Advokatregning: 4,3 milliarder kroner

Landets 11 største advokatfirmaer sendte i fjor ut salærkrav på over tre milliarder kroner. (hegnar.no 11.6.2007)

Makt og penger - penger og makt (aftenposten.no 20.9.2007)

Juss-nyheter (jussportalen.no)

Gatejuristen Her hos oss får man en hel arbeidstime for knappe 130 kroner, og det inkluderer både lønn, kontorutgifter og husleie, sier Moksness. (oslopuls.no 18.4.2006)

Flere av våre advokater har bakgrunn fra politikk og administrasjon på høyt nivå. Vårt firma har inngående kjennskap til byråkratiske og politiske prosesser, ervervet gjennom praktisk arbeid. Vårt firma bruker denne kunnskapen aktivt. (steenstrup.no (2006))

Om advokaters inntjening

De 37 partnere i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech kan kose seg med 167 millioner på deling etter 2005, takket være kunder som betaler timehonorarer helt opp til 3000 kroner. (aftenposten.no 11.4.2006)

Saker defineres i flere sammenhenger som ”politiske” eller knyttet til lobbyvirksomhet (steenstrup.no (2006))

– Sosiale forskjeller truer rettsstaten. (- Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.)

– Sosiale forskjeller truer rettsstaten
kommunal-rapport.no 28.9.2011
Liten kunnskap om hvordan rettsstaten fungerer fører til ulik behandling, ifølge ny rapport.

Rapporten «Rett for alle?», utarbeidet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) viser at de friske, kunnskapsrike og rike får mye oftere gjennomslag for sine argumenter i rettsvesenet, skriver forskning.no.

– Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, sier mannen bak rapporten, professor Knut Papendorf.

Årsaken skal være at stadig større del av samfunnet vårt blir lovregulert og at det blir stadig vanskeligere å navigere i lovjungelen.

– Flere grupperinger av mennesker i vårt rike land får ikke den retten de har krav på.

Jo lenger ned de ressursfattige personene befinner seg på den sosiale rangstigen, desto større er behovene.

– De har begrensede muligheter til å kunne betale for advokatbistand, forteller Papendorf.

Rapporten viser at advokatene tidvis også føler seg svak i møte med regjeringsadvokaten, advokater i forsikringsselskaper og lignende, fordi motparten synes å rå over ubegrensede ressurser.

Papendorf har også sett på ulik kommunal praksis i klagesaker. Mer enn halvparten av vedtakene i kommunene i Vestfold fylke var «noe mangelfulle» eller «svært mangelfulle» rettslig sett. I den sistnevnte gruppen var manglene av en slik art at klageretten var «nærmest illusorisk», konkluderer Papendorf. (©NTB)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler) (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Kutter i fri rettshjelp. Regjeringen tar hjelpen fra de aller svakeste og mest maktesløse.

(Anm: Kutter i fri rettshjelp. Regjeringen tar hjelpen fra de aller svakeste og mest maktesløse. Dagbladet mener: Justisdepartementet har hatt en uheldig utvikling under Frp. (dagbladet.no 16.10.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet.

(Anm: Stortingspolitiker vil skille politi og påtalemakt. – «Monika-saken» viser at det er nødvendig med et klart skille mellom politi og påtalemyndighet, mener stortingsrepresentant Ove Trellevik (H). (ba.no 10.11.2014).)

- Fri rettshjelp og rettssikkerhet: Makten forskyves ytterligere, i den sterke partens retning. Uten anstendig godtgjørelse blir det frie forsvarervalg et uthult honnørord.

(Anm: Fri rettshjelp og rettssikkerhet: Makten forskyves ytterligere, i den sterke partens retning. Uten anstendig godtgjørelse blir det frie forsvarervalg et uthult honnørord. Advokatforeningen arrangerte i går en demonstrasjon foran Stortinget, der hovedkravet var forhandlingsrett med staten om salærsatsen til rettshjelp. Den som tror at dette handler om grådige advokater, må tenke seg om en gang til. Advokater som tar på seg oppdrag gjennom ordningen om fri rettshjelp, sørger for en av grunnpilarene i systemet vi har bygget opp for å ivareta innbyggernes rettssikkerhet. Den er en av konstruksjonene som skal sørge for at også de som har det aller vanskeligst, skal oppleve rettferdighet i møte med rettssystemet. (dagbladet.no 14.11.2017).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

- Trods velvoksne advokathonorarer: ”Prisen er ikke altafgørende”. (- Timepriser på omkring 4.000 kr. skræmmer ikke de største virksomheder. Prisen er ikke ligegyldig, men de rigtige løsninger er vigtigere, lyder det.)

(Anm: Trods velvoksne advokathonorarer: ”Prisen er ikke altafgørende”. TEMA: Hvad mener virksomhederne om advokatfirmaer? AdvokatWatch har spurgt en række chefjurister i nogle af landets største virksomheder. Timepriser på omkring 4.000 kr. skræmmer ikke de største virksomheder. Prisen er ikke ligegyldig, men de rigtige løsninger er vigtigere, lyder det. Advokater får tit tæsk for at være for dyre, men i en interviewrunde med en stribe store virksomheder, AdvokatWatch har gennemført, nævner stort set ingen priserne som et af de afgørende parametre. (advokatwatch.dk 11.1.2018).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse.

(Anm: Ga 380 millioner til stjerneadvokater. Det John Fredriksen-eide riggselskapet Seadrill bruker store summer på advokater i forbindelse med prosessen som gir selskapet konkursbeskyttelse under den såkalte Chapter 11- lovgivningen i USA. Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse. (dn.no 24.11.2017).)

- Nå kan kommuner saksøke staten. Politikk. Fra nyttår kan kommuner saksøke staten hvis det er uenighet om lovforståelsen. En viktig ordning som vil styrke det lokale selvstyret, mener KS og kommunalministeren.

(Anm: Nå kan kommuner saksøke staten. Politikk. Fra nyttår kan kommuner saksøke staten hvis det er uenighet om lovforståelsen. En viktig ordning som vil styrke det lokale selvstyret, mener KS og kommunalministeren. Den nye ordningen for tvisteløsning mellom stat og kommune trer i kraft fra nyttår. Regjeringens forslag til endringer i tvisteloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven ble vedtatt i Stortinget før sommeren i fjor. Det nye lovverket gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å gå til rettssak mot staten dersom de er uenige i statens overprøving av deres beslutninger (tvisteloven § 1–4 a). Kommunene kan få prøvd gyldigheten av statlige vedtak, statlige innsigelser og Kommunaldepartementets vedtak om innsigelser etter plan- og bygningsloven. (kommunal-rapport.no 10.1.2018).)

– Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning.

(Anm: Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT: Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning. ÅLESUND (TV 2): Voldsutsatte må regne med å vente lenge på erstatning når regjeringen vil kutte kraftig i budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning. Justisdepartementet forsvarer kuttene. – Jeg tenker at det er totalt mot sin hensikt, man skal jo tilfriskne og restituere både for sitt eget velferd og samfunnsøkonomien. Når du da må gå så lenge, så sier jo regjeringen seg imot seg selv. Man blir jo ikke bedre, man blir verre før man har alle de i virkemiddelapparatet man trenger, sier Michelle Orme til TV 2. (…) Knebler voldsutsatte Det får store konsekvenser for et kontor som per i dag har 2750 ubehandlede saker i køen, og der antall erstatningssaker bare øker i omfang. – Blir det slikt forslag stående, må jeg kvitte meg med åtte ansatte. Resultatet er at saksbehandlingstiden skyter i været. I dag behandler vi i snitt saker ferdig på tre måneder. Nå risikerer vi at det vil gå opp i halvannet år før erstatningssakene er ferdig, sier direktøren til TV 2. Hun er svært oppgitt over forslaget. (tv2.no 3.11.2017).)

- Juss, kjønn og metoo. (- Konservative jurister ser jussen som en kjønnsnøytral arena, men det burde være pensum på grunnfag at nøytrale lover og regler kan ha ulik virkning for kvinner og menn. Når fakultetet fortsetter å utdanne jurister som lever i den villfarelsen at loven virker likt for alle, setter det spor hos både politi, påtalemyndighet og domstolene.)

(Anm: Juss, kjønn og metoo. Fortsetter å utdanne jurister som tror loven er lik for alle. Dagbladet mener: Dropp nye utredninger og bli med i vår tid, jurister. (…) I en fersk rapport om «Juss og kjønn», bestilt av Universitetet i Oslo og omtalt i Klassekampen, avdekker forskerne at kjønnsperspektivet er så å si fraværende ved landets største jusstudie. Fremtidige dommere og advokater lærer ingenting om for eksempel stereotype holdninger i voldtektssaker og saker om vold i nære relasjoner. Konservative jurister ser jussen som en kjønnsnøytral arena, men det burde være pensum på grunnfag at nøytrale lover og regler kan ha ulik virkning for kvinner og menn. Når fakultetet fortsetter å utdanne jurister som lever i den villfarelsen at loven virker likt for alle, setter det spor hos både politi, påtalemyndighet og domstolene. (dagbladet.no 13.1.2018).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Angrep på rettssikkerheten. De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett.

(Anm: Angrep på rettssikkerheten. De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett. – Dette truer rettssikkerheten til sårbare grupper i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (…) Hjelper de mest sårbare Også JURK rammes hardt. Kuttet til JURK vil få alvorlige konsekvenser for de kvinnene som ikke har andre steder å gå. Denne uka fikk de rettighetspris for sitt viktige arbeid. Samme uke fratas de midler til viktig arbeid med rettighetsopplæring og juridisk bistand i konkrete saker. – Vi hjelper mennesker som ikke kan tale sin egen sak, og sikrer at marginaliserte grupper får grunnleggende rettighetsinformasjon. Jeg begriper ikke hvorfor regjeringen vil kutte hjelpen til de som trenger det mest, sier daglig leder i JURK, Sara Eline Grønvold. (ldo.no 16.10.2017).)

(Anm: Vi hjelper deg. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) hjelper mennesker som opplever diskriminering. Her finner du informasjon som kan hjelpe deg å løse din sak. Du kan også ta kontakt med oss. (ldo.no).)

- Hvor er rettssikkerheten blitt av? Selv etter tirsdagens vedtak om en midlertidig stopp i returene for de såkalte «oktoberbarna» er det et behov for å se på norsk utlendingsforvaltnings saksbehandling i asylsøknader.

(Anm: Svein Mork Dahl, tidligere fast profesjonell verge og representant og juridisk rådgiver. Debatt: Oktoberbarna. Hvor er rettssikkerheten blitt av? Selv etter tirsdagens vedtak om en midlertidig stopp i returene for de såkalte «oktoberbarna» er det et behov for å se på norsk utlendingsforvaltnings saksbehandling i asylsøknader. Min påstand er at den politikken som i praksis føres av Sylvi Listhaug gjennom UDI og UNE går veldig mye lenger enn hva asylforliket, norsk lov og egne forskrifter åpner for. Psykisk utviklingshemmede Ati, som ble tvangsreturnert til Afghanistan, og som forsvant etter returen til Kabul, har jo nå dukket opp igjen som internflyktning i Kandahar etter at den av UNE vedtatte påståtte trygge returen til familien i Kunduz viste seg å være basert på uriktige opplysninger. (…) Ati kan verken lese eller skrive, han snakker ikke språket og har begrenset forståelse av hva som skjer rundt ham, men skal altså selv sørge for å sikre at han får nødvendig helsehjelp. (dagbladet.no 18.11.2017).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

- Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest | Harald Stanghelle. Vi ser en politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettssikkerheten. Det er en farlig vei å gå, skriver Harald Stanghelle. Det ene er smålig. Det andre er skummelt. Summen av dette undergraver rettssikkerheten.

(Anm: Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vondt for dem som sliter mest | Harald Stanghelle. Vi ser en politisk linje som over tid svekker domstolene og uthuler rettssikkerheten. Det er en farlig vei å gå, skriver Harald Stanghelle. Det ene er smålig. Det andre er skummelt. Summen av dette undergraver rettssikkerheten. Rettssikkerhet er et utmerket honnørord, et av de ordene som brukes i enhver debatt om verdier og demokrati. Alle er varme tilhengere av rettssikkerhet. Det skulle da også bare mangle. Men det er i teorien. For ekte rettssikkerhet har også en praktisk side. Den dreier seg om penger. Bevilgninger til hele det apparatet som forvalter den daglige rettssikkerheten og til de ordningene som sørger for at også samfunnets svakeste får rettslig hjelp. (aftenposten.no 7.11.2017).)

- Ny nedtur for rettshjelpen. (- Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker.)

(Anm: Ny nedtur for rettshjelpen | Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen. Advokatforeningen krever forhandlingsrett med staten for saker der det offentlige er oppdragsgiver. Regjeringens forslag til statsbudsjett svekker folks muligheter til å få god rettshjelp. Dette til tross for at behovet for rettshjelp har økt. Fortsatt blir advokatens salær fastsatt ensidig av staten og blir i år ikke engang prisjustert. Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker. Dagens salærsats gjør at advokaten normalt kan påregne en inntekt på ca. 500 kroner pr. fakturerte time etter at faste utgifter som husleie, pensjon etc. er dekket. Med normal arbeidstid og faktureringsgrad kan advokaten se frem til en årsinntekt på ca. 640.000 kroner. Harald Stanghelle: Ubegripelig smålig å kutte der det gjør mest vindt for dem som sliter mest. (aftenposten.no 14.11.2017).)

- VG mener. Nei til kutt i fri rettshjelp.

(Anm: VG mener. Nei til kutt i fri rettshjelp. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet store kutt i støtten til frie rettshjelpstilbud. Det er en underkjennelse av en viktig, frivillig innsats for noen av samfunnets mest sårbare. 15 millioner kroner vil regjeringen spare på å kutte i støtten til særskilte rettshjelpstiltak. I budsjettsammenheng er dette er svært lite beløp, men kuttene vil få store og negative konsekvenser for de menneskene det angår. (vg.no 17.11.2017).)

- Rettssikkerheten står i sentrum, Stanghelle!

(Anm: Rettssikkerheten står i sentrum, Stanghelle! | Per-Willy Amundsen. (…) Med et strammere budsjett enn vi er vant til, er vi nødt til å prioritere. Jeg valgte å prioritere de som virkelig trenger hjelp – de vergetrengende. Dette er personer som trenger hjelp til å ivareta sine interesser og slik sett en gruppe med stort behov for det offentliges håndsrekning. Etter de bekymringsmeldingene jeg mottok, er jeg glad for at vi fikk styrket vergemålsordningen med 43 millioner kroner. (aftenposten.no 9.11.2017).)

- FrP latterliggjør rettssikkerhet. NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene.

(Anm: FrP latterliggjør rettssikkerhet. NOAS startet søndag en innsamlingsaksjon for å styrke rettshjelpstilbudet etter regjeringens foreslåtte kutt i tilskudd til de frie rettshjelpsordningene. Reaksjonen fra regjeringens ansvarlige statsråd og FrPs asylpolitiske talsmann på Stortinget var latterliggjøring av rettshjelpsarbeidet og kritikk av folk som stiller opp for økt rettssikkerhet. Statsråd Sylvi Listhaug skriver i en epost til Tv2 at det er «flaut» og «navlebeskuende» å stille opp for en innsamlingsaksjon med formål å styrke tilbudet om gratis rettshjelp til asylsøkere i Norge. (dagsavisen.no 23.11.2017).)

- Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen. (- Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner.) (- «Advokatbistand til Christine B. Meyer i perioden 5. november til og med 12 november (…) med utveksling av diverse forslag til avtale m.v., totalt 74 timer».)

(Anm: Finansdepartementet krangler med Steinfeld om SSB-regningen. Advokat Dag Steinfeld begynte å jobbe for SSB-direktør Christine Meyer fem dager før finansministeren uttrykte manglende tillit til henne. Nå stiller departementet spørsmål ved regningen på 228 000 kroner. (…) FIN ber Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet. Som underlag for regningen, skriver Steinfeld: «Advokatbistand til Christine B. Meyer i perioden 5. november til og med 12 november utført av advokatene Dag Steinfeld og Christine Larsen Kalsvik med gjennomgang av mottatt dokumentasjon, utarbeidelse av betenkninger, kommunikasjon med klient og Finansdepartementet, møter med klient, møte og forhandlinger med Finansdepartementet med utveksling av diverse forslag til avtale m.v., totalt 74 timer». Departementet har ikke betalt regningen, men bedt Steinfeld om nærmere detaljer om arbeidet som er utført. (aftenposten.no 23.11.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse.

(Anm: Ga 380 millioner til stjerneadvokater. Det John Fredriksen-eide riggselskapet Seadrill bruker store summer på advokater i forbindelse med prosessen som gir selskapet konkursbeskyttelse under den såkalte Chapter 11- lovgivningen i USA. Det amerikanske advokatselskapet Kirkland & Ellis fikk utbetalt 380 millioner kroner allerede før Seadrill søkte om konkursbeskyttelse. (dn.no 24.11.2017).)

- Finansavisen har rangert Norges 1.634 best betalte advokater. Norges best betalte advokat tjente 55 millioner i fjor. Aldri før har Finansavisen Jus undersøkt ligningstallene til flere partnere i norske advokatfirmaer.

(Anm: Finansavisen har rangert Norges 1.634 best betalte advokater. Norges best betalte advokat tjente 55 millioner i fjor. Aldri før har Finansavisen Jus undersøkt ligningstallene til flere partnere i norske advokatfirmaer. 1.634 navn er registrert og til sammen hadde de 5,75 milliarder kroner i inntekt i fjor. (…) Finansavisen måler hvert år hvor høy inntekt man må ha for å være blant de 1.000 første på listen. I år krysses grensen ved 1.945.017 kroner. Der finner man Nils Petter Eriksen i Brækhus. (hegnar.no 23.11.2017).)

- Kise topper blant advokatene. Bjørn H. Kise, partner i Simonsen Vogt Wiig og styreleder i Norwegian, hadde størst inntekt i bransjen i fjor. (- Søk selv og se hvor mye din advokat tjener.)

(Anm: Kise topper blant advokatene. (…) Partner Bjørn H. Kise (67) i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hadde høyest ligningsinntekt i advokatbransjen i fjor, med 54,9 millioner kroner. I  (…) Så mye tjener advokatene DN har samlet likningstallene for noen av de største advokatfirmaene i Norge. Søk selv og se hvor mye din advokat tjener. (dn.no 27.10.2017).)

– Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge.

(Anm: – Ulikhet er ikke den største utfordringen i Norge. (…) Statsminister Erna Solberg tror få opplever ulikhet som den største samfunnsutfordringen i Norge. (dn.no 18.6.2017).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: 75 prosent av reduksjonen av ekstrem fattigdom mellom 1981 og 2001 skyldes økonomisk vekst i Kina. (…) Å antyde at reduksjonen i fattigdom på 1,2 milliarder mennesker er en konsekvens av bistand, (...) er feil. (aftenposten.no 28.7.2014).)

(Anm: Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter (mintankesmie.no).)

- Advokat felt for å ha truet klient med «en jævla feit regning».

 (Anm: Advokat felt for å ha truet klient med «en jævla feit regning». En Oslo-advokat er ifølge Advokatbladet felt i Disiplinærnemden for trusler mot en klient. Advokaten skal blant annet ha truet med å sende klienten «en jævla feit regning». (dn.no 13.12.2017).)

- Advokat tjente 16 mill. på å være mellommann. Advokat Frode Vilster Sørli har tjent 16 millioner på å være mellommann i direkte boligsalg til Oslo kommune.

(Anm: Advokat tjente 16 mill. på å være mellommann. Advokat Frode Vilster Sørli har tjent 16 millioner på å være mellommann i direkte boligsalg til Oslo kommune. DNs undersøkelser viser at rundt hver femte leilighet Oslo kommune har handlet de siste årene er blitt kjøpt gjennom advokat Frode Vilster Sørlis advokatkontor. Avisen skriver at gjennom en innsynsprosess DN har hatt med Boligbygg siden begynnelsen av august, fremkommer det at 570 millioner offentlige kroner har passert klientkontoer hos advokaten i Wergelandsveien. Og Sørli har tjent svært godt på transaksjonene. (hegnar.no 21.10.2017).)

– Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (– Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.)

(Anm: Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer. (…) Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen mener høye kostnader i rettsvesenet for privatpersoner er et rettssikkerhetsproblem. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

- Offer for nytt budsjettkutt: - Det er et avansert kupp. - Knebling av meningsmotstand, mener en av organisasjonene. (- Kutter all statsstøtte til 32 dyrevern- og miljøorganisasjoner fra nyttår)

(Anm: Offer for nytt budsjettkutt: - Det er et avansert kupp. - Knebling av meningsmotstand, mener en av organisasjonene. Reaksjonene har vært kraftige etter at det ble kjent at regjeringen kutter all statsstøtte til 32 dyrevern- og miljøorganisasjoner fra nyttår. Men disse organisasjonene er ikke alene. Med et pennestrøk fjerner også finansminister Siv Jensen (Frp) statsstøtten til flere andre organisasjoner, blant annet til organisasjoner som jobber mot atomvåpen. - Jeg tenker at det er veldig trist. Dette er knebling av meningsmotstand, sier Saima Akhtar, leder i Norske leger mot atomvåpen, til Nettavisen. Både Nei til atomvåpen, Norges fredsråd og Norske leger mot atomvåpen mister statsstøtten de har hatt de siste årene i budsjettforslaget. (nettavisen.no 18.10.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Vil fortsette statsstøtten til Human Rights Service. Regjeringen vil gi organisasjonen 1,8 millioner kroner i år også, tross sterk motstand.

(Anm: Human Rights Service. Vil fortsette statsstøtten til Human Rights Service. Regjeringen vil gi organisasjonen 1,8 millioner kroner i år også, tross sterk motstand. Dagbladet): Regjeringen ønsker å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til organisasjonen Human Rights Service, viser neste års statsbudsjett. Støtten opprettholdes trass i at organisasjonen møtte massiv motbør da den ba leserne om å sende inn sine egne bilder av «den kulturelle revolusjonen» i Norge. For to dager siden ble det klart at det er flertall i Stortinget for at Human Rights Service skal miste støtten. Medredaktør Ivar Staurseth i nettavisen Minerva er blant dem som mener at støtten må kuttes. (dagbladet.no 12.10.2017).)

(Anm: Politikk, politikere og troverdighet. (mintankesmie.no).)

- Faktasjekk «[Svensk kvinne] voldtatt av rundt 20 menn.» Hege Storhaug, Human Rights Service, 19. desember 2017. Dette er faktisk helt feil.

(Anm: Svensk kvinne «voldtatt av rundt 20 menn», meldte Rights.no. Men det er faktisk helt feil «Det er ingenting, verken i kvinnens forklaring eller i dommen, som understøtter at kvinnen ble voldtatt av rundt 20 menn». Faktasjekk «[Svensk kvinne] voldtatt av rundt 20 menn.» Hege Storhaug, Human Rights Service, 19. desember 2017. Dette er faktisk helt feil. (medier24.no 22.12.2017).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

- Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»?

(Anm: Vidar Strømme, advokat i advokatfirmaet Schjødt. Presset mot menneskerettighetene. Menneskerettighetene er ikke svekket, slik professor Ole Gjems-Onstad hevder. Professor Ole Gjems-Onstad har fyrt av to bredsider mot menneskerettighetene gjennom kronikker i DN. Angrepene følger vanlig mønster. Menneskerettighetene hevdes å være et demokratisk problem, og kritikken illustreres med saker hvor temaet er så prosaisk at merkelappen menneskerett blir latterlig. Hvorfor skal et lands myndigheter forhindres fra å bestemme over fengselsinnsatte, og det kan da ikke være en «menneskerett» ikke å bli kalt «apekatt»? (dn.no 9.7.2017).)

(Anm: Menneskerettigheter (Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg) (mintankesmie.no).)

(Anm: Straffesaker (fengselsstraff) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av visse smertestillende midler (og antidepressiva (+ 31 %)) forbundet med økt risiko for drap (Use of certain painkillers linked with increased risk of homicide) Enkelte legemidler som påvirker sentralnervesystemet - som smertestillende og beroligende benzodiazepiner - er assosiert med økt risiko for å begå et drap, finner en ny studie publisert i tidsskriftet World Psychiatry. (medicalnewstoday.com 1.6.2015).)

– Vinner advokatkampen. Åtte av de ti best betalte advokatene jobber her, men bare én av dem er kvinne.

(Anm: Vinner advokatkampen. Åtte av de ti best betalte advokatene jobber her, men bare én av dem er kvinne. Søk i hele advokatlisten her. Advokatfirmaet Schjødt med hovedkontor i Vika i Oslo har åtte av de ti advokatene med høyest inntekt i Norge i 2015. Listen baserer seg på 529 advokater i de største advokatfirmaene i Norge ifjor. Snittinntekt på hele listen er 5,5 millioner kroner. Søk i hele advokatlisten her: (…) (dn.no 14.10.2016).)

(Anm: VG mener: Griske advokater må stoppes (vg.no 28.4.2016).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

- Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. (- Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år.)

(Anm: Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo. Trakassering. Flere kvinner ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal ha sluttet på grunn av seksuell trakassering, viser en sju måneder gammel rapport som ligger upublisert hos fakultetledelsen. Historiker og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik, skulle undersøke hvorfor det fortsatt er slik at kvinner er underrepresenterte i akademiske toppstillinger på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, til tross for at kvinner har vært i flertall blant studentene i 20 år. Under intervjuer fortalte flere informanter forskeren uoppfordret om seksuell trakassering ved fakultetet. Etiske problemer med anonymisering Det var Likestillings-og mangfoldsutvalget, ved leder Inga Bostad, på fakultetet som tok initiativ til undersøkelsen. Drøye sju måneder etter at forskeren overleverte rapporten til oppdragsgiver, er den ennå ikke offentliggjort. (khrono.no 24.7.2017).)

(Anm: Stølen snur: vil kartlegge seksuell trakassering. Trakassering. Rektor ved Universitet i Oslo, Svein Stølen, snur og vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering. I etterkant av den omtalte Langeland-saken i sommer skrev Khrono om en rapport fra Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo (UiO). I denne rapporten som fremdeles ikke er offentlig, ett år etter at forskeren leverte den til fakultet, kommer det fram mange historier om seksuell trakassering og eksempler på at ansatte har slitt på grunnlag av disse. Forskeren anbefalte at UiO lagde en kartlegging for hele universitetet i kjølvannet av denne rapporten. (khrono.no 17.11.2017).)

- #Metoo: Rystende historier om sextrakassering fra svenske jurister: - I Norge snakkes ikke dette om. Leder for advokatforeningen mener det er grunn til å tro at også jurister i Norge kan være seksuelt trakassert.

(Anm: #Metoo: Rystende historier om sextrakassering fra svenske jurister: - I Norge snakkes ikke dette om. Leder for advokatforeningen mener det er grunn til å tro at også jurister i Norge kan være seksuelt trakassert. (Dagbladet): I Sverige har mer enn 4000 kvinnelige jurister skrevet under en kampanje mot seksuell trakassering. Oppropet har fått navnet #medvilkenrätt og retter oppmerksomheten mot seksuell trakassering og overgrep blant advokater og jurister. Fikk flere hundre henvendelser Avisa Svenska Dagbladet har omtalt kampanjen som mer enn 4000 har skrevet under på. - Det burde være spesielt viktig innen en profesjon som skal være dypt engasjert i rettferdighet og like rettigheter for alle. Representerer man loven, er det på sin plass å verne om den, skriver juristene i oppropet. (dagbladet.no 17.11.2017).)

- Rapport om makt, mannsdominans og manglende likestilling på jus i Oslo.

(Anm: Rapport om makt, mannsdominans og manglende likestilling på jus i Oslo. Kjønn og juss. I dag offentliggjør ledelsen ved Det juridiske fakultet ved UiO den ett år gamle rapporten hvor det påstås at kvinner har sluttet på grunn av sextrakassering. Mannsdominans, makt og manglende likestilling kan bli tema på et allmøte tirsdag. I dag, mandag, blir rapporten Juss og kjønn omsider offentliggjort, etter at man har brukt et år på å anonymisere informanter og omtalte situasjoner som omhandler påstander om seksuell trakassering på fakultetet. Khrono omtalte rapporten allerede i juli i år. (…) «Dinosaurenes tid er forbi» Fra noen av oppsummeringene i rapporten heter det blant annet at juristprofesjonen tradisjonelt har vært svært mannsdominert og preget av selvrekruttering og overklassekultur. Juss har vært mer mannsdominert enn andre utdanningsyrker. (…) «Mannsdominans, penger status og makt» Siden rapporten ble overlevert til fakultetet i desember 2016, har dekan Dag Michalsen mottatt fire varsler om seksuell trakassering på fakultetet. Ett tilfelle handler om en ansatt som skal ha trakassert en annen ansatt, mens de tre andre dreier seg om ansatte som skal ha trakassert studenter. (khrono.no 18.12.2017).)

- Anine Kierulf: Jeg har opplevd en rekke eksempler på maktmisbruk.

(Anm: Anine Kierulf: Jeg har opplevd en rekke eksempler på maktmisbruk. Makt. Tidligere postdoc, Anine Kierulf, sier hun har opplevd en rekke eksempler på maktmisbruk ved Det juridiske fakultet på UiO. Hun mener det må en kulturendring til på deler av fakultetet og etterlyser mer raushet, mindre trynefaktor og mer kritikk. I går, mandag 18. desember, offentliggjorde omsider Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo rapporten om kjønnsbalanse, manglende likestilling, påstander om seksuell trakassering, sterk mannsdominans og uformelle maktstrukturer ved fakultetet. Blant mye annet. De har brukt ett år på å anonymisere informanter og situasjoner. I dag, tirsdag, skal rapporten diskuteres på et allmøte som skal foregå bak lukkede dører på fakultetet. - Les også: Makt, mannsdominans og manglende likestilling tema på jus - Les også: Flere kvinner skal ha sluttet etter sexttrakassering på jus i Oslo. (khrono.no 19.12.2017).)

- Mitt liv som advokat. Hvis flere gjør som DNB, kan kvinneandelen i advokatfirmaene gå opp. Det kan gjøre dem mindre lønnsomme.

(Anm: Mitt liv som advokat. Hvis flere gjør som DNB, kan kvinneandelen i advokatfirmaene gå opp. Det kan gjøre dem mindre lønnsomme. Hvis kundene virkelig krever flere kvinner, vil det nok også bli flere av dem. Men hvilken effekt vil det ha på kulturen og inntjeningen i de store advokatfirmaene? (…) Les også: DNB vil kreve kvinnelige advokater  (…) (dn.no 13.7.2017).)

- Kvinnelige ledere tjener kun 77 prosent av mannlige lederes lønn.

(Anm: Kvinnelige ledere tjener kun 77 prosent av mannlige lederes lønn. En fersk undersøkelse fra Norsk Ledelses barometer viser at kvinnelige ledere i snitt tjener 77 prosent av det mannlige ledere gjør. – Det er vanskelig å komme utenom kjønnsdiskriminering, sier forsker Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Det er organisasjonen Lederne som står bak undersøkelsen. Forbundsleder i organisasjonen, Audun Ingvartsen, tror individuelle lønnsforhandlinger har noe av skylden. (hegnar.no 13.8.2017).)

- Kvinner tjener bare 86 prosent av menns lønn.

(Anm: Kvinner tjener bare 86 prosent av menns lønn. Forskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning, viser nye SSB-tall. (dn.no 5.12.2017).)

- DNB vil kreve kvinnelige advokater. DNB kjøper advokattjenester for 150 millioner i året. Banken prioriterer advokatfirmaer som aktivt satser på å få frem kvinnelige ledere og partnere. (- Nesten utelukkende fra menn i aldersgruppen 45 til 65 år, sier Moen.)

(Anm: DNB vil kreve kvinnelige advokater. DNB kjøper advokattjenester for 150 millioner i året. Banken prioriterer advokatfirmaer som aktivt satser på å få frem kvinnelige ledere og partnere. Juridisk direktør Audun Moen (47) har grublet på hvordan det ville ha vært å klare seg uten advokatkollegene internt i Norges største bank. Da måtte DNB hentet alle juridiske råd utenfra. – Nesten utelukkende fra menn i aldersgruppen 45 til 65 år, sier Moen. Han sammenligner partnere hos de store advokatfirmaene med forretningsjus som spesialfelt. Banken er i ferd med å nå målet om at halvparten av advokatene skal være kvinner. Nå mener Moen at advokatbransjen selv må rydde opp. – Rundt 70 prosent av jusstudentene er kvinner. Det reflekteres ikke i bransjen ennå. Jeg tror miljøer som er mannsdominerte, vil sakke akterut om bare få år, sier Moen. (dn.no 12.7.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

- Ny rankingliste vurderer Norges beste advokater. Her er listen som skiller A-laget fra B-laget i mediarett. (- I første divisjon ligger følgende firmaer: - Føyen Torkildsen – Schjødt - Simonsen Vogt Wiig – Wiersholm.)

(Anm: Ny rankingliste vurderer Norges beste advokater. Her er listen som skiller A-laget fra B-laget i mediarett. Fire advokatfirmaer rangeres øverst i den siste utgaven fra Media Law International, men ialt 20 av de største advokatfirmaene er med i vurderingen. (…) I første divisjon ligger følgende firmaer: - Føyen Torkildsen – Schjødt - Simonsen Vogt Wiig – Wiersholm. Schjødt-partner Ole G. Klevan er fornøyd: - Det er jo mange rangeringer og vi kjenner ikke metodebruk for akkurat denne. Uansett er vi selvfølgelig fornøyd med at vi anerkjennes som ledende i flere rangeringer, sier Klevan, som er leder for Schjødts Industri- og handelsgruppe som omfatter TMT (teknologi, media, telecom). - Dette gjelder både den rene medierett, hvor vi har prosedert en rekke prinsipielle saker, og corporatesiden, hvor vi involveres i de store transaksjonene, sier Klevan. (nettavisen.no 9.8.2017).)

- Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester. (- VG kan i kveld avsløre innholdet i det drøyt to sider lange brevet som advokat Christian Reusch hos advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig sendte NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord tirsdag kveld.)

(Anm: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støres vennetjenester. • Antydet søksmål mot NRK i brev • NRK droppet kritiske sitater fra jusprofessor. Arbeiderpartiet leide tirsdag inn advokaten Christian Reusch i et siste forsøk på å stoppe en kritisk reportasje i NRK om Jonas Gahr Støres salg av andeler i et eiendomsprosjekt i juni i år. «Å antyde at det skulle foreligge skatte- og avgiftsunndragelse og korrupsjon ved den vennetjenesten JGS (Støre, red.anm.) har mottatt fra Brundtland, vil være en grov beskyldning som klart ikke har noen faktisk dekning. Rettslig ansvar for en slik beskyldning må eventuelt vurderes etter skadeerstatningsloven § 3-6a, om erstatning for ærekrenkelser». Slik formulerer advokaten som Arbeiderpartiet hyret inn for å stanse NRKs kritiske sak seg om Støres håndtering av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo. VG avslører: Her er Støres hemmelige hedgefond VG kan i kveld avsløre innholdet i det drøyt to sider lange brevet som advokat Christian Reusch hos advokatselskapet Simonsen Vogt Wiig sendte NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord tirsdag kveld. (vg.no 7.9.2017).)

- Jonas Gahr Støres feil har vært at han ikke har skjønt betydningen av full åpenhet tidligere.

(Anm: Trygve Hegnar om Gahr Støres formue. «Det er ikke lett å være toppolitiker og rik i Norge», fastslår redaktør Trygve Hegnar. (…) Vi synes heller ikke det er opplagt at en politiker må ha fond eller aksjer som Oljefondet finner etiske nok (Oljefondet har hatt noen rare investeringer de også). (…) Men en norsk statsminister bør selvfølgelig ikke eie aksjer i pornoindustrien eller våpenindustrien (utelukker statseide Kongsberg Gruppen) eller, hevder kommentariatet, atomkraft (vi synes det er greit). (…) Gahr Støre som har arvet sine penger fra sin morfar (Jøtul-fabrikken), har et ansvar for sine barns fremtidige arv, og har altså eid både skip, bygg og aksjefond med en svært variert portefølje. Dette skal vi ikke kritisere, men glede oss over. Han vet nå at ikke alle regler og lover er så enkelt å forstå. Jonas Gahr Støres feil har vært at han ikke har skjønt betydningen av full åpenhet tidligere. (hegnar.no 10.9.2017).)

- Skatteekspert kritiserte Støre og fikk telefon fra Ap: – Følte meg truet. Etter at jusprofessor Hans Petter Graver og førsteamanuensis Eivind Furuseth kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støres vennetjenester, ble de oppringt av Støres høyre hånd Hans Kristian Amundsen. Jeg synes det var ubehagelig.

(Anm: Skatteekspert kritiserte Støre og fikk telefon fra Ap: – Følte meg truet. Etter at jusprofessor Hans Petter Graver og førsteamanuensis Eivind Furuseth kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støres vennetjenester, ble de oppringt av Støres høyre hånd Hans Kristian Amundsen. Jeg synes det var ubehagelig. Han insisterte på at jeg burde trekke sitatene mine, og oppfordret meg til å kontakte NRK. Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier førsteamanuensis Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI til VG. Dette har skjedd: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-sak om Støre. Furuseth uttalte seg denne uken kritisk til Støres håndtering av utsalget fra det omstridte byggeprosjektet Støre var medeier av på Ensjø i Oslo. Det samme gjorde jusprofessor og tidligere dekan ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet, Hans Petter Graver. Amundsen sier at han ville anmode Furuseth om å justere, ikke trekke uttalelsene sine. (nettavisen.no 8.9.2017).)

- Jonas Gahr Støre forsvarer avgjørelsen om å hyre advokat som sendte brev til NRK og forsøkte å stanse kritiske sitater.

(Anm: Jonas Gahr Støre forsvarer avgjørelsen om å hyre advokat som sendte brev til NRK og forsøkte å stanse kritiske sitater. – Jeg må søke advokatråd når jeg mener at dere legger an til en sak som er sterkt urimelig. VG offentliggjorde torsdag kveld brevet som ble sendt fra advokat Christian Reusch til NRK sist tirsdag. Bakgrunnen er saken om at Støre ikke betalte da Knut Brundtland gjorde ham en vennetjeneste i forbindelse med at Støre solgte seg ut av et eiendomsprosjekt på Ensjø i Oslo. Støre selv sier til NRK at han står innenfor avgjørelsen. – Jeg må søke advokatråd når jeg mener at dere legger an til en sak som er sterkt urimelig. Jeg mener dere har forstått saken feil, og at advokaten som forklarte dere dette, ga en god forklaring på det. Dere har likevel valgt å sende den, det er deres rett, og da svarer jeg sånn som jeg gjør nå, sa Støre. (medier24.no 8.9.2017).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Kilder til VG: Støre holdt private investeringer for seg selv.

(Anm: Kilder til VG: Støre holdt private investeringer for seg selv. Partiledelsen og nære rådgivere uvitende. Ikke med ett ord informerte Jonas Gahr Støre de andre i Aps partiledelse eller sine egne rådgivere, om at han i 2011 og 2012 hadde investert deler av familieformuen til å bygge 188 nye leiligheter. Ingen andre i Ap kjente dermed til sin partileders rolle i det kontroversielle eiendomsprosjektet på Ensjø i Oslo – sammen med milliardærene Stein Erik Hagen og Erik Bøhler og kosmetikkdronningen Tove Midelfart. Før valget: Ap hyret advokat for å stoppe NRK-reportasje (vg.no 14.9.2017).)

– Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett.

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

- For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg.

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny studie: Mannlige advokater presterer best. Mannlige advokater er mer sultne, tror BI-professor Espen R. Moen. Partner Hanne Skaarberg Holen i advokatfirmaet Thommessen kjenner seg ikke igjen i dataene fra USA. En ny amerikansk forskningsartikkel som er godkjent for publisering i det prestisjetunge tidsskriftet «Journal of Political Economy» senere i år, viser at mannlige advokater i snitt scorer høyere enn kvinnelige advokater på prestasjonsmål som inntjening og kapring av nye kunder. (dn.no 12.7.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tr

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

– Profesjonsetikk som rettskilde i norsk rett. (- Hovedtendensen ser imidlertid ut til å gå i retning av at profesjonsetikken tillegges liten vekt. Advokatetikk synes å tillegges noe mer vekt enn legeetikk og presseetikk.)

(Anm: Profesjonsetikk som rettskilde i norsk rett. Etter andre verdenskrig har mange yrkesgrupper utviklet det som omtales som «profesjonsetikk». Problemstillingen i denne artikkelen er om og i så fall hvordan profesjonsetikk benyttes som rettskilde i norsk rett. Det er bruken av tre former for profesjonsetikk som undersøkes: Advokatetikk, legeetikk og presseetikk. Det drøftes om disse formene for profesjonsetikk benyttes som rettsgrunnlag, som bidrag til klargjøring av rettsgrunnlaget (tolkningsbidrag) eller som støttemoment (støtteargument). Konklusjonen i artikkelen er at bruken av profesjonsetikk i norsk rett varierer. Profesjonsetikken kan neppe fungere som rettsgrunnlag, men utover dette varierer bruken fra at profesjonsetikken tillegges tydelig vekt som tolkningsbidrag, til at den bare benyttes som støtteargument eller ikke nevnes i det hele tatt. Hovedtendensen ser imidlertid ut til å gå i retning av at profesjonsetikken tillegges liten vekt. Advokatetikk synes å tillegges noe mer vekt enn legeetikk og presseetikk. Artikkelen avsluttes med et spørsmål om profesjonsetikken bør tillegges større vekt. Tidsskrift for Rettsvitenskap 02-03 / 2017 (Volum 130) Side: 247-281.)

- Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten.

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Kraftig økning i klager på advokater. I fjor mottok disiplinærutvalgene til sammen 569 nye klagesaker, en økning på drøye 18 prosent fra 2014 og 31 prosent opp fra 2013. Rundt 40 prosent av de ca. 400– 500 klagene som behandles av disiplinærsystemet hvert år, får medhold. (…) Advokat Thomas Thorstensen er kritisk til de høye advokatsalærene i sin egen stand. Juss-Buss mener prisene er et rettssikkerhetsproblem. (dn.no 27.4.2016).)

- Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder.

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker.

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: Her er juristenes drømmearbeidsgivere. Det offentlige og statlige dominerer stort, viser Universums ferske kåring. Økokrim er en populær arbeidsgiver blant juristene. (dn.no 31.10.2016).)

- Dom slakter advokatbruk. (- Partene har så langt brukt 136 millioner kroner på advokathjelp.)

(Anm: Dom slakter advokatbruk. Heller ikke lagmannsretten ga gassrørinvestorene medhold i deres kamp mot staten. Partene har så langt brukt 136 millioner kroner på advokathjelp. (…) I ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett stilte de fire saksøkerne, blant annet Abu Dhabis oljefond, med hele ti advokater. Staten hadde syv advokater til stede under hele ankeforhandlingen, tre fra Regjeringsadvokaten og fire fra Michelet & Co. «Rettens leder bemerket i begynnelsen av ankeforhandlingene det store antallet advokater på hver side og opplyste at retten ville vurdere nødvendigheten av denne ressursbruken ved avgjørelsen av sakskostnadene, uavhengig av sakens utfall», heter det i dommen. (dn.no 30.6.2017).)

- Vergeløse og rettsløse.

Vergeløse og rettsløse
vg.no 21.11.2016
Når psykiatriske pasienter er som sykest, er de ute av stand til å ta vare på seg selv. Derfor er det desto viktigere at noen passer på dem.

Vi har et svært strengt lovverk for tvangsbruk i psykiatrien. Slik må det være. Å bli bundet fast i belter, ute av stand til å bevege seg fritt, er noe av det mest invaderende og inngripende staten kan utsette et menneske for.

Av og til er det nødvendig. Pasienter som utgjør en fare for seg selv eller andre, må bringes under kontroll. Hvis ikke noe annet hjelper, kan belter være en siste løsning. Det er slik det er ment, og det er slik loven er. (…)

Det er uforståelig at det ikke finnes en samlet oversikt over tvangsbruk i norsk psykiatri hos noen av våre sentrale myndigheter. Samtidig er det ikke helt overraskende. Mye av det som skjer i psykiatrien, går under radaren. Pasientene og deres pårørende deltar i liten grad i offentlig debatt. Folk flest tenker at det ikke angår dem. Psykiatrien er et felt uten mange sterke talspersoner. Dessverre. (…)

(Anm: Ondskapens filosofi (“rule by nobody”) (mintankesmie.no).)

(Anm: Kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige. Søndag kveld kunne VG avsløre 640 eksempler på beltelegginger landets fremste jurister og forskere på feltet mener er ulovlige eller sterkt problematiske. (vg.no 21.11.2016).)

(Anm: Helsevesenet bruker ikke ny forskning. Norske pasienter får medisiner og behandling de ikke har bruk for fordi nye forskningsresultater ikke tas i bruk. Større problem enn unyttig forskning, mener eksperter. (forskning.no 2.1.2016).)

(Anm: Kronikk: (…) Samspill kan sikre bruk av oppdatert kunnskap. Samarbeidet om fagprosedyrer bør koordineres og kvalitetssikres på nasjonalt nivå. Dette kan være et viktig bidrag i målet om en likeverdig helsetjeneste for alle. (dagensmedisin.no 23.10.2017).)

(Anm: - Professor om øredræn: Behandling uden evidens er typisk for Danmark. (…) Professor: Vi behandler mange sygdomme uden evidens.) (videnskab.dk 18.11.2017).)

(Anm: Lager dokumentarfilm om legemiddelindustrien og psykofarmaka. Filmskaper Annikken Hoel vil ha svar på hvorfor søsteren plutselig døde. (Dødsårsak ukjent). (tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 13.3.2017).)

- Ressurssvake sliter med å nå frem i retten

- Ressurssvake sliter med å nå frem i retten
jus.uio.no 29.9.2011 (Institutt for kriminologi og rettsosiologi)
Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor.

Mange av oss må ha hjelp for å vå frem i rettsapparatet. Spørsmålet er om du har den hjelpen når du trenger den.

En ny rapport ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi bekrefter det gamle advokatordet om at det å ha rett ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettsstaten Norge.

Er du kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi har du gode muligheter for å få gjennomslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk. Er du ressurssvak og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du imidlertid betydelig svakere. (...)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: Ingunn Ikdahl och Vibeke Blaker Strand (red.): Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Tidsskrift for Rettsvitenskap 02-03 / 2017 (Volum 130) Side: 293-300.)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

- Pasienter som saksøker staten for feilbehandling får ofte store gjeldsproblemer.

Pasienter som saksøker staten for feilbehandling får ofte store gjeldsproblemer.
tv.nrk.no/serie/dagsrevyen 16.3.2017
Staten vinner stadig flere av disse sakene og dersom pasientene taper blir de gjerne dømt til å betale statens utgifter. Dette er Tone Olesrud hun saksøkte staten for feilbehandling og vant. Men statens anket, og nå må Olesrud kanskje trekke hele saken sin. Hun er redd for å bli gjeldsslave. (…)

(Anm: Gjeldsproblemer og løsninger. (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Klager: Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (mintankesmie.no).)

(Anm: Sivilombudsmannen (SOM) (mintankesmie.no).)

(Anm: Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning) (mintankesmie.no).)

- Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK.

(Anm: Av Henrik Vaaler - (master i rettsvitenskap 2016) jobber som advokatfullmektig i Regjeringsadvokaten. Erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av EMK. Sammendrag. EMK artikkel 13 gir personer som har vært utsatt for konvensjonskrenkelser, rett til et effektivt botemiddel på nasjonalt nivå. For å være effektivt må botemidlet kunne gi reparasjon. Artikkelen redegjør for når reparasjonen må bestå i erstatning for ikke-økonomisk tap, og hvilke følger det får for ansvarsgrunnlaget i nasjonal rett. Avslutningsvis går artikkelen inn på norsk rett, og fastlegger når artikkel 13 bør kunne anvendes direkte som erstatningsgrunnlag for norske domstoler. I en rekke saker de siste årene har private parter gått til norske domstoler og krevd erstatning for krenkelser av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Antallet søksmål synes å være økende. Sakene har til felles at saksøkerne, foruten å påberope ulovfestet objektivt ansvar eller oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven (ski.) § 3-5, anfører at staten er forpliktet etter EMK til å tilkjenne erstatning for øko­nomisk og ikke-økonomisk tap på objektivt grunnlag ved krenkelser av konvensjonen, og at EMK utgjør et selvstendig erstatningsgrunnlag i norsk rett. Artikkelen vil se nærmere på begge spørsmålene.(...) AVSLUTTENDE BEMERKNINGER Ved å anvende artikkel 13 direkte som erstatningsgrunnlag vil norsk rett klart tilby et effektivt botemiddel. En direkte tillempning av artikkel 13 er likevel ikke den eneste eller nødvendigvis den beste måten å overholde konvensjonen på. Artikkel 13 er ikke utformet med sikte på å være en nasjonal erstatningshjemmel, og tilbyr ikke noen hel­hetlig erstatningslære. (...) Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56)Side: 299-317.)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Habilitet (integritet) (mintankesmie.no).)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet) (mintankesmie.no).)

- Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil.

(Anm: Medisinske feil — den tredje viktigste dødsårsaken i USA. Hvert år oppstår mer enn 250 000 dødsfall i USA som et resultat av medisinske feil. Medisinske feil inkluderes ikke i dødsattester eller i rangeringen av dødsårsaker. (Medical error—the third leading cause of death in the US.) BMJ 2016;353:i2139 (Published 03 May 2016).)

(Anm: Økning i antall klager etter feilbehandlinger. Allerede nå tilsier statistikken at Norsk pasientskadeerstatning vil motta flere saker enn i fjor, med en økning på rundt 400-500 klager. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 2.976 saker første halvår i år. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor. (nrk.no 25.8.2015).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

- Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet.

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

- Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok.

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm:  CHRISTINA STEIMLER, partner og daglig leder i Indem Advokatfirma AS.  Advokatene har et samfunnsansvar. Advokatbransjen er en konservativ bransje preget av kollegial lojalitet. Det er mange som snakker om urimelige advokatpriser, men få som faktisk gjør noe med det.  (vg.no 29.4.2016)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

–  Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG.) (- Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang.)

Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv
vg.no 20.11.2016
Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på VGs avsløringer om ulovlig bruk av tvangsbelter - og legger store deler av ansvaret på leger, sykepleiere og ledere i norsk psykiatri.

VG har avdekket massiv ulovlig og omstridt bruk av belter i norsk psykiatri. Helse-Norges øverste sjef, helseminister Bent Høie, reagerer sterkt på VGs avsløringer:

– Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (…)

SKREMT: Helseminister Bent Høie sier han er bekymret for rettssikkerheten til tvangsinnlagte pasienter.  (…)

Kan skje alle
– Mange tenker nok at dette kun gjøres med de aller sykeste, at det gjelder få mennesker og at dette “ikke er noe som kunne ha skjedd meg”. Men dette er faktisk noe som kan skje med oss alle sammen om vi blir syke og har behov for hjelp.

Helseministeren sier han aldri har blitt kontaktet av ansatte i psykiatrien som har varslet om unødig bruk av tvang. (...)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: Antipsykotika (psykofarmaka etc.) (mintankesmie.no).)

- Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi.

(Anm: Lægemiddelstyrelsen opfordrer læger til at være opmærksomme på disse alvorlige bivirkninger hos børn og unge i behandling med aripiprazol (Abilify) (…) Gennemgangen viser også, at børn med ASD (autisme) der behandles med aripiprazol, kan udvikle alvorlige psykiatriske bivirkninger såsom svære kroniske søvnproblemer, aggressiv adfærd og hallucinationer. (…) Hårtab, depression og psykose, Vægtøgning, Hypercholesterolemi, Hypercholesterolemi. (LÆGEMIDDELSTYRELSEN - NYT OM BIVIRKNINGER 2016;7(9).)

(Anm: «Psykiatrien i Norge har hatt for svak ledelse. På alle nivåer. I alle år». KRONIKK: Helseminister Bent Høie (H). BENT HØIE, Helseminister. (vg.no 23.11.2016).)

(Anm: - Kan vi stole på forskningen? (...) - Er det ikke så nøye med sannheten fordi det lønner seg økonomisk og er lettvint bare å tro på forenklingene, halvsannhetene og de opplagt bløffene? (...) - Trass i all forskning. Trass i alle milliarder av kroner som var blitt investert, trass i alle gode intensjoner. Men «sannheten om de psykiske sykdommers natur, ubalansen i hjernens kjemi» viste seg etter hvert ikke å være sann. (dagensmedisin.no 2.4.20

(Anm: Dyremodeller åbner døren til ny generation af antipsykotika. (- »Industrien har måttet erkende, at de ‘varer’, der var på hylderne, ikke var brugbare. (dagensmedicin.dk 31.3.2017).)

(Anm: Psykofarmaka dreper mange. (…) I DAGENS MEDISIN 12. februar hevder psykiaterne Rune Andreas Kroken og Erik Johnsen at det ikke er riktig at psykiatrisk behandling tar liv. De påstår til og med at man lever lenger dersom man får antipsykotika. Dette er helt utrolig.) (dagensmedisin.no 10.3.2017).)

(Anm: Få pasienter kjenner til klageordning. (…) Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold. - Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. (Tidsskr Nor Legeforen 22.1.2013).)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv. (...) Dette er veldig alvorlig, og bekrefter dessverre det inntrykket jeg har fått om tvangsbruken innen psykisk helse: at den går langt utover det som er hensikten og det juridiske grunnlaget - og at den går utover det som er god faglighet, sier Høie til VG. (vg.no 20.11.2016).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: Tvangsloggene: Lovisenberg kuttet fire av fem beltevedtak. Ved de akuttpsykiatriavdelingene på Lovisenberg sykehus har de klart å redusere beltebruken med 80 prosent. – Vi har de samme pasientene som tidligere. Det er vi som jobber her som har endret oss, sier klinikksjef Martin Veland på Lovisenberg diakonale sykehus. (vg.no 21.11.2016).)

- Bruk av tvang i psykisk helsevern. (- Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent.)

(Anm: Bruk av tvang i psykisk helsevern. Resultatene viste enda større variasjon i bruken av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold; fra henholdsvis 0,5 til 6,1 person per 10 000 innbyggere over 18 år i helseforetaksområdene med lavest og høyest rate. Det var altså mer enn ti ganger så mange personer innlagt under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i Asker og Bærum HF-område som i Helgeland. Målt som andeler av alle innlagte, var landsgjennomsnittet 25 prosent. De tvangsinnlagte pasientene i Asker og Bærum HF utgjorde 40 prosent av alle innlagte, og i Blefjell HF 7 prosent. 34 (helsetilsynet.no - BRUK AV TVANG I PSYKISK HELSEVERN / RAPPORT FRA HELSETILSYNET / 4/2006).)

(Anm: Rapport, fra, tilsyn, med, helse-, og, omsorgstjenester, til, mennesker, med og utviklingshemming. (helsetilsynet.no).)

(Anm: Antipsykotika og fysisk attraktivitet (Antipsychotics and physical attractiveness) (...) Antipsykotika, som gruppe, fører til vektøkning og kan føre til munntørrhet og dårlig ånde, grå stær, hirsutisme (uvanleg sterk eller altfor utbreidd hårvekst (helst hos kvinner)), akne og stemmeendringer; de kan forstyrre symmetri av gangart og øke risikoen for tics og spasmer og inkontinens, og potensielt undergrave en persons attraktivitet. Clin Schizophr Relat Psychoses. 2011 Oct;5(3):142-146.)

(Anm: Antidepressiva (nytteverdi) (mintankesmie.no).)

(Anm: Ny forskning: Lykkepiller gør mere skade end gavn. Folk med depression får intet ud af at tage antidepressivet SSRI, bedre kendt som lykkepiller, viser nyt dansk studie. (jyllands-posten.dk 13.2.2017).)

(Anm: Forskere finner link mellom bruk av antidepressiva, medfødte misdannelser eller dødfødsler. (Researchers Find Link Between Antidepressant Use, Congenital Anomalies or Stillbirths) (…) "Mens denne ekstra risikoen kan virke liten er resultatene etter mitt syn så alvorlig som de kan være." (“While this extra risk may seem small, in my view, the outcomes are as serious as they can be.”) (dgnews.docguide.com 5.12.2016).)

(Anm: Eksponering av foster for antidepressiva kan endre Corpus Callosums mikrostruktur: Presentert ved PAS / ASPN. (…) Fordi "den neonate (nyfødtes) corpus callosum mikrostruktur er assosiert med utero (livmor) SSRI-eksponering og prenatal (før fødsel) mødredepresjon, er tidlige modningsprosesser i denne regionen følsomme for endret 5-hydroksytryptamin (5-HT) signalering under tiden i utero (livmor)," bemerket Campbell. "Disse resultatene - sammen med forstyrret hvit substans’ mikrostruktur i genu hos premature spedbarn - tyder dette på at utviklingen av [corpus callosum] kan være følsom for tidlige uheldige påvirkninger. (Fetal Exposure to Antidepressants May Alter Corpus Callosum Microstructure.) (dgnews.docguide.com 10.5.2017).)

(Anm: Unormal sæd med SSRI antidepressiva. Flere studier har funnet endrede sædparametere etter eksponering for SSRI-antidepressiva. Selv om SSRIs rolle er usikker, er det berettiget å ta hensyn til de observerte effektene på sædkvalitet og informere eksponerte pasienter. (Semen abnormalities with SSRI antidepressants. Several studies have found altered semen parameters after exposure to SSRI antidepressants. Although the role of SSRIs is uncertain, it is justified to take into account the observed effects on sperm quality and to inform exposed patients.) Prescrire Int 2015; 24 (156): 16-17.)

(Anm: Gravide kvinner som tar antidepressiva er mer sannsynlig å få barn med autisme, ifølge studie. Pregnant women who take antidepressants more likely to have a child with autism, study finds. Research data published in the BMJ reveal that antidepressant use during pregnancy increases the risk of autism in children, as reported The Independent Thursday. (firstwordpharma.com 20.7.2017).)

(Anm: - Nye data viser økt risiko for misdannelser når antidepressiva brukes under graviditet. (…) En studie publisert i British Medical Journal (BMJ) avslører at antidepressiva forskrevet til gravide kan øke sjansen for å få en baby med misdannelser.) (New Data Show Heightened Risk of Birth Defects When Antidepressants Are Used During Pregnancy.) (dgnews.docguide.com 19.1.2017).)

(Anm: - Utviklingen av et potensielt livstruende serotonergt syndrom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner er rapportert for SNRI-er og SSRI-er alene, inkludert Celexa-behandling, men spesielt ved samtidig bruk av serotonerge legemidler (inklusive triptaner) og legemidler som svekker metabolisme av serotonin (inklusive MAO-hemmere), eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister (fda.gov 6.3.2009).)

- Få pasienter kjenner til klageordning. (- Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. Eller om skadene i denne gruppen drukner i sykdomstegn. Men dette er en deskriptiv studie, så vi vet ikke sikkert, sier Slørdal. Motsatsen til dette er legemiddelet Vioxx, som fikk mye medieoppmerksomhet i 2004-2005.)

Få pasienter kjenner til klageordning
tidsskriftet.no 22.1.2013
Få pasienter klager på legemiddelrelaterte skader til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Flertallet av dem som klager, får heller ikke medhold.

Mye tyder på at mulighetene for å søke Norsk pasientskadeerstatning underkommuniseres til pasientene.

Dette fremgår av artikkelen Legemiddelsaker i Norsk pasientskadeerstatning, publisert i Tidsskriftet nr. 2/2013.

Lars Slørdal og medarbeidere har sett på hvilke legemidler og hvilke skader som ble klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning i perioden 2003-2009.

Ukjent ordning?
Norsk pasientskadeerstatning er et uavhengig, statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som hevder å ha blitt påført skade i helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis. (...)

Lite medhold
Klagesakene i den undersøkte perioden er dominert av selektive COX-2-hemmere og psykoaktive midler. Søkere fikk medhold i en firedel av sakene. For dem som klaget på legemiddelskader utløst av antipsykotika, fikk imidlertid kun 9,4% medhold.

- Man kan spekulere i om pasienter som ikke er flinke nok til å snakke om sin sak, ikke når frem. Eller om skadene i denne gruppen drukner i sykdomstegn. Men dette er en deskriptiv studie, så vi vet ikke sikkert, sier Slørdal.

Motsatsen til dette er legemiddelet Vioxx, som fikk mye medieoppmerksomhet i 2004-2005.

- Pasientene ble den gang oppfordret til å søke om erstatning, og det er helt tydelig at denne oppfordringen ble fulgt. Vi kan dermed anta at bedre informasjon gir flere søknader, og at ordningen per i dag ikke helt fanger opp den tiltenkte målgruppen, sier Slørdal. (...)

(Anm: Norsk pasientskadeerstatning (NPE). (mintankesmie.no).)

(Anm: Gruppesøksmål (massesøksmål) (mintankesmie.no).)

(Anm: Antidepressant use during pregnancy and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort. (…) Conclusions Antidepressants with effects on serotonin reuptake during embryogenesis increased the risk of some organ-specific malformations in a cohort of pregnant women with depression. BMJ Open 2017;7:e013372.)

(Anm: Bruk av antipsykotika er assosiert med en 60 % økt risiko for dødelighet hos pasienter med Alzheimers sykdom. (…) Bruk av to eller flere antipsykotika samtidig ble knyttet til nesten doblet dødsrisiko (200 %) enn ved monoterapi.) (Antipsychotic Drug Use Increases Risk of Mortality Among Patients With Alzheimer’s Disease. JOENSUU, Finland -- December 12, 2016 -- Antipsychotic drug use is associated with a 60% increased risk of mortality among patients with Alzheimer's disease, according to a study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The risk was highest at the beginning of drug use and remained increased in long-term use. Use of 2 or more antipsychotic drugs concomitantly was associated with almost 2 times higher risk of mortality than monotherapy.) (dgnews.docguide.com 12.12.2016).)

(Anm: Antipsykotika dobler dødsrisiko allerede etter 180 dagers bruk. Greater Mortality Risk With Antipsychotics in Parkinson's (Større dødsrisiko med antipsykotika ved Parkinsons) (medicalnewstoday.com 21.6.2015).)

(Anm: (...) For ytterligere å illustrere problemet kan nevnes at antipsykotika forårsaker parkinsonisme (5), og en studie fant at mennesker med Parkinsons sykdom og psykose hadde fire ganger større sannsynlighet for å dø etter tre til seks måneders behandling enn de som ikke fikk antipsykotika. (6) De var også mer utsatt for kognitiv svikt, forverring av parkinsonsymptomer, hjerneslag, infeksjoner og fall. RE: Psykisk syke lever kortere. Tidsskr Nor Legeforen 10.11.2015.)

(Anm: Legemidler som kan gi delirium hos eldre. Delirium ses særlig hos eldre ved akutte sykdommer og skader eller som følge av toksisk eller farmakologisk påvirkning. Eldre personer har mange sykdommer og bruken av legemidler er høy. Mange legemidler, og særlig de med antikolinerg eller dopaminerg effekt, kan gi delirium. Kjennskap til legemidler og kombinasjoner av legemidler som kan gi delirium, er viktig for å kunne forebygge og behandle tilstanden. Tidsskr Nor Legeforen 2005; 125:2366-7 (8.9.2005).)

(Anm: Delirium in hospitalized patients: Risks and benefits of antipsychotics. ABSTRACT Consensus panel guidelines advocate for the judicious use of antipsychotic drugs to manage delirium in hospitalized patients when nonpharmacologic measures fail and the patient is in significant distress from symptoms, poses a safety risk to self or others, or is impeding essential aspects of his or her medical care. Here, we review the use of haloperidol, olanzapine, quetiapine, risperidone, and aripiprazole for this purpose. Cleveland Clinic Journal of Medicine. 2017 August;84(8):616-622.)

(Anm: Post injektionssyndrom. (…) De fleste af disse patienter udviklede symptomer på sedation (fra mild sedation til koma) og/eller delirium (herunder forvirring, desorientering, ophidselse/ uro, angst og anden kognitiv svækkelse). Andre symptomer inkluderede ekstrapyramidale symptomer, dysartri, ataksi, aggression, svimmelhed, svaghed, hypertension eller krampe.) (sundhedsstyrelsen.dk 29.6.2014).)

(Anm: Mødre til børn med misdannelser har øget dødelighed. (…) Bivirkninger har ført til to dødsfald. Den største del af bivirkningerne (42 procent) af de 429 blev indberettet for såkaldte psykostimulerende lægemidler - eksempelvis til behandling af ADHD - efterfulgt af 31 procent for antidepressiver og 24 procent for antipsykotiske lægemidler. (videnskab.dk 20.12.2016).)

(Anm: Antikolinerge effekter av vanlige legemidler knyttet til økt dødelighet hos mennesker over 65. De kombinerte antikolinerge effektene av mange vanlige legemidler øker risikoen for kognitiv svekkelse og død hos personer over 65 år, ifølge resultater fra en storskala studie på den langsiktige helseeffekten av legemidler.(Anticholinergic effects of common drugs are associated with increased mortality in over 65s. The combined anticholinergic effects of many common drugs increase the risk of cognitive impairment and death in people aged over 65, a large scale study of the long term effect of drugs on health has found.) BMJ 2011; 342:d4037 (28 June).)

(Anm: Men experience greater cognitive impairment and increased risk of death following hip surgery. In a study of hip fracture patients, men displayed greater levels of cognitive impairment within the first 22 days of fracture than women, and cognitive limitations increased the risk of dying within six months in both men and women. "While men make up only about 25 percent of all hip fractures, the number of men who fracture their hip is increasing and we know men are more likely to die than women after a hip fracture," said Dr. Ann Gruber-Baldini, lead author of the Journal of the American Geriatrics Society study. (medicalnewstoday.com 10.2.2017).)

(Anm: Bruk av selektive serotoninreopptakshemmere var signifikant høyere hos pasienter med hoftebrudd (1,9, 1.3 til 2.9), som var mirtazapin (2.3, 1.3 til 4.1) (…) Antidepressants and benzodiazepines are linked to hip fracture in elderly people, finds study. (…) Older people with hip fracture are more likely to be taking antidepressants or benzodiazepines than the general elderly population, an observational study has found. (…) Use of selective serotonin reuptake inhibitors was significantly higher in patients with hip fracture (1.9, 1.3 to 2.9), as was mirtazapine (2.3, 1.3 to 4.1). BMJ 2017;356:j1237 (Published 09 March 2017).)

(Anm: Risk of pneumonia associated with incident benzodiazepine use among community-dwelling adults with Alzheimer disease. CMAJ 2017:189(14) (April 10).)

(Anm: Combining opioids with anti-anxiety medicines linked to greater risk of overdose. Taking opioids (strong prescription painkillers) together with benzodiazepines (widely used to treat anxiety and sleep problems) is associated with greater risk of opioid overdose, finds a study in The BMJ. (medicalnewstoday.com 16.3.2017).)

(Anm: Det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemets hovedoppgave er å bidra til likevekt i kroppens basale funksjoner. Det vil blant annet si kroppstemperatur, blodtrykk, åndedrett og fordøyelse. (nhi.no 4.3.2015).)

(Anm: Ulike selektive serotonin reopptakshemmeres (SSRI-er) cytotoksisitet mot kreftceller. (Cytotoxicity of different selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) against cancer cells.) (…) Vi har funnet at paroxetine (paroksetin; Seroxat; Paxil etc.) har cytotoksisk aktivitet mot tumorceller. J Exp Ther Oncol. 2006;6(1):23-9.)

(Anm: Could antidepressants stop prostate cancer from spreading? In almost all cases where prostate cancer spreads to other areas of the body, the disease spreads to the bone first. In a new study, researchers reveal the discovery of an enzyme that helps prostate cancer cells to invade bone. Furthermore, certain antidepressant medications may have the potential to block this enzyme. Study co-author Jason Wu, of Washington State University-Spokane, and colleagues recently reported their findings in the journal Cancer Cell. (medicalnewstoday.com 13.3.2017).)

(Anm: Classic cytotoxic drugs: a narrow path for regulatory approval. Several classic cytotoxic drugs have shown encouraging activity in the treatment of metastatic breast cancer.1–3 However, only a few have received an overwhelming welcome from regulatory authorities and succeeded in obtaining widespread regulatory approval for routine use. For example eribulin was approved for treatment of metastatic breast cancer in several countries including Japan, USA, and Europe, based on data that showed longer overall survival in patients treated with eribulin compared with patients treated with physician's choice of treatment. In contrast ixabcpilone with capecitabine gained approval from the US Food and Drug Agency based on data showing longer progression-free survival compared with capccitabine alone, but did not obtain rcgulatory authorisation in Europc because it is associated with a high incidence of nevropathy.5 Lancet Oncol. 2017 Feb 10. pii: S1470-2045(17)30089-X. [Epub ahead of print].)

(Anm: Ødelagt cellulær "klokke" linket til hjerneskade (Broken Cellular 'Clock' Linked to Brain Damage) (sciencedaily.com 25.11.2013).)

(Anm: Signaling Pathways Linked to Serotonin-Induced Superoxide Anion Production: A Physiological Role for Mitochondria in Pulmonary Arteries. Abstract. Serotonin (5-HT) is a potent vasoconstrictor agonist and contributes to several vascular diseases including systemic or pulmonary hypertension and atherosclerosis. Although superoxide anion ([Formula: see text]) is commonly associated to cellular damages due to [Formula: see text] overproduction, we previously demonstrated that, in physiological conditions, [Formula: see text] also participates to the 5-HT contraction in intrapulmonary arteries (IPA). Front Physiol. 2017 Feb 9;8:76. eCollection 2017.)

(Anm: Bruk av antidepressiva ble assosiert med et betydelig eldre utseende og forskere fant også ut at vekten spilte en viktig faktor. I de sett med tvillinger som var yngre enn 40 år ble tyngre tvillinger oppfattet som eldre. (…) I tillegg mistenker forskerne at den vedvarende avslapping av ansiktsmuskler som antidepressiva forårsaker kan forklare årsaken til at ansiktet faller sammen (henger). (mintankesmie.no).)

(Anm: Minislag (ministroke: transient ischemic attack (TIA)) linket til lavere forventet levetid. (- Minislag kan forårsake demens.) (- Enkelte psykofarmaka kan øke risiko for minislag / demens.) (mintankesmie.no).)

(Anm: Stumme infarkt rammer oftere folk med høy smertetoleranse. Stumme hjerteinfarkt gir ikke de klassiske brystsmertene som ved vanlige infarkt. - Denne pasientgruppen tar enten ikke kontakt med lege, eller de har ikke fått riktig diagnose, sier lege og forsker Andrea Milde Øhrn. (…) Det er vanlig å tenke sterke brystsmerter og akutt behandling når det er snakk om hjerteinfarkt. Det mange kanskje ikke vet, er at man kan ha hatt et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer. - Et stumt hjerteinfarkt er et hjerteinfarkt som ikke er erkjent. (nhi.no 3.2.2017).)

(Anm: Sannsynlig karotidyni forårsaket av fluoxetine (Prozac; SSRI-er). (Probable fluoxetine-induced carotidynia.)  Karotidyni er en fokal nakkesmerte (bestemt, avgrenset område), som involverer anatomiske områder til den berørte arteria carotis, og stråler ofte ut i den ipsilateral side (samme side) av ansiktet eller øret. På grunnlag av medisinsk historie og alder har karotidyni konvensjonelt vært klassifisert i klassisk (ikke-migrenøs), migrenøs, og vaskulære varianter. The Lancet 2009;374(9695):1061-1062 (26 September).)

(Anm: Nakkesmerter sætter forskerne skakmat. Kroniske nakkesmerter koster samfundet milliarder og er en af de hyppigste årsager til, at danskere melder sig syge fra job. Forskerne er i vildrede: Ingen behandling er effektiv. (videnskab.dk 22.12.2016).)

(Anm: Antidepressiva linket til hjerterisiko: tvillingstudie. (Antidepressants linked to heart risk: twins study) - Middelaldrende menn som bruker antidepressiva er mer sannsynlig å ha en innsnevring av blodårer, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt og slag, enn de som ikke bruker legemidlene, ifølge en studie presentert på lørdag. (Reuters) - Middle-age men who use antidepressants are more likely to have a narrowing of blood vessels, increasing the risk of heart attacks and strokes, than those who do not use the medications, according to a study presented on Saturday.) (reuters.com 2.4.2011).)

(Anm: - Pfizers Zyvoxid (Zyvox) og antidepressiva kan være en dødelig kombinasjon. (- Det antas at når linezolid gis til pasienter, som behandles med serotonerge psykofarmaka, kan forhøyede nivåer av serotonin bygge seg opp i hjernen og forårsake toksisitet (giftighet). Dette er referert til som Serotonin syndrom - tegn og symptomer inkluderer mentale endringer (forvirring, hyperaktivitet, minneproblemer), muskelrykninger, overdreven svetting, skjelving eller risting, diaré, problemer med koordinasjon og / eller feber.) (fda.gov 21.10.2011).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

- VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig.

(Anm: VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig. Tusenvis av håndskrevne tvangslogger avslører massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen når norske pasienter bindes fast mot sin vilje.  (…) – All bruk av tvang skal fremgå av tvangsprotokollene. Dersom protokollene er mangelfulle, får kontrollkommisjonene og andre klageinstanser et sviktende grunnlag for å føre kontroll med tvangsbruken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG. I april avslørte VG at sykehusene unnlot å melde inn hver fjerde beltelegging, slik de er pålagt. (vg.no 21.11.2016).)

- Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang.

(Anm: Av Aage Thor Falkanger. Psykisk helsevern og tvangsmedisinering. At psykisk helsevern er et krevende felt, er vel de aller fleste enige om – ikke minst når pasienter utsettes for tvang. Medisinske, etiske og juridiske vurderinger og normer gjør seg da gjeldende i et komplisert og v ... Lov og Rett 05 / 2017 (Volum 56) Side: 257-258.)

(Anm: Strammer inn på beltebruk etter VG-avsløring. Etter VGs avsløringer om ulovlig tvangsbruk i psykiatrien – og sviktende kontrollrutiner, strammer Helsedirektoratet nå kraftig inn på dagens praksis. (…) Samtidig blir kontrollkommisjonenes rolle som pasientenes rettssikkerhetsinnstans kraftig strammet opp: «Kommisjonen skal gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven», heter det i brevet. (vg.no 17.2.2017).)

- Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer

Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer
aftenposten.no 22.4.2016
Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort er venninne av DNBs styreleder Anne Carine Tanum og bisto styret i redegjørelsen til Næringsdepartementet. Etterpå hyret DNB-styret inn advokatfirmaet til å foreta en ekstern og uavhengig gjennomgang av bankens rolle i samme sak.

Først hjalp Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort styret i DNB med å gi Næringsdepartementet bankens egen versjon av Panama Papers-saken, der Aftenposten avslørte hvordan banken hadde sendt rike, norske kunder til skatteparadis. Nå skal selskapet gjenngå bankens rolle i saken.

Politikere og jusekspert reagerer på dobbeltrollene. (…)

(Anm: DNBs tidligere konsernrevisor om skatteparadis-saken: Har ikke tillit til gjennomgangen. Harald Jægtnes ble pekt på som ansvarlig i DNBs redegjørelse om bankens skatteparadis-akrobatikk. Nå reagerer han på dobbeltrolle i advokatselskapet som skal gjennomgå saken. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: DNB ville hjelpe kunder å eie aksjer anonymt. Brøt DNB norsk lov da det tilbød nordmenn å handle aksjer via selskaper i skatteparadiser? Dette spørsmålet mener jussprofessor Beate Sjåfjell at advokatfirmaet Hjort burde ha svart på i sin DNB-gransking. (aftenposten.no 19.9.2016).)

- Professorene Petter Gottschalk og Beate Sjåfjell kaller rapporten DNB har bestilt etter Panama Papers-avsløringene for et bestillingsverk.

Professor om Bjerkes gjennomgang av Luxembourg-banken: – Det holder ikke
aftenposten.no 26.9.2016
Professorene Petter Gottschalk og Beate Sjåfjell kaller rapporten DNB har bestilt etter Panama Papers-avsløringene for et bestillingsverk.

Aftenposten skrev lørdag om hvordan DNB-sjef Rune Bjerke i 2007 ville til bunns i bankens omstridte virksomhet i Luxembourg.

En DNB-styreprotokoll fra 11. september 2007 viser at Bjerke orienterte styret om at «vi vil gå gjennom alle rutiner ved Luxembourg-virksomheten», etter at daværende finansminister Kristin Halvorsen kritiserte banken for å reklamere med banksekretesse. (…)

(Anm: DNB-sjef Rune Bjerke lovet i 2007 å «gå gjennom alle rutiner» ved Luxembourg-virksomheten (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Etter DNB-rapporten: Professorer etterlyser strengere regler for granskninger. Advokatfirmaet Hjort er storkunde hos DNB og fikk oppdraget med å granske banken etter Panama Papers-avsløringene. Nå vokser kravet om regler for granskinger som sikrer uavhengighet. I det juridiske fagmiljøet og på Stortinget ser en behovet for regler som styrker uavhengigheten til granskingene. Bare i år har Telenor og DNB blitt gransket på styrets oppdrag av eksterne revisjons- eller advokatkontorer. (aftenposten.no 29.9.2016).)

- Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. (- Foreløpig er de få, motstanderne av forslaget fra kommunelovutvalget om at en lokalpolitiker skal kunne fengsles hvis han eller hun offentliggjør opplysninger fra en debatt i kommunestyret – opplysninger administrasjonen synes det er behagelig å holde hemmelig.) (- Ny lovtekst er slag mot åpenhet og demokrati.) (- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.)

Advokatene støtter hemmelighold fullt ut.
kommunal-rapport.no 13.10.2016
Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H).

Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H).

Kommunelovutvalget foreslår på flere områder å øke hemmeligholdet i kommunestyrene. Advokatforeningen har ikke de samme betenkelighetene som Justisdepartementet med at folkevalgte skal pålegges taushetsplikt som går langt utenfor forvaltningsloven. Men foreningen vil samtidig ha en åpning i lovverket for at administrasjonen skal kunne nekte politikerne utvidet innsyn: (…)

(Anm: Ny lovtekst er slag mot åpenhet og demokrati. Kommentar. Pressen og Justisdepartementet er uvanlige allierte i en kamp mot faretruende hemmelighold i en ny kommunelov. Foreløpig er de få, motstanderne av forslaget fra kommunelovutvalget om at en lokalpolitiker skal kunne fengsles hvis han eller hun offentliggjør opplysninger fra en debatt i kommunestyret – opplysninger administrasjonen synes det er behagelig å holde hemmelig. Alle opplysninger som kan unntas offentlighet, for eksempel fordi de står i interne dokumenter, kan nemlig føre til slik rettergang og fengsel. (kommunal-rapport.no 14.10.2016).)

(Anm: Justisdepartementet advarer mot utvidet taushetsplikt. Åpenhet. Justisdepartementet advarer mot forslag om utvidet taushetsplikt, da de mener forslaget åpner for at kommuneansatte får råde over politikernes ytringsfrihet. Justisdepartementet, som har ansvar for offentlighetsloven, er sterkt kritisk til forslaget fra kommunelovutvalget om å utvide folkevalgtes taushetsplikt. Det var Klassekampen som først omtalte høringssvaret i dag. (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm: Hardt ut mot munnkurv for politikere. Jus. Presseorganisasjonene står samlet i kritikken mot kommunelovutvalgets forslag om å pålegge politikere taushetsplikt om offentlige opplysninger. Høringsfristen til kommunelovutvalget gikk formelt ut i går, torsdag. Samme dag leverte både Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Pressens offentlighetsutvalg sine høringsuttalelser. (kommunal-rapport.no 7.10.2016).)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

- Finansavisen: Hjorts DNB-rapport kostet over 6 millioner kroner. (- Hjort brukte fire advokater og fire måneder på den 18 sider lange rapporten, som ble offentliggjort fredag.)

Finansavisen: Hjorts DNB-rapport kostet over 6 millioner kroner
e24.no 18.9.2016
Rapporten som advokatfirmaet Hjort skrev på oppdrag fra DNB, kostet trolig drøyt seks millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Hjort brukte fire advokater og fire måneder på den 18 sider lange rapporten, som ble offentliggjort fredag.

I rapporten konkluderer Hjort med at DNB brøt sine egne etiske retningslinjer i forbindelse med oppretting av selskaper i skatteparadiser.

DNB opplyser at undersøkelsesteamet i Hjort, som var ledet av advokat Kristin Veierød, brukte fire måneder på arbeidet. Hjort har gjennomgått et omfattende dokumentmateriale og intervjuet over 30 nåværende og tidligere ansatte i DNB, opplyste banken i forbindelse med fremleggingen av rapporten.

Ifølge eksperter Finansavisen har snakket med, har advokater i firmaer som Hjort en snittpris på omkring 2.500 kroner timen, som gjør at de fire i teamet vil koste drøyt 6 millioner i fulltid i fire måneder, før eventuelle rabatter og uten moms. Kristin Veierød ønsker ikke å kommentere beløpet. (…)

(Anm: DNBs tidligere konsernrevisor om skatteparadis-saken: Har ikke tillit til gjennomgangen. Harald Jægtnes ble pekt på som ansvarlig i DNBs redegjørelse om bankens skatteparadis-akrobatikk. Nå reagerer han på dobbeltrolle i advokatselskapet som skal gjennomgå saken. (aftenposten.no 22.4.2016).)

(Anm: DNB ville hjelpe kunder å eie aksjer anonymt. Brøt DNB norsk lov da det tilbød nordmenn å handle aksjer via selskaper i skatteparadiser? Dette spørsmålet mener jussprofessor Beate Sjåfjell at advokatfirmaet Hjort burde ha svart på i sin DNB-gransking. (aftenposten.no 19.9.2016).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Varsler priskamp blant advokatene. (- De fem største advokat­firmaene hadde to milliarder kroner i samlet overskudd i fjor.)

Varsler priskamp blant advokatene
dn.no 1.3.2017
De fem største advokat­firmaene hadde to milliarder kroner i samlet overskudd i fjor. Wiersholm lover å jobbe raskere for kundene, og konkurrentene svarer med samme mynt.

De fem største advokatfirmaene fikk for første gang et samlet overskudd på rundt to milliarder kroner i fjor, viser tall DN har innhentet. 

- Advokatfirmaene må jobbe mer effektivt. Jeg er overbevist om at det vil bety enda billigere tjenester for klientene i frem­tiden, sier administrerende partner Nils H. Thommessen (54) i advokatfirmaet Wiersholm til avisen.

Flere av de store advokatfirmaene svarer med lignende planer. Administrerende partner Sverre Tyrhaug hos advokatfirmaet Thommessen sier deres advokater også må bli mer effektive.

- Vi får oftere spørsmål fra kundene om hvilke tjenester vi kan levere for en bestemt totalsum. Det skiller seg veldig fra den klassiske oppfatningen av at advokatene bare lar taksameteret gå, sier Tyrhaug til DN.

Wikborg Rein har på sin side lagt en plan frem mot 2020 for å rendyrke og effektivisere virksomheten basert på dagens partnerskap.

- Det er allerede betydelig priskamp mellom de store firmaene, særlig på ordinære og mer rutinemessige oppdrag. I fremtiden kan kravet til å levere mer effektivt og færre timer bli mer synlig også i mer kompliserte transaksjoner, sier Finn Bjørnstad, administrerende partner i Wikborg Rein til DN. (…)

(Anm: Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår. (…) Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca | Den anonyme kilden bak Panama Papers Fonseca. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Panamadokumenten: Böter för advokatbyrån. De brittiska jungfruöarnas finansmyndighet BVIFSC har bötfällt advokatbyrån Mossack Fonseca & Co för brister i kontrollen av misstänkt penningtvätt och terroristfinansiering, rapporterar tidningen The Wall Street Journal. (nyteknik.se 22.11.2016).)

(Anm: Mossack Fonseca bøtelagt i sitt viktigste skatteparadis (aftenposten.no 29.11.2016).)

(Anm: Av Erik Keiserud leder, Advokatforeningen Er advokaters taushetsplikt et samfunns­problem? Innsyn. Skattedirektøren virker mer opptatt av at staten skal ha innsyn i juridiske råd til borgerne enn av den rettssikkerhetsgarantien advokaters taushetsplikt er. (…) Panamapapirene har rettet oppmerksomheten mot transaksjoner til og fra skatteparadiser. Det er bra at skatteunndragelser avsløres. Men jeg håper ikke Panamapapirene nå har bidratt til å styrke oppfatningen om at advokaters taushetsplikt kan utnyttes av kriminelle ved at transaksjonene til skatteparadisene kan foretas i hemmelighold via klientkontoen til advokaten. (aftenposten.no 12.6.2016).)

- Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. (- Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.) (- Utnyttes av uærlige skattytere.) (- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner.)

Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging
Hans Christian Holte, skattedirektør
aftenposten.no 29.5.2016
Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring.

Forrige fredag skrev Advokatforeningens leder Erik Keiserud et debattinnlegg hvor han er bekymret for at ytterligere begrensninger i taushetsplikten vil få negative følger for rettssikkerheten. Vi deler ikke denne bekymringen. Keiseruds innlegg kan virke balansert, men han unnlater å skrive om områdene hvor advokaters taushetsplikt kan være problematisk.

Vi i Skatteetaten ønsker, i motsetning til Keiserud, en ny gjennomgang av temaet taushetsplikt og skatterådgivere. (…)

Utnyttes av uærlige skattytere
Det vil også kunne lede til misbruk og mistenkeliggjøring av advokatene selv, ved at de utnyttes av uærlige skattytere.

Da vi leverte vår høringsuttalelse til Advokatlovutvalget om NOU 2015:3 «Advokaten i samfunnet» etterlyste vi en bred interesseavveining. Vi pekte på flere forhold og reiste flere spørsmål, blant annet: (…)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

(Anm: Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon. Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger. (aftenposten.no 23.9.2016).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Advokatfullmektig siktet for grov korrupsjon. (…) – Saken har forbindelseslinjer til en sak som etterforskes av Oslo politidistrikt der en fengselsbetjent er siktet for grov korrupsjon, opplyser politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. (NTB) (dagbladet.no 9.11.2016).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser) (mintankesmie.no).)

(Anm: Skattejuks-saken: Tillitsvalgt sier de advarte mot svake kontrollrutiner i mer enn ti år uten å bli hørt. Det siste tiåret har fagforeningen advart Skatteetaten mot store mangler ved hvordan kontrollene som skulle avdekke skattejuks ble gjennomført på.  Derfor gir mange ansatte uttrykk for at skattejukssakene Aftenposten har omtalt, er en bekreftelse på at de hadde rett, men at de har varslet for døve ører. Frustrasjonsnivået i etaten har bygget seg opp over år i takt med at antall ansatte som jobber med kontroll og fastsetting av selvangivelsene, systematisk er blitt bygget ned. (aftenposten.no 24.9.2016).)

(Anm: Analyse: Nav svindles for milliarder. (vg.no 28.2.2013).)

(Anm: Nav-svindlere lurer til seg åtte milliarder. (…)  Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.) (tv2.no 4.9.2016).)

(Anm: Nesøyaadvokat dømt for massive skatteunndragelser. Advokat Geir Knutsen fikk ingen nåde i Drammen tingrett. Straffen lyder på 3 år og 8 måneder fengsel. (dn.no 30.8.2016).)

- Kunstig intelligens kan kutte advokatregningen. (- For en del av advokatens hverdag er å gå igjennom, analysere og sammenligne. Tester har vist at en dokumentgjennomgang som i dag kan ta rundt 100 advokattimer, vil kunne kuttes ned til 2–3 sekunder ved hjelp av kunstig intelligens, og dermed spare ukevis av behandlingstid i større saker.)

Kunstig intelligens kan kutte advokatregningen
e24.no 11.6.2017
– Noen trodde ikke internett var kommet for å bli, på samme måte er det noen som ikke har tro på kunstig intelligens i advokatbransjen, sier innovasjonssjef.

– Alle lurer på om kunstig intelligens vil erstatte advokaten. Der mener jeg det er lett å gå i en felle, og si bastant ja eller nei. Man kan si at jus er høyverdig intellektuelt arbeid, som er på et nivå som kunstig intelligens ikke vil oppnå, men det vet vi jo egentlig ikke noe om, sier Knut-Magnar Aanestad, innovasjonssjef i advokatfirmaet Kluge, til E24.

For en del av advokatens hverdag er å gå igjennom, analysere og sammenligne. Tester har vist at en dokumentgjennomgang som i dag kan ta rundt 100 advokattimer, vil kunne kuttes ned til 2–3 sekunder ved hjelp av kunstig intelligens, og dermed spare ukevis av behandlingstid i større saker.

– I tillegg må vi ikke glemme at kunstig intelligens må ses i sammenheng med annen ny teknologi som i sum vil kunne snu opp ned på juridisk tjenesteleveranse slik vi kjenner den i dag, påpeker Aanestad. (…)

- Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet

Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet
nettavisen.no 19.8.2016
- Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked.

Negative lånerenter - før ansett som nærmest utenkelig - har blitt stadig mer utbredt.

I tillegg til at en rekke sentralbanker, deriblant den europeiske, japanske og svenske fører en negativ rentepolitikk, kan land som Tyskland, Japan og Sveits låne penger i markedet til en effektiv rente under nullstreken.

Altså er investorene villige til å betale for å få lov til å låne disse landene penger. (…)

Advarer mot tidenes største boble
Utviklingen i obligasjonsmarkedene er ifølge den prominente amerikanske hedgefondforvalteren Paul Singer langt fra bærekraftig. Han advarer i et brev til investorene i fondet han styrer, Elliott Management, om at obligasjonsmarkedet er «ødelagt», ifølge flere medier, deriblant CNBC.

Forvalterne i hedgefondet på 28 milliarder dollar, skriver i investorbrevet at de ser «det som på mange måter er den merkeligste perioden vi har sett på 39 år».

Problemet er sentralbankene som har fått for mye makt, mener de, og viser til at verdien av penger forringes og at det er risiko for at inflasjonen løper løpsk når den først kommer.

Les også: Amerikansk storbank spår fantastisk utvikling for Norge (…)

Gjeldsfest for advokater
dn.no 2.11.2012
Haavind-partnerne Trond Kildal (t.h) og Christopher A. Jensen ventet 40 fremmøtte til gjeldsseminar, i stedet dukket det opp mer enn 100.

Økende selskapsgjeld skaper feststemning i de store advokatfirmaene.

Obligasjoner er blitt en pengemaskin for meglerhusene. Nå kaster også de store advokathusene seg over det lukrative markedet, skriver Dagens Næringsliv.

Det var trangt om plassen da advokatfirmaet Haavind kalte inn til seminar med tittelen "Obligasjonsmarkedet - åpent for alle?" i samarbeid med Pareto Securities igår.

- Det kom over 100 personer, og vi hadde ventet 40, sier Haavind-partner Trond Kildal og smiler bredt.

Et gjeldsmarked i full fres er gode nyheter for avdelingene for selskapsrådgivning og transaksjoner i de store advokathusene. Som følge av nye kapitalkrav vegrer flere av bankene seg for å låne ut penger til nye bedriftskunder, og sender de i stedet til obligasjonsmarkedet. Det har ført til høy temperatur i markedet.

Haavinds inntjening på gjeld har økt fra 200.000 til ti millioner på tre år. (...)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. - Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked. (nettavisen.no 19.8.2016).)

Advokater uten grenser
aftenposten.no 12.9.2012
Fremmer urett. Advokater som bryter lover og fremmer urett er blitt hverdagskost. Skal vi akseptere at Advokatforeningen styres av kameraderi og inhabilitet?

I Aftenpostens intervju med advokat Mette Yvonne Larsen på lørdag siteres hun på at «Kapital får Se og Hør til å minne om et menighetsblad. » (…) «At de skriver mye om meg, skyldes kanskje at jeg sendte Kapital en e-post og lurte på om de hadde en våt drøm om å bli advokat som aldri gikk i oppfyllelse.»

At Larsen ikke liker Kapitals artikler, hvor vi har dokumentert hvordan hun og sentrale advokater har brutt regler for god advokatskikk, tar vi som en kompliment. Verre er det at en advokat, som har fått tillit til å føre viktige saker, grovt misbruker denne og tyr til usannheter for å fremme sine og klientens interesser. (...)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. - Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked. (nettavisen.no 19.8.2016).)

- Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar (- Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling.)

Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar
abcnyheter.no 25.5.2016
Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling.

Riksadvokaten endret ordningen i 2008 for å få en mer enhetlig praksis, opplyser assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i en epost til Dagens Næringsliv. (…)

Som følge av ulik praksis i domstolen og politidistriktene for tap av bevilling besluttet Riksadvokaten å overlate denne vurderingen til Advokatbevillingsnemnden.

Les også:  Advarer mot oppblåste timelister i advokatbransjen

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea stiller spørsmål ved omleggingen og viser til avisens artikler om at det har utviklet seg en praksis de siste årene at straffedømte advokater gjør comeback to til tre år etter at bevillingen er suspendert eller inndratt. (…)

Advokatforeningen er enig med Schea i at det er grunn til å endre reglene for tildeling og inndragning av advokatbevilling. (…)

(Anm: – Særbehandling av advokater. Økokrim-sjefen mener straffedømte advokater «sær­behandles». Riks­advokaten medgir at det kan være grunn til å se på om dagens ordning er streng nok. Det er en spesiell ordning for advokater i motsetning til for leger, revisorer og alle andre yrker, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. (dn.no 24.5.2016).)

(Anm: Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Erstatning for sakskostnader. En ting er at man selv velger en dyr advokat og deretter må dekke egne sakskostnader. Et annet og mer problematisk forhold er at den tapende part som blir pålagt å dekke motpartens sakskostnader. (dn.no 23.2.2017).)

(Anm: Vant saken – ingen erstatning, hele regningen Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren.  (dn.no 25.2.2017).)

(Anm: Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe. (side 134-160) (idunn.no/kritisk_juss/2015/03).)

(Anm: Advokatforeningen varsler kamp mot klientnapping. Advokatforeningen vil revidere de etiske reglene for forsvarsadvokater og varsler kamp mot såkalt klientnapping, en praksis Marius Dietrichson kaller «en vederstyggelighet». (…) Les: Forsvarsadvokat avvikler praksisen (…) Les: Advokatlovutvalget vil skjerpe regelverket for straffedømte advokater (…) (nettavisen.no 21.11.2016).)

(Anm: Slik driver advokater «klientnapping» bak murene. Dop, politidokumenter og vervepremier. Forsvarsadvokater bruker nye knep for å sikre seg klienter. (dn.no 18.11.2016).)

(Anm: Aksjonerer for rettshjelpordningen - unnlater å stille i fengslingsmøter: Advokatene kaller tingrettens oppførsel illojal. - Vi opplever stadig at flere erfarne advokater med tilgang også til andre saker som betales etter markedspris, unnlater å ta på seg oppdrag, sier Erik Keiserud, leder i Advokatforeningen. (aftenposten.no 24.8.2015).)

- Avsløringen av de såkalte «Panama papers» er en kriminell handling, hevder advokatfirmaet som dokumentene ble lekket fra.

Advokatfirmaet hevder Panama-avsløringene er straffbare
aftenposten.no 4.4.2016
Avsløringen av de såkalte «Panama papers» er en kriminell handling, hevder advokatfirmaet som dokumentene ble lekket fra.

Ramón Fonseca, den ene av de to grunnleggerne av advokatfirmaet Mossack Fonseca, hevder seg utsatt for en kriminell handling. Han hevder dessuten at lekkasjen av firmaets dokumenter er et angrep på hele nasjonen Panama.

- Dette er en kriminell handling, en forbrytelse, sier Ramón Fonseca, en av grunnleggerne av advokatfirmaet Mossack Fonseca, som har base i Panama.

- Dette er et angrep på Panama, fordi enkelte land ikke liker at vi er så konkurransedyktige når det kommer til å tiltrekke seg selskaper, sier Fonseca til nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kommer etter at en stor lekkasje fra Mossack Fonsecas antatt sikre datasentral førte til at en rekke medier verden over søndag publiserte avsløringer om hvordan firmaet har hjulpet rike statsoverhoder, politikere, kjendiser og andre til å skjule penger i skatteparadiser. Aftenposten har som eneste norske medium fått tilgang til de over 11 millioner dokumentene fra Mossack Fonseca.

Les mer om Panama Papers her. (…)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. (nettavisen.no 19.8.2016).)

(Anm: Her er Mossack Fonsecas «grundige bakgrunnssjekk» - oppdaget aldri at norsk kunde var straffedømt. Helt siden Aftenposten og 100 andre medieorganisasjoner begynte å publisere saker om Mossack Fonsecas virksomhet, har advokatfirmaet holdt fast ved at de utfører «grundige bakgrunnssjekker» på nye kunder for å forhindre at de ender opp med kriminelle på kundelisten. (aftenposten.no 18.6.2016).)

(Anm: Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar. (…) Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling. (abcnyheter.no 25.5.2016).)

(Anm: Mossack Fonseca vil saksøke journalister. Mossack Fonseca sier advokatfirmaet har startet prosessen med å saksøke det internasjonale journalistnettverket ICIJ på grunn av Panama-avsløringene. (hegnar.no 12.5.2016).)

(Anm: Amerikanske myndigheter har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca. Amerikansk påtalemyndighet har opprettet etterforskning av Mossack Fonseca, advokatfirmaet som står sentralt i Panama Papers-avsløringene. Dette skriver The Wall Street Journal. Målet med etterforskningen er å finne ut av om Mossack Fonsecas ansatte bevisst har hjulpet sine klienter med å unndra skatt. (aftenposten.no 30.7.2016).)

(Anm: Lars Gunnesdal. Samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie. Skatteparadisenes gode medhjelpere. Verdens folkevalgte kunne stoppet skatteparadisenes parasittvirksomhet. Dessverre drar mange statsledere personlig nytte av at ting forblir uendret. (nrk.no 8.5.2016).)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

(Anm: Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon. Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger. (aftenposten.no 23.9.2016).)

(Anm: Norske redere er storforbrukere av skatteparadisselskaper. Norske redere og folk i shippingmiljøet har vært kunder av Panama-advokatkontoret Mossack Fonseca. En av dem innrømmer å ha holdt tilbake opplysninger for skattemyndighetene. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Obamas regjering varsler kamp mot skatteparadiser og hemmelighold (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Danske skattemyndigheter har fått grønt lys til å betale et millionbeløp til en anonym kilde for å få tilgang til skatteopplysninger fra de såkalte Panama-dokumentene. Ifølge Danmarks Radio (DR), som først omtalte saken, er det snakk om opplysninger fra 320 danske saker, som vedrører mellom 500 og 600 skattytere. (aftenposten.no 7.9.2016).)

(Anm: Regjeringen starter korrupsjonsutredning. Etter en rekke korrupsjonsskandaler i delvis statseide selskaper bestiller regjeringen en ekstern utredning. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC) har fått i oppdrag fra næringsminister Monica Mæland å utrede departementets eieroppfølging. (dn.no 7.4.2016).)

(Anm: Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (na24.no 8.1.2013).)

(Anm: Myndighederne ransager omstridt advokatkontor i Panama. Advokatfirmaet Mossack Fonseca er blevet ransaget. Ejeren af firmaet langer nu ud efter Panamas præsident. (...) Advokatfirmaet var omdrejningspunkt, da millioner af fortrolige dokumenter i april 2016 blev offentliggjort af journalister verden over, efter de var blevet lækket fra firmaet. (politiken.dk 10.2.2017).)

(Anm: Mossack-Fonseca-ledere pågrepet. Partnerne i advokatfirmaet som ble kjent i forbindelse med Panama-papirene, er pågrepet og anklaget for hvitvasking av penger, opplyser myndighetene i Panama. (nrk.no 11.2.2017).)

(Anm: Konkursrådets bekymringsmelding til Anundsen: «Alvorlig kriminalitet skjules». (…) Etter det Konkursrådet erfarer er etterforskningskapasiteten ved Finans- og Miljøkrimseksjonen nå så svekket at den gode samarbeidsplattformen, som de senere årene er etablert, er i ferd med å forvitre. (…) Mener de verste slipper unna. (vg.no 7.8.2016).)

- Kilden til Panama Papers-avsløringene mener at deler av advokatstanden er korrumpert.

Kronikken er en tankevekker.
aftenposten.no 7.5.2016
Vi trenger mer finansiell åpenhet og et solid vern for varslere for å avdekke korrupsjon. Det er blant reaksjonene på en kronikk fra Panama Papers-kilden.

Kilden til Panama Papers-avsløringene mener at deler av advokatstanden er korrumpert. At domstoler slår seg til ro med argumentene fra de ressurssterke. At banker og skattemyndigheter tar avgjørelser i favør av de rike og tøyler middelklassen og fattige. Og at pressen svikter sin oppgave som vaktbikkje. (…)

Les hele kronikken Det vil ta år, muligens flere tiår, før det fulle omfanget av Mossack Fonsecas skitne handlinger blir kjent. (…)

(Anm: Mossack Fonseca har vært mer enn bare en brikke i maskineriet av «formuesforvaltning». De har brukt sin innflytelse til å skrive og tøye lover over hele verden i favør av de kriminelle over flere tiår. (…) Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca | Den anonyme kilden bak Panama Papers Fonseca. (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Skattelistene gjør svarte kroner hvite (bt.no 12.12.2012).)

(Anm: Skattedirektøren: Advokaters taushetsplikt må noen ganger vike. Hans Christian Holte, skattedirektør. Advokatforeningens leder, Erik Keiserud, hevder i en kronikk i Aftenposten 13. juni at advokatenes taushetsplikt må gå foran opplysningsplikten til skattemyndighetene. Kronikken fremstår som et svar på mitt innlegg i avisen 30. mai, hvor jeg etterlyste en bred vurdering av hvilke hensyn som skal veie tyngst når taushetsplikten skal avveies mot opplysningsplikt om transaksjonsrådgivning. (aftenposten.no 17.6.2016).)

(Anm: Av Erik Keiserud leder, Advokatforeningen Er advokaters taushetsplikt et samfunns­problem? Innsyn. Skattedirektøren virker mer opptatt av at staten skal ha innsyn i juridiske råd til borgerne enn av den rettssikkerhetsgarantien advokaters taushetsplikt er. (…) Panamapapirene har rettet oppmerksomheten mot transaksjoner til og fra skatteparadiser. Det er bra at skatteunndragelser avsløres. Men jeg håper ikke Panamapapirene nå har bidratt til å styrke oppfatningen om at advokaters taushetsplikt kan utnyttes av kriminelle ved at transaksjonene til skatteparadisene kan foretas i hemmelighold via klientkontoen til advokaten. (aftenposten.no 12.6.2016).)

(Anm: Er advokaters taushetsplikt et problem? | Erik Keiserud, leder, Advokatforeningen. Er advokaters taushetsplikt et problem? Åpenhet. Det bekymrer meg dersom Regjeringen mener at Advokatlovutvalgets forslag, med alle høringsuttalelser, ikke gir et godt nok grunnlag for å balansere hensynene for og mot advokaters taushetsplikt. (…) I land vi liker å sammenligne oss med har advokatenes taushetsplikt en sterk stilling. (…) Det forutsetter at klienten kan stole på at informasjonen blir behandlet konfidensielt. (…) Utredningen «NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet» er utarbeidet av et regjeringsnedsatt ekspertutvalg. (…) Det bekymrer meg dersom Regjeringen mener at Advokatlovutvalgets forslag, med alle høringsuttalelser, ikke gir et godt nok grunnlag for å balansere hensynene for og mot advokaters taushetsplikt. Man lar vel ikke et populistisk ønske om å vise handlekraft i kjølvannet av Panama-papirene styre prosessen når et så viktig samfunnsspørsmål skal avgjøres? (aftenposten.no 19.5.2016).)

- Vil begrense advokatenes taushetsplikt. (- Den profilerte skatteadvokaten Sverre E. Koch i Advokatfirmaet Thommessen er derimot skeptisk til at reglene strammes inn for mye.)

Vil begrense advokatenes taushetsplikt.
hegnar.no 7.5.2016
Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker.

Skattedirektøren har lenge vært positiv til en endring av reglene for taushetsplikten.

- I enkelte tilfeller kan taushetsplikten føre til at Skattetaten ikke får godt nok grunnlag til å beregne riktig skatt. Jeg vil tro forslaget er en erkjennelse av at dette kan fungere bedre i fremtiden, sier Holte til avisen.

Den profilerte skatteadvokaten Sverre E. Koch i Advokatfirmaet Thommessen er derimot skeptisk til at reglene strammes inn for mye, for eksempel ved at rådgivere får plikt til å melde fra om drøftelser som ikke blir realitet.

- Det må fortsatt være anledning for en advokat eller rådgiver å ha en fortrolig samtale med klienten. Vi må kunne «tenke høyt» sammen uten at det forventes at vi skal kaste oss over tastaturet like etter for å rapportere til Skatte­etaten, sier Koch til DN. (…)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

- Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti.

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

- Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter.

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. (nettavisen.no 19.8.2016).)

(Anm: Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar. (…) Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling. (abcnyheter.no 25.5.2016).)

(Anm: Lars Gunnesdal. Samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie. Skatteparadisenes gode medhjelpere. Verdens folkevalgte kunne stoppet skatteparadisenes parasittvirksomhet. Dessverre drar mange statsledere personlig nytte av at ting forblir uendret. (nrk.no 8.5.2016).- Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti.

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Avskiltede advokater. Advokater som mister advokatbevillingen kan være tilbake i rettssalen kort tid etter at de er avskiltet. – Det kreves bedre vandel av en drosjesjåfør enn av en advokat, sier advokat John Christian Elden. (dn.no 6.5.2016).)

(Anm: – Problem for standen, samfunnet og klienten. – Advokater som begår straffbare handlinger undergraver advokatenes anseelse, sier Bergljot Webster leder av advokatlovutvalget og høyesterettsdommer. Advokatlovutvalgets leder reagerer på at straffedømte advokater ser ut til å få tilbake bevillingen automatisk. Nå vil hun stoppe dem. (dn.no 8.5.2016).)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

- Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden.

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

- Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen.

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

- Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister.

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister (…) Professor Guttorm Schjelderup har flere ganger den siste tiden sagt at Norge ikke har vært et foregangsland i kampen mot skatteparadiser og at utviklingen har gått i feil retning her hjemme. (journalisten.no 11.4.2016).)

(Anm: Nesten ingen snoker i skattelistene. Flere titalls tusen færre har turt å søke i skattelistene i år. FÅ SØK: Veldig få har så langt søkt i skattelistene. Dersom du søker, får vedkommende du søker på beskjed om det. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Advokatfirmaet forsvarer seg etter kjempelekkasje. - Vi tilbyr ingen løsninger som har til formål å skjule ulovlige handlinger, som skatteunndragelse, heter det fra advokatfirmaet Mossack Fonseca. (nettavisen.no 3.4.2016).)

(Anm: Skatteparadis er et velkjent triks. (…) Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser. (...) Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn. (stavrum.blogg.n 4.4.2016).)

(Anm: Finansfyrstedømmet. Det var en tid da nordmenn kom med bæreposer fylt med cash for å gjemme sparepengene i Luxembourg. I dag er det lille storhertugdømmet i hjertet av Europa et av verdens viktigste finanssentrum. (dn.no 8.4.2016).)

(Anm: Slik kan vi stenge skatteparadisene. Skatteparadiset over alle skatteparadis, Luxembourg, bør sparkes ut av EU om de ikke gir seg. ÅPENHET: Eva Joly har lenge jobbet for å bekjempe skatteparadis. Skatteparadiser er organisert tjuveri. Økonomer, skatteadvokater og kommentatorer har de siste dagene understreket at det kan være gode og lovlige grunner for å plassere penger i et skatteparadis. Det kan være. Men i det store og hele er bruken av skatteparadis en måte å gjemme unna penger på, for å slippe offentlighetens søkelys og unngå å betale sin skatt. (dagbladet.no 8.4.2016).)

(Anm: - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB. (...) - Avsløringen og omfanget er ekstraordinært. Vi krever gransking fra Stortinget og helhetlig plan for å beskytte samfunnet mot hemmelighold. Det må være forsterket kontroll for dem som tilrettelegger, blant annet banker, advokater og revisjonsselskap, sier hun. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Higher social class predicts increased unethical behavior.Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Mar 13;109(11):4086-91. Epub 2012 Feb 27.)

- Joly: – Økokrim er for lite og svakt. At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly.

(Anm: Joly: – Økokrim er for lite og svakt. At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly. (abcnyheter.no 22.1.2016).)

(Anm: «Gyldne tider for hvitsnippforbrytere». 98 anmeldelser er så langt i år lagt i skuffen av Økokrims Trond Eirik Schea. Kanskje burde Transocean-saken vært en av dem, skriver DNs kommentator Bård Bjerkholt. (dn.no 14.12.2015).)

(Anm: Nye opplysninger for domstolene i skatte- og merverdiavgiftssaker. Det har i norsk skatteprosess lenge eksistert en ulovfestet regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger ved domstolsbehandlingen av skattesaker. Skattyters rett til å fremlegge bevis for domstolen kan bortfalle dersom beviset ikke ble fremlagt før behandlingen av ligningsvedtaket var avsluttet. Artikkelen søker å klarlegge det nærmere innholdet av denne regelen de lege lata gjennom en analyse av rettspraksis og sentrale hensyn. I tillegg reises spørsmålet om behovet og det rettspolitiske grunnlaget for en regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger for domstolen. Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 2-209.)

– «Etter Advokatforeningens syn er imidlertid Transocean-saken ett av flere eksempler på at både Økokrims og øvrige politidistrikters behandling av økonomiske straffesaker har betydelig forbedringspotensial», skriver den. (- Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og jus overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse om Økokrims fremgangsmåte i skattesaken mot oljeservicekjempen Transocean.)

(Anm: - Alvorlig angrep på rettsstaten. Advokatforeningen vil stramme opp og ruste opp Økokrim etter Transocean-saken. Høringsuttalelsen fra Advokatforenignen er signert lederen Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith. «Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og jus overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten», skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse om Økokrims fremgangsmåte i skattesaken mot oljeservicekjempen Transocean. Den hardeste delen av kritikken rammer Økokrims tiltale mot Sverre E. Koch. Fra 2007 til 2014 var skatteadvokat Sverre E. Koch under rettsforfølging i tilknytning til skattesaken mot riggselskapet Transocean. (…) «Etter Advokatforeningens syn er imidlertid Transocean-saken ett av flere eksempler på at både Økokrims og øvrige politidistrikters behandling av økonomiske straffesaker har betydelig forbedringspotensial», skriver den. (dn.no 9.1.2018).)

- Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne.

(Anm: NHH-professorer om Transocean-saken. Merkverdigheter i Transocean-saken. Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelforfatterne. (dn.no 21.6.2017).)

(Anm: Transocean og kompleksitet. En av de mest omtalte skattesakene i Norge de siste årene – Transoceansaken – har nylig fått sin avgjørelse i Borgarting lagmannsrett. Saken har til og med fått sin egen side på Wikipedia! Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 1.)

(Anm: Transocean NYSERIG er verdens største boreselskap og verdens største riggselskap med en total flåte på 80 enheter. Av disse kan 36 enheter operere på dypt vann, slik at Transocean også er verdens største dypvannsselskap. På norsk sokkel operer disse flyttbare boreriggene: Polar Pioneer, Transocean Arctic, Transocean Searcher,Transocean Winner, Transocean Barents, Transocean Spitsbergen og Transocean Leader. (no.wikipedia.org).)

- Førstestatsadvokat Morten Eriksen (66) i Økokrim tapte mot verdens største riggselskap. Nå forteller han om hvordan han opplevde arbeidet med norgeshistoriens største skattesak. – Alle visste at jeg var alene og at jeg ikke kunne være alene om en så stor sak.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen (66) i Økokrim tapte mot verdens største riggselskap. Nå forteller han om hvordan han opplevde arbeidet med norgeshistoriens største skattesak. – Alle visste at jeg var alene og at jeg ikke kunne være alene om en så stor sak.
dn.no 9.6.2017
Sto alene. Morten Eriksen i Økokrim tror mye av kritikken mot ham og etterforskningen kunne vært unngått hvis han hadde fått delt oppgaven med en eller to fra starten av. – Jeg har vært eneste statsadvokat på saken i mange år – mot min vilje, sier han.

– Manglende avklaring av aktoratspørsmålet tok nesten knekken på meg.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim retter på solbrillene. I ett år har han holdt munn. Nå er han klar til å fortelle. Om hva han selv mener skjedde da norgeshistoriens største skattesak, Transocean-saken, smuldret opp. Om beskyldningene mot etterforskningen. I dag blir Transocean-saken trukket frem som eksempel på hvorfor særorganet Økokrim bør legges ned.

– Man orker ikke mange store saker i løpet av en karriere, summen av belastninger er for stor, sier Eriksen. (…)

(Anm: Joly: – Økokrim er for lite og svakt. At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly. (abcnyheter.no 22.1.2016).)

(Anm: «Gyldne tider for hvitsnippforbrytere». 98 anmeldelser er så langt i år lagt i skuffen av Økokrims Trond Eirik Schea. Kanskje burde Transocean-saken vært en av dem, skriver DNs kommentator Bård Bjerkholt. (dn.no 14.12.2015).)

(Anm: Nye opplysninger for domstolene i skatte- og merverdiavgiftssaker. Det har i norsk skatteprosess lenge eksistert en ulovfestet regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger ved domstolsbehandlingen av skattesaker. Skattyters rett til å fremlegge bevis for domstolen kan bortfalle dersom beviset ikke ble fremlagt før behandlingen av ligningsvedtaket var avsluttet. Artikkelen søker å klarlegge det nærmere innholdet av denne regelen de lege lata gjennom en analyse av rettspraksis og sentrale hensyn. I tillegg reises spørsmålet om behovet og det rettspolitiske grunnlaget for en regel som begrenser skattyters rett til å fremlegge nye opplysninger for domstolen. Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 2-209.)

(Anm: Transocean og kompleksitet. En av de mest omtalte skattesakene i Norge de siste årene – Transoceansaken – har nylig fått sin avgjørelse i Borgarting lagmannsrett. Saken har til og med fått sin egen side på Wikipedia! Skatterett 01 / 2017 (Volum 35) Side: 1.)

(Anm: Transocean NYSERIG er verdens største boreselskap og verdens største riggselskap med en total flåte på 80 enheter. Av disse kan 36 enheter operere på dypt vann, slik at Transocean også er verdens største dypvannsselskap. På norsk sokkel operer disse flyttbare boreriggene: Polar Pioneer, Transocean Arctic, Transocean Searcher,Transocean Winner, Transocean Barents, Transocean Spitsbergen og Transocean Leader. (no.wikipedia.org).)

- Galskap å legge ned Økokrim. (- Forsvinner Økokrim, gir vi i praksis opp å sikre at likhet for loven også skal gjelde de på toppen.)

Galskap å legge ned Økokrim
dn.no 9.6.2017
Forsvinner Økokrim, gir vi i praksis opp å sikre at likhet for loven også skal gjelde de på toppen.

Økokrim hadde bare ressurser til å ta tolv fattige saker i 2015. Årsaken til det er at det er svært tid- og ressurskrevende å etterforske disse typene økonomisk kriminalitet. (…)

- Næringsminister Monica Mæland har bedt Advokatfirmaet PwC utrede om selskapene følger opp eierskapsmeldingens punkter om antikorrupsjon. PwC er del av den type konsulentnettverk som har gitt oss Panama-skandalen. De sitter på begge sider av bordet, og kan ikke gi oss svaret på hva som er problemet og hva som bør endres, skriver Beate Sjåfjell.

Kronikk: Statens mislykkede aksjeeierskap
Beate Sjåfjell
Kronikkforfatteren er professor dr. juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 13.4.2016

Eierskapsmeldingen gir ingen signaler om at staten vil ta et oppgjør med det ekstremt skadelige og kortsiktige presset for maksimal profitt. Dette går på bekostning av samfunnsansvaret.

Hva har Yara, Statoil, Telenor, Hydro, Kongsberg Gruppen, DNB og Kværner til felles? Alle har staten som aksjonær (indirekte for Kværners del), og alle har i løpet av den senere tid blitt beskyldt for å være involvert i lovbrudd eller uetisk adferd. Hvordan kan dette skje, med en statlig aksjonær som hevder å ha tydelige forventninger til samfunnsansvar? (…)

Næringsminister Monica Mæland har bedt Advokatfirmaet PwC utrede om selskapene følger opp eierskapsmeldingens punkter om antikorrupsjon. PwC er del av den type konsulentnettverk som har gitt oss Panama-skandalen. De sitter på begge sider av bordet, og kan ikke gi oss svaret på hva som er problemet og hva som bør endres, skriver Beate Sjåfjell. (…)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

(Anm: - Vi vil vite mer om skatterådgiverne. Skattedirektør Hans Christan Holtes jobb er blant annet å passe på at flest mulig betaler den skatten de skal etter reglene som gjelder. (aftenposten.no 21.4.2017).)

(Anm: Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker. (…) Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i. (nrk.no 3.5.2017).)

(Anm: Rekordmye penger i Panama-banker tross avsløringer. Panamapapirene har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1.000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. (aftenposten.no 17.3.2017).)

(Anm: Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter. (Lawyers who are legislators face conflicts.) En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (boston.com 4.7.2011).)

(Anm: Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC. (…) Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene. (aftenposten.no 4.11.2016).)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. (nettavisen.no 19.8.2016).)

(Anm: Advokatbevillinger på Riksadvokatens radar. (…) Riksadvokaten kan komme til å revurdere ordningen som har muliggjort at advokater som dømmes for alvorlig økonomisk kriminalitet får tilbake sin bevilling. (abcnyheter.no 25.5.2016).)

(Anm: Lars Gunnesdal. Samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie. Skatteparadisenes gode medhjelpere. Verdens folkevalgte kunne stoppet skatteparadisenes parasittvirksomhet. Dessverre drar mange statsledere personlig nytte av at ting forblir uendret. (nrk.no 8.5.2016).)

(Anm: Vil begrense advokatenes taushetsplikt. Skattedirektør Hans Christian Holte er positiv til forslaget om en ny opplysningsplikt for rådgivere i skattesaker. (hegnar.no 7.5.2016).)

(Anm: Advokatene støtter hemmelighold fullt ut. Åpenhet. Straffansvar for lokalpolitikere, hemmelige sakslister og lukkete møter med kommuneadvokaten. Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Jens Johan Hjort og Advokatforeningen støtter alle forslagene om økt hemmelighold i kommuneloven. Det framgår av høringsuttalelsen fra Advokatforeningen, som er signert foreningens leder og eks-ordfører i Tromsø Jens Johan Hjort (H). (kommunal-rapport.no 13.10.2016).)

(Anm: Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging. Det er et samfunnsproblem hvis bruk av advokater resulterer i innsynshindring. (aftenposten.no 29.5.2016).)

(Anm: Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker. Bankene er for trege med å gjennomføre tiltak mot hvitvasking. Finanstilsynet mener sjekkingen av kundene ikke er god nok. (…) Finandepartrementet la fredag frem forslag til nye tiltak mot hvitvasking. (aftenposten.no 3.4.2017).)

(Anm: Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon. Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger. (aftenposten.no 23.9.2016).)

(Anm: Skattedirektøren med internasjonalt toppverv, vil presse Bahamas til å dele skatteinformasjon. Norges skattedirektør Hans Christian Holte blir nestleder i OECDs skatteforum. Der vil han legge press på Bahamas om åpenhet og deling av skatteopplysninger. (aftenposten.no 23.9.2016).

(Anm: Obamas regjering varsler kamp mot skatteparadiser og hemmelighold (aftenposten.no 6.5.2016).)

(Anm: Danske skattemyndigheter har fått grønt lys til å betale et millionbeløp til en anonym kilde for å få tilgang til skatteopplysninger fra de såkalte Panama-dokumentene. Ifølge Danmarks Radio (DR), som først omtalte saken, er det snakk om opplysninger fra 320 danske saker, som vedrører mellom 500 og 600 skattytere. (aftenposten.no 7.9.2016).)

(Anm: Toppadvokater i London tjener 12.000 kroner timen. 1000 pund-grensen er brutt for advokater i London. De dyreste rådene koster nå over 12.000 kroner timen i City. Advokater i London tjener stort på banker som RBS, som så langt har brukt over en milliard kroner bare på ett søksmål. (…) Den voldsomme prisoppgangen på forretningsadvokater kommer frem i en studie utført av tenketanken Centre for Policy Studies i London, omtalt i Financial Times. (dn.no 5.2.2016).)

- Ressurssvake når ikke frem i retten. (- Dersom du er kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi, har du gode muligheter for å få gjennomslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk.)

Ressurssvake når ikke frem i retten
forskning.no 27.9.2011
Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt.

– Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor Knut Papendorf.

Han er professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og står bak en ny rapport som bekrefter det gamle advokatuttrykket om at det å ha rett ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettsstaten Norge.

Dersom du er kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi, har du gode muligheter for å få gjennomslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk.

Er du derimot ressurssvak, og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du betydelig svakere, ifølge rapporten. (...)

(Anm: Søksmål (mintankesmie.no).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Medisinering av psykisk utviklingshemmede (Lørdagsrevyen 12.11.2011).)

(Anm: Tror psykose­medisin tok livet av Renate. Da søsteren til Anniken Hoel døde brått, sto familien uten svar. Til det viste seg at «plutselig død» var en mulig bivirkning av medisinene hun tok. (nrk.no 13.3.2017).)

(Anm: Overmedisinering av eldre (NRK Dagsrevyen) (…) Flere eldre dør av overmedisinering. (...) Vi er kommet dit at vi aksepterer lettere at pasienter dør av bivirkninger av medisiner enn av selve sykdommen. (nrk.no 10.2.2017).)

(Anm: Moren (85) ble syk av behandlingen på sykehjem: – Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere. (tv2.no 18.5.2017.)

(Anm: Han blei medisinert til døde (nrk.no 12.11.2011).)

(Anm: Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner) (mintankesmie.no).)

(Anm: Bruk av annengenerasjons antipsykotiske legemidler øker parametre for metabolsk syndrom. (dgnews.docguide.com 17.3.2016).

- Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker risikoen for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker.

(Anm: Konklusjoner: Annengenerasjons antipsykotika forårsaker signifikant flere endringer i metabolske parametere, og øker sjansene for å utvikle metabolsk syndrom og tilhørende lidelser som diabetes mellitus type II og cerebrovaskulære ulykker. (Conclusions: Second-generation antipsychotics cause significantly more changes in the metabolic parameters, increasing the chances of developing metabolic syndrome and associated disorders like diabetes mellitus type-II and cerebrovascular accidents. Indian J Psychiatry. 2011 Apr-Jun; 53(2): 128–133.)

- Metabolsk syndrom og risiko for kreft. En systematisk gjennomgang og meta-analyse. (- Konklusjoner. Metabolisk syndrom er forbundet med økt risiko for vanlige kreftformer, for enkelte kreftformer er risikoen forskjellig mellom kjønn, populasjoner og definisjoner av metabolsk syndrom.)

(Anm: Metabolic Syndrome and Risk of Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis. Abstract Objective—Available evidence supports the emerging hypothesis that metabolic syndrome may be associated with the risk of some common cancers. We did a systematic review and meta-analysis to assess the association between metabolic syndrome and risk of cancer at different sites. Conclusions—Metabolic syndrome is associated with increased risk of common cancers; for some cancers, the risk differs betweens sexes, populations, and definitions of metabolic syndrome. Diabetes Care. 2012;35(11):2402-2411.)

(Anm: Dopaminmangel: Hva du trenger å vite. (Dopamine deficiency: What you need to know) (medicalnewstoday.com 17.1.2018).)

(Anm: Det allerførste udtryk for liv lever stadig inden i os. En cellemaskine så kraftig, at den lagde grunden til alt liv, kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. (jyllands-posten.dk 17.12.2017).)

- Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP.

(Anm: Antipsykotika-indusert dopamin supersensitivitetspsykose (SP): Farmakologi, kriterier og terapi. Til slutt beskriver vi 3 antipsykotiske seponeringssyndrom (bivirkninger grunnet nedtrapping av doser), som ligner de som er sett med andre CNS-legemidler, og vi foreslår tilnærminger for å behandle, potensielt forhindre eller midlertidig administrere SP. (Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Finally, we describe 3 antipsychotic withdrawal syndromes, similar to those seen with other CNS drugs, and we propose approaches to treat, potentially prevent, or temporarily manage SP.) Psychother Psychosom 2017;86:189-219.)

- Studien viser sammenhengen mellom metabolsk syndrom og risiko for kognitive sykdommer.

(Anm: Study shows link between metabolic syndrome and risk of cognitive disorders. A study presented at the European Academy of Neurology Congress in Amsterdam has shown that obesity alone is not a risk factor for cognitive disorders, but commonly associated co-morbidities such as diabetes, high blood pressure, and metabolic disorders are. Dementia diseases in patients who suffer from diabetes are often treated inadequately, a new research paper reveals. It has long been supposed that patients with metabolic syndrome are more likely to suffer from cognitive impairment - and to a greater extent. Reasons are thought to include chronic inflammatory processes which can induce neuroinflammatory and neurodegenerative changes. Whether obese individuals without risk factors such as diabetes mellitus, metabolic disorders and the presence of albumin in the urine have an increased risk of cognitive impairment is still little researched. (news-medical.net 27.6.2017).)

(Anm: Metabolic Syndrome Components Are Associated With Symptomatic Polyneuropathy Independent of Glycemic Status. Diabetes Care 2016 (Published online before print March 10, 2016).)

(Anm: Patients With Polyneuropathy Receive Long-Term Opioid Therapy, No Clear Benefit. CHICAGO -- May 23, 2017 -- Polyneuropathy is associated with an increased likelihood of long-term opioid therapy, but therapy does not appear to improve functional status, according to a study published online by JAMA Neurology. Polyneuropathy is a common painful condition, especially among older patients, which can result in functional impairment. (dgnews.docguide.com 23.5.2017).)

(Anm: Prepsychosis links with elevated metabolic syndrome. MADRID – Untreated people at high risk for developing psychosis also showed an increased prevalence of certain components of metabolic syndrome in data collected from 163 German study participants, a finding that gives new insight into the well-documented but poorly delineated link between schizophrenia and metabolic syndrome. (...) He also suggested prescribing antipsychotic medications that pose the lowest risk for causing further metabolic derangements in patients. (clinicalpsychiatrynews.com.com 2.4.2016).)

(Anm: Joachim Raese, MD. Metabolic syndrome is defined by the aggregation of hypertriglyceridemia, low high-density lipoprotein (HDL) levels, elevated fasting glucose, hypertension, and increased waist circumference. Metabolic syndrome confers an increased risk of developing diabetes and of dying from coronary artery disease. Cardiovascular disease is the leading cause of death among patients with schizophrenia, who have a life expectancy about 20 years shorter than the general population. (…) For a more detailed discussion, I suggest watching a YouTube video that we have prepared. (cmeinstitute.com 27.4.2016).)

(Anm: Video Lecture 8: Metabolic Syndrome Lectures 1 (By Dr. Joachim Raese) (youtube.com).)

(Anm: - Lege får 30 år til livstid for drap i sak i L.A. knyttet til pasienters overdoser. (Doctor gets 30 years to life for murders in L.A. case tied to patients' overdoses.) (…) En dommer dømte fredag en lege i Rowland Height til 30 år til livstid i fengsel for drapene på tre av sine pasienter som følge av dødelig overdose, en dom som satte sluttstrek i en "landmark"-sak som enkelte medisinske eksperter sier kan endre hvordan leger i hele landet håndterer forskrivningen av reseptbelagte legemidler. (latimes.com 5.2.2016).)

(Anm: Diskriminering, feilmedisineringer hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc. (mintankesmie.no).)

(Anm: På tide å revurdere? (Time to rethink?) Legemiddelbehandlinger hos mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (Drug treatments in people with intellectual disability and challenging behaviour disabilities) Editorials (Lederartikkel) BMJ 2014;349:g4323 (Published 04 July 2014).)

(Anm: Autisme: tidlig dødsrisiko en "skjult krise" (- Den ulikhet i utfall for autistiske mennesker vist i disse data er skammelige. Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor mange autistiske mennesker aldri vil oppleve sin 40-årsdag.) (- Alle som er involvert i å støtte folk med autismespekteret fra regjeringen rett ned til lokalt helsepersonell har et ansvar for å stå opp og begynne å redde liv så snart som mulig.) (medicalnewstoday.com 21.3.2016).)

(Anm: Association of anticholinergic burden with adverse effects in older people with intellectual disabilities: an observational cross-sectional study. Conclusions Older people with intellectual disabilities and with mental health conditions were exposed to high anticholinergic burden. This was associated with daytime dozing and constipation. The British Journal of Psychiatry Dec 2016, 209 (6) 504-510.)

(Anm: New study links autism to mutations in mitochondrial DNA (medicalnewstoday.com 31.10.2016).)

(Anm: - Slår sovepiller os ihjel? (- Studiet er det største af sin slags på globalt plan og har også undersøgt sammenhængen mellem brug af antidepressiver og antipsykotika og dødelighed. Også her fandt forskerne en overdødelighed.) (videnskab.dk 21.3.2016).)

(Anm: Kallmyr går av - blir partner i advokatfirma. Jøran Kallmyr går av som statssekretær i Justisdepartementet og blir partner i advokatfirmaet Ræder. Statssektær for Anders Anundsen, Vidar Bræin-Karlsen, overtar Kallmyrs jobb, mens Ove Vanebo blir ny statssekretær for justisministeren. Ove Vanebo, som i likhet med Kallmyr er jurist, er tidligere lederen i Fremskrittspartiets Ungdom. (aftenposten.no 21.2.2016).)

- Gutteklubben i norske advokatkontorer. (- Det er velfortjent at advokatbransjen er blitt omtalt som et gubbevelde.)

Gutteklubben i norske advokatkontorer
Lucy Furuholmen, Ida Andenæs Galtung jusstudenter, Universitetet i Oslo
aftenposten.no 26.10.2015
De mest kompetente må ha reelle muligheter til å nå frem – uavhengig av kjønn.

Jussprofessor Geir Woxholth reiser i Dagens Næringsliv 22. oktober spørsmål ved kvinners "rett" til å bli partnere. Bakgrunnen for diskusjonen er blant annet rapporten fra svenske Brahe Educational Foundation som har kartlagt kjønnsbalansen i ledelsen av europeiske advokatselskaper.

I Norge, hvor syv av ti jurister som uteksamineres fra universitetet er kvinner, er den kvinnelige partnerandelen kun på 11,4 prosent. Det er velfortjent at advokatbransjen er blitt omtalt som et gubbevelde, og vi er glade for at mediene har reist diskusjonen om gutteklubben på norske advokatkontorer.(...)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Geir Woxholth professor dr. juris, Universitetet i Oslo. Advokatpartnerdebatten: Et felles ansvar for advokatfirmaene, kvinnelige advokater og deres menn. (…) I kronikken i DN forsøkte jeg å beskrive en virkelighet i enkelte store forretningsadvokatfirmaer. Jeg har ikke argumentert for at jeg liker denne virkeligheten, ei heller sett noen grunn til å moralisere over den. (…) Selskapseierne må selv få bestemme. (aftenposten.no 27.10.2015).)

(Anm: Tar oppgjør med machomyter. Kvinnelige toppadvokater reagerer sterkt på påstander om at kvinner ikke når opp som partnere fordi de da må jobbe døgnet rundt. – Jeg ble så provosert over utsagnene at jeg ikke fikk sove, sier Susanne Munch Thore i Wikborg Rein.  Det er noen som vil holde liv i en tåpelig myte som sier at man jobber hele døgnet i denne bransjen, sier managing partner Susanne Munch Thore (til venstre) i Wikborg Rein. Hun får støtte av BA-HR-partner Anne Sofie Bjørkholt. (dn.no 22.10.2015).)

(Anm: I disse yrkene jobber det flest psykopater. Hvilke yrker tiltrekker seg flest og færrest psykopater? Hvilke kjennetegn har en psykopat? Sjekk listen og lenker nederst i saken (nettavisen.no 15.10.2015).)

(Anm: 24 av 25 jus-topper i Norge er menn. Toppstillingene i domstolene, påtalemyndigheten og statens eget advokatkontor er dominert av menn. Bare én kvinne er utnevnt i 25 statlige juridiske toppstillinger. (…) Riksadvokat Tor-Aksel Busch, øverste leder av påtalemyndigheten i Norge, kaller oversikten bekymringsfull. (aftenposten.no 5.10.2015).)

(Anm: Kun for kvinner under 34. Er advokatyrket kun for kvinner under 34 år? Noe hindrer kvinnene på veien. De blir kanskje ikke ekskludert, men de blir ikke helt inkludert heller. Man kan si at bransjen ikke velger å beholde dem, skriver artikkelforfatteren. (dn.no 24.4.2016).)

(Anm: – Mannsdominansen blant advokater skyldes at menn skaffer flere inntekter. Kun 1 av 10 partnere i norske advokatfirmaer er kvinner. Ny forskning peker på at det skyldes barn og forskjeller i inntjeningspotensiale mellom kvinner og menn. (…) Azmat og Fabra konkluderer med at lønnsforskjellene i spesialistyrker generelt og advokatbransjen spesielt, ikke kommer til å minske av seg selv, heller øke siden stadig flere får lønn etter innsats. (dagensperspektiv.no 21.10.2015).)

(Anm: Truls nektet å uttale 29 ord – nå går han på NAV. (…) Han hadde gjennomført den fem år lange utdanningen, og bestått alle eksamene. Det eneste som gjensto var at han avla det 300 år gamle kandidatløfte. Det nektet Bjørvik å gjøre. Selv da det det viste seg at han måtte avlegge løftet for å kunne kalle seg jurist, nektet han. Grunnen er at Bjørvik mener hans livssyn hindrer ham i å avlegge løftet. (...) Løftet ble utgitt av Christian VI, Kongen av Danmark, i 1736, og er som følger: «Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention» (nordlys.no 16.1.2016).)

- Advokater med juristforeldre får høyere lønn.

Advokater med juristforeldre får høyere lønn.
dn.no 20.6.2016
Jurister med kjente familienavn og juristutdannede foreldre har bedre betalt enn andre jurister etter noen år i arbeidslivet.

For jusstudenter ser det å ha juristforeldre ut til å resultere i en klart høyere økonomisk avkastning i arbeidslivet enn ikke å ha det. Disse personene tjener bedre enn andre juss-studenter når de er kommet like langt i karrieren, sier professor Johs. Hjellbrekke ved Universitetet i Bergen til Advokatbladet.

– For jusstudenter ser det å ha juristforeldre ut til å resultere i en klart høyere økonomisk avkastning i arbeidslivet enn ikke å ha det. Disse personene tjener bedre enn andre juss-studenter når de er kommet like langt i karrieren, sier professor Johs. Hjellbrekke ved Universitetet i Bergen til Advokatbladet.

Mens mannlige jurister med juss-foreldre i 1990 i snitt tjente 30 prosent mer enn andre med like lang utdannelse, hadde dette tallet økt til 38 prosent i 2010.

I tillegg er det en fordel for senere inntekt at foreldrene er velstående eller næringslivsledere. Det å komme fra Oslos vestkant, slo positivt ut på inntekten. (…)

(Anm: Ukjent Oslo-advokat tjente 53,4 millioner kroner. 92 personer slo til med inntekter på mer enn 10 millioner kroner. Finansavisens ligningsliste over landets forretningsadvokater bikker i år 1.500 partnere fordelt på 102 selskaper fordelt på nesten hele Norge. (…) De 1.508 partnerne hadde i fjor en samlet lignet inntekt på 5.238.835.462 kroner. Det gir en gjennomsnittsinntekt på 3.483.368 kroner, som er på samme nivå som i fjor. Trolig skyldes det at listen inneholder mange nye navn som trekker ned snittet, for ser man på Topp 1.000-indikatoren, altså hva nummer 1.000 på listen tjener, så har den gått opp med 310.000 kroner – tilsvarende 22 prosent. (dn.no 18.11.2016).)

- Høyere lønn med rike foreldre

Høyere lønn med rike foreldre
dn.no 31.3.2015
En fersk doktorgrad viser at NHH-studenter med rike foreldre får høyere lønn enn NHH-studenter fra "lavere sosiale lag"

I doktorgraden forsker Nicolai Borgen leverte ved Universitetet i Oslo i år, undersøkte han sammenhengen med utdanningskvalitet på ulike studiesteder og lønnen studentene fikk da de gikk ut i arbeid.  Han undersøkte også sammenhengen mellom hva slags sosial bakgrunn studentene hadde og utvikling i lønn.
Resultatet er nedslående for dem som ønsker at hardt arbeid og gode karakterer bør være utslagsgivende for hva slags jobb og lønn man får.  Studenter som tok den samme linjen på NHH hadde etter 3-4 år forskjellig lønnsnivå.  Årsak : noen av dem hadde rike foreldre.

Borgen sier i en artikkel på UIO.no at det ser ut til at studenter som har rike foreldre tjener mer på å studere ved tradisjonelle læresteder som NHH eller anerkjente universiteter.

- Studenter fra lavere sosiale lag ser ut til å ha svært lite igjen for å velge disse lærestedene. Jeg kan ikke si så mye om hvorfor det er slik. En hypotese er at studenter med rike foreldre har et nettverk de kan bruke for å omsette utdanningen i høy lønn. Men det er bare spekulasjoner, sier Borgen til Uio.no. (…)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Lederartikler. Å gjøre pasientrelevant klinisk forskning til en realitet. Forskere, bidragsytere (sponsorer; finansiører) og utgivere har alle et arbeid å gjøre (Editorials. Making patient relevant clinical research a reality. Researchers, funders, and publishers all have work to do.) BMJ 2016;355:i6627 (Published 23 December 2016).)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

- Ressurssvake sliter med å nå frem i retten

- Ressurssvake sliter med å nå frem i retten
jus.uio.no 29.9.2011 (Institutt for kriminologi og rettsosiologi)
Mennesker i sårbare situasjoner sliter tungt med å nå frem i rettsapparatet. Flere opplever også å bli behandlet ulikt. Situasjonen er så alvorlig at den truer rettsstaten vår, mener professor.

Mange av oss må ha hjelp for å vå frem i rettsapparatet. Spørsmålet er om du har den hjelpen når du trenger den.

En ny rapport ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi bekrefter det gamle advokatordet om at det å ha rett ikke nødvendigvis fører til at du får rett i rettsstaten Norge.

Er du kunnskapsrik, frisk, ressurssterk og har god økonomi har du gode muligheter for å få gjennomslag for dine rettigheter i møtet med forvaltning og lovverk. Er du ressurssvak og i tillegg har liten kunnskap om hvordan rettsapparatet fungerer, stiller du imidlertid betydelig svakere. (...)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

- Juristenes nærhet til utøvelse av makt gjør det relevant å undersøke juristenes sosiale bakgrunn: Er deres bakgrunn tilstrekkelig ulik bakgrunnen til andre som utøver makt og forvalter rettigheter og rettssikkerhet, til at vi bør ha tillit til at det ikke er store sosiale skjevheter i hvem som sikres rettssikkerhet og innfrielse av rettigheter?

Juristprofesjonen - en lagdelt sosial elitegruppe
Av  Leif Petter Olaussen
idunn.no/kritisk_juss/2015/03 (side 134-160)
Sammendrag
Jurister har en sentral posisjon som rådgivere for beslutningstakere med stor makt, både i offentlig og privat sektor, og jurister er ofte selv blant disse beslutningstakerne. Jurister som arbeider som advokater, er viktige for å sikre at personers og virksomheters interesser blir ivaretatt. Det samme gjelder juridiske saksbehandlere i mange etater og virksomheter, og våre dommere. Kort sagt: Juristenes betydning for andres muligheter til ivaretakelse av rettigheter og rettssikkerhet, og juristenes nærhet til utøvelse av makt gjør det relevant å undersøke juristenes sosiale bakgrunn: Er deres bakgrunn tilstrekkelig ulik bakgrunnen til andre som utøver makt og forvalter rettigheter og rettssikkerhet, til at vi bør ha tillit til at det ikke er store sosiale skjevheter i hvem som sikres rettssikkerhet og innfrielse av rettigheter? Dette spørsmålet blir ikke konkret besvart, men danner bakgrunn for mitt fokus på sentrale trekk ved juristprofesjonen. (…)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Oslo vil gjennomgå aksjereglene for politikere. Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) varsler en gjennomgang av reglene for de folkevalgtes rapportering av aksjer. (…) Dette handler om både åpenhet og kamp mot korrupsjon, sier Borgen til Dagbladet , etter at avisen avslørte at flere Oslo-politikere har latt være å føre opp aksjene de eier i økonomi- og interesseregisteret. (journalisten.no 26.10.2015).)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Forfatteren hevder at dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode. Overfladiske henvisninger til Grunnloven erstatter drøftelser ut fra lovene og ut fra Grunnloven selv.

Viljen til å skape lov og Grunnlov
Anne Robberstad
Lov og Rett 01 / 2016
Sammendrag. Forfatteren hevder at dommere i Høyesterett har utviklet et forhold til rettskildene som er i strid med vanlig juridisk metode. Overfladiske henvisninger til Grunnloven erstatter drøftelser ut fra lovene og ut fra Grunnloven selv. Også andre avvik fra vanlig metode påpekes. Påstandene belyses ved et knippe eksempler fra prosessretten som omhandler adgangen til partshjelp, begrunnelse av ankenektelse, bevisavskjæring, adgangen til fastsettelsesdom og sivil ankerett. Rt. 2014 s. 1105 (Acta) og prosessuelle sider ved Rt. 2015 s. 93 (Maria) behandles mest inngående. (…)

(Anm: Justismord (og rettssikkerhet) (mintankesmie.no).

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

- Aftenposten redaksjon: - Det vil og bør være stor forskjell på hva Staten betaler for fri rettshjelp og hva Statoil betaler for forretningsjuridiske råd.

Anders Anundsens salærpopulisme.
aftenposten.no 27.8.2015
Denne uken går Advokatforeningen til en drastisk aksjon. Advokater i både Oslo og Bergen lar i protest være å møte til fengslingsmøter i straffesaker og utlendingssaker. Formålet med aksjonen er å tvinge Justis- og beredskapsdepartementet til å sette opp prisen Staten betaler for advokattjenester til personer som får rettshjelp betalt av det offentlige. (…)

Den offentlige salærsatsen på 970 kroner kan ikke sammenlignes med alminnelig timelønn slik Anundsen gjør. Satsen skal, ifølge forskriften Justisdepartementet selv har utarbeidet, også dekke utgifter til husleie, pensjon, telefon og litteratur – for å nevne noe av det departementet selv lister opp. (…)

A og B lag
Det er ingen grunn til at Staten skal betale overpris for advokattjenester i saker med fri rettshjelp eller i straffesaker.

Det vil og bør være stor forskjell på hva Staten betaler for fri rettshjelp og hva Statoil betaler for forretningsjuridiske råd.

Men det offentlige må betale et anstendig salær for å gjøre det noenlunde attraktivt for erfarne advokater å påta seg oppdrag betalt av det offentlige.

Blir salæret for lavt vil det bidra til at vi får "et A- og B-lag innen advokatnæringen, noe som vil medføre at de som er avhengig av fri rettshjelp, ikke kan velge blant de beste advokatene" – som Høyre og Frp selv skrev i 2008.

Et salær som fortsetter å vokse minimalt vil også friste flere til et hastverksarbeid som allerede går på rettssikkerheten løs.

Straff er alvor. Mange av sakene hvor det gis fri rettshjelp er det samme: Barnevern, tvangsvedtak innen psykisk helse, voldsoffererstatning, avslag på asylsøknad og mye mer.

Spørsmålet advokataksjonen reiser er hvor mye det offentlige må betale for å sikre en god nok rettssikkerhet i slike alvorlige saker.

Det spørsmålet kan ikke bare avfeies med lettvintheter om at advokatene meler sin egen kake. (…)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Seadrill-styreleder John Fredriksen har lagt frem en omfattende restruktureringsplan som nå vurderes av dommere i Houston der selskapet er satt under konkursbeskyttelse. Rettsprosessen er dyr med et kobbel og advokater og rådgivere. Betaler advokater 14.000 kroner timen. (dn.no 4.10.2017).)

- Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater.

Advokater boikotter fengslingsmøter i en uke.
dn.no 31.5.2015
Advokater i Oslo og Bergen vil i august utebli fra fengslingsmøter i tingrettene i de to byene i en hel uke i en aksjon for å få høynet salærsatsen.
dn.no 31.5.2015

Sist onsdag ettermiddag vedtok representantskapet i Advokatforeningen, som er foreningens øverste organ, full støtte til den planlagte salærsatsaksjonen, som skal gå i en uke fra 24. august, skriver fagbladet Advokatbladet.

- Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater. Dette skaper en ubalanse og er et stort problem for rettssikkerheten fordi lav salærsats påvirker rekrutteringen og kvaliteten på advokatytelsene som dekkes av det offentlige, sier advokat Frode Sulland som er medlem i Advokatforeningens aksjonsgruppe for høyere salærsats.

Langt bak lønnsutviklingen
Ifølge Sulland har salærsatsens relative verdi sunket med 20 prosent siden 1999 og ligger i dag langt bak lønnsutviklingen i samfunnet. Dersom satsen hadde fulgt lønnsutviklingen, ville salærsatsen ligget på 1.220 kroner, ifølge aksjonsutvalget. I statsbudsjettet for 2015 ble satsen justert opp med fem kroner til 970 kroner.

- Vi har nå fått en enstemmig tilslutning fra representantskapet, og et solid mandat fra advokater i hele landet, sier Sulland.

Aksjonen gjelder fengslingsmøter og forlengelser av fengslinger i Oslo tingrett og Bergen tingrett. Aksjonsgruppen skal nå vurdere om aksjonen skal gjennomføres andre steder enn bare i Oslo og Bergen. Samtidig kan forsvarere ved andre tingretter slutte seg til aksjonen ved aktivt å kommunisere at de heller ikke tar fengslingssaker i aksjonsuken - uke 35. (…)

(Anm: Cui bono? (mintankesmie.no).)

(Anm: The know-do gap (mintankesmie.no).)

(Anm: Makt og demokratiutredningen (mintankesmie.no).)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap) (mintankesmie.no).)

(Anm: Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse? (…) Kritisk tenkning er vår beste sikkerhetsventil mot maktovergrep, tyrannisering, og overtro. (…) Mer kritisk tenkning blant folk med utdannelse?) (…) Er kritisk tenkning utbredt? I så fall blant hvem? (fritanke.no 14.6.2013).)

(Anm: - Jeg sørger over fattigdommen i vår kritiske tenkning. (I mourn the poverty of our critical thinking.) BMJ 2012;345:e5409 (10 August).)

- I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell.

(Anm: Aage Borchgrevink, forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. Ingenting er sant og alt er mulig. (…) I Russland ligger staten bak, mens amerikanske falske nyheter var en forretningsmodell. (…)  I en tid der det finnes mer informasjon enn noensinne, er folk relativt sett dårligere informert enn før. (nrk.no 5.2.2017).)

(Anm: George Orwells «1984» er en bestselger etter Trump-innsettelse. (…) Boken et en dystopisk fortelling om et fremtidig samfunn der fakta blir forvrengt og undertrykt. Folket overvåkes, opposisjonen forsvinner og historien omskrives. (vg.no 25.1.2017).)

(Anm: Slik ble George Orwells 1984 født | Bernt Hagtvet, professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. George Orwell fikk inspirasjon til romanen «1984» i gatekampene mellom trotskister, anarkister og kommunister i Barcelona i 1937. Det var her han innså at «du kan ikke være antifascist uten å være anti-totalitær», mener Bernt Hagtvet.  (aftenposten.no 22.5.2017).)

- Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn innrømmer å ha løyet til FBI. (- Flynn møtte fredag foran en domstol i Washington, D.C. Der erkjente han skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus. I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI.)

(Anm: Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn innrømmer å ha løyet til FBI. WASHINGTON, D.C. / NEW YORK (VG) På sin fjerde dag som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, løy Michael Flynn til FBI om sin kontakt med Russland. Flynn møtte fredag foran en domstol i Washington, D.C. Der erkjente han skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus. I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI. – Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, skriver Flynn. – Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert. Den tidligere generalen nekter derimot for forræderi mot landet sitt. (vg.no 1.12.2017).)

(Anm: Michael Flynn trækker sig: Trumps sikkerhedsrådgiver blev ramt af sin egen løgn. Trump accepterer opsigelse fra sin nationale sikkerhedsrådgiver. Aflytning af den russiske ambassadørs telefon tog Michael Flynn i en løgn. (politiken.dk 14.2.2017).)

(Anm: McCain ber Trump bevise Obama-avlytting. Republikaner-toppen McCain utfordrer president Donald Trump til å bevise påstanden om at telefonen hans var avlyttet av forgjengeren Barack Obama. – Jeg tror presidenten har ett av to valg: Enten å trekke tilbake anklagen eller legge fram bevisene det amerikanske folket fortjener, sier senatoren i et intervju med CNN. Trump kom med påstanden at Obama avlyttet telefonene under høstens presidentvalg i flere meldinger på Twitter forrige uke. Han har fått frist til mandag til å legge fram overvåkingsbevis for etterretningskomiteen i Representantenes hus. (nrk.no 13.3.2017).)

- Amerikansk politikk er full av drittpakker. Men Trump juniors håp om møkk fra Russland har skapt skandale.

(Anm: Amerikansk politikk er full av drittpakker. Men Trump juniors håp om møkk fra Russland har skapt skandale. Russiske aktører har vært eksperter på drittpakker siden Sovjet-tiden. Nå er en av dem innblandet i Trumps Russland-skandale. (aftenposten.no 17.7.2017).)

(Anm: Skrekken for åpenhet i forvaltning, byråkrati og politisk ledelse er et demokratisk problem (aftenposten.no 25.3.2015).)

(Anm: Nordmenn mindre tilfredse med demokratiet. Andelen nordmenn som er tilfredse med demokratiet her i landet, har gått ned fra 75 til 61 prosent på halvannet år, viser tall fra Norsk medborgerpanel. (nrk.no 6.2.2017).)

(Anm: Margaret McCartney: Bevis i en post-fakta-verden (Evidence in a post-truth world.) Gjør internett oss dummere? Utfallet av det amerikanske presidentvalget vil bli analysert som en skarp case-studie lenge etter at vi alle er døde, men internett må i det minste ta noe av skylden. Vi lever i et post-faktum, post-sannhet, vi har fått nok av ekspert-æraen. (Is the internet making us more stupid? The outcome of the US presidential election will be analysed as a caustic case study long after we’re all dead, but the internet must take at least some of the blame. We’re in a post-fact, post-truth, we’ve-had-enough-of-experts era. BMJ 2016;355:i6363 (Published 28 November 2016.)

(Anm: - De som tror intelligens er fastlåst har selvtillit som overgår deres evner. (…) Forskerne bemerker at overdreven selvtillit er et dokumentert problem hos bilførere, motorsyklister, strikkhoppere, leger og advokater. Journal of Experimental Social Psychology 2016;63:94-100 (March 2016).)

(Anm: Kommentar Joacim Lund. Den redigerte virkeligheten. Det blir stadig vanskeligere for journalister å få tak i nøytral informasjon. (aftenposten.no 20.8.2014).)

(Anm: Danske politikere rasler med sablen over for Facebook. Regeringen opfordres til at lade jurister gennemgå, hvordan Facebook evt. kan straffes for at promovere falske nyheder. (jyllands-posten.dk 30.12.2016).)

(Anm: Norske advokater tar 4500 kroner i timen. Oljekrise gir honorarfest. Krangler og krisehjelp etter oljeprisfallet gir rekordomsetning og høyere timepris for advokatene. – Advokater er altfor dyrt, sier styre­leder Erik Langaker i StormGeo. (dn.no 12.2.2016).)

- Den frie rettshjelpen må styrkes.

Kronikk: Den frie rettshjelpen må styrkes
Anita Sletten, daglig leder i Jusshjelpa i Nord-Norge - Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS - Even G. Larsen, daglig leder i Jushjelpa i Midt-Norge - Cathrine Moksness, leder i Gatejuristen - Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening - Hedda Larsen Borgan, daglig leder i Juss-Buss - Hilde Valberg, landstyreleder i Personskadeforbundet LTN - Joon-Petter Rudberg, daglig leder i Jussformidlingen - Knut Magne Ellingsen, leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - Marit Lomundal Sæther, styreleder i Rettspolitisk forening - Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen - Sara Eline Grønvold, daglig leder i JURK - Tor Bernhard Slaathaug, generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for Taperne - Vidar Strømme, styreleder i IJC-Norge
aftenposten.no 15.6.2015
- Den enkeltes inntekt og formue skal ikke være avgjørende for rettssikkerheten. Fri rettshjelp er det eneste som kan forhindre at utsatte grupper også blir rettsløse grupper, skriver kronikkforfatterne.

Hvor mye man tjener, får stadig større betydning for den enkeltes evne og mulighet til å ivareta sine rettigheter. (…)

Stopp nedprioriteringen!
Vår felles oppfordring går til justisminister Anders Anundsen, til resten av Regjeringen og til de folkevalgte:

Sett en stopper for den årelange nedprioriteringen av rettshjelpsordningen. Ikke la utsatte grupper bli rettsløse grupper. (…)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

(Anm: Eirik H. Vinje, advokat, Garmann, Mitchell & co Advokatfirmadvokater – rettsstatens tjenere eller parasitter? (vg.no 28.6.2015).)

(Anm: Juss-Buss mener Anundsen struper ytringsfriheten deres. - Vi skal debattere og aksjonere hele uka. Justisdepartementet avviser ytringsnekt, og sier de kan gjøre det på fritida. (dagbladet.no 22.2.2016).)

(Anm: Hold kjeft, eller mist støtte. Justisminister Anders Anundsen har sendt brev til mottakere av statlige tilskudd til rettshjelp for å understreke at tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, hvis det er brukt til aktiviteter som faller utenfor ordningens formål. Det høres kanskje rimelig ut, men ser man nærmere på hva Anundsen anser som i strid med formålet, fremstår henvendelsen som en dårlig skjult trussel. (dagbladet.no 23.2.2016).)

(Anm: Rules on lobbying threaten to gag tax funded researchers. Health researchers and campaigners have warned that a move by the UK government to stop lobbying by taxpayer funded bodies risked stifling research that questioned government policy. Earlier this month the Cabinet Office announced that from May this year a new clause would be inserted into all grant agreements requiring that organisations that receive government grants spend their money on “improving people’s lives and good causes.” Guidance accompanying the announcement said that government grants should not be spent on campaigns to influence parliament, government, or political parties, and nor should they “influence legislative or regulatory action.”BMJ 2016;352:i1220 (Published 29 February 2016).)

- Vil ha gratis advokat i barnefordelingssaker

Vil ha gratis advokat i barnefordelingssaker
tv2.no 29.3.2016
«Jeg har brukt mer enn 400.000 på advokater, mens mor har fått fri rettshjelp»

SKJEVHET: Advokat Gunhild Lærum mener foreldrene bør stille likt i saker som handler om barnefordeling og samvær. Her er Lærum i FDollo tingrett sammen med advokat Gard A. Lier i 2010.

I rettstvister om omsorgsrett for barn stiller ofte mor og far med helt ulike forutsetninger. Det vil advokat Gunhild Lærum ha slutt på.

– Jeg mener man bør ha fri sakførsel i barnefordelingssaker og i rene samværssaker. Da starter man likt, da kan ikke den ene bruke det som et moment at man har ikke noe å tape økonomisk på å gå i retten. For det er kostbart med advokater, sier advokat Gunhild Lærum.

I mer enn 20 år har Lærum jobbet med saker hvor foreldrene er uenige om omsorg og samvær med barn. Hun har erfart hvordan en rettsprosess kan slå ut svært ulikt økonomisk for mor og far.

Fri rettshjelp eller sakførsel er behovsprøvd. Grensen går på 246.000 kroner per år. Ofte tjener kvinner mindre enn menn, og får fri sakførsel.

– Hvis alle innvilges fri sakførsel, starter alle likt, og økonomi blir ikke et motiv, påpeker Lærum. (…)

- Jeg måtte betale 237.500 kroner for én politianmeldelse

- Jeg måtte betale 237.500 kroner for én politianmeldelse
na24.no 18.6.2013
Anders er i tottene på kjendisadvokat.

De siste årene har Carl Urquieta Bore, partner i Dalan advokatfirma, vært advokat i flere saker med høy profil.

Nå er han blitt klaget inn til Advokatforeningen av sin klient Anders Høyer Berg.

Berg tok i fjor høst kontakt med Bore for å få utformet og sendt en politianmeldelse, knyttet til et lån på en million kroner som Berg i 2007 ga til selskapet Sofista Eiendom.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at lånet, som fortsatt er uoppgjort, ble gitt på bakgrunn av feilaktige opplysninger, i tillegg til at selskapet ulovlig skal ha blitt tappet for minst en million kroner.

Berg sier at da han tok kontakt med Bore fikk han beskjed om at han måtte betale 15.000 kroner i forskudd, og at timeprisen var på 3.200 kroner pluss moms, altså vel 4.000 kroner. (...)

(Anm: Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader) (mintankesmie.no).)

- Vi brukte 3 milliarder i advokathjelp i 2012

Vi brukte 3 milliarder i advokathjelp i 2012
nrk.no 28.12.2012
I år omsetter advokatbransjen i Norge for 13 milliarder kroner. 3 milliarder kommer fra nordmenns private lommebøker.

Store formuer og uklare familieforhold gjør at vi oftere må bruke advokater for å sikre at verdiene våre blir fordelt slik vi ønsker.

Advokatbransjen i Norge kommer i år til å omsette for nesten 13 milliarder kroner. Hver fjerde krone kommer fra vanlige nordmenn som trenger advokathjelp til privat rettshjelp, og vi blir stadig fler.

Store formuer og uklare familieforhold gjør at vi oftere må bruke advokater for å sikre at verdiene våre blir fordelt slik vi ønsker.

I år omsetter advokatbransjen i Norge for 13 milliarder kroner. 3 milliarder kommer fra nordmenns private lommebøker. (...)

(Anm: Ukjent Oslo-advokat tjente 53,4 millioner kroner. 92 personer slo til med inntekter på mer enn 10 millioner kroner. Finansavisens ligningsliste over landets forretningsadvokater bikker i år 1.500 partnere fordelt på 102 selskaper fordelt på nesten hele Norge. (…) De 1.508 partnerne hadde i fjor en samlet lignet inntekt på 5.238.835.462 kroner. Det gir en gjennomsnittsinntekt på 3.483.368 kroner, som er på samme nivå som i fjor. Trolig skyldes det at listen inneholder mange nye navn som trekker ned snittet, for ser man på Topp 1.000-indikatoren, altså hva nummer 1.000 på listen tjener, så har den gått opp med 310.000 kroner – tilsvarende 22 prosent. (dn.no 18.11.2016).)

(Anm: Runde én kostet 81 mill. – nå er de i gang igjen. Jusprofessor reagerer kraftig på advokatkostnadene i en milliardstrid som flere gasselskaper har anlagt mot staten. Ankesaken i gassrørstriden der staten er saksøkt, startet tirsdag i Borgarting lagmannsrett denne uken. I tingrettsdommen rettes det kritikk mot overdreven advokatbruk. (dn.no 2.2.2017).)

– Mange advokater har skrevet timer med gaffel i mange år

– Mange advokater har skrevet timer med gaffel i mange år
nrk.no 11.4.2014
Ada Sofie Austegard mener det er på tide å ta et oppgjør med advokatenes honorarer. – Mange skriver timer med gaffel, sier hun.

I fjor utgjorde domstolens utgifter til advokater over 800 millioner kroner. Beløpene har steget hvert år de siste årene. Nå mener daglig leder av Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, at det er på høy tid å diskutere advokatstandens lønninger. (...)

(Anm: Advokater (rettshjelp) (mintankesmie.no).)

(Anm: – Det norske rettsvesenet er for de rike og de store firmaene, eller personer som er villig til å ta stor risiko, sier Ruth Anker Høyer, ekstraordinær lagdommer og tidligere tingrettsdommer i Oslo tingrett. (…) Beskylder advokater for å tenke på kun én ting. (dn.no 16.2.2017).)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Advokatfirmaet ble en pengemaskin. Advokatfirmaet Schjødt kan vise til en vekst på 103 prosent siden 2009. (dagbladet.no 16.2.2015).)

(Anm: Norske advokater tar 4500 kroner i timen. Oljekrise gir honorarfest. Krangler og krisehjelp etter oljeprisfallet gir rekordomsetning og høyere timepris for advokatene. – Advokater er altfor dyrt, sier styre­leder Erik Langaker i StormGeo. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Advarer mot oppblåste timelister i advokatbransjen. På fem år er 129 advokater blitt pålagt å tilbakebetale salær til sine klienter etter å ha «pyntet på» timelistene. Jussprofessor Sverre Blandhol er bekymret over utviklingen. (hegnar.no 19.5.2016).)

- Advokatfirmaet Schjødt med hovedkontor i Vika i Oslo har åtte av de ti advokatene med høyest inntekt i Norge i 2015.

Vinner advokatkampen
dn.no 14.10.2016
Åtte av de ti best betalte advokatene jobber her, men bare én av dem er kvinne. Søk i hele advokatlisten her.

Advokatfirmaet Schjødt med hovedkontor i Vika i Oslo har åtte av de ti advokatene med høyest inntekt i Norge i 2015.

Listen baserer seg på 529 advokater i de største advokatfirmaene i Norge ifjor. Snittinntekt på hele listen er 5,5 millioner kroner.

Søk i hele advokatlisten her: (…)
Den best betalte av advokatene er Schjødt-partner Einar Caspersen (47) med 18 års fartstid i selskapet og en inntekt på nær 21 millioner kroner ifjor. Han har vært partner i 15 år og har spesialisert seg på eiendomstransaksjoner, fusjoner og oppkjøp, samt investeringsfond (private equity). Caspersen er dermed sentral i mange tilfeller når Schjødt er hyret inn som rådgiver i forbindelse med store transaksjoner og oppkjøp i næringslivet.

Samme spesialfelt har Schjødt-kollega Erling Ueland (53) som hadde 18 millioner kroner i inntekt ifjor.

Morten Steenstrup (63) i Steenstrup Stordrange er også i toppen med 19,2 millioner kroner i inntekt ifjor. Han har også transksjoner som spesialfelt. Blant de ti øverste på listen er Schjødt-advokat Cecilie Amdahl (51) eneste kvinne med 14,4 millioner kroner i inntekt. (…)

- Politiske holdninger kan avgjøre dommen

Politiske holdninger kan avgjøre dommen
aftenposten.no 1.10.2009
Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor. Dommere utnevnt av borgerlige regjeringer feller dommer som støtter private interesser. Dette kommer frem i et forskningsprosjekt.

Høyesterett tar sine avgjørelser basert på norske lover og på presedens - altså hvordan lignende saker er blitt avgjort tidligere. Men hva ligger til grunn for deres avgjørelser når hverken lov eller presedens kan bidra til at dommerne blir enige?

Et forskningsprosjekt avslører at i rettssaker hvor offentlige og private interesser står mot hverandre, støtter dommere utnevnt av Ap-regjeringer offentlige økonomiske interesser, mens dommere utnevnt av borgerlige regjeringer tar avgjørelser som støtter privatøkonomiske interesser.

- Dette viser at når hverken lov eller presedens er tilstrekkelig, så trekker dommerne på sitt skjønn og sine politiske holdninger, som alle andre. Det interessante i tillegg er at dommernes ulike standpunkter i saker som berører økonomiske interesser kan forklares gjennom hvilke regjeringer som har utnevnt dem, sier professor og statsviter Gunnar Grendstad ved Universitetet i Bergen. (...)

(Anm: Dommere og domstoler (mintankesmie.no).)

(Anm: Leder. Er det virkelig nødvendig å si det? Ja, det er tydeligvis nødvendig å si at dommere må være lovlydige, etter VGs avsløring om at mange norske dommere faktisk ikke er det. Det høres nesten ut som en spøk, men VGs store undersøkelse viser at dommere ikke forteller at de på si har foretatt kostbare aksjekjøp, hatt verv eller stillinger slik de er lovpålagt å opplyse om. Les også: Dette sier loven (vg.no 5.9.2016).)

- Økokrim fant ikke eksperter – skatteadvokat slipper anke

Norgeshistoriens største skattesak: Økokrim fant ikke eksperter – skatteadvokat slipper anke
aftenposten.no 17.7.2014
Ifølge Økokrim skal over 1000 advokater være erklært inhabile eller uvillige til å bistå påtalemyndigheten i Transocean-saken.

- At tilgangen til nødvendig ekspertise skal få betydning for en straffesak er jo svært tankevekkende, sier førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Problemer med å finne habile eller villige skatteadvokater påvirket Økokrims avgjørelse om å la være å anke frifinnelsen av Transoceans skatterådgiver Sverre Koch, som er advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen.

Riggselskapet Transocean, et datterselskap og tre skatterådgivere ble i starten av juli frikjent på alle punkter i Oslo tingrett, i det som er norgeshistoriens største skattesak noensinne (se faktaboks).

Les mer: Riggkjempe frifunnet i historiens største skattesak

Onsdag ble det kjent at Økokrim ikke anker dommen mot advokat Sverre Koch, som var tiltalt for grovt skattesvik.

- Vi har slitt betydelig med å finne advokater som kan bistå oss i en ankesak. Faglige krav må være oppfylt, og de færreste advokatmiljøer har internasjonal skatterett som sitt spesialområde. Det krever store fagmiljøer og et internasjonalt nettverk, sier Eriksen.

Advokatene som nå bistår Økokrim ville vært inhabile dersom Koch var involvert i en anke, etter en fersk avgjørelse i Disiplinærnemden for advokater.

Les mer: Økokrim anker Norges største skattesak (…)

(Anm: Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet). (mintankesmie.no).)

(Anm: J?Accuse...! Jeg anklager Joly for grov uforstand mot verdens fattigste. Publisert den 20. jul 2014, kl. 17:31 av Hans Eirik Olav Selvstendig næringsdrivende (dagbladet.no 20.7.2014 ).)

(Anm: Joly: – Økokrim er for lite og svakt. At Økokrim trakk anken i Transocean-saken viser rettsstatens knefall for den grove kapitalismen, mener EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly. (abcnyheter.no 22.1.2016).)

(Anm: Transocean-sakens andre side. To rådgivere og to selskaper ble vitterlig funnet skyldig av to dommere i «Polar Pioneer»-forholdet. Økokrim-kritikken må tas med en klype salt. Oljeriggen «Polar Pioneer» ble tauet ut av norsk sokkel, solgt til et annet konsernselskap for 11,4 milliarder og deretter tauet inn igjen få timer senere. Den ene av skatterådgiveren skal ifølge et møtereferat ha (...) kalt riggsalget «et gøyalt stunt», skriver artikkelforfatteren. Riggen befant seg i Seattle i mai 2015.  (dn.no 22.1.2016).)

(Anm: Rekordstore erstatningskrav i Transocean-saken. Skatteadvokatene Sverre E. Koch og Einar Brask vil kreve erstatning på over 10 millioner kroner hver etter at Transocean-saken ble trukket av Økokrim. Sverre E. Koch sier han vil fremme et søksmål mot staten basert på at Økokrim har utvist uaktsomhet ved å føre en sak som ikke var basert på gjeldende rett, skriver Dagens Næringsliv.  (dagensperspektiv.no 15.1.2016 ).)

(Anm: Økokrim-sjefen tar til motmæle. Debatten etter Transocean-saken føres på feil premisser, mener Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. I en «utfordrende ressurs­situasjon» skal han bygge opp igjen tilliten. – Det har satt seg et inntrykk av at tiltalen i Trans­ocean-saken var basert på en statsadvokats helt spesielle og avvikende tolkning av loven – at tiltalen var basert på hans syn på hvordan loven burde være. Det er simpelthen ikke riktig, sier Økokrim-sjef Trond Eirik Schea. (dn.no 21.2.2016).)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser. (- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.) (- Advokater mellommenn mot skatteparadiser.) (- Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser.)

Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser
nrk.no 21.12.2010
Skatt øst oppdaget ved en rutinesjekk at flere av landets fremste forretningsadvokater skal ha sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til ulike skatteparadiser. Nå havner saken i retten.

Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv.

Skatt øst varslet bokettersyn hos seks advokatfirmaer, men selskapene hevdet at transaksjonene er gjort på vegne av klienter og at opplysningene derfor er taushetsbelagt.

Pålegget fra Skatt øst ble derfor innklaget for Skattedirektoratet, som ga Skatt øst medhold, noe som har ført til at advokatfirmaet Thommessen – et av de seks advokatfirmaene – har saksøkt Skattedirektoratet for å få fram en prinsippavgjørelse.

– Staten ønsker å få avklart om det er Thommessens skatte- og avgiftsdisposisjoner som er berørt av transaksjonene, eller andre. Vi mener det ikke holder at Thommessen sier at «nei, det er ikke oss» og viser til at det er klientenes penger, sier Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten. (…)

- Advokater sendte milliarder av kroner til skatteparadiser
dagbladet.no 21.12.2010
TAUS: Advokat Erik Keiserud (t.v.) ønsker ikke å kommentere beskyldningene som rettes mot hans klient. (...)

Ifølge Skatt øst. Nå havner saken i retten.

Skatt øst oppdaget ved en rutinesjekk at flere av landets fremste forretningsadvokater skal ha sluset nærmere 7,5 milliarder kroner til ulike skatteparadiser. Nå havner saken i retten.

Årsaken er at advokatfirmaene nekter å gi skattemyndighetene opplysninger om hvem som er avsender og mottaker av pengene, skriver Dagens Næringsliv.

Skatt øst varslet bokettersyn hos seks advokatfirmaer, men selskapene hevdet at transaksjonene er gjort på vegne av klienter og at opplysningene derfor er taushetsbelagt.

Pålegget fra Skatt øst ble derfor innklaget for Skattedirektoratet, som ga Skatt øst medhold, noe som har ført til at advokatfirmaet Thommessen - et av de seks advokatfirmaene - har saksøkt Skattedirektoratet for å få fram en prinsippavgjørelse.

- Staten ønsker å få avklart om det er Thommessens skatte- og avgiftsdisposisjoner som er berørt av transaksjonene, eller andre. Vi mener det ikke holder at Thommessen sier at «nei, det er ikke oss» og viser til at det er klientenes penger, sier Christian Reusch hos Regjeringsadvokaten.

Advokat Erik Keiserud i advokatfirmaet Hjort, som representerer kollegene i Thommessen, ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, men konstaterer at advokatfirmaet er uenig i at saken gjelder ligning av firmaet Thommessen.

Saken er berammet til februar, og lignende saker mot fem andre advokatfirmaer er utsatt i påvente av en avgjørelse i denne saken. (...)

Advokater mellommenn mot skatteparadiser
ukeavisenledelse.no 21.12.2010
Seks norske advokatkontorer har på seks år fra 2004 til 2009 overført til sammen 7,5 milliarder norske kroner til eller fra utenlandske skatteparadiser. Alle viser til kundekonfidensialitet og nekter å opplyse hvilke klienter som eier pengene.

Det skriver Dagens Næringsliv. Opplysningene er kommet frem gjennom søk som skattemyndighetene har gjort i valutaregistrene. Skattemyndighetene frykter at pengene helt eller delvis kan være et ledd i økonomisk kriminalitet, og har forlangt å få opplysninger om hvem pengene er overført på vegne av. Saken kommer for retten i februar.

Det er advokatkontoret Thommessen som fronter den første saken på vegne av advokatene, og det er ventet at utfallet vil danne presedens for hva de øvrige firmaene må gi av opplysninger senere skriver avisen. (...)

Advokat tiltalt for bedrageri på 35 millioner
nettavisen.no 31.3.2011
Økokrim har tatt ut tiltale.

Advokat Gunnar Christian Frick er tiltalt for flere grove bedrageri, melder Økokrim.

Tiltalte, som er en tidligere advokat, skal ha stilt en skjult konto i Sveits til disposisjon for en klient som er dømt for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.

Han skal blant annet ha medvirket til grovt bedrageri av rundt 35 millioner kroner. (...)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner. (- Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.) (- Obama: Problemet er at det er lovlig å skjule penger.)

Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner
na24.no 8.1.2013
TETTER SKATTEHULL: Finansminister Sigbjørn Johnsen lager ny lov som tetter skattehull hos norske advokater.

Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.

Finansdepartementet foreslår at advokater i fremtiden må opplyse skattemyndighetene om pengeoverføringer og innskudd på klientenes bankkontoer.

Forslaget om innsyn sendes til høring tirsdag, skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag ifølge NTB.

– Formålet med det er å tette et hull i skatte- og avgiftslovgivningen så raskt som mulig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til avisa.

Johnsen ønsker at skattemyndighetene skal ha samme innsyn som det har for konter i bank- og finansinstitusjoner.

Høyesterett fastslo i 2010 at navnet på klienter som overfører penger via advokaters klientkonto skal holdes hemmelig. I valutaregisteret har Skatt Øst funnet ut at seks advokatkontorer overførte til sammen 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser via firmaenes klientkontoer fra 2004 til 2009.

– For det første er dette et viktig redskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det andre er at det er et viktig virkemiddel for å fastsette korrekt skatt og avgift. Det er en fordel for dem som skal betale og for systemet som sådan, sier finansministeren til DN ifølge NTB. (...)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

Last ned: Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet - høringsuttalelse (pdf) (...)

(Anm: 500 banker hjalp til med selskaper i skatteparadiser. Siden 1990 har over 500 banker hjulpet til med å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadis. Sammen med advokater står de i fremste rekke for å hjelpe dem som trenger et selskap i land der hemmelighold er første bud. (aftenposten.no 5.4.2016).)

(Anm: Advokatfirma hevder hackere står bak Panama-lekkasjen. Ramon Fonseca hevder det er eksterne hackere som har lekket dokumentene som har fått tilnavnet Panama Papers. Han har klaget saken inn for Panamas statsadvokat. Utelukker en intern lekkasje. (…) Vi utelukker en innsidejobb. Dette er ikke en lekkasje. Det er hacking, sier Fonseca og legger til: - Vi har en teori, og vi jobber ut fra den. Vi har allerede lagt inn de relevante klagene hos statsadvokaten, i tillegg til at en statlig institusjon ser på saken. (aftenposten.no 6.4.2016).)

(Anm: - Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti (datatilsynet.no 12.3.2013).)

(Anm: Stortingspresidenten sier nei til at alle aksjer må registreres. (dagbladet.no 10.4.2016).)

(Anm: Han har aksjer for minst 20 millioner - trenger ikke opplyse dem for Stortinget. I fjor fikk Svein Flåtten (H) kritikk for ikke å ha rapportert inn aksjer verdt 6,5 millioner til Stortinget. Løsningen? Å flytte dem til sitt eget investeringsselskap. SKJULTE AKSJER: Svein Flåtten (H), til høyre, eier aksjeposter av stor verdi gjennom investeringsselskapet sitt Flåtten Holden. Her er han sammen med Frp-er Hans Andreas Limi. (dagbladet.no 7.6.2016).)

(Anm: Nettavstemninger må behandles som det de er – underholdning | Jan Arild Snoen. I forrige uke ble jeg intervjuet i Nettavisen og tok til orde for at stortingspresident Olemic Thommessen burde skiftes ut når Stortinget samles igjen til høsten. En riktig tabloid sak som Nettavisen derfor fulgte opp med en nettavstemning, der leserne kunne ta stilling til spørsmålet. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Snoen: - Stortingspresidenten må byttes ut. - Han er rangert som nummer to etter kongen og utviser gjentatte ganger dårlig dømmekraft, sier samfunnsrefser Jan Arild Snoen. (nettavisen.no 12.4.2016).)

(Anm: Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål. (…) Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen. – Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen. (aftenposten.no 4.10.2016).)

(Anm: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing. Gigantsprekken for Stortingstunnelen kan ikke komme overraskende, og regningen er foreløpig 1,8 milliarder kroner. (…) Nå innrømmer stortingspresident Olemic Thomessen (H) og Stortingets direktør Ida Børresen at regningen ikke blir 1,1 milliarder kroner, men 1,8 milliarder kroner. (nettavisen.no 4.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister. Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke legge skattelistene ut for åpent søk igjen i kjølvannet av Panama-avsløringene, skriver Dagens Næringsliv. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: Ny regjering vil ha slutt på offentlige skattelister. I 150 år har nordmenn kunnet se hva naboen tjener. Det blir det nå kanskje slutt på. Som et av sine personverntiltak vil Høyre-Frp-regjeringen at det skal bli slutt på offentlige skattelister, melder Aftenposten. (aftenbladet.no 8.10.2013).)

(Anm: Hovedleder: Skattelistene. Vi trenger radikal åpenhet om skatt, inntekt og formue. Et korrekt bilde av hva ulike mennesker tjener, eier og skatter, er viktig for et fungerende demokrati, for å forhindre korrupsjon og skatteunndragelse og for å unngå urimelig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. (dagbladet.no 15.10.2016).)

(Anm: Solberg vil ikke ha frislipp av skattelister (…) Professor Guttorm Schjelderup har flere ganger den siste tiden sagt at Norge ikke har vært et foregangsland i kampen mot skatteparadiser og at utviklingen har gått i feil retning her hjemme. (journalisten.no 11.4.2016).)

(Anm: Nesten ingen snoker i skattelistene. Flere titalls tusen færre har turt å søke i skattelistene i år. FÅ SØK: Veldig få har så langt søkt i skattelistene. Dersom du søker, får vedkommende du søker på beskjed om det. (nettavisen.no 11.4.2016).)

(Anm: The question behind the Panama leak: Why aren’t international rules stopping offshore tax evasion? (washingtonpost.com 6.4.2016).)

(Anm: Obama: Problemet er at det er lovlig å skjule penger. (aftenposten.no 7.4.2016).)

(Anm: Skatteparadis er et velkjent triks. (…) Lekkasjen fra Panama viser noe alle burde visst: Internasjonale banker hjelper kunder å opprette selskaper i skatteparadiser. (...) Både banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper hjelper kunder å opprette anonyme stråselskaper som frontes av stråmenn, men der de egentlige eierne er skjult for innsyn. (stavrum.blogg.n 4.4.2016).)

(Anm: Finansfyrstedømmet. Det var en tid da nordmenn kom med bæreposer fylt med cash for å gjemme sparepengene i Luxembourg. I dag er det lille storhertugdømmet i hjertet av Europa et av verdens viktigste finanssentrum. (dn.no 8.4.2016).)

(Anm: - Naturlig at det blir hoderulling i toppetasjen i DNB. (...) - Avsløringen og omfanget er ekstraordinært. Vi krever gransking fra Stortinget og helhetlig plan for å beskytte samfunnet mot hemmelighold. Det må være forsterket kontroll for dem som tilrettelegger, blant annet banker, advokater og revisjonsselskap, sier hun. (dagbladet.no 4.4.2016).)

(Anm: Advokatfirma hevder hackere står bak Panama-lekkasjen. Ramon Fonseca hevder det er eksterne hackere som har lekket dokumentene som har fått tilnavnet Panama Papers. Han har klaget saken inn for Panamas statsadvokat. Utelukker en intern lekkasje. (…) Vi utelukker en innsidejobb. Dette er ikke en lekkasje. Det er hacking, sier Fonseca og legger til: - Vi har en teori, og vi jobber ut fra den. Vi har allerede lagt inn de relevante klagene hos statsadvokaten, i tillegg til at en statlig institusjon ser på saken. (aftenposten.no 6.4.2016).)

- Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (- Skatteetaten gransker Spetalen.)

Skatteetaten gransker Spetalen.
I åtte måneder har skatteetaten gransket Øystein Stray Spetalen. Investoren nekter fortsatt etaten tilgang til 820 eposter. Etter at investor Øystein Stray Spetalen gikk inn i sitt tredje ulønnsomme selskap, begynte skatteetaten å bli mistenksomme, skriver Dagens Næringsliv. (…)

Men 820 e-poster er blitt utelatt av etterforskningen fordi de enten er skrevet til eller nevner advokater. Dermed er de taushetsbelagt, skriver Dagens Næringsliv. Spetalen og Ferncliff skal ha avvist skatteetatens innsynsbegjæring. (...)

(Anm: Kjemper for 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen har fått ­skjermet over 39.000 eposter som advokatkorrespondanse under bokettersyn. Nå kjemper han med skattemyndighetene om 820 eposter. Investor Øystein Stray Spetalen nekter myndighetene tilgang til 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. (dn.no 11.5.2016).)

(Anm: Spetalen tapte. Øystein Stray Spetalen tapte mot skatteetaten, og må gi Skatt Øst innsyn i 820 eposter han mener er advokatkorrespondanse. Øystein Stray Spetalen er skuffet over at Skatt Øst fikk medhold og vurderer anke. (dn.no 31.5.2016).)

- Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti

Advokaters taushetsplikt kan bli uthulet
datatilsynet.no 12.3.2013
Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti. Departementet bør avvente advokatlovutvalgets utredning før regelverket endres.

Finansdepartementet foreslår å endre ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Formålet er å etablere en opplysningsplikt for advokater og andre som har taushetsplikt, slik at myndighetene får tilgang til opplysninger som kan brukes i fastsettelse og kontroll av skatter og avgifter.

Innføring av et slikt krav vil uthule advokaters taushetsplikt og kan føre til at tillitsforholdet mellom en klient og hans advokat forringes. Dette kan videre føre til at borgerne ikke søker rettshjelp.

Datatilsynet anbefaler departementet å avvente endring av rettstilstanden til advokatlovutvalgets utredning om advokatregelverket er klar. Utvalget har fått i oppdrag å utrede spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand. De vil også kunne gjøre en helhetsvurdering av bestemmelsene om advokaters taushetsplikt, og hvilke unntak som kan etableres uten at det går på bekostning av tilliten mellom klient og advokat.

Last ned: Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet - høringsuttalelse (pdf) (...)

- Skyt ikke pianisten

Skyt ikke pianisten
Bettina Banoun - advokat, dr. juris, leder, Advokatforeningens skattelovutvalg, partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS
aftenposten.no 21.7.2014
Transocean-saken. Samfunnet er veldig lite tjent med den frontdannelsen som er blitt skapt ved at Økokrim går ut og forsøker å fengsle advokatene i saker hvor man er uenig i jusen.

Økokrim, ved førstestatsadvokat Morten Eriksen, ønsker at skattyter og dens advokater kan straffes, selv om ingen skatt er unndratt.

Han vil fengsle advokatene selv om et flertall i Høyesterett skulle mene det ikke foreligger skatteplikt.

I den viktige debatten omkring Transocean-dommen tar redaktør Ola Storeng i Aftenposten 18. juli til orde for at det er behov for nytolkning av adgangen til gjennomskjæring. (…)

(Anm: – De formuende har også krav på rettssikkerhet. Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre. (…) – Absolutt ikke. Jeg har ingen kvaler med å ta skattesaker for næringslivet og private. De formuende har også krav på rettssikkerhet, og Grunnloven, menneskerettigheter og EØS-avtalen gjelder for fattig og rik. – Er det heftig å by staten opp til kamp? (…) STILLING Partner i advokatfirmaet Wiersholm. Møterett for Høyesterett. Styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding. Leder Advokatforeningens skattelovutvalg. (dn.no 16.10.2015).)

(Anm: Advokatfirmaet forsvarer seg etter kjempelekkasje. - Vi tilbyr ingen løsninger som har til formål å skjule ulovlige handlinger, som skatteunndragelse, heter det fra advokatfirmaet Mossack Fonseca. (nettavisen.no 3.4.2016).)

(Anm: Her ser de statsministeren bli konfrontert med skatteparadis-avsløringer - i dag går de ut i gatene for å felle ham. Islendingene om sjokk-avsløringene: - Viser at politikerne ikke har lært noe som helst. (…) Samtidig med at Aftenposten og de andre mediehusene som har vært involvert i avsløringene publiserte sine første saker søndag kveld, viste den islandske tv-kanalen RÚV en timelang dokumentar om statsministerens og flere andre statsråders hittil ukjente selskaper, som er registrert i utenlandske skatteparadiser via det forholdsvis ukjente, men mektige, advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama. (aftenposten.no 4.4.2016).)

- Advokater i skatteparadis

Advokater i skatteparadis
ukeavisenledelse.no 22.9.2009
Skatt Øst har avdekket milliardoverføringer til skatteparadiser med advokater som mellommenn. Her må det skjæres igjennom. Advokaters taushetsplikt må vike i jakten på skattesnytere, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk advokater fører penger ut og inn av skatteparadiser i stor stil på vegne av klienter, skriver Aftenposten i dag. Advokatene nekter imidlertid Skatteetaten å få vite hvem klientene er. Seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst mener advokatfirmaene bidrag til å skape et skatteparadis i Norge.

Det står strid om 4,6 milliarder kroner, tre av de er knyttet til et firma i Norge, i løpet av de siste fem årene. Transaksjonene har skjedd i forhold til et par selskaper i Karibien, og i alt seks norske advokatfirmaer er involvert.

I denne saken står lov mot lov. Skatt øst henviser til ligningsloven som gir dem rett til fullt innsyn i alle pengetransaksjoner som skjer her i landet. Advokatene på sin side hevder at de har en lovbestemt taushetsplikt som har til hensikt å verne sine klinter.

Berit Reiss-Andersen, leder for Advokatforeningen, sier hun tar sterkt avstand fra påstanden om at advokater bidrar til å skjule svarte penger. Hun minner om at politiet har hjemmel til å oppheve taushetsplikten dersom det er mistanke om kriminalitet. (...)

- Økokrim: Økende tendens til å bruke advokater i økonomisk kriminalitet

Økokrim: Økende tendens til å bruke advokater i økonomisk kriminalitet
nrk.no 3.7.2015
Økokrim er bekymret for en utvikling der advokater, meglere, revisorer og andre eksperter i stadig større utstrekning blir brukt for å gjennomføre økonomisk kriminalitet.

«Sakene ØKOKRIM befatter seg med, tyder på at det blir mer vanlig å bruke profesjonelle aktører, som advokater, revisorer og takstmenn, for å tilsløre midlenes opprinnelse, skape legitimitet og gi råd om plassering. Denne utviklingen forventes å fortsette (...)»

Sitatet over er hentet fra et kapittel om hvitvasking av penger i Økokrims risikovurdering for 2015 og 2016 som NRK har fått tilgang til.

Men det gjelder ikke kun hvitvasking. Økokrimsjef Trond Eirik Schea sier de ser at ekspertene brukes mer og mer i alle former for økonomisk kriminalitet. (…)

(Anm: Dømt for hvitvasking i Tromsdal-saken. En 62-årig Oslo-advokat er dømt til 120 dagers betinget fengsel for å ha hvitvasket 1,45 millioner kroner. (dn.no 9.7.2015).)

- I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at advokater skal unntas sin taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Elden langer ut mot Jens
nettavisen.no 7.5.2013
I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at advokater skal unntas sin taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet.

Unntaket innebærer at «advokater og andre tredjeparter, skal gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om klienters pengeoverføringer, innskudd og gjeld, herunder hvem som er parter i overføringer på deres klientkonti, uten hinder av taushetsplikten.»

Fastslått med bred penn
Nettavisen-blogger og advokat, John Christian Elden, mener regjeringen bommer:

- For klientene er advokatens taushetsplikt hellig, og det gjelder selvsagt også på skatte- og avgiftsområdet, sier Elden til Nettavisen.

- Der klienter har behov for å rådføre seg må de kunne fortelle alt de vet til advokaten som skal rådgi dem. Hvis ikke vil råd bli mangelfulle, og risikoen for skatte- og avgiftstap for staten bli større. Dette har Høyesterett allerede fastslått med bred penn senest i 2010, fortsetter Elden.

Han mener imidlertid at det ikke er advokaters oppgave å være bank.

- Så pengeoverføringer må i hovedsak kunne gjøres uten advokatens medvirkning uten at dette kommer i strid med noen taushetsplikt, sier Elden.

- Vi er veldig kritiske
Også generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen tror forslaget kan få alvorlige konsekvenser.

- Vi er veldig kritiske, sier hun til Nettavisen.

- Advokaters taushetsplikt er helt sentralt i rettsstaten, og avgjørende for at advokater kan gi sin klient et riktig råd. Regjeringen har helt nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere advokatlovgivningen i sin helhet, og spørsmålet om advokaters taushetsplikt er en viktig del av dette, fortsetter Smith. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Snakker ikke høyt om skatteparadiser

Snakker ikke høyt om skatteparadiser
aftenposten.no 22.8.2011
Attac Norge: Problematisk - Hindrer demokratisk kontroll gjennom innsyn

Ti prosent av selskapene på Oslo Børs har kontorer i noen av verdens fremste skatteparadiser.

Det er ulike definisjoner på skatteparadiser, men fellesnevneren er steder uten eller med svært lav skatt, og med strengt hemmelighold om finansielle operasjoner. Å etablere kontorer i et skatteparadis er i seg selv ikke ulovlig. Men hemmeligholdet gjør det vanskelig å undersøke om selskaper som er registrert der betaler riktig skatt.
Luxembourg, Bermuda, Kypros og Cayman Islands blant verdens fremste skatteparadiser ifølge Financial Secrecy Index, en årlig rangering av land med økonomiske hemmelighold. Det er nettopp i disse landene 20 selskaper på Oslo Børs har kontorer. Aftenposten spurte selskapene hvorfor de er registrert der, hvor mange lokalt ansatte de har, hvor selskapets ledelse sitter og om selskapet har noen skattemessige fordeler ved å være der. Vi ble møtt med taushet og knappe svar. (...)

Vil ha nye regler for børsselskaper
For Skatteetaten betyr bruken av skatteparadiser mye merarbeid. Nå vil de ha nye rapporteringsregler for selskaper på Oslo Børs. Skatteetaten har skjerpet innsatsen for å avdekke skjulte formuer og overskudd gjemt i lavskatteland.

– Hemmeligholdet hindrer oss i å få ut informasjonen vi trenger for å kunne fastsette riktig skatt for en person eller et selskap. Vi finner ikke ut hvem som er reell eier av et selskap, ei heller verdipapirinformasjon og regnskapsinformasjon om selskaper som kan være hjemmehørende i Norge, sier Henry Larsen, underdirektør i regionavdelingens seksjon for kontroll. – Sekretessen blir en trussel mot det norske skattefundamentet, sier han.

Skatteetaten bruker i dag 100 årsverk i jakten på skjulte formuer og overskudd. For fem år siden var ingen årsverk dedikert til dette. (...)

- Dette er en kampsak for advokatstanden

Økokrim vil følge pengene
aftenposten.no 17.12.2010
TAUSHETSPLIKT. Viktige prinsipper står imot hverandre i Høyesterett.

«Dette er en kampsak for advokatstanden» (...)

EN AV ØKOKRIMS hovedoppgaver er å avdekke hvitvasking av penger. Det er viktig for samfunnet at muligheten for å gjøre kriminelle penger om til hvite formuer er så liten som mulig. Politiets rett til innsyn er sentral hvis denne type kriminalitet skal avdekkes.

I en sak Høyesterett nå behandler, står dette viktige prinsippet steilt imot et annet viktig prinsipp – advokaters taushetsplikt. Du skal kunne si hva du vil til din advokat i tiltro til at det ikke kan bringes videre på grunn av taushetsplikten. Det er grunnleggende for en advokat å beskytte klienten mot angrep fra myndighetene med krav om innsyn.

Det hører med til grunntrinnene i etterforskning av økonomisk kriminalitet å følge pengestrømmen. Spørsmålet er om en pengeoverføring via en advokats klientkonto skal kunne sette en effektiv stopper for muligheten til å avdekke og oppklare straffbare forhold.

Borgarting lagmannsrett svarte nei på spørsmålet og påla advokatfirmaet Thommessen å gi Økokrim opplysninger om tre konkrete pengeoverføringer via firmaets klientkonto. Tidligere komOslo tingrett til samme konklusjon. Nå må Høyesterett ta stilling til saken på grunnlag av Thommessens anke.

Advokatfirmaet mener at kjennelsen i lagmannsretten representerer en uthuling av taushetsplikten – og får ikke uventet støtte fra advokatforeningene i de skandinaviske land. Dette er en kampsak for advokatstanden. (...)

- Advokatene kan holde tett?

Tviler på dom
dn.no 12.1.2012
VANT. Advokatkontoret Thommessen vant i tingretten, og slapp å røpe sin klient. Men Lagmannsretten tviler på dommen. Her fra rettssaken i Oslo tingrett:Thommessen-partner Christian Bruusgaard (venstre), Erik Keiserud fra Hjort (bakerst) som representerte firmaet og managing partner i Thomrnessen, Kai Thøgersen (høyre).

Lagmannsretten skulle bare formelt oppheve en anke. Men dokumentet innebar en helomvending i konflikten mellom skatteetaten og advokatkontoret Thommessen, om hemmelighold av transaksjoner til og fra skatteparadiser.

Kjennelsen fra Borgarting blir lest med lupe av alle involverte parter: For samtidig som lagmannsretten formelt går med på å oppheve anken, sår lagdommeren tvil om gyldigheten av en tidligere tingrettsdom - hvor advokatkontoret Thommessen fikk medhold i at de kan nekte å røpe hvem som overfører penger fra skatteparadiser via firmaets klientkonto.

Skattemyndighetene anket tingrettsdommen, men gikk senere med pa å trekke anken da Thommessen likevel ga dem opplysningene. Thommessen forklarte at de valgte å legge kortene på bordet etter en artikkel i DN, hvor det gikk frem at transaksjonen på 20 Millioner - som Skatt Øst ville vite mottager av - kunne kobles til den omstridte investoren Thomas Øye.

Det er i vurderingen av hvem som skal betale saksomkostningene, at lagdommeren kommenterer tingrettsdommen:

«Som det går frem ovenfor er det etter lagmannsrettens mening tvilsomt om tingrettens dom et riktig», skriver lagdommer Iver Huitfeldt, og slår videre fast at: «Statens anførsler synes å ha mye for seg».

- Jeg har sjelden lest en kjennelse som tar et så tydelig annet standpunkt fra tidligere vurderinger i en tidligere instans uten at dette var nødvendig. For oss er det tydelig at lagmannsretten ville vurdert kjernen i denne tvisten annerledes enn tingretten, sier Øyvind. Bakken, leder av internasjonal seksjon i Skatt Øst, som sto bak bokettersynet som utløste konflikten.

Skjult smutthull
Thommessen har konsekvent vist til advokaters taushetsplikt overfor klienter, når det nekter innsyn i opplysninger fra klientkonto. Skattemyndighetene, på sin side, mener det gjør advokaters klientkonto til et smutthull for transaksjoner til og fra skatteparadiset.

En stikkprøve viste at seks avlandets største forretningsadvokatkontor, i løpet av fem år, overførte 7,5 milliarder til og fra land med lav skatt og hemmelighold av kontoinnehaverne. Advokater er dermed den største kanalen i Norge for pengestrømmer til og fra paradisene.

Også to andre advokatkontor, Selmer og Arntzen de Besehe, har begge fått likelydende krav om å identifisere klienter. Men deres saker har ligget i bero i påvente av at Thommessen fikk avklart sin strid over samme tema.

Nå kan dokumentet fra lagmannsretten - som i utgangspunktet er en formalitet - vise seg å bli avgjørende. Ifølge Bakken har skatteetaten fått bekreftelsen de ønsket:

- Vi har flere saker på vent. Vi regner med at vi kommer til fornuftige løsninger gjennom dialog med berørte parter. Først må avvente og se om Thommessen anker, eller om kjennelsen blir rettskraftig. Deretter tar vi stilling til de andre sakene. Men vi tolker helt klart avgjørelsen dithen at vi har full adgang til å gjennomføre eventuelle andre kontroller som måtte foreligge.

Managing partner i Thommessen, Kai Thøgersen, opplyser til DN at de ennå ikke har bestemt seg for om de tar saken videre.

Økokrim tapte i Høyesterett
aftenposten.no 23.12.2010
Advokatfirmaet Thommessen har fått medhold i Høyesterett i striden med Økokrim om innsyn i advokaters klientkonti. (...)

Advokatene kan holde tett
dn.no 23.12.2010
Høyesterett fastslår i dag at Økokrim ikke kan kreve innsyn i advokaters overføring av penger.

Høyesterett har i en kjennelse besluttet at taushetsplikten gjelder for opplysninger om pengeoverføringer via advokaters klientkonti. Dermed er kjennelsen fra lagmannsretten opphevet.

Det skriver Økokrim i en pressemelding.

Bakgrunnen for rettssaken er en begjæring fra Økokrim om innsyn i advokatfirmaet Thommessens klientkonto. Økokrim vil vite hvem som mottok drøyt 2,4 millioner kroner, som angivelig stammer fra straffbare handlinger begått av de tre tiltalte i den såkalte Fortuna-saken.

Thommessen har på sin side nektet å utlevere opplysningen, og henviser til advokaters taushetsplikt overfor klienter. Pengene ble overført til klientkontoen etter en tvist hvor Thommessen representerte den ene parten. Saken endte med forlik, og Thommessens klient fikk overført penger fra motparten - som var selskaper under ledelse av de tre tiltalte i Fortuna-saken. Pengene ble sluset via advokatfirmaets klientkonto. I ettertid har det angivelig vist seg at pengene stammer fra bedrageri. (...)

Lovendring?
Spørsmålet er om Høyesteretts raske konklusjon fører til en lovendring:

I kjennelsen heter det at ”dersom det skulle vise seg at de rettslige rammer for å pålegge advokater å gi opplysninger om mulige straffbare forhold er for snevre, vil det være lovgivers oppgave å vurdere om rettstilstanden bør endres”.

Høyesterett uttaler også at navnet på advokatkontorets klient - her mottaker av pengene - i et egentlig advokatoppdrag, må anses for å være omfattet av taushetsplikten.

I februar kommer en lignende sak opp i Tingretten. Da er det skattemyndighetene som ber om innsyn i advokaters pengeoverføringer. (...)

- Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner

Vil se advokatenes «hemmelige» transaksjoner
na24.no 8.1.2013
TETTER SKATTEHULL: Finansminister Sigbjørn Johnsen lager ny lov som tetter skattehull hos norske advokater.

Advokater må opplyse om «hemmelige» pengeoverføringer om regjeringen får det som den vil.

Finansdepartementet foreslår at advokater i fremtiden må opplyse skattemyndighetene om pengeoverføringer og innskudd på klientenes bankkontoer.

Forslaget om innsyn sendes til høring tirsdag, skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag ifølge NTB.

– Formålet med det er å tette et hull i skatte- og avgiftslovgivningen så raskt som mulig, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til avisa.

Johnsen ønsker at skattemyndighetene skal ha samme innsyn som det har for konter i bank- og finansinstitusjoner.

Høyesterett fastslo i 2010 at navnet på klienter som overfører penger via advokaters klientkonto skal holdes hemmelig. I valutaregisteret har Skatt Øst funnet ut at seks advokatkontorer overførte til sammen 7,5 milliarder kroner til og fra skatteparadiser via firmaenes klientkontoer fra 2004 til 2009.

– For det første er dette et viktig redskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det andre er at det er et viktig virkemiddel for å fastsette korrekt skatt og avgift. Det er en fordel for dem som skal betale og for systemet som sådan, sier finansministeren til DN ifølge NTB. (...)

(Anm: Bank, børs og finans. (mintankesmie.no).)

(Anm: Utilstrækkeligt tilsyn, utilstrækkeligt fokus og mangel på viden: Her er konklusionerne i lækket rapport om dansk hvidvask-indsats. FATF langer kraftigt ud efter bankerne og Finanstilsynet. Brancheorganisationen FinansDanmark påpeger, at hvidvask er højprioritet i bankerne. (jyllands-posten.dk 19.1.2017).)

(Anm: Statlige ansatte eier aksjer i selskaper de skal vokte. Oslo (NTB): Flere ansatte i eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har aksjer i de samme selskapene som avdelingen har ansvaret for å følge opp. (adressa.no 14.4.2016).)

Last ned: Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet - høringsuttalelse (pdf) (...)

- Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti

Advokaters taushetsplikt kan bli uthulet
datatilsynet.no 12.3.2013
Datatilsynet støtter ikke Finansdepartementets forslag om at advokater skal ha plikt til å opplyse om klienters pengeoverføringer og innskudd til klientkonti. Departementet bør avvente advokatlovutvalgets utredning før regelverket endres.

Finansdepartementet foreslår å endre ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Formålet er å etablere en opplysningsplikt for advokater og andre som har taushetsplikt, slik at myndighetene får tilgang til opplysninger som kan brukes i fastsettelse og kontroll av skatter og avgifter.

Innføring av et slikt krav vil uthule advokaters taushetsplikt og kan føre til at tillitsforholdet mellom en klient og hans advokat forringes. Dette kan videre føre til at borgerne ikke søker rettshjelp.

Datatilsynet anbefaler departementet å avvente endring av rettstilstanden til advokatlovutvalgets utredning om advokatregelverket er klar. Utvalget har fått i oppdrag å utrede spørsmålet om det bør utformes en egen lov for advokater og andre som yter juridisk bistand. De vil også kunne gjøre en helhetsvurdering av bestemmelsene om advokaters taushetsplikt, og hvilke unntak som kan etableres uten at det går på bekostning av tilliten mellom klient og advokat.

Last ned: Forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet - høringsuttalelse (pdf) (...)

- Vanvittige advokatlønninger

Vanvittige advokatlønninger
ukeavisenledelse.no 23.10.2012
Er det noen som får lønn som de ikke fortjener, er det forretningsadvokater i de store firmaene. (…)

Når listen over hva landets best betalte forretningsadvokater tjener, er det som om vi må gni oss i øynene for å forvisse oss om at vi ikke blingser. DN fortalte i går at de 500 partnerne i de store advokatfirmaene i fjor økte inntekten sin med 17 prosent. Det alene er ille og grunn til å spørre hvordan det er mulig. Flere av advokatene har en inntekt på rundt 30 millioner kroner. 40 av dem tjener mer enn 15 millioner kroner. (…)

Nå har heldigvis foreningen en talsmann som kan bekymre seg offentlig. Leder av Advokatforeningen, Erik Keiserud, mener ligningstallene kan gå ut over advokatenes omdømme.

– Vi opplever fokuset på de høyest lønnede forretningsadvokatene som negativt for bransjen, sier Keiserud til DN. (…)

Forklaringen på det er at advokatene tyner markedet så godt det lar seg gjøre. De skrur opp timeprisen ustanselig og finner nye måter å begrunne de økte prisene på. De store firmaene har eksperter på smale områder. På en høflig måte får de kundene til å tro at det beste er nok å betale skjorte av seg for å få råd og utredninger fra de svindyre ekspertene.

Det er lov å hente maksimalt ut av et marked. Men da kan en spare seg sutring over at noen oppfatter en som grådige og at omdømmet blir noe frynsete. Det ser det ut til at advokatene lever alleles utmerket med.

Et tankekors er det ellers at staten som er så opptatt av for høye lederlønninger, gladelig bruker de svindyre advokatene. (…)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Norske advokater tar 4500 kroner i timen. Oljekrise gir honorarfest. Krangler og krisehjelp etter oljeprisfallet gir rekordomsetning og høyere timepris for advokatene. – Advokater er altfor dyrt, sier styre­leder Erik Langaker i StormGeo. (dn.no 12.2.2016).)

(Anm: Ukjent Oslo-advokat tjente 53,4 millioner kroner. 92 personer slo til med inntekter på mer enn 10 millioner kroner. Finansavisens ligningsliste over landets forretningsadvokater bikker i år 1.500 partnere fordelt på 102 selskaper fordelt på nesten hele Norge. (…) De 1.508 partnerne hadde i fjor en samlet lignet inntekt på 5.238.835.462 kroner. Det gir en gjennomsnittsinntekt på 3.483.368 kroner, som er på samme nivå som i fjor. Trolig skyldes det at listen inneholder mange nye navn som trekker ned snittet, for ser man på Topp 1.000-indikatoren, altså hva nummer 1.000 på listen tjener, så har den gått opp med 310.000 kroner – tilsvarende 22 prosent. (dn.no 18.11.2016).)

Styrtrike advokater slakter skattelistene
na24.no 23.10.2012
NESTEN DOBBEL INNTEKT: Mange advokater får oppført høyere inntekt enn den reelle på skattelistene.

Advokater raser mot «urettferdige» skattelister. Og har trolig et poeng.

Advokater klager nå til Finansdepartementet over skattelistene, som de mener gir et uriktig bilde av advokaters inntekt. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) tirsdag. (...)

- Gode advokater er dyre. Og du har en del advokater som jobber på sin måte, men de leverer.

Kan sitte på en skikkelig bombe
na24.no 9.11.2012
- Man kan ikke utelukke korrupsjon, sier Tormod Hermansen.

Det er ikke mange næringslivsledere som har vært mer fargerike enn Tormod Hermansen.

Tormod tok Televerket fra å være en kjedelig statsmonopolist i lille Norge til å bli en betydelig internasjonal aktør.

Han er dermed muligens også den mannen som har skapt største verdier for deg og meg, uten velsignelse fra landets naturressurser. Telenor verdsettes i dag til 175 milliarder kroner, der staten har aksjer for 103 milliarder kroner.

Satsingene i land som Russland, Ukraina, Thailand og Malaysia ble drevet frem under Hermansens ledelse, og det er disse som er grunnlaget for Telenors suksess. Flere av disse landene var den gang blant de mest korrupte i verden.

Tormod innrømmer nå at Telenors vei kan ha vært brokete.

- Det kan man ikke utelukke. Ikke korrupsjon i den forstand, men la meg si, at når du skal etablere deg i et slikt land, så må du ha dyktige advokater, for å hjelpe deg, sier Tormod Hermansen til Nettavisen NA24.

Han sier at de aldri hadde noen indikasjoner på at det var korrupsjon og vektlegger at de benyttet seg av internasjonal ekspertise. Noe som ikke var gratis.

- Gode advokater er dyre. Og du har en del advokater som jobber på sin måte, men de leverer.

- Men var disse ekstra dyre?

- Nei, det vil jeg ikke si. (...)

(Anm: Norske advokater tar 4500 kroner i timen. Oljekrise gir honorarfest. Krangler og krisehjelp etter oljeprisfallet gir rekordomsetning og høyere timepris for advokatene. – Advokater er altfor dyrt, sier styre­leder Erik Langaker i StormGeo. (dn.no 12.2.2016).)

- Ikke straff, men straffbart. (- "Diffen"-effekten.) (- Hvorfor ha skatteamnesti?)

Høyesterett: Å bekjenne sine synder skal lønne seg
aftenposten.no 3.9.2012
Tidligere toppsjef i Eltek, Lars Jervan, slipper straff for å ha skjult formue i utlandet. Årsaken er at Jervan bekjente sine skattesynder før det var innledet politietterforskning mot ham.

Det skal lønne seg å legge alle kortene på bordet overfor skatteetaten. Høyesterett har slått dette fast i en ankesak som gjelder tidligere Eltek-topp Lars Jervan. Landets høyeste rettsinstans mener at han ikke skal få straff for egne skatteunndragelser.

"Diffen"-effekten
Før Økokrim startet etterforskning mot Jervan, hadde han allerede via sin advokat tatt initiativ til endringer i selvangivelsen. Det gjorde han rett etter at tidligere Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen (også kalt "Diffen") frivillig fortalte om skjult formue i utlandet, og utløste et skred av skattebekjennelser.

At personer frivillig melder fra om tidligere skjulte formuer i utlandet har vært svært viktig for skatteetaten. Så langt har flere hundre personer meldt seg med formuer på tilsammen flere milliarder kroner uten å risikere anmeldelse eller straffeskatt.

Slipper fengsel
Etter behandling i tre rettsinstanser sitter Jervan igjen med en straff på 120 dagers fengsel, hvorav halvparten er gjort betinget. Den andre halvparten har han allerede sonet i varetekt.

I Kongsberg tingrett fikk han en straff på ett år tre måneders fengsel, hvorav fem måneder ble gjort betinget. Lagmannsretten endte på fem måneders fengsel, mens Høyesterett barberte straffen ytterligere.

Jervan står igjen med dom for medvirkning til skattesvik hos tre andre personer.

Prinsippsak
– Det er bra at høyesterett har skåret gjennom og lagt vekt på hvordan mannen i gaten måtte oppfatte skattemyndighetene, og ikke hørt på Økokrims finurlige tolkning om at de selv kan straffefølge alle de måtte ønske til tross for amnestiet, sier Jervans advokat John Christian Elden.

Ikke straff, men straffbart
Økokrim mente straffen i lagmannsretten var for lav, og anket saken inn for Høyesterett for å få skjerpet straff. Resultatet ble altså det stikk motsatte.

- Vi tar dette til etteretning. Jeg tror ikke dommen får noen pratisk betydning utover denne avgjørelsen, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

Han konkluderer med at forholdet Jervan har begått er straffbart, men ikke straffverdig.

- Høyesterett legger som en premiss at han kvalifiserte til å være en del av skatteamnestiet, og at skatteetaten ikke har politianmeldt ham, sier Horn. (...)

(Anm: Hvorfor ha skatteamnesti? | Tre økonomiprofessorer skriver. (…) Hva skjer om vi innfører et permanent skatteamnesti? La oss først se på dem som bestemte seg for å unndra skatt før amnestiet ble innført. (aftenposten.no 21.4.2016).)

(Anm: Dobling i antall nordmenn som melder inn skjulte formuer. Dobbelt så mange norske skattebetalere kryper til korset og melder inn formuen i utlandet etter Panama-avsløringene. (…) Når de melder seg får de beregnet skatten på nytt, og risikerer store skattesmeller. Dersom man melder seg frivillig, kan man imidlertid få amnesti slik at det ikke straffes ut over en utligning av skatten (en ordning Skatteetaten kaller «frivillig retting»). (aftenposten.no 24.5.2016).)

- Advokatens forkastelige handlinger skader hele rettsvesenet

Advokatens forkastelige handlinger skader hele rettsvesenet
|Inge D. Hanssen (rettskommentator)
aftenposten.no 16.6.2016
Er dette et engangstilfelle?

Uansett hvordan etterforskningen mot advokat Amir Mirmotaharis ender, har mannen allerede skrevet seg inn i norsk rettshistorie.

Med negativt fortegn. (…)

Flere lik i lasten?
Politiet reagerte hurtig da saken ble kjent. I skrivende stund sitter Mirmotaharis i avhør på Politihuset i Oslo. Det er viktig å få nedtegnet hans forklaring.

Det sentrale spørsmålet i dag er om dette er et engangstilfelle eller om det er flere lik i lasten.
For rettsstaten, for tidligere klienter og for fornærmede i tidligere saker er det nødvendig å få svar på det spørsmålet.

Ikke minst for tilliten til de andre som på et helt annet etisk nivå tar på seg å forsvare personer som folk flest ikke vil ha noe med å gjøre. (…)

(Anm: Advokat afsløret på lydoptagelse: »Hvordan gør man, hvis man skal kidnappe en person i nogle dage?« Ifølge en norsk avis viser hemmelige optagelser, at advokat planlagde kidnapning af voldtægtsoffer. (jyllands-posten.dk 16.6.2016 ).)

(Anm: Amir Mirmotahari: Advokat og eiendomsmagnat. Amir Hossein Mirmotahari (38) driver sitt eget advokatfirma og forvalter eiendommer og verdier for mange millioner kroner. Nå blir firmaet avviklet, og advokatbevillingen kan ryke. Mirmotahari risikerer nå å miste advokatbevillingen etter at han ifølge VG forsøkte å bestille en bortføring av et voldtektsoffer for å hindre henne i å møte i retten. (nrk.no 16.6.2016).)

(Anm: Jus-professor om mulig straff til Oslo-advokat: – Møte med en torpedo kan være nok. Hvor langt advokat Amir Mirmotahari hadde kommet i planleggingen av kidnappingen, kan avgjøre straffespørsmålet mot han, sier flere juseksperter. (…) Han opplyser at det advokaten har gjort, kan rammes av Straffelovens paragraf 157, motarbeiding av rettsvesenet, Straffelovens paragraf 254, frihetsberøvelse og Straffelovens paragraf 288, hensettelse i hjelpeløs tilstand. (...) – Å hindre rettsvesenet er i seg selv alvorlig. Særlig alvorlig blir det om handlingen for eksempel rammer enkeltpersoners liv og helse, sier Jacobsen. (vg.no 19.6.2016).)

– Tolk pågrepet i advokatsaken. (– Bakgrunnen for siktelsen er mistanke om at hun har mottatt fordeler ved å formidle klienter og informasjon til hovedmannen i saken)

Tolk pågrepet i advokatsaken
nrk.no 8.9.2016
En kvinnelig tolk er pågrepet i saken knyttet til tidligere advokat Amir Mirmotahari. Kvinnen skal ha skaffet advokaten klienter og taushetsbelagt informasjon.

Hun ble pågrepet torsdag, ifølge VG.

– En kvinnelig tolk i 50-årene ble pågrepet på sin bopel i Oslo. Hun er siktet for grov korrupsjon, forteller politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.

– Bakgrunnen for siktelsen er mistanke om at hun har mottatt fordeler ved å formidle klienter og informasjon til hovedmannen i saken, Amir Mirmotahari, fortsetter politiadvokaten. (…)

- Advokater mister bevillingen, brøt god advokatskikk

15 advokater mistet bevillingene i fjor
dn.no 28.3.2015
Advokatbevillingsnemnden trakk i fjor tilbake 15 bevillinger, og én advokat fikk forbud mot å yte rettshjelp. Det viser Advokatbevillingsnemndens årsrapport.

Rapporten er dyster lesning, skriver Advokatbladet.

Nemnden behandlet til sammen 40 saker i fjor. Tallet for 2013 var 31 saker, og i 2012 behandlet nemnden 107 saker.

Nemnden får henvist saker fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er disiplinær- og tilsynssystemets øverste organ.

Lagdommer Håvard Holm tiltrådte som ny leder av Advokatbevillingsnemnden i januar i år.  (…)

(Anm: Avskiltede advokater. Advokater som mister advokatbevillingen kan være tilbake i rettssalen kort tid etter at de er avskiltet. – Det kreves bedre vandel av en drosjesjåfør enn av en advokat, sier advokat John Christian Elden. (dn.no 6.5.2016).)

(Anm: – Problem for standen, samfunnet og klienten. – Advokater som begår straffbare handlinger undergraver advokatenes anseelse, sier Bergljot Webster leder av advokatlovutvalget og høyesterettsdommer. Advokatlovutvalgets leder reagerer på at straffedømte advokater ser ut til å få tilbake bevillingen automatisk. Nå vil hun stoppe dem. (dn.no 8.5.2016).)

(Anm: Femten mistet bevillingen (advokatbladet.no 28.3.2015).)

(Anm: I fem år har Torkjell ventet på millionene som advokaten stjal. (…) Forsikringsselskapet  AIG vil ikke dekke underslaget til tidligere advokat Odd Drevland i Bergen, trass i tap i to rettsrunder. Nå anker de helt til Høyesterett. Pengene etter aksejesalget ble satt inn på Odd Drevlands klientkonto. Han var styreleder i selskapet fra 2007 til 2011. Drevland er senere dømt til fengsel for millionunderslag. (ba.no 11.4.2016).)

151 advokater brøt god advokatskikk
advokatbladet.no (Mars.2015)
I 2014 fikk Disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden til sammen 632 klager på advokater. I 151 av sakene ble advokatene dømt for brudd på god advokatskikk.

I 2014 mottok Disiplinærnemnden til sammen 229 klager. Det er det laveste antallet siden 2010, og over tretti saker mindre enn i rekordåret 2012.

– Selv om endringene ikke er store, er de likevel merkbare og derfor også positive, sier advokatsekretær og saksbehandler for nemnden, Beate Sundstrøm.

I årene mellom 2006 og 2014 har Disiplinærnemnden mottatt i gjennomsnitt 219 klager i året, med en bredde på 191 som lavest antall saker (2010) og 260 som høyeste (2012). (...)

(Anm: Kjendisadvokat førte 27,5 timer i døgnet. Timelistene antyder at Carl Bore jobber mer enn døgnet har timer. Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken har røket uklar med sin egen advokat. Schjenken har klaget inn partner Carl Bore i Dalan advokatfirma for Advokatforeningens disiplinærutvalg.  (nettavisen.no 7.6.2015).)

Forkastet Klomsæts anke til Høyesterett
vg.no 12.12.2014
**Klomsæt: – Dette er nok en uriktig dom
Advokat Sigurd Klomsæt har fått forkastet anken i saken hvor han skal ha lekket dokumenter fra 22. juli-rettssaken til media.
Advokat Sigurd Klomsæt har fått forkastet anken i saken hvor han skal ha lekket dokumenter fra 22. juli-rettssaken til media.

– Igjen er dette en dom bygget på marginaler. Og jeg regner med at det kommer annen informasjon senere. Her jobbes det fortsatt med å fremskaffe opplysninger, sier Klumsæts advokat Arvid Sjødin til VG.
I Borgarting lagmannsretts domsavsigelse kommer det frem at Sigurd Klomsæts anke altså ikke går gjennom - hvilket betyr at han må betale saksomkostninger på 775.397,50, samt at han ikke får tilbake advokatbevillingen sin.

– Dette er nok en uriktig dom. Det har aldri vært grunnlag for å ta min bevilling og rettsanvendelsen i denne saken er uansett feil, sier Klomsæt til VG.
Klomsæt var en av 171 bistandsadvokater i rettsaken etter 22.juli. I 2012 ble han ilagt en bot på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten fordi påtalemyndigheten mente at han ga rettsdokumenter fra 22.juli-saken til media. (…)

Hva varslet Klomsæt om?
Debatt Kristian Jarland, statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
aftenposten.no 3.5.2014
Når Presseforbundet blander inn hensynet til varslere, har de misforstått hva Sigurd J. Klomsæt er domfelt for.

Sigurd J. Klomsæt ble i februar i år dømt av lagmannsretten for å ha gitt mediene tilgang til politidokumenter mens han var oppnevnt som bistandsadvokat i 22. juli-rettssaken. Høyesterett har nå avgjort at Klomsæt ikke får medhold i sin anke, og med det har straffesaken fått sin sluttbehandling for norske domstoler.

Etter lagmannsrettens dom har aktører i norsk presse rettet krass kritikk mot påtalemyndigheten for å ha forfulgt det de beskriver som en bagatellsak, for å ha svekket vernet for varslere og for å ha krenket kildevernet. Som aktor for lagmannsretten er jeg forundret over denne kritikken. La meg derfor prøve å korrigere noe av bildet som er skapt.

Et alvorlig brudd
En rekke medier har gitt inntrykk av at Klomsætsaken bare gjelder lekkasje av ett bilde av Anders Behring Breivik på Utøya. Det gjør også Kjersti L. Stavrum i Norsk Presseforbund i sin kronikk i Dagbladet 17. februar. Klomsæt er imidlertid dømt for å ha gitt mediene tilgang til et stort antall politidokumenter i 22. juli-saken, hvorav omtrent 3000 sider er med vitneavhør. Flere fornærmede, pårørende og andre var fortvilet over lekkasjene i saken. Vitnene vegret seg for å gi politiet opplysninger, og etterforskningen av etterkrigstidens største straffesak ble vanskeliggjort. Da politiet i februar 2012 avdekket at én bistandsadvokat videresendte tusenvis av sider med politidokumenter til mediene som han hadde mottatt kort tid i forveien, skulle en da la være å forfølge saken, og ved neste korsvei gi ham tilgang til tusenvis av nye dokumenter? Lagmannsretten beskriver Klomsæts handlemåte som et markert og alvorlig brudd på hans tjenesteplikter. Det står i sterk kontrast til Stavrums fremstilling av saken som "bare irriterende for politiet".

Klomsæt er ikke en varsler
Med utgangspunkt i Klomsætsaken bekymrer Stavrum seg for fremtidige varslere. En varsler regnes ofte som en som avdekker og varsler mediene om kritikkverdige forhold som det er viktig for samfunnet at kommer frem. Typisk er at vedkommende etter lengre tids samvittighetskvaler går til mediene. Hvordan passer en slik beskrivelse med Klomsætsaken? Hva var det han varslet om? Når Stavrum i sin kronikk blander inn hensynet til varslere, har hun misforstått hva Klomsæt er domfelt for.

Kildevernet er ivaretatt
Kildevernet er et viktig prinsipp som innebærer at pressen har rett til å nekte å oppgi navn på sin kilde. Men kildevernet er naturlig nok ikke til hinder for at politiet håndhever regler som beskytter enkeltpersoner. Dersom en lege oversender taushetsbelagte pasientopplysninger til mediene, er ikke pressens kildevern til hinder for at politiet etterforsker legen for brudd på taushetsplikten. Pressens rett til å forholde seg taus er heller ikke krenket ved at politiet gjennom etterforskningen innhenter opplysninger som kan si noe om legens kontakt med medier. På samme måte er kildevernet ivaretatt i Klomsæt-saken. (...)

Klomsæt får ikke medhold i anken
aftenposten.no 30.4.2014
Etter en lang rettsprosess ble anken til Sigurd Klomsæt i dag forkastet av Høyesterett. 

Høyesterett avgjorde onsdag at tidligere advokat Sigurd Klomsæt ikke får medhold i anken sin. Nå vurderer han å gå til menneskerettsdomstolen.

Tidligere advokat Sigurd Klomsæt ble i februar i år dømt av lagmannsretten for å ha gitt media tilgang til politidokumenter da han var en av bistandsadvokatene i 22. juli-saken. Dette skjedde etter at Oslo tingrett i mars 2013 kom fram til at det ikke fantes bevis for at Klomsæt hadde lekket bilder og dokumenter til pressen.

Høyesterett har nå avgjort at Klomsæts anke blir forkastet. Det er argumentene fra Lagmannsrettens dom som nå blir støttet av Høyesterett. (…)

- Klomsæt synes å være dømt uten at han har brutt noen lov, noe som er svært uvanlig i Norge. Han vil vurdere å klage dette videre, sier Elden til Aftenposten. (...)

Advokat stakk av med klientpenger
vg.no 17.4.2014
** Psykolog: Drevet av alkohol og depresjon
** Ble behandlet på mild måte av Oslo tingrett

MILD BEHANDLING: Oslo tingrett tok hensyn til advokatens depresjon og alkoholisme da han skulle straffes for å ha tappet en klients konto for 750.000 kroner. (…)
Retten mener videre at det ved straffutmålingen må hensyntas at tiltalte sannsynligvis vil få en reaksjon fra advokatbevillingsnemnden.

Forsvarer mente at advokaten på bakgrunn av sakens forhold burde få en betinget dom, altså fengselsstraff uten å sone, men kun med prøvetid.

Dette mente retten ble for mildt.

- De formildende omstendighetene leder likevel til at en stor del av dommen gjøres betinget.

Retten fastsetter straffen til fengsel i åtte måneder, hvorav seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år, heter det i dommen. (…)

Lagmannsretten omgjør Klomsæt-dom
dagbladet.no 12.2.2014
- Nedslående og overraskende, sier Klomsæt.

Borgarting lagmannsrett har omgjort Oslo tingretts frifinnelse av Sigurd Klomsæt for å ha lekket dokumenter fra 22. juli-rettssaken.

- Dette er nedslående og meget overraskende, sier Sigurd Klomsæt i en kommentar til NTB.

- I en sak hvor politiets hovedvitne er tatt i uriktig forklaring på vesentlige punkter, hvor sikkerhetsopplegget er beskrevet som katastrofalt og hvor flere vitner hevder at det umulig kan være jeg som har gjort dette, har retten ikke engang funnet at det er «rimelig tvil», mener han.

Klomsæt mener det nå er opp til pressen og til redaktørene i de seks mediene som publiserte bildene, å se hva dette betyr for kildevernet. (...)

Riksadvokaten: Politiadvokat gjorde grov tjenestefeil i Klomsæt-saken
vg.no 3.2.2014
FÅR ADVARSEL: Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang (t.h.) utviste grov uforstand i tjenesten i behandlingen av teledata fra mobiltelefonen til advokat Sigurd Klomsæt.

Politiadvokat Knut Skavang har ifølge Riksadvokaten utvist grov uforstand i tjenesten i måten han håndterte data fra telefonen til Sigurd Klomsæt.
Dermed omgjør riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjørelsen til Spesialenheten for politisaker, som i november henla forholdet etter bevisets stilling.

Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang i Asker og Bærum politidistrikt utviste grov uforstand i tjenesten da han innhentet, brukte og oppbevarte teledata fra telefonene til advokat Sigurd Klomsæt og en annen advokat ved hans kontor.

Data fra telefonene til advokatene ble brukt for å undersøke om de hadde vært i kontakt med journalister fredag 3. februar 2012. Da ble flere bilder av 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik publisert i mediene. (...)

Advokater mister bevillingen etter uheldig kontakt med kriminelle
hegnar.no 15.2.2013
Stadig flere advokater får inndratt retten til å praktisere. Årsaken er blant annet tilfeller der advokater har latt kriminelle klienter disponere klientkontoen.

I fjor inndro Advokatbevillingsnemnden 19 lisenser, melder Finansavisen. Det er reelt sett en dobling siden år 2000, sett i forhold til økningen av praktiserende advokater i Norge. Åtte av de 19 ble ansett som uskikket for yrket.

– Tallene er relativt små, så det vil være store prosentvise variasjoner fra år til år. De er imidlertid stigende, sier seniorrådgiver Dag Eriksen ved Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Økokrim har den siste tiden prioritert å få dømt de profesjonelle medhjelperne. Førstestatsadvokat Geir Kavlie sier de stadig ser advokater som lar kriminelle disponere utbyttene over sine kontoer.

– Dette er en stor utfordring for politiet, fordi det er streng taushetsplikt knyttet til klientkontoene, og det er tidkrevende å skaffe innsyn, sier han til avisen.

22. juli-advokat Sigurd Klomsæt var blant de 19 som i fjor mistet bevillingen, på grunn av antatt lekkasje av politiets bilder. Saken behandles nå i Oslo tingrett.

Flere andre tidligere advokater er blandet inn i alvorlige bedragerisaker. (...)

(Anm: Avskiltede advokater. Advokater som mister advokatbevillingen kan være tilbake i rettssalen kort tid etter at de er avskiltet. – Det kreves bedre vandel av en drosjesjåfør enn av en advokat, sier advokat John Christian Elden. (dn.no 6.5.2016).)

(Anm: – Problem for standen, samfunnet og klienten. – Advokater som begår straffbare handlinger undergraver advokatenes anseelse, sier Bergljot Webster leder av advokatlovutvalget og høyesterettsdommer. Advokatlovutvalgets leder reagerer på at straffedømte advokater ser ut til å få tilbake bevillingen automatisk. Nå vil hun stoppe dem. (dn.no 8.5.2016).)

Minst 111 advokater har mistet bevillingen
aftenposten.no 6.7.2012
Et titall advokater er tiltalt eller siktet for straffbare handlinger for alt fra heleri til grovt underslag.

En gjennomgang Aftenposten har foretatt viser at et titall advokater hvert år blir fratatt bevillingen. Siden 2000 har minst 111 advokater fått advokatbevillingen tilbakekalt. Et titall advokater er for tiden også tiltalt eller siktet i straffesaker - de fleste saker gjelder økonomiske forhold i tilknytning til advokatvirksomheten.

Advokat Christian Bruusgaard, styreleder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, legger ikke skjul på at han er bekymret over de mest alvorlige sakene.

- Situasjonen er ikke blitt noe bedre. Vi har for mange slike saker. Den største gruppen dreier seg om regnskapsmessig rot, advokater som ikke klarer å holde orden på regnskapsførselen og da særlig for klientmidler. Det er klientens midler, og advokatens forvaltning av disse må skje på en korrekt måte. Det er også en del tilfeller av underslag av disse og andre midler, sier han. (...)

Ufint samrøre med klienter
aftenposten.no 2.3.2012
Bedragerier. Forsvareren møtte klienten tilfeldig i fengselets luftegård. Begge var satt inn. (...)

Bakgrunn - Eksadvokat tiltalt
- Tidligere advokat Christian Frick (58) er i Oslo tingrett tiltalte for medvirkning til omfattende økonomiske forbrytelser.
- Han skal ikke ha hatt personlig vinning på å la straffedømte klienter benytte klientkontoen til hvitvasking av penger.
- Frick nekter straffskyld. - Administrator: Tingrettsdommer Elisabeth Wittemann.
- Aktorer: Statsadvokat Geir Kavli og politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik.
- Forsvarere: Advokatene John Christian Elden og Siv Hallgren.
- Mandag: Tiltalte fortsetter sin forklaring. (...)

Advokat Christian Frick ble i oktober 2007 fengslet med brev- og besøksforbud. Siktelsen gjaldt medvirkning til grovt bedrageri, iscenesatt av klienten
Jan Erik Nilsen – tidligere politimann. På vei ut i luftegården i Oslo fengsel møter Frick klienten, som var på vei inn etter lufting.

– Jøss, er du her, sier en overrasket Nilsen. – Ja, politiet sier at jeg har mottatt 700 000 amerikanske dollar fra deg, svarer advokaten.

– Det har aldri skjedd, sier Nilsen, før han geleides innendørs. (...)

Som advokat hadde han mange hatter. Litt for mange. Det er ikke alltid så lett å finne den riktige hatten når både långiver, låntager og mellommenn er klienter. Samtidig er han forsvarer når det er nødvendig. (...)

– Ikke alle skal være advokat
aftenposten.no 21.2.2011
– Flere burde mistet bevillingen

Advokatforeningens leder Berit Reiss-Andersen sier det må stilles strengere krav til den som skal være advokat. (...)

Flere kriminelle advokater
dn.no 20.2.2011
I øyeblikket er ni norske advokater siktet eller tiltalt for alvorlig kriminalitet.

Drøyt hundre advokater har mistet bevillingen i løpet av de siste ti årene, skriver Aftenposten.

Avisen har gjennomgått årsmeldingene fra Advokatbevillingsnemnden fra 2000 til 2010. Gjennomgangen viser ifølge Aftenposten at drøyt hundre advokater har mistet bevillingen i kortere eller lengre tid i løpet av tiårsperioden.

Antallet bevillinger som er tilbakekalt, varierer fra år til år, men har økt gradvis i løpet av tiårsperioden.

– Utviklingen går helt klart i feil retning. Jeg er redd for det presset en del advokater utsettes for fra kriminelle miljøer, sier advokat Christian Bruusgaard, som er styreleder i tilsynsrådet for advokatsaker.

– Det kan se ut som om ikke alle advokater er forsiktige nok, at de slipper kriminelle for tett innpå seg, og at de er villige til å gå deres ærend, sier han.
En rekke advokater som er fratatt bevillingen, er senere blitt ansatt som juridiske konsulenter i advokatfirmaer. (©NTB)

Har tatt bevillingen fra 100 advokater
aftenposten.no 20.2.2011
Akkurat nå er minst ni advokater tiltalt eller siktet i alvorlige straffesaker. Siden 2000 har minst 100 advokater mistet bevillingen.

Advokat Christian Bruusgaard har vært styreleder i tilsynsrådet for advokatsaker i seks år, og legger ikke skjul på at han er bekymret.

Tilsynsrådet kan gi advarsel til advokater som går over streken, men de alvorligste sakene går videre til Advokatbevillingsnemnden, klageinstansen som kan tilbakekalle advokatbevillingen. En gjennomgang Aftenposten har foretatt av nemndas årsmeldinger for årene fra 2000 til 2010, viser at drøyt 100 advokater har mistet sin bevilling for kortere eller lengre tid. (...)

Økning
Antallet bevillinger som er tilbakekalt, varierer fra år til år – men har økt gradvis de siste ti årene.

- Utviklingen går helt klart i feil retning. Jeg er redd for det presset en del advokater utsettes for fra kriminelle miljøer. Det kan se ut som om ikke alle advokater er forsiktige nok, at de slipper kriminelle for tett innpå seg og at de er villige til å gå deres ærend, sier Bruusgaard. (...)

Det er sjelden advokater fratas sin bevilling før rettskraftig dom, men Bruusgaard nevner et nytt problem som har dukket opp i kjølvannet av at advokater mister sin bevilling.

En rekke av dem får jobbe som juridiske konsulenter i advokatfirmaer.

I ett konkret tilfelle skal en juridisk konsulent ha lekket opplysninger om etterforskningen i en pågående straffesak under et fengselsbesøk.

- Noen oppgaver skal bare utføres av advokatfullmektiger og advokater. Besøk hos klienter i fengselet er nok over grensen for hva juridiske konsulenter kan få gjøre. Her er det viktig med klare linjer, sier Bruusgaard. (...)

- 397 advokater deler 1,9 mrd.

397 advokater deler 1,9 mrd.
hegnar.no 25.1.2010
(...) Landets ti største advokatfirmaer solgte tjenester for 3,7 milliarder i fjor, hvorav 1,9 milliarder gikk rett i lommen på 397 partnere, skriver Finansavisen.

Høyest snittinntekt har de 35 partnerne i BA-HR, som deler 280 millioner kroner - åtte millioner på hver.

- Det skyldes nok at vi har en spisset virksomhet, som driver spesialisert og effektivt, sier partner og styremedlem Sam E. Harris. (...)

- BA-HR-advokater raker inn.

(Anm: BA-HR-advokater raker inn. Estate Nyheter har studert den eiendomsbaserte omsetningen i norske advokathus i 1. halvår i år. En eiendoms- og entrepriserelatert omsetning på 73 millioner fordelt på 18 årsverk i eiendomsgruppen sender BA-HR til topps med 4,055 millioner kroner i snittomsetning per hode. (…) Nærmest BA-HR på listen kommer Advokatfirmaet Thommessen, som har omsatt for i snitt 3,1 millioner kroner per advokat i 1. halvår i år (entreprise ikke inkludert). På 3. plass er Schjødt, med en snittomsetning per advokat som ifølge Estate Nyheter ligger på 2,8 millioner kroner. (hegnar.no 10.10.2017).)

(Anm: – Det finnes to advokatmarkeder. 79 advokater i DNs oversikt tjente mer enn ti millioner kroner i 2014. Bare seks av dem er kvinner. Leder i Advokatforeningen Erik Keiserud påpeker at av landets nærmere 10.000 advokater er det svært få som ligger på inntektsnivået til forretningsadvokatene på DNs liste. (dn.no 18.10.2015).)

35 PARTNERE FÅR 6,7 MILL. HVER: Toppadvokatene i BA-HR
deler 234 mill.

e24.no 31.7.2008
Styreleder og partner Rolf-Johan Ringdal og de øvrige partnerne i BA-HR har økt utbetalingene sine med snaue 34 prosent fra i fjor. Det gir dem ca 6,7 millioner kroner hver.

Advokatfirmaet BA-HR har økt driftsresultatet sitt til 238,1 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 52 prosent fra 2006. (...)

372 advokater deler på 1,8 milliarder
hegnar.no 18.7.2008
372 partnere i Norges ti største advokatfirmaer deler på 1,8 milliarder kroner etter fjoråret. I ett advokathus tjente hver partner 8,7 millioner i snitt.

En undersøkelse Finansavisen har gjort viser at de ti største advokatfirmaene i Norge solgte tjenester for 3,4 milliarder kroner i fjor, og at de totalt 372 toppene tjente 1,8 milliarder.

Lønnsmessig kom partnerne i BA-HR best ut, med et snitt per hode på 8,7 millioner kroner. Det er godt foran Wiersholm, der vi ser et snitt på 6,4 millioner kroner. Nærmest bak der kommer Thommessen, med 5,8 millioner kroner per hode.

På BA-HRs kundeliste finner vi blant andre Kjell Inge Røkke, Celina Middelfart, Bjørn Rune Gjelsten og familien Reitan.

Wikborg Rein hadde for andre år på rad høyest omsetning, og solgte tjenester for 504,7 millioner kroner, til kunder som Arne Blystad, Torstein Tvenge, Christian Ringnes og Jan Haudemann-Andersen. (...)

(Anm: Til sammenlikning kan nevnes at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) samlede erstatningsutbetalinger i 2007 var 493 millioner kroner.)

(Anm: Wikborg Rein i flere roller. Wikborg Rein gir råd til banker som har lånt ut penger til Atlantic Offshore. Advokatfirmaet har også etablert selskapet som kjøper ut de fleste skipene før konkursen. Wikborg Reins administrerende partnere Finn Bjørnstad (til høyre) og Geir Sviggum. (dn.no 13.4.2016).)

Advokater tjener fett
na24.no 18.7.2008
372 advokater deler på 1,8 milliarder.

Norske advokatfirmaer solgte tjenester for 3,4 milliarder kroner i 2007, og de 372 partnerne tjente 1,8 milliarder kroner, ifølge en undersøkelse utført av Finansavisen. (...)

- Advokatregning: 4,3 milliarder kroner

Advokatfirma tok 262.666 kroner for å finne frem og kopiere 320 sider
nettavisen.no 10.12.2015
Wiersholm ved partner Magnus Hellesylt krevde 262.666 kroner for å finne frem, kopiere og oversende usortert 320 sider til konkursboet etter oljeserviceselskapet Marine Subsea. I stedet fikk de 32.000 kroner, (Wiersholm).

– Det er trist at advokater opptrer slik, sier bostyrer.

Wiersholm-partner Magnus Hellesylt får irettesettelse for brudd på god advokatskikk, skriver Dagens Næringsliv.

Firmaet krevde ikke mindre enn 262.666 kroner for å finne frem og kopiere 320 sider dokumenter.

Det betyr en pris på 818 kroner per utskrevne side. I tillegg var nær halvparten av sidene samme dokument skrevet ut flere ganger.

– Det er trist at advokater opptrer slik, sier bostyrer Tone Bjørn i Marine Subsea, som innklaget Wiersholm, til Dagens Næringsliv. (…)

(Anm: Krevde 262.666 - fikk kritikk og 32.000. Advokatfirmaet krevde 262.666 kroner for å finne frem og kopiere 320 sider dokumenter. Nå får Wiersholm-partner Magnus Hellesylt irettesettelse for brudd på god advokatskikk. – Nemnden har lagt til grunn at innklagede selv synes å ha omstendeliggjort utleveringen av dokumenter til boet, skriver disiplinærnemnden om Wiersholm-partner Magnus Hellesylt, som får en irettesettelse. (dn.no 9.12.2015).)

(Anm: Granskerne om Monika-saken i Bergen: Granskingen har gjort ting verre. (…) Utfordringene forsterket. Nå har VG fått tilgang på en til nå ukjent del av rapporten. Under et punkt kalt «Hva kan læres» kommer det frem at selve granskningen av forholdene rundt varslerne, som i vinter hadde kommet opp i en sum på 13 millioner kroner, har hatt flere negativ effekter: (…) «De underliggende utfordringene varslene springer ut av er ikke løst, men tvert om blitt forsterket». (...) Anundsen: Gransking kan forlenge problemene. Til VG sier justisminister Anders Anundsen at hans departement har sett på saken som svært vanskelig, og at de derfor mente det var helt nødvendig med en uavhengig gjennomgang. (vg.no 7.4.2016).)

Advokattoppene deler 1,6 milliarder
dn.no 15.3.2012
Landets 239 fremste forretningsadvokater får utbetalt tilsammen 1,6 milliarder kroner for innsatsen ifjor.

De 239 partnere i dem fem største forretningsadvokatfirmaene, som også formelt eier firmaene, får dermed omtrent 6,8 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Fordi partnernes utbetalinger stiger med ansiennitet, vil enkelte partnere få mindre og andre få mer enn dette gjennomsnittsbeløpet.

Wiersholm på topp
Mest utbetalt får partnerne i Wiersholm: Nesten ni millioner kroner i snitt. Med en normalarbeidsuke – fratrukket fem uker ferie – tjener partnerne i advokatfirmaet Wiersholm ifølge DN i snitt 5000 kroner per time.

Med 12-timersdager hver arbeidsdag hele året, med unntak av i ferien, ender timeprisen på over 3100 kroner for partnerne i Wiersholm.

- Vi er fornøyd med resultatene for 2011 som reflekterer god etterspørsel etter våre tjenester. I transaksjonsmarkedet var etterspørselen ujevn, men for året som helhet var markedet "midt på treeet". Etterspørselen etter tvisteløsnings- og granskiningskompetanse var stabilt god, sier managing partner Erik Thyness hos Wiersholm til Dagens Næringsliv. (...)

Knallår for advokater
ukeavisenledelse.no 7.1.2011
Fem av landets seks største advokatfirmaer økte omsetningen med mellom ti og 27 prosent i 2010. Advokatene er i ferd med å gå forbi meglere som landets desidert best lønnede.

– Dette er det beste resultatet noensinne. Vi kan ikke annet enn å være fornøyd. Det sier partner Kai Thøgersen i advokatfirmaet Thommessen til Dagens Næringsliv.

Advokatselskapet økte i fjor omsetningen med rundt 12 prosent, fra 586 millioner kroner til 655 millioner kroner. Med unntak av BA-HR melder de øvrige av de seks største advokatselskapene avisen har vært i kontakt med om kraftig omsetningsvekst. (...)

Nervøsitet i advokatbransjen
dn.no 24.6.2008
2007 ble et gullår for norske advokater. De 15 største advokatfirmaene solgte juridiske tjenester for 730 millioner kroner mer ifjor enn i 2006, skriver Dagens Næringsliv.

En gjennomgåelse Dagens Næringsliv har gjort, viser at de 15 største advokatfirmaene her til lands vokste totalt 21 prosent ifjor, etter et totalt salg av juridisk bistand for 4,3 milliarder kroner. (...)

Rekordår for toppadvokatene
dn.no 15.1.2008
Mye gikk galt ifjor, men ikke for advokatene. (...)

Samlet hadde de ti største advokatfirmaene en økt omsetning på 500 millioner kroner, tilsvarende 17 prosent, fra 2006 til 2007, ifølge Finansavisen.

I fjor passerte Wikborg Rein som landets første advokatfirma en halv milliard kroner i omsetning. Managing partner Per M. Ristvedt sier til avisen at firmaet legger opp til fortsatt vekst, men at den blir mindre enn de foregående årene. (...)

Advokatregning 2,6 milliarder
na24.no 7.7.2006
I fjor sendte de 11 største advokatfirmaene ut salærkrav på 2,6 milliarder kroner.

- Det er hyggelig, sier Norges største advokatfirma Wikborg Rein. (...)

2,6 mrd. i advokatsalær
hegnar.no 7.7.2006
Advokater vet å ta seg godt betalt. I fjor sendte de 11 største advokatfirmaene ut salærkrav på til sammen 2,6 milliarder kroner.

Advokatfirmaet som krevde mest, var Wikborg Rein.
– Vi synes det er hyggelig at vi er det største firmaet. Vi jobber hardt for å være det også, sier styrende partner Per M. Ristvedt i Wikborg Rein til NA24.
Omsetningen til firmaet var i fjor 369 millioner kroner. (...)

- Rekordhøye advokatlønninger

BA-HR fløy 180 ansatte til fest i Monaco med privatfly
dn.no 4.11.2011
Advokater er i ferd med å gå forbi meglere som landets desidert best lønnede.

I pinsen feiret advokatfirmaet Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) lønnsfesten og firmaets 45-års jubileum med å fly 180 ansatte med privatfly til Monaco, skriver Dagens Næringsliv. (...)

Ny lønnsadel
Advokatfirmaet BA-HR hadde en omsetning på 447 millioner kroner i 2010, og partnerne topper statistikken over landets best lønnede forretningsadvokater.

BA-HRs er imidlertid ikke alene om å spandere eksotiske utenlandsturer på de ansatte, skriver DN. Flere av konkurrentene er like spandable.

Advokatfirmaet Schjødt fløy ifjor 175 ansatte til øyen Hvar i Kroatia, mens en gjeng fra advokatfirmaet Thommessen denne uken befinner seg på hyggetur i Dubai. Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co inviterte i år samtlige ansatte på reise til Istanbul. Formålet med reisen var å utvikle en «sterk firmakultur».
Advokatfirmaet Selmer dropper derimot utenlandsferie til fordel for alpinbakker og norsk fjelluft, og inviterer samtlige ansatte med familie til en gratis weekend på høyfjellshotell.

Les også: Bare BA-HR på inntektstoppen (...)

(Anm: Advokatfirmaet ble en pengemaskin. Advokatfirmaet Schjødt kan vise til en vekst på 103 prosent siden 2009. (dagbladet.no 16.2.2015).)

Rekordhøye advokatlønninger
avisenledelse.no 27.11.2010
Selvsagt fortjener ikke advokater en lønn på rundt 4 500 kroner per time. Advokatmarket er det ingen som får gjort noe med. De får oss til å tro at de er verd et de krever, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er en myte at advokater tjener så godt fordi de jobber så mye. Vinnerne av advokatkåringen ”Best Lawyers” har en ting til felles: De jobber ofte mer enn 50 timer i uken. I snitt tjente de 11,6 millioner kroner i 2009, skriver Dagens Næringsliv i dag.

Hvem jobber ikke ofte over 50 timer i uken? Men lønnen er ikke i nærheten av 11,6 millioner. Lønn, karakterer og antall arbeidstimer til 15 av landets beste advokater er oppgitt. Stig L. Bech i Bahr jobber mellom 35 og 45 timer i uken og tjente i fjor 19,6 millioner kroner. Hans kollega i samme selskap, Jan B. Jansen, jobber omtrent like mye og tjener 10 millioner. Den eneste kvinnen blant de 15 er Siri Teigum, som er partner i Thommessen. Hun jobber 50 timer i uken i snitt og tjente 13,8 millioner kroner i fjor. (...)

- Vil ikke slutte med skattefinte

Vil ikke slutte med skattefinte
aftenposten.no 28.7.2010
Skattemyndighetenes offensiv mot skattefusk i såkalte indre selskaper har ikke ført til noen eierskapsendringer hos de største advokatfirmaene.

Skatt Øst har i år og i fjor rettet krav på til sammen 2,2 milliarder kroner mot meglerhus og konsulentselskaper. De mente selskapsformen indre selskap ble brukt til å snyte på skatten.

Men de største advokatkontorene som opererer med en slik eierform, har ikke gjort noen endringer i eierformen, skriver Dagens Næringsliv.

– Etter skattesaken gjorde vi en full gjennomgåelse av vår eierform. Vi kom fram til at vi har fulgt en annen praksis og ikke opptrådt skatteoptimaliserende. Dermed føler vi oss ikke truffet av kritikken, sier partner og styreleder Christian Fredrik Michelet i advokatfirmaet Arntzen de Besche. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

(Anm: Mistenker advokater for slusing av milliarder til skatteparadiser. (nrk.no 21.12.2010).)

- Advokatfirma dømt til å ta regningen for svinebønder. To svinebønder gikk glipp av 10,5 millioner kroner fordi et advokatfirma var for sent ute med et søksmål.

(Anm: Advokatfirma dømt til å ta regningen for svinebønder. To svinebønder gikk glipp av 10,5 millioner kroner fordi et advokatfirma var for sent ute med et søksmål. Oslo tingrett har dømt firmaet til å betale bøndene. Denne uken ble advokatfirmaet Arntzen de Besche og forsikringsselskapet Zürich Insurance dømt til å betale erstatning og tilbakebetaling av advokatregning, i alt 12,6 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. (…) Arntzen de Besche viser til sin advokat Jan B. Jansen i BA-HR som sier han vil studere dommen nærmere og vurdere om han skal anbefale å anke. (©NTB) (hegnar.no 9.12.2017).)

- De rike vinner sine saker?

Kjøll-råd til 3000 kroner per time
nettavisen.no 6.8.2009
TRAKK SEG: Berit Kjøll trakk seg fra styret 20. mai - 7 uker at saken begynte å rulle.

- En normal gjennomsnittspris hos oss, svarer Geelmuyden Kiese. (...)

Statens tidligere representant i Aker Holding, Berit Kjøll, håper staten vil dekke alle hennes utgifter i den anledning.

Den juridiske bistanden til Kjøll kostet 500.000, pluss moms, og dekkes av staten.

I tillegg kommer den mye omtalte regningen fra Geelmuyden Kiese (GK) på 740.000 kroner, som ingen føler noe eierskap til - ennå.

Regnestykket til Aftenposten viser at GK tok 3.000 kroner per time - eller 50 kroner minuttet for å bistå Kjøll.

Eksklusiv moms, tilsvarer det cirka 2.400 kroner, hvilket GK ikke synes er urimelig. (...)

Kjøll fikk advokathjelp for 500 000
e24.no 5.8.2009
Berit Kjøll fikk advokathjelp for 500.000 kroner i løpet av Aker-saken.

Advokatfirmaet Selmer ble engasjert av staten i forbindelse med Aker-saken, og har fakturert staten for 4,5 millioner kroner.

Det viser regninger som dn.no har fått tilgang til. (...)

Reitan vant igjen
na24.no 7.7.2009
De 27 kjøpmennene som gikk til sak mot Reitan Servicehandel har gått på et nytt nederlag.
Reitan-familien gikk igjen seirende ut av rettssaken mot sine tidligere kjøpmenn.

Advokatene Torkjell Solbø og Erling Grimstad vant ikke frem i forsøket på å anlegge et gruppesøksmål mot Reitan Servicehandel. Det melder Dagens Næringsliv tirsdag.

De hadde 27 eks-kjøpmenn fra Reitan-kjedene Narvesen og 7-Eleven som klienter, og gikk første gang til et gruppesøksmål for å få ut bonuser og rabatter fra Reitan Servicehandel sentralt. Penger de mente de også hadde krav på. Men de fikk ikke reise saken sin samlet.

I andre runde forsøkte de tidligere franchise-takerne å få ut sine egne regnskap, men heller ikke her vant de frem i rettsapparatet. Dermed sitter kjøpmennene nå igjen med 785.000 kroner i saksomkostninger. (...)

Uten mot og vett
Ola Storeng - Økonomiredaktør i Aftenposten
aftenposten.no 12.5.2009
Rådgiverne sier Regjeringen er blitt lurt av Kjell Inge Røkke og kan gå til sak. Men den velger å legge seg paddeflat.

I GÅR ble vi vitne til et gedigent politisk mageplask. Regjeringen la seg flat for Kjell Inge Røkke. (...)

Røkkes dilemma.
Røkke forsøkte å kvitte seg med et problem. Hans selskap Aker satt med en serie selskaper som i sum ville kreve store investeringer i fremtiden. Men midt oppe i finanskrisen kjente jo Røkke og hans høyre hånd, den tidligere BAHR-advokaten Øyvind Eriksen, meget godt en mulig kjøper: Aker Solutions ASA.

Regjeringen tente på alle plugger da den rett før påske oppdaget at Røkke hadde tatt snarveier. (...)

Fredly vant ankesak mot DN
journalisten.no 24.2.2009
Investoren fikk medhold på alle punkter i rettsstrid om erstatning for injurier.

Først ga Oslo tingrett Dagens Næringsliv rett: Arne Fredlys injuriesøksmål mot avisen ble i prinsippet avvist av retten. Avgjørelsen ble tatt av Espen Lindbøl, dommeren som skal lede Fredlys rettssak mot avisen. Lindbøl har tidligere arbeidet for DNs faste advokatfirma, Schjødt.

Fredly anket avgjørelsen, og nå har Borgarting lagmannsrett snudd Lindbøls kjennelse på hodet.

Ikke inhabil
Arne Fredly uttrykte nylig misnøye med Lindbøl, og ba Oslo tingrett vurdere hans habilitet som dommer i injuriesaken mot DN. Tingretten har nå meldt tilbake at den betrakter Lindbøl som habil. Fredly ba også om fortgang i forberedelsene til injuriesaken. Søksmålet ble levert i juni i fjor, og rettssaken er berammet med oppstart 20. april. (...)

Reitan vant viktig ankesak
e24.no 13.1.2009
En kjøpmann i 7-Eleven ble tilkjent én million kroner av Reitan-systemets bonusinntekter i tingretten. Resultatet ble null i lagmannsrett.

Dommen kan få følger for flere kjøpmenn som vil gå til sak mot kjedene. Den tidligere franchiseren i 7-Eleven, John Rasmussen, fikk først medhold i kravet da saken var opp i Oslo tingrett i fjor. Det vakte stor oppmerksomhet da han ble tilkjent én million i erstatning som andel av kjedens bonusavtaler. I kjølvannet er det forberedt en rekke rettssaker mot Reitan Servicehandel fra kjøpmenn i Narvesen og 7-Eleven.

Rasmussen anket fordi han mente erstatningssummen var for lav, men han tapte. I tillegg er Rasmussen også dømt til å betale Reitan Servicehandels saksomkostninger på totalt 450000 kroner. Summen omfatter utgiftene Reitan har hatt både i tingretten og lagmannsretten.

Rasmussen fikk kun medhold i et restkrav etter et tidligere forlik på 100000 kroner. (...)

Billig arv for de rike
e24.no 14.11.2008
Mens vanlig folk må ut med faste og til dels høye prosenter når verdier arves, finner de superrike smutthull som kutter arveavgiften for sine håpefulle. Ofte er den lik null. Bildet viser Elisabeth Monsen Røkke.

Milliardærfamilien Reitan har vunnet en knusende seier over staten i Høyesterett om arveavgift. Men Odd Reitan og hans sønner er slettes ikke alene blant landets rikeste når det gjelder å slippe unna arveavgiftsmillioner. De fleste superrike arvingene betaler smuler i arveavgift, og hva de betaler er hemmelig for alle.

Professor Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole sier at arveavgiften for de superrike i Norge hittil har ligget mellom null og én prosent av de reelle verdier som arves. Hovedårsaken til den lave arveavgiften er at de superrike forvalter sine formuer gjennom sine ikke-børsnoterte aksjeselskaper. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes lavt når arveavgiften skal beregnes. (...)

(Anm: Jo mer du arver, jo mindre jobber du. De som arver mer enn 400.000 kroner, jobber mindre enn de som ikke arver i det hele tatt, viser en fersk rapport fra SSB. Å arve penger har en negativ effekt på arbeidsinnsatsen, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporten har undersøkt om den såkalte «Carnegie»-effekten gir utslag i Norge. (…) Hun mener resultatene kan være et argument for å skattlegge arv. Foreslår arveavgift. Arveavgiften ble fjernet av den blåblå regjeringen i 2013. (dagsavisen.no 8.12.2016).)

(Anm: Verdens rikeste mann gir «smuler» av formuen til barna. Nå ber han flere om å gjøre det samme. DAVOS/OSLO (Aftenposten): Mens Bill Gates (61) har fått med seg mange amerikanere på å donere bort formuene, er det få nordmenn som gjør det samme. Stein Erik Hagen (60) har aldri angret på at han holdt verdiene i familien. (aftenposten.no 22.1.2017).)

Reitan: – Usigelig glad!
adressa.no 13.11.2008
Odd Reitan jubler over å ha fått medhold i Høyesterett. Nå slipper familien å betale en kvart milliard i arveavgift. (...)

– Jeg er forferdelig glad, usigelig glad, sier Odd Reitan til TV-adressa.
Fire av fem høyesterettsdommere stemte for å gi Reitan medhold i saken mot skattemyndighetene, og skattedirektoratets vedtak om å pålegge arveavgift etter salget av Rema-imperiet til sønnene kjennes derfor ugyldig. (...)

Tapte to ganger
Både tingretten og lagmannsretten mente det var en gave fra faren til sønnene da franchiseinntektene fra Rema 1000 i 1992 ble overført fra Reitangruppen til det nystartede selskapet Rema 1000 Norge As – et selskap sønnene noen dager senere kjøpte 98 prosent av.

De mente det derfor måtte betales arveavgift av overføringen. Kravet fra skattemyndighetene ble i 2003 satt til 245 millioner kroner, inkludert renter. (...)

Advokat Amund Noss førte saken for skattemyndighetene. Han mener fortsatt at vedtaket om arveavgift var godt begrunnet.

– Høyesterett har delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet uttaler at den fremgangsmåten som ble valgt, utvilsomt var avgiftsmessig motivert. Likevel mener flertallet at transaksjonen ikke skal utløse arveavgift, sier han. (...)

Reitan-sønner vant sak om 256 millioner kroner
ukeavisenledelse.no 13.11.2008
Høyesterett har avgjort at Odd Reitans sønner - Ole Robert og Magnus Reitan - skal få tilbakebetalt til sammen vel 256 millioner kroner i innbetalt arveavgift.

Dette blir resultatet av en dom 12. november, der selskapene Reitan Handel AS og Reitangruppen AS har fått medhold i en ankesak mot Skattedirektoratet.

Høyesterett har med fire stemmer mot én fastslått at transaksjonene ved overføring av franchiserettighetene i Rema-systemet ikke utløser arveavgift.

Både Oslo tingrett i 2007 og Borgarting lagmannsrett i mars i år kom til motsatt konklusjon og ga Skattedirektoratet medhold.

Staten ved Skattedirektoratet er i Høyesterett også pålagt å betale sakskostnadene som Reitangruppen AS og Reitan Handel AS har hatt i de tre rettsinstansene - til sammen 1,3 millioner kroner.

Odd Reitan og hans to sønner har foreløpig ikke vært tilgjengelige for å kommentere dommen. (...)

- Barn og fattige taper sine saker?

Vold mot barn henlegges
nrk.no 2.2.2010
Advokat Fredrik Brodwall kritiserer politiet for ikke å gjøre nok for å ivareta barns rettssikkerhet.

Nesten halvparten av voldssaker der barn er offeret, henlegges. Politiet får kritikk for svært dårlig etterforskning i saker der barn er utsatt for vold og mishandling, og for ikke å ivareta barns rettssikkerhet. (...)

Ingeborg Vea i organisasjonen Voksne for Barn tror det er mange flere barn som utsettes for vold, enn det anmeldelsestallene viser.

- Vi antar at tallene vi har på bordet bare er toppen av isfjellet. Veldig mange av sakene som angår vold mot barn når aldri rettssystemet i det hele tatt, sier Ingeborg Vea.

Vea i reagerer kraftig på at voksne som mishandler barn, i svært mange tilfeller ikke blir stilt for retten. Tall fra organisasjonen viser at 42 prosent av voldssaker mot barn, henlegges. Til sammenligning henlegges 28 prosent av sakene der en voksen er offeret.

- Det er ikke en rettsstat verdig, mener Vea. (...)

Voldelige foreldre beholder omsorg
nrk.no 1.2.2010
Foreldre som har utsatt barna sine for grov vold og påført dem livstruende skader, ender ofte opp med å beholde omsorgen for barna. – Helt uforståelig, mener professor. (...)

– Vanskelig å skjønne
Han viser frem røntgenbilder av et barn som hadde 18 ribbeinsbrudd, noe som tyder på at en voksen hånd har klemt og ristet.

Rettsmedisineren reagerer sterkt på at retten i slike saker tror på at de tiltalte ikke forstod at de skadet barna.

– Det er rettens avgjørelse, men det er vanskelig for meg å skjønne, sier Rognum. (...)

– Kutt i rettshjelpen
ukeavisenledelse.no 24.10.2007
Advokatforeningen mener at innsnevring av regelverket reduserer tilbudet om fri rettshjelp.

Justisdepartementet vil neste år foreslå å bruke 94 millioner kroner mindre på fritt rettsråd enn i 2004, tilsvarende en reduksjon på 37 prosent, skriver Vårt Land onsdag.

Fritt rettsråd er en del av fri rettshjelp, og innebærer advokatkonsultasjon før en rettssak. Bevilgningene til fri rettshjelp styres ut fra hvor mange som har krav på slik hjelp.

Innsnevringene i regelverket gjør det umulig for mange fattige å få hjelp før de skal i en rettssak, mener Advokatforeningen. (...)

- Fri rettshjelptilbudet for dårlig
nrk.no/teksttv 21.3.2007
Advokatforeningen og Juss-Buss mener altfor mange som trenger juridisk hjelp, faller utenfor den offentlige ordningen med fri rettshjelp.

I fjor fikk over 14.000 mennesker hjelp av jusstudenter i saker angående gjeld, skilsmisse eller husleieproblemer.

- Dette er ikke verdig. Hvis de ikke får betalt rettshjelp, så er det mange mennesker som nektes de rettighetene politikerne har ment de skulle ha.

Det sier leder i Advokatforeningen Anders Ryddal til NRK. (...)

Rettshjelpen er fri igjen
aftenposten 20.9.2006
Fra og med i går ble egenandelen fjernet igjen ved Oslo kommunes kontor for Fri rettshjelp. (…)

Talsperson for advokatene tilknyttet kontoret, Bente Oftedal Roli, mener innføringen av egenandel var helt katastrofal for kontoret.

- Klientmassen falt drastisk. Den ene mandagen hadde vi 53 klienter i løpet av en kveldsvakt, den neste hadde vi rundt fem. I tillegg møtte halvparten av klientene som jeg hadde avtale med ikke frem til avtalene sine. Så stort frafall har jeg aldri opplevd før, sier Roli. (…)

Slutt på fri rettshjelp
nrk.no 4.9.2006
Fra i dag er det ikke lenger gratis å få hjelp fra Kontoret for Fri Rettshjelp. Nå må alle ut med en egenandel på 805 kroner.

Egenandelen blir innført etter at regjeringen i mars kuttet støtten med to millioner kroner.

Justisdepartementet mente Oslo kommune i stedet burde betale regningen. Men det ville ikke kommunen, og nå er det rettshjelpbrukerne som får regningen. (...)

Fri rettshjelp skal koste
aftenposten.no 1.9.2006
Ved Oslo kommunes kontor for Fri rettshjelp har folk i en årrekke kunnet få gratis juridisk bistand. Men på mandag innfører kontoret en egenandel på 805 kroner.

Årsaken til innføring av egenandel er at justisminister Knut Storberget (Ap) har kuttet bevilgningene til kontoret med to millioner kroner i år, og varslet kutt på ytterligere to millioner neste år. Det betyr en halvering av inntektene til kontoret, som i hovedsak er statsfinansiert. (...)

FRI RETTSHJELP
Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp ligger i Storgata 19, og hadde i fjor 5700 konsultasjoner.
Kontoret har i dag 15 tilknyttede advokater og er åpent på dagtid for timebestillinger eller kveldstid med køordning.
I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Du må da tjene under 230 000 kroner i året, og ha under 100 000 kroner i formue.
Les mer: www.frirettshjelp.no, www.storby.oslo.kommune.no/fri_rettshjelp/ (...)

- Storberget straffer de fattige
dagbladet.no 28.7.2006
(...) FAKTA
Fri Rettshjelp
Kontoret for Fri Rettshjelp startet bistand til ubemidlede i 1893.
Oslo Kommune overtok driften 30 år seinere.
I 2005 fikk 5639 personer advokathjelp.
Stoltenberg-regjeringen har fått kuttet budsjettet med 3,25 millioner fordelt over to år.

Nå skal det innføres en egendandel på 805 kr.
Etter budsjettkutt fra regjeringen innfører Oslo Kommune nå en egenandel på 805 kroner på fri rettshjelp. (...)

- Det burde ikke vært lov, sier Constance Normann (70), en av de mange som har fått juridisk bistand av advokat Randi Hagen Spydevold ved Kontoret for fri rettshjelp.

Nå blir tilbudet for dyrt, etter at Oslo kommune innfører en egenandel på nesten tusen kroner for rettshjelpen, som skulle være «gratis» for de som trenger hjelp. Og uten fri rettshjelp frykter 70-åringen at nettopp hennes svært anstrengte økonomi og rettigheter vil bli skadelidende fordi hun ikke finner frem i det kommunale byråkratiet.

Den tidligere flyvertinnen og kirketjeneren på Bygdøy fikk økonomiske problemer etter at ektemannen havnet på sykehjem. For rundt etter år siden måtte hun gi opp å pleie Alzheimers-rammede Arne hjemme, og sykehjem ble løsningen. Men med han forsvant pensjonen, og uføretrygden strekker ikke til. (...)

- LO sikrer advokathjelp (Dekker også motpartens omkostninger hvis du taper rettssaken)

Forsikringen gir henne advokathjelp
aftenposten.no 9.5.2011
Flere LO-forbund tilbyr sine medlemmer advokatforsikring Advokater er dyre. (...)

Advokatforsikring Forsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, fast eiendoms rettsforhold (som nabokonflikter) og id-tyveri. Man betaler ingen timepris i tillegg til forsikringspremien, inntil en gitt beløpsgrense eller et gitt antall timer. Dekker også motpartens omkostninger hvis du taper rettssaken. Forebyggende rådgivning kan også bli dekket inntil et gitt antall timer. (...)

Flere bruker advokat. I en undersøkelse foretatt blant LOmedlemmer som allerede har prøvd forsikringsordningen, sier en av tre at de ikke ville ha gått til advokat hvis de ikke hadde hatt forsikringen. Grunnen er at advokater er for dyre.

ye tyder på at forsikringen vil bli flittig brukt i andre LOforbund også. I en undersøkelse foretatt av Opinion på oppdrag av Help forsikring, ble tusen privatpersoner spurt om sitt forhold til advokater.

Ifølge undersøkelsen har en av seks norske husholdninger benyttet seg av advokat de siste tre årene.

En av syv husholdninger har vurdert å bruke advokattjenester uten faktisk å gjøre det. Frykten for advokatregningen er det største hinderet. (...)

LO sikrer advokathjelp
hk-nytt.no 29.3.2011
- Også LOs medlemmer skal ha råd til å bruke advokater når de privat har behov for det, fastslår LOs nestleder Gerd Kristiansen.

LOs sekretariat ble mandag orientert om det nyeste tilbudet gjennom LOfavør.

For 110 kroner måneden sikres du tilgang til privat spesialisert advokathjelp gjennom HELP Forsikring AS.

Flere forbund
- Skal vi kunne innfri LO-kongressens vedtak om at LOfavør skal være det mest kjente fordelskonseptet blant LOs medlemmer, må vi ha et slikt tilbud. Men det er viktig å understreke at alle LO-organiserte arbeidstakere er sikret juridisk bistand gjennom sitt medlemskap hvis det blir problemer på jobben. Dette nye tilbudet er privatrettslig, påpeker Kristiansen overfor LO-Aktuelt. (...)

Advokat MNA Dag Are Børresen i HELP Forskring AS viser til mer enn 4000 saker så langt fra medlemmer av disse tre LO-forbundene. Over 70 000 medlemmer har allerede tegnet forsikringen.

- Hele 90 % av de som har brukt advokathjelpen sier de vil anbefale ordningen videre til andre medlemmer. De fleste av disse mener advokatforsikringen gir dem en trygghet de ikke hadde tidligere, ifølge Børresen.

Trygghet som andre
- Trygghet er en sentral del av LOfavør-konseptet, sier Kristiansen. Og for henne er det viktig at LOs medlemmer på lik linje med andre skal ha råd til å få denne tryggheten som advokathjelp kan gi.

- Vi kommer alle i situasjoner hvor slik rådgivning er viktig. Det kan dreie seg om en skilsmisse, et arveoppgjør eller en krangel med naboen.

LOs nestleder tror at også at tilbudet kan bidra til å styrke forbundenes rekrutteringsarbeid og bygge medlemslojalitet.

Hun er riktig nok kritisk til en samfunnsutvikling hvor behovet for advokathjelp er voksende.

Dekker kostnader
- Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig å stoppe denne utviklingen. Og mange av LOs medlemmer har i utgangspunktet ikke råd til å bruke advokat når behovet oppstår. Den muligheten får de nå, mener Kristiansen.

Ved siden av å gi 15 timers gratis advokathjelp i året dekker forsikringen alle kostnader ved en juridisk konflikt. Den gir også tilgang på over hundre forskjellige dokumenter og skjemaer. Forsikringen gjelder for den LO-organiserte og ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Tilbudet vil bli markedsført fra 15. april med slagordet «Nå har alle råd til ikke å finne seg i det». (...)

- Reiste sak - anmelder sakkyndige

Reiste sak - anmelder sakkyndige
aftenposten.no 8.1.2011
I november politi-anmeldte Liv Beathe Hauger psykiater Lars Weisæth og to andre sakkyndige for forfølgelse og tortur.

- Jeg opplevde at Lars Weisæth forsøkte å ydmyke meg, sier Hauger.

Psykiateren var oppnevnt som sakkyndig for retten, for å vurdere senskadene til Liv Beathe Hauger. Hun ble uføretrygdet etter en konflikt på institusjonen der hun jobbet. Hauger varslet om det hun mente var seksuelle overgrep mot en beboer på institusjonen, men tapte erstatningssaken.

Erklæring
Da anken skulle behandles, ble Lars Weisæth oppnevnt. Han skrev i sin erklæring at Hauger selv må ta hovedansvaret for sine psykiske skader, fordi hun har holdt konflikten ved like. Det reagerer menneskerettsadvokat Gro Hillestad Thune på.

- Dette er respektløst. Utgangspunktet for at hun er blitt syk, nemlig den vanskelige varslerrollen, feies bort, i stedet er det hennes forfølgelse av saken som blir gjort til problem, sier Hillestad Thune.

Hun mener Weisæth går for langt når han konkluderer i erklæringen med at «han ikke kan se at hun skal ha erstatning». (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn (mintankesmie.no).)

- Vil gi mer makt til arbeidsgiver

Vil gi mer makt til arbeidsgiver
forbruker.no 22.9.2007
Ansatte har for stor makt når de kan motsette seg endringer i arbeidsoppgaver. - Det bør være opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan arbeidskraften benyttes, mener Jan Fougner. (...)

Jan Fougner (45)
Advokat med møterett for Høyesterett, partner i Wiersholm. Kjent bl.a. fra utvalget som gransket LO og Gerd-Liv Valla i Yssen-saken tidligere i år (Fougner-utvalget).

Mottok sin PhD fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, tidligere i år. Forfatter av en rekke fagbøker innen arbeidsrett. Aktuell med sin nye bok "Endring i arbeidsforhold" (2007), som er basert på doktorgradsavhandlingen. (...)

- Konstruerer et problem
LO har ikke noe til overs for Jan Fougners forslag om å gi arbeidsgivere mer makt over arbeidskraften. Samarbeid og dialog er tilstrekkelig. (...)

- Makt og penger - penger og makt

Makt og penger - penger og makt
aftenposten.no 20.9.2007
DEN STYGGE SAKEN. Tore Tønnes tragiske selvmord la lokk på en sak som til slutt handlet om alt annet enn det egentlige: Det grumsete farvannet mellom penger og politikk i Norge. (...)

Røkke-saken.
"Det er egentlig Aker RGI som skylder Tønne penger, men den skal utbetales av oss fordi Tønnes inhabilitet må skjules", forklarer Røkkes hoffadvokat, Øyvind Eriksen overfor Breirem en dag i oktober 2002. (...)

Advokatmakt.
Kari Breirems bok forteller oss hva vi allerede vet. Om fakturaen. Om mediekjøret. Om den politiske stillheten rundt Tore Tønne da saken sprakk i Dagbladet høsten 2002. Om det politiske brølet da Tønne tok sitt eget liv. Om henleggelsen av en tiltale vi aldri fikk vite innholdet av.

Den forteller også om BA-HRs uvettige tåkelegging av saken på en skremmende pressekonferanse i januar 2003. Etter den seansen var vi mange som konkluderte med at den ærekjære arbeidskapasiteten Tore Tønne hadde havnet i uvanlig dårlig selskap. Deretter havnet han i et økonomisk forhold til Kjell Inge Røkke.

Kapitaldemokrati.
Men først og fremst er boken en uhyggelig fortelling om makt og politikk - trakassering og personlig kamp. En fortelling om hvordan de store advokatfirmaene på Aker Brygge gradvis har overtatt styringen av norsk økonomi i løpet av de tjue siste årene. Og ikke bare norsk økonomi, men til dels også norsk politikk. Når store og trauste organisasjoner som NSB, Postverket, Televerket og Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen omdannes til strømlinjeformede aksjeselskaper, er det i stor grad advokatfirmaene som utformer stortingsdokumentene. De blir ikke lenger skrevet i departementene.

Kjell Inge Røkke lanserte selv navnet på denne sammenblandingen av private penger og politikk da han åpnet nye "Aker stadion" i Molde: "Kapitaldemokrati". Dette er et "demokrati" som etterlater oss med en uvanlig guffen smak i munnen. Vi ser Yngve Hågensen i styrene til Røkke. Vi hører Stoltenberg hylle Røkke. Vi ser Bondevik i bryllupet til RIMI-Hagen. Vi ser Bill Clinton med Røkke på fisketur.

Kari Breirem har skrevet en viktig bok. (...)

- Og de får alltid de mektige advokatene - og dermed loven - til å stå på deres side

- Ligner på Tønne-saken
kampanje.no 16.4.2009
Advokat Kari Breirem er redd det som nå skjer i Aker-bråket har likhetstrekk med den såkalte Tønne-saken.

Toppene i Aker-systemet har gitt to av sine styremedlemmer lite flatterende skussmål overfor pressen.

Breirem, kjent for å ha varslet om handlingene til Røkke og hans nære medhjelpere i advokatkontoret BA-HR i Tønne-saken, kjenner seg nå igjen.
- På mange måter ligner denne saken litt på Tønne-saken. De som jobber i Aker-systemet er meget dyktige strateger. De klarer å snu en sak slik at hovedpersonen som ikke er på deres lag blir stående i et negativt lys. Og de får alltid de mektige advokatene - og dermed loven - til å stå på deres side, sier Breirem til E24. (...)

Advokatfirmaers myndighetskontakt (lobbying)

Myndighetskontakt (archive.org)
steenstrup.no (Artikkel 31.08.2001)
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har god kompetanse og bred kunnskap om prosesser i sentralforvaltningen så vel som lokalforvaltningen, departementene, regjering og storting. Vi ønsker å være en foretrukket partner for bedrifter, enkeltmennesker og organisasjoner som har saker som skal bringes gjennom offentlig forvaltning og myndighetsorganer. Vi har betydelig erfaring i å bistå i denne type saker overfor alle disse offentlige organer. Myndighetskontakt er således et viktig område for advokatfirmaet.

Flere av våre advokater har bakgrunn fra politikk og administrasjon på høyt nivå. Vårt firma har inngående kjennskap til byråkratiske og politiske prosesser, ervervet gjennom praktisk arbeid. Vårt firma bruker denne kunnskapen aktivt.

Saker defineres i flere sammenhenger som ”politiske” eller knyttet til ”lobbyvirksomhet”. Når storting skal gi nye lover eller fatte generelle vedtak, eller regjering skal gi forskrifter, vil det vanligvis være et stort spillerom for skjønn, og de bredere politiske vurderinger. Når departementer eller direktorater skal fatte vedtak i enkeltsaker vil spillerommet ofte være mye snevrere, men ofte med rom for atskillig skjønn, hvor reelle hensyn bak reglene eller rimelighetshensyn også teller med i vurderingen når avgjørelser skal tas. Nesten aldri vil man kunne nå frem overfor forvaltning og myndigheter uten solid argumentasjon hvor resultatet ofte vil bero på en kombinasjon av rettsregler og skjønnsutøvelse. (...)

(Anm: Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet (mintankesmie.no).)

- Når advokater blir regulatorer

When advocates become regulators (Når advokater blir kontrollører)
denverpost.com 23.5.2004 (The Denver Post)
President Bush has installed more than 100 top officials who were once
lobbyists, attorneys or spokespeople for the industries they oversee.
Sunday, May 23, 2004 - Washington - In a New York City ballroom days before Christmas, a powerful Bush administration lawyer made an unprecedented offer to drug companies, one likely to protect their profits and potentially hurt consumers.

Daniel E. Troy, lead counsel for the U.S. Food and Drug Administration, extended the government's help in torpedoing certain lawsuits. Among Troy's targets: claims that medications caused devastating and unexpected side effects.

Pitch us lawsuits that we might get involved in, Troy told several hundred pharmaceutical attorneys, some of them old friends and acquaintances from his previous role representing major U.S. pharmaceutical firms.

The offer by the FDA's top attorney, made Dec. 15 at the Plaza Hotel, took the agency responsible for food and drug safety into new territory. (…)

Hvorfor betaler egentlig enkelte aktører såkalte fremstående/prestisjetunge advokatfirmaer flere tusen kroner per time?

mintankesmie.no (oppdatert 28.7.2010)
Svaret på dette spørsmålet er bl.a. at de høye timeprisene ikke nødvendigvis gjenspeiler faktiske utgifter, men er mer en form for "a-kontoutbetalinger" for løpende tilgang til kunnskaper om "prosesser i sentralforvaltningen så vel som lokalforvaltningen", for til enhver tid å ha muligheter for å kunne påvirke personlige kontakter i form av lobbyvirksomhet (såkalt myndighetskontakt) etc. for å kunne styrke de synspunkter og saker som til enhver tid er mest aktuelle.

De fleste store advokatfirmaer arbeider i hovedsak for kapitalsterke aktører, dvs. de påtar seg vanligvis ikke saker på vegne av menigmann (enkeltmennesker, folk flest).

De fleste såkalte fremstående/prestisjetunge advokatfirmaer, som på vegne av sine klienter påvirker lovgivningen og rettsapparatet, vil også kunne bruke sin innflytelse og makt til direkte eller indirekte å påvirke utfallet i enkelte rettstvister, for eksempel ved å påvirke allmenn rettsoppfatning eller bruke andre virkemidler for å svekke menigmanns (folk flests) rettssikkerhet.

- Nye dommere i Høyesterett rekruttert fra såkalte fremstående advokatfirmaer

Nye dommere i Høyesterett
dn.no 31.10.2008
En kvinne og to menn blir nye høyesterettsdommere neste år.

Advokat Bergljot Webster, lagdommer Erik Møse, og advokat Wilhelm Matheson ble i statsråd fredag utnevnt til nye dommere i Høyesterett.

- Med utnevnelsene har Høyesterett fått ytterligere tre glimrende jurister med bred og solid erfaringsbakgrunn. Vi får med dette også en ny kvinnelig dommer i Høyesterett, sier justisminister Knut Storberget (Ap) i en pressemelding.

Lang erfaring
42 år gamle Bergljot Webster er partner i advokatfirmaet Hjort og har tidligere blant annet jobbet hos regjeringsadvokaten, Nordisk Skibsrederforening, og vært partner i advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen. Hun avla juridisk embetseksamen i 1992.

Hun får følge av Wilhelm Matheson som er partner i advokatfirmaet Wiersholm. 53-åringen har tidligere erfaring fra blant annet Justisdepartementets lovavdeling.
Lagdommer Erik Møse er den tredje nye dommeren som er utnevnt. Han har fra 1999 til i fjor vært dommer ved det internasjonale tribunale for Rwanda. Møse har tidligere jobbet i Justisdepartementet, hos Regjeringsadvokaten og vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Flere går
De tre nye høyesterettsdommerne vil tiltre i løpet av 2009, og erstatter Lars Oftedal Broch, Eilert Stang Lund og Ketil Lund som aller fyller 70 år neste år.
Allerede i 2010 er det tre nye høyesterettsdommere som når pensjonsalderen, to av dem er kvinner. (©NTB)

- De har en rå forretningsmodell (...)

Rømmer fra råkjøret i BA-HR
hegnar.no 17.7.2009
- De har en rå forretningsmodell og menneskelige hensyn kommer i annen rekke, sier tidligere BA-HR-advokat.

15 av drøyt 100 advokater har sluttet i BA-HR det siste halve året. Ifølge kilder Finansavisen har snakket med skal det ekstreme presset i noen avdelinger være en av forklaringene.

- BA-HR opererer i high end-markedet for advokattjenester og har en rå forretningsmodell. (...) Menneskelige hensyn kommer i annen rekke, sier en eks. BA-HR-advokat som ønsker å være anonym.

Advokatfirmaet har ifølge avisen dermed over tre ganger så høy turnover som resten av bransjen.

- Vi kan ikke kommentere enkeltansatte, men det er et generelt poeng at det blant de som fratrer er flere som har bedt om permisjon og som kommer tilbake til BA-HR etter en tid, sier managing partner Geir Mikalsen.

Etter det Finansavisen kjenner til, gjelder dette to av firmaets ansatte. (...)

- Dette kan redde skattesvindlerne

Dette kan redde skattesvindlerne
na24.no 28.1.2009
Bevisene mot norske skattesnyltere kan være stjålet - hvilket gjør dem ulovlige. (...)

Onsdag meldte Skatteetaten at de har 50 navn over nordmenn som kan ha unndratt penger fra beskatning i skatteparadiset Liechtenstein. Men hvordan saken startet på kan bli et problem for myndighetene.

En utro medarbeider i en bank i Liechtenstein skal ha solgt opplysninger om kundene til banken til tyske myndigheter. Myndighetene i Liechtenstein var i harnisk da den lille staten lever av nettopp et meget diskret bankvesen. (...)

Bjørn Stordrange, partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og en av de mest erfarne advokatene innenfor økonomisk kriminalitet i Norge, er helt klar.

- Kan ikke brukes
- Som siktet eller tiltalt kan man gjøre det gjeldende at ulovlig fremskaffede bevis ikke kan brukes. Det er mange eksempler på at man ikke kan bruke bevis, sier Stordrange, som peker på at dette kan gjelde dersom informasjonen er ulovlig fremskaffet i gjerningsstedets land.

I Liechtenstein er det meget strenge lovregler som beskytter bankkundene, noe som gjør det mulig å unndra midler fra beskatning.

- Dersom det i tillegg er ulovlig etter norsk rett er det enda klarere, sier Stordrange som mener dette kan bli en meget interessant problemstilling når skattesakene kan bli brakt inn for retten.

- De som er berørt burde søke dette avklart så raskt som mulig, så ballen ikke ruller videre på unødig vis, sier Stordrange til NA24. (...)

- Gerd-Liv Valla går svært hardt ut mot Jan Fougner

Valla: Ydmyket av Fougner
ukeavisenledelse.no 18.10.2007
«I morges ble jeg ydmyket over alle grenser, ble regelrett pælmet ut av høringene. Han behandler meg som en kriminell. Viser ingen respekt. Bare arroganse og stahet.» (...)

Advokat Jan Fougner sier han ville lese hele boken før han eventuelt gir noen kommentar, skriver Aftenposten.

– Jeg vil nok være tilbakeholden med å kommentere det Valla synes eller mener. Det er ikke naturlig at jeg har synspunkter på det, sier han. (...)

Følte seg sviktet av feige kolleger
aftenposten.no 17.10.2007
Gerd-Liv Valla går svært hardt ut mot Jan Fougner i boken som kommer ut i neste uke. (...)

- Han behandler meg som en kriminell. Viser ingen respekt. Bare arroganse og stahet. Slik beskriver den avgåtte LO-lederen ett av flere møter med Jan Fougner, mannen som ledet det utvalget LO selv satte ned for å granske Yssen-saken. (...)

Valla: Psykiaternes konklusjoner er hårreisende
aftenposten.no 17.10.2007
Det er hårreisende når psykiaterne i Fougner-utvalget trekker den konklusjon at jeg mangler empati og selvinnsikt, sier tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla til TV 2. (...)

(Anm: Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn.)

- Hvem vant lønnskampen?

Valla vant lønnskampen
nettavisen.no 12.10.2007
Gerd-Liv Valla vs. Ingunn Yssen. Sjekk lønnsforskjellen på de bitre kamphønene. (...)

Navn - Inntekt - Formue - Skatt

Ingunn Yssen 412 954 - 0 - 180 500

Gerd-Liv Valla 1 095 453 - 0 - 478 133

Jan Fougner (granskningsleder) 6 259 256 - 3 289 447 - 2 018 361 (...)

(Anm: Jan Fougner. Partner. Advokat (H). Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS.)

- Hvorfor betalte Røkke rene fantasipriser for sine advokattjenester? (BA-HR advokatfirma: - Døråpner for Røkke)

Tønnesaken en gang til
aftenposten.no 4.12.2007
En høstdag ligger jeg dypt sovende i en hotellseng i Savannah i USA. Klokken er fire om morgenen. Da ringer en nyhetskanal som forteller at Carl I. Hagen har utgitt bok.

Kanalen vil ha min kommentar til hans påstand om at han kunne ha reddet Tore Tønnes liv. Min kommentar er knapp: Sludder. (...)

Han hevder at saken bare gjaldt Tønnes etterlønn. (...)

Nøyaktig de samme synspunkter gir Kjell Magne Bondevik uttrykk for i sin bok. (...)

Ubesvarte spørsmål.
Men det er dessverre en kjensgjerning at den dag i dag er følgende spørsmål fortsatt ubesvart i Røkke-saken - og trolig vil bli det i all fremtid:

  • Hvorfor ble det holdt skjult at Tore Tønne hadde lån fra Kjell Inge Røkke?
  • Hvorfor forfalsket advokatfirmaet BA-HR fakturaen til Aker-RGI?
  • Hvorfor betalte Røkke rene fantasipriser for sine advokattjenester?
  • Hvorfor brukes BA-HR som lønningskontor når Røkke betaler Tønne?
  • Hvilken rolle spilte Kjell Inge Røkke? (...)

Beklageligvis henlagt.
Legger vi da til tidligere førstestatsadvokat Erling Grimstads ytring fra et presseseminar i mars 2004: "Advokatfirmaet BA-HR, toppolitikere som Kjell Magne Bondevik og Jens Stoltenberg og en næringslivsleder som Kjell Inge Røkke sto frem og presenterte et bilde av saken som var et helt annet enn jeg kjenner fra Økokrims etterforskning", blir man tankefull.

Beklageligvis henla Riksadvokaten saken. (...)

Døråpner for Røkke
ukeavisenledelse.no 19.9.2007
BA-HR advokatfirma skal ha vært en døråpner for Kjell Inge Røkke inn til topp-politikken.

Det hevder tidligere BA-HR-direktør Kari Breirem i sin nye bok, «På BA-HR bakke.»

Her tar hun et sviende oppgjør med sin tidligere arbeidsplass, deres viktigste klient Kjell Inge Røkke, og forbindelsene til en lang rekke toppolitikere, med statsminister Jens Stoltenberg og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i spissen.

- Kjell Ingen Røkke er en stor klient for BA-HR. Firmaet strekker seg lenger enn de normalt ville for så viktige klienter, sier Breirem til Dagbladet. (...)

«Fremdeles er den framherskende holdningen at alt dreide seg om enkeltstående personlige tragedier framfor avsløringer om altfor tette bånd mellom næringslivet og politikerne - i verste fall korrupsjon», skriver hun i boken. (...)

- Ønsker mer åpenhet rundt bindingene mellom næringslivet og politikerne

Ønsker åpenhet
dn.no 18.9.2007
Varsleren Kari Breirem vil sette fokus på de tette bindingene mellom næringslivet og politikere.

Kari Breirem måtte slutte i BA-HR etter å ha stilt spørsmål rundt Aker RGIs bruk av advokatfirmaet for å betale Tore Tønne. Nå ønsker hun mer åpenhet rundt bindingene mellom næringslivet og politikerne. (...)

Skulle skjule Tønnes rolle
Mye har vært skrevet om fakturaen som kamuflerte en delutbetaling til tidligere helseminister Tore Tønne fra Aker RGI. Selv beskriver hun i boken "På BA-HR bakke" hvordan hun fikk kjennskap til fakturaen 8. oktober 2002, ved at hennes kollega advokat Øyvind Eriksen stakk hodet innom kontoret hennes og bad henne ta en faktura og utbetale den.

"- Det er egentlig Aker RGI som skylder Tønne penger, men den skal utbetales av oss fordi Tønnes inhabilitet må skjules", sier Eriksen til Breirem før ha legger til:
"- Dette har Anders Eckhoff funnet på. Tønnes rolle i overtagelsen av Kværner skal skjules", sier Eriksen ifølge Breirems fremstilling av samtalen.

Ved å stå frem med sin versjon håper Kari Breirem å oppnå to ting. Hun ønsker fokus på de tette båndene som eksisterer mellom næringsliv og politikk.

- Det er helt greit at det er nære relasjoner, men de må være åpne, sier Breirem til DN.no i forbindelse med boklanseringen. I tillegg ønsker hun fokus på varslerens rolle i et demokrati. (...)

Hevder «Tønne-saken» var en «Røkke-sak»
dagbladet.no 18.9.2007
Sannheten om Kjell Inge Røkkes rolle i den såkalte «Tønne-saken» er ikke kommet fram. Det hevder Kari Breirem, kvinnen som rullet hele saken i gang. (...)

Advokatetikk (interessekonflikter)

Advokater hemmeligholder regler om etik
business.dk 20.8.2008
Danmarks fire største advokatfirmaer har alle interne regler for etik og forretningsmoral, men ingen af dem ønsker at fremlægge dem for offentligheden. Reglerne mister deres betydning, hvis omverdenen ikke kender til dem, vurderer ekspert. (...)

Læs Advokatrådets advokatetiske regler på www.advokatsamfundet.dk (...)

Sidste uges retssag ved Sø- og Handelsretten mod Danmarks næststørste advokatfirma, Bech-Bruun, har sat fokus på danske advokaters etik og håndtering af interessekonflikter, som måtte opstå mellem advokatfirmaets forskellige klienter. Landets største advokatfirmaer har alle interne regler for etik og håndtering af interessekonflikter, men hverken Bech-Bruun, Kromann Reumert, Plesner eller Gorrissen Federspiel vil lade omverdenen få indsigt i, hvordan reglerne er udformet.

I sagen mod Bech-Bruun anklagede to erhvervsfolk, ejendomsmatador, Mogens de Linde, og tidligere stolefabrikant og hotelejer, Lorentz Jørgensen, Bech-Bruun for at have spillet en dobbeltrolle ved på én gang at servicere Linde-konsortiet og kapitalfonden Axcel, som i 2004 kappedes om at købe gulvfabrikken, Junckers. (...)

(Anm: Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon (mintankesmie.no).)

(Anm: Når er et synspunkt en interessekonflikt? (When is a point of view a conflict of interest?) BMJ 2016;355:i6194 (Published 23 November 2016).)

(Anm: Høyresiden har størst mistillit til journalistikken. (…) Videre mente 63 prosent at journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem. (aftenposten.no 13.2.2017).)

(Anm: Mina Ghabel Lunde, journalist. Når kilder også er venner. Pressen skal unngå bindinger som skaper usikkerhet om lojalitet. Da kan ikke journalister omgås sine kilder privat. (aftenposten.no 8.2.2017).)

(Anm: Ingen gratis lunsj for leger: Sponsede måltider knyttet til flere resepter (No free lunch for docs: Sponsored meals linked to more prescriptions) (mmm-online.com 20.6.2016).)

- Disse skal forvalte milliardarven

Disse skal forvalte milliardarven
dn.no 13.11.2007
Tre menn får kontrollen med Tinius Nagell-Erichsens medieimperium. (...)

Disse skal sitte i styret
Etter Tinius Nagell-Erichsens bortgang består styret i Stiftelsen Tinius av Ole Jacob Sunde (formann), Per Egil Hegge og John A. Rein.

Ole Jacob Sunde (53) er styreleder i Schibsted ASA og grunlegger og styerleder i Formuesforvaltning AS. (...)

Personlige varamedlemmer
I tråd med stiftelsens vedtekter har styremedlemmene i dag utpekt sine personlige varamedlemmer og etterfølgere. Disse er Karl-Christian Agerup, Kjersti Løken Stavrum og Morten Goller.

Karl-Christian Agerup (45) er siviløkonom og gründer og partner i venture-selskapet Northzone Ventures. Grunnlegger av online-selskapet Hugin ASA og 1. varamann til styret i Schibsted ASA.

Kjersti Løken Stavrum (38) er cand.polit. og redaktør i A-Magasinet.

Morten Goller (39) er advokat og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. (...)

- Inntjening for corporate-oppdrag (de fem store)

Nytt fett år for advokater
n24.no 9.8.2006
Kjell Inge Røkkes hoffadvokater i BA-HR skuffer inn bonuser.

De drøyt 30 partnerne i advokatfirmaet BA-HR fikk 167 millioner kroner på deling i 2005.

Fjoråret var et nytt godt år for advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR). Riktignok sank inntektene fra drøyt 300 millioner kroner i 2004 til 291 millioner kroner i fjor.

Kanonmargin
Men selskapet har kuttet kraftig på kostnadene, og overskuddet økte fra 174 millioner kroner til 178 millioner kroner. Det betyr en driftsmargin på over 60 prosent.

Ifølge BA-HRs hjemmeside har de 33 partnere, eller deltakere, som selskapet bruker som betegnelse.

Blant disse er de profilerte advokatene Ole Lund og Anders Eckhoff.

5,5 mill. i snitt
De 33 deltakerne tar ut nesten hele overskuddet, drøyt 167 millioner kroner.

I gjennomsnitt blir det 5,5 millioner kroner på hver. Resten av overskuddet omgjøres til egenkapital.

BA-HR regnes som ett av de mest prestisjetunge advokatfirmaene i Norge. Kjell Inge Røkke har vært en av selskapets viktigste klienter.

BA-HR har også vært involvert i Finance Credit-saken og sakene om avdøde Tore Tønne. (...)

Advokatregning 2,6 milliarder
na24.no 7.7.2006
I fjor sendte de 11 største advokatfirmaene ut salærkrav på 2,6 milliarder kroner. - Det er hyggelig, sier Norges største advokatfirma Wikborg Rein. (...)

Sølvplassen går til Thommessen som omsetter for 331,6 millioner kroner en økning på 6,1 prosent.
- Sølvplass er helt flott for oss, sier partner Kai Thøgersen til NA24.
Bronseplassen går til advokatfirma Wiersholm Mellbye og Bech.
Børsfesten

I 2004 ble ikke forretningsadvokatene ikke invitert med på børsfesten før utpå høsten. Men til gjengjeld kom de solid. I fjor var det salærparty hele året. Øverst på margintoppen troner advokatfirma Wiersholm Mellbye og Bech. Det har 52,2 øre pr omsatt krone etter at alle kostnader til driften er dekket. En økning på 6,7 prosent.

Gjennomsnittlig driftsmargin var på hele 44,2 prosent. Begrunnelsen ligger i historiens største kapitalflom på Oslo Børs. I fjor ble det emittert bare på OTC-listen hele 24 milliarder, og hittil i år hele 17 milliarder kroner. (...)

Her er oversikten over de elleve største. (.pdf-fil)

Partnerjubel i Wiersholm
aftenposten.no 11.4.2006
De 37 partnere i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech kan kose seg med 167 millioner på deling etter 2005, takket være kunder som betaler timehonorarer helt opp til 3000 kroner. (...)

Så mye tar advokatene
dn.no 9.2.2006
I New York kan de best betalte partnerne sikre seg 7000 kroner timen ved store corporate-oppdrag. Se hva advokatene tjener i andre byer.

I Norge hører det med til sjeldenhetene at advokater snuser på honorarer over 3000 kroner timen.

Men i New York kan de best betalte partnerne sikre seg 7000 kroner timen ved store corporate-oppdrag. I England kan man fort se 5000 kroner timen, og i Sverige 3500 kroner, skriver Finansavisen i sitt jusbilag.

Også i London kan prisene gjøre et byks til over 9000 kroner timen. Høyest ligger Clifford Chance, Freshfields, Slaughter & May, Lovells, Allan & Overy og Linklaters. (...)

Spesialisering og risiko
Timeprisen kan bli presset høyere opp i Norge også, tror managing partner Kåre I. Moljord i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Ifølge Moljord er stikkordene for advokatenes timepriser spesialiseringen og risiko.

Lederen for den norske Advokatforeningen, Anders Ryssdal, tror ikke at de utenlandske timeprisene skal smitte over på Norge. Ifølge Ryssdal er de store finanssentrene som Paris, London, Frankfurt og New York noe for seg selv. (...)

Tidenes pengegalopp for advokatene
dn.no 5.1.2006
De fem største advokatfirmaene kan se tilbake på tidenes beste år, mye takket være børsfest og skattetilpasninger.

Omsetningen i de fem største advokatfirmaene endte på 1,6 milliarder kroner ifjor, og av dette blir rundt 800 millioner kroner igjen til de rundt 240 partnerne, skriver Finansavisen.

46 børsnoteringer har bidratt til at de lukrative corporate-oppdragene har stått i kø i 2005.

Topp både ute og hjemme
-2005 er det beste året vi har hatt noen gang, både i utlandet og her hjemme, sier advokat Per M. Ristvedt i Wikborg Rein til avisen.

Wikborg Rein hadde største omsetning blant de fem store ifjor med 360 millioner kroner. På de neste plassene følger Thommessen (over 320 mill.), Wiersholm (320-325 mill.), BA-HR (over 300 mill.), Schjødt (260-270). (...)

(Anm: Advokatfirmaet ble en pengemaskin. Advokatfirmaet Schjødt kan vise til en vekst på 103 prosent siden 2009. (dagbladet.no 16.2.2015).)

Advokatenes pengefest
dn.no 5.11.2005
Det går mot omsetningsrekord i de største advokatfirmaene. Aldri før har det vært mer å gjøre i bransjen, og nå jakter de flere ansatte.

– Det har vært et veldig bra år med høy aktivitet på alle fronter. Det var et godt år ifjor og, men i år ser det ut til å bli enda bedre, sier managing partner Per M. Ristvedt i Wikborg Rein til Dagens Næringsliv.

Ifjor toppet Wikborg Rein listen over de store advokatfirmaene med 343 millioner kroner i omsetning. Det var den høyeste omsetningen i selskapets 80-årige historie. I år blir den nærmere 350 millioner kroner. (...)

Få konflikter
Når næringslivet går godt og folk tjener gode penger, er det også lettere å være gode venner.

– Det er vel noe i det ordtaket at når krybben er tom, så bites hestene. Tenk deg selv. Det er jo mye greiere å avtale fordelingen av et overskudd, enn å krangle om å dele et tap, sier styreleder Arne Engsæth i Wiersholm, Mellbye & Bech til DN.

Mye av det advokatene jobber med i disse tider, er kontrakter om fremtidige forretningsaktiviteter. (...)

Milliondryss over BA-HR-partnere
DN 3.8.2005
Det har vært mye støy rundt BA-HR, men det lønner seg fortsatt å være partner i det høyprofilerte advokatfirmaet. (...)

Det var som vanlig et år med turbulens i Kjell Inge Røkkes faste advokathus. Blant annet ble den kjente skatteadvokaten Trond Sanfelt presset ut etter langvarige konflikter, og tok med seg Bettina Banoun.

BA-HR var tidligere involvert i både Finance Credit-affæren og sakene om avdøde Tore Tønne for to år siden. Disse sakene påførte BA-HR stygge riper i lakken.

Går bedre
Men inntektsmessig går det stadig bedre for forretningsadvokatene. BA-HR fordeler nå 153 millioner kroner blant 33 partnere, det gir et snitt på 4,6 millioner kroner per hode. Advokatene dro inn hele 300 millioner kroner ifjor og skapte et overskudd på 174 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på hele 58 prosent.

Det ga likevel en lavere bonusutbetaling enn for 2003, da bonusene utgjorde hele 185 millioner kroner. Dengang var honorarinntektene på 296 millioner kroner, mens overskuddet kun var på 161 millioner. (...)

(Anm: – De formuende har også krav på rettssikkerhet. Skatteadvokat Bettina Banoun ble født i en Folkevognboble, kjører en Ducati motorsykkel og er imponerende god på avskjæringsmanøvre. (…)– Absolutt ikke. Jeg har ingen kvaler med å ta skattesaker for næringslivet og private. De formuende har også krav på rettssikkerhet, og Grunnloven, menneskerettigheter og EØS-avtalen gjelder for fattig og rik. – Er det heftig å by staten opp til kamp? (…) STILLING Partner i advokatfirmaet Wiersholm. Møterett for Høyesterett. Styremedlem i Wilh. Wilhelmsen Holding. Leder Advokatforeningens skattelovutvalg. (dn.no 16.10.2015).)

Milliardrekord for advokater

Milliardrekord for advokater
dn.no 29.10.2006
Norske advokater omsatte tjenester for 7,9 milliarder kroner ifjor.

Det viser en ny undersøkelse som er utført på oppdrag for Advokatforeningen.

Omsetningen av advokattjenester i fjor økte med hele 17,7 prosent sammenlignet med i 2003, da undersøkelsen sist ble gjort, skriver Dagavisen. (...)

Advokatbransjen omsatte for 7,9 mrd.
hegnar.no 19.10.2006
I 2005 omsatte advokatbransjen i Norge for 7,9 milliarder kroner. (...)

Dommer ber Merck opplyse om saksomkostninger

Judge Orders Merck to Reveal Trial Cost (Dommer ber Merck opplyse om saksomkostninger)
chron.com 17.10.2006
NEW YORK — A N.J. judge ordered Merck & Co. on Tuesday to release records on how much it spent on a trial involving its Vioxx painkiller.

The information would provide a window into how much Merck spends on its trials, and what its legal defense costs could be in the future. More than 21,000 suits have been filed against Merck, which has vowed to try each case over Vioxx.

So far, Merck has reserved $970 million for legal costs and spent $285 million of that last year. (...)

Rapporterer ikke snusk

Rapporterer ikke snusk
ukeavisenledelse.no 13.11.2007
Advokater, regnskapsførere og verdipapirforetak rapporterer nesten aldri om mistenkelige transaksjoner, til tross for plikt til å gjøre det.

- Vi mener det er en betydelig underrapportering, sier statsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim til Aftenposten. Han leder enheten for finansiell etterretning, som i 2006 fikk 10 rapporter om mistenkelige transaksjoner fra advokater. Så langt i år har de fått inn sju.

Revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og advokater er pålagt å sende såkalte hvitvaskingsmeldinger, rapporter om mistenkelige transaksjoner.
Revisorene er flinkest i klassen, og rapporterte 46 transaksjoner i 2006, og 64 rapporteringer hittil i år.

Advokater, regnskapsførere og verdipapirforetak er nesten helt stille. (...)

Norges best betalte advokater

Advokat tjente 23,5 ganger så mye som Raja
kjendis.no 13.10.2007
(...) Rolf Johan Ringdal, styreleder i advokatfirmaet BAHR, er i hvert fall en av flere jurister som i fjor tjente bra, med sine 10, 9 millioner kroner.

Med det topper han lista over landets mest kjente advokater og jurister som Dagbladet.no har plukket ut. (...)

Norges best betalte advokater
hegnar.no 19.10.2006
Landets råeste advokater blir stadig rikere. Her er de som kan skryte på seg de høyeste inntektene i fjor.

Finansavisen presenterer i dag en oversikt over landets 800 best betalte advokater. Denne viser blant annet at inntektene fortsetter å stige for de rikeste advokatene.

Topp ti på listen representerer tilsammen inntekter på 245 millioner kroner. Listen toppes av Harald Ramm i Frick Langseth, som alene tjente 44,44 millioner kroner i fjor, ifølge avisen. Ramm sier han har sitt hovedvirke i advokatnæringen, men at kun marginalt av pengene stammer herfra.

Bak Ramm følger Jens Christian Hauge (36,6 mill.), Anders Eckhoff (30,33 mill.), Bertel Otto Steen (25,32 mill.) og Christian Bruusgaard (22,87 mill.). (...)

Timeprisene til landets dyreste advokatfirma

Kritiserer advokater for
dårlig prisoversikt

forbruker.no 16.7.2007
Store variasjoner i pris for advokattjenester. (...)

Forbrukerrådet har sjekket priser hos 57 advokater i hele landet. Det var ikke enkelt. (...)

Så mye koster en advokat
hegnar.no 7.6.2006
Her er timeprisene til landets dyreste advokatfirma.

Ifølge Finansavisen tar de best betalte advokatene opptil 3.000 kroner i timen for å bistå forretningskunder.

- Det er sluttregningen som bør være interessant, sier managing partner Kai Thøgersen i Thommessen, som mener timeprisene isolert sett gir et misvisende inntrykk.

-Vi tror og håper klientene ser på hvilken opplevd verdi de får for den totale fakturaen, sier han.

Her er timeprisene for de ulike advokatfirmaene (eks merverdiavgift) (prisene i parentes gjelder partnere, faste advokater og fullmektiger:

  • Wiersholm (2.750-3.000, 1.950-2.350, 1.100-1.950)
  • Wikborg Rein (2.500-3.000, 1.900-2.400, 1.200-1.900)
  • BA-HR (1.200-3.000) (oppgir ikke priser for hver enkelt gruppe)
  • Thommessen (2.600-3.000, 1.800-2.300, 1.000-1.900)
  • Schjødt (2.500, 2.000, 1.400-1.600)

Les hele oversikten (14 advokatfirma) i dagens utgave av Finansavisen. (...)

(Anm: Advokatfirmaet ble en pengemaskin. Advokatfirmaet Schjødt kan vise til en vekst på 103 prosent siden 2009. (dagbladet.no 16.2.2015).)

Skyhøye advokatpriser
dn.no 7.6.2006
Gode råd er dyre hos de største advokatfirmaene. (...)

Skyhøye priser
Høye timepriser til tross, norske advokater ligger ifølge FA fortsatt et godt stykke bak sine kolleger i de hotteste byene.

I New York kan de best betalte partnerne fakturere 7.000 kroner i timen ved store corporateoppdrag. I England kan timeprisen bli 5.000 kroner, mens den ligger på 3.500 kroner i Sverige. (...)

"– Da kan de rikeste kjøpe seg advokater og annen hjelp til å tilpasse seg..."

Liker ikke rikingenes lave inntekter
dn.no 13.10.2007
Finansminister Kristin Halvorsen er kraftig provosert over gapet mellom de rikes formuer og den skattbare inntekten.

– Dette viser hvor viktig det er å jobbe hele tiden for å få et enda mer rettferdig skattesystem, sier Halvorsen til Dagsavisen, og varsler at regjeringen langt fra er ferdig med sine skattegrep mot de rikeste.

Halvorsen ønsker imidlertid ikke å komme med detaljer om hvilke endringer som skal innføres.

– Da kan de rikeste kjøpe seg advokater og annen hjelp til å tilpasse seg, sier hun.

Skatteekspert Terje Hansen ved Norges Handelshøyskole utfordrer regjeringen til å tette et giganthull i skattereformen fra 2006.

– Denne skattereformen er den mest naive vi har sett. De rikeste bidrar med musepiss til fellesskapet. I skattelistene framstår de nærmest som sosialklienter, mener han. (©NTB)

- Forsøker å kneble blogger med søksmål

Forsøker å kneble blogger med søksmål
dagbladet.no 17.2.2007
(...) TRUES: Jarle Dahl Bergersen (36) skrev kritisk om telefonselgere på sin private blogg. Det gikk ikke upåaktet hen...

TRUER: Advokatkontoret Wikborg, Rein & Co. truer med søksmål. Les hele brevet! (...)

TIL SJEFEN: Advokatfirmaet Haavind og Vislie sendte like så godt sitt brev til Dahl Bergersens sjef. Les hele brevet! (...)

- Gatejuristen

Mer penger til gratis advokater
nrk.no 25.4.2008
- Fri rettshjelp er et virkemiddel til å bekjempe fattigdom, mener Arbeiderpartiet. (...)

Magnussen Lydvo er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Justiskomitéen. Hun mener at tilbud som Gatejuristen og Jusshjelpa er gode redskaper for å sikre utsatte gruppers rettssikkerhet.

I 2008 får Gatejuristen i Oslo doblet sin støtte fra 1,5 til 3 millioner kroner, mens studenthjelptiltak som JURK og Jusshjelpa får en økning på 400.000 kroner fra i fjor. (...)

Gatejuristen får 750 000
oslopuls.no 18.4.2006
(...) Valuta for hver krone
Gatejuristen ble startet sommeren 2004, som et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens bymisjon og Fransiskushjelpen. De tilbyr juridisk bistand til byens narkomane og har over 300 klienter. Hvor lenge prosjektet vil fortsette, avhenger hele tiden av hvor mange "støttekroner" som triller inn fra staten, kommunen og fra giverglade advokatforeninger.

- Hver krone genererer masse frivillig arbeidsinnsats. Her hos oss får man en hel arbeidstime for knappe 130 kroner, og det inkluderer både lønn, kontorutgifter og husleie, sier Moksness.

Men samtidig som staten bevilger mer penger til Gatejuristen, halverer de støtten til Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp. Dette er et 100 år gammelt tilbud som tar sikte på å hjelpe byens fattige, og som samarbeider med Gatejuristen og tilbudet Jussbuss.

- Vi unner Gatejuristen hver eneste krone, men det er likevel ingen logikk i at vår støtte blir kuttet så dramatisk, sier talskvinne for Fri Rettshjelp Bente Oftedal Roli. (...)

Styrk rettshjelp!

Et rettslig paradoks
Stine Uri - Juridisk rådgivning for kvinner
aftenposten.no 28.7.2014
Juridisk bistand. Et godt lovverk er ikke mye til hjelp dersom borgerne ikke forstår at det beskytter dem. Stadig flere områder av samfunnet blir rettslig regulert. Konsekvensene av dette ser vi i JURK i vår saksbehandling. Det kan være offentlige instanser som avslår søknader om sosialhjelp, en ektefelle som krever foreldreansvaret for barna, eller en arbeidstager som blir sagt opp på ulovlig grunnlag.

Felles for disse er at de bruker rettslige argumenter for å presse sin vilje gjennom. Om argumentene er rettslig holdbare varierer. Brevene er i tillegg preget av et omfattende, tungt rettslig språk bare juridisk kyndige er fortrolige med. Mange av våre klienter trenger hjelp med å forstå innholdet i brevene de har fått. Andre trenger hjelp med å forsvare seg mot de rettslige kravene. Vår hjelp er ofte deres eneste mulighet til å få kjennskap til sin rettsstilling og til å få sine interesser representert utad.

Et godt lovverk er ikke mye til hjelp dersom borgerne ikke forstår at det beskytter dem eller de ikke får den nødvendige hjelpen til å benytte seg av det for å vinne frem. Det er dette vi hjelper med. På bakgrunn av dette fremstår det som et stort rettssikkerhetsproblem at Justisdepartementet i år kuttet våre bevilgninger med kr 88 000. Dette tilsvarer 200 saker i året. (…)

Kritisk til at Faremo fjernet fri rettshjelp
kommunal-rapport.no 6.8.2013
Modum-ordfører Terje Bråthen (Ap) oppfordrer justisministeren til å opprettholde lavterskeltilbudet om fri rettshjelp til kommunene.

Da regjeringen i 2010 lanserte fri rettshjelp i 40 kommuner, var planen at tilbudet skulle utvides til å gjelde hele landet. Ved nyttår besluttet justisminister Grete Faremo (Ap) i stedet å legge ned prosjektet.

Da regjeringen lanserte forsøksprosjektet med fri rettshjelp for kommunene i Buskerud og Rogaland, var planen at dette skulle danne utgangspunktet for et tilbud i hele landet. (...)

Fri rettshjelp blir fortsatt for de få
MARI SUND MORKEN - medarbeider, Juss-Buss
aftenposten.no 30.5.2009
Det er et offentlig ansvar å yte fri rettshjelp. Det er et offentlig ansvar at denne rettshjelpen når ut til alle som har behov for den. Justisminister Knut Storberget skriver i Aftenposten 26. mai at han er forundret over at Juss-Buss ikke ser at Regjeringens forslag til ny rettshjelpsordning vil bedre situasjonen for de svakeste i samfunnet. Vi ser forbedringene, men også under en ny ordning vil store grupper i samfunnet lide rettstap.

Regjeringen fremstiller forslaget om å innføre offentlige servicekontorer som et tilbud for alle. Det er det ikke. Kontorene skal ikke drive aktiv rettsinformasjon eller oppsøkende rettshjelp, og det er ikke utredet om kontorene skal ha en telefon- og internettjeneste. Det skal ikke være noen form for tilrettelegging for særskilte
grupper. Dette ansvaret skyver Regjeringen over på rettshjelpstiltak som Juss-Buss og Gatejuristen. Det er uverdig for brukerne, som burde fått et offentlig organisert og fullfinansiert tilbud. Rettshjelpstiltakene er dessuten for få og for små til å kunne hjelpe alle som ikke kommer seg til et offentlig kontor.

Den rettshjelpen som skal ytes utover førstegangskonsultasjonen vil også være utilgjengelig for store grupper i samfunnet. Rettshjelpsloven gir bare rett til rettshjelp i et begrenset antall saker. I tillegg skal rettshjelpen stort sett ytes av privatpraktiserende advokater, som er lite tilgjengelige for folk flest og mest opptatt av pengesterke klienter.

Dette er utfordringer Regjeringen må løse, før de kan si at den nye ordningen gir et verdig tilbud til samfunnets svakeste. (...)

Lang kø for å få rettshjelp
aftenposten.no 26.5.2009
40 prosent flere arbeidsrettshenvendelser, 35 prosent flere om gjeld

1232 personer ba om rettshjelp fra Juss- Buss etter usaklige oppsigelser og betalingsproblemer i fjor. Flere var henvist fra bydelene. (...)

Rettshjelp også for de svakeste
Knut Storberget, justisminister (Ap)
aftenposten.no 25.5.2009
Bekjempe fattigdom. Regjeringens forslag til ny rettshjelpsordning er et viktig bidrag i fattigdomsbekjempelsen. Ordningen utvides til å omfatte saker om gjeld, arbeid, diskriminering og helse- og sosialrett. Gratis konsultasjon med advokat eller rettshjelper skal også tilbys innsatte i norske fengsler.

Aften skrev i sin leder 13. mai at Regjeringens nylig fremlagte stortingsmeldingen om rettshjelp ikke styrker bistanden til de grupper i samfunnet som trenger den
mest. (...)

I stortingsmeldingen foreslår Regjeringen også en førstelinjetjeneste, hvor alle
— uansett inntekt — skal få tilbud om inntil én times gratis konsultasjon med advokat eller rettshjelper. Tilbudet skal som utgangspunkt legges til et offentlig kontor. (...)

Synes politikerne laget dårlig lov
aftenposten.no 20.8.2007
Sosialhjelpsklientenes elendige rettssikkerhet er noe politikerne må ta ansvaret for, mener Advokatforeningen.

Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal, peker på tre ting som gjør at foreningen har tatt opp sosialklientenes dårlige rettssikkerhet. (...)

- De sentrale rettssikkerhetsidealene gjelder ikke for sosialklienter som ikke har penger til å sikre seg uavhengig rettsbistand gjennom advokat, legger han til.

I Aftenposten tirsdag kalte jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sosialklientenes rettssikkerhet en skamplett i velferdsstaten. (...)

(Anm: Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom (mintankesmie.no).)

(Anm: - Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer - Ressurssvake når ikke frem i retten. (forskning.no 27.9.2011).)

(Anm: LEDER. Korrupsjon og fattigdom. 11 av verdens 12 mest korrupte land mottar bistand fra Norge. Beløpet utgjorde i fjor 2,3 milliarder kroner, kunne Aftenposten fortelle fredag. (aftenposten.no 5.12.2011).)

(Anm: Louise Arbour, FNs høgkommisær for menneskerettar. Menneskerettsdagen og fattigdom. (…) MENNESKERETTAR: Fattigdom er ofte både ei årsak til og eit resultat av brot på menneskerettane. Likevel vert forholdet mellom ekstrem fattigdom og slike overgrep framleis sett i utkanten av policy-debattar og utviklingsstrategiar. (…) Fattigdom handlar óg om makt: om dei som utøver den og dei som ikkje har den, både i det offentlege og innan familien. (dagbladet.no 10.12.2006).)

(Anm: For første gang er den historiske forskjellen på fattig og rik i Norge kartlagt. Resultatet kan overraske deg. (…) Fase 4: 1980–2013 Økende forskjeller på nytt. Gjennom 1980- og 1990-årene økte forskjellene i Norge, tallene levner ingen tvil om dét. (aftenposten.no 26.1.2017).)

(Anm: Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet. Politikk for økte forskjeller. Høyrepolitikk gir et sikkert resultat: Større forskjeller mellom folk. (nrk.no 2.5.2017).)

(Anm: Den økonomiske ulikheten øker: Selv med Ap i regjering vil de ressurssterke vinne terreng. Arbeiderpartiet anklager Høyre for klestyveri, men blir selv avkledd i forsøket, skriver Ola Magnussen Rydje. (dagbladet.no 30.5.2017).)

(Anm: Folkemengde og befolkningsendringer (ssb.no 19.5.2017).)

(Anm: Drammen på fattigdomstoppen av storbyene. Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. (…) Dårlig økonomi gir vanskelig oppvekst. Fra perioden 1997–1999 til 2013–2015 økte andelen norske barn som vokste opp i vedvarende lavinntekt i Norge fra 4,1 prosent til 10 prosent. (aftenposten.no 29.3.2017).)

(Anm: Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001. Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning. Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (aftenposten.no 13.8.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Stemmer: Ulikhet er ikke urettferdighet. Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp. (…) Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre. (…) Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste. (abcnyheter.no 14.3.2017).)

(Anm: Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig. (…) Grafikken viser utviklingen i sysselsettingen blant menn på 30 år fra høyinntektsfamilier (de 20 prosent best betalte) og fra lavinntektsfamilier (de 20 prosent lavest betalte. (…) Mellom 1992 og 2012. (…) Gapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt mye siden 1992. Forskere kaller funnene «alarmerende». (aftenposten.no 12.3.2017).)

(Anm: Forskere: Sysselsetting viktigst. Siden 1972 har sysselsettingen falt med 10 prosentpoeng blant menn i alderen 25–54, skriver Aftenposten. Det er feil å konsentrere seg om synkende arbeidsledighet når flere faller helt utenfor, sier arbeidslivsforsker Simen Markussen til avisa. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Filip Rygg. Leder for tankesmien Skaperkraft og forfatter av boken Fremtidens tapere. Sosial mobilitet er overdrevet. Du arver ikke bare dine foreldres formue. Selv i egalitære Norge, er forestillingen om sosial mobilitet sterkt overdrevet. (…) Historien om fremtidens tapere er i stor grad en fortelling om hvor du er født. Vokser du opp i feil familie eller er fra feil land, så er det stor sannsynlighet for at du ikke lykkes i fremtiden. (nrk.no 27.8.2017).)

(Anm: Den frie pressens rolle i forsvaret & pleien av demokratiet. The Role Of A Free Press In Defending & Fostering Democracy. All over the world there is talk of a Political Revolution taking place due to the public being increasingly disengaged with democracy. (…) Image Source: New York Times Graphic (…) Whether you agree with his economic conclusion or not, Reich's argument about democracy concerns a side effect of the incontrovertible increase in inequality. Rising inequality means lots of millionaires with time on their hands and plans to become ever richer, in both the 1920s-30s and the 80s-90s this meant an abundance of loose money to influence politicians, and that in turn led to political polarisation. (scoop.co.nz 12.3.2017).)

(Anm: Ny studie fra Folkehelsa: – Klasseforskjeller i tenåringsdrikking. Ungdom med foreldre med lavere utdanning drikker mer og starter tidligere, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Slapp oppdragelse og foreldres egen alkoholbruk er noe av grunnen. (…) – Dette har antagelig å gjøre med forskjeller oppdragelsesstilen til foreldrene, sier Pape. (…) – Det er en lang tradisjon som viser at fattigdom og sosiale problemer går i sosial arv mellom generasjonene, sier Pedersen. (nrk.no 16.1.2017).)

(Anm: Fattige barn blir fattigere. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) mener at "kampen mot fattigdom" virker mot sin hensikt for mange norske barnefamilier. (nrk.no 9.10.2007).)

(Anm: Hvert tiende barn vokser opp i fattigdom. Oppvekst. 98.000 barn vokser opp i en familie med varig lav inntekt i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. (…) Siden årtusenskiftet har andelen fattige barn i Norge blitt tredoblet, fra 3,3 prosent i 2001 til 10 prosent i 2015. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Lysbakken sa at 98.000 barn lever i fattigdom. Stemmer det? Vi har sjekket påstanden fra SVs Audun Lysbakken. (…) Han er ikke den eneste. Både andre politikere, organisasjoner og media, også NRK, har brukt dette tallet for å sette en størrelse på fattigdom i Norge. (…) Men er de fattige? Men er vedvarende lavinntekt det samme som at familiene lever i fattigdom? (…) Forskerne mener at siden skatten kommer tilbake til husholdningene i form av gratis eller subsidierte tjenester, så bør verdien av disse tas hensyn til. (…) Forskerne er enige om at vedvarende lavinntekt innebærer en risiko for å vokse opp i fattigdom, men det er ikke statistisk dekning for å sette likhetstegn mellom denne risikoen og det å faktisk være fattig. (…) Delvis feil. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Elsa Skjong. Styremedlem i Rettspolitisk forening. Likere gjør rikere. Vi liker at det er små forskjeller mellom folk her i landet. Derfor er det mulig å vinne valg ved å gå inn for økte skatter. 16. august under Arendalsuka lanseres en ny rapport om barnefattigdom. Siden 2001 har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg. Å vokse opp med få økonomiske ressurser reduserer livssjansene, og stadig flere befinner seg altså i den kategorien. Det er ikke akkurat lystige tall. (nrk.no 16.8.2017).)

(Anm: Andelen fattige barn i Norge er tredoblet siden 2001 (frifagbevegelse.no 30.3.2017).)

(Anm: Ett av ti barn i Norge vokser nå opp i fattigdom. Det gir utslag på de fleste områder av barns utvikling. – Hvis man ikke gjør noen tiltak, tror jeg man får sosiale klasser i Norge. (…) Andelen barn under 18 år som bor i familier med vedvarende lavinntekt. Kilde: Statistisk sentralbyrå. (aftenposten.no 15.3.2017).)

(Anm: NAV-rapport: Større forskjeller og flere fattige i Norge. (…) Rapporten viser at andelen med vedvarende lavinntekt har økt fra 7,7 prosent til 9,0 prosent i en treårsperiode – målt mot EUs fattigdomsgrense. (vg.no 12.12.2016).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

(Anm: Dramatisk fall i andel unge i arbeid. Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er på sitt høyeste siden midten av 1990-tallet. Forskere varsler at situasjonen kan forsette på grunn av nedgangstidene. (kommunal-rapport.no 28.2.2017).)

- Skamplett på velferdsstaten
aftenposten.no 31.7.2009
Ingen som henvender seg til det offentlige er mer hjelpeløse om noe går galt enn sosialhjelpsklientene, sier jurist Jan Fridthjof Bernt. (...)

Styrk rettshjelp!
Av Christian Hanssen, Endre S. Refsdal, Ingve Larsen, Kathrine Blix Olsen og Torill Edvardsen
aftenposten 17.6.2007
Forskning viser en klar sammenheng mellom rettshjelpsbehov og fattigdomsproblemer. Så langt tilbake som i 1979 uttalte Stortingets justiskomité at det er grunnleggende for et samfunn ”at ingen lider rettstap på grunn av dårlig økonomiske evner eller manglende opplysninger om sine rettigheter”.

Likevel: Målet om at rettssikkerhet også skal gjelde for fattige grupper, er langt fra nådd.

Også denne regjeringen sier at det skal satses på rettshjelp. Vi forventer derfor at den står ved løftet sitt og legger frem en ambisiøs rettshjelpsformidling.

Lov om fri rettshjelp må styrkes. I tillegg må det satses stort på alternative rettshjelpstilbud som retter seg særlig mot de svakeste. Skal regjeringens ”kamp mot fattigdom” ha troverdighet, må den innse sammenhengen mellom rettighetslovgivning og rettshjelp. Det er et offentlig ansvar at ingen lider rettstap som følge av dårlig økonomi. (...)

(Anm: Advokatene slakter dårlig lønn: - Får ikke betalt for hele jobben, så velger heller de godt betalte jobbene. Det går ut over privatpersoner i krise, mener Advokatforeningen. (dagbladet.no 18.8.2015).)

(Anm: Jurister på barrikadene. De dukker raskt opp på arenaen når enkeltpersoner eller grupper trenger bistand i møte med statsmakten. (…)  Advokatene er sinte. De mener at de tilbys usle lønnsvilkår når de gjør tjeneste for borgere som av en eller annen grunn trenger bistand mot nettopp staten. (dagbladet.no 17.8.2015).)

(Anm: Frode Sulland advokat, leder av Forsvaregruppen i Advokatforeningen. Ingen rettshjelp i Nederland. (…) Regjeringens prestisjeprosjekt er enda et eksempel på at rettssikkerheten blir skadelidende på grunn av mangelfull rettshjelp, og dermed en del av  begrunnelsen for Advokatforeningens rettshjelpsaksjon. (aftenposten.no 23.8.2015).)

God og billig rettshjelp?

Lettere å velge advokattjenester
forbruker.no 25.9.2007
Fortsatt er det for vanskelig å finne den billigste og beste advokaten, mener Forbrukerrådet. (...)

Skjuler billig jusshjelp
dinside.no 30.8.2007
Rettshjelpere gir kvalifisert hjelp billigere enn advokater. Men staten glemmer å fortelle om dem, mener Webjuristene. (...)

- Ikke bare utelates rettshjelperne. Gjennomgående anbefales leseren av disse brosjyrene til å kontakte advokat dersom de trenger ytterligere råd. Det verste eksemplet er i brosjyren "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller", påstår Dybedahl. Hun siterer fra brosjyreteksten; "Når en trenger hjelp i forbindelse med rettslige problemer, er det ofte naturlig å henvende seg til advokat."

- Hvorfor er det ikke "naturlig" for det norske folk å henvende seg til en rettshjelper også? spør Dybedahl. Hun reagerer også på setningen; "Det kan være en rimelig utgift i forhold til det som står på spill."

- Denne setningen tar kaka. Gjennomsnittlig timepris for en advokat var 1325 kroner pr time i 2005. En rettshjelper, i alle fall vi i Webjuristene, tar cirka halvparten av denne timeprisen. Det er utrolig at staten velger å informere om kun én av to yrkesgrupper som kan hjelpe folk flest. Og attpåtil utelater den rimeligste yrkesgruppen, sier hun. (...)

Spar tusener hos advokaten
dinside.no 4.10.2006
Du bør bruke lenger tid på å forberede ditt første møte med advokaten, enn du ville brukt før et første stevnemøte. Møter du godt forberedt hos advokaten, kan du, i beste fall, spare tusener. (...)

God og billig rettshjelp
forbruker.no 30.5.2006
Du trenger ikke ruinere deg på juridisk bistand. Les vår guide til gratis og rimelig rettshjelp. (...)

Advokathjelp til under 200 kroner
hegnar.no 24.5.2006
Trenger du juridisk bistand? Nå kan du få advokathjelp for mindre enn 200 kroner. (...)

Eksperthjelp.no gir privatpersoner og småbedrifter tilgang til korte råd og hjelp via telefon fra eksperter på en rekke områder. Advokat Geir Hungnes er en av advokatene som er tilknyttet tjenesten. Han ser på det som en spennende måte å komme i kontakt med nye kunder på, og er svært fornøyd med responsen han har fått så langt. (...)

– Vi ser også at det er en høy terskel for privatpersoner og småbedrifter å ta kontakt med en advokat fordi de frykter å få en skyhøy regning etter første møte. Advokattjenesten viser hvor enkelt det er å få et raskt juridisk råd uten å gå den lange veien med å bestille time hos et advokatkontor. Tjenesten har vært en stor suksess, kanskje ikke så rart når gjennomsnittssamtalen til en advokat koster under 200-lappen, sier Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder i Eksperthjelp AS. (...)

Klart svekket rettssikkerhet
Advokat Lene Frykman, Advokatfirmaet Sinding AS
Aftenposten Aften 20.04.2006
Syke og uføre. Den nye stykkprisforskriften har kraftig redusert muligheten for å få fri rettshjelp i trygdesaker. Dette er bekymringsverdig.

Det er når man blir syk og ikke lenger kan forsørge seg selv, man virkelig trenger det sikkerhetsnett velferdssamfunnet utgjør. Men hva skjer når den som er syk, oppdager at det offentlige sikkerhetsnettet er så stormasket at de faller rett igjennom? Når det i stedet for penger inn på konto hver måned kommer avslag på avslag fra trygdeetaten?

Justisdepartementet mener at disse menneskene ikke har behov for advokatbistand. Trygdekontorene har plikt til å gi veiledning og informasjon. Saksbehandlingsregler skal sikre forsvarlig behandling av den enkelte sak. Men hva om trygdekontoret ikke gir den veiledning man trenger? Hva gjør man når man følger alle råd man får, men likevel får avslag? Regningene slutter ikke å komme. Familien må fremdeles ha mat.

Det er på dette tidspunkt mange oppsøker advokat. Skal advokaten heretter overlate disse menneskene til å klare seg selv? Dette er mennesker som har vært i arbeidslivet i hele sitt liv, og som plutselig ikke har råd til å kjøpe yoghurt til sønnen sin. Forstår Justisdepartementet at disse menneskene faktisk finnes i Norge i dag?

De nye reglene om fri rettshjelp skal nå revideres. Det er bare å håpe at Justisdepartementet vil rette opp de uheldige konsekvenser endringene har medført for de svakeste gruppene i samfunnet vårt. (...)

(Anm: Trygdeetaten og Aetat ble lagt ned 1. juli 2006 og erstattet av en ny arbeids- og velferdsetat, Arbeids- og velferdsetaten (NAV).)

Kveling av Fri Rettshjelp
Kristian Andenæs, professor, Oslo
aftenposten.no 19.4.2006
Dramatisk. Aften har engasjert seg i Justisdepartementets planer om en dramatisk begrensning av Fri Rettshjelps virksomhet i Osloområdet. Lederen 29. mars bygger imidlertid på en alvorlig misforståelse.

Det henvises til en rapport, der det rettes kritikk mot at nær halvparten av klientene faller utenfor virkeområdet for fri rettshjelp. I rapporten er dette en kritikk av rettshjelpsloven og Justisdepartementets neglisjering av lovens alvorlige mangler.

Det blir derfor feilaktig når Aftens leder kan forstås som at rapporten legger til grunn et håpløst firkantet syn på regelverket. Som ansvarlig for rapporten tar jeg en slik tolkning som en fornærmelse.

Den alvorligste mangelen ved lov om fri rettshjelp er at det er nesten umulig å få fri rettshjelp til de aller fleste saker mot det offentlige, med sosialsektoren som et viktig eksempel. Det er gått opp for mange at dette er urimelig, og forrige justisminister var på gli i spørsmålet. Det blir da nokså trist når justisminister Storberget som noe av det første han gjør med denne urimeligheten, er å gjøre den enda større. Jeg har håp om at Storberget har noen interessante tanker om hvordan ordningene med fri rettshjelp bør utformes i framtiden. Da er det dårlig strategi å begynne med å gjøre noe dumt i den gale enden. Til overmål har det ikke på forhånd vært meningsfull dialog mellom departementet og kommunen, og det er ikke tatt hensyn til at Fri Rettshjelp er inne i en spennende reformprosess. Vi venter oss mer rosverdig handlekraft fra justisministerens side. (...)

Pengekutt til Fri rettshjelp
Viri Valle, for Juss-Buss
aftenposten.no 4.4.2006
Økonomi. I Aftenposten 27. mars kom det frem at Justisdepartementet dessverre vurderer å kutte i bevilgningene til Fri rettshjelp-kontoret i Oslo. Juss-Buss er sterkt kritisk til dette forslaget.

Det er liten tvil om at det er behov for gratis rettshjelp i Norge. Fri rettshjelp-kontoret mottok 5639 henvendelser i fjor. Juss-Buss mottar også årlig ca 4500 saker, og flertallet av disse faller utenfor lov om fri rettshjelp.

I Soria Moria-erklæringen uttales det at «rettshjelpsordningen skal gjennomgås og forbedres». Eneste reelle endring for folk flest, er at inntektsgrensen for samboere/gifte er steget til kr. 345 000,- i året. For enslige er grensen fortsatt kr. 230 000,-. Dette er brutto inntekt, hvilket innebærer at forhold som gjeldsbyrde og forsørgerplikt ikke tas hensyn til. Så lenge det ikke foretas en nettovurdering, vil inntektsgrensene slå urettferdig ut.

Realiteten blir at folk som tjener det lovgiver anser for «nok», likevel har for lite penger til å betale for juridisk bistand selv.

Det synes å være strid mellom Justisdepartementet og de ansatte ved Fri rettshjelp-kontoret hva tiltakets formål skal være, da de ansatte ved kontoret også ønsker å yte hjelp til dem de ellers ser trenger det. Det er også Juss-Buss' klare oppfatning at mennesker som av økonomiske årsaker ikke kan få bistand - likevel bør få det. Når de lave inntektsgrensene slår så urettferdig ut, er Fri rettshjelp kontorets praksis en klar nødvendighet! (...)

Advokatsalær og rettssikkerhet
Frode Sulland Advokat
dagbladet.no 10.3.2006
JURIDISK BISTAND: Justisminister Knut Storberget imøtegår 1.3. min kronikk 24.2. om svekket rettssikkerhet pga. den ny stykkprisforskriften, og hevder at han er sikker på at det skal være «et godt sikkerhetsnett for mennesker som trenger juridisk bistand bekostet av det offentlige». Dette målet er vi helt enige om, men resten av innlegget gir meg ingen sikkerhet for at det vil bli nådd. Storberget er uenig med meg i at stykkprisordningen tilsidesetter advokatens selvstendige vurdering av hva som er rimelig og nødvendig bistand i en sak. Dette begrunner han i at advokatene uansett skal gjøre det de mener er rimelig og nødvendig, selv om ingen vil eller kan betale dem for jobben. Det offentlige vil ikke betale mer enn det normerte timetall i forskriften, og klienten har etter loven ikke adgang til å betale for resten. Likevel forventer statsråden at hans tidligere kollegaer skal vurdere bistandsbehovet uavhengig av forskriftens normerte tidsbruk, og jobbe gratis i en lang rekke saker fordi de eventuelt i andre saker vil «tjene» på stykkprisen. (...)

Rettssikkerheten ikke svekket
Knut Storberget Justisminister (Ap)
dagbladet.no 1.3.2006
STYKKPRIS: Jeg er glad for at advokat Frode Sulland i sin kronikk (Dagbladet 24.2) setter klientenes behov i fokus. Mitt og regjeringens utgangspunkt er det samme. Soria Moria-erklæringen slår fast at rettshjelpsordningen skal gjennomgås. Stortinget vil seinere få anledning til å drøfte disse spørsmålene på prinsipiell basis, før regjeringen eventuelt legger fram forslag til endringer. (...)

Skaper problem for rettssikkerheten
dagbladet.no 24.2.2006
Den nye stykkprisordningen tilsidesetter advokatenes selvstendige vurdering av hvilken bistand som er rimelig og nødvendig i hver enkelt sak, skriver Frode Sulland. Han hevder at stykkprisforskriften i sum skaper store rettssikkerhetsmessige problemer. (...)

Stykkpris i strid med Soria Moria
Merete Smith Generalsekretær i Advokatforeningen
dagbladet.no 20.2.2006
ADVOKAT- HONORAR: I Advokatforeningen har vi de siste ukene hatt sterk pågang fra advokater som melder om frustrerende og provoserende møter med et nytt regelverk. Det er den nye stykkprisforskriften som får temperaturen opp mot kokepunktet. (...)

Advokater urolige
aftenposten.no 19.2.2006
- Rettssikkerheten til de fornærmede trues, mener advokat Jannicke Keller-Fløystad. - I strid med FNs prinsipperklæring, sier leder for voldsofferforeningen.

Fra årsskiftet innførte Regjeringen en ny salærforskrift som innebærer at det blir satt et tak på maks antall timer med fri rettshjelp. Kun i særlige tilfeller kan det gjøres unntak. Frem til nyttår var det ikke en fastsatt øvre grense på advokatbistanden. (...)

- Bistandsadvokater er avgjørende for å styrke rettssikkerheten til barn og voksne som er utsatt for alvorlige overgrep. Innskrenkningene betyr at det i mange tilfeller ikke vil være mulig å gjøre en tilfredsstillende jobb, sier advokat Birgit Vinnes til Aftenposten. (...)

Å stykkprisregulere sakene er ifølge Bistandsadvokatutvalget uheldig fordi sakene ofte er svært ulike.

- Dette er så galt som det kan bli, som å hive ut en livbøye til en som har ramlet over bord, og så slippe tauet, sier Margit Lømo, leder for Landsforeningen for voldsofre. Hun mener norsk praksis strider mot FNs prinsipperklæring om rettigheter for voldsofre.

Justisminister Knut Storberget er uenig i kritikken.

- De som kritiserer dette kan ikke ha lest forskriften grundig. Vi kan ikke ha en ordning hvor advokater skal ha 900 kroner timen for å ta seg av klientene ut over det som er hovedoppgaven, å yte juridisk bistand, sier Storberget. Overfor Aftenposten sier justisministeren at han vil vurdere justeringer av forskriften dersom noe viser seg å være helt urimelig. (...)

(Anm: Utgifter til bistandsadvokater doblet på 6 år. Det samme har tolkeutgiftene (vg.no 2.7.2015).)

Få avtalt advokatpris
Aftenposten 5.7.2005
Halvparten av alle klager på advokater skyldes uenighet om betaling. Nå skal det bli lettere å beregne advokatkostnadene. (...)

Prisen på advokater
Aftenposten 2.5.2005
Maksimalpris. Regjeringens forslag til ny tvistelov er til behandling i Stortinget, og mange ønsker å bruke denne anledningen til å trekke opp en bred debatt om tilgangen til rettsvesenet. Samtidig ser vi at noen velger å fokusere spesielt på advokatenes salærer. (...)

(Anm: § 6-2. Saker som behandles av forliksrådet. Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). (lovdata.no).)

Vil ha makspris for advokathjelp
Aftenposten 24.4.2005
Arbeiderpartiet foreslår nok en gang å lovfeste maksimal timepris for advokater i visse typer saker. Målet er at alle skal ha råd til å gå til domstolene med saken sin. (...)

Oslos fattige kan miste rettshjelpen
oslopuls.no 27.3.2006
Oslos fattige har i over 100 år hatt et gratis rettshjelpkontor å gå til. Nå kan tilbudet bli nedlagt. Justisdepartementet vil halvere pengestøtten.

Reaksjonene er sterke blant ansatte og ledelsen i Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp.

- En katastrofe for sosialklienter, trygdede og andre av de fattigste som vi gir advokatbistand, sier kontorets leder Evy Aina Røe.

Talskvinnen for kontorets 15 deltidsansatte jurister, advokat Randi Hagen Spydevold, sier at departementet krymper budsjettet stikk i strid med både Regjeringens Soria Moria-erklæring og en særskilt merknad i årets budsjett fra Stortingets justiskomité om at Oslos tilbud må videreføres. Overraskelsen var derfor stor da departementet for halvannen uke siden varslet om et kutt på 25 prosent i bevilgningene i år - og varslet om en tilsvarende reduksjon neste år.
- Jeg håper dette er en gedigen misforståelse. Jeg håper ikke justisminister Knut Storberget er klar over hva som skjer og at han nå tar grep for å gi oss midlene vi trenger, sier Hagen Spydevold. (...)

Stykkpris mot sin hensikt
Helge Hjort Advokat
dagbladet.no 13.3.2006
RETTSSIKKERHET: Justisminister Knut Storberget diskuterer i Dagbladet med advokat Frode Sulland om en ny stykkprisforskrift «setter klientenes behov i fokus». I Soria Moria-erklæringen lover regjeringen han sitter i at «rettshjelpsordningen skal gjennomgås og forbedres». Men først satte han sitt navn under den nye stykkprisforskriften og besluttet at staten skal betale enda litt mindre enn før for advokatbistand til vanskeligstilte og underpriviligerte. I bakvendtland der går allting an. (...)

De høyest rangerte advokatfirmaer

Norges dyktigste forretningsadvokater
dn.no 15.10.2012
Anders Arnkværn (t.v) og Kiw Dobrowen i Advokatfirmaet Thommessen er to av forretningsadvokatene som løftes frem i kåringen.

Advokatfirmaet Thommessen, BA-HR og Wiersholm rangeres som Norges beste forretningsadvokater innenfor tre områder i en ny kåring. Og gapet ned til de nest beste har økt.

Den rykende ferske 2013-kåringen fra det amerikanske tidsskriftet International Financial Law Review (IFLR) har rangert advokatfirmaer innenfor områdene "Banking and project finance", "Capital markets" og "M&A". Kåringen har skjedd ved at advokatfimaenes klienter er oppringt og bedt om å si sin mening.

Oppsummerer man resultatene er det Thommessen, BA-HR og Wiersholm som kommer best ut i Norge, og avstanden til de nest beste øker. (...)

Thommessen kåret til beste norske advokatfirma
dn.no 6.5.2011
Partner Siri Teigum i Thommessen (bildet) er blant advokatene som får anerkjennelse i Chambers Europe Awards 2011.

Advokatkåringen Chambers Europe Awards 2011 gikk av stabelen torsdag i Amsterdam, og Advokatfirmaet Thommessen ble kåret til ”beste norske advokatfirma”. Andre nominerte var BA-HR, Wiersholm, Wikborg Rein og Advokatfirmaet Schjødt.

Se oversikten over alle vinnerne i kåringen her (ekstern lenke)

- Dette er tredje gang vi får en utmerkelse fra Chambers, og det betyr mye for oss, siden Chambers Europe Awards er en kåring som henger høyt, sier managing partner Kai Thøgersen i Thommessen til DN.no. (...)

Thommessen er rangert i band 1 (divisjon, red.anm.) i 10 av 13 kategorier. Thommessens partnere er listet som star performers i to kategorier, og i band 1 i 11 kategorier. (...)

Landets råeste advokatfirmaer
hegnar.no 24.4.2009
Landets beste advokatfirmaer er kåret. Se hvem som troner øverst på listen.

Analysebyrået Chambers & Partners har kåret landets beste advokatfirmaer innen forretningsjus. Uttdelingen ble holdt på Grosvenor House Hotel i London onsdag denne uken.

Kai Thøgersen, managing partner i advokatfirmaet Thommessen, mottok ifølge Finansavisen «Award of Excellence» på vegne av firmaet.

- Det er alltid hyggelig å få anerkjennelse. Chambers er dessuten et av de rankingbyråene som ansees å være i den øverste ligaen, sier Thøgersen.

I tillegg har Chambers rangert de beste firmaene og advokatene innenfor hvert rettsområde.

Innen bank og finans ligger advokatfirmaet BA-HR på en første plass, mens Thomessen går av med seieren innenfor Shipping.

Haavind er å finne på toppen av listen innenfor arbeidsrett.

Les mer og se hele listen i dagens utgave av Finansavisen.

Her finner du oversikten på Chambers & Partners (søk på land) (...)

Norges superadvokater
dn.no 1.12.2006
Tre stjerneadvokater er i en klasse for seg blant Norges advokater. Se listen over superadvokatene. (...)

Advokatguiden 2006
hegnar.no 3.5.2006
Guiden Legal 500 rangerer de beste advokatene i Norge etter forretningsområder. Se hele oversikten her.

Advokatguiden Legal 500 er en rangering og en oversikt over advokatfirmaene i 70 land rundt om i hele verden. Men tjenesten er mer enn bare en oversikt og en guide, den har også et redaksjonelt innhold som blant annet dekker ny lovgivning og spesielle saker innen de ulike områdene og landene.
35 Norske advokatfirma rangeres også her etter forretningsområde. For eksempel viser guiden for Norge hvilke advokatfirma som rangerer høyest innen områder som Tvisteløsning, Arbeidsrett, Eiendom og Skatt. Totalt rangeres Norske advokatfirma her innen 13 ulike områder. (...)

Norges beste advokater
hegnar.no 7.2.2006
PLC Which Lawyer? Årsbok 2006 rangerer 28 norske advokatfirma etter forretningsområde. Her er hele oversikten.

Practical Law Company utgir en advokatguide som dekker 80 land rundt om i verden. Det er en rangering og en oversikt, men den dekker også blant annet ny lovgivning og spesielle saker innen de ulike områdene og landene.

28 Norske advokatfirma rangeres her etter forretningsområde som Tvisteløsning, Arbeidsrett, Eiendom og Skatt. Totalt rangeres Norske advokatfirma innen 17 ulike områder. Og guiden for Norge, som er vektet og deretter rangert alfabetisk, viser hvilke advokatfirma som rangeres høyest innen de ulike områdene. Hvem som er "Leading", "Highly recommended" og Recommended".

Totalt er det Wiersholm Melbye & Bech som rangeres høyest, fulgt av Thommessen Krefting Greve Lund, Wikborg Rein, Schjødt, BA-HR og Haavind Vislie. (...)

Her er Norges beste advokater
hegnar.no 25.1.2006
Norges beste advokatfirmaer er kåret. Her er vinnerne i de ulike kategoriene.

Chambers & Partners er ute med sin årlige kåring av de beste advokatfirmaene i Norge. Ifølge Finansavisen slår Thommessen og Wiersholm og Mellbye & Bech knockout på konkurrentene i kåringen.

- Selv om man alltid skal ta denne typen undersøkelser med en klype salt, er det nok en tendens til at Thommessen og vi har gjort det veldig solid flere ganger. Om det kan kalles knive er vel et annet spørsmål, men våre to firmaer ligger nok et hestehode foran de andre, sier styreformann Arne Engesæth i Wiersholm, Mellbye & Bech til avisen. (...)

Advokatguiden 2005
hegnar.no 11.5.2005
Guiden Legal 500 rangerer de beste advokatene i Norge etter forretningsområder. (...)

Advokatguiden Legal 500 er en rangering og en oversikt over advokatfirmaene i 70 land rundt om i hele verden. Men tjenesten er mer enn bare en oversikt og en guide, den har også et redaksjonelt innhold som blant annet dekker ny lovgivning og spesielle saker innen de ulike områdene og landene.

35 Norske advokatfirma rangeres også her etter forretningsområde. For eksempel viser guiden for Norge hvilke advokatfirma som rangerer høyest innen områder som Tvisteløsning, Arbeidsrett, Eiendom og Skatt. Totalt rangeres Norske advokatfirma her innen 12 ulike områder. (...)

Konkurranse

Kritiserer advokater og tannleger
Aftenposten 11.7.2005
Konkurransetilsynet er bekymret for svak konkurranse og høyt prisnivå innen flere yrkesgrupper.

I en rapport om konkurransen i ni frie yrker fastslår Konkurransetilsynet at flere interne retningslinjer i bransjeforeninger kan være ulovlige etter konkurranseloven. (...)

- Vi har funnet eksempler på bransjeinterne regler som i beste fall er uklare, sier sjeføkonom Lars Sørgård i Konkurransetilsynet til forbruker.no. (...)

- En bransjeforening kan ikke antas å være nøytral og objektiv overfor interessene til ikke-medlemmer og forbrukerne.

- Det er derfor særlig viktig at myndighetene er bevisst på de interessekonfliktene som kan oppstå mellom foreningens rolle som "myndighetsorgan" og andre roller, påpeker Lars Sørgard. (...)

Ønsker mer konkurranse i frie yrker
Konkurransetilsynet 11.07.2005
Konkurransetilsynet er bekymret for svak konkurranse og høyt prisnivå hos utøvere av frie yrker, som eiendomsmeglere, advokater og tannleger, sier sjeføkonom Lars Sørgard. I en rapport om konkurransen i ni frie yrker fastslår tilsynet at flere interne retningslinjer i bransjeforeninger kan være ulovlige etter konkurranseloven. Samtidig bør offentlig sektor sørge for at regulering av disse bransjene legger til rette for sunn konkurranse. (...)

Dyre advokatråd

Trives i rettssalen
forbruker.no 22.10.2006
Advokater tjener i snitt en million kroner og trives langt bedre med jobben enn folk flest. (...)

Forretningsadvokater er lønnsadelen i bransjen. De tjener i snitt 67 prosent mer enn kolleger som primært jobber med private kunder. (...)

Dyre advokatråd
aftenposten.no 6.6.2006
Advokat Arvid Ødegård krever 490 000 kroner for å ha fremforhandlet sluttpakken for Monica Kristensen Solås i Redningsselskapet. Selve forhandlingene tok to uker.

Det er kilder sentralt i Redningsselskapet som bekrefter at Arvid Ødegårds krav ligger svært nær 490 000 kroner, og at kravet ifølge hans egne opplysninger i fakturaen er knyttet til hans arbeid med å assistere Monica Kristensen Solås under sluttpakke-forhandlingene før jul i fjor.

I selskapet stiller man seg hoderystende til kravet fra advokaten. Også Gunnar Knutsen, som var avtroppende styremedlem og representerte Redningsselskapet i forhandlingene, stiller seg uforstående til dette. Han hadde underveis i forhandlingene flere møter med Kristensen Solås. Men Ødegård var ikke til stede her. Knutsens kontakt med advokaten besto i én telefonsamtale.

Påstand mot påstand.
Advokat Ødegård ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere salærkravet, av hensyn til taushetsplikt. Han fremholder likevel at kravet omfatter mer enn bare sluttforhandlingene. Akkurat hva ønsker han ikke å utdype. (...)

Klager - klagefrister

Når advokatråd blir dyre
hegnar.no 24.1.2007
Misfornøyde klienter har de siste årene saksøkt norske advokater for 350 mill. kroner. (...)

Klag på advokaten din
aftenposten.no 31.10.2006
30 advokater har tatt seg 1,7 millioner for mye betalt. (...)

Resultatet av VGs undersøkelser overrasker ikke Advokatforeningens leder Anders Ryssdal.

- Den viser vel bare at de som klager, virkelig har noe å klage over og at det kan lønne seg å klage på advokatenes salærer, sier Ryssdal til VG. (...)

Les mer om hvordan du klager på en advokat. (...)

Halverer advokatregninger etter klager
hegnar.no 30.10.2006
Så langt i år har 31 advokatkunder til sammen spart 1,7 millioner kroner etter å ha fått medhold i klage på regningen. (...)

Færre advokatklager
hegnar.no 20.2.2006
Det er blitt færre klager på advokatene etter at de begynte å gi skriftlig prisinformasjon ved nye oppdrag. (...)

Klage og erstatning
jus.no (19.6.2006)
Det stilles en rekke krav til alle som skal drive advokatvirksomhet. Som kunde har du derfor rettigheter og klagemuligheter når du bruker advokat. (...)

Klagefristen
Iht. Behandlingsreglene skal klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg som hovedregel sendes innen seks måneder etter at du ble kjent med, eller burde blitt kjent med, de forholdene klagen gjelder.

Mener du at det er spesielle grunner til at du ikke kunne klage innenfor denne fristen, kan du likevel sende inn en klage senere enn dette. Disiplinærutvalget vil da vurdere om klagen likevel bør behandles. Dersom forholdene du klager over, er mer enn tre år gamle, vil imidlertid klagen din bli avvist uansett hvilke grunner du har til å klage så sent. (...)

Advokaters klesstil

Advokat fikk bukse-refs
vg.no 26.2.2007
Stabell: - Et fritidsantrekk
KRISTIANSAND/OSLO (VG) Olabuksen til 1000 kroner var ikke anstendig nok for lagdommeren. (...)

Like før advokat Olav Sylte gikk inn i Agder lagmannsrett onsdag formiddag, ble han tatt til side av lagdommer Erland Henrichsen i foajeen. (...)

Sylte ble svært overrasket over dommerens uttalelser, og forsvarte seg med at han i rettssalen tok på seg den lange sorte kappen, og at bukser derfor blir som undertøy å regne. (...)

Sylte måtte være klar over at olabuksene også kunne få lagmannsrettens medlemmer til å reagere.

- Jeg aldri hørt om lignende tilfeller. Det spiller vel ingen rolle om jeg har på meg olabukse eller dressbukse, så lenge jeg følger reglene i rettssalen, sier Olav Sylte. (...)

Leder Harald Stabell i Den Norske Advokatforeningens strafferettsutvalg har full forståelse for at Erland Henrichsen kommenterte advokatens klesstil. (...)

Hyret advokater for skattebetalernes regning

Rådyre Frp-advokater
vg.no 4.9.2007
Tar opptil 3100 kroner i timen

Frps skatteadvokater tar opptil 3100 kroner timen - pluss moms. Regningen går til skattebetalerne. (...)

Hyret advokater for skattebetalernes regning
vg.no 1.9.2007
Flere enn 80 dokumenter holdes hemmelig

Norske skattebetalere har finansiert advokathjelp for å ivareta Frps stortingsgruppes interesser under Oslo ligningskontors skattegransking.

Frp opplyser at stortingsgruppens midler er brukt på bistand fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund.

VG kjenner til at advokatene har sendt en rekke brev til Oslo ligningskontor, der de blant annet viser til de strenge reglene for taushetsplikt som gjelder for ligningssaker.

Taus om kostnad
Frp nekter å røpe hva advokatbistanden har kostet.

Stortingets regelverk har som utgangspunkt at stortingsgruppens midler skal gå til «stortingsrelevant arbeid».

- Thommessen Krefting Greve Lund er stortingsgruppens faste juridiske rådgivere, og de har bistått oss også i denne saken, sier sekretariatsleder Geir Almåsvold Mo til VG.

- Er det riktig å bruke skattebetalernes penger på å forsvare Frps interesser i en skattesak?

- Man bruker skattebetalernes penger på å føre skattesaken mot oss, og man bruker skattebetalernes penger på å drive stortingsgruppen. Hvem andre skulle betale det, sier Mo. (...)

Konsulentbruken i departementene øker - "...brukte 270.000 kroner dagen på advokatråd"

Sjekker konsulentbruk
dn.no 10.6.2008
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal undersøke to tilfeller av kjøp av konsulenttjenester i Nærings- og handelsdepartementet.

Klagenemnda har opprettet to saker der de vil se nærmere på kontraktene departementet har inngått, melder TV 2.

Begge sakene gjelder opsjonssaken i Hydro. Til sammen betalte departementet advokatfirmaene Selmer og BA-HR 1,94 millioner kroner for advokattjenester i forbindelse med opsjonssaken i Hydro.

Det var Høyres stortingsgruppe som i mai klaget saken inn for klagenemnda. (...)

Staten misbruker konsulenter
KARI BREIREM, Direktør
aftenposten.no 6.5.2008
Departementenes bruk av konsulenter foregår i et urent farvann, og brudd på regelverket er avdekket den senere tid - dette er i seg selv beklagelig, men Aftenpostens leder 26. april tar opp en langt mer alvorlig side; hvilken betydning har konsulentbruken for utviklingen av demokratiet? I min bok På BA-HR bakke fra i fjor ga jeg uttrykk for den samme bekymring. (...)

Betalte dyrt for ulovlige råd
na24.no 29.4.2008
Statsråd Dag Terje Andersen brukte 270.000 kroner dagen på advokatråd.

Men oppdragene til advokatfirmaene BA-HR og Selmer ble aldri lagt ut på anbud, og anbudsprotokollen hemmeligholdes. Stikk i strid med loven.

De to advokatfirmaene ga juridisk bistand under avviklingen av de gyldne opsjonsavtalene til Hydro-toppene, og jobbet en uke med saken. Det kostet Næringsdepartementet 1,9 millioner.

- Loven er til for å unngå vennetjenester, korrupsjon og nepotisme, og skal hindre at man tildeler gode kamerater lukrative oppdrag uten konkurranse. Det vekker mistanke når så mange departementer mangler anskaffelsesprotokoller, sier Frps Carl I. Hagen til Aftenposten. (...)

Konsulentfest med de rødgrønne
e24.no 24.4.2008
Konsulentbransjen har hatt knallgode tider med den rødgrønne regjeringen. Statsrådene brukte 324 millioner på konsulentkjøp bare i departementene.

Innkjøp av konsulenter har økt med de rød-grønne i regjeringskontorene. Kjøp av utredninger, planer, analyser, evalueringer og rapporter til statsrådene kostet 324 millioner kroner i fjor - en økning på over 52 prosent siden 2002. (...)

Terra-advokater kan tjene 300 mill.

Terra-advokater kan tjene 300 mill.
na24.no 30.8.2008
Terra-kommunene vil prøve Terra-saken rettslig i USA. (...)

- Med dagens enorme underskudd på kommunebudsjettet har vi ikke råd til å gå til sak i England. I USA taper vi ingenting hvis vi taper saken, men får mye hvis vi vinner, sier opposisjonsleder i Narvik, Torgeir Trældal (Frp). (...)

- Terra-kommunane får 128 millionar frå konkursbuet – kravde 934 millionar.

(Anm: Terra-kommunane får 128 millionar frå konkursbuet – kravde 934 millionar. Ti år etter finansskandalen er Terra-kommunane, dei andre kreditorane og bustyraren blitt einige om korleis millionane i konkursbuet etter Terra Securities skal fordelast. (nrk.no 29.12.2017).)

- Advokatene skal ha et honorar, og de har antydet at det skal være mellom 10 og 20 prosent, sier ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) i Hemnes. - La oss si at vi når fram med kravet på en milliard, da skal advokatene ha mellom 100 og 200 millioner.

Gratis advokater koster millioner
nrk.no 13.8.2008
NEI TAKK: Ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) vil ikke ha gratis hjelp fra amerikanske advokater. (...)

Men gratis-hjelpa blir fort dyr mener Terra-ordførerne.

- Advokatene skal ha et honorar, og de har antydet at det skal være mellom 10 og 20 prosent, sier ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) i Hemnes.

- La oss si at vi når fram med kravet på en milliard, da skal advokatene ha mellom 100 og 200 millioner.

- Derfor er det feil å kalle dette gratis advokater.

Også ordføreren i Narvik er skeptisk til gratis-hjelpa fra USA. (...)

- Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen

Stortingspresidenten er frimurer
Stortingspresident Olemic Thommessen ved den høytidelige åpningen av Stortinget.

Ikke bare er Olemic Thommessen (H) stortingspresident og i status rett under Kongen. Han er også «Høyt lysende Salomons betrodde bror» i frimurerlosjen.

Den nye stortingspresidenten har i en årrekke steget i gradene i Den Norske Frimurerorden.

- Jeg har ikke vært der på noen år nå, men det er av praktiske årsaker. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til det. Det har vært et sted jeg har lært en god del, også for denne jobben, sier Olemic Thommessen til Aftenposten.

Han beskriver losjen som et utviklende og lærerikt miljø som han gjerne skulle sett flere engasjere seg i.

Ikke problem for Solberg
Statsminister Erna Solberg forsvarer stortingspresidentens rett til å være frimurer, og sier det er helt uproblematisk.

Thommessens medlemskap i Frimurerlosjen var ikke et tema da han ble valgt som Høyres kandidat til vervet som stortingspresident. (...)

(Anm: Stortingspolitikere, dommere, statssekretærer, ordførere og rådmenn: Derfor ble vi frimurere. HER KAN DU SELV SØKE I FRIMURERNES MEDLEMSREGISTER FOR 2016. Her er svarene fra alle vi har fått kontakt med. Først rikspolitikerne: (filternyheter.no 26.1.2016).)

(Anm: Norsk mangemillionær og frimurer åpner opp om nytt parti og middagen med Frp-toppene: - Dette er fjæra som ble til ti høns. Han ble styrtrik over natta. Nå jobber frimureren Mikkel Dobloug i kulissene for å skape et nytt norsk sentrumsparti. (dagbladet.no 7.11.2016).)

(Anm: 117 265 norske frimurere kan ikke ta feil: Menneskeknokler er bedre enn mindfulness (filternyheter.no 25.1.2016).)

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Bernt svarer. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

(Anm: Frimurermedlem avslører nytt om hemmelige ritualer - sensureres av egne ledere. - Forventer konsekvenser. Frimurerbevegelsen kan ha opprinnelse i hedenske ritualer som ble praktisert av nordiske vikinger, sier Arvid Ystad. Han er forfatteren bak boka «Frimurerne i vikingtida» som kom ut i vår. (dagbladet.no 15.5.2016).)

(Anm: Frimurerlosjen ritualer. Avslørte frimurerlosjens hemmelige liv og ritualer. Arvid Ystad ble kastet ut av frimurerlosjen da han skrev om losjens indre liv. BEGÅTT LOVBRUDD: Ifølge Frimurerlosjen, har Arvid Ystad brutt losjens lover og vedtekter da han skrev om frimurernes ritualer. Selv sier Ystad at han har tatt utgangspunkt i ritualer som har vært kjent siden midten av 1800-tallet. (dagbladet.no 11.10.2016).)

Frimurerne skjerper hemmeligholdet
vg.no 5.2.2010
Nå blir det ikke lenger mulig å se hvem av statskirkens prester som også er ridderprester i Den Norske Frimurerordenen. (...)

Avslører frimurernes ritualer
tv2nyhetene.no 9.10.2009
Frimurerne tok skjelett fra en kirkegård for å bruke hodeskaller og knokler i ritualene sine. (...)

Hvem er medlem i losjene der du bor, hvem sitter de sammen med og hvilke yrker har de? Finn det ut her (Listen er fra 2008) (...)

- Frimurerlosjen kan være farlig
nrk.no 9.10.2009
Det mener Roger Karsten Aase fra Trondheim, som har skrevet bok om sine 15 år som frimurer. (...)

Undersøker politiets losjepraksis
tv2nyhetene.no 29.10.2008
Spesialenheten for politisaker er koblet inn etter avsløringer på TV 2 om ulovlige tjenester mellom losjebrødre i politiet. (...)

Klikk her for å se listen over lensmenn og se resten av politilistene nederst i artikkelen. (...)

Klikk her for å se listen over politibetjenter
Klikk her for å se listen over politiførstebetjenter
Klikk her for å se listen over politiavdelingssjefer
Klikk her for å se listen over politioverbetjenter
Klikk her for å se listen over lensmenn
Klikk her for å se listen over politiinspektører
Klikk her for å se listen over politimestere (...)

Mystikken oppheves
tv2nyhetene.no 26.10.2008
Frimurerlosjen har alltid vært forbundet med mystikk, i motsetning til demokratiets åpenhet.

Tv2nyhetene.no offentliggjør i dag frimurerlosjen sin medlemsliste.
Listen er ikke hemmelig, men den har vært vanskelig tilgjengelig. Det gjør vi nå noe med. (...)

Åpenhet
Nettverk og vennetjenester kan lett komme i konflikt med demokratiets krav til åpenhet og rettferdig byråkratisk behandling.

En mulig usunn kobling mellom livet som bror og som et viktig samfunnsmedlem har gjort at norske dommere må opplyse medlemskap i brorskap som frimurerlosjen.

Ved å gjøre listene tilgjengelig gjør vi det lettere for alle å finne ut hvem som er med i losjen.

Sjekk hvem som er medlem av Frimurerlosjen her (...)

(Anm: Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile. Bernt svarer. Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte. (kommunal-rapport.no 29.2.2016).)

(Anm: Frimurermedlem avslører nytt om hemmelige ritualer - sensureres av egne ledere. - Forventer konsekvenser. Frimurerbevegelsen kan ha opprinnelse i hedenske ritualer som ble praktisert av nordiske vikinger, sier Arvid Ystad. Han er forfatteren bak boka «Frimurerne i vikingtida» som kom ut i vår. (dagbladet.no 15.5.2016).)

(Anm: Frimurerlosjen ritualer. Avslørte frimurerlosjens hemmelige liv og ritualer. Arvid Ystad ble kastet ut av frimurerlosjen da han skrev om losjens indre liv. BEGÅTT LOVBRUDD: Ifølge Frimurerlosjen, har Arvid Ystad brutt losjens lover og vedtekter da han skrev om frimurernes ritualer. Selv sier Ystad at han har tatt utgangspunkt i ritualer som har vært kjent siden midten av 1800-tallet. (dagbladet.no 11.10.2016).)

Frimurerordenen
tv2nyhetene.no 26.10.2008
Det hemmelige brorskap

De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sammen med, hvilke yrker de har.

Listene på tv2nyhetene.no er basert på «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008». (...)

- 400 leger samt et knippe legemiddelkonsulenter (- Brorskap mellom leger og legemiddelkonsulenter)

Brorskap mellom leger og legemiddelkonsulenter
dagensmedisin.no 30.10.2008
Blant frimurerne fins rundt fire hundre leger samt et knippe legemiddelkonsulenter. – Uproblematisk, sier frimurer og leder for Etisk råd i Legeforeningen, Trond Markestad.

Blant legene som klatrer i gradene i den omtalte frimurerlosjen, fins både overleger, kommuneleger og spesialister.

Også lederen for Legeforeningens etiske råd, Trond Markestad, er mangeårig frimurer.

Blir kjent – uansett
Markestad mener det er uproblematisk at eventuelle legemiddelkonsulenter har mulighet til å påvirke legene dersom de er «brødre».

– Jeg ser ikke noe problem med dette. I enhver forening blir man kjent med hverandre, og det er alltid en mulighet for forbindelser uansett hvilke foreninger en tilhører, sier Markestad til Dagens Medisin. (...)

Advokater och pr-konsulter sätter sig i samma båt

Advokater och pr-konsulter sätter sig i samma båt
dagensmedia.se 29.10.2008
Advokatfirman Delphi inleder ett samarbete med pr-byrån Sund Kommunikation. Samarbetet ska ge firmans klienter kommunikativt stöd i den juridiska processen.

Delphi sysslar med affärsjuridik och Rolf Kroon, jurist och ansvarig för kommunikation och lobbying på Delphi, säger att det i USA och Storbritannien har blivit allt vanligare att advokatfirmor också erbjuder kommunikationsstöd.

- Vi är relativt tidiga i Sverige men vi ser att det finns ett ökat behov också av ett kommunikationserbjudande i rättsliga tvister. Tidigare har vi använt olika ad hoc-lösningar för kommunikationen men konkretiserar nu vårt erbjudande med Sund Kommunikation, säger han.

Samarbetet består av två delar. Dels kommer Advokatbyrån Delphi och Sund Kommunikation samarbeta med befintliga kunder, men byråerna ska också arbeta tillsammans med nya uppdrag. Områden som berörs av samarbetet är krishantering, företagsaffärer, lobbying, it- och immaterialrätt, energifrågor samt kommunikation kring miljö- och CSR-frågor.

- Ett typexempel är Vin & Sprit-härvan där många företag blev inblandade. Där handlade det inte bara om en juridisk process utan många av företagen riskerade också hela sitt anseende, säger Rolf Kroon. (...)

- I legemiljøet er en generell oppfatning om at informasjonsplikten er vesentlig mindre enn hva loven faktisk krever

Mor vant over Pasientskadenemnda
aftenposten.no 3.1.2010
Retten: Legene burde informert om risiko

Advokat: Dommen kan medføre strengere informasjonsplikt

«Han kunne ha vært helt frisk hvis jeg hadde fått den informasjonen jeg hadde krav på» (...)

Aina Andersen opplevde alle mødres mareritt da sønnen Jonas Wernersen ble født multihandicappet på grunn av morkakeløsning under svangerskapet. Nylig slo retten fast at hun burde fått informasjon om risikoen for akkurat det. (...)

Kan skape presedens. Andersens advokat, Steinar Winther Christensen, mener denne dommen kan skape presedens med hensyn til sykehusenes informasjonsplikt.

- Dette kan føre til at det i lignende situasjoner blir et større ansvar for å gi informasjon, også om små risikoer. Når pasienter søker om permisjon, skal de alltid informeres om mulige risikoer, slik at de tar valget på grunnlag av kunnskap.

Christensen sier det i legemiljøet er en generell oppfatning om at informasjonsplikten er vesentlig mindre enn hva loven faktisk krever.

- Dette har denne dommen gitt oss en juridisk vurdering på. Den understreker alvoret i brudd på informasjonsplikten og at det da kan foreligge et erstatningsansvar for staten. (...)

«No cure, no pay»-avtale

Kan ha brutt advokat-regler
nrk.no 28.7.2010
Advokat Per Danielsen skal ha inngått salæravtale som kan være i strid med advokatenes eget regelverk.

Advokat Per Danielsen skal ha avtalt med familien Rais at han får halvparten av oppreisningssummen dersom de vinner saken mot forfatter Åsne Seierstad. Slike avtaler skal ikke norske advokatar inngå. (...)

Danielsen hevder selv at det ikke finnes noen slik avtale, men vil ikke selv si hva slags avtale som foreligger. Dagens Næringsliv holder fast på at sitatet om avtalen fra bokhandler Rais er korrekt. (...)

- I strid med regelverk
Advokat Arild Humlen, som er tidligere leder av disiplinærnemda i Advokatforeningen, reagerer på avtalen.

- Dette høres ut som en avtale hvor advokaten har en personlig interesse i utfalle av rettssaken i forhold til eget salær. Det er i strid med regler for salærberegning og advokatetiske regler, sier Humlen til NRK.

- Det er jo et regelbrudd såvidt jeg kan se, og det må man jo selvfølgelig unngå.

I denne lenken finner du reglene for god advokatskikk, og det er særlig punkt 2.1.2 andre ledd som er relevant.

Skal sikre advokaters uavhengighet
Generalsekretær i Advokatforeningen, Merethe Smith, ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken, men sier at regelverket eksisterer for å sikre advokaters uavhengighet.

- Advokater skal gi juridiske råd helt uavhengig av størrelse på salæret, sier hun, og forklarer:

- Når advokaten har inngått avtale om at klienten bare skal betale dersom saken får et positivt utfall, så kan advokaten ikke kreve noe tillegg for den risiko han tar ved å inngå en slik «no cure, no pay»-avtale. Det betyr at advokaten ikke kan inngå noen avtale om at han skal motta en prosentandel av for eksempel et erstatningsbeløp.

Mulige brudd på etikkreglene blir behandlet av en disiplinærnemd. Advokatforeningen kan på eget initiativ ta opp saken.

- Det får vi eventuelt vurdere. Det vanlige er at de som saken gjelder klager advokaten inn for disiplinærsystemet, sier Smith.(...)

(Anm: Advokatregninger (mintankesmie.no).)

- Bygger automatisk advokat. Gründer Merete Nygaard sluttet som advokat for å automatisere kontraktsskriving. Lykkes hun, vil det bli vanskeligere for advokater å fakturere tusener av kroner for den samme jobben.

(Anm: Bygger automatisk advokat. Gründer Merete Nygaard sluttet som advokat for å automatisere kontraktsskriving. Lykkes hun, vil det bli vanskeligere for advokater å fakturere tusener av kroner for den samme jobben. – Som advokat jobbet jeg med immaterialrett, som betydde at jeg hadde mange teknologisterke kunder. Da begynte jeg å se hvordan «robotene kommer» og at advokatyrket sto for tur. Jeg tenkte at her har jeg sjansen til å være med fra starten, sier gründer Merete Nygaard (32) i Lawbotics. For et år siden sluttet Nygaard i jobben i advokatfirmaet Wiersholm. Hun startet sitt eget lille advokatfirma, hvor hun først og fremst hjalp gründere med å skrive avtaler. Men samtidig jobbet hun med å bygge Lawbotics første produkt: En kontraktsgenerator hvor hvem som helst kan sette opp ulike former for aksjonæravtaler. (dn.no 29.8.2017).)

(Anm: Lawbotics (blog.lawbotics.io).)

Diverse artikler

Farvel til advokatmonopolet.
Kronikk. Bergljot Webster høyesterettsdommer, leder av advokatlovutvalget
aftenposten.no 19.3.2015
Advokattjenester er ikke som andre tjenester. Det er behov for nye regler om advokaters virksomhet for å sikre klientene og samfunnets behov.

Det er mange personer, også ikke-advokater, som i kraft av sin utdannelse eller arbeidserfaring har gode forutsetninger for å gi kvalifiserte rettslige råd, skriver Bergljot Webster.

Rettsstaten er et honnørord – men det er også et ord med reelt innhold – et ord som beskriver den samfunnsordenen som Grunnloven og menneskerettighetene etablerer.

Rettsstaten sikrer innbyggerne mot vilkårlig behandling og gir vern mot overgrep fra både myndigheter og andre borgere. Disse rettighetene kan innbyggerne håndheve med rettslige midler. De fleste trenger imidlertid kyndig rettslig bistand for å ta seg frem i et stadig mer komplisert regelverk.

Utvalget foreslår en ny lov der advokatens plikter og klientenes rettigheter fremgår tydeligere enn de gjør i dag. Noen av hovedpunktene vil bli gjennomgått nedenfor.

Opphevelse av «rettsrådsmonopolet»
I dag har advokater et noe uthulet monopol på å yte rettslig bistand.

Etter utvalgets syn er det mange personer, også ikke-advokater, som i kraft av sin utdannelse eller arbeidserfaring har gode forutsetninger for å gi kvalifiserte rettslige råd. En revisor kan for eksempel gi råd om skatterett, en arkitekt kan gi råd om forståelsen av plan- og bygningsloven. (…)

(Anm: Advokatmonopolet består. (aftenposten.no 25.3.2015).)

(Anm: Amir Mirmotahari: Advokat og eiendomsmagnat. Amir Hossein Mirmotahari (38) driver sitt eget advokatfirma og forvalter eiendommer og verdier for mange millioner kroner. Nå blir firmaet avviklet, og advokatbevillingen kan ryke. Mirmotahari risikerer nå å miste advokatbevillingen etter at han ifølge VG forsøkte å bestille en bortføring av et voldtektsoffer for å hindre henne i å møte i retten. (nrk.no 16.6.2016).)

Høiness avvist av Høyesterett
na24.no 10.2.2014
VANT IKKE FRAM: Kjendisadvokat Mona Høiness.

Høyesteretts ankeutvalg sier nei til at Mona Høiness får anke dommen fra lagmannsretten. (...)

Riksadvokaten: Politiadvokat gjorde grov tjenestefeil i Klomsæt-saken
vg.no 3.2.2014
FÅR ADVARSEL: Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang (t.h.) utviste grov uforstand i tjenesten i behandlingen av teledata fra mobiltelefonen til advokat Sigurd Klomsæt.

Politiadvokat Knut Skavang har ifølge Riksadvokaten utvist grov uforstand i tjenesten i måten han håndterte data fra telefonen til Sigurd Klomsæt.
Dermed omgjør riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjørelsen til Spesialenheten for politisaker, som i november henla forholdet etter bevisets stilling.

Riksadvokaten mener politiadvokat Knut Skavang i Asker og Bærum politidistrikt utviste grov uforstand i tjenesten da han innhentet, brukte og oppbevarte teledata fra telefonene til advokat Sigurd Klomsæt og en annen advokat ved hans kontor.

Data fra telefonene til advokatene ble brukt for å undersøke om de hadde vært i kontakt med journalister fredag 3. februar 2012. Da ble flere bilder av 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik publisert i mediene. (...)

Lege ødela narkobevis - frikjent av Høyesterett
vg.no 9.11.2013
** Handlet innenfor taushetsplikten, mener høyesterettsdommeren

SKJEDDE HER: Den nå frikjente legen nektet å oppgi navnet på eieren av dopet.

Før legen overleverte politiet posen med metamfetamin, funnet på hans pasient, gned han den mellom hendene for å fjerne DNA-spor.

Den spesielle saken har nådd helt til Høyesterett, der legen nylig ble frikjent.

Det var 7. januar 2012 at politiet rykket ut til Universitetssykehuset i Tromsø, etter at en sykepleier fant en pose med 4,35 gram stoffblanding med innhold av metamfetamin, på en bevisstløs pasient. (...)

Tjener fett på barnefordeling
nrk.no 5.6.2013
Advokatenes lønn går opp når foreldrene i en barnelovsak stevner hverandre. – Det oppfordres til rettssak, og det er uheldig, sier advokat Lars Christensen.

De siste 15 årene har det vært en fordobling i såkalte barnefordelingssaker, og denne typen saker utgjør nå nesten en femtedel av tvistesakene i retten.

I de aller fleste saker om barnefordeling (rundt 75 prosent) har en eller begge foreldrene fri rettshjelp. Da dekker staten alle kostnadene, som utgifter til advokat.
Ved fri rettshjelp får advokatene én engangssum under forsøk på å komme til enighet utenom rettssak. Men når partene møtes i rettssak, begynner taksameteret for timebetaling å gå.

Advokatenes gjennomsnittlige timeslønn er 1300 kroner, ifølge Advokatforeningen. (...)

- De legger et kjempepress på seg selv
dn.no 11.5.2013
Advokatfirmaet Wiersholm vet hvor viktig karakterene er for jusstudentene og tilbyr en frivillig «eksamen» for å rekruttere de beste.

Ut med smørbrød og smøreturer, inn med matpakke og markeringstusj. Advokatfirmaet Wiersholm vet hvor viktig karakterene er for jusstudentene og tilbyr en frivillig «eksamen» som rekrutteringsstrategi.

– Jeg var ikke spesielt stresset da jeg sto opp. Men jeg kjenner det litt nå, det er noe med stemningen, følelsen i magen, sier Stian Hovi (26).
Han sitter ved pulten sin, på rad én, med matpakke og markeringstusjer som en mur ut mot resten av studentene. På slaget ni ønsker Ole Kristian Jonsrud velkommen.

– Dere har seks timer til rådighet. Jeg sitter på utsiden hvis noen må på do, sier Jonsrud, før han og eksamensvakt Magnhild Bugge deler ut oppgavene, og Hovi og de 18 andre studentene krummer nakken. Selv om det er flere uker til de egentlig har eksamen. (...)

Du signerer vel ikke denne uten rådgiver?
dagbladet.no 10.5.2013
GIFTEMÅL: Det heter kanskje ikke ekteskap eller giftemål for ingenting?

Skilsmisseadvokaten kan koste 500 000 kroner og ender skilsmissen i retten kan det ta fem år. Da er dette enkle rådet billig. (...)

Tredobler antall advokater i finansklagenemnda
Målet til finansministeren er å sørge for at småsparerne ikke blir overkjørt av bankenes advokater.
nrk.no 26.4.2013
– Det er utrolig viktig at norsk finansnæring tar lærdom av det som skjedde i Røeggen saken, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Han setter han inn flere jurister i klagenemda for småsparere for å sikre at de ikke blir overkjørt av bankenes advokater. (...)

Bankene overkjører kundene i nemda
Finansklagenemda, som behandler sakene, skal nå ha tre skarpskodde uavhengige jurister.

Det er en tredobling fra dagens nivå.

– Vi styrker finansklagenemda med to nye uavhengige medlemmer slik at det nå vil være totalt sju medlemmer slik at det nå vil være to fra finansnæringen, to fra forbrukersiden og tre uavhengige som skal være jurister. Og det betyr en viktig styrking av forbrukervernet, sier Johnsen. (...)

Siste dans for fri rettshjelp?
Stina Saastad - advokat/tillitsvalgt, Kontoret for fri rettshjelp - Marte Svarstad Brodtkorb - nestleder, Advokatforeningen
aftenposten.no 19.4.2013
Oslo krets Sist lørdag feiret kontoret for Fri Rettshjelp 120 års drift. Nå kan det bli lagt ned på grunn av pengekrangel mellom Oslo kommune og staten.

I 1893 mente en gruppe samfunnsengasjerte mennesker fra den tids akademia at det var nødvendig at de svakeste i samfunnet måtte få ivaretatt sine rettigheter, også de juridiske. (...)

- Dette er et frifinnende bevis for Klomsæt
nettavisen.no 9.4.2013
Sigurd Klomsæt mener at denne e-posten beviser at han snakker sant.

Nettavisen presenterer i denne artikkelen en rekke e-poster mellom Ronny Alte og Sigurd Klomsæt som omhandler bilder av Anders Behring Breivik på Utøya som politiet mener at Klomsæt lekket til pressen. (...)

Klomsæt frikjent
aftenposten.no 7.3.2013
Tingrettsdommer Hans Bloch-Hoell og hans to meddommere har frifunnet Sigurd Klomsæt. Oslo tingrett retter sterk kritikk mot politiets etterforskning.

Påtalemyndigheten mente Klomsæt var ansvarlig for at bilder av Anders Behring Breivik ble publisert på flere nettaviser kort tid etter at hans sekretær hentet en CD med taushetsbelagt materiale på Politihuset i Oslo 3. februar i fjor.

Klomsæt ble torsdag frikjent etter en enstemmig dom i Oslo tingrett. (...)

Ikke bevist
Oslo tingrett peker på at det ikke er bevist at Klomsæt er ansvarlig for lekkasjen av straffesaksdokumentene. Kravet i straffesaker er at retten skal være "overbevist utover enhver rimelig tvil" for å finne noen skyldig. Tingretten kritiserer politiets etterforskning og peker særlig på tre forhold:

1. Det er uklart hvordan påtalemyndigheten mener lekkasjen faktisk har skjedd, noe som er viktig både for den tiltalte og for retten å vite. -Ingen tekniske bevis viser at lekkasjen skal ha skjedd fra kontoret til Klomsæt. Antagelser eller gjetting er ikke tilstrekkelig, mener retten.

2. Politiet har gitt ulike versjoner av hva som har skjedd med sikkerheten og bruken av datamaskinen til en av hovedetterforskerne i 22.juli-saken, politioverbetjent Ole Jørgen Hafredal. -Politiets datasikkerhet har vært for dårlig og opplysninger om sikkerheten har vært mangelfull, mener tingretten.

3. Politiet har vært uvillig til og/eller prioritert ned, utsatt og helt unnlatt å følge opp krav om etterforskningsskritt som kunne tale i Sigurd Klomsæts favør. Asker og Bærum politidistrikt har lagt til grunn at alt de fikk vite fra Oslo politidistrikt var riktig, uten å sjekke opplysningene. -Det har senere vist seg, jfr. pkt 2, at dette burde vært kontrollert, skriver tingretten. (...)

Tapte sak om bevillingen
Oslo tingrett avsa i en sivil sak sist uke en dom om at Advokatbevillingsnemnda foretok en riktig vurdering da de 14. august i fjor fratok Klomsæt advokatbevillingen. Tingretten mente at det var sterk sannsynlighetsovervekt for at Klomsæt var ansvarlig for lekkasjen, og at det var usannsynlig at lekkasjen kan ha stammet fra politiet eller andre kilder. Klomsæt gikk til sak mot Staten for å få kjent nemndas avgjørelse ugyldig, men tapte og ble dømt til å betale 340 000 kroner i saksomkostninger til Staten. Han vil anke saken til lagmannsretten. (...)

Frykter Fri rettshjelp BLIR NEDLAGT
dagbladet.no 1.3.2013
FRYKT: Advokat Marte Svarstad Brodtkorb fryketr for framtida til Fri rettshjelp.

Advokatforeningen i Oslo gir sin æresprisen til Fri rettshjelp, men frykter at Fri rettshjelp blir nedlagt.

- Det var ikke vanskelig for styret i Oslo krets å bli enige om at Fri rettshjelp i år var den verdige aktør til å motta vår ærespris, sier nestleder Marte Svarstad Brodtkorb i Oslo krets av Advokatforeningen. (...)

Verdipapir forsvant fra Wikborg, Rein
nettavisen.no 21.12.2012
- Vi har strenge rutiner og kvalitetskrav for å unngå at slike situasjoner skal oppstå, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Jon Fredø i Wikborg, Rein & Co til Nettavisen. - Vi undersøker nå hva som er skjedd. Dette er saker som ligger 9-10 år tilbake i tid, og involverer personer som har forlatt firmaet. Dette vanskeliggjør granskningen. Uansett hvor strenge rutiner vi har, vil vi aldri kunne garantere oss 100 prosent mot menneskelige feil. Utover dette har vi ingen kommentarer.

Nå gransker det anerkjente advokatfirmaet hvordan pantepapirer for minst 600.000 kroner forsvant ut av huset.

Lite har kommet ut i den interne granskningen til det kjente advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co ved Rådhusplassen i Oslo.

I advokatfirmaet frykter man at personer har levert ut viktige pantedokumenter som ikke skulle forlatt huset.

- Hvis man ikke kan stole på Norges største og mest velrenommerte advokathus, hvem kan man stole på da? spør Ekornes-arving Reidun Sundal. (...)

Beklager at tilbud om gratis advokathjelp stoppes
fvn.no 9.12.2012
Oslo (NTB): Et prøveprosjekt der innbyggerne i 40 utvalgte kommuner har fått inntil én times gratis advokathjelp, avsluttes ved nyttår. Advokatforeningen beklager at tilbudet stoppes.

- Det er overraskende og synd at dette prosjektet stoppes. Det kom som en total overraskelse på oss i statsbudsjettet i høst, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

- Vi mener dette tilbudet dekket et viktig behov. Livene til folk er blitt mer kompliserte, du har skilsmisser, dine, mine og felles barn, arveoppgjør, krav fra offentlige myndigheter. Alt dette skaper økt behov for juridisk assistanse. Ved å få hjelp fra en advokat på et tidlig tidspunkt, kan en ofte forhindre store konflikter senere. Vi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å gi dette tilbudet, sier Smith til NTB.

Tilbudet har omfattet 40 kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen. Kommunene har organisert opplegget og leid inn lokale advokater til å være rådgivere. Tilbudet er godt mottatt. En foreløpig undersøkelse viser at 68 prosent av brukerne mente de fikk svar på spørsmålet de hadde.

Modum kommune i Buskerud er en av kommunene som har vært med på prosjektet. Torstein Vik ved kommunens servicetorg sier de har hatt veldig god oppslutning om tilbudet.

- Jeg har inntrykk av at mange er glade for denne servicen. Vi snakker med de som har hatt time fordi de skal fylle ut et spørreskjema, og de aller fleste er fornøyde. De som ikke er fornøyde, har gjerne fått beskjed om at de ikke har noen sak, sier Vik. (©NTB)

Gjeldsfest for advokater
dn.no 2.11.2012
Haavind-partnerne Trond Kildal (t.h) og Christopher A. Jensen ventet 40 fremmøtte til gjeldsseminar, i stedet dukket det opp mer enn 100.

Økende selskapsgjeld skaper feststemning i de store advokatfirmaene.

Obligasjoner er blitt en pengemaskin for meglerhusene. Nå kaster også de store advokathusene seg over det lukrative markedet, skriver Dagens Næringsliv.

Det var trangt om plassen da advokatfirmaet Haavind kalte inn til seminar med tittelen "Obligasjonsmarkedet - åpent for alle?" i samarbeid med Pareto Securities igår.

- Det kom over 100 personer, og vi hadde ventet 40, sier Haavind-partner Trond Kildal og smiler bredt.

Et gjeldsmarked i full fres er gode nyheter for avdelingene for selskapsrådgivning og transaksjoner i de store advokathusene. Som følge av nye kapitalkrav vegrer flere av bankene seg for å låne ut penger til nye bedriftskunder, og sender de i stedet til obligasjonsmarkedet. Det har ført til høy temperatur i markedet.

Haavinds inntjening på gjeld har økt fra 200.000 til ti millioner på tre år. (...)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. - Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked. (nettavisen.no 19.8.2016).)

Advokater uten grenser
aftenposten.no 12.9.2012
Fremmer urett. Advokater som bryter lover og fremmer urett er blitt hverdagskost. Skal vi akseptere at Advokatforeningen styres av kameraderi og inhabilitet?

I Aftenpostens intervju med advokat Mette Yvonne Larsen på lørdag siteres hun på at «Kapital får Se og Hør til å minne om et menighetsblad. » (…) «At de skriver mye om meg, skyldes kanskje at jeg sendte Kapital en e-post og lurte på om de hadde en våt drøm om å bli advokat som aldri gikk i oppfyllelse.»

At Larsen ikke liker Kapitals artikler, hvor vi har dokumentert hvordan hun og sentrale advokater har brutt regler for god advokatskikk, tar vi som en kompliment. Verre er det at en advokat, som har fått tillit til å føre viktige saker, grovt misbruker denne og tyr til usannheter for å fremme sine og klientens interesser. (...)

(Anm: Hedgefondforvalter advarer mot tidenes boble i obligasjonsmarkedet. - Den største obligasjonsboblen i verdenshistorien, er dommen fra forvalteren Paul Singer over verdens gjeldsmarked. (nettavisen.no 19.8.2016).)

Høiness vant arvestrid om 100 millioner kroner
nrk.no 10.9.2012
LETTET: Mona Høiness hevdet at hun har det rettmessige kravet på arven til det barnløse ekteparet. Oslo byfogdembete er enig med henne.

Mona Høiness har vunnet arvesaken i Oslo byfogdembete, og får dermed beholde hele arven fra det avdøde ekteparet Urdahl på rundt 100 millioner. (...)

Har tapt 1,5 milliarder
aftenposten.no 10.5.2012
Bare advokatutgiftene har kostet Rupert Murdochs medieimperium 882 millioner kroner.

I juli 2011 ble det kjent at Storbritannias største avis News of the World skal ha hacket telefonsvarerne til krimofre og deres pårørende samt til pårørende til soldater drept i Afghanistan og Irak. Avisen ble lagt ned som følge av skandalen.

Skyhøye advokatutgifter
Hacking-avsløringen har rystet Rupert Murdochs medieimperium News Corp. Selskapets tredjekvartalsrapport viser at skandalen har kostet 1,5 milliarder kroner ($258), hvorav 882 millioner kroner har gått til advokatutgifter alene, skriver Bloomberg.

Videre er det brukt 91 millioner på forlik og 531 millioner på å legge ned skandaleavisen News of the World.

Men til tross for skandalen så leverer News Corp gode resultater på grunn av vekst i selskapets TV- og filmsegment. Resultatet steg med 47 prosent til 5,5 milliarder kroner. Mens den totale omsetningen økte med 1,8 prosent til 49 milliarder kroner. Dette er bedre enn forventningene. (...)

Krevde 1,5 millioner etter rettssak
adressa.no 8.5.2012
Ekteparet Gunn og Øyvind Lyngstad Hansen har saksøkt Acta etter en investering de gjorde etter råd fra Acta. Her Roy Nordli i Stavanger tingrett.

Advokat Roy Nordli får skarp kritikk for skyhøye advokathonorarer i flere av sakene han har kjørt for privatpersoner mot Acta.

Advokat Roy Nordli har representert flere tidligere kunder av Acta. Disse sitter i dag igjen med store tap etter sine investeringer i Acta. Nå viser det seg at Nordli fra flere hold får kritikk for honorarkravene sine.

I en dom fra Stavanger tingrett i november i fjor ble et ektepar fra Haugesund tilkjent om lag 1,5 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger etter at de vant søksmålet mot Acta. Advokat Nordlis totale omkostningskrav var på nesten 1,5 millioner kroner, et beløp retten avkortet betydelig, skriver Aftenbladet.no. (...)

Gratis advokat i Høyesterett
na24.no 18.3.2012
GRATIS HØYESTERETT: Det er fullt mulig å få prøvd en sak for Høyesterett uten at det koster én krone. Aberet er at det koster en del å komme dit. (...)

Fikk fri rettshjelp i Høyesterett
Regningen kunne imidlertid blitt mye større. Men Ruth Marie fikk såkalt fri saksførsel i Høyesterett, noe som sparte henne for cirka 200.000 kroner.

- Når en sivil sak er henvist til behandling i Høyesterett, kan retten gi bevilling til fri sakførsel, og det selv om en part ikke oppfyller økonomiske vilkår for fri saksførsel, hvis den finner det rimelig ut fra sakens prinsipielle interesse, sier advokat med møterett for Høyesterett i advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co Sven Ivar Sanstøl til NA24.

Grunnvilkåret for fri rettshjelp er normalt at søker ikke må ha en bruttoinntekt over 246.000 kroner eller netto formue på mer enn 100.000 kroner. Det er inntekten på årsbasis som legges til grunn og inntekter som det ikke betales skatt av skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn. Inntektsgrensen er da 369.000 kroner og nettoformuen må ikke overstige 100.000 kroner.

- Ved vurdering av større verdier, for eksempel bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt er det ligningsverdi ved siste skatteligning som skal legges til grunn. Men når en sak er henvist til Høyesterett kan du altså få bevilling til fri sakførsel selv om du har høyere inntekt eller formue, sier Sanstøl.

Han bekrefter at Ruth Marie har spart cirka 200.000 kroner på at hun ble innvilget fri sakførsel i Høyesterett.

- Her er det viktig å minne om at du uansett risikerer å måtte betale motpartens saksomkostninger dersom du taper i Høyesterett. Fri sakførsel gjelder kun egne omkostninger, sier Sanstøl.

Slik søker du
- Hvordan går folk frem for å søke om fri sakførsel i Høyesterett?

- Du må sende inn søknad på eget skjema, noe advokaten gjør for deg, sier Sanstøl.

Det er Høyesterett selv som vurderer om en person, eller firma, skal innvilges fri rettshjelp.

- Ved vurderingen ser Høyesterett på inntekts- og formuesoverskridelsens størrelse. Det skal ikke foretas noen bedømmelse av om parten har mulighet til å vinne frem med saken. For øvrig skal det foretas en konkret vurdering av om den aktuelle saken har sider ved seg som kan ha prinsipiell interesse, sier Sanstøl.

Ifølge Sanstøl har Høyesterett praktisert ordningen liberalt.

- Det er det sjeldent at søknader om fri sakførsel avslås i saker som er henvist til behandling i Høyesterett. Dette gjelder også for andre enn fysiske personer (les: selskaper) hvis det foreligger særlige grunner, avslutter han.

Mer om fri sakførsel i Høyesterett:

For Høyesterett gjelder de alminnelige reglene om fri sakførsel, jf. vilkårene i rettshjelploven § 16.

I tillegg gjelder rettshjelploven § 18 om utvidet myndighet for Høyesterett til å innvilge fri sakførsel i sivile saker som er henvist til behandling i Høyesterett. (...)

Advokat frikjent - lurte ikke eldre dame
dagbladet.no 16.1.2012
En 39 år gammel Oslo-advokat er frikjent for å lurt leiligheten fra en eldre dame. Han betalte én krone for en bolig verdt 3,5 millioner. (...)

- Min klient er svært lettet og glad for at marerittet nå er over, sier advokat Arild Holden i Advokatfirmaet Elden.

Den 39 år gamle Oslo-advokaten ble først i Oslo tingrett dømt til 16 måneders fengsel for grov utroskap mot en eldre kvinnelig klient.

Én krone
Mens Oslo tingrett fastslo at advokaten hadde lurt kvinnen, og forledet henne til å overdra en leilighet i Oslo sentrum for én krone, mente dommerne i Borgarting lagmannsrett at advokaten var uskyldig i anklagen om grov utroskap. (...)

Men selv om Borgarting lagmannsrett frikjente advokaten for grovt underslag, ble 39-åringen dømt til å betale 10 000 kroner i bot.

Retten fant det bevist at advokaten hadde medvirket til å gi uriktige forklaring til offentlig myndighet. Politiets etterforskning avdekket at advokaten hadde fått sin sekretær til å underskrive skjøtet for overdragelse av boligen som vitne, uten at sekretæren var til stede da den eldre kvinnen skrev under dokumentene.

- Overivrige
- Dommen i lagmannsretten er åpenbar riktig. Politi og statsadvokat har i denne saken vært overivrige, sier advokat Arild Holden til Dagbladet.

Advokatbevillingen til 39-åringen er suspendert.

- På vegne av min klient vil jeg søke om at han umiddelbart får tilbake sin advokatbevilling, sier Holden. (...)

Også advokatene overvåket i britisk avisskandale
nrk.no 8.11.2011
Advokatene Mark Lewis og Charlotte Harris skal selv ha fått oppleve News of The World sine metoder da de representerte ofre for avisovervåkingsskandalen i England.

Advokatene som representerer ofrene i avlyttingssaken mot avisen News of The World skal selv ha blitt ofre for overvåking.

Som en form for bisarr ironi skal advokatene Mark Lewis og Charlotte Harris selv ha blitt videoovervåket mens de forberedte saken mot den nå nedlagte skandaleavisen, skriver avisen The Guardian.

Tidligere i år ble det kjent at News of The World skal ha tatt i bruk ulovlig overvåking for å få sine historier. De avlyttet kjendiser, kongelige, pårørende etter London-bombene i 2005, samt meldinger på telefonen til en 13 år gammel jente som forsvant i 2002.

Avsløringene i avlyttingsskandalen utløste massiv fordømmelse av avisa News of the World og mediekonsernet News Corporation, som eies av Rupert Murdoch.

Avisa ble raskt lagt ned, og det forhandles nå om store erstatningssummer til alle de rammede av overvåkningen. Antall ofre for hackingen er vanskelig å anslå, men skal være oppe i 5800 personer. (...)

Bare BA-HR på inntektstoppen
dn.no 24.10.2011
Ni av ti av landets best betalte forretningsadvokater jobber i samme advokatfirma. Kundene synes timepris på 4.000 kroner er mye, men blar opp.

Ikke sjelden må kundene i BA-HR betale rundt 4.000 kroner timen for bistand fra en av firmaets partnere. Sam E. Harris (51), partner og advokat i firmaet med hovedkontor på Aker Brygge i Oslo, er selv en av de best betalte i firmaet med en ligningsinntekt på over 20 millioner kroner ifjor. Han ser ikke bort ifra at BA-HR er landets dyreste advokatkontor å bruke:

– BA-HR ligger nok på topp i timepris, men jeg tror ikke vi er helt alene på toppen, sier han til Dagens Næringsliv. (...)

Nettverk fra første studiedag
fvn.no 7.9.2011
Har du kommet inn på Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), så kommer du automatisk i tett kontakt med mennesker som resten av livet vil være en del av et viktig nettverk.

- Bare å ha kommet inn på NHH gjør at du har skaffet deg et meget viktig nettverk, sier BI-professor og ekspert på karrièreutvikling og nettverk, Johan Olaisen.

Men har du kommet inn på Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), så kommer du automatisk i tett kontakt med mennesker som resten av livet vil være en del av et viktig nettverk, og som kan være med på å løfte deg opp og frem i arbeidslivet.

Vanedyr
- Mennesker er vanedyr, vi forsterker relasjonene til de vi allerede kjenner. Har en leder gått på NHH selv, vil han eller hun ofte foretrekke å ansette mennesker som også har gått på NHH. Det fører til at NHH øker sin merkevare, og igjen til at lederens status øker, han har jo gått på NHH, sier BI-professor Johan Olaisen. Han er ekspert på karrièreutvikling og nettverk. (...)

Rederarv fra advokat til barn
vg.no 19.8.2011
Høyesterett har forkastet anken fra advokat Wilfred Rhode Garder i striden om arven etter skipsreder Ole Shcrøder. Dermed går aksjer for over 100 millioner kroner til Shrøders opprinnelige arvinger.

Avvisningen av anken innebærer at Borgarting lagmannsretts dom fra 4. mars i år blir stående. Lagmannsretten besluttet at skipsrederens advokat må overføre aksjene til skipsrederens barn, Ole Kristian Schrøder og Anne Aarsheim. (...)

Big Pharma Lawyer Taped Trying To Foil Lawsuit
manufacturing.net 17.8.2011
WASHINGTON (AP) -- International business remains an ethical jungle in many parts of the world, but it's rare to get details of bare-knuckle tactics on tape.
According to a recording and sworn testimony provided to The Associated Press, a lawyer in Mexico for a leading U.S. drug manufacturer offered to pay an opposing expert in a business lawsuit if he would leave the country on a key court date to undermine the case.

The company, Baxter International Inc., promotes itself as a champion of global anticorruption efforts. Baxter said the lawyer was not authorized to make any offers, and it has severed all ties with him.

The recording and its disclosure offer an unusual glimpse of backroom scheming in the global marketplace and come as the Justice Department and the Securities and Exchange Commission crack down on misconduct by U.S. companies abroad, part of a multinational effort to clean up commerce.

Baxter is a major manufacturer of intravenous drugs and medical devices. Its medications are used to treat people with hemophilia, kidney disease, immune system problems, infectious diseases, serious burns and other conditions.

"Tomorrow I'll buy you a ticket to New York," Jorge Hernandez Marin, a Mexico City lawyer representing Baxter, said on the recording. "You go to New York with your wife. And you say that your son fell. He broke his leg on a bicycle in Manhattan and you had to go. And that's why you didn't accept the assignment." (...)

Utsetter saken mot advokat Sigurd Klomsæt
tv2nyhetene.no 10.8.2011
Advokatbevillingsnemnda skulle tirsdag avgjøre om kjendisadvokaten skulle beholde sin bevilling eller ikke, men har valgt å utsette avgjørelsen til 6. september.

Advokat Sigurd Klomsæt må forklare seg for Advokatbevillingsnemnda etter at han utleverte graderte dokumenter fra Baneheia-saken til en journalist.

Vil legge fram muntlig versjon
Nemnda har valgt å utsette sin avgjørelse for å høre Klomsæts syn på saken. (...)

Ga ut sensitive dokumenter
Advokat Sigurd Klomsæt skal i forbindelse med arbeidet med å få gjenopptatt Baneheia-saken, ha utlevert graderte dokumenter til en journalist i Dagbladet.

Klomsæt er advokaten til drapsdømte Viggo Kristiansen og har siden 2008 arbeidet med å få gjenåpnet straffesaken mot sin klient.

Klomsæt har tidligere innrømmet å ha gitt dokumenter til journalisten og har også i flere brev skrevet at han har samarbeidet med journalisten om saken.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere kritisert Dagbladet for sin rolle i saken, men etter en totalvurdering kom utvalget til at avisen ikke hadde brutt god presseskikk. (...)

- Da Vinci hadde det samme problemet
nettavisen.no 3.8.2011
Maling som rant av bildene og frykten for millionkrav var årsaken til Odd Nerdrums skatteproblemer. (...)

Penger som skattemyndighetene mener Odd Nerdrum skal ha unndratt beskatning, var ment som en back-up for å betale mulige fremtidige søksmål fra sinte kjøpere.

Det forklarte Odd Nerdrum i Oslo tingrett tirsdag. Nerdrum nekter straffskyld for å ha holdt unna 14 millioner kroner fra beskatning.

Han opplever at han i flere år har blitt plaget av skattemyndighetene.

- Jeg vet at Munch også hadde problemer med de norske skattemyndighetene i mange år og at han var glad da nazistene overtok for da slapp han byråkratene. Det var bare en liten historie som passet inn i disse tider, sa Nerdrum i Oslo tingrett.

- Det er slik at man i autoritære stater surrer litt med begrepet at "tvilen skal komme tiltale til gode". I Norge er det slik at tvilen kommer staten til gode, sa Nerdrum og advarte mot at han skal dømmes fordi han surrer noe med tallene. Det innrømmet Nerdrum glatt at han gjør fordi han ikke er "noen intelektuell person" men en maler.

Påtalemyndigheten mener at Nerdrum skjulte penger i en bankboks for å holde dem unna beskatning.

- Tøys, sa han om tiltalen tidligere tirsdag. (...)

(Anm: Justismordet på Odd Nerdrum. SAMTIDEN: Borgarting lagmannsrett dømte i 2014 Odd Nerdrum til 20 måneder i fengsel etter en tiltale han ikke fikk forsvare seg mot. (morgenbladet.no 7.7.2016).)

Lawyers who are legislators face conflicts (Advokater som er lovgivere står overfor interessekonflikter)
boston.com 4.7.2011
boston.com 4.7.2011
En lovgiver arbeidet som advokat for et konstruksjons- og broleggingsfirma som hadde statlige veikontrakter. På samme tid ledet han komitéen som fastsatte transportpolitikken. (One legislator served as a lawyer for construction and paving firms that had state highway contracts. At the same time, he led the committee that sets transportation policy.)

En annen representerte arbeidernes asbesterstatninger mens han debatterte arbeidernes kompensasjonslover i parlamentet. (Another represented workers with asbestos claims while he debated workers’ compensation legislation in the House.)

De 52 advokatene, som arbeider som statlige folkerepresentanter i delstater drasser rundt med en masse interessekonflikter idet de representerer individer eller firmaer med betydelige forretninger med staten, alt fra brennevinslisenser til kontrakter for reparasjoner av broer. (The 52 lawyers who serve in the state Legislature juggle a briefcase full of potential conflicts as they represent individuals or companies with significant business before the state, ranging from liquor licenses to bridge repair contracts.)

Even within the boundaries of the law, they often perform work in their law offices that closely overlaps with their work at the State House.

The recent corruption case of former House speaker Salvatore F. DiMasi cast a harsh light on the potential for abuse by legislators with law practices.

DiMasi, a criminal defense attorney, was convicted of taking $65,000 in kickbacks in exchange for rigging a state contract. He had argued the payments were legitimate referral fees for sending business to his law partner.

“The lawyer-legislator issue always has the potential for conflicts, either in appearance or substance,’’ said Scott Harshbarger, a former state attorney general. “The other side is: The rules are very clear.’’

State law forbids legislators with legal practices from appearing before most state agencies on behalf of clients, if they are getting paid for their work. (...)

(Anm: Lovdata (lovdata.no).)

- Arver 100 millioner fra 91-åring
na24.no 30.6.2011
Familien varsler søksmål etter at en 91 år gammel kvinne overlater alt hun eier til sin hjelpeverge, kjendisadvokaten Mona Høiness, melder Kapital. (...)

Ifølge Kapital antyder flere jurister de har snakket med at Høiness kan ha brutt god advokatskikk som stiller spørsmålstegn ved testamentets gyldighet.

Bladet viser til at en advokat ikke kan påta seg oppdrag hvor hennes personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med klientens interesser. (...)

Crossing the Line: The Trial of GlaxoSmithKline Lawyer Lauren Stevens
law.com 23.6.2011
When the U.S. Department of Justice charged former in-house lawyer Lauren Stevens with six felonies, it aimed to send a clear message that no one should lie to federal investigators—including lawyers. But the short and bitter trial that followed backfired. In the end it conveyed a message to both in-house counsel and prosecutors about the dangers of overzealousness.

On May 10, in a move that was as sudden as it was dramatic, a federal district court judge in midtrial acquitted the former in-house counsel at GlaxoSmithKline of all six counts. While Stevens and her lawyers celebrated with champagne, sources say the stunned prosecutors privately complained that the jury would have found Stevens guilty had the judge let the trial continue. (...)

Advokat suspendert etter dom
vg.no 18.5.2011
Advokaten som er dømt etter at han «kjøpte» leiligheten til en 83 år gammel klient for én krone, er suspendert fra å drive advokatvirksomhet.
Den 39 år gamle advokaten ble i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder etter at han ble kjent skyldig i økonomisk utroskap mot klienten.

Det er Advokatbevillingsnemnden som har suspendert advokaten i påvente av rettskraftig dom. Nemnda viser til at dommen gjelder forhold som normalt medfører tap av advokatbevilling, skriver Dagens Næringsliv.

Advokatens forsvarer har anket dommen.

Leiligheten som ble solgt for én krone, hadde en verdi på 3,5 millioner kroner.

83-åringen kontaktet advokat for å få hjelp til å få orden i egne papirer, og til å arrangere sin egen begravelse. Hun var sengeliggende og undertegnet på alt advokaten ba henne om, ifølge dommen fra tingretten. (...)

Plans to axe legal aid for clinical negligence claims will make it harder to sue, say claimants’ lawyers (Planer om nedskjeringer på rettshjelp for påstander om klinisk uaktsomhet vil gjøre det vanskeligere å saksøke, ifølge skadelidtes advokater)
BMJ 2011; 342:d2985 (11 May)
Government plans to axe legal aid for clinical negligence claims in England and Wales and end the NHS’s responsibility to pay patients’ lawyers’ success fees will drastically curtail the ability of injured patients to sue for negligence, claimants’ lawyers have told MPs.

At present, lawyers taking cases against the NHS on a no win no fee basis can claim an additional success fee of up to 100% of their normal fees—giving them double fees—if they win a case. Both their usual fees and the success fee are payable by the NHS.

Under the plans, drawn up by Appeal Court judge Lord Justice Jackson and accepted by the UK government, they will get only their normal fees from the NHS. Claimant lawyers argue that they need large success fees to cover the cases they lose, for which they are paid nothing. Most cases brought against the NHS, if the patient is ineligible for legal aid, are brought under no win no fee deals, also known as conditional fee agreements. (...)

– Advokat ville lure til seg leiligheten til klient
abcnyheter.no 1.5.2011
En 39 år gammel advokat er tiltalt for å ha forsøkt å lure til seg leiligheten til en klient for skarve én krone. Leiligheten i Oslo hadde en verdi på rundt 3,5 millioner kroner.

Det var i september 2009 at advokaten fikk den da 83 år gamle kvinnen til å undertegne på en kjøpekontrakt hvor det framgikk at leiligheten hennes i Colletts gate skulle overdras til ham for én krone.

Mandag 2. mai må 39-åringen møte i Oslo tingrett. I tillegg til å ha forsøkt å lure til seg kvinnens leilighet for bare én krone, er han også tiltalt for å ha gitt gale opplysninger i offentlige dokumenter. (...)

Ex-Glaxo Lawyer `Went Too Far,’ U.S Says at Opening of Obstruction Trial
bloomberg.com 27.4.2011
An ex-GlaxoSmithKline Plc (GSK) attorney accused of covering up the company’s improper marketing of its antidepressant drug Wellbutrin SR is a “lawyer who went too far,” a federal prosecutor said as her trial began.

Lauren Stevens, former vice president and associate general counsel for London-based Glaxo, is charged with impeding an inquiry in 2002 and 2003 by the U.S. Food and Drug Administration into the marketing of the drug for uses not approved by the FDA.

“This is a case about a lawyer who put loyalty to her company above fidelity to the truth and to the law,” said Patrick Jasperse, a Justice Department lawyer, during opening statements today in Greenbelt, Maryland, federal court. “This is a case about a lawyer who went too far, from aggressively representing her company to breaking the law.” (...)

Advokathjelp til Nedkvitne
aftenposten.no 22.4.2011
Den avsatte professor Arnved Nedkvitne (63) får gratis advokathjelp for å anke sin sak til Høyesterett, etter at hans fagforening ikke lenger vil støtte ham.

– Når vi har begynt på en slik sak, fullfører vi den, sier hans advokat Vidar Strømme, som er partner i advokatfirmaet Schjødt.– Hvis ingen andre stiller opp for ham, vil
vi føre saken for Høyesterett vederlagsfritt, sier han.

Styret i historieprofessorens fagforening Forskerforbundet har vedtatt at de ikke betaler for Nedkvitne i en videre ankesak. Forbundet har tidligere dekket hans saksomkostninger i tingretten og lagmannsretten, der han led nederlag i begge instanser. Forbundet har medlemmer på begge sider i striden, fordi både Nedkvitne og mange av hans motstandere er organisert der.

Nedkvitnes advokat mener at spørsmålet om professorers ytringsfrihet ikke er avklart av lagmannsretten. Nedkvitne er den eneste professor i universitetets historie
som er avskjediget uten at det dreier seg om kriminelle forhold, fremholder advokat Strømme i ankeskriftet. (...)

Advokat dømt for Munch-svindel
aftenposten.no 18.4.2011
Advokat Knut Solvang er dømt til å betale 8,3 millioner kroner i erstatning til sin tidligere klient Roar Wedding, etter grovt bedrageri ved salg av to Munch-malerier.

Oslo tingrett er nådeløs mot Oslo-advokaten og fastslår at han bedro sin klient Wedding på det groveste da han ble lurt til å kjøpe de to Munch-maleriene Sangerinnen og Sykeværelset for tilsammen 13 millioner kroner i 2004. Solvang opplyste ikke at den egentlige prisen, som var avtalt med selgeren, var 4,7 millioner kroner.

Tingretten har nå dømt Solvang til å betale mellomværendet, 8,3 millioner kroner, til Wedding. Han må i tillegg ut med ca. 210.000 kroner i saksomkostninger for investoren og forretningsmannen som er bosatt i Trøgstad i Østfold. (...)

Advokater: Retshjælpen fungerer ikke
b.dk 23.3.2011
Landets advokater slår nu alarm over retssikkerheden for almindelige borgere i Danmark.

Landets advokater slår nu alarm over retssikkerheden for almindelige borgere i Danmark, for selv om vi herhjemme bryster os af et retssamfund, hvor alle er »lige for loven« og kan få prøvet uretfærdigheder ved retten, er det ikke tilfældet i praksis. Forklaringen: Retshjælpsordningerne fungerer ikke.

Udmeldingen kommer fra Advokatrådet og brancheforeningen Danske Advokater. De har fået lavet en undersøgelse blandt mere end 1.800 advokater om deres syn på henholdsvis retshjælpsforsikringer, som næsten 90 pct. af befolkningen er dækket af, og den offentlige retshjælp og fri proces-ordning, som gælder for borgere med særlig lav indkomst. (...)

Sager kan ikke finansieres
To af de advokater, der jævnligt tager retshjælpssager, oplever konsekvenser for sagernes mulighed igennem systemet. Advokat Karsten Høj fra Elmer & Partnere forklarer, at han dagligt må fortælle klienter, at de vil være bedre stillet ved at lave »et halvdårligt forlig«, fordi de ikke kan få finansieret en retssag. Samme melding kommer fra advokat Jakob Dalsgaard-Hansen fra Hovmøller & Thorup:

»Der kan være sager, hvor der helt åbenbart er sket en uret, men hvor finansieringen bare ikke er der til at føre sagen. Der er jo sagsomkostninger, inden man overhovedet ved, om man kan få retshjælpsforsikring, fordi man skal have bevis for, at man har en sag. Det kan være, at man skal have en håndværker eller arkitekt ud for at se på et hus,« siger han.

I forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring&Pension, understreger advokat Gitte Danelund, at branchen ikke ser tegn på problemer med den nuværende ordning. (...)

Juridisk klarspråk eller babbel?
AAGE ROGNSAA, skrivelærer, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
aftenposten.no 14.3.2011
I Aftenposten nylig skriver fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) om et nytt initiativ for å gjøre lovspråket mer lesbart. Utmerket. Det er to måter å endre lovspråket på – i terminologien eller uttrykksmåten. Den juridiske terminologien lar seg vanskelig endre. Vi risikerer i så fall å miste helt nødvendig presisjon. Hvordan oversetter man «kvalifisert klanderverdig» til dagligspråk? Derimot kan vi få juristene til å bruke færre arkaiske ord og uttrykk, dvs. unngå det som på engelsk kalles legalese, på norsk juristisk sjargong: herunder, i henhold til, påberope osv. Når mosegrodde uttrykk kombineres med lange setninger, blir teksten uleselig.

Aaserud vil gjøre noe med «problemets utspring», fordi toneangivende medlemmer i andre stammer hermer etter juristene. Hun stoler på et samarbeid mellom Difi, Språkrådet og Justisdepartementet. Igjen – utmerket. Men skal man endre en kultur, bør det skje innenfra. Her er mitt råd: Start med å sjekke den engelske organisasjonen Clarity International, en gruppe jurister som alt fra 80-tallet jobbet for et mer leservennlig lovspråk. Håpet er at vi etter hvert slipper juristisk babbel. (...)

Advokat fradømt arv på 100 millioner
aftenposten.no 4.3.2011
Advokat Wilfred Rohde Garder må levere tilbake aksjer verdt 100 millioner kroner. Lagmannsretten mener han aldri skulle hatt arven etter skipsreder Ole Schrøder.

Etter at advokaten fikk medhold i tingretten, kom Borgarting lagmannsrett fredag overraskende til motsatt konklusjon, melder E24. (...)

Kort tid etter ble advokaten eier av aksjene og fikk kontrollen over selskapene. Lagmannsretten har funnet denne avtalen ugyldig og gitt verdiene tilbake til Schrøders to barn. De har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at aksjer de trodde de overførte tilbake til faren, i stedet stoppet hos mellomleddet, Wilfred Rohde Garder. (...)

Ex-GlaxoSmithKline In-House Lawyer Wants Any Co-Conspirators From King & Spalding Named
finance.yahoo.com 24.2.2011
The case of former GlaxoSmithKline Plc in-house lawyer Lauren Stevens, who was indicted for allegedly obstructing a federal probe into off-label marketing of a drug, is beginning to look a lot like one of those old Mad Magazine spoofs of Spy vs. Spy vs. Spy.

Only in this case, it's Lawyer vs. Lawyer vs. Lawyer.

On one side are the federal prosecutors, represented by assistant U.S. attorney general Tony West from Washington, D.C., and assistant U.S. attorney Sara Miron Bloom from Boston.

On the other side are Stevens, a former associate general counsel at Glaxo's facility in Durham, N.C., and her team of attorneys, led by Reid Weingarten from the Washington, D.C., office of Steptoe & Johnson, and Brien O'Connor of Ropes & Gray in Boston. Attorneys for neither side would comment for this article.

And trapped in the middle, it appears from court documents, are one or more lawyers from King & Spalding. That's because Stevens has made it clear that she intends to claim an "advice of counsel" defense, and that counsel included three lawyers from Atlanta-based King & Spalding. The law firm has said it will not comment on the case or any work it did for Glaxo.

Upping the pressure on the law firm at a hearing last week, Stevens' attorneys asked if any King & Spalding lawyer were an unindicted co-conspirator in the case, according to Bloomberg. A ruling on the request is pending. (...)

Advokat stjal 400.000 kroner – slipper å sone i fengsel
nettavisen.no 27.2.2011
Politiet somlet i fire år. Derfor slipper advokaten (62) å sone – selv om han ble dømt til sju måneders fengsel.

Gjennom halvannet år stjal advokaten, med base på Romerike, 400.000 kroner fra klientkontoen, og brukte pengene som var betrodd ham i yrket som advokat på seg selv og egen fyll, skriver Aftensposten.no.

Han ble avslørt høsten 2006, og mistet advokatbevillingen året etter.

Nesten fire år tok det før politiet på Romerike fikk saken opp i retten. I dommen fra Nedre Romerike tingrett legges det vekt på svikt i politiets rutiner og manglende prioritering av saken i drøftelsen av straffeutmålingen. Eks-advokaten ble dømt til sju måneders fengsel, men slipper altså å sone én dag i fengsel. (...)

Kobler Øye til skjult transaksjon
dn.no 21.2.2011
Thomas Øye skal ha vært på alle sider av bordet da 20 millioner kroner ble sluset gjennom advokatfirmaet Thommessens konto.

Skattemyndighetene og advokatfirmaet Thommessen har kjempet i retten om grensen mellom tausehetsplikt og retten til innsyn i pengeoverføringer. Skatt Øst ønsker å vite hvem som har mottatt 20 millioner kroner som har vært sluset gjennom advokatkontorets klientkonto. Dom i saken har ennå ikke falt. (...)

Senators Introduce Sunshine in the Courtroom Act
legaltimes.typepad.com 18.2.2011
Sens. Chuck Grassley (R-Iowa), Charles Schumer (D-N.Y.) and Patrick Leahy (D-Vt.) have introduced legislation to permit federal and appellate judges to allow the use of cameras in the courtroom.

“The judicial branch of our federal government is a mystery to many Americans. Cameras in courtrooms would help lift the veil of secrecy and contribute to greater public understanding of the judicial system,” Grassley said in a written statement.

The Sunshine in the Courtroom Act doesn’t require federal court judges to allow cameras but instead gives them discretion to permit cameras or other electronic media access if they see fit. The bill directs the Judicial Conference of the United States, the principal policy-making entity for the federal courts, to draft non-binding guidelines for judges to refer to when making a decision regarding media coverage of a particular trial. (...)

Elden: - Lite sannsynlig at han mister bevillingen
aftenposten.no 6.1.2011
Forsvareren etter at heleridommen mot advokat Furuholmen ble stående.

Heleridommen mot advokat Morten Furuholmen blir stående. Det er klart etter at Høyesterett i dag forkastet anken fra Furuholmen og advokatene hans.

- Denne type kriminalitet er et betydelig samfunnsproblem, og det er viktig at dette avdekkes. Denne avgjørelsen viser at advokater som alle andre borgere kan domfelles dersom de har gjort seg skyldige i hvitvasking, sier statsadvokat Lars Erik Alfheim til Aftenposten.no. (...)

(Anm: Krevde erstatning for kriminelle penger. Advokat John Christian Elden krevde på vegne av en butikkeier å få erstattet seks kilo gull som ranere tok. Men gullet stammet fra kriminell virksomhet. (…) – Etter den norske straffeloven kan en advokat bli dømt for uaktsomt heleri etter å ha fremmet et erstatningskrav, hvis advokaten burde ha forstått at kravet gjaldt utbytte av straffbar handling, sier professoren. (vg.no 14.7.2016).)

I retten med gaffel
aftenposten.no 12.12.2010
«Så får vi håpe at prosessfullmektigen har lært at gaffel er et spiseredskap» DEN UNGE advokatfullmektigen fra advokatfirmaet Wiersholm gjorde en utmerket jobb for klienten – en gravid kvinne som hadde fått sparken fra kjolebutikken hvor hun arbeidet. I korte trekk var saken slik: Butikkeieren hevdet at kvinnen ble knepet i et forsøk på underslag av en kjole. Derfor ble hun avskjediget. Graviditeten hadde ingen betydning. (...)

Butikkeieren ble dømt til å betale kvinnen 250 000 kroner i erstatning og oppreisning. Så langt, så bra. Fordi saken var vunnet av saksøkeren, ble butikkeieren pålagt å betale motpartens sakskostnader – og det er her advokatfullmektigen utsettes for dommerens vrede. Saken var berammet til én
dag i retten. Fordi saksøkte ikke møtte første dagen, gikk det med to rettsdager. Advokaten fra Wiersholm la frem en kostnadsoppgave hvor det var ført
opp totalt 103 timer – 80 timer til forberedelser og 23 timer til hovedforhandling m.v. (...)

Pengekravet fra advokaten utgjør 277 482 kroner, inklusive merverdiavgift. I tillegg kommer rettsgebyr på kr 6880. Jeg har forståelse for at dommeren
syntes dette var langt mer enn «nødvendige kostnader » som kan kreves godtgjort etter tvistelovens regler. Retten mener at 50 timers forberedelse må være nok, og da er man romslig. Så var det timesatsen. Advokatfullmektigen krevde en timepris på 2687 kroner, moms inkludert. Retten finner at timeprisen, sett i forhold til sakens kompleksitet og det faktum at prosessfullmektigen er advokatfullmektig, er unødvendig høy. Timesatsen settes til 2000 kroner. (...)

4000 kroner per time
dn.no 23.11.2010
Norske toppadvokater vet å ta seg betalt.

De beste advokatene i de mest anerkjente firmaene tar rundt 4000 kroner timen. Nyutdannedes timesats er mellom 1200 og 1500 kroner.

Flere klienter reagerer på de høye timesatsene og ber derfor spesifikt om å få yngre advokater på saken, skriver Dagens Næringsliv. (...)

Advokat underslo 12 millioner
nrk.no 19.8.2010
En tidligere høyesterettsadvokat er dømt til fire års fengsel av Oslo tingrett for å ha underslått totalt over 12 millioner kroner i klientmidler over flere år.

Et av underslagene gjelder penger han stjal fra sin mangeårige sekretær.

Bærumsmannen er dømt for grovt underslag og grov utroskap for systematisk å ha underslått i alt 5,7 millioner kroner som han forvaltet for sekretæren. Dette pågikk gjennom to og et halvt år. (...)

Saksøker advokat for dårlige råd
dn.no 17.8.2010
Investor Atle Lygren saksøker advokat Fred Arne Gade for 8,5 millioner kroner.

Den norske investoren, bosatt i Sveits, saksøker Fred Arne Gade for uaktsom juridisk rådgivning og krever 8,5 millioner kroner pluss renter fra den anerkjente forretningspartneren, skriver Dagens Næringsliv. (...)

Bakgrunnen er de mange rettstvistene som Lygren har vært involvert i siden slutten av 1990-tallet, hvor samtlige har resultert i dom i investorens disfavør. Nå mener Lygren at Gade og advokatfirmaet Arntzen de Besche hvor Gade er partner, må ta sin del av regningen etter nederlagene i retten. (...)

INVESTOR TILTALT FOR MARKEDSMANIPULASJON:
DNO-investor (62) gjemte seg bak stjerneadvokat

e24.no 4.8.2010
Økokrim har nå tatt ut tiltale mot investoren for markedsmanipulasjon.

En investor (62), fikk en av Norges mest kjente forretningsadvokater, advokat Rolf Johan Ringdal i BA-HR, til å skrive et dramatisk brev på vegne av obligasjonseierne. Selv satt han med kun én obligasjon, en stor short-posisjon og anbefalte venn å dumpe aksjen. Deretter lekket han brevet til DN.no.

Økokrim har nå tatt ut tiltale om markedsmanipulasjon mot mannen.

- Dette har jeg ikke noen kommentar til. Jeg er på sommerferie, sier advokat Rolf Johan Ringdal i BA-HR til E24.

Fikk super-advokat til å skrive brevet
I august 2007 skal mannen ha gitt en av Norges mest kjente forretningsadvokater, advokat Rolf Johan Ringdal i BA-HR, i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet Det Norske Oljeselskap ASA (DNO) til Norsk Tillitsmann. (...)

PR-topp vil flagge kunder
na24.no 3.8.2010
Det er noen andre som heller bør ses i kortene, mener PR-topp. (...)

PR-topp Hans Geelmuyden sier at det ikke er noe problem for hans byrå å gå ut med kundenes navn. Han er imidlertid klar på at en regelendring må gjelde for flere enn de rene PR-byråene.

- Det er selvfølge at byråansatte flagger interessen han eller hun representerer i kontakt med politikere. Slik arbeider byråene allerede. Det jeg er opptatt av er at et regelverk må likebehandle reklamebyråer, advokatkontorer og ulike interesseorganisasjoner, sier den kjente PR-mannen til NA24/Propaganda24. (...)

Bare tre fikk hjelp fra Norge
aftenposten.no 2.8.2010
Ni søknader om fri rettshjelp ble avslått.

Bare tre nordmenn fengslet i utlandet fikk fri rettshjelp i fjor. To av dem er Joshua French og Tjostolv Moland i Kongo.

– Straffesaker i utlandet er ikke noe som er prioritert etter rettshjelpsloven. Men når det er fare for at norske statsborgere kan bli henrettet i utlandet, bistår man, sier Merethe Helstad, avdelingsdirektør hos fylkesmannen i Akershus.

Ett av vilkårene for norsk hjelp er at det ikke finnes rettshjelpstilbud i det aktuelle landet.

– Hadde det for eksempel vært et offentlig rettshjelpstilbud i Kongo, måtte de tatt til takke med det, selv om det ikke er av samme kvalitet som i Norge. Men når det ikke er noe rettssikkerhetssystem i Kongo og de står i fare for å bli henrettet, bistår vi, sier Helstad. (...)

Høyre og FrP krever offentlig utvalg for utviklingshemmede
dagbladet.no 27.6.2010
- Et nytt overgrep mot de svakeste av de svakeste, når det offentlige ikke tar sitt ansvar på alvor, sier justispolitiker.

(Dagbladet): Både Aase Michaelsen (FrP) og André Oktay Dahl i stortingets justiskomité reagerer sterkt på den siste ukas reportasjer i dagbladet.no, som har undersøkt hvordan rettssikkerheten til utviklingshemmede ble ivaretatt av politiet i en rekke overgrepssaker.

Tidligere i år har Dagbladet avdekket alvorlige mangler i kommuners og kommunale skjermede bedrifters håndtering av overgrepssaker — også her med utviklingshemmede som fornærmet part.

De justispolitiske talspersoner i FrP og Høyre mener det må nedsettes et offentlig, hurtigarbeidende utvalg, for å forberede en kraftig opprusting av utviklingshemmedes rettssikkerhet. (...)

Disse beskyldes for klientkapring
morgenbladet.no 25.6.2010
En rekke kilder hevder fire navngitte advokater bedriver klientkapring i norske fengsler.

Sist uke skrev Morgenbladet at forsvarsadvokater kjøper seg klienter i norske fengsler ved å tilby gaver, penger og tjenester. Såkalt klientkapring er utbredt i norske fengsler, hevdet en rekke advokater, fengselsansatte og innsatte Morgenbladet snakket med. Også Advokatforeningen erkjenner at dette er et problem, men vet ikke hva de skal gjøre for å bekjempe det. (...)

Furuholmen dømt for heleri
vg.no 21.5.2010
(VG Nett) Advokat Morten Furuholmen er i Borgarting lagmannsrett fredag dømt til et halvt års betinget fengsel for medvirkning til grovt heleri.

- Dommen vil bli anket videre til Høyesterett. Det foreligger en frifinnelse i Tingretten og vi konstaterer at Lagmannsretten har gjort om det, sier Furuholmens prosessfullmektig John Christian Elden til VG Nett. (...)

Høyre krever gransking av Rettsmedisinsk institutt
ukeavisenledelse.no 6.5.2010
Etter at Rettsmedisinsk institutt (RMI) angivelig feilinformerte om DNA fra Baneheia-saken, krever Høyre ekstern gransking av instituttet.

For ti måneder siden skal RMI ha sagt at alle DNA-spor etter barnedrapene i Baneheia i Kristiansand i 2000, var destruert. Onsdag ble 199 reagensrør med DNA-materiale funnet i en fryseboks. (...)

Saken får Høyres justispolitiske talsmann Andre Oktay Dahl til å reagere:

– RMI er lammet av konflikter og gjør ikke jobben sin, sier han til Dagbladet.

Han kritiserer RMI for blant annet å være selvgode, og sier:

– Vi ønsker gransking av både kvalitetssikring og kostnader. Vårt andre krav er at man benytter tilgjengelig kapasitet andre steder for at ikke DNA-reformen skal bli ytterligere forsinkes.

Direktør Olav Gunnar Ballo sier at RMI ikke har noe å skjule. (...)

Svak rettssikkerhet for skyldnere
juristkontakt.no 29.3.2010
Frederik Barth, lektor ved Politihøgskolen, etterlyser en felles faglig ledelse av landets 356 selvstendige namsmannskonter. Han får støtte av inkassobransjen, som mener store tilfeldigheter i saksbehandlingen utgjør et rettssikkerhetsproblem.

Lektor Frederik Barth (bildet) ved Politihøgskolen arbeider med et prosjekt som stiller spørsmål om det er ”svak rettspluralisme eller uforstand innenfor de sivile gjøremålene i politiet.”

I en lengre kronikk i den kommende utgaven av Juristkontakt, skriver han at det er ulik regelforståelse innenfor namsfunksjonen i politiet – det vil si innen tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning.

Det er lensmenn, og politistasjonssjefer samt namsfogder som er namsmenn. 356 kontorer spredt over hele landet utfører disse oppgavene i dag, og flere av kontorene er små og har få saker til behandling. De som jobber med feltet har en varierende bakgrunn og det er ikke en ensartet forståelse av regelverket, mener Barth.

Han får støtte fra inkassobransjen.

– Vi etterlyser en overordnet styring. Det er store forskjeller og for mye tilfeldigheter. Dette ser vi veldig tydelig i hverdagen vår, sier advokat Baard Bratsberg, formann i Norske inkassobyråers forening til Juristkontakt. (...)

Slik unngår du krangel med advokat
aftenposten.no 29.3.2010
Advokatforeningen fikk inn 441 klager i 2009, mot 382 året før.

Generalsekretær Merethe Smith i Advokatforeningen er usikker på hvorfor det igjen er en oppgang.

–Antall advokatoppdrag øker år for år, og bare av den grunn er det helt naturlig at også antallet advokatklager øker. At det nå kom en økning fra 2008 til 2009, er ikke så overraskende, sier hun. (...)

Får to timer advokathjelp
aftenposten.no 20.3.2010
Asylsøkere som Fathia har kun krav på to timers advokathjelp. - Ikke tilstrekkelig for å gjøre Fathia Ahmed Omar (25) og sønnen Munir (6) ble kastet ut av Norge for ti dager siden. (...)

Kjendisadvokat uønsket hos sine egne
dagbladet.no 6.3.2010
(Dagbladet): I fjor meldte kjendisadvokat Sigurd Klomsæt seg ut av Advokatforeningen etter gjentatte ganger å ha blitt felt av foreningens disiplinærutvalg.

Men noen uker etter at Klomsæt hadde meldte seg ut av Advokatforeningen ville han på ny bli medlem.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen bekrefter overfor Dagbladet at Klomsæts søknad om medlemskap ble avslått. (...)

Må likestilles med andre rettshjelpstilbud
ffo.no 5.3.2010
Et krav fra FFO til statsbudsjettet for 2011 er at Regjeringen bevilger midler til Rettighetssenterets rettshjelpsvirksomhet, og at senteret forankres økonomisk i Justis- og politidepartementet.

- Ingen rettshjelpstilbud for funksjonshemmede og kronisk syke mottar støtte fra departementet. Sett i forhold til behovet er det på høy tid at det gjøres noe med dette nå, mener FFO. (...)

Advokater i dobbeltrolle
aftenposten.no 8.2.2010
Medlemmer av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) kjører selv klagesaker for nemnda. Det svekker tilliten, mener kritikere.

– Private advokater som sitter i Kofa må enten holde seg borte fra å ta oppdrag med klagesakene, eller Kofa må greie seg uten private advokater, sier advokat Leiv Olav Sunde i konsulentfirmaet Firstventura. Firmaet representerer parter i en rekke Kofa-saker, men har ikke egne folk i Kofa. (...)

Advokatenes egne voktere brøt loven
ukeavisenledelse.no 26.1.2010
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har brutt loven om offentlige anskaffelser og må betale 430.000 kroner i gebyr.

Tilsynsrådet skal normalt passe på at alt går riktig for seg hos norske advokater, men nå har de selv brutt loven, skriver Dagbladet.

Det er i forbindelse med bruk av et revisorfirmas tjenester at advokatvokterne har brutt loven.

Kontrakten med firmaet har blitt forlenget tre ganger siden 2002 uten annonsering, og i tillegg skal advokat Christian Bruusgaard i Tilsynsrådet hatt medeierinteresser i flere selskaper sammen med en av revisorene i revisorfirmaet.

Tilsynsrådet har erkjent at de har brutt loven og må nå betale 430.000 kroner i gebyr til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. (©NTB)

BA-HR-saken til scenen
ukeavisenledelse.no 20.1.2010
Kari Breirem skal spille seg selv når BA-HR-saken blir tema i ny teateroppsetning på Black Box. I disse dager er prøvene i full gang.

Kari Breirem ble landskjent som «wistleblower» i BA-HR-saken. Nå blir det teater av det, med Breirem selv i hovedrollen. (...)

På fakturaen fremstilte BA-HR det dermed som om Tønne arbeidet for BA-HR, ikke for Kjell Inge Røkke og Aker RGI. Breirem nektet å signere, varslet, og så begynte snøballen å rulle. I 10 forestillinger på Black Box blir historien om BA-HR igjen tema. (...)

Makten konsentrert i Oslo vest
aftenposten.no 30.12.2009
Høyres mektigste politikere «rotter» seg sammen i tre vestkantbydeler. 17 av 29 Høyre-topper bor i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker, viser en kartlegging Aften har gjort blant 91 topp- politikere i Oslo. (...)

Øst dårligst ut
Kartleggingen viser også at 46 prosent av 91 topp-politikere bor på vestkanten, 19 prosent i de tre indre-øst bydelene og i de tre bydelen i syd-øst, mens kun 15 prosent av Oslo-politikerne bor i Groruddalen. Denne delen av byen er omtalt som det området som nå kommer dårligst ut når det gjelder levekår. For to år siden slo forskningsinstituttet Fafo fast at Groruddalen var i ferd med å overta en del av problemene fra indre øst, dvs. Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. Forsker Anne Britt Djuve i Fafo mener det kan være et problem at byrådene bor i vest.

–Helt allment må vi anta at kunnskapen om eget nærmiljø er størst. Dermed kan det være et demokratisk problem at kunnskapene om levekårene øst i byen er svakere representert i byrådet, sier Djuve.

Så langt hun kjenner til finnes det ingen forskning på hva bosted betyr for politisk innsats for levekår og nærmiljø. Djuve sier levekårsforskjellene i bydelene gir betydelige forskjeller i politisk oppslutning. (...)

Advokater gir sjakk-Magnus millioner
e24.no 21.11.2009
Magnus Carlsen har inngått sin andre millionavtale med et norsk firma. Det skriver Dagens Næringsliv (DN).

Også denne gangen ble det en sponsor litt utenom det vanlige. Advokatfirmaet Simonsen er ingen velkjent aktør i det norske sponsormarkedet, men skal bidra med to millioner kroner over to år til sjakkspilleren. (...)

Lov for advokater
ukeavisenledelse.