vitamin kan forbedre sårheling i pasienter ved brannskader. (- For noen mennesker tar brannskader lang tid å hele, så vel som at det også er risiko for infeksjon. De med alvorlige forbrenninger er spesielt utsatt for sepsis (blodforgifning), hvilket er en potensielt livstruende tilstand som utløses av infeksjon.)

(Anm: Vitamin D may improve wound healing in burns patients. (…) This was the conclusion of the first study to examine the effects of vitamin D in burn injury recovery. The research — which was led by the Institute of Inflammation and Aging in Birmingham, United Kingdom — is to feature at the Society for Endocrinology annual conference, held in Harrogate, U.K. Burns are wounds to the skin and other tissues that are caused by heat — including exposure to a flame or fire, or from scalding. They can also result from friction, radiation, radioactivity, electricity, and contact with chemicals. Burn injuries are considered a global public health problem and are responsible for around 180,000 deaths every year. (…) For some people, their burn injuries take a long time to heal, as well as there also being a risk of infection. Those with severe burns are particularly vulnerable to sepsis, which is a potentially life-threatening condition triggered by infection. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Lupus: Low vitamin D may raise risk of kidney failure. (…) Dr. Michelle A. Petri, Ph.D., director of the Hopkins Lupus Center is the lead author of the study, and the findings were presented at the American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) Annual Meeting in San Diego, CA. Lupus is an autoimmune disease characterized by inflammation throughout the body. This occurs because the body does not recognize its own tissues and starts attacking them. The disease can affect various organ systems, from the cardiovascular and immune systems to vital organs such as the lungs and the kidneys. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. Lactobacillus are a type of "good" bacteria that reside in the digestive, urinary, and genital systems. These bacteria are also present in yogurt, kefir, and other fermented foods, as well as dietary supplements. While further studies are needed to confirm the possible benefits of Lactobacillus, the researchers believe that their findings indicate that women with lupus and kidney inflammation may benefit from taking probiotics. Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

- Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp. (- Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper.)

Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp
Frode Jahnsen, professor i patologi - Espen Bækkevold, forsker - Ole Landsverk, postdoktor
aftenposten.no 15.3.2017
Ny viten om immunforsvaret gir optimisme for nye vaksiner mot tarmsykdommer.

Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne.

På verdensbasis dør millioner med barn av tarminfeksjoner hvert år. Til tross for intens forskning finnes det i dag få vaksiner mot disse sykdommene.

Effektive vaksiner forutsetter dannelse av antistoffer som gir langvarig beskyttelse. Tarmslimhinnen er full av antistoffproduserende celler (såkalte plasmaceller). Den rådende oppfatning har imidlertid vært at disse cellene kun lever i noen få dager, noe som tyder på at det vil være vanskelig å lage gode vaksiner mot tarminfeksjoner.

I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen. Denne kunnskapen endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer. Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer. (…)

Åpner for nye muligheter
Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper. Dette åpner for nye muligheter til å lage effektive vaksiner som kan gi langvarig immunitet i tarmen. (…)

Tarmslimhinnen inneholder både kortlivede og langlivede plasmaceller. Disse cellene lever altså i det samme mikromiljøet, men har betydelig forskjell i livslengde. Ved å studere forskjeller mellom disse cellene på molekylært nivå, prøver vi å forstå hvordan plasmaceller kan leve i mange tiår.

Tarmen er viktigere enn du tror (…)

- Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk. (- Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.)

Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk
dn.no 17.2.2017
Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.

Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen. Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika. I Sverige er det offisielle tallet 11,5 milligram, mens det er hele 44,2 milligram per kilo i Danmark.

–Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund. (…)

(Anm: Antibiotikabruk tredoblet uten fisk. I 2015 brukte norsk oppdrettsnæring kun i overkant av 300 kilo, i forhold til det samlede forbruket i matproduksjonen på 5800 kilo. (nationen.no 16.2.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: – Vi kan avlive dyr, men ikke mennesker. Økningen av antibiotikabruk til kjæledyr har økt betydelig de siste årene. Nå advarer Statens legemiddelverk alle veterinærer om bruk av antibiotika til kjæledyr. (...) – Et varsel til veterinærene bidrar til å støtte opp om den nasjonale strategien. Mennesker og dyrs helse er tett knyttet sammen og vi utveksler de samme bakteriene – også de resistente. (...) Ettersom det er vanlig å skrive ut samme type antibiotika til dyr og mennesker, blir mange dyreeiere passivt medisinert. Og for mye antibiotika kan føre til resistens. (tv2.no 26.2.2017).)

(Anm: Statistikk og helseregistre (helsedata) (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Akut bronkit ska inte behandlas med antibiotika. Antibiotika förkortade tid med hosta och sjukdomskänsla med en halv dag vid bronkit jämfört med placebo. Det visar en metaanalys av 17 randomiserade studier, skriver Janusinfo. (lakemedelsvarlden.se 7.9.2016).)

(Anm: Vil knuse «antibiotika-myte». Overlege og antibiotikaforsker Dag Berild mener kortere antibiotikakurer kan demme opp for det økende problemet med antibiotikaresistens. (…) – Nok med tre dager – En studie av mild og moderat lungebetennelse viste at tre dagers behandling var like effektiv som åtte dagers behandling. Her er det mye å hente på å korte ned behandlingstiden, sier Berild. (dagensmedisin.no 18.1.2017).)

- Sykehuset Østfold størst på antibiotikabruk - Smittevernoverlege Jon Birger Haug ved Sykehuset Østfold sier det er mye røyking, kols og overvekt i Østfold, som kan være medvirkende årsak.

Sykehuset Østfold størst på antibiotikabruk
dn.no 21.2.2017
Det er store forskjeller på bruken av antibiotika ved norske sykehus. Sykehuset Østfold bruker mest, mens Universitetssykehuset i Nord-Norge bruker minst. 

Sykehusene har svært ulik praksis for antibiotikabruk, skriver Nationen. Statistikken fra overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens viser at Sykehuset Østfold ligger øverst, etterfulgt av Sykehuset i Vestfold og Vestre Viken. På bunnen ligger Helse Førde, Haraldsplass Diakonale Sykehus og UNN.

Smittevernoverlege Jon Birger Haug ved Sykehuset Østfold sier det er mye røyking, kols og overvekt i Østfold, som kan være medvirkende årsak. Han legger til at antibiotikabruken også kan ha med legene å gjøre. (…)

(Anm: Bakterier misstolkas som urinvägsinfektion. Äldre får ofta antibiotika i onödan, när bakterier i urinen misstas för urinvägsinfektion. Region Skåne jobbar nu för att minska den här antibiotikaanvändningen. – Det är ganska vanligt att man har bakterier i urinen, som man inte har några besvär av, och då ska man inte heller behandla bort det, utom vid vissa väldigt speciella fall, säger Gisela Otto, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och ordförande för Strama Skåne, Samverkan mot antibiotikaresistens. (sverigesradio.se 4.12.2016).)

(Anm: Bacterial vs. Viral Infections. Learn the difference between bacterial and viral infections. Explore the most common bacterial infections and their symptoms. (medicinenet.com 11.5.2016).)

(Anm: Neonatal sepsis risk calculator reduces antibiotic use by nearly 50% in newborns. Kaiser Permanente, the largest integrated health system in the nation, led the development of a neonatal sepsis risk calculator that has safely reduced antibiotic use by nearly 50 percent in newborns, according to research published today in JAMA Pediatrics. (news-medical.net 21.2.2017).)

(Anm: Antibacterial Drugs Market to Hit $35.6B by 2022. Antibacterial drugs market will hit $35.6 billion by 2022, as efforts increase to tackle antimicrobial resistance, says GBI Research. The antibacterial drugs market is set to grow from $27.7 billion in 2015 to $35.6 billion by 2022, representing a compound annual growth rate of 3.97%, according to business intelligence provider GBI Research. (pharmpro.com 24.1.2017).)

(Anm: Danske forskere har afsløret resistente bakteriers akilleshæl. Nye midler mod antibiotikaresistente bakterier kan blive udviklet takket være danske forskere, der har opfundet en metode til at kortlægge bakteriernes livsvigtige transportproteiner. (jyllands-posten.dk 5.10.2016).)

(Anm: Blindtarmen har måske en vigtig biologisk funktion. (…) Men blindtarmen skal måske fjernes fra den liste og opgraderes fra blot at være en tikkende bombe i maven. Den kan nemlig spille en vigtig biologisk rolle, som mennesket ikke er klar til at undvære, skriver sciencealert.com. Det viser et nyt studie, som er publiceret i tidsskriftet Science Direct. (…) De arter, der beholdt eller genvandt deres blindtarm, havde gennemsnitligt højere kocentration af lymfoidestof i deres coecum, som er den største del af tyktarmen, hvorpå blindtarmen sidder. Det indikerer, at blindtarmen kan spille en vigtig rolle for en arts immunsystem, da lymfoidestoffet er kendt for at stimulere væksten af gavnlige mavebakterier. (videnskab.dk 13.1.2017).)

(Anm: 'Superbug' May Be More Widespread Than Thought. Researchers checked for cases of illness caused by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) in a sample of four U.S. hospitals and identified a wide variety of CRE species. Three hospitals are in the Boston area and one is in California. (…) The findings suggest that CRE is more common than previously believed, and that it may be transmitted from person to person without causing symptoms. Because of this, genetic surveillance of CRE needs to be increased, said the authors of the study. It was published online Jan. 16 in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences. (medicinenet.com 16.1.2017).)

- Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders.
Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.
Abstract Clinical usage of several classes of antibiotics is associated with moderate to severe side effects due to the promotion of mitochondrial dysfunction. We contend that this may be due to perturbation of unique evolutionary relationships that link selective biochemical and molecular aspects of mitochondrial biology to conserved enzymatic processes derived from bacterial progenitors. Operationally, stereo-selective conformational matching between mitochondrial respiratory complexes, cytosolic and nuclear signaling complexes appears to support the conservation of a critically important set of chemical messengers required for existential regulation of homeostatic cellular processes. Accordingly, perturbation of normative mitochondrial function by select classes of antibiotics is certainly reflective of the high degree of evolutionary pressure designed to maintain ongoing bidirectional signaling processes between cellular compartments. These issues are of critical importance in evaluating potentially severe side effects of antibiotics on complex behavioral functions mediated by CNS neuronal groups. The CNS is extremely dependent on delivery of molecular oxygen for maintaining a required level of metabolic activity, as reflected by the high concentration of neuronal mitochondria. Thus, it is not surprising to find several distinct behavioral abnormalities conforming to established psychiatric criteria that are associated with antibiotic usage in humans. The manifestation of acute and/or chronic psychiatric conditions following antibiotic usage may provide unique insights into key etiological factors of major psychiatric syndromes that involve rundown of cellular bioenergetics via mitochondrial dysfunction. Thus, a potential window of opportunity exists for development of novel therapeutic agents targeting diminished mitochondrial function as a factor in severe behavioral disorders. (…)

(Anm: Mitochondrial dysfunction-a link between antibiotic use and increased risk of severe mental disorders? Acta Psychiatr Scand. 2017 Mar 23.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

(Anm: Kronikk om antibiotikaresistens: Flest dør fortsatt av mangel på antibiotika. Overforbruk og feil bruk av antibiotika er hovedårsakene til at bakteriene blir resistente. Derfor må vi redusere antibiotikabruk hos mennesker og dyr, og utvikle nye antibiotika som kan tas i bruk når de vi har slutter å virke. Vaksiner kan forhindre resistens. (vg.no 7.10.2016).)

(Anm: Fem myter om antibiotika. Trodde du at antibiotika kan gjøre deg resistent? Avslutter du kuren når du føler deg frisk? Begge deler er feil, ifølge ekspertene. (nrk.no 30.12.2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Hvert måltid gir deg betennelse. Når du spiser mat, spiser du også bakterier som gir en liten betennelse i tarmen. Hos normalvektige er det positivt, men hos overvektige kan det føre til diabetes. (…) Det viser seg at den jobben immunsystemets makrofager gjør, stimulerer den livsviktige produksjonen av insulin. Forskere ved Universitetssykehuset i Basel i Sveits, har publisert studien i Nature Immunology. I studien fant de ut at denne prosessen er bra for deg og fungerer godt dersom du er frisk og normalvektig. (…) Flere studier, også denne, viser at folk som har sultet eller har vært anorektiske, har mye lettere for å bli syke av infeksjonssykdommer. (nrk.no 29.1.2017).)

(Anm: Av Marit Hermansen, president i Den norske legeforening Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening Alle må åpne øynene for bakterietrusselen. Dersom vi ikke reduserer bruken av antibiotika, vil vi bringes tilbake til helsevesenet vi hadde før 2. verdenskrig. (aftenposten.no 17.8.2016).)

- Hvordan hjernen hjelper kroppen å bekjempe bakterier

How the brain helps the body fight bacteria
theconversation.com 9.1.2017
The brain may not only control our thoughts and basic physical functions. Recent studies indicate that it also controls the way our body responds to the threat of bacterial infections. It does this by boosting the production of a protective molecule called PCTR1 that helps white blood cells kill the invading bacteria.

Our body is in constant contact with bacteria. For the most part these do not pose a threat since we have evolved defence systems to keep these organisms at bay. But in some instances, especially when the body’s defence systems are weakened or fail, bacteria may invade, leading to infection and, in extreme cases, sepsis, which can result in death.

In the 1920s, a breakthrough discovery was made: the identification of the antibiotic properties of penicillin. The discovery paved the way to a new era in infection treatment. With antibiotics, we no longer had to rely on our body to get rid of bacteria. Instead, we could give it a helping hand by stunting the ability of bacteria to replicate, thus giving our immune system enough time to clear them.

Penicillin was the first in a long list of antibiotics developed to tackle different types of bacterial infections. However, over the last few decades, the ability of antibiotics to stop bacterial growth has become considerably limited and increasing numbers of bacterial strains are becoming resistant to antibiotic treatment. The threat of antibiotics resistance has prompted the scientific community to seek alternative ways to deal with bacterial infections. (…)

(Anm: Groundbreaking immune approach targets humans instead of bacteria. Scientists show for the first time how bacterial superantigen toxins work, and how short peptides can block them and save lives. Staphylococcal and streptococcal infections affect millions of individuals each year. They are a leading cause of sepsis and account for many cases of pneumonia and post-surgical infections. Despite the urgency of this situation, the antibiotic development pipeline is dwindling and multi-drug resistance is rampant, rendering the classical one-bug, one-drug approach obsolete.  (medicalnewstoday.com 4.10.2016).)

(Anm: CDC: Too Many Antibiotics Still Being Prescribed in U.S. -- Despite growing concerns about creating drug-resistant bacteria, overprescribing of antibiotics in U.S. hospitals didn't drop between 2006 and 2012, according to a new federal report. (medicinenet.com 19.9.2016).)

(Anm: Scientists discover how bacteria induce "NET" release. Flagellar motility of Pseudomonas aeruginosa is the main factor required to induce the release of neutrophil extracellular traps (NETs), according to a study published in the open-access journal PLOS Pathogens by Balázs Rada from The University of Georgia, Athens, and colleagues.  (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Clinical Metagenomics for Rapid Detection of Enteric Pathogens and Characterization of the Intestinal Microbiome. Webinar abstract: High-throughput sequencing, combined with high-resolution metagenomic analysis, provides a powerful diagnostic tool for clinical management of enteric disease. Forty-five patient samples of known and unknown disease etiology and 20 samples from health individuals were subjected to next-generation sequencing. Subsequent metagenomic analysis identified all microorganisms (bacteria, viruses, fungi and parasites) in the samples, including the expected pathogens in the samples of known etiology. Multiple pathogens were detected in the individual samples, providing evidence for polymicrobial infection. (qiagenbioinformatics.com 8.12.2016).)

(Anm: Antibiotics may be inappropriate for uncomplicated diverticulitis. Antibiotics are advised in most guidelines on diverticulitis, which arises when one or more small pouches in the digestive tract become inflamed or infected. Results from a randomized trial question the effectiveness of this practice, however. (medicalnewstoday.com 5.10.2016).)

(Anm: Diverticulitis Slideshow: Causes, Symptoms, and Treatments (webmd.com 10.11.2016).)

(Anm: Why Am I Bloated? (webmd.com 6.4.2017).)

(Anm: Study shines light on how to build better bacteriophage therapies. Researchers have discovered that a subset of bacteriophages, dubbed "superspreaders," potentially play a major role in transmitting antimicrobial resistance. The research, described in a study published this week in the journal mBio, provides an answer to a long-standing biological question and may help scientists better select specific bacteriophages for therapeutic use. (medicalnewstoday.com 18.1.2017).)

(Anm: Meat Advisory Panel slams study linking red meat with diverticulitis. study in the journal Gut1 has reported statistical associations between frequent red meat intake - but not processed red meat consumption, and a bowel disorder called diverticulitis. However, according to Dr Carrie Ruxton at the Meat Advisory Panel, the contradictory results point to a random finding rather than a real, clinical link. (medicalnewstoday.com 11.1.2017).)

(Anm: Red meat consumption is linked to higher risk of death from most major causes. Eating red meat increases the likelihood of dying from most major causes while eating white meat instead reduces the risk, a cohort study of more than half a million people published in The BMJ suggests.1 BMJ 2017;357:j2241 (Published 10 May 2017).)

- C. difficile risiko "øket ved bruk av samme sykehusseng som antibiotika-behandlet pasient»

C. difficile risk 'raised by using same hospital bed as antibiotic-treated paitent'
medicalnewstoday.com 10.10.2016
Bruk av antibiotika er knyttet til økt risiko for dium difficile infeksjon, men ifølge en ny studie trenger du ikke nødvendigvis å ta antibiotika for å utsettes for en slik risiko. Forskere antyder at bare det å bruke den samme sykehusseng som en tidligere pasient som har gått på antibiotika kan øke sannsynligheten for C. difficile infeksjon. (Antibiotic use is associated with greater risk of Clostridium difficile infection, but according to a new study, you do not necessarily need to take antibiotics for them to pose such a risk. Researchers suggest just using the same hospital bed as a prior patient who received antibiotics may increase the likelihood of C. difficile infection.)

Study co-author Dr. Daniel Freedberg, of the Columbia University Medical Center (CUMC) in New York, and team publish their findings in JAMA Internal Medicine.

Most people carry C. difficile in the gut without the bacterium causing a problem. For some people, the bacterium can lead to infection, causing symptoms such as watery diarrhea, abdominal pain, fever, and loss of appetite.

C. difficile is shed in the feces, and individuals can become infected by coming into contact with surfaces - such as toilets and bathing tubs - that are contaminated with feces.

Such transmission is common in healthcare settings, where C. difficile can be passed to patients through medical staff who have come into contact with contaminated surfaces or objects.

"Exposure to C. difficile infection [CDI] is common in the hospital because C. difficile spores are capable of persisting in the environment for months," note Dr. Freedberg and colleagues.
"When one hospital roommate has CDI, patients who share that room are at increased risk for CDI," they add. "Furthermore, when the previous occupant of a given hospital room has CDI, the subsequent patient in that room is at increased risk for CDI." (…)

- Hvordan parasitter og bakterier kan endre måten du tenker og føler

How parasites and bacteria could be changing the way you think and feel
theconversation.com 25.1.2017
(…) As science uncovers more about the influence of parasites and bacteria on human behaviour, we may well begin to see how they also shape our societies. (…)

This brought wild mice and rats and with them cats and a hidden danger: the protozoan parasite, Toxoplasma gondii.

This parasite can’t complete its lifecycle in humans, but we can be infected by it through coming into contact with cat faeces (or eating uncooked meat). The percentage of people estimated to be infected worldwide is between 30 and 40%. France has an infection level of a staggering 81%, Japan 7%, and the US 20%.

T. gondii does strange things to rats and mice to make sure they come into contact with cats. They lose their inhibition of cats and cat urine. They become more exploratory and spend more time in daylight. But even stranger things happen when humans inadvertently come into contact with T. gondii. Men are more likely to be in car crashes due to riskier behaviour. They also are more aggressive and more jealous.

Women, meanwhile, are more likely to commit suicide. It has even been suggested that T. gondii could potentially be involved in dementia, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder and autism. There is even evidence from more than 40 studies that people suffering from schizophrenia have elevated levels of IgG antibodies against T. gondii.

So how does this tiny organism cause such extreme reactions? The full answer is still to be discovered but there are tantalising results that show it influences the levels of neurotransmitters such as dopamine. Cysts (bradyzoites) are found throughout the infected brain in clumps or individually in specific places such as the amygdala, which has been shown to control fear response in rats.

Interestingly, an imbalance in dopamine levels is thought to be a characteristic of people that have schizophrenia. Analysis of the T. gondii genome has discovered two genes that encode tyrosine hydroxylase, an enzyme that produces a precursor to making dopamine, called L-DOPA. And there is experimental evidence to support how this might go on to affect behaviour. Primarily, dopamine levels are high in infected mice and their T. gondii-related behaviour can be reduced if the antagonist of dopamine (haloperidol) is administered.

Microbial mind controllers
There are many more mini puppet masters. It has recently been shown that the microbes that are plentiful on and in our bodies may also exert an influence on our behaviour.

We are covered in microbes and our human cells are outnumbered by bacterial cells eight to one. In fact, we are more microbe than human. This microbiome has been shown to regulate, not just the digestion and breakdown of food, but many different processes, too. Alterations to the gut microbiome can lead to susceptibility to conditions such as diabetes, neurological conditions, cancer and asthma.

But it was recently shown that the gut microbes that break down food can directly affect the production of another neurotransmitter (serotonin) in the colon and blood, which can then in turn affect communicative, anxiety-like and nerve-related (sensorimotor) behaviours. In the future, there may be the possibility of treating anxiety or depression by administering a “healthy” microbiome, and recent research altering the microbiomes of patients suffering from Clostridium infections has shown excellent results via faecal transplantation from healthy individuals.

With further research we will begin to unravel just how these microscopic overlords are manipulating our decisions – and their influence on society, culture and politics should not be underestimated. (…)

(Anm: Rob Knight: How our microbes make us who we are (ted.com February 2014 ).)

- Så påverkar frukosten dina beslut. Mer kolhydrater till frukost gör dig också mer benägen att straffa personer som du menar behandlar dig orättvist.

(Anm: Så påverkar frukosten dina beslut. Mer kolhydrater till frukost gör dig också mer benägen att straffa personer som du menar behandlar dig orättvist. Att prioritera proteinet på morgonen verkar däremot tvärt om – du blir mer förlåtande. Det är åtminstone vad ny forskning tyder på. Ägg eller äpple, det är frågan. Och enligt vad forskning från England och Tyskland säger så kan valet faktiskt påverka din dag mer än bara energi och humörmässigt. Forskarna delade upp försökspersoner i två olika grupper, där båda grupperna fick en frukost med samma energiinnehåll, men skiljde sig i att den ena måltid var betydligt mer proteinrik, och den andra betydligt mer rik på kolhydrater. (dagensmedicin.se 26.6.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotics, Not Dirty Hospitals, the Main Cause of C. Difficile Epidemic. The study concluded that overuse of antibiotics like ciprofloxacin led to the outbreak of severe diarrhoea caused by C. difficile that hit headlines from 2006 onwards. The outbreak was stopped by substantially reducing use of ciprofloxacin and related antibiotics. Inappropriate use and widespread over prescribing of fluoroquinolone antibiotics such as ciprofloxacin in fact allowed C. difficile bugs that were resistant to the drug to thrive, because non-resistant bugs in the gut were killed off by the antibiotic, leaving the way clear for rapid growth of resistant C. difficile. (pharmpro.com 25.1.2017).)

(Anm: Gut Bacteria Linked to Anti-PD-1 Response. More diverse microbiome correlated with better drug effects. Increased diversity of the intestinal microbiome of patients with metastatic melanoma had a significant association with response to treatment with a PD-1 inhibitor, a retrospective laboratory study showed. (…) "Our findings are early, but if they are validated in larger cohorts across cancer types, they may have significant implications for cancer prognosis and treatment," Jennifer A. Wargo, MD, of the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston, said in a statement. (medpagetoday.com 23.2.2017).)

- Inflammatoriske tarmsykdommer øker hos svært unge kanadiske barn. (- Kanada har blant de høyeste nivåene av pediatrisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i verden, og antall barn under fem år diagnostisert økte med 7,2 prosent hvert år mellom 1999 og 2010.)

Inflammatory bowel diseases on the rise in very young Canadian children (Inflammatoriske tarmsykdommer øker hos svært unge kanadiske barn)
ices.on.ca 18.4.2017 (Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES))
Kanada har blant de høyeste nivåene av pediatrisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i verden, og antall barn under fem år diagnostisert økte med 7,2 prosent hvert år mellom 1999 og 2010, ifølge en ny studie av forskere ved Institutt for Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute og Canadian Gastro-Intestinal Epidemiology Consortium. (Canada has amongst the highest rates of pediatric inflammatory bowel disease (IBD) in the world, and the number of children under five years old being diagnosed increased by 7.2 per cent every year between 1999 to 2010, according to a new study by researchers at the Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute and the Canadian Gastro-Intestinal Epidemiology Consortium.)

“The number of children under five being diagnosed with IBD is alarming because it was almost unheard of 20 years ago, and it is now much more common,” says Dr. Eric Benchimol, lead author of the study, scientist at ICES and a pediatric gastroenterologist at the Children's Hospital of Eastern Ontario Inflammatory Bowel Disease Centre, in Ottawa.

IBD primarily includes Crohn’s disease and ulcerative colitis, which are lifelong conditions that cause inflammation in the digestive tract, leading to chronic diarrhea, blood in the stool, abdominal pains and weight loss.

The study published today in the American Journal of Gastroenterology, identified children under 16 years of age diagnosed with IBD from 1999 to 2010 from five Canadian provinces (Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Ontario, Quebec), and found that cases among children five and younger have increased 7.2 per cent per year from 1999 and 2010. (…)

(Anm: Trends in Epidemiology of Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Canada: Distributed Network Analysis of Multiple Population-Based Provincial Health Administrative Databases.Am J Gastroenterol. 2017 Apr 18. [Epub ahead of print].)

- Antibiotika tatt sent i svangerskapet kan øke risikoen for IBD hos avkom.

(Anm: Antibiotics taken late in pregnancy can increase risk for IBD in offspring. Study in mice underscores concern over unwarranted use of antibiotics during pregnancy and early development. A study by researchers at the University of Chicago Medicine shows that when mice that are genetically susceptible to developing inflammatory bowel disease (IBD) were given antibiotics during late pregnancy and the early nursing period, their offspring were more likely to develop an inflammatory condition of the colon that resembles human IBD. (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

- Mango har gunstige effekter på progresjon og alvorlighetsgrad av IBD. Første resultater fra en undersøkelse utført av forskere ved avdeling for ernæring og matvitenskap ved Texas A&M University i College Station viser at mango har positive virkninger på mennesker med inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: Mango intake exerts beneficial effects in progression and severity of IBD. Initial results of a study by researchers in the department of nutrition and food science at Texas A&M University in College Station show mango consumption has a positive impact on people with inflammatory bowel disease. Dr. Susanne Talcott, Texas A&M AgriLife Research scientist, and others recently investigated the use of fresh mangoes as an adjuvant to conventional therapy in mild to moderate inflammatory bowel disease. "Inflammatory bowel disease presents a major risk factor for colon cancer with the most common forms of this disorder being Crohn's disease and ulcerative colitis," Talcott said. "Previous studies indicate that IBD affects about 1.5 million individuals in the U.S., about 2.2 million in Europe and many more in other countries." (…) Male and female individuals from 18-79-years old with Crohn's disease or ulcerative colitis were enrolled in the study. (…) She said symptoms of ulcerative colitis were significantly reduced in the test subjects and several biomarkers associated with inflammation were decreased after eight weeks of mango consumption. Additionally, the presence of GRO, a molecule associated with colon cancer growth, was significantly reduced. (news-medical.net 6.8.2017).)

(Anm: Walnuts may contribute to better health by changing makeup of gut bacteria. (news-medical.net 4.8.2017).)

(Anm: Deaths From Colon Cancer Up Among Younger White Americans. TUESDAY, Aug. 8, 2017 (HealthDay News) -- Colon cancer is claiming the lives of more younger, white Americans, a troubling new report shows. "It's quite perplexing. It's not understood why this is happening, and that makes it even more concerning," said lead author Rebecca Siegel, strategic director of surveillance information services for the American Cancer Society. Also alarming is that this hike in colon cancer incidence and deaths doesn't seem to be the result of more colon cancer screening. "It's probably a real increase among young people," Siegel noted. An examination of trends from 1970 through 2014 found the uptick most pronounced for aggressive cancer that spreads from the colon to other body organs. "What's disturbing is that colon cancer is detectable and curable when detected early," said Dr. Darrell Gray, of the Ohio State University Comprehensive Cancer Center. (medicinenet.com 8.8.2017).)

(Anm: Gut bacterium can stop chemotherapy from causing cancer cell death. Fusobacterium nucleatum promotes resistance to chemotherapy in colon cancer patients by turning off the push button for cancer cell suicide. Researchers at Michigan Medicine and in China showed that a type of bacterium is associated with the recurrence of colorectal cancer and poor outcomes. They found that Fusobacterium nucleatum in the gut can stop chemotherapy from causing a type of cancer cell death called apoptosis. (news-medical.net 27.7.2017).)

- Dopamin i det mediale amygdala-nettverk formidler menneskelige bånd (bindinger)

Dopamine in the medial amygdala network mediates human bonding
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Feb 13. pii: 201612233.
Abstract Research in humans and nonhuman animals indicates that social affiliation, and particularly maternal bonding, depends on reward circuitry. Although numerous mechanistic studies in rodents demonstrated that maternal bonding depends on striatal dopamine transmission, the neurochemistry supporting maternal behavior in humans has not been described so far. In this study, we tested the role of central dopamine in human bonding. We applied a combined functional MRI-PET scanner to simultaneously probe mothers' dopamine responses to their infants and the connectivity between the nucleus accumbens (NAcc), the amygdala, and the medial prefrontal cortex (mPFC), which form an intrinsic network (referred to as the "medial amygdala network") that supports social functioning. We also measured the mothers' behavioral synchrony with their infants and plasma oxytocin. The results of this study suggest that synchronous maternal behavior is associated with increased dopamine responses to the mother's infant and stronger intrinsic connectivity within the medial amygdala network. Moreover, stronger network connectivity is associated with increased dopamine responses within the network and decreased plasma oxytocin. Together, these data indicate that dopamine is involved in human bonding. Compared with other mammals, humans have an unusually complex social life. The complexity of human bonding cannot be fully captured in nonhuman animal models, particularly in pathological bonding, such as that in autistic spectrum disorder or postpartum depression. Thus, investigations of the neurochemistry of social bonding in humans, for which this study provides initial evidence, are warranted. (…)

(Anm: Abdominal Pain Causes, Symptoms and Diagnosis (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Examining inflammation and gut bacteria in type 1 diabetes. ype 1 diabetes affects more than 1 million people in the United States but still holds many mysteries. New research, however, links the condition to inflammation in the gut and changes to the microbiome. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Exposure to commonly used insecticide may contribute to diabetes via the gut microbiome. Organophosphates (OP), the most frequently used insecticides worldwide, could induce high blood sugar (hyperglycemia) and glucose intolerance when decomposed by gut bacteria, according to a study published in the open access journal Genome Biology.  (medicalnewstoday.com 24.1.2017).)

- Mann tilkjent 2,6 millioner dollar i akne-legemiddel-søksmål (Accutane)

Man awarded $2.6 million in acne-medication lawsuit (Mann tilkjent 2,6 millioner dollar i akne-legemiddel-søksmål (Accutane))
pensacolanewsjournal.com 1.6.2007
A New Jersey jury awarded $2.6 million to an Alabama man represented by three local law firms.

The award was based on a civil suit against the makers of an acne medication.

Andy McCarrell said the drug company failed to warn him of the possible side effects of the acne medication Accutane, which led to his development of an inflammatory bowel disease, which was later diagnosed as Crohn's disease.

McCarrell, 36, was represented by Michael Hook and Stephen Bolton of Hook, Bolton, Kirkland & McGhee; Brian Barr of Levin Papantonio; and Nix Daniels and Mary Jane Bass of Beggs & Lane. (...)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis.  (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of inflammatory conditions of the colon and small intestine. Crohn's disease and ulcerative colitis are the principal types of inflammatory bowel disease. It is important to note that not only does Crohn's disease affect the small intestine and large intestine, it can also affect the mouth, esophagus, stomach and the anus whereas ulcerative colitis primarily affects the colon and the rectum.[1][2][3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Inflammatory Bowel Disease (IBD) (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Gåtan kring IBD närmar sig en lösning. Inte nog med att en person som lider av inflammatorisk magsjukdom (IBD) tvingas leva med obalanserad tarmflora – de encelliga små organismerna är dessutom ständigt varierande. På vilket sätt och hur dessa förändras över tid presenteras nu i den hittills största studien av sitt slag. (netdoktor.se 7.3.2017).)

(Anm: Incidence of inflammatory bowel disease continues to increase in Denmark, research reveals. New research indicates that the incidence of inflammatory bowel disease-including ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)-in Denmark is on the rise and is among the highest in the world. Between 1980 and 2013, the incidence of UC increased by over 70% to around 19 per 100,000 people per year. Similarly, the incidence of CD increased by 75% to around 9 per 100,000 people per year. The increase in the incidence of CD was greatest in children under age 15. The increases in UC and CD were seen in both men and women, but were steeper in women. The continued rise in incidence of these conditions revealed in the Alimentary Pharmacology and Therapeutics study should prompt further research into their causes. (news-medical.net 23.2.2017).)

- De fleste rapportene beskriver kjente bivirkninger i hud, muskel og skjelett. Flere rapporter beskriver psykiske bivirkninger og hukommelse - og konsentrasjonsproblemer. 43 % av meldingene gjelder pasienter som har hatt plager i lang tid etter avsluttet Roaccutan-behandling.

Roaccutan (isotretinoin) – Bivirkninger rapportert i Norge
legemiddelverket.no 13.6.2007
(...) De fleste rapportene beskriver kjente bivirkninger i hud, muskel og skjelett. Flere rapporter beskriver psykiske bivirkninger og hukommelse - og konsentrasjonsproblemer. 43 % av meldingene gjelder pasienter som har hatt plager i lang tid etter avsluttet Roaccutan-behandling. Legemiddelverket har mottatt 15 rapporter hvor pasienter har fått gjort en SPECT-undersøkelse (SPECT = Single Photon Emission Computed Tomography) for å se på gjennomblødningen i ulike deler av hjernen. Disse undersøkelsene viste at pasientene hadde sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen med redusert eller ujevn blodstrøm. Betydningen av disse rapportene er vurdert av Legemiddelverket i samarbeid med de europeiske legemiddelmyndigheter i 2006. (...)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

(Anm: Research uncovers bacteria linking Crohn's disease to arthritis. The researchers used fecal samples from patients with IBD to identify bacteria in the gut that were coated with antibodies called immunoglobulin-A (IgA) that fight infection. Using flow cytometry, in which fluorescent probes are used to detect IgA-coated bacterial species, the researchers discovered that IgA-coated E. coli were abundant in fecal samples from patients with both Crohn's disease and spondyloarthritis.  (medicalnewstoday.com 13.2.2017).)

(Anm: Crohn's Disease Causes, Symptoms, Diet (medicinenet.com 3.5.2016).)

- Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling

New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment
medicalnewstoday.com 23.1.2017
The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism.

The gut microbiota is the collection of microorganisms living inside our body. We have tens of trillions of microbes living in our guts, totaling more than 3 million genes.
Our gut microbiomes are crucial for our immunity and overall health. They act as a barrier against other harmful microorganisms, and they help with digestion and the production of some vitamins.

Previous research has suggested that the composition of the microbiome influences the development of certain diseases, including inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, deadly bacteria infections, enterocolitis, and obesity.

Some studies have even linked the composition and diversity of the gut microbiome with autism spectrum disorders (ASD).

ASD is a developmental disability affecting approximately 1 in 68 children in the United States, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
New research, published in the journal Microbiome, examines autism treatment options by improving the gut microbiome.

Improving the gut microbiome in ASD patients
The research, consisting of an open-label clinical trial, was a collaborative effort between Arizona State University (ASU), Ohio State University, and the University of Minnesota. The team was led by James Adams, ASU President's Professor of materials science and engineering, along with two other ASU professors: Rosa Krajmalnik-Brown and Dae-Wook Kang.

The team gathered 18 study participants with ASD, aged between 7 and 16, who underwent a 10-week treatment consisting of antibiotics, bowel cleansing, and an extended fecal microbiota transplant. (…)

The treatment had 'promising,' long-lasting effects
The results were deemed "compelling" and "promising" by the researchers.

Specifically, the treatment showed an 80 percent reduction of gastrointestinal symptoms previously associated with ASD, as well as significant improvements in behavioral ASD symptoms - such as sleep habits and social skills.

 Constipation, diarrhea, indigestion, and abdominal pain all declined during the treatment, as well as 8 weeks after the treatment ended. Similarly, behavioral improvements also persisted during the 8-week follow-up period.

More specifically, the scientists administered an antibiotic treatment for 2 weeks, a bowel cleanse, and a fecal microbiota transplant that used a high dose in the first couple of weeks, and then lower, daily doses for the remaining 8 weeks.

Fecal microbial transplantation is a form of treatment shown to be effective for treating Clostridium difficile infections. During the procedure, fecal matter is collected from the stool of a carefully selected, healthy donor and transplanted into the colon of a patient using a variety of methods, including orally-administered capsules, colonoscopy, or endoscopy.

For this trial, researchers used a donor microbiome that contained 1,000 different species of gut bacteria, and implemented a treatment regimen previously shown to be efficacious in treating C. difficile infection.

The trial involved 14 days of treatment with vancomycin, which were followed by a 12-24 hour fasting period during which participants had a bowel cleansing. Then, the gut microbiota was repopulated by administering a high dose of standardized human gut microbiota (SHGM) orally or rectally. Finally, the patients received daily, lower doses of the SHGM, together with a stomach acid suppressant for 7-8 weeks.

Participants were then clinically followed for another 8 weeks after the treatment ended, in order to examine whether the effects of the treatment were temporary or long-lasting. (…)

- Syv alternativer til koloskopi (undersøkelse av hele tykktarmen ved hjelp av et koloskop).

(Anm: Seven alternatives to a colonscopy. Most medical professionals recommend the use of a colonoscopy for colon cancer screening. Unfortunately, the procedure can be costly and feel invasive, which leads some people to avoid it. In this article, we look at other tests used for colon cancer screenings that people may want to consider if they are reluctant to have a colonoscopy. (medicalnewstoday.com 24.11.2017).)

– Koloskopirobot kan revolusjonere rutinemessig screening.

 (Anm: Colonoscopy Robot Could Revolutionize Routine Screening. A new robot could enable hospitals to safely perform screening colonoscopies without expert supervision, which could help underserved or rural communities in the future. Researchers at the University of Nebraska-Lincoln have developed a prototype that could reduce pain and complications because the probe adapts its shape to the colon’s anatomy and reduces its deformation during the procedure. The study was published in the Journal of Medical Engineering & Technology (2017;41:223-236). (generalsurgerynews.com 2.12.2017).)

(Anm: Increased Reaction to Stress Linked to Gastrointestinal Issues in Children With Autism. COLUMBIA, Mo -- February 10, 2017 -- Gastrointestinal issues in children with autism may be related to an increased reaction to stress, according to a study published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (dgnews.docguide.com 10.2.2017).)

(Anm: Microbiota promotes systemic T-cell survival through suppression of an apoptotic factor. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017 (Published ahead of print May 9, 2017).)

(Anm: New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. The gut microbiota is the collection of microorganisms living inside our body. We have tens of trillions of microbes living in our guts, totaling more than 3 million genes. (…) Some studies have even linked the composition and diversity of the gut microbiome with autism spectrum disorders (ASD). (…) ASD is a developmental disability affecting approximately 1 in 68 children in the United States, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  New research, published in the journal Microbiome, examines autism treatment options by improving the gut microbiome. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. The new study from Dr. Ogino and team supports this association, after finding that individuals who followed a high-fiber diet were at a lower risk of developing colorectal cancer tumors containing the bacterium F. nucleatum. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Can mushrooms help delay or prevent dementia and Alzheimer's disease? Certain edible and medicinal mushrooms contain bioactive compounds that may enhance nerve growth in the brain and protect against neurotoxic stimuli such as inflammation that contribute to neurodegenerative diseases like dementia and Alzheimer's disease. The evidence supporting a potential role of mushrooms as functional foods to reduce or delay development of age-related neurodegeneration is presented in an article published in Journal of Medicinal Food, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Økt reaksjon på stress linket til gastrointestinale (mage og tarm) problemer hos barn med autisme. (Increased Reaction to Stress Linked to Gastrointestinal Issues in Children With Autism. COLUMBIA, Mo -- February 10, 2017 -- Gastrointestinal issues in children with autism may be related to an increased reaction to stress, according to a study published in the journal Brain, Behavior, and Immunity.) (dgnews.docguide.com 10.2.2017).)

(Anm: Study Links Brain Stem Volume, Aggression in Autism. PROVO, Utah -- February 10, 2017 -- A study published in the journal Research in Autism Spectrum Disorders shows an inverse correlation between aggression and brain stem volume in children with autism. (dgnews.docguide.com 10.2.2017).)

- Tarmbakterier kan påverka utveckling av Alzheimer. (- I studien, som publiceras i den vetenskapliga Nature-tidskriften Scientific Reports, har forskarna jämfört friska och sjuka möss och studerat avföringsprover ner på DNA- och RNA-nivå.)

Tarmbakterier kan påverka utveckling av Alzheimer
lakemedelsvarlden.se 10.2.2017
Forskning vid bland annat Lunds universitet öppnar för nya sätt att förebygga sjukdomen.

Trots kliniska bevis på att bakteriefloran i tarmen spelar en roll för flera sjukdomar i hjärnan, har dess betydelse för Alzheimers sjukdom hittills varit okänd. Det var med den ingången forskningen, som är ett samarbete mellan Centrum för preventiv livsmedelsforskning vid Lunds universitet och École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz, inleddes. Den publicerade studien är på möss, men en liten studie har redan påbörjats på människor. (…)

– Man har sett att tarmfloran har betydelse vid andra neurologiska sjukdomar. Vid till exempel multipel scleros är sambandet klarlagt. Men det är bara några få forskare i världen som studerar det här när det gäller alzheimer, berättar Frida Fåk Hållenius.

I studien, som publiceras i den vetenskapliga Nature-tidskriften Scientific Reports, har forskarna jämfört friska och sjuka möss och studerat avföringsprover ner på DNA- och RNA-nivå.  Man fann då att de möss som hade en stor mängd beta-amyloidplack i hjärnan, vilket bildas vid Alzheimers sjukdom, hade en annan bakteriesammanssättning i tarmen jämfört med de friska mössen.

Forskarna studerade även sterila möss, uppfödda helt utan bakterier. Dessa visade sig också ha en signifikant mindre mängd beta-amyloidplack i hjärnan. (…)

– Nu undersöker vi enskilda bakterier genom att ge dem en i taget till de bakteriefria mössen, berättar Frida Fåk Hållenius.

Samtidigt pågår experiment med förändrad kost till mössen, eftersom kosten påverkar tarmfloran i hög grad. En liten studie har redan gjorts på tarmbakterier från Alzheimersjuka människor, men den är inte färdiganalyserad. En studie på fler människor ska genomföras.

– Studien om hur tarmfloran ser ut hos Alzheimerpatienter kommer förhoppningsvis att bli klar under året, säger Frida Fåk Hållenius. (...)

- Selv en let infektion øger risiko for psykisk sygdom

Selv en let infektion øger risiko for psykisk sygdom
jyllands-posten.dk 30.1.2017
Infektioner påvirker hjernen mere end ventet. Den viden giver måske bedre medicin mod eksempelvis depression.

En simpel infektion kan øge risikoen for at udvikle alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni og depression.

Ifølge et nyt stort dansk studie kan selv lette og udbredte infektioner i kroppen medføre øget tendens til at få alvorlige sygdomme i hjernen.

Forskerne har tidligere afsløret, at der er sammenhæng mellem psykisk sygdom og alvorlige infektioner, hvor patienten bliver indlagt.

Men det er første gang, at et stort studie fastslår, at der også er den samme forbindelse til helt banale infektioner.

- Risikoen for at udvikle skizofreni og depression er fordoblet ved svære indlæggelseskrævende infektioner, siger hovedforfatter på studiet læge Ole Köhler-Forsberg fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov.

- Men det viser sig nu, at også helt almindelige infektioner, der behandles hos egen læge, såsom betændelsestilstande i de øvre luftveje eller i urinvejene senere øger risikoen for depression med 64 procent og skizofreni med 37 procent, siger han.

Den nye viden kan muligvis få betydning for udvikling af ny medicin. Det vurderer seniorforsker på studiet Michael Eriksen Benrós fra Psykiatrisk Center ved Københavns Universitetshospital. (…)

(Anm: Fecestransplantasjon mot tarminfeksjon? Transplantasjon av feces inn i tykktarmen gir god effekt mot tilbakevendende tarminfeksjon forårsaket av Clostridium difficile, viser en ny studie. Infeksjon med Clostridium difficile er vanlig og kan gi alvorlige symptomer. Hele 20 – 30 % opplever tilbakefall til tross for antibiotikabehandling. (…) 46 pasienter med tre eller flere tilfeller av tarminfeksjon med Clostridium difficile ble randomisert i to grupper. Ved hjelp av koloskopi fikk de satt inn avføring fra seg selv eller fra en frisk donor. Over 90 % av pasientene som fikk avføring fra donor, var symptomfrie etter åtte uker mot 60 % av dem som fikk egen avføring (p = 0,042). Av de ni pasientene som fikk egen avføring, men som ikke ble symptomfrie, ble alle symptomfrie etter senere å ha fått feces fra donor. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1973 (20. desember 2016).)

(Anm: Ta sykehussmitten alvorlig, Høie! | Bjørg Marit Andersen, professor i smittevern. (…) Dårlig hygiene. Det er ikke sikkert at det er bruk av antibiotika i seg selv som er det store problemet i Norge. Problemet er heller statlige og helseregionale innsparinger som fører til dårlig renhold og manglende smittevern i sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner. (aftenposten.no 4.12.2016).)

(Anm: Clinical Metagenomics for Rapid Detection of Enteric Pathogens and Characterization of the Intestinal Microbiome. Webinar abstract: High-throughput sequencing, combined with high-resolution metagenomic analysis, provides a powerful diagnostic tool for clinical management of enteric disease. Forty-five patient samples of known and unknown disease etiology and 20 samples from health individuals were subjected to next-generation sequencing. Subsequent metagenomic analysis identified all microorganisms (bacteria, viruses, fungi and parasites) in the samples, including the expected pathogens in the samples of known etiology. Multiple pathogens were detected in the individual samples, providing evidence for polymicrobial infection. (qiagenbioinformatics.com 8.12.2016).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

- 7 Foods That Could Boost Your Serotonin: The Serotonin Diet.

(Anm: 7 Foods That Could Boost Your Serotonin: The Serotonin Diet. (…) Other ways to boost serotonin. Food and supplements aren’t the only ways to boost serotonin levels. - Exercise: Research from the United Kingdom shows that regular exercise can have antidepressant effects. - Sunshine: Light therapy is a common remedy for seasonal depression. Research shows a clear relationship between being exposed to bright light and serotonin levels. To get better sleep, or to boost your mood, try to work in a daily lunchtime walk outside. - Positivity: Research shows that facing daily life and your interactions with others with a positive outlook can significantly boost your serotonin levels. As the Spice Girls once sang: “All you need is positivity!” - Gut bacteria: Eat a high-fiber diet to fuel healthy gut bacteria, which new research shows play a role in serotonin levels through the gut-brain axis. Supplemental probiotics may also be of value. (healthline.com 10.7.2017).)

- Prebiotics could stop stress from harming sleep quality.

(Anm: Prebiotics could stop stress from harming sleep quality. First study author Robert Thompson, of the Department of Integrative Physiology at the University of Colorado Boulder, and colleagues recently reported their findings in the journal Frontiers in Behavioral Neuroscience. (…) Thompson and team note that previous studies have suggested that stress can alter gut bacteria in a way that interferes with the sleep-wake cycle. Until now, it was unclear whether prebiotics might help to improve sleep in the face of stress. Prebiotics are nondigestible food components - found in chicory, artichokes, onions, leeks, and other vegetables - that fuel the growth of "good" gut bacteria. Research has indicated that when these good bacteria digest prebiotic fiber, they release byproducts that can affect brain function. (medicalnewstoday.com 27.2.2017).)

- Pickwickian syndrome: All you need to know.

(Anm: Pickwickian syndrome: All you need to know. Pickwickian syndrome is a condition that arises from disordered breathing during sleep. Breathing too slowly or taking breaths that are too shallow means the lungs are unable to take in enough oxygen and expel enough carbon dioxide in a process known as gas exchange. This leads to low levels of oxygen and high levels of carbon dioxide in the blood. Pickwickian syndrome affects people who are obese and is also called obesity hypoventilation syndrome (OHS). In approximately 90 percent of cases, people with OHS have obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea is characterized by momentary pauses in breathing during sleep due to airway collapses or blockages. (medicalnewstoday.com 18.8.2017).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

- Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. (- Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics.)

(Anm: Ny «pille» avslører livet i tarmen. En ny datapille kan revolusjonere gastromedisinen. Snart kan forholdene i tarmen ses live på mobilen. (…) Forskere ved RMIT universitetet i Melbourne i Australia har utviklet en kapsel som kan måle ulike gasser i fordøyelsessystemet og rapportere fortløpende til for eksempel en mobiltelefon. Pillen måler tarmgasser som hydrogen karbondioksid og oksygen, og forskerne kunne fortløpende se hvordan ulikt inntak av mat slo ut på gassnivåene, skriver EurekAlert! (…) Forskerne vil fremover kunne bruke kapselen til å måle blant annet ulike tarmbakterier og annen flora i magen og tarmene. Funnene er publisert her i Nature Electronics. (nettavisen.no 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Oppsummering: Resultater fra de første menneskelige banebrytende forsøk på en svelgbar gassoppdagende kapsel kan revolusjonere måten tarmsykdommer og sykdommer forebygges og diagnostiseres.

(Anm: Swallowable sensors reveal mysteries of human gut health. First human trials of gas-sensing capsule reveal potential new immune system. Summary: Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionize the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. Findings from the first human trials of a breakthrough gas-sensing swallowable capsule could revolutionise the way that gut disorders and diseases are prevented and diagnosed. (sciencedaily.com 8.1.2018).)

(Anm: A human pilot trial of ingestible electronic capsules capable of sensing different gases in the gut. (…) Here we report a human pilot trial of an ingestible electronic capsule that can sense oxygen, hydrogen, and carbon dioxide. Nature Electronics 1, 79–87 (2018).)

- Ny studie viser hvordan immunsystemet regulerer populasjon av tarmsopp. Immunceller som behandler mat og bakterielle antigener i tarmene kontrollerer populasjon av tarmsopp, ifølge en ny studie forskere ved Weill Cornell Medicine.

(Anm: New study shows how the immune system regulates gut fungal population. Immune cells that process food and bacterial antigens in the intestines control the intestinal population of fungi, according to a new study from Weill Cornell Medicine scientists. Defects in the fungus-fighting abilities of these cells may contribute to some cases of Crohn's disease and other forms of inflammatory bowel disease (IBD). The findings, published Jan. 11 in Science, illuminate a strong connection between fungi, immunity and intestinal inflammation and suggest a new, targeted treatment strategy for IBD. (news-medical.net 11.1.2018).)

- Multiresistente bakterier - WHO slår alarm: Multiresistente bakterier sprer seg på sykehus i Europa

Multiresistente bakterier - WHO slår alarm: Multiresistente bakterier sprer seg på sykehus i Europa
dagbladet.no 21.11.2016
- Stort globalt helseproblem. (…)

I rapporten, kalt CAESAR - Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance, står det at spredningen kan få store følger for pasienter.

Nå slår verdens helseorganisasjon alarm.

- Våre pasienter er utsatt for resistente bakterier i sykehus på grunn av overforbruk og misbruk av antibiotika. Vi oppfordrer til å minke bruken, for dette er et stort globalt helseproblem i vår tid, sier lege Zsuzsanna Jakab, WHOs Europa-direktør i en pressemelding. (…)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Bakterier fra den menneskelige nese er vist seg å være et kraftig antibiotika. (Bacteria from human nose shown to be powerful antibiotic. Lugdunin kills range of bacteria, including ones resistant to existing drugs. Bacteria growing inside the human body could be a rich source of much-needed new antibiotics. The first example, discovered in Germany, is a bug growing inside the nose. It produces a compound that kills other bacteria including ones resistant to existing drugs. (…) Researchers from University of Tübingen described their new antibiotic, which they call lugdunin, for the first time at the European Science Open Forum in Manchester. The study is also published in the journal Nature.) (ft.com 26.7.2016).)

(Anm: Skrekkens tarmbakteriar | Simon Nitter Dankel. Simon Nitter Dankel, 1.amanuensis ernæringsfysiologi Universitetet i Bergen. I desse Halloween-tider spøkjer det for tarmfloraen vår. Nokre skumle, sukkerglade tarmbakteriar har fest. (…) Når tarmflora frå ei mus med fedme og diabetes vert overført i tarmen til ei frisk mus, får den friske musa raskt diabetes. Ikkje meir skal til! Bestemte bakteriestammar får råde og bryt ned bakteriemangfaldet. Mangfald og motkrefter er viktig også for eit godt bakteriesamfunn i tarmen. (aftenposten.no 29.10.2016).)

(Anm: Bakteriefrie mus sjekkar inn på Rikshospitalet. Rikshospitalets nye muselaboratorium skal vere med på å avdekke korleis tarmbakteriar kan påverke helsa og psyken vår. (nrk.no 15.3.2017).)

(Anm: Nøglen til varigt vægttab kan ligge i dine tarme. Eksperimenter i mus viser, at tarmfloraen kan være afgørende for at få slankekure til at virke og give et varigt vægttab. Resultatet kan være lovende i forhold til at undgå yoyo-kure, men i stedet opnå et vægttab, der holder. (videnskab.dk 27.11.2016).)

(Anm: Persistent microbiome alterations modulate the rate of post-dieting weight regain. (…) Here, we identify an intestinal microbiome signature that persists after successful dieting of obese mice, which contributes to faster weight regain and metabolic aberrations upon re-exposure to obesity-promoting conditions and transmits the accelerated weight regain phenotype upon inter-animal transfer. Nature 2016 (Published online 24 November 2016).)

(Anm: Human commensals producing a novel antibiotic impair pathogen colonization. Nature  2016;535:511–516 (28 July 2016).)

(Anm: Forskare hittade nytt antibiotikum i näsan. Tyska forskare har upptäckt ett nytt kroppseget antibiotikum som verkar ha effekt mot flera olika sorters bakterier, bland annat meticillinresistenta stafylokocker, MRSA. (dagensmedicin.se 28.7.2016).)

(Anm: Researchers reveal the secret code language of bacteria. Antibiotic resistance in pathogenic bacteria is a growing global challenge. Danish researchers have now discovered that bacteria use a code language to avoid being controlled. Understanding this code language will be paramount to developing new antibiotics in the future. Pathogenic bacteria - such as those that cause tuberculosis and typhoid fever - use a variety of clever tricks against our immune system and the antibiotics we use to control them. The results have just been published in the renowned international journal Nucleic Acids Research, and include detailed three-dimensional structures of specific cell toxins that are activated during treatment with for example antibiotics, and demonstrate what happens to them when they bind to specific regions of the DNA of the bacterial cells. (medicalnewstoday.com 30.12.2016).)

(Anm: Researchers reveal the secret code language of bacteria. Antibiotic resistance in pathogenic bacteria is a growing global challenge. Danish researchers have now discovered that bacteria use a code language to avoid being controlled. Understanding this code language will be paramount to developing new antibiotics in the future. Pathogenic bacteria - such as those that cause tuberculosis and typhoid fever - use a variety of clever tricks against our immune system and the antibiotics we use to control them. The results have just been published in the renowned international journal Nucleic Acids Research, and include detailed three-dimensional structures of specific cell toxins that are activated during treatment with for example antibiotics, and demonstrate what happens to them when they bind to specific regions of the DNA of the bacterial cells. (medicalnewstoday.com 30.12.2016).)

(Anm: – Det er den ultimate skrekken. Det er veldig tungt å tenke på. Den multiresistente bakterien MRSA skaper frykt blant dem som snart skal føde. Og særlig er det vanskelig for dem som vet hvor tøft et opphold på nyfødtintensiven kan være. (nrk.no 2.9.2016).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

Ingenting i biologi gir mening unntatt i lys av evolusjon
aftenposten.no 22.8.2016
Glenn-Peter Sætre og Nils Chr. Stenseth, begge Centre for Ecoloigcal and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for biovitenskap, UiO
Hvis medisinerne tidligere hadde hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er i med hensyn til resistens.

Kristian Gundersen gjør som regel en meget god mediejobb med å avdekke uviten og kvasivitenskap. Men i sin siste Uviten-artikkel treffer han dårlig når skytset rettes mot evolusjonsbiologi.

Gundersen spør retorisk om evolusjonsbiologiens analyser er nyttige og om de kan vise noe vi ikke visste fra før? Det overrasker oss at Gundersen ser ut til å mene nei. La oss derfor gi et par eksempler.

Hvorfor sliter vi med antibiotikaresistente bakterier på sykehus? Jo, fordi bakterier er evolverende organismer. I et miljø hvor det pøses på med antibiotika har bakterier som tåler giften en selektiv fordel og øker i frekvens, uheldigvis for oss. En praktisk implikasjon er å være restriktiv med bruken av antibiotika. Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (…)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

(Anm: Myten om mediers åpenhet. Hvorfor er virkelig fordomsfri og frisinnet debatt uvanlig? Hvorfor så få nye, uavhengige meningsytrere? Hvorfor møter mediene dem dels med motstand, dels med taushet? (aftenposten.no 7.9.2006).)

(Anm: Er det en reproduserbarhetskrise i vitenskapelig forskning? (Is there a reproducibility crisis in science?) (…) Nyere studier, som undersøkte en rekke publiserte legemiddelstudier, klarte å gjenskape resultatene for mindre enn 25 % av dem - og tilsvarende resultater er blitt funnet i andre vitenskapelige disipliner. Hvordan bekjemper vi denne krisen for vitenskapelig ikke-reproduserbarhet? (ed.ted.com).)

(Anm: Spinn i randomiserte kontrollerte studier (RCT) på angstlegemidler (antidepressiva) med et positivt opprinnelig resultat: en sammenligning av bekymringer uttrykt av den amerikanske legemiddelkontrollen FDA og den publiserte litteratur. (Spin in RCTs of anxiety medication with a positive primary outcome: a comparison of concerns expressed by the US FDA and in the published literature.) BMJ Open. 2017 Mar 29;7(3):e012886.)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER – FDA er avhengig av industrifinansiering; penger kommer «festet med strikk» (DRUG MONEY. FDA Depends on Industry Funding; Money Comes with “Strings Attached”) (pogo.org 1.12.2016).)

(Anm: LEGEMIDDELPENGER - I FDA-møter er "pasientstemmene" ofte finansiert av legemiddelfirmaer (DRUG MONEY - In FDA Meetings, "Voice" of the Patient Often Funded by Drug Companies) (pogo.org 3.12.2016).)

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

(Anm: Recommendations to improve adverse event reporting in clinical trial publications: a joint pharmaceutical industry/journal editor perspective. BMJ 2016;355:i5078 (Published 03 October 2016).)

(Anm: Tuberkulose i Norge. - Tuberkulose-utbrudd i Oslo kan trolig spores til Sovjets invasjon av Afghanistan og 9/11. Oppsiktsvekkende norsk forskningsrapport. (…) Det er uvanlig at forskning på bakteriesykdommer trekker sammenheng mellom sykdomsspredning og store politiske begivenheter, som her. Rapporten, som er publisert i prestisjetunge Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), har fått internasjonal oppmerksomhet, og ble først omtalt i den spanske storavisa El País. (dagbladet.no 27.11.2016).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Nyt organ opdaget i menneskekroppen. (- Krøsen blev første gang beskrevet af Leonardo da Vinci i 1508, men siden har organet levet en ganske upåagtet tilværelse.)

Nyt organ opdaget i menneskekroppen
jyllands-posten.dk 4.1.2017
Overraskende fund kan give ny forståelse af sygdomme. Lærebøger skal skrives om.

Det er mildest talt ikke hver dag, at videnskaben opdager et nyt organ i menneskekroppen. Men nu har professor i kirurgi J. Calvin Coffey fra University Hospital Limerick opdaget, at nogle fragmenter i fordøjelsessystemet, kaldet tarmkrøsen, i virkeligheden er et selvstændigt organ med en ukendt funktion, skriver britiske Independent.

»Opdagelsen giver grundlag for et helt nyt forskningsområde,« fortæller J. Calvin Coffey til netmediet.

»Vi har nu fastlagt organets anatomi og struktur. Næste opgave bliver at forstå funktionen. Og derefter kan vi begynde at knytte sygdomssymptomer til organet.«

Professor: Det &quot;nyopdagede&quot; organ burde slet ikke være et organ

Organfundet har betydet, at medicinske studerende skal til at forholde sig til tarmkrøsen på en helt ny måde. Og verdens mest kendte værk om anatomi, Gray's Anatomy, er blevet ændret. (...)

Krøsen er en en slags foring af bughulen, der fungerer som en hinde, som holder tarmene fast. Krøsen blev første gang beskrevet af Leonardo da Vinci i 1508, men siden har organet levet en ganske upåagtet tilværelse. Til nu. Faktisk gjorde J. Calvin Coffey opdagelsen allerede i 2012, men siden da har han og hans kolleger arbejdet på at dokumentere, at der rent faktisk er tale om et selvstændigt organ. (...)

(Anm: The mesentery: structure, function, and role in disease Summary Systematic study of the mesentery is now possible because of clarification of its structure. Although this area of science is in an early phase, important advances have already been made and opportunities uncovered. For example, distinctive anatomical and functional features have been revealed that justify designation of the mesentery as an organ. Accordingly, the mesentery should be subjected to the same investigatory focus that is applied to other organs and systems. In this Review, we summarise the findings of scientific investigations of the mesentery so far and explore its role in human disease. We aim to provide a platform from which to direct future scientific investigation of the human mesentery in health and disease. The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2016(3);1:238–247 (November 2016).)

(Anm: The mesentery (/ˈmɛzənˌtɛri/) is a set of tissues, and arguably[1][2] an organ, which is formed by the double fold of peritoneum that attaches the intestines to the wall of the abdomen. (en.wikipedia.org).)

- Så stor är vårdens kostnad för antibiotikaresistens. (- Med samma nivå av antibiotikaresistens som i Tyskland skulle kostnaden år 2024 i stället bli 10 miljarder kronor och beräknat på Italiens nivå skulle kostnaden landa på 28 miljarder kronor.)

Så stor är vårdens kostnad för antibiotikaresistens
lakemedelsvarlden.se 10.11.2016
Patientvård och resistensspårning innebär miljardkostnader för hälso- och sjukvården enligt en ny beräkning från Folkhälsomyndigheten.

Minst fem miljarder kronor beräknas effekterna av antibiotikaresistens kosta vården fram till år 2024. Detta enligt siffror från Folkhälsomyndigheten som undersökt de direkta kostnaderna för dyrare läkemedel, längre vårdtider och smittspårning.

Kostnaden är enligt myndigheten baserad på att ökningstakten av antibiotikaresistenta bakterier håller sig på den i Sverige relativt låga nivå som i dag.

Man har också beräknat vad kostnaden skulle bli om resistensökningen skulle utvecklas så att Sverige år 2024 skulle befinna sig på samma nivå som andra länder gör i dag. Med samma nivå av antibiotikaresistens som i Tyskland skulle kostnaden år 2024 i stället bli 10 miljarder kronor och beräknat på Italiens nivå skulle kostnaden landa på 28 miljarder kronor. (…)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

- Endrede bakterielle samfunn i tarmen kan være en indikator for Parkinsons sykdom.

(Anm: Altered bacterial communities in the gut could be an indicator for Parkinson's disease. Parkinson's disease is an insidious disease: by the time it manifests as the typical motor dysfunctions such as tremors or muscle rigidity, portions of the brain have already been irreversibly destroyed. (…) It turned out that the bacterial community of the gut differed considerably between all three groups. "Parkinson's patients could be differentiated from healthy controls by their respective gut bacteria," explains the first author Dr. Anna Heintz-Buschart from the Eco-Systems Biology Group. And the majority of the differential bacteria showed similar trends in the iRBD group. For example, certain germs were more prevalent in one group while the count was lower in others. In the samples from the subjects' nasal cavities, however, the researchers found no such differences. The study also revealed that certain gut microbes are associated with non-motor Parkinson's symptoms, for example depression. (medicalnewstoday.com 1.9.2017).)

(Anm: The nasal and gut microbiome in Parkinson's disease and idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder. Movement Disorders 2017 (published online 26 August 2017).)

(Anm: Gut check: Newest microbiome startup concentrates on autism, Parkinson’s disease. What kind of relationship exists between the gut microbiome and diseases of the brain? A new startup called Axial Biotherapeutics has set out to find some answers, with $19.15 million in venture backing. (endpts.com 30.11.2016).)

(Anm: Gut Microbiota Regulate Motor Deficits and Neuroinflammation in a Model of Parkinson’s Disease. "Coupled with emerging research that has linked gut bacteria to disorders such as anxiety, depression, and autism, we propose the provocative hypothesis that certain neurologic conditions that have classically been studied as disorders of the brain may also have etiologies in the gut." Cell 2016;167(6):1469–1480.e12 (1 December 2016).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (- Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.)

Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer
nrk.no 29.10.2016
Mye bruk av antibiotika fører til allergier, astma, diabetes og fedme. En av verdens ledende forskere på feltet mener dette er en like stor trussel mot helsen vår som antibiotikaresistens.

– Kroppen består av et samarbeid mellom cellene og alle mikrobene som bor der. Mikrobene har vi arvet av våre forfedre, men nå endrer vi dem gjennom bruk av antibiotika og andre faktorer som keisersnitt, forteller lege og forsker Martin Blaser.

Amerikaneren har studert bakterienes rolle i menneskekroppen i over 30 år, og ble nylig kåret til en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer av tidsskriftet Time.

Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.

Endringen i tarmfloraen er en like stor trussel mot folkehelsa som antibiotikaresistens, mener Blaser.

– Jeg roper varsku. Hvis vi ikke tar grep, så kommer utviklingen til å forverre seg for våre barn og barnebarn og kommende generasjoner. (…)

Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert
– Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.

Hun sier det er mange andre studier som bekrefter Blasers påstander.

– Til og med antibiotika gitt til mor under graviditeten øker risiko for matallergi for barnet, sier Eggesbø.

Ifølge forskeren er antibiotikabrukens utvikling av annen sykdom, underkommunisert sammenliknet med faren for resistens.

– Vi tror at vi allerede er på vei mot en tarmflora som allerede er så ødelagt at den er med som en av faktorene i mange av de kroniske sykdommene vi har i Vesten i dag.

Eggesbø deler bekymringen over at vi ødelegger tarmfloraen vår med for mye antibiotika og med keisersnitt som ikke er medisinsk nødvendig, men heller handler om at kvinnene foretrekker det av andre årsaker. (…)

(Anm: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. Ny forskning viser, at den rette kombination af bakterier i tarmene spiller en rolle for, om mennesker bliver fede eller slanke. Bakterietransplantationer kan være nøglen til en fedmefri fremtid, siger forsker. (videnskab.dk 19.6.2017).)

- Hvorfor dukker legemiddelresistente gener opp i smog

Why Drug-Resistance Genes Are Showing Up In Smog
time.com 8.12.2016
Forskere si spredning av antibiotikaresistensgener i luften må granskes (Scientists say the spread of antibiotic resistance genes in the air needs to be explored)

Antibiotikaresistente bakterier er blitt en større medisinsk trussel med anslag som tyder på at innen 2050 vil 10 millioner mennesker hvert år dø av infeksjoner som er resistente mot legemidler. (Antibiotic resistant bacteria is becoming a greater medical threat, with estimates suggesting that by 2050, 10 million people will die from infections that are resistant to drugs each year.)

I en fersk studie oppdaget forskere genene som gjør bakteriene resistente mot antibiotika i forurenset luft i Kina. Det betyr ikke at folk kan få resistente infeksjoner fra luften, men luftspredning av slike gener bør være gjenstand for videre studier, sier forskerne. Rapporten ble publisert i tidsskriftet Microbiome. (...) (In a recent study, scientists discovered the genes that make bacteria resistant to antibiotics in polluted air in China. That does not mean people can get drug-resistant infections from the air, but the aerial spread of such genes should be the subject of further study, the researchers say. The report was published in the journal Microbiome.)

- Signaler fra tarmens mikrobiota til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom.

Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Signaler fra tarmens mikrobiota til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom.)
Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.
Abstrakt Økosystemet i den menneskelige tarm består av milliarder av bakterier som danner en bioreaktor som er drevet av kostholdets makronæringsstoffer til å produsere bioaktive forbindelser. Disse bakterieflora-avledede metabolitter signalerer til fjerntliggende organer i kroppen, noe som gjør det mulig for tarmbakterier å koble seg til immun- og hormonsystemet, til hjernen (tarm-hjerne-aksen) og å være vert for metabolisme, så vel som andre funksjoner hos verten. Denne mikrobe-vert-kommunikasjonen er viktig for å opprettholde vitale funksjoner hos den friske verten. Nylig har imidlertid tarmfloraen blitt knyttet til en rekke sykdommer, som strekker seg fra fedme og inflammatoriske sykdommer til atferdsmessige og fysiologiske abnormaliteter knyttet til nevrologiske lidelser. I denne gjennomgangen vil vi diskutere mikrobiota-vertens-krysstale og intestinale mikrobiom signalering til ekstraintestinale organer. Vi vil vurdere mekanismer for hvordan denne kommunikasjonen kan bidra til å være vert for fysiologi og diskutere hvordan feilkonfigurert signalering kan bidra til ulike sykdommer. (…) (Abstract Økosystemet til den menneskelige tarm består av milliarder av bakterier som danner en bioreaktor som er drevet av kostholdets makronæringsstoffer for å produsere bioaktive forbindelser. Disse bakterieflora-avledede metabolitter signalerer til fjerntliggende organer i kroppen, noe som gjør det mulig for tarmbakterier for å koble seg til immun og hormonsystemet, til hjernen (tarm-hjerne-aksen) og å være vert for metabolisme, så vel som andre funksjoner hos verten. Denne mikrobe-vert-kommunikasjonen er viktig for å opprettholde vitale funksjoner hos den friske verten. Nylig har imidlertid tarmfloraen blitt knyttet til en rekke sykdommer, som strekker seg fra fedme og inflammatoriske sykdommer til atferdsmessige og fysiologiske abnormaliteter knyttet til nevrologiske lidelser. I denne gjennomgangen vil vi diskutere mikrobiota-verts-krysstale og intestinale mikrobiomer signalering til ekstraintestinale organer. Vi vil vurdere mekanismer for hvordan denne kommunikasjonen kan bidra til å være vert for fysiologi og diskutere hvordan feilkonfigurert signalering kan bidra til ulike sykdommer.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Tarmbakterier og hjernen: Er vi styrt av mikrober? (Gut bacteria and the brain: Are we controlled by microbes? Although the interaction between our brain and gut has been studied for years, its complexities run deeper than initially thought. It seems that our minds are, in some part, controlled by the bacteria in our bowels. (…) On the other side of the fence, recent research infers that dysregulation of gut bacteria might be an important factor in inflammatory and autoimmune conditions. The microbiome's role in health and disease is only slowly giving up its secrets. The latest and perhaps most remarkable finding is the ability that gut bacteria have to moderate our brain and behavior.) (medicalnewstoday.com 7.9.2016).)

(Anm: Knytter mikrobiota til effekt av immunterapi. To nye studier gir holdepunkter for at ulik tarmbakterieflora kan bidra til å forklare hvorfor ikke alle kreftpasienter har like god effekt av immunterapi. (dagensmedisin.no 2.3.2017).)

(Anm: Magsårsbakteriers simstil kan förutspå cancer. Genom att studera magsårsbakteriers förmåga att klara hålla sig kvar i magens sura och turbulenta miljö tror sig forskare nu ha hittat ett sätt att förutspå magcancer. (…) Forskarna i Umeå har alltså lyckats avslöja magsårsbakteriens Helicobacter pylor simstil i magen och hur den gör allt för att undvika den frätande magsyran i magens mitt. (netdoktor.se 3.4.2017).)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

- Immunsystem-utmattelse knyttet til irritabel tarm-syndrom (IBS).

(Anm: Immunsystem-utmattelse knyttet til irritabel tarm-syndrom (IBS). Immune system exhaustion associated with irritable bowel syndrome. Researchers from the University of Adelaide have linked a specific type of irritable bowel syndrome with the exhaustion of the immune system. In particular, it was found that T cells were not active to standard levels when patients’ symptoms of irritable bowel syndrome (IBS) were particularly acute. The small study, containing just 11 patients, followed the participants for a full year to measure blood samples and to ascertain when exactly the patients were suffering from symptoms most severely. The patients were living with diarrhoea-predominant IBS-D and the research found that there was a common link between patients in this sub-set of IBS, that of T-cell exhaustion. (pharmafile.com 21.6.2017).

(Anm: Repositive adds microbiome data into data catalog. The data, according to a company blog post, was derived from several sources including GigaDB, Human Microbiome Project and dbGaP and also includes data from the Personal Genome Project and personal collections including The Corpasome. (…) As FierceBiotech reported, the company debuted the first full version of its online genomics data platform late this summer, offering access to 992,000 data sets, 23 times as many as were available previously. (fiercepharma.com 7.11.2016).)

(Anm: Antibiotic Rifaximin Extremely Effective In Irritable Bowel Syndrome Treatment. Rifaximin, a minimally absorbed antibiotic that stays in the gut has been found to provide long-lasting relief for patients with irritable bowel syndrome (IBS), researchers have revealed in NEJM (New England Journal of Medicine). IBS patients experienced relief long after they had stopped taking the drug. (medicalnewstoday.com 6.1.2011).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

- Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (- Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst.)

(Anm: Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (…) Mange fikk tarmproblemer først. Undersøkelser viser for eksempel at medikamenter som blokkerer stressreaksjoner ikke hjelper mot IBS-symptomer. Dessuten peker flere studier mot at mange IBS-pasienter med psykiske problemer får de psykiske plagene etter at tarmtrøbbelet startet. En studie fra 2016 viste at bare en tredel av de som utviklet IBS hadde psykiske problemer da mage-symptomene startet. To tredeler fikk først IBS-symptomer. Dersom angst eller depresjon dukket opp, kom det senere i forløpet. En helt fersk studie på briter og australiere peker mot det samme, nemlig at årsakssammenhengene ser ut til å kunne gå begge veier: Psykiske problemer kan føre til IBS, og IBS kan føre til psykiske problemer. Under alt dette ligger en hel masse mekanismer og samspill som vi ennå ikke har full oversikt over: Endringer i tarmbevegelsene, betennelse og andre immunreaksjoner, overfølsomhet i sanseapparatet, endringer i cellene i tarmveggen og lekkasjer fra tarmen og inn i blodbanene. For ikke å snakke om endringer i tarmfloraen. Det finnes studier på både mennesker og dyr som peker mot at tarmfloraen påvirker hjernen. Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst. (forskning.no 19.7.2017).)

(Anm: IBS: Five facts you need to know. With over a tenth of the worldwide population living with irritable bowel syndrome and many more going undiagnosed, it's time to shine the spotlight on this condition, which causes abdominal discomfort, pain, or both for so many. We have your need-to-know facts. (medicalnewstoday.com 29.11.2017).)

- Tre vanliga myter om IBS. Problem med magen? Du är långt ifrån ensam. Mellan 15 – 20 procent av Sveriges befolkning tros lida av IBS, ett ofarligt tillstånd som kännetecknas av magsmärtor och förändrad avföring i form av diarré eller hård mage. 

(Anm: Tre vanliga myter om IBS. Problem med magen? Du är långt ifrån ensam. Mellan 15 – 20 procent av Sveriges befolkning tros lida av IBS, ett ofarligt tillstånd som kännetecknas av magsmärtor och förändrad avföring i form av diarré eller hård mage.  Här är de tre vanligaste myterna om IBS! IBS, irritable bowel syndrome, är omgärdat av massa skrönor och myter. Dessutom pekar nya undersökningar på att fler kommer att drabbas av IBS, särskilt har man sett en ökning av magproblem med stark koppling till stress hos unga kvinnor. (…) Undvik det du mår dåligt av Svårt eftersom det inte är livsmedlet du just ätit som skapar symtomen utan det du åt för 1-3 måltider sedan. Känn dig fram, det är individuellt vad du kan äta Nej, i stort sett alla med IBS reagerar på lök, vitlök, vete, korn, råg och baljväxter. Sedan finns det viss variation när det gäller hur känslig man är för dessa. (netdoktor.se 20.10.2017).)

- Ny avføring kan gjøre deg frisk. Avføringstransplantasjon kan kurere pasienter med irritabel tarm viser ny studie.

(Anm: Ny avføring kan gjøre deg frisk. Avføringstransplantasjon kan kurere pasienter med irritabel tarm viser ny studie. Nå vil forskerne undersøke om behandlingen også hjelper mot ME. (…) – Vår studie gir håp til en pasientgruppe som det i dag ikke finnes noen behandling for. Kostholdsendringer kan lindre symptomene, men du blir ikke frisk. Det forteller doktorgradsstipendiat Peter Holger Johnsen ved sykehuset i Harstad, som er en av forskerne bak studiet som nylig ble publisert i The Lancet Gastroenterology & Hepatology. (nrk.no 2.11.2017).)

- Australske forskere oppdager link mellom utmattet immunsystem og IBS.

(Anm: Australian scientists discover link between exhausted immune system and IBS. AUSTRALIAN scientists have discovered that exhausted immune cells point to a specific type of irritable bowel syndrome (IBS). The University of Adelaide study, published in the international journal Gut, found that patients with diarrhoea-predominant IBS-D had fatigued T-cells. Lead researcher Patrick Hughes said the South Australia discovery had an important role in helping scientists characterize the different types of IBS. (news-medical.net 20.6.2017).)

- Tarmbakterier spiller nøkkelrolle mht. å regulere magesmerter, ifølge musestudie.

(Anm: Gut bacteria play key role in regulating abdominal pain, mice study finds. Scientists at the Science Foundation Ireland-funded APC Microbiome Institute at University College Cork, Ireland, have shown that, at least in mice, gut bacteria play a key role in regulating abdominal pain and its associated changes in the brain and spinal cord. (news-medical.net 21.6.2017).)

- Studier viser hvordan dietter med høyt fettinnhold kan endre tarmbakterier for å bekjempe skadelig betennelse.

(Anm: Study shows how high fat diets can alter gut bacteria to combat harmful inflammation. Researchers at Case Western Reserve University School of Medicine have shown a high fat diet may lead to specific changes in gut bacteria that could fight harmful inflammation--a major discovery for patients suffering from Crohn's disease. Crohn's disease, a type of inflammatory bowel syndrome, causes debilitating intestinal swelling, cramping, and diarrhea. The disease affects half a million people in the United States, but its cause is yet unclear. (news-medical.net 22.6.2017).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Discrete mutations in colorectal cancer correlate with defined microbial communities in the tumor microenvironment. Abstract. Variation in the gut microbiome has been linked to colorectal cancer (CRC), as well as to host genetics. However, we do not know whether genetic mutations in CRC tumors interact with the structure and composition of the microbial communities surrounding the tumors, and if so, whether changes in the microbiome can be used as a predictor for tumor mutational status. (biorxiv.org 1.12.2016).)

(Anm: Diet, the gut microbiome, and colorectal cancer: are they linked? Recent evidence from animal models suggests a role for specific types of intestinal bacteria in the development of colorectal cancer (CRC). Recent evidence from animal models suggests a role for specific types of intestinal bacteria in the development of colorectal cancer (CRC). If a microbial imbalance in the gut could actively contribute to CRC in humans, dietary-based therapeutic interventions may be able to modify the composition of the gut microbiome to reduce CRC risk, as discussed in a review article published in BioResearch Open Access, a peer-reviewed open access journal from Mary Ann Liebert, Inc. Publishers. (medicalnewstoday.com 12.12.2016).)

- Oppdagelse kan påvirke forståelse, behandling av autoimmune og inflammatoriske sykdommer.

(Anm: Discovery could impact understanding, treatment of autoimmune and inflammatory diseases. Scientists from the Research Institute of the McGill University Health Centre (RI-MUHC) may have cracked the code to understanding the function of special cells called regulatory T Cells. Treg cells, as they are often known, control and regulate our immune system to prevent excessive reactions. The findings, published in Science Immunology, could have a major impact in our understanding and treatment of all autoimmune diseases and most chronic inflammatory diseases such as arthritis, Crohn's disease as well as broader conditions such as asthma, allergies and cancer. Researchers made this discovery by investigating a rare human mutation in a gene called FOXP3. Although the importance of the FOXP3 gene in the proper function of Treg cells has been well documented, its mechanisms were still not fully understood by scientists. (news-medical.net 5.7.2017).)

(Anm: Surprising finding provides more support for Alzheimer's being an autoimmune disease. Brain levels of the lipid ceramide are high in Alzheimer's disease, and now scientists have found increased levels of an antibody to the lipid in their disease model. (medicalnewstoday.com 10.3.2015).)

(Anm: Relationships Between Mitochondria and Neuroinflammation: Implications for Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2015 Aug 26. [Epub ahead of print].)

(Anm: Problems finding your way around may be earliest sign of Alzheimer's disease (medicalnewstoday.com 22.4.2016).)

(Anm: T cell type that promotes damaging immune response discovered. For the first time, researchers have identified a type of T cell that plays a key role in promoting the damaging autoimmune response that inflames and attacks the joints in rheumatoid arthritis. The discovery - made with technologies that help to analyze just a "handful of cells" - offers vital new clues to the biology of the disease and could lead to more powerful, targeted treatments. The study - led by Brigham and Women's Hospital (BWH), a teaching affiliate of Harvard Medical School in Boston, MA - is published in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

- Befolkningsanalyse av nivåer av variasjoner i tarm-mikrobiom

Population-level analysis of gut microbiome variation
Science 2016;35229(6285):560-564 (Apr 2016)
“Normal” for the gut microbiota
For the benefit of future clinical studies, it is critical to establish what constitutes a “normal” gut microbiome, if it exists at all. Through fecal samples and questionnaires, Falony et al. and Zhernakova et al. targeted general populations in Belgium and the Netherlands, respectively. Gut microbiota composition correlated with a range of factors including diet, use of medication, red blood cell counts, fecal chromogranin A, and stool consistency. The data give some hints for possible biomarkers of normal gut communities.

Science, this issue pp. 560 and 565 (…)

Abstract Fecal microbiome variation in the average, healthy population has remained under-investigated. Here, we analyzed two independent, extensively phenotyped cohorts: the Belgian Flemish Gut Flora Project (FGFP; discovery cohort; N = 1106) and the Dutch LifeLines-DEEP study (LLDeep; replication; N = 1135). Integration with global data sets (N combined = 3948) revealed a 14-genera core microbiota, but the 664 identified genera still underexplore total gut diversity. Sixty-nine clinical and questionnaire-based covariates were found associated to microbiota compositional variation with a 92% replication rate. Stool consistency showed the largest effect size, whereas medication explained largest total variance and interacted with other covariate-microbiota associations. Early-life events such as birth mode were not reflected in adult microbiota composition. Finally, we found that proposed disease marker genera associated to host covariates, urging inclusion of the latter in study design. (…)

(Anm: Gastrointestinal dysbiosis and the use of fecal microbial transplantation in Clostridium difficile infection. World J Gastrointest Pathophysiol. 2015 Nov 15;6(4):169-80.)

(Anm: Complete Microbiota Engraftment Is Not Essential for Recovery from Recurrent Clostridium difficile Infection following Fecal Microbiota Transplantation. MBio. 2016 Dec 20;7(6). pii: e01965-16.)

(Anm: Antibiotikaforbruket noe redusert, men langt fra nok. (…) Det må en større årlig reduksjon til for å nå de nasjonale målene. Dette vil kreve en økt og målrettet nasjonal innsats.  (fhi.no 26.4.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

- Tarmbakterier kan holde nøkkelen til behandling av autoimmune sykdommer

Gut bacteria may hold key to treating autoimmune disease
medicalnewstoday.com 21.12.2016
Defects in the body's regulatory T cells (T reg cells) cause inflammation and autoimmune disease by altering the type of bacteria living in the gut, researchers from The University of Texas Health Science Center at Houston have discovered. The study, "Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors," published online in The Journal of Experimental Medicine, suggests that replacing the missing gut bacteria, or restoring a key metabolite called inosine, could help treat children with a rare and often fatal autoimmune disease called IPEX syndrome. (…)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

(Anm: Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors. J Exp Med. 2016 Dec 19. pii: jem.20160961.)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: How your microbes influence your love life. Microbes have exerted a similarly powerful influence on us via their perch from inside our bodies. Scientists are just starting to unravel the mysteries of the microbes that live in and on us, collectively known as the microbiome. (…) The microbes that live in human guts influence our risk of developing obesity, depression and anxiety. They may play a role in controlling our behavior as well. (ed.ted.com 11.8.2016).)

(Anm: Gut bacteria tell the brain what animals should eat. There's no question that nutrients and the microbiome, the community of bacteria that resides in the gut, impact health. For instance, diseases like obesity have been associated with the composition of the diet and the microbiome. However, the notion that microbes might also be able to control behavior seems a big conceptual leap. Yet that's what the new study shows. (medicalnewstoday.com 29.4.2017).)

(Anm: – Forskningen på dette feltet eksploderer. (...) Vi er i Berlin på den årlige konferansen for verdens probiotika-bransje – som selger såkalt sunne bakterier. (...) Spesielt er sjefene på podiet opptatt av psykobiotika, bakterier som påvirker hjernen – gjennom tarmen. Betalingsviljen er stor innen psykisk helse, sier den ene. Det åpnes for spørsmål fra salen, og en mann bakerst i konferansehallen får mikrofonen: Om det er en fare for at probiotika blir vår tids «snake oil», et vidundermiddel uten medisinsk verdi? (dn.no 26.4.2017).)

(Anm: Gut microbiota and immune crosstalk in metabolic disease. MAJOR CONCLUSIONS: Recent evidence in rodents allows us to conclude that an impaired intestinal immune system characterizes and could be causal in the development of metabolic disease. The fine understanding of the molecular mechanisms should allow for the development of a first line of treatment for metabolic disease and its co-morbidities. This article is part of a special issue on microbiota. Mol Metab. 2016 Jun 6;5(9):771-81.)

(Anm: From mice, clues to microbiome's influence on metabolic disease. The community of microorganisms that resides in the gut, known as the microbiome, has been shown to work in tandem with the genes of a host organism to regulate insulin secretion, a key variable in the onset of the metabolic disease diabetes. (medicalxpress.com 17.2.2017).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

- Rebalansering av mikrobiom i tarmer forlenger overlevelsen i ALS-musemodell. (- Mekanismen for virkningen til butyrat er relatert til fremming av energiforbruk og induksjon av mitokondriefunksjon.)

Rebalancing gut microbiome lengthens survival in mouse model of ALS
medicalnewstoday.com 31.2.2017
sclerosis, or ALS - a progressive, neurodegenerative disease.

Researchers at the University of Illinois at Chicago College of Medicine report that in a mouse model of ALS, the compound butyrate helped correct a gut microbiome imbalance and reduced gut leakiness - both symptoms of ALS. The treated mice lived also longer compared to mice that weren't given butyrate.

The finding is reported in Clinical Therapeutics.

ALS, also known as Lou Gehrig's disease, slowly destroys the motor neurons that control movement. Patients gradually lose the ability to walk, speak and swallow - and eventually, to breathe. Conventional treatments include physical therapy and medications, but researchers have recently started looking to the gut as a new target for intervention.

"The brain and the gut are linked, so it's not too surprising that the health of the gut can impact the functioning of neurons," says Jun Sun, associate professor of gastroenterology and hepatology at UIC and corresponding author of the paper. In March, she and her coworkers were the first to identify a gut component to ALS progression.

The gut microbiome - the myriad bacteria, viruses and other microbes that make the gut their home - when in balance, helps maintain health, starting with the gut lining. Leaky gut in ALS may lead to increased inflammation. Reducing this gut-associated inflammation has been a goal of clinicians and researchers, and rebalancing the gut microbiome has shown promise in small-animal studies.

Sun and her colleagues studied transgenic mice that were engineered to carry human genes known to contribute to certain forms of ALS. The mice were found to have an abnormal microbiome, along with damaged junctions between the cells of the intestinal lining. Poorly functioning junctions can cause the tissue to become leaky, and have been found to be associated with the onset of ALS in humans. (…)

Mekanismen for virkningen til butyrat er relatert til fremming av energiforbruk og induksjon av mitokondriefunksjon. (...) (The mechanism of butyrate action is related to promotion of energy expenditure and induction of mitochondrial function.)

(Anm: Butyrate (also known as butanoate) is the traditional name for the conjugate base of butyric acid (also known as butanoic acid). The formula of the butyrate ion is C4H7O2−. The name is used as part of the name of esters and salts of butyric acid, a short chain fatty acid. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Potential beneficial effects of butyrate in intestinal and extraintestinal diseases. Abstract The multiple beneficial effects on human health of the short-chain fatty acid butyrate, synthesized from non-absorbed carbohydrate by colonic microbiota, are well documented. At the intestinal level, butyrate plays a regulatory role on the transepithelial fluid transport, ameliorates mucosal inflammation and oxidative status, reinforces the epithelial defense barrier, and modulates visceral sensitivity and intestinal motility. In addition, a growing number of studies have stressed the role of butyrate in the prevention and inhibition of colorectal cancer. (…) These data suggest a wide spectrum of positive effects exerted by butyrate, with a high potential for a therapeutic use in human medicine. World J Gastroenterol. 2011 Mar 28; 17(12): 1519–1528.)

- Mitochondrial Respiratory Chain Dysfunction in Muscle From Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (- In 7 patients, the oxidative defect was severe enough to support the hypothesis that mitochondrial dysfunction must play a role in the pathogenesis of the disease.)

Mitochondrial Respiratory Chain Dysfunction in Muscle From Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis
Arch Neurol. 2010;67(7):849-854 (July)
Background Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a major cause of neurological disability and its pathogenesis remains elusive despite a multitude of studies. Although defects of the mitochondrial respiratory chain have been described in several ALS patients, their pathogenic significance is unclear.

Objective To review systematically the muscle biopsy specimens from patients with typical sporadic ALS to search for possible mitochondrial oxidative impairment. (...)

Conclusions Our data confirm that the histochemical finding of COX-negative fibers is common in skeletal muscle from patients with sporadic ALS. We did not find a correlation between severity of the oxidative defect and age of the patients or duration of the disease. However, the only patient who underwent a second muscle biopsy did show a correlation between severity of symptoms and worsening of the respiratory chain defect. In 7 patients, the oxidative defect was severe enough to support the hypothesis that mitochondrial dysfunction must play a role in the pathogenesis of the disease. (...)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in blood cells from amyotrophic lateral sclerosis patients. J Neurol. 2015 Apr 18. [Epub ahead of print].)

- Forsøgsmus forbløffer: Derfor tager du på, når du har tabt dig (- Tarmbakterier hos tykke bevares. (…) Ifølge forskerne manglede tarmbakteriesammensætningen hos de mus, der havde været tykke, to særlige molekyler, flavonoider.)

Forsøgsmus forbløffer: Derfor tager du på, når du har tabt dig
politiken.dk 26.11.2016
Yo-yo-vægt skyldes formentlig særlige bakteriesammensætninger i dine tarme, viser nyt studie. Dansk professor er begejstret, men fraråder, at vi løber mod helsekostbutikker efter flavonider, der måske er vores nye slanke-drug. (…)

Et nyt israelsk studie, der er offentliggjort i det mest velansete videnskabelige tidsskrift Nature, viser, at det kan være dine tarmbakterier, der spiller dig et puds og får kiloene til at suge sig tilbage på dine sideben.

I hvert fald viser forskernes forsøg med mus, at tarmbakterierne 'husker', hvordan de væltede sig i næring fra den meget mad i de glade dage.

Og den sammensætning, som tarmbakterier havde i de glade dage, bevares også længe efter, at musene havde tabt sig.

På den måde står musenes tarmbakterier klar, så snart maden i rigelige mængder vender tilbage, og det ser ud til at være med til, at musene hurtigt tager på i vægt igen, skriver videnskab.dk. (…)

Tarmbakterier hos tykke bevares
De israelske forskere viser i studiet, at sammensætningen af tarmbakterier og deres funktion forblev på samme måde, også selvom de tykke mus var blevet tynde.

Ifølge forskerne manglede tarmbakteriesammensætningen hos de mus, der havde været tykke, to særlige molekyler, flavonoider.

Uden de molekyler oplagrer musenes fedtvæv mere fedt i stedet for at forbrænde det.

Fokus på flavoider kan give videnskabnen en forståelsesnøgle til fremtidige indsatser mod fedme også hos mennesker.

»Deres studier viser, at når der ikke er tilstrækkelige mængder af flavonoider i tarmen og i blodet på grunde af den usunde tarmflora, så tager musene hurtigt på igen. Forskerne gjorde også det, at de gav de mus, som havde så let ved at tage på et tilskud af flavonoider. Dermed kunne de forhindre, at de tog på i vægt«, forklarer Oluf Borbye Pedersen. (…)

(Anm: Nøglen til varigt vægttab kan ligge i dine tarme. Eksperimenter i mus viser, at tarmfloraen kan være afgørende for at få slankekure til at virke og give et varigt vægttab. Resultatet kan være lovende i forhold til at undgå yoyo-kure, men i stedet opnå et vægttab, der holder. (videnskab.dk 24.11.2016).)

(Anm: Persistent microbiome alterations modulate the rate of post-dieting weight regain. (…) Here, we identify an intestinal microbiome signature that persists after successful dieting of obese mice, which contributes to faster weight regain and metabolic aberrations upon re-exposure to obesity-promoting conditions and transmits the accelerated weight regain phenotype upon inter-animal transfer. Nature 2016 (Published online 24 November 2016).)

(Anm: Yo-yo dieting may be caused by altered gut microbes. (medicalnewstoday.com 27.11.2016).)

- Risiko for diabetes øges ved ubalance i tarmen. (- Forskerne bag studiet viste, at mennesker med insulinresistens har forhøjede mængder i blodet af en særlig undergruppe af aminosyrer kaldet forgrenede aminosyrer (BCAA), og at disse forhøjede mængder af BCAA i blodet hænger sammen med specifikke ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion.) (- Salmonella And Flesh-Eating Bacteria Team Up To Shrink Tumors.)

Risiko for diabetes øges ved ubalance i tarmen
pharmadanmark.dk.no 5.8.2016 (FREDAG FORMIDDAG - 31)
Det prestigefyldte tidsskrift Nature har for nylig publiceret et dansk studie udført i et samarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet (KU), DTU og et hold internationale forskere. Studiet påviser, at specifikke ubalancer i sammensætning og virkninger af tarmens bakterier er stærke medspillere i udviklingen af insulinresistens. Insulinresistens er en meget udbredt forløber for både type 2-diabetes, hypertension og hjertekarsygdomme. Forskerne bag studiet viste, at mennesker med insulinresistens har forhøjede mængder i blodet af en særlig undergruppe af aminosyrer kaldet forgrenede aminosyrer (BCAA), og at disse forhøjede mængder af BCAA i blodet hænger sammen med specifikke ændringer i tarmbakteriernes sammensætning og funktion.

Studiet omfattede 277 raske mennesker og 75 patienter med type-2 diabetes. (…)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Gut colonization linked to development and progress of heart failure. (…) It has long been known that heart failure and gut health are linked. The gut, thus, has a worse blood supply in instances of heart failure; the intestinal wall is thicker and more permeable, whereby bacteria and bacterial components may find their way into the blood. (news-medical.net 11.7.2017).)

(Anm: Human gut microbes impact host serum metabolome and insulin sensitivity. (…) Our findings suggest that microbial targets may have the potential to diminish insulin resistance and reduce the incidence of common metabolic and cardiovascular disorders. Nature. 2016 Jul 21;535(7612):376-81.)

(Anm: Infeksjoner, antibiotika knyttet til maniske episoder hos personer med alvorlige psykiske lidelser. (Infections, antibiotic use linked to manic episodes in people with serious mental illness. (…) Their findings, published in Bipolar Disorders, add to evidence that the body's immune system, the so-called gut brain axis, and the particular bacterial microbiome each person has play an integral part in the ebb and flow of psychiatric symptoms and psychiatric disorders, including bipolar disorder and schizophrenia.) (medicalnewstoday.com 21.7.2016).)

(Anm: Editorial. Increasing support for association between immune system and severe mental illness - need to find the underlying mechanisms. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Infections and exposure to anti-infective agents and the risk of severe mental disorders: a nationwide study. (…) CONCLUSION: Infections treated with anti-infective agents and particularly infections requiring hospitalizations were associated with increased risks of schizophrenia and affective disorders, which may be mediated by effects of infections/inflammation on the brain, alterations of the microbiome, genetics, or other environmental factors. Acta Psychiatr Scand. 2017 Feb;135(2):97-105.)

(Anm: Manic switches induced by antidepressants: an umbrella review comparing randomized controlled trials and observational studies. Objective. We aimed to explore whether the prevalence of manic switch was underestimated in randomized controlled trials (RCTs) compared to observational studies (OSs).) Conclusion. Our results highlight an underestimation of the rates of manic switch under antidepressants in RCTs compared to the rates observed in observational studies. Acta Psychiatrica Scandinavica 2016 (First published: 23 November 2016).)

(Anm: Type 1 diabetes may be triggered by bacteria. (…) Study co-author Dr. David Cole, of the School of Medicine at Cardiff, and colleagues reveal how bacteria activate "killer T cells" - white blood cells that attack healthy cells instead of protecting them - to destroy insulin-producing cells, causing type 1 diabetes. The researchers recently published their findings in The Journal of Clinical Investigation. Type 1 diabetes accounts for around 5 percent of all diabetes cases. Previously known as "juvenile diabetes," the condition is most commonly diagnosed in children and young adults. Type 1 diabetes arises when the body is unable to produce insulin - the hormone responsible for regulating blood glucose levels. (medicalnewstoday.com 17.5.2016).)

(Anm: Gut bacteria, antibiotics, and the rise of type 1 diabetes. Breaking research investigates antibiotic use in children and the later development of type 1 diabetes. Could antibiotics be altering the gut biome and impacting future health? Type 1 diabetes, usually diagnosed in young adults and children, is an autoimmune disorder; it is sometimes referred to as juvenile diabetes. The individual's immune system attacks and destroys specific cells within the pancreas - islet cells - that create insulin. (medicalnewstoday.com 24.8.2016).)

(Anm: Tidig antibiotika kopplas inte till typ 1-diabetes. Antibiotika tidigt i livet ger inte en högre risk för celiaki och typ 1-diabetes hos barn med en hög genetisk risk för sjukdomarna, enligt en ny studie i Jama Pediatrics där svenska barn ingår. (dagensmedisin.no 13.10.2017).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (…) Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (videnskab.dk 23.11.2016).)

(Anm: Gut bacteria affect our metabolism (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

(Anm: Research shows how food poisoning bacteria can multiply and spread inside micro-organisms. New research by a team from London's Kingston University has shown how the food poisoning bacteria Campylobacter can multiply and spread inside micro-organisms called amoebae- which could lead to a better understanding of how bacteria survive and help efforts to prevent the spread of infection. (news-medical.net 14.11.2017).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: Link between chronic fatigue syndrome and gut bacteria explored. Chronic fatigue syndrome is a poorly understood condition; its exact causes are still not known. As medical researchers dig deeper, the potential involvement of gut bacteria is coming to the fore, revealing that the microbiome may play a significant role. (…) When the species of bacteria were analyzed, many of them were shown to be significantly associated with CFS. These were: - Faecalibacterium - Roseburia - Dorea - Coprococcus - Clostridium - Ruminococcus - Coprobacillus Their combined relative abundance was found to predict diagnosis. Other species were also seen in different levels, depending on whether or not IBS was present alongside CFS. The top biomarkers for CFS with IBS were increased levels of unclassified Alistipes and decreased levels of Faecalibacterium, while the top biomarkers for CFS without IBS were increased levels of unclassified Bacteroides and decreased Bacteroides vulgatus. (medicalnewstoday.com 26.4.2017).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

- Tarmbarriere hos IBS-pasienter tillater bakterier å passere mer fritt enn hos friske mennesker.

(Anm: Intestinal barrier of IBS patients allows bacteria to pass more freely than in healthy people. The intestinal barrier of patients with the gastrointestinal disease IBS allows bacteria to pass more freely than in healthy people, according to a study led by researchers at Linköping University in Sweden. The study, published in the scientific journal Gastroenterology, is the first to investigate IBS using living bacteria. IBS, or irritable bowel syndrome, disturbs bowel function. The condition leads to repeated episodes of abdominal pain, and usually gives rise to constipation or diarrhea. Around 10% of people in Sweden suffer from IBS, and it is twice as common among women as among men. (news-medical.net 5.9.2017).)

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Bacteria Cancer Therapy: Salmonella And Flesh-Eating Bacteria Team Up To Shrink Tumors. Bacteria don’t have the best reputation among humans, but they could be a cancer patient’s greatest ally: Researchers have just used a weakened Salmonella strain to deliver and release a protein within cancerous tissue that sets off the body’s alarm system and calls in its natural defenses to fight the tumor. A study in Science Translational Medicine describes the process, saying it “effectively suppressed tumor growth and metastasis in mouse models and prolonged survival.” (medicaldaily.com 8.2.2017).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Vitamin A deficiency may cause Alzheimer's to begin in the womb. New research suggests that vitamin A, previously associated with age-related cognitive impairment, could play a crucial role in the development of Alzheimer's disease. (…) The findings were published in the journal Acta Neuropathologica. (…) Dr. Song and team found that a mild deficiency of vitamin A increased the levels of a protein called amyloid beta, and that vitamin A-deprived mice performed significantly worse on memory and learning tests when they grew up, compared with their healthy counterparts. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

- Ny forskning: Vores tarmbakterier spiller sammen som et fodboldhold. (- Vi har vist, at bakterierne ikke kan forstås uden deres kontekst, fordi de påvirker hinanden indbyrdes.)

Ny forskning: Vores tarmbakterier spiller sammen som et fodboldhold
jyllands-posten.dk 30.8.2016
Stort dansk studie afslører, hvordan tarmbakterier opfører sig, når de interagerer med hinanden.

Samspillet kan sammenlignes med et fodboldhold, hvor nogle bakterier er Ronaldo, mens andre er på bænken. Den nye viden kan måske afhjælpe lidelsen irriteret tyktarm.

Tarmens befolkning af bakterier kan være forskellig fra person til person. Alle har dem. Det afgørende er, hvilke typer du har, og hvordan de arbejder sammen dernede i det kringlede indvortes.

Det afslører et stort, dansk studie nu, skriver Videnskab.dk. (...)

»Vi har vist, at bakterierne ikke kan forstås uden deres kontekst, fordi de påvirker hinanden indbyrdes,« siger Henrik Bjørn Nielsen, der er tidligere lektor på DTU, hvor han deltog som seniorforfatter på studiet, der netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nature Microbiology.

»At studere enkelte bakterier, som man hidtil ofte har gjort, svarer til, at man vil studere løvens naturlige adfærd, men vælger at observere løven, der ligger alene i en zoologisk have, i stedet for løven, der løber rundt på savannen og interagerer med gnuer og zebraer. Tarmbakterierne er aldrig alene,« forklarer han til Videnskab.dk.

Læs mere: Første bevis: Irritabel tyktarm ér en fysisk sygdom (...)

(Anm: Transcriptional interactions suggest niche segregation among microorganisms in the human gut. Nature Microbiology 1, Article number: 16152 (2016) (Published online: 26 August 2016).)  

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

(Anm: Stort amerikansk studie: Hver tredje antibiotika-recept er unødvendig. Det hidtil mest grundige amerikanske studie af antibiotika-udskrivninger viser, at lægerne kan skære næsten hver tredje recept væk. (dagenspharma.dk 9.5.2016).)

(Anm: Addressing antibiotic resistance: Breath analysis aims to reduce unnecessary prescriptions (medicalnewstoday.com 8.6.2016).)

(Anm: Forskere slår alarm: Superbakterie dukker op i USA. Ifølge forskere vil antibiotika blive virkningsløst, og mennesker vil igen kunne dø af selv små infektioner. (jyllands-posten.dk 27.5.2016).)

(Anm: The superbug that doctors have been dreading just reached the U.S. (…) The antibiotic-resistant strain was found last month in the urine of a 49-year-old Pennsylvania woman. (washingtonpost.com 26.5.2016).)

(Anm: How to Stop Overprescribing Antibiotics. (…) The Centers for Disease Control and Prevention estimates that about half of outpatient antibiotic prescriptions in the United States are unnecessary. (nytimes.com 25.3.2016).

- Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar

Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar
videnskab.dk 23.11.2016
Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner.

Forskere har altid troet, at bakteriers immunforsvar enten kun kunne være tændt eller slukket.

Nu viser ny forskning dog, at bakterier rent faktisk kan regulere, hvor aktivt deres immunforsvar skal være.
Den nye forskning viser også, at bakterierne regulerer deres immunforsvar i forhold til antallet af andre bakterier omkring dem.

Forskningsresultatet giver som sådan en ny indsigt i kommunikation mellem bakterier og åbner måske også op for en mere effektiv måde at bekæmpe infektioner på.

Det fortæller i hvert fald en af forskerne bag det nye studie.

»Hvis vi medicinsk kan slukke for bakteriernes immunforsvar, kan det gøre det meget nemmere at bekæmpe bakterier,« forklarer postdoc Nina Molin Høyland-Kroghsbo fra Molecular Biology Research Labs ved Princeton University, USA.

Nina Molin Høyland-Kroghsbo er også ansat som international researcher ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

Læs også: Forskere: Bakterier gør dig raskere

(Anm: Bakterier kan tænde og slukke for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (jyllands-posten.dk 25.11.2016).)

(Anm: Quorum sensing controls the Pseudomonas aeruginosa CRISPR-Cas adaptive immune system. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Nov 14. pii: 201617415. [Epub ahead of print].)

(Anm: Major finding identifies nitrogen as key driver for gut health. Scientists are one step closer to understanding the link between different diet strategies and gut health, with new research presenting the first general principles for how diet impacts the microbiota. (…) The balance of gut bacteria in the microbiome plays a key role in such functions as immune regulation and digestive wellbeing, and has been linked to other health outcomes like obesity. Past studies have identified several patterns for how diet influences the microbiome, yet this has not led to a workable model that explains microbial response across many different types of diets. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Diet-Microbiome Interactions in Health Are Controlled by Intestinal Nitrogen Source Constraints. Cell Metabolism 2016 (Available online 23 November 2016).)

(Anm: Changes in the diet affect epigenetics via the microbiota. You are what you eat, the old saying goes, but why is that so? Researchers have known for some time that diet affects the balance of microbes in our bodies, but how that translates into an effect on the host has not been understood. Now, research in mice is showing that microbes communicate with their hosts by sending out metabolites that act on histones - thus influencing gene transcription not only in the colon but also in tissues in other parts of the body. The findings are published in Molecular Cell. "This is the first of what we hope is a long, fruitful set of studies to understand the connection between the microbiome in the gut and its influence on host health," says John Denu, a professor of biomolecular chemistry at the University of Wisconsin, Madison, and one of the study's senior authors. "We wanted to look at whether the gut microbiota affect epigenetic programming in a variety of different tissues in the host." These tissues were in the proximal colon, the liver, and fat tissue. (medicalnewstoday.com 24.11.2016).)

(Anm: Diet-Microbiota Interactions Mediate Global Epigenetic Programming in Multiple Host Tissues. Molecular Cell 2016 (Available online 23 November 2016).)

- Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelser mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev

Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue (Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev)
fiercepharma.com 9.8.2016
Den mangfoldige samfunn av bakterier som lever side om side i menneskekroppen har nylig fått stor interesse i medisin. For eksempel har mikroorganismer som finnes i tarmen (også kjent som tarmfloraen) blitt forbundet med betennelser og metabolske syndrom, så vel som andre sykdommer. Nå har forskere funnet bakterielt DNA i biopsi fra bryst vev som synes å være forskjellige i sammensetning mellom kvinner med og uten brystkreft. (The diverse community of bacteria that coexist in the human body has recently garnered great interest in medicine. For example, microorganisms found in the gut (also known as the gut microbiota) have been linked to inflammation and metabolic syndrome as well as other diseases. Now, researchers have found bacterial DNA in breast tissue biopsies that appear to be different in composition between women with and without breast cancer.)

The study was done at the Mayo Clinic and headed up by Tina Hieken. Her team published their findings in the journal Scientific Reports.

“Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft." (…) (“Our research found that breast tissue samples obtained in the operating room under sterile conditions contain bacterial DNA, even when there is no sign of infection,” said Hieken in a Mayo Clinic news release. "Furthermore, we identified significant differences in the breast tissue microbiome of women with cancer versus women without cancer.")

(Anm: The Microbiome of Aseptically Collected Human Breast Tissue in Benign and Malignant Disease. Scientific Reports 6, Article number: 30751 (2016).)

(Anm: ROCHESTER, Minn. — A team of Mayo Clinic researchers has identified evidence of bacteria in sterilely-obtained breast tissue and found differences between women with and without breast cancer. The findings are published in the Aug. 3 issue of Scientific Reports. The findings are published in the Aug. 3 issue of Scientific Reports. (newsnetwork.mayoclinic.org 3.8.2016).)

(Anm: Researchers identify breast microbiome/bacterial differences between healthy and cancerous tissue. A team of Mayo Clinic researchers has identified evidence of bacteria in sterilely-obtained breast tissue and found differences between women with and without breast cancer. The findings are published in the Aug. 3 issue of Scientific Reports. (medicalexpress.com 3.8.2016).)

- Alvorlige infeksjoner knyttet til risiko for selvmord

Serious Infections Tied to Suicide Risk
medicinenet.com 10.8.2016
WEDNESDAY, Aug. 10, 2016 (HealthDay News) -- People hospitalized for serious infections may face an increased risk of dying by suicide, and researchers suspect there's a biological reason for it.

In a study of over 7 million people, Danish researchers found that those who'd been hospitalized for infections were 42 percent more likely to die of suicide compared to people with no history of serious infection.

People hospitalized for HIV/AIDS or the liver infection hepatitis showed the highest risk -- more than twice that of people without those diseases, the study found.

Although the study couldn't prove a cause-and-effect link, the study authors and at least one other brain health expert think the increased risk of suicide after infection might not simply reflect the psychological impact of serious illness. Instead, infections might directly contribute to suicide risk by causing inflammation in the brain.

"We know that inflammation can cause depression symptoms," said Dr. Lena Brundin. She's an associate professor at the Van Andel Research Institute's Center for Neurodegenerative Science in Grand Rapids, Mich. (…)

(Anm: Forskere ved Mayo Clinic trekker forbindelsen mellom mikrobiomer og kreft fra samme menneskelige brystvev. (…) Vår forskning fant at vevsprøver ved brystkreft tatt i operasjonssalen under sterile forhold inneholder bakteriell DNA, selv når det er ingen tegn til infeksjon, "sa Hieken i en pressemelding fra Mayo Clinic . "Videre har vi identifisert betydelige forskjeller i mikrobiomer I brystvevet fra kvinner med kreft versus kvinner uten kreft. Mayo Clinic researchers draw connection between microbiome and cancer from the same human breast tissue.) (fiercepharma.com 9.8.2016).)

(Anm: Gut pathogens thrive on body's tissue-repair mechanism. Venture-capital interest in the microbiome—the collection of microbes that inhabit humans, animals and plants—is growing like a culture in a petri dish. More than 100 trillion microorganisms make up the microbiome, living in and on the human body, and performing vital functions: They synthesize vitamins, aid digestion and help the immune system develop. (online.wsj.com 19.9.2016).)

(Anm: Studie: tarmfloraen påvirker legemiddelrespons & bivirkninger. (Study: Intestinal Flora Affects Drug Response & Side Effects.) Antibakterielle legemidler fører til endringer i tarmfloraen. Disse endringene har innvirkning på kapasiteten til leveren og nyrene til å avgifte og eliminere terapeutiske legemidler på grunn av store endringer i metabolisering og transportproteiner. (Antibacterial drugs cause changes in the intestinal flora. These changes have an influence on the capacity of the liver and kidneys to detoxify and eliminate therapeutic drugs due to large changes in the metabolizing and transport proteins.) (pharmapro.com 16.8.2016).)

- Ny studie forklarer hvorfor MRSA 'supervirus ' dreper influensapasienter

New study explains why MRSA 'superbug' kills influenza patients.
medicalnewstoday.com 16.8.2016
Researchers have discovered that secondary infection with the Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacterium (or "superbug") often kills influenza patients because the flu virus alters the antibacterial response of white blood cells, causing them to damage the patients' lungs instead of destroying the bacterium. The study, which will be published online August 15 ahead of issue in The Journal of Experimental Medicine, suggests that inhibiting this response may help treat patients infected with both the flu virus and MRSA.

Many influenza patients develop severe pneumonia as a result of secondary infections with MRSA. Over half of these patients die, even when treated with antibiotics that are usually capable of clearing MRSA infections. Keer Sun, an assistant professor at the University of Nebraska Medical Center, previously discovered that mice infected with influenza are susceptible to MRSA because the ability of their macrophages and neutrophils to kill bacteria by releasing hydrogen peroxide and other reactive oxygen species is suppressed. But it remained unclear why MRSA-infected influenza patients often die, even after receiving an appropriate antibiotic treatment. (…)

(Anm: Oxygen can impair cancer immunotherapy in mice (medicalnewstoday.com 26.8.2016).)

- I forsøget på at accelerere udviklingen af ny antibiotika og håndtere den stigende resistens over for lægemidler går USA og Storbritannien nu sammen i et nyt samarbejde.

USA og Storbritannien skaber globalt antibiotikasamarbejde.
medwatch.dk 26.7.2016
Det amerikanske og britiske sundhedsvæsen slår pjalterne sammen for at udvikle nye antibiotika og tackle udfordringen med den stigende resistens. Tiltaget får et milliardbeløb i ryggen.

I forsøget på at accelerere udviklingen af ny antibiotika og håndtere den stigende resistens over for lægemidler går USA og Storbritannien nu sammen i et nyt samarbejde.

Det skriver Reuters.

De to landes sundhedsmyndigheder går sammen og danner samarbejdet Carb-X, som samler regeringerne, de akademiske verdener og industrierne på tværs af Atlanten for at sætte fart på udviklingen af nye behandlinger og diagnostikker. (...)

(Anm: Three lessons gut microbes have taught us about antibiotics. (...) Lesson #1. Antibiotics disrupt the communication between gut microbes and the immune system, creating conditions that favor infection. (...) Lesson #2. Antibiotic use becomes a selective pressure on bacteria, driving antibiotic resistance. (...) Lesson #3. Antibiotics aren't the only solution, and strategies to specifically target infectious bacteria are in early development. (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: GPs achieve dramatic cut in antibiotic prescriptions. (…) The total number of antibiotics prescribed by GPs fell by 7.3% in one year—down from 37 033 310 items in 2014-15 to 34 337 167 in 2015-16. This significantly exceeds the 1% reduction target that the national patient safety team set with Public Health England and NHS England. BMJ 2016;353:i3002 BMJ (Published 26 May 2016).)

(Anm: Gut bacteria may have role in bile duct cancer. (…) The team, including researchers from Khon Kaen University in Thailand and the Genome Institute of Singapore, reports the discovery in the journal EBioMedicine. It is a well-established fact that disease arises from interactions between our cells and our environment. However, what is becoming increasingly clear is that a significant amount of this cell-environment interaction occurs inside the body, where cells interact with our microbiome - the trillions of bacteria that live inside us. (medicalnewstoday.com 30.6.2016).)

- Antibiotikaprofylakse er ikke indikert før tannprosedyrer for forebygging av periprostetisk leddinfeksjon (PJI).

(Anm: Antibiotic prophylaxis is not indicated prior to dental procedures for prevention of periprosthetic joint infections. (…) The 9 studies did not provide evidence that use of antibiotic prophylaxis reduces the incidence of dental HPJI, and the additional literature supported the conclusion that antibiotic prophylaxis should be discouraged in dental procedures. Interpretation - Prophylactic antibiotics in order to prevent dental HPJI should not be prescribed to patients with a normal or an impaired immune system function. Patients are recommended to maintain good oral hygiene and visit the dentist regularly. Acta Orthop. 2017 Jun 22:1-7.)

(Anm: profylakse, forebyggelse av sykdom. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Forslag om antibiotikaskat afvises af industrien. En rapport bestilt af den engelske regering foreslår, at medicinalindustrien skal pålægges en skat, som skal gå til udviklingen af nye antibiotikamidler. De firmaer, som går ind i udviklingen af lægemidler på området kan dog slippe. Industrien stritter kraftigt imod. (medwatch.dk 20.5.2016).)

(Anm: Resistente bakterier også hos friske. (…) - Vi fant at ca. en av ti hadde en resistent bakterie. Det er fortsatt lave tall i Norge sammenlignet med andre land, sier fagdirektør Ulf Dahle. Det å ha resistente bakterier i tarmen, gir som regel ikke et helseproblem for den enkelte. Kroppen kvitter seg ofte med resistente bakterier av seg selv. Men det er viktig å hindre at resistente bakterier etablerer seg i sykehus og sykehjem, der bakterier som er resistente mot antibiotika kan gi helseplager for andre i sårbare situasjoner. (fhi.no 31.5.2016).)

(Anm: Gastrointestinale sykdommer involverer både hjerne-til-tarm og tarm-til-hjerne baner/veier. (Gastrointestinal disorders involve both brain-to-gut and gut-to-brain pathways. New research indicates that in patients with irritable bowel syndrome (IBS) or indigestion, there is a distinct brain-to-gut pathway, where psychological symptoms begin first, and separately a distinct gut-to-brain pathway, where gut symptoms start first. In the study, higher levels of anxiety and depression were significant predictors of developing IBS or indigestion within 1 year. People who did not have elevated levels of anxiety and depression at the start of the study but had documented IBS or indigestion reported significantly higher levels of anxiety and depression after 1 year.) (medicalnewstoday.com 25.7.2016).)

(Anm: Understanding Irritable Bowel Syndrome. What Is Irritable Bowel Syndrome (IBS)? (webmd.com 3.5.2016).)

(Anm: Gut bacteria affect intestines and brain in IBS patients. Irritable bowel syndrome is one of the most common gastrointestinal problems, yet little is known about its causes. Treatment options focus on relieving the symptoms - which often include anxious behavior - rather than curing the illness. New research may have found a connection between gut bacteria and behavior in IBS patients, which could inform new treatments. (…) Gut bacteria from human IBS patients transfers symptoms onto mice. For their study, the researchers used healthy, IBS-free individuals, as well as two groups of patients with IBS: one group that also had anxiety and another that did not. Using fecal transplants, they transferred the microbiota from these humans into germ-free mice.  (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Gut bacteria impact intestinal and behavioural symptoms in IBS patients, study finds. Research from McMaster University has found that bacteria in the gut impacts both intestinal and behavioural symptoms in patients suffering from irritable bowel syndrome (IBS), a finding which could lead to new microbiota-directed treatments. The new study, published today in Science Translational Medicine, was led by researchers from the Farncombe Family Digestive Health Research Institute at McMaster, in collaboration with researchers from the University of Waterloo. (news-medical.net 2.3.2017).)

(Anm: Digestive Disorders: Common Misconceptions (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: Evidence that independent gut-to-brain and brain-to-gut pathways operate in the irritable bowel syndrome and functional dyspepsia: a 1-year population-based prospective study. Background Traditionally, functional gastrointestinal disorders (FGIDs) are conceptualised as originating in the brain via stress pathways (brain-to-gut). It is uncertain how many with irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia (FD) have a gut origin of symptoms (gut-to-brain pathway).) Conclusion While brain–gut pathways are bidirectional, a major subset begin with gut symptoms first and only then psychological distress develops, implicating primary gut mechanisms as drivers of the gut and extra-intestinal features in many cases. Alimentary Pharmacology & Therapeutics Early View 2016 (Online Version of Record published before inclusion in an issue).)

- Dårligere effekt av trippelkur mot H. pylori

Dårligere effekt av trippelkur mot H. pylori
Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 3. desember 2013 
30 år etter oppdagelsen av bakterien Helicobacter pylori som årsak til magesår er det økende behov for nye behandlingsalternativer.

I 1983 identifiserte den amerikanske legen Barry Marshall Helicobacter pylori som en viktig årsak til magesår og fikk senere nobelpris for denne oppdagelsen. Nå er standard behandling ved denne tilstanden en trippelkur med protonpumpehemmer, klaritromycin og amoksicillin eller metronidazol. Prevalensen av resistens mot klaritromycin og metronidazol har imidlertid økt betydelig de seneste årene, og eradikasjonsraten ved standard trippelkur er nå ca. 71  % i USA og 60  % i Vest-Europa (1).

Et alternativ er å gi sekvensiell behandling, dvs. en protonpumpehemmer + amoksicillin i fem dager, etterfulgt av trippelkur gitt i ytterligere fem dager. En nylig publisert systematisk oversiktsartikkel og metaana-lyse av 46 randomiserte kontrollerte studier viser at sekvensiell behandling har bedre effekt enn sju dagers trippelkur (1). Totalt mottok flere enn 5 600 pasienter sekvensiell behandling og flere enn 7 800 etablert behandling. Sekvensiell behandling ga en eradikasjonsrate på 84  %.

Forskerne bak studien mener sekvensiell behandling har bedre effekt enn trippelkur grunnet høyere eradikasjon av klaritromycinresistente bakterier. De konkluderer med at eksisterende behandling er suboptimal og at regional monitorering av resistens og utvikling av nye behandlingsalternativer er nødvendig. (...)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikkel. Øker protonpumpehemmere risikoen for demens? (Editorial. Do Proton Pump Inhibitors Increase the Risk of Dementia? JAMA Neurol. 2016 (Published online February 15, 2016).)

(Anm: Legemidler mot halsbrann gir tidlig aldring av blodkar. (Heartburn drug prematurely ages blood vessels. (…) A new study, published in Circulation Research, finds a potential mechanism to explain these negative health implications.) (medicalnewstoday.com 11.5.2016).)

(Anm: Kortsiktig økning i nevropsykiatriske  hendelser er observert med H pylori behandling med klaritromycin. (Short term increase in neuropsychiatric events is seen with H pylori treatment containing clarithromycin. People taking a Helicobacter pylori eradication treatment containing clarithromycin may have a short term higher risk of neuropsychiatric events than before and after treatment, a retrospective analysis of routinely collected health data from Hong Kong has shown.) BMJ 2016;353:i2481 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

- Helicobacter pylori. (- En bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken.) (- Kortsiktig økning i nevropsykiatriske hendelser er observert med H pylori behandling med klaritromycin)

Helicobacter pylori nhi.no 22.1.2014
Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Infeksjon med Hp er den viktigste årsaken til magesårsykdommen.

Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Selv om magesekken produserer saltsyre som tar knekken på de fleste levende organismer, bl.a. bakterier, så trives Hp i magesekken. Det kan den gjøre fordi den lager ammonium, som er en basisk forbindelse som nøytraliserer syren. Hp omgir seg med en "sky" av ammonium som beskytter den mot saltsyren.

Når Hp-bakterien slår seg ned i slimhinnen i magesekken, foreligger en infeksjon. Vi er "infiserte" med bakterien, og betennelsen er livslang. For de aller fleste av oss er dette en uskyldig situasjon. Vi merker ikke ubehag, og vi kan gå gjennom livet med denne infeksjonen uten at den skader oss.

De aller fleste av oss smittes med bakterien i barneårene. Vi smittes sjelden i voksen alder. Hvordan vi smittes, kjenner vi lite til. Hygieniske forhold spiller en viktig rolle. I land der den hygieniske standard er lav, er det høy forekomst av bakterien i befolkningen, 60-100% er infiserte. I Norge er forekomsten atskillig lavere, ca. 10-50%. Forekomsten er høyest blant eldre mennesker, og den er lav blant unge mennesker. Man mener det skyldes at eldre mennesker er vokst opp i en tidsperiode da de hygieniske forholdene var dårligere enn de er idag. Slik sett betyr det at infeksjon med Helicobacter pylori er en betennelse som vil kunne bli stadig sjeldnere. (…)

(Anm: Kortsiktig økning i nevropsykiatriske  hendelser er observert med H pylori behandling med klaritromycin. (Short term increase in neuropsychiatric events is seen with H pylori treatment containing clarithromycin. People taking a Helicobacter pylori eradication treatment containing clarithromycin may have a short term higher risk of neuropsychiatric events than before and after treatment, a retrospective analysis of routinely collected health data from Hong Kong has shown.) BMJ 2016;353:i2481 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Angst, depresjon kan utløses av stressinduserte endringer i tarmbakterier (medicalnewstoday.com 29.7.2015).)

(Anm: Forskere fremlegger nye data og muligheter for linker mellom tarm-mikrobiota (tarmflora) og depresjon. Researchers provide new data and prospects for links between gut microbiota and depression. An international group of researchers headed by André Carvalho has published in Psychotherapy and Psychosomatic a paper that provides new data and prospects for the links between the intestinal flora and several disorders, notably depression. (news-medical.net 25.2.2017).)

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

 

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Bakterier skruer op og ned for deres immunforsvar. Bakterier kan kontrollere, hvornår deres immunforsvar skal være aktivt, og hvornår det ikke skal, viser ny forskning. Opdagelsen kan måske bruges til at bekæmpe infektioner. (…) Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift PNAS. (videnskab.dk 23.11.2016).)

(Anm: Gut bacteria affect our metabolism (medicalnewstoday.com 22.11.2016).)

(Anm: Compromised immune system can be re-activated. Failure of the immune system during blood poisoning (sepsis) can be reversed by a specific sugar. This restores the ability of immune cells to respond effectively to infections. This week, researchers from Radboud University and Radboudumc published an article on this topic in Cell. These insights can lead to improved treatment of sepsis. (…) Sepsis is a life threatening complication during infections that occurs when the immune system is unable to gain control of the infection-causing microorganism. (…) As a result, he discovered one of the "control switches" of the immune system that is driven by a sugar, beta-glucan. "By adding beta-glucan to blood samples of trial subjects with a disabled immune system, the macrophages were re-activated". (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma,(...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: A Tveråmo, I B Johnsen. Re: Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. (…) Uklare retningslinjer og ansvarsområder skaper systemsvikt. Et tverrfaglig team vil kunne utbedre systemsvikten, gjøre utredningstiden kortere, redusere pasientens følelse av avvisning, og slik redusere risiko for lært hjelpeløshet. Dette vil kunne innfri kravet til tverrfaglighet i veilederen, og løse det praktiske problemet med at nevrologene – før fastlegen henviser – ønsker utført en psykiatrisk og psykososial utredning av pasienter med utmattelse, på tross av at mange pasienter selv ikke ønsker dette. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1184 (23.8.2016).)

(Anm: Norsk professor kalder dansk behandling af kronisk trætte for stort fejlspor. (…) I Danmark mener lægerne, at patienter med kronisk træthedssyndrom/ME har en såkaldt funktionel lidelse.  (…)  Derfor får patienterne ofte en psykiatrisk diagnose. Ola Saugstad mener, at den danske tilgang, hvor patienternes lidelser anses som en psykosomatisk lidelse, giver flere problemer, end det løser. (politiken.dk 1.9.2016).)

(Anm: PTSD kan forebygges med tarmbakterier, antyder studie. (PTSD could be prevented with gut microbes, study suggests.) (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: PTSD kan være fysisk og ikke bare psykologisk. PTSD may be physical and not only psychological. The part of the brain that helps control emotion may be larger in people who develop post-traumatic stress disorder (PTSD) after brain injury compared to those with a brain injury without PTSD, according to a study that will be presented at the American Academy of Neurology's Sports Concussion Conference in Jacksonville, Fla., July 14 to 16, 2017. "Many consider PTSD to be a psychological disorder, but our study found a key physical difference in the brains of military-trained individuals with brain injury and PTSD, specifically the size of the right amygdala," said Joel Pieper, MD, MS, of University of California, San Diego. "These findings have the potential to change the way we approach PTSD diagnosis and treatment." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Ny tilnærming kan snart spille nøkkelrolle for å hjelpe veteraner å overvinne PTSD. Novel approach could soon play key role in helping veterans overcome PTSD. A novel approach of using visual and physical stimulus to help military veterans address their traumatic experiences could soon play a significant role in helping British veterans overcome post-traumatic stress disorder (PTSD), thanks to a new Cardiff University research project. (…) The researchers hope that exposure to traumatic memories, enhanced with walking, music and high effect pictures, will eliminate cognitive avoidance – a coping strategy that can contribute to the worsening of PTSD symptoms. (news-medical.net 24.7.2017).)

(Anm: PTSD May Be Linked with Rapid Cellular Aging. Depress Anxiety; ePub 2017 Apr 5; Roberts, et al April 20, 2017 (clinicalpsychiatrynews.com 23.4.2017).)

(Anm: PTSD and cognitive decline linked in 9/11 responders. A study, published in Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, investigates the long-term effects of trauma on the cognitive performance of responders to the World Trade Center on 9/11. Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a condition that can arise in individuals who have experienced shocking, dangerous, or frightening events. (medicalnewstoday.com 30.8.2016).)

(Anm: Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.) (forskning.no 27.6.2016).)

(Anm: Legemidler (bl.a. antidepressiva, antipsykotika etc. kan øke risikoen for tarmsykdommer (dysbiose)), inklusive sepsis, Clostridium difficile (C difficile) etc.(mintankesmie.no).)

(Anm: Rebiotix microbiome drug success against C diff infection. Patients suffering from a recurrent infection with the C difficile bacteria have benefited from a microbiome treatment from Rebiotix. The results from the open label phase 2 trial confirm that Rebiotix’s drug, RBX2660, is the frontrunner among a coming wave of new microbiome treatments. (…) Companies are focusing on gastrointestinal conditions first, but the potential for treatments is also being investigated in conditions such as multiple sclerosis and depression. (pharmaphorum.com 13.4.2017).)

(Anm: Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus (Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice) Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene til mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske inngrep for en rekke nevrologiske lidelser. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: How the food you eat affects your gut - Shilpa Ravella (ed.ted.com).)

(Anm: Cafeteria diet and probiotic therapy: cross talk among memory, neuroplasticity, serotonin receptors and gut microbiota in the rat. Abstract. The western diet is known to have detrimental effects on cognition and the gut microbiota, but few studies have investigated how these may be related. (…) Neuroplasticity genes in the perirhinal cortex were also affected and related to PC1 but object memory performance was correlated with perirhinal 5HT2C (Anm: 5-HT2C) expression and microbiota PC3. These results show that probiotics can be beneficial in situations of gut dysbiosis where memory deficits are evident but may be detrimental in healthy subjects.Molecular Psychiatry advance online publication, 14 March 2017; doi:10.1038/mp.2017.38. Mol Psychiatry. 2017 Mar 14. [Epub ahead of print].)

- Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.

Resetting microbiota by Lactobacillus reuteri inhibits T reg deficiency-induced autoimmunity via adenosine A2A receptors.
J Exp Med. 2017 Jan;214(1):107-123. Epub 2016 Dec 19.
Abstract Regulatory T (T reg) cell deficiency causes lethal, CD4+ T cell-driven autoimmune diseases. Stem cell transplantation is used to treat these diseases, but this procedure is limited by the availability of a suitable donor. The intestinal microbiota drives host immune homeostasis by regulating the differentiation and expansion of T reg, Th1, and Th2 cells. It is currently unclear if T reg cell deficiency-mediated autoimmune disorders can be treated by targeting the enteric microbiota. Here, we demonstrate that Foxp3+ T reg cell deficiency results in gut microbial dysbiosis and autoimmunity over the lifespan of scurfy (SF) mouse. Remodeling microbiota with Lactobacillus reuteri prolonged survival and reduced multiorgan inflammation in SF mice. L. reuteri changed the metabolomic profile disrupted by T reg cell deficiency, and a major effect was to restore levels of the purine metabolite inosine. Feeding inosine itself prolonged life and inhibited multiorgan inflammation by reducing Th1/Th2 cells and their associated cytokines. Mechanistically, the inhibition of inosine on the differentiation of Th1 and Th2 cells in vitro depended on adenosine A2A receptors, which were also required for the efficacy of inosine and of L. reuteri in vivo. These results reveal that the microbiota-inosine-A2A receptor axis might represent a potential avenue for combatting autoimmune diseases mediated by T reg cell dysfunction. (…)

(Anm: Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. (...)  Abstract. There is increasing, but largely indirect, evidence pointing to an effect of commensal gut microbiota on the central nervous system (CNS). However, it is unknown whether lactic acid bacteria such as Lactobacillus rhamnosus could have a direct effect on neurotransmitter receptors in the CNS in normal, healthy animals. GABA is the main CNS inhibitory neurotransmitter and is significantly involved in regulating many physiological and psychological processes. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2011 (Published online before print August 29).)

- Peanøttallergi kan kurers med probiotika. (- Lactobacillus rhamnosus.)

(Anm: Peanut allergy could be cured with probiotics. (…) The original PPOIT trial. Four years ago, the initial trial examined two groups of children: one group was administered PPOIT - that is, the Lactobacillus rhamnosus probiotic in combination with gradually increasing amounts of peanut protein - and a control group received a placebo. Both groups were administered either the treatment or the placebo once per day over a period of 18 months. At the end of the trial, the children were tested for peanut tolerance. Significantly, the vast majority of the children (82 percent) had become tolerant to peanuts. By contrast, in the placebo group, only 4 percent acquired the tolerance. Since then, the children who were deemed tolerant to peanuts were asked to consume them as part of their regular diet for a period of 4 years after the trial ended, while the children who remained peanut allergic continued to avoid eating them. (medicalnewstoday.com 18.8.2017).)

- Probiotics Fail to Protect Against Eczema or Asthma. (- Use of the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG in the first 6 months of life did not prevent development of eczema or asthma later in childhood.)

(Anm: Probiotics Fail to Protect Against Eczema or Asthma. Louis M. Bell, MD reviewing Cabana MD et al. Pediatrics 2017 Aug 7. Use of the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG in the first 6 months of life did not prevent development of eczema or asthma later in childhood. The hygiene hypothesis suggests that exposure to bacteria at critical times in the immune system's development may have beneficial effects by reducing the risk for developing allergic diseases. Researchers randomized 184 high-risk infants ≤4 days old to receive either a capsule containing 10 billion colony-forming units of Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) probiotic or a control capsule daily for the first 6 months of life. The infants were followed for 5 years. (NEJM 2017 (August 31, 2017).)

(Anm: Early Probiotic Supplementation for Eczema and Asthma Prevention: A Randomized Controlled Trial. Abstract OBJECTIVES: To determine if probiotic administration during the first 6 months of life decreases childhood asthma and eczema. (…) CONCLUSIONS: For high-risk infants, early LGG supplementation for the first 6 months of life does not appear to prevent the development of eczema or asthma at 2 years of age. Pediatrics. 2017 Sep;140(3). pii: e20163000.)

- Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke.

(Anm: Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke. Det viser en analyse af bakteriesammensætningen hos henholdsvis overvægtige og slanke kinesere. Ligeledes viser undersøgelsen, at svært overvægtige kinesere har meget større koncentrationer af aminosyren glutaminsyre. Det er ifølge forskerne en ny og interessant sammenhæng. Les mere (pharmadanmark.dk  23.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 22).)

(Anm: Antibiotika tidlig i livet endret adferd hos mus. Penicillin under graviditeten og amming gjorde museungene mer aggressive og mindre sosiale. Forskerne er bekymret for også barn kan få varige endringer i hjernen som følge av mors antibiotikabruk. Bruk av antibiotika blir møtt med stadig økt bekymring fra forskere. I en ny studie publisert i Nature Communications fikk drektige mus penicillin i vanlige små doser til i en uke på slutten av svangerskapet og mens de ammet. Museunger som hadde blitt påvirket av antibiotika fikk forandringer i hjernen og endret adferd i forhold til vanlige mus. Mødre som tok antibiotika fikk mer aggressive, mindre engstelige og mindre sosiale avkom. (nrk.no 19.4.2017).)

(Anm: Low-dose penicillin in early life induces long-term changes in murine gut microbiota, brain cytokines and behavior. Abstract There is increasing concern about potential long-term effects of antibiotics on children's health. Epidemiological studies have revealed that early-life antibiotic exposure can increase the risk of developing immune and metabolic diseases, and rodent studies have shown that administration of high doses of antibiotics has long-term effects on brain neurochemistry and behaviour. Here we investigate whether low-dose penicillin in late pregnancy and early postnatal life induces long-term effects in the offspring of mice. We find that penicillin has lasting effects in both sexes on gut microbiota, increases cytokine expression in frontal cortex, modifies blood-brain barrier integrity and alters behaviour. The antibiotic-treated mice exhibit impaired anxiety-like and social behaviours, and display aggression. Concurrent supplementation with Lactobacillus rhamnosus JB-1 prevents some of these alterations. These results warrant further studies on the potential role of early-life antibiotic use in the development of neuropsychiatric disorders, and the possible attenuation of these by beneficial bacteria. Nat Commun. 2017 Apr 4;8:15062.)

(Anm: Mindre svangerskapsforgiftning med probiotika. Gravide som fikk i seg probiotiske melkeprodukter tilsvarende ett glass daglig hadde lavere forekomst av svangerskapsforgiftning enn andre gravide. (…) Det er imidlertid viktig å merke seg at denne sammenhengen må bekreftes av andre studier før vi kan si at probiotika faktisk beskytter mot svangerskapsforgiftning, uttaler forsker Ronny Myhre ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHIs hjemmeside. (dagensmedisin.no 9.8.2016).)

(Anm: Svangerskapsforgiftning dobler risikoen for hjerteinfarkt. Kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har økt risiko for å rammes av akutt hjerteinfarkt, viser ny studie. (…) Er barnet født med lavere vekt enn forventet er risikoen tredoblet. Og den er femdoblet for kvinner med svangerskapsforgiftning som føder før uke 37. (nrk.no 1.4.2017).)

(Anm: Probiotics and prebiotic fiber for constipation associated with Parkinson disease: An RCT. OBJECTIVES: Our objective was to evaluate the efficacy of probiotics and prebiotics in patients with Parkinson disease (PD) and constipation. (…) CONCLUSIONS: The consumption of a fermented milk containing multiple probiotic strains and prebiotic fiber was superior to placebo in improving constipation in patients with PD.Neurology. 2016 Aug 19. pii: 10.1212/WNL.0000000000003127. [Epub ahead of print].)

(Anm: Probiotic could help alleviate hay fever symptoms. Researchers found that a probiotic consisting of both Lactobacilli and Bifidobacteria helped to alleviate hay fever symptoms and improved quality of life during allergy season. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

(Anm: Microbiota promotes systemic T-cell survival through suppression of an apoptotic factor. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017 (Published ahead of print May 9, 2017).)

(Anm: Single Bacterial Species Improves Autism-Like Behavior in Mice. The offspring of certain mice fed a high-fat diet have altered gut microbiomes and may be prone to autism-like behaviors including social deficits, according to a study published today (June 16) in Cell. But treating these offspring with a specific microbial species they lack can rectify the animals’ social behavior. (the-scientist.com 16.6.2016).)

(Anm: Tarmbakterier fjerner autisme i mus. Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus. (…) Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. (illvit.no 29.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: - Nye kliniske studier viser «lovende resultater" for autisme (ASD)-behandling. (New clinical trial shows 'promising results' for ASD treatment. The gut microbiota is a fascinating part of the human body; it plays a crucial role in immunity and keeps our bodies healthy. New research suggests that the gut microbiome may even hold the key to a potential treatment for autism. (medicalnewstoday.com 23.1.2017).)

(Anm: Påvirker immunsystemet vår sosiale atferd? (Does the immune system influence our social behavior?) Inntil relativt nylig er hjernen og immunsystemet antatt å arbeide isolert fra hverandre. Dette er nå kjent for ikke å være tilfelle. Denne oppdagelsen reverserer vanlige oppfatninger om at hjernen er "immunprivilegert" og manglet direkte kommunikasjon mellom de to systemene. (medicalnewstoday.com 22.7.2016).)

(Anm: Can the Nervous System Be Hacked? (…) The vagus nerve and its branches conduct nerve impulses — called action potentials — to every major organ. But communication between nerves and the immune system was considered impossible, according to the scientific consensus in 1998. (...) “I was like: C’mon? You’re gonna give a shock and it changes the immune system? I was very skeptical. But finally I agreed to visit Kevin’s lab. I wanted the data, the evidence. I don’t like hot air.”(nytimes.com 23.5.2016).)

(Anm: Anxiety and depression linked to recurrence of inflammatory bowel disease (…) A significant association was found between depression and the clinical recurrence of IBD. A significant association was also found between symptoms of anxiety and the recurrence of IBD, the research team concluded. (medicalnewstoday.com 2.6.2016).)

(Anm: Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of inflammatory conditions of the colon and small intestine. Crohn's disease and ulcerative colitis are the principal types of inflammatory bowel disease. It is important to note that not only does Crohn's disease affect the small intestine and large intestine, it can also affect the mouth, esophagus, stomach and the anus whereas ulcerative colitis primarily affects the colon and the rectum.[1][2][3] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Inflammatory Bowel Disease (IBD) (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Incidence of inflammatory bowel disease continues to increase in Denmark, research reveals. New research indicates that the incidence of inflammatory bowel disease-including ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD)-in Denmark is on the rise and is among the highest in the world. Between 1980 and 2013, the incidence of UC increased by over 70% to around 19 per 100,000 people per year. Similarly, the incidence of CD increased by 75% to around 9 per 100,000 people per year. The increase in the incidence of CD was greatest in children under age 15. The increases in UC and CD were seen in both men and women, but were steeper in women. The continued rise in incidence of these conditions revealed in the Alimentary Pharmacology and Therapeutics study should prompt further research into their causes. (news-medical.net 23.2.2017).)

(Anm: IBD Symptoms and Risk Factors. Inflammatory bowel disease (IBD) refers to two different chronic digestive conditions or diseases that may be related. (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Kanada har blant de høyeste nivåene av pediatrisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i verden, og antall barn under fem år diagnostisert økte med 7,2 prosent hvert år mellom 1999 og 2010, ifølge en ny studie av forskere ved Institutt for Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute og Canadian Gastro-Intestinal Epidemiology Consortium. (Canada has amongst the highest rates of pediatric inflammatory bowel disease (IBD) in the world, and the number of children under five years old being diagnosed increased by 7.2 per cent every year between 1999 to 2010 (…) (ices.on.ca 18.4.2017).)

(Anm: Stress and depression is linked to HPV-related health problems. New research highlighted at the Pediatric Academic Societies 2016 Meeting is the first to suggest that stress and depression play a significant role in whether a woman with human papillomavirus (HPV) can get rid of her infection or not. HPV that lingers in a woman's system eventually can lead to cervical cancer. (medicalnewstoday.com 2.5.2016).)

(Anm: Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før de fik det første stik. Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse. Dele af denne undersøgelse blev i april 2016 fremlagt på Nordisk Vaccinemøde på Island men undersøgelsen er nu er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE og kan derfor læses i sin helhed. (ssi.dk 16.9.2016).)

(Anm: Beneficial bacteria may protect breasts from cancer. Bacteria that have the potential to abet breast cancer are present in the breasts of cancer patients, while beneficial bacteria are more abundant in healthy breasts, where they may actually be protecting women from cancer, according to Gregor Reid, PhD, and his collaborators. These findings may lead ultimately to the use of probiotics to protect women against breast cancer. The research is published in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology.  (medicalnewstoday.com 27.6.2016).)

(Anm: Scientists pioneer synthetic derivatives of 'game-changing' new antibiotic which could hold key to tackling drug resistant bacteria (medicalnewstoday.com 28.4.2016).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Forskerne rapporterer at en vanlig bakterie som infiserer folks mage har signifikante linker med forverrede symptomer på Parkinsons sykdom.

Link found between stomach infection and Parkinson’s symptoms (Link funnet mellom mageinfeksjon og Parkinsons symptomer)
medicalxpress.com 6.6.2016
More than half of the world’s population carries Helicobacter pylori , which affects mucous membranes in the gut and can cause a range of digestive tract disorders.

Forskerne rapporterer at en vanlig bakterie som infiserer folks mage har signifikante linker med forverrede symptomer på Parkinsons sykdom. (Researchers report that a common bacterium infecting the human stomach has significant links with worsened symptoms of Parkinson's disease.)

Parkinson's disease is the world's second most common neurodegenerative disorder, causing tremors and decreasing motor coordination. Causes are elusive and doctors currently can only treat its symptoms.

Researchers at the University of Malaya analysed a small group of Parkinson's disease patients with and without a common infection of the stomach lining caused by the bacterium Helicobacter pylori. Their results showed that those with the infection – about a third of the total – tested worse in motor problems related to Parkinson's disease.

Subjects whose infection could be treated and eradicated showed fewer Parkinson's disease symptoms in motor performance tests, while those who stayed infected had further declines in their test results. (…)  

(Anm: Leder. Persontilpasset tarmfloramedisin? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:624.)

(Anm: Mindre antibiotika med delaktiga patienter. Antibiotikaförskrivningen minskade med nästan 20 procent när patienter fick vara med och tillsammans med en läkare fatta beslut om sin behandling.  (lakemedelsvarlden.se 18.11.2015).)  

(Anm: Problemene med antibiotikaresistente bakterier øker i hele Europa. (…) mot de vanligste antibiotikatypene, er et økende problem i Europa. I EU-området dør det årlig om lag 25 000 personer som følge av infeksjoner med resistente bakterier. Det slås særlig alarm om at Campylobacter-bakterier som ofte medfører matbårne infeksjoner, er resistente mot antibiotikatypen ciprofloksacin. (fhi.no 11.2.2016).)

(Anm: Age-Related Differences in the Luminal and Mucosa-Associated Gut Microbiome of Broiler Chickens and Shifts Associated with Campylobacter jejuni Infection. Conclusion In the current study a substantial change in the composition of luminal and mucosa-associated gut microbiota in broiler chickens from day 1–28 was noticed. It could also be demonstrated that a C. jejuni infection in chickens was associated with significant changes in the composition of the intestinal ecosystem. Furthermore, these changes of the gut microbiota could lead to intestinal dysfunction, which has been evidenced in our previous studies. (…)  Understanding the relationship between disruption of the normal gut microbiota and Campylobacter infection may lead to improve in control strategies in order to minimize the consequences for the chicken host and the risk of bacterial spread to humans. Front. Cell. Infect. Microbiol., 22 November 2016).)

(Anm: Ökning av resistenta tarmbakterier oroar. Resistenta tarmbakterier som e-colibakterier och klebsiella ökar. Samtidigt råder brist på verksam antibiotika och de gamla sorterna håller på att ta slut. (dagensmedicin.se 2.2.2016).)

(Anm: Skal lægevidenskaben skrue tiden 60 år tilbage? Resistente bakterier nedlægger antibiotika på stribe. Politikere foreslår direkte demokrati. Camerons skatteregnskab afslører arveafgift-manøvre. (jyllands-posten.dk 11.4.2016).)

(Anm: Newly developed device may provide rapid diagnosis of bacterial infections. A smartphone readout from the Polarization Anisotropy Diagnostics (PAD) system reveals the pathogens responsible for an infection and factors such as antibiotic resistance Credit: Chen-Han Huang, PhD, and Ki Soo Park, PhD, Center for System Biology, Massachusetts General Hospital (medicalxpress.com 6.5.2016).)

(Anm: Forskere finder sammenhæng mellem kroppens bakterier og leddegigt. Mennesker med leddegigt har en anderledes bakteriesammensætning i tarmen og munden end raske personer. Opdagelsen kan bruges til nemt at diagnosticere sygdommen. (videnskab.dk 14.8.2015).)

- Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma

Tarmbakterier hos kejsersnitsbørn kan være skyld i astma
videnskab.dk 12.5.2016
Sammensætningen af tarmbakterier er forskellig hos nyfødte børn født ved kejsersnit og naturlig fødsel. Det kan måske forklare, hvorfor børn født ved kejsersnit har større risiko for at udvikle astma og andre immunologiske sygdomme.

Kejsersnit er forbundet med en øget risiko for, at barnet udvikler astma og en række andre immunologiske sygdomme senere i livet. (…(…)

»Vores hypotese er, at hvis du bliver udsat for det forkerte bakteriemiljø, får du en uheldig modning af dit immunapparat, der senere kan føre til sygdom. I vores undersøgelse adskilte sammensætningen af bakterier hos børn født ved kejsersnit sig væsentligt fra den hos børn født naturligt,« siger Hans Bisgaard.

Han er professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge ved Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, og er en af forskerne bag det danske studie.

»I løbet af det første halve til hele år modnes barnets immunsystem, og den modningsproces kan skubbes i den forkerte retning, så barnet senere udvikler for eksempel astma. Derfor er det sandsynligvis vigtigt for en sund modning af immunsystemet, at nyfødte bliver udsat for den rigtige sammensætning af bakterier,« siger han.

Resultaterne er publiceret i Journal of Allergy and Clinical Immunologi, som er det førende videnskabelige tidsskrift indenfor immunologi og allergi. 

Nyfødte skal hjælpes til bedre bakteriesammensætning
Hans Bisgaard håber, at man i løbet af de næste fem år vil blive klogere på præcis, hvilken sammensætning af bakterier der er optimal for det nyfødte barn:

»Vi håber på ved hjælp af DNA teknologi at kunne identificere den optimale sammensætning af bakterier, så vi bliver i stand til at hjælpe nyfødte børn født ved kejsersnit til at få en bedre bakteriesammensætning,« siger han.

»Det kan vi gøre ved at lave forsøg, hvor vi giver børn født ved kejsersnit de bakterier, de mangler, så de mere ugunstige bakterier fortrænges. I de forsøg kan vi følge børnene og registrere, om færre udvikler astma i forhold til en kontrolgruppe, der ikke får tilskud af gunstige bakterier,« siger Hans Bisgaard. (...)

(Anm: Gut Microbiome Might Play Important Role in Allergies and Autoimmune Diseases. (…) Comment. These results suggest that a greater number of Bacteroides species in the gut microbiome in early life can increase vulnerability to autoimmune diseases and allergies and show a possible explanatory molecular mechanism. An infant's gut microbiome is influenced strongly by the mother's gut microbiome (during vaginal birth); a mother's microbiome is influenced by diet and other lifestyle factors, which in turn might be related to a region's economic development and standard of living. This report also raises the tantalizing possibility that characterization and probiotic alteration of the infant gut microbiome someday might limit risks for autoimmune disease in genetically vulnerable babies. NEJM 2016 (July 19, 2016).)

(Anm: Gut bacteria may protect infants from intestinal infection. Gastroenteritis is one of the main causes of death in children under 5 years old, leading to 2.5 million deaths annually, with younger infants being most at risk. New research in mice has shown promising evidence that a type of gut bacteria could provide protection against the adverse effects of gastrointestinal infections in babies. Gastrointestinal infections are a common cause of diarrhea and vomiting and are triggered by germs including viruses, bacteria, and parasites. Bacteria - such as Salmonella and Escherichia coli - are estimated to be responsible for between 10 and 20 percent of cases of gastroenteritis in children. Most cases of Salmonella and E. coli infection get better without treatment within 4 to 10 days. However, in young children with weak immune systems, there is a greater risk of complications, some of which include dehydration, kidney failure, and even death. The University of Michigan Medical School explored mice of different ages to evaluate whether the gut bacteria Clostridia may play a role in protecting the mice from the life-threatening consequences of Salmonella and E. coli. The findings could lead to new approaches to protect human infants from gastrointestinal infections. The researchers' results were published in Science. (medicalnewstoday.com 21.4.2017).)

- Risiko for prematur fødsel knyttet til bakterier i skjeden og livmorhalsen. (Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix.)

Binge drinking linked to premature births
guardian.co.uk 21.1.2009
• Expert advice is confusing, admit scientists
• Study suggests under 12.5 units a week may be safe

Binge drinking in the early months of pregnancy can lead to women giving birth prematurely, even if they stop once they realise they are expecting a baby, according to research published today.

The study finds that low levels of drinking do not lead to premature births. Low levels were defined as no more than six standard-sized drinks a week - equivalent to 12.5 units or 100g of alcohol - or more than two such drinks on any occasion. (...)

(Anm: Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix. A new study reveals that the microbe communities of the cervix and vagina are significantly linked to the risk of premature birth. It suggests that, with further research, the finding could lead to therapies that promote the beneficial bacteria or reduce the risk-raising ones as a way to prevent premature birth. The study, led by the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia, featured recently at the annual meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Las Vegas, NV, where it received the March of Dimes Award for Best Abstract on Prematurity. The abstract is published in the American Journal of Obstetrics & Gynecology. (medicalnewstoday.com 30.1.2017).)

(Anm: Study: Child's gut bacteria appears to be influenced by ethnicity and breastfeeding. (…) And while stable gut bacteria, called microbiota, may not be established until one to three years after birth, the infant gut bacteria seems to be an important indicator of immune function, nutrient metabolism and could offer protection from pathogens.The study was recently published in Genome Medicine. (news-medical.net 1.6.2017).)

- Ledetråder i mikrobiomet (bakteriar, sopp og virus...) hos spedbarn peker på fremtidige allergier og astma. (- Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma.)

Clues in microbiome of infants point to future allergies and asthma
medicalnewstoday.com 13.9.2016
Mikrober som lever i tarmen hos nyfødte kan direkte påvirke deres fremtidige immunsystem, ifølge en studie publisert i Nature Medicine. Innholdet i mikrobiomer kan øke risikoen for allergi og astma senere i barndommen. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood. (…) (The microbes living in the gut of newborns could directly affect their future immune system, says a study published in Nature Medicine. The contents of the microbiome may increase the risk of allergies and asthma later in childhood.)

A 2014 study - by Susan Lynch of the University of California-San Francisco (UCSF), co-senior author of the current study, and colleagues - found that children are more likely to develop asthma if they grow up in a house with fewer bacterial species in the dust and more fungi. (…)

Enkelte mikrober tredoblet risikoen for astma (Certain microbes increase asthma risk threefold)

Now, researchers at UCSF and the Henry Ford Health System in Detroit, MI, have linked a particular pattern of microbes in the guts of 1-month-old infants to a threefold higher risk of developing allergic reactions by the time they are 2 years old and asthma by 4 years of age. (…)

The scientists also collected and preserved stool samples from the infants. Recently, the availability of new genetic technology has made it possible to analyze these samples for microbiome features that might link to asthma later in life.

The researchers studied the gut microbes of 130 1-month-old infants. The results fell into three clear groups, each with different types of bacterial and fungal species.

On matching the results of the analyses with the 2- and 4-year follow-up data, 11 infants had three times the risk of developing allergies and asthma, compared with the others. This group also lacked certain normal gut bacteria, but they had higher levels of certain fungal species.

Forskerne så på de metabolske biprodukter av mikrober i avføringsprøver. Disse molekylene gir et hint om hva mikrobene har gjort i tarmen. (…) (The researchers then looked at the metabolic byproducts of the microbes in the stool samples. These molecules provide clues about what the microbes have been doing in the gut.)

Infants with asthma risk appear to lack certain lipids
Newborns with healthy microbiomes have a range of molecules in their gut that can reduce inflammation, including a set of fat molecules that are thought to nourish T-regulatory immune cells. These cells keep the rest of the immune system in check. (…)

(Anm: Bakteriecocktailar kan bli framtidas medisin Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt frå psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kjem til å bli svært viktig i behandling av sjukdommar, trur bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom - Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom. - Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter. - Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler. - Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas. - Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology. (nrk.no 13.9.2016).)

(Anm: Dette fant legene i magen til kvinne (50). VOKST I MAGEN: En kinesisk kvinne oppsøkte lege da hun hadde kraftige smerte i magen. Da legene opererte henne, fant de en syv centimeter lang sopp. Video: NewsFlare (dagbladet.no 28.3.2017).)

(Anm: Discovery of infants' airway microbiomes may help predict lung disease. In contrast to the general belief that the airways of an infant are sterile until after birth, University of Alabama at Birmingham researchers and colleagues have found that the infant airway is already colonized with bacteria or bacterial DNA when a baby is born—and this is true for infants born as early as 24 weeks gestation. (medicalxpress.com 5.8.2016).)

(Anm: Study: Child's gut bacteria appears to be influenced by ethnicity and breastfeeding. (…) And while stable gut bacteria, called microbiota, may not be established until one to three years after birth, the infant gut bacteria seems to be an important indicator of immune function, nutrient metabolism and could offer protection from pathogens.The study was recently published in Genome Medicine. (news-medical.net 1.6.2017).)

(Anm: Giving antibiotics to children increases allergy risk. Giving antibiotics to children increases their risk of developing allergies later in life, according to new research. (…) Use of antibiotics in early life increased risk of hay fever in later life by 14% to 56% – again depending on the type of study analysed. (pharmaphorum.com 6.9.2016).)

(Anm: Can Asthma Be Treated With Probiotics? —Pragmatic trial may not be enough to determine the efficacy (medpagetoday.com 13.9.2016).)

- Det skulle gå 20 år til før såkalt fekal transplantasjon ble en anbefalt behandlingsmetode i Europa. Men nå settes sykdom etter sykdom i sammenheng med ubalanse blant tarmbakteriene – på fagspråket dysbiose.

20 år gammel avføring fra bergenser har blitt behandling for diaré
dn.no 16.6.2016
Nesten 60 år etter at han begynte tarmforskningen sin, har Tore Midtvedt (82) fått en bekreftelse på at han var på rett spor. (…)

Antibiotika-relatert diaré ble i 2013 anslått å være årsaken til 40.000 årlige dødsfall, ifølge US Center for Disease Control and Prevention.

Standard behandling for diaré var ironisk nok mer antibiotika. Bakterien som skapte infeksjonen skulle drepes. Men pasientene ble bedre, for så å bli dårlige igjen etter kort tid. (…)

Bæsj fra Bergen
En donor ble funnet i en frisk og rask bergenser. Fra vedkommende fikk pasientene en avføringstransplantasjon gjennom en sonde, via nesen og ned i tynntarmen. Og resultatene var forbløffende. Senere kliniske studier har vist at behandlingen i mer enn 90 prosent av tilfellene kurer pasienten.

Midtvedt var som en av de første på sporet av ny viten om hvor viktig tarmfloraen er for helsen vår.

–  Det er kanskje det første virkelig gode eksempelet på å tenke omvendt. Å reinstallere den naturlige floraen heller enn å ta livet av den enkelte skadegjørende bakterien med antibiotika.

Det skulle gå 20 år til før såkalt fekal transplantasjon ble en anbefalt behandlingsmetode i Europa. Men nå settes sykdom etter sykdom i sammenheng med ubalanse blant tarmbakteriene – på fagspråket dysbiose. (…)

Midtvedt hadde på 60-tallet i Sverige utviklet en metode for å dyrke anaerobe bakterier.

– Bakteriene vi er så redde for, tåler ikke frisk luft, sier Berstad.

– Anaerobe bakterier er ekstremt vanskelige å dyrke frem, sier Midtvedt. (…)

(Anm: 15. februar 1967 signerte Tore Midtvedt en fredsavtale med mikrobene. Siden da har de vært trofaste allierte og sammen kjempet seg stadig nærmere den medisinske kunnskapsfronten. – Den dagen publiserte jeg den viktigste artikkelen i hele mitt liv i Tidsskriftet. Tarmfloraens fysiologiske betydning het den. Det eneste jeg visste da jeg tok embetseksamen noen år tidligere var at tarmbakterier utgjør femti prosent av feces’ masse og kan være av betydning for konsistensen. Man hadde ingen forståelse for dette da, forteller Tore Midtvedt.Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137:354-6 (9.3.2017).)

- Dina bakterier kan förbättra muskelkraften.

Dina bakterier kan förbättra muskelkraften.
sverigesradio.se 20.6.2016
Våra kroppsegna bakterier, som till största delen finns i tarmarna, tycks påverka hur mycket musklerna växer när vi tränar. Upptäckten kan hjälpa äldre eller personer med muskelsvaghet.

Sven Pettersson på Karolinska institutet har arbetat med våra kroppsegna bakterier, mikrobiomet, under flera år.

Nu har han och hans kolleger sett att möss som saknar den naturliga bakteriefloran får sämre muskeltillväxt. De såg också att träning berikar floran av bakterier.

Forskarna har starka misstankar om att ämnen som bakterierna ger ifrån sig när vi tränar gör att musklerna växer, och att träningen får oss att må bra på andra sätt. En effekt kan vara att hjärnan fungerar bättre.

– Vi vet att bakteriernas komposition ändras vid träning, men hur det går till vet vi inte. Men vi är intresserade av dessa molekyler, säger Sven Pettersson.

– Vi är intresserade av om man det går att transplantera ett mikrobiom från en vältränad människa och få bättre effekter på ämnesomsättningen hos exempelvis typ 2-diabetiker. En annan är om det kan hjälpa personer med nedsatt muskelfunktion, fortsätter Sven Pettersson.

Han ser också tänkbara nackdelar. Det skulle exempelvis kunna locka personer att använda de här kunskaperna för dopning.

– Jag vill inte använda det ordet, men det finns alltid personer som kan missbruka systemet.
Forskning är ännu inte är publicerad i nån expertgranskad tidskrift. (…)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

(Anm: Bakteriecocktailar kan bli framtidas medisin Mikroorganismane i kroppen vår påverkar alt frå psykisk helse til kreftrisiko. – Dette kjem til å bli svært viktig i behandling av sjukdommar, trur bioteknologi-ekspert. Menneskets mikrobiom - Bakteriar, sopp og virus som lever i kroppen vår, og det samla genomet til alle desse organismane utgjer vårt mikrobiom. - Tarmen er blant dei tettast befolka mikrobielle økosystema i verda, med om lag 100 milliardar – 1 billion celler per milliliter. - Mikrobiomet består av totalt 100 000 000 000 000 bakterieceller, 3 gongar meir enn menneskets eigne celler. - Sidan mikrobane er mindre enn menneskeceller får mikrobiomet plass i om lag 3 halvlitersglas. - Mikrobane lever på alle overflater av kroppen som er eksponert for utanomverda. Kjelde: The American Academy of Microbiology. (nrk.no 13.9.2016).)

- Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk. (- Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen.)

Irritabel tarm – fra psykisk til fysisk.
forskning.no 27.6.2016
De siste åras forskning peker mot at årsakene til IBS er vel så mye fysiske som psykiske. Nå håper forskerne på mer effektiv behandling. I beste fall en endelig kur.

I dag brukes gastroskopi i utredning av irritabel tarm. Hensikten er å utelukke andre sykdommer. Men norske forskere mener nå at prøver fra fordøyelsessystemet kan brukes til å påvise IBS, fordi pasientene har karakteristiske avvik i cellene i tarmveggen.

– Ja, du kan kalle det en revolusjon, sier professor Magdy El-Salhy ved Universitetet i Bergen.

Han har jobbet med irritabel tarm i 25 år.

I ganske mange av de årene, ble IBS betraktet som en somatoform lidelse – en psykisk plage som slo seg på magen. En slags overfølsomhet som trolig best kunne behandles hos psykolog.

Sykdommens status blant forskere og leger har vært svært lav, og tilbudet til pasientene i beste fall mangelfullt.

Men nå er verden i full forandring. (…)

Ved å kutte ut mat som inneholder visse karbohydrater – såkalte FODMAP-er – kan mange med IBS bli bedre. Matvarer med mye FODMAP-er er for eksempel hvete, melk, løk og bønner. (…)

Fant ikke sykdom i kroppen
Problemet for pasientene med irritabel tarm, er at legene ofte ikke har klart å finner noe galt. Pasientene forteller om magesmerter, gass og diare eller forstoppelse. Men når de undersøkes, finner legen null og niks.

Ingen sår eller endringer i tarmen. Ingen reaksjon på allergitester. Ingen tegn til matintoleranse.

Dermed er det kanskje ikke så rart at mange fagfolk har sett i psyken for å finne årsakene til lidelsen. Særlig fordi ganske mange av IBS-pasientene som blir undersøkt også har psykiske plager som angst eller depresjon.

Men nye og bedre forskningsmetoder har gjort det mulig å lete dypere også i det fysiske. Og nå har forskerne funnet flere tegn på at det er noe i veien med IBS-pasientenes fordøyelsessystem. (…)

- FODMAPs endrer symptomer og metabolisme hos pasienter med IBS: en randomisert kontrollert studie.

(Anm: Remote headache advice . . . and other stories. Irritable bowel syndrome. FODMAPs is a useful if ugly acronym for fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and phenols. A small randomised trial in Gut suggests that a diet containing reduced quantities of these substances leads to fewer symptoms in people with irritable bowel syndrome (Gut doi:10.1136/gutjnl-2015-311339). The underlying mechanisms aren’t clear, but urinary analysis showed that histamine excretion, an indicator of immune activation, was lower in the group allocated to reduced FODMAP intake. BMJ 2017;358:j3409 (Published 19 July 2017).)

(Anm: FODMAPs alter symptoms and the metabolome of patients with IBS: a randomised controlled trial. Gut. 2017 Jul;66(7):1241-1251.)

- Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (- Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst.)

(Anm: Flere grunner til irritabel tarm. – Det er usannsynlig at irritabel tarmsyndrom er én sykdom eller kun en psykisk lidelse, skriver forskerne bak en ny kunnskapsoppsummering. (…) Mange fikk tarmproblemer først. Undersøkelser viser for eksempel at medikamenter som blokkerer stressreaksjoner ikke hjelper mot IBS-symptomer. Dessuten peker flere studier mot at mange IBS-pasienter med psykiske problemer får de psykiske plagene etter at tarmtrøbbelet startet. En studie fra 2016 viste at bare en tredel av de som utviklet IBS hadde psykiske problemer da mage-symptomene startet. To tredeler fikk først IBS-symptomer. Dersom angst eller depresjon dukket opp, kom det senere i forløpet. En helt fersk studie på briter og australiere peker mot det samme, nemlig at årsakssammenhengene ser ut til å kunne gå begge veier: Psykiske problemer kan føre til IBS, og IBS kan føre til psykiske problemer. Under alt dette ligger en hel masse mekanismer og samspill som vi ennå ikke har full oversikt over: Endringer i tarmbevegelsene, betennelse og andre immunreaksjoner, overfølsomhet i sanseapparatet, endringer i cellene i tarmveggen og lekkasjer fra tarmen og inn i blodbanene. For ikke å snakke om endringer i tarmfloraen. Det finnes studier på både mennesker og dyr som peker mot at tarmfloraen påvirker hjernen. Forsøk på mus har også knyttet tarmfloraen direkte til IBS: Mus som fikk bakterier fra mennesker med IBS utviklet selv IBS-symptomer og tegn til angst. (forskning.no 19.7.2017).)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

- Gastrointestinale sykdommer involverer både hjerne-til-tarm og tarm-til-hjerne baner/veier.

Gastrointestinal disorders involve both brain-to-gut and gut-to-brain pathways (Gastrointestinale sykdommer involverer både hjerne-til-tarm og tarm-til-hjerne baner/veier.)
medicalnewstoday.com 25.7.2016
Ny forskning viser at hos pasienter med irritabel tarm (IBS) eller mageproblemer er der en tydelig hjerne-til-mage bane/vei, hvor de psykologiske symptomene begynner først, og hver for seg en tydelig mage-til-hjerne bane/vei, hvor magesymptomene starter først. (New research indicates that in patients with irritable bowel syndrome (IBS) or indigestion, there is a distinct brain-to-gut pathway, where psychological symptoms begin first, and separately a distinct gut-to-brain pathway, where gut symptoms start first.)

I studien var økte nivåer av angst og depresjon en signifikant prediktor for utvikling av IBS eller mageproblemer innen 1 år. Mennesker som ikke hadde økte nivåer av angst og depresjon ved starten av studien, men hadde dokumentert IBS eller mageproblemer rapporterte signifikant økte nivåer av angst og depresjon etter 1 år. (In the study, higher levels of anxiety and depression were significant predictors of developing IBS or indigestion within 1 year. People who did not have elevated levels of anxiety and depression at the start of the study but had documented IBS or indigestion reported significantly higher levels of anxiety and depression after 1 year.)

Forskerne beregnet at hos én tredjedel av individene oppstod stemningsforstyrrelser forut for de gastrointestinale forstyrrelser, men hos to tredjedeler oppstod det en gastrointestinal lidelse forut for stemningsforstyrrelser. (The researchers calculated that in one-third of individuals, a mood disorder precedes gastrointestinal disorder, but in two-thirds a gastrointestinal disorder precedes the mood disorder.)

"Vi mener at disse resultatene er virkelig er et gjennombrudd ved at man danner seg en forestilling om IBS. Dataene indikerer at noen pasienter med IBS har en primær magesykdom som ikke bare kan forklare deres magesymptomer, men også deres psykiske plager," sier professor Nicholas Talley, seniorforfatter av studien publisert i Alimentary Pharmacology & Therapeutics. ("We believe these results are really a breakthrough in conceptualizing IBS. The data indicate some patients with IBS have a primary gut disease that may not only explain their gut symptoms but also their psychological distress," said Prof. Nicholas Talley, senior author of the Alimentary Pharmacology & Therapeutics study.)

"Vi har nå utført tre studier som alle har vist denne nye mage til hjerne banen / veien. Å målrette magen er mye enklere enn hjernen, og dermed kan vi være i nærheten av å lindre ikke bare magesmerter, men også angst og depresjon som oppstår grunnet magesykdom." (…) ("There are now three studies we have done that have all shown this new gut to brain pathway. Targeting the gut is much easier than the brain, and in doing so we may be in reach of relieving not only gut pain but also anxiety and depression that arises from gut disease.")

(Anm: Evidence that independent gut-to-brain and brain-to-gut pathways operate in the irritable bowel syndrome and functional dyspepsia: a 1-year population-based prospective study. Background Traditionally, functional gastrointestinal disorders (FGIDs) are conceptualised as originating in the brain via stress pathways (brain-to-gut). It is uncertain how many with irritable bowel syndrome (IBS) and functional dyspepsia (FD) have a gut origin of symptoms (gut-to-brain pathway).) Conclusion While brain–gut pathways are bidirectional, a major subset begin with gut symptoms first and only then psychological distress develops, implicating primary gut mechanisms as drivers of the gut and extra-intestinal features in many cases. Alimentary Pharmacology & Therapeutics Early View 2016 (Online Version of Record published before inclusion in an issue).)

- Tarmbakterier fjerner autisme i mus. (- Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. Da forskerne tilførte denne bakterien i drikkevannet, forsvant symptomene.)

Tarmbakterier fjerner autisme i mus
illvit.no 29.6.2016
Sykdommer: Ny studie viser at man kan behandle mus med autismesymptomer ved hjelp av ekskrementer fra friske mus.

I de siste årene har tarmen vår blitt opphøyet og hyllet som en nøkkelspiller når det gjelder både fysisk og psykisk helse.

Og nå tyder en ny studie på at det er mer å hente.

En gruppe forskere fra Baylor College of Medicine i Texas har nemlig oppdaget at man ved hjelp av bare én type tarmbakterie kan fjerne autisme hos mus.

Dette fant forskerne frem til ved å la en gruppe museunger med autismelignende symptomer leve i samme bur som friske mus.

Påvirker atferd
Som en del av museungenes naturlige atferd begynte de å spise ekskrementer fra sine friske artsfeller, og etter kort tid var symptomene forsvunnet.

Det fikk forskerne til å konkludere med at tarmbakteriene påvirker den sosiale atferden.

Og ganske riktig. Ved å analysere mikroorganismene i tarmkanalen på begge de to gruppene av mus, fant forskerne frem til at de syke musene manglet flere tarmbakterier.

Tilførte bakterie i vann
Det var særlig én tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, de syke musene manglet. Da forskerne tilførte denne bakterien i drikkevannet, forsvant symptomene.

Forskerne vet fortsatt ikke om forskningsresultatene kan overføres til mennesker.

– Vi vet fortsatt ikke om dette vil være effektivt hos mennesker. Men det er utrolig spennende at vi kan påvirke hjernen via tarmen på denne måten, sier forskningsleder Mauro Costa-Mattioli til ScienceDaily. (…)

(Anm: Microbial Reconstitution Reverses Maternal Diet-Induced Social and Synaptic Deficits in Offspring. (…) Here, we report that maternal high-fat diet (MHFD) induces a shift in microbial ecology that negatively impacts offspring social behavior. Cell. 2016 Jun 16;165(7):1762-75.)

(Anm: Single species of gut bacteria can reverse autism-related social behavior in mice. The absence of one specific species of gut bacteria causes social deficits in mice, researchers at Baylor College of Medicine report June 16 in Cell. By adding this bacterial species back to the guts of affected mice, the researchers were able to reverse some of the mice’s behavioral deficits, which are reminiscent of symptoms of autism spectrum disorders (ASDs) in humans. The investigators are now looking to explore the effects of probiotics on neurodevelopmental disorders in future work. (bcm.edu 16.6.2016).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: A single species of gut bacteria can reverse autism-related social behavior in mice. Summary: The absence of a one specific species of gut bacteria causes social deficits in mice, researchers report. By adding this bacteria species back to the guts of affected mice, the researchers were able to reverse some of their behavioral deficits, which are reminiscent of symptoms of autism spectrum disorders (ASDs) in humans. The investigators are now looking to explore the effects of probiotics on neurodevelopmental disorders in future work. (sciencedaily.com 16.6.2016).)

- Efter sommerferien er det planen, at fødevareingrediensvirksomheden Chr. Hansen opgraderer sin produktion af probiotiske bakterier, lig dem vi har i tarmen, ved nu også at koncentrere sig om de besværlige anaerobe af slagsen.

Chr. Hansen i ny satsning: Vil producere anaerobe tarmbakterier til lægemidler
ing.dk 15.6.2016
Ingrediensvirksomheden vil være verdens første leverandør af industrifremstillede anaerobe tarmbakterier til industri og forskning. Første fabrik er under opbygning.

Efter sommerferien er det planen, at fødevareingrediensvirksomheden Chr. Hansen opgraderer sin produktion af probiotiske bakterier, lig dem vi har i tarmen, ved nu også at koncentrere sig om de besværlige anaerobe af slagsen. Med anaerobe menes de bakterier, som ikke tåler ilt, hvilket er tilfældet for langt de fleste bakterier i tarmen.

Målet er at blive verdens første producent af netop de bakterier til kommende generationer af probiotika, som måske kan forebygge eller helbrede sygdomme såsom diabetes og irritabel tyktarm.

Virksomheden følger dermed en af de megatendenser, som er opstået i både industri og forskningsverden de seneste år – et stadigt stigende fokus på kroppens bakterier som personlige hjælpere mod sygdomme, det såkaldte mikrobiom.

»Vi vil være lige så stærke inden for mikrobiomet, som vi er inden for mejeriprodukter, og vi betragter os allerede i dag i højere grad som et bakteriefirma end et enzymfirma,« understreger adm. direktør Cees de Jong, som forventer, at kunderne i første omgang i høj grad vil ligge inden for forskerverdenen og den kliniske lægemiddeludvikling.

Læs også: Arla vil udvikle probiotika til ældre og syge (...)
Studierne af det humane mikrobiom, eller mikrobiota, hvis vi taler om vores samlede bestand af bakterier, der udgør ca. 1,5 kg af vores kropsvægt, er dog stadigvæk i sin vorden og besværliggjort af, at de fleste af bakterierne ikke tåler ilt og derfor er svære at producere og håndtere i laboratorierne.

Læs også: Chr. Hansens direktør: »Probiotika kan blive vores bioethanol« (...)

Strategien kræver imidlertid noget forberedelse pga. kravet til de iltfri omgivelser. Bakterier i yoghurt- og osteprodukter er knap så følsomme som mange af vores andre tarmbakterier, og derfor skal kommende mikrobiom-anlæg kunne holdes fuldstændigt iltfri.

Læs også: Bill Gates og Det Hvide Hus vil investere milliardbeløb i tarmbakterier (...)

»Der vil blive tale om et helt unikt anlæg, fordi alle processer skal holdes iltfri. Det betyder, at der skal tænkes ekstra meget over, hvordan produktet kommer ind og ud af en centrifuge gennem rør, og stort set alt vil blive betjent af robotter,« fortæller han om anlægget.

Læs også: Ing.dk-blogger vil undersøge grønlænderes – og Sirius-patruljens – tarmbakterier (...)

»Vi regner med at kunne få de første produkter på markedet i 2018, og det bliver fra et anlæg, som ikke ses noget andet sted i verden,« slår Thomas Gundelund Rasmussen fast.

Læs også: Regulering af tarmflora skal hjælpe overvægtige gravide (...)

Dine gode bakterier (...)

- Spesifikke tarmbakterier reverserer autismelignende atferd hos mus

Specific gut bacteria reverse autism-like behavior in mice (Spesifikke tarmbakterier reversere autismelignende atferd hos mus)
medicalnewstoday.com 17.6.2016
Forskere ved Baylor College of Medicine, TX, undersøkte nylig rollen til mors kosthold og tarmbakterier på de sosiale egenskapene hos mus. Deres funn vil uten tvil igangsette forskning på muligheten for probiotiske behandlinger for en rekke nevrologiske lidelser (Researchers from Baylor College of Medicine, TX, recently investigated the role of maternal diet and gut bacteria on the social traits of mice. Their findings will no doubt spark research into the possibility of probiotic interventions into a number of neurological disorders)

Antallet bakterier i våre tarmer overgår antall celler i kroppen vår. Det faktum alene gjør dem til et verdig mål for forskning. (The number of bacteria in our guts outnumbers the cells of our body. That fact alone makes them a worthy target for research.)

Det er estimert at mennesker gjennomsnittlig har ett kilogram bakterier. (There is an estimated 1 kilogram of bacteria within each average human adult.)

Hovedsakelig kjent for sin rolle mht. fordøyelse er utvalget av tarmbakteriers innflytelse bare langsomt blitt bedre forstått. (Predominantly known for their role in digestion, the range of gut bacteria's influence is only slowly becoming better understood.)

Tarmmikrober produserer nevroaktive forbindelser og er nå kjent for vesentlig å endre kognitiv funksjon og atferdsmønstre. (Gut microbes produce neuroactive compounds and are now known to significantly alter cognitive function and behavior patterns.)

Den såkalte tarm-hjerne-aksen spiller også en viktig rolle i den tidlige utvikling og modning av immunsystemet og det endokrine system. (The so-called gut-brain axis also plays an important role in the early development and maturation of the immune and endocrine systems.)

Den siste studien undersøker virkningen av tarmbakterier på nevrologisk atferd er publisert denne uken i tidsskriftet Cell. (The latest study to examine the impact of gut bacteria on neurological behavior is published this week in the journal Cell.)

Endres mikrobiomer, endres atferden (Alter the microbiome, alter the behavior)
Deretter undersøkte forskerne mikrobiomer hos musene med fete mødre og sammenlignet den med tarmbakterier hos avkom fra mødre som hadde blitt gitt et normalt kosthold. De fant ut at de to gruppene av mus hadde forskjellige tarmflorapopulasjoner. (...) (Next, the researchers examined the microbiome of the mice from high-fat mothers and compared it with the gut bacteria of offspring from mothers who had been fed a normal diet. They found that the two groups of mice had distinct gut flora populations.)

Inspirasjonen for forskningen kommer fra studier på mennesker som viser at mors fedme under svangerskapet ser ut til å være en risikofaktor for avkom til å utvikle nevrologiske utviklingsproblemer, inkludert autismespekterforstyrrelser (ASD). (The inspiration for the research came from studies in humans demonstrating that maternal obesity during pregnancy appears to be a risk factor for offspring to develop neurodevelopment problems, including autism spectrum disorders (ASD).)

I tillegg er det en høy prosentandel innrapporteringer av gastrointestinale problemer hos mennesker med autisme. (Additionally, a high percentage of individuals with ASD report gastrointestinal issues.)

(Anm: Tarmbakteriers signaler til hjernen kan gøre os tykke. Vores tarmbakterier har indflydelse på, om vi bliver overvægtige, men hvorfor egentlig? Et nyt studie med dansk deltagelse viser, at signaler fra tarmbakterier til hjernen kan være synderen. (…) Det viser et nyt studie, som er publiceret i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Nature. Studiet høster stor ros fra lektor Henrik Bjørn Nielsen, som har læst det, men ikke deltaget i det. Ifølge ham er det et endegyldigt bevis på, at tarmbakterier har betydning for insulin- og sultreguleringen og dermed fedme. (videnskab.dk 9.6.2016).)

- Professor advarer mot antibiotika for barn.

Professor advarer mot antibiotika for barn.
forskning.no 2.5.2016
Det er en illusjon at det er helt trygt for barn å ta antibiotika. Bruken kan gi livsvarige helseplager, mener en av verdens mest innflytelsesrike forskere. Er det større risiko ved å gi barn antibiotika enn vi tror? (…)

Tapt mangfold
En ny oppsummering av forskning på dyr og mennesker antyder for eksempel at kroppens immunsystem er helt avhengig av kontakt med bakterier mens det utvikles. Noe av denne kontakten må skje innen visse tidsvinduer tidlig i livet, for at utviklingen skal gå som normalt. (…(…)

Slutt å teppebombe
Blaser argumenterer for at vi må endre måten vi bruker antibiotika. Vi må slutte å teppebombe bakteriene med såkalt bredspektret antibiotika – altså midler som virker mot mange bakterier samtidig.

I stedet bør vi forske fram og bruke medisiner som rammer så smalt som mulig, kanskje bare mot én sykdomsfremkallende bakterie.

Dette betyr at vi også må utvikle bedre måter å stille diagnoser. Vi må kunne avgjøre akkurat hvilken bakterie som står bak angrepet, for å kunne velge en type antibiotika som knekker den, skriver Blaser, og fortsetter:

Burde vi også ta vare på en avføringsprøve tatt før antibiotikakuren, slik at barna kan få satt inn en dose av sine egne bakterier etter behandlingen?

Og burde vi dessuten forsøke å finne igjen bakterier som har gått tapt, slik at vi kan gjenoppbygge mangfoldet i tarmbakterier som fantes før menneskene begynte å bruke antibiotika? (…)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Research Reveals How Antibiotics Work. The innocent days when antibiotics worked reliably and scientists could assume they worked directly—like popping a balloon—are fading. As resistance mounts, understanding how antibiotics really work could be the key to sustaining their efficacy. (pharmapro.com 23.10.2015).)

(Anm: Down to the atom: Bacterial skeleton in close-up. For a long time, bacteria were considered to be primitive structures, and it was not until the most modern of imaging techniques were used that their fine inner structure was discovered. (medicalnewstoday.com 7.12.2015).)

(Anm: Human gut microbiome evolution: From hunter-gatherers to a western lifestyle (medicalnewstoday.com 26.2.2016).)

(Anm: Gut microbes affect brain injury after stroke. Altering the gut microbiota of mice can reduce brain damage after a stroke, reports a new study published online in Nature Medicine. These findings highlight a previously unrecognized link between the intestine and the brain. Communities of microbes - the microbiome - colonize the gut and other barrier surfaces in the body early in life, and they have a pronounced influence on the development of the immune system and on metabolic processes. Alterations in the microbiome have been identified in several diseases, including inflammatory bowel disease, obesity and asthma, and they influence disease outcome. (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

(Anm: Coeliac disease triggered by viruses. Viruses may trigger pathological false alarm in the intestine. (…) Digestive problems, severe inflammation of the small intestine and nutritional deficiencies leading to anaemia and osteoporosis force patients of the autoimmune condition coeliac disease to follow a strict gluten-free diet for life. (medicalnewstoday.com 17.6.2016).)

(Anm: Study reveals how altered gut microbes cause obesity. Obesity is linked to changes in our gut microbes - the trillions of tiny organisms that inhabit our intestines. But the mechanism has not been clear. In a new study published in Nature, a Yale-led team of researchers has identified how an altered gut microbiota causes obesity. (…) "Taken together these experiments demonstrate a causal link between alterations in the gut microbiota in response to changes in the diet and increased acetate production," said Shulman. The increased acetate in turn leads to increased food intake, setting off a positive feedback loop that drives obesity and insulin resistance, he explained.  (medicalnewstoday.com 9.6.2016).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Tåler å drikke, men fester seg syke likevel. (…) Det er Folkehelseinstituttet som har gransket resepter til 17-åringer, 19-åringer og 21-åringer i perioden 2007 til 2011. Utskrivning av antibiotika mot luftveisinfeksjoner mer enn dobler seg i mai for 19-åringer (sju av 100). 18. mai eksploderer reseptutskrivningen. Og det skjer bare for 19-åringene i Norge. Ingen land vi sammenligner os