A til Å (1 - 300)

 1. Accutane (Roaccutane) (isotretinoin)
 2. ADHD (oppmerksomhetssvikt-hyperaktivitets-syndromet) (attention-deficit/hyperactivity disorder)
 3. Advokatbladet og Domstolmagasinet Rett på sak
 4. Advokater (rettshjelp)
 5. Alkohol (Big Alcohol)
 6. Allergi (allergier)
 7. Alternativ behandling (alternativ medisin)
 8. Alzheimer og andre årsaker til demens
 9. Ambulansetjenester
 10. Amerikanske tilstander
 11. Angrepiller, abort etc.
 12. Anke
 13. Antibiotika (tarmbakterier, probiotika, mikrobiota etc.) (Dysbiose; dysbiosis (also called dysbacteriosis (dysbakteriose))
 14. Antidepressiva - deprimert, litt trist, angst, stresset eller utbrent?
 15. Antidepressiva (forhøyet kroppstemperatur (termostat)
 16. Antidepressiva – Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 17. Antidepressiva (nytteverdi)
 18. Antidepressiva (REM–søvn)
 19. Antidepressiva – søksmål
 20. Antidepressiva (SSRI)
 21. Antidepressiva (SSRI-selvmord)
 22. Antidepressiva - zimelidine (Zelmid) (SSRI)
 23. Antidepressiva (øyesykdommer)
 24. Antipsykotika (psykofarmaka etc.)
 25. Apoteker (apotekforeninger)
 26. Arbeidsmiljø, yrkesskader og arbeidsrett (Arbeidstilsynet)
 27. Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) (NAV)
 28. Aricept (donepezil)
 29. Astmalegemidler
 30. Avandia (rosiglitazone) – informasjon versus kunnskap og visdom - hvem visste hva?
 31. Bank, børs og finans
 32. Barnevern, omsorgssvikt, barnemishandling og barnedrap
 33. Benskjørhet (osteoporose)
 34. Benådning av forbrytere (søknader om benådning)
 35. Biblioteker - ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum / Arkivverket - Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.)
 36. Bivirkninger (legemiddelinduserte organskader og sykdommer)
 37. Bivirkninger og bivirkningsovervåkning
 38. Bivirkninger symptomer og sykdommer
 39. Blodtrykksmedisiner (blodtrykkslegemidler), blodsykdommer etc.
 40. Bør leger og sykehus dokumentere sin etikk og praksis?
 41. Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana)
 42. Celebra (Celebrex)
 43. Cipralex (Lexapro) (escitalopram) - Cipramil (Celexa) (cipramil) (citalopram) - H. Lundbeck A/S
 44. Computertomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MR), ultrasonografi (ultralyd), røntgen, kontrastmidler etc.
 45. Cui bono?
 46. Cymbalta (duloxetine hydrochloride)
 47. Dagens Medisin, NHI.no (Norsk Helseinformatikk) (Medicinsktidsskrift.dk) (annonsesponset helseinformasjon - Bonnier)
 48. De regionale helseforetakene
 49. Dekonstruksjon og rettssikkerhet
 50. Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
 51. Departementene og underliggende etaters krisehåndtering
 52. Diabetes
 53. Diagnostisering, feildiagnostisering, overdiagnostisering og pasientsikkerhet
 54. Diskriminering, feilmedisineringer av mennesker med utviklingshemming og utfordrende atferd (psykofarmaka; antidepressiva, antipsykotika, sovemedisiner) etc.
 55. Diverse datatips
 56. Diverse forbrukertips
 57. Diverse kontrollorganer (enheter) for legemidler og medisinsk utstyr
 58. Diverse skadeerstatninger (skadeserstatninger)
 59. Dommere og domstoler
 60. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 61. Doping
 62. Dødstall, dødsattester og dødsstatistikk
 63. Econ Pöyry
 64. Ecstasy (MDMA - 3,4-methylenedioxy- methamphetamine)
 65. Efexor / Effexor (venlafaxine) - Pristiq (desvenlafaxine)
 66. Elektrosjokkbehandling (ECT), elektrosjokk, transkranial likestrømsstimulering (tDCS) etc.
 67. EMA - The European Medicines Agency (EMA) (tidligere EMEA) (den europeiske legemiddelkontrollen)
 68. Engelsk-norsk (flerspråklige ordbøker etc.)
 69. Epilepsi og legemidler
 70. Eprex (epoetin)
 71. Er leger forskere?
 72. Etikk, butikk, grådighet, politikk, veldedighet og interessekonflikter
 73. EU-kommisjonen (Den europeiske unions høyeste organ)
 74. Farskapstester (farskapssaker)
 75. Fattigdom, fordelingspolitikk (bistand) og rikdom
 76. Feilmedisineringer og feilbehandlinger (medisinske feil)
 77. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 78. Forliksrådene, forliks-klager, Innkassoklage-nemnda, Brukerklage-nemnda, og Post- og teletilsynet (PT)
 79. Forsikring
 80. Forskning og ressurser
 81. Forskrivning utenfor preparatomtale ("off label") (utenfor indikasjon)
 82. Fosterskader (legemiddelinduserte)
 83. Fri tilgang til forskningsresultater? (forskningsdata)
 84. Fritt Ord (Institusjonen Fritt Ord)
 85. Fylkeslegen – Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) - Fylkesmannen - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - Statens sivilrettsforvaltning (SRF)
 86. Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging)
 87. Gaver, smøring, donasjoner (gave gitt som bestikkelse) etc.
 88. Generiske legemidler (generika) (kopimedisiner) (kopimedisiner)r
 89. Gjeldsproblemer, gjeldsoffer og løsninger
 90. Glukosamin (giktmedisin)
 91. Gratis lunch, legemidler, grådighetskultur og korrupsjon
 92. Gruppesøksmål
 93. Habilitet (integritet)
 94. Havarikommisjoner (undersøkelseskommisjoner)
 95. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 96. Helsedirektoratet (Tidligere Sosial- og helsedirektoratet) (SHdir) (nytt navn fra 1.3.2008)
 97. Helsekostnader, forsikringer, forskning og budsjetter
 98. Helsetilsynet (Statens helsetilsyn) (SHT)
 99. Heroin (diacetylmorphine)
 100. HIV/AIDS
 101. Hjelpeorganisasjoner, veldedighetsdonasjoner etc. (manglende åpenhet om hvordan penger brukes)
 102. Hjernen
 103. Hodepine (hodepinepiller)
 104. Hofteproteser (Boneloc, ASR etc.)
 105. Hormonterapi (HRT-behandling) (Hormon Replacement Therapy)
 106. Hostemedisiner
 107. Hvem lyver om Irak?
 108. Hvordan lese/fortolke en medisinsk artikkel
 109. Hvordan lese/fortolke studieresultater (statistiske resultater)
 110. Hygiene (smittsomme sykdommer / infeksjoner / smittevern)
 111. Hypo- og hyperthyreose, tyrotoksikose og andre thyreoideasykdommer
 112. Idéutvikling, kreativitet, gründervirksomhet etc.
 113. IQVIA (tidligere IMS Health og Quintiles)
 114. Influensavaksiner
 115. Informasjon versus kunnskap og makt (kommersialisering og monopolisering av kunnskap)
 116. Innovasjon
 117. Interessekonflikter, bestikkelser og korrupsjon
 118. Justismord (og rettssikkerhet)
 119. Ketek (telithromycin)
 120. Klage på dommere, løgn, sakkyndighet osv.
 121. Klima, miljø og globalisering
 122. know-do gap
 123. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) (Justismordkommisjonen)
 124. Kommunikasjon mellom lege og pasient
 125. Konfliktrådet
 126. Konkurransetilsynet
 127. Kosmetikkindustrien
 128. Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet)
 129. Kreft
 130. Kreftregisteret
 131. Kripos
 132. Kronisk tretthetssyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)
 133. Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
 134. Kvikksølvforgiftninger (tannlegeassistenter)
 135. Ledelse, lederlønninger, pensjoner etc.
 136. Legemiddel - pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 137. Legemiddel - preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg
 138. Legemiddelindustriforeninger
 139. Legemiddelavhengighet og annen substansavhengighet
 140. Legemiddelerstatninger (søksmål)
 141. Legemiddelforskrivning (feilforskrivning, overmedisinering, deforskrivning (seponering)
 142. Legemiddelindusert kreft og andre typer celleskader
 143. Legemiddelindustrien (Big pharma)
 144. Legemiddelinformasjon
 145. Legemiddelkonsulenter (sales representatives)
 146. Legemiddelnavn som årsak til feilmedisinering
 147. Legemiddelreklame (legemiddelinformasjon)
 148. Legemiddelretur (kassasjon) (Legemidler er farlig avfall)
 149. Legemiddelstudier, forfattere, medforfattere, forskningsjuks etc.
 150. Legemiddelstudier, åpenhet, uredelighet og kvalitet
 151. Legemiddelutprøvning, legemiddelkontroll og legemiddelkriminalitet
 152. Legemiddeløkonomi, bivirkninger og legemiddelomsetning
 153. Legenettsteder (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 154. Leger (MinFastlege)
 155. Leger, dødstall og kvalitet
 156. Legers integritet, kompetanse og kvalitet
 157. Levealder og dødsårsaker
 158. Litium
 159. Lobbyisme (lobbying - lobbyvirksomhet - lobbyregister - interessekonflikter - korrupsjon)
 160. Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet
 161. Lykke (Happiness)
 162. Løgn, pisspreik (bullshit) eller sannhet? (Løgn i norske rettssaler)
 163. Makt og demokratiutredningen
 164. Manglende åpenhet om legers interessekonflikter
 165. Cannabis (marihuana hasj, pot etc.) (Big Marijuana)
 166. Mattilsynet (Statens mattilsyn)
 167. Matvareindustrien (helsekost versus junk food) (Big Food)
 168. Medieovervåkning, medieanalyse, monopol og tekstreklame
 169. Medietilsynet
 170. Media (mediekritikk)
 171. Medisinsk fødselsregister (fødselskomplikasjoner)
 172. Medisinsk utstyr
 173. Medisinske ord og uttrykk (symptomer, forklaringer, oversettelser etc.)
 174. Medisinske tidsskrifter og uavhengighet
 175. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers) etc.
 176. Meglere (eiendommer, aksjer...)
 177. Menneskerettigheter (Menneskerettighets- domstolen)
 178. Metadon (methadone hydrochloride) - Subotex (buprenorfin) (Buprenorphine)
 179. Migrene (legemidler)
 180. Miljø og helse
 181. Miljø og legemiddel (Legemidler er farlig avfall)
 182. Mitochondria (mitokondrie) (mitokondriesykdommer) (mitokondrielle sykdommer)
 183. Nanoteknologi (nanopartikler)
 184. NAV (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten))
 185. Neurontin (gabapentin)
 186. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 187. Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 188. Obduksjoner, dødstall og dødsårsaker (- Dødsårsak: ukjent.)
 189. Offentlig forvaltning (Offentlig sektor) (Statens økonomireglement - offentlige anskaffelser - offentlige innkjøp etc.)
 190. Offentlige granskninger
 191. Om foretaket
 192. Ondskapens filosofi (“rule by nobody”)
 193. Opphavsrett (copyright) og Fair Use
 194. Opptak (lyd- og billedopptak) ved politiavhør og i retten (domstolene, sakkyndige etc.)
 195. Organdonasjoner og transplantasjoner
 196. Otrivin (xylometazoline hydrochloride) (nesedråper og nesespray)
 197. OxyContin (oxycodone hydrochloride) (Oksykodon)
 198. Pakningsvedlegg (legemiddelinformasjon)
 199. Paracetamol (acetaminophen) og diverse andre smertestillende midler
 200. Parkinsonlegemidler (Parkinsons sykdom)
 201. Pasientforeninger etc. (legemiddelfirmasponset helseinformasjon)
 202. Pasientjournaler og epikriser
 203. Pasient- og brukerombudet (Pobo) (pasientombudet) (pasientombudet)
 204. Pasientsikkerhet (rettssikkerhet)
 205. Patenter (varemerker)
 206. Pengers innflytelse på medisinsk forskning
 207. PFU (Pressens Faglige Utvalg)
 208. PharmEcon AS- Legemiddeløkonomisk Kompetanse
 209. Plavix (clopidogrel bisulfate)
 210. Politiet, etterforskning, politianmeldelser (Spesialenheten for politisaker)
 211. Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 212. Politikk, politikere og troverdighet
 213. P-piller
 214. Preparatomtaler (SPC) og pakningsvedlegg (legemiddel)
 215. Prestisjesykdommer (sykdommers prestisje / sykdommers rangering)
 216. Produkt- og tjenesteanalyse
 217. Profitt, journalistikk, juks, omdømme og propaganda
 218. ProPublica (Journalism in the Public Interest)
 219. Prosedyre (rettssaker) (- Vår prosessordning er i det alt vesentlige basert på muntlighet) (- En fare for rettssikkerheten.)
 220. Protonpumpehemmere (proton pump inhibitors (PPIs) (syrepumpehemmere) (magesyrehemmere) (syrenøytraliserende midler (antacida))
 221. Prozac (fluoxetine)
 222. PR-rådgivere, PR-byråer og PR-hjelp (PR-bransjen)
 223. Public Citizen
 224. Redux (dexfenfluramine)
 225. Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK)
 226. Regjeringsadvokaten (statens advokatkontor i sivile saker)
 227. Reklame, sponsing, journalistikk, spin og PR-virksomhet
 228. Retningslinjer og veiledere (habilitet, interessekonflikter, korrupsjon etc.)
 229. Rettferdsvederlag (Stortingets rettferdsvederlagsordning) (tidligere billighetserstatning)
 230. Riksadvokaten - Statsadvokatene (Den høyere påtalemyndighet)
 231. Riksrevisjonen
 232. Risiko-versus-kostnad- nytte-verdi
 233. Risperdal (risperidone)
 234. Rus, forgiftninger, overdoser og selvmord
 235. Sakkyndige legers integritet, partiskhet og habilitet versus løgn i rettssalen (sakkyndighet)
 236. Saksomkostninger (menigmanns ruin) (sakskostnader)
 237. Salg av sykdom
 238. Screening (masseundersøkelse) av blodprøver etc.
 239. Selvmord
 240. Serotonin i hjerne og blod
 241. Serotonin syndrom (SS), kramper, parkinsonisme osv. (forhøyet kroppstemperatur)
 242. Seroxat (Paxil) (paroxetine; paroksetin) (SSRI)
 243. Sifrol (pramipexol)
 244. Sivilombudsmannen (SOM)
 245. Sivilsaker (rettssikkerhet)
 246. Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter (skatteparadiser)
 247. Skiftet fra akademiske til kommersielle legemiddelnettverk
 248. Skremselspropaganda
 249. Skrivelyst, skrivekunst, lesekunst, informasjon og kunnskap
 250. SKUP (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse)
 251. SMON (oxikinolin)
 252. Somadril (karisoprodol) (CARISOPRODOL)
 253. Sovemidler (sovemedisiner) og beroligende midler
 254. Spilleavhengighet, dataspillavhengighet, (spilleavhengige / problemspillere / problemgambling)
 255. Sponsing av journalistikk
 256. Sport og spill (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, resultater etc.)
 257. Språk, språkforståelse og utdanning
 258. Spøkelsesforfattere (ghostwriters), legemidler og forskning
 259. Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) (SHT)
 260. Statens mattilsyn (Mattilsynet)
 261. Statiner (mot høyt kolesterol)
 262. Statistikk, byggstatistikk (bolig), miljø, klima (helsedata) etc
 263. Statlig bivirkningsovervåkning
 264. Statlig legemiddelkontroll (Statens legemiddelverk)
 265. Stiftelsen Rettferd for taperne
 266. Stiftelsestilsynet (Lotteri- og stiftelsestilsynet)
 267. Straffedømte i helsevesenet
 268. Straffesaker (fengselsstraff)
 269. Sukkerindustrien (Big Sugar) (Kunstige søtningsmidler)
 270. Sykehus, forvaltning, skader, dødstall og kvalitet
 271. Sykelighet, sykefravær, uførhet og trygd
 272. Sykepleiere
 273. Søk, søkemotorer, søkeord, annonsering; internett
 274. Søksmål
 275. Søvn
 276. Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) etc. (influensabehandling)
 277. Tankesmier
 278. Tannleger og tannhelse (munnhulen er kroppens speil)
 279. Telemedisin (telehelse, e-helse, mobil helse, helseteknologi), IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi), roboter etc.
 280. Thalidomide (Thalidomid) informasjon vs kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 281. The know-do gap
 282. The Open Society Institute (OSI) (George Soros)
 283. Tid (Time)
 284. TNF-alfa-hemmere (Remicade (infliximab/infliksimab), Humira (adalimumab), Enbrel (etanercept) etc.)
 285. Tobakksindustrien (Big Tobacco)
 286. Trafikk (trafikkulykker) (Veg- og trafikkinformasjon etc.)
 287. Trasylol (aprotinin injection)
 288. Undersøkende (gravende) journalistikk
 289. Uredelighet og fusk i medisinsk forskning
 290. Utlegg (tvangsinndrivelse av pengekrav), tvangsfullbyrdelse, namsmannen
 291. Vaksiner
 292. Varslere (medisinske varslere) (whistleblowers)
 293. Vioxx - informasjon versus kunnskap og visdom – hvem visste hva?
 294. Vioxx (historien bak)
 295. Vioxx (rofecoxib COX-2) og andre smertestillende
 296. Voldsoffererstatning (vold)
 297. Våpenindustrien
 298. WikiLeaks
 299. WHO (Verdens helseorganisasjon) om legemiddelinformasjon og legemiddelforsøk
 300. WHO (World Health Organization)
 301. Xanor (Xanax i USA) (alprazolam)
 302. Xenical (orlistat) ("Alli")
 303. Ytringsfrihet og offentlighet
 304. Zyprexa (olanzapine)
 305. Økokrim (økonomisk kriminalitet / miljøkriminalitet)
 306. Øyesykdommer (øyner er sjelens vindu)

Websidene er designet og tilrettelagt av Hein Tore Tønnesen © 2009