Om resistensutvikling

Det er hevet over enhver tvil, at helsevesenet har et viktig ansvar når det gjelder å bremse resistensutvikling ved fornuftig bruk av disse legemidlene. (Aftenposten 14.7.2005)

Kommunikation minskar antibiotikaförskrivning ...60-procentig relativ minskning (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny strategi for å beskytte sunne tarmmikrober mot antibiotika (medicalnewstoday.com 23.3.2015)

Totalresistenta bakterier vanligare (svd.se 17.11.2009)

Resistent bakterie funnet i Sverige (helserevyen.no 11.12.2007)

Fabriker pumpar antibiotika rakt ut i vattnet (lakemedelsvarlden.se 5.9.2007)

Ny antibiotika-app skal gi riktigere bruk (dagensmedisin.no 24.6.2014)

- Fra mirakelmedisin til multiresistens, legemiddelinteraksjoner, psykiatriske lidelser (mitokondriell dysfunksjon), kreft etc.

Fra mirakelmedisin til multiresistens
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2324-9 (23.10.2008)
Det er 80 år siden Alexander Fleming (1881 - 1951) påviste penicillinets bakteriedrepende effekter. Men det var først 15 år senere, i 1943, at man greide å masseprodusere penicillin. I begynnelsen ble det nye medikamentet forbeholdt de stridende soldater på alliert side. Som forsidebildet viser, var entusiasmen stor. Det reddet liv! (...)

De siste 20 årene har infeksjoner med multiresistente stafylokokker, streptokokker og gramnegative staver blitt stadig vanligere i den globaliserte verden. Vi lar ikke lenger røykende soldater smile fra sykesengen i forebyggingsøyemed. I stedet isolerer vi pasienter som har vært på sykehus i utlandet av frykt for at de er kolonisert med de nye «supermikrobene». Og vi teller, registrerer, kontrollerer og standardiserer. Er antibiotikaæraen over? spurte bladet Newsweek over hele sin forside i mars 1994 (2). Vi er ikke kommet dit ennå - men overbevisningen om at mirakelmedisinen var funnet, er erstattet av frykt for multiresistente mikrober (3). (...)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

(Anm: Fakta: Fem facts om antibiotika. Antibiotika er medicin, der bekæmper bakterier uden at angribe menneskekroppens celler. (jyllands-posten.dk d2.10.2018).)

(Anm: Antibiotics May Soon Become Useless. Now What? (wired.com 12.10.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsført legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Legemiddelresistente UTI-bakterier (UTI; urinveisinfeksjon) kan gjemme seg i tarmen.

(Anm: Drug resistant UTI bacteria can hide in the gut. Doctors are finding it more and more difficult to treat a common infection because the bacteria that cause it are becoming increasingly resistant to antibiotics. Now, new research may have uncovered one reason for the pervasiveness of these superbugs. (…) Urinary tract infections (UTIs) arise when bacteria enter the urinary tract. It is one of the most common infections to affect people. Although any part of the urinary tract can become infected, UTIs most commonly occur in the bladder. (medicalnewstoday.com 25.7.2019).)

- Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. (- Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier opptil 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres.)

(Anm: Britisk helseekspert tror antibiotikaresistens kan ta livet av menneskene før klimaendringene. Dame Sally Davies, seniorrådgiver for den britiske regjeringen i helsespørsmål, sier opp til 10 millioner mennesker kan dø i året dersom antibiotikabruken ikke reduseres. Økt bruk av antibiotika har blitt et problem for verdens helse. I takt med den økte bruken får man også bakterier som utvikler resistens mot medisinene. Nå advarer Storbritannias sjefrådgiver i medisinske spørsmål, Dame Sally Davies, om den alvorlige utviklingen. Hun mener det er fare for at antibiotikaresistens tar livet av oss før klimaendringene, skriver avisen Euronews. Helsedepartementet i England melder at bruken av antibiotika har økt med 65 prosent i 76 land mellom 2000 og 2015. – Akkurat som med klimaendringene, gjør vi mennesker dette mot oss selv, og det kan ta livet av oss før klimaendringene gjør det. Dette er veldig viktig, men vi gjør ikke nok for å stoppe det. Det ser ut til at menneskeheten ikke er veldig god til å ordne opp i problemer som vokser veldig sakte, sier hun. (…) Antibiotikaresistens er foreløpig et begrenset problem i Norge, skriver Folkehelseinstituttet. Men allikevel ser man at antibiotikabruken øker i en høyere takt enn det omfanget av infeksjonssykdommene skulle tilsi. (nationen.no 3.9.2019).)

(Anm: Risiko-versus-kostnad-nytte-verdi (risiko versus nytteverdi) (mintankesmie.no).)

- Lymfangitt: Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene.

(Anm: Lymfangitt: Rød stripe på huden. Lymfangitt er betennelse i lymfesystemet. Tegnet på lymfangitt er røde streker i huden som strekker seg fra det infiserte området til de nærmeste lymfeknutene. (- Lymfangitt forekommer vanligvis når bakterier, virus, parasitter eller sopp invaderer lymfesystemet, ofte gjennom et sår i huden. Røde, ømme streker kan ofte spre seg fra såret mot de nærmeste lymfeknutene. Noen kaller lymfangitt blodforgiftning. Dette er ikke en riktig betegnelse. (…) Kan det være noe annet? Lymfangitt kan også komme av andre ting som for eksempel anatomiske feil i lymfesystemet, lymfom, andre typer kreft, eller andre mekaniske problemer som blokkerer lymfesystemet. Differensialdiagnose inkluderer betennelse i blodårer (vaskulitt) Oppsøk lege eller legevakt! Hvis det blir behandlet raskt og korrekt, forsvinner lymfangitt som regel uten varige men. Hvis lymfangitt ikke behandles raskt eller korrekt, kan det være livstruende. (lommelegen.no 6.6.2017).)

- Hvordan antibiotika kan gjøre infeksjoner farligere. (- Leger vet allerede at misbruk av antibiotika kan føre til antibiotikaresistens, noe som kan gjøre det vanskelig å bekjempe bakterielle infeksjoner, som lungebetennelse.)

(Anm: How antibiotics may render flu infections more dangerous. Doctors already know that misusing antibiotics can cause antibiotic resistance, which can make it difficult to fight bacterial infections, such as pneumonia. Now, a study in mice suggests that antibiotic use could also make the lungs more vulnerable to viral infections, such as the flu. (…) A new study in mice by researchers from the Francis Crick Institute in London, United Kingdom, now suggests that antibiotics could actually also "prime" the lungs for viral infections. The researchers' findings, which feature in the journal Cell Reports, also show that gut bacteria drive a type of protein signaling that helps the cells that line the lungs keep the flu virus from spreading. Antibiotic use, it seems, interferes with this protein signaling and thus impairs this first line of defense. "We found that antibiotics can wipe out early flu resistance, adding further evidence that they should not be taken or prescribed lightly," explains lead researcher Andreas Wack, Ph.D.  (medicalnewstoday.com 3.7.2019).)

(Anm: Gut microbes protect against flu virus infection in mice. eurekalert.org 2.7.2019).)

(Anm: Microbiota-Driven Tonic Interferon Signals in Lung Stromal Cells Protect from Influenza Virus Infection. Cell Rep. 2019 Jul 2;28(1):245-256.e4.)

- Undergrunnen i London full av «superbakterier». (- De multiresistente stafylokokkbakteriene som ble funnet er ikke vurdert å utgjøre noen stor fare i dag, men hvis de skulle forårsake en infeksjon, så kan denne bli vanskelig å behandle.)

(Anm: Undergrunnen i London full av «superbakterier». Alarmerende, ifølge forskere. Forskere har testet forekomsten av multiresistente bakterier i London på ulike overflater som berøres hyppig av folk i det daglige. Resultatet skremmer forskerne. Av totalt 600 prøver av stafylokokkbakterier som ble isolert fra ulike overflater i undergrunnen i London og offentlige områder på flere sykehus, som håndtak, billettautomater med videre, ble det funnet 11 ulike stammer med multiresistente bakterier i 281 prøver, ifølge en studie som nylig ble publisert i Scientific Reports. Med multiresistente bakterier, eller «superbakterier» som de også kalles, menes bakterier som er resistente mot minst to ulike typer antibiotika. (…) Av bakteriefunnene i London var resistensen størst mot antibiotikumet penicillin (80,42 prosent, eller 226 av 281 funn), etterfulgt av fucidin (72,4 prosent, eller 203 av 281 funn) og erytromycin (54,45 prosent, eller 153 av 281 funn), ifølge ITV. (…) De multiresistente stafylokokkbakteriene som ble funnet er ikke vurdert å utgjøre noen stor fare i dag, men hvis de skulle forårsake en infeksjon, så kan denne bli vanskelig å behandle. Det er imidlertid en risiko for at de kan overføre sin resistens til enda farligere bakterier, skriver Scientific American. (…) (dn.no 6.8.2019).)

(Anm: Whole genome sequencing revealed new molecular characteristics in multidrug resistant staphylococci recovered from high frequency touched surfaces in London. Sci Rep. 2019 Aug 1;9(1):9637.)

(Anm: Mind the Staph: London Is Crawling with Antibiotic-Resistant Microbes. The bacteria are not a major threat, but they could transfer their resistance to more dangerous pathogens. (scientificamerican.com 1.8.2019)

- Resistente bakterier blir med hjem fra ferien. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker.

(Anm: Resistente bakterier blir med hjem fra ferien. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker. Stafylokokker er normalt en del av floraen på huden vår, men kan også gi sårinfeksjoner, og kommer de inn i blodet gir de alvorlige og livstruende infeksjoner. MRSA – Methicillinresistente Staphylococus aureus – er en type resistens som finnes hos gule stafylokokker. Stafylokokker er normalt en del av floraen på huden vår, men kan også gi sårinfeksjoner, og kommer de inn i blodet gir de alvorlige og livstruende infeksjoner. (aftenposten.no 15.8.2019).)

- »Det er enkeltstående tilfælde, som tilfældigvis falder sammen i tid«. (- To børn fra henholdsvis Fyn og i København-området har mistet livet som følge af en sjælden komplikation af E. coli-baktieren VTEC.)

(Anm: »Det er enkeltstående tilfælde, som tilfældigvis falder sammen i tid«. To børn er døde efter en sjælden bakterieinfektion, mens et tredje har været smittet i løbet af den seneste måned. Ifølge Statens Serum Institut er der dog ingen grund til bekymring. To børn fra henholdsvis Fyn og i København-området har mistet livet som følge af en sjælden komplikation af E. coli-baktieren VTEC. Et tredje barn har været smittet af komplikationen i løbet af august og september. Det oplyser Statens Serum Institut til Jyllands-Posten. (jyllands-posten.dk 5.9.2019).)

- Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker. (- Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant.) (- DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge.)

(Anm: Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker. Folkehelseinstituttet har satt i gang utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant. Det opplyser FHI i en pressemelding. Pasientene er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark. Det skal være snakk om ett barn og fire personer over 70 år. (...) – Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid. I mange saker er det dessverre slik at man ikke klarer å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier Vold. (…) Ikke sett i Norge tidligere DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten. (…) To døde i Danmark Torsdag opplyste Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, at to barn døde av nyresvikt som en komplikasjon forårsaket av en E.colibakterie. Det skriver Ekstra Bladet. (nrk.no 6.9.2019).)

- Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. (- Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017.) (- Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter.)

(Anm: Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR. I ny retningslinje for LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog. (…) Multiresistente bakterier og reisevirksomhet Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017. (helsedirektoratet.no 17.9.2019).)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens.

(Anm: Fyrdubbling inom trettio år av antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten har gjort beräkningar på antibiotikaresistensens utveckling fram till år 2050. År 2030 kommer vi att ha 32 000 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens. Tjugo år senare, år 2050, kommer siffran att vara drygt 70 000. Det kan jämföras med 2016, då antalet fall var drygt 15 500. Det skriver Folkhälsomyndigheten, som på uppdrag av regeringen har gjort beräkningar på framtida kostnader för den ökade antibiotikaresistensen. Rapporten som nu publiceras utgör slutredovisningen för uppdraget. Prognoserna baseras på data från perioden 2012 – 2016 och bygger på simuleringsmodeller. Direkta vårdkostnader såväl som indirekta kostnader, bland annat i form av förlorad arbetskraft, ingår i prognoserna. (lakemedelsvarlden.se 25.1.2018).)

(Anm: First WHO antimicrobial surveillance data reveal high levels of resistance globally. The first data from the World Health Organization Global Antimicrobial Surveillance System (GLASS) have reported high rates of resistance to antibiotics commonly used to treat serious bacterial infections in many countries across the world.1 BMJ 2018;360:k462 (Published 30 January 2018).)

- Så starkt hänger resistens och konsumtion i hop.

(Anm: Så starkt hänger resistens och konsumtion i hop. Forskare har jämfört antibiotikaanvändning och resistensutveckling i Grekland, Serbien och Norge. (…) Varje år dör omkring 33 000 människor i Europa av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier. Trots att alla larm om resistenshotet och dess samband med konsumtionen av antibiotika, ökar också fortfarande antibiotikaanvändningen per invånare i många länder, även i Europa. (…) I den jämförande studien (sid 10 i kongressdokumentationen) använde forskarna data om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel per invånare i de tre länderna under åren 2012-2015. Redan 2012 hade Norge den lägsta konsumtionen med cirka 20 dygnsdoser per invånare och dygn medan Serbien låg på nära 30 och Grekland på drygt 37 dygnsdoser. Fram till 2015 ökade skillnaden mellan Norge och de två andra länderna eftersom den norska antibiotikakonsumtionen minskade till 19 dygnsdoser per invånare och dygn medan Serbiens konsumtion ökade till nästan 36 och Greklands till närmare 44 dygnsdoser. (lakemedelsvarlden.se 3.7.2019).)

- Virus genetisk konstruert for å drepe bakterier redder jente med antibiotikaresistent infeksjon.

(Anm: Viruses genetically engineered to kill bacteria rescue girl with antibiotic-resistant infection. One week after Helen Spencer's 15-year-old cystic fibrosis patient had a double lung transplant in September 2017, the incision wound turned bright red. For half her life, Isabelle Carnell had been battling a drug-resistant infection of Mycobacterium abscessus, and now it was rapidly spreading, erupting in weeping sores and swollen nodules across her frail body. "My heart sinks when I see that a [lung transplant] patient has got a wound infection, because I know what the trajectory is going to be," says Spencer, Isabelle's respiratory pediatrician at Great Ormond Street Hospital in London. "It's a torturous course that has ended in death for all those children." (sciencemag.org 8.5.2019).)

- 17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika. (- Bakteriofager ble opprinnelige oppdaget for mer enn hundre år siden, men måtte vike til fordel for antibiotika, som var lettere å bruke. Nå er bakteriofagene i vinden igjen.)

(Anm: 17-åring reddet av ny behandling. Kan erstatte antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier er på fremmarsj. Nå kan et virus være løsningen på helseproblemet som skremmer mange. Bakteriofager ble opprinnelige oppdaget for mer enn hundre år siden, men måtte vike til fordel for antibiotika, som var lettere å bruke. Nå er bakteriofagene i vinden igjen. (aftenposten.no 10.5.2019).)

(Anm: Engineered bacteriophages for treatment of a patient with a disseminated drug-resistant Mycobacterium abscessus. Nature Medicinevolume 25, pages730–733 (2019).)

- Bakteriofagene: Verdens farligste rovdyr. Forskere prøver å utnytte bakteriofager for å redde menneskeheten fra en antibiotikakatastrofe. (- Forskeren Steffanie Strathdee opplevde dette da mannen hennes fikk en alvorlig infeksjon av bakterien Acinetobacter baumannii på ferie i Egypt.)

(Anm: Jakob Træland Rostøl, doktorgradsstipendiat, The Rockefeller University, New York. Bakteriofagene: Verdens farligste rovdyr. Forskere prøver å utnytte bakteriofager for å redde menneskeheten fra en antibiotikakatastrofe. Bakteriofager er eksepsjonelt gode til én ting, nemlig å gjøre bakterier syke. De ser typisk ut som et månelandingsfartøy, og de sprøyter arvematerialet sitt inn i bakterien. (…) I milliarder av år har det foregått en konstant, mikroskopisk krig av enorme proposisjoner. På den ene siden av slagmarken finner vi bakterier, bitte små organismer som de fleste av oss kjenner til, på godt og på vondt. På den andre siden finner vi såkalte bakteriofager (se fakta), virus som er enda mindre enn bakterier. Bakteriofager er eksepsjonelt gode til én ting, nemlig å gjøre bakterier syke. Når viruset angriper, blir bakterien tvunget til å lage viruskopier: Bakterien blir til en virusfabrikk. Til slutt sprekker bakterien, omtrent som en ballong, og de nye viruskopiene kan begynne å lete etter nye bakterieofre. (…) De kan hverken gjøre en flue, eller et menneske, fortred, for de kan ikke angripe våre celletyper. (…) Disse virusene, som jo er spesialister i å ta knekken på bakterier, kan hjelpe oss med å bekjempe infeksjoner. Bakteriofagene kan angripe bakteriene som gjør oss syke, mens de lar oss mennesker være i fred. (…) Forskeren Steffanie Strathdee opplevde dette da mannen hennes fikk en alvorlig infeksjon av bakterien Acinetobacter baumannii på ferie i Egypt. Tilbake i San Diego kontaktet hun diverse forskere, og ble tilsendt bakteriofager som reddet mannens liv. Hun har siden skrevet boken om denne hendelsen, The Perfect Predator: A Scientist's Race to Save Her Husband from a Deadly Superbug: A Memoir som ble utgitt tidligere i år. (aftenposten.no 20.8.2019).)

- Ta over legemiddelindustrien for å fremstille nye medisiner, sier topprådgiver. En del av legemiddelindustrien bør overtas for å utvikle nye antibiotika har en innflytelsesrik økonom hevdet. Lord Jim O'Neill, som ga råd til regjeringen på antibiotikaresistens, sa at han er sjokkert over legemiddelfirmaer som feiler å takle legemiddelresistente infeksjoner. Han sier at løsningen kan være å "bare ta det fra dem og ta over".

(Anm: Take over pharma to create new medicines, says top adviser. Part of the drugs industry should be taken over to make new antibiotics, an influential economist has argued. Lord Jim O'Neill, who advised the government on antibiotic resistance, said he was shocked by pharmaceutical companies failing to tackle drug-resistant infections. He said the solution may be to "just take it away from them and take it over". The pharmaceutical industry said it was not standing still on the issue. Bacteria evolving resistance to antibiotics threatens to take medicine back to the dark ages. Some infections could become untreatable and losing the drugs would make surgery and cancer therapy far more risky. It is known as the antibiotic apocalypse. Global antibiotics 'revolution' needed Analysis: Antibiotic apocalypse Part of the solution is developing new drugs, however, there has not been a new class of antibiotic since the 1980s. The problem is there is simply no money in it - any new drug would need to be cheap and used rarely to minimise the risk of resistance. Three years ago, Lord O'Neill proposed solutions in his Review on Antimicrobial Resistance, including giving pharmaceutical companies around a billion dollars for each novel antibiotic they developed. Lord O'Neill said that since then there had been empty words from global policy makers and that he was coming round to the idea of, in effect, nationalising part of the pharmaceutical industry. He told the BBC: "If you had asked me three years ago, I would have thought that would have been a bit crazy. "But nearly three years after our review came out, there's endless talk but there's no progress in waking up the pharmaceutical industry to want to do this. (bbc.com 27.3.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie

(Anm: Fylt av farlige mengder antibiotika. Verdens elver inneholder farlige mengder antibiotika, ifølge en ny studie. NEW YORK (Dagbladet): - Det er ganske skummelt og deprimerende. (- Forskerne bak studien beskriver situasjonen som et «globalt problem».) (- En rapport fra verdensorganisasjonen anslår at situasjonen kan kreve 10 millioner menneskeliv innen 2050. - Det kommer til å være en enorm utfordring å løse dette problemet. Det vil kreve investering i infrastruktur for avfall og kloakkutslipp, strengere reguleringer og opprydning av områdene som allerede er forurenset, sier Boxall. (dagbladet.no 28.5.2019).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug. Den farlige bakterie MRSA kan måske bremses, hvis foderet til grisene ændres, så de undgår antibiotika. (- Men måske kan en ændret diæt til grisene begrænse brugen.)

(Anm: Ny diæt til svin skal mindske medicinbrug. Den farlige bakterie MRSA kan måske bremses, hvis foderet til grisene ændres, så de undgår antibiotika. Danske smågrise, som får diarré, når de tages fra soen efter 28 dage, er en væsentlig årsag til landbrugets hyppige brug af antibiotika i svinestalden. (…) Hun leder et forskningsprojekt, som har til formål at gøre svin mere modstandsdygtige, så de undgår diarré forårsaget af tyktarmsbetændelse - og så landmændene kan lade sprøjten med antibiotika stå. (…) Men måske kan en ændret diæt til grisene begrænse brugen. (…) Således vil forskerne - for at minimere brugen af antibiotika - analysere, hvordan forskellige fodertyper og ingredienser påvirker grisenes tarm, i håb om at det kan løse problemet. (jyllands-posten.dk 18.7.2019).)

-  Spyfluelarver lever av død hud. Det kan være med på å løse problemet med resistente bakterier. Sterile fluelarver renser sår som ikke vil gro. Larvene kan være viktige i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. (- Men i 1928 kom oppdagelsen av antibiotika. Utover i 1940-årene ble det gamle trikset glemt.)

(Anm: Spyfluelarver lever av død hud. Det kan være med på å løse problemet med resistente bakterier. Sterile fluelarver renser sår som ikke vil gro. Larvene kan være viktige i kampen mot antibiotikaresistente bakterier. Larver av vanlig spyflue lever av dødt ved og kan hjelpe moderne legevitenskap med vanskelig sårbehandling. Djengis Khan gjorde det. Napoleon også: De pakket alltid med seg horder av hvitgule spyfluelarver når de skulle ut på tokt. Ved å legge fluelarver i soldatenes sår var det nemlig mange flere som overlevde. De små hjelperne var med på krigsmarken til og med første verdenskrig. Men i 1928 kom oppdagelsen av antibiotika. Utover i 1940-årene ble det gamle trikset glemt. (…) – Det er viktig å understreke at larvene kun spiser dødt vev. Det er altså ingen fare for at man skal bli spist opp av larvene, sier Falch. (aftenposten.no 1.5.2019).)

- Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt. En penicillinkur på fem dagar mot halsfluss ger inte sämre effekt än den vanligtvis rekommenderade 10-dagarskuren.

(Anm: Halverad penicillinkur mot halsfluss ger likvärdig effekt. En penicillinkur på fem dagar mot halsfluss ger inte sämre effekt än den vanligtvis rekommenderade 10-dagarskuren. Det visar en nyligen avslutad studie som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. (…) Nu är resultatet av studien klart och har presenterats på den vetenskapliga konferensen ECCMID i Amsterdam. Det visar att 5-dagarskuren inte hade en sämre effekt mot halsfluss i studien jämfört med 10-dagarskuren. Hos hälften av patienterna försvann deras halsont helt inom fyra dygn i båda grupperna. Omkring 90 procent av patienterna var friska en vecka efter avslutad behandling, oavsett behandlingstidens längd. Antalet patienter som återinsjuknade inom en månad och antalet patienter som utvecklade komplikationer var som väntat få, och det var ingen skillnad mellan grupperna. – Studien bidrar med ökad kunskap som är viktig, och som kan användas när nya behandlingsrekommendationer ska tas fram, säger Gunilla Skoog Ståhlgren, utredare på Folkhälsomyndigheten. (folkhalsomyndigheten.no 16.4.2019).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Tätare doser kan korta kurer och spara antibiotika. (- Enligt forskarnas uppskattningar skulle vi kunna spara nästan tre ton penicillin varje år i Sverige genom att tillämpa den studerade doseringen i stället för dagens standardbehandling.)

(Anm: Tätare doser kan korta kurer och spara antibiotika. Penicillinkuren kunde halveras med bibehållen effekt i en studie av 433 svenska patienter med halsfluss. (…) Den svenska studien, som genomfördes av Folkhälsomyndigheten i samarbete med primärvården, handlade om behandling med penicillin V vid faryngotonsillit, halsfluss. (…) Trots tätare doser innebar femdagarskuren sammantaget att patienten fick en betydligt mindre mängd antibiotika. Enligt forskarnas uppskattningar skulle vi kunna spara nästan tre ton penicillin varje år i Sverige genom att tillämpa den studerade doseringen i stället för dagens standardbehandling. (lakemedelsvarlden.se 17.4.2019).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer.

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. (- Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten.)

(Anm: Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. God tilgjengelighet er bra, svarer selskapet. Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten. Utskrift av antibiotika bør baseres på at man har undersøkt pasienten eller kjenner til dem fra før, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun er selv utdannet lege. Bekymret for økt bruk Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020. Flere med Toppe er bekymret for at Nettlegevaktens tjeneste vil føre til det motsatte, nemlig økt bruk av antibiotika. Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, sier det er nettopp ved urinveisinfeksjon at resistens er tydeligst. (nrk.no 24.7.2019).)

- Tarmmikrober kan anspore immunsystemet til å angripe kreft. (- Informasjonen gjelder molekylære mekanismer som gjennom tarmbakterier samhandler med immunsystemet for å påvirke dets evne til å bekjempe kreft.) (- Forskerne identifiserte 11 stammer av tarmbakterier hvis interaksjon med immunsystemet bidro til å senke veksten av melanomtumorer hos mus).

(Anm: Gut microbes can spur immune system to attack cancer. A worldwide study has identified gut bacteria that can boost the immune system's ability to fight t

- Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. (- Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten.)

(Anm: Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt. Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. God tilgjengelighet er bra, svarer selskapet. Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege. – Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten. Utskrift av antibiotika bør baseres på at man har undersøkt pasienten eller kjenner til dem fra før, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun er selv utdannet lege. Bekymret for økt bruk Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020. Flere med Toppe er bekymret for at Nettlegevaktens tjeneste vil føre til det motsatte, nemlig økt bruk av antibiotika. Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, sier det er nettopp ved urinveisinfeksjon at resistens er tydeligst. (nrk.no 24.7.2019).)

umors. The finding should help improve and personalize immunotherapy treatments for cancer. Immunotherapy is a general term for treatments that increase the body's own ability to tackle disease. One such treatment uses drugs called immune checkpoint inhibitors. These block proteins that cancer cells produce and that protect them from attack by immune cells. However, not all cases of cancer respond to treatment with immune checkpoint inhibitors, and the drugs can also cause severe side effects. The new Nature Communications study reveals information that should help identify which people are most likely to benefit from treatment with immune checkpoint inhibitors. The information concerns the molecular mechanisms through which gut bacteria interact with the immune system to influence its ability to fight cancer. (…) The investigators identified 11 strains of gut bacteria whose interaction with the immune system helped slow the growth of melanoma tumors in mice. (…) Although much rarer than most types of skin cancer, melanoma is the most likely to invade nearby tissue and spread to other places in the body. Its tendency to spread makes melanoma a serious and potentially life-threatening cancer. (...) The recent study adds to growing evidence that gut microbes can influence the effectiveness of immunotherapy. Past research has shown, for example, that some strains of gut bacteria can increase treatment effectiveness, while certain antibiotics and probiotics can reduce it. (...) The finding that commensal B. rodentium enhances antitumor immunity in vivo is consistent with effects reported for related family members (i.e., B. fragilis, B. thetaiotaomicron) ability to activate the immune system4. (medicalnewstoday.com 2.4.2019).)

(Anm: Gut microbiota dependent anti-tumor immunity restricts melanoma growth in Rnf5-/- mice. Abstract Accumulating evidence points to an important role for the gut microbiome in anti-tumor immunity. Here, we show that altered intestinal microbiota contributes to anti-tumor immunity, limiting tumor expansion. Nat Commun. 2019 Apr 2;10(1):1492.)

- Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika.

(Anm: Derfor taper vi mot bakteriene våre. Allerede på 50-tallet kom advarslene om uvettig bruk av antibiotika. Nå må vi begrense bruken kraftig og ikke utrydde vår normale bakterieflora. (nrk.no 17.11.2016).)

-  Hva er antibiotikaresistens?

(Anm Hva er antibiotikaresistens? Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakterier, og til at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. (kreftforeningen.no).)

- Den største trusselen mot kreftbehandling. (- Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling.)

(Anm: Den største trusselen mot kreftbehandling. Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med kreftbehandling. For å unngå antibiotikaresistens må bruken begrenses til de som virkelig trenger det. Gjør vi ikke det, vil antibiotikaresistens bli en av de største truslene mot folkehelsen generelt – og kreftpasienter spesielt. (kreftforeningen.no).)

- Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika. (- Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer.)

Milliardkrav mod J&J for at skjule bivirkninger på antibiotika
medwatch.dk 22.1.2016
Amerikanske Johnson & Johnson må føje endnu et søgsmål til puljen om skjulte bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Kravet fra sagsøgerne lyder denne gang på næsten 6 mia. kr.

Fem personer har rejst et milliardkrav mod amerikanske Johnson & Johnson, fordi de mener, at medicinalselskabet bevidst har skjult en række alvorlige bivirkninger ved brugen af antibiotikummet Levaquin. Det skriver FierceBiotech.

Sagsøgerne mener, at J&J og Janssen har fejlmærket og fejlbranded Levaquin, der bliver brugt til behandling af bronkitis, lungebetændelse, klamydia, gonoré og hudinfektioner, ved at nedtone skadelige bivirkninger for deres egen økonomiske gevinst.

Udover J&J er den tidligere FDA-kommisær Margaret Hamburg også blevet sagsøgt af de fem personer, der har rejst et krav om 120 mio. dollars, svarende til 822 mio. kr. i kompenserende erstatning, og 750 mio. dollars, 5,1 mia. kr., som straffende erstatning for "alvoren af deres ekstreme adfærd og afskrække lignende adfærd i fremtiden."

Det er ikke første gang, at Levaquin er omdrejningspunkt i juridiske tvister. Ifølge FierceBioteh har J&J haft tusindvis af søgsmål over de seneste år fra sagsøgere, der hævder, at man ikke tilstrækkeligt har advaret patienterne om faren ved lægemidlet. (…)

(Anm: Levaquin users slap J&J with $800M RICO suit, claiming pharma giant hid serious side effects. Johnson & Johnson ($JNJ) is facing yet another lawsuit over its antibiotic Levaquin from people who claim that the company hid serious side effects. The latest legal action comes a couple of months after an FDA panel flagged serious problems associated with the entire class of antibiotics and voted to change the meds' labels. (fiercepharma.com 21.6.2016).)

(Anm: FDA committee recommends approval for “female Viagra” (…)  Adriane Fugh-Berman, a professor at Georgetown University’s medical school who had testified in opposition to the drug, said that flibanserin was “a mediocre aphrodisiac with some side effects.” After the vote she said, “Marketing won out over science. ”BMJ 2015;350:h3097 (Published 05 June 2015).)

- Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. (- Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (- Bør teste seg på nytt.)

(Anm: Ny type klamydia påvist i Norge. - Kommer fra Finland. En ny type klamydia er påvist i Norge. Dermed kan personer som har testet seg for kjønnssykdommen ha den, selv om de har fått beskjed om det motsatte. (…) Bør teste seg på nytt - Det laboratoriet vi bruker testet da alle klamydiaprøvene fra 2019 på nytt. De fant da prøver fra 122 pasienter som kan ha fått et negativt svar men som likevel kan ha klamydia. Disse har vi nå kontaktet og de bør teste seg på nytt, forteller Johansen. Den nye klamydiavarianten gir akkurat de samme symptomene og behandles på samme måte som vanlig klamydia. (p4.no 19.8.2019).)

- Derfor klarer vi ikke å utrydde pneumokokk-infeksjoner. (- Pneumokokkenes evne til å kapre gener fra andre bakterier er en utfordring både for antibiotika- behandling og vaksinasjon.)

(Anm: Morten Kjos, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Daniel Straume, seniorforsker, NMBU, Leiv Sigve Håvarstein, professor, NMBU. Derfor klarer vi ikke å utrydde pneumokokk-infeksjoner. Pneumokokkenes evne til å kapre gener fra andre bakterier er en utfordring både for antibiotikabehandling og vaksinasjon. Pneumokokker er som oftest harmløse. De lever sammen med en rekke andre bakteriearter på slimhinnene i svelget vårt. Undersøkelser viser at 5–10 prosent av den voksne befolkningen og 40–50 prosent av barn under seks år er bærere av bakterien. Noen ganger går bakterien fra å være ufarlig til å forårsake lungebetennelser og andre sykdommer som hjernehinnebetennelse, blodforgiftning, mellomørebetennelse og bihulebetennelse. Årsakene til dette er ikke kjent, men trolig er vevskader og forutgående infeksjoner med influensavirus med på å utløse sykdommen. (…) Pneumokokker er blant bakteriene som har krevd flest liv opp gjennom historien. (…) Faktisk tar pneumokokkene fremdeles 1 - 2 millioner liv hvert år på verdensbasis. (…) Resistens i denne sammenhengen betyr nødvendigvis ikke at pneumokokkene er blitt fullstendig motstandsdyktige mot et antibiotikum, men at de tåler høyere doser enn før. Dette kompliserer behandlingen og kan føre til at det tar lengre tid å bli frisk, eventuelt lengre sykehusopphold, og høyere dødelighet. Tilsammen blir dette svært kostbart for samfunnet. Unødvendig bruk av antibiotika forverrer denne situasjonen ytterligere, og det er derfor viktig at leger blir mer restriktive i bruk av antibiotika. Heldigvis har ikke resistensutviklingen kommet så langt i Norge som i mange andre land, men det ville være naivt å tro at vi for all fremtid skal unngå at særlig motstandsdyktige stammer også spres her. (…)  Høyere risiko for noen Det er i første rekke barn under 2 år og eldre over 65, samt personer med nedsatt immunforsvar, som har høyere risiko for pneumokokksykdom enn andre. (…) For å holde stand mot pneumokokker og andre bakterier på sikt, er det imidlertid helt nødvendig både å utvikle nye antibiotika og vaksiner. På grunn av bakteriers genetiske fleksibilitet kan kampen mot slike infeksjoner sannsynligvis aldri vinnes, men vi må sørge for alltid å ligge et hestehode foran. (aftenposten.no 15.4.2019).)

(Anm: Pneumokokkinfeksjon - veileder for helsepersonell (fhi.no 7.4.2019).)

- Antibiotika forstyrrer tarmbakterier, påvirker beinhelsen. En ny studie om bivirkningene av antibiotikabehandling viser at de kan dysregulere postpubertal skjelettutvikling ved å forstyrre tarmbakterier.

(Anm: Antibiotics disrupt gut bacteria, impact bone health. A new study about the side effects of antibiotic treatment reveals that it may dysregulate postpubertal skeletal development by interfering with gut bacteria. (…) Linking gut microbes and skeletal health Some researchers from the Medical University of South Carolina (MUSC) in Charleston specialize in osteoimmunology, the "interface of the skeletal and immune systems." The scientists analyzed the impact of antibiotics on postpubertal skeletal development and published their results in The American Journal of Pathology. The study demonstrated that antibiotic disruption of the gut microbiota causes a pro-inflammatory response that may lead to less bone resorption, a process by which osteoclasts, or large bone cells, release the minerals and transfer them to the blood. (medicalnewstoday.com 28.1.2019).)

- Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon.

(Anm: Vanlige smertestillende legemidler kan forverre C. difficile infeksjon. (Common pain relievers may worsen C. difficile infection.) En studie finner at visse smertestillende midler kan fremme Clostridium difficile infeksjon. (...) Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som reduserer smerte og reduserer feber og betennelser, kan også fremme C. difficile-infeksjon. (...) Selv om indometacin var den eneste NSAID som studien testet mener Aronoff at resultatene også kan være gyldig for vanlige NSAID, som ibuprofen og aspirin, fordi de har lignende biologiske mekanismer. (medicalnewstoday.com 13.1.2019).)

- Fekal transplantasjon av mikrobiota er overlegen til Fidaxomicin for behandling av gjentatt Clostridium difficile infeksjon.

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation Is Superior to Fidaxomicin for Treatment of Recurrent Clostridium difficile Infection. (…) Conclusions In a randomized trial of patients with rCDI, we found the FMTv combination superior to fidaxomicin or vancomycin based on end points of clinical and microbiological resolution or clinical resolution alone. ClinicalTrials.gov, number NCT02743234; EudraCT, j.no 2015-003004-24. (medicalnewstoday.com 14.4.2019).)

- Tarmflorabehandling. Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling?

(Anm: Tarmflorabehandling. Hvilken norsk fagterm skal vi benytte for den engelske betegnelsen faecal microbiota transplantation og annen tarmfloramodulerende behandling? Samlingen av mikroorganismene som lever i eller på et menneske kan med en samlebetegnelse kalles mikrobiota eller mikroflora (1). Det er mye som tyder på at en «ubalanse» i tarmens mikroflora og metabolske miljø – samlet kalt tarmfloraen – kan føre til sykdom (2). Dermed utgjør tarmfloraen et terapeutisk angrepspunkt som kan moduleres ved å tilføre mikroorganismer og/eller andre modifiserende substanser for eksempel prebiotika, probiotika eller avføring fra donorer.Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 16. mai 2019.)

- Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa.

(Anm: Det kan färgen på din avföring säga om magens hälsa. Ens avföring kan variera i både färg och form. Men vad kan egentligen färgerna och utseendet säga om magens hälsotillstånd? Netdoktor frågade magexperten Jan Brun. (netdoktor.se 19.6.2019).)

- Økt risiko for nyresykdom hos unge i militæret som bruker NSAID. (- Hyppig bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler var assosiert med mer enn ≈50 tilfeller av nyresykdom per 100 000 mennesker årlig.)

(Anm: Excess Risk for Kidney Disease in Young Military Personnel Who Use NSAIDs. Thomas L. Schwenk, MD reviewing Nelson DA et al. JAMA Netw Open 2019 Feb 15 Frequent use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs was associated with ≈50 more kidney disease cases per 100,000 people annually. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have been associated with kidney disease in older patients. In this retrospective cohort study, researchers explored the health effects of NSAIDs in 760,000 young and middle-aged active-duty U.S. Army personnel (mean age, 29; 86% men) without known kidney disease. (…) I have seen at least two patients in their 40s whose renal failure and subsequent need for dialysis and transplant were thought to be due to chronic NSAID use associated with recreational sports. (NEJM 2019 (February 28, 2019).)

- Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom.

(Anm: Större risk än nytta med NSAID vid alzheimer. Förebyggande behandling med antiinflammatoriska läkemedel hjälpte inte vid tidig Alzheimers sjukdom. (…) Forskarna slår därför fast att förebyggande behandling med NSAID inte minskar risken att få alzheimer, men att dagligt intag av NSAID däremot ökar risken för negativa hälsoeffekter hos annars friska individer. (…) Vi tror att detta vägs ände för användning av NSAID för behandling eller förebyggande av Alzheimers sjukdom, och det tyder också på att vi behöver vara försiktiga med att använda andra antiinflammatoriska läkemedel för detta ändamål, sade John Breitner, en av forskarna bakom studien, i ett uttalande i samband med att studien publicerades. (lakemedelsvarlden.se 8.4.2019).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsført legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

- Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) endrer mikrobiota og forverrer Clostridium difficile Colitis samtidig som de dysregulerer inflammatorisk respons.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. MBio. 2019 Jan 8;10(1).)

(Anm: Clostridium difficile-infeksjon - veileder for helsepersonell. Clostridium difficile er en av de vanligste årsakene til diaré som følge av antibiotikabehandling i helseinstitusjoner. (fhi.no 12.1.2019).) (web.archive.org - 13.04.2015)

- Clostridium difficile infeksjon (CDI) er en stor folkehelsetrussel over hele verden. Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) er assosiert med økt sensitivitet for og alvorlighetsgrad av CDI; imidlertid har mekanismene som driver dette fenomenet ikke blitt belyst.

(Anm: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Alter the Microbiota and Exacerbate Clostridium difficile Colitis while Dysregulating the Inflammatory Response. ABSTRACT Clostridium difficile infection (CDI) is a major public health threat worldwide. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is associated with enhanced susceptibility to and severity of CDI; however, the mechanisms driving this phenomenon have not been elucidated. (…) IMPORTANCE Clostridium difficile infection (CDI) is a spore-forming anaerobic bacterium and leading cause of antibiotic-associated colitis. MBio. 2019 Jan 8;10(1). pii: e02282-18.)

(Anm: NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Ikkesteroide antiinflammatoriske midler (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hva er NSAID? NSAID'er er medikamenter som gir en smertestillende, febernedsettende og en betennelsesdempende effekt. Noen kan få kraftige bivirkninger, og bør derfor være forsiktige. (…) Liste over ulike typer NSAID preparater: Ibux Brexidol Voltaren Orudis Relifex Naproxen (lommelegen.no 20.11.2018).)

(Anm: Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (non-steroid antiinflammatory drugs (NSAIDs)) er en legemiddelgruppe med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende og smertelindrende egenskaper. En annen betegnelse er antiflogistika. (no.wikipedia.org).)

- Mikroroboter bruker minutter på å oppdage C. diff i avføringsprøver. (- Teknologien er avhengig av soppspore-inspirerte mikroroboter som har fluorescerende funksjonaliserte karbon nanodots.)

(Anm: Microrobots Take Minutes to Detect C. diff in Stool Samples. Detecting bacterial infestations within the GI system, particularly using low cost methods, takes so much time that treatment is often administered too late. Clostridium difficile (C. diff) is a particular nasty nuisance that kills many frail patients, and even with a hospital lab it can take up to two days to get the results. (…) The technology relies on fungi spore-inspired microrobots that feature fluorescent functionalised carbon nanodots. When the microrobots encounter toxins produced by C. diff, the brightness of the fluorescence changes, something that can be detected with digital photo equipment. (medgadget.com 15.2.2019).)

(Anm: Real-time tracking of fluorescent magnetic spore–based microrobots for remote detection of C. diff toxins. Abstract A rapid, direct, and low-cost method for detecting bacterial toxins associated with common gastrointestinal diseases remains a great challenge despite numerous studies and clinical assays. (…) These microrobots were synthesized rapidly and inexpensively by the direct deposition of magnetic nanoparticles and the subsequent encapsulation of sensing probes on the porous natural spores. Sci Adv. 2019 Jan 11;5(1):eaau9650.)

- Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (- Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika.) (- Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal.)

(Anm: Slik vil de bekjempe antibiotikaresistens. Hvert år dør om lag 33.000 mennesker i Europa som følge av multiresistente bakterier. (…) – Når vi får inn pasienter med lungebetennelse, behandler vi alle helt likt fordi vi ikke vet om sykdommen skyldes virus eller bakterie, sier Rune Bjørneklett, klinikkoverlege ved Mottaksklinikken. Problemet er at tilstanden er så kritisk at man må bruke antibiotika som tar livet av mange slags typer bakterier for å være sikker på å ta den sykdomsfremkallende bakterien i hvert tilfelle. Først når testresultatene kommer tilbake etter 1-2 døgn kan man begynne med spesifikk antibiotika. (…) Flere døgn Professor Grewal og Professor Ulvestad skal sammen med akuttavdelingen på Haukeland universitetssjukehus forske på å få ned tiden det tar å få svar på en test. – Nå tar det ett til to døgn, av og til mer. Vi håper at vi i løpet av høsten skal få det ned i én time, sier Elling Ulvestad. – Dette er et stort ledd i å bekjempe antibiotikaresistens-problematikken, supplerer Harleen Grewal (tv2.no 17.2.2019).)

- Bagsiden af antibiotika: Nyt fund af multiresistente bakterier bekymrer forskere. Et nyt fund af multiresistente bakterier udfordrer muligheden for at helbrede alvorlige infektioner og er en advarsel mod overdreven brug af antibiotika, ifølge forskere. (- Forskere advarer: Superbakterie spreder sig på alverdens hospitaler.)

(Anm: Bagsiden af antibiotika: Nyt fund af multiresistente bakterier bekymrer forskere. Et nyt fund af multiresistente bakterier udfordrer muligheden for at helbrede alvorlige infektioner og er en advarsel mod overdreven brug af antibiotika, ifølge forskere. Den resistente bakterie, som et australsk studie advarer imod, er i familie med de multiresistente bakterier MRSA. Hvis man bliver ramt af en infektion, kan den almindeligt brugte antibiotika være løsningen. Men det er ikke længere altid sikkert, at det virker. Den store brug af antibiotika har gjort flere bakterier multiresistente. Det vil sige, at den hurtige antibiotikakur ikke virker. Endnu en ny multiresistent bakterie er fundet og spreder sig over hele verden, ifølge et australsk studie. »Det nye er, at man har fundet ud af, at der er endnu flere måder, at en bakterie kan være resistent på end før. Det gælder også overfor de antibiotika, man plejer at bruge« siger fagchef ved Statens Seruminstitut Brian Kristensen med speciale i infektionsepidemologi og forebyggelse. (…) Forskere advarer: Superbakterie spreder sig på alverdens hospitaler (jyllands-posten.dk 4.9.2018).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Helsedirektoratet: Vil endre rådene for antibiotikabruk. (– Kunnskap trekker i retning av at man kan avslutte antibiotikakuren tidligere enn man har trodd før. Det er viktig å redusere antibiotikabruken her i landet, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.)

(Anm: Helsedirektoratet: Vil endre rådene for antibiotikabruk. Helsedirektoratet jobber med å endre rådene til norske leger for å få ned pasientenes bruk av antibiotika. Ifølge Verdens helseorganisasjon er antibiotikaresistens vår største helsetrussel. (…) – Kunnskap trekker i retning av at man kan avslutte antibiotikakuren tidligere enn man har trodd før. Det er viktig å redusere antibiotikabruken her i landet, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet. (nrk.no 13.1.2019).)

- Antibiotika i barndommen er blitt linket til økt risiko for psykisk sykdom. Sykehusinnleggelse for en infeksjon kan utsette deg for større risiko for psykisk lidelse, ifølge en nylig studie publisert i JAMA Psychiatry, som bruker data for ungdommer i Danmark opp til 17 år.

(Anm: Antibiotics in Childhood Have Been Linked to an Increased Risk of Mental Illness. Hospitalization for an infection might leave you at greater risk for mental illness, according to a recent study published in JAMA Psychiatry, which draws on data from youth in Denmark up to the age of 17 years. The authors also found that antibiotic use was associated with even higher risk for mental illness. This connection is thought to be, in part, because antibiotics affect bacteria in the intestinal microbiome. The study - which supports emerging theories about the functional interaction between infection, the gut microbiome and mental illness - is one of close to 50 papers published using data from the Danish Psychiatric Central Research Register since the latter half of 2018. This registry tracks, for the first time, the clinical data of more than one million people - in this case, data from 1995 onwards on Danes who were treated for mental illness over their first 17 years of life, either in a hospital or as outpatients. Every measure of general and mental health status, including prescriptions and family histories, were documented for each individual as they aged. The sheer size of this registry is providing international researchers with unprecedented opportunities to answer targeted questions about the links between life history and mental health status. Antibiotics, autism and depression It has been suggested that the gut microbiome, the hugely diverse bacterial community that we host in our intestines, sends out signals to the brain, modulating our moods and, possibly, our susceptibility to mental illness. Studies in animal models have already documented the association between bacteria and depression. One research group showed that mice treated with antibiotics showed alterations in the diversity of the gut microbiome and performed worse on memory tests. (sciencedaily.com 28.2.2019).)

(Anm: A Nationwide Study in Denmark of the Association Between Treated Infections and the Subsequent Risk of Treated Mental Disorders in Children and Adolescents. JAMA Psychiatry. 2018 Dec 5.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

- Ny rapport: Resistente bakterier slår flere europæere ihjel end nogensinde før. (- I lande i EU og EEA (EU + Island, Liechtenstein og Norge) dør cirka 33.000 mennesker årligt på grund af antibiotikaresistens.)

(Anm: Ny rapport: Resistente bakterier slår flere europæere ihjel end nogensinde før. Problemet er størst i Italien og Grækenland. Og det er især spædbørn og ældre, der bliver ramt, viser ny undersøgelse. (…) De 33.000 dødsfald svarer til cirka seks personer for hver 100.000 indbyggere i Europa. I Danmark er tallet noget lavere med knap to dødsfald for hver 100.000 indbyggere. Forskerne bag rapporten understreger, at tallene er estimater. (…) I lande i EU og EEA (EU + Island, Liechtenstein og Norge) dør cirka 33.000 mennesker årligt på grund af antibiotikaresistens. Det viser en ny undersøgelse fra det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (ECDC). (dr.dk 6.11.2018).)

- Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge.

(Anm: Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge. I Europa knyttes 33.000 dødsfall årlig til antibiotikaresistens. Det viser en ny, europeisk studie. Studien fra Det Europeiske smitteverninstituttet (EDCD) har brukt overvåkningsdata fra 30 europeiske land i 2015, og forskerne har sett på 16 ulike kombinasjoner av bakterier og antibiotikaresistens. I tillegg til de estimerte tallene på dødsfall er det også regnet ut at det hvert år oppstår rundt 672.000 infeksjoner av de resistente bakteriene som er undersøkt. (dagensmedisin.no 7.11.2018).)

- Legemidlene virker ikke: WHOs rolle for utviklingen av nye antibiotika. (- The drugs don't work: WHO's role in advancing new antibiotics.)

(Anm: The drugs don't work: WHO's role in advancing new antibiotics. The increasing emergence and spread of antimicrobial resistance is jeopardising the effectiveness of existing antibiotics.1 Since the golden age of antibiotic discovery in the 1950s and 1960s, few innovative antibiotics have been developed due to the scientific challenges and limited investment.2 Increasing antimicrobial resistance globally and inadequate development of new antibacterial treatments are threatening the achievement of universal health coverage (UHC) and the Sustainable Development Goals (SDGs).3 The Lancet 2018;392(10144):264-266 (July 28, 2018).)

- Infektion øger risikoen for at udvikle epilepsi. Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af infektioner.

(Anm: Infektion øger risikoen for at udvikle epilepsi. Risikoen for at få konstateret epilepsi øges efter en bred vifte af infektioner. Det viser et nyt studie baseret på næsten to mio. børn og yngre mennesker i Danmark. (…) - Undersøgelsen viste, risikoen for at få en epilepsi diagnose blev øget efter en bred vifte af infektioner, hvilket tyder på, at infektionsprocesser og immunforsvar kan være involveret i udviklingen af ​​epilepsi, siger overlæge Jakob Christensen, der står bag undersøgelsen. 1.938.555 personer født i Danmark mellem 1982 og 2012 indgik i undersøgelsen, og forskerne undersøgte i registre, hvor mange af disse personer, der havde været på hospital på grund infektion, og om de senere havde fået en epilepsi-diagnose. (health.au.dk 25.1.2019).)

(Anm: Infections and risk of epilepsy in children and young adults: A nationwide study. Epilepsia. 2018 Dec 21.)

- NYE TALL FOR ANTIBIOTIKABRUK: Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus. (– Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV 2.)

(Anm: NYE TALL FOR ANTIBIOTIKABRUK: Flere pasienter med resistente bakterier på norske sykehus. En del alvorlige typer antibiotikaresistente bakterier øker år for år. Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er fortsatt lav blant pasienter ved norske sykehus, men det oppdages flere tilfeller av såkalt ESBL både i Norge og resten av verden. Det kommer fram i den årlige rapporten om bruk av antibiotika og antibiotikaresistens. – Situasjonen i Norge er gunstig sammenlignet med andre land, men resistensen øker jevnt og trutt, sier Gunnar Skov Simonsen til TV 2. (tv2.no 18.9.2018).)

– Danske forskere: Farlige bakterier overlever antibiotika med en overraskende taktikk.

(Anm: Danske forskere: Farlige bakterier overlever antibiotika med en overraskende taktikk. Uten å være resistente. (…) Skrekkscenarioet er at vi er på vei tilbake til den tiden da man kunne dø av et lite rift fordi antibiotika ikke lenger vil kunne kurere det som i dag er harmløse infeksjoner. (…) En dyster rapport fra 2016 anslår ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) at det globalt dør 700.000 personer hvert år som følge av antibiotikaresistente bakterier. Innen 2050 kan derimot antallet øke til ti millioner per år. Samme rapport anslår at dette i 2050 vil koste verden 100.000 milliarder dollar hvis ikke noe gjøres for å snu utviklingen. Beløpet tilsvarer nesten 100 ganger størrelsen på det norske Oljefondet. Går «i dvale» I den sammenheng er et nytt funn fra forskere på Universitetet i København interessant. Forskerne har ifølge en pressemelding undersøkt hvorfor noen bakterier, blant annet E.coli, klarer å overleve antibiotika. Det gjør de ved å gjemme seg i en hvilende, dvalelignende tilstand, for så å våkne til liv igjen når antibiotikakuren er over og ute av kroppen. (dn.no 26.9.2018).)

- Økning i antibiotikaresistente infeksjoner i England kan utsette millioner for fare og sette medisinen tilbake til «den mørke middelalderen».

(Anm: Rise in antibiotic resistant infections in England could put millions at risk and push medicine 'back to dark ages'. Resistance to one or more major drug types up 35 per cent in five years could make routine operations life-threatening, Public Health England says. Millions of routine operations could become life threatening, experts have warned as a rise in drug-resistant bacterial infections risks pushing medicine “back to the dark ages”. Too many people are putting themselves, their families and vulnerable members of the public at risk by taking antibiotics when they’re not needed, Public Health England (PHE) has said. In a new report, the health body said bacterial infections of the blood stream which are resistant to at least one major antibiotic group have risen 35 per cent in four years. The data shows that in 2013, when warnings about antibiotic resistance were first sounded by PHE, there were 12,250 resistant infections diagnosed – but that had risen to 16,504 in 2017. PHE has calculated that if antibiotics become ineffective then three million operations and cancer treatments would become life threatening. (independent.co.uk 23.10.2018).)

- Terapihunder kan spre resistente bakterier (immune mot antibiotika) til barn, ifølge sykehusfunn.

(Anm: Therapy dogs can spread superbugs to kids, hospital finds. NEW YORK — Therapy dogs can bring more than joy and comfort to hospitalized kids. They can also bring stubborn germs. Doctors at Johns Hopkins Hospital in Baltimore were suspicious that the dogs might pose an infection risk to patients with weakened immune systems. So they conducted some tests when Pippi, Poppy, Badger, and Winnie visited 45 children getting cancer treatment. They discovered that kids who spent more time with the dogs had a six times greater chance of coming away with superbug bacteria than kids who spent less time with the animals. But the study also found that washing the dogs before visits and using special wipes while they’re in the hospital took away the risk of spreading that bacteria. The results of the unpublished study were released Friday at a scientific meeting in San Francisco. (statnews.com 5.10.2018).)

(Anm: Terapihund er en betegnelse på en hund som er trent for sosialterapeutiske oppgaver. Disse hundene benyttes til terapeutiske besøk hos mennesker som er innlagt ved f.eks. sykehus, sykehjem, fengsler og psykiatriske institusjoner, for å bedre livskvaliteten deres. Hundene må tåle å bli klappet og kjælt med av helt ukjente mennesker. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Flere tilfeller av hudinfeksjon hos nyfødte. Syv nyfødte barn har fått gule stafylokokker og er innlagt på sykehus bare kort tid etter at de har kommet heim.

(Anm: Flere tilfeller av hudinfeksjon hos nyfødte. Syv nyfødte barn har fått gule stafylokokker og er innlagt på sykehus bare kort tid etter at de har kommet heim. – Det at det kommer så mange nyfødte med denne infeksjonen i løpet av bare en måned er svært uvanlig. Vi ser veldig alvorlig på dette, sier smittevernkoordinator Anne-Gro Fjellingsdal ved Sykehuset Levanger. Syv nyfødte har blitt innlagt på barneavdelingen på Sykehuset Levanger med sår i huden og gule stafylokokker siden 9. juli. – De tilfellene vi har er heldigvis lette hudinfeksjoner. De har fått behandling og blitt helt frisk, sier Fjellingdal. Hun sier gule stafylokokker gir hudavskallinger, som kan være farlig om immunforsvaret er nedsatt hos spedbarn. (nrk.no 30.7.2019).)

- Ny forskning: Forskere: - Bakterien Bacillus kan bekjempe multiresistente bakterier (superbugs).

(Anm: Ny forskning: Forskere: - Bakterien Bacillus kan bekjempe multiresistente bakterier. Den «gode» bakterien sender ut et signalstoff som får gule stafylokokker til å forsvinne. Nylig publiserte danske DR en artikkel om bakterien Bacillus og hvordan den en gang i fremtiden kanskje kan være med på å bekjempe gule stafylokokker, også kalt MRSA. (…) Hemmer kommunikasjonen mellom MRSA-bakteriene I en studie publisert i tidsskriftet Nature skriver forskerne at om man har en annen bakterie i kroppen, Bacillus, er risikoen for å ha gule stafylokokker langt mindre. Ifølge Bergh er Bacillus en slekt med Gram-positive stavbakterier og mange arter påvises normalt og ved infeksjoner.  (nettavisen.no 24.10.2018).)

(Anm: Pathogen elimination by probiotic Bacillus via signalling interference. Nature (2018).)

- Antibiotika pluss kombinasjon av probiotika kan drepe superbugs.

(Anm: Antibiotic plus probiotic combination may kill off superbugs. An innovative approach uses a biocompatible material to encapsulate probiotic bacteria and combines them with antibiotics to tackle treatment-resistant infections. Only a month ago, for example, a study suggested that simply consuming probiotics on a regular basis could reduce the need for antibiotics, thus helping to curb the drug resistance crisis. (…) Zhihao Li is the first author of the paper, now published in the journal Advanced Materials. (…) For their study, Li and colleagues chose a probiotic made up of three strains of Lactobacillus bacteria — a type of bacteria that can kill off methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The researchers combined the probiotics with the antibiotic tobramycin, which is known to kill Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). (medicalnewstoday.com 23.10.2018).)

- Gjert Ingebrigtsen tror antibiotikakur ødela Diamond League-finalen: – Idiotfeil. Etter fallet i EM-semifinalen måtte Filip Ingebrigtsen (25) gjennom en antibiotikakur. (- Han klarer ikke å kvitte seg med syre underveis.)

(Anm: Gjert Ingebrigtsen tror antibiotikakur ødela Diamond League-finalen: – Idiotfeil. Etter fallet i EM-semifinalen måtte Filip Ingebrigtsen (25) gjennom en antibiotikakur. Det mener Gjert Ingebrigtsen ble avgjørende i Diamond League-finalen. (…) Mener antibiotikakur ødela Etter løpet var pappa, og trener, Gjert Ingebrigtsen meget skuffet på sønnens vegne. – Han reagerte på antibiotikumet han tok etter såret han fikk i benetunder EM. Han klarer ikke å kvitte seg med syre underveis. I EM falt Filip Ingebrigtsen i semifinalen på 1500 meteren. Der fikk han et kutt i benet, og bristet flere ribbein. På grunn av infeksjonsfare tok 25-åringen antibiotika. Noe han ikke tåler. Gjert Ingebrigtsen mener det var en feilvurdering. (nrk.no 30.8.2018).)

- Om irrasjonaliteten i helsefeltet. (- Sammendrag. Helsefeltet er i en farlig fase, idet mange pseudovitenskapelige, ikke-vitenskapelige og / eller utdaterte behandlinger blir mer og mer «høyrøstede» og invaderende.)

(Anm: Om irrasjonaliteten i helsefeltet. (About the Irrationality of the Health Field.) (- Sammendrag. Helsefeltet er i en farlig fase, idet mange pseudovitenskapelige, ikke-vitenskapelige og / eller utdaterte behandlinger blir mer og mer «høyrøstede» og invaderende. (Summarizing, the health field is in a dangerous phase, as many pseudo-scientific, non-scientific, and/or outdated treatments are more and more vocal and invasive.) Front. Psychiatry, 10 April 2018.)

- Snille bakterier finnes ikke. Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. (- De nye forskningsfunnene betyr ikke at alle former for probiotika eller annen tarmflorabehandling er hensiktsløs eller skadelig. Visse sykdomstilstander, som Clostridium difficile-assosiert diaré, lar seg for eksempel forebygge ved inntak av bestemte typer probiotika (11). Det ser imidlertid ikke ut til å eksistere noen universell probiotisk «superbakterie» som kan behandle alle former for forstyrrelser i tarmfloraen.)

(Anm: Snille bakterier finnes ikke. Vi må slutte å besjele bakterier og andre mikrober. Etter inntak av antibiotika og ved flere sykdommer er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen. Det har gitt opphav til en utbredt forestilling om at tilførsel av utvalgte mikrober vil kunne gjenopprette forstyrrelsene i tarmfloraen. Denne oppfatningen er spesielt fremtredende i reklamer for probiotika, og de utvalgte mikrobene – oftest bakterier – blir fremstilt som «snille» eller «gode». Nyere forskning sår imidlertid tvil om probiotikas positive helseeffekter (1), og vi mener det er uheldig å menneskeliggjøre mikrober, uavhengig av om de oppfattes som probiotika eller ikke. Tarmfloraen er kompleks Ny klinisk og basalmedisinsk forskning tyder på at vi må nyansere og revurdere probiotikas tidligere dokumenterte helsegevinst for verten. Blant annet har to store kliniske randomiserte studier vist at probiotika ikke var bedre enn placebo i behandling av barn med gastroenteritt (6, 7), og i dyremodeller er det påvist forstyrrelser i tarmfloraen etter probiotikabehandling (8, 9). (…) Probiotika som behandlingsprinsipp De nye forskningsfunnene betyr ikke at alle former for probiotika eller annen tarmflorabehandling er hensiktsløs eller skadelig. Visse sykdomstilstander, som Clostridium difficile-assosiert diaré, lar seg for eksempel forebygge ved inntak av bestemte typer probiotika (11). Det ser imidlertid ikke ut til å eksistere noen universell probiotisk «superbakterie» som kan behandle alle former for forstyrrelser i tarmfloraen. For å trekke en analogi til kardiologien: Det er åpenbart at én enkelt «hjertepille» ikke kan behandle hele spekteret av hjertesykdommer. Tidsskr Nor Legeforen 2019 Publisert: 13. mars 2019.)

(Anm: Lactobacillus rhamnosus GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. (…) articipants received a 5-day course of Lactobacillus rhamnosus GG at a dose of 1×1010 colony-forming units twice daily or matching placebo. Follow-up surveys were conducted daily for 5 days and again 14 days after enrollment and 1 month after enrollment. N Engl J Med 2018; 379:2002-2014).)

(Anm: Multicenter trial of a combination probiotic for children with gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015–26.)

(Anm: Probiotics: elixir or empty promise? Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Feb;4(2):81.)

(Anm: Probiotika hjälpte inte vid magsjuka. Barn med akut gastroenterit mådde inte bättre eller blev friska snabbare om de åt probiotika än magsjuka barn som inte fick kosttillskottet, visar en ny studie. Probiotikan Lactobacillus rahmnosus GG marknadsförs med att bland annat kunna lindra besvär vid akut gastroenterit, det vill säga magsjuka. I en studie publicerad i tidskriften New England journal of medicine har amerikanska forskare undersökt effekten av probiotikan på knappt 1 000 magsjuka barn i åldern tre månader till fyra år. Resultaten visar att kosttillskottet inte har någon effekt på sjukdomslängd, mängden diarrér eller kräkningar. I den prospektiva, randomiserade och dubbelblinda studien ingick barn med akut gastroenterit som sökt behandling vid någon av tio barnakuter i USA kopplade till ett universitetssjukhus. (lakemedelsvarlden.se 21.11.2018).)

- Er det en sammenheng mellom hjerneslag og endringer i tarmbakterier? (- Et slag kan forårsake endringer i tarmbakterier som kan vare lenge og påvirke helsemessige resultater.)

(Anm: Is there a link between stroke and changes in gut bacteria? New research investigates whether a stroke can affect the diversity of bacterial populations in the gut and whether these changes could influence the brain's recovery process. (…) Doctoral student Allison Brichacek and associate professor Candice Brown, Ph.D., — from the West Virginia University School of Medicine in Morgantown — led this study, and they presented their findings last month at the International Stroke Conference in Honolulu, HI. "We're interested in the gut-brain axis — how the gut influences the brain and vice versa," explains Brichacek. (...) A stroke can cause changes in gut bacteria that could last for a long time and impact health outcomes. (medicalnewstoday.com 15.3.2019).)

(Anm: Abstract TP117: Experimental Stroke Induces Chronic Gut Dysbiosis in Male C57BL/6J Mice. Stroke. 2019;50:ATP117.)

- Resistente bakterier: Landsbylaug er bekymret over nyt sønderjysk renseanlæg. Flere forskningsresultater har tydet på, at rensningsanlæg kan sprede antibiotikaresistente bakterier. Men forskningen kan hverken frikende eller anklage rensningsanlæg for at øge problemet med resistens.

(Anm: Resistente bakterier: Landsbylaug er bekymret over nyt sønderjysk renseanlæg. Flere forskningsresultater har tydet på, at rensningsanlæg kan sprede antibiotikaresistente bakterier. Men forskningen kan hverken frikende eller anklage rensningsanlæg for at øge problemet med resistens. (…)  På Als er beboerne på Kær Halvø bekymrede over Sønderborg Kommunes planer om at lukke fire af kommunens fem rensningsanlæg og i stedet opføre et nyt, stort anlæg umiddelbart nord for Sønderborg, tæt på landsbyen Kær og det nyligt fredede naturområde på Kær Vestermark. I første omgang gjaldt bekymringen risikoen for lugtgener, for anlæggets bassiner bliver ikke overdækkede. Men nu er man mere bekymrede for risikoen for spredning af resistente bakterier gennem luften, eftersom flere internationale forskningsprojekter de seneste år har vist, at der kan være en fare for det. (ing.dk 10.8.2018).)

- Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (- Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.)

(Anm: Ikke-antibiotiske legemidler kan inngående endre tarmmikrobiomet. (…) Forskere screenet 1 000 legemidler for 40 vanlige og varierte tarmbakteriestammer (dvs. både gram-positive og gram-negative stammer, og inkluderte potensielle patogener som Clostridium difficile). Det var overraskende at 24 % av legemidlene, som inkluderte substanser (legemidler) fra alle terapeutiske klasser, hemmet vekst av minst én bakteriestamme. Kjemisk forskjellige substanser (legemidler) fra flere terapeutiske klasser - antipsykotika, andre psykoaktive stoffer, protonpumpehemmere, antineoplastika og hormoner - var spesielt sannsynlig å hemme bakteriefordelingen. (…) Kommentar. Denne studien reiser mange interessante spørsmål. (…) Det tyder også på at bruk av visse ikke-antibiotiske legemidler kan fremme antibiotikaresistente tarmbakterier. Mest provoserende var den kraften som antipsykotika og andre psykoaktive legemidler har til å hemme veksten av visse tarmbakterier, hvilket reiser spørsmålet om disse bakteriene kan fremme (promotere) noen psykiatriske og nevrologiske sykdommer.) NEJM 2017 (April 26, 2018).)

- Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (- Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering.)

(Anm: Forskning: Antidepressiva linket til blodproppstilstand: Studie. (Research: Anti-depressants linked with blood clot condition: Study.) (...) Effekten av antidepressiva på venøs tromboembolisme (VTE) kan være en klasseeffekt. De mekanistiske veiene som ligger bak disse forbindelsene fortjener ytterligere evaluering. Ann Med. 2018 Jul 12:1-17.)

- Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell.

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model.) (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: - Brukere av antidepressiva har mer åreforkalkning og dermed økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag sammenlignet med ikke-brukere (mintankesmie.no).)

(Anm: Symptoms and Diagnosis of Venous Thromboembolism (VTE) (heart.org - Updated:Feb 6,2018).

- Mikroskopisk kolitt (tykktarmbetennelse) knyttet til økt dødelighet. (- Den befolkningsbaserte studien viste at pasienter med mikroskopisk kolitt i mer enn 10 år hadde omtrent 20 % større sannsynlighet for å dø enn de som ikke hadde lidelsen i samme periode.)

(Anm: Microscopic Colitis Linked to Increased Mortality. San Diego—Patients with microscopic colitis have an increased risk for premature death, particularly from cardiovascular, gastrointestinal and infectious conditions, researchers have found. The population-based study showed that patients with microscopic colitis for more than 10 years were roughly 20% more likely to die than those without the disorder during the same period. (gastroendonews.com 16.8.2019).)

(Anm: Mikroskopisk kolitt. Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden går i mange tilfeller tilbake av seg selv. (nhi.no 18.8.2019).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Hver dag dør mennesker, fordi de har fået forkert medicin. (…) Det må ændres - og det er et emne, der har topprioritet i Danske Seniorer. (…) Da det seneste tal for dødsfald i trafikken blev offentliggjort - 183 døde i 2017 - rykkede politikere og eksperter ud med kampagner, bøder og klip i kørekort. Medicinen slår 10-20 gange så mange ihjel, og reaktionerne er få og små. (jv.dk 11.4.2018).)

- Antibiotika og syrenøytraliserende/syrehemmende legemidler tidlig i barndommen er forbundet med fedme.

(Anm: Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Abstract Objective Gut microbiota alterations are associated with obesity. Early exposure to medications, including acid suppressants and antibiotics, can alter gut biota and may increase the likelihood of developing obesity. We investigated the association of antibiotic, histamine-2 receptor antagonist (H2RA) and proton pump inhibitor (PPI) prescriptions during early childhood with a diagnosis of obesity. (…) Conclusions Antibiotics, acid suppressants and the combination of multiple medications in the first 2 years of life are associated with a diagnosis of childhood obesity. Microbiota-altering medications administered in early childhood may influence weight gain. Gut Published Online First: 30 October 2018.)

- Bruk honning først mot hoste, ifølge nye retningslinjer. (- Antibiotika bør sjelden foreskrives av leger mot hoste fordi de i de fleste tilfeller gjør lite for å forbedre symptomene, sier helsemyndighetene.)

(Anm: Use honey first for a cough, new guidelines say. Honey and over-the-counter medicines should be the first line of treatment for most people with coughs, new guidelines recommend. Antibiotics should rarely be prescribed by doctors for coughs because in most cases they do little to improve symptoms, health officials say. Most of the time a cough will improve on its own within two to three weeks. The new recommendations for doctors are intended to help tackle the problem of antibiotic resistance. Overusing antibiotics is making infections harder to treat, by creating drug-resistant superbugs. (bbc.com 23.8.2018).)

(Anm: Hostemedisiner (hostesaft) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Etter forfalskningene i Kina: Produksjon av antibiotika og vaksiner bør vurderes «insourcet» til Europa. (- Ingen medikamentgrupper har redusert dødelighet og sykelighet mer enn vaksiner og antibiotika, men nå har flere hundre tusen barn i Kina har fått falske vaksiner. Flere ofre og journalister er blitt straffet for å rette søkelyset mot problemene.)

(Anm: Etter forfalskningene i Kina: Produksjon av antibiotika og vaksiner bør vurderes «insourcet» til Europa | Dag Berild, overlege, professor dr. med. Vi forlanger at en T-skjorte fra India skal være produsert på en etisk måte, men vi stiller åpenbart ikke de samme krav til produksjon av livsviktige medikamenter. Ingen medikamentgrupper har redusert dødelighet og sykelighet mer enn vaksiner og antibiotika, men nå har flere hundre tusen barn i Kina har fått falske vaksiner. Flere ofre og journalister er blitt straffet for å rette søkelyset mot problemene. Brått leveringsstopp For ca. fem år siden ble det importert forfalskninger av et livsviktig antibiotikum fra Kina til Norge, og for to år siden ble det brått leveringsstopp av et annet viktig antibiotikum fordi den eneste fabrikken som produserte dette (i Kina), brant ned. I et brennpunktprogram i NRK i 2016 ble det dokumentert at en farmasøytisk fabrikk i India slapp store kvanta antibiotika rett ut i omgivelsene med påfølgende katastrofale følger for miljøet. Et annet lite påaktet og alvorlig pasientsikkerhetsproblem er leveringsvansker av vanlige «gammeldagse» antibiotika. Disse antibiotika er mindre resistensdrivende enn de nye, men gir liten fortjeneste for produsentene. Det er 30 år siden det siste nye antibiotikum kom på markedet, og det er ingen nye antibiotika i sikte. (aftenposten.no 26.7.2018).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.)

Gut microbes important for serotonin production
medicalnewstoday.com 21.4.2015
Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis.

Now, researchers from the California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena report a study in the journal Cell that shows certain bacteria in the gut play an important role in the production of peripheral serotonin.

Senior author Elaine Hsiao, research assistant professor of biology and biological engineering at Caltech, says studies of mice and other lab animals are increasingly showing that changes in gut microbes affect behavior. (…)

Researchers are also discovering other surprising things about serotonin in the body. For example, Medical News Today recently learned how a previously unknown source of serotonin could affect antidepressant activity. (…)

- Tarmmikrober viktig for serotoninproduksjon (- Gut microbes important for serotonin production.) (- Mindre kjent er at forskere anslår at 90 % av serotonin er laget i tarmen, og ubalanser i denne perifere serotonin har vært knyttet til sykdommer som spenner fra irritabel tarmsyndrom og kardiovaskulær sykdom til osteoporose.)

(Anm: Gut microbes important for serotonin production. Serotonin is probably best known as a brain chemical that affects emotions and behavior, an imbalance of which is thought to contribute to depression. Less well-known is that scientists estimate 90% of serotonin is made in the gut, and imbalances in this peripheral serotonin have been linked to diseases ranging from irritable bowel syndrome and cardiovascular disease, to osteoporosis. (medicalnewstoday.com 21.4.2015).)

(Anm: Serotonin deficiency implicated in rheumatoid arthritis. For the first time, serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been directly implicated in the pathophysiology of rheumatoid arthritis (RA). Although 5-HT is predominantly known as a neurotransmitter within the central nervous system, new evidence points to additional important functions for serotonin in the periphery. A report in The American Journal of Pathology shows that experimentally-induced RA in serotonin-deficient mice is worse than disease reported in controls and that some effects of RA can be reduced by serotonin or its agonists (compounds that activate serotonin receptors). (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Immune study shows how gut keeps deadly infections at bay. Treatment and prevention of life-threatening infections could be improved by research that reveals how bacteria are kept in check. Researchers have discovered how the immune system stops bacteria in our gut from leaking into the blood stream and causing body-wide inflammation, such as sepsis. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

- Tarmmikrobiota: linken til din «andre hjerne». (- En rekke bevis, inkludert det nåværende arbeidet av Hsiao og kolleger, viser at mikrobielle avledede metabolitter i tarmen påvirker produksjonen av serotonin som igjen påvirker vertenes fysiologiske funksjoner.)

(Anm: Gut microbiota: the link to your second brain. Abstract Serotonin is a highly ubiquitous signaling molecule that plays a role in the regulation of various physiological functions. Several lines of evidence, including the present work from Hsiao and colleagues, demonstrate that, in the gut, microbial-derived metabolites affect the production of serotonin that in turn impacts host physiological functions. Cell. 2015 Apr 9;161(2):193-4.)

- Hjemmehørende bakterier i tarmmikrobiota regulerer vert-serotonin-biosyntese.

(Anm: Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. The gastrointestinal (GI) tract contains much of the body's serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), but mechanisms controlling the metabolism of gut-derived 5-HT remain unclear. Here, we demonstrate that the microbiota plays a critical role in regulating host 5-HT. Indigenous spore-forming bacteria (Sp) from the mouse and human microbiota promote 5-HT biosynthesis from colonic enterochromaffin cells (ECs), which supply 5-HT to the mucosa, lumen, and circulating platelets. Importantly, microbiota-dependent effects on gut 5-HT significantly impact host physiology, modulating GI motility and platelet function. We identify select fecal metabolites that are increased by Sp and that elevate 5-HT in chromaffin cell cultures, suggesting direct metabolic signaling of gut microbes to ECs. Furthermore, elevating luminal concentrations of particular microbial metabolites increases colonic and blood 5-HT in germ-free mice. Altogether, these findings demonstrate that Sp are important modulators of host 5-HT and further highlight a key role for host-microbiota interactions in regulating fundamental 5-HT-related biological processes. Cell. 2015 Apr 9;161(2):264-76.)

(Anm: Serotonin Biosynthesis (medicalnewstoday.com 27.2.2019).)

- Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose.

(Anm: Forskere avslører ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. (Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis.) Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

(Anm: Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota. (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

- En overraskende kilde til serotonin kan påvirke antidepressiv aktivitet. (- Nå viser Boris Mlinar og kolleger fra Universitetet i Firenze at, bemerkelsesverdig nok, at serotoninet som medierer autoinhibisjon ser ut til å bli frigitt i det ekstracellulære rommet gjennom en distinkt prosess. I stedet for å bli frigjort fra vesikler som respons på nevron avfyring (i en prosess kjent som eksocytose), indikerer studien at denne sammenslutning av serotonin kan tilføres ved enkel diffusjon over cellemembranen.)

(Anm: A surprising source of serotonin could affect antidepressant activity. Depression affects an estimated 350 million people worldwide and poses a major public health challenge, according to the World Health Organization. Researchers have discovered an unconventional way that serotonin is released from neurons that could play an important role in the mechanism through which antidepressant drugs work. The Journal of General Physiology study is highlighted in the April issue. (…) Now, Boris Mlinar and colleagues from the University of Florence show that, remarkably, the serotonin that mediates autoinhibition appears to be released into the extracellular space through a distinct process. Rather than being released from vesicles in response to neuronal firing (in a process known as exocytosis), the study indicates that this pool of serotonin may be supplied by simple diffusion across the cell membrane. Mlinar and colleagues believe that a full understanding of this process might inform better strategies of modulating serotonin signaling in order to treat depression. (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: Eksocytose er en mekanisme for utskillelse av store molekyler, spesielt proteiner, fra celler. Molekylene pakkes inn i membranavgrensede blærer (vesikler) som smelter sammen med cellemembranen, slik at innholdet frigjøres til utsiden av cellen. Til dette bruker cellen SNARE-proteiner. Kilde: Store norske leksikon.)

- Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. (- MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.)

(Anm: Avdekket leversykdom hos personer med tarmsykdom. MR avdekket langt høyere forekomst av leversykdommen primær skleroserende cholangitt enn det som var kjent hos personer med inflammatorisk tarmsykdom.Aida Kapic Lunders, som disputerte ved Universitetet i Oslo 20. juni, har i en populasjonsbaserte studie benyttet MR for å undersøke forekomsten av primær skleroserende cholangitt (PSC) hos pasienter som har hatt inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i mer enn 20 år. MR av gallegangene hos personer som med langvarig Crohns sykdom, avdekket mer enn tre ganger høyere forekomst av PSC enn det som allerede var kjent.(…) Aida Kapic Lunders viser til at det ikke finnes noen god medisinsk behandling for PSC – og at levertransplantasjon er den eneste potensielt kurative behandlingen. (dagensmedisin.no 22.8.2018).)

- Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. (- Kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brist i disse mikrobiome-vertrelasjoner.) (- "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og immundysreguleringer som følger.")

(Anm: Mikrobiota fra by og land er forskjellig fra ung alder, ifølge ny studie. (Rural and urban microbiota differ from a young age, finds new study.) En ny studie har vist at forskjeller i det menneskelige tarmmikrobiom mellom mennesker som bor i landlige kontra byområder i Nigeria begynner i svært ung alder. (…) De karakteristiske mikrobielle og metabolske egenskaper som observeres i tradisjonelle populasjoner, som har en tendens til å ha mye lavere nivåer av vestlige sykdommer, kan hjelpe forskere til å forstå mekanismene som fører til brist i disse mikrobiome-vertrelasjoner. "Dette kan også potensielt resultere i en større forståelse av de betennelser og immundysreguleringer som følger." (news-medical.net 7.6.2018).)

- Ubalanse mellom tarmmikroorganismer, immunceller kan rede grunnen for autoimmune sykdommer.

(Anm: Imbalance between gut microorganisms, immune cells could set stage for autoimmune disease. An imbalance in the reciprocal relationship between common gut bacteria and certain immune cells can set the stage for the development of autoimmune inflammation, according to a study conducted by researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC and the University of Pittsburgh School of Medicine, who described their findings recently in Immunity. (...)described their findings recently in Immunity. (...) (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-671.)

(Anm: Differentiating Between Microbial Species. Differentiating bacterial strains within a single sample can be a daunting challenge. Microscopic studies of the sample can be used for simple identification and differentiation tasks. Microbiologists can identify the microbe by its morphological features and document all of the organisms in the sample. Staining, culturing, and simple biochemical tests are other traditional methods for distinguishing between microbial species. (medpagetoday.com 18.6.2018).)

- Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon.

(Anm: Avføringstransplantasjon var like effektivt som antibiotika. Norske forskere står bak en studie der pasienter med primær Clostridium difficile-infeksjon er randomisert til antibiotika eller fekal mikrobiota transplantasjon. Førsteforfatter er stipendiat Frederik Emil Juul ved Universitetet i Oslo, Klinisk effektforskning. Han la frem resultatene på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Disease Week, i USA 2. juni. – Vår studie indikerer at alle pasienter med Clostridium difficile-infeksjon kan starte behandling med tarmbakterier istedenfor antibiotika, uttaler Frederik Emil Juul. (…) Syv av ni friske FMT er tilførsel av tarmbakterier (mikrobiota) fra frisk donors avføring. I denne studien er mikrobiota, som er behandlet i laboratorium, tilført via rektum. Syv av ni pasienter i FMT-gruppen ble friske, mens det samme gjaldt fem av 11 i antibiotika-gruppen, ifølge studien. Seks av 11 pasienter i antibiotika-gruppen hadde ikke full respons av behandlingen, eller hadde fått tilbakefall etter 70 dager. I FMT-gruppen hadde én ikke full respons, og én hadde fått tilbakefall etter 70 dager. Resultatene av pilotstudien, som er publisert i New England Journal of Medicine, har vakt internasjonal oppmerksomhet og er blant annet omtalt i New York Times. (dagensmedisin.no 4.6.2018).)

(Anm: N Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. To the Editor: Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. Engl J Med. 2018 Jun 28;378(26):2535-2536.)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

(Anm: Melting bacteria to decipher antibiotic resistance. Scientists investigate how bacteria melt to study their reaction to drugs. Summary: With antibiotic resistance spreading worldwide, there is a strong need for new technologies to study bacteria. Researchers have adapted an existing technique to study the melting behavior of proteins so that it can be used for the study of bacteria. (sciencedaily.com 6.7.2018).)

(Anm: Thermal proteome profiling in bacteria: probing protein state in vivo. Mol Syst Biol. 2018 Jul 6;14(7):e8242.)

- Forskere har utviklet tre nye antibiotika som bruker antisensterapi for å drepe Clostridium difficile infeksjon (CDI), mens de ikke påvirker andre bakterier.

(Anm: Antisense Antimicrobials Make Sense for CDI. Researchers have developed three new antibiotics that use antisense therapy to kill Clostridium difficile infection (CDI) while not affecting other bacteria. By targeting the bacterial genes that are important for C. difficile to survive, the new drugs may be able to better target the specificity that current antibiotics (J Antibiot 2018 Apr 19. [Epub ahead of print]). “These drugs are organism specific,” said David B. Stewart, MD, FACS, FASCRS, an associate professor of (gastroendonews.com 5.7.2018).)

(Anm: Antisense therapy is a form of treatment for genetic disorders or infections. When the genetic sequence of a particular gene is known to be causative of a particular disease, it is possible to synthesize a strand of nucleic acid (DNA, RNA or a chemical analogue) that will bind to the messenger RNA (mRNA) produced by that gene and inactivate it, effectively turning that gene "off". This is because mRNA has to be single stranded for it to be translated. Alternatively, the strand might be targeted to bind a splicing site on pre-mRNA and modify the exon content of an mRNA.[1]  (en.wikipedia.org).)

- Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. (- Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile.)

(Anm: Avføring kan erstatte antibiotika. En ny pilotstudie viser at avføringsbakterier fra en frisk donor kan erstatte antibiotika i behandling av bakeriebetennelse i tarmen. Gastroseksjon og mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold undersøkte om tilførsel av tarmbakterier fra en frisk person kan gjenopprette en frisk og motstandsdyktig tarmflora, slik at pasienten blir kvitt infeksjonen uten å ty til antibiotika. (…) Sykdomsøkning på verdensbasis Antibiotika brukes mot mange ulike infeksjoner, men i noen tilfeller bidrar en kur mot én infeksjon til at det oppstår en ny. Samtidig kan det skapes ubalanse i tarmen og gi grobunn for en giftstoff-produserende type av Clostridium difficile. (…) Stor internasjonal interesse Friske tarmbakterier har tidligere blitt brukt på noen pasienter med tilbakefall av sykdommen, men den norske pilotstudien som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser altså at bakteriene kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang. Studien presenteres på verdens største konferanse for tarmsykdommer, Digestive Desease Week, lørdag 2. juni, og rett over sommeren starter gruppen «Klinisk Effektforskning» en større studie for å bekrefte funnene. (nrk.no 2.6.2018).)

- Kan avføring erstatte antibiotika? (- I en åpen intervensjonsstudie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (2), ble 20 pasienter med førstegangsinfeksjon med C. difficile ved seks norske sykehus randomisert til engangsbehandling med et mikrobiotaprodukt fra avføring, gitt som klyster, eller standard antibiotikabehandling med metronidazol. Primærendepunktet var klinisk helbredelse uten tilbakefall innen 70 dager. Syv av ni pasienter i mikrobiotagruppen ble friske, mot fem av 11 i antibiotikagruppen.)

(Anm: Kan avføring erstatte antibiotika? En norsk pilotstudie tyder på at mikrobiota fra avføring kan ha like god effekt som antibiotika mot C. difficile-infeksjon. Clostridium difficile-infeksjon er en alvorlig tarmsykdom som utløses av antibiotikabehandling mot andre infeksjoner. Standardbehandling er bruk av andre antibiotika, noe som opprettholder den oppståtte dysbiosen. For noen år siden ble det vist at såkalt fekal mikrobiotatransplantasjon kan ha god effekt ved residiverende sykdom (1). I en åpen intervensjonsstudie som nylig er publisert i The New England Journal of Medicine (2), ble 20 pasienter med førstegangsinfeksjon med C. difficile ved seks norske sykehus randomisert til engangsbehandling med et mikrobiotaprodukt fra avføring, gitt som klyster, eller standard antibiotikabehandling med metronidazol. Primærendepunktet var klinisk helbredelse uten tilbakefall innen 70 dager. Syv av ni pasienter i mikrobiotagruppen ble friske, mot fem av 11 i antibiotikagruppen. Tidsskr Nor Legeforen 2018. Publisert: 1. oktober 2018.)

- Transplantasjon av tarmmikrobiota for primær Clostridium difficile-infeksjon. (- Et fase 3-forsøk for å vurdere transplantasjon av tarmmikrobiota som primær behandling for C. difficile infeksjon er i gang.)

(Anm: Fecal Microbiota Transplantation for Primary Clostridium difficile Infection. Clostridium difficile infection is a major health problem.1 Antibiotic treatment is associated with a considerable rate of recurrence of infection and is related to the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Recently, fecal microbiota transplantation has been shown to be effective in the treatment of recurrent C. difficile infection.2 We undertook a proof-of-concept trial (ClinicalTrials.gov number, NCT02301000) to evaluate the use of fecal microbiota transplantation as treatment for primary C. difficile infection. (…) This was a small trial, but the results suggest that fecal microbiota transplantation may be an alternative to antibiotic therapy in primary C. difficile infection. A phase 3 trial to assess fecal microbiota transplantation as primary treatment for C. difficile infection is under way. (nejm.org - June 2, 2018).)

- Norske leger behandler tabubelagt folkesykdom med banebrytende metode. (- Metoden går ut på at pasienter får frisk avføring fra nær familie.)

(Anm: Norske leger behandler tabubelagt folkesykdom med banebrytende metode. Nesten 20 prosent av Norges befolkning sliter med irritabel tarm-syndrom. Men norske leger har utviklet en metode som gir håp for mange. (…) Overlege og professor ved Haukeland universitetssykehus, Trygve Hausken står bak studien hvor nærmere åtte av ti pasienter med irritabel tarm ble bedre etter én dose frisk avføring. (…) Studien er gjennomført og skrevet av Trygve Hausken, overlege Tarek Mazzawi, og overlege og professor Odd Helge Gilja med flere. Metoden går ut på at pasienter får frisk avføring fra nær familie. Avføringen tynnes ut med saltvann, siles og blir deretter ført inn i pasientens tarm. Etterpå skylles det to omganger med vann, og pasienten kjenner verken lukt eller ekkel smak. (…) Ved fecal transplantasjon kan plagene komme igjen etter to-tre måneder. Da må man eventuelt gjennomføre denne behandlingen fire ganger i året for å holde symptomene og sykdommen i sjakk. Kan man derimot spise kapsler hjemme et par ganger i året, vil det være mye bedre. (tv2.no 4.7.2018).)

- Uterine (livmor) mikrobiota: En rolle utover infeksjon. (Uterine Microbiota: A Role Beyond Infection.)

(Anm: Uterine Microbiota: A Role Beyond Infection. The human body is colonised by many more bacteria than there are human cells. In addition to bacteria, there are other micro-organisms, although less abundant, such as viruses, fungi, microscopic eukaryotes, and archaea that contribute to the general microbiota. Recent research has highlighted the role of the microbiota in regulating human physiology in health and disease.1,2 Considering the abundance of microbiota, the totality of micro-organisms and their collective genetic material present in the human body, known as the human microbiome, has even been termed the second genome. The body’s second genome offers new insights into the physiological condition and the dynamics between homeostasis and the pathogenesis of disease, with further extension to the promise of novel diagnostic and therapeutic approaches. (…) MICROBIOTA MAY MODULATE IMMUNITY IN THE UTERUS Although the exact role and mechanisms of micro-organisms in the uterus are unknown, new studies have suggested that microbiota could be responsible for a receptive, fertile endometrium by influencing uterine immunity.20 The immune system is involved in all aspects of reproductive success, especially during the time of conception and in the peri-implantation period,21 and it has been shown that local and systemic immunity is greatly influenced by microbiota.22 Indeed, lessons learned from the gut microbiome suggest that the microbiota of the uterus could modulate immune cells involved in implantation and have implications for tissue morphology.20 Microbiota can also be important in protection against infections by competing with invading pathogens in the uterus.20 EMJ Repro Health. 2018;6[1]:70-75.)

- Fekal mikrobiotatransplantasjon (FMT) endrer tarmmikrobiota hos pasienter med irritabel tarmsyndrom (IBS): Resultater fra en randomisert, dobbeltblindet placebokontrollert studie. (- Konklusjon: I denne randomiserte dobbeltblindede placebokontrollerte studien fant vi at FMT endret tarmmikrobiota hos pasienter med IBS. Men pasienter i placebogruppen opplevde større symptomlindring sammenlignet med FMT-gruppen etter 3 måneder. Endring av tarmmikrobiota er ikke nok til å oppnå klinisk forbedring i IBS. Imidlertid er det nødvendig med ulike studiedesign og større studier for å undersøke FMTs rolle for IBS.)

(Anm: Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: results from a randomised, double-blind placebo-controlled study. Abstract OBJECTIVE: IBS is associated with an intestinal dysbiosis and faecal microbiota transplantation (FMT) has been hypothesised to have a positive effect in patients with IBS. We performed a randomised, double-blind placebo-controlled trial to investigate if FMT resulted in an altered gut microbiota and improvement in clinical outcome in patients with IBS. (…) CONCLUSION: In this randomised double-blinded placebo-controlled study, we found that FMT changed gut microbiota in patients with IBS. But patients in the placebo group experienced greater symptom relief compared with the FMT group after 3 months. Altering the gut microbiota is not enough to obtain clinical improvement in IBS. However, different study designs and larger studies are required to examine the role of FMT in IBS. Gut. 2018 Jul 6. pii: gutjnl-2018-316434.)

- Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter.

(Anm: Danske forskere har i løbet af få uger ved hjælp af ny metode til identifikation af bakterier identificeret lige så mange bakteriearter, som det har taget alle verdens bakterieforskere 25 år at identificere. (…) Forskere verden over har brugt 25 år på at identificere sølle 2 millioner ud af verdens estimerede 1 milliard bakteriearter. (videnskab.dk 12.2.2018).)

- Dansk forsøg: Patienter med tarmsygdom skal drikke parasit-æg. (- Parasitterne kan stimulere tarmcellerne til at danne immunstoffer, som dæmper sygdommen, viser tidligere forsøg.)

(Anm: Dansk forsøg: Patienter med tarmsygdom skal drikke parasit-æg. 120 danske patienter med blødende tyktarmsbetændelse skal i et forsøg drikke mikroskopiske parasit-æg fra piskeorm, skriver dr.dk. Parasitterne kan stimulere tarmcellerne til at danne immunstoffer, som dæmper sygdommen, viser tidligere forsøg. »Vi håber, at vi fremover vil have parasit-æggene som behandlingsmulighed for de patienter, der står overfor at skulle i gang med en stærkere immundæmpende behandling,« siger Andreas Munk Petersen, der er overlæge på gastroenheden på Hvidovre Hospital, til dr.dk. »Det kan nok ikke fjerne selve sygdommen, men vi håber, at behandlingen kan holde sygdommen i ro eller dæmpe symptomer, når sygdommen blusser op,« fortsætter han. Læs også: Katteparasitten Toxoplasma gondii kobles til flere hjernesygdomme (videnskab.dk 5.7.2018).)

- Hvordan behandles sammenpresset avføring (fecal impaction)? Sammenpresset avføring er en alvorlig tarmtilstand der en hard, tørr masse med avføring blir sittende fast i tykktarmen eller endetarmen.

(Anm: How do you treat a fecal impaction? Fecal impaction is a severe bowel condition in which a hard, dry mass of stool becomes stuck in the colon or rectum. This immobile mass will block the passage and cause a buildup of waste, which a person will be unable to pass. (medicalnewstoday.com 12.6.2018).)

- Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (- Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige.)

(Anm: Har tarmbakterier skylden for angst, depresjon i fedme? (…) I studien la de merke til hvordan dyrene som fikk antibiotika - endret sammensetningen av deres tarmbakterier - reduserte betennelser, forbedret "insulinsignalering i hjernen" og redusert "tegn på angst og depresjon." (…)  Siden 1975 er forekomsten på verdensbasis nesten tredoblet. Globale tall for 2016 anslår at rundt 650 millioner mennesker, eller 13 prosent av verdens befolkning, er overvektige. Mye av denne fedmeepidemien er drevet av dietter med mye fett og "energitette matvarer", sammen med reduksjoner i fysisk aktivitet. (medicalnewstoday.com 18.6.2018).)

- Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. (- Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter.) (- Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem.)

(Anm: Forsker mener det ikke er helsemessig problem å være overvektig. Overvekt er den nye normalen. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklingen, mener forsker. Helseforsker mener det ikke er et helsemessig problem å være overvektig. Problemene kommer når man får fedmeplager. Da er man mer utsatt for diabetes type 2, slitasjegikt og andre kroppssmerter. – Dette er den standarden vi er vant til, men i dag er det mest normalt å være overvektig, så det spørs i grunn om vi må endre standarden, sier Steinar Krogstad til NRK. Han er leder av den store helseundersøkelsen HUNT som er gjennomført siden 1984. HUNT 4 kom i gang høsten 2017 og varer til januar 2019. Syv av ti nordmenn er i dag overvektige. Det betyr at man har en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 25 og 30. Har man over 30, betegnes det som et fedmeproblem. – Man sier jo ofte at det som er gjennomsnittlig er normalt, men når det som er normalt har endret seg såpass mye, så er vi i en spesiell situasjon, sier forskeren.  (aftenposten.no 18.10.2018).)

- Forskere viser ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose. Forskere ved Western University og Lawson Health Research Institute har vist en ny relasjon mellom tarmmikrobiom og aterosklerose, en av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag.

(Anm: Researchers show novel relationship between gut microbiome and atherosclerosis. Researchers at Western University and Lawson Health Research Institute have shown a novel relationship between the intestinal microbiome and atherosclerosis, one of the major causes of heart attack and stroke. This was measured as the burden of plaque in the carotid arteries. (…) The study, published in the journal Atherosclerosis, noted that these differences could not be explained by diet or kidney function, pointing to a difference in the make-up of their intestinal bacteria. (…) The study indicates that the gut microbiome plays an important role in an individual's risk for atherosclerosis, opening the door for new treatment options for those patients with unexplained plaque build-up in the arteries. (medicalnewstoday.com 3.5.2018).)

(Anm: Metabolic products of the intestinal microbiome and extremes of atherosclerosis. (…) Conclusions The intestinal microbiome appears to play an important role in atherosclerosis. These findings raise the possibility of novel approaches to treatment of atherosclerosis such as fecal transplantation and probiotics. Atherosclerosis, 2018; 273: 91.)

- Mikrobiom og kreft. Menneskekroppen huser 10-100 billioner mikrober (små mikroorganismer som bakterier, virus og sopp) og deres grupperinger eller samfunn refereres til som mikrobiota.

(Anm: Microbiome and Cancer. Human body hosts 10-100 trillion microbes (small microorganisms such as bacteria, viruses and fungi) and their groupings or community is referred to as microbiota. The complete collection of genes of all the microbes in a community is termed as microbiome. Microbes and Human Body. Microbes start inhabiting the human body soon after the birth. They colonize in the areas exposed directly to the environment such as human respiratory tract (most commonly the nose), the skin (especially lined with the mucous membrane such as groin), the urinary tract, and the digestive tract (mainly colon and the mouth). (…) Dysbiosis is a condition when these microbes become imbalanced in the gut. Studies have indicated that imbalance in the community of gut microbes is associated with CRC development. Also, there is a scope of managing gut bacteria which can help in curing the CRC. (medicalnewstoday.com 8.5.2018).)

(Anm: Lou Gehrig's disease: new immune link uncovered. Lou Gehrig's disease, also known as amyotrophic lateral sclerosis, is a frighteningly progressive and almost unanimously fatal condition. Despite furious research, the exact causes are yet to come to light. New research published in the journal Science slots a new piece into the puzzle. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a disease that attacks the nervous system, rapidly destroying the patient's motor neurons. (...) C9orf72 was the first gene to be linked to ALS and is also known to play a role in frontotemporal dementia, another neurological disease without a cure. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Researchers find that immune cells play unexpected role in Lou Gehrig's diseasea. Cedars-Sinai research scientists have found that immune cells in the brain play a direct role in the development of amyotrophic lateral sclerosis, or ALS, offering hope for new therapies to target the neurodegenerative disease that gradually leads to paralysis and death.The findings will appear in the journal Science on March 18, 2016. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: Low serotonin is mythical cause of depression, says psychiatry professor (medicalnewstoday.com 22.4.2015).)

(Anm: A Brean. Fra redaktøren. Forførende forskningsfortellinger. (…) «Forskning er ikke sannhet, men fortellinger.» (…) «- Du har for lavt serotoninnivå. Her er en pille som høyner det.» Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:291 (23.2.2016).)

(Anm: Manipulating novel target could lead to new treatments. Northwestern Medicine scientists have shown how manipulating a novel target in the brain using gene therapy could lead to new treatments for depression. The investigators showed decreasing a set of proteins called HCN channels reduced depression-like behavior in mice. If replicated in humans, the findings could inform fresh therapies for millions of patients who do not respond to existing treatments for depression. The study will be published July 12 in the journal Molecular Psychiatry. Most existing antidepressants affect mood and emotions by increasing levels of neurotransmitters called monoamines, namely serotonin, dopamine and norepinephrine. But the fact that these drugs are not effective for many patients suggests there are additional mechanisms underlying depression yet to be uncovered that could be targeted with new therapies. (medicalnewstoday.com 14.7.2016).)

(Anm: Startup Spotlight: Vedanta Biosciences eyes large-scale clinical trials for microbiome drugs. Hundreds of millions of dollars have flowed to Boston-area companies investigating how to manipulate the microbiome within everyone to treat a plethora of illnesses, from serious gastrointestinal infections to food allergies to cancer. The latest addition to that figure is $27 million to Vedanta Biosciences, which announced its Series C round on Dec. 24. The company has raised $82 million since it launched in 2010, making it one of the best-funded private companies working on microbiome therapeutics in the area. It also announced a partnership with Bristol-Myers Squibb in December. (statnews.com 4.1.2019).)

(Anm: Antidepressant target discovery could lead to gene therapy treatment. In 2010, researchers at Weill Cornell Medical College thought they hit on a novel way to treat depression--by delivering a gene called p11 directly to the brain. The gene therapy looked promising in mice but hasn’t yet moved into clinical trials. (fiercepharma.com 20.7.2016).)

(Anm: Individuals with social phobia have too much serotonin (medicalnewstoday.com 18.6.2015).)

(Anm: Antibiotic Exposure in Infancy May Lead to Overweight Toddlers. NEHM 2015 (April 24, 2015).)

(Anm: The brain may show signs of aging earlier than old age. A new study published in Physiological Genomics suggests that the brain shows signs of aging earlier than old age. The study found that the microglia cells - the immune cells of the brain - in middle-aged mice already showed altered activity seen in microglia from older mice. Parkinson's, Alzheimer's and other aging-related neurodegenerative disorders are associated with excessive inflammation in the brain. Scientists believe that overactive microglia cells contribute to the excess inflammation. Normally, microglia protect the brain from infection and ensure the brain functions properly. Their immune response is tightly controlled. Microglia produce pro-inflammatory molecules to turn the inflammation process on, followed by anti-inflammatory molecules to turn inflammation off. With aging, microglial cells can overreact, and their immune activity can become less controlled - they turn inflammation on too quickly or turn it off too slowly. The prolonged or constant inflammation that results can damage the brain. (medicalnewstoday.com 18.3.2016).)

(Anm: What is the gut microbiota? What is the human microbiome? The human body is host to around 100 trillion microbes - we have more of these microorganisms than we have our own human cells, which are outnumbered by about 10 to 1. (medicalnewstoday.com 24.3.2016).)

- Serotonin / noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) er mye brukt til behandling av alvorlig depressiv lidelse, men disse legemidlene induserer flere bivirkninger, inklusive økt aggresjon og impulsivitet, som er risikofaktorer for rusmisbruk, kriminell atferd og selvmord.

(Anm: Milnacipran affects mouse impulsive, aggressive, and depressive-like behaviors in a distinct dose-dependent manner. Abstract Serotonin/noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) are widely used for the treatment for major depressive disorder, but these drugs induce several side effects including increased aggression and impulsivity, which are risk factors for substance abuse, criminal involvement, and suicide. (…) Although the most effective dose for depressive-like behavior was 30 mg/kg, the highest dose increased aggressive behavior and unaffected impulsive behavior. Increased dopamine levels in the NAc could be responsible for the effects. In addition, the mice basal impulsivity was negatively correlated with the latency to the first agonistic behavior. Thus, the optimal dose range of milnacipran is narrower than previously thought. Finding drugs that increase serotonin and dopamine levels in the mPFC without affecting dopamine levels in the NAc is a potential strategy for developing novel antidepressants.J Pharmacol Sci. 2017 Jul;134(3):181-189.)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Visse antibiotika øker risikoen for nyrestein. En ny studie har konkludert med at mennesker behandlet med visse antibiotika har en økt risiko for å utvikle nyresteiner. Barn og unge synes å være mest berørt. Eksperter vet allerede at våre mikrobiomer - eller koloniene av mikroorganismer som forekommer naturlig i kroppene våre - påvirkes av antibiotika.

(Anm: Certain antibiotics increase kidney stone risk. A new study has concluded that people treated with certain oral antibiotics have a heightened risk of developing kidney stones. Children and adolescents seem to be the most affected. Experts already know that our microbiomes — or the colonies of microorganisms that occur naturally in our bodies — are affected by antibiotics. And, it is also worth noting that changes to the intestines' microbiome have previously been linked with increased risk of kidney stones. But, for the first time, research published in the Journal of the American Society of Nephrology pinpoints a link between antibiotics and kidney stones. (…) "The reasons for the increase are unknown, but our findings suggest that oral antibiotics play a role, especially given that children are prescribed antibiotics at higher rates than adults." Study co-author Michelle Denburg. (…) 'Twice as likely' to develop kidney stones The scientists analyzed the electronic health records of 13 million adults and children in the United Kingdom who saw their doctor between 1994 and 2015. The data included the treatment history of 26,000 individuals with kidney stones, which the team compared with the health records of almost 260,000 people who had not developed kidney stones (the controls). (medicalnewstoday.com 12.5.2018).)

- Antibiotika i barndommen: En risikofaktor for fedme? (- Antibiotika forstyrrer tarmfloraen (intestinal mikrobiota) og kan være en faktor i vektøkning.)

(Anm: Antibiotics during infancy: a risk factor for obesity? Antibiotics: repeated treatments before the age of two could be a factor in obesity. Antibiotics disrupt the intestinal flora (intestinal microbiota) and could be a factor in weight gain. Prescription of antibiotics for children should not be automatic but should be evaluated on a case-by-case basis. (…) Although the level of evidence for all these data is low, there is convergence: obesity, excess weight and weight gain appear to be more frequent in children exposed to several systemic antibiotic treatments during their first two years. The harm-benefit balance of antibiotic treatments for children should be considered on a case-by-case basis, and they should not be prescribed widely or automatically; macrolides should be reserved for cases of penicillin intolerance or treatment failure. Prescrire Int 2018; 27 (194): 155-157.)

- Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese.

(Anm: Nyreskade forårsaket av legemidler Man bør alltid vurdere legemidler som årsak ved både akutt og kronisk nyreskade. Medikamenter kan forårsake alle former for nyreskade med forskjellige kliniske manifestasjoner og ulik patogenese. Pasientens alder, hydreringsstatus, opprinnelig nyrefunksjon og eventuell aterosklerose påvirker risikoen for legemiddelrelatert nyreskade. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1462-4.)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

- Fem pasienter døde av feilbehandling med antibiotika – kunne vært unngått. Norsk pasientskadeerstatning har de siste fem årene mottatt 77 klager på feil antibiotikabehandling. Fem pasienter har mistet livet. – Dette er fem dødsfall som kunne vært unngått, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB. 

(Anm: Fem pasienter døde av feilbehandling med antibiotika – kunne vært unngått. Norsk pasientskadeerstatning har de siste fem årene mottatt 77 klager på feil antibiotikabehandling. Fem pasienter har mistet livet. – Dette er fem dødsfall som kunne vært unngått, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til NTB.  (…) Alvorlige konsekvenser I noen av tilfellene har pasientene fått blodforgiftning, fått svekket syn eller hørsel, eller utviklet eller fått forverret en infeksjon. Pasientene har blant annet fått for høy eller lav dose antibiotika, fått feil type antibiotika eller fått medisinen på feil måte, for eksempel intravenøst i stedet for gjennom munnen. – Antibiotikabehandling gjennomføres for at folk skal få behandling for infeksjoner og etter medisinske inngrep. Det er mye snakk om at vi skal redusere bruken av antibiotika, men i noen tilfeller må man bruke det, sier hun. (nettavisen.no 6.6.2018).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole body, frequently a response of the immune system to infection. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Sepsis. Definisjon: SIRS + påvist/mistenkt infeksjon (f. eks. positiv blodkultur). SIRS- kriteriene er: - Feber > 38 ºC eller hypotermi < 36 ºC - Puls > 90/minutt - Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO2 < 4,3 kPa i blodgass - Leukocytose ≥ 12 × 109/l eller leukopeni < 4 × 109/l eller > 10 % umodne leukocytter. (helsebiblioteket.no - Metodebok for indremedisinere, 2012).)

(Anm: Septikemi, det samme som blodforgiftning. Kilde: Store norske leksikon.)

- Test for sepsis kan vise resultater "på minutter". (- Det anslås at 52 000 mennesker i Storbritannia dør hvert år grunnet sepsis, dvs. en alvorlig komplikasjon av en infeksjon.)

(Anm: Sepsis test could show results 'in minutes'. A new rapid test for earlier diagnosis of sepsis is being developed by University of Strathclyde researchers. The device, which has been tested in a laboratory, may be capable of producing results in two-and-a-half minutes, the Biosensors and Bioelectronics journal study suggests. Diagnosing sepsis can be a complex process. (…) It is estimated that 52,000 people in the UK die every year from sepsis, which is a serious complication of an infection. (bbc.com 19.2.2019).)

(Anm: Rollen til mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) ved sepsis (blodforgiftning)-indusert multiorgansvikt. (The role of mitochondrial dysfunction in sepsis-induced multi-organ failure). (Virulence. 2013 Nov 1;5(1).)

- Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI («acute kidney injury»; sviktende nyrefunksjon).

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. (- I denne gjennomgangen oppsummerer vi den mulige rollen for mitokondrier ved sepsis-indusert AKI og identifiserer fremtidige terapeutiske tilnærminger som retter seg mot mitokondriell funksjon i et forsøk på å behandle sepsis-indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

- Livsfarlige epidemier spres med full kraft. (- Antibiotikaresistens. Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling.)

(Anm: Livsfarlige epidemier spres med full kraft. ABYAN/ADEN (VG) Lutfattige og krigsherjede Jemen rammes av difteri og meslinger. I bakgrunnen lurer en antibiotikakrise. Antibiotikaresistens Det er en annen dimensjon som gjør utbruddene av kolera, meslinger og difteri i Jemen ekstra skummelt: Den siste tiden har helsepersonell oppdaget stadig flere pasienter med multiresistente bakterier. Disse bakteriene lar seg ikke knekke av noen form for antibiotika. Det er en skremmende utvikling. Jeg tror dette kan utvikle seg til en katastrofe for samfunnet vårt, sier Omar al Nagda (32). Han er sjef for laboratoriet ved sykehuset til Leger uten grenser i Aden, og har nettopp startet å forske på den økte antibiotikaresistensen i Jemen. Ingen kjenner omfanget av problemet ennå. (vg.no 3.6.2018).)

– Antibiotika kurerte ikke deres infeksjoner. Tarmbakterier gjorde det.

(Anm: Antibiotics Didn't Cure Their Infections. Fecal Bacteria Did. Research data published in the NEJM appear to have similar efficacy as antibiotics in eliminating Clostridium difficile infection, The New York Times reported. - In the study, the investigators randomly assigned 20 people with C. difficile infections to receive antibiotics or faecal transplants. - The researchers found that five of nine people who received faecal transplants were cured of infection, compared to five of 11 people treated with antibiotics. - The research team noted that two of three people who received antibiotics after faecal transplants were cured, while a second course of antibiotics was not effective in any patient previously exposed to the drugs. - The investigators plan to confirm these findings in a larger study involving about 200 patients. - Study author Michael Bretthauer said the findings "speak for themselves" but cautioned that larger studies are needed for practice-changing results. (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

(Anm: Antibiotics Weren’t Used to Cure These Patients. Fecal Bacteria Were. In a small study, doctors used so-called fecal transplants to treat a serious gut infection in patients. The transplants, from healthy donors, were as effective as antibiotics. (nytimes.com 2.6.2018).)

- Antibiotika reduserer effektiviteten av kreftbehandling - studie.

(Anm: Antibiotics greatly reduce effectiveness of cancer treatment – study.   Study data presented at the American Society of Clinical Society annual meeting reveal that antibiotics greatly reduce the efficacy of immunotherapy, The Guardian reported. - "Clearly, we need to treat serious or life threatening infections with antibiotics," remarked study author Nadina Tinsley, adding "the challenge is striking the right balance." - In the study, the researchers retrospectively examined outcomes for 303 patients with melanoma, non-small cell lung cancer or renal cancer who underwent treatment with checkpoint inhibitors, about a third of whom also received antibiotics around the time of treatment. - The investigators observed that the median time to progression was 178 days among people who did not receive antibiotics, compared to 97 days for those to antibiotics, while overall survival among people who used antibiotics was 317 days, versus 651 days for those who were not exposed to the drugs. - (firstwordpharma.com 3.6.2018).)

- Måter å øke kampen mot global antimikrobiell resistans (AMR). (- Nå blir forskningsprosjektet lagt på is.) (- Bruk av antibiotika for å hindre diaré kan kuttes med 60 % i India, Nigeria, Indonesia og Brasil, ganske enkelt ved å forbedre folks tilgang til vann og sanitæranlegg, samt forbedre hygieneatferd," sier Margaret Batty.) (- Med legemiddelresistente infeksjoner, som nå forårsaker en halv million dødsfall i året, har tilgang til rent vann og anstendig sanitet aldri vært mer viktig i kappløpet for å hindre en global antimikrobiell resistenskatastrofe.)

(Anm: Ways to step up the fight against global antimicrobial resistance. Decision-makers must acknowledge the pivotal role that water, sanitation and hygiene play in preventing infection, writes WaterAid’s Margaret Batty. Meanwhile Matt Ball of the The Good Food Institute says moving to plant-based and clean meat is the best thing we can do to avoid pandemics of antibiotic-resistant superbugs. Containers filled with drinking water at a tribal settlement in Mumbai. ‘Antibiotic use to prevent diarrhoea could be cut by 60% in India, Nigeria, Indonesia and Brazil simply by improving people’s access to water and sanitation, and improving hygiene behaviours,’ says Margaret Batty.With drug-resistant infections now causing the deaths of half a million people a year, access to clean water and decent sanitation has never been more vital in the race to prevent a global antimicrobial resistance catastrophe. As Dame Sally Davies poignantly highlighted in your report (Experts issue new warning on overuse of antibiotics, 27 March), “the importance of clean water, sanitation and vaccination must not be forgotten to avoid infections occurring in the first place”. This point, alongside the critical role of hygiene, is absolutely key. (theguardian.com 7.4.2018).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Senter for antimikrobiell resistens  (AMR). Senteret studerer hvilke effekter intervensjoner mot AMR har på folkehelsen og utarbeider policy for tiltak. (fhi.no).)

(Anm: Drug companies are starting to tackle antimicrobial resistance but could do more, report shows. Just two of 28 new antibiotics in development have adequate stewardship and access provisions in place, a review of the drug industry’s progress on tackling antimicrobial resistance (AMR) has found. BMJ 2018;360:k269 (Published 23 January 2018).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: More than 8,000 individual GPs warned over their antibiotics prescribing. The Chief Medical Officer has sent personalised letters to more than 8,000 GPs telling them that they are overprescribing antibiotics. The letters were targeted at all GPs in the 20% highest prescribing practices, as well as GPs in practices who have seen their numbers rise by at least 4% each yea (pulsetoday.co.uk 6.4.2018).)

- Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (- De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet.)

(Anm: Mange vanlige legemidler, ikke bare antibiotika, kan ta livet av mikrober. (Many common drugs, not just antibiotics, may kill off gut microbes.) (…) Ny forskning finner at antibiotika ikke er alene om deres bakterielle slakting: Nesten 1 av 4 andre reseptbelagte legemidler fra antipsykotika til antivirale midler dreper tarmmikrober. (…) De fant at rundt 25 prosent av testede medikamenter kunne redusere veksten av mikrober som ofte finnes i en menneskelig tarm, inkludert nesten alle antipsykotiske legemidler de testet. "For oss var det mye mer enn vi forventet," sa Typas. Resultatene ble publisert i Nature på mandag. (statnews.com 19.3.2018).)

- Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning. (- Her har vi screenet mer enn 1 000 markedsført legemidler mot 40 representative tarmbakterielle stammer, og fant at 24 % av legemidler med menneskelige mål, inkludert medlemmer av alle terapeutiske klasser, hemmet veksten av minst en bakteriestamme in vitro. (- Potensiell risiko for (…) antibiotikaresistens.)

(Anm: Enkelte vanlige brukte ikke-antibiotiske legemidler er nylig blitt knyttet til endringer i tarmmikrobiomets sammensetning, men omfanget av dette fenomenet er ukjent. (- Den potensielle risikoen for ikke-antibiotisk promotering av antibiotikaresistens rettferdiggjør videre undersøkelser. (…) Virkningene av legemidler målrettet mennesker på tarmbakterier gjenspeiles i deres antibiotika-lignende bivirkninger hos mennesker og er overensstemmende med eksisterende kohortstudier på mennesker. (…) Våre resultater gir en ressurs for fremtidig forskning på legemiddel-mikrobiom interaksjoner, åpner nye veier for kontroll av bivirkninger og endrede bruksområder, og utvider vårt perspektiv på antibiotikaresistens. Nature 2018 (Published: 19 March 2018).)

- [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (aripripazol (ABILIFY)).

(Anm: - [Eosinofil myokarditt (EM) og en ung pasients plutselige uventede død ved behandling med antipsykotika] (ABILIFY). [Eosinophilic myocarditis and sudden unexpected death in a younger patient treated with antipsychotics].  Abstrakt En 36 år gammel mann som led av schizofreni ble funnet død i sin leilighet. Rettslig obduksjon ble utført på grunn av plutselig uventet død, men fant ikke dødsårsaken. Histologisk undersøkelse av hjertet viste eosinofil myokarditt (EM), mens rettsmedisinske kjemiske undersøkelser viste økt nivå av aripripazol (Abilify). Vi diskuterer risikoen for plutselig hjertedød hos pasienter som får antipsykotika og mulig sammenheng mellom forhøyede nivåer av legemiddel og EM, og vi understreker viktigheten av obduksjon, og håper på bedre måter i fremtiden for å påvise pasienter utsatt for risiko. Ugeskr Laeger. 2011 Oct 31;173(44):2799-800.)

- Danske forskere slår vannalarm: Multiresistente bakterier sprer seg via avløpsvannet. Vi har samme situasjon i Norge, sier professor. RASKT: Denne videoen fra Harvard viser hvor raskt en E. coli-bakterie kan utvikle kraftig resistens.

(Anm: Danske forskere slår vannalarm: Multiresistente bakterier sprer seg via avløpsvannet. Vi har samme situasjon i Norge, sier professor. RASKT: Denne videoen fra Harvard viser hvor raskt en E. coli-bakterie kan utvikle kraftig resistens. Video: Harvard Medical School. Danske forskere ved København universitets biologisk institutt gikk torsdag ut med oppsiktsvekkende oppdagelser om multiresistente bakterier. Universitetets undersøkelser har avdekket at bakterienes evne til å utvikle multiresistens er langt større enn hva man tidligere har trodd. I tillegg sprer antibiotikaresistente bakterier seg via avløpsvannet. Det skriver danske Information. (…) Bakterier følger også her til lands avløpsvannet, gjennom renseanlegget, ut i vassdrag igjen og tilbake til forbrukerne. Særlig lekkasjer fra dårlige avløpssystem til drikkevann er en viktig smittekilde, ifølge professoren. - Det som skjer, er at pasienter får antibiotika, og at dette virker i hele kroppen. Dermed blir bakteriene som normalt finnes i tarmen mer resistente, før de sprer seg via avløpsvannet. Spillvann fra sykehus og sykehjem er veldig undervurdert som smittekilde til antibiotikaresistente bakterier, forteller Tønjum. (…) Ifølge professoren er det nettopp sykehus og sykehjem som er hovedkilde til resistente bakterier her i landet. Hun trekker særlig fram de stedene hvor man har svekkede pasienter som krever mer bredspektret antibiotika. (dagbladet.no 24.5.2018).)

- Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg.

(Anm: Ufullstendige bevis for støtte til dopaminhypotesen for psykose: Hvorfor nevromobiologisk forskning må vurdere bruk av medisinering, justere for viktige konfundere, velge strenge komparatorer og bruke større utvalg. (Inconclusive Evidence in Support of the Dopamine Hypothesis of Psychosis.) Til tross for flere inkonsekvenser og metodologiske biaser (1) forblir dopaminhypotesen (DH) et populært tema innen schizofreniforskningen. Front. Psychiatry, 01 May 2018.)

- Denne pasienten reagerte godt på kreftbehandling, og et forskerteam fra MD Anderson Cancer Center mener at tarmbakterier kan være en grunn til hvorfor.

(Anm: How gut bacteria impact cancer treatment: meet the STAT Madness 2018 Editors’ Pick. High-resolution microscopy of a melanoma patient's fecal sample. This patient responded well to cancer therapy, and a research team from MD Anderson Cancer Center thinks gut bacteria may be a reason why. The idea came to her during someone else’s talk. Dr. Jennifer Wargo listened as a researcher described mice responding differently to certain cancer therapies depending on the composition of bacteria in their guts. She was intrigued. “I got up to the microphone, and I was like, ‘This is amazing! Have you studied this in patients?’” Wargo recalled. “They said they were planning to do so, but I saw this as a huge opportunity. … So I ran back home to MD Anderson and wrote a protocol.” Three years later, Wargo, from MD Anderson Cancer Center in Houston, published her team’s findings in Science. On Monday, STAT announced that Wargo’s work was the “Editors’ Pick” in STAT Madness 2018, a tournament in its second year that highlights top projects in science and medicine. “It’s a total honor,” said Wargo, adding that a clinical trial is now in the works to see if changing someone’s gut bacteria while they are in the cancer treatment she studied will improve their response to the treatment. (statnews.com 2.4.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

Grisete antibiotikabruk
dn.no 9.11.2005
Forskere ved Norges veterinærhøgskole mener Mattilsynet mangler kontroll med antibiotika-bruken blant svinebønder på Jæren i Rogaland.

Forskerne Nils Søli og Kari Grave mener bøndene har egne lagre av medisin og selv styrer forbruket.

-Fulle av antibiotika og hormoner
– Nå må Mattilsynet ta ansvar. Jeg frykter at medikamentene flyter. Kjøleskapene på enkelte svinegårder er trolig fulle av antibiotika og hormoner, slik at bønder selv kan medisinere grisen, sier professor Nils Søli ved Norges veterinærhøgskole til Nationen. (...)

- Bakterier med en usædvanlig antibiotikaresistans sprer seg i USA.

(Anm: Germs with Unusual Antibiotic Resistance Widespread in U.S. Ramped-up CDC strategy helps providers stop spread of new germs, prevents large outbreaks. Health departments working with CDC’s Antibiotic Resistance (AR) Lab Network found more than 220 instances of germs with “unusual” antibiotic resistance genes in the United States last year, according to a CDC Vital Signs report released today. Germs with unusual resistance include those that cannot be killed by all or most antibiotics, are uncommon in a geographic area or the U.S., or have specific genes that allow them to spread their resistance to other germs. (cdc.gov 3.4.2018).)

- Pasienter krever ikke så ofte antibiotika. Pasienter spør ikke lege om antibiotika så ofte som i tidligere år, antyder forskere.

(Anm: Patients request antibiotics less often. Patients are not asking GPs for antibiotics as frequently as in previous years, research suggested. But, while UK GPs are reducing antibiotic prescriptions, a lack of access to diagnostic tools means that over a third are prescribing antibiotics unnecessarily, said two polls commissioned by the Longitude Prize. The prize fund was launched in 2014 with a challenge to develop a point-of-care test to detect and understand infections, to help ensure that the right antibiotics are used at the right time. BMJ 2017;359:j5283 (Published 16 November 2017).)

(Anm: Salg av sykdom (mintankesmie.no).)

- Men fastleger merker presset fra barnehager som ønsker medikamenter mot øyekatarr samt skoleelever som ikke vil ha sykefravær.

(Anm: Stor nedgang i bruk av antibiotika: – Vi er i rute, folk har forstått alvoret. Vi bruker mye mindre antibiotika, men fastleger merker presset fra barnehager som ønsker medikamenter mot øyekatarr samt skoleelever som ikke vil ha sykefravær. (aftenposten.no 2.3.2018).)

- Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. (- Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes.)

(Anm: Ny viden om menneskets bakterier vælter forståelsen af selvet. Sludder og vrøvl, siger en filosof. Hvem er du? Ikke nogen uden dine bakterier, siger forskere. Genforskning var hot omkring årtusindskiftet, hvor man sagde, at kortlægningen af menneskets gener ville revolutionere forståelsen af, hvorfor vi er, som vi er. Så begyndte forskere at bruge gensekventering til at kortlægge vores mikrobiota - de billioner af bakterier, svampe og virus, der lever på alle overflader af kroppen, i kropsåbningerne og i tarmene. (…) Mikroorganismerne har vist sig at have langt større betydning for, hvordan vi udvikler os både fysisk og psykisk, end man tidligere har troet. (…) Tidligere tænkte man primært på bakterier som sygdomsfremkaldende bæster, der skulle udryddes. (videnskab.dk 2.3.2018).)

- Næbdyr kan redde os fra antibiotika-resistens. Mælk fra næbdyr kan være et middel mod superresistente bakterier.

(Anm: Næbdyr kan redde os fra antibiotika-resistens. Mælk fra næbdyr kan være et middel mod superresistente bakterier. Et af verdens måske mest specielle dyr, Næbdyret, kan redde os fra antibiotikaresistens. Dyrets mælk indeholder nemlig et potent protein, der kan bekæmpe såkaldte superbakterier. Det skriver BBC. (…) Forskere mener, at pattedyr udviklede brystvorter, fordi det er en steril måde at give sine unger mælk på. Men næbdyret har slet ikke brystvorter. Den sveder sin mælk ud gennem kroppen og fordrer sine unger på den måde. Og netop derfor giver det mening, at dyrets mælk er antibakteriel, da dyrets overflade kan blive udsat for mange skadelige bakterier. (…) Superresistente bakterier opstår, når en bakterie bygger en tolerance op over for antibiotika, og derefter videregiver resistensen til næste generation af bakterier. (jyllands-posten.dk 16.3.2018).)

- «Nytenkende» antibiotika kan drepe resistent bakterie. 

(Anm: 'Game-changing' antibiotic can kill off superbugs. A new study, published in the Journal of Medicinal Chemistry, offers the first proof that a new synthetic form of the antibiotic teixobactin can neutralize drug-resistant bacteria. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) say that antibiotic resistance is "one of the world's most pressing public health problems." In the United States alone, 2 million people are believed to become infected by drug-resistant bacteria per year, and more than 23,000 U.S. individuals die as a result. The new antibiotic has been called "game-changing," and the findings may "lead to the first new class of antibiotic drug in 30 years." Ishwar Singh, a drug design specialist and senior lecturer in biological chemistry at the University of Lincoln's School of Pharmacy in the United Kingdom, is the corresponding author of the new study. (…) The team then tested these synthetic versions in vitro. "These [analogs]," write the authors, "showed highly potent antibacterial activities against Staphylococcus aureus, MRSA, and [VRE]." Also, one of these analogs was found to be noncytotoxic both in vitro and in vivo, report the scientists. (medicalnewstoday.com 27.3.2018).)

- Hvordan mikrobiomet utfordrer vårt konsept (forestilling) om selvet. (- Fig. 1. Det endrede syn på det menneskelige selvet. (a) Det tradisjonelle synspunktet: mennesker er skilt fra naturen. (b) Synspunkter i mikrobiomets era (epoke): interaksjoner med mikroorganismer definerer det individuelle menneskelige selvet.)

(Anm: How the microbiome challenges our concept of self. (…) Fig 1. The changing perspective of the human self. (a) The traditional view: humans are set apart from nature. (b) View in the era of the microbiome: interactions with microorganisms define the individual human self. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005358.g001 / PLoS Biol 16(2): e2005358.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde.

(Anm: Selvet, en sentral og unik side ved menneskets personlighet; karakterisert ved individets organiserte og varige opplevelser av egen identitet. Selvet er et sentralt begrep i nyere personlighetspsykologiske teorier, hvor det blant annet fremheves at mennesket til enhver tid forsøker å handle i overensstemmelse med sitt eget selvbilde. Det antas også at realisering av iboende muligheter er en fundamental drivkraft hos mennesket. Personlighetsmessige problemer kan skyldes et urealistisk selvbilde, enten i form av et altfor optimistisk eller pessimistisk syn på eget verd og muligheter. (…) - jeg - jeg i filosofien - selvaktelse - selvfølelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent? (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering) (mintankesmie.no).)

– Leger kan for lite om antibiotika.

(Anm: – Leger kan for lite om antibiotika. Den norske legestanden jobber iherdig for å redusere overforbruket av antibiotika med 30 prosent, men flere fastleger kjenner fortsatt presset fra pasienter til å skrive ut resept. (nrk.no 21.11.2017).)

(Anm: Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon). (mintankesmie.no).)

- Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens.

(Anm: Forurensning med legemidler en "ignorert" årsak til antibiotikaresistens. (Pharma pollution an 'ignored' cause of antibiotic resistance.) Forurensning med legemidler i forsyningskjeder bidrar til spredning av antimikrobiell resistens (AMR), ifølge en ny rapport. (Pollution in pharma supply chains is contributing to the spread of antimicrobial resistance (AMR), says a new report.) I dokumentet beskriver European Public Health Alliance (EPHA) forurensningen til legemiddelfirmaer som en "ignorert årsak" til AMR, og sier at "betydelige mengder" av antibiotika frigjort fra fabrikker kombinert med avrenning fra gårder og menneskelig kloakk for å skape en perfekt yngleplass for legemiddelresistente bakterier. (In the document , the European Public Health Alliance (EPHA) describes pollution by pharma manufacturers as an "ignored cause" of AMR, saying that "substantial quantities" of antibiotics released from factories are combining with runoff from farms and human waste to create a perfect breeding ground for drug-resistant bacteria.) (outsourcing-pharma.com 25.8.2016).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotic-Resistant Infection Treatment Costs Have Doubled Since 2002, Now Exceeding $2 Billion Annually. Abstract Antibiotic-resistant infections are a global health care concern. The Centers for Disease Control and Prevention estimates that 23,000 Americans with these infections die each year.  (healthaffairs 21.3.2018).)

- Den usynlige kloakken.

(Anm: - Den usynlige kloakken. (…) På 25 meters dyp og 100 meter ut i fjorden spyles brunt kloakkvann ut i havet. Slik har det vært i mange år. Men det er umulig å se med det blotte øye fra land. (...) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging. (nrk.no 24.4.2017).)

(Anm: Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall). (mintankesmie.no).)

- Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt.)

(Anm: Det er en deprimerende forskjell mellom kloakk fra velstående områder og fattigere. (- Forskjeller i livsstil mellom sosioøkonomiske grupper er ganske uttalt. (…) I lavere sosioøkonomiske områder var det betydelig høyere nivåer av reseptbelagte legemidler for å behandle depresjon (desvenlafaksin, amitriptylin og citalopram), kroniske smerter (opioider som metadon, kodein, tramadol og oksykodon, samt pregabalin, for nevropati) og blodtrykk (atenolol). (…) Og mennesker som tok citalopram hadde en tendens til å bo alene, og ble ofte separert eller skilt.)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Avløp og kloakk på kartet. Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensing i de øvrige deler av landet. (ssb.no 19.12.2017).)

(Anm: Frykter at 30 prosent av artene i havet dør ut grunnet havforsuring. Forskerne mener at havet nå surner raskere enn på 300 millioner år - og at innen år 2100 kan havet ha surnet med hele 170 prosent. I 2012 samlet over 500 av verdens fremste eksperter på havsuring seg i California - og en gjennomgang av tilstanden i vitenskapen blir publisert i en studie som legges fram neste uke. (dagbladet.no 17.11.2013).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Oslo kommune stenger Sørenga sjøbad. Kloakkutslipp i forbindelse med byggingen av Follobanen fører til at Oslo kommune vil stenge det populære sjøbadet på Sørenga noen dager denne måneden. Så mye som 50 liter kloakk i sekundet (rundt 720.000 liter) kan renne ut i Alnaelva og videre ut i fjorden i løpet av to netter i juli på grunn av utslippene. (dagsavisen.no 10.7.2018).)

- Hva skjer med havet? Gjør vi havet til varme, prangende, livløse syrebad? Det korte svaret er, ja - men det er fortsatt håp.

(Anm: What's happening to the ocean? Are we turning the oceans into warm, noisy, uninhabitable bodies of acid? The short answer is, yes -- but there's still hope. (ted.com 2016).)

(Anm: Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans, caused by the uptake of carbon dioxide (CO2) from the atmosphere.[2] Seawater is slightly basic (meaning pH > 7), and the process in question is a shift towards pH-neutral conditions rather than a transition to acidic conditions (pH < 7).[3] Ocean alkalinity is not changed by the process, or may increase over long time periods due to carbonate dissolution.[4] An estimated 30–40% of the carbon dioxide from human activity released into the atmosphere dissolves into oceans, rivers and lakes.[5][6] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Klima, miljø og globalisering (mintankesmie.no).)

- 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. Har du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  (- Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker.)

(Anm: 10 ting om bakterier som bør skremme vettet av deg. ar du hørt at resistente bakterier er litt skummelt på sikt? Beklager, fremtiden er her nå. I år tar de livet av 700.000 mennesker.  Helsemyndigheter har vært redde i årevis. Nå slår også verdens miljømyndigheter – FNs miljøprogram – alarm: Enorme mengder antibiotika og antibiotikaresistente bakterier pøses ut i naturen rundt i verden. Spredning av antibiotika i naturmiljøet heises nå opp som en av de største miljøtruslene. Kloakken er en hovedkilde, fra hver og en av oss som bruker bakteriedrepende medisiner, bakteriehemmende såpe eller steriliserende væsker. Og fra sykehus, selvsagt. Det kommer fra industrien og ikke minst fra husdyrene. (…) Dette er hovedtemaet i årets rapport fra FNs miljøprogram UNEP – «UN Environment Frontiers 2017». (aftenposten.no 5.12.2017).)

(Anm: 'Superbug' bacteria gang up on us, fueled by antibiotic use, nursing home study suggests (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Antibiotic resistance fight could get a little help from ants (theconversation.com 7.2.2018).)

- Gassdetekteringspille kan diagnostisere dårlig tarmhelse.

(Anm: Gas detecting pill could diagnose poor gut health. Researchers at RMIT in Australia have recently conducted the first human trials of a pill-sized sensor capsule which transmits live data from the intestines of patients. The capsule can measure gas levels and transmit this information to a mobile phone app. The researchers hope that their sensor will provide unprecedented levels of information to better diagnose gastrointestinal disorders and diseases. (bbc.com 23.1.2018).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

- Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (- Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet.)

(Anm: Tarm-hjerne-aksen og neurodegenerative lidelser. (Gut-Brain Axis and Neurodegenerative Disorders.) Det er økende anerkjennelse i det medisinske og vitenskapelige samfunnet av forbindelsen mellom tarmen og det sentrale nervesystemets mikrobielle sammensetning, kjent som "tarm-hjerne-aksen". Dette omfatter toveis kommunikasjonskanaler mellom sentralnervesystemet, det enteriske nervesystemet og det endokrine systemet. Videre er tarm-hjerne-aksen ansvarlig for regulering av immunrespons i både tarmene og hjernen, med alle aspekter sterkt påvirket av aktiviteten til intestinale mikroorganismer. (news-medical.net 16.1.2018).)

(Anm: Det enteriske nervesystemet består av flettverk av nerveceller som ligger i veggen i mage-tarmkanalen i hele dens lengde. Det består av et flertall ulike typer av nerveceller med både aktiverende og hemmende synaptiske effekter. Det totale antall nerveceller i det enteriske systemet er meget stort, sammenlignbart med det totale antall nerveceller i hele ryggmargen. Kilde: Store norske leksikon.)

- Hvordan tarmen din kan få deg til å virke smartere enn du egentlig er.

(Anm: How your gut can make you seem smarter than you really are. We've all been hungry — or even "hangry" — at one point in our lives, but is there a scientific explanation for this phenomenon? And might there be some hidden value to this otherwise irritating feeling? A new study explores, suggesting that our gut helps us make good decisions and come across as smarter than we really are. (…) Neuroscience shows that most of our decisions are emotional, not rational (although our efforts to post-rationalize are pretty ingenious, to say the least) and our brains are prone to a myriad of biases that hijack our decisions without us even knowing. (…) Not only do we share more with animals than we might think, but sensations as basic as hunger drive a lot of our decision making, reveals the new study. (medicalnewstoday.com 28.1.2018).)

(Anm: Trust your gut: using physiological states as a source of information is almost as effective as optimal Bayesian learning. Proc Biol Sci. 2018 Jan 31;285(1871). pii: 20172411.)

- Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika.

(Anm: Fakta: Antibiotika virker ikke mod resistente bakterier. Flere danskere smittes ifølge ny rapport med resistente bakterier, der ikke kan behandles med antibiotika. Antallet af danskere, der smittes med to typer multiresistente bakterier, er ifølge ny rapport stigende. - Det drejer sig om de multiresistente bakterier CPE og VRE. -Mulitiresistent betyder, at det kan være vanskeligt at behandle personer med disse bakterier med visse typer antibiotika. - Det er især et problem for svækkede personer, hvis de bliver smittet med multiresistente bakterier. – VRE står for Vancomycin resistente enterokokker. Disse bakterier er født resistente over for en lang række antibiotika. - VRE giver kun sjældent alvorlige infektioner, men findes ofte hos hospitalspatienter og kan herfra smitte videre til meget svækkede personer. I 2016 fik 51 patienter blodforgiftning med VRE-bakterier. - CPE står for Carbapenemase-producerende enterobakterier. - Enterobakterierne lever i tarmen hos alle mennesker, hvor de normalt ikke gør skade, men de kan for eksempel give urinvejsinfektion. Svækkede patienter kan også risikere mere alvorlige infektioner. Kilde: Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie.

(Anm: Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie. DRAMMEN (NRK): Den motstandsdyktige bakterien VRE er oppdaget på Drammen sykehus. Den står på WHOs liste over de mest fryktede antibiotikaresistente bakteriene i verden. (…) Sengeposten ved Drammen sykehus er stengt. Syv pasienter har fått påvist bakterien, men ingen har blitt syke. Nå ligger kun én av pasientene igjen på sykehuset. – Pasientene ble isolert og screenet. Det man er redd for i en sånn situasjon som dette er at vi blir tvunget til å bruke andre typer antibiotika, slik at antibiotikabruken endrer seg, forteller Walberg. Utviklinga er urovekkande (nrk.no 19.12.2017).)

- Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. (- Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika.)

(Anm: Sundhetsmininster: Færre patienter skal smittes av multiresistente bakterier. PRESSEMEDDELELSE: Som en del af velfærdsreserven foreslår regeringen at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens. (…) Fakta om antibiotikaresistens Behandling med antibiotika kan som en negativ effekt føre til, at bakterier bliver resistente over for den type antibiotika, der behandles med. Bakterierne kan smitte mellem mennesker og overføre resistens til hinanden. Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika. (sum.dk 27.10.2017).)

- Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner.

(Anm: Multiresistente bakterier spreder sig voldsomt og smitter typisk på sygehusene. (…) Bakteriealarm: For få år siden slæbte vi de multiresistente bakterier med hjem fra udlandsrejser. Nu smittes de fleste på sygehusene herhjemme. Længere behandlingstid og større risiko for at dø af selv banale infektioner. Det er konsekvenserne af, at de multiresistente bakterier de seneste fire år har spredt sig. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) opruster i kampen mod de farlige bakterier med en ekstrabevilling til Statens Serum Institut. (jyllands-posten.dk 27.10.2017).)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (- Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, allergi, autisme og mageinfeksjoner.)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- Alvorlige allergiske reaksjoner ved kirurgi "forårsaket av antibiotika". Antibiotika er hovedårsaken til livstruende allergiske reaksjoner under operasjon, antyder en ny rapport.

(Anm: Severe allergic reactions in surgery 'caused by antibiotics'. Antibiotics are the main cause of life-threatening allergic reactions during surgery, a new report suggests. The Royal College of Anaesthetists says more patients are claiming to be allergic to penicillin, leading to other riskier antibiotics being used. Out of nearly 300 life-threatening reactions, there were 10 deaths in one year in the NHS in the UK. Anaesthetists said some of the deaths could have been prevented. Anaphylaxis in the operating theatre is a life-threatening reaction to a drug that happens without warning. In extreme cases, it rapidly progresses to cardiac arrest or even death. (bbc.com 14.5.2018).)

– Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen.

(Anm: Iltbehandling får antibiotika til at virke igjen. Antibiotika Ved at flytte antibiotikabehandling ind i et trykkammer med mere ilt end normalt, kan man få antibiotika til at virke på bakterier, der ellers ikke kan slås ned af behandlingen. Det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Den nye viden kan hjælpe patienter med kroniske infektioner, mener forskerne. (sund.ku.dk 8.12.2017).)

- Lungemikrobiom spiller stor rolle for alvorlighetsgraden for astma og respons på behandling.

(Anm: Lung microbiome plays major role in asthma severity and response to treatment. While the microbiome has gained significant attention for its impact on digestive health in recent years, its effect on lung disease has largely remained unstudied. Dr. Patricia Finn says this is a missed opportunity. (…) A second study from the Finn-Perkins lab at UIC, recently published in the American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, showed that even prior to birth, exposure to specific compositions of bacteria may elicit an inflammatory immune response that could predispose individuals to asthma. This is an exciting time in scientific discovery," Finn said. "We are learning that the lung microbiome potentially plays a role in many parts of the body including cord blood cells, which may impact disease onset or symptoms." (news-medical.net 24.10.2017).)

(Anm: Astmalegemidler (astma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser.

(Anm: Tette arterier kan skyldes bakterier, ikke diett. Fettmolekylene i plakk som tetter våre arterier og øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, kan komme fra bakterier som lever i vår munn og tarm, ikke bare fra det vi spiser. Dette var hovedresultatet i en studie ledet av University of Connecticut i Storrs som nylig ble publisert i Journal of Lipid Research. (Clogged arteries may be down to bacteria, not diet. The fat molecules in the plaques that clog up our arteries and raise risk of heart attack and stroke may come from bacteria that live in our mouths and guts, not just from what we eat. This was the main result of a study led by the University of Connecticut in Storrs that was published recently in the Journal of Lipid Research. (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

(Anm: [Medicin]  - Ateromer dannet af aflejring af fedt og kolesterol kan føre til åreforkalkning (Atheromas formed by deposits of fat and colesterol may lead to arteriosclerosis) (ordbogen.com).)

(Anm: Tannleger, tannhelse, hukommelse etc. (munnhulen er kroppens speil). (mintankesmie.no/).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- Antidepressiva øker risiko for åreforkalkning (arteriosklerose), erektil dysfunksjon, hjertesykdom og hjerneslag. (- Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center.)

(Anm: Vanlig antidepressiva gir økt koronar aterosklerose (åreforkalkning) i dyremodell. (Common antidepressant increased coronary atherosclerosis in animal model). Et vanlig foreskrevet antidepressiva forårsaket opp til en seksdobling i aterosklerotisk plakk i koronararteriene hos ikke-menneskelige primater, ifølge en studie utført av forskere ved Wake Forest Baptist Medical Center. Koronar aterosklerose er den primære årsaken til hjerteinfarkt. (A commonly prescribed antidepressant caused up to a six-fold increase in atherosclerosis plaque in the coronary arteries of non-human primates, according to a study by researchers at Wake Forest Baptist Medical Center. Coronary artery atherosclerosis is the primary cause of heart attacks.) Studien er publisert i dagens elektroniske utgaven av tidsskriftet Psychosomatic Medicine. (...) Apene som fikk SSRI utviklet tre ganger så mye aterosklerose i sine koronararterier i forhold til aper gitt placebo. Hos de deprimerte dyr var mengden enda høyere - nesten seks ganger høyere hos SSRI-behandlede dyr enn hos de som fikk placebo. (sciencedaily.com 6.4.2015).)

(Anm: Effects of long-term sertraline (Zoloft) treatment and depression on coronary artery atherosclerosis in premenopausal female primates. (...) Vi bestemte effekten av SSRI på kranspuls åreforkalkning (aterosklerose) (CAA) i en etablert, ikke-human primatmodell som ble brukt til å avklare sammenhengen mellom depresjon og CAA. (...) KONKLUSJONER: Deprimerte dyr utviklet mer CAA, og langvarig behandling med sertralin resulterte i mer omfattende CAA. (We determined the effects of an SSRI on coronary artery atherosclerosis (CAA) in an established nonhuman primate model used to clarify the association between depression and CAA. (…) CONCLUSIONS: Depressed animals developed more CAA, and long-term treatment with sertraline resulted in more extensive CAA.) Psychosom Med. 2015 Apr;77(3):267-78.)

(Anm: Arteriosklerose, patologisk anatomisk betegnelse på tilstander med fortykket arterievegg med tap av elastisitet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: The Aging Risk and Atherosclerosis: A Fresh Look at Arterial Homeostasis. A considerable volume of research over the last decade has focused on understanding the fundamental mechanisms for the progression of atherosclerosis—the underlying cause for the vast majority of all cardiovascular (CVD)-related complications. Front. Genet., 14 December 2017.)

- Antibiotika kan øke risiko for kreft

Antibiotics may be linked to risk of cancer (Antibiotika kan være linket til risiko for kreft)
BMJ 2008;337:a1381 (21 August 2008)
The risk of developing prostate, breast, lung, and colon cancer rises with use of antibiotics, a large observational study has found (International Journal of Cancer 2008 Aug 14, doi: 10.1002/ijc.23622). The risk of less common cancer has also been linked with antibiotic use. The study shows that the risk of being diagnosed with non-melanoma skin, duodenum, pancreas, kidney, bladder, male genitals (excluding prostate), and thyroid cancers as well as myeloma and leukaemia, was more than 1.5 times more among participants with six or more antibiotic prescriptions, compared with the group with lowest exposure. (...)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Int. J. Cancer 200(;123(9) (1 November 2008).)

(Anm: Recurrent antibiotic exposure may promote cancer formation--Another step in understanding the role of the human microbiota? (…) CONCLUSION:  Recurrent exposure to certain antibiotics may be associated with cancer risk in specific organ sites. Eur J Cancer. 2015 Nov;51(17):2655-64.)

(Anm: Infection, antibiotic therapy and risk of colorectal cancer: a nationwide nested case-control study in patients with Type 2 diabetes mellitus. Int J Cancer. 2014 Aug 15;135(4):956-67.)

(Anm: Impact of antibiotic exposure on the risk of colorectal cancer. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 May;24(5):534-42.)

- Bruk av antibiotika forutsier økt risiko for kreft.

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

– Studie vurderer hjerterisiko for antibiotika hos eldre kvinner. (- Studien på kvinner på 60 år eller eldre fant at de som tok antibiotika i minst to måneder var 27 prosent mer sannsynlig å dø av alle årsaker over en periode på åtte år, og de hadde en 58 prosent større risiko for å dø spesielt av hjertesykdom.) (- Men høynet antibiotika selve risikoen? Det er mulig, Qi's gruppe uttalte at fordi tidligere studier har vist at antibiotika kan føre til kroniske endringer i sammensetningen av bakterier som lever i menneskets tarm, eller "mikrobiota". "Endringer i tarmmikrobiota har vært forbundet med en rekke livstruende forstyrrelser, for eksempel kardiovaskulære sykdommer og visse typer kreft," sa Qi i en pressemelding fra American Heart Association.)

(Anm: Study Weighs Heart Danger of Antibiotics for Older Women. THURSDAY, March 22, 2018 (HealthDay News) -- New research finds that, for women over 60, there's a link between long-term use of antibiotics and heightened odds for heart-linked death. But the study of more than 37,000 U.S. women couldn't prove that the bacteria-fighting meds were the cause of the troubling trend, or whether the culprits were the illnesses the antibiotics were intended to fight. The study of women age 60 or older found those who took antibiotics for at least two months were 27 percent more likely to die from all causes over a period of eight years, and they had a 58 percent greater risk of dying from heart disease, specifically. This was true even after the researchers considered other traditional risk factors, such as diet, obesity and the use of other medications. But did the antibiotics themselves hike the risk? It's possible, Qi's group said, because prior studies have shown that antibiotics can lead to chronic changes in the composition of bacteria living in the human gut, or "microbiota." "Gut microbiota alterations have been associated with a variety of life-threatening disorders, such as cardiovascular diseases and certain types of cancer," Qi said in an American Heart Association news release. "Antibiotic exposure affects balance and composition of the gut microbiome, even after one stops taking antibiotics; so, it is important to better understand how taking antibiotics might impact risks for chronic diseases and death."(...) The link between antibiotic use and increased risk of death was more notable among the women who also reported using antibiotics earlier in life, from the age of 40 to 59, than those who didn't take the drugs when they were middle-aged, the study showed. (medicinenet.com 22.3.2018).)

- Hvordan dine tarmbakteriene kan beskytte deg mot kreft. (- Ny forskning øker vår forståelse av sammenhengen mellom tarmbakterier og risikoen for å få tarmkreft og ulike infeksjoner.)

(Anm: How your gut bacteria may protect you from cancer. New research, published in the journal Nature Communications, shows how our diet influences the bacteria in our gut, which, in turn, can alter the behavior of our genes and the risk of cancer. According to the National Cancer Institute (NCI), colorectal cancer is the fourth most common cancer type, after breast, lung, and prostate. (…) For instance, early last year, Medical News Today reported on a study showing how different diets alter the bacteria in our guts — which, in turn, influences the risk of developing colorectal cancer. New research deepens our understanding of the connection between gut bacteria and the risk of developing colorectal cancer and various infections. (…) Dr. Varga-Weisz says, "Our intestine is the home of countless bacteria that help in the digestion of foods such as plant fibers. They also act as a barrier to harmful bacteria and educate our immune system. How these bugs affect our cells is a key part of these processes." (medicalnewstoday.com 10.1.2018).)

(Anm: Vaginal Microbiome and Gynecological Cancer. (…) Exploring the Influence on Carcinogenesis. Exploring the link between the vaginal microbiome and gynecological malignancies is a developing and exciting field of research, as several studies that were published recently suggested that such relationship may exist. The overall hypothesis is that vaginal bacteria play an important role in the tumor microenvironment. (news-medical.net 28.8.2017).)

(Anm: Antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Antibiotic use has been hypothesized to be associated with the risk of cancer but the evidence is sparse and inconsistent. The aim of the present study was to determine whether antibiotic use predicts the development of various cancers. This nationwide cohort study included 3,112,624 individuals, aged 30-79 years, with no history of cancer. Information on their antibiotic use between 1995 and 1997 was obtained from the Drug Prescription Registry. During the period 1998-2004, 134,070 cancer cases were ascertained from the Finnish Cancer Registry. Cox proportional hazards regression was used to estimate the relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (95% CIs). Antibiotic use was associated with an increased risk of cancer: for categories of increasing antibiotic use (0-1, 2-5 and >/=6 prescriptions), RRs (95% CIs) for cancer were 1.0 (reference), 1.27 (1.26-1.29) and 1.37 (1.34-1.40). RRs (for comparison of lowest and highest exposure group) for the most common primary sites i.e. prostate, breast, lung and colon were 1.39 (1.31-1.48), 1.14 (1.09-1.20), 1.79 (1.67-1.92), and 1.15 (1.04-1.26), respectively. RRs for other primary sites varied between 0.90 (0.76-1.05) for ovary to 2.60 (1.60-4.20) for endocrine gland (excluding thyroid). In conclusion, antibiotic use predicts an increased risk of cancer. Because of the design of our study the possibility of residual confounding cannot be excluded and further studies are required to confirm the results. Int J Cancer. 2008 Nov 1;123(9):2152-5.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Danske forskere giver forklaring på overdødelighed ved brug af antibiotika. Antibiotikaet clarithromycin skader celler og udløser åreforkalkning, viser dansk studie. Resultaterne forklarer, hvorfor tidligere studier har vist en overdødelighed ved brugen af clarithromycin. (dagenspharma.dk 24.10.2017).)

(Anm: Antibiotika har ingen effekt i behandling af myelomatose. Et uafhængigt dansk studie har afkræftet tese om antibiotikaet clarithromycin fordelagtige potentiale i behandlingen af myelomatose. Tværtimod fandt forskerne en række bivirkninger ved brug af clarithromycin. (dagenspharma.dk 11.12.2017).)

(Anm: Good-guy bacteria may help individuals respond well to cancer immunotherapy. Individuals with certain types of bacteria in their gut may be more likely to respond well to cancer immunotherapy, researchers at the Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center found in a study of patients with metastatic melanoma. (news-medical.net 5.10.2017).)

- FDA advarer mod overdødelighed flere år efter Clarithromycin-kur.

(Anm: FDA advarer mod overdødelighed flere år efter Clarithromycin-kur. På baggrund af bl.a. danske studier vælger den amerikanske sundhedsmyndighed FDA nu at advare om, at patienter har en øget risiko for at dø flere år efter at de har taget en kur med antibiotikaet clarithromycin. Den danske lægemiddelstyrelse tror ikke på studiernes fund. (medwatch.dk 20.12.2017).)

(Anm: EUs bivirkningskommité: Intet belæg for langtidseffekt ved clarithromycin. Mens FDA har iværksat en handlingsplan, der skal advare patienter med hjertekarsygdomme om at en clarithromycin-kur øger risikoen for at dø flere år efter afsluttet kur, vælger EU ikke at gøre noget. Langtidseffekten er ikke dokumenteret, lyder det. (medwatch.dk 20.12.2017).)

(Anm: Clarithromycin og hjerterelaterede bivirkninger. Det antibiotiske lægemiddel clarithromycin og risikoen for pludselig død har været diskuteret længe. EU’s bivirkningskomité PRAC har netop afsluttet en grundig gennemgang af studier og anden litteratur om clarithromycin og konkluderer, at der ikke er tilstrækkelig evidens for, at lægemidlet medfører pludselig død flere år efter behandling.  (laegemiddelstyrelsen.dk - Nr. 3 | Årgang 1 | December 2017).)

- Trimethoprim er forbundet med en større risiko for akutt nyreskade og hyperkalemi sammenlignet med andre antibiotika som brukes til å behandle UTI, men ikke en større risiko for død.

(Anm: Trimethoprim use for urinary tract infection and risk of adverse outcomes in older patients: cohort study. Abstract OBJECTIVE: To determine if trimethoprim use for urinary tract infection (UTI) is associated with an increased risk of acute kidney injury, hyperkalaemia, or sudden death in the general population. (…) CONCLUSION: Trimethoprim is associated with a greater risk of acute kidney injury and hyperkalaemia compared with other antibiotics used to treat UTIs, but not a greater risk of death. The relative risk increase is similar across population groups, but the higher baseline risk among those taking renin-angiotensin system blockers and potassium-sparing diuretics translates into higher absolute risks of acute kidney injury and hyperkalaemia in these groups. BMJ. 2018 Feb 9;360:k341.)

Common Antibiotic Linked to Elevated Potassium (Vanlig antibiotika linket til økt nivå av potassium (kalium))
medpagetoday.com 1.7.2010
Among older individuals, the commonly used antibiotic trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX) is associated with the development of hyperkalemia requiring hospitalization, researchers found.

The relationship was independent of the concomitant use of beta-blockers, Amit Garg, MD, PhD, of the University of Western Ontario in London, and colleagues reported online in the Clinical Journal of the American Society of Nephrology. (...)

(Anm: kalium; metallisk grunnstoff, kjemisk symbol K, atomnummer 19, tilhører alkalimetallene.(...) Både for lav og for høy konsentrasjon (hhv. hypokalemi og hyperkalemi) påvirker den elektriske aktiviteten i cellene og kan forårsake hjertearytmier, slapphet og muskelsvekkelse. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Co-trimoxazole (trimethoprim-sulfamethoxazole) omsettes bl.a. under handelsnavnet Bactrim.)

(Anm: Beta-Blockers, Trimethoprim-Sulfamethoxazole, and the Risk of Hyperkalemia Requiring Hospitalization in the Elderly: A Nested Case-Control Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2010 (Published ahead of print on July 1).)

- Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi.

(Anm: Tarmbakterier kan påverka canceröverlevnad. Vilken typ av bakterier en cancerpatient har i tarmarna kan påverka hur hen svarar på behandlingen immunterapi. Det visar forskning på patienter med lung-, hud- eller njurcancer som publiceras i tidskriften Science, rapporterar SVT Vetenskap. Forskarna kartlade vilka bakterier som fanns i patienternas tarmar, och kunde se att de som svarade bäst på behandlingen var de som hade en varierad tarmflora och mycket av särskilt bra bakterier. Experiment på möss gav ytterligare stöd till detta. – Det här visar på ett övertygande sätt att tarmfloran är viktig för att cancerbehandlingen ska fungera, och vi börjar förstå vilka typer av bakterier som ger god effekt. Nu måste vi undersöka hur vi kan påverka tarmfloran så att vi kan rädda våra patienter, säger Ola Winqvist, professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Institutet, till SVT om studien. (nyteknik.se 3.11.2017).)

- Flere konsultasjoner for mage-tarm-infeksjoner blant unge.

(Anm: Flere konsultasjoner for mage-tarm-infeksjoner blant unge. Har trolig sammenheng med innføring av fraværsgrensen, melder FHI. Siden høsten 2016 har Folkehelseinstituttet (FHI) sett en økning i antall legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i aldersgruppen 5 til 19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i videregående skole fra skoleåret 2016/2017, der elevene ikke kan ha mer enn 10 prosent fravær uten legeerklæring for å få godkjent faget, melder FHI. (dagensmedisin.no 13.7.2017).)

(Anm: Antibiotics may kill bacteria differently in vitro vs in vivo (news-medical.net 5.9.2017).)

- Bruk av antibiotika under fødsel forsinker sunne tarmbakterier hos spedbarn. (- Forskningen viste at babyer utsatt for antibiotika mot Streptokokker gruppe B (GBS) under fødsel fikk en forsinkelse i modningen av deres tarmbakterier, kjent som mikrobiota.) (- En av hver tredje eller fjerde gravide tester positivt for streptokokker gruppe B (GBS) under rutinemessig screening, og flertallet velger å motta antibiotika som profylakse (sykdomsforebyggelse) under fødsel for å forhindre GBS-overføring til spedbarn ved fødselen.)

(Anm: Antibiotics administered during labor delay healthy gut bacteria in babies. Antibiotics administered during labour for Group B Streptococcus (GBS) affect the development of gut bacteria in babies, according to a study from McMaster University. The research showed that babies exposed to the antibiotics for GBS during labour had a delay in the maturation of their gut bacteria, known as microbiota. The data also showed that this delay increased with longer durations of exposure to the antibiotics.
While the effects of antibiotics for GBS on the gut bacteria in babies was dramatic at early time points, they largely disappeared by 12 weeks of age. The results were published today in the journal Scientific Reports.
"Early life microbial colonization and succession is critically important to healthy development, with impacts on metabolic and immunologic processes throughout life," said Jennifer Stearns, the study's first author, an assistant professor of medicine at McMaster University's Michael G. DeGroote School of Medicine and a scientist of the University's Farncombe Family Digestive Health Research Institute. One out of every three or four pregnant women test positive for Group B Streptococcus during routine screening and the majority choose to receive antibiotic prophylaxis during labour to prevent GBS transmission to their infant at birth. Infant infections can lead to serious illness including meningitis and death in a very small number of infants, and antibiotic treatment is an important prevention strategy. (medicalxpress.com 28.11.2017).)

(Anm: Streptokokker gruppe B, systemisk sykdom - veileder for helsepersonell. Streptokokker gruppe B-infeksjoner forårsakes av bakterien Streptococcus agalactiae, vanligvis kalt GBS. GBS er den vanligste årsak til alvorlig infeksjonssykdom hos nyfødte. (fhi.no 18.4.2017).)

- Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.)

(Anm: Bare to sukkerholdige drikkevarer per uke kan øke risikoen for type 2 diabetes. (Just two sugary drinks per week may raise type 2 diabetes risk.) (…) Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer at minst 19 millioner årlige dødsfall skyldes kardiometabolske lidelser - et paraplybegrep for kardiovaskulær sykdom og tilstander som metabolsk syndrom og type 2 diabetes. (…) Imidlertid, som forfatterne av den nye forskningen forklarer, har resultatene av slike studier blitt betraktet som "kontroversielle". Så i den nye vurderingen bestemte forskerne - ledet av M. Faadiel Essop, Ph.D., ved Stellenbosch University i Stellenbosch, Sør-Afrika - å undersøke overordnede trender i funnene i 36 studier, som spenner over et tiår.) (medicalnewstoday.com 3.11.2017).)

- Noen studier rapporterer imidlertid om at det ikke er negative effekter som følge av bruk av sukkerholdige drikkevarer (SSB). På grunn av denne uoverensstemmelsen foreslår vi at veldesignede langsiktige kliniske studier skal forbedre vår forståelse om sammenhengen mellom SSB-bruk og begynnende kardiometabolske sykdommer.

(Anm: Frequent sugar-sweetened beverage consumption and the onset of cardiometabolic diseases: cause for concern? (…) Some of the findings also show that regular SSB intake can alter glucose handling and insulin sensitivity, thereby contributing to the development of the MetS and T2DM. There is also evidence that frequent SSB intake (and particularly fructose) is linked to hypertension and well-known CVD risk factors. However, some studies report on the lack of negative effects as a result of SSB consumption. Because of this discrepancy, we propose that well-designed long term clinical studies should further enhance our understanding regarding the links between SSB consumption and the onset of cardiometabolic diseases. Journal of the Endocrine Society 2017 (Published: 02 November 2017).)

(Anm: Diabetes (mintankesmie.no).)

(Anm: Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statens mattilsyn (Mattilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Høyt sukkerinntak kan øke risikoen for hjertesykdom hos friske mennesker.

(Anm: Consuming high amounts of sugar could increase heart disease risk in healthy people. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. A ground-breaking study from the University of Surrey found that a subject group of otherwise healthy men had increased levels of fat in their blood and fat stored in their livers after they had consumed a high sugar diet. (...) After 12 weeks on the high sugar diet, the men with a high level of liver fat - a condition known as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) - showed changes in their fat metabolism that are associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attacks and strokes. (news-medical.net 5.10.2017).)

(Anm: Healthy people are at risk of developing heart disease. Healthy people who consume high levels of sugar are at an increased risk of developing cardiovascular disease. (surrey.ac.uk 5.10.2017).)

- PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden.

(Anm: PTSD linket til endringer i tarmbakterier. En undersøkende studie har identifisert en sammenheng mellom tarmbakterier og posttraumatisk stresslidelse som kan bringe oss nærmere en forståelse av mekanismene for den komplekse tilstanden. (PTSD linked to changes in gut bacteria.) Gut bacteria also influence the biology and function of the brain through the production of hormones or neurotransmitters, molecules that alter immune function, and toxins. (…) However, they did find that participants who had experienced trauma as children had lower levels of two of the gut bacteria (Actinobacteria and Verrucomicrobia). These two bacteria are known to be important for regulating the immune system. (medicalnewstoday.com 27.10.2017).)

(Anm: Study provides early glimpse of gut's microbial landscape. collaborative effort by a team of researchers from three institutions including the Marine Biological Laboratory (MBL) in Woods Hole, the Forsyth Institute in Cambridge and Washington University in St. Louis provided an early glimpse of how microbial communities in the gut - known collectively as the gut microbiome - are spatially organized, uncovering a surprising degree of mixing among different bacterial members. The study, which will appear in the October 13 issue of The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), is the first to examine the three-dimensional structure of a diverse array of gut microbes and uncovers some stark differences between the microbial landscape of the gut and those of other body sites, such as the mouth. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Bruk av antibiotika under peripartum periode linket til økt risiko for inflammatorisk tilstand hos avkom.

(Anm: Antibiotic use during peripartum period linked to greater risk of inflammatory condition in offspring. A study by researchers at the University of Chicago Medicine shows that when mice that are genetically susceptible to developing inflammatory bowel disease (IBD) were given antibiotics during late pregnancy and the early nursing period, their offspring were more likely to develop an inflammatory condition of the colon that resembles human IBD. (news-medical.net 28.7.2017).)

(Anm: Probiotics may become new preventative or therapeutic strategy for IBD-related colon cancer (news-medical.net 14.9.2017).)

- Probiotika kan beskytte mot depresjon linket til usunn livsstil.

(Anm: Probiotics may offer protection against depression linked to unhealthy lifestyle The study has been published in the journal Brain, Behavior, and Immunity. (news-medical.net 22.12.2017).)

(Anm: How Your Gut Health Affects Your Whole Body (webmd.com 18.9.2017).)  

- Kan denne eksperimentelle 'oppskriften' bekjempe tykktarmskreft? Forskere eksperimenterer med konstruert probiotika og korsblomstret grønnsaker i et forsøk på å bane vei for et mer effektivt våpen mot magekreft.

(Anm: Could this experimental 'recipe' fight colon cancer? Researchers are experimenting with engineered probiotics and cruciferous vegetables in an effort to pave the way to a more effective weapon against colorectal cancer. (…) Survival rates following treatment for this type of cancer are generally encouraging; 64.9 percent of patients have a long-term survival rate. (…) Their results were reported earlier this week in the journal Nature Biomedical Engineering. (…) Dr. Ho and his colleagues focused on Escherichia coli Nissle, which is a non-pathogenic (meaning non-disease-causing) microbe. They genetically engineered this E. coli strain into a probiotic that would be able to bind to a protein found in colorectal cancer cells. Thus, an enzyme called myrosinase would be produced. Myrosinase can then be used to convert glucosinolate, which is a component found in cruciferous vegetables, into a by-product called sulphoraphane, which, researchers have shown, can have a protective effect against cancer cells. Dr. Ho and colleagues were hoping that the sulphoraphane thus produced would interact with the cancer cells surrounding it and annihilate them. (medicalnewstoday.com 14.1.2018).)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

–  Tykktarmkreft: Kan proinflammatoriske dietter øke risikoen? Ifølge ny forskning har raffinerte korn –  slike man bruker til å lage pasta - og grønnsaker som tomater –  høye nivåer av proinflammatoriske markører.

(Anm: Colon cancer: Could proinflammatory diets raise risk? According to new research, refined grains — such as the ones used to make pasta — and vegetables such as tomatoes have high levels of proinflammatory markers. New research published in the journal JAMA Oncology explores the link between inflammation-inducing diets and the risk of developing colon cancer. The study was led by Fred K. Tabung, Ph.D., of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA. Tabung and team started from the observation that inflammation is known to contribute to cancer in general and colorectal cancer in particular — a fact well-documented by researchers. So, they wondered whether proinflammatory diets would have a similar effect on the risk of colon cancer. To investigate this, they assessed the inflammatory components of diets using an empirical dietary inflammatory pattern (EDIP) score. (medicalnewstoday.com 19.1.2018).)

(Anm: Pasta er et næringsmiddelprodukt, som vanligvis er lagd av en deig av hvete (vanlig hvete eller durumhvete) vann og salt, men kan også være tilsatt andre ingredienser for å gi farge og smak til pastaen, eller andre egenskaper. Mest vanlig er det å tilsette egg. (no.wikipedia.org).)

(Anm: How tomato sauce can boost your gut health (medicalnewstoday.com 20.5.2018).)

- Økt dødelighet hos pasienter med frembrudd av inflammatorisk tarmsykdom i barndommen, sammenlignet med befolkningen generelt. (- KONKLUSJONER: Barn med IBD har en tredobling økning i dødsrisiko når de følges gjennom voksen alder. Den relative risikoen for død er ikke redusert med utvikling av nye legemidler til behandling av IBD.)

(Anm: Increased Mortality of Patients With Childhood-Onset Inflammatory Bowel Diseases, Compared With the General Population. Abstract BACKGROUND & AIMS: Childhood-onset inflammatory bowel disease (IBD) is believed to be a more severe disease than adult-onset IBD, but there is little information on all-cause and cause-specific mortality in patients with childhood-onset IBD. We performed a population-based cohort study, with 50 years of follow-up, to estimate absolute and relative risks for overall and cause-specific mortality in patients with childhood-onset IBD, during childhood and adulthood. CONCLUSIONS: Children with IBD have a 3-fold increase in risk of death when followed through adulthood. The relative risk for death has not decreased with development of new drugs for treatment of IBD. Gastroenterology. 2019 Feb;156(3):614-622.)

(Anm: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) & Revmatiske Manifestasjoner. (bindevevssykdommer.no).)

- Nye IBD-behandlinger kan kombinere antisoppbehandling og probiotika.

(Anm: New IBD treatments may combine antifungals and probiotics. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. (…) Then, in a later study, the researchers discovered that the guts of patients with Crohn's disease had much higher levels of two bacteria (Escherichia coli and Serratia marcescens) and one fungus (Candida tropicalis) than healthy relatives without the disease. Further investigation in the laboratory showed that the three organisms "cooperate in such a way as to form large, robust biofilms capable of activating the host immune response." (…) Probiotics should also tackle gut fungi In the new review, the team revisits these findings and makes the case for combining antifungals with probiotics when considering new treatments for IBD. They discuss how fungi and bacteria work together not only at the level of organisms, but also between "kingdoms." The authors also point out that their earlier research not only revealed that fungi play a key role in gut health, but that it also shows how "overgrowth of the fungus due to imbalance" can damage the "mucosa," or lining of the gut. They conclude that efforts to develop new probiotics should take into account the evidence on how fungi and bacteria may work together in IBD. (medicalnewstoday.com 4.10.2017).)

(Anm: Inflammatorisk tarmsykdom (IBD, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom) & Revmatiske Manifestasjoner. (bindevevssykdommer.no).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

- En ny blodbehandlingsteknologi for enkel og rask molekylær diagnostisering av candidiainfeksjon.

(Anm: A Novel Blood Processing Technology for Simple and Rapid Molecular Diagnosis of Candidiasis. Introduction Candida species are fungal pathogens that can commonly cause infection. Candida albicans (C. albicans), for example, is commonly detected in the blood of post-operative and immunocompromised patients. However, although tests have been developed to identify the presence of circulating Candida antigens for diagnosis of candida infection (candidiasis), testing in clinic continues to be predominantly based on culture-based methods rather than PCR-based molecular diagnosis. Preparation and Extraction of DNA with ARCIS Technology Recently, a solution to this issue has been presented by ARCIS-Biotechnology, who offer a rapid system for blood processing that allows extraction and stabilization of fungal genomic targets. This happens within a rapid two-step process, whereby diluted blood samples are initially incubated with ARCIS stabilization reagent to protect from degradation of genomic contents, before being mixed a reagent enabling samples to be directly used with a PCR master mix for amplification and sequencing analysis. Research using this procedure on clinical fungi specimens, such as C. albicans, has shown that all samples processed using the ARCIS system maintain stability, are compatible with PCR and qPCR, and can be correctly identified by Sanger or pyro sequencing analysis.  (medicalnewstoday.com 12.7.2018).)

(Anm: Candidalysin sets off the innate alarm. Abstract Candidalysin-induced epithelial cell damage promotes expansion of innate TCRαβ+ cells during oropharyngeal candidiasis. Sci Immunol. 2017 Nov 3;2(17). pii: eaao5703.)

- Gjennombruddsfunn kan føre til bedre behandlinger for tykktarmskreft, tarmsykdommer. Kolonkreft, Crohns og andre sykdommer i tarmen kan behandles bedre - eller til og med forhindres - takket være en ny sammenheng mellom betennelse og en vanlig cellulær prosess, påvist av University of Warwick. (- Når autofagi er dysfunksjonell, Kenny akkumulerer og forårsaker betennelse.)

(Anm: Breakthrough discovery could lead to better treatments for colon cancer, gut diseases. Colon cancer, Crohn's, and other diseases of the gut could be better treated - or even prevented - thanks to a new link between inflammation and a common cellular process, established by the University of Warwick. (…) Foods such as pomegranates, red grapes, pears, mushrooms, lentils, soybeans and green peas contain natural compounds which can activate autophagy, helping to prevent inflammation and gut diseases. (…) In a new paper published in Nature Communications, Dr Nezis and colleagues have identified - for the first time - a protein which is regulated by autophagy. Called Kenny, the protein contains a motif of amino acids that causes itself to be broken down by autophagy. When autophagy is dysfunctional, Kenny accumulates and causes inflammation. (news-medical.net 3.11.2017).)

(Anm: Autophagy: Protection Against T2D? medpagetoday.com 27.7.2014.)

(Anm: Autophagy and mitophagy interplay in melanoma progression. Mitochondrion 2014 Jul 17. pii: S1567-7249(14)00094-4.)

- Oppdagelse av ny mekanisme i tarmmikrobiomet har implikasjoner for personer med IBD. (- Vi fant at et protein uttrykt av tarmbakterier kalt Bacteroides virker for å hindre IBD ved raskt å rekruttere hvite blodlegemer for å drepe en celle i immunsystemet som er ansvarlig for å orkestrere IBD, sier McCoy.)

(Anm: Discovery of novel mechanism in the gut microbiome has implications for people with IBD. (…) Published last week in Cell, a study by Santamaria and Kathy McCoy, PhD, from the University of Calgary's Cumming School of Medicine (CSM) reveals a new mechanism in the gut microbiome that regulates pro- and anti-inflammatory cells. "We found that a protein expressed by gut bacteria called Bacteroides works to prevent IBD by rapidly recruiting white blood cells to kill a cell of the immune system that is responsible for orchestrating IBD," says McCoy. "We think that this mechanism is likely involved in preventing most people from developing IBD." (news-medical.net 23.10.2017).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. (…) Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 3.10.2017).)

(Anm: Lupus: Low vitamin D may raise risk of kidney failure. (…) Dr. Michelle A. Petri, Ph.D., director of the Hopkins Lupus Center is the lead author of the study, and the findings were presented at the American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) Annual Meeting in San Diego, CA. Lupus is an autoimmune disease characterized by inflammation throughout the body. This occurs because the body does not recognize its own tissues and starts attacking them. The disease can affect various organ systems, from the cardiovascular and immune systems to vital organs such as the lungs and the kidneys. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

- Kan vitamin D lindre ledsmerter? Vitamin D er et næringsstoff som er viktig for beinhelsen. Flere studier viser at lave nivåer av D-vitamin kan føre til økte ledd- og muskelsmerter, men forskningen til dags dato er ikke entydig.

(Anm: Can vitamin D relieve joint pain? Vitamin D is a nutrient that is vital for bone health. Several studies show that low levels of vitamin D can cause increased joint and muscle pain, but the research to date is inconclusive. A vitamin D deficiency can affect both physical and mental health, but many people have low levels of vitamin D without realizing. The physical symptoms of a deficiency may include muscle pain in the joints, including rheumatoid arthritis (RA) pain, which often occurs in the knees, legs, and hips. In this article, we look at the evidence for a link between vitamin D and joint pain. We discuss how people can obtain vitamin D and what their daily intake should be. (medicalnewstoday.com 24.5.2018).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. Lactobacillus are a type of "good" bacteria that reside in the digestive, urinary, and genital systems. These bacteria are also present in yogurt, kefir, and other fermented foods, as well as dietary supplements. While further studies are needed to confirm the possible benefits of Lactobacillus, the researchers believe that their findings indicate that women with lupus and kidney inflammation may benefit from taking probiotics. Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Researchers discover that beneficial bacteria in yogurt may affect severity of lupus (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: New IBD treatments may combine antifungals and probiotics. A new review now published in the journal Digestive and Liver Disease suggests that new treatments for inflammatory bowel disease might come from combining antifungals with probiotics to promote a healthy balance of microorganisms throughout the gut. (…) In the new review, the team revisits these findings and makes the case for combining antifungals with probiotics when considering new treatments for IBD. They discuss how fungi and bacteria work together not only at the level of organisms, but also between "kingdoms." (medicalnewstoday.com 4.10.2017).)

- Kan vitamin D kosttilskudd behandle IBS? (- Kvinner er nesten dobbelt så sannsynlig å utvikle tilstanden (IBS) som menn.)

(Anm: Could vitamin D supplements treat IBS? People with irritable bowel syndrome could alleviate their symptoms by taking vitamin D supplements. This is the conclusion of a new study recently published in the European Journal of Clinical Nutrition. Irritable bowel syndrome (IBS) is a condition that affects the large intestine. Symptoms include abdominal pain, diarrhea, bloating, and constipation. It is estimated that IBS affects around 12 percent of people in the United States, and women are almost twice as likely to develop the condition as men. (…) "IBS is a poorly understood condition which impacts severely on the quality of life of sufferers," says Dr. Bernard Corfe, of the Department of Oncology and Metabolism at the University of Sheffield in the United Kingdom, and the lead author of the new study. "There is no single known cause and likewise no single known cure," he adds. Previous research has indicated that people with the condition have low levels of vitamin D, which suggests that this vitamin could play a role in IBS. (medicalnewstoday.com 27.1.2018).)

(Anm: What should you not eat for IBS? Irritable bowel syndrome or IBS is a medical condition where a person experiences frequent abdominal symptoms, such as diarrhea, constipation, or both. While doctors do not know what the exact cause of the condition is, they do know that it is a disorder that affects how the brain and gut interact. When a person has IBS, they may notice that certain foods seem to trigger or worsen their condition. (medicalnewstoday.com 10.2.2018).)

- Mat og antibiotika kan forandre mikroorganismer i tarm og forårsake IBS.

(Anm: Food and antibiotics may change microorganisms in gut, causing IBS. A recent review of research suggests that changes to the microorganisms (microbiota) in the gastrointestinal (GI) tract may be a cause of irritable bowel syndrome (IBS). The review article is published in the American Journal of Physiology -- Gastrointestinal and Liver Physiology. (sciencedaily.com 26.1.2016).)

- Endringer i mikrobiom på grunn av eksponering av antibiotika kan øke risikoen for inflammatorisk tarm.

(Anm: Changes in microbiome due to antibiotic exposure may increase risk for inflammatory bowel. Exposure to antibiotics in mothers may increase risk for inflammatory bowel diseases in their offspring. This is the finding of a study in mice led by researchers from NYU School of Medicine and published Nov. 27 in the journal Nature Microbiology. disease. The study results center on the microbiome, the mix of bacterial species that live in our intestines and co-evolved with humans to play roles in digestion, metabolism, and immunity. (news-medical.net 27.11.2017).)

- En sunn tarm betyr sunn aldring. Ekstremt sunne seniorer ser ut til å ha samme bakterielle sammensetning i deres tarm som friske 30-åringer, viser ny forskning. (– Deltakerne røykte ikke, brukte ikke alkohol, hadde ingen rapporterte humørsvingninger, og hadde ikke blitt foreskrevet legemidler eller antibiotika i de 3 månedene opp til studien. De hadde heller ingen familiehistorie med alvorlige kardiometabolske, gastrointestinale eller nevrologiske sykdommer.)

(Anm: A healthy gut means healthy aging. Extremely healthy seniors appear to have the same bacterial composition in their guts as healthy 30-year-olds, shows new research. The new study was carried out by researchers at the Lawson Health Research Institute of Western University in Ontario, Canada, in collaboration with those at the Tianyi Health Science Institute in Zhenjiang, China. The scientists analyzed the gut microbiota of more than 1,000 very healthy individuals aged between 3 and 100 years, and the findings were published in the journal mSphere. Bian and colleagues used 16S Ribosomal RNA sequencing to analyze the microbial composition of the participants' guts. The participants were selected based on criteria of "extreme health." These included no reported disease, either in themselves or in their family. Participants did not smoke, did not consume any alcohol, had no reported moodiness, and had not been prescribed any drugs or antibiotics in the 3 months leading up to the study. They also had no family history of major cardiometabolic, gastrointestinal, or neurological diseases.  (medicalnewstoday.com 21.10.2017).)

(Anm: The Gut Microbiota of Healthy Aged Chinese Is Similar to That of the Healthy Young. mSphere. 2017 Sep 27;2(5). pii: e00327-17.)

- Tarmsopp kan holde nøkkelen til metabolske helse. En ny studie publisert i tidsskriftet mSphere antyder at tarmsopp kan være like viktig som bakterier for å forstå fedme og metabolsk helse.

(Anm: Gut fungi may hold key to metabolic health. A new study published in the journal mSphere suggests that gut fungi may be just as important as bacteria for understanding obesity and metabolic health. The researchers were led by Dr. Cheryl Gale, an associate professor in the Department of Pediatrics at the University of Minnesota in Minneapolis. As Dr. Gale and her colleagues explain, previous research has shown that obesity is associated with changes in gut bacteria. Most studies have therefore focused on how a high-fat diet alters the gut microbiome, leaving the role of gut fungi overlooked. The new study aims to fill this gap in research, particularly since gut fungi have recently been shown to affect intestinal inflammation. (medicalnewstoday.com 16.10.2017).)

(Anm: High-Fat Diet Changes Fungal Microbiomes and Interkingdom Relationships in the Murine Gut. mSphere Oct 2017, 2 (5) e00351-17.)

- Forskere avslører mekanisme som knytter tarmbakterier til hypertensjon (høyt blodtrykk).

(Anm: Scientists unravel mechanism that links gut bacteria to hypertension. (...) In a few studies, when gut bacteria were killed off with antibiotics, patients with hypertension saw a drop in blood pressure. And when gut bacteria were transplanted from hypertensive people into normal mice, they developed high blood pressure. The evidence is compelling, but until now, scientists have not identified a mechanism to explain how bacteria increase blood pressure. (news-medical.net 3.10.2017).)

(Anm: Mitochondrial DNA copy number appears to be predictive of sudden cardiac death, heart attacks. The two studies, one on cardiovascular disease published in JAMA Cardiology on Oct. 11 and the other focused on sudden cardiac death and published in the… (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Gut colonization linked to development and progress of heart failure. (…) It has long been known that heart failure and gut health are linked. The gut, thus, has a worse blood supply in instances of heart failure; the intestinal wall is thicker and more permeable, whereby bacteria and bacterial components may find their way into the blood. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Kvinner som utvikler hypertensjon i 40-årene er 73 % mer sannsynlig å utvikle demens.

(Anm: Women Who Develop Hypertension in Their 40s Are 73% More Likely to Develop Dementia. MINNEAPOLIS, Minn -- October 4, 2017 -- Women who develop hypertension in their 40s may be more likely to develop dementia years later, according to a study published in Neurology. (dgnews.docguide.com 4.10.2017).)

- Denne studien er et annet fascinerende eksempel på mikrobiomets evne til å påvirke verten med hensyn til store helsefarer. Den viser at verdien av en diett er bestemt ikke bare av dine gener, men også genene til tarmmikrober.

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet. (…) In a paper published in Cell Reports, researchers from Imperial College London in the United Kingdom and INSERM UMRS 1138 in Paris, France, among others, describe how they used genetically similar mice to show that gut microbes influence the body's response to changes in diet and affect health. (…) For their study, the researchers placed around 50 mice with similar genetic makeup on a high-fat diet and tracked changes in their health and behavior. (…) "This means that small differences in the local environment can result in a great diversity in terms of the microbiome," he adds, as he sums up the research: "This study is another fascinating example of the power of the microbiome to influence the host with respect to major health risks. It shows that value of a diet is determined not only by your genes, but also the genes of your gut microbes." (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Antibiotika-induserte endringer i tarmmikrobiota er assosiert med endringer i glukosemetabolisme hos friske mus.

(Anm: Antibiotic-Induced Alterations in Gut Microbiota Are Associated with Changes in Glucose Metabolism in Healthy Mice. The gut microbiome plays an important role in health and disease. Antibiotics are known to alter gut microbiota, yet their effects on glucose tolerance in lean, normoglycemic mice have not been widely investigated. In this study, we aimed to explore mechanisms by which treatment of lean mice with antibiotics (ampicillin, metronidazole, neomycin, vancomycin, or their cocktail) influences the microbiome and glucose metabolism. Front. Microbiol. 2027 (22 November 2017).)

- Kreftrisiko fordoblet hos barn med IBD. Gastrointestinal kreft en spesiell bekymring.

(Anm: Cancer Risk Doubled in Kids with IBD. Gastrointestinal cancers a particular concern. Children with inflammatory bowel disease (IBD) are at a twofold increased risk for cancer, although the absolute risks are low, a large Swedish study found. During 148,682 patient-years of follow-up in children with IBD, there were 497 first cancers, for a rate of 3.3 per 1,000 patient-years, compared with 2,256 malignancies during 1,486,983 patient-years among matched controls, for a rate of 1.5 per 1,000. The overall relative risk for cancer in the IBD patients was 2.2 (95% CI 2-2.5) according to Ola Olén, MD, PhD, of the Karolinska Institute in Stockholm, and colleagues. Nonetheless, the cancer rates corresponded with only one additional case of cancer for each 556 patients with IBD who were followed for 1 year, the researchers reported in The BMJ. (medpagetoday.com 20.9.2017).)

- Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (…) Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium.

(Anm: Brystkreft: Bakteriell mangel linket til utbruddet. (…) Forskere undersøkte bakteriesammensetning i brystvev hos kvinner med brystkreft og fant at det er utilstrekkelige nivåer av en bestemt bakteriegenus kalt Methylobacterium. Det menneskelige mikrobiom, eller det totale antall bakterier som lever i menneskekroppen, er kjent for å spille en nøkkelrolle i utviklingen av mange sykdommer. Breast cancer: Bacterial deficiency linked with onset. Researchers examined the bacterial makeup of breast tissue in women with breast cancer and found that it has insufficient levels of a certain bacterial genus called Methylobacterium. The human microbiome, or the total number of bacteria living in the human body, is known to play a key role in the development of many diseases. (medicalnewstoday.com 9.10.2017).)

- Bruk av antibiotika tidlig i livet øker risikoen for barndomsfedme: En systematisk gjennomgang og metaanalyse.

(Anm: Antibiotic Exposure in Early Life Increases Risk of Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. A number of studies have previously assessed the impact of antibiotic exposure in early life on the risk of childhood obesity, but no systematic assessment is currently available. Front. Endocrinol., 20 July 2017.)

- Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer.

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Effekten av psykostimulerende legemidler på blod-hjerne barrierens funksjon og nevroinflammasjon (The effects of psychostimulant drugs on blood brain barrier function and neuroinflammation) Front. Pharmacol. 2012;3:121 (Published online: 29 June 2012.)

- Nedbryting (svekkelse) av blod-hjernebarrieren er en tidlig biomarkør på menneskelig kognitiv dysfunksjon.

(Anm: Blood–brain barrier breakdown is an early biomarker of human cognitive dysfunction. Abstract Vascular contributions to cognitive impairment are increasingly recognized1-5 as shown by neuropathological6,7, neuroimaging4,8-11, and cerebrospinal fluid biomarker4,12 studies. Moreover, small vessel disease of the brain has been estimated to contribute to approximately 50% of all dementias worldwide, including those caused by Alzheimer's disease (AD)3,4,13. Nat Med. 2019 Feb;25(2):270-276.)

- En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet.

(Anm: En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige. Det kommer frem i en norsk studie. NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. (…) Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety. (…) Økning i bruk Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015. (…) Stor usikkerhet Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene. – Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland. (…) Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren. – Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker? – Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. (dagensmedisin.no 2.8.2018).)

(Anm: Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. (…) CONCLUSION: The proportion of women using potentially teratogenic medications in the first trimester of pregnancy have increased during the last decade. Clinicians need to be aware of the possibility of pregnancy when prescribing potentially teratogenic medication to women of fertile age and focus this in the consultations. The increasing trends call for the need of routine surveillance of adverse birth outcomes linked to medication use in pregnancy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018 Jun 19. doi: 10.1002/pds.4577.)

(Anm: Fosterskader (legemiddelinduserte) (mintankesmie.no).)

- Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

(Anm: Utdatert informasjon om antibiotika til gravide. Publisert: Anbefalingene om legemidler til gravide i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bør revideres og harmoniseres med retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ikke oppdatert informasjon Helsedirektoratet er ansvarlig for de nasjonale faglige retningslinjene, deriblant Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. På nettsidene til Helsedirektoratet er det oppgitt at denne retningslinjen ble sist oppdatert 8. januar 2018 (1).  Dette kan gi inntrykk av at hele retningslinjen er oppdatert 8. januar 2018, noe som ikke er tilfelle for kapitlet «Graviditet og amming: antibiotikabruk» (2). Flere av rådene om bruk av antibiotika ved graviditet i retningslinjen (2) er ikke i samsvar med oppdaterte anbefalinger i en norsk oversiktsartikkel fra 2016 (3), Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (4), informasjon fra teratologiinformasjonstjenester (5,6) eller anerkjente oppslagsverk (7-10). Vi mener derfor at informasjonen i det nevnte kapittelet bør revideres og harmoniseres med Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, sist oppdatert 15. november 2016 (4). Dette er viktig for å unngå at gravide innlagt i sykehus behandles etter retningslinjer som er basert på utdatert kunnskap. (relis.no 28.5.2018).)

- Antibiotika i første trimester kan øke risikoen for fosterskader. Eksponering for clindamycin og doxycyklin i første trimester kan være assosiert med økt risiko for organspesifikke misdannelser som ventrikulær/atrieseptumdefekt (ASD), antyder ny forskning.

(Anm: First trimester antibiotics may increase birth defect risk. Exposure to clindamycin and doxycycline during the first trimester may be associated with an increased risk of organ-specific malformations such as ventricular/atrial septal defect, new research suggests. In a population-based cohort study in 139,938 liveborn singletons, there was an 81% increased risk of ventricular/septal defect (adjusted odds ratio, 1.81) associated with clindamycin exposure during the first trimester, compared with no exposure. Similarly, there was a 67% greater risk of musculoskeletal system malformations (aOR, 1.67) associated with clindamycin exposure (Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul 19. doi: 10.1111/bcp.13364).)

(Anm: Hva er atrieseptumdefekt (ASD)? Atrium betyr forkammer – det er to av dem, ett på høyre og ett på venstre side. Septum er veggen mellom hjertets høyre og venstre side. Defekt betyr feil, og i dette tilfellet er feilen et hull. Atrieseptumdefekt (ASD) betyr altså at det er et hull i veggen mellom forkamrene. På engelsk heter hjertefeilen Atrial Septal Defect. (ffhb.no 29.7.2015).)

(Anm: Pregnant women who need medications face a risky guessing game. A federal task force is now trying to help (statnews.com 6.12.2017).)

- Visse antibiotika under graviditet kan øke risikoen for fødselsskader.

(Anm: Certain antibiotics during pregnancy may increase risk of birth defects. Source: Wiley. Summary: A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. A new study has found links between certain antibiotics during pregnancy and major congenital malformations in newborns. The study included an analysis of information on 139,938 live births in Quebec, Canada, between 1998 and 2008. Clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides, and phenoxymethylpenicillin were linked to organ-specific malformations. Amoxicillin, cephalosporins, and nitrofurantoin were not associated with birth defects. Although the absolute risks for birth defects were small, physicians should consider prescribing other antibiotics when treating patients with infections during pregnancy. "Infections during pregnancy are frequent and should be treated; however, our study highlights safer options for the treatment of infections, more specifically urinary tract infections or pulmonary infections, at least during the first trimester of pregnancy," said Dr. Anick Bérard, senior author of the British Journal of Clinical Pharmacology study. (sciencedaily.com 19.7.2017).)

(Anm: Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malformations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017 Nov;83(11):2557-2571.)

- Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader.

(Anm: Forskere finner et nytt holdepunkt for hvordan thalidomid forårsaket ødeleggende fødselsskader. (Scientists find a new clue about how thalidomide caused devastating birth defects.) Dana-Farber Cancer Institute-forskere rapporterte denne uken at legemidlet trigger degraderingen av en rekke transskripsjonsfaktorer - proteiner som hjelper til med å slå gener på eller av - inkludert en kalt SALL4. (statnews.com 3.8.2018).)

- Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning.

(Anm: - Ny studie avslører store feil ved amerikanske legemidler med "akselerert" godkjenning. New study exposes major flaws in US drugs with 'accelerated' approval. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Tap av mikrobiell diversitet i tarmen en trussel mot helsen?

(Anm: Loss of microbial gut diversity a threat to health? Our bodies are made up of nearly equal numbers of human and microbial cells. These tiny passengers are vital for our health but are dwindling in number. The human gut is home to bacteria, viruses, fungi, and small worms in some parts of the world. While the average person's body contains 30 to 40 trillion human cells, bacteria add another 38 million to this number. (medicalnewstoday.com 23.8.2017).)

- Dansk forsker finder den bedste måde at undersøge lort på. Ny metode gør det lettere at finde koblingen mellem vores tarmbakterier og helbred.

(Anm: Dansk forsker finder den bedste måde at undersøge lort på. Ny metode gør det lettere at finde koblingen mellem vores tarmbakterier og helbred. Bedre undersøgelser af afføringsprøver kan give bedre forskning i tarmbakterier. For mange forskellige undersøgelsesmetoder hidtil giver fejl i studier af tarmbakterier. Nu har en dansk forsker været med til at løse problemet ved at udvikle en ny standard for, hvordan man kan se nærmere på afføring. Den nye metode giver et mere præcist billede af antallet og variationen af bakterier i menneskers tarme og afføring, og samtidig gør metoden det muligt for forskellige forskere i verden at sammenligne deres resultater med hinanden. »En international standard kan komme tidligere studiers problemer til livs, blandt andet at man får meget forskellige resultater, afhængigt af hvilken metode man bruger til at lave sine undersøgelser,« fortæller Søren Persson, der er seniorforsker og ph.d. ved Statens Serum Institut og har stået for det danske bidrag til det nye forskningsresultat. Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology. (...) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology.Tarmbakterier er ‘in’ Tarmbakterier er kommet i fokus de seneste år, efter forskellige studier har vist, at tarmbakterier, og specielt sammensætningen af bakterierne, spiller en betydelig rolle i alt fra fedme og diabetes til Alzheimers og autisme. (videnskab.dk 3.10.2017).)

- Probiotika kan bidra til å forebygge og behandle tykktarmskreft. (- Så langt er resultatene - etter tester hos mus - lovende, men ytterligere forskning er nødvendig.)

(Anm: Probiotics may help to prevent and treat colon cancer. A new study looks at the potential of probiotics in the prevention and treatment of colorectal cancer associated with inflammatory bowel disease. So far, the results - following tests in mice - are promising, but further investigation is required. According to the American Cancer Society, colorectal cancer is the third most commonly diagnosed type of cancer, excluding skin cancer, among adults in the United States. They also estimate that colorectal cancer may cause around 50,260 deaths in 2017. The researchers' findings are published in The American Journal of Pathology. (medicalnewstoday.com 14.9.2017).)

(Anm: Gut Microbe–Mediated Suppression of Inflammation-Associated Colon Carcinogenesis by Luminal Histamine Production. The American Journal of Pathology 2017.)

(Anm: Top Foods With Probiotics (webmd.com 20.6.2017).)

- Probiotika for forebygging av Clostridium difficile-assosiert diaré hos voksne og barn. (- Kortsiktig bruk av probiotika ser ut til å være trygg og effektiv når den brukes sammen med antibiotika hos pasienter som ikke er immunkompromitterte eller alvorlig svekkede.)

(Anm: Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in adults and children. Abstract BACKGROUND: Antibiotics can disturb gastrointestinal microbiota which may lead to reduced resistance to pathogens such as Clostridium difficile (C. difficile). Probiotics are live microbial preparations that, when administered in adequate amounts, may confer a health benefit to the host, and are a potential C. difficile prevention strategy. Recent clinical practice guidelines do not recommend probiotic prophylaxis, even though probiotics have the highest quality evidence among cited prophylactic therapies. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Based on this systematic review and meta-analysis of 31 randomized controlled trials including 8672 patients, moderate certainty evidence suggests that probiotics are effective for preventing CDAD (NNTB = 42 patients, 95% CI 32 to 58). Our post hoc subgroup analyses to explore heterogeneity indicated that probiotics are effective among trials with a CDAD baseline risk >5% (NNTB = 12; moderate certainty evidence), but not among trials with a baseline risk ≤5% (low to moderate certainty evidence). Although adverse effects were reported among 32 included trials, there were more adverse events among patients in the control groups. The short-term use of probiotics appears to be safe and effective when used along with antibiotics in patients who are not immunocompromised or severely debilitated. Despite the need for further research, hospitalized patients, particularly those at high risk of CDAD, should be informed of the potential benefits and harms of probiotics. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 19;12:CD006095.)

– Antibiotikaresistente bakterier funnet i villrein på Svalbard. Forskere ved Veterinærinstituttet er overrasket over funnet av antibiotikaresistente bakterier hos villrein på Svalbard. (– Svalbard ligger langt unna det meste. Det bor lite folk der. Reinen er vill og bor i områder langt fra der folk bor, forklarer hun.)

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier funnet i villrein på Svalbard. (…) Bakteriene er funnet i prøver fra avføring som er samlet inn fra et femtitalls villrein i Adventdalen og i Reindalen på Svalbard, skriver Nationen. Noen av bakteriene er antibiotikaresistente. Seniorforsker ved Veterinærinstituttet Marianne Sunde sier at funnet er underlig, men: – Ingen av bakteriene vi fant, var resistente mot antibiotikatyper som er regnet som kritisk viktige, sier hun. – Svalbard ligger langt unna det meste. Det bor lite folk der. Reinen er vill og bor i områder langt fra der folk bor, forklarer hun. (…) Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, mener funnet bør være en vekker. (…) – Den eneste måten vi kan lykkes med å kjempe mot det på, er gjennom felles internasjonalt arbeid, sier han. (nrk.no 19.9.2017).)

- Bakteriefloraen (mikrobiotaen) betyr noe: Ved akner (kviser) er det ikke oss mot dem. (- Det er omtrent 20 000 menneskelige gener. "Vi er faktisk mer bakterier enn vi er menneskelige. Så spørsmålet er - er det oss mot dem? Bad guy versus good guy? Nei. Svaret er at vi sammen utgjør en superorganisme. Vi jobber sammen. Det er symbiose og harmoni mellom disse utallige organismer og oss selv.)

(Anm: The microbiota matters: In acne, it’s not us versus them. (…) “Using newer technology, we were able to identify that our genome really was overshadowed by the microbial genome that makes up the populations in our skin, in our gut, and what have you,” said Dr. Friedman, speaking at the summer meeting of the American Academy of Dermatology. There are more than 500 bacterial species that live on healthy skin, and together, these bacteria express more than 2 million genes. There are about 20,000 human genes. “We are actually more bacteria than we are human. So the question is – is it us versus them? Bad guy versus good guy? No. The answer is that together, we make a superorganism. We work together. There is symbiosis and harmony between these countless organisms and ourselves,” he said. (mdedge.com 23.8.2017).)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

- Smittsomme bakterier i barns hals (strupe, svelg) er sterkt linket til bein- og leddinfeksjoner. (- Ved hjelp av forbedrede diagnostiske metoder fant vår undersøkelse at det store flertallet av barn under 4 år som lider av en bein- eller leddinfeksjoner ble infisert av Kingella Kingae-bakterier.)

(Anm: Infectious bacteria in children's throats strongly linked to bone and joint infection. The presence of the bacterium Kingella kingae in children's throats was strongly linked to bone and joint infection with the same bacterium, according to new research published in CMAJ (Canadian Medical Association Journal). Bone and joint bacterial infections in children can have devastating effects on long-term mobility and can cause death. Previously, most infections were thought to be caused by Staphylococcus, Streptococcus and Haemophilus influenzae type b bacteria and were treated with long-term antibiotics and/or surgery. Over the last years, new highly sensitive techniques have allowed more precise identification of the bacteria responsible for these infections. "Using improved diagnostic methods, our study found that the vast majority of children younger than 4 years old suffering from a bone or joint infection were infected by Kingella kingae bacteria," states Dr. Jocelyn Gravel, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Université de Montréal, Montréal, Quebec. "More importantly, we discovered that 70% of children who had a bone/joint infection carried these bacteria in their throats, while it is uncommon in uninfected children (only 6%)." (news-medical.net 5.9.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: How do you get rid of a tickle in the throat? Everyone has experienced it at some point — a sensation in the throat, somewhere between a tickle and an itch, frequently accompanied by a dry cough. (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

- Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. (- Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk.

(Anm: Afrikansk folk kan gemme på nøglen til et sundere liv. Det afrikanske Hadzafolk har markant flere tarmbakterier end folk fra Vesten. Det er et sundhedstegn, siger forskere. Cirka 200 medlemmer af det afrikanske folk, Hadza, lever som jæger-samlere på fuldtid. Nu peger ny forskning på, at deres livsstil giver dem en helt unik, mangfoldig og sund sammensætning af tarmbakterier. Vores forfædre har gennem evolutionen indgået i en symbiose med tusinder af bakteriearter, der blandt andet hjælper os med at hive næringsstoffer ud af maden og fintune vores immunforsvar. Nu viser en undersøgelse, at Hadzafolket i Tanzania, Afrika, der lever som jæger-samlere, har markant flere bakteriearter i tarmen, også kaldet mikrobiota, sammenlignet med folk fra vestlige samfund. Samtidig lever de stort set ligeså lang tid som os, på trods af at de ikke har samme adgang til et moderne sundhedsvæsen eller medicin. Og som noget usædvanligt, så ændrer deres mikrobiota i tarmen sig i takt med årstiderne. »Det er vigtig, at vi lærer fra Hadzafolket nu, da deres livsstil er under forandring. De kan have en nøgle til, hvorfor vi ser en stigning i flere sygdomme i vestlige samfund,« skriver medforfatter på studiet Justin Sonnenburg i en mail til Videnskab.dk. Han er lektor ved Stanford University School of Medicine og medforfatter til den nye forskningsartikel, der for nylig blev udgivet i tidsskriftet Science. Læs også: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. (videnskab.dk 28.9.2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (...) Legemidler fremstår nå som den viktigste årsak til mitokondriell skade, noe som kan forklare mange bivirkninger. Alle klasser av psykofarmaka er dokumentert å skade mitokondriene, så vel som statiner, acetaminophen som for eksempel paracetamol, og mange andre. (Mol Nutr Food Res. 2008 Jul;52(7):780-8).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Disse data indikerer at noen dynamiske avstamminger av mikrober er redusert i forekomst og hyppighet i moderniserte befolkninger.

(Anm: Seasonal cycling in the gut microbiome of the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. Abstract Although humans have cospeciated with their gut-resident microbes, it is difficult to infer features of our ancestral microbiome. Here, we examine the microbiome profile of 350 stool samples collected longitudinally for more than a year from the Hadza hunter-gatherers of Tanzania. The data reveal annual cyclic reconfiguration of the microbiome, in which some taxa become undetectable only to reappear in a subsequent season. Comparison of the Hadza data set with data collected from 18 populations in 16 countries with varying lifestyles reveals that gut community membership corresponds to modernization: Notably, the taxa within the Hadza that are the most seasonally volatile similarly differentiate industrialized and traditional populations. These data indicate that some dynamic lineages of microbes have decreased in prevalence and abundance in modernized populations. Science 2017;357(6353):802-806 (25 Aug 2017).)

- Avføring hos store aper gir ledetråder om helsen vår. (- "Mange mennesker kan leve med en konstant tilstand av fibermangel. En slik tilstand kan være å fremme veksten av bakterier som bryter ned vårt beskyttende slimlag (mukus), som kan ha implikasjoner for tarmbetennelse, også tarmskreft.")

(Anm: The poop of great apes gives clues about our health. Examining the bacteria in chimpanzee and gorilla feces gives an insight into how our microbiome has shifted over time. The new study provides information about how this may affect our health. (…) Our billions of silent passengers are vastly more important to our general health than was previously thought. They are now implicated in a varied range of conditions, from arthritis to depression, and from anxiety to cancer. (…) What this huge change in our diet means for our microbiome and related health is a tricky question to answer. A recent study, published in Nature Communications, might give us a starting point. (…) As mentioned earlier, during the fiber-poor summer months, the microbiome of the great ape is dominated by a strain that feeds on the gut's mucous layer. "Many humans may be living in a constant state of fiber deficiency. Such a state may be promoting the growth of bacteria that degrade our protective mucous layer, which may have implications for intestinal inflammation, even colon cancer." Brent L. Williams, Ph.D. (medicalnewstoday.com 6.5.2018).)

- BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER. Norsk studie av mikrobiom kan bli blant verdens største.

(Anm: BANEBRYTENDE HUNT-STUDIE PÅ TARMBAKTERIER. Norsk studie av mikrobiom kan bli blant verdens største. NTNU/HUNT samarbeider med det norske selskapet Bio-Me om det som trolig blir en av verdens største studier på analyse av tarmbakterier (mikrobiom) hos en normalbefolkning. Tidligst 2019-2020 Kunnskapen fra analyse av disse prøvene, sammen med den allerede omfattende informasjonen som er tilgjengelig gjennom HUNT-databasen og potensiell kobling til norske helseregistre, vil føre til unik innsikt i tarmbakterienes bidrag til helse og sykdom, ifølge Jonasson. (dagensmedisin.no 21.11.2017).)

- Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler. Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt.

(Anm: Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler. Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt. Min avhandling omhandlet for det første nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Retrospektive data fra Haukeland universitetssykehus for perioden 2000 – 09 viste en insidens på 1,4 per 100 000 innbyggere per år for gruppe A-streptokokker og 0,2 per 100 000 per år for gruppe C- og gruppe G-streptokokker. En betydelig sykdomsbyrde hos pasientgruppen ble påvist – i form av en høy andel med sjokk, intensivbehandling og død. Omtrent halvparten av dem med gruppe A-streptokokkinfeksjoner var friske fra før. Bakteriegener assosiert med høy virulens, inkludert emm1, emm3 og Spea, var vanlige blant gruppe A-streptokokkene. Tidsskr Nor Legeforen 2017 (Publisert: 18. september 2017).)

(Anm: Kjøttetende bakterier (nekrotiserende fasciitt). Infeksjon med kjøttetende bakterier utvikler seg svært raskt og kan bli livstruende i løpet av timer til dager. Nekrotiserende fasciitt, på folkemunne ofte omtalt som “infeksjon med kjøttetende bakterier”, er en sjelden og alvorlig bakteriell infeksjon av bløtvev under huden, nærmere bestemt i fasciene (bindevevshinnene) som ligger over musklene - vevet ødelegges og infeksjonen utvikler seg typisk svært raskt, med potensielt alvorlige følger. LES OGSÅ: MRSA resistente bakterier (lommelegen.no 16.11.2017).)

- Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp.

(Anm: Infeksjoner er forårsaket av mikrorganismer som bakterier, virus, protozoer og sopp. De er usynlige for det nakne øye, og de invaderer og formerer seg i kroppen og forårsaker sykdom. Infeksjoner er forårsaket av bittesmå organismer som er usynlige for det nakne øye, og som invaderer og formerer seg i kroppen. Noen bakterier, virus, protozoer og sopp kan forårsake infeksjoner hos friske personer. Andre mikroorganismer forårsaker infeksjoner hos mennesker der kroppens forsvarsverk er svekket. Dette forsvarsverket betegnes immunsystemet. Vanligvis er kroppen i stand til motangrep gjennom immunsystemet mot slike invaderende mikroorganismer. En infeksjon opptrer når motangrepet mislykkes, og kroppen ikke får kontroll over de inntrengende organismene. (nhi.no 4.4.2017).)

(Anm: Protozoer, encellete parasitter uten nervesystem eller kretsløpsorganer. Protozoer har cellekjerne og er derfor den enkleste formen for dyreliv. Inndeling Protozoer deles inn i fire klasser: amøber, ciliater, flagellater og sporozoer (se sporedyr), basert på formeringsform og bevegelsesorganer. Selv om de fleste protozoene tilhører amøber og flagellater, kan infeksjon med både ciliater, coccidier og microsporidier forekomme. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Protozoer (mikroskopi). Indikasjoner. Protozoer (PCR): Undersøkelsen er først og fremst indisert hos personer som har diaré etter lengre opphold i land hvor tarmparasitter er vanlig forekommende. (furst.no 9.8.2017).)

(Anm: Infection Control.  (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) (cdc.gov).)

(Anm: Space-Grown Bacteria Could Pose Major Problems for Astronauts. Zero gravity had unexpected effects on E. coli samples, causing them to behave differently. That could present problems trying to treat them. When astronauts head into space, they don’t go alone. Billions of bacteria are also along for the ride. Now, scientists have discovered that these microorganisms behave quite differently in zero gravity. A recent study, published in Frontiers in Microbiology, found that E. coli bacteria grows differently in space compared to how it grows on Earth. Changes to this bacterium, which occurs naturally in the gastrointestinal tract of humans, could make it more difficult to treat with common antibiotics in space. (healthline.com 17.9.2017).)

- Ny forskning: Honning dreper multiresistente bakterier.  (- Ubehandlet honning kan nemlig drepe resistente bakterier, som MRSA (gule stafylokokker) og VRE (enterokokker).  Årsaken til at honning har disse egenskapene er at biene har melkesyrebakterier i magen, som de viderefører til honningen.) (- De britiske legene har også erfart at honning tar knekken på sopp og parasitter, i tillegg til superbakterien MRSA.)

(Anm: Ny forskning: Honning dreper multiresistente bakterier. Svenske forskere feirer ny oppdagelse! NATURENS GULL: Svenske forskere har funnet ut at honning dreper multiresistente bakterier. Honning har vært sett på som et vidundermiddel i årtider. Ikke bare har det lindrende effekt på forkjølelse og influensa, det har også vært brukt til å lege sår og infeksjoner. Nå har forskere ved Lunds Universitet i Sverige fått frem forbløffende resultater, forteller de i en pressemelding. Ubehandlet honning kan nemlig drepe resistente bakterier, som MRSA (gule stafylokokker) og VRE (enterokokker).  Årsaken til at honning har disse egenskapene er at biene har melkesyrebakterier i magen, som de viderefører til honningen. Hvis honningen ikke blir varmebehandlet, lever disse snille bakteriene videre i honningen biene har laget. (…) De britiske legene har også erfart at honning tar knekken på sopp og parasitter, i tillegg til superbakterien MRSA. De har også halvert infeksjonsfaren hos kvinner som har utført keisersnitt, og helet kroniske sår hos pasienter. Honningen har også vist seg å ha god effekt på behandling av akne. (p4.no 20.3.2018).)

- UiO-professor med nytt funn: – Kan føre til bedre vaksiner. Professor Jukka Corander har funnet en metode for å forutse hvordan en bakterie vil utvikle seg. Han mener funnet kan resultere i nye og bedre vaksiner.

(Anm: UiO-professor med nytt funn: – Kan føre til bedre vaksiner. Professor Jukka Corander har funnet en metode for å forutse hvordan en bakterie vil utvikle seg. Han mener funnet kan resultere i nye og bedre vaksiner. – Funnet gir oss en dypere forståelse for hvordan immunresponsen og konkurransen mellom bakteriestammer fungerer på befolkningsnivå. Dette gir oss en mulighet til å utvikle helt nye og bedre vaksiner i fremtiden, sier Jukka Corander, professor i biostatistikk ved Universitetet i Oslo, til NRK. Kan forutse utviklingen. Kort forklart har Corander, sammen med Nicholas Croucher ved Imperial college London, funnet en metode som kan forutse hvordan for eksempel E. coli-bakterier vil utvikle seg. (nrk.no 19.10.2017).)

- MRSA kan drepe flere amerikanske borgere enn HIV.

MRSA may kill more US citizens than HIV
Shortcuts from other journals
BMJ 2007;335:850 (27 October)
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a major public health problem in the US. The incidence of invasive infections such as bacteraemia, pneumonia, and cellulitis reached 31.8 per 100 000 in 2005, according to a population based surveillance programme operating in nine diverse states.

(Anm: Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. JAMA 2007;298:1763-71.)

(Anm: Anita (50) var døden nær etter at hun klødde seg i nesa. FØR OG ETTER: Anita Clark var nærmest ugjenkjennelig etter at hun ble rammet av cellulitis. Anita Clark følte seg uvel etter at hun hadde stelt i hagen. Dagen etter ble hun hasteinnlagt på sykehus med den alvorlige diagnosen cellulitis. (…) OPPHOVNET: Anitas ansikt var så fullt av væske, at hun nesten ikke klarte å se. Cellulitis er en diffus betennelse i bindevevet, med alvorlig betennelse i dermal- og underhudslaget av huden. – Legene la merke til en liten skrape på innsiden av neseboret mitt. De mener at enten bakterier fra hagen hadde havnet i såret, eller at bakterier fra svette hadde gitt meg cellulitis, sier Anita. (…) TV 2 skrev i august om amerikanske Katie Wright (21) som også ble alvorlig syk etter at hun hadde sminket seg med en skitten øyenbrynsbørste. (tv2.no 2.9.2017).)

(Anm: Antibiotic-resistant bacteria work together to cause infection, research suggests. (news-medical.net 12.9.2017).)

- For mye mangan kan føre til dødelig hjerteinfeksjon. (- En ny studie tyder på at dersom mangan konsumeres i overkant, kan det føre til infeksjon i hjertet med bakterien Staphylococcus aureus, også kalt "golden staph".)

(Anm: Too much manganese may lead to fatal heart infection. A new study suggests that, if consumed in excess, dietary manganese may cause an infection of the heart with the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "golden staph." Manganese is an essential mineral that, if consumed excessively, can be toxic. The mineral can be found in abundance in leafy vegetables such as spinach and kale, as well as in tea, pineapple, and nuts. A new study published in the journal Cell Host & Microbe suggests that excessive dietary manganese may even lead to a fatal infection of the heart. The infection in question is caused by the bacterium Staphylococcus aureus, which is also known as "staph" or "golden staph." Staph is the leading cause of skin infections such as boils and furuncles, and sometimes, the bacterium can cause potentially fatal bloodstream infections or pneumonia. Staph is also the leading cause of infective, or bacterial, endocarditis. This occurs when S. aureus, having entered the bloodstream, is carried to the heart and settles in a heart valve or in the inner lining of the heart chamber. (medicalnewstoday.com 22.9.2017).)

(Anm: Too much manganese may lower children's IQ. New research recently published in the journal NeuroToxicology suggests that excessive exposure to air manganese might have adverse neurodevelopmental effects; children exposed to the metal were found to have lower IQ scores. The new study - which was led by Dr. Erin Haynes, an associate professor in the Department of Environmental Health at the University of Cincinnati College of Medicine in Ohio - was carried out among the residents of East Liverpool, OH. (medicalnewstoday.com 25.9.2017).)

- Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. (– Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner.) (– Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom.)

(Anm: Arvelig disposisjon for bakteriemi? Bakteriemi med gule stafylokokker forekommer hyppigere enn ellers hos slektninger av dem som har vært innlagt for dette. Det viser en dansk studie. Staphylococcus aureus er en del av vår normalflora og en vanlig årsak til hudinfeksjoner, men det er uklart hvorfor enkelte utvikler bakteriemi. I en dansk kohortstudie fulgte man nesten 35 000 personer med førstegradsslektning som hadde vært innlagt med bakteriemi forårsaket av S. aureus (1). I løpet av median 7,8 år hadde disse personene forhøyet risiko for bakteriemi sammenliknet med normalbefolkningen (RR 2,49; 95 % KI 1,95 – 3,19). Risikoen var særlig høy hos søsken (RR 5,01; 95 % KI 3,3 – 7,62). – Ut fra tidligere studier har man antydet at vertsfaktorer kan være av betydning for å få denne type infeksjoner. I denne studien vises sammenhengen tydelig, sier Truls Leegaard, som er avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus. – Bakteriemi med S. aureus har en dødelighet på 14 – 30 % og er derfor en fryktet sykdom. I 2015 ble det registrert ca. 18 000 positive blodkulturer i Norge, hvorav 11 % var S. aureus. Studien gir oss viktig kunnskap for å undersøke målrettet hvorfor noen har økt risiko for denne typen infeksjoner, sier Leegaard. Tidsskr Nor Legeforen 2016 136:1885 (6.12.2016).)

- Ny forskning bekrefter korrelasjon mellom vanlige bakterier (inkludert MRSA) og eksem.

(Anm: New research confirms correlation of common bacteria (including MRSA) and eczema. A new study published in the British Journal of Dermatology has shown that, on average, 70% of eczema patients are colonised with Staphylococcus aureus bacteria (S. aureus, including MRSA) on their skin lesions. Patients with more severe disease had a greater risk of being colonised. These results provide an indication of the importance of colonisation as a possible trigger in eczema. (medicalnewstoday.com 29.7.2016).)

(Anm: Prevalence and odds of Staphylococcus aureus carriage in atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2016 Mar 19. doi: 10.1111/bjd.14566. [Epub ahead of print].)

- Forskere oppdager mekanismen bak hudbetennelse ved eksem. (- Vi vet egentlig ikke hva som forårsaker atopisk dermatitt, og det er ikke mange gode behandlinger for det, sier Miller.)

(Anm: Researchers discover mechanism behind skin inflammation in eczema. Publishing online this week in Cell Host & Microbe, researchers at Johns Hopkins report the discovery of a key underlying immune mechanism that explains why to how our skin becomes inflamed from conditions such as atopic dermatitis, more commonly known as eczema. Toxin-producing bacteria on the surface of our skin induces a protein that causes our own cells to react and cause inflammation. "Our skin is covered with bacteria as part of our normal skin microbiome and typically serves as a barrier that protects us from infection and inflammation. However, when that barrier is broken, the increased exposure to certain bacteria really causes problems," says Lloyd Miller, M.D., Ph.D., associate professor of dermatology at the Johns Hopkins University School of Medicine. The bacteria Staphylococcus aureus, or S. aureus, is an important human pathogen and the most common cause of skin infections in people. Miller says, "20 to 30 percent of the U.S. population have S. aureus living on their skin or in their nose, and over time, up to 85 percent of people come into contact with it. Eczema is an inflammatory skin disease that affects 20 percent of children and about 5 percent of adults. Ninety percent of patients with eczema have exceedingly high numbers of S. aureus bacteria on their inflamed skin." "We don't really know what causes atopic dermatitis and there aren't many good treatments for it," says Miller. So his team set out to learn more about how the condition arises in hopes that other treatments can be developed. (news-medical.net 8.11.2017).)

(Anm: Staphylococcus aureus Epicutaneous Exposure Drives Skin Inflammation via IL-36-Mediated T Cell Responses. Cell Host Microbe. 2017 Nov 8;22(5):653-666.e5.)

- Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen.

(Anm: Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier Jassem Ahmed (28). Psoriasis er en kronisk hudsykdom. Karakteristisk for sykdommen er røde, skjellende utslett. Både intensitet og utbredelse på kroppen varierer mye fra person til person. En av dem som er svært hardt rammet, er Jassem Ahmed (28) fra London. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier han i videoen øverst i artikkelen. Han forteller at det klør voldsomt. Hele tiden. (abcnyheter.no 7.4.2019).)

- Toksinproducerende bakterier på overfladen af vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis.

(Anm: Almindelig bakterie sætter fut i eksem. Toksinproducerende bakterier på overfladen af ​​vores hud fremkalder et protein, der får vores egne celler til at reagere og forårsage betændelse som atopisk dermatitis. Det viser en ny undersøgelsen fra Johns Hopkins, hvor forskere har vist, hvordan Staphylococcus aureus påvirker IL-36, der er et protein, som normalt produceres i vores hud og tidligere har vist sig at have betydning for udbrud af generaliseret pustuløs psoriasis. "Vores hud er dækket af bakterier som en del af vores normale hudmikrobiom og fungerer typisk som en barriere, der beskytter os mod infektion og inflammation. Men når den barriere bliver brudt, forårsager den øgede eksponering for visse bakterier virkelig problemer," siger dr. Lloyd Miller, der er lektor i dermatologi ved Johns Hopkins University School of Medicine samt chefforsker på undersøgelsen, som er udgivet i tidsskriftet Cell Host & Microbe. (medicinsktidsskrift.dk19.12.2017).)

(Anm: Staphylococcus aureus Epicutaneous Exposure Drives Skin Inflammation via IL-36-Mediated T Cell Responses. Cell Host Microbe. 2017 Nov 8;22(5):653-666.e5.)

- Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen.

(Anm: Forteller om livet med psoriasis: – Huden min er som en gammel gummistrikk. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier Jassem Ahmed (28). Psoriasis er en kronisk hudsykdom. Karakteristisk for sykdommen er røde, skjellende utslett. Både intensitet og utbredelse på kroppen varierer mye fra person til person. En av dem som er svært hardt rammet, er Jassem Ahmed (28) fra London. – Jeg tror noe av det mest slitsomme med å ha psoriasis, er søvnmangelen. Søvnmangelen tar livet av meg, sier han i videoen øverst i artikkelen. Han forteller at det klør voldsomt. Hele tiden. (abcnyheter.no 7.4.2019).)

(Anm: Association of Evidence-Based Care Processes With Mortality in Staphylococcus aureus Bacteremia at Veterans Health Administration Hospitals, 2003-2014. Questions  Have outcomes for patients with Staphylococcus aureus bacteremia improved, and how have changes in use of evidence-based care processes affected outcomes? (…) Conclusions and Relevance Mortality associated with S aureus bacteremia decreased significantly in VHA hospitals, and a substantial portion of the decreasing mortality may have been attributable to increased use of evidence-based care processes. The experience in VHA hospitals demonstrates that increasing application of these care processes may improve survival among patients with S aureus bacteremia in routine health care settings. JAMA Intern Med. Published online September 5, 2017.)

- MRSA-bakterier kan gemme sig for vores immunsystem. Et nyt studie har fundet to typer af MRSA-bakterier, som er i stand til at gemme sig for immunsystemet.

(Anm: MRSA-bakterier kan gemme sig for vores immunsystem. Et nyt studie har fundet to typer af MRSA-bakterier, som er i stand til at gemme sig for immunsystemet. Når mennesker får en infektion, er der to ting, der kan hjælpe med at gøre dem raske igen: Kroppens immunsystem og antibiotika. Nu har et nyt studie imidlertid fundet to typer af methicillin-resistente stafylokok-bakterier (MRSA), som er i stand til at gemme sig for vores immunsystem. Studiet blev ledet af forskere fra Tübingen Universitet, og resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature. (jyllands-posten.dk 23.11.2018).)

(Anm: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus alters cell wall glycosylation to evade immunity. Nature. 2018 Nov 21.)

(Anm: Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land i de siste 10 årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land. Infeksjonene opptrer særlig på sykehus, og de fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. MRSA sprer seg nå i økende grad også i primærhelsetjenesten1-2. Fakta - Tidlig etter at penicillinet ble oppdaget, greide noen av bakteriene å forandre seg slik at de ikke lot seg drepe av penicillin. - Meticillin ble utviklet, et spesial-penicillin beregnet for motstandsdyktige stafylokokker. - Bakteriestammer som også var motstandsdyktige mot meticillin, utviklet seg; MRSA - Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus. - En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. - Når MRSA-bakterier kommer over på huden til personer med sår eller skader, eller med svekket immunapparat, kan bakteriene trenge gjennom huden og inn i kroppen og forårsake alvorlige infeksjoner. - En MRSA-infeksjon kan bli livstruende blant annet fordi en rekke antibiotika ikke hjelper. - Det viktigste tiltaket for å holde andelen av MRSA-infeksjoner så lav som mulig, er å bruke antibiotika på riktig måte. (nhi.no 20.9.2017).)

- Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset.

(Anm: Legene trodde at Gabriella (8) bare reagerte på nøtter – to dager senere kom skrekkbeskjeden. Gang på gang ble Gabriella Bondi (8) sendt hjem fra legen og sykehuset. Først da moren satte ned foten, ble det slått full alarm. Nå advarer hun andre. (…) Først to dager senere slo sykehuset full alarm, etter å ha funnet ut at hun hadde toksisk sjokksyndrom (TSS). – Hadde vi bare akseptert allergi-diagnosen og ikke fortsatt å dra tilbake til sykehuset, hadde Gabby trolig ikke vært med oss i dag. (…) Sjelden og alvorlig TSS er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kjennetegnes av hurtig innsettende høy feber, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine. TSS kan angripe de fleste organer i kroppen og kan i løpet av 24 til 72 timer bli livstruende dersom rask behandling ikke igangsettes. Christine deler nå bilder av Gabrielle for å sette fokus på den sjeldne tilstanden, slik at andre foreldre kan være obs hvis barna deres blir syke. (tv2.no 2.10.2019).)

(Anm: Toksisk sjokksyndrom. Toksisk sjokksyndrom (TSS) er en sjelden, men alvorlig tilstand, som skyldes giftstoffer fra streptokokk- eller stafylokokkbakterier. Tilstanden kan bli livstruende. (nhi.no 22.1.2014 ).)

(Anm: Sepsis; grunnleggende kliniske observasjoner (hnt.no 5.11.2013).)

(Anm: Urosepsis er blodforgiftning (sepsis) som utgår fra urinveiene. Dette skyldes at bakterier som har forårsaket urinveisinfeksjon eller en akutt nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), sprer seg til blodbanen. Samme bakterie kan påvises i urinen og blodet. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Urosepsis: What to know about UTI complications. Urosepsis is a term used to describe a type of sepsis that is caused by an infection in the urinary tract. It is a complication often caused by urinary tract infections that are not treated quickly or properly. Urosepsis is a serious complication of a urinary tract infection (UTI) that requires immediate medical care to avoid a possible life-threatening event. Anyone experiencing the symptoms of urosepsis should seek emergency medical attention. (medicalnewstoday.com 23.12.2017).)

- Dette forteller urinen din om sykdom. Blod, lukt, skum eller annerledes farge i urinen?

(Anm: Dette forteller urinen din om sykdom. Blod, lukt, skum eller annerledes farge i urinen? Medisinere bekrefter og avkrefter myter. I flere hundre år var urinen den viktigste kilden til informasjon om hva som skjedde i kroppens indre. Medisinere har gjennom tidene studert denne væsken ved å bruke både syn, lukt og smakssans for å diagnostistere og behandle pasienter. - Fortsatt i dag brukes urinen regelmessig til å oppdage sykdom, sier Sverre Myren-Svelstad, lege i spesialisering i nevrologi ved St. Olavs hospital. Han har skrevet flere fagartikler om temaet til Tidsskriftet for Den norske legeforening. (…) - Rød farge kan være et tegn på mye blod, men det kan også komme av å spise rødbetter. Inntak av asparges kan gi urinen grønnskjær. Ved leversykdommer, for eksempel gulsott, kan urinen få en brunlig farge. I noen mer eksotiske varianter kan urinen bli blålig. Det kan komme av en medfødt tilstand som kalles blå bleie-syndrom. Dersom urinen smaker søtt kan det være et tegn på diabetes. - I dag bruker vi heldigvis mer sofistikerte metoder for å stille diagnoser, sier han humoristisk. (dagbladet.no 1.7.2019).)

- Kortare sjuktid med steroider vid sepsis.  (- Forskarna fann alltså ingen skillnad i antalet dödsfall mellan grupperna efter 90 dagar. Inte heller efter 28 dagar. Tiden till att den septiska chocken hävdes var dock kortare i steroidgruppen, i median tre dagar jämfört med fyra dagar för de som fick placebo.)

(Anm: Kortare sjuktid med steroider vid sepsis. Värdet av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock har varit oklart. Ny forskning visar att de kan förkorta den akuta sjuksfasen och tid med intensivvård.Australiska forskare har undersökt effekten av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock. Resultaten, som är publicerade i New England Journal of Medicine, visar att steroider inte hade någon effekt på överlevnaden, vilket var studiens primära effektmått. (…) Studiens primära effektmått var död 90 dagar efter randomisering. De sekundära effektmåtten var bland annat död vid 28 dagar, tid till avbruten septisk chock, tid med intensivvård, tid med sjukhusvård och antal blodtransfusioner. Forskarna fann alltså ingen skillnad i antalet dödsfall mellan grupperna efter 90 dagar. Inte heller efter 28 dagar. Tiden till att den septiska chocken hävdes var dock kortare i steroidgruppen, i median tre dagar jämfört med fyra dagar för de som fick placebo. Skillnaden var statistiskt signifikant. Även tiden med intensivvård var signifikant kortare i behandlingsgruppen, i median tio dagar jämfört med tolv dagar i placebogruppen. (lakemedelsvarlden.se 19.1.2018).)

- Er prebiotika eller probiotika effektive mot dermatitt (eksem; betennelse i huden)? (Are prebiotics or probiotics effective against dermatitis?)

(Anm: Are prebiotics or probiotics effective against dermatitis? Evidence supporting a key role for an altered gut microbiome in the development of atopic dermatitis (AD) would suggest that the use of probiotics or prebiotics to correct microbial imbalances in the gut could help prevent or treat AD. A comprehensive review examining clinical studies of probiotics and prebiotics, given separately or combined, and factors affecting their efficacy is published in Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, a peer-reviewed journal from Mary Ann Liebert, Inc., publishers. The article is available free on the Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology website. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: Dermatitis, also known as eczema, is a group of diseases that results in inflammation of the skin.[1] These diseases are characterized by itchiness, red skin, and a rash.[1] In cases of short duration there may be small blisters while in long-term cases the skin may become thickened.[1] The area of skin involved can vary from small to the entire body.[1][2] (en.wikipedia.org).)

(Anm: Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics for the Treatment and Prevention of Adult Dermatological Diseases. Abstract BACKGROUND: Probiotic, prebiotic, and synbiotic supplementation is becoming more prevalent nowadays. Clinical studies have demonstrated some of the medical benefits of probiotics, prebiotics, and synbiotics within dermatology but an evidence-based review of their effects in adults is needed. (…) CONCLUSION: Preliminary studies are optimistic for the use of some strains of probiotics for symptomatic and clinical improvement in AD, and as adjunctive treatment with antibiotics for acne. Further research is necessary to better assess how probiotics and prebiotics may be used within dermatology. Am J Clin Dermatol. 2017 Jul 5.)

(Anm: Probiotics and Prebiotics in the Prevention and Treatment of Atopic Dermatitis. ABSTRACT Atopic dermatitis (AD) is a highly prevalent condition. Recent evidence suggests a link between the altered gut microbiome and the development of AD. Probiotics and/or prebiotics have been used in the treatment and prevention of AD with the intention of correcting the aberrant gut microbiome. As of now, data from meta-analyses show some promise in the use of probiotics for the prevention of AD with the effect being seen only when administered both prenatally and postnatally. Prebiotics and synbiotics have less compelling evidence to support their effectiveness in AD prevention or treatment, mainly due to the discrepancies of results. Explanations for the variations in the results may come from environmental factors, probiotic/prebiotic factors, and host factors that affect efficacy of the probiotic/prebiotic. More studies are needed to understand the mechanisms of action of probiotics/prebiotics and also to identify their true benefits in the prevention and treatment of AD. Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology - 29(4):174-180 (December 1, 2016).)

(Anm: Intestinal Interleukin-17 Receptor Signaling Mediates Reciprocal Control of the Gut Microbiota and Autoimmune Inflammation. (…) Conditional deletion of IL-17R in the enteric epithelium demonstrated that there was a reciprocal relationship between the gut microbiota and enteric IL-17R signaling that controlled dysbiosis, constrained Th17 cell development, and regulated the susceptibility to autoimmune inflammation. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):659-71.)

- Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika. Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon. Resultatet kan bli at vanlige operasjoner og kirurgiske inngrep blir dødelige.

(Anm: Verdens helseorganisasjon advarer: Verden kan gå tom for antibiotika. Det investeres altfor lite i forskning og utvikling av nye typer antibiotika, ifølge Verdens helseorganisasjon. Resultatet kan bli at vanlige operasjoner og kirurgiske inngrep blir dødelige. I en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) advares det mot utviklingen de siste årene hvor det investeres altfor lite i utvikling av nye typer antibiotika. WHO mener at verden er i ferd med å gå tom for antibiotika. Kan risikere livet Alvorlige sykdommer som tuberkulose, lungebetennelse, gonore og urinveisinfeksjoner er blitt vanskeligere å behandle. Det har vært en økning av tuberkulose i mange deler av verden. Nye typer lar seg ikke behandle med eksisterende antibiotika. Les også: Trapper opp kampen mot antibiotika i matproduksjonen. (dn.no 20.9.2017).)

- Bekymringsfull utvikling av gonoré og syfilis.. (- Antibiotikaresistent gonoré er et økende problem.)

(Anm: Statistikk. Bekymringsfull utvikling av gonoré og syfilis. Økningen i antall gonoré- og syfilistilfeller fortsatte i Norge i 2018. Sykdomstilfellene øker særlig blant menn som har sex med menn, der tallene er tidoblet de siste ti årene. Også syfilistilfellene viser sterk økning, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. (…) Urovekkende trend for gonoré Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker i mange land. (…) Antibiotikaresistent gonoré er et økende problem. Internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen, forsterket av den økende gonoréforekomsten. Særlig bekymringsfullt er det økende antallet msm som gjentatte ganger smittes med gonoré. (fhi.no 20.3.2019).)

- Rundt 60 prosent av alle gonorétilfellene i Norge ble rapportert i Oslo i 2018. (- I 2009 ble det registrert 116 smittetilfeller i hovedstaden. I fjor var tallet 1.038, noe som er nesten en nidobling på ti år, skriver VG.)

(Anm: Rundt 60 prosent av alle gonorétilfellene i Norge ble rapportert i Oslo i 2018. Legene bekymrer seg over antibiotikaresistente gonorébakterier. I 2009 ble det registrert 116 smittetilfeller i hovedstaden. I fjor var tallet 1.038, noe som er nesten en nidobling på ti år, skriver VG. Overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet sier til avisen at hovedårsaken til økningen er at flere menn har sex med menn, da særlig i Oslo. Kan ikke behandles Ifølge helsepersonell ved Sex og samfunn, er det spesielt to ting som gjør gonoré-trenden spesielt urovekkende: For det første så smitter gonoré mye lettere enn klamydia. For kvinner er smittefaren ved vaginalt samleie med partner som har gonoré på 50-70 prosent. For menn er den på 20-30 prosent. (nettavisen.no 6.8.2019).)

- Disseminert Gonokokkinfeksjon.

(Anm: Disseminated Gonococcal Infection. A 20-year-old woman presented to the emergency department with a rash involving the arms, legs, trunk, and scalp, which had erupted that morning. She also reported generalized muscle aches, fever, and pain in both ankles. Two weeks earlier, the patient had had vaginal intercourse with a new partner without barrier protection. The physical examination was notable for erythematous pustules near the wrist and on the fingers (Panel A) and on the trunk, scalp, and both ankles. There was mild swelling and pain with passive motion in the right ankle and tenosynovitis involving the tendons of both ankles. Given a high suspicion for disseminated gonococcal infection, treatment with ceftriaxone and azithromycin was initiated. Blood cultures grew gram-negative diplococci (Panel B) that were identified as Neisseria gonorrhoeae, which confirmed the diagnosis. The patient’s symptoms abated with antibiotic treatment. At 3 months of follow-up, the patient was feeling well, with no recurrence of skin lesions or joint pain.N Engl J Med 2019; 380:1565.)

(Anm: disseminasjon BETYDNING OG BRUK 1 spredning 2 medisin spredning av en sykdom, f.eks. bakterier, ondartede svulstceller osv. via blodåresystemet (naob).)

- Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner.

(Anm: Legekontorer og sykehus er kilde til mange infeksjoner. Doctor's Office Is Source of Many Infections. Legekontorer trenger å rustes opp for å møte grunnleggende infeksjonsstyringsstandarder, ifølge CDC. (Physician offices need to up their game to meet basic infection control standards, according to the CDC.) (medpagetoday.com 15.7.2011).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

- Fakta: Tuberkulose smitter ved hoste. Aalborg Universitetshospital undersøger i øjeblikket, om en ansat kan have smittet patienter med tuberkulose. 440 patienter er i risiko for at have været blevet smittet med den farlige lungesygdom tuberkulose, mens de har været i behandling på Aalborg Universitetshospital.

(Anm: Fakta: Tuberkulose smitter ved hoste. Aalborg Universitetshospital undersøger i øjeblikket, om en ansat kan have smittet patienter med tuberkulose. 440 patienter er i risiko for at have været blevet smittet med den farlige lungesygdom tuberkulose, mens de har været i behandling på Aalborg Universitetshospital. Her kan du blive klogere på, hvad tuberkulose egentlig er. Tuberkulose er en infektionssygdom, der først og fremmest rammer lungerne, men den kan også angribe andre organer. Tuberkulose smitter via små vandpartikler fra lungerne, når den smittede hoster, nyser eller taler. Bakterierne kan indåndes af andre, som er tæt på den syge. Tuberkulose dræber på verdensplan hvert år over en million mennesker. Dødsfald er sjældne i Danmark. Tidligere fik børn i Danmark en såkaldt calmettevaccination, men den er afskaffet, fordi tuberkulose er sjældent forekommende, og vaccinen kun giver moderat beskyttelse. I Danmark i 2014 var der 313 nye tilfælde af tuberkulose. Mere end to tredjedele var hos indvandrere og deres efterkommere.  (jyllands-posten.dk 13.12.2018).)

- 50 PROSENT ØKNING på ETT ÅR: Fikk gonoré etter ubeskyttet sex og må informere tidligere partnere: – Veldig lite kjekt.

(Anm: 50 PROSENT ØKNING på ETT ÅR: Fikk gonoré etter ubeskyttet sex og må informere tidligere partnere: – Veldig lite kjekt. I fjor slo Folkehelseinstituttet alarm etter en stor økning i antall tilfeller av kjønnssykdommen gonoré her i landet. Men trenden fortsetter i stadig økende tempo. Så langt er det rapportert inn 1382 gonoré-tilfeller i 2017, og tallet vil stige. For de fleste gir gonoré ingen eller beskjedne plager. Men i sjeldne tilfeller kan sykdommen føre til betennelse i ledd og blodforgiftning. For kvinner kan gonoré gi barnløshet. På verdensbasis er det oppdaget flere tilfeller av resistente gonoré-bakterier. Det vil si bakterier som ikke kan behandles. Når antallet smittede øker, øker faren for at det kan dukke opp resistente bakterier også her i landet. (tv2.no 5.2.2018).)

(Anm: WHO advarer mot antibiotikaresistent gonoré. Minst tre mennesker er smittet av en type gonoré som ikke kan behandles, ifølge Verdens helseorganisasjon. (nrk.no 7.7.2017.)

(Anm: Antibiotic-resistant gonorrhoea on the rise, new drugs needed. Each year, an estimated 78 million people are infected with gonorrhoea*. Gonorrhoea can infect the genitals, rectum, and throat. Complications of gonorrhoea disproportionally affect women, including pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy and infertility, as well as an increased risk of HIV. Decreasing condom use, increased urbanization and travel, poor infection detection rates, and inadequate or failed treatment all contribute to this increase. (who.int 7.7.2017).)

(Anm: Effect of Antibiotic Prophylaxis on Surgical Site Infections Following Removal of Orthopedic Implants Used for Treatment of Foot, Ankle, and Lower Leg Fractures: A Randomized Clinical Trial. Abstract Importance: Following clean (class I, not contaminated) surgical procedures, the rate of surgical site infection (SSI) should be less than approximately 2%. However, an infection rate of 12.2% has been reported following removal of orthopedic implants used for treatment of fractures below the knee. (…) Conclusions and Relevance: Among patients undergoing surgery for removal of orthopedic implants used for treatment of fractures below the knee, a single preoperative dose of intravenous cefazolin compared with saline did not reduce the risk of surgical site infection within 30 days following implant removal. JAMA. 2017 Dec 26;318(24):2438-2445.)

- Frykter massespredning av gonoré blant tenåringer. – Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen.

(Anm: Frykter massespredning av gonoré blant tenåringer. – Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen, sier Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet. Kjønnssykdommen gonoré øker kraftig i Norge. – Gonoré er i ferd med å jobbe seg inn i ungdomsmiljøene. Det smitter veldig lett, og vi vet at ungdom har mye ubeskyttet sex, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet Øivind Nilsen. Han ser med bekymring på at antallet gonorétilfeller i Norge ser ut til å øke voldsomt. (vg.no 10.7.2017).)

(Anm: Smittevernoverlege slår alarm: Gonoréeksplosjon i Norge: – Det er helt ute av kontroll. Antall registrerte gonorétilfeller i Norge er nær femdoblet i løpet av de siste 10 årene. Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det i 2016 ble det meldt inn 1096 tilfeller av gonoré i Norge. Basert på antall tilfeller så langt i år, så tror de økningen i år fra i fjor vil være 50 prosent. (…) – Gonoré er en smart og sleip kjønnssykdom. Den sprer seg lett, kan ligge skjult i kroppen uten å vise symptomer og den er motstandsdyktig mot behandling, forteller han og supplerer: – Vi er snart i en situasjon hvor det ikke finnes måter å behandle gonoré på, fordi sykdommen utvikler resistens mot all antibiotika og finter ut alle behandlingene vi prøver å drepe den med. (tv2.no 7.7.2017).)

- Du trenger ikke å ta all dine antibiotika, sier forskere. (- Idéen om at det å stoppe antibiotikabehandling tidlig fremmer antibiotikaresistens støttes ikke av bevis, mens inntak av antibiotika lenger enn nødvendig øker risikoen for resistens, skriver forskerne.)

(Anm: No Need to Take All Your Antibiotics, Researchers Say. Scientists say the 'complete the course' recommendation isn't backed by science and may be encouraging antibiotic resistance. Some doctors agree. What if everything you thought you knew about antibiotics was wrong? Patients have always been told that the key to a safe and effective course of antibiotics is to take all your pills as scheduled, even if you feel better. That simple message has been propagated by doctors, as well as the Food and Drug Administration (FDA) and the World Health Organization (WHO). But, a new editorial published this week in the British Medical Journal is turning that notion on its head. Researchers argue that not only is the “complete the course” message unnecessary, it is actively contributing to the growth of antibiotic-resistant bacteria — not preventing it. “The idea that stopping antibiotic treatment early encourages antibiotic resistance is not supported by evidence, while taking antibiotics for longer than necessary increases the risk of resistance,” the study authors wrote. (healthline.com 27.7.2017).)

- Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika.

(Anm: Allmennpraktiserende leger oppfordres til forsiktighet idet astmatiske barn er dobbelt så sannsynlig å forskrives antibiotika. GP caution urged as asthmatic children twice as likely to receive antibiotics. The study, which was presented this week at the European Respiratory Society International Congress looked at antibiotic prescription data for just under 2 million children from both the UK and the Netherlands, including 180,000 who had asthma. They found that children with asthma were about 1.6 times more likely to be prescribed antibiotics than children who did not have asthma. (pulse.co.uk 12.9.2017).)

- Overlege: Vil knuse myten om antibiotika. - Når antibiotika virker, så virker det veldig raskt, sier overlege Dag Berild. Han mener rådet om å fullføre hele kuren er basert på svakt vitenskapelig grunnlag.

(Anm: Overlege: Vil knuse myten om antibiotika. - Når antibiotika virker, så virker det veldig raskt, sier overlege Dag Berild. Han mener rådet om å fullføre hele kuren er basert på svakt vitenskapelig grunnlag. (vg.no 9.8.2017).)

(Anm: Vil hindre «selvbehandling» med antibiotika. Hvis helseministeren får det som han vil, kan du ikke lenger spare på reseptene på antibiotika. I dag er resept på antibiotika gyldig i ett år, men nå kan det endres til ti dager. – Dette er for å redusere situasjoner der folk bruker antibiotika på egen hånd, sier helseminister Bent Høie til NRK. (nrk.no 22.8.2017).)

– Utviklinga er urovekkande. Den er på WHO si liste over dei mest frykta antibiotikaresistente bakteriane i verda, nå får den fotfeste på fleire norske sjukehus. Bakterie-ekspert etterlyser betre handhygiene.

(Anm: – Utviklinga er urovekkande. Den er på WHO si liste over dei mest frykta antibiotikaresistente bakteriane i verda, nå får den fotfeste på fleire norske sjukehus. Bakterie-ekspert etterlyser betre handhygiene. Fleire norske sjukehus har den siste tida sett i verk strakstiltak etter såkalla VRE-utbrot på avdelingane sine. Førre veke blei det mellom anna kjent at seks kreftpasientar i Førde hadde blitt smitta av den antibiotikaresistente bakterien, men også i Kristiansand, Oslo og nå Stavanger har VRE-utbrot blitt varsla i år. – Det er urovekkande at det breier slik om seg, dette er ein bakterie me absolutt ikkje ønsker som ein del av normalfloraen på norske sjukehus, seier sjefen for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrobar (NORM), Gunnar Skov Simonsen. Statistikken deira syner at det så langt i år har blitt registrert 257 enkelttilfelle av bakterien i 17 ulike fylke. Aller flest tilfelle er det i Bergen, der dei lenge har hatt problem med VRE. Les òg: Ei av vår tids største globale helseutfordringar (nrk.no 14.9.2017).)

– Vi ser alt for mange som tolker urinprøver feil. Feiltolkning og overforbruk av urinprøver i hjemmetjeneste og på sykehjem fører til unødvendig bruk av antibiotika, viser kartlegging.

(Anm: – Vi ser alt for mange som tolker urinprøver feil. Feiltolkning og overforbruk av urinprøver i hjemmetjeneste og på sykehjem fører til unødvendig bruk av antibiotika, viser kartlegging. En kartlegging av klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten utført av Noklus, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, viser at det er et betydelig overforbruk av urinprøver og at mange tolker urinprøver feil. (…) Flere årsaker til bakterier. De viktigste tiltakene er å få helsepersonell til å unngå overforbruk av urinprøver og å tolke prøvene riktig, forklarer Fylkesnes. (dagensmedisin.no 11.7.2017).)

- Antibiotika sensitivitetstesting på mindre enn 30 minutter ved bruk av direkte bildebehandling av enkeltcelle.

(Anm: Antibiotic susceptibility testing in less than 30 min using direct single-cell imaging. Significance Antibiotic resistance is a global threat to human health. The problem is aggravated by unnecessary and incorrect use of broad spectrum antibiotics. One way to provide correct treatment and slow down the development of antibiotic resistance is to assay the susceptibility profile of the infecting bacteria before treatment is initiated and let this information guide the choice of antibiotic. Here, we present an antibiotic susceptibility test that is sufficiently fast to be used at the point of care. We show that it is possible to determine if a urinary tract infection is caused by resistant bacteria within 30 min of loading a urine sample, even if the bacterial concentration in the urine is very low. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017).)

- Gif og bilde skrevet inn i DNA av bakterier.

(Anm: Gif and image written into the DNA of bacteria. An image and short film has been encoded in DNA, using the units of inheritance as a medium for storing information. Using a genome editing tool known as Crispr, US scientists inserted a gif - five frames of a horse galloping - into the DNA of bacteria. Then the team sequenced the bacterial DNA to retrieve the gif and the image, verifying that the microbes had indeed incorporated the data as intended. The results appear in Nature journal. For their experiments, the team from Harvard University in Cambridge, Massachusetts, used an image of a human hand and five frames of the horse Annie G captured in the late 19th Century by the British photography pioneer Eadweard Muybridge. (bbc.com 13.7.2017).)

(Anm: CRISPR–Cas encoding of a digital movie into the genomes of a population of living bacteria. DNA is an excellent medium for archiving data. Recent efforts have illustrated the potential for information storage in DNA using synthesized oligonucleotides assembled in vitro1, 2, 3, 4, 5, 6. Nature 547, 345–349 (20 July 2017).)

- Mikrober har sin egen versjon av internett. (- Å skape et stort globalt nettverk som forbinder milliarder av individer kan være en av menneskets største prestasjoner hittil, men mikrober slo oss med mer enn tre milliarder år.)

(Anm: Microbes have their own version of the internet. Creating a huge global network connecting billions of individuals might be one of humanity’s greatest achievements to date, but microbes beat us to it by more than three billion years. These tiny single-celled organisms aren’t just responsible for all life on Earth. They also have their own versions of the World Wide Web and the Internet of Things. Here’s how they work. Much like our own cells, microbes treat pieces of DNA as coded messages. These messages contain information for assembling proteins into molecular machines that can solve specific problems, such as repairing the cell. But microbes don’t just get these messages from their own DNA. They also swallow pieces of DNA from their dead relatives or exchange them with living mates. (…) This collective mind directs pieces of software, written in DNA code, back and forth between trillions of microbes with a single aim: to fully explore the local environment for resources using protein machines. (theconversation.com 4.8.2017).)

- Forskere utvikler bakterier for å reflektere "sonar"-signaler for ultralydbilder.

(Anm: Scientists design bacteria to reflect 'sonar' signals for ultrasound imaging. In the 1966 science fiction film Fantastic Voyage, a submarine is shrunken down and injected into a scientist’s body to repair a blood clot in his brain. While the movie may be still be fiction, researchers at Caltech are making strides in this direction: they have, for the first time, created bacterial cells with the ability to reflect sound waves, reminiscent of how submarines reflect sonar to reveal their locations. (…) The results will be published in the January 4 issue of the journal Nature. The lead author is Raymond Bourdeau, a former postdoctoral scholar in Shapiro’s lab. (aggregator.leafscience.org 3.1.2018).)

(Anm: Acoustic reporter genes for noninvasive imaging of microorganisms in mammalian hosts. Nature. 2018 Jan 3;553(7686):86-90.)

- Møt det mikroskopiske livet i ditt hjem - og på ansiktet ditt. Se den mikroskopiske jungelen i og rundt deg: små organismer som bor på kinnene dine, under sofaen og i jorden i hagen din.

(Anm: Meet the microscopic life in your home -- and on your face. Behold the microscopic jungle in and around you: tiny organisms living on your cheeks, under your sofa and in the soil in your backyard. We have an adversarial relationship with these microbes -- we sanitize, exterminate and disinfect them -- but according to microbiologist Anne Madden, they're sources of new technologies and medicines waiting to be discovered. These microscopic alchemists aren't gross, Madden says -- they're the future. (ted.com April 2017).)

- Kan probiotika erstatte antibiotika ved sårheling?

(Anm: Could probiotics replace antibiotics in wound healing? The microbiome is known to play a major role in gut health, but what about our skin? Billions of bacteria reside there, and the probiotic types may hold great potential to prevent infections during wound healing. (medicalnewstoday.com 7.8.2017).)

- Ny studie viser hvordan tarmmikrober kan forhindre alvorlige influensainfeksjoner hos mus.

(Anm: New study shows how gut microbes can prevent severe flu infections in mice. Microbes that live in the gut don't just digest food. They also have far-reaching effects on the immune system. Now, a new study shows that a particular gut microbe can prevent severe flu infections in mice, likely by breaking down naturally occurring compounds -; called flavonoids -; commonly found in foods such as black tea, red wine and blueberries. The research, conducted in mice by scientists at Washington University School of Medicine in St. Louis, also indicates that this strategy is effective in staving off severe damage from flu when the interaction occurs prior to infection with the influenza virus. This work also could help explain the wide variation in human responses to influenza infection. The study is published Aug. 4 in the journal Science. (news-medical.net 3.8.2017).)

- Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. (- Flere gode alternativer kommer i for m av molekylære diagnostiske tester.)

(Anm: Bedre diagnostikk for soppinfeksjoner er svært nødvendig - her er hvorfor. (Better diagnostics for fungal infections are badly needed – here’s why) Antimikrobiell resistens oppstår når mikrober (som bakterier, virus eller sopp) blir resistente mot legemidler som vanligvis brukes til å behandle dem. Overforbruk av antibiotika er hyppig blitt rapportert som en årsak. Men det er en annen årsak som ofte overses, og det er feildiagnose. (Antimicrobial resistance occurs when microbes (such as bacteria, viruses or fungi) become resistant to drugs commonly used to treat them. The overuse of antibiotics has been widely reported as a cause. But there is another cause that is often overlooked, and that is misdiagnosis. (theconversation.com 4.7.2017).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

(Anm: Sygdom trækker danskere ned i gæld. (…) En sygdom rammer, og al energi bliver lagt i blodprøver og møder med læger. Imens hober gammel gæld sig op, eller ny kommer til. (...) For mange kommer et svigtende helbred til at betyde begyndelsen på en lang og sej kamp mod renter og minus på kontoen. (…) Her angiver de gældsramte oftest sygdom som det, der startede deres pengeproblemer. (…) »Det er jo hårdt at være syg i sig selv, og det er yderligere hårdt, at man kommer ud i nogle situationer, hvor man risikerer, at huset skal sælges på tvangsauktion, eller man ikke har til huslejen«, siger han. »Så man bliver på en måde dobbelt ramt. (politiken.dk 29.4.2017).)

- Antibiotika kan trigge mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser.

(Anm: Antibiotika kan utløse mitokondriell dysfunksjon som induserer psykiatriske lidelser. (Antibiotics May Trigger Mitochondrial Dysfunction Inducing Psychiatric Disorders. Med Sci Monit. 2017 Jan 7;23:101-106.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction-a link between antibiotic use and increased risk of severe mental disorders? Acta Psychiatr Scand. 2017 Mar 23.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Kan Lupus øke risikoen for demens? Could lupus raise dementia risk? People living with lupus may be at significantly greater risk of developing dementia than those without the autoimmune disease, a new study suggests. (…) Study co-author Daniela Amital, of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University in Israel, and colleagues recently reported their results in the International Journal of Geriatric Psychiatry. (medicalnewstoday.com 9.11.2017).)

- Professor i mikrobiologi ved Karolinska Instituttet i Stockholm Tore Midtvedt: - Vi har skapt noe vondt, som sprer seg i ulike miljøer med ulike hastigheter. Vi skal ikke gå så langt utenfor Norge før vi finner massevis av disse gule stafylokokker som er resistente mot Meticillin. Årsaken til at multiresistente bakterier har fått spre seg er at antibiotika har blitt brukt mer og mer og på stadig løsere og løsere grunnlag.

(Anm: Professor i mikrobiologi ved Karolinska Instituttet i Stockholm Tore Midtvedt uttalte til NRK Helserefleks i 1998 at "Fanden er løs (...) Det er bittert å tenke på at vi hadde fanden i nøtta da antibiotika kom for 50 år siden. (...) Vi har skapt noe vondt, som sprer seg i ulike miljøer med ulike hastigheter. Vi skal ikke gå så langt utenfor Norge før vi finner massevis av disse gule stafylokokker som er resistente mot Meticillin. Årsaken til at multiresistente bakterier har fått spre seg er at antibiotika har blitt brukt mer og mer og på stadig løsere og løsere grunnlag." (nrk.no 1998 - NRK Helserefleks).)

(Anm: Legemiddelinformasjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskning på mikrobiomet. (- Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppene våre. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent.)

(Anm: Forskning på mikrobiomet. (Research into the Microbiome.) Mikroskopiske undersøkelser av menneskekroppen har vist at hver og en av oss har billioner mikrober som lever innenfor og på utsiden av kroppen vår. De omtrent fire millioner gener som representeres av dette samfunnet av menneske-assosierte mikrober er kollektivt referert til som mikrobiomet. Inntil nylig har mikrobiomet stort sett ikke blitt forsket på, og som følge av dette er mikrobenes innflytelse på menneskelig utvikling, metabolisme, fysiologi, ernæring, immunrespons og infeksjonsmotstand nesten ikke kjent. (Microscopic research into the human body has shown that each of us has trillions of microbes living within and on the outside of our bodies. The roughly four million genes represented by this community of human-associated microbes is collectively referred to as the microbiome. Until recently, the microbiome has remained largely unresearched and, as a result, the influence of these microbes on human development, metabolism, physiology, nutrition, immune response and susceptibility to infection are almost completely unknown.) (news-medical.net 30.6.2017).)

- Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år.

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier. Nordmenn tar med antibiotika­resistente bakterier hjem. Kan leve med dem i flere år. Nordmenn som har vært innlagt på sykehus i utlandet, risikerer å ta med antibiotikaresistente hjem og leve med dem i kroppen i flere år, ifølge en ny studie. Forskere fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Vestre Viken sykehus og Akershus universitetssykehus har fulgt over 100 pasienter med urinveisinfeksjon forårsaket av resistente E. coli-bakterier, skriver Universitetet i Tromsø (UiT). Pasientene hadde vært på relativt mange utenlandsreiser det foregående året. (dagbladet.no 18.7.2017).)

– Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem.

(Anm: Blir ikke advart mot antibiotikaresistente bakterier. Sykepleierstudenter blir sendt til utlandet og jobber med MRSA-positive pasienter uten å vite om det. Slik risikerer de å ikke kunne studere eller jobbe når de kommer hjem. (…) Kan bli kronisk bærer. Gule stafylokokker er bakterier som de fleste kan ha på huden eller i nesen. Enkelte av disse stafylokokkene er resistente mot viktige typer antibiotika. Når bakteriene har dette resistensmønsteret, kalles de MRSA og kan i verste fall føre til livstruende sykdommer. (…)  – De fleste kvitter seg med MRSA-smitten på egen hånd, eller de får hjelp via aktiv behandling. Noen kan bli langvarige bærere hvis de eksempelvis har en hudlidelse fra før av, og i ytterste konsekvens kan den smittede bli kronisk bærer, sier Simonsen. Dersom man som sykepleierstudent blir kronisk bærer, vil det i praksis si at man ikke har arbeidsfaglige rettigheter og dermed i verste fall må revurdere yrkesvalg. Les også: UNN Tromsø: Nyfødtavdeling stengt og pasienter isolerte på grunn av bakterie. (nrk.no 24.7.2017).)

- MRSA: resistente bakterier. Hva er MRSA, hvordan smitter det og hvilke symptomer gir det?

(Anm: MRSA: resistente bakterier. Hva er MRSA, hvordan smitter det og hvilke symptomer gir det? Her finner du svarene. MRSA er en forkortelse for meticillinresistente gule stafylokokker, og er gule stafylokokker som har blitt resistente mot flere antibiotikatyper. Gule stafylokokker er en svært vanlig hudbakterie som mange av oss har som en del av den normale bakteriefloraen, ofte på huden eller i nesa. Som regel medfører de ikke noe problem. Men, i enkelte tilfeller kan de likevel formere seg og forårsake infeksjoner i huden. (lommelegen.no 22.8.2017).)

- Antibiotika til gravide kan give barnet mellemørebetændelse. (- Årsagen er formentlig ændret bakterieflora i tarmen hos moderen.)

(Anm: Antibiotika til gravide kan give barnet mellemørebetændelse. Hvis en kvinde får antibiotika i sidste del af sin graviditet, stiger barnets risiko for at få mellemørebetændelse og øredræn i de første leveår. Det viser to danske studier. Årsagen er formentlig ændret bakterieflora i tarmen hos moderen. I Danmark får tusindvis af børn på især 1-2 år indopereret dræn på grund af mellemørebetændelse. Nogle tilfælde kunne undgås, hvis moderen ikke havde fået antibiotika, viser ny dansk forskning. (…) Hvert år bliver 30.000 dræn lagt i ørerne på børn i Danmark. (…) Langt flere dræn efter antibiotika. I det ene studie er 514 danske børn blevet målt og observeret løbende gennem opvæksten. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet The Journal of Pediatrics og viser, at: I gruppen af børn, hvis mødre fik antibiotika under sidste trimester af graviditeten, havde 46 procent fået ilagt dræn mod mellemørebetændelse i løbet at deres tre første leveår. Risikoen for mellemørebetændelse var større hos børn, hvor moderen havde indtaget antibiotika flere gange. I gruppen af børn, hvor moderen IKKE har fået antibiotika i graviditeten, var andelen af børn med dræn ved 3 års-alderen kun 26 procent. Den anden undersøgelse er et registerstudie af flere end 65.000 børn, offentliggjort i tidsskriftet Plos One. Det indikerer, at 3,2 procent af tidlige mellemørebetændelser hos børn kan skyldes antibiotika givet til den gravide mor. (videnskab.dk 27.6.2017).)

(Anm: Bakteriene slår tilbake. ”Gjennom store deler av det forrige århundre levde menneskene i vår del av verden i en tilstand av falsk trygghet. Sir Alexander Flemings oppdagelse av penicillinet i 1929 ble sett som en seier i menneskehetens kamp mot sykdomsfremkallende bakterier. Men penicillinet og andre antibiotika ga oss i realiteten bare et kort pusterom. (...) Det er delvis selvforskyldt. Antibiotika som burde være forbeholdt mer alvorlige infeksjoner, har blitt brukt mot trivielle plager. I mange tilfeller også på sykdommer hvor de beviselig ikke har noen virkning. Dette har skapt en situasjon hvor mange bakte¬rier har utviklet motstandskraft, resistens, mot de mest brukte antibiotika. Det gjør at vi nå i behandlingen av stadig flere infeksjoner må bruke arsenalets tyngste skyts, der vi tidligere kunne benytte enkle midler.” (Apotekmagasinet 1-2001, s. 14, 15).)

- Betimelig bruk av probiotika hos sykehuspasienter forhindrer Clostridium difficile infeksjon (>50% ): En systematisk gjennomgang med meta-regresjonsanalyse.

(Anm: Timely Use of Probiotics in Hospitalized Adults Prevents Clostridium difficile Infection: A Systematic Review With Meta-Regression Analysis. Abstract BACKGROUND & AIMS: Systematic reviews have provided evidence for the efficacy of probiotics in preventing Clostridium difficile infection (CDI), but guidelines do not recommend probiotic use for prevention of CDI. We performed an updated systematic review to help guide clinical practice. (…) CONCLUSIONS: In a systematic review with meta-regression analysis, we found evidence that administration of probiotics closer to the first dose of antibiotic reduces the risk of CDI by >50% in hospitalized adults. Future research should focus on optimal probiotic dose, species, and formulation. Systematic Review Registration: PROSPERO CRD42015016395. Gastroenterology. 2017 Jun;152(8):1889-1900.e9. Epub 2017 Feb 10.)

(Anm: Seven benefits of kefir (medicalnewstoday.com 13.7.2017).)

– Fekal (avførings-) transplantasjon gitt i oral kapsel reduserer tilbakefall av C difficile viser studie. (- Etter én enkelt behandling hadde 96,2 % (51 av 53) pasienter behandlet med kapsler ingen tilbakefall innen 12 uker, tilsvarende effekten ved koloskopi (50 ut av 52) (forskjell 0 %, ensidig 95 % konfidensintervall - 6,1 % til uendelig, P <0,001).) Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. (- After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001).)

(Anm: Faecal transplant given in oral capsule reduces recurrent C difficile, shows study. Faecal microbiota transplantation delivered orally in a capsule prevents recurrent Clostridium difficile infection in at-risk adults as effectively as transplantation of donor stool material by colonoscopy, a randomised trial has found.1 Infection with C difficile is the leading cause of healthcare associated infectious diarrhoea and recurrent infection is common. Between 10% and 30% of patients have a recurrence and this risk increases to 60% after the third episode. Faecal microbiota transplantation, which involves giving faecal matter from a healthy donor, is the most effective treatment currently available to prevent recurrent C difficile infection. But its use is limited by the logistics of delivering the stool product to the patient, which involves colonoscopy. (…) Results, reported in JAMA, showed that giving faecal microbiota transplantation by oral capsules was as effective in preventing recurrent C difficile infection as delivery by colonoscopy. After a single treatment, 96.2% (51 out of 53) of patients treated with capsules had no recurrence within 12 weeks, matching the efficacy with colonoscopy (50 out of 52) (difference 0%, one sided 95% confidence interval -6.1% to infinity, P<0.001). This met the prespecified criterion for non-inferiority. Two thirds of patients treated with capsules rated their experience as “not at all unpleasant” compared with 44% of those treated by colonoscopy (P=0.01). One patient in each group died of underlying cardiopulmonary illness unrelated to faecal microbiota transplantation, and minor adverse events were comparable between the two treatment groups. BMJ 2017;359:j5501 (Published 28 November 2017).)

(Anm: Effect of Oral Capsule– vs Colonoscopy-Delivered Fecal Microbiota Transplantation on Recurrent Clostridium difficile Infection A Randomized Clinical Trial. Key Points Question  Does the clinical efficacy of fecal microbiota transplantation (FMT) in treating recurrent Clostridium difficile infection (RCDI) depend on the route of delivery? Findings  In this noninferiority randomized clinical trial that included 116 adults with RCDI, the proportion without recurrence over 12 weeks was 96.2% after a single treatment in a group treated with oral capsules and in a group treated via colonoscopy, meeting the noninferiority margin of 15%. Meaning  FMT by oral capsules may be an effective approach to treating RCDI. JAMA. 2017;318(20):1985-1993 (November 28, 2017).)

(Anm: Fecal transplants move into the mainstream to treat difficult infection. Fecal transplants are increasingly becoming a mainstream treatment. For the first time, an influential medical group is recommending the procedure — in which donor fecal matter is transferred to a patient — for individuals who have repeatedly failed standard treatments for severe diarrhea caused by Clostridium difficile, commonly known as C. diff. The Infectious Diseases Society of America issued the new guidelines Thursday for combatting the bacterial infection, which sickens nearly half a million Americans every year. (statnews.com 16.2.2018).)

- Transplanterte avføring for å behandle irritabel tarm. (– Noen hadde veldig god effekt mens andre ikke hadde noen, sier Goll til forskning.no. Det viste seg at deltagere som hadde flere andre plager, som fibromyalgi, ME/CFS eller depresjon, ofte opplevde liten eller ingen virkning ut over placeboeffekten. Men for de som bare hadde IBS, var saken en annen. – I denne gruppa fant vi en klar langvarig effekt, sier Goll.)

(Anm: Transplanterte avføring for å behandle irritabel tarm. Fekaltransplantasjon kan virke bra for noen av de med IBS, ifølge ny norsk studie. (…) Nylig kom imidlertid de første resultatene fra en slik studie. Fikk avføring fra donor Forsker Rasmus Goll og kollegaene hans har undersøkt 87 IBS-pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad. Deltagerne tok et avføringsmiddel for å tømme tarmen. Så fikk 55 av pasienter implantert avføring fra en donor, mens resten i stedet fikk satt inn sin egen avføring igjen. Deltagerne visste ikke hvem som fikk hva. (…) Godt og dårlig nytt Dermed er resultatene nedslående for den som håpet på en rask kur for IBS. På den annen side er det også godt nytt i undersøkelsen. Det kan nemlig se ut som om det er stor forskjell i effekten fra pasient til pasient. – Noen hadde veldig god effekt mens andre ikke hadde noen, sier Goll til forskning.no. Det viste seg at deltagere som hadde flere andre plager, som fibromyalgi, ME/CFS eller depresjon, ofte opplevde liten eller ingen virkning ut over placeboeffekten. Men for de som bare hadde IBS, var saken en annen. – I denne gruppa fant vi en klar langvarig effekt, sier Goll. Han håper på å kunne gjøre en større studie hvor de deler deltagere opp i grupper basert på symptomer og tilleggssykdommer. Det kan også være aktuelt å forsøke med flere transplantasjoner. Kanskje er det nødvendig med gjentatt behandling for å få den nye tarmfloraen til å etablere seg. (forskning.no 22.3.2018).)

(Anm: Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Jan;3(1):17-24.)

(Anm: Forskere har transplanteret afføring for at behandle irritabel tarmsyndrom. »Nogle patienter oplevede en rigtig god effekt, mens andre ikke oplevede nogen,« fortæller en af forskerne bag det norske forsøg. (videnskab.dk 4.5.2018).)

- Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. (- Innen legemiddelindustrien er det to hovedprosesser - ikke-steril og steril produksjon. Ikke-steril produksjon inkluderer tabletter, sirup, salver og kapsler. Fra et regulatorisk (kontrollmessig) synspunkt kan prosessene være mikrobiologisk forurenset, men innenfor spesifiserte mikrobiologiske grenser.)

(Anm: Uten måling er det ingen kontroll på aseptiske (bakteriefrie) prosesser. Without measurement, there is no control of aseptic processes. An interview with Gilberto Dalmaso, Ph.D, conducted by James Ives, MPsych. Please give an overview of different processes used when considering microorganisms in pharmaceutical production. In the pharmaceutical industry, there are two main processes - non-sterile and sterile production. Non-sterile production includes tablets, syrups, ointments, and capsules. From a regulatory point of view, the processes can be microbiologically contaminated but within specified microbiological limits. Then we have sterile products which, are mainly products that are injected or in direct contact with open wounds. They must be completely free of microbiological contamination and manufactured in a clean, controlled environment. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

- Overføring av tarmmikrobiota: Spredning av helse. (- I motsetning til patogener forblir overføringsveiene for kommensalbakterier ikke verdsatt og dårlig forstått, til tross for de sannsynlige fellesskapene mellom begge. Følgelig kan brede infeksjonsbekjempende tiltak som er utformet for å hindre patogenoverføring og infeksjon, slik som overrenslighet og overforbruk av antibiotika utilsiktet påvirke menneskers helse ved å endre normal kommensal overføring.)

(Anm: Transmission of the gut microbiota: spreading of health. Transmission of commensal intestinal bacteria between humans could promote health by establishing, maintaining and replenishing microbial diversity in the microbiota of an individual. Unlike pathogens, the routes of transmission for commensal bacteria remain unappreciated and poorly understood, despite the likely commonalities between both. Consequently, broad infection control measures that are designed to prevent pathogen transmission and infection, such as oversanitation and the overuse of antibiotics, may inadvertently affect human health by altering normal commensal transmission. In this Review, we discuss the mechanisms and factors that influence host-to-host transmission of the intestinal microbiota and examine how a better understanding of these processes will identify new approaches to nurture and restore transmission routes that are used by beneficial bacteria. Nature Reviews Microbiology 2017 (Published online 12 June 2017).)

(Anm: Gut microbes influence the body's response to high-fat diet (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

(Anm: Scientists identify cause, possible treatment for life-threatening gut condition (medicalnewstoday.com 6.7.2017).)

- Han vil behandle overvekt med avføring. Overføring av bakteriar frå avføring kan erstatte dagens behandling av sjukleg overvekt, meiner professor.

(Anm: Han vil behandle overvekt med avføring. Overføring av bakteriar frå avføring kan erstatte dagens behandling av sjukleg overvekt, meiner professor. LANG FARTSTID: I over femti år har Tore Midtvedt forska på tarmen, både ved Universitetet i Oslo og ved Karolinska Institutet i Stockholm. (…) – Vi veit at tarmbakteriane spelar ei vesentleg rolle når det gjeld å få mest mogleg energi ut av det vi et, seier professor Midtvedt. (…) Og ikkje nok med at bakteriane i tarmen er med på å styre kor høg eller låg forbrenning vi har. Midtvedt seier visse bakteriar i tynntarmen kommuniserer med hjernen vår og er med på å styre appetitten. Han praktiserer allereie behandlinga på privat klinikk, og meiner det har vore med suksess. Så langt har han ikkje høyrt klager på biverknader. (nrk.no 23.6.2017).)

- Det viser seg at mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn (mot luftveisinfeksjoner), ofte er helt unødvendig. – Barnet utsettes for unødvendige bivirkninger.

(Anm: Antibiotika: Unødvendig bruk av antibiotika har flere negative konsekvenser. Spesielt hos små barn. ANTIBIOTIKA: Mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn er ofte helt unødvendig. Småbarn er storforbrukere av antibiotika, ifølge reseptregisteret. Det er dobbelt så mange barn fra null til fem år som får antibiotika sammenlignet med barn fra 6-12 år. Det viser seg at mer enn 80 prosent av antibiotikaen som forskrives til småbarn (mot luftveisinfeksjoner), ofte er helt unødvendig. – Barnet utsettes for unødvendige bivirkninger. De vanligste bivirkningene av antibiotika er kvalme, oppkast, diaré og utslett, men man kan også utvikle sjeldnere, mer alvorlige bivirkninger og livstruende allergisk sjokk hvis det viser seg at man er allergisk mot for eksempel antibiotika i penicillin familien, sier Jenny Ringnes. Ringnes jobber som barnelege ved et barnesykehus i Seattle, USA. LES OGSÅ: Lege: - Vi har en tendens til å medisinere umodenhet. (kk.no 13.6.2017).)

(Anm: Enorme skilnader i kor mykje antibiotika legar skriv ut. Enkelte legar skriv ut over dobbelt så mykje antibiotika som dei kommunelegane som skriv ut minst. (…) Medan Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag gir ut 574 reseptar per 1000 innbyggarar, er talet for Båtsfjord i Finnmark 99. Desse to kommunane er i kvar ende av skalaen for kor mykje antibiotika legane skriv ut. (nrk.no 7.6.2017).)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Legemiddelindustrien (Big Pharma) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

- Enkelte antibiotika i første trimester øker risikoen for store fødselsdefekter.

(Anm: Certain Antibiotics in First Trimester Up Risk of Major Birth Defects. Largest cohort study to examine risk by antibiotic class and type. Several common types of antibiotics were linked both to major congenital and to organ specific malformations in infants when taken during the first trimester of pregnancy, a retrospective Canadian cohort study found. Exposure to antibiotics, such as clindamycin, doxycycline, quinolones, macrolides and phenoxymethylpenicillin, increased the risk of these birth defects, reported Flory T. Muanda, MD, of the University of Montreal, and colleagues. However, there was no increased risk of major congenital malformations linked to exposure to amoxicillin, cephalosporins, or nitrofurantoin, the authors wrote in the British Journal of Clinical Pharmacology. (medpagetoday.com 19.7.2017).)  

- Enkelte antibiotika linket til risiko for spontanabort

Some Antibiotics Linked to Miscarriage Risk
mednettavisen.no 1.5.2017
MONDAY, May 1, 2017 (HealthDay News) -- Taking certain types of antibiotics during pregnancy may boost the risk of miscarriage, a large study suggests.

Macrolides, quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole were associated with an increased risk of "spontaneous abortion," meaning loss of pregnancy before the 20th week of gestation.

The study doesn't prove cause and effect. But, it does tie use of certain medicines to a higher risk of miscarriage -- up to double the risk for some classes of antibiotics, the researchers said.

"Some seem to be safer when it comes to the risk of spontaneous abortion, and some aren't," said study author Anick Bérard, a professor at the University of Montreal's Faculty of Pharmacy.

However, the new evidence does not suggest that pregnant women should stop taking antibiotics to treat bacterial infections.

"It [miscarriage] is still a rare outcome," Bérard added. (…)

(Anm: Antibiotika øger sandsynligheden for spontan abort. Ifølge et studie fra Canada kan antibiotika give dobbelt så stor chance for spontan abort. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

- Bruk av antibiotika under peripartum (svangerskapsrelatert) periode linket til høyere risiko for inflammatoriske lidelser hos avkom.

(Anm: Antibiotic use during peripartum period linked to greater risk of inflammatory condition in offspring. The antibiotic treatment also caused lasting changes in the gut microbiome of mothers that were passed on to their offspring. While their offspring developed disease, adult mice given antibiotics did not see an increase in IBD. This suggests that the timing of antibiotic exposure is crucial, especially during the early developmental period after birth when the immune system is undergoing maturation. (news-medical.net 11.7.2017).)

- Din partner kan påvirke ditt mikrobiom, ifølge studie. (- Men bare til en viss grad.)

(Anm: Your partner could affect your microbiome, study says. Living with our significant other can modify our microbiome, researchers find, but only to a certain extent. Ultimately, our microbial profiles tend to keep their own "imprint," despite the fact that bacteria hop on and off. (…) Their findings were mixed: cohabitating couples do swap bacteria to a notable degree, but not so much as to modify each other's microbial profile in a meaningful way, reports lead author Ashley Ross in the journal mSystems. "Can we link couples back together? The answer is yes, but not a very loud yes," says senior study author Dr. Josh Neufeld. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Studie peker på penis mikrobiom som en risikofaktor for HIV hos menn.

(Anm: Studie peker på penis mikrobiom som en risikofaktor for HIV hos menn. Study points to penile microbiome as a risk factor for HIV in men. (…) This study, which was published in the journal mBio, shows for the first time that penile bacteria may be a previously unrecognized risk factor for HIV infection in men. In addition, the researchers suggest that this risk factor may be sexually transmissible. (…) They found that a ten-fold increase in four anaerobic bacteria - Prevotella, Dialister, Finegoldia and Peptoniphilus - correlated to a 54 to 63 percent increase in HIV risk. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Dine øyner kan være fullt av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting.

(Anm: Dine øyner kan være full av bakterier. Her er hvorfor. Det er en god ting. Your Eyes Might Be Full of Bacteria. Here's Why. That's a Good Thing. The human body is teeming with bacteria, and a lot of it is good for you. Scientists have shown that the microbiome—a community of bacteria that live in the gut and on other places like skin—can protect people against other disease-carrying bugs. Now, a new study published by researchers at the National Eye Institute (NEI) suggests that the eye—previously thought to be barren of microbes—hosts a community of bacteria that protects against disease. “It has been a controversy,” says study author Rachel Caspi, a senior investigator in the NEI's laboratory of immunology. “We have proven something that has been a question mark for a long time.” (time.com 11.7.2017).)

- Øyemikrobiom trener immunceller for å avverge patogener (sykdomsfremkallende organismer). (- Dette er det første beviset på at et bakterium lever langsiktig på den okulære overflaten.) (- Dette arbeidet omhandler et mangeårig spørsmål om hvorvidt det finnes et okulært mikrobiom.)

(Anm: Eye microbiome trains immune cells to fend off pathogens. Microbe living on the surface of the eye protects cornea from infections. Bugs in your eyes may be a good thing. Resident microbes living on the eye are essential for immune responses that protect the eye from infection, new research shows. The study, which appears in the journal Immunity, demonstrates the existence of a resident ocular microbiome that trains the developing immune system to fend off pathogens. The research was conducted at the National Eye Institute (NEI), part of the National Institutes of Health. "This is the first evidence that a bacterium lives on the ocular surface long-term," explained Rachel Caspi, Ph.D., senior investigator in NEI's Laboratory of Immunology. "This work addresses a longstanding question about whether there is a resident ocular microbiome." (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu). (mintankesmie.no).)

- Antibiotika forårsaker langvarig effekter på huden sitt mikrobiom.

(Anm: Antibiotics Cause Long-Lasting Effects on the Skin’s Microbiomes. RESIDENT bacterial communities of the skin, including those that compete with diseases like Staphylococcus aureus, can be greatly reduced following the application of topical antibiotics, suggests a new study performed by the Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA. “We know antibiotics and antiseptics can be effective in stopping the growth of certain bacteria, but we wanted to know about the larger impact these treatments can have on the resident microbial communities on the skin,” said lead author Dr Adam SanMiguel, Grice Lab, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. European Medical Journal 2017 (July 10, 2017).)

(Anm: Accutane (Roaccutane) (isotretinoin) (mintankesmie.no).)

- Å bo på landet knyttes til lavere risiko for inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: Å bo på landet knyttes til lavere risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Rural living tied to lower risk of inflammatory bowel disease. The research also shows that spending the first 5 years of life in a rural household is tied to a lower risk of developing inflammatory bowel disease (IBD) later in life. The study, which is published in the The American Journal of Gastroenterology, is the work of teams from the Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute in Ottawa and several other research centres in Canada. IBD is a group of diseases wherein the gut, or gastrointestinal (GI) tract, becomes damaged as a result of chronic inflammation. The two main categories of IBD - Crohn's disease and ulcerative colitis - have both similar and distinct features. (medicalnewstoday.com 26.7.2017).)

- Presisjonsredigering av tarmbakterier reduserer betennelse i musemodell av kolitt.

(Anm: Precision editing of gut bacteria reduces inflammation in mouse model of colitis. UT Southwestern Medical Center researchers have used precision editing of the bacterial populations in the gut to prevent or reduce the severity of inflammation in a mouse model of colitis. The potential strategy – which targets metabolic pathways that are active only during intestinal inflammation – prevented or reduced inflammation in a mouse model of colitis while exerting no obvious effect in control animals with healthy, balanced bacterial populations, said Dr. Sebastian Winter, Assistant Professor of Microbiology and co-corresponding author of the study published online today in Nature. (news-medical.net 5.1.2018).)

- Forskere avdekker hvor gode bakterier regulerer gener.

(Anm: Scientists uncover how good bacteria regulate genes. Scientists from the Babraham Institute near Cambridge in collaboration with colleagues from Brazil (here and here) and Italy have discovered a way that good bacteria in the gut can control genes in our cells. The work, published today (9th January) in Nature Communications, shows that chemical messages from bacteria can change the location of key chemical markers throughout the human genome. By communicating in this way, the bacteria may help to fight infections and to prevent cancer. (news-medical.net 9.1.2018).)

- Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har »voldsomt« høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere.

(Anm: Studie: Disse børn har 86 procents risiko for astma. Børn af mødre med astma har »voldsomt« høj risiko for at udvikle astma, hvis børnenes bakteriesammensætning i tarmene ikke udvikler sig normalt i de første leveår, lyder det fra danske forskere. Et nyt, dansk studie fra Dansk BørneAstma Center peger på vigtigheden af, at børns tarmbakteriesammensætning udvikler sig normalt inden for barnets første leveår. (…) Det nye studie er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. (videnskab.dk 10.1.2018).)

(Anm: Maturation of the gut microbiome and risk of asthma in childhood. Nature Communications 9, Article number: 141 (2018).)

- Probiotika mot kolikk: Samling av de beste bevisene.

(Anm: Probiotics for Colic: Gathering the Best Evidence.  John D. Cowden, MD, MPH reviewing Sung V et al. Pediatrics 2018 Jan. Lactobacillus reuteri was effective in breast-fed infants with colic, but conclusions about formula-fed infants could not be made. Probiotic therapy has shown promise in helping infants with colic, but randomized, controlled trials have produced conflicting results. These researchers performed an individual participant data meta-analysis involving 345 infants with colic enrolled in four randomized, controlled trials that measured the effect of Lactobacillus reuteri DSM17938 versus placebo on crying/fussiness. Outcomes were duration of crying/fussiness and treatment success (≥50% reduction in crying/fussiness time from baseline) measured at 7, 14, and 21 days. All four trials included breast-fed infants, while only one included formula-fed infants. The trials were conducted in Italy, Poland, Canada, and Australia. In pooled analysis, the probiotic group had significantly shorter duration of crying/fussiness and approximately twice the likelihood of treatment success at all time points. The effects of probiotic treatment were greater in breast-fed infants, whereas in formula-fed infants, there were no significant differences in any outcome between the probiotic and placebo groups. The number needed to treat to achieve treatment success at 21 days in breast-fed infants was 2.6. Comment Although the authors aspired to “definitively determine” if a specific strain of Lactobacillus effectively treats colic, they instead offer further support for treating breast-fed infants (especially in Italy, Poland, and Canada), while leaving open the question of formula-fed infants' response. The method used for this meta-analysis was particularly rigorous, but the inclusion of only four studies limits its applicability. Because geographic differences in infant gut microbiota may lead to differential response, additional studies in various countries could provide further guidance on when and where to turn to probiotics. In the meantime, I continue to feel comfortable offering Lactobacillus for breast-fed infants with colic here in the U.S., while discussing with parents the limits of our understanding. (NEJM 2017 (January 4, 2018).)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

(Anm: Is It Time To Recommend Lactobacillus for Colic? Not Necessarily. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20173445.)

(Anm: Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Abstract CONTEXT: Lactobacillus reuteri DSM17938 has shown promise in managing colic, but conflicting study results have prevented a consensus on whether it is truly effective. (…) CONCLUSIONS: L reuteri DSM17938 is effective and can be recommended for breastfed infants with colic. Its role in formula-fed infants with colic needs further research. Pediatrics. 2018 Jan;141(1). pii: e20171811.)

- Ny effektiv behandling: Legers beste råd mot kolikk. (- Det har ikke vært noen effektiv behandling mot kolikk. Ikke før nå, skriver University of Melbourne.) (- Ny forskning (…) gir belegg for å anbefale foreldre å forsøke å gi babyen såkalt probiotika (…) melkesyrebakterier som selges på apoteket, og kalles Lactobacillus reuter (L.reuteri).)

(Anm: Ny effektiv behandling: Legers beste råd mot kolikk. (…) Et mysterium Opptil 1 av 4 spedbarn blir rammet av kolikk, ifølge Norsk Helseinformatikk. (…) Det har ikke vært noen effektiv behandling mot kolikk. Ikke før nå, skriver University of Melbourne. (…) Nå oppdateres disse rådene: Ny forskning, utført av Murdoch Children's Research Institute (MCRI), gir belegg for å anbefale foreldre å forsøke å gi babyen såkalt probiotika. Dette er melkesyrebakterier som selges på apoteket, og kalles Lactobacillus reuter (L.reuteri). Til babyer gis de som dråper, og produktet heter Semper. Bakgrunnen er at det i år har det blitt gjort en stor metaanalyse av fire studier på probiotikaen L. reuteri og kolikk. Det blir konkludert med en signifikant effekt hos barn som ammes. (…) MATTILSYNET: – VET IKKE NOK OM LANGTIDSEFFEKTENE (…) Mattilsynet har derfor tidligere nedlagt et omsetningsforbud av dette produktet, men dette ble klaget på av produsenten. – Vedtaket ble fattet på bakgrunn av en risikovurdering til VKM som har konkludert med at vi vet for lite om langtidseffektene ved bruk av bakteriestammen L. reuteri til de minste barna, sier Merethe Steen, seksjonssjef i Mattilsynet. VKMs vurdering endrer ikke barnelegeforeningens synspunkt. (vg.no 13.3.2018).)

- Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. (- VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa.)

(Anm: Risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse. Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. (…) Ukjente langtidseffekter. Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem. (…) Ingen rapporterte bivirkninger. Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa. (vkm.no 11.3.2016).)

(Anm: Semper Dråper Melkesyrebakt 0mnd+. (…) Sammensetning. Solsikkeolje, kokosolje, palmekjerneolje, Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri protectis ). (boots.no).)

- Mens det reises bekymringer om nøyaktighet gir FDA veiledning om probiotiske preparatomtaler. FDA har nettopp publisert et nytt utkast for retningslinjer for merking av probiotika og andre kosttilskudd som inneholder levende mikrober. Eksperter har reist bekymringer om at probiotika som selges på nettet eller i butikkhyller - som ikke trenger FDA-godkjenning hvis de ikke fremmer helsepåstander - ikke alltid inneholder hva deres preparatomtaler sier de gjør.

(Anm: Amid concerns about accuracy, FDA releases guidance on probiotic labels. The FDA just released new draft guidance on labeling probiotics and other diet supplements that contain live microbes. Experts have raised concerns that probiotics sold online or on store shelves — which don't need FDA approval if they don't make health claims — don't always contain what their labels say they do. Some commercial products might contain additional strains that consumers aren’t aware of, more bacteria than the amount listed on the label, or none of that microorganism at all. The draft guidance, which is open for public comment for 60 days, outlines the FDA's thinking on labeling specifically when it comes to a measure called CFUs, or colony forming units of bacteria. (statnews.com 7.9.2018).)

- Probiotika: Ikke tro på hype? (- Elinav sier at disse resultatene krever forsiktighet i den vilkårlige, planløse, tilfeldige ("ikke-diskriminerende") bruk av probiotika sammen med antibiotika inntil de langsiktige effektene forstås bedre.) (- Både gruppen som så tiden an og gruppen som fikk probiotika hadde ikke returnert til sitt normale mikrobiom etter fire uker, ifølge studien. Probiotika-gruppen hadde den langsomste tilfriskning til deres første mikrobiom. Imidlertid resulterte en fekal transplantasjon (avføringstransplantasjon) i en rask retur til det normale mikrobiomet.

(Anm: Probiotics: Don't Believe the Hype? THURSDAY, Sept. 6, 2018 (HealthDay News) -- They're sold everywhere, but can probiotics -- the good bacteria found in some foods like yogurt and in supplements -- really help restore digestive health? (…) Senior study author Dr. Eran Elinav said the findings suggest that more caution is needed when using probiotics, and that there shouldn't be a "one-size-fits-all" approach to probiotic supplements (…) The study included 21 people assigned to one of three groups: a watch-and-wait group that let their microbiome recover on its own; a probiotic group given an 11-strain supplement for four weeks; and a third group treated with a fecal transplant, using their own bacteria collected before the use of the antibiotic. Both the watch-and-wait group and the probiotic-supplement group hadn't returned to their normal microbiome after four weeks, the study found. The probiotic group had the slowest recovery to their initial microbiome. However, a fecal transplant resulted in a quick return of the normal microbiome. Elinav said these findings call for caution in the "indiscriminate" use of probiotics with antibiotics until the long-term effects are better understood. Registered dietician Samantha Heller said the researchers "are suggesting that the microbiome is like our fingerprint -- completely unique -- and we can't assume that a supplement will have the same effect from person to person." (medicinenet.com 8.9.2018).)

(Anm: Personalized Gut Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is Associated with Unique Host and Microbiome Features. (…) It is important to note that the conclusions reached in our study are based on the use of one multi-strain probiotic preparation by healthy adults. Patterns of colonization resistance upon use of other probiotics strains, or by population subsets not included in our studies, such as children, the elderly and individuals with existing medical conditions merit further prospective human studies. Likewise, our study is not aimed or powered to delineate effects, or lack thereof, of probiotics on mammalian clinical features. It does suggest, at least for the tested probiotics utilized in our studies, that any global host transcriptional effects directly stemming from mucosal probiotic attachment are individualized at best. As such, mucosa-associated probiotic strains were transiently detected, even in “permissive” individuals, only during consumption or shortly thereafter. Cell 2018;174(6):1388-1405 (September 06).)

- Ingrid Spilde, journalist. Sår tvil om mat med «snille» bakterier er bra for magen. To nye studier viste at mat eller kosttilskudd med probiotika var mindre effektivt enn ventet.

(Anm: Ingrid Spilde, journalist. Sår tvil om mat med «snille» bakterier er bra for magen. To nye studier viste at mat eller kosttilskudd med probiotika var mindre effektivt enn ventet. (…) Noen av dem viser at bakterieprodukter kan hjelpe. I 2016 skrev for eksempel Folkehelseinstituttet om en oppsummering som pekte mot at probiotika kan forebygge tarminfeksjon. I 2013 skrev de om en norsk undersøkelse som viste at små barn hadde mindre allergi hvis mødrene hadde spist probiotika i svangerskapet. Men ofte er studiene av probiotika små og mangelfulle, skriver Norsk helseinformatikk (NHI), og fortsetter: Det er stor uenighet om probiotika er nyttig for å behandle eller forebygge sykdom, og det finnes ingen beviser for at probiotika har en gunstig effekt på friske mennesker. (...) Stemmer med inntrykk fra pasienter (…) Alt i alt mener både Berstad og kollegaene Jan Raa og Tore Midtvedt at de nye studiene stemmer godt med bildet av probiotika som gjøkunger i tarmen. Berstad mener også at det stemmer med inntrykk han har fra møtet med pasienter. Forskeren forteller at han har behandlet hundrevis av mennesker med IBS siden artikkelen ble publisert i 2016. Mange av dem har forsøkt probiotika. – Min kliniske erfaring er fortsatt at noen rapporterer en viss lindrende effekt i begynnelsen. Trolig på grunn av en antibiotika-likende virkning fordi probiotika dreper andre mikrober, og spesielt sine nærmeste slektninger. – Men effekten taper seg fort, og når de avslutter behandlingen er de ofte verre enn noen gang. (…) (forskning.no 11.9.2018).)

- Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt.

(Anm: Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Hjertesvigt er en tilstand, hvor hjertet ikke længere formår at gøre sit job ordentligt. Tarmbakterier koblet til hjertesvigt. Patienter med hjertesvigt mangler vigtige bakterier i tarmene ifølge nyt norsk studie. Det betyder, at blodtilførslen til de indre organer bliver mindre. En god del af patienterne ender med at få indopereret et nyt hjerte. Tilstanden kan være dødelig. Nu har norske forskere opdaget noget, som muligvis kan give fremtidens hjertesvigtpatienter en bedre chance. Et nyt studie viser nemlig, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota (tarmbakterier) end raske personer. Er det muligt at behandle dem ved at behandle tarmen? (…) Historien kort - Nyt norsk studie har fundet, at hjertesvigtpatienter har en anderledes tarmmikrobiota end raske personer. - Hjertesvigtpatienternes tarmflora var mindre mangfoldig; hele 15 bakteriegrupper var ikke til stede. (videnskab.dk 28.5.2018).)

(Anm: Metagenomic and metabolomic analyses unveil dysbiosis of gut microbiota in chronic heart failure patients. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):635.)

- Ingrid Spilde, journalist. Frykter probiotika kan skade. (- Men hvor bra er det egentlig å pøse vanvittige mengder like bakterier inn i fordøyelsessystemet? spør et kobbel av ringrever innen tarmforskningen.) (- Gjøkunger i tarmen?) (- De presser ut andre nyttige bakterier, før de selv rømmer redet. Tilbake ligger tarmen åpen, kanskje for invasjon av mindre heldige varianter.)

(Anm: Ingrid Spilde, journalist. Frykter probiotika kan skade. Vi får i oss milliarder av bakterier fra syrnet melk og kosttilskudd. Er det så bra? spør forskere. (…) Men hvor bra er det egentlig å pøse vanvittige mengder like bakterier inn i fordøyelsessystemet? spør et kobbel av ringrever innen tarmforskningen. (…) Gjøkunger i tarmen? I siste nummer av tidsskriftet Microbial Ecology in Health and Disease undrer forskerne på om de antatt gode bakteriene i stedet fungerer som gjøkunger i tarmen: De presser ut andre nyttige bakterier, før de selv rømmer redet. Tilbake ligger tarmen åpen, kanskje for invasjon av mindre heldige varianter. (…) – Faktum er at dokumentasjonen på klinisk nytte er svært mangelfull, skriver Valeur, sammen med Arnold Berstad, Tore Midtvedt og Jan Raa. Forskerne har en ide om hvorfor vi ikke har sett så mange store, positive effekter. (…) Kan ha baksider Så beriker probiotika tarmfloraen? Eller kan midlene faktisk gjøre den skralere enn før? Foreløpig vet vi ikke, mener Berstad og co. Mye tyder på at noe probiotika kan være nyttig, for eksempel til å forebygge allergi eller produsere manglende signalstoffer hos barn med ADHD. Men bruken av kan også vise seg å ha sine baksider. Det er ikke opplagt at det mangfoldige økosystemet i tarmen er tjent med å tilføres store mengder fremmede melkesyrebakterier i monokultur, skriver forskerne. (forskning.no 7.6.2016).)

- Probiotika. Probiotika finnes i form av gjærede meieriprodukter som surmelk og yoghurt. De finnes også som frysetørrede bakterier i håndkjøpsmedisin mot diaré. Har probiotika gunstige effekter? (- Dagens kunnskap kan tyde på at det er produkter som inneholder LGG (Lactobacillus rhamnosus GG), som har best effekt.)

(Anm: Probiotika. Probiotika finnes i form av gjærede meieriprodukter som surmelk og yoghurt. De finnes også som frysetørrede bakterier i håndkjøpsmedisin mot diaré. Har probiotika gunstige effekter? Det er stor uenighet om probiotika er nyttig i behandlingen og forebyggingen av ulike sykdommer. Selv om det er utført mye forskning på området, er kvaliteten på de utførte studiene ofte mangelfull og få personer har inngått i studiene. Det er dessuten et betydelig antall ulike bakterieblandinger som har vært benyttet, slik at det er vanskelig å si hvilke blandinger som virker best. Dagens kunnskap kan tyde på at det er produkter som inneholder LGG (Lactobacillus rhamnosus GG), som har best effekt. En lang rekke probiotiske produkter markedsføres på deres evne til å lindre eller helbrede flere forskjellige sykdommer, selv om bevisene i mange tilfeller er mangelfulle. Det finnes ingen beviser for at probiotika har en gunstig effekt på friske mennesker. (nhi.no 11.9.2018).)

- Probiotika for behandling av eksem.

(Anm: Probiotics for treating eczema. Cochrane Database. Abstract BACKGROUND: Eczema is a common chronic skin condition. Probiotics have been proposed as an effective treatment for eczema; their use is increasing, as numerous clinical trials are under way. This is an update of a Cochrane Review first published in 2008, which suggested that probiotics may not be an effective treatment for eczema but identified areas in which evidence was lacking. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: Evidence suggests that, compared with no probiotic, currently available probiotic strains probably make little or no difference in improving patient-rated eczema symptoms. Probiotics may make little or no difference in QoL for people with eczema nor in investigator-rated eczema severity score (combined with participant scoring for eczema symptoms of itch and sleep loss); for the latter, the observed effect was small and of uncertain clinical significance. Therefore, use of probiotics for the treatment of eczema is currently not evidence-based. This update found no evidence of increased adverse effects with probiotic use during studies, but a separate adverse events search from the first review revealed that probiotic treatment carries a small risk of adverse events.Results show significant, unexplainable heterogeneity between individual trial results. Only a small number of studies measured some outcomes.Future studies should better measure QoL scores and adverse events, and should report on new probiotics. Researchers should also consider studying subgroups of patients (e.g. patients with atopy or food allergies, adults) and standardising doses/concentrations of probiotics given. Syst Rev. 2018 Nov 21;11:CD006135.)

(Anm: Lactobacillus rhamnosus GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. Abstract BACKGROUND: Acute gastroenteritis develops in millions of children in the United States every year, and treatment with probiotics is common. However, data to support the use of probiotics in this population are limited. (…) CONCLUSIONS: Among preschool children with acute gastroenteritis, those who received a 5-day course of L. rhamnosus GG did not have better outcomes than those who received placebo. (Funded by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development and others; ClinicalTrials.gov number, NCT01773967. N Engl J Med. 2018 Nov 22;379(21):2002-2014.)

- Ingrid Spilde, journalist. Probiotika betyr lite for vekta. (- Resultatet viser at effekten var minimal. (– Jeg ville nok ikke satset på probiotika for å gå ned i vekt, sier Borgeraas, som jobber ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.)

(Anm: Ingrid Spilde, journalist. Probiotika betyr lite for vekta. Tilskudd av gunstige bakterier ser ut til å ha minimal effekt på vekta til mennesker med overvekt eller fedme, viser en ny norsk gjennomgang. (…) Resultatet viser at effekten var minimal. – Jeg ville nok ikke satset på probiotika for å gå ned i vekt, sier Borgeraas, som jobber ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Hun presenterer denne uka resultatene på verdens største konferanse om fedmeforskning – Obesity Week – som i år holdes i Washington DC. Studien er dessuten publisert i tidsskriftet Obesity Reviews. (forskning.no 2.11.2017).)

- Autistiske børn havde særlige bakterier i kroppen. Autistiske børns tarmflora ser ud til at indeholde bakterier, som ikke findes hos andre unge.

(Anm: Autistiske børn havde særlige bakterier i kroppen. Autistiske børns tarmflora ser ud til at indeholde bakterier, som ikke findes hos andre unge. Det styrker mistanken om, at tarmproblemer kan hænge sammen med autisme. (…) Sutterella-bakterier blev kun fundet hos autistiske børn Resultaterne viste, at bakterier fra gruppen Sutterella udgjorde en ganske stor del af tarmfloraen hos 12 af autisterne, mens den ikke var hos de 9 uden autisme. »Disse fund presser denne ikke så kendte bakterie frem i forgrunden,« skriver Brent L. Williams og kollegaerne i artiklen, som er publiceret i tidsskriftet mBio. De påpeger dog, at de ikke ved, om bakterien er årsag til eller en konsekvens af autisme. Tarmforsker og professor emeritus ved Karolinska Instituttet, Tore Midtvedt, mener, at den ikke nødvendigvis er nogen af delene. (videnskab.dk 15.1.2012).)

- Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?

Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft?
fedon.blogg.no 25.1.2017
Franske forskere advarer om at det godkjente tilsetningsstoffet E171 kan være kilde til økt bekymring for barn som spiser mye godteri. Stoffet titandioksid, også kjent som E171, som er mye brukt i tannkrem, matvarer og andre produkter, kan være kreftfremkallende, ifølge ny fransk vitenskapelig forskning.

Forsøk på dyr (rotter) har vist at stoffet forårsaket forstadier til kreft i tykktarmen i 40% av forsøksdyr som drakk vann tilsatt titandioksid. Titandioksid brukes for det meste som fargestoff i varer som maling, lakk, papir, plastprodukter, blekk, mat som godteri, sjokolade, kjeks, tyggegummi, medisin (piller) og i de fleste tannkremer. Populariteten skyldes stoffets høye grad av opasitet (ugjennomsiktighet), som blant annet i maling gjør at det har blitt kalt “det perfekte hvitt.”

Stoffet brukes også i kosmetikkindustrien, deriblant i tatoveringer, sminkeprodukter og i solkrem. Det brukes i så å si all solkrem på grunn av dets høye brytningsindeks, som gjør at det absorberer mesteparten av de skadelige UV-strålene, og omdanner dem til energi i form av varme. UV absorberingsegenskapene har ført til at det også brukes i plastprodukter, hvor absorberingen unngår at plasten tar skade av UV-strålene. (…)

(Anm: Food-grade TiO2 impairs intestinal and systemic immune homeostasis, initiates preneoplastic lesions and promotes aberrant crypt development in the rat colon.Sci Rep. 2017 Jan 20;7:40373.)

(Anm: Chewing your food could protect against infection. (…) The study, recently published in the journal Immunity, found that chewing food - otherwise known as mastication - can stimulate the release of T helper 17 (Th17) cells in the mouth. (medicalnewstoday.com 20.1.2017).)

(Anm: Chewing More Slowly Might Help You Burn More Calories (motto.time.com 12.4.2017).)

- Vanlig tilsetningsstoff (matadditiv) kan ha "skadelig" innflytelse på menneskers helse: studie. Et vanlig tilsetningsstoff som finnes i mer enn 900 produkter, inkludert tyggegummi og majones, kan gjøre betydelig skade på folks tarmhelse og føre til alvorlige sykdommer som kreft.

(Anm: Common food additive may have ‘harmful’ influence on human health: study. A common food additive found in more than 900 products including chewing gum and mayonnaise could be doing significant damage to people’s gut health and even cause serious diseases such as cancer. (dailytelegraph.com 12.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

- Kan dette tilsetningsstoffet vende våre tarmbakterier mot oss? Titandioxid nanopartikler utgjør et felles tilsetningsstoff - E171 – som brukes som fargemiddel i mange produkter. Så langt har tilsetningsstoffets sikkerhet vært debattert, men ny forskning på mus har funnet bevis på at det kan gjøre tarmen mer utsatt for sykdom.)

(Anm: Can this food additive turn our gut bacteria against us? Titanium dioxide nanoparticles make up a common additive — E171 — used as a coloring agent in many products. So far, the additive's safety has been a matter of debate, but new research in mice has found evidence that it could render the gut more susceptible to disease. E171 is a food additive that manufacturers use to whiten various products, including chewing gum, cake icing, and candy, for instance. While the addition of this substance may render certain products more appealing, there is an ongoing debate about its safety. France, for instance, will ban the use of E171 in food products starting next year, over concerns that the additive could lead to health problems. Research in mice, which appeared last year in Scientific Reports, actually tied E171 consumption to the formation of colon cancer tumors. Moreover, a study in vitro, published in the journal Environmental Science: Nano in April this year, also found that E171 can lead to the alteration of normal cell function and upkeep in the gastrointestinal tract, which could mean that the substance can damage the gut's self-protective mechanisms. (medicalnewstoday.com 14.5.2019).)

(Anm: Transcriptomics analysis reveals new insights in E171-induced molecular alterations in a mouse model of colon cancer. (…) To conclude on 21 days of exposure, both pathway analyses showed an effect of E171 on the immune response, neuronal response, signalling, and extracellular matrix organisation. In addition, the GSEA indicated modulation in cancer signalling pathways, cellular processes, haemostasis, and metabolism of protein. Furthermore, the reaction of the immune system was larger (33 pathways) in the GSEA.Sci Rep. 2018; 8: 9738.)

- Titandioksid (Titan dioxid) nanopartikler (E171), som i økende grad brukes i matvarer, samt i kosmetikk og noen legemidler, kan øke betennelse i fordøyelsessystemet, antyder ny forskning.

(Anm: Cake icing pigment could worsen inflammatory bowel disease. Titanium dioxide nanoparticles, which are increasingly used in food products as well as in cosmetics and some medicines, might increase inflammation of the digestive system, new research suggests. Titanium dioxide is a chemically inert substance that has generally been considered harmless to the human body. Recently, however, titanium dioxide nanoparticles have started to be used more frequently as a white pigment in cosmetics and toiletries (such as toothpaste), some medicines, and food items (including cake icing and marshmallows) as additive E171. This has led to a more careful scrutiny of its potential impact on health and well-being, with some researchers warning against its possible negative effects. An elevated concern might arise for patients living with inflammatory bowel disease (IBD), or colitis, which typically takes two forms: Crohn's disease, which is more common in women, and ulcerative colitis, which is more common in men. (medicalnewstoday.com 24.7.2017).)

(Anm: Reducing antioxidant levels in the colon may have positive effect on GI inflammation. A new study finds that lowering the levels of an antioxidant in the colon has an unexpectedly positive effect on gastrointestinal (GI) inflammation. The paper is published ahead of print in the American Journal of Physiology-;Gastrointestinal and Liver Physiology. (news-medical.net 28.9.2017).)

(Anm: Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (…) The product, which is referred to as E171, is widely used in sweets, chocolate, biscuits and chewing gum, as well as toothpaste and sunscreen, to whiten products or make them look more opaque. (…) Additive found in toothpaste and food products could cause cancer, say scientists. New study finds titanium dioxide leads to precancerous growths in 40 per cent of rats. (independent.co.uk 24.1.2017).)

(Anm: Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food).)

- Forskning ved UCLA tyder på at tarmbakterier kan hjelpe å hindre kreft.

(Anm: Forskning ved UCLA tyder på at tarmbakterier kan hjelpe å hindre kreft. (UCLA research suggests that gut bacteria could help prevent cancer) Forskere har vist at forskjellige typer av tarmbakterier kan være faktorer som både forårsaker og forebygger fedme, og ved andre tilstander og sykdommer. Nå, antyder en UCLA studie at de mulig også kan brukes til å redusere risikoen for noen typer kreft. (Researchers have shown that various types of intestinal bacteria might be factors in both causing and preventing obesity, and in other conditions and diseases. Now, a UCLA study suggests that it could also potentially be used to reduce the risk for some types of cancer.) (medicalnewstoday.com 14.4.2016).)

(Anm: Gut bacteria mediate link between diet and colorectal cancer. New research provides further evidence that what we eat alters gut bacteria to affect colorectal cancer risk, after linking a high-fiber diet to a reduced risk of colorectal cancer containing Fusobacterium nucleatum. Study leader Dr. Shuji Ogino - from the Dana-Farber Cancer Institute of the Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, MA - and colleagues report their findings in JAMA Oncology. (medicalnewstoday.com 27.1.2017).)

(Anm: Greater gut bacteria diversity linked to longer progression-free survival in metastatic melanoma patients. (news-medical.net 14.6.2017).)

- Bakterier fremmer kolorektal tumorvekst. (- Ny forskning undersøker sammenhengen mellom en bakterie kalt Streptococcus gallolyticus subspecies gallolyticus (Sg) og tykktarmskreft. Tidligere studier har pekt på en sammenheng mellom tykktarmskreft og Sg, men så langt har det ikke vært helt klart om eller hvordan Sg fremmer tilstanden.)

(Anm: Bacterium promotes colorectal tumor growth. Recent research finds a bacterium that drives tumor growth in colorectal cancer, which is the second leading cause of cancer-related death. The human gut normally hosts tens of trillions of diverse microorganisms. While these microbes are essential for human health, research has also shown a connection between some of the gut's bacteria and different intestinal diseases, including colorectal cancer. (…) New research examines the link between a bacterium called Streptococcus gallolyticus subspecies gallolyticus (Sg) and colorectal cancer. Previous studies have pointed to a link between colorectal cancer and Sg, but until now, it was not exactly clear if or how Sg promoted the condition. Specifically, it was not known whether the bacterium itself actively drives colorectal cancer, or if Sg is rather a consequence of the disease - that is, if cancerous tumors are a favorable environment for the development of Sg. The new study set out to examine the precise mechanism that may underlie the connection between Sg and colorectal cancer. (medicalnewstoday.com 14.7.2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

- Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke.

(Anm: Overvægtige mangler bakterie. Svært overvægtige har kun ganske få eller mangler helt bakterien Bacteroides thetaiotaomicron i tarmen, mens den er rigeligt tilstede hos slanke. Det viser en analyse af bakteriesammensætningen hos henholdsvis overvægtige og slanke kinesere. Ligeledes viser undersøgelsen, at svært overvægtige kinesere har meget større koncentrationer af aminosyren glutaminsyre. Det er ifølge forskerne en ny og interessant sammenhæng. Les mere (pharmadanmark.dk  23.6.2017) (FREDAG FOR6IDDAG – 22).)

(Anm: Tarmbakterier kan være nøglen til fremtidens fedmemedicin. Ny forskning viser, at den rette kombination af bakterier i tarmene spiller en rolle for, om mennesker bliver fede eller slanke. Bakterietransplantationer kan være nøglen til en fedmefri fremtid, siger forsker. (videnskab.dk 19.6.2017).)

- Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens.

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: History’s deadliest colors - J. V. Maranto. Let’s Begin… When radium was first discovered, its luminous green color inspired people to add it into beauty products and jewelry. It wasn’t until much later that we realized that radium’s harmful effects outweighed its visual benefits. Unfortunately, radium isn’t the only pigment that historically seemed harmless or useful but turned out to be deadly. J. V. Maranto details history’s deadliest colors. (ed.ted.com 28.5.2017).)

(Anm: Antibiotika overraskende ineffektivt mot lungebetennelse. Antibiotics Surprisingly Ineffective on Pneumonia. Researchers say as many as 1 in 4 patients will not be cured by an initial prescription. They urge special treatment for younger and older patients. (healthline.com 5.6.2017).)

(Anm: TEST UTVIKLET FOR Å OPPDAGE FARLIGE BIVIRKNINGER SLIK AT FÆRRE PASIENTER GIS UTRYGGE LEGEMIDLER (Test aims to detect dangerous side effects so that fewer patients are given unsafe drugs) (medicalnewstoday.com 19.12.2014).)

- Charles Darwin forstod at nøkkelen ikke bare er å samle og analysere data - men å handle på dem.

(Anm: Charles Darwin’s lesson for pharma medical affairs: don’t just analyse data, act on it. Charles Darwin originally published his On the Origin of Species in 1859, after decades of painstaking scientific inquiry, observation and recording of how plants and animals had changed over time.  Famously, Darwin had waited 23 years before publishing his work, wary of the impact it would have on religious belief and wider society. But when he learned a rival was close to releasing his own similar theory, he finally published his magnum opus. His theory on natural selection is often misunderstood as ‘survival of the fittest’ but it can be more accurately summed up as ‘survival of the most adaptable’.  This concept holds true when we consider how Medical Affairs departments in pharmaceutical companies need to change with the times, or else become obsolete. And just as Charles Darwin understood, the key is not just to collect and analyse data – but to act on it. Read the full blog postMedical Affairs 2.0: It’s Time to Adapt…Or Become Irrelevant For more insight on the Future of Medical Affairs – click here. (pharmaphorum.com 18.8.2017).)

- Lege, stol på meg angående antibiotika - jeg er pasient. Bevis som endrer kursen kan føre til at bakteriell resistens setter vårt forhold til eksperter på prøve - og kanskje begynner helingsprosessen.

(Anm: Trust me on antibiotics, doctor – I’m a patient. Evidence that finishing the course may fuel bacterial resistance will test our relationship with experts – and perhaps begin the healing process. (…) Since it is impossible outside a hospital setting to judge exactly the right dose of antibiotics, doctors should resort to giving their patients the highly unscientific advice: stop when you feel better. (theguardian.com 28.7.2017).)

(Anm: The antibiotic course has had its day. With little evidence that failing to complete a prescribed antibiotic course contributes to antibiotic resistance, it’s time for policy makers, educators, and doctors to drop this message, argue Martin Llewelyn and colleagues. Antibiotics are vital to modern medicine and antibiotic resistance is a global, urgent threat to human health. The relation between antibiotic exposure and antibiotic resistance is unambiguous both at the population level1 and in individual patients.2 Reducing unnecessary antibiotic use is therefore essential to mitigate antibiotic resistance. BMJ 2017;358:j3418 (Published 26 July 2017).)

- Bakterier blir farligere når de samarbeider. Når bakterier snakker sammen, kan de plutselig gi sykdom eller bli resistente mot antibiotika.

(Anm: Bakterier blir farligere når de samarbeider. Når bakterier snakker sammen, kan de plutselig gi sykdom eller bli resistente mot antibiotika. Forskere ved Universitetet i Oslo prøver å forstå hva de sier til hverandre. (…) Bakteriene organiserer seg. I doktorgraden sin har Junges funnet ut mer om hvordan streptokokker, som særlig befinner seg i munnhulen og de øvre luftveiene, samhandler. Bakteriene kommuniserer ofte ved å organisere seg i en såkalt biofilm. I munnen kan for eksempel bakterier samle seg som plakk på tennene. (…) Junges har forsket på bakterieartene Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae og Streptococcus mitis.For å forstå hvordan bakteriene snakker med hverandre, redigerte Junges og kollegene hans ved Insitutt for oralbilogi ved Universitetet i Oslo, genene deres. På denne måten har de lært mer om hvordan bakteriene styrer kommunikasjonen seg imellom. Les også: Slik kan bakterier samarbeide. (forskning.no 11.6.2017).)

- Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons.

(Anm: Forskere avdekker en rolle for mikrobiomet i det å regulere fryktrespons. Scientists uncover a role for the microbiome in regulating fear responses. New research has shown that the microbiome, the collective trillions of bacteria within the gastrointestinal tract, regulates fear responses and modifies the brain function of adult mice. (…) Fear is a normal response that allows an individual to deal with an impending threat in the environment. The neurobiology of fear is evolutionarily hardwired and tightly regulated by the amygdala. Understanding the factors that regulate fear and fear-associated memories is an important step towards developing therapies for disorders where excessive brain responses to fear memories are manifested, such as post-traumatic stress disorders (PTSD). (medicalnewstoday.com 17.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

- Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen).

(Anm: Studie linker gastrointestinale forstyrrelser for GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome) med forandringer i mikrobiota (tarmfloraen). (Study links gastrointestinal disturbances of GWI with changes in intestinal microbiota.) (…) "Mennesker og dyr har spesifikke typer bakterier som bidrar til å hjelpe til med forskjellige fysiologiske prosesser, inkludert fordøyelse, absorpsjon, immunitet og tarmintegritet, og når eksterne faktorer endrer den bakterielle sammensetningen i vårt fordøyelsessystem får vi problemer", sier Chatterjee. "Fedme, metabolsk syndrom, inflammatorisk tarmsyndrom og leversykdom er allerede blitt knyttet til endringer i bakteriesammensetningen i tarmen." (news-medical.net.com 23.3.2017).)

- Er magemassasje nøkkelen til god fordøyelse?

(Anm: Is stomach massage the key to good digestion? In recent years, increasing emphasis has been placed on gut health and digestion. We’re all drinking kefir and eating sauerkraut in pursuit of a healthy gut, but many of us still have digestion issues. However, there’s one little known technique that could be the key to good digestion, and that is Visceral Osteopathic Treatment (VOT). (independent.co.uk 5.12.2017).)

- Kronisk oksidativ stress, mitokondriell Dysfunksjon, Nrf2 aktivering og Inflammasjon i Hippocampus-akkompagnementet forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ Stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome).

(Anm: Kronisk oksidativ stress, mitokondriell dysfunksjon, Nrf2 aktivering og inflammasjon i Hippocampus-ledsaget av forhøyet systemisk inflammasjon og oksidativ stress i en dyremodell ved GWI (Golfskrigslidelse; engelsk: Gulf War Syndrome. (Chronic Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, Nrf2 Activation and Inflammation in the Hippocampus Accompany Heightened Systemic Inflammation and Oxidative Stress in an Animal Model of Gulf War Illness.) Front. Mol. Neurosci., 14 June 2017.)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

- Hver tredje dansker er ramt af resistente tarmbakterier. Forskere advarer om, at stadigt flere danskere bærer rundt på antibiotikaresistente bakterier i tyktarmen.

(Anm: Hver tredje dansker er ramt af resistente tarmbakterier. Forskere advarer om, at stadigt flere danskere bærer rundt på antibiotikaresistente bakterier i tyktarmen. De ellers 'gode' bakterier kan vende sig imod os og blive kroppens fjende – og i værste fald slå os ihjel. (jyllands-posten.dk 1.5.2017).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

- CRISPR-studie som fikk aksjer til å falle kraftig er trukket tilbake.

(Anm: CRISPR paper that sent stocks tumbling is retracted. A scientific paper that purported to lay bare serious flaws in the gene-editing tool known as CRISPR and briefly tanked shares of genome-editing companies has been retracted by its publisher. The paper, published last year in Nature Methods, claimed that CRISPR wreaked havoc on the genome, causing hundreds of unintended mutations in mice — and that the algorithms typically used to detect these changes were routinely missing them. Such “off-target effects” had been on scientists’ radars for months, and many said they had begun to develop workarounds to help detect and even mitigate any effects. The news still sent the stock for CRISPR companies like Editas Medicine and Intellia Therapeutics tumbling. (statnews.com 31.3.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Slik slurver forskere med statistikk. (forskning.no 10.2.2019).)

- Skadelig medisinering i psykiatrien.

(Anm: Skadelig medisinering i psykiatrien. (…) Du skal ikke gjøre skade, er et sentralt prinsipp i legers yrkesutøvelse. Dette prinsippet brytes ved en skadelig medisineringspraksis i dagens psykiatri. Medikamentfri behandling gjør det mulig å velge bort slik praksis. (aftenposten.no 16.1.2017).)

– Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (- Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner.)

(Anm: – Psykiatrien bør også si unnskyld, sier Kim Friele. (…) Friele har erfaring med homofile som ble lobotomert, og mistet sine kreative evner. (…) Nå som politiet har gått i bresjen med å si unnskyld bør også psykiatrien gjør det samme, slår hun fast. (…) Det var ikke før i år 2000 Sosialdepartementet fjernet homofili som en diagnose. (nrk.no 14.6.2019).)

- Hvordan stenge menneskelig bias (skjevehet) ute fra kunstig intelligens (AI).)

(Anm: Hvordan stenge menneskelig bias ute fra kunstig intelligens (AI). (- How to keep human bias out of AI.) (ted.com - TEDxWarwick | March 2018).)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: - Kan vi stole på forskning? (…) - Big Data må følges av Big Theory. (…) - Gir «big data» bedre beslutninger? (dagensmedisin.no 28.10.2013).)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen.) (- Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær.)

- Forskere avviser påstander om single "depresjonsgener". (- Scientists quash claims about single 'depression genes' (...) Ved bruk av data fra hundretusenvis av mennesker viste de at innflytelsen de 18 kandidatgenene hadde på depresjon ikke var sterkere enn genene de kunne plukke ut tilfeldig (...) For eksempel er en av de 18 "historiske kandidatdepresjongenene" SLC6A4, som koder for et protein som har å gjøre med transport og resirkulering av serotonin i hjernen. (...) For ca. 20 år siden antydet forskere at en bestemt, kortere variant av SLC6A4 kunne utsette mennesker for høyere risiko for depresjon, spesielt hvis de hadde opplevd traumer i barndommen (...) Dr. Keller forklarer at bevisene som forbinder kandidatgenene med depresjon ofte kommer fra studier der utvalgsstørrelsene er for små. Han sammenlikner det med Hans Christian Andersens historie om keiserens nye klær. (medicalnewstoday.com 4.4.20'19).)

(Anm: Kandidatgen. Et kandidatgen er en DNA-sekvens (et gen) i et kromosom, der med en vis sandsynlighed forårsager en sygdom. Genet kan være kandidat, fordi det findes i et bestemt kromosomområde, der er involveret i sygdommen, eller dets proteinprodukt mistænkes for at forårsage sygdommen. Kandidatgener er blevet brugt til at identificere genetiske risikofaktorer for at finde komplekse lidelser som f.eks. alkoholisme. (eupati.eu/da).)

- Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror.

(Anm: Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Desinformasjon virker. Omfanget av desinformasjon er større enn mange tror. Spørsmålet er hvordan vi kan beskytte oss. (dn.no 22.1.2019).)

(Anm: Journal alerts readers to “technical criticism” of CRISPR study. A Nature journal has posted a editor’s note to a recent letter on potential unintended consequences of CRISPR gene editing, after an executive at a company trying to commercialize the technology said the paper should be retracted. The original article, published on May 30 as a correspondence in Nature Methods, suggested that using CRISPR in mice can lead to unexpected mutations. But last week, the journal added an “Editorial note” online. Nature Methods says the notice is not an expression of concern, which would be a stronger suggestion that the paper is problematic; it simply wants to alert readers to the fact that, as the note states: «…the conclusions of this paper are subject to criticisms that are being considered by editors. A further editorial response will follow the resolution of these issues. (retractionwatch.com 21.6.2017).)

(Anm: CRISPR-krise: Immunforsvaret truer verdens store genteknologiske håb. Immunforsvaret angriber en del af CRISPR-Cas9-genteknologien og kan potentielt sætte mange ellers lovende behandlinger med genterapi ud af spillet. Verdens førende virksomheder inden for udvikling af genterapier baseret på genværktøjet CRISPR-Cas9 styrtbløder på børserne. Det skriver onlinemediet Gizmodo. Årsagen er et nyt studie fra Stanford University, USA, der viser, at menneskets immunforsvar er udviklet til at angribe CRISPR-teknologiens Cas9-del (et enzym, der fungerer som en slags DNA-saks). Det kan i værste fald betyde, at tusindvis af lovende genterapier - for eksempel behandlinger mod diabetes, kræft og muskelsvind - slet ikke virker på mennesker. Læs også: CRISPR: Ny genteknologi revolutionerer videnskaben  (videnskab.dk 12.1.2018).)

– Kan kurere hundrevis av sykdommer. Sykdommer som før var uhelbredelige, kan potensielt kureres, sier Sigrid Bratlie.

(Anm: – Kan kurere hundrevis av sykdommer. Sykdommer som før var uhelbredelige, kan potensielt kureres, sier Sigrid Bratlie. Forskere i Sveits har nemlig tatt genredigeringsteknologien ett skritt videre. (…) For å forstå hva de sveitsiske forskerne har gjort må vi starte med genredigeringsverktøyet CRISPR. CRISPR gjør det mulig å klippe og redigere i DNA-et til alle levende organismer. DNA-tråden kuttes i to, så kan man fjerne, bytte ut eller legge til en DNA-bit. Og ved hjelp av kroppens eget reparasjonssystem settes DNA-tråden sammen igjen – med den endringen du har gjort. De sveitsiske forskerne har tatt denne metoden ett hakk lenger. – I denne studien har man ikke klippet i DNA-et, men bare endret én enkelt base. Fordelen med den typen CRISPR de har brukt, kalt baseredigering, er at man unngår flere av bekymringene knyttet til det å gjøre skade på DNA-et og feilkutt, sier Bratlie. I forskningsrapporten som er publisert i Nature, beskrives det nye genredigeringsverktøyet som enda mer effektivt enn tradisjonelle CRISPR. (nrk.no 9.10.2018).)

(Anm: Emmanuelle Charpentier håper at teknologien hennes ikke vil bli brukt til å forvandle menneskearten. Charpentier er en av tre forskere som har fått æren for CRISPR, en revolusjonerende metode for å manipulere gener. Genmanipulering er blitt lett som en lek. Vil fremtiden takke eller klandre Emmanuelle Charpentier? (…) Charpentier har alltid hatt et mål om å forstå mer av mekanismene som fører til sykdom, spesielt bakterielle sykdommer. (…) Charpentier har alltid hatt et mål om å forstå mer av mekanismene som fører til sykdom, spesielt bakterielle sykdommer. (vg.no 2.6.2017).)

(Anm: Gene-editing technique scientists hope will cure cancer and all inherited disease found to have dangerous flaw. 'We feel it’s critical that the scientific community consider the potential hazards of all off-target mutations caused by Crispr'. (…) One of the supposed strengths of the system is that it allows specific sections of the genome to be targeted. This prompted one expert, Dr Edze Westra, to predict earlier this year that it would be used to “cure all inherited diseases, to cure cancers, to restore sight to people” by adding, deleting or repairing genes. Writing in the journal Nature Methods, researchers in the US described how they had used Crispr-Cas9 to restore sight to blind mice. (independent.co.uk 29.5.2017).)

(Anm: Marker-free coselection for CRISPR-driven genome editing in human cells. A gain-of-function mutation in a sodium/potassium pump renders cells resistant to a small-molecule drug and provides an efficient coselection strategy to enrich for CRISPR-induced mutations at an independent locus. (nature.com 29.5.2017).)

- Genomredigeringsverktøy kan øke kreftrisikoen.

(Anm: Genome-editing tool could increase cancer risk. Summary: Therapeutic use of gene editing with the so-called CRISPR-Cas9 technique may inadvertently increase the risk of cancer, according to a new study. Researchers say that more studies are required in order to guarantee the safety of these 'molecular scissors' for gene-editing therapies. Therapeutic use of gene editing with the so-called CRISPR-Cas9 technique may inadvertently increase the risk of cancer, according to a new study from Karolinska Institutet, Sweden, and the University of Helsinki, Finland, published in Nature Medicine. Researchers say that more studies are required in order to guarantee the safety of these 'molecular scissors' for gene-editing therapies. (sciencedaily.com 11.6.2018).)

- Studier finner at CRISPR-genredigeringsteknologi kan forårsake mer skade på genom enn man har antatt. Forskning publisert mandag i tidsskriftet Nature Biotechnology tyder på at genredigering ved hjelp av CRISPR-Cas9 kan forårsake mer genetisk skade i celler enn tidligere antatt. (- Resultatene kommer etter arbeid fra et par studier nylig publisert i Nature Medicine knyttet genredigeringssystemet CRISPR-Cas9 til økt risiko for kreft i visse celler.) (- Korresponderende forfatter Allan Bradley bemerket at "Dette er den første systematiske vurderingen av uventede hendelser som følger av CRISPR-Cas9 redigering i terapeutisk relevante celler", og legger til at "det er viktig at enhver som tenker på å bruke denne teknologien for genterapi, fortsetter med forsiktighet, og følger svært nøye opp for å sjekke for mulige skadelige effekter. ")

(Anm: Study finds CRISPR gene-editing technology can cause more damage to genome than thought. Research published Monday in the journal Nature Biotechnology suggests that gene editing using CRISPR-Cas9 can cause more genetic damage in cells than was previously thought. The findings come after work from a pair of studies recently published in Nature Medicine linked the CRISPR-Cas9 gene-editing system to an increased risk of cancer in certain cells. Scientists involved in the latest work noted that so far, "exploration of Cas9-induced genetic alterations has been limited to the immediate vicinity of the target site and distal off-target sequences, leading to the conclusion that CRISPR–Cas9 was reasonably specific." However, after conducting a full systematic study in both mouse and human cells, they discovered "significant on-target mutagenesis, such as large deletions and more complex genomic rearrangements at the targeted sites in mouse embryonic stem cells, mouse haematopoietic progenitors and a human differentiated cell line." Specifically, the frequency of large deletions in the human cells that were analysed, derived from a retinal pigment epithelial cell line, ranged from 3 percent to 9 percent, whereas in the mouse cells, which were the main focus of the study, the rate was up to 20 percent. The researchers noted that the large genetic rearrangements, including DNA deletions and insertions, could lead to important genes being activated or repressed. Moreover, some of the changes were too far away from the target site to be seen with standard genotyping methods, they added. Corresponding author Allan Bradley remarked "this is the first systematic assessment of unexpected events resulting from CRISPR-Cas9 editing in therapeutically relevant cells," adding that "it is important that anyone thinking of using this technology for gene therapy proceeds with caution, and looks very carefully to check for possible harmful effects." (firstwordpharma.com 16.7.2018).)

(Anm: CRISPR-Cas9 genome editing induces a p53-mediated DNA damage response. Abstract Here, we report that genome editing by CRISPR-Cas9 induces a p53-mediated DNA damage response and cell cycle arrest in immortalized human retinal pigment epithelial cells, leading to a selection against cells with a functional p53 pathway. Inhibition of p53 prevents the damage response and increases the rate of homologous recombination from a donor template. These results suggest that p53 inhibition may improve the efficiency of genome editing of untransformed cells and that p53 function should be monitored when developing cell-based therapies utilizing CRISPR-Cas9. Nat Med. 2018 Jun 11.)

(Anm: p53 inhibits CRISPR-Cas9 engineering in human pluripotent stem cells. Nat Med. 2018 Jul;24(7):939-946.)

- Potensielle DNA-skader fra CRISPR er blitt "alvorlig undervurdert", ifølge studier.

(Anm: Potential DNA damage from CRISPR has been ‘seriously underestimated,’ study finds. From the earliest days of the CRISPR-Cas9 era, scientists have known that the first step in how it edits genomes — snipping DNA — creates an unholy mess: Cellular repairmen frantically try to fix the cuts by throwing random chunks of DNA into the breach and deleting other random bits. Research published on Monday suggests that’s only the tip of a Titanic-sized iceberg: CRISPR-Cas9 can cause significantly greater genetic havoc than experts thought, the study concludes, perhaps enough to threaten the health of patients who would one day receive CRISPR-based therapy. The results come hard on the heels of two studies that identified a related issue: Some CRISPR’d cells might be missing a key anti-cancer mechanism and therefore be able to initiate tumors. The DNA damage found in the new study included deletions of thousands of DNA bases, including at spots far from the edit. Some of the deletions can silence genes that should be active and activate genes that should be silent, including cancer-causing genes. (statnews.com 16.7.2018).)

(Anm: Repair of double-strand breaks induced by CRISPR-Cas9 leads to large deletions and complex rearrangements. Nat Biotechnol. 2018 Jul 16.)

- Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes.

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

- Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet. (- Tarmmikrobiomet er linket til sykdommer i hele kroppen, inkludert nervesystemet. De siste to forbindelser er nettopp blitt rapportert.)

Gut Microbiome Affects Two Nervous System Diseases (Tarmmikrobiom påvirker to sykdommer i nervesystemet)
NEJM 2017 (May 25)
Anthony L. Komaroff, MD reviewing Rowan S et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2017 May 15. Tang AT et al. Nature 2017 May 18.

The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported. (The gut microbiome is being linked to diseases throughout the body, including the nervous system. The latest two associations have just been reported.)

Epidemiologic data have suggested a link between high–glycemic index (HG) diets and age-related macular degeneration (AMD). Using a mouse model for AMD, investigators confirmed that HG diets made AMD worse and that switching mice to low–glycemic index (LG) diets promptly arrested progression of AMD. This strong association depended on changes in the gut microbiome induced by the dietary changes. Specifically, the change from an HG to an LG diet increased the numbers of Bacteroidales species, which led to production of bacterial metabolites that protected against development of AMD.

Cerebral cavernous malformations (CCMs) can cause strokes and seizures. A new study in a mouse model of brain CCMs shows that lipopolysaccharide (LPS) produced by gram-negative bacteria can penetrate the gut mucosa during inflammatory states and can enter the circulation. When LPS reaches the brain, it stimulates a particular receptor (TKR4) on the endothelial wall, and this triggers morphologic changes that evolve into CCMs. Natural polymorphisms that promote expression of the TLR4 gene (in mice and humans) are linked to higher numbers of CCMs. Antibiotic treatments that target gram-negative bacteria in CCM mice prevent formation of CCMs; antibiotics targeting gram-positive bacteria do not have this effect. (…)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: New study finds dramatic reorganization of the gut caused by weight loss surgery. (news-medical.net 26.5.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: Kampen om livet 6. Når kommer den neste pesten? Lager antibiotika av vanlig jord (nrk.no 14.5.2017).)

- Å gjenopprette sunn balanse for tarmbakterier kan redusere autisme (ASD)-symptomer.

(Anm: Å gjenopprette sunn balanse for tarmbakterier kan redusere autisme (ASD)-symptomer. Restoring healthy balance in gut bacteria may reduce ASD symptoms. Experts have called for large-scale studies into altering the make-up of bacteria in the gut, after a review showed that this might reduce the symptoms of Autism Spectrum Disorder (ASD). Until now, caregivers have relied on rehabilitation, educational interventions and drugs to reduce ASD symptoms, but now researchers suggest that treating this condition could be as simple as changing their diet. A review of more than 150 papers on ASD and gut bacteria found that since the 1960s, scientists have been reporting links between the composition of bacteria in the gut and autistic behavior. The review highlights many studies showing that restoring a healthy balance in gut bacteria can treat ASD symptoms. (news-medical.net 19.6.2017).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Study: Diet not connected to GI problems in children with autism. Stress - not nutrition - likely cause of increased GI issues. Many children with autism spectrum disorder experience significant gastrointestinal issues, but the cause of these symptoms is unknown. "Unfortunately, it's not uncommon for those with autism to experience constipation, irritable bowel syndrome, abdominal pain and other gastrointestinal issues," said Brad Ferguson, Ph.D., postdoctoral research fellow in the Department of Radiology at the MU School of Medicine and the MU Thompson Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders. (…) A previous study conducted by the research team identified a relationship between increased cortisol response to stress and gastrointestinal symptoms in people with autism spectrum disorder. Cortisol is a hormone released by the body in times of stress, and one of its functions is to prevent the release of substances in the body that cause inflammation. In this study, the researchers sought to confirm or rule out dietary intake as a source of gastrointestinal problems. (…) The study, "Associations between Dietary Composition and Gastrointestinal Symptoms in Autism Spectrum Disorder," recently was presented at the 2017 International Meeting for Autism Research. (medicalnewstoday.com 17.7.2017).)

- Studie viser hvordan dietter med høyt fettinnhold kan endre tarmbakterier til å bekjempe skadelig betennelser. (- Drastically reduced bacterial diversity in mice with Crohn's-like disease.)

(Anm: Study shows how high fat diets can alter gut bacteria to combat harmful inflammation. (…) In the new study, a diet of plant-derived "good" fats, including coconut oil or cocoa butter, drastically reduced bacterial diversity in mice with Crohn's-like disease. Mice fed beneficial fatty diets had up to thirty percent fewer kinds of gut bacteria as those fed a normal diet, collectively resulting in a very different gut microbial composition. Some of the species changes showed up in feces, while others were different in cecum, a portion of the intestine commonly inflamed in Crohn's disease. Mice fed even low concentrations of coconut oil or cocoa butter also had less severe small intestine inflammation. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Scientists identify gene linked to incurable bowel disorders. A key gene that helps to explain an underlying cause of incurable bowel disorders such as Crohn's disease has been identified by scientists. Blocking the gene harms vital parts of the cell and leads to bowel disease, while targeting these vital cell parts with drugs can reverse damage, the study shows. The findings aid understanding of the cause of these lifelong conditions and could lead to new treatments, scientists say. (news-medical.net 17.5.2017).)

(Anm: Crohn's Disease Causes, Symptoms, Diet (medicinenet.com 3.5.2016).)

(Anm: Drar med seg resistente bakterier fra utlandet. De fleste nordmenn smittet med antibiotikaresistente bakterier, er smittet i utlandet, bekrefter Folkehelseinstituttet. – Det må bli vanskeligere å reise til utenlandske sykehus for behandling, svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet. (nrk.no 24.1.2017).)

(Anm: Kvinne døydde fordi antibiotikaen ikkje virka. Pasienten døydde 56 timar etter at ho vart innlagd på Haukeland i Bergen. For første gong er eit dødsfall på grunn av antibiotikaresistens dokumentert i Noreg. (nrk.no 30.8.2016).)

- Legemiddelresistent superbug (resistent bakterie (immun mot antibiotika)) spres på europeiske sykehus. (- Hva er Klebsiella pneumoniae?) (- Den kan leve helt naturlig i tarmen uten å forårsake problemer for sunne mennesker.) (- Når kroppen er utilpass kan den infisere lungene og forårsake lungebetennelse, og blodet, kutt i huden og slimhinnen i hjernen og forårsake hjernehinnebetennelse.)

(Anm: Drug-resistant superbug ()spreading in Europe's hospitals. (…) Drugs called carbapenems are used when an infection cannot be treated with anything else. The spread of resistant Klebsiella pneumoniae was "extremely concerning", researchers from the Sanger Institute said. And they warned other bugs could become resistant too - because of the unique way bacteria have sex. (…) What is Klebsiella pneumoniae? It can live completely naturally in the intestines without causing problems for healthy people. However, when the body is unwell, it can infect the lungs to cause pneumonia, and the blood, cuts in the skin and the lining of the brain to cause meningitis. (bbc.com 29.7.2019).)

(Anm: Dagbladets Lederartikkel. Skyhøyt antibiotikaforbruk: Livsfarlige bakterier. Multiresistente bakterier er den mest alvorlige trusselen mot moderne medisin. Under behandling av et benbrudd på et indisk sykehus, ble en amerikansk kvinne i fjor infisert av den multiresistente bakterien Klebsiella pneumoniae. Få måneder seinere, tilbake i USA, døde hun av septisk sjokk. Ingen av de 26 forskjellige typene antibiotika det amerikanske helsevesenet har tilgjengelig var i stand til å kurere infeksjonen. (dagbladet.no 19.5.2017).)

- Baner vei for nye typer antibiotika som skal ta knekken på resistente bakterier.

(Anm: Baner vei for nye typer antibiotika som skal ta knekken på resistente bakterier. Jukka Corander, professor, Instituttet for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Med statistikk og maskinlærende algoritmer kan vi bekjempe resistente bakterier. (…) Ukontrollert overforbruk. Nye forskningsrapporter viser at inntil 98 prosent av barna i enkelte asiatiske land kan være bærere av multiresistente bakterier. Dette er en konsekvens av ukontrollert overforbruk av ulike typer antibiotika i disse landene. Resistensen innebærer at infeksjonene blir umulig å kurere. (aftenposten.no 10.5.2017).)

(Anm: Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr. For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet. (nettavisen.no 28.11.2016).)

(Anm: Elias døde av sykehusbakterie: «Vi hadde 13 fantastiske dager sammen. Jeg skulle bare ønske det var for resten av livet.» (…) I april 2016 ble bakterien Klebsiella oppdaget på nyfødtintensivavdelingen på Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset informerte om bakterieutbruddet på sine hjemmesider 8. april i fjor. Men foreldrene til Elias fikk aldri denne informasjonen. – Hadde jeg visst hva slags utfall en slik bakterie kunne få så hadde jeg vel aldri ville føde på det sykehuset på det tidspunktet, sier Thorsen. (tv2.no 23.2.2017).)

(Anm: Algoritme. I matematikk og informatikk er en algoritme en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller flere problemer. Hvis en prosess er algoritmisk kan den skrives som en serie operasjoner som kan utføres gjennom beregninger. Ordet kommer fra navnet til den persiske matematikeren og astronomen Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi(fra Algoritmi, den latinske formen av Al-Khwārizmī).[1] Han skrev flere bøker, blant annet boken Al-jabr wa'l muqabalah. Den inneholder en oppskrift – eller en algoritme – for hvordan bestemte annengradsligninger kan løses. (…) Turingmaskinen til Alan Turing, Lambda-kalkulusen til Alonzo Church, rekursive funksjoner, Chomsky-grammatikker, og Markov-algoritmer, er alle formaliseringer av beregnbarhetsbegrepet. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Turingmaskin. En turingmaskin er en tenkt, formelt beskrevet maskin som utfører ordre etter en helt bestemt oppskrift eller en tabell. Maskinen er en idealisert og formell beskrivelse av en datamaskin, og hvilke beregninger eller oppgaver en datamaskin kan utføre. Maskinen er idealisert i den forstand at den har uendelig stor lagringsplass (hukommelse), og den gjør aldri feil på grunn av sine fysiske mekanismer. Det var Alan Turing som først beskrev en slik maskin i sin avhandling On Computable Numbers i 1936. (no.wikipedia.org).)

- I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler.

(Anm: I denne studien oppdaget forskerne at det å ta visse antidepressiva, sedativer, beroligende midler eller antipsykotika økte veteranenes risiko for å utvikle demens sammenlignet med risikoen for veteraner som ikke tok slike legemidler. PTSD and psychoactive drugs linked to increased risk for dementia.) (...) (news-medical.net 9.5.2017.)

(Anm: Veteraner som tar PTSD-legemidler dør under søvn (Vets taking PTSD drugs die in sleep) (wvgazette.com 25.5.2008).)

- Forskere avdekker hvordan tarmbakterier og indre ur samarbeider for å fremme opphopning av fett.

(Anm: Scientists uncover how gut bacteria and body clock work together to promote fat accumulation. UT Southwestern researchers have uncovered new clues about how gut bacteria and the body's circadian clock work together to promote body fat accumulation. (…) "These findings indicate a mechanism by which the intestinal microbiota regulate body composition and establish the circadian transcription factor NFIL3 as the essential molecular link among the microbiota, the circadian clock, and host metabolism," said Dr. Lora Hooper, Chair of Immunology and lead author of the study published Sept. 1 in Science. Dr. Hooper, a Professor of Immunology and Microbiology, also holds an appointment in the Center for the Genetics of Host Defense and is a Howard Hughes Medical Institute Investigator. (news-medical.net 12.9.2017).)

- Forstyrrelser i kroppens indre ur inntreffer år før hukommelsestap ved Alzheimers. (- "Det var ikke det at personene i studien var «søvnberøvet»," forklarte studieforfatter Erik Musik, og fortsetter", men deres søvn hadde en tendens til å være fragmentert. Å sove åtte timer om natten er svært forskjellig fra å få åtte timers søvn i form én timers høneblunder på dagtid.)

(Anm: Body clock disruptions occur years before memory loss in Alzheimer's. - Study data published in JAMA Neurology reveal that circadian rhythm disruption occurs years before memory loss in the progression of Alzheimer's disease, ScienceDaily reported Monday. - "It wasn't that the people in the study were sleep-deprived," explained study author Erik Musiek, continuing "but their sleep tended to be fragmented. Sleeping for eight hours at night is very different from getting eight hours of sleep in one-hour increments during daytime naps." - "In this new study, we found that people with preclinical Alzheimer's disease had more fragmentation in their circadian activity patterns, with more periods of inactivity or sleep during the day and more periods of activity at night," commented study author Yo-El Ju. - In the study, the researchers monitored circadian rhythms in 189 cognitively normal, older adults, most of whom lacked evidence of preclinical Alzheimer's disease. - The investigators found that all participants with abnormal brain scans or abnormal cerebrospinal fluid experienced significant disruptions in their circadian rhythms. - "At the very least, these disruptions in circadian rhythms may serve as a biomarker for preclinical disease," noted Ju, continuing "we want to bring back these subjects in the future to learn more about whether their sleep and circadian rhythm problems lead to increased Alzheimer's risk or whether the Alzheimer's disease brain changes cause sleep/wake cycle and circadian problems." (firstwordpharma.com 30.1.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: Clean Sleeping. (…) Frykten tar fra oss nattesøvnen. (…) Tanken om at det er farlig ikke å få sove, gir nordmenn mange søvnløse netter. (…) Hvordan en god natts søvn kan beskytte mot frykt. (…)  Bedre søvn kan gjøre at vi føler oss som én million dollar. (Better sleep can make us feel like a million bucks.) (medicalnewstoday.com 24.10.2017).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Tarmbakterier signaliserer til mitokondrier ved tarmbetennelse og kreft.

(Anm: Gut bacteria signaling to mitochondria in intestinal inflammation and cancer. Abstract The gastrointestinal microbiome plays a pivotal role in physiological homeostasis of the intestine as well as in the pathophysiology of diseases including inflammatory bowel diseases (IBD) and colorectal cancer (CRC). Emerging evidence suggests that gut microbiota signal to the mitochondria of mucosal cells, including epithelial cells and immune cells. Gut microbiota signaling to mitochondria has been shown to alter mitochondrial metabolism, activate immune cells, induce inflammasome signaling, and alter epithelial barrier function. Both dysbiosis of the gut microbiota and mitochondrial dysfunction are associated with chronic intestinal inflammation and CRC. This review discusses mitochondrial metabolism of gut mucosal cells, mitochondrial dysfunction, and known gut microbiota-mediated mitochondrial alterations during IBD and CRC.) Gut Microbes. 2019 Mar 26:1-20.)

- Mikrobielle metabolitter i tarmen kan endre aktiviteten til immunblokkerende midler. (- Effekten av ipilimumab, et anti-CTLA-4-middel, kan bli kompromittert (brakt i fare) av sammensetningen av tarmmikrobiota hos pasienter med avansert kreft, ifølge funn presentert på ESMO 2019-kongressen i Barcelona, Spania.)

(Anm: Gut microbial metabolites may alter the activity of immune blockade agents. Topic: Basic science / Cancer Immunology and Immunotherapy. The efficacy of ipilimumab, an anti-CTLA-4 agent may be compromised by the composition of gut microbiota of patients with advanced cancer, according to findings presented at the ESMO 2019 Congress in Barcelona, Spain. In particular, short-chain fatty acids (SCFAs), which are the main metabolites of the gut microbiota and are produced in the colon through bacterial fermentation of dietary fiber, have a direct effect on immune cells. (esmo.org 28.9.2019).)

- For å oppdage sykdommer tidligere, la oss snakke bakteriers hemmelige språk.

(Anm: To detect diseases earlier, let's speak bacteria's secret language. Bacteria "talk" to each other, sending chemical information to coordinate attacks. What if we could listen to what they were saying? Nanophysicist Fatima AlZahra'a Alatraktchi invented a tool to spy on bacterial chatter and translate their secret communication into human language. Her work could pave the way for early diagnosis of disease -- before we even get sick. (ted.com - October 2018).)

- Immunresponsen mot parasitt varierer avhengig av hvilken tid infeksjon oppstår, ifølge studie.

(Anm: Immune response to parasite varies depending on what time infection occurs, study shows. Does the time of day matter when our body is infected by a parasite? According to new research from McGill University, it matters a great deal. Our body works differently at different times of the day following our internal clocks. Researchers from McGill University and the Douglas Mental Health University Institute have now established that parasitic infections are also controlled by these clocks. The severity of a microbe's infection will thus vary whether it is encountered during the day or at night, a discovery that scientists believe could pave the way to new treatment and prevention strategies for parasitic infections. (…) "We already knew that viral and bacterial infections were controlled by our immune system's circadian rhythms, but this is the first time this is shown for a parasitic infection, and for a vector-transmitted infection," Professor Cermakian adds. (news-medical.net 11.9.2017).)

- Vil ha antibiotikamerking av kjøttvarer. – Folk smittes av kjøttet de spiser

(Anm: Vil ha antibiotikamerking av kjøttvarer. – Folk smittes av kjøttet de spiser. Derfor bør all emballasje på kjøttprodukter merkes med hvor mye antibiotika som er brukt for å produsere det, mener ekspert på antibiotikaresistente bakterier Ørjan Olsvik. (nrk.no 2.2.2017).)

(Anm: WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed (who.int 27.2.2017).)

(Anm: 'Alarming' superbugs a risk to people, animals and food, EU warns (reuters.com 22.2.2017).)

(Anm: WHOs liste over «superbakteriene»: – E.coli definitivt den største trusselen i Norge. (…) – E. coli tilhører denne bakteriegruppen, og er defintivt den største trusselen i Norge nå, blant bakteriene på WHOs liste. E. coli er den hyppigste årsak til urinveisinfeksjon, som i utgangspunktet er ganske banal, men for dem som får nyre-bekkenbetennelse blir det mer alvorlig, sier Steinbakk. 20 prosent av disse kan oppleve alvorlig blodforgiftning, forteller overlegen. Klebsiella er en annen type tarmbakterie som har vært rapportert ved nyfødt-avdelinger i Stavanger og ved St. Olavs hospital i Trondheim. (abcnyheter.no 28.2.2017).)

(Anm: Tarmbakterie i vannet i Rygge. E.coli oppdaget i drikkevann i Østfold - ber folk koke vannet. Oppdaget under en rutinekontroll. (dagbladet.no 14.12.2016).)

(Anm: Bio-Sensing Dipstick Test for E. Coli in Water. The bacterium Escherichia coli, or E. coli, encompasses several hundreds of strains, all of which are often associated with causing both foodborne and waterborne illnesses. While most E. coli strains are present in normal amounts with the intestines of both healthy humans and animals, the production of Shiga toxin by certain strains of E. coli can cause gastrointestinal symptoms of stomach cramps, diarrhea and vomiting when the toxin infects an individual1. To prevent the spread of E. coli infections, individuals must wash their hands regularly, only eat pasteurized dairy products and juices, eat meat that has been thoroughly cooked and avoid swallowing water while swimming. (azosensors.com 23.9.2017).)

- Bakterielle infeksjoner kan utløse dysregulering av bloddannelse.

(Anm: Bacterial infections may trigger dysregulation of blood formation. (…) Background: Bacterial Infection and the Associated Immune Reaction. When a person becomes infected with a virus or bacteria, immune cells in the blood or lymph react to the infection. Some of these immune cells use "sensors" on their surfaces, called Toll-like receptors (TLR), to distinguish invading pathogens from molecules that are expressed by the host. By doing so, they can attack and ultimately destroy pathogens thereby protecting the body without attacking host cells. (news-medical.net 24.8.2017).)

(Anm: E.coli-bakterier overlever lenge i tarmen. Ny, norsk forskning kan føre til økte smitteverntiltak på sykehus. I en artikkel, som nylig er publisert i Plos One, konkluderer forskerne med at E. coli-bakteriene overlever lenge i tarmen, selv etter at urinveisinfeksjonen er behandlet med antibiotika. Halvparten bærere etter ett år. – Ett år er fortsatt halvparten av pasientene bærere av de resistente tarmbakteriene. Og etter tre år er fortsatt 15 prosent bærere, uttaler doktorgradsstipendiat Silje Bakken Jørgensen til Vestre Vikens nettsider. (dagensmedisin.no 29.3.2017).)

(Anm: Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. BACKGROUND: Although antibiotics are widely used during pregnancy, evidence regarding their fetal safety remains limited. Our aim was to quantify the association between antibiotic exposure during pregnancy and risk of spontaneous abortion. (…) INTERPRETATION: After adjustment for potential confounders, use of macro-lides (excluding erythromycin), quinolones, tetracyclines, sulfonamides and metronidazole during early pregnancy was associated with an increased risk of spontaneous abortion. Our findings may be of use to policy-makers to update guidelines for the treatment of infections during pregnancy. CMAJ 2017;189(17) (May 1, 2017).)

(Anm: WHO: Dette er verdens 12 farligste bakterier. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har publisert en liste over 12 farlige, resistente bakterier som de mener utgjør den største trusselen mot menneskeheten i dag. (abcnyheter.no 28.2.2017).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Kampen om livet 5. Kan bakterier gjøre oss friske? Episodebeskrivelse Et populærvitenskapelig underholdningsprogram om livet. Bakterier er overalt rundt oss og inni oss, så kanskje kunne det være nyttig å lytte mer på hva de sier? Jo drar på bæsjeroadtrip til Stockholm og kartlegger DNA på subwayen i New York. Det blir slimsopp, symmetri og bakterier som lyser når de snakker sammen. (5:8) Kategori: Vitenskap Tilgjengelig til: Søndag 31. desember 2023 kl. 00:00. Original episodetittel: Kampen om livet - Kan bakterier gjøre oss friske? (nrk.no 7.5.2017).)

(Anm: Chronic anabolic steroid use may damage heart, arteries (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

- Transplantere mer enn avføring. (- Mottakere av fekal transplantasjon (transplantasjon av avføring) rapporterer fysiske, mentale endringer.)

Transplanting More Than Feces (ABC) (Transplantere mer enn avføring)
medpagetoday.com 10.5.2017
Mottakere av fekal transplantasjon (transplantasjon av avføring) rapporterer fysiske, mentale endringer (Fecal transplant recipients report physical, mental changes)

Det er økende bevis for at mottakere av transplantert avføring får med seg mer enn bare tarmbakterier fra deres donor melder australske Broadcasting Company. (There's increasing evidence that fecal transplant recipients are taking on more than just their donor's gut bacteria, the Australian Broadcasting Company reports.)

En professor ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Austin Health sier at mottakerne adopterte kjennetegn fra givere, slik som endringer til å bli over- eller undervektig. (A professor at the Department of Infectious Diseases at Austin Health says recipients are adopting characteristics of the donors, such as changing to become more over- or underweight.)

Fenomenet omfatter også ikke-fysiske problemer. Noen mottakere har rapportert de første snev av depresjon etter å ha mottatt en transplantasjon fra noen med en historie av dette problemet. (…) (The phenomenon extends to nonphysical issues, as well. Some recipients have reported their first bouts of depression after receiving a transplant from someone with a history of the problem.)

- Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (- Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut) (- Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.) (- För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder.)

Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer
lakemedelsvarlden.se 5.4.2017
Ny studie visar på tarmbakteriernas betydelse för polyputveckling i tarmen som kan generera cancer.

Majoriteten av all kolorektalcancer, cancer i tjock- eller ändtarmen, föregås av utveckling av adenom, godartade tumörer i körtelvävnaden, också kallat polyper. Tidigare forskning har visat på samband med antibiotika, som hämmar tarmbakterierna, och en ökad risk för kolorektalcancer.

Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut.

Forskarna har använt sig av data från ett stort registerprojekt, Nurses’ Health Study. Det är en pågående prospektiv kohortstudie som följer över 120 000 kvinnliga sjuksköterskor i USA sedan 1976.

För att undersöka sambandet mellan antibiotika och utveckling av adenom i tarmen, tog forskarna ut data om 16 642 studiedeltagare som år 2004 var 60 år eller äldre, och som hade genomgått minst en koloskopi mellan åren 2004 och 2010. Under den studerade perioden hade 1 195 adenom diagnostiserats i gruppen.

Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom.

Jämfört med dem som inte hade tagit antibiotika under någon längre period mellan 20 och 39 års ålder, var sannolikheten att ha ett diagnostiserat adenom 36 procent större för dem som hade ätit antibiotika under en period på två månader eller mer. Sambandet gällde både adenom med låg och hög risk att utvecklas till cancer.

För dem som hade tagit antibiotika i två månader eller mer under åldern 40 till 59, var sannolikheten att ha ett adenom ännu högre, 69 procent större jämfört med dem som inte hade ätit antibiotika under någon längre tid i samma ålder. Med antibiotikabehandling som skett nyligen fanns inget samband.

Sambandet mellan antibiotika och utveckling av tarmcancer är biologiskt plausibel, skriver forskarna i artikeln. Antibiotika rubbar bakteriefloran och kan ha effekter på bland annat motståndet mot patogener. Patogena bakterier kan ha betydelse för tumörcellers utveckling.

Studiens resultat stöds av andra studier, bland annat en kohortstudie i Finland som visat att patienter som fått mer än 6 preskriptioner av antibiotika löpte en 15 procents ökad risk att utveckla kolorektalcancer under en nio års uppföljningstid, jämfört med en grupp som haft en eller ingen preskription av antibiotika.

Det är också värt att notera, skriver forskarna, att de patogener som man behandlar med antibiotika kan orsaka inflammation, en känd risk för kolorektalcancer. Sambandet mellan antibiotika och tarmcancer skulle alltså kunna vara inflammation.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter bröstcancer och prostatacancer. I Sverige diagnostiseras cirka 6000 personer med kolorektalcancer varje år. Femårsöverlevnaden beror mycket på tumörstadiet vid upptäckt. I hela diagnosgruppen är den kring 65 procent. (...)

(Anm: Long-term use of antibiotics and risk of colorectal adenoma. (…) CONCLUSIONS: Long-term antibiotic use in early-to-middle adulthood was associated with increased risk of colorectal adenoma. Gut. 2017 Apr 4. pii: gutjnl-2016-313413.)

(Anm: Adenom, godartet svulst som utgår fra, og til dels er oppbygd som, en kjertel. Svulstcellene kan noen ganger fungere på samme måte som kjertelcellene. Derfor kan det ved adenomer i hormonproduserende kjertler som for eksempel hypofysen, skjoldbruskkjertelen og binyrene utvikle seg sykdommer som skyldes den økte hormonproduksjonen. Slike adenomer må fjernes ved operasjon. I enkelte organer, blant annet i tykktarmen, kan adenomer over tid utvikle seg videre til kreftsvulster (adenokarsinomer). Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Antibiotikaresistens øker: Sykehus må sende pasienter på gangen. På ti år har antall nye tilfeller av antibiotikaresistente bakterier hos personer økt fra 613 til 2701. Det gir plassmangel på sykehusene – og flere korridorpasienter og utsatte behandlinger. (nrk.no 24.1.2017).)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease.
J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print]
Abstract Chronic liver disease with cirrhosis is the 12th leading cause of death in the United States, and alcoholic liver disease accounts for approximately half of all cirrhosis deaths. Chronic alcohol consumption is associated with intestinal bacterial dysbiosis, yet we understand little about the contribution of intestinal fungi, or mycobiota, to alcoholic liver disease. Here we have demonstrated that chronic alcohol administration increases mycobiota populations and translocation of fungal β-glucan into systemic circulation in mice. Treating mice with antifungal agents reduced intestinal fungal overgrowth, decreased β-glucan translocation, and ameliorated ethanol-induced liver disease. Using bone marrow chimeric mice, we found that β-glucan induces liver inflammation via the C-type lectin-like receptor CLEC7A on Kupffer cells and possibly other bone marrow-derived cells. Subsequent increases in IL-1β expression and secretion contributed to hepatocyte damage and promoted development of ethanol-induced liver disease. We observed that alcohol-dependent patients displayed reduced intestinal fungal diversity and Candida overgrowth. Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. (…)

(Anm: Tarmsopp linket til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi linked to worsening of alcoholic liver disease. A new study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) is among the first to suggest that intestinal fungi may contribute to the development of alcoholic liver disease (ALD). (…) ALD has previously been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. Until now, little was known about the role of intestinal fungi in ALD. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

(Anm: Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror. Fettlever er gjerne forbundet med et stort inntak av alkohol, men kan ha flere årsaker enn det, og forekomsten øker. (…) Ikke-alkoholisk fettlever har på sin side stor sammenheng med diabetes type 2 og med overvekt, men årsaken til fettlever kan være sammensatt. I dag har 1 av 5 unge voksne i USA fettlever, mens Norge følger etter, forteller Vesterhus. (…) Overskudd av sukker legger seg som fett i leveren. Og et usunt kosthold med mye kalorier, fett og sukker er viktigste årsak til det. Samtidig øker også alkoholkonsumet vårt. (kk.no 14.6.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: For mange retningslinjer for behandlinger er skrevet av eksperter med økonomiske konflikter, ifølge studie. (Too many treatment guidelines are written by experts with financial conflicts, study finds.) (statnews.com 22.8.2016).)

(Anm: Luftforurensning kan påvirke menneskers helse via endringer av bakterier i luftveiene. (Air pollution may affect human health via bacteria changes in respiratory tract.) (...) De fokuserte på to bakterier som er viktige årsaker til luftveissykdom hos mennesker og viser høye nivåer av antibiotikaresistens: Staphylococcus aureus og Streptococcus pneumoniae. Begge disse bakteriene er i WHOs globale liste på 12 prioriterte patogener. (medicalnewstoday.com 3.3.2017).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Gut Bacteria Missing in Severe Acute Malnutrition, Can We Identify Potential Probiotics by Culturomics? Severe acute malnutrition is the world-leading cause of children under-five's death. Recent metagenomics studies have established a link between gut microbiota and severe acute malnutrition, describing an immaturity with a striking depletion in oxygen-sensitive prokaryotes. Amoxicillin and therapeutic diet cure most of the children with severe acute malnutrition but an irreversible disruption of the gut microbiota is suspected in the refractory and most severe cases. Front. Microbiol., 23 May 2017.)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

- Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (- Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger.)

Caution Urged When Prescribing Antibiotics Concomitantly With Psychotropics in Elderly Patients (Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter)
dgnews.docguide.com 3.4.2017
FLORENCE, Italy -- April 3, 2017 -- Drug-drug interactions (DDIs) between antibiotics and psychopharmaceuticals, which frequently occur in elderly patients with mood disorders and infections, can be minimised with careful selection of these drugs, according to a study presented here on April 2 at the 25th European Congress of Psychiatry (EPA).

Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger,” ifølge Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Mange pasienter med stemningslidelser blir behandlet med antibiotika samtidig, og det er derfor et behov for forsvarlig antibiotikaforskrivning for å kunne unngå alvorlige skader og viktige legemiddelinteraksjoner med psykotrope midler.” (“Antibiotics have several drug-drug interactions with psychotropic drugs that can lead to adverse events or treatment failure and significantly increase the costs of treatment,” said Matej Stuhec, PhD, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. “Many patients with mood disorders are treated with antibiotics concomitantly, and therefore there is a need for prudent antibiotic prescribing to avoid serious harms and important DDIs with psychotropics.”)

For the study, the researchers retrospective analysed data from 233 older adults who received antibiotics and psychotropic medications in Slovenian nursing homes. Patients’ charts were used to identify major and minor DDIs, according to interaction classes described by Lexicomp Online (version 19).

Results showed that the average number of medications per patient was 10.9 and 72 patients (30.9%) had at least 1 major DDI, while 172 patients (73.8%) had at least 1 minor interaction.

Of the 27 patients (11.5%) who were treated for at least 1 major DDI, 17 were taking ciprofloxacin, 6 moxifloxacin, 3 azithromycin, and 1 levofloxacin. The most frequent DDIs were observed between quetiapine and ciprofloxacin, which occurred in 12 patients. Most (n = 27) DDIs were pharmacodynamic interactions, resulting in QTc prolongation.

On the basis of these results, the investigators concluded that DDIs occur very often between antibiotics and psychotropic drugs. They also recommended that, if an antidepressant must be used in patients with mood disorders and infection, physicians should prescribe sertraline instead of escitalopram, venlafaxine instead of duloxetine, and mirtazapine instead of quetiapine.

“We also recommend the use of a penicillin instead of ciprofloxacin and azithromycin in patients with mood disorders for infection treatment,” the researchers added.

On the basis of these results, the investigators concluded that DDIs occur very often between antibiotics and psychotropic drugs. They also recommended that, if an antidepressant must be used in patients with mood disorders and infection, physicians should prescribe sertraline instead of escitalopram, venlafaxine instead of duloxetine, and mirtazapine instead of quetiapine. (…)

(Anm: – Legene må skjerpe seg. – Det er mange leger som ikke følger retningslinjene, sier overlege Dag Berild ved OUS. (…) – Legene må skjerpe seg. Det er alt for store variasjoner i antibiotikabruken. Hvis legene bare kunne følge retningslinjene ville vi være mye nærmere målet om å få ned antibiotabruken, sier Dag Berild, professor og overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus. (dagensmedisin.no 10.2.2017).)

- Forskning viser probiotika kan redusere forekomsten av sepsis hos spedbarn. (- Den spesielle blandingen inneholdt et probiotika kalt Lactobacillus plantarum ATCC-202195 kombinert med fructo-oligosakkarid (FOS), et oral synbiotisk preparat utviklet av Dr. Panigrahi.)

(Anm: Research shows probiotics can reduce incidence of sepsis in infants. A research team at the University of Nebraska Medical Center College of Public Health has determined that a special mixture of good bacteria in the body reduced the incidence of sepsis in infants in India by 40 percent at a cost of only $1 per infant. The findings are reported in the Aug. 16 issue of the journal Nature. Pinaki Panigrahi, M.D., Ph.D., professor, epidemiology and pediatrics, Center for Global Health and Development, and his colleagues in the College of Public Health, led the international research team. The results reflect a culmination of 15 years of research and could seriously impact infant health worldwide. The special mixture included a probiotic called Lactobacillus plantarum ATCC-202195 combined with fructo-oligosaccharide (FOS), an oral synbiotic preparation developed by Dr. Panigrahi. Probiotics are live bacteria and yeasts that are good for your health, especially your digestive system. Synbiotics are combinations of probiotics with an FOS supplement that promotes growth and sustains colonization of the probiotic strain. FOS, naturally found in breast milk and such plants as onion, chicory, garlic, asparagus, banana, artichoke and others, is food for the probiotic bacteria.Sepsis is a severe complication of bacterial infection that results in around one million infant deaths worldwide each year, mostly in developing countries. It occurs when the immune system stops fighting germs and begins to turn on itself and can lead to tissue damage, organ failure and death. (news-medical.net 16.8.2017).)

- Hvordan forebygge dødelig infeksjon hos babyer? Gode bakterier. (- Vinneren var prøve nr. ATCC-202195 av Lactobacillus plantarum fra et sunt 11 måneder gammelt barn fra Maryland.) (- Å gi feil bakterier til en syk baby kan være dødelig, så hans team brukte mer enn et tiår på å teste 280 forskjellige stammer på utkikk etter én som klamret seg til tarmene, aldri gikk inn i blodet og kunne ta over for skadelige bakterier. Noen prøver kom fra indiske yoghurter eller helsekostbutikker, men deres evne til å kolonisere tarmkanalen var "nesten null", sa han. Vinneren var prøve nr. ATCC-202195 av Lactobacillus plantarum fra et sunt 11 måneder gammelt Maryland barn.)

(Anm: How to Prevent Deadly Infection in Babies? Good Bacteria. It may be possible, scientists say, to save many thousands of newborns in poor countries by giving them a simple probiotic — a strain of bacteria originally scooped out of the diaper of a healthy baby. (…) A large clinical trial in rural India has found that babies fed a special strain of Lactobacillus bacteria for just one week were 40 percent less likely to develop sepsis, a life-threatening bloodstream infection. Sepsis kills 600,000 newborns a year, many of them in India and neighboring countries. (…) Moreover, the babies fed the probiotic — which costs only $1 — also had fewer pneumonias, fewer bouts of diarrhea, fewer ear infections and even fewer infections of the umbilical cord stump. (…) The study “is an absolute game-changer,” said Dr. Tobias R. Kollmann, a pediatric immunologist at the University of British Columbia who was not involved in the research. (…) The journal Nature published the study last week; an accompanying commentary by Daniel J. Tancredi, a health statistician at the University of California, Davis, called the results “astonishing.” The study’s lead author, however, cautioned that he did not consider all probiotics beneficial, or even safe. Mixtures like those sold in health-food stores “are completely nonsense,” said the author, Dr. Pinaki Panigrahi, a pediatrician at the University of Nebraska Medical Center’s Child Health Research Institute. Probiotics must be as exactly matched to the illness for which they are prescribed as antibiotics are, Dr. Panigrahi said. Taking an inappropriate probiotic would be like taking cold medicine for tuberculosis, he said, just because both affect the respiratory tract. “If you mix three or four or five, that’s your funeral.” Giving the wrong bacteria to a sick baby could be deadly, so his team spent over a decade testing 280 different strains, looking for one that clung to the gut, never entered the bloodstream and could outgrow harmful bacteria. Some samples came from Indian yogurts or health food shops, but their ability to colonize the gut was “almost zero,” he said. The winner was sample No. ATCC-202195 of Lactobacillus plantarum from a healthy 11-month-old Maryland child. (…) (nytimes.com 21.8.2017).)

- En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (-Sepsis (blodgiftning).)

(Anm: En pasient på UNN døde av blodforgiftning som følge av et legemiddel mot psykiske lidelser, opplyser Statens helsetilsyn. (- Pasienten døde etter kort tid, og dødsårsaken var nøytropen sepsis (blodforgiftning), heter det i tilsynets rapport. (nrk.no 12.10.2016).)

(Anm: Mitokondrier ved sepsis-Indusert AKI. J Am Soc Nephrol. 2019 May 10. pii: ASN.2018111126.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Publikum ønsker tøffere straffetiltak mot uansvarlig atferd i næringslivet. (- Resultatene viste en sterk offentlig bekymring for skjevhet i rettssystemet.) (theconversation.com 25.7.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- FDA clears test to help manage antibiotic treatment for lower respiratory tract infections and sepsis.

(Anm: FDA clears test to help manage antibiotic treatment for lower respiratory tract infections and sepsis. The U.S. Food and Drug Administration has cleared the expanded use of the Vidas Brahms PCT Assay to help health care providers determine if antibiotic treatment should be started or stopped in patients with lower respiratory tract infections, such as community-acquired pneumonia, and stopped in patients with sepsis. This is the first test to use procalcitonin (PCT), a protein associated with the body's response to a bacterial infection, as a biomarker to help make antibiotic management decisions in patients with these conditions. (…) Sepsis can be part of the body's response to an infection and can lead to tissue damage, organ failure, and death. Lower respiratory tract infections include community-acquired pneumonia, acute bronchitis, and acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Bacteria often cause sepsis and lower respiratory tract infections, but viruses (particularly for lower respiratory tract infections) and non-infectious diseases can cause similar symptoms. (medicalnewstoday.com 24.2.2017).)

- Resistente bakterier kan gøres følsomme over for antibiotika igjen. (- Medicinen ser ud til at være intet mindre end en revolution i kampen mod multiresistente bakterier; en kamp, som vi ellers så ud til at være ved at tabe.) (- Ny forskning kan knække multiresistente bakterier.)

Resistente bakterier kan gøres følsomme over for antibiotika igjen
videnskab.dk 9.3.2017
Banebrydende dansk forskning har fundet nøglen til at gøre resistente bakterier følsomme over for antibiotika igen. Nyt lægemiddel kan muligvis være på hylderne allerede inden for to år.

Danske forskere har lavet et nyt lægemiddel, som kan kurere titusinder af patienter på verdensplan, der på er smittet med hidtil uhelbredelige bakterieinfektioner som stafylokokker, tuberkulose eller salmonella.

Medicinen ser ud til at være intet mindre end en revolution i kampen mod multiresistente bakterier; en kamp, som vi ellers så ud til at være ved at tabe.

Den danske forskergruppe har netop fået patent på lægemidlet, der kan gøre resistente bakterier følsomme over for antibiotika igen. Det betyder, at patienter kan gøres raske med almindelig antibiotika, som bakterierne ellers var resistente overfor.

Lægemidlet har allerede vist sig effektivt over for resistent tuberkulose, multiresistente stafylokokker (MRSA) og resistent salmonella-tyfus. (...)

(Anm: Norske forskere med gjennombrudd mot multiresistente bakterier. En ny metode kan utvikle antibiotika skreddersydd for å ta knekken på multiresistente bakterier. (…) Jukka Corander er professor i biostatistikk, og leder forskergruppa som har utviklet metoden som analyserer alle mulige celleforandringer som kan skje i en bakterie under ett. (…) – Vi trenger nye legemidler. Hvis vi går 15 år tilbake i tid kunne vi til en viss grad bekjempe resistensutvikling ved at det kom ny legemidler. Sånn er det ikke lenger, og det er en stor bekymring. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Pfizer lancerer antibiotika mod resistente bakterier Medicinal & Biotek: Amerikanske Pfizer lancerer nu en antibiotikakombination til behandling af vanskelige multiresistente bakterier i Europa – et produkt, som man overtog gennem et milliardopkøb af en lægemiddelportefølje fra AstraZeneca sidste år. (medwatch.dk 15.3.2017).)

(Anm: Ny forskning kan knække multiresistente bakterier. Ved hjælp af genteknologi har danske forskere sammen med udenlandske kolleger måske knækket koden til, hvordan multiresistente bakterier alligevel kan gøres modtagelige for antibiotika-behandling. (medwatch.dk 16.3.2017).)

- TB-bakterien kan undertrykke immunforsvaret for å spre sykdom.

(Anm: TB bacterium may suppress immune system to spread disease. Scientists have a good understanding of how the bacterium that causes tuberculosis, one of world's leading causes of death, evades the immune system to establish a foothold in the body. However, what has not been clear is the role of the pathogen in undermining the immune system to promote spread of the disease. Now, a new study uncovers evidence that the disease bacterium disrupts regulatory pathways in white blood cells that limit tissue destruction. (…) The researchers explain in their study paper that one of the features that makes TB highly contagious is that it destroys lung tissue and creates cavities in the lungs. (medicalnewstoday.com 2.6.2017).)

(Anm: Antibiotics Do Not Prevent Renal Scarring from Urinary Tract Infection.  Louis M. Bell, MD reviewing Hewitt IK et al. Pediatrics 2017 Apr 6. Meta-analysis findings support current recommendations against prophylactic antibiotic use for first pediatric febrile UTI. (NEJM 2017 (April 13, 2017).)

(Anm: Global rise of multidrug resistant tuberculosis threatens to derail decades of progress. New antibiotics are becoming available for the first time but without accurate diagnostics, clear treatment guidelines, and improved control efforts, their effectiveness could be rapidly lost. The rise of multidrug-resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis (TB) threatens to derail decades of progress in controlling the disease, according to a new report in The Lancet Respiratory Medicine. Although a small number of repurposed and new drugs have recently become available to treat drug-resistant TB (including bedaquiline, delamanid, and linezolid), the authors warn that without accurate diagnostic tests to deliver individually targeted treatments, clear prescription guidelines on appropriate use and improved control efforts to prevent transmission, optimal dosing and administration, and well-functioning health care systems, the effectiveness of the drugs could be rapidly lost. (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

- D-vitamin kan booste immunforsvarets kamp mod en af verdens største dræbere. D-vitamin styrker immunforsvarets evne til at bekæmpe tuberkulose, lyder konklusionen i et nyt dansk studie.

(Anm: D-vitamin kan booste immunforsvarets kamp mod en af verdens største dræbere. D-vitamin styrker immunforsvarets evne til at bekæmpe tuberkulose, lyder konklusionen i et nyt dansk studie. I fremtiden kan vitaminet måske hjælpe mange millioner mennesker, der er i fare for at dø af sygdommen. Men der skal flere studier til, mener forsker. (videnskab.dk 12.6.2017).)

- D-vitamin kan forbedre sårheling i pasienter ved brannskader. (- For noen mennesker tar brannskader lang tid å hele, så vel som at det også er risiko for infeksjon. De med alvorlige forbrenninger er spesielt utsatt for sepsis (blodforgifning), hvilket er en potensielt livstruende tilstand som utløses av infeksjon.)

(Anm: Vitamin D may improve wound healing in burns patients. (…) This was the conclusion of the first study to examine the effects of vitamin D in burn injury recovery. The research — which was led by the Institute of Inflammation and Aging in Birmingham, United Kingdom — is to feature at the Society for Endocrinology annual conference, held in Harrogate, U.K. Burns are wounds to the skin and other tissues that are caused by heat — including exposure to a flame or fire, or from scalding. They can also result from friction, radiation, radioactivity, electricity, and contact with chemicals. Burn injuries are considered a global public health problem and are responsible for around 180,000 deaths every year. (…) For some people, their burn injuries take a long time to heal, as well as there also being a risk of infection. Those with severe burns are particularly vulnerable to sepsis, which is a potentially life-threatening condition triggered by infection. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

(Anm: Lupus: Low vitamin D may raise risk of kidney failure. (…) Dr. Michelle A. Petri, Ph.D., director of the Hopkins Lupus Center is the lead author of the study, and the findings were presented at the American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP) Annual Meeting in San Diego, CA. Lupus is an autoimmune disease characterized by inflammation throughout the body. This occurs because the body does not recognize its own tissues and starts attacking them. The disease can affect various organ systems, from the cardiovascular and immune systems to vital organs such as the lungs and the kidneys. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

- Kan vitamin D lindre ledsmerter? Vitamin D er et næringsstoff som er viktig for beinhelsen. Flere studier viser at lave nivåer av D-vitamin kan føre til økte ledd- og muskelsmerter, men forskningen til dags dato er ikke entydig.

(Anm: Can vitamin D relieve joint pain? Vitamin D is a nutrient that is vital for bone health. Several studies show that low levels of vitamin D can cause increased joint and muscle pain, but the research to date is inconclusive. A vitamin D deficiency can affect both physical and mental health, but many people have low levels of vitamin D without realizing. The physical symptoms of a deficiency may include muscle pain in the joints, including rheumatoid arthritis (RA) pain, which often occurs in the knees, legs, and hips. In this article, we look at the evidence for a link between vitamin D and joint pain. We discuss how people can obtain vitamin D and what their daily intake should be. (medicalnewstoday.com 24.5.2018).)

(Anm: Lupus: Probiotics could help to reduce kidney inflammation. (…) Researchers have found that adding Lactobacillus to the diets of mice with lupus-induced kidney inflammation - also known as lupus nephritis - led to improvements in kidney function and increased their survival, but only in female mice. Lactobacillus are a type of "good" bacteria that reside in the digestive, urinary, and genital systems. These bacteria are also present in yogurt, kefir, and other fermented foods, as well as dietary supplements. While further studies are needed to confirm the possible benefits of Lactobacillus, the researchers believe that their findings indicate that women with lupus and kidney inflammation may benefit from taking probiotics. Study co-author Xin Luo, from the Department of Biomedical Sciences and Pathobiology at Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine at Virginia Tech, and colleagues recently reported their results in the journal Microbiome. (medicalnewstoday.com 6.11.2017).)

- Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp. (- Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper.)

Cellefunn i tarmen gir vaksinehåp
Frode Jahnsen, professor i patologi - Espen Bækkevold, forsker - Ole Landsverk, postdoktor
aftenposten.no 15.3.2017
Ny viten om immunforsvaret gir optimisme for nye vaksiner mot tarmsykdommer.

Ny kunnskap om cellers levetid endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer, skriver artikkelforfatterne.

På verdensbasis dør millioner med barn av tarminfeksjoner hvert år. Til tross for intens forskning finnes det i dag få vaksiner mot disse sykdommene.

Effektive vaksiner forutsetter dannelse av antistoffer som gir langvarig beskyttelse. Tarmslimhinnen er full av antistoffproduserende celler (såkalte plasmaceller). Den rådende oppfatning har imidlertid vært at disse cellene kun lever i noen få dager, noe som tyder på at det vil være vanskelig å lage gode vaksiner mot tarminfeksjoner.

I en nylig publisert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of Experimental Medicine viser vi at antistoffproduserende plasmaceller lever flere tiår i tarmen. Denne kunnskapen endrer fundamentalt vår forståelse av hvordan tarmens immunapparat fungerer. Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer. (…)

Åpner for nye muligheter
Man har frem til nå trodd at beinmargen er det eneste stedet i kroppen hvor plasmacellene kan leve i flere år. Vår forskning viser at mikromiljøet i tarmslimhinnen har tilsvarende egenskaper. Dette åpner for nye muligheter til å lage effektive vaksiner som kan gi langvarig immunitet i tarmen. (…)

Tarmslimhinnen inneholder både kortlivede og langlivede plasmaceller. Disse cellene lever altså i det samme mikromiljøet, men har betydelig forskjell i livslengde. Ved å studere forskjeller mellom disse cellene på molekylært nivå, prøver vi å forstå hvordan plasmaceller kan leve i mange tiår.

Tarmen er viktigere enn du tror (…)

- Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk. (- Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.)

Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk
dn.no 17.2.2017
Dersom fisken holdes utenfor regnestykket, er antibiotikabruken i norsk landbruk tre ganger høyere enn tall fra EUs legemiddeltilsyn viser.

Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen. Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika. I Sverige er det offisielle tallet 11,5 milligram, mens det er hele 44,2 milligram per kilo i Danmark.

–Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund. (…)

(Anm: Antibiotikabruk tredoblet uten fisk. I 2015 brukte norsk oppdrettsnæring kun i overkant av 300 kilo, i forhold til det samlede forbruket i matproduksjonen på 5800 kilo. (nationen.no 16.2.2017).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Statlig hvitvasking av legemiddelinformasjon (Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:368 (25.2.2010).)

- Hvidvask er en global udfordring. (- Årligt hvidvaskes mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt.) (- Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner.)

(Anm: Hvidvask er en global udfordring. Direktiver kan være nyttige, men det fordrer et tæt globalt samarbejde, hvis hvidvask skal minimeres. (- UNODC – FN’s kontor for narkotika og kriminalitet – anslår, at det beløb, der på verdensplan årligt hvidvaskes, andrager et sted mellem 2 og 5 pct. af det globale bruttonationalprodukt. Det vil i runde tal sige et sted mellem 5 og 13 billioner kroner. (jyllands-posten.dk 7.3.2019).)

- Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet.

(Anm: Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet. Dokumentnummer: 11/2019 Rundskrivet gjelder for: Personer som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. Eiendomsmeglingsforetak Advokater som har stilt sikkerhet for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Rettshjelpere som oppfyller vilkår for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet (finanstilsynet.no 2.9.2019).)

- Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. (- Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport.)

(Anm: Ny Boligbygg-granskning: Tiet om handel til 24 millioner. Et halvt år etter at boligkjøpene i Boligbygg var ferdiggransket, ramlet en ny overraskelse ut av skapet: En ung innkjøper hadde betalt tre-fem millioner i overpris for en eiendom. Selger var en investor han skal ha hatt tette forbindelser til, ifølge ny granskningsrapport. (dn.no 3.9.2019).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

- Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke.

(Anm: Korrupte lokalpolitikere. Fikk naboen din bygge på huset, mens du fikk avslag? Da bør varsellampene blinke. Det var nettopp forskjellsbehandling i byggesaker som skapte skandale i Drammen. (…) Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger. (…) Så mye som fire av ti ledere i norske kommuner oppgir at ansatte eller folkevalgte har mottatt urettmessige fordeler. (…) Strafferammen for korrupsjon er opp til ti år, nettopp fordi skadene på samfunnet er så store. (nrk.no 1.8.2019).)

- Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det.

(Anm: Tar ikke nok penger fra kriminelle. Kriminalitet skal ikke lønne seg, heter det. Men deler av Oslo- politiet måtte i fjor gi tilbake mer enn de tok inn i utbytte. Statsadvokaten er skuffet over innsatsen til deler av Oslo politidistrikt når det gjelder å ta pengene til hovedstadens kriminelle. (aftenposten.no 4.8.2019).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: – Vi kan avlive dyr, men ikke mennesker. Økningen av antibiotikabruk til kjæledyr har økt betydelig de siste årene. Nå advarer Statens legemiddelverk alle veterinærer om bruk av antibiotika til kjæledyr. (...) – Et varsel til veterinærene bidrar til å støtte opp om den nasjonale strategien. Mennesker og dyrs helse er tett knyttet sammen og vi utveksler de samme bakteriene – også de resistente. (...) Ettersom det er vanlig å skrive ut samme type antibiotika til dyr og mennesker, blir mange dyreeiere passivt medisinert. Og for mye antibiotika kan føre til resistens. (tv2.no 26.2.2017).)

(Anm: Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc (mintankesmie.no).)

(Anm: The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen) (mintankesmie.no).)

(Anm: Forskning bliver farlig, når de negative resultater glemmes. (…) Nyt dansk studie viser problemet. (...) For få negative resultater leder til falske konklusioner. (…) Manglende negative resultater har kostet liv. (…) Vores model viser, at vi er nødt til at få publiceret mindst 20 procent af de negative resultater, der produceres inden for hvert forskningsfelt, hvis vi skal undgå at lave falske antagelser om videnskabelig fakta. (videnskab.dk 5.1.2017).)

(Anm: Legemiddelindustriens fortjeneste var nesten det dobbelte av utgifter til forskning og utvikling (FoU-utgifter) i 2013, 2014 og 2015. (Pharmaceutical Industry Profits Are Nearly Double R&D Costs in 2013, 2014 and 2015) (…) En primær unnskyldning som legemiddelindustrien bruker for «prisøkning» er de høye kostnadene for forskning og utvikling (FoU) som disse firmaene betaler for å få nye legemidler på markedet. (citizen.org 27.3.2017).)

- Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel.

(Anm: Dette skjoldet av patenter beskytter verdens bestselgende legemiddel. (- Produktet med 16 milliarder dollar i årsomsetning. (...) - Det har dessuten vært tilgjengelig i nærmere 15 år. (…) Den virkelige utfordringen var den tilsynelatende ugjennomtrengelige festningen av patenter som AbbVie metodisk har bygget rundt sin verdsatte pengemaskin. (…) Humira, som står for mer enn 60 prosent av AbbVies inntekter har en listepris på mer enn 50 000 dollar per pasient. (bloomberg.com 7.9.2017).)

- Motarbeidet AbbVie konkurranse urettmessig ved å skape en "patent-fortykning" for legemidlet Humira?

(Anm: Did AbbVie unfairly thwart competition by creating a ‘patent thicket’ around its Humira drug? In a little noticed order, a federal judge recently raised the intriguing possibility that a so-called patent thicket — a large number of patents that a drug maker obtains to thwart rivals — might stifle competition if the patents were established as the result of some misbehavior. The order was issued last month in a lawsuit filed by AbbVie (ABBV), which is seeking to prevent Boehringer Ingelheim from marketing a biosimilar version of its Humira rheumatoid arthritis treatment. The medicine generated nearly $12.4 billion in sales last year in the U.S. alone for AbbVie and is protected by dozens of patents, many of which do not expire until 2022. (statnews.com 26.7.2018).)

(Anm: Akut bronkit ska inte behandlas med antibiotika. Antibiotika förkortade tid med hosta och sjukdomskänsla med en halv dag vid bronkit jämfört med placebo. Det visar en metaanalys av 17 randomiserade studier, skriver Janusinfo. (lakemedelsvarlden.se 7.9.2016).)

(Anm: Vil knuse «antibiotika-myte». Overlege og antibiotikaforsker Dag Berild mener kortere antibiotikakurer kan demme opp for det økende problemet med antibiotikaresistens. (…) – Nok med tre dager – En studie av mild og moderat lungebetennel