Alkoholomsetning (ssb.no)

Fyll koster arbeidslivet 12 milliarder kroner årlig, viser ny for forskning (nrk.no 6.11.2007)

- Et syndrom du kan unngå (nrk.no 22.7.2010)

Hva kommer først? Alkohol eller depresjon? (ivanhoe.com 9.3.2009)

Moderat drikking: mange studier som rapporterer helsemessige fordeler er "mangelfulle" (medicalnewstoday.com 22.3.2016)

How Does It Affect the Body? Alcohol is a depressant, which means it slows the function of the central nervous system. Alcohol actually blocks some of the messages trying to get to the brain. This alters a person's perceptions, emotions, movement, vision, and hearing. (kidshealth.org)

Prisreduksjon på alkohol er k nyttet til høyere dødelighet, ifølge studie (BMJ 2008;337:a1504 (1 September))

Harmful drinkers would be affected 200 times more than low risk drinkers if a Minimum Unit Price was introduced (medicalnewstoday.com 1.8.2014).)

... 350 ganger høyere dødsrisiko (tv2nyhetene.no 1.3.2011)

antidepressiva forårsaker alkoholmisbruk Bivirkninger Seroxat: ...infrequent: Abnormal thinking, alcohol abuse, ataxia, dystonia, dyskinesia, euphoria, hallucinations, hostility,... (fda.gov)

Medienes dobbeltmoral (aftenposten.no 5.10.2008)

Norske kvinner på alkoholtoppen (nrk.no 31.5.2007)

Svenske kvinner drikker seg sjuke (nrk.no 30.8.2008)

- Alkohol gjør oss lykkelige, men ikke lenge.

Drinking alcohol makes us happy, but not for long." Alkohol gjør oss lykkelige, men ikke lenge."
medicalnewstoday.com 8.5.2016
Studieleder, dr. Ben Bamburg Geiger, fra University of Kent i Storbritannia, fant at alkohol gjør oss lykkelige i øyeblikket, men mislykkes når det gjeldrer langsiktig livstilfredshet og trivsel. (Study leader Dr. Ben Bamburg Geiger, from the University of Kent in the United Kingdom, found that while drinking alcohol makes us momentarily happy, it fails to offer long-term life satisfaction and well-being.)

Forskerne har nylig publisert sine resultater i tidsskriftet Social Science & Medicine. (The researchers recently published their findings in the journal Social Science & Medicine.)

Det er ingen overraskelse at alkoholbruk er assosiert med redusert trivsel. Ifølge National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), er alkoholbruk den fjerde ledende forhinderbare dødsårsak i USA, ansvarlig for rundt 88 000 dødsfall hvert år. (It is no surprise that alcohol use is associated with reduced well-being. According to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), alcohol use is the fourth leading preventable cause of death in the United States, responsible for around 88,000 deaths each year.)

Dr. Bamburg Geiger og kolleger bemerker imidlertid at inntak av alkohol også er ansett som en kilde til nytelse. Mange av oss liker for eksempel å ta en drink etter en hard arbeidsdag, eller i sosialt samvær med venner. (Dr. Bamburg Geiger and colleagues note, however, that drinking alcohol is also deemed a source of pleasure. Many of us enjoy a drink after a hard day's work, for example, or when socializing with friends.)

Men vil en drink eller to virkelig gjøre oss lykkelige? Dette er hva forskningsguppen ønsket å finne ut av. (…) (But does having a drink or two really make us happy? This is what the team wanted to find out.)

(Anm: Can alcohol make you happy? A subjective wellbeing approach. Soc Sci Med. 2016 May;156:184-91. Epub 2016 Mar 26.) - Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk. (- Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt.)

- Ny trend: Unge dropper alkohol helt.

(Anm: Ny trend: Unge dropper alkohol helt. Opplevelsen i en hotellseng for fem år siden gjorde at Cornelia Grimsmo (26) tok et livsvalg: Hun kuttet helt ut alkoholen. I store deler av den vestlige verden sverger unge til en ny edrutrend, ifølge ruspsykolog Kari Lossius. (vg.no 3.6.2018).)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

- Omsatt 0,5 prosent mer alkohol.

(Anm: Omsatt 0,5 prosent mer alkohol. Alkoholomsetningen, målt i antall alkoholliter, har i tredje kvartal i 2018 gått opp med 0,5 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2017. Taxfreesalg og grensehandel er ikke regnet med. I 3. kvartal 2017 var omsetningen av alkoholliter på omtrent 6 467 000. I samme periode i år har omsetningen vært 6 503 000 alkoholliter, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. (aftenposten.no 6.12.2018).)

- Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu.

(Anm: Trenden snur: – Mer rus, kriminalitet og skulking blant ungdom. Etter mange år med mindre rus og kriminalitet blant ungdom er trenden i ferd med å snu. Flere ungdommer drikker alkohol, røyker hasj og skulker skolen, viser undersøkelse. (…) – Ny rustrend Utviklingen de siste 10–15 årene har vært klar: mindre rus og mindre kriminalitet blant ungdom. Men de ferskeste tallene fra Ungdata viser endring. – Andelen ungdom som drikker alkohol og som mener det gir status, øker. Samtidig øker bruken av hasj, sier leder for Ungdata-senteret ved OsloMet, Anders Bakken. (nrk.no 30.11.2018).)

(Anm: Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana) (mintankesmie.no).)

- EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (- Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. (- Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu.) (- I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.)

(Anm: - EU-rapport: Der mangler viden om medicinsk cannabis. Siden nytår har medicinsk cannabis været tilladt i Danmark. Men ny EU-rapport advarer om manglende viden. (…) Det er ren og skær populisme. Det, der sker i Danmark, er, at politikerne dikterer, at et lægemiddel har en effekt. - Det er interessant, at de påtager sig sådan en faglig rolle, som de ingen forudsætninger har for at gøre. Jeg mener, at patienterne bliver taget som gidsler. Jeg kan ikke se en eneste fordel ved brug, som det ser ud nu. (…) I en skriftlig kommentar skrev Tue Flindt Müller, der er formand for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, at der simpelthen mangler viden. - Vi frygter, at patienter kan tage skade af cannabis, skrev han i august.) (jyllands-posten.dk 5.12.2018).)

- Ikke et sunt nivå for alkoholforbruk, ifølge stor studie. (- Alkohol, ifølge deres rapport publisert i Lancet Medical Journal, førte til 2,8 millioner dødsfall i 2016. Det var den ledende risikofaktoren for tidlig dødelighet og funksjonshemming i aldersgruppen 15 til 49, og utgjorde 20 % av dødsfallene.)

(Anm: No healthy level of alcohol consumption, says major study. Governments should consider advising people to abstain entirely, say authors. (…) The uncompromising message comes from the authors of the Global Burden of Diseases study, a rolling project based at the University of Washington, in Seattle, which produces the most comprehensive data on the causes of illness and death in the world. Alcohol, says their report published in the Lancet medical journal, led to 2.8 million deaths in 2016. It was the leading risk factor for premature mortality and disability in the 15 to 49 age group, accounting for 20% of deaths. (theguardian.com 23.8.2018).)

(Anm: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet medical journal 2018 (Published:August 23, 2018).)

- Som svar på kritikk endrer National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (hos NIH) hjemmesidens forklaringen på kreftrisiko grunnet drikking.

(Anm: In response to critic, NIH alcoholism institute changes online explanation of cancer risk from drinking. In response to criticism that it soft-pedaled the cancer risk from consuming alcohol, the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism changed information on its website to say that “there is a strong scientific consensus of an association between alcohol drinking and several types of cancer” and that the Department of Health and Human Services lists alcohol as a known human carcinogen. (statnews.com 17.9.2018).)

- Vi skåler mer uten rus. Salget av alkoholfritt øl tar helt av. – Mye lettere å ta med alkoholfritt øl enn brus på fest, mener psykolog.

(Anm: Vi skåler mer uten rus. Salget av alkoholfritt øl tar helt av. – Mye lettere å ta med alkoholfritt øl enn brus på fest, mener psykolog. (…) – Jeg har blant annet en god del gravide kvinner som kunder. De har tidligere vært ølhunder. Og nå finner de gode alternativer blant de alkoholfrie sortene, sier Brock. (…) Mer innenfor enn brus Hele 62 prosent av norske studenter etterlyser flere alkoholfrie tilbud og arrangementer, viser Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse for 2018 (SHoT). – Unge i dag er nødt til å være mer fornuftige. Det er større krav til utdanning og jobb, og det tror jeg preger dem, sier psykologspesialist Lill Kjersti Skryten. (nrk.no 16.11.2018).)

(Anm: Lykke (Happiness) (mintankesmie.no).)

- Skål for helsa!: sier russerne når de skåler.  (- Alkoholkonsumet går ned, og det er særlig de unge som drikker mindre enn tidligere generasjoner.)

(Anm: Skål for helsa! MOSKVA (NRK): «For helsa!» sier russerne når de skåler. Men, nå innser stadig flere av dem at drikking ikke er så sunt for helsa. Alkoholkonsumet går ned, og det er særlig de unge som drikker mindre enn tidligere generasjoner. (…) HARDE BUD. Tsar Peter den store av Russland mente at kvinner som forsøkte å få mennene sine hjem fra kroa før de hadde drukket opp, burde piskes. (nrk.no 10.11.2018).)

- Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om.

(Anm: Røykelovens far om ny statistikk: – Dette hadde jeg ikke drømt om. Nesten ingen tenåringer i Norge røyker daglig, ifølge foreløpige tall fra en stor helseundersøkelse. Ungdommer selv mener antirøykekampanjer virker, og at røyking ikke er kult. (nrk.no 25.9.2018).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Skremmende funn i omfattende alkoholforskning. (- Den store alkoholmengden gjør forskerne bekymret.) (– Vi forstår nå at alkohol er en av de største dødsårsakene i verden i dag. Vi må handle raskt for å forhindre millioner av dødsfall, skriver redaktøren i The Lancent, Richard Horton.) (- Forskere er bekymret over at Norge ligger på andreplass i den ferske og verdensomfattende undersøkelsen som omhandler konsumering av alkohol.)

(Anm: Skremmende funn i omfattende alkoholforskning. Forskere er bekymret over at Norge ligger på andreplass i den ferske og verdensomfattende undersøkelsen som omhandler konsumering av alkohol. Forskerne har analysert drikkevanene i rundt 200 land, og funnet ut at det på verdensbasis har vært over tre millioner alkoholrelaterte dødsfall på 26 år. Dette er et illustrasjonsbilde. (…) Drikking gir store helseskader, på mange måter, over hele verden, sier Max Griswold, hovedforfatteren bak rapporten, som er publisert i forskningstidsskriftet The Lancent. Han mener blant annet å ha bevist at alkoholinntak gir større sjanser for å få kreft og hjertesykdommer. (…) Forskerne mener også å ha bevist at det ikke finnes en sunn mengde alkohol man kan innta hver dag, som andre forskere har hevdet. (tv2.no 2.9.2018).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

- Alkomerking: – Et mikroskopisk, men godt tiltak, Leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er glad for vedtaket om at alkohol skal merkes som helsefarlig for gravide, men understreker at det er et lite grep i den store sammenheng.

(Anm: Alkomerking: – Et mikroskopisk, men godt tiltak, Leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er glad for vedtaket om at alkohol skal merkes som helsefarlig for gravide, men understreker at det er et lite grep i den store sammenheng. (…) – Vi må starte et sted for å endre kulturen og holdningen i positiv retning. Det er merking av tobakk. Selvfølgelig bør også alkohol merkes. Det er bra og viktig, sier Røstad. (…) I NRKs dokumentarserie «Forført av spriten» fortalte Røstad sin egen historie. (nrk.no 21.11.2018).)

- En unødvendig påskrift på avdødes gravstein. - Det handler om å vise respekt for avdøde personer som ikke kan forsvare sine handlinger eller imøtegå personlig kritikk, skriver Bernt Olufsen. (- Så hva da med allmennhetens behov for å vite? Det er neppe tilstede.)

(Anm: - En unødvendig påskrift på avdødes gravstein. - Det handler om å vise respekt for avdøde personer som ikke kan forsvare sine handlinger eller imøtegå personlig kritikk, skriver Bernt Olufsen. Denne kommentaren ble først publisert på Bernt Olufsens egen blogg. Så fikk vi alle vite det vi hadde ant: Den pensjonerte skistjernen var påvirket av alkohol da hun omkom i vannscooterulykken ved Arendal i slutten av juli. I en oppsiktsvekkende og høyst uvanlig pressemelding skriver politiet at obduksjonen viser en promille som overstiger 0,8-grensen for båtførere. (…) Var det rettmessig av politiet å sende ut pressemeldingen? Nei, mener advokat John Christian Elden. Politiets handling kan ha vært ulovlig. Var det i overensstemmelse med god presseskikk å formidle innholdet i pressemeldingen? Det er et godt spørsmål. (…) Så hva da med allmennhetens behov for å vite? Det er neppe tilstede. (kampanje.no 10.9.2018).)

(Anm: Ytringsfrihet og offentlighet. (mintankesmie.no).)

- Stort studie: Selv den mindste mængde alkohol er skidt for helbredet. (- Heri konkluderes det nemlig, at de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol langt overstiger eventuelle fordele, og at selv en lille mængde alkohol har konsekvenser for helbredet.)

(Anm: Stort studie: Selv den mindste mængde alkohol er skidt for helbredet. Kilde: The Guardian (…) Heri konkluderes det nemlig, at de sundhedsskadelige virkninger ved alkohol langt overstiger eventuelle fordele, og at selv en lille mængde alkohol har konsekvenser for helbredet. Det skriver The Guardian. Videnskab.dk skrev i 2015 denne artikel om et studie, der ligeledes sår tvivl om alkohols gavnlige virkninger. Bag det nye studie står forskere fra Global Burden of Diseases study, et projekt ved amerikanske University of Washington, der producerer omfattende data om årsagerne til sygdom og død i verden. Læs også: Studie: Alkohol i brystmælk kobles til nedsatte mentale evner hos 6-årige (…) Sundhedsstyrelsens 7 udmeldinger om alkohol - Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred - Drik ikke alkohol for din sundheds skyld - Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd - Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen - Stop før 5 genstande ved samme lejlighed - Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld - Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol Kilde: Sundhedsstyrelsen (videnskab.dk 24.8.2018).)

(Anm: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet medical journal 2018 (Published:August 23, 2018).)

- WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen. (- Fyllekjøring dreper hundretusener Ifølge rapporten dør 370.000 mennesker hvert år i trafikkulykker som skyldes alkohol.)

(Anm: WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen. Mer enn hvert tjuende dødsfall i verden er knyttet til alkohol, viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon. Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Tre av fire av dem, dør av alkoholrelaterte årsaker er menn. Det går frem av en 476 sider lang rapport som Verdens helseorganisasjon WHO la frem fredag. Mens fem prosent av verdens befolkning dør som en følge av alkoholbruk er tilsvarende tall for tuberkulose 2,3 prosent, for aids 1,8 prosent og for vold 0,8 prosent. Fyllekjøring dreper hundretusener Ifølge rapporten dør 370.000 mennesker hvert år i trafikkulykker som skyldes alkohol. (nrk.no 23.9.2018).)

(Anm: Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.) (mintankesmie.no).)

- Hva vet du om verdens alkoholbruk? Hvor mange dreper alkohol? (- Ta NRKs quiz som er basert på rapporten.)

(Anm: Hva vet du om verdens alkoholbruk? Hvor mange dreper alkohol? Hvor drikker man mest? Hvor mange er avholdsfolk? Verdens helseorganisasjon kom fredag med en rapport om alkoholbruk. Les: WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen Ta NRKs quiz som er basert på rapporten. (nrk.no 29.9.2018).)

- Alkohol og endogene aldehyder skader kromosomer og muterer stamceller.

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Endogen; som skyldes indre forhold; indre | til forskjell fra eksogen (naob.no).)

(Anm: Aldehyder ETYMOLOGI sammentrukket form av nylatin alcohol dehydrogenatum 'avhydrogenisert alkohol'. 1 kjemi gruppe av kjemiske forbindelser som inneholder den funksjonelle gruppen –CHO og er viktige i kjemiske synteser, bl.a. brukt i parfymeindustrien (naob.no).)

- Fire måter alkohol negativt påvirker helsen din. (...) 1. Kreft (...) 2. Hjertesykdom (...) 3. Skader (...) 4. Nevropsykiatriske lidelser.

(Anm: Four ways alcohol is bad for your health. (…) 1. Cancer (…) 2. Heart disease (…) 3. Injury (…) 4. Neuropsychiatric disorders (medicalxpress.com 2.3.2018).)

- Hva forårsaker alkoholavhengighet?

(Anm: What causes alcohol addiction? Study investigates. Is a faulty signaling mechanism in the brain area that processes emotion the reason that only a minority of those who drink alcohol become addicted to it? (medicalnewstoday.com 27.6.2018).)

(Anm: A molecular mechanism for choosing alcohol over an alternative reward. Abstract Alcohol addiction leads to increased choice of alcohol over healthy rewards.Science. 2018 Jun 22;360(6395):1321-1326.)

- Drikking endrer ungdommers metabolittprofil. Ungdommers drikking er forbundet med endringer i metabolittprofilen, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Alcohol. Noen av disse endringene ble funnet å korrelere med redusert volum av grå substans i hjernen, særlig hos unge kvinner som er gravide.

(Anm: Drinking Changes Young Adults’ Metabolite Profile. Adolescent drinking is associated with changes in the metabolite profile, according to a study published in the journal Alcohol. Some of these changes were found to correlate with reduced brain grey matter volume, especially in young women who are heavy drinkers. The findings shed new light on the biological implications of adolescent drinking, and could contribute to the development of new treatments. (dgnews.docguide.com 29.6.2018).)

(Anm: Grå substans er en betegnelse på de områdene av hjernen og ryggmargen som hovedsakelig består av nerveceller, i motsetning til de hvite partiene (hvit substans), som består av nervetråder og gliaceller. Kilde: Store norske leksikon.)

- Derfor vågner du tidligt dagen efter julefrokosten. Kroppen sender et signal om, at den har brug for væske for at komme i balance igen, forklarer overlæge. (- Men tømmermændssymptomer som kvalme, træthed, tørre slimhinder og et dunkende hoved kan sagtens undgås. Det bedste råd mod tømmermænd er noget så banalt som at drikke mindre, siger Jens Meldgaard Bruun.)

(Anm: Derfor vågner du tidligt dagen efter julefrokosten. Kroppen sender et signal om, at den har brug for væske for at komme i balance igen, forklarer overlæge. Holder du dig til de lyse alkoholiske drikke, når du skal til julefrokost, fordi du har hørt, at det får hovedet til at dunke lidt mindre dagen efter? Det er der ingen grund til. For det er i sidste ende mængderne, der tæller, forklarer professor Jens Meldgaard Bruun, som er overlæge på Regionshospitalet Randers' medicinske afdeling. (…) - Når du tisser meget, som man gør af den dehydrerende alkohol, så skyller du salt ud, så det er meget forståeligt, at man har lyst til vand og salt, forklarer Jens Meldgaard Bruun. Trods kvalme kan man stadig have appetit. (…) - Jo mildere alkohol man drikker ud fra procenten, jo bedre er det, fordi du bliver mindre beruset. Det er procenterne, der afgør det, men det, der i er problemet til julefrokosten, er ofte mængderne, man drikker. (…) Men tømmermændssymptomer som kvalme, træthed, tørre slimhinder og et dunkende hoved kan sagtens undgås. Det bedste råd mod tømmermænd er noget så banalt som at drikke mindre, siger Jens Meldgaard Bruun. (jyllands-posten.dk 25.11.2018).)

- Hvem er mest sannsynlig å oppleve "hangxiety?" (fylleangst; fyllenerver; flatfylla etc.) Ny forskning har funnet ut at svært sjenerte mennesker er mer sannsynlig å ha fylleangstnerver som mulig svekker helsen.

(Anm: Who is most likely to experience 'hangxiety?' New research has found that very shy people are more likely to have anxiety, possibly at debilitating levels, during a hangover. The findings also suggest that for these people, "hangxiety" might signal a higher risk of alcohol dependence. Alcohol use disorder (AUD), a chronic condition, is characterized by a person's inability to "stop or control alcohol use despite adverse social, occupational, or health consequences." AUB reportedly affects around 15 million adults in the United States and over 620,000 adolescents aged 12–17. Its symptoms may be either mild or severe, and there are several factors that raise the risk of AUD. These include family history, social pressure, and stress. New research suggests that experiencing anxiety during a hangover might also indicate whether a person is more likely to develop AUD — at least if that person is an introvert. Beth Marsh — currently a research assistant in the Department of Clinical, Educational, and Health Psychology at University College London in the United Kingdom — is the first author of the study, which now appears in the journal Personality and Individual Differences.  (medicalnewstoday.com 9.12.2018).)

(Anm: Hangxiety (drugs) The feeling of overwhelming guilt, stress, and worry you experience the day after a drinking bingeHang-over Anxiety. Hangxiety! (urbandictionary.com).)

- ALKOHOLIKERE: Flere hundre ungdommer som blir innbragt med alkoholforgiftning har alkoholproblemer. Dette kommer fram i en kartlegging Legevakten har gjort.

Ungdom på flatfylla har alkoholproblemer
dagbladet.no 28.12.2011
- Mange drikker daglig, sier forsker, mens Legevakten slår alarm.

ALKOHOLIKERE: Flere hundre ungdommer som blir innbragt med alkoholforgiftning har alkoholproblemer. Dette kommer fram i en kartlegging Legevakten har gjort. (...)

(Anm: EU-domstolen stanset skotsk tiltak mot flatfylla. Irske og skotske myndigheter ville innføre minstepris på alkohol for å demme opp for flatfylla. EU-domstolen sier nei, fordi det hindrer flyten av billig importert øl. (aftenposten.no 10.1.2016).)

- Leger vegrer seg for å spørre om alkoholvaner. (- Venter til det har blitt et problem, sier forsker.) (- Det er mange gode grunner til å snakke om alkohol, mener Lid. Spesielt ved helseproblemer som kan skyldes alkohol, for eksempel søvnproblemer, depresjon eller høyt blodtrykk. Så hvorfor tør ikke, eller utsetter, helsepersonell å snakke om det?)

(Anm: Alkohol og helse. Leger vegrer seg for å spørre om alkoholvaner. - Venter til det har blitt et problem, sier forsker. (Vi.no): - Hvis vi ikke gjør alkohol til et tema, får vi heller ikke anledning til å gjøre noe, sier Torgeir Gilje Lid. Han er forsker, spesialist i allmennmedisin og har jobbet som fastlege i 25 år. I sin doktorgradsavhandling intervjuet han et titalls leger og avdekket en høy terskel for å snakke om alkohol. Mange sa de ventet til det var gått for langt og blitt et problem. - Før det blir et problem kan man lettere gjøre endringer. Men da snakker man jo ikke om det. Det er mange gode grunner til å snakke om alkohol, mener Lid. Spesielt ved helseproblemer som kan skyldes alkohol, for eksempel søvnproblemer, depresjon eller høyt blodtrykk. Så hvorfor tør ikke, eller utsetter, helsepersonell å snakke om det? (vi.no 6.8.2018).)

- Advarer mot ungdomsfylla i SYDEN: Professor: – Norske foreldre må skjerpe seg.

(Anm: Advarer mot ungdomsfylla i SYDEN: Professor: – Norske foreldre må skjerpe seg. Ungdommene dro på tur i forkant av neste års russetid, og ble fredag morgen arrestert på den greske ferieøya Kos. Fredag ettermiddag ble ungdommene løslatt. De skal ha blitt pågrepet for slåssing og for å ikke samarbeide med politiet. Professor i pedagogikk ved UiO Stein Erik Ulvund mener det er foreldrenes ansvar å unngå slike situasjoner, så lenge barna enda ikke er myndige. (tv2.no 31.7.2018).)

- Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». (- For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB.)

(Anm: Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam». Det er ikke noe nytt at russen bryter grenser, men forsker Willy Pedersen er bekymret for at vold i økende grad er blitt en del av pakka. Den siste tiden har flere representanter for neste års russekull vært involvert i slåsskamper og voldsepisoder i Hellas. (…) Han mener fenomenet ble mer synlig med NRK-serien Skam, der «vestkant-badboy» William slår en gutt fra en annen russebuss i hodet med en flaske. «Hipsterjenta» Nora er fascinert av William, på tross av at hun ikke liker oppførselen hans. (…) For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB. (…) – Det er ikke et hellig sted hvor ungdom har total frihet og kontroll. Hver eneste mai er det episoder med voldtekter. At ungdom skal få være i fred og overstadig beruset i autonome soner, er noe vi kan stille spørsmål ved, sier han. (NTB) (dagsavisen.no 7.8.2018).)

- Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. (- Alkohol kan bidra til langvarige plager.)

(Anm: Arm som dovner bort om natten. De fleste har opplevd å våkne om natten med en arm som har dovnet bort. Stort sett får man følelsen tilbake i løpet av noen minutter. Men dersom presset på nerven blir langvarig, kan også skaden bli det. Ulike skader kan forårsake nerveskade som gir slike symptomer, men dersom du opplever at slike lammelser kommer mens du sover, er årsaken vanligvis at nerven har kommet i klem. De fleste våkner av ubehaget, og ved å skifte stilling eller bevege armen litt, kommer følelsen tilbake. (…) Alkohol kan bidra til langvarige plager Det som ofte har skjedd når plagene blir mer langvarige, er at man legger seg beruset, og sovner med armen i en ugunstig posisjon. Er du beruset oppdager du ikke ubehaget så lett. (nhi.no 27.7.2018).)

- Høyre innfører nye retningslinjer etter varslingssakene. (- «Vi vil alltid sørge for at det er tilstrekkelig antall ansvarlige til stede som er edru. Alle sentrale tillitsvalgte og ansatte skal ha en ansvarlig omgang med alkohol».)

(Anm: Høyre innfører nye retningslinjer etter varslingssakene. (…) NYE REGLER: generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, og resten av partiet har nå innført nye retningslinjer. (…)  «Vi vil alltid sørge for at det er tilstrekkelig antall ansvarlige til stede som er edru. Alle sentrale tillitsvalgte og ansatte skal ha en ansvarlig omgang med alkohol». Det er en av retningslinjene som partiet Høyre nå har innført i kjølvannet av #metoo-skandalen. På et sentralstyremøte søndag diskuterte – og vedtok – partiet de nye retningslinjene til partiet. (nrk.no 10.6.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

- Halvparten av norske drap begått av rusede.

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk.

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Elden kritisk til at politiet oppga at Vibeke Skofterud hadde promille.

(Anm: Elden kritisk til at politiet oppga at Vibeke Skofterud hadde promille. Advokat John Christian Elden er kritisk til at politiet gikk ut med at Vibeke Skofterud hadde over 0,8 i promille da hun omkom i en vannscooter-ulykke. (…) Politiadvokat Unni Guldberg i Agder-politiet svarer VG at opplysningen ble gitt ut til pressen i samråd med Skofteruds pårørende og at det ville vært rart om politiet holdt opplysningen tilbake. (nrk.no 4.9.2018).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Hvordan forårsaker alkohol kreft? En ny studie som ser på blodstamceller avdekket ferske detaljer som omgir mekanismene der alkohol øker risikoen for å utvikle kreft. Alkohol er kjent for å øke risikoen for ikke færre enn syv typer kreft.

(Anm: How does alcohol cause cancer? A new study looking at blood stem cells uncovered fresh details surrounding the mechanisms by which alcohol raises the risk of developing cancer. Alcohol is known to raise the risk of no fewer than seven types of cancer. These are mouth, upper throat (pharynx), voice box (laryngeal), esophageal, breast, liver, and bowel cancer. Though the links are established, exactly how alcohol works to induce malignancy is not as well-understood. Several mechanisms are thought to be at work. Most previous studies have only examined cells in the laboratory, looking at changes in them after exposure to alcohol (ethanol). Recently, researchers from MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, United Kingdom, set out to gain a clearer picture of the alcohol-cancer relationship using whole animals. Their study, which was funded by Cancer Research U.K., is published this week in the journal Nature. (medicalnewstoday.com 4.1.2018).)

- Rasende over taxfree-feller på Gardermoen. (- Rektor Trond Blindheim (innfelt) ved Høyskolen Kristiania er sterk kritisk til at Avinor leder folk unødvendig inn i taxfree-butikkene på Gardermoen.) (- Tenk å bli belønnet med rabatt på alkohol, sigaretter og sukker fordi man har vært ute og reist? Det er like dumt som å gi de hjemkomne reisende kvoterabattkort på Vinmonopolet, sier Blindheim.)

(Anm: Rasende over taxfree-feller på Gardermoen. (…) Rektor Trond Blindheim (innfelt) ved Høyskolen Kristiania er sterk kritisk til at Avinor leder folk unødvendig inn i taxfree-butikkene på Gardermoen. Når du reiser til utlandet fra Oslo Lufthavn blir reisende ledet rett inn i taxfree-butikkene. Selv om det er mulig å gå utenom viser alle skilt deg rett inn i butikkene med stabler av sprit, øl og sjokolade. – Kynisk, mener markedsføringsekspert. (…) -Det er frekt og kynisk, mener Blindheim. Han setter følgende ord på Avinors fremgangsmåte: -Grådighet. (…) Blindheim er ikke bare rasende over taxfree-korridorene på Gardermoen, men mener at hele taxfree-ordningen er noe stort tøys som burde vært avskaffet: -Taxfree-ordningen er noe med det mest idiotiske jeg kan tenke meg. Tenk å bli belønnet med rabatt på alkohol, sigaretter og sukker fordi man har vært ute og reist? Det er like dumt som å gi de hjemkomne reisende kvoterabattkort på Vinmonopolet, sier Blindheim. (flysmart.no 1.6.2018).)

- Alkohol og endogene aldehyder skader kromosomer og muterer stamceller.

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Endogen; som skyldes indre forhold; indre | til forskjell fra eksogen (naob.no 7.1.2018).)

(Anm: Aldehyder ETYMOLOGIsammentrukket form av nylatin alcohol dehydrogenatum 'avhydrogenisert alkohol'. 1 kjemi gruppe av kjemiske forbindelser som inneholder den funksjonelle gruppen –CHO og er viktige i kjemiske synteser, bl.a. brukt i parfymeindustrien (naob.no 7.1.2018).)

- Actis reagerer på slapt forslag til alkoholmerking i EU. Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis mener forslag til alkoholmerking i EU er for dårlig.

(Anm: Actis reagerer på slapt forslag til alkoholmerking i EU. Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis mener forslag til alkoholmerking i EU er for dårlig. Organisasjonen mener Norge bør kjøre sitt eget løp. For ett år siden fikk alkoholbransjen pålegg fra EU om å legge fram forslag til en frivillig merkeordning av drikkevarer med alkoholinnhold, og mandag ettermiddag kom forslagene. Øl-, vin-, sider- og spritbransjen i EU vil innen 2021 gi digital informasjon om innhold i varene, men går ikke inn for krav om å merke emballasje. (aftenbladet.no 13.3.2018).)

- Ny studie: Ett ekstra glass vin i uken kan forkorte livet med 30 minutter.

(Anm: Ny studie: Ett ekstra glass vin i uken kan forkorte livet med 30 minutter. De anbefalte grensene for alkoholinntak er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast. Folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre, er konklusjonen i et nytt, stort forskningsprosjekt. Studien ble publisert i fagtidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land som har fulgt over 600.000 mennesker som drikker alkohol. Konklusjonen er at folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre. I Norge regnes én enhet alkohol som en 0,33 cl flaske øl eller ett lite glass vin på 12,5 cl. Se faktaboks. (…) Kronikk: Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer  (aftenposten.no 13.4.2018).)

(Anm: Study backs alcohol UK limit of six glasses of wine a week. A massive study supports the UK’s latest guidance on alcohol, which recommends a limit of 100 g alcohol a week—around five to six standard glasses of wine or pints of beer.1 This limit is much lower than that recommended in many other countries. The study, published in the Lancet, includes data from 599 912 current drinkers taken from 83 prospective studies in 19 high income countries. It found an increase in all causes of death above 100 g alcohol a week. BMJ 2018;361:k1630 (Published 13 April 2018).)

(Anm: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. (…) Interpretation In current drinkers of alcohol in high-income countries, the threshold for lowest risk of all-cause mortality was about 100 g/week. For cardiovascular disease subtypes other than myocardial infarction, there were no clear risk thresholds below which lower alcohol consumption stopped being associated with lower disease risk. These data support limits for alcohol consumption that are lower than those recommended in most current guidelines. Lancet 2018;391(10129):1513–1523 (14 April 2018).)

- Alkoholstudie mislyktes å søke FDA om godkjenning, bryter muligens mot statlige regler. (- Innrulleringen i "Moderate Alcohol and Cardiovascular Health" ble suspendert i mai i forbindelse med bekymringer for at statlige tjenestemenn anmodet om økonomisk støtte til studien fra firmaer som selger alkoholholdige drikker, og sist uke annonserte Anheuser-Busch InBev at de hadde trukket sin støtte.)

(Anm: Alcohol study failed to seek FDA approval, possibly violating federal rules. The controversy surrounding a study of whether moderate drinking might prevent cardiovascular disease isn’t over: If one interpretation of federal regulations is correct, the study may be in violation of Food and Drug Administration requirements meant to protect the health of research volunteers. (…) The $100 million study has already been derailed by other issues. Enrollment in the “Moderate Alcohol and Cardiovascular Health” study was suspended in May over concerns that federal officials solicited funding for it from alcohol beverage makers, and last week Anheuser-Busch InBev announced that it had withdrawn its funding. (statnews.com 12.6.2018).)

- Har du et stort forbrug af alkohol? Så har du langt større risiko for at blive ramt af demens. Særligt folk med et stort alkoholforbrug er i fare for at blive ramt af tidlig demens, der rammer personer under 65 år, viser et nyt studie. (- Ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO er et stort alkoholforbrug defineret ved 60 gram ren alkohol per dag for mænd og 40 gram per dag for kvinder.)

(Anm: Har du et stort forbrug af alkohol? Så har du langt større risiko for at blive ramt af demens. Særligt folk med et stort alkoholforbrug er i fare for at blive ramt af tidlig demens, der rammer personer under 65 år, viser et nyt studie. Et massivt alkoholindtag er den største risikofaktor for at udvikle alle former for demens. Det viser et nyt fransk studie, der er publiceret i The Lancet Public Health og som angiveligt er det største af sin slags nogensinde. Forskerne har undersøgt over en mio. franskmænd, der blev diagnosticeret med demens i årene 2008-2013. De fandt cirka 57.000 personer under 65 år, som udviste tegn på demens, og ud af dem havde 57 procent et stort alkoholforbrug. Stort svensk studie: Hovedskader kan øge risikoen for demens Ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO er et stort alkoholforbrug defineret ved 60 gram ren alkohol per dag for mænd og 40 gram per dag for kvinder. Det svarer til henholdsvis fire-fem genstande om dagen for mænd og tre genstande om dagen for kvinder. I gennemsnit forkorter folk med et stort alkoholforbrug deres liv med 20 år, og en af de vigtigste årsager er demens. (jyllands-posten.dk 5.3.2018).)

- Alkoholkultur: Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. (- Plutselig og uforklarlig atferdsendring skaper utrygghet og kan være vanskelig for små å forstå.)

Anm: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i AV-OG-TIL. Alkoholkultur: Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. Har du spurt barna dine hvor mye alkohol de tenker det er greit at du drikker på ferie? Det har vi. (…) Det er ikke så rart. Barn trives best med voksne som oppfører seg som de pleier. Plutselig og uforklarlig atferdsendring skaper utrygghet og kan være vanskelig for små å forstå. (dagbladet.no 26.6.2018).)

- Ser du barna?  (- Nesten 1 av 10 barn lever med en forelder som sliter med alkohol. Ser du dem?  Ligger våkne på natten. Barna bak tallet kan ofte være trøtte og slitne.) (- Og det er ikke så rart, for de har ligget våkne om natten og ventet på at bråket snart skal slutte.)

(Anm: Ser du barna? | Frid A. Hansen Psykolog- spesialist Randi Hagen Eriksrud Gen.sekr. Av-og-til. (...) Nesten 1 av 10 barn lever med en forelder som sliter med alkohol. Ser du dem?  Ligger våkne på natten. Barna bak tallet kan ofte være trøtte og slitne. Og det er ikke så rart, for de har ligget våkne om natten og ventet på at bråket snart skal slutte. Barna bak tallet har gjerne vondt i hodet eller magen, eller har muskelsmerter. Det er ikke så rart når de bærer på en stor bekymring for hvordan alt er der hjemme og hvordan det skal gå med dem og deres familie. (aftenposten.no 29.3.2018).)

- Lavt alkoholkonsum knyttes til høyere levealder. (- Personene i gruppen som rapporterte at de drakk mindre enn 100 gram alkohol per uke, hadde lavest dødelighet.) (- Avholdspersoner var ikke med i studien.)

(Anm: Lavt alkoholkonsum knyttes til høyere levealder. De som reduserer alkoholkonsumet sitt, kan øke sannsynligheten for å leve lenger og samtidig redusere risikoen for mange typer hjerte- og karsykdommer. Det viser en internasjonal befolkningsundersøkelse Folkehelseinstituttet har bidratt.  til. I undersøkelsen ble 600 000 mennesker i 19 land spurt om egen helse og alkoholkonsum. Analysene viste at det å drikke mer enn 100 gram alkohol per uke (5-6 glass vin) kunne knyttes til kortere forventet levetid. Personene i gruppen som rapporterte at de drakk mindre enn 100 gram alkohol per uke, hadde lavest dødelighet. (…) Avholdspersoner var ikke med i studien Studien omfattet kun personer som drikker alkohol, ikke de som er avholds. I følge Selmer har studien noen begrensninger. Deltagerne ble rekruttert mellom 1964 og 2010, og hver deltager ble fulgt i minimum 12 måneder. Studien så ikke på effekt av alkoholkonsum over livsløpet, og den tok ikke hensyn til at noen deltagere kunne ha redusert sitt konsum på grunn av helseproblemer. Studien var også basert på selvrapportert alkoholkonsum. (fhi.no 26.4.2018).)

(Anm: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet. 2018 Apr 14;391(10129):1513-1523.)

- Alkoholproblemer blant eldre. Alkoholbruken blant eldre øker. Dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår. En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år, bruker vanedannende legemidler.

(Anm: Alkoholproblemer blant eldre. Alkoholbruken blant eldre øker. Dagens eldre har doblet sitt alkoholkonsum på bare et par tiår. En helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag viser at 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år, bruker vanedannende legemidler. Alkohol kan også påvirke andre typer legemidler og problembruk kan hindre medisinering for tilstander som diabetes og høyt blodtrykk. Utfordringene kan stille eldre ut av stand til å ivareta seg selv. (…) Ofte våger verken pårørende eller helsepersonell å spørre om alkoholvaner eller adressere alkoholrelaterte problemer. Tegn på alkoholproblematikk er dessuten vanskeligere å gjenkjenne hos eldre fordi de ofte likner generelle alderskomplikasjoner som depresjon, dehydrering, forvirrelsestilstander og demens. Rusproblemer er enklere å takle når man er yngre, fri for sykdom, stadig har en partner og ambisjoner om en fremtid. (dagsavisen.no 24.5.2018).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens.

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

- Behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens.

(Anm: Behandling med antidepressiva og risiko for demens: En populasjonsbasert, retrospektiv case-control studie. (Antidepressant treatment and risk of dementia: a population-based, retrospective case-control study.) KONKLUSJON: Forekomsten av demens hos pasienter er assosiert med bruk av antidepressiva. Behandling med trisykliske antidepressiva var assosiert med en redusert risiko for demens, mens behandling med SSRI, MAO-hemmere, heterosykliske antidepressiva og andre antidepressiva var forbundet med en økt risiko for demens. J Clin Psychiatry. 2016 Jan;77(1):117-22.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon (mitokondriedysfunksjon) indusert av sertraline (Zoloft), et antidepressiva (Mitochondrial dysfunction induced by sertraline, an antidepressant agent) Toxicol Sci. 2012 Jun;127(2):582-91. Epub 2012 Mar 2.)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

- "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen.

(Anm: "Skinny fat" («tynnfet») linket til kognitiv svikt, advarer studie. Sarkopeni, som er tap av muskelmasse har en tendens til å skje naturlig med alderen. Derfor er overflødig fett hos eldre med sarkopi ikke alltid lett synlig. Men skjult fett, kombinert med tap av muskelmasse senere i livet, kan forutsi risiko Alzheimers sykdom, advarer forskere. (medicalnewstoday.com 6.7.2018).)

- Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst.

(Anm: Serotonin forbedrer læring, ikke bare (sinns)stemning, humør, lune. Nevrotransmitteren serotonin er knyttet til kontroll av (sinns)stemning, men bidrar også til å regulere ulike andre funksjoner, som søvn og seksuell lyst. More specifically, it appears to contribute to the speed at which we learn new information, as the researchers explain in a paper now published in the journal Nature Communications. (medicalnewstoday.com 26.6.2018).)

(Anm: Antidepressiva (REM-søvn). (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

- Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige.

(Anm: Norsk alkoholrekord – i Sverige. Aldri før har Systembolagets grensebutikker solgt så mye alkohol. NHO-direktør mener sukkeravgiften er årsaken. (…) – Frp har i lang tid ment at norske skatter og avgifter har innvirkning på handelskonkurransen mellom land, og det ser ut til at flere nå innser at høye særavgifter er en konkurranseulempe for Norge, svarer finanspolitisk talsperson i Frp, Helge André Njåstad. Han tilføyer at Frp ikke er tilhengere av høy sukkeravgift eller høye alkohol- og tobakksavgifter, og mener norske priser bør være konkurransedyktige. (adressa.no 22.4.2018).)

- Jo mer alkohol du drikker, jo høyere blir hjertefrekvensen din, ifølge forskning presentert i dag på EHRA 2018 Congress, organisert av European Society of Cardiology. Flatfyll er blitt linket til atrieflimmer, et fenomen som kalles "feriehjertesyndrom".

(Anm: Drinking alcohol makes your heart race. The more alcohol you drink, the higher your heart rate gets, according to research presented today at EHRA 2018 Congress, organized by the European Society of Cardiology. Binge drinking has been linked with atrial fibrillation, a phenomenon called "the holiday heart syndrome". The connection was initially based on small studies and anecdotal evidence from the late 1970s. The Munich Beer Related Electrocardiogram Workup (MunichBREW) study was conducted by researchers from the LMU University Hospital Munich Department of Cardiology, supported by the German Cardiovascular Research Centre (DZHK) and the European Commission. It was the first assessment of the acute effects of alcohol on electrocardiogram (ECG) readings. The study included more than 3,000 people attending the 2015 Munich Oktoberfest. (medicalxpress.com 18.3.2018).)

(Anm: Julestress og ”feriehjerte”. Derfor er måtehold viktig i høytidene. (…) Tilstanden “feriehjerte” eller “feriehjertesyndrom” oppsto på 1970-tallet, og er en betegnelse på hjerterytmeforstyrrelser, særlig høy puls og hjerteflimmer, blant friske personer. (lhl.no 18.12.2014).)

- Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk.

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Smertestillende: Derfor bør du droppe smertestillende dagen derpå. (- Det som skjer når du drikker alkohol er at du blir glemsk, koordinasjonen blir dårlig og du blir desorientert. ) (- Samtidig kan et høyt alkoholinntak gi skader på flere organer, som igjen kan gi blødninger - spesielt i mage- og tarmsystemet. - I verste fall er alkohol faktisk et giftmiddel du kan dø av.)

(Anm: Smertestillende: Derfor bør du droppe smertestillende dagen derpå. Alkohol og smertestillende skal ikke blandes, og helst skal du holde deg unna paraceten dagen derpå også. (…) Øker den farlige effekten av alkoholen Men så gjør du det likevel, og hva skjer da? Lossius forklarer at når du drikker alkohol så vil kroppen reagere på en forgiftning. - Det samme gjelder medikamenter, og når du tar smertestillende så tåler du mindre alkohol. Det som skjer når du drikker alkohol er du blir glemsk, koordinasjonen blir dårlig og du blir desorientert. Bevisstheten reduseres mer og mer jo mer du drikker. Samtidig kan et høyt alkoholinntak gi skader på flere organer, som igjen kan gi blødninger - spesielt i mage- og tarmsystemet. - I verste fall er alkohol faktisk et giftmiddel du kan dø av. Flere nordmenn dør av alkoholforgiftning enn av heroinoverdoser, forteller Lossius. (kk.no 25.3.2018).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Hodepine (hodepinepiller) (mintankesmie.no).)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

(Anm: Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease. (…) Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print].)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

(Anm: Fettlever: Fettlever er vanligere enn du tror. Fettlever er gjerne forbundet med et stort inntak av alkohol, men kan ha flere årsaker enn det, og forekomsten øker. (…) Ikke-alkoholisk fettlever har på sin side stor sammenheng med diabetes type 2 og med overvekt, men årsaken til fettlever kan være sammensatt. I dag har 1 av 5 unge voksne i USA fettlever, mens Norge følger etter, forteller Vesterhus. (…) Overskudd av sukker legger seg som fett i leveren. Og et usunt kosthold med mye kalorier, fett og sukker er viktigste årsak til det. Samtidig øker også alkoholkonsumet vårt. (kk.no 14.6.2017).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease. (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

- Legeforeningen gjennomgår egen alkoholpolitikk. Nå vil Legeforeningen se på reglene for alkoholserveringen på egne arrangement. (I forbindelse med vinterens #MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må kjøpe alkohol med egne private midler.)

(Anm: Legeforeningen gjennomgår egen alkoholpolitikk. Nå vil Legeforeningen se på reglene for alkoholserveringen på egne arrangement. (…) I forbindelse med vinterens #MeToo-aksjon, og legenes opprop #Utentaushetsplikt, har det fremkommet forslag om at Legeforeningen ikke lenger bør servere alkohol på egne arrangementer, og at hver enkelt må kjøpe alkohol med egne private midler. (dagensmedisin.no 16.3.2018).)

- Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang.

(Anm: Antikolinerge lægemidler og «antikolinerg belastning» – en praktisk tilgang. (…) I observationelle studier har man fundet, at brug af antikolinerge lægemidler i grupper af ældre patienter er forbundet med uhensigtsmæssige kognitive og funktionelle ændringer samt øget risiko for indlæggelse [1]. Brugen af antikolinerge lægemidler er desuden associeret med øget mortalitet blandt ældre. (sst.dk 22.12.2017).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

- MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. (MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease.) (…) In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

- Lekk tarm biomarkører for depresjon og selvmordsatferd. (- Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior.)

(Anm: Leaky Gut Biomarkers in Depression and Suicidal Behavior. Abstract OBJECTIVE: Inflammation is associated with major depressive disorder (MDD) and suicidal behavior. According to the "leaky gut hypothesis", increased intestinal permeability may contribute to this relationship via bacterial translocation across enterocytes. We measured plasma levels of gut permeability markers, in patients with a recent suicide attempt (rSA), MDD subjects with no history of a suicide attempt (nsMDD), and healthy controls (HC), and related these markers to symptom severity and inflammation. CONCLUSION: The "leaky gut hypothesis" may improve our understanding of the link between inflammation and suicidal behavior. These findings should be considered preliminary until replicated in larger cohorts. Acta Psychiatr Scand. 2018 Oct 22.)

- Vil tørrlegge heile Arbeidarpartiet. SANDANE/FØRDE (NRK): Fleire på grasrota i Ap vil ha slutt på drikking i politikken.

(Anm: Vil tørrlegge heile Arbeidarpartiet. SANDANE/FØRDE (NRK): Fleire på grasrota i Ap vil ha slutt på drikking i politikken. Partileiar Jonas Gahr Støre avviser ikkje forslaget. – Ap er eit statsberande parti. Og skal du vere statsberande, bør du i det minste vere edru. Det seier Arnar Kvernevik som leiar Gloppen Arbeidarparti. (nrk.no 9.3.2018).)

- Kaoset i Holmenkollen: Tåler ikke store arrangementer. (- Fyll skal være mye av årsaken.)

(Anm: Kaoset i Holmenkollen: Tåler ikke store arrangementer. Hva gjør man når kaoset oppstår i Holmenkollen? Ambulanser og brannbiler ble stangende i kø lørdag ettermiddag. Publikum tok seg til rette og ga opp politiets anvisninger. Fyll skal være mye av årsaken. (dagsavisen.no 11.3.2018).)

- Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. (- Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han.)

(Anm: Storforbrugere af alkohol får langt oftere demens. Især tidlig demens er knyttet til massivt alkoholforbrug, viser et stort, fransk studie. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år ifølge et stort, nyt stuide. Forskere har undersøgt registerdata over hospitalsindlæggelser i Frankrig i årene 2008-2013. Den vigtigste risikofaktor Det nye studie er det største af sin slags ifølge pressemeddelelsen fra Centre for Addiction and Public Health i Canada. Fundene indikerer, at et massivt alkoholindtag er den vigtigste risikofaktor for alle demenstyper, men især tidlig demens, der rammer personer under 65 år, fortæller Jürgen Rehm ved Institute for Mental Health Policy Research, Canada, i pressemeddelelsen. Personer med et stort alkoholforbrug forkorter i gennemsnit deres liv med mere end 20 år. Og demens er én af de vigtigste årsager, fortæller han. Læs også: Paradoks: Hvorfor drikker vi alkohol? (videnskab.dk 4.3.2018).)

– KrF: Ingen støtte til lengre alkohol-åpningstider.

(Anm: KrF: Ingen støtte til lengre alkohol-åpningstider. JELØY (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide kaller den nye regjeringserklæringen for «vag». Han gjør det klart at han vil forsøke å stoppe utvidede pol-åpningstider og mer søndagshandel. (vg.no 14.1.2018).)

- Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.

(Anm: Erna Solberg: Her er plattformen til den blågrønne regjeringen. (…) Høyre-Frp-Venstre-regjeringen vil nemlig tillate salg av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager. (nrk.no 14.1.2018).)

- Klæbo om å være avholds: - Jeg tror det er smart.

(Anm: Klæbo om alko-kutten: - Jeg kan gjerne bli med ut, bare at jeg ikke putter alt mulig inn. Utviklingen sto stille. Så kom Johannes Høsflot Klæbo (21). Nå står konkurrentene stille. (dagbladet.no 8.2.2018).)

(Anm: Drama i Kollen-femmila. Kollen-tilskuere kastet øl på svensk langrennsstjerne: - Syke tilstander. (...) Johannes Høsflot Klæbo skrapet opp skiene på en ølkork og falt, mens tilskuere kastet øl på svenske Daniel Rickardsson. (dagbladet.no 11.3.2018).)

- Ungdommer som drikker lever i øyeblikket. (- Ungdom som drikker lever nå og tenker ikke på framtiden.)

(Anm: Ungdommer som drikker lever i øyeblikket. Ungdom som drikker lever nå og tenker ikke på framtiden. Det henger sammen med forbrukersamfunnet vi lever i, mener dansk forsker. Om studien: Undersøkelsen av ungdommens bruk av rusmidler er en del av Barneforløpsundersøkelsen, hvor SFI har fulgt 6000 danske barn siden fødselen i 1995. (forskning.no 17.10.2012).)

– Fylla er harry – Dagens idealer henger ikke sammen med fylla. Fylla er litt harry, litt ut.

(Anm: Skåler uten alkohol. Daniela (23) og Arash (24) elsker å feste, men drikker ikke. – Fylla er litt harry, litt ut, sier rusekspert. (…) – Fylla er harry – Dagens idealer henger ikke sammen med fylla. Fylla er litt harry, litt ut. Det er gammeldags å sitte på bar og være så full at du ikke kan snakke. Det ligger ikke noe vinner-image i det, sier klinikkdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene. (nrk.no 27.8.2016).)

(Anm: - Sex er mye bedre edru. Ida Maria savner ikke den ville tida. (dagbladet.no 9.3.2018).)

- En av fem har opplevd upassende drikking i båt. (- Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.)

(Anm: En av fem har opplevd upassende drikking i båt. En av fem har opplevd alkoholbruk i båt som upassende, ifølge en undersøkelse gjort for alkovettorganisasjonen Av-og-til. Blant båtførere er tallet enda høyere. For å føre større båter i Norge gjelder en promillegrense på 0,2, mens det er lov å føre fritidsbåter under 15 meter i lengde med opptil 0,8 i promille. (…) Ifølge NRK gjenopptar KrF forslaget fra 2015 om å senke promillegrensen til sjøs. – Vi har en ulykkesstatistikk som sier at cirka 25 prosent av alle drukningsulykkene skyldes bruk av alkohol, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Forslaget legges fram til høsten. – Folk, også på Stortinget, vil forstå at det er viktig med en promillegrense på 0,2, sier Grøvan. (©NTB) (nettavisen.no 28.7.2018).)

- Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. (- Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens.)

(Anm: Høyt alkoholforbruk øker risikoen for demens. Alkohol er en viktig risikofaktor i utviklingen av alle typer demens, særlig tidlig demens. Det viser stor fransk studie. Det er gjort mange studier på demens og alkohol, de fleste av disse har fokusert på hvordan moderat alkoholkonsum kan redusere sjansen for å få demens. Nå har imidlertid et stort fransk studie publisert i The Lancet Public Healthvist at overforbruk av alkohol er en betydelig risikofaktor for å utvikle demens. Særlig gjelder dette dem som rammes av demens før de er 65 år, såkalt tidlig demens. Studien baserte seg på data fra over en million pasienter med ulike demensdiagnoser. Av de 57 000 som var rammet av tidlig demens var hele 57 prosent relatert til kronisk overforbruk av alkohol. Samlet sett var alkoholmisbruk assosiert med tre ganger større risiko for alle typer demens. Det er særlig menn som rammes av den tidlige formen for demens. Mens kvinner generelt oftere blir demente, var nesten to tredjedeler av dem som ble rammet av tidlig demens menn. (nrk.no 23.2.2018).)

- Eldre og alkohol et tabubelagt område: Avslører dramatisk misbruk: - Bestemor drikker i smug. (- To omfattende forskningsrapporter - begge fra 2017 - avdekker et sterkt økende rusproblem blant de eldre.)

(Anm: Eldre og alkohol et tabubelagt område: Avslører dramatisk misbruk: - Bestemor drikker i smug. Alkoholforbruket er fordoblet blant eldre. Skammen er stor blant kvinner som mister kontrollen. (…) To omfattende forskningsrapporter - begge fra 2017 - avdekker et sterkt økende rusproblem blant de eldre. 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler, viser en helseundersøkelse fra Nord-Trøndelag. Også rapporten til Actis (rusfeltets samarbeidsorgan) viser betydning økning av godt voksne med rusproblemer. (dagbladet.no 17.10.2017).)

- Faktasjekk: Drikker eldre dobbelt så mye? (- Dette er faktisk ikke sikkert.)

(Anm: Faktasjekk: Drikker eldre dobbelt så mye? Det har VG faktisk ikke dekning for å skrive - når tallene er flere tiår gamle. Avisen slo opp 10-20 år gamle tall som en nyhet, viser faktasjekken. (…) Dette er faktisk ikke sikkert. Konklusjon I artikkelen viser VG til et Actis-notat publisert i 2017. I notatet refereres det til tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), som ble gjennomført i 1996 og 2007. Disse tallene sier noe om utviklingen i alkoholkonsum blant dem som deltok i HUNT i denne tidsperioden, men kan ikke si noe om utviklingen blant dagens eldre de siste årene. VG har ikke dekning for å påstå at eldre drikker dobbelt så mye og at det har vært en dramatisk økning de siste årene. (medier24.no 3.3.2018).

- Da han pensjonerte seg tok alkoholen over: – Livet ble et levende helvete.

(Anm: Da han pensjonerte seg tok alkoholen over: – Livet ble et levende helvete. En ny rapport slår fast at dagens eldre har doblet alkoholforbruket sammenlignet med for et par tiår siden. Da mannen i midten av 70-årene ble pensjonist mistet han kontrollen over alkoholinntaket. – Dagene jeg ikke hadde avtaler satt jeg hjemme i slåbroken og drakk hele dagen, forteller han. (…) VG+: Slik ødelegger alkohol søvnen din (vg.no 11.2.2018).)

- Eldres alkoholmisbruk utbredt i Syden: Sjømannskirken bekymret: - Har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen.

(Anm: Eldres alkoholmisbruk utbredt i Syden: Sjømannskirken bekymret: - Har sett folk drikke en liter ren alkohol om dagen. Opphopning av alkoholskader på sykehus. (Dagbladet:) For et par år siden hadde Sjømannskirkens diakon i Torrevieja, Jostein Obrestad, en samtale han ikke glemmer. Han sto sammen med sosialarbeideren på det lokale sykehuset. «Hva skal vi gjøre?», spurte hun. «Nesten 80 prosent av innleggelsene på sykehuset er nå alkoholrelatert.» Bare noen få av de innlagte på sykehuset var nordmenn. Samtidig er det et faktum at alkoholforbruket blant eldre øker alarmerende i Norge og at en god del nordmenn lar seg forføre av alkohol i land som Spania. - Billig alkohol er fortsatt et viktig trekkplaster, sier Obrestad. - Det er kultur for å drikke. Noen starter med whisky klokka ti, og fortsetter utover dagen. (dagbladet.no 30.10.2017).)

- Alkoholsalg: - Utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk. Kan føre til mer vold, ulykker og selvmord, mener ekspert.

(Anm: Alkoholsalg: - Utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk. Kan føre til mer vold, ulykker og selvmord, mener ekspert. Se for deg at du skal på fest på lørdagskvelden, klokka nærmer seg seks og du må løpe til butikken for å rekke ølsalget. Eller at du er på ferie i utlandet, og gleder deg over at de har alkoholsalg nærmest døgnet rundt. Høres det kjent ut? (…) Bidrar til mer drikking - Forskning viser at utvidede åpningstider i butikk fører til økt alkoholforbruk i befolkningen, sier Ingeborg Margrete Rossow, som er seniorforsker innen rusmidler og tobakk ved Folkehelseinsituttet og professor UiO. Norsk helseinformatikk opplyser at ti prosent av voksne i Norge drikker på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 70 000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende en kvart liter brennevin hver dag. LES OGSÅ: Dette gjør alkoholen med handlingene dine (kk.no 10.2.2018).)

- MR-skanning avslører hvorfor folk ofte blir aggressive etter å ha drukket alkohol.

(Anm: MRI scans reveal why people often become aggressive after drinking alcohol. The study was led by Thomas Denson of the University of New South Wales in Australia in the journal Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience which is an official journal of the Psychonomic Society and is published by Springer. (news-medical.net 12.2.2018).)

- Fylleangst. Dette gjør alkoholen med handlingene dine. - Alkoholens påvirkning på hjernen gjør at vi handler annerledes når vi er fulle, forklarer eksperter. (- Det kan påvirke atferd og gjøre oss mer kritikkløse. Man vet derimot ikke helt hvordan mekanismen fungerer, men man vet at rusinntak fører til dopaminfrigjøring i hjernen. Dette gir økt velvære, og man kan ikke utelukke at også hjernens kontrollfunksjon påvirkes av dette, sier hun til KK.no.)

(Anm: Fylleangst. Dette gjør alkoholen med handlingene dine. - Alkoholens påvirkning på hjernen gjør at vi handler annerledes når vi er fulle, forklarer eksperter. De fleste av oss kjenner til godfølelsen vi får av å drikke noen glass vin med venninner og ha gode samtaler. Kanskje vi blir så fnisete at vi deler pinlige ting om sex-livet vårt? Mange av oss kjenner også til følelsen av å bli veldig full og få ganske fikse ideer som gjør at vi vrir oss i anger dagen derpå. Hvorfor gjør vi dette gang på gang når vi er påvirket av alkohol? (…) Camilla Methlie er overlege ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun forklarer at alkohol virker inn på det området i hjernen vår som kalles prefrontal cortex, der hjernens kontrollfunksjon ligger. - Allerede ved lav promille ser man at den overordnede kontrollen i hjernen blir redusert. Det kan påvirke atferd og gjøre oss mer kritikkløse. Man vet derimot ikke helt hvordan mekanismen fungerer, men man vet at rusinntak fører til dopaminfrigjøring i hjernen. Dette gir økt velvære, og man kan ikke utelukke at også hjernens kontrollfunksjon påvirkes av dette, sier hun til KK.no. (kk.no 10.2.2018).)

- Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.)

(Anm: The new study shows that the loss of cells that use dopamine could impair function in brain regions that create new memories. The results of the study were recently published in the Journal of Alzheimer's Disease. Its authors believe that this finding has the potential to transform the way in which Alzheimer's is diagnosed.Their recent findings may also pave the way to much-needed new treatments for the debilitating condition. (...) Lavt nivå av dopamin kan indikere tidlig Alzheimers. (Low dopamine may indicate early Alzheimer's.) En ny studie rapporterer om en nyoppdaget link mellom tapet av dopamin-fyringsceller i hjernen og hjernens evne til å danne nye minner. (…) Dopamin er en nevrotransmitter som er involvert i å regulere følelsesmessige responser og bevegelser. Den nye studien viser at tap av celler som bruker dopamin kan svekke funksjonen i hjernegrupper som skaper nye minner. (medicalnewstoday.com 3.4.2018).)

(Anm: Volume and Connectivity of the Ventral Tegmental Area are Linked to Neurocognitive Signatures of Alzheimer's Disease in Humans. Abstract BACKGROUND: There is an urgent need to identify the earliest biological changes within the neuropathological cascade of Alzheimer's disease (AD) processes. Recent findings in a murine model of AD showed significant preclinical loss of dopaminergic neurons in the ventral tegmental area (VTA), accompanied by reduced hippocampal innervation and declining memory. It is unknown if these observations can be translated in humans. CONCLUSION: Diminished dopaminergic VTA activity may be crucial for the earliest pathological features of AD and might suggest new strategies for early treatment. Memory encoding processes may represent cognitive operations susceptible to VTA neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2018;63(1):167-180.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

- Dopaminerg basis for signalisering av oppdateringer på hva man tror, men ikke på overraskelser (meningsløs informasjon), og linken til paranoia. (- Våre resultater kaster nytt lys over den rolle som dopamin har på beslutninger for å forstå psykotiske lidelser som skizofreni, hvor dopaminfunksjonen er forstyrret.)

(Anm: Dopaminergic basis for signaling belief updates, but not surprise, and the link to paranoia Significance To survive in changing environments animals must use sensory information to form accurate representations of the world. Surprising sensory information might signal that our current beliefs about the world are inaccurate, motivating a belief update. Here, we investigate the neuroanatomical and neurochemical mechanisms underlying the brain’s ability to update beliefs following informative sensory cues. Using multimodal brain imaging in healthy human participants, we demonstrate that dopamine is strongly related to neural signals encoding belief updates, and that belief updating itself is closely related to the expression of individual differences in paranoid ideation. Our results shed new light on the role of dopamine in making inferences and are relevant for understanding psychotic disorders such as schizophrenia, where dopamine function is disrupted. (…) Abstract (…) We show that the magnitude of belief updates about task structure (meaningful information), but not pure sensory surprise (meaningless information), are encoded in midbrain and ventral striatum activity. Using PET we show that the neural encoding of meaningful information is negatively related to dopamine-2/3 receptor availability in the midbrain and dexamphetamine-induced dopamine release capacity in the striatum. Trial-by-trial analysis of task performance indicated that subclinical paranoid ideation is negatively related to behavioral sensitivity to observations carrying meaningful information about the task structure. The findings provide direct evidence implicating dopamine in model-based belief updating in humans and have implications for understating the pathophysiology of psychotic disorders where dopamine function is disrupted. PNAS October 23, 2018 115 (43) E10167-E10176; published ahead of print October 8, 2018.)

- Molekylære mekanismer av alkoholmediert karsinogenese (kreftdannelse).

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Karsinogenese er prosessen hvorved normale celler omdannes til kreftceller, det vil si hvordan kreftsvulster dannes og utvikles. Prosessen er karakterisert ved faktiske forandringer på det genetiske og epigenetiske nivået i celler som fører til ukontrollert cellevekst. Ordet karsinogenese betyr bokstavelig talt «dannelse av kreft». (no.wikipedia.org).)

- Alkoholinntak øker risikoen for kreft ved å «snappe» DNA, ifølge forskere.

(Anm: Drinking alcohol raises risk of cancer by snapping DNA, scientists find. Drinking alcohol raises the risk of cancer by damaging DNA, scientists have discovered for the first time, leading health experts to call for people to cut down on their consumption. Alcohol is contributes to more than 12,000 cases of cancer each year in Britain, but nobody had shown why it was so harmful. Now a new study by the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology at Cambridge University, has found that when the body processes alcohol it produces a chemical called acetaldehyde which is harmful to DNA. (telegraph.co.uk 3.1.2018).)

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

(Anm: The Truth Behind Hangover Cures and Remedies (medicinenet.com 23.5.2016).)

- Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet.

(Anm: Smertestillende legemidler i svangerskapet kan påvirke babyens fremtidige fruktbarhet. (…) Edinburgh University fant at legemidlene også kan påvirke fruktbarheten til fremtidige generasjoner, ved å etterlate «merker» på DNA.) (- Forskerne fant at eksponering for paracetamol eller ibuprofen utløste mekanismer i cellen som produserte endringer i strukturen av DNA, kalt epigenetiske merker. (bbc.com 16.4.2018).)

- Nyt studie: Du skal ikke lære dit barn at drikke alkohol. Mange tror, at det er en god ide at lære sit barn at drikke alkohol hjemmefra. Men du skal ikke være bartender for dit barn, viser nyt studie.

(Anm: Nyt studie: Du skal ikke lære dit barn at drikke alkohol. Mange tror, at det er en god ide at lære sit barn at drikke alkohol hjemmefra. Men du skal ikke være bartender for dit barn, viser nyt studie. (…) Så er der måske god grund til at læse konklusionerne på et nyt studie, der har undersøgt unges alkoholforbrug. Det skriver Videnskab.dk. (…) Alle studier har undersøgt, hvordan det påvirker børn, når deres forældre lader dem drikke alkohol i deres selskab, men forskerne kender dog ikke årsagssammenhængen endnu. Ud fra eksisterende litteratur, gætter de på, at det handler om de signaler, forældrene sender til børnene. (jyllands-posten.dk 7.12.2017).)

(Anm: Alkoholomsetning ned 1,6 prosent hittil i år (ssb.no 8.12.2017).)

- Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk. (- Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt.)

(Anm: Skolen påvirker ungdoms alkoholbruk. Willy Pedersen, professor, Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Anders Bakken, forsker og leder for Ungdata-senteret ved NOVA, Tilmann von Soest, Professor, Universitetet i Oslo og forsker ved NOVA. Alkoholforbruket er høyest på de skolene hvor russetiden står sterkt og der mange av elevene har foreldre med høy utdanning og høy inntekt.  (aftenposten.no 13.12.2017).)

- Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer. (- Uttalelsen kom under programmet Debatten på NRK.)

(Anm: Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer. Partileder Jonas Gahr Støre sier Arbeiderpartiet ikke lenger vil betale for alkohol på partiets samlinger. Uttalelsen kom under programmet Debatten på NRK. – Jeg legger meg ikke opp i om folk drikker alkohol eller ikke, men vi skal ikke betale for det, sa Støre i debattprogrammet torsdag kveld. Harald Stanghelle: Etterlengtet lyspunkt for Støre Han mente dette vil gi et tydelig signal. – Alkohol er elefanten i rommet. Det visker ut grenser og fører til at folk gjør ting de ikke burde gjøre, sa Støre. Den nye regelen får effekt på landsstyremøtet i slutten av måneden. Den nylig avgåtte nestlederen Trond Giske har tidligere vært åpen på at alkohol hadde vært en medvirkende faktor til oppførselen hans i sosiale sammenhenger. Seksuell trakassering er ikkje berre eit Ap-problem, men eit samfunnsproblem (aftenposten.no 11.1.2018).)

– Vi må snakke om alkoholkulturen. – Alkoholen er elefanten i Giske-saken og metoo-rommet, skriver sosiolog og skribent Kjetil Rolness i et leserinnlegg i Dagbladet.

(Anm: – Vi må snakke om alkoholkulturen. – Alkoholen er elefanten i Giske-saken og metoo-rommet, skriver sosiolog og skribent Kjetil Rolness i et leserinnlegg i Dagbladet. (…) På Debatten på NRK TV torsdag 11. januar sa partileder Jonas Gahr Støre at Støre: – Arbeiderpartiet slutter å spandere alkohol på partiarrangementer » (…) (dagen.no 12.1.2018).)

- Offline: Tid for å handle mht. minimumspris på alkohol.

(Anm: Offline: Time to act on minimum unit pricing of alcohol. On Jan 22, the UK's House of Commons Health Select Committee, together with the Home Affairs Committee, will hold one of the most important meetings in the recent domestic political history of public health—on minimum unit pricing of alcohol. Chaired by independent-minded Conservative Member of Parliament and former general practitioner, Sarah Wollaston, the committee will review evidence for and against minimum unit pricing at a moment when liver disease is on a trajectory to become the biggest cause of death in England and Wales. Lancet 2018;391(10116):106 (13 January 2018).)

- Ny forskning avslører hvordan alkohol øker risikoen for kreft. (- Risiko for syv krefttyper (…) Brystkreft, kreft i tykk- og endetarm, kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør. (…) Kreftforeningen anbefaler å drikke minst mulig alkohol for å redusere risikoen for kreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG.

(Anm: Ny forskning avslører hvordan alkohol øker risikoen for kreft. VIKTIG FORSKNING: Flere eksperter mener den nye forskningen er viktig, og råder folk til å redusere inntaket av alkohol. Her er en av hovedforskerne bak studien. (…) En ny studie viser for første gang hvordan inntak av alkohol skader arvestoffet i stamcellene, og dermed øker risikoen for å rammes av kreft. (…) VG har tidligere skrevet om hvordan flere norske eksperter mener koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert. (…) Han er én av forskerne som står bak studien, som også fant at enkelte personer har medfødte mutasjoner i to gener; aldh2 og Fancd2, som kan gjøre dem mer mottagelig for alkoholens virkninger. (…) Patel understreker til Reuters at kroppens mekanismer for å reparere cellene ikke er perfekte, og sier at alkohol fortsatt kan forårsake kreft på flere andre måter – selv om kroppens forsvarsmekanismer er intakte. (…) Det er en god idé å kutte ned på alkoholinntaket, sier professor Linda Bauld fra Cancer Research UK til avisen. Hun legger til at alkohol bidrar til 12.000 krefttilfeller i Storbritannia hvert år. (…) Risiko for syv krefttyper Det er kjent at alkohol kan øke risikoen for syv ulike krefttyper: Brystkreft, kreft i tykk- og endetarm, kreft i lever, munn, svelg, strupe og spiserør. (…) Kreftforeningen anbefaler å drikke minst mulig alkohol for å redusere risikoen for kreft, sier generalsekretær Anne Lise Ryel til VG. (vg.no 9.1.2018).)

(Anm: Molecular mechanisms of alcohol-mediated carcinogenesis. Abstract Approximately 3.6% of cancers worldwide derive from chronic alcohol drinking, including those of the upper aerodigestive tract, the liver, the colorectum and the breast. Nature Reviews Cancer 7, 599–612 (2007).)

(Anm: Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells. Nature 2017 (Published online: 03 January 2018).)

- Vin eller øl? De ulike effektene av alkohol på sinnsstemning. Blir du avslappet, energisk, tåreøyet eller sint etter en drink?

(Anm: Wine or beer? The differing effects of alcohol on mood. Do you become relaxed, energized, teary-eyed, or angry after having a drink? A new study suggests that what you drink – be that beer, wine, or spirits – may make a difference to how you feel. (…) "For centuries," says Prof. Bellis, "the history of rum, gin, vodka, and other spirits has been laced with violence. This global study suggests even today consuming spirits is more likely to result in feelings of aggression than other drinks." The researchers' findings were published yesterday in BMJ Open. (medicalnewstoday.com 28.11.2017).)

(Anm: Do emotions related to alcohol consumption differ by alcohol type? An international cross-sectional survey of emotions associated with alcohol consumption and influence on drink choice in different settings. (…) Conclusion Understanding emotions associated with alcohol consumption is imperative to addressing alcohol misuse, providing insight into what emotions influence drink choice between different groups in the population. The differences identified between sociodemographic groups and influences on drink choice within different settings will aid future public health practice to further comprehend individuals’ drinking patterns and influence behaviour change. BMJ Open 2017;7:e016089.)

(Anm: How Alcohol Affects Your Body (webmd.com 2.10.2017).)

– Alkoholforbruk under ungdomsår: En forbindelse mellom mitokondriell skade og alkoholforgiftning (etanolforgiftning). (- I denne vurderingen fokuserer vi på endringene som den unge hjernen gjennomgår etter å ha drukket, og legger særlig vekt på mitokondriell skade og deres konsekvenser på hjernefunksjonen. Til slutt foreslår vi mitokondrier som en viktig mediator for alkoholgiftighet og et potensielt terapeutisk mål for å redusere eller behandle hjernens tilstand assosiert med overdrevent alkoholforbruk.)

(Anm: Alcohol consumption during adolescence: A link between mitochondrial damage and ethanol brain intoxication. Abstract Adolescence is a period of multiple changes where social behaviors influence interpersonal-relations. Adolescents live new experiences, including alcohol consumption which has become an increasing health problem. The age of onset for consumption has declined in the last decades, and additionally, the adolescents now uptake greater amounts of alcohol per occasion. Alcohol consumption is a risk factor for accidents, mental illnesses or other pathologies, as well as for the appearance of addictions, including alcoholism. An interesting topic to study is the damage that alcohol induces on the central nervous system (CNS) in the young population. The brain undergoes substantial modifications during adolescence, making brain cells more vulnerable to the ethanol toxicity. Over the last years, the brain mitochondria have emerged as a cell organelle which is particularly susceptible to alcohol. Mitochondria suffer severe alterations which can be exacerbated if the amount of alcohol or the exposure time is increased. In this review, we focus on the changes that the adolescent brain undergoes after drinking, placing particular emphasis on mitochondrial damage and their consequences against brain function. Finally, we propose the mitochondria as an important mediator in alcohol toxicity and a potential therapeutic target to reduce or treat brain conditions associated with excessive alcohol consumption. Birth Defects Res. 2017 Dec 1;109(20):1623-1639.)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

(Anm: Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.) (vg.no 14.8.2013).)

(Anm: Etanol eller etylalkohol er den mest kjente alkoholen, og kalles i dagligtalen gjerne for «alkohol». Etanol er den viktigste bestanddelen i brennevin, f.eks. vodka, whisky og rom. Etanol har den kjemiske formelen C2H5OH, og er en fargeløs væske med spesifikk vekt 0,78 kg/l som er blandbar med vann i alle konsentrasjoner. Etanol er forholdsvis flyktig og lett antennelig, og brenner med en klar eller svakt blå flamme. (no.wikipedia.org).)

- 4 av 10 studenter drikker for mye. 43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster.

(Anm: 4 av 10 studenter drikker for mye. 43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster. (...) Det er særlig kvinnene som er i faresonen. Av gruppen på 43 prosent som har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol, har 17 prosent et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer. - Alvorlig bekymring Tallene kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2010 som legges fram i onsdag, skriver Universitas. – Det høye alkoholforbruket er en alvorlig bekymring i forhold til våre fremtidige akademikere, som vi allerede vet har et høyere alkoholforbruk enn resten av befolkningen, sier Tore Rune Strøm, overlege ved rusakuttmottaket på Oslo universitetssykehus. (nrk.no 16.2.2011).)

(Anm: Voldsoffererstatning (vold) (mintankesmie.no).)

- Konklusjoner Høyt alkoholforbruk og røyking forutser utvikling av synlige aldersrelaterte tegn. Dette er den første prospektive studien som viser at tung alkoholbruk og røyking er forbundet med å se generelt eldre enn den faktiske alder.

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. (…) Results The risk of developing arcus corneae, earlobe crease and xanthelasmata increased stepwise with increased smoking as measured by pack-years. For alcohol consumption, a high intake was associated with the risk of developing arcus corneae and earlobe crease, but not xanthelasmata. Conclusions High alcohol consumption and smoking predict development of visible age-related signs. This is the first prospective study to show that heavy alcohol use and smoking are associated with generally looking older than one’s actual age. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Syvertsen: Med alkoholen kommer tafsingen i akademia. #metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen.

(Anm: Syvertsen: Med alkoholen kommer tafsingen i akademia. #metoo. — Det har vært stor toleranse for høyt alkoholforbruk i mange miljøer i akademia, og med alkoholen kommer tafsingen, sier professor Trine Syvertsen. Hun tror yngre ansatte og stipendiater er blant de som er mest utsatt for seksuell trakassering. (khrono.no 27.11.2017).)

(Anm: Me too eller MeToo (engelsk for «jeg også»), oftest skrevet med nummertegn (#) som #metoo eller #MeToo, er en emneknagg og internasjonal grasrotkampanje i sosiale medier. Stikkordene skal vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering, særlig begått mot unge kvinner i arbeidslivet. Merkelappen «jeg også» markerer at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og støtter andre som har opplevd det samme. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Alkoholen er elefanten i Giske-saken. Giske-sakens lærdom: Tillitsmannen må også være en gentleman. Moralsk harme er den nye valutaen i medieøkonomien. Og shaming er den nye folkesporten i sosiale medier: Noen har sagt eller gjort noe galt! Synderen i gapestokken, lik og del! Misunnelsen er som kjent sterkere enn kjønnsdriften, men intet slår skadefryden. (dagbladet.no 6.1.2018).)

(Anm: Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Legevakten behandler flere for forgiftning. Mange av de som behandles er ungdom og unge voksne som ender helgefylla på legevakten. Antallet forgiftninger som behandles ved Legevakten i Oslo øker. Særlig øker antallet forgiftninger med alkohol, amfetamin og GHB. (actis.peytzmail.com 7.12.2017).)

- Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester. Udgangsforbud for unge. Massivt samvær med forældre. Masser af fritidsaktiviteter. Og tjek på kammeraterne. Sådan blev Islands ungdom ædruelig efter 20 års indsats.

(Anm: Efter 20 års indsats: Island fik bugt med de unges vilde drukfester. Udgangsforbud for unge. Massivt samvær med forældre. Masser af fritidsaktiviteter. Og tjek på kammeraterne. Sådan blev Islands ungdom ædruelig efter 20 års indsats. Lavaøen i Nordatlanten med godt 300.000 indbyggere har på to årtier rykket sig fra at have en ungdom, der røg og drak med begge arme, til at være en nærmest asketisk nation. Under en ud af ti islandske unge på 15 og 16 år har drukket alkohol i den forløbne måned, hvilket hele tre ud af fire danske unge har gjort. Selv vores nydelige nordiske naboer ligner fordrukne sømænd sammenlignet med islændingene. En ud af fire (22 procent af de unge i Norge og 26 procent i Sverige), mere end dobbelt så mange som i Island, har drukket inden for den sidste måned. Det viser tal fra Espad, der er et projekt med europæiske undersøgelser af skolebørns brug af alkohol og andre rusmidler. (…) Islands model De faktorer, som er vigtigst for at holde unge fra alkohol, røg og narko, er: - at de unge trives i skolen. - at de dyrker fritidsaktiviteter. - at de bruger megen tid sammen med deres forældre. - at de har en god kammeratgruppe. at de ikke hænger ude i byen sent om aftenen. Lovgivningsmæssigt har man indført: Udgangsforbud for 13-16-årige. - Intet køb af alkohol under 20 år, ingen cigaretter under 18 år. Alle børn og unge får 3.000 kroner årligt til fritidsaktiviteter. (...) Læs også: Danske forældre kan lære af Island (...) Masser af sund sport En anden forebyggende faktor er fritidsaktiviteter som sport, musik, spejder. Her får hvert barn fra 6 til 18 år 3.000 kroner til kontingent, hvilket betyder, at 85 procent af alle i aldersgruppen går til et fast tilbud, fortæller Dagur Eggertson. Kilder: Icsra, rannsoknir.is og Dagur Eggertsson, Reykjaviks borgmester (politiken.dk 2.10.2017).)

(Anm: Substance use prevention for adolescents: the Icelandic Model. Health Promot Int. 2009 Mar;24(1):16-25. Epub 2008 Dec 11.)

(Anm: ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis) was founded in 1999. Since then, ICSRA has conducted a national Youth in Iceland program of surveys, consisting of extensive data collection and information dissemination concerning family and adolescent welfare.  Part of this effort was designed to inform the need for population-wide primary-prevention through research aimed at arresting and reversing observed increases in adolescent substance use. (rannsoknir.is).)

- Lærdommen fra den lengste studie på menneskelig utvikling.

(Anm: Lessons from the longest study on human development. For the past 70 years, scientists in Britain have been studying thousands of children through their lives to find out why some end up happy and healthy while others struggle. It's the longest-running study of human development in the world, and it's produced some of the best-studied people on the planet while changing the way we live, learn and parent. Reviewing this remarkable research, science journalist Helen Pearson shares some important findings and simple truths about life and good parenting. (ted.com April 2017 at TED2017).)

(Anm: Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap. (mintankesmie.no).)

(Anm: Alkohol (mintankesmie.no).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Skader og ulykker i Norge. 2500 dør og 300 000 behandles årlig på sykehus for skader. Mange alvorlige skader er knyttet til alkohol og andre rusmidler, fall og trafikk. (…) Hva er et forgiftningsdødsfall? (fhi.no 14.12.2016).)

- Alkohol skader hjernens utvikling hos tenåringer.

(Anm: Alcohol Hurts Brain Development in Teenagers. (…) COMMENT These findings, and those on cognitive deficits (NEJM JW Psychiatry Jan 2018 and Alcohol Clin Exp Res 2017 Oct 30) support instituting public health programs geared to limiting adolescent drinking by publicizing the resultant brain damage, similar to efforts aimed at prenatal alcohol consumption. Keeping kegs out of dormitories would be very helpful. Early interventions for known risk factors for alcohol use, such as attention-deficit/hyperactivity and bipolar disorders, are indicated. Also, practitioners can educate families about alcohol's deleterious effects and counsel offspring of parents with alcohol use disorders about the heightened familial risk. (NEJM 2017 (Nov 20, 2017).)

- Ny undersøkelse: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula. 90.000 barn i Norge lever i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol.

(Anm: Ny undersøkelse: 6 av 10 mener at voksne drikker for mye foran barna i jula. 90.000 barn i Norge lever i et hjem der minst en forelder misbruker alkohol. Med jula like rundt hjørnet, går vi inn i høysesongen for alkoholsalg. (nrk.no 26.11.2017).)

(Anm: Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet: Bryter loven og barn blir ikke hørt. Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke har fått den hjelpen de har krav på. (– Kommunene svikter. Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er krystallklar: «Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp fikk det ikke. Bekymringen ble «lagt i skuffen». (nrk.no 7.3.2017).

– De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

(Anm: De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert. (avogtil.no).)

(Anm: 12 Myths About Your Hangover Slideshow (webmd.com 23.5.2016).)

(Anm: Redefining “alcohol related deaths” will mislead public, say campaigners. UK campaigners against alcohol have attacked the Office for National Statistics for redefining deaths related to alcohol use in a way that will reduce the numbers and, they say, mislead the public. An editorial in Lancet Gastroenterology and Hepatology says that the narrower definition adopted by ONS “could come at a steep cost to alcohol advocacy efforts and to the health and well-being of those affected by alcohol misuse and addiction in the UK.” BMJ 2017;359:j4982 (Published 27 October 2017).)

- Selv de med lavt alkoholinntak utsettes for risiko for kreft

(Anm: Even light drinkers at risk of cancer. I enjoy the occasional glass of wine, and I wouldn't consider this level of drinking to be harmful to my health. But it appears I'm wrong; that seemingly innocent glass of pinot could be increasing my risk of cancer. If you think I'm being dramatic, you're probably among the 70 percent of Americans who don't realize that alcohol consumption is a significant risk factor for cancer. As a writer for a medical news website, I'm well aware that drinking can increase cancer risk. I'm also aware of the studies suggesting that moderate alcohol consumption has health benefits. It's highly likely that I subconsciously use the latter as an excuse for my occasional glass of wine: "It's good for me, so why not?!" But, as a new statement from the American Society of Clinical Oncology (ASCO) — which was recently published in the Journal of Clinical Oncology — reveals, even light drinking could be putting my health at risk. (medicalnewstoday.com 11.11.2017).)

(Anm: Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology. (…) The International Agency for Research on Cancer (IARC),25 a branch of WHO, has assessed the evidence and come to virtually identical conclusions: that alcohol is a cause of cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, colorectum, liver (ie, hepatocellular carcinoma), and female breast. For esophageal cancer, the association with alcohol drinking is largely specific to squamous cell carcinoma.25 The more that a person drinks, and the longer the period of time, the greater their risk of development of cancer, especially head and neck cancers.3 (…)  One key conclusion of the review was that, in animal models, administration of ethanol or acetaldehyde in drinking water increased the incidence of various tumors in mice and rats; also administration of other known carcinogens with ethanol in drinking water enhanced tumor development more.23  (…) Specifically, IARC concluded that there is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity not only of alcohol consumption but also for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with alcoholic beverage consumption.41 Journal of Clinical Oncology 2017 (Published at jco.org on November 7, 2017).)

(Anm: Kreft (mintankesmie.no).)

(Anm: Kreftregisteret (mintankesmie.no).)

- Ifølge ny forskning bagatelliserer industrien alkoholrelatert kreftrisiko.

(Anm: Alkoholrelatert kreftrisiko bagatelliseres av industrien ifølge ny forskning. En rapport fra Storbritannia viser at akkurat som tobakksindustrien i flere tiår forsøkte for å bagatellisere de skadelige effektene av tobakk og sigarettrøyking forsøker alkoholindustrien å bagatellisere den faktiske kreftrisikoen assosisert med alkoholinntak. Den nye forskningen er publisert i journalen Drug and Alcohol Review.(Alcohol related cancer risks underplayed by industry says new research. A report out of the UK reveals that just like the tobacco industry tried for decades to suppress the harmful effects of tobacco and cigarette smoking, the alcohol industry too is trying to underplay the actual cancer risks associated with alcohol intake. The new research is published in the journal Drug and Alcohol Review.) (news-medical.net 24.9.2017).)

- Alkoholinntak kan fjerne avfallsstoffer i hjernen. (- I en musestudie fant forskere fra University of Rochester Medical Center (URMC) i New York at drikking tilsvarende 2,5 alkoholholdige drikker per dag kunne redusere hjernebetennelse.)

(Anm: Drinking alcohol can clear brain waste, study finds. If you're partial to a drink or two, you will love the results of a recent study; researchers have found that a "low" intake of alcohol may help to cleanse the brain. In a mouse study, scientists from the University of Rochester Medical Center (URMC) in New York found that drinking the equivalent to around 2.5 alcoholic drinks per day could reduce brain inflammation. (…) Lead study author Dr. Maiken Nedergaard, of the Center for Translational Neuromedicine at URMC, and colleagues recently reported their findings in the journal Scientific Reports. (…) A study reported by Medical News Today last year, for example, suggested that moderate drinking could reduce the risk of diabetes, while other research linked moderate alcohol intake with better cognitive functioning. (medicalnewstoday.com 11.2.2018).)

- Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr? (- Det vanskelige valg Ovenstående historie viser, at det kan være meget vanskeligt at vælge forsøgsdyr, og at man ofte må prøve sig frem, førend man finder den rigtige dyreart. Ikke desto mindre er processen vigtig, og det kan derfor undre, hvor få overvejelser videnskabelige artikler indeholder om valget af forsøgsdyr.)

(Anm: Hvordan vælger man det rigtige forsøgsdyr? Det kan være svært at vide om man skal bruge heste, mus, ørne eller grise for at få det mest brugbare resultat til et forsøg, men hvordan vælger man det korrekte forsøgsdyr? Skal ligne specifikt, ikke bare generelt. Zebrafisk, mus, grise og aber. Dyr er forskellige, og hvis man udførte det helt samme forsøg på forskellige dyrearter, så ville man ofte også opnå forskellige resultater. Hvordan vælger man det rette forsøgsdyr, hvis man eksempelvis vil teste ny medicin, der er tiltænkt behandling af syge mennesker? (...) Det vanskelige valg Ovenstående historie viser, at det kan være meget vanskeligt at vælge forsøgsdyr, og at man ofte må prøve sig frem, førend man finder den rigtige dyreart. Ikke desto mindre er processen vigtig, og det kan derfor undre, hvor få overvejelser videnskabelige artikler indeholder om valget af forsøgsdyr. (…) Også grisens koagulationssystem lignede meget vores. Derfor valgte jeg således grisen som forsøgsdyr. Imidlertid opdagede jeg to år inde i min ph.d.-uddannelse, at grisen reagerer fundamentalt anderledes end mennesket: Lige meget hvor meget fedt grisene får i et enkelt måltid, så sker der ingen aktivering af FVII i blodet. (…) Nedtrykt over den oplagte fiasko udførte jeg herefter de samme forsøg på rotter, og selvom rotten har en anden ernæringsfysiologi, omsætter fedtet anderledes, ikke udvikler åreforkalkning og på flere andre områder adskiller sig fra os mennesker, så aktiverede de FVII efter et fedtrigt måltid. Der stod jeg så tilbage med mine mange ubrugelige overvejelser – ingen af dem kunne bruges til noget – det var rotten fremfor grisen, der var bedst egnet forsøgsdyr til den pågældende problemstilling. (videnskab.dk 30.6.2015).)

(Anm: Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk etc.) (mintankesmie.no).)

- Forskning: Alkoholindustrien gir en uriktig fremstilling av bevis på alkoholrelatert kreftrisiko.

(Anm: Research: Alcohol industry misrepresenting evidence about alcohol-related cancer risk. The alcohol industry (AI) is misrepresenting evidence about the alcohol-related risk of cancer with activities that have parallels with those of the tobacco industry, according to new research published in the journal Drug and Alcohol Review.  (…) Most of the organisational websites (24/26) showed some sort of distortion or misrepresentation of the evidence about alcohol-related cancer risk, with breast and colorectal cancers being the most common focus of misrepresentation. (news-medical.net 8.9.2017).)

– 15 grunner til at jeg droppet alkoholen.

(Anm: – 15 grunner til at jeg droppet alkoholen. SLUTTET: Kjell-Ola Kleiven sluttet med alkohol for seks-syv år siden. – Det er ikke noe jeg har behov for, eller trenger, i hverdagen, sier han. (...) 4. Livet er allerede kort som det er om jeg ikke skal pumpe gift inn i kroppen, og dermed gjøre det enda kortere (dagen.no 1.6.2017).)

(Anm: Forskare varnar: Måttfullt drickande också skadligt. Det är inte bara stora mängder alkohol som kan skada hjärnan – även måttliga intag ser ut att ge negativa effekter. Fynden kommer från en ny brittisk observationsstudie. Enligt forskarna stödjer detta bilden av att dryckesvanor som anses vara normala har skadliga konsekvenser för hälsan. (netdoktor.se 7.6.2017).)

- Vil ha advarsel på alkohol. (- Alkohol i svangerskapet.)

Vil ha advarsel på alkohol
forbruker.no 7.4.2007
Åtte av ti EU-borgere vil at alkohol skal merkes. (...)

Om en kvinne drikker alkohol under graviditeten, kan barnet bli født med føtalt alkohol syndrom. Dette kan gi seg uttrykk i avvikende ansiktstrekk, nedsatt vekst, nedsatt funksjon i sentralnervesystemet, økt risiko for hjertefeil og psykisk utviklingshemming. (...)

- Mødre som drikker i svangerskapet gir alkoholskader hos barna for livet: Forteller om alkoholskadene: Elisabeth lever hver dag med at moren drakk i svangerskapet Misdannelser, konsentrasjonsproblemer og hjertefeil. (- Jeg har vært veldig sint på mamma, sier hun.)

(Anm: Mødre som drikker i svangerskaper gir alkoholskader hos barna for livet: Forteller om alkoholskadene: Elisabeth lever hver dag med at moren drakk i svangerskapet Misdannelser, konsentrasjonsproblemer og hjertefeil. Ingen rusmidler skader mer enn alkohol. (Dagbladet): Hun er født uten de ytterste leddene på fire fingre. Øynene står langt fra hverandre, avstanden mellom munn og nese er større enn vanlig. Konsentrasjonen er dårlig, og i hele oppveksten har hun fått høre at hun går rart. - Jeg har vært veldig sint på mamma, sier hun. (…) -Jeg er ikke sint eller bitter lenger nå. Jeg kan jo ikke gjøre noe med det, sier hun. Hun tar av seg brillene, viser den smale øyeåpningen og den typiske folden ved øynene. - Man kan se det her også, sier hun og peker på den utydelige gropen mellom overleppe og nesa. (…) STORE SKADER:  Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen, forteller om hva slags skader et foster kan få, dersom mor drikker i graviditeten. Dagbladet har intervjuet Elisabeth, som i voksen alder forteller om skadene hun fikk allerede som foster. Carlsen kommer også med tips om hvordan du skal unngå drikkepress i julebordsesong... (dagbladet.no 18.11.2017).)

(Anm: Alkohol i svangerskapet - i hvilket land er konsumet høyest? Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden. For første gang har en forskningsstudie undersøkt hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet i ulike land, og gjort beregninger av FAS. (nhi.no 9.5.2017).)

- Hva kan overdreven drikking gjøre med utseendet ditt? Studien gransker. Overdreven drikking kan forutsi synlige tegn på aldring, viser en stor studie. Ny forskning publisert i Journal of Epidemiology & Community Health undersøker sammenhengen mellom tung drikking og merkbare tegn på aldring. (- Faktisk, som forfattere av den nye forskningen bemerker, har tidligere studier knyttet alle fire tegn på aldring med høyere risiko for dårlig kardiovaskulær helse, tidlig død eller begge deler.

In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average.
(Anm: What can excessive drinking do to your looks? Study investigates. Excessive drinking can predict visible signs of aging, a large study shows. New research published in the Journal of Epidemiology & Community Health examines the link between heavy drinking and noticeable signs of aging. This is the first prospective study of its kind. Danish-based researchers led by Dr. Janne S. Tolstrup — of the National Institute of Public Health at the University of Southern Denmark in Odense — set out to investigate the link between heavy drinking and smoking and visible signs of aging. As the study authors explain, visible signs of aging are often a good indicator of an individual's actual biological age. Noticeable signs of aging are likely to indicate poor health. So, Dr. Tolstrup and her team focused on four such signs: male pattern baldness, earlobe creases, so-called arcus corneae, and a sign called xanthelasmata. Arcus corneae, sometimes known as corneal arcus, is a white or gray ring that starts accumulating in the margins of one's cornea. Unless a congenital problem present at birth, the condition is more common in older adults. It can sometimes be a marker of high cholesterol, or even predict coronary artery disease. Xanthelasmata is the medical term for yellowish plaques that form over or around one's eyelids. The fatty deposits can be a sign of high cholesterol, as well. In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average. (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Ingen krav til innholdsfortegnelse på alkohol.

(Anm: Ingen krav til innholdsfortegnelse på alkohol. Strengere for kildevann enn djevelvann. KOMMENTAR: Av alle drikker du ikke får vite noe om, har noen valgt ut alkohol. Schkål! Alle vil, ingenting skjer. For tre år siden tok Actis til ordet for både næringsinformasjon og advarsler på alkohol. Organisasjonen påpekte hvor latterlig det var at man kunne dryppe noen dråper alkohol i en colaflaske, og så fjerne all informasjon om innholdet helt lovlig. Noen politikere var enige, men ingenting skjedde. (…) For hvorfor skal drikken som forårsaker så mye skade, på grunn av både alkohol og kalorier, være den det stilles minst krav til? Hvorfor skal en flaske kildevann merkes, men ikke en flaske djevelvann? (dagbladet.no 26.7.2017).)

- Alkoholfri gin er massiv succes hos Skotlander. En trend har ramt cocktailpandemien: Virgin cocktails. Både sjusser med lav alkoholprocent og helt uden er en af de blomstrende nye tendenser, fortæller spirituskonsulent.

(Anm: Alkoholfri gin er massiv succes hos Skotlander. En trend har ramt cocktailpandemien: Virgin cocktails. Både sjusser med lav alkoholprocent og helt uden er en af de blomstrende nye tendenser, fortæller spirituskonsulent. Den danske ginproducent Skotlander er selv chokeret over interessen for selskabets virgin gin. (…) Trenden har den danske spiritusproducent Skotlander i den grad mærket. Medejer Anders Skotlander fortæller, at man er blevet fuldstændig "blæst bagover" over den interesse og efterspørgsel, der har været på selskabets alkoholfrie gin kaldet Herbie Virgin. (fodevarewatch.dk 3.11.2017).)

- Debatt: Brystkreft. Ett glass mindre kan redusere kreftfaren. (- Men hvis sammenhengen som forskerne har funnet hysjes ned fordi den er ubehagelig, fratas samtidig mange muligheten til å ta mer informerte valg.)

(Anm: Debatt: Brystkreft. Ett glass mindre kan redusere kreftfaren. Også kreftoverlevere har mange utfordringer. (…) Det er ikke egentlig overraskende, gitt at vi vet at alkohol er kreftfremkallende. Fra International Agency for Cancer Reasearch, WHOs organ for kreftforskning, er meldingen klar: «For å forebygge kreft er totalavhold aller best». (…) De fleste brystkrefttilfeller har ikke sammenheng med alkohol. Men hvis sammenhengen som forskerne har funnet hysjes ned fordi den er ubehagelig, fratas samtidig mange muligheten til å ta mer informerte valg. (dagbladet.no 29.9.2017).)

- Å unngå alkohol hjelper hjertet til å slå bedre.

(Anm: Avoiding Alcohol Helps the Heart Beat Better. WEDNESDAY, Oct. 18, 2017 (HealthDay News) -- The longer you refrain from drinking, the lower your risk of a common heart rhythm disorder. That's the message of a new long-range study examining alcohol use and atrial fibrillation, or Afib. This is when electrical impulses in the upper chambers of the heart are chaotic and cause an irregular heartbeat, which increases the risk of blood clots that can cause stroke or heart attacks. One in four adults older than 40 is at risk for Afib, and nearly 6 million people. The findings were published online Oct. 18 in the journal PLOS ONE. (medicinenet.com 18.10.2017).)

(Anm: Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. Timing and Type of Alcohol Consumption and the Metabolic Syndrome - ELSA-Brasil. (…) Conclusions In conclusion, we have found that the association of alcohol consumption with the metabolic syndrome and its components differs by the timing of such consumption and beverage type. PLoS ONE11(9): e0163044. (Published: September 19, 2016).)

- Leder. Bemerkelsesverdige økninger i alkohollidelser.

(Anm: Editorial. Remarkable Increases in Alcohol Use Disorders. This issue of JAMA Psychiatry includes a timely article by Grant et al1 that makes a compelling case that the United States is facing a crisis with alcohol use, one that is currently costly and about to get worse. The article reminds us that the chilling increases in opioid-related deaths2 reflect a broader issue regarding additional substance-related problems. (…) The concept of high-risk drinking demanded 5 drinks per occasion for men (4 for women) at least weekly, with a standard drink defined as 14 g of ethanol, and alcohol use disorders (AUDs) were defined by the DSM-IV.3 (…) The largest increase related to the rate of the most serious problems, AUDs overall, which shot up by 49.4%, from 8.5% in 2001/2002 to 12.7% about a decade later. JAMA Psychiatry. 2017;74(9):869-870. (September 2017).)

(Anm: Prevalence of 12-Month Alcohol Use, High-Risk Drinking, and DSM-IV Alcohol Use Disorder in the United States, 2001-2002 to 2012-2013. Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. JAMA Psychiatry. 2017;74(9):911-923 (September 2017).)

(Anm: Forskning: Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner (vg.no 7.3.2017).)

- Bekymret for at eldre blander alkohol og piller. – Vanedannende legemidler og alkohol skal ikke kombineres på grunn av faren for uheldige helsekonsekvenser, sier førsteforfatter Kjerstin Tevik ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.)

(Anm: Bekymret for at eldre blander alkohol og piller. 29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler. En ny studie har undersøkt hvor stor andel av personer over 65 år som både drikker alkohol og bruker vanedannende legemidler. Dataene i studien kom fra HUNT 3, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. 11.545 personer hadde svart på spørsmål om alkoholforbruk. 28,2 prosent av de eldre konsumerte alkohol regelmessig. 29 prosent av disse brukte i tillegg medikamenter som hadde potensial for å være avhengighetsskapende. Skal ikke kombineres
– Vanedannende legemidler og alkohol skal ikke kombineres på grunn av faren for uheldige helsekonsekvenser, sier førsteforfatter Kjerstin Tevik ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Studien er publisert i PloS One, sisteforfatter Anne-Sofie Helvik er prosjektleder. (dagensmedisin.no 25.9.2017).)

(Anm: Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet (mintankesmie.no).)

- Starkt samband mellan måttligt drickande och cancer.

(Anm: Starkt samband mellan måttligt drickande och cancer. Varje år rapporteras över 1000 cancerdödsfall som kan härledas till alkoholkonsumtion.  Och enligt en rapport som tagits fram på uppdrag av bland annat svenska Läkaresällskapet och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet finns det ingen direkt minimigräns mängdmässigt för att alkoholen ska värka skadligt. Att det finns ett samband mellan cancer och alkohol råder det ingen tvekan om. Av samtliga cancerfall under 2012 kunde 5,5 procent kopplas till konsumtion av alkohol. Efter rökning är alkohol största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. Starkast är kopplingen till cancer i munhålan, svalget, strupen, magen, levern, tjock och ändtarm samt bröst.  Mer än vart tionde bröstcancerfall är orsakat av alkohol. (netdoktor.se 23.8.2017).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen. (- Når vi drikker alkohol - som skader celler og DNA. Bakterier i munnen er spesielt gode til å omdanne alkohol til acetaldehyd. Derfor kan bare små mengder alkohol gjøre skade.)

(Anm: Brystkreft og alkohol - så mye øker risikoen. Et lite glass alkohol hver dag er med på å øke risikoen for å få brystkreft, viser en ny studie fra World Cancer Research Fund. Alkohol påvirker cellene. Årsaken til alkoholens negative effekt, er flere. Men ifølge World Cancer Research Fund dannes det et giftig stoff i kroppen - acetaldehyd - når vi drikker alkohol - som skader celler og DNA. Bakterier i munnen er spesielt gode til å omdanne alkohol til acetaldehyd. Derfor kan bare små mengder alkohol gjøre skade. (nhi.no 12.6.2017).)

(Anm: Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer) (mintankesmie.no).)

(Anm: Legemiddelinduserte mitokondrielle skader og sykdom. (Medication-induced mitochondrial damage and disease.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Epigenetic dysregulation with age in normal breast tissue may contribute to cancer risk. Several known factors are associated with a higher risk of breast cancer including increasing age, being overweight after menopause, alcohol intake, and family history. (news-medical.net 20.7.2017).)

- BMJ: Alkoholforbruk og hjernehelse. Selv moderat drikking er knyttet til sykelige (patologiske) forandringer i hjernen.

(Anm: Alkoholforbruk og hjernehelse. Selv moderat drikking er knyttet til sykelige (patologiske) forandringer i hjernen. Alcohol consumption and brain health. Even moderate drinking is linked to pathological changes in the brain. (…) Alcohol dependence is already established as a major cause of dementia, alcohol related brain damage (ARBD) accounts for possibly 10% of early onset dementia8 and potentially 10-24% of dementia cases in nursing homes.9 BMJ 2017;357:j2645 (Published 06 June 2017).)

(Anm: Moderat alkoholforbruk som risikofaktor for negative konsekvenser for hjernen og kognitiv svekkelse: longitudinell kohortstudie. Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study. Conclusions Alcohol consumption, even at moderate levels, is associated with adverse brain outcomes including hippocampal atrophy. These results support the recent reduction in alcohol guidance in the UK and question the current limits recommended in the US. BMJ 2017;357:j2353 (Published 06 June 2017).)

- Alkoholpolitikkens konsekvenser. (- Jo dyrere eller jo vanskeligere det er å få kjøpt en vare, desto mindre kjøper vi av den. Slik er det også med alkohol.)

(Anm: Alkoholpolitikkens konsekvenser | Ingeborg Rossow og Thomas Clausen Ingeborg Rossow, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo Thomas Clausen, senterleder og professor, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo. Vi trenger en ny og bedre debatt om alkoholpolitikken. (…) Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest skader også på andre enn brukerne. Det betyr at tiltak som effektivt reduserer alkoholforbruket i befolkningen, også kan gi betydelige helsegevinster i befolkningen og kostnadsbesparelser for samfunnet. (…) Jo dyrere eller jo vanskeligere det er å få kjøpt en vare, desto mindre kjøper vi av den. Slik er det også med alkohol. Omfattende forskning fra mange land viser at høyere alkoholpriser reduserer etterspørselen og forbruket. Tilsvarende fører lavere priser til økt forbruk. (aftenposten.no 28.7.2017).)

(Anm: Tvillingstudie: Alkohol har ikke positiv helseeffekt. IKKE SUNT: – Hvis det hadde vært en reell helsegevinst ved å drikke, ville man forventet at den tvillingen som drakk moderat, hadde lavere sykefravær enn sin ikke-drikkende tvilling, sier forsker om studien. (…) Den nye studien, en tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet, publisert i BMC Public Health, fant derimot ikke at det var sunnere å drikke enn å la være. (vg.no 7.10.2016).)

(Anm: Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd (mintankesmie.no).)

- Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet.

(Anm: Store gutter gråter også: Rusmisbruk. Dobbelt så mange menn som kvinner får behandling for rusrelaterte lidelser. Seinere modning og mer impulsiv natur kan være en av forklaringene. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet. Tall fra Samdata viser at i overkant av 20 000 menn og 10 000 kvinner mellom 18-90 år fikk tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i 2015. Avhengighet av alkohol var de oftest registrerte ruslidelsene for begge kjønn. Lidelser knyttet til bruk av cannabis og opiater var vanligst for menn. Selv om kjønnsforskjellene minker, er det fortsatt flest unge menn blant personer med ruslidelser. (dagbladet.no 26.9.2017).)

- Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (- Regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne).) (- Substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner.)

(Anm: Hva langsiktig cannabisbruk kan gjøre med hjernen din. (What long-term cannabis use can do to your brain.) (...) Forskernes resultater - publisert i Journal of Neurochemistry - viser at det er en viktig risiko: regelmessig bruk av cannabis kan skade en persons hukommelse (minne). (…) Ved å bruke billeddannelsesteknikker på hjernen så forskerne også at denne substansen påvirker hjernegrupper som er involvert i prosesser for læring, lagring og tilgang til minner. (medicalnewstoday.com 15.8.2018).)

- Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende».

(Anm: Seponering (avslutning) av cannabis kan være «svært invalidiserende». (- Mange mennesker hevder at det angivelig er nyttig, men ny forskning advarer om at hyppig bruk kan føre til "invalidiserende" symptomer i form av cannabis-seponering-syndrom (cannabis withdrawal syndrome (CWS)).) (medicalnewstoday.com 24.10.2018).)

- Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie.

(Anm: Cannabis «mer skadelig enn alkohol» for ungdomshjerner. Tenåringer som bruker cannabis påfører sin utviklende hjerne langvarige skader, antyder en kanadisk studie. (Cannabis 'more harmful than alcohol' for teen brains. Teenagers using cannabis are causing long-lasting damage to their developing brains, a Canadian study suggests.) It found the impact on thinking skills, memory and behaviour was worse than that of teenage drinking. (…) Giving up cannabis can lead to withdrawal symptoms, such as sleeping problems and mood swings, experts say. The study is published in the American Journal of Psychiatry.(bbc.com 3.10.2018).) (bbc.com 3.10.2018).)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- En populasjonsbasert analyse av forbindelsen mellom substansbruk og ungdommers kognitive utvikling. Konklusjoner: Utover den sårbarhet rusmiddelbruk har på kognisjon kan samtidige og varige effekter av ungdommers bruk av cannabis observeres på viktige kognitive funksjoner og virker å være mer uttalt enn de som er observert for alkohol.

(Anm: A Population-Based Analysis of the Relationship Between Substance Use and Adolescent Cognitive Development. (…) Conclusions: Beyond the role of cognition in vulnerability to substance use, the concurrent and lasting effects of adolescent cannabis use can be observed on important cognitive functions and appear to be more pronounced than those observed for alcohol. Am J Psychiatry. 2018 Oct 3:appiajp201818020202.)

- Syden-fyll verre enn noensinne: Slik fester norsk ungdom seg syke.

(Anm: Syden-fyll verre enn noensinne: Slik fester norsk ungdom seg syke. (…) Gratis sprit. De aller fleste vi møter er rett og slett for fulle til å intervju på TV. Kanskje ikke så rart, når flere av utestedene tilbyr gratis sprit. (…) Drikker seg syke. – Det blir bare verre og verre, sier leder av Europeiske reiseforsikrings kontor i Spania, Hanne Stander til TV 2. I 30 år har hun bodd i Spania, og sett utviklingen på nært hold. – Det er flere som reiser, de er yngre enn før og det drikkes betydelig mer alkohol, sier Stander. – Før var det nok guttene som var verst, men nå er jentene like ille. Mange drikker seg syke, sier Stander. (tv2.no 9.7.2017).)

- Alkoholavhengighet. Ingen bevis på at legemidler kan bidra til å kontrollere drikking

Alcohol dependence. No evidence that drugs can help control drinking.
BMJ 2017;358:j4325 (Published 21 September 2017)
There is no reliable evidence for using the drugs nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen, or topiramate to help control drinking in patients with alcohol dependence or alcohol use disorder, a review of 32 randomised controlled trials in Addiction has found.3 Lead author Clément Palpacuer said that the data showed that “we don’t yet know” whether the drugs are effective. “To know that, we need better studies. Researchers urgently need to provide policy makers with evidence as to which of these drugs can be effectively translated into a real harm reduction strategy.”

(Anm: Pharmacologically controlled drinking in the treatment of alcohol dependence or alcohol use disorders: a systematic review with direct and network meta-analyses on nalmefene, naltrexone, acamprosate, baclofen, and topiramate. Addiction 2017 (First published: 20 September 2017).)

- Baclofen mot alkoholrelaterte lidelser. (- FORFATTERS KONKLUSJONER: Ingen av de primære eller sekundære resultatene av undersøkelsen viste tegn på forskjell mellom baclofen og placebo.)

(Anm: Baclofen for alcohol use disorder. Abstract BACKGROUND: Alcohol use disorder (AUD) and alcohol-related impairments belong to the most widespread psychiatric disorders leading to specific psychophysical, affective and cognitive symptoms and consequences for psychosocial well-being and health. Alcohol consumption is increasingly becoming a problem in many developing regions and AUD prevalence is estimated at 4.1% worldwide, with highest prevalence in European countries (7.5%), and the North America (6.0%). Therapeutic approaches, including pharmacotherapy, play an important role in treating patients with AUD. (…) AUTHORS' CONCLUSIONS: None of the primary or secondary outcomes of the review showed evidence of a difference between baclofen and placebo. The high heterogeneity among primary studies results limits the interpretation of the summary estimate, the identification of moderators and mediators of baclofen's effects on alcohol use remains a challenge for further research. Even though some results from RCTs are promising, current evidence remains uncertain regarding the use of baclofen as a first-line treatment for people with AUDs. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 26;11:CD012557.)

(Anm: Baclofen for alcohol use disorder—a systematic meta‐analysis. Abstract Objective To evaluate the efficacy and tolerability of baclofen vs. placebo for long‐term treatment of alcohol use disorder. (…) Conclusion Our results question baclofen's utility in the long‐term treatment of alcohol use disorder at both normal and high doses. While the confidence intervals indicate that marginally harmful or moderately beneficial effects of baclofen remain a possibility, the most likely effect size is slightly above placebo effects. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 07 June 2018).)

(Anm: Bias [baies] -en, - skjevhet i vitenskapelig undersøkelse el. resultat pga. mangelfull systematikk i innsamlingen av data. Etym.: eng., fr. biais helning, tendens. Kilde: ordnett.no.)

(Anm: Bias; (...) valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt. Kilde: Store norske leksikon.)

(Anm: Medisinske tidsskrifter og uavhengighet etc. (mintankesmie.no).)

- Taxfreeordningen er meningsløs – skrot den!

(Anm: Frank Lynum, kommentator. Taxfreeordningen er meningsløs – skrot den! GARDERMOEN (Aftenposten): På ett område er Norge et skatteparadis for alkohol og tobakk. Politikerne er feige som ikke tør avvikle taxfreeordningen. Det er søndag ettermiddag og midt i fellesferien. En strøm av voksne, gjerne med barn, bager, bagasje og handlevogner, kommer rullende inn i det som fortoner seg som et eldorado. Snakk om bonus etter å ha vært på ferie: Unge og gamle kan fråtse i sine favoritter, enten det er billig alkohol eller søtsaker. (aftenposten.no 1.8.2017).)

– De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner.

(Anm: De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkoholbruk er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert. (avogtil.no).)

- WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året.

(Anm: WHO: Røyking koster 8.500.000.000.000 i året. Kostnadene ved røyking er nesten fire ganger høyere enn det man tar inn i skatter og avgifter på tobakk, viser en ny rapport. (nrk.no 10.1.2017).)

(Anm: Smoking costs $1 trillion, soon to kill 8 million a year: WHO/NCI study. (…) Health experts say tobacco use is the single biggest preventable cause of death globally. "It is responsible for... likely over $1 trillion in health care costs and lost productivity each year," said the study, peer-reviewed by more than 70 scientific experts. (reuters.com 10.1.2017).)

- Taxfree-ordningen er egentlig ganske genial.

(Anm: Taxfree-ordningen er egentlig ganske genial | Haakon Dagestad, Kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway. Politikerne sørget for at norske penger gikk til norske flyplasser og norske arbeidsplasser da de innførte taxfree ved ankomst i Norge. Det er egentlig ganske genialt. Aftenpostens kommentator Frank Lynum kom lørdag 29. juli med et kraftig angrep på taxfreeordningen. Kommentaren ser ut til å være basert på selektiv faktabruk og hopper bukk over en rekke problemstillinger. Et eksempel på hvor lett kommentatoren tar på spørsmålet, er konklusjonen om at Avinor uten videre burde gi fra seg 28 milliarder kroner i inntekter fra taxfree. (aftenposten.no 4.8.2017).)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

(Anm: Festrøyking øker risikoen for død. Festrøyker har 38% høyere risiko for å dø i løpet av 15 år, sammenlignet med de som aldri røyker, viser ny studie. (dagensmedisin.no 5.1.2018).)

 

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.) (mintankesmie.no).)

- Alkoholens skadeverkningar. (- 2 000 dödsfall varje år är en underskattning. Varje år vårdas cirka 20 000 personer i Sverige för missbruk av alkohol och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens alkoholindex.)

(Anm: Alkoholens skadeverkningar. Ungefär sex procent av alla dödsfall i världen orsakas av alkohol. Trots att hälften av jordens befolkning inte dricker alkohol skattas den som den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död. Bara tobaksbruk och högt blodtryck skattas högre. (…) 2 000 dödsfall varje år är en underskattning. Varje år vårdas cirka 20 000 personer i Sverige för missbruk av alkohol och knappt 2 000 dör. Det framgår av Socialstyrelsens alkoholindex. Men alkoholindexet ger en grovt underskattad bild av skadorna. Några orsaker är: - Alla alkoholrelaterade akuta skador täcks inte av indexet. En amerikansk studie visar att akuta skador utgör ungefär två tredjedelar av de totala skadorna. - Bara diagnoser där alkohol finns med i dödsorsaksintyget inkluderas, trots att flera andra sjukdomar är relaterade till alkohol. Uppgifter från bland andra Cancerfonden pekar till exempel på att det i Sverige varje år insjuknar 3 000 – 4 000 personer i cancer orsakad av alkoholkonsumtion. - Det finns ett mörkertal. Bara en del av det skadliga alkoholbruket kommer till vårdens kännedom. (folkhalsomyndigheten.se 26.9.2016).)

(Anm: Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter (mintankesmie.no).)

- Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager.

(Anm: Sammenknyttede perspektiver på kvalitet og sikkerhet: linker på pasientnivå mht. episoder, uheldige hendelser og data på klager. (- Konklusjoner. Linker på pasientnivå til episoder, uheldige hendelser (AE) og data på klager kan avsløre relasjoner mellom hendelser som ellers forblir skjult, slik som hendelser som trigger så vel som en følge av uheldige hendelser, som introduserer hendelseskaskader, uavhengig av om kliniske relasjoner synes å være tilstede. BMJ Qual Saf Published Online First: 21 July 2018.)

- Halvparten av norske drap begått av rusede

Halvparten av norske drap begått av rusede
nrk.no 10.6.2014
Over halvparten av drapene i Norge gjennom ti år er begått av rusede gjerningspersoner. Tallet både kunne og burde vært lavere hvis rusomsorgen hadde fungert bedre, sier forskere. Av Ståle HansenNRK Journalist Ståle Hansen Ellen Borge Kristoffersen

NRK har gjennomgått dommene etter 231 norske drap over ti år fra 2003 til 2012. I 125 av drapene - eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet.

Drap som er begått i rus involverer ofte personer som kjenner hverandre fra før, eller har en familierelasjon. De er ofte vanskelig å finne et motiv eller drapene er tilsynelatende utløst av bagateller og småkrangler. (...)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

- I fjor kom en rapport, bestilt av Stortinget, som viste at alkoholforbruket går opp, og folkehelsa ned, på grunn av taxfree-salg. (– Hvis det er et mål å beholde alle flyplassene vi har, kan det for eksempel betales over statsbudsjett.)

(Anm: – Taxfree belønner dem som forurenser mest. Avinor drifter norske flyplasser med penger fra billig alkohol. Det vil kritikerne ha slutt på. (…) – Hvis det er et mål å beholde alle flyplassene vi har, kan det for eksempel betales over statsbudsjett. Det viktigste for oss er uansett å legge til rette for å reise miljøvennlig. I tillegg til å bli kalt et insentiv for å reise mer, mener kritikerne at taxfree-handlingen går utover helsa vår. I fjor kom en rapport, bestilt av Stortinget, som viste at alkoholforbruket går opp, og folkehelsa ned, på grunn av taxfree-salg. (nrk.no 7.8.2017).)

- 4 av 10 studenter drikker for mye.

4 av 10 studenter drikker for mye
nrk.no 16.2.2011
43 prosent av landets studenter har et farlig drikkemønster. (...)

Det er særlig kvinnene som er i faresonen.

Av gruppen på 43 prosent som har høy eller alvorlig risikoatferd knyttet til alkohol, har 17 prosent et drikkemønster som innebærer alvorlig risiko hvis det vedvarer.

- Alvorlig bekymring
Tallene kommer fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2010 som legges fram i onsdag, skriver Universitas.

– Det høye alkoholforbruket er en alvorlig bekymring i forhold til våre fremtidige akademikere, som vi allerede vet har et høyere alkoholforbruk enn resten av befolkningen, sier Tore Rune Strøm, overlege ved rusakuttmottaket på Oslo universitetssykehus.

Risiko for helseskader
Strøm er redd for at studentenes høye alkoholinntak kan skape problemer for dem senere i livet. (...)

- Studentenes rusvaner: - Vi drikker for rus.

Studentenes rusvaner: - Vi drikker for rus
vg.no 5.9.2007
(VG Nett) Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo er bekymret over alkoholforbruket til studentene. (...)

- Studenter drikker farlig mye. (- En av tre studenter er i faresonen for å drikke på seg helseskader, sier en forsker som står bak en rapport om studenter og rusmidler.)

Studenter drikker farlig mye
vg.no 5.9.2007
(VG Nett) En av tre studenter er i faresonen for å drikke på seg helseskader, sier en forsker som står bak en rapport om studenter og rusmidler. (...)

- Alkohol "blackout" forutsier skaderisiko.

Alcohol "Blackouts" Predict Injury Risk
ivanhoe.com 4.7.2011
(Ivanhoe Newswire) -- The more drink-fueled memory blackouts students experience, the greater their risk of suffering a future injury while under the influence of alcohol, according to new research.

Memory blackouts are defined as the inability to recall events. These blackouts do not refer to the loss of consciousness as a result of drinking too much. Research shows that alcohol alters nerve cell communication in the hippocampal region of the brain, which affects memory formation. (...)

Our results suggest that memory blackout screening at student health services could be a useful tool in college alcohol-related injury prevention," the authors conclude.

In 2001, about 600,000 U.S. college students were injured as a result of excess drinking. In 2005, nearly 2,000 died as a result of unintentional injuries fueled by alcohol.

SOURCE: Injury Prevention, June 29, 2011 (...)

- De som dropper alkohol, dropper også lettere ut. Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse.

(Anm: De som dropper alkohol, dropper også lettere ut. Studiestart. Studenters alkoholforbruk kan være avgjørende for trivselen og sjansen for å droppe ut av studiene, viser dansk undersøkelse. En ny dansk undersøkelse slår fast at studenter som ikke drikker alkohol, eller de som drikker mye alkohol, har større sannsynlighet for å droppe ut enn studenter som drikker moderate mengder. Den danske undersøkelsen hevder at alkoholforbruk kan være avgjørende for studenters trivsel. Det melder danske Uniavisen og Politiken. Saken er også omtalt Dagbladet. (khrono.no 1.8.2017).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene.)

(Anm: Redaktørens valg. Hva kan vi lære av mesh-implantater. Hva kan vi lære av den skammelige historien om vaginalnett? (- Editor's Choice. What can we learn from the shameful story of vaginal mesh? That thousands of women have been irreversibly harmed. (…) Implantathistorien forteller oss mer: i hvilken utstrekning kirurger, forskere og faglige organer er filtret sammen med utstyrsprodusentene. Dette er ikke noe nytt. I virkeligheten vil diskusjonen være kjent og kjedelig stoff for de fleste lesere av BMJ som det er for oss redaktører. Men vi unnskylder oss ikke for å reise spørsmålet på nytt. Hvorfor?BMJ 2018;363:k4254 (Published 11 October 2018).)

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

- En nylig studie publisert i Birat Journal of Health Sciences i Nepal fant at over en tredjedel av alle forsettlige hodeskader - overgrep som er ment å ta livet av eller skade en person - var relatert til alkoholbruk.

(Anm: En nylig studie publisert i Birat Journal of Health Sciences i Nepal fant at over en tredjedel av alle forsettlige hodeskader - overgrep som er ment å ta livet av eller skade en person - var relatert til alkoholbruk. Alcohol use linked to intentional head injuries in Nepal. Head injuries can be fatal, particularly if the assailant intentionally targets the victim to cause maximum damage. A recent study published in the Birat Journal of Health Sciences in Nepal has found that over a third of all intentional head injuries - assaults intended to kill or incapacitate a person - were related to alcohol use. (news-medical.net 18.7.2017).)

- Bare litt alkohol under graviditeten kan endre babyens ansiktstrekk. (- Prenatal alkoholeksponering, selv lave nivåer, kan påvirke kraniofacial utvikling.)

(Anm: Bare litt alkohol under graviditeten kan endre babyens ansiktstrekk. Just a little alcohol during pregnancy may alter baby's facial features. A new study affirms that there is no safe level of alcohol consumption during pregnancy, after finding that even the occasional drink can affect a baby's facial development. (...) Study co-leader Evi Muggli, of the Murdoch Children's Research Institute in Australia, and colleagues recently reported their results in JAMA Pediatrics. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

(Anm: Forbindelsen mellom prenatal alkoholeksponering og kraniofacial form hos barn ved 12 måneders alder. Association Between Prenatal Alcohol Exposure and Craniofacial Shape of Children at 12 Months of Age. (…) Conclusions and Relevanc  Prenatal alcohol exposure, even at low levels, can influence craniofacial development. Although the clinical significance of these findings is yet to be determined, they support the conclusion that for women who are or may become pregnant, avoiding alcohol is the safest option. JAMA Pediatrics 2017 (Published online June 5, 2017).)

- Forskere identifiserer femten gener som bestemmer våre ansiktstrekk.

(Anm: Researchers identify fifteen genes that determine our facial features. Researchers from KU Leuven (Belgium) and the universities of Pittsburgh, Stanford, and Penn State (US) have identified fifteen genes that determine our facial features. The findings were published in Nature Genetics. (…) The study, the researchers say, emphasizes the importance of faces in creating a first impression - something that Hartley says is surprising: "In everyday life, I am not conscious of the way faces and pictures of faces are influencing the way I interact with people. Whether in 'real life' or online, it feels as if a person's character is something I can just sense. These results show how heavily these impressions are influenced by visual features of the face - it's quite an eye opener!" (news-medical.net 19.2.2018).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

- Tobakk, alkohol, og enkelte legale og illegale substanser / legemidlers innvirkning på fysisk attraktivitet.

(Anm: Skrekkbildene som viser hva røyking gjør med kroppen din (dagbladet.no 19.10.2013).)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

- Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug.

(Anm: Alkohol og rygning gør dig synligt ældre. Du har nok hørt, at rygning ælder dig, men et nyt studie viser, at det samme også gælder for et højt alkoholforbrug. (…) Læs også: Rygning skader tænderne  (…) Ikke kun udseende Det er dog ikke kun udseendet, der bliver påvirket af rygning og alkoholforbrug. Blandt andet øger rygning risikoen for at udvikle tilstanden KOL, og for at få lungekræft, og der er fundet sammenhæng mellem alkoholforbrug og forekomsten af brystkræft.  (netdoktor.dk 15.11.2017).)

- Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor.

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

- Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet.

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antidepressiva kan ødelegge ansiktsmuskulatur og føre til økt aldring. (…) Resultatene viste at tvillinger som var skilt virket nesten 2 år eldre enn sine søsken som var gift, enslige eller enker. Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten også spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre, mens de i grupper over 40 år, desto tyngre tvillingene var, virket yngre. (...) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansikstmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (Results showed that twins who had been divorced appeared nearly 2 years older than their siblings who were married, single or even widowed. Antidepressant use was associated with a significantly older appearance and researchers also found that weight played a major factor too. In those sets of twins who were less than 40 years old, the heavier twin was perceived as being older, while in those groups over 40 years old, the heavier twin appeared younger. (…) Additionally, researchers suspect that continued relaxation of the facial muscles due to antidepressant use, could account for sagging.) (medpagetoday.com 4.2.2009).)

- Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter.

(Anm: Dödsdrogens sanna ansikte - Detta är bilderna som säger allt. Om livet före och efter. Med drogen crystal meth. (expressen.se 3.3.2006).)

- Forskere identifiserer femten gener som bestemmer våre ansiktstrekk.

(Anm: Researchers identify fifteen genes that determine our facial features. Researchers from KU Leuven (Belgium) and the universities of Pittsburgh, Stanford, and Penn State (US) have identified fifteen genes that determine our facial features. The findings were published in Nature Genetics. (…) The study, the researchers say, emphasizes the importance of faces in creating a first impression - something that Hartley says is surprising: "In everyday life, I am not conscious of the way faces and pictures of faces are influencing the way I interact with people. Whether in 'real life' or online, it feels as if a person's character is something I can just sense. These results show how heavily these impressions are influenced by visual features of the face - it's quite an eye opener!" (news-medical.net 19.2.2018).)

- For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt

Alkohol kan gi deg flere rynker
kk.no 3.2.2013
RYNKER: Dersom du skal ut i helgen kan det være lurt å ha i bakhodet at alkohol kan fremskynde aldringsprosessen i ansiktet ditt.

Fremskynder hudens aldringsprosess betraktelig.

Etter en heftig fest med mye alkoholholdig drikke kan du våkne med mer enn bare en kraftig baksmell.

For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt. Og om du drikker alkohol jevnlig, og i større mengder, kan dette føre til at huden din ser eldre ut.

Ifølge Womenshealthmag.com kan drikkevanene dine føre til at huden din eldres langt raskere enn ønsket, og rynkene vil sakte men sikkert dukke opp en etter en.

LES OGSÅ: Hvor mye alkohol drikker du? (...)

- Hva kan overdreven drikking gjøre med utseendet ditt? Studien gransker. Overdreven drikking kan forutsi synlige tegn på aldring, viser en stor studie. Ny forskning publisert i Journal of Epidemiology & Community Health undersøker sammenhengen mellom tung drikking og merkbare tegn på aldring. (- Faktisk, som forfattere av den nye forskningen bemerker, har tidligere studier knyttet alle fire tegn på aldring med høyere risiko for dårlig kardiovaskulær helse, tidlig død eller begge deler.

In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average.
(Anm: What can excessive drinking do to your looks? Study investigates. Excessive drinking can predict visible signs of aging, a large study shows. New research published in the Journal of Epidemiology & Community Health examines the link between heavy drinking and noticeable signs of aging. This is the first prospective study of its kind. Danish-based researchers led by Dr. Janne S. Tolstrup — of the National Institute of Public Health at the University of Southern Denmark in Odense — set out to investigate the link between heavy drinking and smoking and visible signs of aging. As the study authors explain, visible signs of aging are often a good indicator of an individual's actual biological age. Noticeable signs of aging are likely to indicate poor health. So, Dr. Tolstrup and her team focused on four such signs: male pattern baldness, earlobe creases, so-called arcus corneae, and a sign called xanthelasmata. Arcus corneae, sometimes known as corneal arcus, is a white or gray ring that starts accumulating in the margins of one's cornea. Unless a congenital problem present at birth, the condition is more common in older adults. It can sometimes be a marker of high cholesterol, or even predict coronary artery disease. Xanthelasmata is the medical term for yellowish plaques that form over or around one's eyelids. The fatty deposits can be a sign of high cholesterol, as well. In fact, as the authors of the new research note, previous studies have linked all four signs of aging with a higher risk of poor cardiovascular health, premature death, or both. The team studied these four signs in more than 11,600 adults whose health had been followed for 11.5 years, on average. (medicalnewstoday.com 16.11.2017).)

(Anm: Alcohol consumption, smoking and development of visible age-related signs: a prospective cohort study. J Epidemiol Community Health 2017;71:1177-1184.)

- Kan stamceller reversere aldringsprosessen? Stamceller i hjernen bestemmer hvor raskt kroppen våre ldres, har forskere bemerket.

(Anm: Could stem cells reverse the aging process? Stem cells in the brain determine how quickly our bodies age, researchers have noted. But by introducing fresh stem cells, part of the aging process could be slowed down or reversed, a new study finds. As humans, we persist in being baffled by the steady aging of our bodies, which sometimes seems to occur at a faster rate than we might expect. Consequently, we often do our best to try to stall or "cheat" the aging process using a wide range of "remedies," from improving our diets to undergoing plastic surgery. Researchers are now looking into how stem cells found in a region of our brain called the hypothalamus might play a key role in how swiftly we age. Dr. Dongsheng Cai, from the Albert Einstein College of Medicine, in New York City, NY, alongside a team of specialists, has found that adding fresh stem cells to the hypothalamus might be the way to go if we want to delay old age. The results of this study are published in the current issue of Nature. (medicalnewstoday.com 28.7.2017).)

(Anm: Why drinking increases sexual urges but decreases sexual performance: Hypothalamus and pituitary: The hypothalamus and pituitary coordinate automatic brain functions and hormone release. Alcohol depresses nerve centers in the hypothalamus that control sexual arousal and performance. Although sexual urge may increase, sexual performance decreases. (forbes.com 6.10.2012).)

- Å drikke alkohol i løpet av svangerskapet kan forandre måten barnas ansikter dannes, ifølge studie. (- Forskere undersøkte data fra ansiktsbilder av 415 ett år gamle barn og fant subtile endringer i spedbarns ansikter - hovedsakelig rundt nesen, øynene og leppene - knyttet til nesten alle nivåer av alkoholeksponering.)

(Anm: Drinking any amount of alcohol during pregnancy can change the way babies' faces form, study finds. Drinking even small amounts of alcohol when pregnant could alter a baby's features, a new study has found. Researchers examined data from facial images of 415 one-year-old children and found subtle changes in babies' faces – mostly around the nose, eyes and lips – associated with almost all levels of alcohol exposure. Alcohol appeared to affect face shape whether it was drunk in the first trimester or throughout the pregnancy. (independent.co.uk 15.6.2017).)

- Alkoholinntak under graviditeten kan ha transgenerasjonelle effekter.

(Anm: Drinking alcohol while pregnant could have transgenerational effects. Soon-to-be mothers have heard the warning - don't drink while pregnant. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued numerous statements about the dangers of alcohol consumption during pregnancy, as it can lead to Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) in newborns. (…) "We found that body weight and brain size were significantly reduced in all generations of PrEE animals when compared to controls; all generations of PrEE mice showed increased anxiety-like, depressive-like behaviors and sensory-motor deficits. By demonstrating the strong transgenerational effects of prenatal ethanol exposure in a mouse model of FASD, we suggest that FASD may be a heritable condition in humans," Huffman said. (medicalnewstoday.com 11.7.2017).)

(Anm: Prenatal Ethanol Exposure and Neocortical Development: A Transgenerational Model of FASD, Cerebral Cortex 2017 (published 6 July 2017).)

- Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Sertralin(e) (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner.)

(Anm: Transgenerasjonelle effekter av to antidepressiva. De lave nivåene av antidepressiva som oppdages i overflatevann øker for tiden bekymringer for deres potensielle langsiktige risikoer for ikke-målrettede organismer i vann. (- Venlafaxin (Efexor; Effexor etc.)-eksponeringen reduserte avkomstallet (etterkommere) F0-daphnider og resulterte i legemiddeltoleranse hos F1-generasjonen. Sertralin (Zoloft), i motsetning til venlafaksin kan vise seg å være en ekte miljøtrussel på grunn av akkumulering i alger og den fysiologiske svakheten som observeres over generasjoner. Environ. Sci. Technol., 2015, 49 (2), pp 1148–1155.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler (mintankesmie.no).)

(Anm: Sovemidler knyttes til dødelighet eller kreft: en matchet kohortstudie. (Hypnotics' association with mortality or cancer: a matched cohort study.)  (...) Målsetting Anslagsvis 6 % -10 % av amerikanske voksne tok et sovemiddel (hypnotika) mot dårlig søvn i 2010. Denne studien underbygger tidligere rapporter som knytter hypnotika (sovemidler) til økt dødelighet. BMJ Open 2012;2:e000850 (27 February).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

(Anm: Flere barn enn antatt får bivirkninger av ADHD-medisiner. (…) Tidligere antok forskere at mellom 1 og 10 prosent av alle barn på ADHD-medisiner opplever nedsatt appetitt, men den nye studien viser at tallet faktisk er over 30 prosent. Dessuten er flere barn enn tidligere antatt triste og irritable, og flere opplever søvnproblemer, når de tar medisiner mot sykdommen. Likevel anbefaler forskerne at barna fortsetter å ta medisinene. (…) Den nye forskingsgjennomgangen er nettopp offentliggjort av Cochrane Library. Cochrane samler vitenskapelig evidens fra mange studier til en stor studie som dermed er mer presis. (forskning.no 18.5.2018).)

(Anm: Forskning og ressurser (mintankesmie.no).)

(Anm: Kultur for kritikk. Ja til tellekanter. Avstand til makten. Og 7 andre tips for en sterkere samfunnsforskning | Willy Pedersen, professor i sosiologi, Universitet i Oslo; Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi, Universitet i Oslo. Våre to forskergrupper fikk topp score i den store evalueringen av norsk samfunnsforskning. (…) Komiteens begrep er «excellent».De konkluderer med at vi er «i den internasjonale forskningsfronten». (aftenposten.no 4.7.2018).)

- Dokumenter reiser nye bekymringer om litiumstudie på barn. (- Psykiater ved University of Illinois i Chicago innrullerte sine unge sønner som kontrollpersoner i kriserammet studie.) (- Hun fikk utbetalt rundt 200 000 dollar per år, pluss bonuser. I tillegg til hennes forskning behandlet hun og førte tilsyn med omsorgen for tusenvis av barn, som inkluderte 1 200 i fem år etter sin forskning..)

 (Anm: Documents Raise New Concerns About Lithium Study on Children. Prominent University of Illinois at Chicago psychiatrist enrolled her young sons as healthy control subjects in troubled study. Newly obtained records raise additional concerns about the research and oversight of Dr. Mani Pavuluri, a star pediatric psychiatrist at the University of Illinois at Chicago whose clinical trial studying the effects of the powerful drug lithium on children was shuttered for misconduct. ProPublica Illinois has learned: - Parents of at least eight children who participated in Pavuluri’s trials contacted UIC after learning she had violated research rules, a larger number than the university previously disclosed — though UIC officials insist only one of the queries was a complaint. - Pavuluri enrolled 101 children and teens diagnosed with bipolar disorder in the lithium study before it was halted when one of the young subjects became ill. UIC officials previously declined to answer questions about how many children participated in the government-funded study, citing an ongoing federal investigation. - The psychiatrist’s two young sons were among 132 children and teens who participated as healthy control subjects, a violation of university protocol and generally accepted research practices. (…) She was paid about $200,000 a year, plus bonuses. In addition to her research, she treated and oversaw the care of thousands of children, including 1,200 in the five years after her research. (propublica.org 3.7.2018).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Syrepumpehemmere (protonpumpehemmere (PPI) knyttet til alvorlige gastrointestinale infeksjoner. (…) Legemidler som protonpumpehemmere (PPI) knyttet til en økt risiko for tarminfeksjoner med C. difficile og Campylobacter bakterier som kan forårsake betydelig sykdom. (Acid suppression medications linked to serious gastrointestinal infections. (…) Medications such as proton pump inhibitors (PPIs) was linked with an increased risk of intestinal infections with C. difficile and Campylobacter bacteria, which can cause considerable illness.) (medicalnewstoday.com 9.1.2017).)

- Nye C. difficile retningslinjer anbefaler nye behandlings- og testprotokoller.

(Anm: New C. difficile Guidelines Recommend New Treatment and Testing Protocols. New diagnostic methods and treatments, including fecal microbiota transplantation (FMT), will help improve the care given to patients with Clostridium difficile infection (CDI), according to updated guidelines released by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America. The updates were necessary because diagnosis and treatment of CDI have evolved significantly since they were published in 2010, according to the IDSA. The most common. (gastroendonews.com 8.6.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

- Har besteforeldres atferd betydning for egen sykdomsrisiko?

(Anm: Har besteforeldres atferd betydning for egen sykdomsrisiko? Kan bestefedres atferd i oppveksten påvirke helsen til kommende barn og barnebarn? Kan en slik effekt påvirke barna av ett kjønn, men ikke et annet? Ja, mener en internasjonal gruppe genetiske epidemiologer (1). De har sett på hvilken effekt ernæring og røyking har på kommende generasjoner. Dersom en mann begynte å røyke før han nådde puberteten, hadde hans guttebarn signifikant økt risiko for å bli overvektige som niåringer. Det var ingen slik sammenheng for jentebarn. Tidsskr Nor Legeforen 2006 126:1458. (25.5.2006).)

- Multigenerasjonell og transgenerasjonell arv ved substanseksponering : Virkningene av alkohol, opiater, kokain, marihuana og nikotin. (- Foreldrenes substansbruk kan påvirke generasjoner av avkom.)

(Anm: Multigenerational and transgenerational inheritance of drug exposure: The effects of alcohol, opiates, cocaine, marijuana, and nicotine. Abstract Familial inheritance of drug abuse is composed of both genetic and environmental factors. Additionally, epigenetic transgenerational inheritance may provide a means by which parental drug use can influence several generations of offspring. Recent evidence suggests that parental drug exposure produces behavioral, biochemical, and neuroanatomical changes in future generations.  Prog Biophys Mol Biol. 2015 Jul;118(1-2):21-33. Epub 2015 Apr 1.)

(Anm: Båndene mellom mor og barn er mye sterkere enn forskerne har trodd. Fosterceller kan beskytte mamma mot sykdom lenge etter fødselen. KNYTTER BÅND: Nyere forskning har vist at mor under svangerskapet får celler fra fosteret. Samtidig får babyen celler fra mor. På slutten av 1800-tallet viste den tyske vitenskapsmannen Georg Schmorl hvordan celler fra en baby kan gjemme seg i mors kropp etter fødselen. Nå - mer enn hundre år seinere - har forskerne så vidt begynt å forstå hva disse cellene gjør, skriver NPR. Funnene kan gi svar på hvordan kreft og autoimmune sykdommer innvirker på kvinner. Men funnene innebærer også noe annet - noe som kan være rart å tenke på: Du har trolig celler i kroppen din som stammer fra eldre søsken. Kanskje har du også celler fra bestemora di eller til og med oldemora di. (dagbladet.no 3.11.2015).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Dessverre, som for hjertehelse, ser den rapporterte nytteverdien av lett til moderat drikking på hjernehelse avgjort vaklende. (- Bedre forskning flater ut J-kurven.)

(Anm: Redaktørens valg. Bedre forskning flater ut J-kurven. Editor's Choice. Better research flattens the J shaped curve. As you reach for your post-election glass of wine this weekend, or perhaps even something stronger, spare a thought for your brain. You may have been told that alcohol, when consumed in moderation, protects against dementia—an example of the workings of the famous “J shaped curve.” Sadly, as with cardiovascular health, the reported benefits of light to moderate drinking on brain health are now looking decidedly shaky. BMJ 2017;357:j2755 (Published 08 June 2017).)

(Anm: A J curve is any of a variety of J-shaped diagrams where a curve initially falls, then steeply rises above the starting point. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Moderat drikking er knyttet til svekket hjernehelse, ifølge studieresultater. Moderate drinking is linked to decline in brain health, study finds. Alcohol consumption, even at moderate levels, is associated with increased risk of adverse brain outcomes and a steeper decline in cognitive skills, a study published in The BMJ has found.1 BMJ 2017;357:j2751 (Published 07 June 2017).)

(Anm: Fler äldre dör av alkoholrelaterade orsaker (…) År 2015 dog över 1000 personer 65 år och äldre av orsaker relaterade till alkohol. Mätt i antal dödsfall per hundratusen personer motsvarar det 53,5 personer, en ökning med 41 procent sedan 2001. (…) Andelen kvinnor ökar mest – i den specialiserade öppenvården har exempelvis kvinnor 65-84 år som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015. (socialstyrelsen.se 23.2.2017).)

- Flere legges inn med alkoholskader.

Flere legges inn med alkoholskader
nrk.no 15.9.2011
Fagpersoner NRK har snakket med er spesielt bekymret for at stadig flere kvinner legges inn med alkoholskader.

De siste ti årene har antall innleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 prosent, og over dobbelt så mange legges inn for leverskader.

I 1999 ble 2505 personer innlagt på grunn av alkoholskader, mens i 2009 ble 3586 personer innlagt på grunn av skader eller sykdommer som følge av alkohol. Blant disse var 2371 menn og 1215 kvinner.

LES OGSÅ: Alkoholisme vanligste dødsårsak

Økningen er på godt over 1000 personer eller 45 prosent. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

De siste ti årene ser man en fordobling av antall personer som legges inn med leverskader. Også antall personer innlagt med alkoholforgiftning har doblet seg.

– Kvinner bruker vanedannende medikamenter
Fageksperter sier de opplever en økning av kvinner som kommer til behandlingssentrene i Norge.

– Det er en skummel trend når det gjelder alkoholskader, og vi ser den i større grad hos kvinner, sier rusmedisiner Rune Tore Strøm på akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus.

Han er bekymret for utviklingen.

– Dette er toppen av et isfjell. Det har vært en økning i antall kvinner som kommer til behandling, og det er mange kvinner og menn som trenger behov for behandling og som ikke søker hjelp, sier han.

Strøm mener kvinnene i større grad misbruker vanedannende medikammenter sammen med alkohol.

– Vi ser at sove- og nervetabletter er mer brukt hos kvinner, og at leger ofte skriver ut slike medikamenter til kvinner, sier han. (...)

- Beskytter moderat drikking virkelig mot hjertesykdom?

(Anm: Beskytter moderat drikking virkelig mot hjertesykdom? Does moderate drinking really protect against heart disease? (…) But a new research review contests these findings. The extensive meta-analysis of existing studies was published in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs. The new review examined 45 cohort studies that showed people who drink moderately to be in better health than those who abstain from alcohol, therefore inferring that a moderate intake of alcohol may have positive health effects. (medicalnewstoday.com 22.5.2017).)

- Bare ett lite glass vin per dag øker risikoen for brystkreft.

(Anm: Bare ett lite glass vin per dag øker risikoen for brystkreft. Just one small glass of wine per day increases breast cancer risk. (…) A new report conducted by the American Institute for Cancer Research (AICR), in collaboration with the World Cancer Research Fund, examined several risk factors for breast cancer, including alcohol, diet, and weight. (…) lcohol increases breast cancer risk, exercise lowers it. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

- Ett glas vin om dagen räcker för ökad risk för bröstcancer.

Ett glas vin om dagen räcker för ökad risk för bröstcancer
netdoktor.se 25.5.2017

Kvinnor rekommenderas nu av forskare att kraftigt begränsa sitt alkoholintag för att minska risken för bröstcancer. Det efter att en omfattande granskning visat på att enbart ett glas vin om dagen skulle kunna påverka risken att drabbas. Den omfattande rapporten visar således på en stark koppling mellan livsstil och bröstcancerrisk.

Granskningen omfattade 119 vetenskapliga studier om livsstil och bröstcancerrisk som inbegriper 12 miljoner kvinnor och 260 000 bröstcancerfall.

Bland annat framkom att mindre än ett glas vin per dag ökar risken medan pulshöjande träning minskar.

– Det kan vara förvirrande att titta på enskilda studier där resulten varierar, förklarar Anne McTiernan, huvudförfattare bakom rapporten och fortsätter:

– Men med denna omfattande och aktuella rapport är bevisen tydliga: Att ha en fysiskt aktiv livsstil, hålla en hälsosam vikt under hela livet och begränsa alkoholintag är ett steg kvinnor kan ta för att minska sin risk. (…)

- Tarmsopp bidrar til forverring av alkoholisk leversykdom.

Intestinal fungi contribute to development of alcoholic liver disease.
J Clin Invest. 2017 May 22. pii: 90562. [Epub ahead of print]
Abstract Chronic liver disease with cirrhosis is the 12th leading cause of death in the United States, and alcoholic liver disease accounts for approximately half of all cirrhosis deaths. Chronic alcohol consumption is associated with intestinal bacterial dysbiosis, yet we understand little about the contribution of intestinal fungi, or mycobiota, to alcoholic liver disease. Here we have demonstrated that chronic alcohol administration increases mycobiota populations and translocation of fungal β-glucan into systemic circulation in mice. Treating mice with antifungal agents reduced intestinal fungal overgrowth, decreased β-glucan translocation, and ameliorated ethanol-induced liver disease. Using bone marrow chimeric mice, we found that β-glucan induces liver inflammation via the C-type lectin-like receptor CLEC7A on Kupffer cells and possibly other bone marrow-derived cells. Subsequent increases in IL-1β expression and secretion contributed to hepatocyte damage and promoted development of ethanol-induced liver disease. We observed that alcohol-dependent patients displayed reduced intestinal fungal diversity and Candida overgrowth. Compared with healthy individuals and patients with non-alcohol-related cirrhosis, alcoholic cirrhosis patients had increased systemic exposure and immune response to mycobiota. Moreover, the levels of extraintestinal exposure and immune response correlated with mortality. Thus, chronic alcohol consumption is associated with an altered mycobiota and translocation of fungal products. Manipulating the intestinal mycobiome might be an effective strategy for attenuating alcohol-related liver disease. (…)

(Anm: Tarmsopp linket til forverring av alkoholisk leversykdom. Intestinal fungi linked to worsening of alcoholic liver disease. A new study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) is among the first to suggest that intestinal fungi may contribute to the development of alcoholic liver disease (ALD). (…) ALD has previously been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. Until now, little was known about the role of intestinal fungi in ALD. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

(Anm: Alkoholisk leverskade. Langvarig og høyt alkoholforbruk vil skade leveren. Det fører til fettlever, leverbetennelse og til sist skrumplever. (nhi.no 24.5.2017).)

- Stadig flere får skrumplever. (- Fagfolk er ikke overrasket over utviklingen. I perioden 1998-2008 har tallet på sykehusinnleggelser på grunn av skrumplever og alkoholisk leversykdom gått opp med 92 prosent.)

Stadig flere får skrumplever
nrk.no 12.5.2009
Antall tilfeller av skrumplever og alkoholrelaterte leverskader her i landet er nær doblet på ti år.

Fagfolk er ikke overrasket over utviklingen. I perioden 1998-2008 har tallet på sykehusinnleggelser på grunn av skrumplever og alkoholisk leversykdom gått opp med 92 prosent. (...)

I fjor drakk vi 6,7 liter ren alkohol i snitt, nesten 1 liter mer enn for bare seks år siden.

- Vi drikker ikke bare mer, men oftere. Vi nordmenn tror kanskje det er moderne, sier Skjøtskift. (...)

Over 3.000 innlagt med alkoholforgiftning
vg.no 12.7.2007
3.290 nordmenn havnet i fjor på sykehus på grunn av alkoholforgiftning. Det er dobbelt så mange som i 1999. (...)

Også de langvarige skadevirkningene øker. Data fra Norsk pasientregister viser at sykehusinnleggelser med alkoholrelatert leversykdom økte med 85 prosent for menn fra 1999 til 2005. (...)

- Tarmmikrober kan bidra til å bedre å forutsi risiko for sykehusinnleggelse for pasienter med skrumplever (cirrhose).

(Anm: Gut microbes could help better predict risk of hospitalization for patients with cirrhosis. The gut microbiome—a collection of bacteria and other microbes in the gut—could be a highly accurate predictor of hospitalizations for patients with cirrhosis, according to a recently published study led by a researcher at Virginia Commonwealth University. The paper, which published in the journal JCI Insight in March, determined that analysis of microbial DNA and microbial RNA could be used alongside current clinical methods to more accurately predict 90-day hospitalizations. Microbial DNA analysis identifies live and dead bacterial species, while microbial RNA analysis identifies the most metabolically active microbial species. Cirrhosis is a leading cause of increased health expenditures due to hospitalizations and of mortality worldwide, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, part of the National Institutes of Health. (medicalxpress.com 30.3.2018).)

(Anm: Gut microbial RNA and DNA analysis predicts hospitalizations in cirrhosis. BACKGROUND. Cirrhosis is associated with gut microbial changes, but current 16S rDNA techniques sequence both dead and live bacteria. We aimed to determine the rRNA content compared with DNA from the same stool sample to evaluate cirrhosis progression and predict hospitalizations. (…) CONCLUSION. DNA and RNA analysis of the same stool sample demonstrated differing microbiota composition, which independently predicts the hospitalization risk in cirrhosis. RNA and DNA content of gut microbiota in cirrhosis are modulated differentially with disease severity, infections, and omeprazole use. JCI Insight. 2018 Mar 8;3(5). pii: 98019.)

(Anm: Levercirrhose (skrumplever), cirrhosis hepatis, endestadiet ved en lang rekke kroniske leversykdommer. Kilde: Store norske leksikon.)

- Linken mellom tarmsopp og alkoholisk leversykdom (ALD) vokser seg sterkere.

(Anm: Link Between Intestinal Fungi and Alcoholic Liver Disease Grows Stronger. A recent study provides evidence to the support the correlation of alcoholic liver disease and bacterial overgrowth in the intestines. Alcoholic liver disease (ALD) has been associated with bacterial overgrowth in the intestines, as well as a shift in the types of bacteria found there. But until now, according to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, little was actually known about the role of intestinal fungi in ALD. A University of California-San Diego and J. Craig Venter Institute in Rockville, Maryland study offers more evidence to support the connection. (…) Treatment with amphotericin B reduced levels of liver injury and fat accumulation. (mdedge.com 26.7.2017).)

(Anm: Amphotericin B is an antifungal medication used for serious fungal infections and leishmaniasis.[1] The fungal infections it is used to treat include aspergillosis, blastomycosis, candida, coccidioidomycosis, and cryptococcosis.[2] For certain infections it is given with flucytosine.[3] It is typically given by injection into a vein[2]. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Link mellom alkoholforbruk og hjertearytmier påvist hos drankere ved Oktoberfest München. Link between alcohol consumption and cardiac arrhythmias found in drinkers at the Munich Octoberfest. Researchers who studied beer drinkers at the Munich Octoberfest have found that the more alcohol consumed the higher was the likelihood of developing abnormal heart rhythms called cardiac arrhythmias. The research, which is published in the European Heart Journal, is the first study to investigate the link between acute alcohol consumption and cardiac arrhythmias in a large number of people in a prospective fashion i.e. examining them as they were drinking, rather than asking them to remember at some point afterwards how much they had drunk, when, and for how long. The findings are important because it is thought that arrhythmias can, in some circumstances, lead to atrial fibrillation, an irregular heart beat that can result in severe discomfort and, in the long run, more serious consequences such as heart failure and stroke. (medicalnewstoday.com 27.4.2017).)

- Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier.

(Anm: Mikroskopisk sopp forverrer sykdomssymptomer på Crohns, viser musestudier. Microscopic fungus exacerbates Crohn's disease symptoms, mice study shows. Bottom Line: A microscopic fungus called Candida tropicalis triggered gut inflammation and exacerbated symptoms of Crohn's disease, in a recent study conducted at Case Western Reserve University School of Medicine. (…) "Our data demonstrate that C. tropicalis may play a pro-inflammatory role in intestinal injury by exacerbating gut inflammation during the recovery phase of dextran sodium sulfate-induced colitis," the authors wrote. "We speculate that infection with the fungus C. tropicalis may play a role in triggering flares during Crohn's disease and that anti-fungal therapy may be beneficial in Crohn's disease patients." (news-medical.net 23.6.2017).)

(Anm: Single Fungus Amplifies Crohn’s Disease Symptoms. New study suggests anti-fungal medications to combat painful disease. (…) The researchers suggest C. tropicalis fungus may trigger gut inflammation by modulating levels of other gut bacteria. Said Di Martino, “We found that high levels of C. Tropicalis increases the abundance of harmful proteobacteria in the intestine, such as E. coli, disrupting the normal balance of the gut bacteria and creating a dysbiosis, a key element that triggers intestinal inflammation.” (casemed.case.edu 21.6.2017)

- E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom.

(Anm: E. coli-toksin (giftstoff) linket til inflammatorisk tarmsykdom. (E. coli toxin linked with inflammatory bowel disease.) Ny forskning tyder på at et toksin produsert av bakterien E. coli kan være det som utløser betennelse ved inflammatorisk tarmsykdom. (- Forskerne fant at microcin B17 faktisk induserer tarmbetennelse in vivo. Denne betennelsen var avhengig av CD1d-proteiner. CD1d-proteiner er molekyler som "formidler presentasjonen av primært lipid- og glykolipidantigener" til T-celler - en type hvite blodlegemer som spiller en nøkkelrolle ved immunitet. Prof. Maxwell forklarer funnene videre og sier "bakteriene som bor i oss har stor innvirkning på velvære." (medicalnewstoday.com 19.5.2018).)

- Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon.

(Anm: Alzheimer kan skyldes soppinfeksjon. (…) Det er en mulighet for at alzheimer er en soppsykdom, eller at soppinfeksjon er en risikofaktor for denne sykdommen. Det gir i så fall nye perspektiver i arbeidet med å finne en effektiv behandling av disse pasientene, konkluderer de spanske forskerne i siste utgave av Scientific Reports. (…) Genetiske rester fra virus og bakterier er tidligere funnet i hjernen til alzheimer-pasienter, og noen forskere har også antydet at sykdommen blir forårsaket eller forsterket av samme virustyper som fører til herpes og lungebetennelse. (©NTB) (nettavisen.no 15.10.2015).)

- Advarer politikere mot Facebook-fylla i ny PR-kampanje. (- Hvis man er klok med alkohol, slipper man å være etterpåklok.)

Advarer politikere mot Facebook-fylla i ny PR-kampanje.
kampanje.no 14.2.2017
- For politikere kan et glass for mye før sosiale medier-bruk være en kalddusj for karrieren, sier alkovettleder.

Organisasjonen Av og til er i disse dager ute med en ny kampanje som handler om hva du ville sagt til deg selv hvis du kunne ta kontakt fra fremtiden. (…)

En av illustrasjonene viser politikeren «Listefyll-Lise» som har følgende beskjed til gårsdagens «Listetopp-Lise». «Stopp etter to glass er du snill. Det er så uheldig å være rødvinsmarinert på Facebook i valgkamptider». 

Daglig leder i Av-og-til, Kari Randen, håper at det humoristiske budskapet kan sette i gang en diskusjon innad i partiene.

- Alkohol svekker dømmekraften. Når det kommer til politikk er det kanskje ekstra viktig å være ved sine fulle fem. Som politiker i et parti representerer du ikke bare deg selv. Et glass for mye før du logger deg på sosiale medier kan i verste fall gå ut over omdømmet til et helt parti, eller være en kalddusj for karrieren, sier Randen. (…)

- Hvis man er klok med alkohol, slipper man å være etterpåklok. Mange av oss har kanskje angret på ting vi har postet på Facebook eller Snapchat. (…)

(Anm: AV•OG•TIL (avogtil.no).)

(Anm: En av tre mener det drikkes for mye i jobbsituasjoner. Det blir for mye alkohol på julebord, seminarer og jobbmiddager, mener en av tre nordmenn, ifølge en ny spørreundersøkelse. (hegnar.no 31.3.2017).)

(Anm: Å leve med alkoholisme. - Enhver alkoholikers drøm er å kunne drikke kontrollert, men det går ikke. På samme måte som du ikke kan sleike på en reke dersom du har skalldyrallergi, kan du ikke drikke litt som alkoholiker. "Eva" og "Ragnhild" kom seg ut av alkoholismen, men de verken tør eller vil ta en eneste drink til. (nhi.no 19.1.2017).)

- Flatfyll kan skade tenåringers hjerne.

Binge Drinking May Damage Teens' Brains
healthfinder.gov 22.4.2009
'White matter' impairment could mean a 10% decline in information recall, scientists say. (...)

WEDNESDAY, April 22 (HealthDay News) -- When teens go on a binge drinking episode, they may be doing serious damage to the sensitive "white matter" in their brain, a new MRI-based study suggests.

White matter is involved in relaying information between brain cells, the researchers said. This means that damage caused to the developing brain by bouts of heavy drinking could affect thinking and memory, even lowering school performance. (...)

The report was published in the April 22 online edition of Alcoholism: Clinical and Experimental Research. (...)

(Anm: Binge drinking in teens may raise women's blood glucose in later life. (medicalnewstoday.com 9.6.2017).)

- Flatfyll kan skade ungdommers hjerne.

- (Anm: Binge drinking in college could lower odds of attaining full-time employment upon graduation. Heavy drinking six times a month reduces the probability that a new college graduate will land a job by 10 percent, according to Tel Aviv University and Cornell University research published in the Journal of Applied Psychology. Previous studies were unable to determine the precise effect of alcohol consumption on first-time employment. But according to the new study, each individual episode of student binge-drinking during a month-long period lowers the odds of attaining full-time employment upon graduation by 1.4 percent. (news-medical.net 20.9.2017).)

(Anm: Altered White Matter Integrity in Adolescent Binge Drinkers. Published Online: 21 Apr 2009.)

(Anm: Lesjoner registrert hos unge brukere av stimulerende substanser. (Lesions are seen in young users of stimulant drugs.) (…) Vi har nylig rapportert forekomsten av hvit substans hyperintensitet ((White matter hyperintensities (WMH)) fra en prospektiv identifisert kohort av unge (gjennomsnittlig alder 27 år) som besøker vår akuttavdeling mht. amfetaminbruk (metamfetamin, amfetamin og ecstasy).4 Fire av 23 krevende amfetaminbrukere hadde disse lesjonene på magnetisk resonanstomografi (MR) (17 %), oftest i frontallapper. BMJ 2010; 341:c5636 (13 October).)

- Hvordan faltfull endrer hjerneaktivitet. Tidligere studier viste at alkoholikere har målbare endringer i deres hvilende hjerneaktivitet. Og nå, for første gang, finner forskere lignende endringer i hjernen hos alkoholfrie studenter som mht. flatfyll.

(Anm: How binge drinking alters brain activity. Earlier studies showed that alcoholic people have measurable changes in their resting brain activity. And now, for the first time, researchers find similar changes in the brains of non-alcoholic students who binge drink. (…) Binge drinking is defined by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism as five or more drinks for men and four or more drinks for women over a 2-hour period. There is a range of long-term health risks associated with binge drinking, such as high blood pressure, heart disease, stroke, certain cancers, and liver disease. Aside from negative health outcomes, binge drinking also increases the risk of unintentional injuries, risky sexual behavior, and being involved in violence. An estimated 1 in 6 adults in the United States binge drinks four times every month, consuming an average of eight drinks per session. It is most common in young adulthood but can continue across the lifespan. (medicalnewstoday.com 15.9.2017).)

(Anm: Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag. Hilde Pape, seniorforsker, Folkehelseinstituttet. Ny studie av 18.000 norske ungdommer: Foreldrenes utdanning og arbeidstilknytning påvirker hvor mye unge drikker. (…) Problemopphopning. Ungdom i lave sosiale lag kommer dårligere ut enn andre på mange ulike livsområder. De har generelt dårligere oppvekstvilkår, sliter mer med psykiske plager og har oftere en usunn livsstil – for å nevne noe. At også tidlig og tett alkoholbruk er en ingrediens i dette dystre bildet, gir ytterligere grunn til bekymring. (aftenposten.no 31.1.2017).)

(Anm: A Within-Person Analysis of the Association between Borderline Personality Disorder and Alcohol Use in Adolescents. (…) The results of this study indicate heightened risk for the exacerbation of BPD symptoms following increases in alcohol use frequency and highlight the potential utility of interventions targeting drinking behavior for preventing escalations in BPD symptoms.J Abnorm Child Psychol. 2016 Nov 4. [Epub ahead of print].)

(Anm: Danskernes alkoholforbrug koster kommuner milliarder. Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at udover at et højt alkoholforbrug har store omkostninger for den, der drikker, så koster det kommunerne mange penge. (dagensmedicin.dk 10.1.2017).)

- Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden.

Vil ha advarsel på alkohol
forbruker.no 7.4.2007
Åtte av ti EU-borgere vil at alkohol skal merkes. (...)

Om en kvinne drikker alkohol under graviditeten, kan barnet bli født med føtalt alkohol syndrom. Dette kan gi seg uttrykk i avvikende ansiktstrekk, nedsatt vekst, nedsatt funksjon i sentralnervesystemet, økt risiko for hjertefeil og psykisk utviklingshemming. (...)

(Anm: Alkohol i svangerskapet - i hvilket land er konsumet høyest? Hvert år fødes omtrent 120 000 barn med føtalt alkoholsyndrom (FAS) i verden. For første gang har en forskningsstudie undersøkt hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet i ulike land, og gjort beregninger av FAS. (nhi.no 9.5.2017).)

(Anm: Fire av ti har sett barn med berusa voksne på nasjonaldagen. – For mange barn er ikke nasjonaldagen bare barnetog, flagg og is, men også fulle voksne. (nrk.no 16.5.2017).)

- 1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol. (- Och nästan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion – det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt.) (- Ny studie: Tror en spesiell type alkohol kan øke sjansen for dødelig føflekk-kreft. – Alkohol kan, selv i små doser, gi høyere risiko for å utvikle føflekkreft, ifølge forskere ved det anerkjente Brown University i USA.)

DN Debatt. ”1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol”
dn.se 28.11.2016
Ny forskning. Alkohol orsakar betydligt fler cancerfall i Sverige än som tidigare varit känt. Dessa dödsfall har ökat med 7,3 procent sedan 2001. Och nästan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion – det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt, skriver Sven Andréasson och Frida Dangardt. (…)

Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol. För män är tjock-och ändtarmscancer den största alkoholorsakade cancersjukdomen. Därtill ses nu starka belägg för att alkohol också ökar risken för prostatacancer. (...)

I internationell forskning råder nu samstämmighet om alkoholens cancerökande effekt. Detta slås fast bland annat i rapporter från IARC, Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, och från Europeiska kommissionens kodex mot cancer. I den senare klargörs det på följande sätt: ”Begränsa ditt intag av alkohol, oavsett typ. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.” (...)

(Anm: 135,000 alcohol-related cancer deaths predicted by 2035 in the UK. Alcohol will cause around 135,000 cancer deaths over the next 20 years and will cost the NHS an estimated £2 billion in treatments, according to estimates from a new report by Sheffield University, commissioned by Cancer Research UK.  (medicalnewstoday.com 21.11.2016).)

(Anm: 15 vedtak du bør få med deg fra Høyres landsmøte. GARDERMOEN (Aftenposten): Alt fra øldrikking i parken til størrelsen på forsvarsbudsjettet skapte debatt. Slik gikk det. (…) Partiet vil også vurdere om fastleger kan starte behandling med Subutex og Subuxsone utenom Lar-programmet (legemiddelassistert rehabilitering). Det går også inn for at tunge rusmisbrukere skal kunne få heroinassistert behandling. (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Alkohol vist seg å fungere på samme måte som raske antidepressiva. (Alcohol shown to act in same way as rapid antidepressants.) (…) In a study published in the current issue of the journal Nature Communications, researchers found that alcohol produces the same neural and molecular changes as drugs that have proven to be rapidly effective antidepressants. (sciencedaily.com 28.9.2016).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

– Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium.

(Anm: Hvordan kan et brudd i hoften gjøre deg psykotisk? Unge forskere kan være i ferd med å endre geriatriens lave status. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. Særlig skrøpelige eldre er lite utforsket: Oslo Delirium Research Group er en av bare en håndfull grupper i verden som driver med forskning på delirium. (morgenbladet.no 10.8.2018).)

(Anm: Delir: Akutt forvirring. FORVIRRING, URO OG DESORIENTERING: Skade, sykdom eller abstinens kan medføre akutt delirium. Hallusinasjoner kan oppstå. Symptomer på delir, også kalt delirium, er svekket bevissthet og evne til logisk tenkning, svekket sanseevne og redusert oppmerksomhet. Delir er en svært alvorlig og livstruende tilstand. (lommelegen.no 19.4.2018).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: DNA Damage and Pulmonary Hypertension. (…) This review aims to provide an overview of recent evidence of DNA damage and DNA repair deficiency and their implication in PAH pathogenesis. Int J Mol Sci. 2016 Jun; 17(6): 990.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stroke: Before, During, and After. (webmd.com 1.8.2018).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: 135,000 alcohol-related cancer deaths predicted by 2035 in the UK. Alcohol will cause around 135,000 cancer deaths over the next 20 years and will cost the NHS an estimated £2 billion in treatments, according to estimates from a new report by Sheffield University, commissioned by Cancer Research UK. (medicalnewstoday.com 18.11.2016).)

(Anm: Ny studie: Tror en spesiell type alkohol kan øke sjansen for dødelig føflekk-kreft. – Alkohol kan, selv i små doser, gi høyere risiko for å utvikle føflekkreft, ifølge forskere ved det anerkjente Brown University i USA. Deres studie er blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. (…) Forskerne viser til tidligere studier som mener hele 3,6 prosent av alle krefttilfeller er forårsaket av alkoholbruk. (…) Det spesielle er at for hvert glass med alkohol deltagerne inntok daglig, ville sjansen for å utvikle føflekk-kreft stige med 14 prosent. Og når forskerne så nærmere på hva slags alkohol deltagerne foretrakk, var det hvitvin som skilte seg negativt ut. Årsaken er ifølge Cho at hvitvin inneholder mer acetaldehyd enn andre alkoholinnholdig drikke - mens rødvin inneholder en del antioksidanter som kan være med å motvirke kreft. (tv2.no 17.12.2016).)

(Anm: 66.000 barn ønsker at foreldrene drikker mindre. Ett av ti barn har opplevd situasjoner de syntes var ekle fordi voksne drakk alkohol, ifølge ny undersøkelse. (…) Denne uken er rus tema på alle NRK Supers plattformer. Her kan du blant annet lese hva barn mener om de voksnes alkoholvaner, eller historier fra ungdom som selv har opplevd rusmisbruk i familien. (nrk.no 31.5.2016).)

(Anm: Hvor mye bør du drikke sammen med barna? (…) – Det er ikke nødvendigvis sånn at din egen lykkepromille gjør barna lykkelige. Barn merker nemlig med en gang at foreldre blir annerledes, og det er adferden din som avgjør hvor mye du kan drikke med familien, forteller Kari Lossius, klinikkdirektør ved Bergensklinikkene, til NRK. (nrk.no 4.6.2016).)

(Anm: Hva kan Pavlovs hunder fortelle oss om drikking? (What can Pavlov's dogs tell us about drinking? Humans aren't much different from other animals. Just like Pavlov's dogs, we can become conditioned to associate environmental cues with rewards. Innocent enough when the sight of your sneakers makes you want to go for a run, but not necessarily so when the sight of the liquor store prompts you to want a drink. Indeed, Pavlovian cues that predict alcohol can lead us toward addiction. And sometimes those cues can become desirable in and of themselves, as shown in a study published in Frontiers in Behavioral Neuroscience by researchers from Concordia University in Montreal.) (medicalnewstoday.com 27.5.2016).)

(Anm: Klassisk betinging er en type læring der et individ kobler sammen en biologisk viktig stimulus (eks. mat) med en annen stimulus (eks. lyd) som signaliserer at maten kommer. Ivan Pavlov observerte at hunder utskilte spytt når de fikk mat i munnen, men enkelte ganger kunne andre ting utløse denne responsen. Eksempelvis kunne hunden begynne å sikle når den hørte skrittene til personen som kom med maten. (no.wikipedia.org).)

(Anm: Ny rapport viser rygning, fysisk inaktivitet og alkohols betydning for dødeligheden. Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten viser helt nye opgørelser over, hvor stor belastningen er af 12 forskellige risikofaktorer på mål som for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage. (sundhedsstyrelsen.dk 12.9.2016).)

(Anm: Alkoholbruk i ungdomsårene kan føre til sårbarhet for kronisk stress. (Alcohol exposure during adolescence leads to chronic stress vulnerability. Drinking during early to mid-adolescence can lead to vulnerability to chronic stress, according to new research from Binghamton University, State University of New York.) (medicalnewstoday.com 25.5.2016).)

- Alkoholinntak assosiert med selvmord. (- Akutt beruselse øker faren for selvmordsforsøk. For første gang har forskere brukt en meta-analyse for å se på betydningen av akutt alkoholberuselse for selvmordsforsøk.)

Alcohol Use Associated with Suicide (Alkoholinntak assosiert med selvmord)
medpagetoday.com 18.6.2009
LITTLE FALLS, N.J., June 18 -- Alcohol plays a significant role in suicide, especially among Hispanics and American Indian and Alaska Natives, according to new data from the CDC. (...)

(Anm: Alcohol and suicide among racial/ethnic populations -- 17 states, 2005-2006. MMWR 2009; 58(23): 637-41 (June 19).)

- Forventet levetid etter det første selvmordsforsøket. (- Konklusjon. Forventet levetid reduseres dramatisk hos pasienter som prøver selvmord. Når de fleste dødsfall skyldes fysiske helsemessige tilstander bør den offentlige innsatsen rettes både mot det å forbedre fysisk helse og det å forhindre selvmord.)

(Anm: Life expectancy after the first suicide attempt. Abstract Objective To assess excess mortality among suicide attempters compared to the general population. (…) Conclusion The life expectancy is dramatically reduced in patients attempting suicide. With most excess deaths being due to physical health conditions, public efforts should be directed both towards improving physical health and to prevent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica 2017 (First published: 14 December 2017).)

- Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord.

(Anm: Unge med selvmordsforsøk har svært forkortet levetid. Unge menn som har ett selvmordsforsøk bak seg har 18 år kortere forventet levetid enn den øvrige befolkningen. De dør som oftest av andre årsaker enn selvmord. Det viser en ny studie fra Karolinska Institutet og Umeå Universitet som publiseres i Acta Psychiatrica Scandinavia. – Selvmord er selvsagt vanlig i denne utsatte pasientgruppen, men en fordypet analyse viser at overdødeligheten for en stor del kommer av ikke-psykiatriske sykdommer, sier Jussi Jokinen, psykiater og professor ved Umeå Universitet, til ki.se. (dagensmedisin.no 22.12.2017).)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Akutt beruselse øker faren for selvmordsforsøk. For første gang har forskere brukt en meta-analyse for å se på betydningen av akutt alkoholberuselse for selvmordsforsøk. (…) Resultatene er forhåndspublisert på nett i Psychological Medicine, med norske Ingeborg Rossow som sisteforfatter. (dagensmedisin.no 13.12.2016).)

(Anm: Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk. Ulike interessegrupper plukker forskningsresultater som støtter egne standpunkter og strategier for å påvirke beslutninger om skjenketider for alkohol. (…) Alkoholforskere ved Folkehelseinstituttet (tidligere Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) har nylig publisert en vitenskapelig artikkel der de har undersøkt beslutningsprosesser ved politiske vedtak om skjenketider i 24 norske byer (se tabell 1). (fhi.no 8.4.2016).)

(Anm: Laws limiting alcohol sales may have measurable public health effects. First study to use differences in alcohol sales laws as a predictor of disease. Residents in Texas counties that permit the sale of alcohol have a higher incidence and prevalence of alcohol misuse, liver disease and some heart problems, but fewer heart attacks, compared to residents in counties with alcohol restricting laws, finds a study published by The BMJ. (medicalnewstoday.com 15.6.2016).)

(Anm: Alkoholprofessor: Riktlinjerna bör ses över. Rekommendationen för hur mycket alkohol män och kvinnor maximalt bör dricka, 14 standarddrinkar i veckan för män och nio för kvinnor, har inte tagits fram på ett vetenskapligt eller genomtänkt sätt, anser alkoholprofessorn Peter Allebeck. Nu vill han att riktlinjerna ses över, skriver SVT. (dagensmedicin.se 4.8.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

– Alkohol er kreftfremkallende. (– Folk mangler kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og kreft, ifølge undersøkelse.) (– Bare 18% var klar over link mellom alkohol og brystkreft.)

People lack awareness of link between alcohol and cancer, survey finds (Folk mangler kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og kreft, ifølge undersøkelse)
BMJ 2016;353:i1881 (Published 01 April 2016)
De fleste mennesker knytter ikke alkoholforbruk til økt risiko for kreft, ifølge resultater i en rapport fra Cancer Research UK.1 (Most people do not link the consumption of alcohol with an increased risk of cancer, a report by Cancer Research UK has found.1)

In a survey of 2100 adults in England, just 13% of respondents identified cancer when asked, “Which, if any health conditions, do you think can result from drinking too much alcohol?”

The survey also highlighted a lack of understanding of the link between drinking alcohol and the risk of developing certain types of cancer. When asked about seven different cancer types, 80% of respondents said that they thought that alcohol caused liver cancer, but only 18% were aware of alcohol’s link with breast cancer.

The study showed that only one in five people could correctly identify the previous recommended maximum number of units that should not be exceeded in a day, as recommended at the time the survey was carried out, in 2015.

Among drinkers, just one in 10 men (10.8%) and one in seven women (15.2%) correctly identified these recommended limits and used them to track their drinking habits.

(Anm: Alkohol og kreft. Alkohol er kreftfremkallende. Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko (kreftforeningen.no).)

(Anm: Bare ett lite glass vin per dag øker risikoen for brystkreft. Just one small glass of wine per day increases breast cancer risk. (…) A new report conducted by the American Institute for Cancer Research (AICR), in collaboration with the World Cancer Research Fund, examined several risk factors for breast cancer, including alcohol, diet, and weight. (…) lcohol increases breast cancer risk, exercise lowers it. (medicalnewstoday.com 23.5.2017).)

(Anm: Ny gjennomgang konkluderer med at bevisene for alkohol forårsaker kreft er sterk. (New review concludes that evidence for alcohol causing cancer is strong. A new review of epidemiological evidence supports a causal association between alcohol consumption and cancers at seven sites in the body: oropharynx, larynx, oesophagus, liver, colon, rectum and female breast. This is a stronger statement than the long-recognised association between alcohol and cancer. An association means there is a relationship of some kind between the two variables. A causal association means there is evidence that alcohol consumption directly causes cancer.) (medicalnewstoday.com 23.7.2016).)

(Anm: Eosinofil øsofagitt. Bakgrunn. Eosinofil øsofagitt er en kronisk inflammasjonstilstand i spiserøret. De siste årene er man blitt mer oppmerksom på denne sykdommen som en vanlig årsak til dysfunksjon av oesophagus hos både barn og voksne. (…)  Fortolkning. Eosinofil øsofagitt diagnostiseres hos stadig flere, men det er usikkert om dette skyldes økt forekomst eller økt oppmerksomhet fra det medisinske miljøet. Kunnskap om sykdommen er viktig, da enkel endoskopisk eller medisinsk behandling gir et godt resultat hos flertallet av pasientene og kan forhindre komplikasjoner som strikturdanning og fastsittende mat i spiserøret. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:2470 – 4 (13.12.2011).)

(Anm: Barrett's Esophagus: Symptoms, Causes, and Treatments (webmd.com 2016).)

(Anm: Barrett’s Esophagus and Cancer Risk. Barrett’s esophagus (BE) is a condition where the tissues present in the esophagus undergo transformation and become similar to those found in the intestinal lining. It is present mostly in people who have gastroesophageal reflux disease (GERD), especially if it has been present for a very long period. This in turn is related to an increased risk for developing esophageal cancer. (news-medical.net 12.10.2017).)

(Anm: CUMC researchers discover ‘cell of origin’ for esophageal cancer. (…) The discovery of this "cell of origin" promises to accelerate the development of more precise screening tools and therapies for Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma, the fastest growing form of cancer in the U.S. The findings, made in mice and in human tissue, were published in today's online edition of Nature. (news-medical.net 11.10.2017).)

(Anm: Alcohol consumption as a cause of cancer. Conclusions There is strong evidence that alcohol causes cancer at seven sites in the body and probably others. Current estimates suggest that alcohol-attributable cancers at these sites make up 5.8% of all cancer deaths world-wide. Confirmation of specific biological mechanisms by which alcohol increases the incidence of each type of cancer is not required to infer that alcohol is a cause. Addiction 2016 (Version of Record online: 21 JUL 2016).)

(Anm: What is the evidence that alcohol drinking is a cause of cancer? (cancer.gov).)

(Anm: Special: The Truth About Alcohol. (webmd.com).)

(Anm: Health Risks of Chronic Heavy Drinking (medicinenet.com 27.7.2016).)

(Anm: 9 in 10 don't link alcohol and cancer (medicalnewstoday.com 2.4.2016).)

(Anm: Trening kan kutte alkohols helserisiko (Exercise May Cut Alcohol Health Risks. -- Exercise may offset the increased risk of death associated with drinking large amounts of alcohol, new data suggest.) (wbmed 8.9.2016).)

(Anm: - Alkohol er et av få rusmidler som kan føre til død. Slik påvirker alkoholen kroppen. (…) En forgiftning. - Når du får alkohol i kroppen, påfører du den i utgangspunktet en forgiftning. Og jo mer du drikker, jo mer forgiftet blir kroppen din, sier klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius. (klikk.no 2.12.2016).)

(Anm: Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts. OBJECTIVE: To examine whether physical activity (PA) moderates the association between alcohol intake and all-cause mortality, cancer mortality and cardiovascular diseases (CVDs) mortality. (…) CONCLUSIONS: Meeting the current PA public health recommendations offsets some of the cancer and all-cause mortality risk associated with alcohol drinking.Br J Sports Med. 2016 Aug 31. pii: bjsports-2016-096194. [Epub ahead of print].)

- Alkohol direkte årsak til syv typer av kreft. (- En halv million døde. Alkohol er skyld i 5,8 prosent av alle kreftdødsfall. Det vil si at en halv million mennesker kunne ha unngått en dødelig kreftsykdom hvis de hadde unngått alkohol.)

Alkohol direkte årsak til syv typer av kreft
illvit.no 31.7.2016
Kreft:Koblingen mellom alkohol og kreft har vært debattert lenge. Nå viser en ny studie at over en halv million mennesker dør hvert år av kreft forårsaket av alkohol.

Det kommer neppe som noen overraskelse at alkohol er skadelig for leveren.

Men visste du at små mengder alkohol også øker faren for kreft i munn, hals, spiserør, strupehode, tykktarm, bryst og lever?

Det er forskeren Jenny Connor fra University of Otago, New Zealand, som har pløyd seg gjennom en stor bunke av internasjonale studier. Hun har kommet fram til en oppsiktsvekkende konklusjon.

En halv million døde
Alkohol er skyld i 5,8 prosent av alle kreftdødsfall. Det vil si at en halv million mennesker kunne ha unngått en dødelig kreftsykdom hvis de hadde unngått alkohol.

Å finne den direkte årsaken til kreft er ikke noen helt enkel oppgave, og derfor er forskerne ofte forsiktige med å konkludere.

Studier har det imidlertid ikke skortet på, men å kombinere dem og komme med trygge konklusjoner er både vanskelig og arbeidskrevende.
Det er det Connor har fått til, og forskningen er publisert i det anerkjente tidsskriftet Addiction. (…)

(Anm: Frykter økt alkoholinntak vil gi flere tilfeller av kreftverstingene. (…) Kreftforsker og professor i forebyggende medisin ved Norges arktiske universitet (UiT), Inger Torhild Gram er enig i at koblingen mellom alkohol og kreft er underkommunisert: (vg.no 18.8.2015).)

(Anm: All cause mortality and the case for age specific alcohol consumption guidelines: pooled analyses of up to 10 population based cohorts. BMJ 2015;350:h384 (Published 10 February 2015.)

(Anm: Chronic drinking interferes with absorption of critical vitamins by pancreas. Chronic exposure to alcohol interferes with the pancreas' ability to absorb vitamin C, potentially predisposing the body to itis and other ic diseases, a new study in the American Journal of Physiology-Cell Physiology reports. The pancreas produces the enzymes used to digest food and the hormones, such as insulin, that are needed to store energy from food. ic diseases and damage to the pancreas can lead to digestive problems, malnutrition and diabetes. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

- Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. (- Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere.) (– Det er er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen.)

Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking
nrk.no 16.1.2017
Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen.

– Det er klasseforskjeller i tenåringsdrikking, i foreldredrikking og det er klasseforskjeller i oppdragelsesstil, sier Hilde Pape, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun har gjennomført en undersøkelse blant 18.000 ungdommer fra 82 skoler i 16 kommuner om ungdom og alkohol. Den viser at ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere enn ungdom ellers.

I aldersgruppen 13-14 år hadde 35 prosent med foreldre med lav utdanning drukket alkohol siste år, mot 23 prosent blant 13-14 åringer ellers. 17,5 prosent av 13-14 åringene med foreldre med lav utdanning hadde vært full det siste året, mot ti blant resten av 13-14 åringene.

– Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape.

Foreldre i lavere sosiale lag følger i mindre grad opp barna sine med støtte og grensesetting rundt alkoholbruk. Aksepten for at tenåringer drikker alkohol var større.

– De drakk seg også i større grad beruset foran sine egne tenåringsbarn, sier Pape. (…)

– Det er foreldrene som har ansvaret for å få barna til å følge de normer og regler i samfunnet, sier Elias Wahl Sandvold. (…)

– Urovekkende
– Det er klart det er urovekkende funn i undersøkelsen, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

– Det er er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen.

Det at denne gruppen fester seg så pass tidlig med et problematisk forhold til alkohol er urovekkende, og at vi ser konturene av et fattigdomsproblem.

Selv om det ikke dreier seg om en stor gruppe foreldre, mener Pedersen likevel at det er viktig å følge opp.

– Vi aner nok her noen problemer i denne lille gruppen som ikke får del i utdanning og trygge jobber, sier Pedersen. (…)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

- Tåkelegger millionlønninger (…) millonlønningene til de politiske toppene.

(Anm: Tåkelegger millionlønninger. Bortforklaringer hjelper ikke - det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre har hatt tre år på seg til å gjøre noe med millonlønningene til de politiske toppene. (nettavisen.no 28.8.2018).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil) (mintankesmie.no).)

- Risikoen for brystkreft øker selv med lett alkoholbruk

Breast cancer risk rises even with light alcohol use
medicalnewstoday.com 1.6.2016
A new analysis concludes that all levels of alcohol use - even light drinking - are associated with raised risk for breast cancer, with higher consumption linked to higher risk. The researchers also summarize the biological mechanism behind the link and the impact on global breast cancer incidence and deaths due to drinking.

The study paper, by Dr. Kevin D. Shield from the International Agency for Research on Cancer (IARC) in Lyon, France, and colleagues, is published in the journal Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

The findings address a long-standing debate about whether light alcohol consumption is linked to raised risk of breast cancer.

The link between alcohol consumption and cancer was officially declared in 1987, when a working group of the IARC - an agency of the World Health Organization (WHO) - listed cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, and liver as "causally related to the consumption of alcoholic beverages." (…)

(Anm: Editorial. Alcohol, diet, and risk of breast cancer BMJ 2016;353:i2503 (Published 11 May 2016).)

(Anm: Reducing the harms of alcohol through weaker beer. A new review in Lancet Gastroenterology & Hepatology, which explores the evidence, suggests this approach may be worth pursuing. Alcohol accounts for significant death and disability worldwide. Among those aged 20-39, nearly one-quarter of deaths can be attributed to alcohol, according to the World Health Organization. (medicalnewstoday.com 16.8.2016).)

(Anm: Evidence of reducing ethanol content in beverages to reduce harmful use of alcohol. Lancet Gastroenterology & Hepatology 2016;1(1):78-83 (September 2016).)

(Anm: How drinking fashions change: a historical take on the British fizz fervour (theconversation.com 25.8.2016).)

(Anm: Moderate drinking: Heart health benefits challenged in new study. While a number of studies claim moderate alcohol consumption can benefit heart health, new research suggests consuming just one drink a day may raise the risk of atrial fibrillation - a major risk factor for stroke, heart failure, and other cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: How does alcohol affect stroke risk? Study investigates. (…) Up to one drink per day for women and two drinks per day for men counts as moderate drinking. According to the NIAAA, moderate drinking seems to lower the risk of heart disease, ischemic stroke, and diabetes. (…) "Our results showed that heavy drinkers were about 1.6 times more likely to suffer from intracerebral hemorrhage and 1.8 times more likely to suffer from subarachnoid hemorrhage. The association between heavy alcohol consumption and these two types of stroke was stronger than that for ischemic stroke." (…) Therefore, even if moderate drinking may have a beneficial effect by lowering the risk of ischemic stroke, the disadvantages might outweigh the benefits. "The adverse effect of alcohol consumption on blood pressure - a major risk factor for stroke - may increase the risk of hemorrhagic stroke and outweigh any potential benefit," Dr. Larsson mentions. (medicalnewstoday.com 29.11.2016).)

- Sykepleiere plages av rusede eldre. (- Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre. De får støtte av Actis-elder Mina Gerhardsen.)

Sykepleiere plages av rusede eldre
kommunal-rapport.no 17.3.2017
Helse. Fire av fem sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd pasienter med rusproblemer. Flere utsettes for vold og trusler.

Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold. En firedel rapporterer om tafsing og uønskede tilnærmelser, skriver  Dagsavisen. 859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

– Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler, vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren. I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial. Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre. De får støtte av Actis-elder Mina Gerhardsen.

– Det er ekstra viktig at de som jobber tett på eldre og ser dem hver dag, har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp dem som sliter med rusproblemer. Helsearbeidere må vite hva de skal se etter, hvordan de skal gripe fatt i det, og hvordan det skal følges opp dersom eldre drikker for mye, sier Gerhardsen. (©NTB)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

(Anm: Psykiatriske patienter ender i private botilbud. Drab og vold har de seneste år fyldt debatten om de danske bosteder for patienter med psykiske problemer. (…) Psykiatriske patienter ender i private botilbud. (…) Mens Folketinget kæmper for en løsning på problemet med vold på offentlige bosteder, vælger flere kommuner at sende tunge patienter til private tilbud. (politiken.dk 18.3.2017.)

(Anm: Aggresjon knyttet til økt risiko for substansmisbruk. Aggression disorder linked to greater risk of substance abuse. (…) In the study, published in the Journal of Clinical Psychiatry, Emil Coccaro, MD, and colleagues analyzed data from more than 9,200 subjects in the National Comorbidity Survey, a national survey of mental health in the United States. They found that as the severity of aggressive behavior increased, so did levels of daily and weekly substance use. The findings suggest that a history of frequent, aggressive behavior is a risk factor for later substance abuse, and effective treatment of aggression could delay or even prevent substance abuse in young people. (medicalnewstoday.com 2.3.2017).)

(Anm: Halvparten av norske drap begått av rusede. (…) I 125 av drapene – eller 54 prosent – er det beskrevet i dommen at gjerningspersonen var påvirket av rusmidler under drapet. (nrk.no 13.12.2016).)

- Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (- Nesten ni av ti vet ikke at alkohol kan forverre allergi.)

Nesten ni av ti vet ikke at alkohol kan forverre allergi
dagbladet.no 6.5.2016
Man kan bli mer døsig eller få nedsatt konsentrasjonsevne.

Når man drikker alkohol, kommer immunsystemet i kontakt med allergenet man reagerer på fordi alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer, opplyser Randen.

I tillegg reduserer alkohol kroppens evne til å bryte ned histamin. Samtidig inneholder gjerne øl, vin og sprit histamin som blant annet kan føre til at blodkarene utvider seg og slimhinnene hovner opp. Resultatet kan være hodepine, utslett og rennende nese og øyne. (…)

(Anm: Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose)). (mintankesmie.no).)

(Anm: Signaler fra tarmens mikrobiotika til fjerntliggende organer mht. fysiologi og sykdom. (Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease.) (Nat Med. 2016 Oct 6;22(10):1079-1089.)

(Anm: - Hadde medisinerne på et tidligere tidspunkt hatt et evolusjonært perspektiv på sin medisinering, ville vi ikke vært i den kritiske situasjon vi er kommet i med hensyn til resistens. (aftenposten.no 22.8.2016).)

(Anm: Antibiotika kan gi flere kroniske sykdommer. (…) Folkehelseinstituttet: – Faren er underkommunisert. – Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (…) Ifølge Blaser viser ny forskning at det er en sammenheng mellom endringen av den naturlige tarmfloraen vår og utvikling av nye sykdommer som fedme, diabetes, astma, (...) Advarslene er høyst betimelige, sier lege og seniorforsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet. (nrk.no 30.10.2016).)

(Anm: Researchers explore link between gut microbiome and nutrition in autism spectrum disorder. (…) Sharon Donovan, a professor of nutrition at the University of Illinois explains that researchers have started to look at more specific disease states and the microbiome. "We are starting to see links with autism, obesity, diabetes, cardiovascular disease, and almost every disease that is looked at. (news-medical.net 28.4.2017).)

(Anm: Researchers discover new mechanism that causes chronic intestinal inflammation. Researchers at the University Medical Center of Johannes Gutenberg University Mainz and the German Research Center for Environmental Health, Helmholtz Zentrum München have discovered that too much of the oncogene Bcl-3 leads to chronic intestinal diseases. They describe in Nature Communications exactly how it throws the immune system off-balance. Chronic intestinal disorders such as ulcerative colitis and Crohn's disease are caused by the body's own immune defense system. (news-medical.net 28.5.2017).)

(Anm: Forsiktighet kreves ved samtidig forskrivning av antibiotika med psykofarmaka hos eldre pasienter. (…) Antibiotika har flere legemiddelinteraksjoner med psykofarmaka som kan føre til bivirkninger eller behandlingssvikt og betydelig øke kostnadene for behandlinger. (dgnews.docguide.com 3.4.2017).)

(Anm: Antibiotika associeras med högre risk för tarmcancer. (…) Det här är första studien som visar på sambandet mellan antibiotikaanvändning och utveckling av adenom i tjock- och ändtarmen. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. (…) Resultatet visade att långvarig antibiotikaanvändning tidigare i livet, i åldern 20 till 59 år, hade samband med diagnostiserade adenom. (lakemedelsvarlden.se 5.4.2017.)

(Anm: Ny forskning viser hvor raskt bakterien blir motstandsdyktig mot antibiotika. E. coli bakterien muteres raskt i kraftig antibiotikadose. Forskere ved Harvard-universitetet har registrert hvor raskt E. coli bakterien klarer å bli motstandsdyktig og overleve antibiotika. I Harvards pressemelding står det at på ti dager overlevde bakterien en antibiotikadose som var 1000 ganger sterkere enn det som vanligvis dreper bakterien. (dagbladet.no 12.9.2016).)

(Anm: Nøkkelen til kronisk utmattelsessyndrom sitter i tarmen, ikke hodet. (Key to chronic fatigue syndrome is in your gut, not head.) (mediarelations.cornell.edu 27.6.2016).)

(Anm: - Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet av fremmedstoffer. (dagbladet.no 6.5.2016).)

- MGH-forskere gir direkte kobling mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom.

(Anm: MGH-forskere gir direkte link mellom "lekk tarm" og kronisk inflammatorisk sykdom. MGH researchers provide direct link between ‘leaky gut’ and chronic inflammatory disease. With the help of genetically engineered mice, scientists at the Massachusetts General Hospital (MGH) are moving closer to establishing the role that increased intestinal permeability, sometimes called a "leaky gut," plays in chronic inflammatory conditions. Regulated by a protein called zonulin, elevated intestinal permeability has been associated with several chronic conditions including autoimmunity, metabolic disorders, neurodegenerative diseases and even cancer. In an article published in Annals of the New York Academy of Sciences, lead author Craig Sturgeon, a graduate student in the Mucosal Immunology and Biology Research Center (MIBRC) at MGH, and colleagues provide a direct link between increased permeability of the small intestine and chronic inflammatory disease. They describe how inducing colitis in transgenic mice with two copies of the zonulin-producing gene variant led to significantly more severe symptoms and increased mortality compared with inducing colitis in animals without the zonulin gene. (news-medical.net 20.4.2017).)

(Anm: Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic inflammatory diseases. (…) This review focuses on the recent research implicating zonulin as a master regulator of intestinal permeability linked to the development of several chronic inflammatory disorders. Tissue Barriers. 2016 Oct 21;4(4):e1251384.)

(Anm: Zonulin transgenic mice show altered gut permeability and increased morbidity/mortality in the DSS colitis model. (…) Our data show that zonulin-dependent small intestinal barrier impairment is an early step leading to the break of tolerance with subsequent development of CIDs. Ann N Y Acad Sci. 2017 Jun;1397(1):130-142.)

(Anm: Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen. (ekstrabladet.dk 17.4.2012).)

(Anm: If Your Gut Could Talk: 10 Things You Should Know. Your body is constantly communicating with you. Come learn the language of your gut. (healthline.com 30.1.2018).)

(Anm: Diarrhea after drinking alcohol: What causes it? Many people experience diarrhea after drinking alcohol. Diarrhea can be uncomfortable and may be accompanied by other symptoms. Furthermore, some types of alcohol can be more likely to cause diarrhea than others. (…) Bacterial imbalance: There are a variety of bacteria in the intestines that work to keep the body in balance by attacking harmful pathogens. Alcohol may temporarily kill off some bacteria species or allow others to grow rapidly, which can cause the intestines to malfunction. (medicalnewstoday.com 28.8.2017).)

(Anm: Studie: Type 2 diabetes knyttet til bakterier som trenger gjennom slimhinnen i tykktarmen. Study: Type 2 diabetes linked to bacteria that penetrate mucus lining of the colon. In humans, developing metabolic disease, particularly type 2 diabetes, is correlated with having bacteria that penetrate the mucus lining of the colon, according to a study led by Drs. Benoit Chassaing and Andrew Gewirtz at Georgia State University. The findings, which provide insight on how people develop insulin resistance-associated dysglycemia (abnormal blood glucose levels), are published in the journal Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. (news-medical.net 30.5.2017).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Gut Bacteria Missing in Severe Acute Malnutrition, Can We Identify Potential Probiotics by Culturomics? Severe acute malnutrition is the world-leading cause of children under-five's death. Recent metagenomics studies have established a link between gut microbiota and severe acute malnutrition, describing an immaturity with a striking depletion in oxygen-sensitive prokaryotes. Amoxicillin and therapeutic diet cure most of the children with severe acute malnutrition but an irreversible disruption of the gut microbiota is suspected in the refractory and most severe cases. Front. Microbiol., 23 May 2017.)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

(Anm: Prebiotika kan hjelpe å behandle anstrengelsesutløst astma (Prebiotics could help treat exercise-induced asthma) (medicalnewstoday.com 6.8.2016).)

(Anm: Hormone and neurotransmitter systems disturbed in alcoholics' brains (medicalnewstoday.com 29.4.2016).)

(Anm: Allergi (allergier). (mintankesmie.no).)

- Risiko for prematur fødsel knyttet til bakterier i skjeden og livmorhalsen. (Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix.)

Binge drinking linked to premature births
guardian.co.uk 21.1.2009
• Expert advice is confusing, admit scientists
• Study suggests under 12.5 units a week may be safe

Binge drinking in the early months of pregnancy can lead to women giving birth prematurely, even if they stop once they realise they are expecting a baby, according to research published today.

The study finds that low levels of drinking do not lead to premature births. Low levels were defined as no more than six standard-sized drinks a week - equivalent to 12.5 units or 100g of alcohol - or more than two such drinks on any occasion. (...)

(Anm: Premature birth risk linked to bacteria in vagina and cervix. A new study reveals that the microbe communities of the cervix and vagina are significantly linked to the risk of premature birth. It suggests that, with further research, the finding could lead to therapies that promote the beneficial bacteria or reduce the risk-raising ones as a way to prevent premature birth. The study, led by the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania in Philadelphia, featured recently at the annual meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine in Las Vegas, NV, where it received the March of Dimes Award for Best Abstract on Prematurity. The abstract is published in the American Journal of Obstetrics & Gynecology. (medicalnewstoday.com 30.1.2017).)

(Anm: New study to explore link between binge drinking and cardiovascular disease in young adults (news-medical.net 26.4.2017).)

– Hormoner og nervesystemer ute av balanse i alkoholikeres hjerner. (– Dessuten viste alle alkoholikere redusert nivå av serotonin transportører i posterior insula og posterior cingulate cortex, hjerneregioner knyttet til anerkjennelse av følelser og sosiale kognitive prosesser.) (– Dette funnet kan være relatert til sosial angst type atferd sett hos alkoholavhengige personer.)

Hormone and neurotransmitter systems disturbed in alcoholics' brains (Hormoner og nevrotransmittersystemer ute av balanse i alkoholikeres hjerner)
medicalnewstoday.com 29.4.2016
Hjernevev hos personer med alkoholavhengighet viser en rekke endringer i forhold til alkoholfrie kontrollpersoner. Alle alkoholikeres hjerner deler noen egenskaper, men noen er eksklusive for hjernevevet hos angst-tilbøyelige type 1 alkoholikere eller impulsive type 2 alkoholikere, ifølge en fersk studie fra University of Eastern Finland. (The brain tissue of persons with alcohol dependence shows a variety of changes compared to non-alcoholic control persons. All alcoholics' brains share some characteristics, but some are exclusive to the brain tissue of anxiety-prone type 1 alcoholics or impulsive type 2 alcoholics, according to a recent study from the University of Eastern Finland.)

Forskerne analyserte obduksjoner av hjernevev hos alkoholikere og alkoholfrie kontrollpersoner. Alkoholikere ble delt inn i to grupper på grunnlag av Cloningers typologi: type 1 og type 2 alkoholikere. Type 1 alkoholikere utvikler alkoholavhengighet relativt sent i livet, og de er tilbøyelige til angst. Type 2 alkoholikere utvikler på den annen side alkoholavhengighet i ung alder, og de er kjennetegnet ved antisosial oppførsel og impulsivitet. (The researchers analysed post-mortem brain tissue from alcoholic persons and non-alcoholic controls. Alcoholics were divided into two groups on the basis of Cloninger's typology: type 1 and type 2 alcoholics. Type 1 alcoholics develop alcohol dependence relatively late in life, and they are prone to anxiety. Type 2 alcoholics, on the other hand, develop alcohol dependence at a young age and they are characterised by antisocial behaviour and impulsiveness.)

"Sett ut fra studiens setting ble denne inndelingen gjort for å synliggjøre det brede spekteret av mennesker som lider av alkoholavhengighet. Virkeligheten er selvfølgelig langt mer mangfoldig, og ikke alle alkoholikere passer inn i en av disse kategoriene," sier Olli Kärkkäinen, MSc (Pharm), som presenterte resultatene i sin doktoravhandling. " (From the viewpoint of the study setting, this division was made in order to highlight the wide spectrum of people suffering from alcohol dependence. The reality, of course, is far more diverse, and not every alcoholic fits into one of these categories," says Olli Kärkkäinen, MSc (Pharm), who presented the results in his doctoral thesis.)

En av endringene felles for alle alkoholikere var økte nivåer av dehydroepiandrosteron i hjernen. Dehydroepiandrosteron er et steroidhormon som påvirker sentralnervessystemet. Disse økte nivåer kan på sin side forklare alkoholtoleranse, som utvikler seg, som et resultat av lang tids bruk, og hvor alkohol ikke lenger fører til en lignende følelse av glede som før. Dessuten viste alle alkoholikere redusert nivå av serotonin transportører i posterior insula og posterior cingulate cortex, hjerneregioner knyttet til anerkjennelse av følelser og sosiale kognitive prosesser. Dette funnet kan være relatert til sosial angst type atferd sett hos alkoholavhengige personer. (…) (One of the changes shared by all alcoholics were increased levels of dehydroepiandrosterone in the brain. Dehydroepiandrosterone is a steroid hormone that affects the central nervous system. These increased levels can, for their part, explain alcohol tolerance, which develops as a result of long-term use and in which alcohol no longer causes a similar feeling of pleasure as before. Moreover, all alcoholics showed decreased levels of serotonin transporters in posterior insula and posterior cingulate cortex, brain regions associated with recognition of feelings and social cognitive processes. This finding could be related to social anxiety type behaviour seen in alcohol dependent individuals.)

(Anm: Serotonin i hjerne og blod (mintankesmie.no).)

(Anm: Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur) (mintankesmie.no).)

(Anm: Steroidhormoner er steroider som fungerer som hormoner. Hos pattedyr kan steroidhormonene klassifiseres i fem grupper etter hvilke reseptorer de binder: Glukokortikoider, mineralkortikoider, androgener, østrogener og progestagener. Vitamin D-derivater er et sjette nært beslektet gruppe, med homologe reseptorer, men kjemisk er disse steroler, ikke steroider. Det er også utviklet en rekke kunstige steroidhormoner som brukes som legemidler ved en rekke tilstander. (en.wikipedia.org).)

- Lavt vitamin D-nivå ved fødsel knyttet til høyere risiko for autisme.

(Anm: Low Vitamin D Levels at Birth Linked to Higher Autism Risk. HOBOKEN, NJ -- November 30, 2017 -- Low vitamin D levels at birth were associated with an increased risk of autism spectrum disorder (ASD) at the age of 3 years, according to a study published in the Journal of Bone and Mineral Research. (…) “Neonatal vitamin D status was significantly associated with the risk of ASD and intellectual disability,” said Dr. Zheng. (dgnews.docguide.com 30.11.2017).)

(Anm: Dehydroepiandrosteron (DHEA) er et naturlig forekommende steroidhormon. DHEA produseres i hovedsak i binyrebarken, men også i mindre mengder i testikler, eggstokker, fettvev og i hjernen. DHEA har androgene egenskaper, det er antatt dette skyldes at DHEA er en forløper for kjønnshormoner, blant annet testosteron. I blod finnes DHEA vesentlig i sulfatform, DHEA-S. (en.wikipedia.org).)

(Anm: Din personlighed ændrer sig næsten ikke, når du drikker alkohol. Nyt amerikansk studie lægger myten om den "kærlige brandert" i graven. Nu er det slut med at skyde skylden for pinlige optrin og uheldige udtalelser på alkoholen. For selvom procenterne uden tvivl gør noget ved folk, ændrer de, i modsætningen til hvad mange tror, ikke på ens personlighed. Det viser et nyt studie fra University of Missouri, der dermed lægger både den overkærlige og aggressive brandert i graven. Én almen sandhed kan studiet dog bekræfte: Folk er mere udadvendte med alkohol i blodet.»Deltagerne oplevede selv, at deres personlighed ændrede sig på flere områder, men udadvendthed var den eneste faktor, der blev opfattet som værende forskellig af både alkoholpåvirkede og ædru personer,« siger en af forskerne bag studiet, Rachel Winograd, til Association for Psychological Science. (jyllands-posten.dk 16.5.2017).)

– Derfor fortsetter vi å gå på fylla. (- De fortsetter å gjøre den samme feilen, i stedet for å forbedre seg. Slike funksjoner er styrt av frontale deler av hjernen, av pannelappene, forteller Bø.) (– Atferdsmønsteret henger sammen med at de som oftere drikker seg fulle, har lettere for å huske de positive konsekvensene med fylla og glemme de negative.) (– De som oftere går på fylla, gjør det dårligere på tester hvor de skal tilpasse seg endringer i omgivelsene.)

Derfor fortsetter vi å gå på fylla
forskning.no 12.4.2016
Gjentatte fyllekuler gjør oss mindre oppmerksomme på våre egne feil, også i edru tilstand. Forsker tror dette kan forklare hvorfor vi gang på gang «havner utpå igjen».

Hver helg raver tusenvis av nordmenn snydens rundt i byene våre og hver helg ligger de med anger og angst dagen derpå. Den norske helgefylla er en snurrig tradisjon.

Nå viser en ny studie at folk som stadig er fulle, har vanskelig for å lære av negative konsekvenser. Det er som om det ikke biter på dem. Dette kan forklare hvorfor de går på igjen med friskt mot neste helg – til tross for at de tilbringer hele søndagen i senga med skallebank, fylleangst og løfter om aldri mer å drikke igjen.

– Atferdsmønsteret henger sammen med at de som oftere drikker seg fulle, har lettere for å huske de positive konsekvensene med fylla og glemme de negative, sier doktorgradsstipendiat Ragnhild Bø ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. (…)

– De som oftere går på fylla, gjør det dårligere på tester hvor de skal tilpasse seg endringer i omgivelsene. De fortsetter å gjøre den samme feilen, i stedet for å forbedre seg. Slike funksjoner er styrt av frontale deler av hjernen, av pannelappene, forteller Bø. (...)

(Anm: pannelappen; lobus frontalis, hjernens frontallapp; jf frontallappssyndromet EN frontal lobe. (...) frontallappssyndromet; eit særleg huglag (sinnelag) som kan koma etter skade i ein pannelapp i hjernen, t d etter lobotomi; pasienten får eit grunt kjensleliv, vert urimeleg overflatisk og lett til sinns, likesæl og godtruande; også kalla frontal psyke; jf Witzelsucht (ty.) EN frontal lobe syndrome. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Dette gjør alkohol med kroppen din. ** Vi drikker 7,7 liter alkohol årlig. ** Undersøkelse: 3 av 10 tror ett glass er sunt . Skal vi glemme alt snakket om at et glass rødvin er sunt for oss? En omfattende studie viser at de fleste positive effekter av alkohol er kraftig overvurderte. (vg.no 11.7.2015).)

(Anm: Alcohol Hangover Induces Mitochondrial Dysfunction and Free Radical Production in Mouse Cerebellum. Neuroscience. 2015 Jul 17. pii: S0306-4522(15)00619-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

- Tenåringer: Derfor kan tenåringer ha en tendens til å være sure.  (- Den delen av hjernen som utvikler seg sist, er pannelappene som styrer fornuft, logikk og rasjonell tenkning. – En av funksjonene til pannelappene, er å bremse impulsene fra emosjonshjernen, men den er altså ikke ferdig utviklet.)

(Anm: Tenåringer: Derfor kan tenåringer ha en tendens til å være sure. - Grunnen til at tenåringene er sure, uforutsigbare og gjør mye rart, er fordi hjernen deres ikke er rigget for fornuft og logisk handling. (…) Tenåringshjernen er ikke ferdig utviklet. Hjernen er plastisk, og utvikler seg helt fram til man er rundt 25 år. Den delen av hjernen som utvikler seg sist, er pannelappene som styrer fornuft, logikk og rasjonell tenkning. – En av funksjonene til pannelappene, er å bremse impulsene fra emosjonshjernen, men den er altså ikke ferdig utviklet. Det som preger tenåringsatferden er nettopp sterke følelsesutbrudd, frustrasjon, impulsivitet og en trang til å prøve nye ting, som for eksempel å farge håret blått, sier Mørch. (kk.no 19.2.2018).)

(Anm: pannelappen; lobus frontalis, hjernens frontallapp; jf frontallappssyndromet EN frontal lobe. (...) frontallappssyndromet; eit særleg huglag (sinnelag) som kan koma etter skade i ein pannelapp i hjernen, t d etter lobotomi; pasienten får eit grunt kjensleliv, vert urimeleg overflatisk og lett til sinns, likesæl og godtruande; også kalla frontal psyke; jf Witzelsucht (ty.) EN frontal lobe syndrome. Kilde: Norsk medisinsk ordbok.)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Sleep problems and energy product use associated with increased alcohol use in teens (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: Mange norske barn kan ha alkoholskader uten å vite det. – Jeg beundrer virkelig de kvinnene som tør å stå frem og si «jeg drakk i svangerskapet, men jeg mente ikke å skade barnet mitt». (...) Nevropsykolog og enhetsleder ved HABU i Arendal, Gro Løhaugen, sier at mødrene ikke skader barna med vilje, og at det er etiske dilemmaer med å stille diagnose. Det kan være tøft for familiene.(tv2nyhetene.no 8.6.2015).)

(Anm: Effect of policy, economics, and the changing alcohol marketplace on alcohol related deaths in England and Wales. (...) Alcohol related deaths are likely to increase after cuts in alcohol taxation. BMJ 2016;353:i1860 (Published 06 April 2016).)

(Anm: Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk. Ulike interessegrupper plukker forskningsresultater som støtter egne standpunkter og strategier for å påvirke beslutninger om skjenketider for alkohol. (…) Alkoholforskere ved Folkehelseinstituttet (tidligere Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS) har nylig publisert en vitenskapelig artikkel der de har undersøkt beslutningsprosesser ved politiske vedtak om skjenketider i 24 norske byer (se tabell 1). (fhi.no 8.4.2016).)

- Alkohol bør ha lignende advarsler som tobakk, ifølge parlamentsmedlemmer

Alcohol should carry similar warnings to tobacco, MPs say
BMJ 2014;349:g5130 (12 August 2014)
Alcoholic drinks sold in the United Kingdom should carry similar health warnings to tobacco products to reduce the harmful effects of misuse, a group of MPs has urged. The recommendation is one of a series of measures laid out in a new manifesto from the All Party Parliamentary Group on Alcohol Misuse,1 launched to advise ministers on ways to tackle the “national pandemic” of alcohol misuse.

The report called for all alcohol products to include mandatory labelling that provided “an evidence based health warning, as well as describing the product’s nutritional, calorific and alcohol content.” Including such warnings would allow people to make more informed decisions about the products they chose, it said. (…)

(Anm: - Rart at man skal kunne selge en vare i 2016, uten å informere om dens innhold. Kjersti Toppe fra Senterpartiet er blant dem som reagerer på at alkoholbransjen slipper å opplyse om hva som er i flasken. (dn.no 15.3.2016).)

(Anm: Alcohol use in first 3-4 weeks of pregnancy may lead to permanent brain changes in offspring (medicalnewstoday.com 17.5.2015).)

(Anm: Harmful alcohol use linked with increased risk of alcohol-related cancers and injury (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

(Anm: Studentfylla gir hjerneskade. Studenter som fester hardt står i fare for å skade hjernen. En fersk studie viser at studentfylla er skadelig for pannelappene i hjernen. Hør reportasjen her - Kilde: NRK Radio Ekko - Intervjuet: Doktorgradsstipendiat Ragnhild Bø. (sv.uio.no 28.2.2016).)

(Anm: Flere ruspåvirkede med akuttskader i desember. I julebordssesongen er det langt flere berusede folk blant dem som behandles for akuttskader på sykehus enn ellers i året. Snittpromillen hos dem som har drukket alkohol er på hele 1,5. (nrk.no 20.11.2015).)

(Anm: 320 alkoholutløste dødsfall i Norge i 2014. Antall alkoholutløste dødsfall gikk ned fra 2013 til 2014, mens antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp. Det viser statistikk over rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014. (fhi.no 15.1.2016).)

(Anm: Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014. (...) Antall narkotikautløste dødsfall økte igjen 266 narkotikautløste dødsfall ble registrert blant bosatte i Norge i 2014. Andelen kvinner blant de avdøde har ikke endret seg de siste årene (24 prosent). (fhi.no 18.1.2016).)

(Anm: Anklage: Medicinalselskaber skyld i opioid-epidemi. Flere medicinalselskaber er nu blevet sagsøgt for at have nedtonet risikoen ved den omdiskuterede smertemedicin opioider. Selskaberne skal holdes ansvarlig for en decideret amerikansk opioid-epidemi, lyder det i anklagen. (…) J&J kalder anklagerne ”ubegrundede”, mens man hos Purdue deler den officielle bekymring om opioidkrisen. Endo er ikke vendt tilbage på Reuters forespørgsel, mens man hos Teva ikke har ønsket at kommentere sagen. (medwatch 16.5.2017).)

(Anm: Pasienter med psykiske lidelser forskrives halvparten av alle resepter på opioider. (…) Personer med psykiske lidelser representerer 16 prosent av den amerikanske befolkningen. Funnene er bekymrende, rapporterte forskerne. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Medicinalselskaber ramt af nyt søgsmål for opioid-epidemi. Endnu en amerikansk delstat har sendt et søgsmål af sted til flere store medicinalselskaber for at være skyld i den opioid-epidemi, man oplever i USA. Den omstridte smertemedicin opioider er endnu engang kommet under juridisk beskydning. Denne gang er det delstaten Ohio, der har sendt et søgsmål af sted mod en række medicinalselskaber for deres rolle i den opioid-epidemi, man har oplevet i USA gennem de seneste år, skriver Fiercepharma.Det er medicinalselskaberne Teva, Allergan, Johnson & Johnson, Purdue og Endo, der nu kan føje endnu et søgsmål til bunken. For kun to uger siden fik de samme selskaber – på nær Allergan – et lignende søgsmål fra Orange County, New York. (...)  Medicinalselskaber tjener stort på opioder. (medwatch.dk 1.6.2017).)

(Anm: Skader i alkoholrus øker betydelig i julebordsesongen. Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. (…) Studien viste at 35 prosent av pasientene hadde alkoholpromille ved innleggelse, 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året. Gjennomsnittspromillen på pasientene var 1,5. (...) Når en pasient blir behandlet for akutte skader ved legevakt eller sykehus i Norge registreres som oftest bare den aktuelle skaden og behandlingsmetoden, og ikke årsaken til uhellet. (fhi.no 20.11.2015).)

(Anm: Misforstått moralfrykt. Å ta opp at alkoholbruk også har negative sider handler ikke om moralisering, men om bevissthet og omtanke. (minagerhardsen.blogg.no 10.5.2015).)

(Anm: EU-domstolen stanset skotsk tiltak mot flatfylla. Irske og skotske myndigheter ville innføre minstepris på alkohol for å demme opp for flatfylla. EU-domstolen sier nei, fordi det hindrer flyten av billig importert øl. (aftenposten.no 10.1.2016).)

(Anm: Time for volumetric alcohol tax to reduce harm, Australia (medicalnewstoday.com 29.3.2016).)

- Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall. (- Alkohol årsaken til 3.5 prosent av alle krefttilfeller.)

Alkohol og kreftrisiko
nhi.no 14.12.2015
Mange studier har påpekt at for eksempel vin kan ha en gunstig effekt på helsen. Men alkohol er også et kjent kreftfremkallende stoff.

Ifølge en artikkel som ble publisert av Medscape i november 20151 er det ingen nyhet at alkohol øker risikoen for kreft. Allerede i 1988 erklærte the International Agency for Research on Cancer at alkohol var et kreftfremkallende stoff. Ifølge The World Cancer Report som ble publisert i 2014, er alkohol årsaken til 3.5 prosent av alle krefttilfeller og omtrent ett av 30 dødsfall på grunn av kreft. Nyere data antyder at andelen krefttilfeller som kan tilskrives alkohol på verdensbasis, har økt. (…)

Blant krefttypene som alkohol øker risikoen for er kreft i munnhulen, svelget, strupen, spiserøret, brystene, tykktarmen, endetarmen, galleblæren og leveren. Trolig øker alkohol også risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

Risikoøkningen gjelder både for menn og kvinner, men det ser ut som om risikoøkningen starter ved lavere inntak av alkohol hos kvinner enn hos menn. Det ser også ut til at det er det totale alkoholinntaket som er avgjørende, og ikke stort alkoholinntak over korte perioder. Ifølge amerikanske National Cancer Institute2 tyder forskningen på at jo mer du drikker over tid, jo høyere er risikoen for å utvikle kreft. (…)

(Anm: Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall. (New report shows cancer one of the leading causes of alcohol-related deaths) cancer.org.au 7.8.2014.)

(Anm: Alcohol and Cancer: Drink at Your Own Risk (medscape.com 23.11.2015).)

- Han kuttet ut kaffe og alkohol i 15 måneder.

Han kuttet ut kaffe og alkohol i 15 måneder.
nettavisen.no 9.12.2015
Se hvordan det påvirket livet hans. (…)

Tobias merket også at søvnen ble bedre da han kuttet ut alkohol. - Jeg sover bedre og jeg våkner med mer energi. Jeg pleide alltid å ha dårlige morgener uansett om jeg bare hadde drukket to øl, sier han i innlegget i Huffington Post. (…)

Han kjente seg mer avslappet og drakk heller te eller koffeinfri kaffe innimellom. (...)

(Anm: Søvn (mintankesmie.no).)

(Anm: Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring. (vg.no 11.2.2017.)

(Anm: PILLER OG ALKOHOL Advarer om skjult trussel mot eldres helse. Bekymringsverdige funn i ny, norsk forskning (dagbladet.no 26.9.2017).)

(Anm: Dårlig søvn kan føre til depression. En række nye studier indikerer, at søvnmangel gør os deprimerede, forklarer forsker. Historisk set er søvnmangel altid blevet anset som en konsekvens af andre lidelser såsom depression. Men ny forskning tyder på, at det faktisk er helt omvendt. At det er for lidt og for dårlig søvn, der er skyld i depression. Det skriver en britisk forsker på Videnskab.dk. (jyllands-posten.dk 30.10.2016).)

(Anm: Link mellom søvn og kognitiv svekkelse hos eldre. (Link between sleep and cognitive impairment in the elderly) Søvnighet på dagtid er svært vanlig hos eldre med en forekomst på opptil 50 prosent. Som forårsakes av pusteforstyrrelser under søvn (SDB), en forstyrrelse av normal pusting under søvn, hvilket fører til stadig tilbakevendende oppvåkninger og påfølgende overdreven søvnighet på dagtid. (medicalnewstoday.com 2.2.2017).)

(Anm: College students who binge drink have more delayed sleep timing, variable sleep schedules (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: 'Sleep reduces forgetting signal in the brain,' allowing memories to form (medicalnewstoday.com 12.6.2015).)

(Anm: Alcohol use disorder affects '1 in 3 Americans' in their lifetime. (medicalnewstoday.com 4.6.2015).)

(Anm: Har nordmenns alkoholforbruk økt med 40 prosent på 20 år? Det kommer an på hvem du spør. (side2.no 21.4.2015).)

(Anm: Forskningsprosjekt om alkoholrelaterte skader. Alkohol er den tredje viktigste risikofaktoren for sykdom og død i EU. Folkehelseinstituttet deltar i arbeidet med å redusere alkoholrelaterte skader gjennom det EU-finansierte prosjektet RARHA. (fhi.no 13.5.2015).)

(Anm: Road deaths fell significantly following alcohol tax increases, say researchers (medicalnewstoday.com 1.4.2015).)

(Anm: Alcohol: does it really offer health benefits? (…) Alcohol 'may not benefit everyone who drinks moderately' (medicalnewstoday.com 9.4.2015).)

(Anm: Adolescent drinking affects adult behavior through long-lasting changes in genes (medicalnewstoday.com 8.4.2015).)

(Anm: Working Long Hours Is Associated with Risky Alcohol Use. BMJ 2015 Jan 13.)

(Anm: Alcohol-dependent hospital patients die earlier from multiple morbidities (medicalnewstoday.com 2.4.2015).)

(Anm: Kids allowed to 'sip' alcohol may start drinking earlier (medicalnewstoday.com 2.4.2015).)

(Anm: Eldre stordrikkere risikerer slag - Risikoen øker med en tredjedel ved mer enn to glass vin, viser langsiktig studie av svensker. (vg.no 31.1.2015).)

- Hvor handel og helse kolliderer (- Alkohol er den eneste sterke psykoaktive substans i vanlig bruk som ikke kontrolleres internasjonalt) (- Excessive drinking cost the U.S. $249 billion in 2010, or $2.05 per drink, a significant increase from $223.5 billion, or $1.90 per drink, in 2006.)

Where commerce and health collide (Hvor handel og helse kolliderer)
Editor's Choice
BMJ 2008;337:a2751 (27 November)
WHOs komité på sosial helseulikhet (Marmot-rapporten) gikk inn for en internasjonal rammekonvensjon om alkohol lik det rammeverk som gjelder for tobakkskontroll av 2005. I denne ukens tidsskrift vurderer Robin Room og kolleger enkelte detaljer i denne rapporten (doi: 10,1136 / bmj.a2364). "Alkohol er den eneste sterke psykoaktive substans i vanlig bruk som ikke kontrolleres internasjonalt," skriver de i sin lederartikkel. En rammekonvensjon vil sette begrensninger på internasjonal handel med alkohol, spesielt på grenseoverskridende handel, og vil være en oppfordring til handling, som oppmuntrer regjeringer til å gjennomføre kunnskapsbasert politikk innenfor sine egne grenser. (...) (The WHO commission on the social determinants of health (the Marmot report) called for an international framework convention on alcohol like the 2005 framework for tobacco control. In this week’s journal, Robin Room and colleagues add their weight and some detail to this call (doi:10.1136/bmj.a2364). "Alcohol is the only strong psychoactive substance in common use that is not controlled internationally," they say in their editorial. A framework convention would put constraints on international trade in alcohol, particularly on cross border trafficking, and would be a call for action, encouraging governments to implement evidence based policies within their own borders.)

(Anm: Editor's - Choice Alcohol and sport. BMJ 2014;348:g3869 (12 June 2014).)

(Anm: Tighter local alcohol licensing curbs linked to fewer drink-related hospital admissions (medicalnewstoday.com 11.11.2015).)

(Anm: Laws limiting alcohol sales may have measurable public health effects. First study to use differences in alcohol sales laws as a predictor of disease. Residents in Texas counties that permit the sale of alcohol have a higher incidence and prevalence of alcohol misuse, liver disease and some heart problems, but fewer heart attacks, compared to residents in counties with alcohol restricting laws, finds a study published by The BMJ. (medicalnewstoday.com 15.6.2016).)

(Anm: Editorials International regulation of alcohol. BMJ 2008;337:a2364 (07 November 2008).)

(Anm: - Begynnelsen på slutten for duty free-ordningen (dn.no 5.8.2014).)

(Anm: Excessive alcohol use continues to be drain on American economy. Excessive alcohol use continues to be a drain on the American economy, according to a study released by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Excessive drinking cost the U.S. $249 billion in 2010, or $2.05 per drink, a significant increase from $223.5 billion, or $1.90 per drink, in 2006. Most of these costs were due to reduced workplace productivity, crime, and the cost of treating people for health problems caused by excessive drinking.  (medicalnewstoday.com 16.10.2015).)

(Anm: Lower cirrhosis death rates in states with strong alcohol policies (medicalnewstoday.com 15.10.2015).)

(Anm: Alcohol and first sexual experience: Risks for young women. If a young woman's first sexual experience involves alcohol, she is more likely to be at risk for problems such as sexual assault, and this risk may persist in her future, new research finds. (medicalnewstoday.com 16.10.2015).)

(Anm: Vinmonopolet opplever sin største salgssvikt på 20 år. (…) – Den ene grunnen er nok at det har vært litt dårlig vær i mai, og kaldt i store deler av landet. Da drikker folk mindre. Den andre årsaken er trolig økning i grensehandelen, sier Henriksen. (tv2.no 5.7.2015).)

(Anm: En nykter tankevekker: En milliard røykere og 240 millioner mennesker med alkoholrelatert lidelse på verdensbasis. (A sobering thought: One billion smokers and 240 million people with alcohol use disorder worldwide.) (medicalnewstoday.com 13.5.2015).)

(Anm: Editorials. Light or moderate drinking is linked to alcohol related cancers, including breast cancer. BMJ 2015;351:h4400 (Published 18 August 2015).)

(Anm: Moderate drinking: Heart health benefits challenged in new study. While a number of studies claim moderate alcohol consumption can benefit heart health, new research suggests consuming just one drink a day may raise the risk of atrial fibrillation - a major risk factor for stroke, heart failure, and other cardiovascular events. (medicalnewstoday.com 15.9.2016).)

(Anm: Light to moderate intake of alcohol, drinking patterns, and risk of cancer: results from two prospective US cohort studies. (…) Conclusion Light to moderate drinking is associated with minimally increased risk of overall cancer. For men who have never smoked, risk of alcohol related cancers is not appreciably increased for light and moderate drinking (up to two drinks per day). However, for women who have never smoked, risk of alcohol related cancers (mainly breast cancer) increases even within the range of up to one alcoholic drink a day. BMJ2015;351:h4238.)

(Anm: Åpner for å avvikle hele duty free-ordningen Ola Borten Moe (Sp) høster ros fra både KrF, Ap og Venstre. (dn.no 4.8.2014).)

(Anm: New report shows cancer one of the leading causes of alcohol-related deaths (cancer.org.au 7.8.2014).)

(Anm: Exposure to alcohol ads on TV linked with underage drinking (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: Alcohol sponsorship and sport: An irresponsible mix - Premier League criticised for possible alcohol sponsorship deal (medicalnewstoday.com 31.3.2015).)

- Etisk regelverk gir mange milliarder i tap. Forskere: Syndige investeringer gir best avkastning

Etisk regelverk gir mange milliarder i tap. Forskere: Syndige investeringer gir best avkastning
aftenposten.no 11.2.2015
Produsenter av tobakk og alkohol har gjort det betydelig bedre enn andre selskaper de siste hundre årene.
Etiske investeringer står høyt på agendaen hos mange pensjonsfond og statlige investeringsfond.

ljefondet har for eksempel en liste på rundt seksti selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers, blant annet tobakksselskaper og våpenprodusenter.

I en fersk rapport fra Credit Suisse Research Institute og London Business School har forskere sett på avkastningen fra 1900 og frem til i dag i ulike aksjemarkeder, skriver Financial Times.

Resultatetene viser at det er mest lønnsomt å putte penger i alkohol og tobakk:

  • I USA gjorde tobakksselskapene det klart best i perioden, mens selskaper som produserer skip ligger på bunnen. Hadde du investert én dollar i tobakksselskaper i år 1900 og reinvestert utbyttene som blir betalt ut, ville dette ha vokst til 6,28 millioner dollar i dag.
  • I Storbritannia er det alkoholselskapene som gjør det best, mens selskaper innen ingeniørsektoren ligger på bunnen. (…)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

(Anm: A lower IQ has been linked to greater and riskier drinking among young adult men (medicalnewstoday.com 24.2.2015).)

- Har alkohol en helsemessig nytte? (- Industriens lobbyvirksomhet og markedsføring florerer og kontrolleres ikke av myndighetene.)

Alcohol’s evaporating health benefits. Industry lobbying and promotion are rife and unchecked by governments. (Alkohols svinnende helsemessige nytte. Industriens lobbyvirksomhet og markedsføring florerer og kontrolleres ikke av myndighetene.)
BMJ 2015;350:h407 (Published 10 February 2015)
Editorials (Lederartikler)
Given the harms attributed to alcohol use, it is not surprising that reports1 2 showing possible mortality benefits for low level users attracted enthusiasm among consumers, the media, and the alcohol industry, along with those who welcomed this as a positive response to accusations that calls for action were based on moral fervour. These apparent benefits are now evaporating, helped along by an important contribution in this week’s issue (doi:10.1136/bmj.h384)3. Through analyses based on the Health Survey for England, particularly designed to identify whether any reductions in mortality risk were greatest in older populations, Knott and colleagues show that if there is any beneficial dose-response relation, it is limited to women aged 65 or more—and even that association is at best modest and likely to be explained by selection bias.3(...)

(Anm: Benefits of moderate drinking 'may be overestimated' (medicalnewstoday.com 11.2.2015.no).)

(Anm: Largest ever study of alcohol harm in EDs reveals huge toll. The study found that one in twelve or 8.3% of all presentations 24/7 were alcohol related. (medicalnewstoday.com 24.11.2015).)

(Anm: Adolescent drinking has long-term impact on memory and learning skills (medicalnewstoday.com 28.4.2015).)

(Anm: Bærum kommune delte ut vin og sprit for 750.000 - nå er det slutt. Bærum kommune strammer inn på alkoholreglene. (hegnar.no 24.7.2015).)

(Anm: Study links 'successful aging' with greater risk of harmful drinking. People aged 50 and older who are healthy, active, sociable and wealthy are at greater risk of harmful alcohol consumption, according to new research published in BMJ Open. (medicalnewstoday.com 24.7.2015).)

(Anm: Drinking just 1 or 2 alcoholic drinks a day linked to liver disease (medicalnewstoday.com 29.4.2015).)

(Anm: Chronic liver damage worsened by alcohol-fueled gut bacteria (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: Gut Bacteria Missing in Severe Acute Malnutrition, Can We Identify Potential Probiotics by Culturomics? Severe acute malnutrition is the world-leading cause of children under-five's death. Recent metagenomics studies have established a link between gut microbiota and severe acute malnutrition, describing an immaturity with a striking depletion in oxygen-sensitive prokaryotes. Amoxicillin and therapeutic diet cure most of the children with severe acute malnutrition but an irreversible disruption of the gut microbiota is suspected in the refractory and most severe cases. Front. Microbiol., 23 May 2017.)

(Anm: Cellular stress in the brain may contribute to non-alcoholic fatty liver disease. Disruptions in a protein folding process occurring in the brain, known as endoplasmic reticulum (ER) stress, may cause non-alcoholic fatty liver disease, independent of other factors. A research team at the George Washington University (GW) published their results in the Journal of Clinical Investigation Insight. "Nearly 75 percent of obese adults experience non-alcoholic fatty liver disease. However, its underlying causes are unclear," said Colin Young, Ph.D., senior author and assistant professor of pharmacology and physiology at the GW School of Medicine and Health Sciences. "Recent findings have pointed to ER stress as central to its development. What our research shows is that ER stress in the brain is a key contributor." (medicalnewstoday.com 27.5.2017).)

- Moderat drikking: mange studier som rapporterer helsemessige fordeler er "mangelfulle".

Moderate drinking: many studies reporting health benefits are 'flawed' (Moderat drikking: mange studier som rapporterer helsemessige fordeler er "mangelfulle".)
medicalnewstoday.com 22.3.2016
Studies are increasingly hailing the potential health benefits of moderate alcohol consumption, particularly when it comes to the heart and lifespan. But new research suggests many of these studies are flawed and that such benefits may be largely overestimated.

Lead researcher Tim Stockwell, PhD, of the Centre for Addictions Research at the University of Victoria, Canada, and colleagues reached their conclusion by analyzing 87 studies that assessed the effects of moderate drinking on longevity.

They recently published their findings in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

According to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), over the past month, around 24.6% of adults report engaging in binge drinking and around 6.8% report engaging in heavy drinking.

Such drinking habits can increase the risk of alcohol use disorders, which affect around 16.6 million adults and 697,000 adolescents in the US.

On the other hand, numerous studies have suggested that, in moderation, alcohol may be good for us.

A recent study reported by Medical News Today, for example, suggested moderate drinking - defined in the study as three to five alcoholic beverages a week - may lower the risk of heart attack and heart failure.

However, the new research from Stockwell and colleagues suggests the results of such studies should not be taken at face value, after finding that many of them are subject to biases that, when accounted for, eliminate the reported health benefits of moderate drinking.

'There are many reasons to be skeptical'
From analyzing 87 studies that looked at the effects of alcohol consumption on death from all causes, the team identified a number of flaws in the way the studies were designed.

One major issue they found was how the studies defined "abstainers" - people who do not drink alcohol.

The researchers explain that many of the studies compared moderate drinkers - which they define as individuals who consume up to two alcoholic beverages daily - with "current" abstainers, but these abstainers may include individuals of poor health who have stopped drinking.

"A fundamental question is, who are these moderate drinkers being compared against?," says Stockwell. (…)

(Anm: Moderate drinking linked to heart damage in the elderly (medicalnewstoday.com 27.5.2015).)

(Anm: Forskere: Ikke farlig å drikke litt med foreldre. Ungdom som drikker alkohol med foreldrene en sjelden gang, har ikke større eller mindre sjanse for å utvikle et risikabelt forhold til alkohol, viser ny forskning. (tv2nyhetene.no 3.6.2015).)

(Anm: New study links drinking behaviors with mortality. Light drinkers reported surprisingly high percentage of problems. A new University of Colorado Boulder study involving some 40,000 people indicates that social and psychological problems caused by drinking generally trump physically hazardous drinking behaviors when it comes to overall mortality rates.  (medicalnewstoday.com 1.5.2015).)

(Anm: Chronic SSRI stimulation of astrocytic 5-HT2B receptors change multiple gene expressions/editings and metabolism of glutamate, glucose and glycogen: a potential paradigm shift. Front. Behav. Neurosci. 2015 (20 February 2015).)

(Anm: Gene mutation linked to reckless drunken behaviour. (…) Led by researcher and psychiatrist Roope Tikkanen, PhD, a new study has now demonstrated that a point mutation in a gene of serotonin 2B receptor can render the carrier prone to impulsive behaviour, particularly when drunk. Published in the journal Translational Psychiatry (Tikkanen et al., 2015), the discovery follows an original observation from 2010 on the mutation of serotonin 2B receptor among Finns (Bevilacqua et al., 2010). (medicalnewstoday.com 17.11.2015).)

(Anm: Har funnet sjelden genmutasjon hos finner. Ekstra disponert for vold og impulsiv sex. Vil spre seg med tiden. GENMUTASJON: Genmutasjonen er knyttet til signalsubstansen serotonin, og resultatet av forandringen kan ifølge artikkelforfatter Roope Tikkanen beskrives som en ekstra følsomhet for, og et karakteristisk adferdsmønster i forbindelse med inntak av, alkohol. Genforandringen finnes i omlag 2,2 prosent av den finske befolkningen. (…) «Impulsiv seksuell adferd». Genmutasjonen er knyttet til signalsubstansen serotonin, og resultatet av forandringen kan ifølge Tikkanen beskrives som en ekstra følsomhet for, og et karakteristisk adferdsmønster i forbindelse med inntak av, alkohol. (dagbladet.no 20.11.2015).)

– 1 av 8 dødsfall i Europa skyldes alkohol

– 1 av 8 dødsfall i Europa skyldes alkohol
nrk.no 21.6.2013
(...) 1 av 8 dødsfall i Europa skyldes alkohol hevder forskergruppe, som mener alkoholisme er et «glemt» samfunnsproblem. – Jeg hadde ikke noe liv, forteller tørrlagt alkoholiker. (...)

– Alkoholmisbruk er på mange måter et glemt samfunnsproblem. Det er mye mer fokus på skadene av røyking, illegale rusmidler og usunn livsstil, sier Sverre Nesvåg, forskningsleder ved regionalt kompetansesenter for rusmiddel i Stavanger. (...)

(Anm: Alcohol and Public Health - Europe under the influence (Published 10 February 2014).)

(Anm: Explaining alcohol use and suicide risk: a moderated mediation model involving insomnia symptoms and gender.J Clin Sleep Med. 2014 Dec 15;10(12):1317-23.)

(Anm: Stadig flere må reddes fra pizzadøden. Brannvesenet: - Blir bare mer og mer. RYKKER UT: - Som oftest er det en nabo som hører røykvarsleren (…) Pizzasteking nattetid er en farlig aktivitet for folk som kommer fulle hjem fra byen. Brannvesenet må redde stadig flere som sovner fra svartbrente pizzaer og tørrkokte kjeler. (dagbladet.no 15.7.2015).)

(Anm: Public call for health warnings on alcohol labels (medicalnewstoday.com 7.1.2015).)

(Anm: Access to substance abuse treatment influences the utilization of alcohol treatment services across racial/ethnic and gender groups (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: Binge drinking 'impairs immune system' in young adults. (medicalnewstoday.com 1.1.2015).)

(Anm: Immune system link to dementia. An out of control immune system has been identified as a possible cause of neurodegenerative diseases such as Alzheimer's. Researchers at the University of Adelaide in South Australia have assembled strong evidence to suggest the body's immune system can develop an inflammatory response that kills brain cells. Research Assistant Danielle Fornarino said millions of people were affected by neurodegenerative diseases and dementia but there had previously been no definitive cause. (medicalnewstoday.com 13.5.2016).)

(Anm: Found: A potential new way to sway the immune system. A new international collaboration involving scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) opens a door to influencing the immune system, which would be useful to boost the effectiveness of vaccines or to counter autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. The research, published in The Journal of Experimental Medicine, focused on a molecule called microRNA-155 (miR-155), a key player in the immune system's production of disease-fighting antibodies. "It's very exciting to see exactly how this molecule works in the body," said TSRI Associate Professor Changchun Xiao, who co-led the study with Professor Wen-Hsien Liu of Xiamen University in Fuijan province, China. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: TSRI researchers find 'lead actors' in immune cell development. A new study, led by scientists at The Scripps Research Institute (TSRI), reveals a surprising twist in immune biology. The research in animal models suggests that members of a cluster of microRNAs (miRNAs) - small non-coding RNA molecules that play a role in regulating gene expression - work together throughout the different stages of immune cell generation. (medicalnewstoday.com 2.8.2016).)

(Anm: Binge drinking decreases as alcohol taxes rise (medicalnewstoday.com 8.1.2015).)

(Anm: Alcohol poisoning kills six people in the US every day (medicalnewstoday.com 7.1.2015).)

- Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall

New report shows cancer one of the leading causes of alcohol-related deaths (Ny rapport viser kreft som en av de viktigste årsakene til alkoholrelaterte dødsfall)
cancer.org.au 7.8.2014
A new report showing that cancer was one of the leading causes of alcohol-related deaths in Australia should help raise public awareness of alcohol as a significant cancer risk factor, Cancer Council Australia said today.

CEO Professor Ian Olver said the new report, Alcohol’s burden of disease in Australia, published by the Foundation for Alcohol Research and Education and VicHealth, added to the growing evidence base that showed alcohol consumption was one of the most preventable causes of cancer.

“We have long known that alcohol causes as many cancer deaths in Australia as melanoma, yet the level of public awareness is low,” Professor Olver said. “Australians who choose to drink should try to stay within the National Health and Medical Research Council guidelines and have no more than two standard drinks a day.

“There are plenty of good reasons to moderate consumption – and preventing cancer is one of the most significant of them. (...)

“Today’s report adds a new and alarming perspective by calculating that cancer is the cause 25% of all alcohol-related deaths in Australian men and 31% of alcohol-related deaths in Australian women – making cancer one of the leading causes of all alcohol-related deaths.(...)

(Anm: Krever advarsel på alkoholflasker (dagen.no 16.11.2011).)

(Anm: Regjeringen sier nei til helseadvarsel på alkohol - (vl.no 29.6.2012).)

(Anm: Nyttårsforsetter og alkoholmyten vi elsker å tro på (/minagerhardsen.blogg.no 4.1.2015).)

(Anm: Krever merking av sukkermengde i vin og øl Fra lørdag gjelder nye regler for matmerking. Flere helseorganisasjoner håper neste skritt blir strengere merking av alkoholholdige drikker. (dn.no 11.12.2014).)

(Anm: Daily drinking increases risk of alcoholic cirrhosis (medicalnewstoday.com 28.1.2015).)

- Alkohol gir utett tarm (- Forhøyet betennelse i kroppen) (-

Forskere: Hurtige shots og snaps giver utæt tarm
Videnskab.dk 18.12.2014
Hvis man hurtigt bæller fire til fem genstande, ryger stoffer fra tarmen over i blodet og påvirker helbredet, viser ny forskning fra USA. Danske forskere er dog skeptiske over for resultatet. (…)

Nu viser en ny undersøgelse udgivet i tidsskriftet Plos One, at hvis man bunder fire til fem genstande i løbet af en time, så er det nok til at påvirke helbredet i højere grad end tidligere troet.

Det lader til, at alkoholen får tarmen til at blive mere utæt, og det øger så mængden af giftige dele fra bakterier i blodet og betændelse i kroppen, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

»Vi fandt, at et enkelt indtag af fire genstande over kort tid kan udløse en reaktion af immunforsvaret og potentielt forårsage en effekt på helbredet hos en ellers rask person. Vores resultater peger på, at alkohol er farligere end tidligere troet,« siger professor og seniorforsker bag undersøgelsen, Gyongyi Szabo, til University of Massachusetts’ hjemmeside.

Forhøjet betændelse i kroppen er i tidligere forskning blevet forbundet med en lang række sygdomme, blandt andet en forhøjet risiko for at få blodpropper eller for at udvikle depression. (...)

(Anm: Acute Binge Drinking Increases Serum Endotoxin and Bacterial DNA Levels in Healthy Individuals. PLoS ONE 9(5): e96864.)

(Anm: Fire av ti unge menn drikker farlig mye En ny undersøkelse viser at 17 prosent av den norske befolkning har et risikofylt alkoholforbruk. Flere leger må spørre om alkoholvaner uten å anklage, sier rusforsker. (nrk.no 10.2.2015).)

(Anm: Hvorfor er jeg så fyllesyk? Like mengder alkohol kan påvirke deg svært ulikt dagen derpå. Hangover-følelsen skyldes en bieffekt av stoffene som utløses når alkoholen brytes ned i kroppen. Fra alkoholen kommer acetaldehyd eller etanal som det også heter, og dette hoper seg opp i blant annet leveren. Jo lenger stoffet er i kroppen, dess verre føler du deg. (nrk.no 4.7.2015).)

(Anm: Derfor kaster du opp når du blir for full. (…) Oppkasten har faktisk en helt naturlig forklaring, mener Janne Tolstrup, forskningsleder ved Danmarks Center for Alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed. Vi har et «kaste opp»-senter i hjernen, sier Tolstrup til den danske avisen mx.dk lørdag.  Kvalmefølelsen oppstår altså i et spesielt senter i hjernestammen, også kalt brekningssenteret her hjemme. (nettavisen.no 24.10.2015).)

(Anm: Studie: Vann motvirker ikke fyllesyke. Det eneste som hjelper, er ubrukelig nok - å drikke mindre alkohol. Forskeren sier at problemet med fyllesyke, er at man fortsatt ikke vet hva som forårsaker det. - Det skyldes ikke kun at du er dehydrert. Vi vet at det har noe med immunforsvaret å gjøre, men før man vet nøyaktig hva som forårsaker det, er det vanskelig å finne noen kur. (side2.no 29.8.2015).)

(Anm: Does the Brain Have a Lymphatic System? NEJM (June 18, 2015).)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

- Etter danskenes store prisøkning i 1917 ble delirium tremens redusert til en fjerdedel.

Gode og dårlige tvillingstudier
HANS OLAV FEKJÆR - psykiater, alkohollege
aftenposten.no 7.7.2011
Eivind Ystrøm og Ted Reichborn- Kjennerud påstår 5. juli at jeg har mistro til alle tvillingstudier. Men det finnes gode og dårlige tvillingstudier. Deres studie bygger på at enhver forskjell på en- og toeggede tvillinger skyldes gener. Hvis man tror det, gir det meningsløse konklusjoner, for eksempel at 41 prosent av meninger om eiendomsskatt og 31 prosent av partivalg er forutbestemt av gener (Alford). Fra 1920- til 1970-tallet ble dødsfall av skrumplever flerdoblet. Etter danskenes store prisøkning i 1917 ble delirium tremens redusert til en fjerdedel. Da blir deres påstand om at «alkoholisme er 71 prosent arvelig» absurd. (...)

(Anm: Dysbakteriose . (mintankesmie.no).)

(Anm: Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer). (mintankesmie.no).)

(Anm: Delirium is associated with 5-fold increased mortality in acute cardiac patients. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Linking telomere loss and mitochondrial dysfunction in chronic disease. (…) Drawing a mechanistic connection between telomere function and mitochondria biology will provide a broader perspective for understanding the pathophysiology of diseases and their relation to the aging process, and may provide opportunities for new possible treatments. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22:117-127.)

(Anm: Extreme short and long telomeres linked to increased cancer risk (news-medical.net 5.4.2017).)

(Anm: Scientists discover master regulator of cellular aging. (…) "Telomeres represent the clock of a cell," said TSRI Associate Professor Eros Lazzerini Denchi, corresponding author of the new study, published online in the journal Science. "You are born with telomeres of a certain length, and every time a cell divides, it loses a little bit of the telomere. Once the telomere is too short, the cell cannot divide anymore." (medicalnewstoday.com 13.1.2017).)

(Anm: Betennelser endrer mitokondrier til giftige fabrikker. Å lære hvordan å kontrollere betennelser kan ha store implikasjoner for behandlingen av mange sykdommer. Banebrytende forskning oppdager hvordan makrofager endrer mitokondriene til giftige kjemisk-produserende betennelsespromotører. (Inflammation turns mitochondria into toxic factories. Learning how to control inflammation could have huge implications for the treatment of many diseases. Breaking research discovers how macrophages turn mitochondria into toxic chemical-producing inflammation-promoters.) (medicalnewstoday.com 25.9.2016).)

(Anm: Research may show new ways to repress inflammation at outset. (…) Professor Alexander Weber of the Interfaculty Institute of Cell Biology says the enzyme - Bruton's tyrosine kinase or BTK - is switched on when an inflammation occurs in the body, playing a key role in the inflammation's subsequent development. (medicinenet.com 21.2.2017).)

(Anm: Ørsmå mitokondrier spiller en svært stor rolle mht. menneskets evolusjon og sykdom (Tiny mitochondria play outsized role in human evolution and disease.) (medicalnewstoday.com 25.9.2015).)

(Anm: Alcohol induced mitochondrial oxidative stress and alveolar macrophage dysfunction. Biomed Res Int. 2014;2014:371593.Epub 2014 Feb 19.)

(Anm: Alcohol Hangover Induces Mitochondrial Dysfunction and Free Radical Production in Mouse Cerebellum. Neuroscience. 2015 Jul 17. pii: S0306-4522(15)00619-3. [Epub ahead of print].)

(Anm: Link Between Inflammation and Delirium Shown in Older Patients. BOSTON-- July 27, 2015 -- A study led by researchers at Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) confirms that inflammation plays a role in the onset of delirium.. (dgnews.docguide.com 27.7.2015).)

(Anm: Generalised Anxiety Disorder Twice as Likely in Patients With IBD. TORONTO -- July 29, 2015 -- People with inflammatory bowel disease (IBD) have twice the odds of having a generalised anxiety disorder at some point in their lives when compared with peers without IBD, according to a study published online in the journal Inflammatory Bowel Diseases. “Patients with IBD face substantial chronic physical problems associated with the disease,” said lead author Esme Fuller-Thomson, MD, University of Toronto, Toronto, Ontario. “The additional burden of anxiety disorders makes life much more challenging so this ‘double jeopardy’ must be addressed.” (dgnews.docguide.com 31.7.2015).)

- Hvem skal ta seg av alkoholikeren? (- Det ble funnet kronisk betennelse i tarm, nyresvikt, leversvikt og kreft)

Hvem skal ta seg av alkoholikeren?
Tidsskr Nor Legeforen 2015 (27.1.2015)
Rusmiddelmisbrukere sliter med mye mer enn selve rusmisbruket. De har i tillegg i gjennomsnitt fire sykdomsdiagnoser. Mange får likevel ikke den behandlingen de trenger.

- Vi mener at et manglende syn for helheten av disse pasientens plager setter spørsmålstegn ved om kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er oppfylt, sier Erling Dalen.

Sammen med Jostein Holmen og Hans M. Nordahl har han gjort en grundig kartlegging av den somatiske helsetilstanden til 155 pasienter ved Ruspoliklinikken ved Sykehuset Levanger. Gjennomsnittsalderen var 41 år, de fleste var menn og for de fleste var alkohol det foretrukne rusmidlet. Bare fire av de 155 pasientene var helt friske. Hos de 151 andre fant legene 765 diagnoser.

Nyresvikt og kreft
- Vi fant mye tannsykdommer, sykelig overvekt, forhøyet blodtrykk og redusert syn. Av alvorligere diagnoser hadde ni pasienter sukkersyke, åtte var smittebærere av hepatitt C-virus, det ble funnet kronisk betennelse i tarm, nyresvikt, leversvikt og kreft. Det ble utført ekkokardiografisk undersøkelse av 107 pasienter og funnet hjertesykdom hos nesten en tredel av dem, sier Dalen til Tidsskriftets podkast.

Ved ruspoliklinikken har pasientene ofte lange behandlingsperioder, men her utredes og behandles ikke pasientene for somatiske sykdommer. Flere av pasientene hadde dårlig eller ingen kontakt med fastlegen. Mange går med sykdommer, plager og kroniske smerter uten å kontakte legen sin.(...)

Behandle folk som folk
- Jeg har erfart at hvis du behandler folk som folk, så oppfører de seg som folk. Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med pasientene mine. Jeg har fulgt dem over lang tid, og da har jeg både kunnet gjøre skikkelige undersøkelser, få dem til spesialist og til sykehus, og følge dem ordentlig opp. Og det er ikke noen stor kunst, hvis man bare oppfører seg anstendig. Men de feiler jo veldig mye, så jeg sier at det å ha vært fastlege for 332 rusmiddelavhengige har vært en mellomting mellom tung psykiatri og u-landsmedisin. Det er veldig mye å ta fatt på. (...)

(Anm: Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering). (mintankesmie.no).)

- Regjeringen sier nei til helseadvarsel på alkohol (- Vår regjering tror ikke på slike tiltak)

Regjeringen sier nei til helseadvarsel på alkohol
vl.no 29.6.2012
I Frankrike gikk alkoholbruken ned med advarsler på flaska. Vår regjering tror ikke på slike tiltak. – Veldig skuffende, sier Actis.

– Det er en tragedie at ikke regjeringen har innført dette tidligere. Men vi bør også gå samme vei som for eksempel Frankrike, og merke alkoholen med helseadvarsel også, sier generalsekretær i Actis, paraplyorganisasjon for rus- og avhengighetsorganisasjoner, Anne-Karin Kolstad.

Ikke nok. I Frankrike ble det i 2007 vedtatt at alle alkoholholdige drikker skulle merkes med helseadvarsler. I dag merker 18 land utenfor EU og fem land i EU flaskene med advarsler mot overdreven bruk, mot konsum under svangerskap eller i kombinasjon med bilkjøring. Ifølge Actis ønsker 4 av 5 nordmenn helseadvarsler på alkoholvarer. De har jobbet for å få innført dette i mer enn 20 år.

– Dette har vi tatt opp med politikerne gang etter gang, uten å få respons fra regjeringen i det hele tatt, sier Kolstad. (...)

(Anm: Finsk studie: Aggressive ungdommer drikker mer (vg.no 12.8.2014).)

(Anm: Adolescent alcohol abuse associated with adverse outcomes in early adulthood (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: When alcohol is consumed with energy drinks the desire to keep drinking is increased (medicalnewstoday.com 21.7.2014).)

(Anm: Energy drinks alter heart function, study shows. (…) He adds that side effects associated with consuming a large amount of caffeine include a rapid heart rate, palpitations, rise in blood pressure and even seizures or death. Energy drinks prompted increased strain in left ventricle (medicalnewstoday.com 2.11.2015).)

(Anm: Energy drinks mask alcohol's effects, increase injury risk. People who mix highly caffeinated energy drinks with their alcoholic beverages may be at increased risk for injury, according to a review in the Journal of Studies on Alcohol and Drugs.  (medicalnewstoday.com 22.3.2017).)

(Anm: Cardiac complications from energy drinks? Case report adds new evidence (medicalnewstoday.com 4.8.2016).)

(Anm: Just One Teaspoon of the World’s Favorite Legal Drug Is Enough to Kill You. The world’s most widely consumed psychoactive drug is caffeine — a cup of coffee to kick off the day is a norm for many of us. (…) In its concentrated form, pure caffeine can come as either a powder or a liquid. Since products are often 100 percent pure, that means just one single teaspoon of concentrated caffeine could be equivalent to drinking 28 cups of coffee, the Food and Drug Administration (FDA) warns. (thescienceexplorer.com 4.5.2016).)

(Anm: Energy drinks: adverse heart reactions linked to more than two per day. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 31% of 12-17-year-olds regularly consume energy drinks and 34% of 18-24-year-olds reach for the stimulant-infused drinks on a regular basis. (medicalnewstoday.com 4.2.2016).)

(Anm: Study finds association between energy drinks and traumatic brain injury in teens (medicalnewstoday.com 17.9.2015).)

(Anm: Recovery from brain injury and better sleep go hand in hand. After a traumatic brain injury (TBI), people also experience major sleep problems, including changes in their sleep-wake cycle. A new study shows that recovering from these two conditions occurs in parallel. The study is published in Neurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology. (medicalnewstoday.com 23.12.2016).)

(Anm: Moren drakk alkohol i svangerskapet – Fredrik (17) fikk permanent hjerneskade. BODØ (TV 2):  Til tross for store utfordringer vil han ikke  bruke tiden på å være bitter. (nettavisen.no 7.6.2015).)

- Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus

Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus
nrk.no 10.6.2014
NRKs gjennomgang av rettskraftige dommer fra 2003 har vist at over halvparten av drapene ble begått av en ruset gjerningsperson. Av dem igjen var alkohol involvert i 73 prosent av drapene.

– Jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig dersom den hadde blitt lansert i dag. Til det er den for skadelig, sier rusforsker Thomas Clausen.

NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i tiårsperioden fra 2003 til 2012.

Kartleggingen viser at over halvparten av drapene, 125 drap, ble begått i rus, av gjerningspersoner som hadde inntatt narkotika, piller, men først og fremst alkohol.

Alkohol er involvert i hele 73 prosent av drapene som er begått av rusede personer i Norge.  (…)

Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus
nrk.no 10.6.2014
NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i tiårsperioden fra 2003 til 2012.

Kartleggingen viser at over halvparten av drapene, 125 drap, ble begått i rus, av gjerningspersoner som hadde inntatt narkotika, piller, men først og fremst alkohol. (...)

(Anm: Alcohol blackouts: Not a joke (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: De upopulære realitetene (Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1113 (17.6.2014).)

(Anm: I løpet av 20 år har alkoholforbruket i Norge økt med 40 prosent. (aftenposten.no 30.6.2014).)

- Leger og alkoholindustrien

Doctors and the alcohol industry
WHO’s response to article on doctors and the alcohol industry

Margaret Chan, director-general1
BMJ 2013;346:f2647 (1 May 2013)
WHO agrees with many, but not all, points made in the BMJ articles on the alcohol industry.1 2 References to the WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol require clarification, particularly claims that industry is simply doing “what WHO asked for in the strategy.” Not so. (...)

- Løfter, løfter

Promises, promises (Løfter, løfter)
Editor's Choice
BMJ 2013;346:f2114 (3 April 2013)
“I always felt when I was in WHO, dealing with illicit drugs and alcohol, that there was a role for the private sector—not necessarily a controlling role, but a role with respect to alcohol policy.” So says Marcus Grant, who left WHO 10 years ago to set up the International Center for Alcohol Policies for the alcohol industry (doi:10.1136/bmj.f1889). Jonathan Gornall examines that role just as the Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) publishes a statement of concern and calls industry’s commitments to WHO “weak, rarely evidence-based,” and “unlikely to reduce harmful alcohol use.” (...)

– Jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig dersom den hadde blitt lansert i dag (- Alkohol i 75 prosent av rusdrapene)

Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus
nrk.no 10.6.2014
NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i tiårsperioden fra 2003 til 2012.

Kartleggingen viser at over halvparten av drapene, 125 drap, ble begått i rus, av gjerningspersoner som hadde inntatt narkotika, piller, men først og fremst alkohol.

Sju av ti drap med ruset gjerningsperson er begått i alkoholrus
nrk.no 10.6.2014
NRKs gjennomgang av rettskraftige dommer fra 2003 har vist at over halvparten av drapene ble begått av en ruset gjerningsperson. Av dem igjen var alkohol involvert i 73 prosent av drapene.

– Jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig dersom den hadde blitt lansert i dag. Til det er den for skadelig, sier rusforsker Thomas Clausen.

NRK har gjennomgått rettskraftige dommer for 231 drap i Norge i tiårsperioden fra 2003 til 2012.

Kartleggingen viser at over halvparten av drapene, 125 drap, ble begått i rus, av gjerningspersoner som hadde inntatt narkotika, piller, men først og fremst alkohol.

Alkohol er involvert i hele 73 prosent av drapene som er begått av rusede personer i Norge.  (…)

(Anm: Identification of alcohol abuse damage in neurones at a molecular scale - a first (medicalnewstoday.com 16.6.2014).)

(Anm: Alcohol does not benefit the heart, claims new study (medicalnewstoday.com 11.7.2014).)

(Anm: Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data (Forbindelser mellom alkohol og hjerte- og karsykdommer: Mendelsk randomisering basert på individuelle deltakerdata) BMJ 2014;349:g4164 (10 July 2014).)

- Menneskets 10 000 år lange fyllefest

Menneskets 10.000 år lange druktur
jyllands-posten.dk 5.5.2013
Vores kærlighed til alkohol er resultatet af en evolutionær kamp mellem mennesker og gær – en proces, hvor mikroberne ofte har haft overtaget. (...)

(Anm: Alcohol: Social Lubricant for 10,000 Years (livescience.com 28.12.2012).)

(Anm: 90.000 barn lever med alkoholmisbrukere (aftenposten.no 24.7.2014).)

(Anm: New study finds more than double hospital admissions for alcohol-related events around birthdays (medicalnewstoday.com 23.7.2014).)

- Studie avdekker molekylær mekanisme bak alkoholrelaterte hjerneskader

Study reveals molecular mechanism behind alcohol-related brain damage (Studie avdekker molekylær mekanisme bak alkoholrelaterte hjerneskader)
medicalnewstoday.com 16.6.2014
It has been well documented that heavy alcohol use can cause damage to the brain. But for the first time, researchers from the University of the Basque Country in Spain and the University of Nottingham in the UK reveal the structural brain damage alcohol abuse can cause at a molecular level.

In the US, approximately 17 million individuals have an alcohol use disorder. Past research has established that excessive alcohol use can cause problems with cognitive abilities, such as learning and memory impairments and problems with motor skills. (...)

The team's findings, recently published in the journal PLOS One, revealed that the prefrontal cortex of alcoholic patients demonstrated alterations in the proteins α- and β-tubulin and β II spectrin. The researchers explain that tubulins make up the cytoskeletal structure, or architecture of neurons in the brain, while spectrins are responsible for the shape of neurons.

The researchers say that such changes in neuronal structure can influence organization and how the neuronal network of the brain functions, adding: (...)

Last year, Medical News Today reported on a study published in the journal Cortex, suggesting that excessive alcohol use has long-term negative effects on the brain.

More recent research, by investigators at the University of Utah, analyzed the area of the brain that regulates how sensitive we are to the negative effects of alcohol - the lateral habenula. (...)

(Anm: Link between ADHD and conduct disorder with alcohol and tobacco use in young teens (medicalnewstoday.com 15.12.2014).)

- Ukjent blandt svensker at alkohol forårsaker kreft (- Alkohol orsakar över 80 olika sjukdomar och tillstånd) (- Förbjud alkoholreklam)

”Okänt bland svenskar att alkohol orsakar cancer”
dn.se 19.5.2014
I EU diagnosticeras 136 000 nya alkoholrelaterade cancerfall varje år och 120 000 alkoholrelaterade dödsfall, skriver Peter Friberg och Peter Allebeck.

Förbjud alkoholreklam. Medan positiva effekter av måttligt bruk av alkohol slås upp stort talas det tyst om nya rön om alkoholens skadliga effekter, som är betydligt större. Att alkohol är en av de tyngsta enskilda cancerorsakerna är exempelvis förvånansvärt okänt i Sverige, skriver två medicinforskare.

Förbjud alkoholreklam. Medan positiva effekter av måttligt bruk av alkohol slås upp stort talas det tyst om nya rön om alkoholens skadliga effekter, som är betydligt större. Att alkohol är en av de tyngsta enskilda cancerorsakerna är exempelvis förvånansvärt okänt i Sverige, skriver två medicinforskare. (...)

Även om det finns vissa belägg för att måttlig alkoholkonsumtion kan ha positiv effekt på hjärt-kärlsjukdom visar forskningen att alkohol som helhet orsakar betydligt mer skada än nytta. (...)

Till de nya fynden hör kunskapen om alkohol och kopplingen till cancer. World Cancer Report 2014 visar att alkohol ligger bakom 5 procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största enskilda orsaken (efter tobak) till cancerinsjuknande. Det är förvånansvärt okänt i just Sverige att alkohol orsakar cancer. (...)

Alkohol orsakar över 80 olika sjukdomar och tillstånd. Skadorna av alkohol drabbar i högre grad personer som redan har det sämre ställt, vilket pekar på en uppenbar orättvisa i samhället. Alkohol orsakar berusning och bidrar till olyckor, våld, självmord och trafikolyckor. Den är en kraftigt fosterskadande substans som ger låg födelsevikt, kognitiva brister och flera organskador. (...)

(Anm: Alcohol related brain damage often goes undiagnosed, says report BMJ 2014;348:g3409 (20 May 2014).)

(Anm: Aggression may be increased by alcohol-related terms (medicalnewstoday.com 9.6.2014).)

(Anm: Mouse study: father's pre-conception alcohol consumption could influence son (medicalnewstoday.com 6.6.2014).)

(Anm: Blåblå tillater mer alkoholreklame (vl.no 10.7.2014).)

- Alkohol og hjerte-og karsykdommer

Alcohol and cardiovascular disease (Alkohol og hjerte-og karsykdommer)
BMJ 2014;349:g4334 (10 July 2014)
Editorials New research tools will help us untangle this enigmatic association, eventually

New research tools will help us untangle this enigmatic association, eventually Many observational studies report that people who drink moderate amounts of alcohol have lower cardiovascular risk than non-drinkers,1 but they cannot conclusively answer the most important question: will moderate drinking reduce cardiovascular risk? The distinction between the answers we derive from conventional observational studies (which are predictive) and the answers we need for improving health (which are causal) is fundamental. Mistaking predictive associations for cause and effect could, for example, lead us to confiscate matchbooks as a strategy to prevent lung cancer, because carrying matchbooks predicts future risk of lung cancer. (...)

(Anm: Ultimate Guide to Alcohol-Induced Heart Damage. (…) (rehab-recovery.co.uk 15.6.2016).)

- Forbindelser mellom alkohol og hjerte-og karsykdommer: Mendelsk randomisering basert på individuelle deltakerdata. (- Dette tyder på at reduksjon av alkoholforbruket, selv for lett til moderat drikking, er gunstig for kardiovaskulær helse.)

Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data (Forbindelser mellom alkohol og hjerte- og karsykdommer: Mendelsk randomisering basert på individuelle deltakerdata)
BMJ 2014;349:g4164 (10 July 2014)
(…) Objective To use the rs1229984 variant in the alcohol dehydrogenase 1B gene (ADH1B) as an instrument to investigate the causal role of alcohol in cardiovascular disease.

Design Mendelian randomisation meta-analysis of 56 epidemiological studies.

Participants 261 991 individuals of European descent, including 20 259 coronary heart disease cases and 10 164 stroke events. Data were available on ADH1B rs1229984 variant, alcohol phenotypes, and cardiovascular biomarkers. (…) 

Konklusjoner Personer med en genetisk variant assosiert med ikke-drikking og lavere alkoholkonsum hadde en mer gunstig hjerteprofil og en redusert risiko for koronar hjertesykdom enn de uten den genetiske varianten. Dette tyder på at reduksjon av alkoholforbruket, selv for lett til moderat drikking, er gunstig for kardiovaskulær helse. (…) (Conclusions Individuals with a genetic variant associated with non-drinking and lower alcohol consumption had a more favourable cardiovascular profile and a reduced risk of coronary heart disease than those without the genetic variant. This suggests that reduction of alcohol consumption, even for light to moderate drinkers, is beneficial for cardiovascular health.)

(Anm: Ultimate Guide to Alcohol-Induced Heart Damage. (…) (rehab-recovery.co.uk 15.6.2016).)

- Veldedige organisasjoner som arbeider med alkohol kan være påvirket av økonomisk støtte fra industrien, viser forskning

Alcohol charities may be influenced by funding from industry, research shows. (Veldedige organisasjoner som arbeider med alkohol kan være påvirket av økonomisk støtte fra industrien, viser forskning.)
BMJ 2014;348:g4042 (17 June 2014)
A decision by two charities not to quit the government’s responsibility deal alcohol network last year after Prime Minister David Cameron reneged on a commitment to introduce minimum unit pricing may have been influenced by large donations from the drinks industry, says a paper published in the European Journal of Public Health. The charities have strenuously denied the suggestion.

Researchers from the London School of Hygiene and Tropical Medicine set out to explore whether relationships between the alcohol industry and UK charities “may be used as a method of influencing alcohol policy.” They singled out the drugs and alcohol charities Mentor UK and Addaction as “the sole remaining non-industry non-governmental members of the controversial responsibility deal alcohol network, from which all other public health interests have resigned.” It was, they concluded, “possible that the receipt of funding itself has influenced the decision to remain in the [responsibility deal],” seen by many as a tool used by the industry to keep formal regulation at bay.1

From 2010 to 2012 Addaction received £430 000 (€540 000; $730 000) from Heineken, used partly to fund a resettlement project for prisoners, and £1m from Asda as part of the supermarket chain’s commitment to the responsibility deal. From 2008 to 2012 Mentor UK received £371 000 from Diageo.

Paul Tuohy, chief executive of Mentor UK, said the suggestion that industry funding may have influenced his charity’s decision was “a scurrilous cheap shot” made by academics “not living in the real world.” His was a “small charity doing some really big and important work,” he said, and the paper’s authors had “no idea about the coal face of generating income in a responsible way.”

He said that Mentor UK had campaigned for minimum pricing and that when health representatives had walked away from the responsibility deal, “I told them I was with them, but it was agreed when we sat down around the table that we would not let anything in the political world scupper getting pledges and money into the right areas.”

In a statement Simon Antrobus, the chief executive of Addaction, said that “nothing could be further from the truth” than the suggestion that the charity was “in the pockets of the alcohol industry . . . We chose to retain our place as part of the responsibility deal . . . not least because, with so many resignations, membership is now worryingly tipped in the favour of retailers and the drinks industry.”

Diageo and Heineken both denied seeking to influence the charities. “All charities we work with maintain their independence, credibility and freedom of expression,” said a spokesperson for Diageo. “We simply have one goal in common with each other—we all want to see alcohol harm being reduced in the UK.”

A spokesperson for Heineken said that the company was “immensely proud” of its partnership with Addaction, “working together to pilot new approaches to tackling alcohol misuse and harm . . . Addaction are, rightly, fiercely protective of their independence and we have no influence on their positions.” (…)

(Anm: The alcohol industry, charities and policy influence in the UK. Eur J Public Health 9 June 2014.)

(Anm: Hazardous drinking in UK athletes linked with alcohol industry sponsorship (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

- Hvordan trening kan moderere hjerneskade forårsaket av drikking

How Exercise Can Moderate Brain Damage Caused By Drinking (Hvordan trening kan moderere hjerneskade forårsaket av drikking)
healthland.time.com 20.4.2013 (Time)
Aldring og drikking resulterer i lignende endringer i hjernen, og hvis aerob trening kan lindre aldersbaserte skade kan det gjøre det samme for alkoholrelaterte skader? (Aging and drinking result in similar changes in the brain, and if aerobic exercise can alleviate the age-based damage, could it do the same for alcohol-related harm?)

That’s the question researchers led by Hollis Karoly, a graduate student at the University of Colorado at Boulder, asked in a new study published in the journal Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Multiple studies have found that elderly individuals who are physically active are more likely to have sharper brains than those who are more sedentary, and recent results hint that exercise may even be more effective than brain teasers in preserving cognitive function. (...)

(Anm: Aerob trening er trening der utøveren hele tiden puster inn så mye surstoff/ oksygenen som som forbrukes og innebærer at man kan holde ut lenge. (no.wikipedia.org).)

- Trening og alkohol. Advarer mot trening dagen derpå: - Kroppen er forgiftet. (- Å drikke seg full er som å påføre kroppen en liten influensa, sier hun.)

(Anm: Trening og alkohol. Advarer mot trening dagen derpå: - Kroppen er forgiftet. Ekspert mener du bør ligge på sofaen istedenfor å knyte på deg joggeskoene, hvis det ble mye alkohol dagen før. INFLUENSA: Rusforsker og psykolog Kari Lossius advarer mot å trene etter en skikkelig rangel. - Å drikke seg full er som å påføre kroppen en liten influensa, sier hun. (…) Høyere blodtrykk dagen derpå Jørg Mørland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, bekrefter at trening dagen etter et høyt alkoholinntak kan være lurt å unngå: HØYERE PULS: Dropp treningen hvis pulsklokken viser høy puls dagen derpå, råder professor Jørg Mørland. - Avhengig av hvor mye man har drukket om kvelden, kan kroppen reagere på flere måter dagen etter. Noen vil for eksempel lettere enn andre oppleve hjertearytmi. Dette i seg selv er ikke veldig farlig, men for noen kan det være en uheldig faktor. Uregelmessige hjerteslag er ikke det eneste som kan inntreffe etter en fuktig aften, opplyser Mørland: - Det er nokså vanlig at blodtrykket er litt høyere dagen etter en rangel. Dette kan være uheldig å kombinere med trening. Dersom du ved hjelp av for eksempel en pulsklokke oppdager at pulsen er høyere enn vanlig, bør du droppe treningen, råder fagdirektøren. (dagbladet.no 9.12.2018).)

(Anm: Alkohol reduserer treningsformen langt raskere enn du tror (side2.no 19.8.2014).)

Exercise May Blunt Heavy Drinking's Effect on Brain (Trening kan mulig ta brodden av uheldige effekter på hjernen ved høyt alkoholinntak)
drugs.com 17.4.2013
WEDNESDAY April 17, 2013 -- New research raises the possibility that exercise may protect the brains of heavy drinkers from the damage of alcohol.

The research is preliminary, however, and has limitations. The number of heavy drinkers in the study was small, at just nine. Also, it's not possible to know which came first: brain damage from alcohol use or protection to the brain from exercise.

Still, "aerobic exercise could be a beneficial recommendation for individuals with a history of heavy alcohol use," said study author Hollis Karoly, a graduate student at the University of Colorado at Boulder. "This study represents an interesting first step in this line of research. Overall, we hope that this study inspires future research into the relationship between alcohol, exercise and the brain."

Scientists are intrigued by how both alcohol and exercise affect the workings of the brain. Alcohol "can remodel brain chemistry and brain structure. It can lead to neuron cell death, and alcoholism can lead to dementia," said Dr. J.C. Garbutt, a psychiatry professor who studies alcohol use at the University of North Carolina at Chapel Hill. "Exercise has been shown to lead to enhancement of connections in the brain and may help by lowering blood pressure and changing body metabolic factors such as high fats and high blood sugar, which can negatively affect the brain." (...)

(Anm: Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging). (mintankesmie.no).)

- Big alcohol fanger opp tenåringsjenter

Big alcohol catches up with adolescent girls (Big alcohol fanger opp tenåringsjenter)
Editorial
Den alkoholholdige drikkevareindustrien har brukt reklame og "events promotion" til å gi en form for likestilling til unge kvinner som kanskje til og med kvinnebevegelsen aldri har tenkt på. Bransjen vet at markedet for alkoholholdige drikkevarer er økonomisk fullt utviklet. Enkelte selskaper kan øke fortjenesten hovedsakelig ved å øke sine markedsandeler eller ved å målrette unge kvinner. (...) (The alcoholic beverages industry has used advertising and events promotion to grant a form of equality to young women that perhaps even the women’s movement never intended. The industry knows that the alcoholic beverages market is economically mature. Individual companies can increase profits mainly by increasing their market share or by targeting young women.)

(Anm: Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men. JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013).)

- Link mellom alkohol, hjerneslag, psykiatriske legemidler og demens (- Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT.)

Tenåringsfyll øker faren for demens
vg.no 14.8.2013
ØKER DEMENSFAREN: To unge studenter drikker øl på en pub i Tsjekkias hovedstad Praha. Tenåringer som ofte drikker seg fulle, får økt risiko for å bli rammet av demens mens de fortsatt er forholdsvis unge, viser en ny svensk studie.

Tenåringer som ofte drikker seg fulle, får økt risiko for å rammes av demens mens de fortsatt er forholdsvis unge. Alkoholforgiftning i tenårene kan føre til femdoblet demensfare, mener svenske forskere.

Forskerne har fulgt utviklingen hos nesten en halv million menn etter at mennene avtjente sin verneplikt på 1980-tallet. Av disse utviklet 487 tidlig demens, går det fram av en studie som ifølge fjernsynsselskapet SVT overrasker forskerne.

Studien viser at alkoholforgiftning var den største enkeltfaktoren bak tidlig demens, større enn faren for å arve problemene.

- Stikk i strid med hva man tidligere har trodd, utgjør alkohol en betydelig større risikofaktor enn arvelighet, het det på SVTs nettsider denne uken. (...)

Men også personer som tok medisin mot psykoser og folk som slet med depresjon, fikk forhøyd risiko for å bli rammet av demens tidlig. Høyt blodtrykk kan også øke faren for at man rammes, skriver nyhetsbyrået TT. (...)

(Anm: Alkohol øker risikoen for en rekke alvorlige skader hos fosteret. ... Og det spesielt hvis mor drikker tidlig i svangerskapet. De aller fleste vet at det ikke anbefales å drikke alkohol under svangerskapet (I tillegg bør du være forsiktig med kaffe om du er gravid!). Vet du hva som egentlig skjer med babyen dersom du tar deg noen glass? - Når en gravid kvinne drikker alkohol suges det opp i blodet og går over til fosteret via morkaken. Etter kort tid får derfor fosteret like høy promille som mor, sier fungerende divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien. (kk.no 29.7.2016).)

(Anm: – Verre at mor drikker alkohol enn at hun tar heroin. – Heroin danner ikke misdannelser i hjernen til fosteret, men det kan alkoholmisbruk gjøre, sier hjerneforsker. (…) Hjerneforsker Kaja Nordengen har skrevet boken «Hjernen er stjernen». (…) – Misdannelser i hjernen. Alkohol kan gi hjerneskade hos fostre, og det finnes ingen sikker nedre grense som er trygg, forklarer hjerneforskeren og viser til forskning. – Et inntak som skader ett foster, behøver ikke å skade et annet. Det kan vi ikke vite på forhånd. Heroin danner ikke misdannelser i hjernen, men det kan alkoholmisbruk gjøre. Alle som har sett eller hørt om spedbarn som er født med heroinabstinenser vet at heroin heller ikke er ufarlig, men det fører ikke til direkte misdannelser. (nrk.no 10.12.2016).)

Tømmermænd fordobler risikoen for slagtilfælde
ekstrabladet.dk 25.10.2013
Risikoen for slagtilfælde stiger, hvis du har tømmermænd bare en gang årligt (...)

Ikke overraskende viser et for højt alkoholforbrug sig at være forbundet med en række sundhedsskadelige virkninger – blandt andet øget åreforkalkning, der har vist sig at medføre flere former for hjertekarproblemer. (...)

Risikoen for at få et slagtilfælde var gennemsnitligt mere end dobbelt (2,33 gange) så stor for personer, der havde haft en eller flere tømmermænd i løbet af et år. Gennemsnittet dækker over et udsving for en forøget risiko fra 1,19 til 4.56.

Undersøgelsen er resultatet af en doktorafhandling, som Sanna Rantakömi har fremlagt ved universitetet i Østfinland i Kuopio, og som netop er offentliggjort i Acta Neurologica Scandinavica. (...)

(Anm: Alcohol induced mitochondrial oxidative stress and alveolar macrophage dysfunction. Biomed Res Int. 2014;2014:371593.Epub 2014 Feb 19.)

(Anm: Ethanol induced hepatic mitochondrial dysfunction is attenuated by ATRA supplementation. Life Sci. 2015 Jun 17. pii: S0024-3205(15)00314-8. [Epub ahead of print].)

(Anm: Cognitive impairment 'associated with a higher risk of stroke' (medicalnewstoday.com 26.8.2014).)

(Anm: Kampanj minskade svåra strokeskador - Den brittiska upplysningskampanjen för att tidigt upptäcka stroke tros ha sparat 4000 svåra sjukdomsfall sedan 2009. (lakemedelsvarlden.se 5.2.2015).)

- Alkohol øker risiko for tidlig demens

Alkohol øker risiko for tidlig demens
aftenposten.no 24.8.2013
At demens bare rammer dem som er genetisk betinget? Glem det. (...)

Demens som rammer personer under 65 år kobles ofte til genetiske årsaker, men blant ni andre risikofaktorer er alkoholpåvirkning den klart største, skriver Forskning.no

Over 35 millioner mennesker verden over er rammet av demens, og tallet vil fordobles hver 20-årsperiode framover, ifølge prognoser. De fleste får sykdommen i høy alder, men såkalt Young-onset dementia(YOD) rammer personer som er under 65. (...)

Øker rsiko fem ganger
Resultatene viser at alkoholforgiftning (mild eller kraftig beruselse) er sterkest knyttet til utvikling av demens i oppfølgingsperioden; den øker risikoen nesten fem ganger.

Å rammes av slag eller bruke antipsykotiske legemidler øker risikoen for demens nesten tre ganger. Depresjon eller å ha en far med demens fordobler nesten risikoen. (...)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (- Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene?) (- Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.2017).)

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Common antidepressant may change brain. (…) A commonly prescribed antidepressant may alter brain structures in depressed and non-depressed individuals in very different ways, according to new research at Wake Forest Baptist Medical Center. (medicalnewstoday.com 7.,).)

(Anm: Antipsychotic drugs linked to brain tissue loss in patients with schizophrenia. Antipsychotic medications are the most common treatment for individuals with schizophrenia, helping to relieve some of the debilitating symptoms caused by the disorder. But according to a new study, long-term use of these drugs may also negatively impact brain structure. Researchers say long-term use of antipsychotic medications - particularly first-generation antipsychotics - may lead to gray matter loss in the brain. First author Dr. Antonio Vita, professor of psychiatry at the University of Brescia in Italy, and colleagues publish their findings in the journal Biological Psychiatry. (medicalnewstoday.com 7.9.2015).)

(Anm: Gray Matter Abnormalities in the Inhibitory Circuitry of Young Binge Drinkers: A Voxel-Based Morphometry Study. (…) Binge drinking (BD) is defined as a pattern of high alcohol intake in a short time followed by periods of abstinence. Front. Psychol., 13 September 2017.)

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolumet (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) (medpagetoday.com 8.2.2011).)

– Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume).

(Anm: Antipsykotika kan krympe hjernevolum (Antipsychotics May Shrink Brain Volume) Forskere rapporterte i februarutgaven av Archives of General Psychiatry at det var tiltagende tap av både grå materie og hvit substans ved økende tid på antipsykotika. En langtidsstudie ved bruk av bildetagning tyder på at hjernevolum hos pasienter med schizofreni gradvis reduseres i takt med varigheten av behandling med antipsykotika. (A long-term imaging study suggests that brain volume in patients with schizophrenia progressively declined with increasing duration of antipsychotic therapy.) (medpagetoday.com 8.2.2011.)

– Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid.

(Anm: - Konklusjoner Samlet sett viser data fra dyrestudier vår studie at antipsykotika har en snikende, men målbar påvirkning på tap av hjernevev over tid, noe som tyder på viktigheten av forsiktig, varsom og aktsom risiko-nytte vurdering av dosering og varighet av behandling, samt deres off-label bruk. (Conclusions Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time, suggesting the importance of careful risk-benefit review of dosage and duration of treatment as well as their off-label use.) Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-137 (February 7, 2011).)

(Anm: Gray matter abnormality predicts neurodevelopmental problems in smaller premature babies (medicalnewstoday.com 8.4.2016).)

(Anm: Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men. JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Medikamentutløst dystoni. (…) Videoen illustrerer ekstrapyramidale bivirkninger med dystoni i tunge og kjeveområdet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1730-1730 (8.11.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: Commonly used drugs lead to more doctor's office, hospital and emergency department visits. Drugs with anticholinergic properties are frequently prescribed or purchased over the counter for chronic conditions including depression, anxiety, pain, allergy, incontinence or sleep problems. These drugs are used by as many as half of older adults and it is not unusual for an older individual to be taking two or more anticholinergic medications regularly. The new study, published in the November 2016 issue of the peer-reviewed journal Phamacotherapy, analyzed actual prescription dispensing data from the Regenstrief Medical Record System to determine how much anticholinergic medication each person used, known as anticholinergic burden, and utilization of healthcare services such as hospital, emergency department and ambulatory visits. Prescription dispensing data are known to be more reliable than self-reported information. (medicalnewstoday.com 29.12.2016).)

(Anm: Association of Anticholinergic Burden with Cognitive Impairment and Health Care Utilization Among a Diverse Ambulatory Older Adult Population.Pharmacotherapy. 2016 Nov;36(11):1123-1131.)

(Anm: Bivirkninger av antipsykotika - Related Editorial (Relatert lederartikkel) (…) Bruken av antipsykotika innebærer en vanskelig avveining mellom nytte for å lindre psykotiske symptomer og noen ganger risikoen for problematiske bivirkninger som forkorter levetiden. (…) Alle antipsykotika er forbundet med en økt sannsynlighet for sedasjon, seksuell dysfunksjon, postural hypotensjon, hjertearytmi og plutselig hjertedød. (…) Antikolinerge effekter inkluderer forstoppelse, urinretensjon, tørr munn, uklart syn og, til tider, kognitiv svekkelse. Disse symptomene kan føre til andre problemer som tannforråtnelse, fall eller gastrointestinal obstruksjon. Am Fam Physician. 2010 Mar 1;81(5):617-622).)

(Anm: J&J’s Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (J&J's Janssen hit with $70 mln verdict in Risperdal trial) (…) Juryen i Philadelphia Court of Common Pleas fant at firmaet mislyktes å advare guttens helsepersonell om risikoen for gynecomastia, som er brystvekst hos menn eller gutter forårsaket av en hormonell ubalanse, og at de med vilje forfalsket, og ødela eller skjulte bevis i saken.) Janssen dømt til å betale 70 millioner dollar i Risperdal-rettssak. (finance.yahoo.com 1.7.2016).)

(Anm: J&J's Janssen hit with $70 million verdict in Risperdal trial. Johnson & Johnson and Janssen are facing more than 12,000 claims over Risperdal, according to Johnson & Johnson's most recent quarterly report. (…) In 2013, Johnson & Johnson and Janssen paid more than $2.2 billion to resolve civil and criminal investigations by the U.S. Department of Justice into its marketing of Risperdal and several other drugs. (reuters.com 1.7.2016).)

(Anm: Jury smacks J&J with $70M in damages in latest Risperdal breast case. Johnson & Johnson ($JNJ) is fighting more than 1,500 legal claims that its antipsychotic Risperdal triggered breast development in boys, and the company has landed on the wrong side of a jury verdict in several of them so far. (fiercepharma.com 5.7.2016).)

(Anm: Antipsykotika forårsaker ansiktsgrimasering og andre typer mulige varige hjerneskader (mintankesmie.no).)

(Anm: Derfor bliver man fed af antipsykotisk medicin. (- Derfor blir man feit av antipsykotika.) (videnskab.dk 7.1.2016).)

(Anm: Signaling from dysfunctional mitochondria induces a distinct type of senescence. (Signalering fra dysfunksjonelle mitokondrier induserer en distinkt type tiltagende alderdom.) Finding provides alternative explanation for the free-radical theory of aging and suggests new role for mitochondria in affecting physiology. (medicalnewstoday.com 11.12.2015).)

(Anm: Mitochondrial Dysfunction Meets Senescence. Trends Biochem Sci. 2016 Feb 10. pii: S0968-0004(16)00020-7. [Epub ahead of print].)

(Anm: NTNU-forskere er med i teamet: Har laget «smart» speil som kan avsløre hjerteinfarkt (vg.no 18.11.2015).)

(Anm: Speilet som ser et fremtidig hjerteinfarkt. (…) Det smarte speilet «Wize mirror» ser ut som et vanlig speil, men inneholder 3D-skannere, multispektrale kameraer og gass-sensorer for å vurdere helsen til den står foran det. Speilet gjør dette gjennom å undersøke personens ansikt, vurdere fettvev, blodgjennomstrømning, ansiktsuttrykk og ansiktsfarge. (gemini.no 18.11.2015).)

(Anm: How Smoking Wrecks Your Looks. See how lighting up can add years to your appearance, causing sagging skin, hair loss, and more. (webmd.com 19.11.2015).)

(Anm: What Does Your Face Say About Your Health? (webmd.com 20.3.2017).)

(Anm: Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men. JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013).)

(Anm: Effectiveness of Antipsychotics in Treating Schizophrenia. When should treatment be changed? Clinicians should consider a treatment change for patients who are not minimally improved by week 2 of antipsychotic treatment as they are unlikely to respond later, according to a study of 9,460 patients. Researchers found: (…) (clinicalpsychiatrynews.com (June 17, 2015)).)

Skal skizofrenidiagnosen afskaffes?
Ugeskr Læger 2009;171(35):2508
Det er sandsynligt, at skizofrenisygdommen ikke er en, men mange forskellige sygdomme med forskellige årsagsforhold. (...)

Med hensyn til årsagerne ved vi nu, at det er sandsynligt, at skizofreni i nogle tilfælde arves direkte fra forældrene, i andre tilfælde opstår sygdommen som følge af mutationer i arvemassen, i atter andre tilfælde skyldes den påvirkninger i fostertilstanden, såsom ernæring, infektioner og andre forhold, der kan spille en rolle under graviditeten. Der kan være andre eksogene årsagsforhold, og det skal afklares, om det er ydre forhold eller arvelige forhold, der ligger bag den sammenhæng, man finder mellem på den ene side skizofreni og på den anden side ud- og indvandring og stærkt belastende oplevelser under opvæksten. (...)

(Anm: "Schizophrenia" Does Not Exist, According to This Psychiatric Expert. (…)  (theconversation.com 8.2.2016).)

(Anm: A Case of Olfactory Groove Meningioma Misdiagnosed as Schizophrenia. J Clin Psychiatry 2016;77(1):67–68.)

- Koppling mellan alkohol och demens

Koppling mellan alkohol och demens
dagensmedicin.se 13.8.2013
Stort alkoholintag ökar risk för tidig demens, enligt en studie på nära en halv miljon svenska män.

I en studie som publiceras i tidskriften Jama Internal Medicine har forskare vid Umeå universitet följt 488 484 män som kallats till värnplikt mellan 1969 och 1980. 487 av männen drabbades av tidig demens, det vill säga diagnos före 65 års ålder.

Utifrån resultaten pekar forskarna ut nio riskfaktorer för tidig demens. Den starkaste riskfaktorn i studien var alkoholförgiftning. Där sågs en nästan fem gånger ökad risk. En tre gånger ökad risk sågs för män som drabbats av stroke eller använt antipsykotika läkemedel.

Andra faktorer som innebar en signifikant riskökning var depression eller kortväxthet oss fadern, drogförgiftning, nedsatt kognitiv funktion, kortväxthet eller högt systoliskt blodtryck i samband med värnpliktstjänstgöring.

– Studien visar att dessa oberoende riskfaktorer är väldigt betydelsefulla för utveckling av tidig demens hos män. Men samtidigt som de olika riskfaktorerna förstärker varandra är många av dem möjliga att påverka. Eftersom de flesta riskfaktorer kan identifieras redan tidigt i livet finns det goda möjligheter att förebygga sjukdomsutveckling, säger Peter Nordström, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, i ett pressmeddelande från Umeå universitet. (...)

(Anm: Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men. JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013).)

- antidepressiva og antipsykotika gir tidlig-begynnende-demens (YOT)

Risk Factors in Late Adolescence for Young-Onset Dementia in Men (Risikofaktorer i slutten av tenårene for tidlig-begynnende-demens (YOT) hos menn)
JAMA Intern Med. 2013 (Published online August 12, 2013)
Importance Young-onset dementia (YOD), that is, dementia diagnosed before 65 years of age, has been related to genetic mutations in affected families. The identification of other risk factors could improve the understanding of this heterogeneous group of syndromes.

Objective To evaluate risk factors in late adolescence for the development of YOD later in life.

Design We identified the study cohort from the Swedish Military Service Conscription Register from January 1, 1969, through December 31, 1979. Potential risk factors, such as cognitive function and different physical characteristics, were assessed at conscription. We collected other risk factors, including dementia in parents, through national register linkage.

Participants All Swedish men conscripted for mandatory military service (n = 488 484) with a mean age of 18 years. (...)

Main Outcomes and Measure All forms of YOD.

Results During a median follow-up of 37 years, 487 men were diagnosed as having YOD at a median age of 54 years. In multivariate Cox regression analysis, significant risk factors (all P < .05) for YOD included alcohol intoxication (hazard ratio, 4.82 [95% CI, 3.83-6.05]); population-attributable risk, 0.28), stroke (2.96 [2.02-4.35]; 0.04), use of antipsychotics (2.75 [2.09-3.60]; 0.12), depression (1.89 [1.53-2.34]; 0.28), father’s dementia (1.65 [1.22-2.24]; 0.04), drug intoxication other than alcohol (1.54 [1.06-2.24]; 0.03), low cognitive function at conscription (1.26 per 1-SD decrease [1.14-1.40]; 0.29), low height at conscription (1.16 per 1-SD decrease [1.04-1.29]; 0.16), and high systolic blood pressure at conscription (0.90 per 1-SD decrease [0.82-0.99]; 0.06). The population-attributable risk associated with all 9 risk factors was 68%. Men with at least 2 of these risk factors and in the lowest third of overall cognitive function were found to have a 20-fold increased risk of YOD during follow-up (hazard ratio, 20.38 [95% CI, 13.64-30.44]).

Conclusions and Relevance In this nationwide cohort, 9 independent risk factors were identified that accounted for most cases of YOD in men. These risk factors were multiplicative, most were potentially modifiable, and most could be traced to adolescence, suggesting excellent opportunities for early prevention. (...)

In this study, we evaluated premorbid cognitive performance, physical characteristics, socioeconomic factors, various diagnoses, use of medication, and the influence of heritable factors in young adulthood in relation to the risk of developing different YOD syndromes in a nationwide cohort of 497 844 Swedish men. (...)

(Anm: Young-onset dementia (YOD), that is, dementia diagnosed before 65 years of age (youngeronset.net).)

(Anm: Paradoks: De raskeste diabetikere dør tidligst. De raskeste type 2-diabetikere har dobbelt så høj dødelighed som de sygeste, og manglende forebyggende medicin synes at være synderen. Derfor skal den kommende nationale handleplan, Diabetesplan 2, sikre, at alle med diabetes får den optimale forebyggende behandling. Det mener Diabetesforeningen. Det lyder umiddelbart paradoksalt, men de raskeste type 2-diabetikere er faktisk dem, der dør tidligst. En dansk undersøgelse viser, at 12,4 procent af de diabetikere, der har mindst problemer med blodsukkeret, dør syv år efter, de får stillet diagnosen diabetes, mens tallet ligger helt nede på 6,5 procent for de sygeste diabetikere. (diabetes.dk 21.11.2016).)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika gir økt risiko for diabetes hos barn og voksne (50 til 700 %) (mintankesmie.no).)

(Anm: Diabetes: Risiko for hjerteinfarkt på grunn av tap av små blodårene rundt hjertet. (Diabetes: Heart attack risk due to loss of small blood vessels around the heart.) (medicalnewstoday.com 24.3.2017).)

(Anm: Alzheimer's disease also affects small blood vessels. A research conducted by the UAB demonstrates that mice suffering from this disease also have substantial malfunctions in small blood vessels, important in nourishing different organs and tissues and in regulating blood pressure, and which mainly affects females. The study also demonstrates a correlation between the state of peripheral blood vessels and different levels of anxious behavior, both in normal aging and in those suffering from Alzheimer's disease.  (news-medical.net 16.3.2018).)

- Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom.

(Anm: Pasienter behandlet med antipsykotika (nevroleptika) har signifikant senket platelet complex I aktivitet i mitokondrier i likhet med det som er observert ved idiopatisk Parkinsons sykdom. (...) Antipsykotika (nevroleptika) hemmer complex I i elektrontransportkjeden. (Neuroleptic medications inhibit complex I of the electron transport chain. (...) Neuroleptic treated patients have significant depression of platelet complex I activity similar to that seen in idiopathic Parkinson’s disease. Complex I inhibition may be associated with the extrapyramidal side effects of these drugs.) Ann Neurol. 1993;33:512-7).)

(Anm: Pancreatic mitochondrial complex I exhibits aberrant hyperactivity in diabetes. (…) Highlights • Pancreatic mitochondrial complex I shows hyperactivity in diabetes. • Complex I hyperactivity is associated with increased NADH/NAD+ redox imbalance. • Complex I hyperactivity is associated with increased oxidative stress and cell death. • Complex I hyperactivity is linked with compromised cellular anti-oxidative stress capacity such as decreased sirt3 and NQO1 expressions. Biochem Biophys Rep. 2017 Sep;11:119-129.)

(Anm: Focus on an unusual rise in pancreatic cancer incidence in France. (…) Conclusion: Pancreatic cancer incidence and mortality exhibited diverging trends. Incidence increased over the last 30 years in France whereas mortality did not vary in men and moderately increased in women. Incidence remained lower than mortality up to 2002. One cannot exclude the possibility that a similar trend may appear in other countries. Etiological studies are required to further explain this increase.Int J Epidemiol. 2017 Dec 1;46(6):1764-1772.)

(Anm: Effekter av MPTP på serotonerge nevronale systemer og mitokondrie Complex I aktiviteten i den levende hjernen: En PET-studie på bevisste rhesusaper. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys. (Effects of MPTP on Serotonergic Neuronal Systems and Mitochondrial Complex I Activity in the Living Brain: A PET Study on Conscious Rhesus Monkeys.) J Nucl Med. 2017 Mar 9. pii: jnumed.116.189159.)

(Anm: Antidepressiva (inkl. SSRI-preparater) og antipsykotika har skadelige effekter på mitokondrier (Mol Cell Biochem 1999;199:103-9).)

(Anm: Mitokondriell dysfunksjon ligger bak kognitive defekter som et resultat av nevral stamcelleutarmning og nedsatt neurogenese. Mitochondrial dysfunction underlies cognitive defects as a result of neural stem cell depletion and impaired neurogenesis. Hum Mol Genet. 2017 Jun 8.)

(Anm: Mitochondrial dysfunction in metabolism and ageing: shared mechanisms and outcomes? Biogerontology. 2018 Aug 24.)

(Anm: Adenosintrifosfat (ATP) er en energirik kjemisk forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i menneskekroppen, som muskelsammentrekning, overføring av signaler i nerver, oppbygging av proteiner, kopiering av arvestoffer med mer. (…) ATP kan oppfattes som en universell energileverandør i alle celler og vev. Livet ville ikke vært mulig uten ATP. Forbindelsen er blitt kalt «livets molekyl». Kilde: Store norske leksikon.)

 

(Anm: Mitokondriell energimangel fører til hyperproliferasjon av skjelettmuskel-mitokondrier og økt insulinfølsomhet. (...) Vi fremlegger bevis på at mitokondrier bidrar til etiologien (sykdomsårsaken) til metabolsk sykdom. (…) Diabetes er assosiert med svekket glukosemetabolisme i nærvær av overskudd av insulin. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2017;114(8) (February 21, 2017).)

(Anm: Forskrivninger av midler til behandling av diabetes øker med en tredjedel i løpet av fem år. (Diabetes prescribing rises by a third over five years. The number of prescriptions for drugs that treat type 2 diabetes that were dispensed by pharmacies in England has risen by one third (33%) in five years, according to research carried out by analytic database provider EXASOL.) BMJ 2016;355:i5484 (Published 10 October 2016).)

(Anm: Yngre med type 2-diabetes rammes hårdt. Er man under 45 år, når man får type 2-diabetes, har man ofte allerede tidlige tegn på øjen- og nyreskader, viser nyt dansk studie. (diabetes.dk 14.9.2016).)

(Anm: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Decrease Pancreatic Insulin Secretion in Older Adults and Increase the Risk of Insulin Dependence in Type 2 Diabetes Patients. J Clin Psychiatry. 2016 Aug 2.)

(Anm: Antidepressiva og antipsykotika øker risikoen for hoftebrudd, benskjørhet etc. (- Blant mennesker i alderen 60 år og eldre i Norge hadde de som brukte et antipsykotika hadde dobbelt så stor risiko for å lide av et hoftebrudd enn de som ikke brukte dem.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Tanntap (tannløshet) linkes til økt risiko for demens. (Tooth loss linked to an increased risk of dementia.) Våre funn understreker den kliniske betydningen av tannpleie og behandling, spesielt når det gjelder vedlikehold av tenner fra en tidlig alder for å kunne redusere fremtidig risiko for demens. (…) Personer med 10-19, 1-9 og ingen tenner hadde hhv. 62 %, 81 % og 63 % høyere risiko for demens enn personer med > 20 tenner. (medicalnewstoday.com 10.3.2017).)

(Anm: Derfor kan du få demens av diabetes. Diabetes øker risikoen for alzheimer. Den gode nyheten er at du i stor grad kan påvirke risikoen selv. (dagbladet.no 2.7.2016).)

(Anm: FDA advarer om nye impulskontrollproblemer knyttet til legemidlet aripiprazol (Abilify) for psykisk helse (Abilify, Abilify vedlikeh, Aristada) (FDA Drug Safety Communication: FDA warns about new impulse-control problems associated with mental health drug aripiprazole (Abilify, Abilify Maintena, Aristada). (fda.gov 5.5.2016).)

(Anm: Role of mitochondrial DNA variation in the pathogenesis of diabetes mellitus. Mitochondria are crucial intracellular organelles where ATP and reactive oxygen species are generated via the electron transport chain. They are also where cellular fate is determined. There is a growing body of evidence that mitochondrial dysfunction plays an important role in the pathogenesis of type 2 diabetes. (…)  Front Biosci (Landmark Ed). 2016 Jun 1;21:1151-67.)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Diabetikere skal motiveres til motion og medicin. Det er en stor udfordring at motivere patienter med type 2-diabetes til at tage medicin og ændre livsstil. Nyeste forskning tyder på, at motiverende samtaler og individuelle behandlingsforløb kan have stor effekt hos kvinder. En dårligt behandlet type 2-diabetes kan have alvorlige følger. Man risikerer at blive blind, at få nyreskader, hjertesvigt og sår, som ikke kan hele, hvilket kan føre til amputationer af for eksempel tæerne. (videnskab.dk 20.1.2016).)

(Anm: Experts of the University of Cadiz create a new model shedding light on the relationship between Alzheimer and diabetes. In recent time, many epidemiological studies have proved very close links existing between diabetes and Alzheimer´s disease. In fact, it has been stated that diabetes is a significant risk factor for suffering from Alzheimer and vascular dementia, the two main causes of dementia. (medicalnewstoday.com 11.1.2016).)

(Anm: Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med diabetes mellitus vanligvis klager på gastrointestinale symptomer (som har med mage og tarm å gjøre), og gastrointestinale problemer som forringer trivsel og livskvalitet. (…) Utbredelse av gastrointestinale symptomer og dens effekt på livskvalitet blant pasienter med diabetes mellitus American Journal of Nursing Research 2015;3(3):48-53.)

(Anm: Effect of age, family history of diabetes, and antipsychotic drug treatment on risk of diabetes in people with psychosis: a population-based cross-sectional study.Lancet Psychiatry. 2015 Oct 13. pii: S2215-0366(15)00276-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Dårlig kontroll øker demens-risiko. (…) – Det faktum at blodsukker er sterkt forbundet med demens blir stadig mer tydelig, sier forsker Aidin Rawshani ved Sahlgrenska-akademiet, der studien er utført. (aftenposten.no 20.9.2015).)

(Anm: Young women with diabetes 'have six-fold higher heart attack risk' (medicalnewstoday.com 1.9.2015).)

(Anm: Forskere finner ny link mellom diabetes og Alzheimers (Scientists find new link between diabetes and Alzheimer's) (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Antidepressants & Alzheimer’s Diagnosis. Antidepressants are frequently initiated in persons with Alzheimer's disease already before the diagnosis, shows a recent study from the University of Eastern Finland. Among persons with Alzheimer’s disease, the initiation of antidepressant use was most common during the six months after the Alzheimer’s diagnosis, and more frequent than among comparison persons without Alzheimer’s disease even 4 years after the diagnosis. The results were published in International Journal of Geriatric Psychiatry. (pharmpro.com 4.3.2016).)

(Anm: New Link Found Between Diabetes, Alzheimer’s Disease. LONDON -- June 21, 2016 --Alzheimer’s disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer’s disease, according to a study published in the journal Diabetologia. Researchers found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought -- that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high-fat, high-sugar diet. (dgnews.docguide.com 21.6.2016).)

(Anm: New link found between diabetes and Alzheimer's disease. The study reports that Alzheimer's Disease and type 2 diabetes are so closely related that drugs currently used to control glucose levels in diabetes may also alleviate the symptoms and progression of Alzheimer's disease. The paper, published in the journal Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes), found for the first time that dementia-related complications within the brain can also lead to changes in glucose handling and ultimately diabetes. This is contrary to what was previously thought - that diabetes begins with a malfunction in the pancreas or a high fat, high sugar diet. (medicalnewstoday.com 23.6.2016).)

(Anm: Antidepressants Impact Connexin 43 Channel Functions in Astrocytes. Glial cells, and in particular astrocytes, are crucial to maintain neuronal microenvironment by regulating energy metabolism, neurotransmitter uptake, gliotransmission, and synaptic development. (…) Based on these criterions all molecules were tested at concentrations between 5 and 20 μM (24 h) for toxicity; we observed that fluoxetine at 20 μM, paroxetine 10 μM, and duloxetine 20 μM were toxic at these indicated doses, consequently these molecules were tested at lower doses. Front. Cell. Neurosci., 2016 (07 January 2016).)

(Anm: Antidepressant use begins years before Alzheimer's diagnosis. (…) During the 13-year follow-up period, 42% of persons with Alzheimer's disease and 22% of persons not diagnosed with the disease initiated antidepressant use. The most commonly used antidepressant group was selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drugs, followed by mirtazapine. (medicalnewstoday.com 7.3.2016).)

(Anm: Hyperglycemia modulates extracellular amyloid-β concentrations and neuronal activity in vivo. Journal of Clinical Investigation 2015 (First published May 4, 2015).)

(Anm: Green tea extract and exercise hinder progress of Alzheimer's disease in mice (medicalnewstoday.com 6.5.2015).)

(Anm: Green tea impairs development, reproduction in fruit flies, UCI study finds. Research suggests that excessive consumption by humans may be unhealthy. (…) It's unclear whether overconsumption could have the same impact on humans, but the findings suggest caution when using green tea, or any natural product, in high doses. Nutraceuticals such as green tea, while growing in popularity, are largely unregulated. Study results appear in the Journal of Functional Foods. (medicalnewstoday.com 8.12.2015).)

(Anm: The epidemiology of diabetes in psychotic disorders. The Lancet Psychiatry 2015;2(5):431–451 (May 2015).)

(Anm: Depression combined with diabetes more than doubles dementia risk (clinicalpsychiatrynews.com 20.4.2015).)

(Anm: Effect of Depression and Diabetes Mellitus on the Risk for Dementia. A National Population-Based Cohort Study. (…) Conclusions and Relevance  Depression and DM were independently associated with a greater risk for dementia, and the combined association of both exposures with the risk for all-cause dementia was stronger than the additive association. JAMA Psychiatry. 2015 (Published online April 15, 2015).)

- Da 39 helsetopper var samlet til seminar i fjor, gikk det med 40 flasker vin til middagen

39 helsetopper fikk 40 flasker vin
vg.no 26.8.2013
MED PÅ FESTEN: Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var ifølge Bergens Tidende med på festen hvor det ble drukket vin til 29.000 kroner, men sier hun pleier å gå tidlig hjem.

Da 39 helsetopper var samlet til seminar i fjor, gikk det med 40 flasker vin til middagen.

Helsemyndighetene satset i fjor 7,7 millioner kroner på kampanjen «Hvite uker» for å få oss til å drikke mindre. Men bare to måneder tidligere drakk 39 helsetopper 40 flasker vin for til sammen 29.000 kroner under et arrangement på Lysebu i Oslo, skriver Bergens Tidende.

Kvitteringen viser at helsetoppene i løpet av kvelden gikk gjennom åtte flasker Loimer, åtte flasker Sartarelli, åtte flasker med Cava Brut Natura, i tillegg til ni flasker rødvin og sju flasker BA. Kracher. (...)

Tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener politikere og byråkrater må sette handling foran ord. – Jeg er enig i at 40 flasker for 39 personer ser mye ut. Men jeg opplevde aldri dette som noen form for sjøslag. Jeg har ikke sett noe overdrevet konsum, men jeg går selv alltid tidlig og legger meg ved slike tilstelninger, sier hun. (©NTB)

(Anm: Alcohol and Public Health - Under the influence. BMJ 2014;348:f7646 (Published 8 January 2014).)

- Alkohol og folkehelse - Under påvirkning

Alcohol and Public Health - Under the influence (Alkohol og folkehelse - Under påvirkning)
BMJ 2014;348:f7646 (Published 8 January 2014)
In a BMJ investigation, Jonathan Gornall discovers that the government consultation into introducing a minimum unit price for alcohol in England and Wales was a sham and that politicians ignored the strong health evidence in favour of protecting the interests of industry

When the British government published its alcohol strategy in March 2012, its pledge to introduce a minimum price for a unit of alcohol, underwritten by the word of the prime minister, appeared to be an unequivocal commitment. (...)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Hvor mange har et risikofylt høyt alkoholkonsum?

Possible link identified between hereditary cancer genes and increased risk of cancer from alcohol
medicalnewstoday.com 28.1.2014
In laboratory experiments conducted on human cell lines at the Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, scientists have shown that people carrying certain mutations in two hereditary cancer genes, BRCA2 and PALB2, may have a higher than usual susceptibility to DNA damage caused by a byproduct of alcohol, called acetaldehyde.

The scientists say they suspect that the two genes in their normal forms evolved to protect cells against the damaging effects of acetaldehyde, which can lead to cancer.

While the scientists caution that the research is preliminary, they say their findings suggest that studies on disease risk factors should take into account these particular genetic variations and the use of alcohol.

"We need to identify which behaviors in certain populations increase disease risk, and keep in mind that our genetic susceptibility plays a large role in cancer risk," says Scott Kern, M.D ., the Everett and Marjorie Kovler Professor in Pancreas Cancer Research at Johns Hopkins. (...)

(Anm: Alkoholvaner før graviditet og risiko for atferdsvansker hos barn (fhi.no 4.8.2014).)

(Anm: Fraråder alle fruktbare kvinner å drikke alkohol. «Hvorfor ta risikoen?» står det i CDCs siste pressemelding. De mener at kvinner som kan bli gravide, ikke bør drikke alkohol. Det får flere til å rase. (nrk.no 4.2.2016).)

(Anm: No Alcohol for Sexually Active Women Without Birth Control, C.D.C. Recommends (nytimes.com 3.2.2016).)

(Anm: More than 3 million US women at risk for alcohol-exposed pregnancy (medicalnewstoday.com 2.2.2016).)

Derfor blir bakrusen verre med årene
vg.no 25.11.2013
** Mindre muskler og mer fett gjør oss mer sensitive til alkoholen (...)

Den britiske avisen Daily Mail skriver at eldre mennesker opplever bakrusen som lenger og mer intens enn yngre mennesker. Grunnen til det er enkel:

Når du blir eldre blir også noe av muskulaturen din erstattet med fett. I motsetning til fett er muskler alkohol-drivende og gjør at du tåler mer. Dermed vil en reduksjon av muskelmassen føre til at alkoholen blir mer konsentrert i kroppen din, skriver avisen. (...)

(Anm: En av fire har jobbet i bakrus i løpet av siste år.Lenke/referanse til denne artikkelen: (fhi.no 5.2.2016).)

Ny studie: Fem øl én gang i uken = høyere dødsrisiko
vg.no 9.7.2013
* Farligere med mye alkohol én gang i uken enn litt alkohol ofte

FYLLA KAN HA SKYLDA: Å leve er dødelig, og nå viser en ny undersøkelse at det å drikke mye alkohol en gang i blant, for eksempel fem av disse, kan føre til at du dør langt tidligere enn om du drikker litt alkohol oftere.

Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstuttet.

Studien viser tydelig at om du dør tidlig kan det være fylla som har skylda. Ett glass vin her og der er nemlig ikke like skadelig.

- Vi fant ut at selv forholdsvis sjelden stordrikking var forbundet med både høyre dødelighet totalt sett og høyere dødelighet av hjerte - og karsykdom, sier Sidsel Graff-Iversen seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. (…)

Avslører norske foreldres feriefyll
vg.no 30.6.2013
Vis alkovett i sommerferien

TROMSØ (VG) En av fire nordmenn observerte berusede foreldre sammen med barna sine sist gang de var på ferie.

Det viser en spørreundersøkelse som Ipsos MMI har utført for alkovettorganisasjonen Av og til. (...)

Økende
Nordmenns alkoholkonsum øker. Ifølge Sirus drakk vi nesten én liter mer ren alkohol i 2011 (6,62 liter) enn i 2000 (5,66 liter). (...)

Og vi drikker mest i ferien. Ifølge 2012-tall fra Vinmonopolet kjøper vi mest alkohol i juni, juli og desember.

Sirus-forsker Hilde Pape kjenner ikke til undersøkelser som spesifikt har kartlagt nordmenns alkoholvaner og -konsum i sommerferien. (...)

Syv prosent oppgir at de opplevde berusede besteforeldre sist gang de var på ferie. (...)

Høy dødelighet blant kvinnelige alkoholmisbrukere
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:253 (11.2.2010)
Vi vet lite om prognosen på lang sikt for kvinnelige alkoholmisbrukere. Nå har norske og svenske forskere publisert data med opptil 25 års oppfølgingstid. (...)

Kvinnene ble tilbudt to års behandling, rettet mot både alkoholproblemet og psykiatriske lidelser. Kvinnens partner og barn ble også tilbudt hjelp. Bare kvinner som tidligere ikke hadde vært behandlet for alkoholproblemer ble tatt imot. Programmet vakte internasjonal oppsikt og var i sin tid det mest besøkte på Karolinska Universitetssjukhuset – av klinikere og forskere fra hele verden.

– 25 år etter at de første kvinnene kom i behandling har vi gjort en registerstudie av dødeligheten blant 420 av disse (1). Resultatene viser at dødeligheten er lavere i EWA-gruppen enn tidligere grupper av kvinnelige alkoholavhengige: 2,4 ganger høyere enn en paret gruppe fra befolkningen. Men de yngste kvinnene hadde en fire ganger høyere mortalitet, og blant dem som avbrøt behandlingen var dødeligheten hele fem ganger høyere. Som forventet var alkoholrelaterte dødsårsaker signifikant overrepresentert, sier førsteforfatter Brit Haver ved Universitetet i Bergen. (...)

(Anm: Mortality risk up to 25 years after initiation of treatment among 420 Swedish women with alcohol addiction.Addiction. 2009 Mar;104(3):413-9).)

- Selv de minste mengder alkohol påvirker barnets IQ
dagbladet.no 15.11.2012
NULLTOLERANSE: Tidligere har man trodd at det skulle være greit å drikke et par glass alkohol nå og da under graviditeten. Nå viser derimot en ny storstudie at selv de minste mengder alkohol kan skade fosteret - og påvirke deres IQ.

Aldri før er så mange barn testet for bivirkningene av mors drikkevaner.

- SKADELIG: Selv de minste inntak av alkohol under svangerskapet kan skade barnets IQ, viser ny forskning fra universitetene i Bristol og Oxford i England.

Resultatene er slående, da man tidligere har trodd at moderate mengder alkohol skulle være greit. Forskerne tror at det var vanskelig å vite at det var alkoholen som påvirket IQen, da andre faktorer som røyking, alder og utdannelse kunne være grunnen.

(Dagbladet): Er du blant de som tror at det ikke kan skader fosteret dersom du tar et glass eller to under graviditeten? Da bør du kanskje tenke om igjen.

Oxford og Bristol-universitetene i England har undersøkt over 4 000 barn. Funnene viser at de barna hvis mødre drakk mens de var gravide, hadde lavere IQ ved fylte 8 år - enn barn av mødre som avsto fra alkohol. (...)

(Anm: Fetal Alcohol Exposure and IQ at Age 8: Evidence from a Population-Based Birth-Cohort Study. PLoS ONE 7(11): e49407.)

Fulde søfolk står ofte bag skibsulykker
politiken.dk 29.9.2012
FARLIGT. Den tætte trafik er et farligt sted at opholde sig. Især hvis søfolkene er trætte eller fulde. -

Hver anden grundstødning med store handelsskibe skyldes søfolks alkoholmisbrug og træthed, viser undersøgelse. Russiske søfolk er de største syndere. (...)

Vi drikker på oss kreft
nrk.no 14.3.2012
Det spiller ingen rolle hvilke type alkohol du drikker. Det er antall enheter i snitt per dag eller uke som påvirker kreftrisikoen. Hvis vi hadde tatt vekk alkohol i Europa, hadde vi hatt ti prosent færre krefttilfeller hos menn, og tre prosent færre tilfeller hos kvinner.

10 prosent av all kreft hos menn, og tre prosent av all kreft hos kvinner kan relateres til alkohol, viser en Europeisk forskningsrapport. Det finnes ikke gode argumenter for å drikke for helsens skyld, mener Helsedirektoratet.

Over 40 prosent av krefttilfellene som har sammenheng med alkohol, skyldes konsum over myndighetenes anbefalte grense, viser en Europeisk forskningsrapport.

Norske helsemyndigheter anbefaler inntil én enhet for kvinner og to enheter for menn i snitt per dag. (...)

Ny alkoholstudie: Seks av ti menn i faresonen
vg.no 18.2.2012
FOR MYE?: Den nye studien viser at hele seks av ti menn kan være i faresonen når det kommer til å drikke for mye.

En ny studie slår alarm om urovekkende alkoholvaner: Hele seks av ti norske menn drikker så mye at det kan være helsefarlig.

Denne andelen har det rapporten definerer som et «risikofylt alkoholkonsum». Det betyr, ifølge anerkjente måleverktøy, at man drikker så ofte eller så mye at det er forbundet med økt helserisiko og økt fare for avhengighet.

Og kvinnene følger etter like bak: Fire av ti kvinner er i samme faresone, ifølge studien. (...)

Høye tall
- Dette er veldig mye. Jeg ble selv overrasket over at tallene var såpass høye, sier psykologspesialist og forskeren som står bak studien, Cecilie Schou Andreassen.

Det er Korus Bergen ved Stiftelsen Bergensklinikkene som i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) står bak studien. Målet har vært å kartlegge folks alkoholvaner - og funnene varsler om en voksenbefolkning som drikker stadig mer:

Hele 1 av 3 har hatt problemer med å utføre jobben sin på grunn av bakrus dagen derpå.

En av ti har skippet jobb dagen derpå på grunn av bakrus.

Test deg selv - er du i faresonen? (Ekstern lenke til undersøkelsen ved UiB)

Hele 61 prosent av mennene i studien defineres å ha et risikofylt alkoholkonsum. Blant kvinnene er andelen 39 prosent. (...)

Feilkilder
Andreassen understreker imidlertid at det er feilkilder i studien, og at tallene derfor kan være i høyeste lage. (...)

Seniorrådgiver Jarle Wangen ved Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN), synes studien er svært interessant:

Han mener det er viktig å skille mellom «skadelig bruk» og avhengighet. (...)

Forsker Øyvind Horverak ved Statens institutt for rusmiddelforskning synes Korus-rapportens tall, om at hele seks av ti menn kan være i faresonen, høres for høye ut. (...)

Også hans kollega Sturla Nordlund stusser.

- Hva som er risikofylt konsum kan selvfølgelig defineres på ulike måter, men i alle tilfelle syns jeg dette høres vanvittig høyt ut. (...)

Alkoholtiltak som bør styrkes
forskning.no 4.11.2011
Bedre håndheving av skjenkebestemmelsene og tiltak i primærhelsetjenesten overfor høykonsumenter kan begrense skadevirkningene av alkoholbruk i Norge, ifølge rapport. (...)

Tiltak i primærhelsetjenesten
Et annet tiltak som har vist seg å gi gode resultater er kartlegging av pasienter med risikofylt høyt konsum, og motivasjonssamtaler med disse pasientene i primærhelsetjenesten.

Det finnes ikke et klart skille mellom et uproblematisk alkoholbruk på den ene siden og et alkoholmisbruk på den andre. Det er likevel utviklet verktøy for å identifisere personer som har et risikofylt høyt alkoholforbruk, og hjelpe dem til å drikke mindre.

– Internasjonale og norske evalueringer av dette tiltaket har vist gode resultater både på kort og lang sikt. Likevel er det bare i begrenset grad tatt i bruk i Norge, så her ligger det et potensial for helsetjenesten til å begrense alkoholrelaterte skader.

– Og det er ikke nødvendig at leger står for tiltaket, kanskje det er mer hensiktsmessig at sykepleiere utfører det, foreslår Rossow. (...)

- Mer stoff som bejubler alkohol er ikke overraskende

Gladsaker om alkohol dominerer i avisspaltene
tv2nyhetene.no 25.1.2010
ALKOHOL: Norske aviser skriver mer positivt om alkohol enn tidligere, viser ny undersøkelse.

I 1994 dominerte saker om alkoholbrukens skyggesider i norske aviser. Femten år senere henvises slikt stoff til notisplass.

Norsk presses omtale av alkohol blir i dag dominert av gladsaker, skriver Vårt Land.

Overrasket
Det viser en undersøkelse som er gjennomført av forsker Ivar Andenæs ved Institutt for journalistikk på oppdrag for avholdsorganisasjonen IOGT.

Andenæs har gjennomgått over 1.100 artikler i 18 forskjellige aviser og funnet ut at andelen av saker som understreker gleden ved drikking er blitt mer enn doblet til 55 prosent de siste 15 årene. Andelen saker om skadevirkningene av alkoholbruk er i samme periode gått ned fra vel 40 til under 30 prosent.

– At det skulle bli så mye mer stoff som bejubler alkohol er ikke overraskende tatt i betraktning at svært mange aviser nå har vinspalter, men at mengden stoff om alkoholens skyggesider skulle minke i volum og omfang, var en overraskelse, sier Andenæs. (...)

(Anm: Hazardous drinking in UK athletes linked with alcohol industry sponsorship (medicalnewstoday.com 2.7.2014).)

- Rødvinstilskud uden effekt

Rødvinstilskud uden effekt
videnskab.dk 7.11.2012
7. november 2012 kl. 09:48 3 kommentarer
At tage rødvinsstoffet resveratrol i pilleform virker ikke forebyggende for raske og sunde mennesker, viser ny forskning. (...)

Rødvin er sundt, hævdes det, og årsagen til det er angiveligt antioxidanten resveratrol. Stoffet forbedrer din hjertesundhed, forlænger livet og siges at kunne hjælpe mod diverse former for kræft.

Problemet kommer, når vi forsøger at få antioxidanten i os gennem alkoholholdige drikke. Så skal du drikke så tilpas meget, at det kan blive svært for eksempel at passe dit arbejde.

Så hvad med resveratrol i pilleform? Alle fordelene, men ingen af ulemperne, tænkte nogle kloge hoveder. Det ser nu ud til at have været for godt til at være sandt.

Ved hjælp af en standardiseret medicinsk test – nogle deltagere får piller, andre får placebo, hverken forskerne eller deltagerne ved, hvem der får hvad, og så ser vi, hvad der sker – viste amerikanske forskere, at der ikke skete noget som helst for raske folk, der spiste resveratrol svarende til otte liter rødvin om dagen. (...)

(Anm: Red wine compound can slow brain ageing, study finds. Resveratrol keeps brain young – but unfortunately wine contains too little to have effect. (…) Red wine contains more resveratrol than white wine because it is fermented with the grape skins. However, wine lovers will be disappointed to hear that the alcoholic drink does not contain enough resveratrol to ward off old age. (independent.co.uk 7.3.2017).)

- Avholdsmennesker dør av ensomhet?

Einsemd som årsak eller verknad
H S Storaker 
Takk for artikkel om psykososiale tilhøve og alkoholfråhald i Tidsskriftet nr. 1/2013 (1). Einsemd treng ikkje vere resultat av fråhald, for somme er det årsaken til fråhaldet. Dersom ein hadde undersøkt konsumet av kinamat, ville ein truleg ha funne at dei som var fråhaldande (som ikkje hadde ete kinamat siste månad) var oftare einsame enn dei som hadde ete moderate mengder. (...)

Pedersen W. Alkoholavholdende – en risikogruppe? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 33 – 6. [PubMed] (...)

Avholdsmennesker dør av ensomhet
dagbladet.no 12.9.2010
Moderat alkoholforbruk gir større sjanse for å leve lenge. (...)

Ensomme avholdspersoner
Forskere tolker den relativt høye dødeligheten blant avholdsgruppen som avhengig av hvordan de lever ellers. Den amerikanske undersøkelsen viser, som andre lignende undersøkelser, blant annet at de som ikke drikker alkohol overhode, oftere er ugift enn de med moderat alkoholkonsum. Undersøkelsen sier ikke noe om hvem som lever lengst - utover de 20 årene studien omfatter.

En vanlig tolkning er at mange avholdsmennesker er mindre sosiale og mer ensomme, og at ensomheten kan relateres til både den forhøyede dødsraten og avholdet fra alkohol - som ofte nytes i sosiale lag.

Vennskap beskytter mot tidlig død. Det er ensomheten og fraværet av venner som dreper, ikke fraværet av alkohol. (...)

- Studien finner at moderat alkoholforbruk reduserer antall nye hjerneceller

Prinsipielle avholdsfolk har god helse
Hans Olav Fekjær - psykiater/alkohollege
I Aftenposten 5. april påpekte jeg at de som drikker litt alkohol, er mindre utsatt for hele 24 sykdommer og helseproblemer enn ikke-drikkere. Karianne Thune
Hammerstrøm ved Kunnskapssenterets seksjon for velferdstjenester tillegger meg 14. april den oppfatning at vi kan gjøre forsøk hvor grupper kommanderes til å ha visse alkoholvaner over år. Det kan vi selvsagt ikke. Men fordi vi ikke kan studere slike grupper, må vi undersøke nøye om gruppene med ulike alkoholvaner faktisk er like forøvrig, eller om det kan være andre grunner til ulikhetene i helse. (...)

Blant dagens ikke-drikkere er det mange relativt ressurssvake mennesker. De egentlige, prinsipielle avholdsfolk har derimot god helse. En stor, norsk studie viste at avholdsfolkene i alt hadde 19 prosent lavere dødelighet enn totalbefolkningen, og 15 prosent lavere dødelighet av hjerte/karsykdom. (...)

Litt alkohol bedrer ikke helsen
Hans Olav Fekjær - psykiater/alkohollege
aftenposten.no 5.4.2013

Alkohol. Studier som viser at et moderat alkoholforbruk reduserer risikoen for en rekke sykdommer holder ikke vann, rent vitenskapelig. (…)

Study Finds Moderate Alcohol Consumption Decreases Number Of New Brain Cells (Studien finner at moderat alkoholforbruk reduserer antall nye hjerneceller)
medicalnewstoday.com 26.10.2012
Et par glass vin hver dag har generelt vært ansett som en god måte å fremme kardiovaskulær og hjernehelse. Men en ny studie ved Rutgers University viser at det er en fin linje mellom moderat og overstadig drikking, en risikofylt atferd som kan redusere fremveksten av voksne hjerneceller med så mye som 40 prosent. (Drinking a couple of glasses of wine each day has generally been considered a good way to promote cardiovascular and brain health. But a new Rutgers University study indicates that there is a fine line between moderate and binge drinking a risky behavior that can decrease the making of adult brain cells by as much as 40 percent.)

I en studie publisert online og planlagt publisert i tidsskriftet Neuroscience 8. november, rapporterte hovedforfatter Megan Anderson, mastergradsstudent som arbeider med Tracey J. Shors, professor II i Behavioral and Systems Neuroscience ved Department of Psychology, at moderat til overstadig drikking - mindre drikking i løpet av uken og mer i helgene - signifikant reduserer den strukturelle integriteten til den voksne hjernen. (...) (In a study posted online and scheduled to be published in the journal Neuroscience on November 8, lead author Megan Anderson, a graduate student working with Tracey J. Shors, Professor II in Behavioral and Systems Neuroscience in the Department of Psychology, reported that moderate to binge drinking - drinking less during the week and more on the weekends - significantly reduces the structural integrity of the adult brain.)

Forskerne oppdaget at på dette rusnivået hos rotter - kan sammenlignes med ca 3-4 drinker for kvinner og fem drinker for menn - antall nerveceller i hippocampus av hjernen ble redusert med nesten 40 prosent sammenlignet med de i rusfrie gruppe av gnagere. Hippocampus er en del av hjernen der de nye nerveceller er laget og er også kjent for å være nødvendig for enkelte typer ny læring. (The researchers discovered that at this level of intoxication in rats - comparable to about 3-4 drinks for women and five drinks for men - the number of nerve cells in the hippocampus of the brain were reduced by nearly 40 percent compared to those in the abstinent group of rodents. The hippocampus is a part of the brain where the new neurons are made and is also known to be necessary for some types of new learning.)

Dette nivået av alkoholinntak var ikke nok til å svekke de motoriske ferdighetene til hverken hos hann eller hunrotter eller hindre dem fra assosiativ læring på kort sikt. Likevel, ifæøge Anderson, kan denne betydelige reduksjon i antallet av hjernenceller over tid kunne få alvorlige konsekvenser for den strukturelle plastisitet av den voksne hjernen fordi disse nye celler kommuniserer med andre nerveceller for å regulere hjernens helse. (...) (This level of alcohol intake was not enough to impair the motor skills of either male or female rats or prevent them from associative learning in the short-term. Still, Anderson said, this substantial decrease in brain cell numbers over time could have profound effects on the structural plasticity of the adult brain because these new cells communicate with other neurons to regulate brain health.)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: Binge drinking reduced by strong state alcohol policies (medicalnewstoday.com 18.8.2014).)

– Alkohol gjør oss influensasyke

– Alkohol gjør oss influensasyke
nrk.no 25.12.2012
STUDENTER PÅ TIRSDAGSVORSPIEL: – Hvis en forutsetter at studenter går mer på byen enn snittet av befolkningen, er gjengen på festen mer utsatt for å få influensa, sier rusforsker Sverre Nesvåg.

Hadde det ikke vært for alkohol, hadde ikke så mange nordmenn ligget rett ut med influensa hver vinter, mener rusforsker Sverre Nesvåg. – Jeg velger å ikke tenke på konsekvensene, sier en av studentene NRK.no har vært på vorspiel med.

– Du får kortvarig, men kraftig nedsatt immunforsvar av å drikke mye én kveld. Det sies at etter en skikkelig fyllekule har du immunforsvar på linje med en aidspasient.

– Hvis du i tillegg er i lokaler som er stinne av folk, der du lett kan smittes, og går lettkledd, er sjansen for å bli syk mye større. Og du kan bli sykere enn du ellers hadde blitt, sier han. (...)

- Evne til empati svekkes hos alkoholavhengige pasienter

Empathy ability is impaired in alcohol-dependent patients
Am J Addict. 2009 Mar-Apr;18(2):157-61
Abstract Empathy is a complex form of psychological inference in which observation, memory, knowledge and reasoning are combined to yield insights into the thoughts and feelings of others. The aim of this study was to evaluate the level of empathy in a sample of alcohol-dependent patients in comparison to a control sample. One hundred and fifty alcohol-dependent subjects were consecutively recruited. All of the subjects successfully detoxified have been evaluated with the Empathy Quotient (EQ) and then compared with 107 control subjects. The level of empathy was significantly lower in the group of alcohol-dependent subjects than in the control sample (p <.001). Differences with respect to gender and psychiatric comorbidity have also been observed. A low level of empathy could be a psychological trait typically observed in pre-morbid alcoholic personalities. Further, the lack of empathy could lead latent abusers to find in the alcohol misuse something enabling them to compensate for their intrinsic weakness. (...)

- For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt

Alkohol kan gi deg flere rynker
kk.no 3.2.2013
RYNKER: Dersom du skal ut i helgen kan det være lurt å ha i bakhodet at alkohol kan fremskynde aldringsprosessen i ansiktet ditt.

Fremskynder hudens aldringsprosess betraktelig.

Etter en heftig fest med mye alkoholholdig drikke kan du våkne med mer enn bare en kraftig baksmell.

For mye festing kan nemlig ha en stor innvirkning på ansiktet - og utseendet ditt. Og om du drikker alkohol jevnlig, og i større mengder, kan dette føre til at huden din ser eldre ut.

Ifølge Womenshealthmag.com kan drikkevanene dine føre til at huden din eldres langt raskere enn ønsket, og rynkene vil sakte men sikkert dukke opp en etter en.

LES OGSÅ: Hvor mye alkohol drikker du? (...)

- Ny studie: Mye alkohol = høy skilsmisserisiko

Ny studie: Mye alkohol = høy skilsmisserisiko
vg.no 6.2.2013
HØYERE RISIKO: Dersom par drikker mer, kan det gi høyere risiko for skilsmisse.
.
(VG Nett) Jo mer du drikker, jo større risiko er det for at du skiller deg, ifølge en ny undersøkelse.

- Vi vet ikke akkurat hvorfor, men det er sannsynlig at alkoholbruk kan føre til problemer i ekteskapet og bli en belastning. Høyt alkoholbruk kan gå ut over daglige rutiner og aktiviteter og dermed skape problemer for parforholdet, sier Fartein Ask Torvik, forsker ved Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Stor undersøkelse
Han er førsteforfatter for den nye studien, som ble publisert i Alkoholism Clinical & Experimental research i går. Der har forskerne sett på alkoholbruken og risikoen for skilsmisse hos over 19.977 gifte par i over 15 år. De sammenlignet alkoholbruken med folkeregisteret og fant ut hvor mange av parene som fortsatt holder sammen. (...)

- Forskerne sliter med å forstå hvorfor, og beskriver det ofte som et mysterium (- Hver femte norske mann med dårlig sædkvalitet,)

Alkohol gir ikke dårlig sædkvalitet
vg.no 20.7.2014
** Forsker: - Får råd basert på synsing ** WHO: 1 av 5 menn har dårlig sædkvalitet

Menn som prøver å bli fedre får ofte råd om å kutte ut alkohol. - Det er det ingen grunn til, sier forsker og professor Trine B. Haugen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) sliter hver femte norske mann med dårlig sædkvalitet, noe som reduserer muligheten til å få egne barn. Norske og danske menn kommer dårligst ut blant de nordiske landene.

Forskerne sliter med å forstå hvorfor, og beskriver det ofte som et mysterium. 

I den største studien av sitt slag har imidlertid forskere funnet at alkohol ikke er blant årsakene. (…)

Drop alkoholen hvis du vil være bedstemor
berlingske.dk 29.6.2010
Hvis gravide drikker mere end tre - fire genstande om ugen tyder det på, at det skader et eventuelt kommende drengebarns sædkvalitet. (...)

Gravides forbrug af alkohol tilsyneladende går lige i pungen på sønnerne, der risikerer nedsat sædkvalitet, viser opsigtvækkende studie.

Gravide, der drikker fire-fem genstande om ugen, risikerer at forhindre deres sønner i at få børn.

Det viser et opsigtvækkende studie, som seniorforsker cand.scient.san., ph.d. Cecilia Ramlau-Hansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus tirsdag præsenterer på Det Europæiske Selskab for Fosterudviklings årsmøde i Rom. (...)

- Før-drikking – eller vorsing – så ut til å ha spesielt stor innvirkning på oddsen for bakrus og blackout

Vorspiel er farlig
nrk.no 9.11.2012
Undersøkelsen viser at vorspiel øker risikoen for fyllesjuke, blackout, uplanlagt stoffbruk, ubeskyttet sex, skader og hærværk.

Noen drinker med venner før du går ut får deg til å drikke mer, og øker risikoen for ubehagelige og skadelige følger av fylla.

Intensjonen er kanskje god: Siden et glass på byen koster ei halv ukelønn, er det bedre å starte med noen polvarer på privaten. Slik slipper man unna med færre glass ute, og kan dermed forebygge økonomisk ruin.

Dessverre fungerer ikke vorspielstrategien helt etter boka, konkluderer sveitsiske forskere.

Undersøkelsen deres viser nemlig at unge mennesker som hadde vært på vorspiel slett ikke drakk mindre ute. Ved kveldens slutt hadde de i stedet klart å helle i seg nesten dobbelt så mye som unge som gikk rett til et utested.

Vorspielet økte også risikoen for fyllesjuke, blackout, uplanlagt stoffbruk, ubeskyttet sex, skader og hærværk.

Før-drikking – eller vorsing – så ut til å ha spesielt stor innvirkning på oddsen for bakrus og blackout, konkluderer forskerne i en artikkel i tidsskriftet Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Vet lite om vorsing
Merkelig nok vet vitenskapen svært lite om vorspiel-fenomenet. Skikken har bare nylig dukket opp i den internasjonale alkohollitteraturen. Selv ikke i vorspiel-landet Norge er oppvarmingsfesten viet mye forskningstid, sier en talsperson fra SIRUS.

Det var heller ikke gitt at sveitsiske vitenskapsfolk skulle interessere seg spesielt.

- Ved første blikk kan det virke som om før-drikking ikke er så utbredt i Sveits, sier Florian Labhart fra Addiction Switzerland.

Men ved nærmere ettersyn viste det seg at rundt en tredjedel av de som drikker ute, har begynt hjemme. Den eksisterende forskningen på feltet antyder at lignende tall gjelder for Storbritannia og USA.

Ifølge SIRUS finnes det ikke sikre tall for Norge. (...)

(Anm: Drinking Before Going to Licensed Premises: An Event Level Analysis of Pre-Drinking, Alcohol Consumption and Adverse Outcomes, Alcoholism: Clinical & Experimental Research 2012 (Article first published online: 8 NOV 2012).)

- Farlig drikkekultur: Danske unge ødelegger deres blodkar

Farlig drukkultur: Danske unge ødelægger deres blodkar
bt.dk 28.4.2013
Danske unge drikker rekordmeget alkohol og forbruget, der ofte omfatter mange genstande på samme aften, kan give hjertekarsygdomme senere i livet.

Danske unge storforbruger alkohol i nattelivet. Men de våde varer kan give værre gener end tømmermænd. Og nu ringer Hjerteforeningen med alarmklokkerne.
Et overdrevent alkoholforbrug kan nemlig allerede tidligt i ungdommen forårsage forandringer i blodkar, der senere i livet kan lede til åreforkalkning og blodpropper. Det viser ny amerikansk forskning fra American College of Cardiology i Washington DC.

- Det nye er, at man allerede kan se forandringer i blodkarrene på unge mennesker, hvilket jo er bekymrende. Især i et land som Danmark, hvor vi har verdensrekord i indtagelse af alkohol blandt unge, siger sundhedschef i Hjerteforeningen Charlotte Kira Kimby. (...)

- Alkoholreklame

Seks av ti tror vin hver dag er sunt
vg.no 5.4.2012
Helsedirektoratet bekymret

58 prosent mener det er sunt å drikke ett glass vin om dagen, viser Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse for 2012. (...)

- Det er ingen grunn til å anbefale alkohol som daglig «medisin», sier Jørg Mørland som er divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. (...)

(Anm: Blåblå tillater mer alkoholreklame (vl.no 10.7.2014).)

(Anm: Exposure to alcohol ads on TV linked with underage drinking (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

Film påvirker drikkevaner
aftenposten.no 10.3.2012
En undersøkelse utført i seks europeiske land viser at tenåringer drikker mer etter å ha sett hollywoodfilmer der skuespillerne inntar alkohol.

The Guardian melder at den tyske undersøkelsen ble gjennomført blant elever og studenter i alderen 10 til 19 år i Skottland, Tyskland, Island, Italia, Nederland og Polen. I alle landene var det en klar tendens til at de unge ble påvirket av filmene de så.

– Vi hadde ikke ventet så klare funn, men det viser bare hvor mye innflytelse mediene har i et ungt menneskes liv, sa forsker Reiner Hanewinkel ved Institute for Therapy and Health Research i Kiel.

– Hollywood-filmer distribueres over hele verden, og påvirker ikke bare amerikanske tenåringer, men også andre, påpekte han. (NTB)

Får gigantbøter dersom de fjerner pils-sladden
vg.no 14.2.2012
(VG Nett) Dersom Bryggeriforeningen tar bort denne sladden, blir de belønnet med 25.000 kroner i bøter - hver eneste dag.

- Her har norske myndigheter innført «pornosladd» på alle nettsider som er drevet av norske bryggerier, sier Petter Nome, direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD), til VG Nett.

I går ga Markedsrådet Helsedirektoratet fullt medhold i striden mot bryggerinæringen. Dermed må norske bryggerier og Bryggeriforeningen fortsatt holde alle bilder av øl og ølflasker borte fra nettsidene sine - eller beholde de store, svarte sladdene som pryder nettsidene i dag.

- Vedtaket får en del surrealistiske utslag. På NRK 1 kan du flere timer hver eneste helg se norske alpinutøvere og skiskyttere med for utenlandske ølmerker. Samtidig er norsk øl underlagt totalt hemmelighold, sier Nome. (...)

Kan bli klart for alkoholreklame på norsk TV
aftenposten.no 20.9.2011
Den britiske regjeringen kan ikke inngå en avtale med Norge som hindrer at alkoholreklame sendt fra Storbritannia havner på norske TV-skjermer. (...)

Dette øl-bildet blir for mye for staten
na24.no 11.7.2011
Petter Nome og Bryggeriforeningen trues med dagbøter på 25.000 kroner hvis han ikke fjerner omstridt materiale fra nettstedet Drikkeglede.no. (...)

Alcohol marketing to children
BMJ 2011; 342:d1767 (24 March)
A new UK private member’s bill provides a simple, clear, and effective way forward

A private member’s bill on alcohol marketing to be put forward by Sarah Wollaston on 30 March tackles two pressing and uncontested problems: the excessive drinking of young people and their massive exposure to alcohol advertising. (...)

EU tvinger frem alkoholreklame
aftenposten.no 17.3.2011
Reklame for øl, vin og sprit er om kort tid hverdagen for norske TV-seere. EU sier nå tvert nei til norsk unntak for alkoholreklame på TV.

Les også: Nøkkelhull i hodet

EU-kommisjonen har nå satt skapet på plass: Det er helt utelukket at Norge kan fortsette med å forby alkoholreklame på TV-sendinger fra utlandet.

- Det var et overraskende tydelig budskap fra EU-kommisjonen, ja. Beskjeden var at det er helt utelukket med et unntak, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Erik Lahnstein (Sp) til Aftenposten, etter et møte med kommisjonen i Brussel tirsdag. (...)

Mounting Evidence On The Harms Of Alcohol Industry Sponsorship Of Sport
medicalnewstoday.com 3.2.2011
While policy makers in Australia, the United Kingdom, and New Zealand debate whether alcohol advertising and sponsorship should be banned from sport, new research provides evidence that alcohol industry sponsorship is associated with more hazardous drinking in sportspeople compared to non-alcohol sponsorship.

Health scientists from Monash University, the University of Manchester, Deakin University and University of Western Sydney, asked Australian sportspeople about their drinking behaviours, sport participation, and what sorts of sport sponsorship they currently receive. (...)

EU øker alkoholpress
aftenposten.no 27.11.2010
– Ikke aktuelt å særbehandle Norge EU løfter alkoholreklamesaken opp på politisk nivå for at Norge skal innføre det omstridte direktivet.

I 2007 vedtok EU direktivet om audiovisuelle tjenester som blant annet innebærer at et land ikke kan forby alkoholreklame hvis en TV-stasjon kringkaster fra et annet land. Siden har norske myndigheter jobbet febrilsk for å få et unntak når direktivet blir en del av EØS-avtalen. For Norge gjelder dette TV3 som er basert i London. (...)

- Rema 1000 bryter alkoholloven
kampanje.no 25.10.2010
Rema 1000 bryter loven ved å benytte øl i sin grillkampanje, mener Helsedirektoratet. (...)

Nå har Helsedirektoratet foreløpig konkludert med at reklamekampanjen er i strid med reklameforbudet i alkoholloven, etter at organisasjonen Av-og-til har hevdet at Rema 1000 driver med indirekte alkoholreklame, skriver Aftenposten.

Lars Kristian Lindeberg, markedsdirektør i Rema 1000, forteller at en lignende klagesak ble behandlet av Helsedirektoratet i fjor.

- Konklusjonen var at vår ølmerking ikke var lovstridig. Her må vi derfor gå i dialog med Helsedirektoratet for å få vite hvorfor dette var greit i et år, men ikke neste, sier han til Aftenposten. (...)

EU vil tvinge Norge til å godta alkoholreklame
e24.no 18.10.2010
EU vil tvinge Norge til å godta TV-sendt alkoholreklame på kanaler som sender fra andre land rettet mot det norske markedet.

EUs tre år gamle direktiv om audiovisuelle tjenester innebærer at et land ikke kan forby alkoholreklame hvis en TV-stasjon sender fra et annet land, som for eksempel TV 3 som sender fra London.

Nå er Norge i ferd med å tape kampen om å få unntak fra denne regelen når direktivet blir en del av EØS-avtalen, skriver Aftenposten.

Norges EU-ambassadør skal i et møte med EU-kommisjonen for to uker siden ha fått klar beskjed om at Norge må innføre direktivet så raskt som mulig og videre fått vite at søknad om et særskilt norsk fritak blankt vil bli avvist. Kilder sier til Aftenposten at EU-kommisjonen skal ha kommet med en «kraftig verbal irettesettelse», noe som skal være sjelden kost.

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Utenriksdepartementet bekrefter overfor avisen at saken er ekstremt vanskelig for Norge.

– Regjeringen vurderer nå hva den skal gjøre etter at EU-kommisjonen var så tøff i tilbakemeldingene. Spørsmålet er om vi må justere vår posisjon eller risikere å gå på et tap, sier han. (...)

- Alkoholindustrien: angriper offentlige helsekritikere

The alcohol industry: taking on the public health critics (Alkoholindustrien: angriper offentlige helsekritikere)
Michael Farrell, reader in addiction psychiatry, Institute of Psychiatry, King's College London
BMJ 2007;335:671 (29 September)
The thriving alcohol industry wants its products associated with health and happiness—and is pulling out all the stops to defeat its critics, Michael Farrell finds (...)

The alcohol industry wants to learn and avoid the mistakes that other industries have made; thus it has examined carefully the current state of the tobacco industry, the ever tightening regulation of smoking in public places, and the falling prevalence of smoking in developed countries. (...)

(Anm: Tobakksindustrien (Big Tobacco). (mintankesmie.no).)

- Halvparten selger øl til mindreårige

Halvparten selger øl til mindreårige
handelsbladet.no 6.6.2011
48 prosent av butikkene som ungdomsorganisasjonen Juvente har kontrollert i en landsomfattende undersøkelse, ble tatt i å selge alkohol til ungdommer mellom 14 og 16 år. Det er 5 prosentpoeng fler enn året før.

Juvente har foretatt 558 kontroller i 295 butikker i 34 kommuner over hele landet. Kontrollene har foregått ved at mindreårige ungdommer har gått inn i en dagligvarebutikk og prøvd å kjøpe alkohol og en annen vare.

Organisasjonen mener kommunene nå må rydde opp i dagligvarebransjen, og ber dem gjennomføre hyppigere og bedre kontroller av butikkene.

– Regjeringet kastet også fra seg en mulighet til å ta tak i dette da de gjorde en revidering av alkoholloven i vår. Jeg håper Helseminsteren nå vil begynne å stille krav til kontrollene i kommunene. Det er ikke bra at halvparten av butikkene slurver med alderskontrollen, sier Juvente-leder Adrian Farner Rogne.

Situasjonen i år er en forverring fra tidligere. Under en tilsvarende undersøkelse som Juvente gjennomførte ett år tidligere, solgte 43 prosent av dagligvarebutikkene alkohol til ungdommer mellom 14 og 16 år. (...)

- Norsk arbeidsliv taper årlig rundt 15 milliarder kroner på at folk drikker

En av tre hjemme i bakrus
aftenposten.no 4.4.2012
Bakrus og egenmelding er en klassisk kombinasjon. Akan anslår at en tredel av korttidsfraværet skyldes alkoholmisbruk.

I tillegg er 15 prosent av langtidsfraværet relatert til alkohol, viser beregninger som Akan (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) har foretatt.

Videre mener kompetansesenteret det er sannsynlig at en stor del av sykefraværet knyttet til alkoholmisbruk blir kamuflert av mer sosialt aksepterte diagnoser. Det er vanskelig å skille mellom mentale lidelser, som utbrenthet, angst og depresjoner, og symptomer på et for høyt alkoholforbruk.

I siste utgave av HMS-magasinet anslår direktør Kjetil Frøyland i Akan at 33 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet skyldes alkoholmisbruk. (...)

Alkohol på jobb - vårt siste tabu
aftenposten.no 11.12.2011
Norsk arbeidsliv taper årlig rundt 15 milliarder kroner på at folk drikker. Det snakkes det ikke om. Mørkleggingen gjør problemet større.

Alkoholikeren som skulker jobben eller gjør skandale, er ikke det store rusproblemet på norske arbeidsplasser. Problemet er det moderate, men stadig mer omfattende alkoholforbruket til Ola og Kari Arbeidstager: Et forbruk som gjør at fraværet stiger og produktiviteten faller. Men som det ikke er lov å snakke høyt om.

- Det er nesten blitt trendy å fortelle at man går til psykolog. Men ruskultur på arbeidsplassen og jobbrelaterte drikkevaner er tradisjonelt blitt fortiet. Og slik er det fortsatt. (...)

$1.90 per drink (1,9 dollar per drink)
healthland.time.com 17.10.2011 (Time)
The cost of excessive drinking in the U.S., which adds up to $223.5 billion per year — borne by both the government and individuals. Most of the cost results from losses in workplace productivity (72%), health care expenses (11%), law enforcement and other criminal justice expenses (9%), and the cost of car accidents from drunk driving (6%), according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The total doesn't take into account the costs of pain and suffering in drinkers or family members who are affected. The CDC defined excessive drinking as binge or heavy drinking and any drinking by pregnant women or underage youth. [via CDC] (...)

Studenter stordrikker
aftenposten.no 5.11.2010
Halvparten av morgendagens sykepleiere og ingeniører drikker så mye i studietiden at de er i risikosonen, viser ny undersøkelse. (...)

- Det er spesielt at alkoholforbruket er såpass høyt, og at kunnskapene om konsekvenser av høyt alkoholforbruk ser ut til å være tilsvarende små, blant kommende helsearbeidere, understreker Prestøy Lie. (...)

Stram linje giver færre alkoholskader
berlingske.dk 17.8.2010
(...) Ny forskning fra Handelshøjskolen under Aarhus Universitet har set på antal af skrumpeleverdødsfald og den førte alkoholpolitik i 16 europæiske lande hen over en periode på 20 år. Studierne af den generelle befolknings sundhed viser, at en fri og liberal alkoholpolitik - som den vi har i Danmark - fører til flere dødsfald. (...)

- Alkoholpolitikk som kutter konsum, sparer penger og redder liv

Alcohol policies that cut consumption, save money, and save lives (Alkoholpolitikk som kutter konsum, sparer penger og redder liv)
BMJ 2010;340:c1735 (29 March)
All you need to read in the other general journals
Lancet 2010; doi:10.1016/S0140-6736(10)60058-X
(...) The authors estimate that a legal threshold of 50 pence a unit would cut consumption by close to 7%, save 2930 lives a year, and accrue £6.2bn of health economic benefits over 10 years. Minimum pricing had its biggest effect on problem drinkers in this model, making it an attractive policy option for legislators keen to avoid penalising responsible drinkers.

A 10% increase in overall prices cut alcohol consumption (by 4.4%) and saved lives (1460 a year), but had no preferential effect on harmful drinkers. Banning all discounting by supermarkets and off licences was also effective. (...)

(Anm: Binge drinking decreases as alcohol taxes rise (medicalnewstoday.com 8.1.2015).)

(Anm: Alcohol poisoning kills six people in the US every day (medicalnewstoday.com 7.1.2015).)

- Å blande alkohol og reseptbelagte legemidler kan føre til avhengighet og uheldige dødsfall

Deadly Duo: Mixing Alcohol and Prescription Drugs Can Result in Addiction or Accidental Death (Dødelig duo: Å blande alkohol og reseptbelagte legemidler kan føre til avhengighet og uheldige dødsfall)
sciencedaily.com 24.2.2012
Alcohol and Xanax, both found in Whitney Houston's hotel room right after she died, inhibit the central nervous system and depend on the same enzyme for bodily clearance

The mystery of Whitney Houston's death will not be solved for several weeks, as the Los Angeles County Coroner's Office awaits a full toxicology report. But many experts speculate that the singer's tragic demise involved a deadly cocktail of alcohol and prescription drugs, including Xanax. (...)

(Anm: Xanor (Xanax i USA) (alprazolam). (mintankesmie.no).)

– Bekymringsfull økning i rusproblemer hos eldre

– Bekymringsfull økning i rusproblemer hos eldre
nrk.no 5.2.2013
PROBLEM: Eldres alkoholbruk kan bli et problem hvis det ikke blir tatt på alvor. Det mener psykologspesialist Linn-Heidi Lunde.

En ny generasjon eldre drar med seg alkoholvaner inn i alderdommen. – Dette må tas på alvor, sier psykologspesialist. (...)

Alkoholproblemer hos eldre
• Andelen kvinner og menn som rapporterer problemer knyttet til alkohol har økt fra 1995 til 2008
• Det er størst økning i problemer blant aldersgruppen 50-70 år
• Psykologspesialist hevder at helsepersonell ikke fanger opp rusproblemer hos eldre like lett som som yngre

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening (...)

Psykologspesialist ved Haukeland Universitetssjukehus, Linn-Heidi Lunde, sier til NRK.no at det ikke er gjennomført nok undersøkelser på feltet i Norge. Utenlandske rapporter viser imidlertid at eldres alkoholforbruk er bekymringsfullt.

Lunde mener at problemet ikke blir tatt på alvor i Norge, og har skrevet en kronikk om temaet på nettsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening. (...)

- Studie bekrefter at for mye alkohol er linket til usikker sex

Too Much Alcohol Linked to Unsafe Sex, Study Confirms (Studie bekrefter at for mye alkohol er linket til usikker sex)
health.yahoo.com 12.12.2011
MONDAY, Dec. 12 (HealthDay News) -- Drinking too much alcohol can lead to unsafe sex, a new study confirms.

Unsafe sex is the most common cause of HIV infection and finding ways to prevent unsafe sex is a major goal of public health efforts to prevent HIV/AIDS.
Alcohol use has long been associated with HIV incidence. However, it hasn't been clear whether unsafe sex associated with alcohol use actually led to HIV infection, or whether certain personality traits, such as sensation-seeking or risky behavior, led to both alcohol use and unsafe sex.

In this study, researchers led by Jurgen Rehm, director of social and epidemiological research at the Centre for Addiction and Mental Health in Ontario, Canada, conducted 12 experiments that tested this cause-and-effect relationship. They concluded that alcohol affects decision-making and that this effect increases with the amount of alcohol consumed. (...)

The study is published in the January issue of the journal Addiction. (...)

– Også menn bør halde seg unna alkohol dersom dei skal bli far

– Også menn bør halde seg unna alkohol dersom dei skal bli far
nrk.no 13.2.2012
MENN BØR UNNGÅ ALKOHOL: Overlege Egil Nordlie ved Borgestadklinikken meiner det er på tide at også menn får eit bevisst forhold til alkohol når dei skal bli far.

Kan komande fedrar drikke seg fulle utan at det får konsekvensar for barnet som skal bli til? Nyare forsking tyder på at også menn bør halde seg unna alkohol. (...)

– «Alle» veit at mor ikkje kan drikke
Hylla med informasjonsmateriell står høg på den eine langveggen på kontoret til jordmora på Sande i Gaular. Den er full av brosjyrar om graviditet, og mange av dei tek for seg problemstillinga med alkohol i svangerskapet.

Kvinner som planlegg barn eller er gravide bør halde seg langt unna giftstoffet, er den klare beskjeden.

– Alkoholen er forgiftande, og kan føre til at cellene blir skadde i delingsprosessen. Då kan det oppstå til dømes misdanningar, fortel jordmor Brith Nilsen Lunde.

Kvart år blir det i Norge født mellom 60 og 600 born med alkoholskadar. Dette kan vere til dømes fysiske misdanningar, lærevanskar og psykisk utviklingshemming. Nilsen Lunde i Gaular seier dei aller fleste kjenner til desse farane.

– Det verkar er kjent med at desse skadane kan oppstår dersom kvinna drikk alkohol i samband med svangerskapet. Spesielt førstegongsfødande er interesserte i denne typen informasjon, seier Nilsen Lunde. (...)

- Hvordan alkohol skader hjernen og andre organer

Alkohol gjør deg dum dagen derpå
kk.no 4.8.2013
Bakrusen svekker faktisk funksjonene til hjernen.
Vi har alle hørt den samme gamle leksa om at det å drikke kan gjøre oss dumme og at alkohol kan drepe hjernecellene våre.

Vel, det viser seg at det er sant. Alkohol gjør oss faktisk dummere.

Svekker hjernen
Ifølge The Telegraph viser en ny forskning at bakrusen dagen derpå påvirker hjernen negativt.

Psykologer som har studert bakrus som følge av alkohol, altså - de symptomene som henger igjen etter at alkoholen har forsvunnet fra blodet, har funnet ut at det svekker hjernens funksjon.

Funnet tyder på at påvirkningen du får av en vill natt på byen med mye alkohol kan vare mye lengre enn tiden det tar å bli edru igjen.

Forskningen viser nemlig at bakrusen ikke bare gjør deg svimmel, kvalm og engstelig. Den gjør også at hjernen din vil fungere dårligere enn normalt. (...)

Alcohol May Not Be Kind to the Aging Brain (Alkohol kanskje ikke bra for den aldrende hjerne)
news.yahoo.com 18.7.2012
WEDNESDAY, July 18 (HealthDay News) -- Tidligere forskning har antydet at et glass vin eller to - eller en annen form for alkohol - hver kveld kan redusere risikoen for demens i alderdommen. Men to nye studier utfordrer teorien ved å antyde at du faktisk kan skade hjernen din ved å endre drikkevanene senere i livet - eller drikke mye. (Past research has suggested that a glass or two of wine -- or another form of alcohol -- each evening may lower your risk of dementia in old age. But two new studies challenge that theory by suggesting that you might actually harm your brain by changing your drinking habits in later life -- or drinking heavily.)

Studiene er ikke endelige og det er mulig at alkoholforbruket ikke var en årsak til de psykiske problemene, men i stedet et tegn på at de finnes: Folk som begynner å få problemer med å tenke og huske klart kan ganske enkelt være mer sannsynlig å drikke, sier studiens forfatterne . (The studies aren't conclusive, and it's possible that alcohol consumption wasn't a cause of the mental problems but instead a sign that they exist: People who begin to have trouble thinking and remembering clearly may simply be more likely to drink, the study authors said.)

Likevel stiller funnene spørsmål ved den eksisterende antagelsen om at litt alkohol egentlig er bra for det aldrende sinn. (...) (Still, the findings raise questions about the existing assumption that a bit of alcohol is good for the aging mind.)

Death by Alcohol (Alkoholrelaterte dødsfall)
ivanhoe.com 21.11.2011
(Ivanhoe Newswire) – Alkoholforbruket er ansvarlig for om lag fire prosent av alle dødsfall på verdensbasis, mer enn aids, tuberkulose eller vold! Det er også ansvarlig for omtrent fem prosent av global sykdom. En ny studie av alkoholforbruket i Toscana i Italia fant at alkoholikere har betydelig høyere forekomst av generelle og kreftrelaterte dødsfall i forhold til den generelle befolkningen. (Alcohol consumption is responsible for approximately four percent of all deaths worldwide, more than AIDS, tuberculosis or violence! It’s also responsible for roughly five percent of global disease. A new study of alcohol consumption in Tuscany, Italy has found that alcoholics have significantly higher rates of general and cancer-related death compared to the general population.)

"Vår studie har gitt sterke bevis for at alkoholavhengighet signifikant øker risikoen for død av flere årsaker i forhold til den generelle befolkningen i et land ved Middelhavet," sier studiens forfatter Domenico Palli, leder for Nutritional and Molecular Epidemiology Unit ved Cancer and Prevention Institute i Firenze. (“Our study has provided strong evidence that alcohol addiction significantly increases the risk of death from several causes in comparison to the general population in a Mediterranean country,” said study author Domenico Palli, head of the Nutritional and Molecular Epidemiology Unit at the Cancer and Prevention Institute in Florence.)

"Alkoholikerne syntes å ha større risiko for dødelighet grunnet spesifikke sykdommer som infeksjoner, diabetes, immunologiske sykdommer, nerve-, hjerte-, åndedrett-, og fordøyelsessystemet, samt voldelige årsaker," Palli ble sitert. (“The alcoholics seemed to be at greater risk of mortality for specific diseases such as infections, diabetes, diseases of the immunological, nervous, cardiovascular, respiratory, and digestive system, as well as violent causes,” Palli was quoted as saying.)

Han la til at resultatene tydelig viste alkohols rolle som kreftfremkallende. Den største risikoen var kreft i svelget, munnhulen, lever og strupehode, men også økt risiko for andre kreftformer som kreft i spiserøret, endetarmen, bukspyttkjertel og bryst. (He added that the results clearly showed alcohol’s role as a dietary carcinogen. The highest risks were for cancers of the pharynx, oral cavity, liver and larynx, but also increased the risks of other cancers such as cancer of the esophagus, rectum, pancreas and breast.)

Resultatene viste også at kvinnelige alkoholikere rapporterte høyere overlevelse enn mannlige alkoholikere. (...) (The results also showed that female alcoholics reported higher survival rates than male alcoholics.)

Skrumpelever rammer Hr. og Fru Danmark
b.dk 7.8.2012
Det er ikke kun bumsen på bænken, der drikker guldøl dagen lang. Vi ser flere og flere almindelige, pæne borgere, der får skrumpelever på grund af for meget alkohol, siger Annette Dam Fialla til Syddansk Universitets blad Ny Viden.

»Friværdi-drankerne« skal passe på. Helt almindelige borgere risikerer farlige leversygdomme, og det er blot toppen af isbjerget, advarer overlæge. (...)

På ti år er antallet af indlæggelser med alkoholisk leversygdomme steget med 50 procent, og vi ser stadig kun toppen af isbjerget, advarer Karsten Lauritsen, der er ledende overlæge på afdelingen for medicinske mavetarmssygdomme på Odense Universitets Hospital. Det skriver JydskeVestkysten.

– Det er meget skræmmende at se de her tal. Den voldsomme stigning skyldes kort og godt, at vi drikker mere og mere, siger han.

Samtidig peger han på, at udviklingen afspejler stigningen i antallet af danskere, der får skrumpelever.

– Skrumpelever er dødsens farligt, og dødeligheden er stor – især hvis ikke personen bliver tørlagt. Der er 2.000 alkoholrelaterede dødsfald hvert år, siger han. (...)

Alkohol skadar kvinnor snabbare
svd.se 9.11.2011
Kvinnor drabbas av hjärnskador tidigare än män vid hög alkoholkonsumtion. Redan efter fyra års problematiskt drickande hade det så kallade serotoninsystemet försämrats med 50 procent, visar en forskarstudie.

För män dröjde det tolv år, enligt studien vid Göteborgs universitet.

Serotoninfunktionen reglerar bland annat impulskontroll och sinnesstämning.

42 personer med alkoholberoende ingick i den tvärvetenskapliga studien, som genomfördes vid Sahlgrenska akademin och psykologiska institutionen. Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp på 28 personer.

Det är känt sedan länge att kvinnor är mer känsliga för alkoholens effekter. Men att även de kemiska ämnena i hjärnan är mer lättpåverkade är nytt, enligt Kristina Berglund, forskargruppens representant vid psykologiska institutionen.

TT: Varför är kvinnor känsligare?

- Alkohol är vattenlösligt. Och eftersom kvinnor består av mer fett blir alkoholen mer koncentrerad i våra kroppar. Dessutom är vi mindre, säger Berglund.

- Kvinnor och män bryter också ner alkohol på olika sätt i kroppen.

Hon poängterar att undersökningen måste följas upp med ytterligare studier för att se om hypotesen håller.

De personer som ingick i studien drack ungefär lika mycket alkohol oavsett kön - cirka tolv flaskor vin i veckan. De fick själva definiera hur länge de haft ett problematiskt drickande.

Resultatet av studien publiceras i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research nästa år. (...)

How Alcohol Damages the Brain (Hvordan alkohol skader hjernen)
ivanhoe.com 17.6.2011
(Ivanhoe Newswire) -- Selv om alkohol påvirker mange områder i kroppen er hjernen det primære målet. Tidligere var ikke mye kjent om de molekylære mekanismer om hvordan alkohol forandrer hjernens aktivitet, men nå har forskerne oppdaget interaksjon mellom alkohol og hjerneproteiner som antas å ligge til grunn for alkoholens påvirkninger i hjernen. (Although alcohol affects many areas in the body, the brain is the primary target. Previously, not much was known about the molecular mechanisms by which alcohol alters brain activity, but now researchers have discovered interaction between alcohol and brain proteins thought to underlie alcohol actions in the brain.)

"Alcohol is the most common drug in the world, has been used by diverse human communities longer than recorded history, yet our understanding of its effects on the brain is limited when compared to other drugs," Rebecca J. Howard, a postdoctoral fellow at The University of Texas at Austin Waggoner Center for Alcohol & Addiction Research and corresponding author for this study, was quoted as saying.

Howard explained that neuroscientists have discovered how marijuana, cocaine, and heroin each bind to a special type of protein on the surface of brain cells, fitting like a key into a lock to change that protein's normal function. Yet alcohol has special properties that make it difficult to characterize its lock-and-key binding in detail, for example, alcohol is much smaller than other drugs, and appears to interact with several different types of proteins.

"One major problem in studying alcohol binding to brain proteins is that the alcohol key does not fit very tightly into any particular protein lock," said Howard. (...)

(Anm: Alcohol-Binding Sites in Distinct Brain Proteins: The Quest for Atomic Level Resolution. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2011 (Article first published online: 15 JUN).)

(Anm: Cocaine, amphetamine users more likely to take their own lives (medicalnewstoday.com 23.12.2014).)

(Anm: Cocaine addiction leads to build-up of iron in brain. Cocaine addiction may affect how the body processes iron, leading to a build-up of the mineral in the brain, according to new research from the University of Cambridge. The study, published in Translational Psychiatry, raises hopes that there may be a biomarker - a biological measure of addiction - that could be used as a target for future treatments.  (medicalnewstoday.com 23.2.2017).)

(Anm: Amphetamine use may 'speed up' heart aging. Amphetamine abuse is increasing internationally. While common sides effects of the drug include increased heart rate, headache, stomach pain, and mood changes, little is known about the drug's effect on the heart. Now, new research published in Heart Asia reports that using amphetamines recreationally may accelerate aging of the heart. (medicinenet.com 11.2.2017).)

(Anm: Simultaneous cocaine, alcohol use linked to suicide risk (medicalnewstoday.com 11.4.2016).)

(Anm: Psychotropic drug use and alcohol consumption among older adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008–2011. Objectives The use and combined use of psychotropic drugs and alcohol among older adults is a growing public health concern and should be constantly monitored. Relevant studies are scarce in Germany. Using data of the most recent national health survey, we analyse prevalence and correlates of psychotropic drug and alcohol use among this population. (…) Conclusions Despite the high risk of synergetic effects of psychotropic drugs and alcohol, a substantial part of older psychotropic drug users consume alcohol riskily and daily. Health professionals should talk about the additional health risks of alcohol consumption when prescribing psychotropic drugs to older adults. BMJ Open 2016;6:e012182.)

(Anm: Rat study reveals long-term effects of adolescent amphetamine abuse on the brain. A study of rats given regular, high doses of amphetamine finds that those exposed to the drug at an age corresponding to human adolescence experience long-term changes in brain function that persist into adulthood. The study, reported in the journal Neuroscience, found that amphetamine leads to changes in dopamine signaling. Dopamine is a neurotransmitter that plays a role in memory, attention, learning and feelings of pleasure. (medicalnewstoday.com 31.3.2016).)

(Anm: Tandsjukdom efter implantat. Nästan var sjätte person som fått tandimplantat drabbas av en allvarlig inflammation i angränsande vävnader, peri-implantit. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien omfattar 4 716 personer som fick tandimplantat 2003-2004. Nio år efteråt hade 14,5 procent drabbats av peri-implantit, som liknar tandlossning men har ett snabbare och aggressivare förlopp, skriver Dagens Nyheter. De som drabbas behöver ytterligare behandling, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Över 30 000 patienter i Sverige fick förra året nya tänder som skruvas fast i käkbenet. (dagensmedisin.no 28.10.2015).)

(Anm: Antidepressiva er ifølge ny studie knyttet til mislykkede tannimplantater. (Antidepressants linked to tooth implant failure, new study finds.) (- Forskning viser at bruk av antidepressiva firedobler risikoen for implantat svikt. For hvert år dobler antidepressiva risikoen for svikt.) (medicalnewstoday.com 10.3.2016).)

(Anm: Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre. (…) Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare. Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.) (lakemedelsvarlden.se 12.1.2017).)

(Anm: Heart disease risk higher with latent tooth infection. If you missed your last dental checkup, a new study might encourage you to book that appointment right away; researchers have identified a higher risk of heart disease for individuals who have hidden tooth infections. (…) Last year, for example, a study published in Infection and Immunity suggested that the bacterium involved in gum disease may also raise the risk of heart disease. Now, researchers from the University of Helsinki in Finland have uncovered a link between dental root tip infection, known as apical periodontitis, and greater risk for acute coronary syndrome (ACS) - an umbrella term for conditions that involve blocked blood flow to the coronary arteries. (medicalnewstoday.com 3.8.2016).)

(Anm: Munhälsan bättre än på 80-talet – men tandlossning ökar igjen. De två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade antalet individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av. – Även om munhälsan har förbättras under denna 30-årsperiod ser vi en försämring mellan 2008 och 2013 då det gäller främst tandlossning, säger Kristina Edman vid Uppsala universitet har undersökt munhälsans utveckling över en trettioårsperiod. (forskning.se 3.5.2016).)

(Anm: Stimulant Medications Linked to Bone Mass Reductions in Children, Adolescents. BOSTON -- April 6, 2016 -- Use of stimulant medications in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and adolescence is associated with significant reductions in bone mass, according to a study presented here at the 98th Annual Meeting of the Endocrine Society (ENDO). (…) “We suggest that stimulant medications, which release and block reuptake of dopamine and norepinephrine, may affect bone mass,” said the researchers. (dgnews.docguide.com 6.4.2016).)

(Anm: Anbefalte kokain mot onani, menssmerter, blodmangel og nerveforstyrrelser. Kokainen gikk fra å være legenes vidundermiddel til å bli storbysynden dødsengel. (dagbladet.no 19.2.2016).)

(Anm: New insights on how cocaine changes the brain. (…) The researchers used tracer molecules to follow electrical activity in the brain in rats exposed to cocaine. (…) Over time, increasing activation of a key part of the extended amygdala--the bed nucleus of the stria terminalis produces a long-lasting increase in signal transmission onto neurons that produce dopamine so that the rats became desensitized to the cocaine. Since this change happens within the amygdala, it may explain some of the long-term effects on behavior and motivation that occur after prolonged cocaine use. (medicalnewstoday.com 26.11.2015).)

(Anm: Cocaine users present alterations in the function and structures of the brain (medicalnewstoday.com 9.2.2016).)

(Anm: KRIMINOLOGI Test kan påvise kokainbruk gjennom fingeravtrykk Hva hvis kokainbruk kunne påvises og ikke krevde urin-, spytt- eller blodprøver? En ny metode gjør det mulig å finne ut om noen har tatt kokain, og ikke bare tatt i det. Testen gjøres via fingertuppene med en spray som reagerer på ørsmå spor av stoffene bensoylekgonin og methylekgonin i fingeravtrykk. (aftenposten.no 19.5.2015).)

(Anm: Your brain on drugs: Functional differences in brain communication in cocaine users. (…) The brain function of people addicted to cocaine is different from that of people who are not addicted and often linked to highly impulsive behavior, according to a new scientific study. (…) People who are addicted to cocaine are often highly impulsive and are prone to acting quickly, without regard to negative consequences. (medicalnewstoday.com 3.5.2015).)

(Anm: Functional brain organization of newborns altered by prenatal cocaine exposure. A new study by UNC researchers, based on MRI brain scans of 152 infants, found disruptions in functional connectivity within part of the amygdala-prefrontal network - a pathway thought to play an important role in arousal regulation. (medicalnewstoday.com 10.4.2015).)

Farlig fyll for jentehjerner
tv2nyhetene.no 19.7.2011
Pass deg, jente! Hver slurk av rusbrusen gjør deg dummere.

Det at man føler seg dårlig dagen etter en fuktig kveld på byen, er ingen nyhet. Men heldigvis varer ikke fyllesyken lenge om gangen, og det kan føles som om konsekvensene av lørdagens strabaser er over når den nye uken begynner.

Påvirker arbeidsminnet
Ny forskning viser imidlertid at fuktige nattaktiviteter kan ha langt mer seriøse, langsiktige konsekvenser enn det man kanskje har trodd, skriver forskning.no.

I tidsskriftet Alcoholism: Clinical and Experimental Research hevder forfatterne at det allerede er bevist at både ungdom og voksne blir mindre smarte av alkohol. Særlig er det arbeidsminnet som får gjennomgå, og skader i dette hjerneområdet kan gå utover evnen til å kjøre, resonnere rundt former i rommet, drive med sport, lese kart og huske hvordan man kommer seg fra sted til sted. (...)

- Flere legges inn med alkoholskader

Overdoses on the Rise (Antall overdoser øker)
JAMA. 2011;306(16):1750 (November 2)
Rates of hospitalization of young adults for overdose involving alcohol, other drugs, or a combination of the 2 have increased in the past decade, according to a study funded by the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

An analysis of the Nationwide Inpatient Sample, a nationally representative sample of US hospitalizations, revealed that 29 412 hospitalizations for alcohol overdoses occurred in 2008, a 25% increase compared with 1999, resulting in health care costs estimated at about $266 million (White AM et al. J Stud Alcohol Drugs. 2011;72[5]:774-786). The analysis also found that 113 907 hospitalizations for drug overdoses occurred in 2008, a 55% increase over the same period, with an estimated $737 million in associated health costs. Overdoses involving both alcohol and other drugs increased the most over the decade, with 75% more such incidents (29 202 cases) in 2008, resulting in an estimated $198 million in health care costs.

An increase in the rate of overdose from prescription opioid analgesics among teens was similar to trends documented in the adult population. The study found a rate of 47.68 such overdoses per 100 000 teens in 2008 compared with 21.44 per 100 000 in 1999, a 122% increase. (...)

Flere legges inn med alkoholskader
nrk.no 15.9.2011
Fagpersoner NRK har snakket med er spesielt bekymret for at stadig flere kvinner legges inn med alkoholskader.

De siste ti årene har antall innleggelser som følge av alkoholskader økt med 45 prosent, og over dobbelt så mange legges inn for leverskader.

I 1999 ble 2505 personer innlagt på grunn av alkoholskader, mens i 2009 ble 3586 personer innlagt på grunn av skader eller sykdommer som følge av alkohol. Blant disse var 2371 menn og 1215 kvinner.

LES OGSÅ: Alkoholisme vanligste dødsårsak

Økningen er på godt over 1000 personer eller 45 prosent. Det viser tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

De siste ti årene ser man en fordobling av antall personer som legges inn med leverskader. Også antall personer innlagt med alkoholforgiftning har doblet seg.

– Kvinner bruker vanedannende medikamenter
Fageksperter sier de opplever en økning av kvinner som kommer til behandlingssentrene i Norge.

– Det er en skummel trend når det gjelder alkoholskader, og vi ser den i større grad hos kvinner, sier rusmedisiner Rune Tore Strøm på akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus.

Han er bekymret for utviklingen.

– Dette er toppen av et isfjell. Det har vært en økning i antall kvinner som kommer til behandling, og det er mange kvinner og menn som trenger behov for behandling og som ikke søker hjelp, sier han.

Strøm mener kvinnene i større grad misbruker vanedannende medikammenter sammen med alkohol.

– Vi ser at sove- og nervetabletter er mer brukt hos kvinner, og at leger ofte skriver ut slike medikamenter til kvinner, sier han. (...)

- Hvor mye kan hjernen restituere seg etter år med overdreven alkoholinntak

How much can the brain recover from years of excessive alcohol consumption? (Hvor mye kan hjernen restituere seg etter år med overdreven alkoholinntak)
scientificamerican.com 8.10.2011
Richard Ridderinkhof, professor of neurocognitive development and aging at the University of Amsterdam, answers

Evidence shows that heavy alcohol use modifies the structure and physiology of the brain, although the extent of recovery after years of abstinence is unclear.

Recent neuroimaging studies have revealed that chronic alcoholism can damage the cerebellum, which plays an important role in regulating motor control, attention and language. It can also cause the prefrontal cortex to shrink and degrade, potentially impairing decision-making skills and social behavior. Studies have also found damage in the white matter of the brain, which connects these regions.

The question remains, however, whether such extensive damage can be reversed after abstaining from alcohol. Researchers have studied the effects of abstinence on the brains of alcohol-dependent individuals by comparing subjects recovering from years of alcohol abuse with those who do not drink or drink minimally. Scientists have also investigated changes in brain volume in initial versus sustained abstinence in one set of subjects.

Several of these studies have shown that years of abstaining from booze can allow brain regions to return to their original volume and can repair neural connections across different regions. Much of this restoration occurs in the system most adversely affected by chronic alcoholism—the frontocerebellar circuitry, which regulates decision making, reasoning and problem solving.

Other reports, however, have found sustained injury in certain areas. Some former alcohol abusers show permanent damage to the hippocampus, a brain region that regulates long-term memory and spatial navigation, and only partial resolution of lesions on the white matter.

Although the effects of abstinence on the alcohol-abused brain vary, it appears that we display at least some ability to recover from the effects of excessive drinking. Future neuroimaging studies should clarify the full extent and potential for recuperation. (...)

(Anm: Hjernen (mintankesmie.no).)

(Anm: White matter microstructural recovery with abstinence and decline with relapse in alcohol dependence interacts with normal ageing: a controlled longitudinal DTI study. The Lancet Psychiatry 2014;1(3):202-212 (August 2014).)

(Anm: Leukoaraiosis is associated with short- and long-term mortality in patients with intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2013 Oct;22(7):919-25. Epub 2013 Feb 21.)

(Anm: Personality traits linked to differences in brain structure. Our personality may be shaped by how our brain works, but in fact the shape of our brain can itself provide surprising clues about how we behave - and our risk of developing mental health disorders - suggests a study published in Social Cognitive and Affective Neuroscience.  (medicalnewstoday.com 26.1.2017).)

(Anm: Sleep Disordered Breathing and White Matter Hyperintensities in Community-Dwelling Elders. To examine the association between markers of sleep-disordered breathing (SDB) and white matter hyperintensity (WMH) volume in an elderly, multiethnic, community-dwelling cohort. (…) Conclusions: In community-dwelling older adults, self-reported measures of SDB are associated with larger WMH volumes. The cognitive effects of SDB that are increasingly being recognized may be mediated at the small vessel level.Sleep. 2016;39(4):785–791).)

- Alkohol dreper flere enn AIDS, TB eller vold: WHO

Økt dødelighet med sporadisk stordrikking ("binge drinking")
fhi.no 5.7.2013
Om man drikker minst fem øl, en hel flaske vin eller 1/4 flaske brennevin ved samme anledning, øker risikoen for en tidlig død. Risikoen for å dø tidlig tredobles ved slike inntak flere ganger i uka.

Å drikke en hel flaske vin ved en og samme anledning defineres som en stordrikkingsepisode og er forbundet med økt risiko for å dø tidlig, spesielt av hjerte- og karsykdom.

Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet, som er basert på en undersøkelse blant over 12 000 personer i Finnmark. Sporadisk stordrikking (kjent som «binge-drinking» på engelsk) vil si inntak av minst fem alkoholenheter ved samme anledning, tilsvarende en flaske vin, minst fem øl, en kvart flaske brennevin eller mer. (...)

Binge drinking found to impair vascular function (Stordrikking ("binge drinking") funnet å svekke vaskulær funksjon)
hospitalpharmacyeurope.com 26.4.2013
History of repeated binge drinking in healthy young adults caused alterations in macro- and microvascular function similar to those seen in individuals with recognised cardiovascular risk factors, according to a study published April 23 in the Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Researchers at the University of Illinois at Chicago compared 19 men and women ages 18 to 25 years with normal serum lipoproteins, triglycerides, CRP, glucose, and insulin levels who had a history of binge drinking to 17 healthy young adults in the same age range who consumed no more than five drinks within the last year (abstainers). Binge drinking was defined as having five or more standard alcoholic drinks within two hours for men, and four or more standard drinks within two hours for women. The binge drinkers in this study had an average of six binge-drinking episodes within the past month and an average four years of binge-drinking behaviour.

Results found that the binge drinkers had significantly lower brachial artery endothelial-dependent flow-mediated vasodilation (FMD) (8.4 percent lower; p=0.022) and nitroglycerin-mediated dilation (NTG) (19.6 percent lower; p=0.009) 24 to 96 hours after the most recent binge-drinking episode, compared to abstainers. The FMD impairments are equivalent to those found in individuals who have a lifetime history of daily heavy alcohol consumption (> 6 drinks/day for > 8 years), the researchers said. In addition, the reductions in NTG dilations suggest that there could be "reduced smooth muscle cell responses to NO and altered post-receptor signal transduction events, such as alterations in the cyclic guanosine monophosphate pathway." There were no differences between groups in terms of blood pressure, lipoproteins, and Creactive protein. (...)

(Anm: Binge drinking reduced by strong state alcohol policies (medicalnewstoday.com 18.8.2014).)

Binge Drinking May Damage Young Hearts (Stordrikking ("binge drinking") kan skade unge hjerter)
medpagetoday.com 23.4.2013
Otherwise healthy college-age adults who binge drink show possible early signs of impaired vascular function, a small study showed.

Compared with their nondrinking peers, those who drank alcohol excessively had significantly lower brachial artery endothelial-dependent flow-mediated vasodilation (8.4% versus 11%, P=0.022) and flow-independent nitroglycerin-mediated dilation (19.6% versus 28.6%, P=0.009), according to Shane Phillips, PT, PhD, of the University of Illinois at Chicago, and colleagues.

Those differences were accompanied by some signs that microvascular function was affected as well, the researchers reported online in the Journal of the American College of Cardiology. (...)

Hvert tiende kræfttilfælde skyldes druk
b.dk 8.4.2011
Stor international undersøgelse viser, at hvert tiende kræfttilfælde blandt mænd skyldes alkohol.

Det har længe været kendt, at alkohol kan øge risikoen for kræft, men nu viser en undersøgelse, at hvert tiende kræfttilfælde blandt mænd kan kædes direkte sammen med de våde varer.

Det er tale om en stor international undersøgelse, som er foretaget i blandt andet Danmark, Tyskland og Storbritannien af tyske forskere.

Allerede ved mere end to genstande om dagen er risikoen forøget. Det fortæller Ed Yong fra Storbritanniens kræftforskningscenter.

- Jo mere folk drikker, jo større er deres risiko for kræft. Så selv små eller moderate mængder kan øge risikoen for kræft. Men endnu større indtag øger risikoen yderligere, siger han til BBC. (...)

Alcohol kills more than AIDS, TB or violence: WHO (Alkohol dreper flere enn AIDS, TB eller vold: WHO)
reuters.com 12.2.2011
(Reuters) - Alcohol causes nearly 4 percent of deaths worldwide, more than AIDS, tuberculosis or violence, the World Health Organization warned on Friday.

In France and other European countries with high levels of adult per capita consumption, heavy episodic drinking is rather low, suggesting more regular but moderate drinking patterns.

Light to moderate drinking can have a beneficial impact on heart disease and stroke, according to the WHO. "However, the beneficial cardio-protective effect of drinking disappears with heavy drinking occasions," it said.

One of the most effective ways to curb drinking, especially among young people, is to raise taxes, the report said. Setting age limits for buying and consuming alcohol, and regulating alcohol levels in drivers, also reduce abuse if enforced.

Some countries restrict marketing of alcoholic beverages or on the industry's sponsorship of sporting events. (...)

- Fyllekjørere har 350 ganger høyere dødsrisiko

Fyllekjørere har 350 ganger høyere dødsrisiko
tv2nyhetene.no 1.3.2011
Risikoen for at en sjåfør omkommer i trafikken er 350 ganger så høy hvis vedkommende er ruset på både alkohol og legemidler. (...)

Undersøkelsen viser at sjåfører som har både alkohol og legemidler med såkalt ruspotensial i kroppen, har 350 ganger høyere risiko for å miste livet i en ulykke. Sjåfører som har narkotika i kroppen, har rundt 20 ganger høyere risiko. (...)

Forskerne understreker at beregningen er basert på et ufullstendig materiale og at de ikke har prøver fra 100 prosent av personene i noen av gruppene. (©NTB)

Satan bak rattet i dødens gruppe
vg.no 20.7.2007
STOCKHOLM (VG) Det er farten som dreper, har det hett så lenge jeg har kjørt bil. Det er en sannhet med store modifikasjoner.

For en fersk undersøkelse fra Sverige, bestilt av forsikringsselskapet If, viser at det var alkohol som lå bak så mange som 40 prosent av svenske dødsulykker i trafikken i 2005.

I fire av ti dødsulykker var altså den ene innblandede føreren beruset.

20 000 alkoholpåvirkede egoister kjører HVER ENESTE DAG rundt i den svenske trafikken. Tenk deg Ullevaal stadion på en god landskamp. (...)

- Bakrusen koster milliarder

Excessive alcohol use costs $2.9 billion per state (Overdreven alkoholbruk koster 2,9 milliarder dollar per stat)
Clinical Psychiatry News 13/14 2013
Excessive alcohol consumption, mainly binge drinking, cost each state a median of $2.9 billion in 2006, according to a new study released Aug. 13 by the Centers for Disease Control and Prevention.

Eight of the 10 states with the highest per capita costs were in the West, with Alaska leading at $1,096. New Mexico was second at $960, and Wyoming was third, with a cost of $909 per person, reported Dr. Jeffrey J. Sacks of Sue Binder Consulting and his associates (Am. J. Prev. Med. 2013 [doi: 10.1016/j.amepre.2013.06.004]). (...)

Læger kan skubbe medicinmisbrugere ud i alkoholisme
information.dk 1.8.2011
En intensiv indsats har kraftigt reduceret danskernes årelange overforbrug af sove- og angstmedicin. Men der er ingen afvænningstilbud til den procentdel, der er blevet afhængige, og det er et problem, påpeger Sundhedsstyrelsen. Misbruget kan blive erstattet med alkohol.

Det danske sundhedsvæsen risikerer at skubbe folk fra det ene misbrug ud i et andet, når man forsøger at reducere danskernes overforbrug af medicin.

Ifølge tilsynschef i Sundhedsstyrelsen Anne Mette Dons er det problematisk, at der ikke eksisterer nogen tilbud for de medicinafhængige på eksempelvis sove- og nervemedicin. (...)

Sove- og angstmedicinen benzodiazepin kaldes også tørsprit og virker samme sted i hjernen som alkohol. Derfor vil en del af de afhængige formentlig erstatte medicinen med alkohol, hvis ikke de bliver ordentligt afvænnet,« siger misbrugsekspert Henrik Rindom, der er psykiatrisk overlæge på Hvidovre Hospital. (...)

Bakrusen koster milliarder
dn.no 5.10.2008
Arbeidstakere med alkoholproblemer er ikke de dyreste for bedriftene. De som drikker "av og til" er dyrere. (...)

Svinedyrt
Det er ikke bare fraværet som koster penger, også redusert arbeidsinnsats som følge av alkohol koster penger.

Det er vanskelig å anslå hva alkoholbruk faktisk koster norsk arbeidsliv, men det er gjort anslag. Ifølge en undersøkelse fra 2004 av Roar Gjelsvik er de årlige samfunnsmessige kostnadene på rundt 18 milliarder kroner. Næringslivets andel av dette er cirka 70 prosent.

Det betyr at ansattes bakrus koster næringslivet mellom 12 og 13 milliarder kroner hvert eneste år.

- Tallene peker retning av at dette er et betydelig beløp, og viser at dette fortsatt er et problem, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk Sigrun Vågeng til DN.no. (...)

Dyrt missbruk av medicin
dagensmedicin.se 2.11.2010
Läkemedelsmissbruk kostar samhället 20 miljarder kronor per år, enligt regeringens utredare.

Sammanlagd kostnad för missbruket av alkohol, narkotika och läkemedel är cirka 150 miljarder kronor årligen i Sverige. Det visar nya beräkningar från regeringens missbruksutredning, skriver utredaren Gerhard Larsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Mest kostar alkoholen, 66 miljarder kronor, medan narkotikan beräknas kosta samhället 62 miljarder kronor per år. (...)

Beroendekunskap behöver bli ett ämne i grundutbildningarna för yrkesgrupper som sjuksköterskor, psykologer och läkare. Sjukvårdens och socialtjänstens insatser måste också samordnas bättre utifrån individens behov, skriver Gerhard Larsson i debattartikeln. (...)

Bakrus på jobben et utbredt problem
ukeavisenledelse.no 16.8.2010
Hver fjerde norske arbeidstaker har vært sløve på jobb på grunn av bakrus, ifølge en studie gjort av Folkehelseinstituttet (FHI) og SIRUS.

FHI og SIRUS gjennomførte i 2008 og 2009 en pilotstudie av rusmiddelbruk i arbeidslivet. De 526 deltakerne ble undersøkt for bruk av alkohol, narkotika eller sløvende legemidler i forbindelse med jobb.(...)

Supen kostar 50 miljarder
svd.se 12.5.2010
Minst 50 miljarder kronor kostar alkoholen samhället under ett år. Men, med hjälp av företagshälsovården kan riskdrickandet nästan halveras visar de senaste forskarrönen.

Genom åren har det gjorts flera svenska och internationella beräkningar av vad alkoholen kostar för samhället. För Sverige skiftar det emellan 20 och 150 miljarder kronor om året. Men den allra senaste kalkylen hamnar på 50 miljarder på ett år. Det motsvarar mer än en procent av BNP. (...)

Alcohol kills more than AIDS, TB or violence: WHO (Alkohol dreper flere enn AIDS, TB eller vold: WHO)
reuters.com 12.2.2011
(Reuters) - Alcohol causes nearly 4 percent of deaths worldwide, more than AIDS, tuberculosis or violence, the World Health Organization warned on Friday. (...)

Alkohol og legemidler

Samtidig inntak av alkohol og legemidler
legemiddelverket.no 30.11.2010
For mange legemidler vil samtidig inntak av alkohol kunne føre til endret medisinsk effekt av legemiddelet. Alkohol har egne medisinske effekter som kan være uønskede eller farlige sammen med legemidler. Alkohol kan påvirke nedbrytingen av virkestoffet i legemiddelet slik at den effektive dosen av legemiddelet blir en annen enn forutsatt. (...)

- Hva kommer først? Alkohol eller depresjon?

Which Comes First? Alcohol or Depression? (Hva kommer først? Alkohol eller depresjon?)
ivanhoe.com 9.3.2009
(Ivanhoe Newswire) – It’s like the old question, which came first, the chicken or the egg? But this time researchers are talking about alcohol abuse and depression. Does the former cause the latter, or is it visa versa?

Mange har trodd at depresjon fører til alkoholproblemer, fordi mennesker som er deprimert tyr til alkohol for å føle seg bedre, i det minste for en stund. New Zealandske forskere antyder at det motsatte er riktig: alkoholmisbruk fører faktisk til depresjon. (...) (Many have believed depression leads to alcohol problems, because people who are depressed turn to alcohol to make them feel better, at least for a time. New Zealand investigators suggest the opposite is true: alcohol abuse actually leads to depression.)

Ungdomsfylla skader hukommelsen

Ungdomsfylla skader hukommelsen
nrk.no 3.6.2010
Gjentatte fyllekuler i ungdomsårene kan gi varige skader på hjernen, viser en ny studie. (...)

- Dette er alvorlig. Og det som er nytt for meg, er at det ser ut til at fornyelsen av hjerneceller blir kraftig redusert, sier rusforsker og direktør Jørg Mørland ved Folkehelsa til NRK Verdt å vite. (...)

Apene som fikk alkohol, drakk seg beruset hver dag i 11 måneder. (...)

Svikt på viktige områder
Undersøkelsene viste at deler av hjernen som skoleungdom sårt trenger til eksamen, blir skadet ved stadige fyllekuler.

- Forandringene skjer i en del av hjernen som heter hippocampus. Den er viktig for innlæring og hukommelse, og et ett av de få stedene der det stadig dannes nye hjerneceller, forteller Mørland.

Det er tidligere gjort en rekke observasjoner av dyr og mennesker som tyder på at alkohol kan gå utover blant annet hukommelse, innlæring, kognitive funksjoner, impulskontroll og evnen til å gjøre riktige valg til riktig tid.

- Studien fra California forklarer mulige mekanismer for det vi har sett i andre studier, sier Mørland. (...)

(Anm: Slik kan fyllekuler skade hukommelsen. Fire av ti har drukket så mye at de har glemt deler av festen, viser en ny undersøkelse. Skjer det for ofte kan hukommelsen bli dårligere, ifølge psykolog. (nrk.no 31.7.2016).)

- Alkohol, undertrykt sinne og vold

Forsker på sammenhengen mellom fyll, vold og undertrykt sinne
tv2nyhetene.no 22.6.2010
Er du blant dem som undertrykker sinne? Da er sjansen større for at du blir voldelig i fylla, ifølge ny undersøkelse.

Det er gammelt nytt at fyll og vold henger sammen. Men en ny norskundersøkelse viser at dette handler om folk som undertrykker aggressivitet når de er edru, skriver VG.

– De fleste blir ikke utagerende og voldelige i fylla. Men noen er mer sårbare enn andre. Vi er de første som studerer effekten av det å legge lokk på følelser som sinne, sier forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Sammen med Thor Norström ved Stockholm universitet har hun publisert en studie i det vitenskapelige tidsskriftet Addiction. Studien omfatter nesten 3000 personer.

– Studien tyder på at et høyt alkoholinntak kan forårsake vold. Effekten av fyll er imidlertid begrenset til personer som vanligvis holder tilbake følelsene sine når de er sinte, sier Pape. (©NTB)

(Anm: Alcohol, suppressed anger and violence. Addiction 2010 (Published Online: 21 Jun 2010).)

- Drankere "uvitende om søvnproblemer"

Alkohol ødelegger ferien for hjernen
nrk.no 29.7.2012
Kroppen slapper kanskje av, men for hjernen din kan ferien være tøff.

Mye øl- og vinkos i ferien sliter ut de små grå, mener dansk lege.

Det er en kjent sak at vi drikker mer alkohol i ferien enn ellers.

Men selve hensikten med ferien, nemlig at du skal få hvilt deg, faller bort om drinkene blir mange, ifølge den profilerte danske legen Peter Qvortrup Geisling til DR.dk.
Han mener folk selvsagt skal kunne kose seg med litt vin i ferien, men er klar på følgende:

– Det skal ikke så mye alkohol til før hjernen oppnår en forgiftningstilstand. Det innebærer dårlig søvn og at man ikke er på topp dagen etter. Og da får ikke hjernen slappet av, som det jo er meningen at den skal i ferien, sier Qvortrup Geisling.

For kvinner er denne effekten faktisk enda større enn hos menn. Kvinner sover generelt langt dårligere enn menn etter en alkoholtung aften. (...)

(Anm: – Et par glass kan forstyrre søvnen. Du sovner kanskje raskere, men to glass vin eller øl før leggetid kan faktisk gjøre søvnproblemene dine verre. (nrk.no 23.7.2015).)

Kvinner sover dårlig etter fylla
nrk.no 27.2.2011
Alkohol ødelegger nattesøvnen til kvinner i større grad enn den påvirker menn, viser ny forskning. - Ikke bruk alkohol som innsovingsmiddel, sier norsk forsker. (...)

Drinkers 'ignorant of sleep woes' (Drankere "uvitende om søvnproblemer")
bbc.co.uk 18.8.2009
Many people do not realise drinking alcohol can disturb a good night's sleep by interfering with the brain, a government-funded poll suggests.

Almost half of 2,000 drinkers surveyed reported fatigue the day after drinking more than the recommended daily limit.

Some 58% of those questioned were unaware of the sleep problems caused by exceeding the limit.

The survey by YouGov was carried out for the Know Your Limits campaign, launched three years ago.

Men are advised to drink no more than four units a day - the equivalent of two pints of regular-strength beer, and women no more than three units - the equivalent of a large, 250ml glass of wine. (...)

(Anm: Alcohol disrupts body's sleep regulator  (medicalnewstoday.com 11.12.2014).)

(Anm: Alcohol disrupts sleep despite initial sedative effect (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: Alcohol and drug problems a greater risk for adolescents who have insufficient and poor sleep  (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

(Anm: The use of alcohol-interactive prescription medication among US drinkers  (medicalnewstoday.com 20.1.2015).)

- Samfunnskostnader

Selv ett eneste glass kan skade fosteret
dagbladet.no 23.1.2012
- Vi ville gjerne vise det motsatte, sier dansk professor.
ALKOHOLSKADER: Dansk forskning viser at selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

(Dagbladet): Det har lenge hersket usikkerhet om det er farlig for gravide å drikke litt alkohol under svangerskapet. Nå viser en stor, dansk undersøkelse at det kan være svært risikofylt, skriver Videnskab.dk.

For første gang kan forskere vise at selv små mengder alkohol gir en markant økning i risiko for spontanabort.

Nær en tredjedel av alle gravide damske kvinner i perioden 1996-2002 har deltatt i undersøkelsen som er publisert i tidsskriftet Journal of Epidemiology. (...)

(Anm: Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int. J. Epidemiol. 2012 (First published online: January 9, 2012).)

«Alle» kjenner gravide som drikker
nrk.no 28.10.2010

- Både kvinnen og mannen bør tenke gjennom sine alkoholvaner allerede når de planlegger barn, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

6 av 10 kjenner gravide som har drukket, men svært få innrømmer at de har gjort det selv. - Vi tror det er en underrapportering her, sier Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet. (...)

Langt flere forgiftes av alkohol
vg.no 5.7.2007
Antallet alkoholskader har eksplodert. (...)

3290 nordmenn havnet i fjor på sykehus med alkoholforgiftning som hoved- eller bidiagnose. Det er 53 prosent flere alkoholforgiftede enn i 1999, viser ferske tall VG har innhentet fra Sosial- og helsedirektoratet. (...)

- De siste ti årene har jeg merket en jevn økning i innleggelse forårsaket av alkohol. Den største gruppen har vært menn i alderen 40-60 år. Men nå innlegges stadig flere kvinner i alderen 40 og 50 år, som nyter det gode liv og koser seg med mye alkohol, sier Konopski. (...)

Alkoholskador kostar 20 miljarder
passagen.se 26.10.2006
Skador från alkohol kostar årligen samhället 20,3 miljarder kronor. Det visar en forskningsrapport från Stockholm och Lund. Siffran är dock lägre än vad som brukar anges i debatten. Tidigare har siffran angetts till 29,4 miljarder men forskarna har nu inkluderat fördelar av måttlig konsumtion av alkohol vilket minskar risken för hjärtinfarkt och stroke och då blir kostnaden lägre skriver de. Till de faktorer som räknats in som kostnader hör minskad arbetsförmåga, kostnader för socialtjänstens insatser, ökad kriminalitet och ökat sjukvårdsbehov. (...)

Träning samma kick som alkohol

Träning samma kick som alkohol
gp.se 22.6.2010
Sug efter alkohol stillas av träning - i alla fall hos hamstrar.

Motion kan ge samma välbefinnande och avslappning som alkohol.

Det visar en ny amerikansk studie.

Forskningen presenteras i sin helhet i septembernumret av tidskriften Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Bakom studien står två amerikanska forskare, David Glass och Alan M. Rosenwasser.

Forskarna lät en grupp hamstrar springa i ett hjul när de själva ville och med fri tillgång till 20-procentig alkohol och vatten.

- Ju mer hamstrarna sprang, desto mindre alkohol drack de. Hos de latare hamstrarna, som sprang mindre, såg vi ett ökat sug efter alkohol, kommenterar David Glass. (...)

Gravide - ta et glass?

Gravide - ta et glass!
JAN ARILD SNOEN- tidsskriftet Minerva
aftenposten.no 24.7.2010
Det kan nemlig hende at den som virkelig vil være føre var bør ta seg et glass i ny og ne, skriver Jan Arild Snoen.

ALKOHOL. Resultatene fra en nederlandsk rapport om alkohol under svangerskapet forfalskes i de norske helsemyndighetenes utlegning av den. (...)

Forfalsket
En norsk ekspertgruppe oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet la i 2005 frem en rapport som konkluderte med at forskningen nå entydig viste at «selv små mengder alkohol kan ha en langvarig negativ innflytelse på adferd og kognitiv utvikling hos barnet.»

Denne rapporten er basert på en gjennomgang foretatt av det nederlandske Helserådet samme år og foregir å gjengi resultatene derfra. Men resultatene fra den nederlandske rapporten forsterkes når de skal oppsummeres – ja, forsterkes er et for svakt begrep – de forfalskes. I en tabell oppsummeres konklusjonene om hva den nederlandske rapporten mener forskningen sier om sammenhengen mellom alkoholforbruk og opp til 13 ulike uønskede effekter. (...)

Selv ett eneste glass kan skade fosteret
dagbladet.no 23.1.2012
ALKOHOLSKADER: Dansk forskning viser at selv små mengder alkohol kan skade fosteret.

- Vi ville gjerne vise det motsatte, sier dansk professor.

(Dagbladet): Det har lenge hersket usikkerhet om det er farlig for gravide å drikke litt alkohol under svangerskapet. Nå viser en stor, dansk undersøkelse at det kan være svært risikofylt, skriver Videnskab.dk.

For første gang kan forskere vise at selv små mengder alkohol gir en markant økning i risiko for spontanabort.

Nær en tredjedel av alle gravide damske kvinner i perioden 1996-2002 har deltatt i undersøkelsen som er publisert i tidsskriftet Journal of Epidemiology. (...)

(Anm: Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int. J. Epidemiol. 2012 (First published online: January 9, 2012).)

«Alle» kjenner gravide som drikker
nrk.no 28.10.2010
- Både kvinnen og mannen bør tenke gjennom sine alkoholvaner allerede når de planlegger barn, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

6 av 10 kjenner gravide som har drukket, men svært få innrømmer at de har gjort det selv. - Vi tror det er en underrapportering her, sier Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet. (...)